KAUGALIAN NG KABAAN NGAYON I Ang pag tanda ay hindi minamadali Dapat may natututunan habang lumalaki Tuklasin mo ang

iyong sarili Nang lumaki ka ng tama at mabuti II Dahil bat aka pa ikaw muna’y pasakop Sa magulang mong sayo’y kumukupkop Walang sawang sayo’y nagtatauyod Kahit masakit na ang kanilang gulugod III Dahil bat aka pa ikaw muna ay making Sa payo at aral na lagi nilang sinasambit Buksan ang puso at ng ikaw ay maantig Ginintuan nilang aral itatak sa dibdib IV Dahil bat aka pa wag masyadong matapang Lumaban at sumagot sa magulang Matabil mong dila at pag sagot ng pabalagbag Ugaling kasumpa-sumpa’t walang paggalang V Dahil bat aka pa malambot pa ang buto Upang suungin ang hamon ng mundo Hindi mo kakayanin ang unos at bagyo Kalasag mo’y hindi singtibay ng bato VI Wag munang pasukin ang pag-ibig Pagakat bubot pa ang iyong puso’t isip Wag kang mag madali at wag ding ipilit Pagakat sa huli baka ikaw ay humibik VII Walang magulang ang mag hahangad sa anak Na sila’y mapariwarat mapahamak Ganda ng kinabukasan ang tangi nilng hanagad Nang lumaki kang may dangal at dignidad

VIII Dapat sumunod ka sa magulang mo at mahalin ang magulang mo para sa hinaharap na kung ikaw na ang magulang ganon din ang ibibigay ng anak mo. IX Maaaring ang ilan sa pagkakakilanlan bilang kabataan Sa kulturang pampamilya, relihiyon at pagkatao Ay tuluyan ng kinalimutan ng ilan sa ngayon Nakalulungkot mang isipin, ito’y naging simbolo ng Pilipino. X Humayo ka ngayon kabataan, papagningasin mo ang alab ng iyong isip at talino maganda mong ngala’y ikalat sa mundo at ipagsigawan ang dangal ng tao.