Teori Pembelajaran Kognitif

ROBERT GAGNE

Pembelajaran pada aras yang tinggi bergantung kepada pembelajaran pada aras yang rendah 2 .Menurut Gagne pembelajaran adalah sebagai satu cara pemerosesan data dan maklumat. Proses pembelajaran bergerak daripada peringkat yang paling mudah menuju kepada peringkat yang rumit.

orang lain. air cahaya dan sebagainya Strategi kognitif Kebolehan mengawal sikap Memecahkan masalah untuk belajar. situasi atau domain afektif (dalaman) Melawat muzium secara sukarela 3 .Domain Pembelajaran Hasil pembelajaran/ kemahiran Maksud Contoh perlakuan Kemahiran Intelek Kebolehan berinteraksi dengan persekitaran menggunakan konsep simbolik Meramalkan kadar pertumbuhan pokok berdasarkan tanah. berfikir dan kepada beberapa bahagian mengingat Perkembangan maklumat menggunakan bahasa Menamakan bahagianbahagian litar elektrik Maklumat oral Kemahiran pergerakan (motor) Sikap Kemahiran manipulatif dan Menyediakan slaid menjalankan rutin harian mikroskop Perubahan sikap terhadap objek.

• Gagne telah mengenal pasti 8 jenis pembelajaran iaitu: -Pembelajaran isyarat. -Pembelajaran diskriminasi. -Pembelajaran rangsangan gerak balas -Pertalian pembelajaran psikomotor -Pertalian berbahasa. -Pembelajaran konsep -Pembelajaran prinsip -Penyelesaian masalah 4 .

.

Pembelajaran ransangan gerak balas Pembelajaran ransangan gerak balas bergantung kepada proses peneguhan.HIRAKI PEMBELAJARAN Pembelajaran isyarat Jenis pembelajaran ini merupakan yang paling mudah. Ini bermakna pujian dan ganjaran perlu diberikan bagi tingkahlaku yang diingati Pembelajaran pertalian psikomotor Rangkaian pembelajaran yang melibatkan pergerakan dan kombinasi dua atau lebih ransangan gerak balas dan terhad kepada aktiviti fizikal (contoh-menulis. Ia lebih merupakan perubahan tingkah laku yang di sebabkan oleh pengaruh kebiasaan. berlari) 6 .

Pertalian berbahasa HIRAKI PEMBELAJARAN Pertalian berbahasa merupakan suatu rangkaian berbahasa yang berlaku apabila pelajar menghubungkaitkan apa yang di lihat dengan nama objek secara menyebutnya Pembelajaran konsep Pembelajaran mudah mesti telah terjadi sebagai prasyarat. Seterusnya pelajar akan belajar membuat diskriminasi antara bulatan dengan objek lain seperti segi empat sama 7 . Sebagai contoh dalam memperkenalkan konsep bulatan. guru telah menyebutkan perkataan bulatan secara ransangan gerak balas.

8 . HIRAKI PEMBELAJARAN Penyelesaian masalah Pembelajaran penyelesaian masalah dianggap satu jenis pembelajaran peringkat paling tinggi dan kompleks.Pembelajaran prinsip Merupakan pembelajaran yang kompleks kerana mengaitkan rangkaian konsep. Seseorang mampu menyelesaikan masalah menggunakan prinsip-prinsip yang telah dipelajari dan berkemahiran menggunakan prinsip yang dipelajari dalam situasi baru. Pembelajaran diskriminasi Pembelajaran ini berlaku apabila pelajar dapat memilih gerak balas yang sesuai untuk bertindak balas bagi menghasilkan sesuatu.

4. 5. 6. 8. 9.9 Langkah Pengajaran 1. 7. Mendapatkan perhatian murid Memberitahu objektif pengajaran Mengingat kembali pengetahuan terdahulu Menyediakan pembelajaran Memberikan bimbingan Mencetuskan tingkah laku Memberikan maklum balas Mengekses prestasi Meninggikan kebolehan mengingat dan pemindahan pembelajaran . 2. 3.

Differences In Gagne’s and Bruner’s Theories .

Implikasi kepada P&P Menggunakan bahan yang konkrit ketika mengajar Mengajar sesuatu kemahiran mengikut urutan dari aras rendah ke aras tinggi (penyelesaian masalah adalah pembelajaran tertinggi ) Menekanan apa yang kita mahu kanakkanak belajar bukan bagaimana kanak-kanak belajar Membimbing pelajar membezakan ciri-ciri yang penting 11 .