“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyanyang,Aku bersumpah dengan negara ini(Mekah),dan

engkau(Muhammad),bertempat di negrri(Mekah)ini,dan demi (pertalian)bapak dan anaknya,Sungguh,Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah,Apakah dia (manusia)itu mengira bahwa tidak ada sesuatupun yang berkuasa atasnya?Dia mengatakan,”Aku telah menghabisakan harta yang banyak” Apkah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?Bukankah Kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir?Dan kami telah menunjukn kepadanya dua jalan (kebajikan dan kejahatan)Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar? Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu?(Yaitu)melepaskan perbudakan(hamba sahaya)atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan(kepada)anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang yang miskin yang sangat fakir,kemudian dia termasuk orang orang yang beriman,dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.Mereka (orang orang yang beriman dan saling berpesan itu)itu adalah golongan kanan,Dan orang orang yang kafir kepada ayat ayat Kami,mereka itu adalah potongan kiri”

www.tuntunansholat.com