1.

Cat precipitat brun vor depune 4,2g alchena, daca la oxidarea cu permanganat de potasiu (H2O, Na2CO3) ii
creste masa moleculara cu 48,57%? (raspuns 3,48 g)
Ecuatiile reactiilor care au loc:
2KMnO4 + H2O → 2MnO2 + 2KOH + 3[O]
CnH2n + [O] + H2O→ CnH2n(OH)2
Se inmulteste a doua reactie cu 3 si se aduna. Astfel oxigenul se reduce si rezulta reactia totala care are loc:
2KMnO4 + H2O → 2MnO2 + 2KOH + 3[O]
CnH2n + [O] + H2O→ CnH2n(OH)2
|∙3
2KMnO4 + H2O → 2MnO2 + 2KOH + 3[O]
3CnH2n + 3[O] + 3H2O→ 3CnH2n(OH)2
3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O→ 3CnH2n(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH
Se determina alchena:
1 mol alchena = 14n g
1 mol diol = 14n + 34 g
La 100 g alchena masa creste cu 48,57 g
La 14n g alchena masa creste cu 34 g
3400=48,57∙14n
n=3400/679,98=5
Formula alchenei C5H10 pentena
1 mol pentena=70 g
3∙70g................................................................. 2∙87g
3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O→ 3CnH2n(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH
4,2 g alchena..........................................................x
x=3,48 g
2.72g dintr-un amestec de glucoza si fructoza se trateaza cu reactiv Fehling. Stiind ca se depun 14,3g precipitat
rosu, care este compozitia procentuala de masa a amestecului initial? (raspuns 25% glucoza si 75% fructoza)
Dintre cele doua monozaharide, reactioneaza cu reactivul Fehling doar glucoza
Ecuatia reactiei este:
HOCH2 – (CH2)4 – CHO + 2Cu(OH)2 → HOCH2 – (CH2)4 – COOH + Cu2O + 2H2O
Sau mai simplu:
1 mol C6H12O6 = 180 g
1 mol Cu2O = 144 g
180g.................................................144 g
C6H12O6 + 2Cu(OH)2 → C6H12O7+ Cu2O + 2H2O
x g ...................................................14,3 g
x=17,875 g C6H12O6
72 g amestec.......................17,875 g glucoza
100 g amestec...........................x
x=24,82% glucoza
100-24,82=75,17% fructoza
La aceasta problema ori este gresita masa de Cu2O data in problema (ar trebui sa fie 14,4 g) sau masa Cu2O s-a
calculat cu mase atomice fractionare (63,546∙2 + 15,99=143) si atunci iese chiar rezultatul

............5 moli 1-butena 1 mol 1-butena = 56 g 2...x x=a moli CH3 – CH2 – COOH 1 mol CH3 – CH2 – CH=CH – CH2 – CH3....Care este compozitia amestecului de hidrocarburi................................ 41....Un amestec de toluen si xilen contine 9% hidrogen..x x=740 g CH3 – CH2 – COOH 1 mol CH3 – CH2 – COOH=74 g Numarul de moli de acid=740/74=10 moli Se noteaza cu: a numarul de moli de 1-butena b numarul de moli de 3-hexena a/b=2/3 b=3a/2=1..........1 mol CH3 – CH2 – COOH a moli CH2=CH – CH2 – CH3....Se poate scrie: 63 g apa.....5∙56=140 g 4.5a Se calculeaza numarul de moli CH3 – CH2 – COOH rezultat din cele doua reactii 1 mol CH2=CH – CH2 – CH3........ Substanta organica formata se dizolva in 1... Masa de 1 butena din amestec este egala cu.....? (raspuns 140g) Ecuatiile reactiilor chimice sunt: CH2=CH – CH2 – CH3 + 5[O] → CH3 – CH2 – COOH + CO2 + H2O CH3 – CH2 – CH=CH – CH2 – CH3 + 4[O] → 2CH3 – CH2 – COOH Se determina masa de acid propionic din solutie Solutia de concentratie 37% inseamna ca in 100 g solutie sunt 37 g acid propanoic si 63 g apa.....78% toluen...5 moli 1-butena = 2.260g apa formand o solutie cu concentratie 37%.2 moli CH3 – CH2 – COOH b moli CH3 – CH2 – CH=CH – CH2 – CH3.... in procente de masa? (raspuns 58.... un amestec de 1-butena si 3 hexena in raport molar 2:3 se oxideaza cu KMnO4 (H2SO4)...22% xilen) Se noteaza cu: a masa de toluen b masa de xilen Se considera ca a+b=100 .........y y=2b moli CH3 – CH2 – COOH a+2b=10 a+3a=10 4a=10 a=2....3.37 g CH3 – CH2 – COOH 1260 g apa...

................22=58.10g H b g xilen....78% toluen ............y y=10b/106=5b/53 2a/23 + 5b/53 = 9 106a+115b=6201 Se obtine sistemul: 106a+115b=10971 a+b=100 |∙ (-106) 106a+115b=10971 -106a .8 g H a g toluen....Se calculeaza masa de H din a g toluen si b g xilen 1 mol C6H5-CH3=92 g 1 mol CH3-C6H4-CH3 = 106 g 92 g toluen........x x=8a/92=2a/23 106 g xilen.......................106b=-10600 9b=371 b=41.........22% xilen a=100-41..