Baze podataka

Ciljevi lekcije
1. Upoznati se sa značenjem termina "baza podataka". 2. Upoznati se sa pojmom "sistem za upravljanje bazama podataka" (DBMS), njegovim tipičnim funkcijama. 3. 4. Upoznati namenu "modela podataka". Upoznati se sa osnovim konceptima relacionog modela podataka

Moderne kompanije i institucije poseduju različite elektronske (računarske, informacione) sisteme koje koriste kao podršku u procesu obrade informacija, koje nastaju kako unutar samog sistema tako i onih koji dolaze spolja. Takvi informacioni sistemi obezbeđuju kako osoblju tako i spoljnim korisnicima (kupci, dobavljači, agencije i sl) da pristupe informacijama kompanije sa različitim nivoima prioriteta i prava pristupa. Takvi sistemi mogu da budu sistemi za upravljanje dokumenata, sistemi za upravljanje projektima, e-mailing sistemi, intranet, internet stranice i sl. Takvi sistemi imaju jedan neizostavan deo - sistem baza podataka, koja čuva sve informacije koje se obrađuju i obezbeđuje pristup tim informacijama. Baze podataka su ključna komponenta kod standardnih informacionih sistema, ali i e-komerc i drugih Web zasnovanih aplikacija. Koriste ih oragnizacije i preduzeća od onih najmanjih do globalnih korporacija i milioni korisnika.

Neophodno predznanje
1. Rad u Windows okruženju 2. Osnovno znanje o korišćenju Excel i drugih Office alata 3. Poznavanje pojmova „podatak", „tabela", „informacioni sistem" i sl.

Šta je sistem baza podataka?
Sistem baza podataka
Sistem baza podataka sadrži 4 osnovne komponente (slika 1): (1) korisnici,

Tabela može da ima više kolona. . efikasno i ako je moguće. Slika 1. prezime. U ovoj „definiciji" dve su činjenice od značaja . baza podataka se može odnosti na školu. Koje će tabele da sadrži baza podataka zavisi od problema za koji treba realizovati bazu podataka. Vrste tabele čine konkretni podaci. godinu rođenja učenika. Komponente sistema baza podataka Šta je baza podataka? Baza podataka predstavlja kolekciju međusobno povezanih podataka koji su organizovani u tabele i druge strukture podataka. Iz „definicije" baze podataka vidi se da je ona kolekcija međusobno povezanih podataka organizovanih u tabele. i sl.DBMS). Podaci u bazama podataka su organizovani u dvodimenzionalne tabele. tekstualni. a koriste za jednu ili više aplikacija. je jednostavno. nastavnicima.organizacija podataka u tabele i njihova međusobna povezanost. odnosno konkrente vrednosti osobina/atributa nekog objekta. jedna tabela može da sadrži informacije o učenicima. Postupak izbora i definisanja tabela za bazu podataka je deo procesa modeliranja odnosno izgradnje modela podataka. Kolone tabele mogu da definišu ime. kao i čitanje i pretraživanje postojećih. odeljenjima. tako da se svaka vrsta odnosi na jednog učenika. Model podataka je detaljno objašnjen u sekciji nakon sekcije o DBMSu. numerički. i (4) baza podataka. Na primer. Na primer. Osnovna namena baze podataka je da bude repozitorijum (skladište) za podatke.(2) aplikacija nad bazom podataka. Podaci u bazi podataka se čuvaju tako da je unos novih podataka. i sl. slike. bez grešaka. Podaci mogu biti različitog tipa. gde svaka kolona predstavlja neku osobinu ili atribut. (3) sistem za upravljanje bazama podataka (Database Management System . pa će u tom slučaju tabele biti o učenicima. Vrste u takvoj tabeli su učenici. audio i video zapisi i sl.

imena kolona u svakoj tabeli. Stepen relacije Broj atributa relacije (unarna. ako ima jednu kolonu. Atribut relacije Predstavlja osobinu entiteta predstavljenog relacijom. odnosno podatke o samoj strukturi baze podataka. metapodatke.Međusobna povezanost podataka je ono po čemu se baza podataka razlikuje u odnosu na fajl sisteme (datoteke) i programe za unakrsna izračunavanja ko što je Excel. Šema relacije Šema relacije je opis relacije. Sadrži ime relacije. Relaciona baza podataka Kolekcija normalizovanih relacija. Atribut je praktično imenovana kolona relacije odnosno tabele. Povezanost podataka obezbeđuje značajne prednosti kod pretraživanja kada korisnik može da na osnovu veza izvuče mnogo više podataka. Praktično se odnosi na tip pod atka za kolonu. imena atributa i domene atributa. Na primer. Šema relacione baze podataka . kao i raznim pomoćnim strukturama koje obezbeđuju brz prstup podacima (indeksi). binarna sa dve kolone i sl) Kardinalnost relacije Broj vrsta (torki) relacije. koje se odnose na svojstva objekta predstavljenog relacijom. ako postoji tabela koja čuva podatke o učenicima i tabela sa podacima o odeljenjima. Baza podataka sadrži i tzv. Torka relacije Torka je vrsta relacije i odnosi se na jedan slog podataka. veza između učenika i odeljenja može da obezbedi da odgovarajućim zahtevom (SQL upitom) izvučete sve učenike željenog odeljenja. na podatke o korisnicima podataka. Metapodaci mogu da se odnose na imena tabela. Osnovni koncepti relacionog modela podataka su: Relacija Relacija odgovara pojmu tabela sa vrstama i kolonama. Domen atributa Domen je skup dozvoljenih vrednosti za jedan ili više atributa.

Uporedni prika z termina i njihovog značenja dat je na slici 4. Ekvivalentni skup pojmova . Očigledno je da je relacija u relacionom modelu. pri čemu svaka ima različito ime. U svetu baza podataka. odnosno implementaciji relacionog modela.Skup šema relacija. obično se koriste jedni termini kada se govori o relacionom modelu. a drugi kada se govori o bazi podataka. Relacioni model Relacija Torka Atribut Domen atributa Šema relacije Baza podataka Tabela Vrsta Kolona Tip podatka kolone Opis tabele Slika 4. odgovara pojmu tabela u bazi podataka.