MIHAI MUŞAT

GINA STOICA

Transmisii mecanice cu reductoare într-o treaptă
(Indrumar de proiectare)

2004

Conf. dr. ing. MIHAI MUŞAT

Conf. dr. ing.GINA STOICA

Transmisii mecanice cu reductoare într-o treaptă
(Indrumar de proiectare)

CUPRINS
I. Introducere …………………………………………………………….. II. Scheme cinematice ale transmisiilor mecanice ……………………... III. Calculul transmisiilor mecanice ……………………………………. 1. Calculul cinematic şi energetic. Alegerea motorului electric ………. 1.1. Alegerea motorului electric ……………………………………. 1.2. Calculul cinematic ……………………………………………... 1.2.1 Determinarea rapoartelor de transmitere ………………… 1.2.2. Calculul turaţiilor arborilor ……………………………... 1.3. Calcul energetic ……………………………………………….. 1.3.1. Calculul puterilor transmise de arbori …………………... 1.3.2. Calculul momentelor de torsiune transmise de arbori …... 2. Predimensionarea arborilor ………………………………………….. 3. Proiectarea transmisiei prin curele trapezoidale …………………… 4. Predimensionarea angrenajelor ……………………………………… 4.1. Alegerea materialelor pentru roţile dinţate şi a tratamentelor termice sau termochimice …………………………………….. 4.2. Predimensionarea angrenajelor ……………………………….. 4.2.1. Predimensionarea unui angrenaj cilindric exterior cu dinţi înclinaţi ……………………………………………. 4.2.2. Predimensionarea unui angrenaj conic cu dinţi drepţi …. 5. Calculul elementelor geometrice ale roţilor dinţate ………………… 5.1. Elemente geometrice ale roţilor cilindrice cu dinţi înclinaţi ….. 5.2. Elemente geometrice ale roţilor dinţate conice cu dinţi drepţi pentru un angrenaj ortogonal ( Σ = 90o ) ……………………… 6. Calculul forţelor din angrenaje ………………………………………. 6.1. Forţele din angrenajul cilindric cu dinţi înclinaţi ……………... 6.2. Forţele din angrenajul conic cu dinţi drepţi …………………... 7. Verificările angrenajelor …………………………………………….. 7.1. Verificarea încadrării în limitele angrenării şi generării ……… 7.1.1. Verificarea subtăierii dinţilor ………………………….. 7.1.2. Verificarea continuităţii angrenării ……………………. 7.1.3. Verificarea interferenţei dinţilor ………………………. 7.1.4. Verificarea jocului la capul dinţilor …………………… 7.1.5. Verificarea grosimii dinţilor pe cercul de cap …………. 7.2. Verificarea rezistenţei danturii roţilor dinţate ………………… 7.2.1. Verificarea solicitării la piciorul dintelui σ F …………. 7.2.2. Verificarea solicitării de contact hertzian (verificarea la pitting) ………………………………….. 7.3. Relaţii pentru verificarea dimensională a danturii roţilor dinţate …………………………………………………………. 5 5 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 18 18 21 21 25 28 28 30 32 32 33 36 36 36 37 37 38 38 39 39 41 43

Alegerea lubrifiantului şi a sistemului de ungere a angrenajelor … 14.………………………… 11. Construcţia roţilor dinţate cilindrice şi conice ………………… 2..2. Elemente constructive privind reductoarele de turaţie cu roţi dinţate cilindrice şi conice ………………………………………….. Construcţia carcaselor …………………………………………. Verificarea arborilor ………………………………………………… 13.………………………………. 45 46 53 54 54 55 57 62 64 64 65 66 67 75 78 . Bibliografie ………………………………………………………………. 11. Calculul termic al reductoarelor cu roţi dinţate ………………….2. Alegerea şi verificarea cuplajului ………... 14. Alegerea şi verificarea rulmenţilor ………………………………….. IV.1... Trasarea diagramelor de momente înconvoietoare şi de torsiune ………………………………………… 9. 10. 1. 14. 11. Cuplaj cu flanşe ……………………………………………. Cuplajul elastic cu bolţuri …………………………………... Calculul randamentului total al reductorului ……………….. Calculul reacţiunilor..1. Calculul temperaturii de funcţionare a reductorului ………. Alegerea şi verificarea penelor ……. 12...8..

INTRODUCERE Prezenta lucrare reprezintă un ajutor pentru studenţii facultăţilor cu profil mecanic în elaborarea proiectului de an la disciplina Organe de Maşini.1. conice) şi dispunerea acestora în interiorul reductorului de turaţie.îndrumar pentru proiectare. De un real folos au fost şi materialele puse la dispoziţie de regretatul profesor Rădulescu Gheorghe. TCT . dr. 17 . (autori conf. Schema de principiu a unei transmisii mecanice (ME . Sunt prezentate elementele necesare proiectării unei transmisii mecanice de uz general compusă din reductor cu roţi dinţate cilindrice sau conice. SCHEME CINEMATICE ALE TRANSMISIILOR MECANICE Schema de principiu a unei transmisii mecanice a cărei proiectare este elaborată în prezenta lucrare. II.motor electric. A. cuplaj cu flanşe) etc. dr. prin tipul roţilor dinţate (cilindrice. ing.cuplaj) Pornind de la această schemă simplă se pot obţine foarte multe variante care diferă prin poziţionarea în spaţiu a elementelor transmisiei. transmisie prin curele trapezoidale şi cuplaj. I.I. autorii le mulţumesc pe această cale. este indicată în figura 1 Fig. ing.transmisie prin curele trapezoidale. Tuturor. D. În elaborarea lucrării autorii au folosit informaţii din lucrarea cu aceeaşi temă “Transmisii mecanice” . RT . Tudor). Au fost adoptate notaţii în conformitate cu standardele actuale şi a fost reorganizat întreg materialul care este prezentat în succesiunea logică a elaborării proiectului. prin numărul de trepte de reducere incluse în reductor. prin tipul cuplajului utilizat (cuplaj elastic cu bolţuri. prezentul îndrumar fiind doar o introducere în proiectarea transmisiilor mecanice.reductor de turaţie cu roţi dintate. C . Filipoiu şi prof.

arborii sunt notaţi cu I şi II (în ordinea parcurgerii de către fluxul energetic). II C D 1 I A B II 2 C Fig. că pornind de la aceste scheme cinematice se pot obţine 18 . respectiv C şi D pentru arborele II. Reductor cu roţi dinţate cilindrice b. b. B 1 D 2 I A Fig. Scheme cinematice ale unor reductoare de turaţie care folosesc roţi dinţate cilindrice (cu dinţi drepţi sau înclinaţi) şi conice a. roţile dinţate cu 1 şi 2. De menţionat. iar lagărele cu majuscule: A şi B pentru arborele I. 2a.Prezentul îndrumar tratează cazul transmisiilor mecanice care includ reductor de turaţie cu roţi dinţate cilindrice sau conice cu o treaptă de reducere. conform schemelor prezentate în figura 2a. Fig. Reductor cu roţi dinţate conice În aceste scheme. 2b. 2.

CALCULUL CINEMATIC ªI ENERGETIC.mai multe variante constructive de reductoare de turaţie modificându-se planele ce includ axele arborilor. ales în cunoştinţă de cauză. ALEGEREA MOTORULUI ELECTRIC În funcţie de datele iniţale se determină puterea şi turaţia motorului de antrenare. În calculul prezentat în lucrare nu s-a luat în considerare coeficientul cS (sau s-a considerat cS=1) adoptându-se astfel poziţia unui proiectant de reductoare de uz general. III. CALCULUL TRANSMISIILOR MECANICE Datele iniţiale (mărimi de intrare) pentru calculul transmisiei mecanice sunt: turaţia arborelui de ieşire din reductor (de intrare în maşina de lucru) nII (în rot/min) şi puterea la acest arbore PII (în kW). Uneori sunt impuse (sau se aleg înainte de începerea calculelor) turaţia motorului de acţionare nM (în rot/min). Dacă sunt cunoscute condiţiile funcţionale şi natura maşinii de lucru.1. Proiectantul atenţionează beneficiarul (în caietul de sarcini al reductorului) că nu a ţinut seama în proiectare de eventualele suprasarcini. Puterea necesară a motorului PM se obţine ţinînd cont de puterea la ieşirea din reductor PIII şi de pierderile energetice ale elementelor componente ale transmisiei exprimate prin randamentele acestora: 19 . în toate etapele calculului se vor introduce puteri (momente de torsiune) de calcul. precum şi dimensiunile acestuia din cataloagele firmelor producătoare. astfel încât beneficiarul va trebui să comande un reductor proiectat pentru o putere superioară celei nominale a agregatului de lucru (incluzând şi suprasarcina). alegându-se apoi tipul şi caracteristicile funcţionale. care nu ştie cărei maşini de lucru îi este destinat reductorul proiectat întregul calcul se efectuează considerând cS =1. ALEGEREA MOTORULUI ELECTRIC 1. rezultate prin înmulţirea puterilor (momentelor de torsiune) nominale cu factorul supraunitar cS. De asemenea în funcţie de natura maşinii de lucru şi de condiţiile funcţionale se poate alege un coeficient de serviciu (suprasarcină) cS. raportul de reducere al reductorului de turaţie iRT sau intervalul de funcţionare între două reparaţii Lh (în ore). 1. În cazul unui proiectant de reductoare de uz general.

.. 0. 0. iar turaţia va fi cea de mers în sarcină nM luată din tabelele anexei 1.98 …. 1..PM = ηtot PII = PII 2 ηTCT ⋅η r ⋅ η a12 (1) unde: ηtot – este randamentul total al transmisiei mecanice.randamentul unei perechi de rulmenţi (poate fi înlocuit prin η l -randamentul unei perechi de lagăre cu alunecare în cazul adoptării soluţiei de rezemare a arborilor pe lagăre cu alunecare) η a12 . η r .98 0. Indiferent de mărimea motorului ales.96 ….99 0.97 0.99 Evident că un calcul acoperitor presupune calcularea puterii necesare a motorului de antrenare folosind valori la limitele inferioare ale intervalelor menţionate pentru randamente.97 …. 20 (2) (3) . 0.99 …. 0.2 CALCULUL CINEMATIC 1.0..2. ηTCT . Alegând (dacă nu a fost impusă prin temă) turaţia la mers în gol a motorului electric se alege din cataloagele firmelor producătoare motorul adecvat.randamentul transmisiei prin curele trapezoidale.94 ….. Tabel 1 Randamentele unor cuple de frecare Cuple de frecare Angrenaj cilindric Angrenaj conic Transmisie prin curele trapezoidale Pereche de rulmenţi Pereche de lagăre cu alunecare Randamentul 0.randamentul angrenajului (format din roţile dinţate 1 şi 2) În tabelul 1 sunt indicate valori orientative ale randamentelor cuplelor de frecare dintr-o transmisie mecanică.995 0.1 DETERMINAREA RAPOARTELOR DE TRANSMITERE Raportul de transmitere total al transmisiei mecanice este: itot = n M / n II Se poate scrie: itot = iTCT ⋅ i RT adică i RT = itot / iTCT unde iRT este raportul de transmisie al reductorului de turaţie. puterea care va fi utilizată în calculele ulterioare PM va fi cea determinată pe baza puterii necesare la maşina de lucru conform relaţiei (1). Anexa 1 prezintă pricipalele caracteristici funcţionale şi dimensionale ale unor motoare electrice asincrone.

modificări care pot perturba funcţionarea maşinii de lucru.55 6.80 3.3). Valorile nominale ale rapoartelor de transmitere parţiale sunt standardizate în STAS 6012-82.00 1.00 I 4.80 3.00 2.60 II 1. 1. tabelul 2 prezentând un extras din acest standard.50 I 2.10 1.00 1.50 5. putem calcula turaţiile celor doi arbori: n I = n M / iTCT . se datoreşte alegerii unor rapoarte parţiale standardizate al căror produs nu este totdeauna egal cu i RT dat de relaţia (3).2.40 1.15 3.12 1.25 1. Tabel 2 Rapoarte de transmitere nominale (extras STAS 6012 – 82) I 1.50 2.24 2.00 5.5 şi 6.30 5. ci are o valoare apropiată de acesta.Raportul iRT se identifică cu raportul reductorului: i RT = i12 (4) Pentru un angrenaj cilindric raportul de transmitere recomandat este între 2.60 6. iar pentru cel conic între 2 şi 5 (max 6. dat de relaţia (3). CALCULUL PUTERILOR TRANSMISE DE ARBORI Pornind de la puterea de ieşire din reductor PII (dată prin temă) calculăm puterile primite de fiecare din arborii transmisiei: 21 . cu cea dată prin tema de proiectare.00 II 2.00 II 4.60 1.2 CALCULUL TURAºIILOR ARBORILOR ªtiind turaţia în sarcină a motorului n M şi rapoartele transmisiei prin curele iTCT şi ale angrenajului i12 . Într-o etapă ulterioară a calculului (la alegerea finală a numerelor de dinţi pentru cele patru roţi dinţate) se va impune condiţia ca raportul de transmitere efectiv al reductorului să nu difere de cel rezultat din temă.3. 3.25 1. cu mai mult de 3% pentru a nu introduce modificări apreciabile ale turaţiei de ieşire din reductor n II faţă de valoarea dată prin temă.15 2.30 7.3 (max 10).00 4. CALCUL ENERGETIC 1. n II = n I / i RT (5) Potrivirea doar aproximativă a turaţiei arborelui de ieşire din reductor n II .1.

iar turaţia în rot/min): PM ( I . iar pentru a ţine cont de existenţa încovoierii se va lucra cu valori admisibile τ at reduse (uzual τ at = 10…. PREDIMENSIONAREA ARBORILOR Arborii reductorului sunt supuşi la torsiune şi încovoiere. II ) d I . pentru a obţine nişte valori orientative ale diametrelor arborilor se va face predimensionarea acestora la torsiune. CALCULUL MOMENTELOR DE TORSIUNE TRANSMISE DE ARBORI Se utilizează relaţia (în care puterea se introduce în Kw. II = 3 π ⋅ τ at (8) Pentru arborii de intrare (I) şi de ieşire (II) din reductor se va ţine seama şi de prevederile STAS privind capetele de arbori prezentate în anexa 2 şi anume: STAS 8724/2 – 71 (dimensiuni) şi respectiv STAS 8724/3 – 74 (momente transmisibile)..3.2. 22 .12 N/mm2 pentru arborii I şi II). II ) (7) 2. Ca urmare. Relaţia de predimensionare este: M τ t = t ≤ τ at de unde rezultă: πd 3 16 16M t ( I . De asemenea pentru capătul arborelui II pe care se montează cuplajul se vor consulta STAS 5982/6 – 81 – cuplaj elastic cu bolţuri (Anexa 3) sau STAS 769 – 73 – Cuplaj cu flanşe (Anexa 4). încovoierea nu poate fi luată în calcul datorită necunoaşterii forţelor ce încarcă arborii şi nici a distanţelor dintre reazeme şi dintre forţe şi reazeme. II ) M tt = 955 ⋅ 10 4 ⋅ [N mm] M ( I .puterea primită de arborele I: PII PI = η rη a12 puterea primită de arborele motorului: P PII PM = I = 2 ηTCT ηTCT ⋅ η a ⋅ η r 12 (6) 1. II ) n M ( I . În această fază a proiectării.

raportul transmisiei prin curele iTCT (sau turaţia roţii conduse n2 ). PROIECTAREA TRANSMISIEI PRIN CURELE TRAPEZOIDALE /13/ Calculul transmisiei prin curele trapezoidale cu arbori paraleli este stadardizat (STAS 1163 – 71). Nomograma pentru alegerea curelelor trapezoidale înguste /13/ 23 . în funcţie de puterea la arborele motor PM şi de turaţia roţii conducătoare n1 = nM . Se preferă utilizarea curelelor trapezoidale înguste care conduc la un gabarit mai mic al transmisiei decât curele clasice.3. Pentru profilele de curele situate pe nomograme în apropierea frontierelor dintre domenii se recomandă alegerea tipului de curea de sub linia oblică. Etapele calculului sunt: a – Alegerea tipului curelei se face pe baza nomogramei din figura 3 pentru curele trapezoidale înguste. Mărimile de intrare sunt: puterea la arborele motorului de antrenare) Pc = PM (kW). În tabelul 3 sunt indicate elementele geometrice ale secţiunii curelelor şi lungimile lor primitive. Fig. 3 a. turaţia roţii conducătoare n1 = nM (rot/min).

se rotunjeşte la valoarea cea mai apropiată din tabelul 4.1.. Forţele din curelele trapezoidale înguste b – alegerea diametrului primitiv al roţii mici D p1 se face funcţie de tipul curelei respectându-se indicaţiile din STAS 1162-67. c – calcularea diametrului primitiv al roţii mari se face cu relaţia: D p2 = iTCT ⋅ D p1 1162 – 67) Dacă se foloseşte rolă de întindere diametrul acesteia se va lua D p0 = (1. 3 b. h – viteza periferică a curelei: πDp1 ⋅ n1 (m/s) v= 60000 (13) γ π π ( D p1 + D p2 ) ( D p2 − D p1 ) 2 Curea trapezoidală îngustă STAS 7192-83 24 . A folosind relaţia (12). β1.5) D p1 d – se alege preliminar distanţa dintre axe A: 0.. tabelul 4 prezentând un extras din acest standard. precum şi γ .7( D p1 + D p2 ) ≤ A ≤ 2( D p1 + D p2 ) e – unghiul dintre ramurile curelei: D p − D p1 γ = 2 arcsin 2 2A f – unghiul de înfăşurare pe roata mică de curea: (10) (9) Dacă nu există restricţii.. (STAS (11) β1 = 180o − γ .iar pe roata mare β 2 = 180o + γ g – lungimea primitivă a curelei: + (12) L p = 2 A cos + ( β1 ⋅ D p1 + β 2 ⋅ D p2 ) ≈ 2 A + 2 360 2 4A Lungimea primitivă a curelei se rotunjeşte la valoarea standardizată cea mai apropiată (tabel 3). Pentru valoarea standardizată aleasă pentru L p se recalculează. β 2 .γ/2 β1 Fa Fa β2 A Fig.

50 1.6 500 3150 560 3550 2.90 1.Tabel 3 Curele trapezoidale.5 15±0.0x15 19.5 13±0.8 630 4000 710 4500 800 5000 900 5600 40±0. 63 450 71 500 80 560 90 630 112 710 125 800 140 900 160 1120 180 1250 200 1400 224 1600 250 1800 280 2000 315 2500 400 Se recomandă ca viteza periferică a curelei să nu depăşească 30 m/s la curelele trapezoidale clasice şi 40 m/s la curelele înguste.5 18±0. STAS 7192-83 (curea trapezoidală îngustă tip SPA.8 3. 25 .4 10±0.0 11.0x10 14.0x18 De preferat De evitat 400 2500 450 2800 8±0.98 2.0 2.78 2000 12500 2240 mm Dp min Sectiunea curelei Ac cm2 ⎛ Lp ⎛ b ⎞ α ⎞ 2 Observaţie: Secţiunile curelei sunt calculate cu relaţia: Ac = ⎜ 2 − 1⎟tg ⎟h ⎜ h +⎜ ⎝ h ⎠ 2⎟ ⎝ ⎠ Exemple de notare: SPA 2000.0 4.0x13 16. mm 8.54 0.5 4. având lungimea primitivă Lp=2000 mm) Tabel 4 Seria diametrelor primitive ale roţilor de curea D p (mm). Dimensiuni si lungimi primitive Tip Curea Dimensinile caracteristice ale sectiunii lpxh SPZ SPA SPB 16x15 SPC Lungimi primitive Lp .5x8.1 a mm h± δ h mm Dmax mm Minim 630 800 1250 1600 2000 1000 6200 1120 7100 ∝ grade Lungimi primitive Lp mm Maxim 3550 4500 8000 10000 12500 1250 8000 1400 9000 71 100 160 200 224 1600 10000 1800 11200 0.

95 2000 1.00 0.82 0.00 2800 1.94 0.96 2240 1.02 0.01 0.86 0.98 2500 1.87 1250 0.02 3150 1.coeficient de înfăşurare dat de relaţia: cβ = 1 − 0.82 710 0.98 1.93 0.coeficient de funcţionare care se alege funcţie de natura maşinii motoare şi a celei de lucru.94 1800 1.84 0.96 0.07 1.94 0.11 1.07 4000 1.90 0.83 1000 0.90 0.86 0.rezultat poate fi întreg sau fracţionar. Numărul final de curele: 26 .86 0.88 0.93 0. D p1 şi i se va folosi interpolarea liniară.05 0.13 1.87 0.82 0.04 3550 1.94 P0 .01 0. c f .85 1120 0.88 0.88 0.puterea nominală transmisă de o curea se alege din tabelele cuprinse în anexa 5 (extras din STAS 1163-71).81 900 0.84 800 0. Vom considera.09 1. Pentru valori intermediare ale parametrilor n1 .91 1600 1.9 0.02 0. ca şi în cazul coeficientului c s o valoare c f = 1 .003(180 − β1 ) 0.92 0.93 1700 1.06 3750 1.08 cβ . Tabel 5 Coeficient de lungime CL Lungimea primitiva a curelei Lp [mm] Tipul curelei SPB SPC SPZ SPA 400 450 500 560 630 0.96 0.89 1400 0.92 0.coeficient de lungime care se alege din tabelul 5 funcţie de lungimea primitivă a curelei L p .i – numărul de curele (preliminar) se calculează cu relaţia: c f ⋅ Pc z0 = cL ⋅ cβ ⋅ P0 (14) în care: cL .00 1.01 1. z0 .

z z= 0 cz
unde cz este coeficientul numărului de curele dat în tabelul 6.
Tabel 6

Coeficientul numărului de curele cz Numărul de curele z0 cz 2…3 0,95 4….6 0,90 peste 6 0,85 Numărul rezultat z se rotunjeşte la valoare întreagă. Se recomandă ca z ≤ 8 .

j - Frecvenţa îndoirii curelelor se calculează cu relaţia
f = 103 ⋅ x ⋅
v Lp
(Hz) (15)

unde: x – numărul roţilor de curea ale transmisiei v – viteza periferică a curelei dată de (13), în m/s. L p - lungimea primitivă a curelei (valoarea standardizată aleasă), în mm. Se recomandă ca frecvenţa îndoirilor să nu depăşescă 40 Hz la curele cu inserţie reţea, respectiv 80 Hz la curele cu inserţie şnur.

k – forţa periferică transmisă:
P F = 103 ⋅ c v
(N) (16)

Forţa de întindere iniţială a curelei ( F0 ) şi cea de apăsare pe arbori ( Fa ) sunt egale cu:

F0 = Fa = (1,5.....2) F

(N)

(17)

Roţile pentru curele trapezoidale sunt standardizate în STAS 1162 – 84 care stabileşte forma, dimensiunile şi metodele de verfificare geometrică ale canalelor roţilor. Figura 4 prezintă forma şi principalele dimensiuni ale canalelor roţilor pentru curele trapezoidale, iar tabelul 7, dă elementele geometrice ale acestor canale.

27

B f lp n De m α e r

Dp

Fig.4. Dimensiunile canalelor roţilor de curea /13/

Tabel 7

Elemente geometrice ale canalelor roţilor pentru curele trapezoidale Secţiunea canalului Tipul curelei trapezoidale clasice (STAS 1164-67) Tipul curelei trapezoidale înguste (STAS 7192-65) lp
nmin mmin

Y

Z

A

B

C

D

E

Y

Z

A

B

C

D

E

-

SPZ

SPA

SPB

SPC

-

-

5,3 1,6 4,7
7 ±1

8,5 2,5 9
8 ±1
12 ± 0,3
340 ± 10

11 3,3 11
2 10+ −1

14 4,2 14
2 12,5+ −1

19 5,7 19
2 17 + −1

27 8,1 19,9
2 24+ −1

32 9,6 23,4
4 29+ −1

f e

α
r

25,5 ± 0,5 37 ± 0,6 44,5 ± 0,7 360 ± 10 380 ± 10 380 ± 10 380 ± 10 380 ± 30′ 380 ± 30′ 380 ± 30′

8 ± 0,3

15 ± 0,3
340 ± 10

19 ± 0,4

320 ± 10

340 + 10

360 ± 30′

380 + 30′

0,5

0,5

1,0

1,0

1,5

2,0

2,0

Lăţimea roţii de curea va fi egală cu: B = ( z − 1)e + 2 f

28

4. PREDIMENSIONAREA ANGRENAJELOR /4, 5, 6, 10, 11, 12/
4. 1. ALEGEREA MATERIALELOR PENTRU ROºILE DINºATE ªI A TRATAMENTELOR TERMICE SAU TERMOCHIMICE Roţile dinţate cilindrice (cu dinţi drepţi sau înclinaţi) şi conice care intră în compunerea reductoarelor de turaţie sunt organe de maşini puternic solicitate. Principalele solicitări (pentru care de altfel se face şi calculul de rezistenţă) sunt solicitarea de încovoiere la piciorul dintelui (efort unitar, σ F ) şi solicitarea hertziană la contactul flancurilor (efort unitar, σ H ), ambele solicitări fiind variabile în timp după cicluri de tip pulsator. Ca urmare, pentru proiectarea angrenajelor trebuie cunoscute atât caracteristicile mecanice de uz general ale materialelor utilizate (limita de rupere, limita de curgere, duritatea etc. ), cât şi valorile rezistenţelor la oboseală pentru solicitările anterior menţionate ( σ F lim şi σ H lim ), rezistenţe determinate prin încercări efectuate pe epruvete roţi dinţate şi standuri de încercare specializate. Roţile dinţate utilizate în construcţia de maşini pot fi realizate din oţeluri laminate, forjate sau turnate, din fonte, din aliaje neferoase (bronzuri, alame, aliaje de aluminiu etc.), iar uneori chiar din mase plastice. În construcţia reductoarelor de turaţie se folosesc uzual oţelurile laminate sau forjate pentru construcţia roţilor dinţate cilindrice şi conice. Oţelurile folosite pentru construcţia roţilor dinţate cilindrice şi conice pot fi împărţite, funcţie de tratamentul termic sau termochimic la care sunt supuse, în două grupe: - oţeluri de îmbunătăţire sau normalizate pentru care duritatea Brinell a flancului dintelui după tratament este sub 3500 N/mm2; - oţeluri pentru durificare care sunt supuse unor tratamente termice (călire cu flacără sau CIF) sau termochimice (cementare, nitrurare) care fac ca duritatea Brinell a flancului dintelui după tratament să fie mai mare de 3500 N/mm2. Angrenajele realizate din oţeluri de îmbunătăţire au dimensiuni mai mari decât cele confecţionate din oţeluri durificate care lucrează în condiţii similare de sarcină şi turaţie datorită rezistenţei inferioare la pitting. Aceste angrenaje sunt însă mai ieftine datorită tehnologiei mai simple. Ca urmare, se folosesc oţeluri pentru îmbunătăţire acolo unde gabaritul mai mare al roţilor nu creează probleme. Roţilor mari a căror durificare şi rectificare este dificilă, li se aplică, de asemenea, tratament termic de îmbunătăţire. În cazul reductoarelor, dorinţa de obţinere a unor utilaje compacte a condus la tendinţa actuală de utilizare a roţilor dinţate executate din oţeluri care se durifică prin tratamente termice sau termochimice, reducerea gabaritului şi a consumului de material prevalând asupra
29

creşterii costului execuţiei tehnologice. Soluţia modernă constă în utilizarea unor tratamente ce durifică doar stratul superficial. miezul dintelui rămânând moale. 30 . Tabelul 8 prezintă principalele mărci de oţeluri utilizate pentru executarea roţilor dinţate cilindrice şi conice ale reductoarelor precum şi caracteristicile mecanice ale acestora necesare în calculul angrenajelor. Se îmbină astfel avantajele creşterii durităţii stratului superficial legate de mărirea rezistenţei la uzare în general şi la pitting în special. cu cele conferite de tenacitatea danturii ( ce conferă rezistenţă la şocuri şi conformabilitate în cazul unor contacte defectuoase ale dinţilor) asigurată de menţinerea durităţii reduse a miezului dintelui.

OL 50 OL 70 OLC 45* 500/2-80 500/2-80 880-88 Normalizat Normalizat Îmbunătăţire Călire cu flacără sau CIF Îmbunătăţire Călire cu flacără sau CIF Îmbunătăţire Călire cu flacără sau CIF Nitrurare Îmbunătăţire Îmbunătăţire Călire cu flacără sau CIF Nitrurare Îmbunătăţire Cementare Cementare Cementare Cementare HB = 150 ÷ 170 HB = 200 ÷ 220 HB = 220 ÷ 260 200 ÷ 260 50 ÷ 57 HB = 200 ÷ 300 200 ÷ 300 50 ÷ 57 HB = 270 ÷ 320 270 ÷ 320 50 ÷ 57 270 ÷ 320 0.4 HB + 140 160 ÷ 170 0.5HB + 200 20 HRC + 10 1.5 HB + 120 1.5 HB + 120 1.8HB + 200 1.4 HB + 100 0.5 HRC σ H lim OLC 55 880-88 720 420 41 MoCr11* 791-88 950 750 50 VCr 11 40 Cr 10 791-88 791-88 52 ÷ 60 HB = 270 ÷ 320 HB = 240 ÷ 340 240 ÷ 340 50 ÷ 57 240 ÷ 340 950 1000 800 800 34 MoCrNi 15 OLC 15* 15 MoMnCr 12 18 MoCrNi 13 21 MoMnCr 12 791-88 880-88 791-88 791-88 791-88 50 ÷ 57 HB = 310 ÷ 330 120 ÷ 140 55 ÷ 63 280 ÷ 320 55 ÷ 63 300 ÷ 330 55 ÷ 63 300 ÷ 350 55 ÷ 63 20 1100 390 850 950 1100 900 280 650 750 850 .Tabel 8 / 4 / Oţeluri recomandate pentru construcţia roţilor dinţate cilindrice şi conice ale reductoarelor /4/ Duritatea Materialul STAS Tratamentul termic sau termochimic miez Flanc Rezistenţa la rupere .4 HB + 155 140 ÷ 150 370 ÷ 440 380 ÷ 450 390 ÷ 460 (N / mm 2 ) σ f lim (N / mm 2 ) 1.8HB + 200 20 HRC + 60 20 HRC 1.5 HRC 25.4 HB + 140 180 ÷ 190 0.5HB + 200 20 HRC + 20 1.5 HRC 25.4 HB + 155 0.4 HB + 155 230 ÷ 290 250 ÷ 350 0. σ r Limita de curgere.4 HB + 155 230 ÷ 290 250 ÷ 350 0.8HB + 200 20 HRC + 60 20 HRC 1.4 HB + 100 0. (HB ) (HRC ) (N / mm 2 ) 500 ÷ 620 700 ÷ 850 620 (N / mm 2 ) 270 ÷ 300 340 ÷ 370 360 σc Rezistenţa limtă de rupere la oboselă la piciorul dintelui Presiunea hertziană limită la oboseală.8HB + 200 24 HRC 25.

raportul numerelor de dinţi ( u > 1 ).momentul de torsiune la arborele roţii conducătoare (pinion) Ψa . la predimensionare se va lua Z H = 1. E2 .2. Predimensionarea unui angrenaj cilindric exterior cu dinţi înclinaţi La predimensionarea angrenajului cilindric cu dinţi înclinaţi se determină distanţa dintre axe a. la predimensionare Z ε = 1 . la predimensionare K Hβ =1.1 K Hβ .factorul repartiţiei longitudinale a sarcinii pentru solicitarea hertziană. pentru angrenaje alcătuite din roţi de oţel: Z M = 271 N mm2 Z H − factorul punctului de rostogolire. roţii 2 (E2) respectiv modul de elasticitate echivalent (E ). care se a unde 1 1⎛ 1 1 ⎞ ⎟ = ⎜ + ⎟ .factorul sarcinii dinamice exterioare dependent de natura maşinii motoare şi a celei de lucru.1. Principalele etape ale calculului sunt: a – Determinarea distanţei dintre axele roţilor a. E E 2⎜ E E 2⎠ ⎝ 1 . unghiul de înclinare a danturii β .4. dependent de natura materialului pinionului şi de tratamentul termic sau termochimic aplicat (v.25 . pentru angrenajele reductoare u = i zmic (raportul de transmitere). modulul normal mn .2). σ H lim − efort unitar limită la solicitarea hertziană. ZM b (unde b este lăţimea roţii dinţate). la predimensionare se va lua KV = 1.factorul dinamic interior.factorul de material: Z M = 0.15 M t pinion . i fiind ales anterior (paragraful 1. K A .coeficient de lăţime definit prin Ψa = alege din anexa 6. numerele de dinţi ale celor două roţi şi coeficienţii de deplasare a danturilor roţilor (în cazul roţilor cu dantura modificată).35 E reprezentând modulele de elasticitate longitudinale ale roţii 1 (E1). 21 .2. în cazul proiectării unor reductoare de uz general K A = 1 . E1. Predimensionarea angrenajelor 4.77 . la predimensionare se poate utiliza valoarea minimă S H = 1. S H − factor de siguranţă la solicitarea hertziană. tabel 8). Folosind relaţia de calcul la solicitarea hertziană (pitting) pentru dimensionare se obţine distanţa minimă dintre axe conform relaţiei: a ≥ (1 + u ) 3 K A KV K Hβ M t pinion 2uΨa ⎛ ⎜ Z M Z H Zε ⎜ ⋅⎜ σ ⎜ H lim ⋅ K HN Z R ZW ⎜ S ⎝ H ⎞ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ 2 (18) z în care: u = mare . Z ε − factorul lungimii de contact. KV .

Ca principiu se adoptă din STAS valoarea imediat superioară modulului de calcul. Dacă din calcul rezultă o valoare mn sub 1 mm se va adopta mn =1 mm. Yβ − factorul unghiului de înclinare. în cazul proiectării angrenajelor pentru durată de funcţionare nelimitată K HN = 1 . la predimensionare YFx = 1 .25 . Valoarea rezultată din calcul pentru modulul normal mn se standardizează conform STAS 822-82 (anexa 7). YFx − factor dimensional. la predimensionare K Fβ = 115 .distanţa dintre axe (valoarea standardizată aleasă anterior) σ F lim − efort unitar limită pentru solicitarea la oboseală la piciorul dintelui. în cazul proiectării angrenajelor pentru durată de funcţionare nelimitată se va lua K FN = 1 . la predimensionare Yβ = 1 . la predimensionare se ia estimativ YF = 2. dar dacă valoarea de calcul depăşeşte cu mai puţin de 5% o valoare standard se poate alege această valoare (inferioară valorii de calcul). Ys − factorul concentratorului de eforturi. Valoarea distanţei dintre axe dată de relaţia (18) se standardizează conform prevederilor STAS 6055-82 din care este prezentat un extras în anexa 7. la predimensionare Z w = 1 . la predimensionare Kα = 1 . Se obţine următoarea relaţie: mn ≥ M t pinion (1 + u )K A KV Kα K Fβ YF Yβ Ψa ⋅ a ⋅ 2 σ Flim SF (19) ⋅ K FN YsYFx în care semnificaţia factorilor care nu au apărut anterior este: Kα − factor de repartiţie frontală a sarcinei. .K HN − factorul numărului de cicluri de solicitare pentru solicitarea hertziană. putem însă adopta şi valoarea standardizată imediat inferioară valorii de calcul dacă diferenţa dintre ele este sub 5% din valoarea standardizată. Ceilalţi factori ( Ψa . K FN − factorul numărului de cicluri de solicitare pentru solicitarea la piciorul dintelui. b . la predimensionare se foloseşte valoarea minimă S F = 1.Determinarea modulului normal al roţilor dinţate mn Modulul normal minim necesar al danturii roţilor se obţine pe baza condiţiei de rezistenţă la solicitarea la oboseală la piciorul dintelui. Z w − factorul raportului durităţii flancurilor. K Fβ − factor de repartiţie longitudinală a sarcinii pentru solicitarea la piciorul dintelui. YF − factor de formă. ca principiu se alege valoarea standardizată superioară celei rezultate din calcul. S F − factor de siguranţă pentru solicitarea la piciorul dintelui. KV ) se vor lua cu aceleaşi valori ca la punctul anterior. la predimensionare Z R = 1 . În cazul reductorului coaxial (varianta b din figura 2) se vor calcula distanţele dintre axe minime necesare celor două trepte şi se va alege din STAS o valoare mai mare sau egală cu cea mai mare din cele două valori de calcul.5 . Z R − factor de rugozitate. se ia funcţie de materialului pinionului. la predimensionare Ys = 1 . 22 . a . K A .

.z1 ≥ 14 . 20o . Se recomandă alegerea unei valori a unghiului de înclinare a danturii β (exprimat în grade) cuprinsă în intervalul 8o . 2a cos β Se recalculează z1 = alegându-se pentru z1 o valoare întreagă imediat mn (1 + u ) inferioară celei de calcul. Se calculează z2 = u ⋅ z1 şi se alege z2 ∈ N . . se adoptă un număr de dinţi z1 mai mic şi anume: z1 ≈ z1max dacă z1max ≤ 25 z1 = 24K27 dinţi dacă z1 max ∈ (25. dacă această condiţie nu este îndeplinită se majorează distanţa dintre axe la valoarea standardizată imediat superioară celei alese iniţial şi se recalculează mn şi z1max .număr întreg inferior lui z1max . . β = 10o − pentru roţi dinţate executate din oţeluri durificate superficial (HB flanc ≥ 3500 N / mm 2 ).dacă z1 ∈[14.80] e ..35] z1 = 27K30 dinţi dacă z1 max ∈ (35.Stabilirea unghiului de înclinare a dinţilor β .Alegerea finală a modulului normal mn al danturii şi a numerelor de dinţi ai celor două roţi ( z1 şi z2 ) Se recalculează modulul normal mn cu relaţia: 2a cos β mn = (21) z1(1 + u ) Valoarea dată de relaţia (21) se standardizează (în conformitate cu cele prezentate la punctul b). Se recomandă ca z2 să 23 .Stabilirea numărului de dinţi ai pinionului z1 . d .dacă din calcul rezultă pentru pinion un număr de dinţi z1max mare ( z1max >24. calculat cu relaţia (20). Pentru reducerea numărului de reglări ale maşinilor de danturat se recomandă folosirea următoarelor valori: [ ] β = 15o (12 o ) − pentru roţi dinţate executate din oţeluri de îmbunătăţire sau normalizate (având duritatea Brinell a flancului sub 3500 N/mm2).50(80)) din considerente de precizie de execuţie. 17] se va alege o deplasare pozitivă a danturii care să evite subtăierea..c . Folosind valorile distanţei dintre axe şi modulului normal de la punctele a şi b se calculează numărul maxim de dinţi ai pinionului: 2a cos β z1 max = (20) mn (1 + u ) Se va alege apoi pentru pinion un număr de dinţi z1 care să satisfacă următoarele condiţii: .45] z1 = 30K35 dinţi dacă z1 max ∈ (45.

a STAS − a 0 ∈ (0.se calculează unghiul de presiune pe cilindrul de divizare în plan frontal α t α t = arctg ⎜ ⎛ tgα n ⎞ ⎟ ⎝ cos β ⎠ (26) unde α n − unghi de presiune pe cilindrul de divizare în plan normal α n = α 0 = 20o ( α 0 − unghiul profilului de referinţă). această condiţie este îndeplinită uzual prin adăugarea sau scăderea unui dinte la z2 . 1. creşterea gradului de acoperire. se urmăreşte obţinerea unor avantaje cum ar fi: creşterea capacităţii portante.3 mn ) pentru ca deplasarea pozitivă să îşi producă efectele benefice.Calculul raportului de transmitere efectiv al angrenajului: z ief = 2 z1 (22) După predimensionarea ambelor angrenaje se va face o verificare a raportului de transmitere efectiv al reductorului: z z i RTef = 2 ⋅ 4 (23) z1 z3 verificându-se condiţia ca abaterea acestuia faţă de valoarea rezultată din tema de proiectare i RT (v. De obicei se utilizează deplasarea pozitivă (coeficient de deplasare x > 0) care conduce la creşterea lăţimii bazei dintelui (şi implicit a rezistenţei dintelui la încovoiere).4 mn . 24 .pct 1. Pentru stabilirea valorilor coeficienţilor deplasărilor de profil ai celor două roţi se parcurg următoarele etape (calculul se va face cu cinci zecimale exacte): . dar ascuţirea capului dintelui să nu fie exagerată.Calculul deplasării danturii Prin deplasarea danturii roţilor cilindrice. De asemenea. . evitarea subtăierii. prin deplasarea danturii se aduce distanţa de referinţă dintre axe a 0 (corespunzătoare angrenajului realizat din roţi cu dantură nedeplasată) la o valoare standardizată.2) să nu depăşească 3%: Δi = i RTef − i RT ⋅ 100% ≤ 3% i RT (24) Dacă nu este îndeplinită condiţia (24) se modifică numerele de dinţi alese la punctul e. f .se calculează distanţa de referinţă dintre axe: m (z + z ) a0 = n 1 2 (25) 2 cos β a 0 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a 0 ≤ a STAS ales la punctul a pentru a avea deplasare pozitivă a danturii. g. . Dacă aceste condiţii nu sunt satisfăcute se modifică numărul de dinţi la roata condusă z2 sau chiar modulul normal ales din STAS (reluând calculul de la punctul c).nu se dividă la z1 (iar dacă este posibil z1 şi z2 să fie prime între ele).

KV − factor dinamic interior. K Hβ − factorul repartiţiei longitudinale a sarcinei pentru solicitarea hertziană: la predimensionare K Hβ = 1.35 . respectiv m) şi numerele de dinţi ale celor două roţi ( z1 şi z2 ).unghiul de angrenare în plan frontal α wt (unghi de presiune pe cilindrul de rostogolire în plan frontal): α wt = arccos⎜ ⎜ ⎛ a0 ⎞ ⋅ cosα t ⎟ ⎟ ⎝ aSTAS ⎠ (27) . Se va aborda doar cazul roţilor conice cu dinţi drepţi cu dantura nedeplasată. 25 . Se parcurg următoarele etape: a. la proiectarea unor reductoare de uz general se va lua K A = 1 . Se recomandă să se determine din diagramă x1 şi apoi să se calculeze x2 : x2 = xs − x1 = ( x1 + x2 ) − x1 (30) 4.2. ΨRm − coeficient de lăţime: ΨRm = b = 0.. iar Rm Rm − lungimea medie a generatoarei conului de divizare.suma coeficienţilor deplasărilor celor două roţi: invα wt − invα t xs = x1 + x2 = ( z1 + z2 ) ⋅ 2tgα n unde: invα = tgα − (28) αo (29) 180 Repartizarea coeficienţilor deplasărilor de profil pe cele două roţi se face cu ajutorul diagramei din anexa 8.3K0. Calculul diametrului de divizare al pinionului conic pe conul frontal exterior d 1 Pe baza calculului la solicitare hertziană (pitting) se dimensionează diametrul de divizare al pinionului pe conul frontal median d m1 : π ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ 4 M tpinion ⋅ K A ⋅ KV ⋅ K Hβ ⎜ ZM ⋅ ZH ⎟ ⋅ d m1 ≥ 3 ⎜ ⎟ σ ΨRm ⋅ u H lim ⋅ K HN ⋅ Z R ⋅ Z w ⎟ ⎜ ⎝ SH ⎠ în care: 2 (31) M tpinion − moment de torsiune la arborele pinionului K A − factorul sarcinii dinamice exterioare. PREDIMENSIONAREA UNUI ANGRENAJ CONIC CU DINºI DREPºI La predimensionarea unui angrenaj conic se determină diametrul de divizare al pinionului şi modulul danturii pe conul frontal exterior ( d1 . la predimensionare KV = 115 .35 unde b − lăţimea roţii conice.2. .

dependent de materialul pinionului şi de tratamentul termic sau termochimic aplicat. la predimensionare se va lua K Fβ = 1. δ1 .35 . la predimensionare Z R = 1 . al angrenajului conic ortogonal Σ = 90o şi rezultă: 1 δ1 = arctg i 26 (35) . Se obţine relaţia: mm = în care: 4 M tpinion ⋅ K A ⋅ KV ⋅ K Fβ ⋅ Kα ⋅ YF ⋅ sin δ1 2 σ F lim ΨRm ⋅ d m 1 SF (33) ⋅ K FN ⋅ Ys ⋅ YFx K Fβ − este factorul repartiţiei longitudinale a sarcinei pentru solicitarea la piciorul Kα − factorul repartiţiei frontale a sarcinii.5 . Calculul modulului pe conul frontal exterior m.z u = mare − raportul numerelor de dinţi. la predimensionare se poate utiliza valoarea minimă S H = 1. În cazul particular. la predimensionare Kα = 1 . YF − factor de formă care se alege din diagrama din anexa 9 pentru x=0 (dantură nedeplasată) şi pentru un număr de dinţi ai pinionului ales estimativ z1 = 12K 21 .2) Z M − factor de material. Se calculează apoi diametrul de divizare al pinionului pe conul frontal exterior d1 (care se rotunjeşte la număr întreg de milimetri): d1 = d m1(1 + 0.este unghiul dintre axele roţilor ce compun angrenajul conic. (v. σ H lim − efort unitar limită la solicitarea hertziană. Se dimensionează modulul pe conul frontal median mm pe baza relaţiei de calcul a efortului la piciorul dintelui. se va relua calculul de la acest punct.factorul raportului durităţii flancurilor. la predimensionare Z w =1. dacă la terminarea predimensionării numărul de dinţi z1 va diferi apreciabil de cel estimat aici. Dacă numărul final de dinţi va fi egal sau apropiat de cel estimat se va continua calculul. dintelui. la predimensionare Z H = 1.77 . Z R − factor de rugozitate. Z H − factorul punctului de rostogolire. pentru angrenaje reductoare u = i (ales la z mic pct. pentru angrenaje cu durată nelimitată de funcţionare se va lua K HN = 1 . în cazul ambelor roţi executate din oţel Z M = 271 N/mm2 . dar cel mai des întâlnit. tabel 8) S H − factor de siguranţă la solicitarea hertziană.5ΨRm ) (32) b. Z w .semiunghiul la vârf al conului de divizare al pinionului care este dat de relaţia: sin Σ tgδ1 = (34) i + cos Σ unde Σ . 1. K HN − factorul numărului de cicluri la solicitarea hertziană.

. Se determină apoi modulul pe conul frontal exterior: m = mm (1 + 0. S F .factorul numărului de cicluri pentru solicitarea la piciorul dintelui.Alegerea finală a modulului şi numerelor de dinţi Pentru numărul de dinţi z1 ales anterior se calculează modulul pe conul frontal exterior: d m= 1 z1 Acest modul se standardizează STAS 822 – 82 (anexa 7) şi apoi se recalculează: d z1 = 1 m Se alege valoarea finală z1 şi apoi se determină 27 (38) (39) . se reface calculul modulului m.factorul dimensional. la predimensionare YFx =1. . Se calculează numărul maxim de dinţi ai pinionului: d (37) z1 max = 1 m Se alege pentru z1 un număr natural care să satisfacă următoarele condiţii: .σ Flim .. la predimensionare se va lua valoarea minimă S F = 2 K FN .Calculul numărului de dinţi pentru pinion z1.factor de siguranţă pentru solicitarea la piciorul dintelui.3 18 … 40 15 … 30 12 … 23 10 … 18 8 … 14 6 … 14 Observaţie: se recomandă valorile lui z1 către limita superioară pentru roţi conice din oţeluri de îmbunătăţire şi către limita inferioară pentru oţeluri de durificare. Dacă nu sunt satisfăcute recomandările din tabelul 9.factorul concentratorului de eforturi.efortul unitar limită pentru solicitarea la piciorul dintelui al materialului pinionului (v. se majorează diametrul de divizare al pinionului conic d1 . d.conform recomandărilor producătorilor de maşini de danturat numărul de dinţi al pinionului este dat de tabelul 10 Tabel 9 Număr minim de dinţi z1 recomandat pentru pinionul conic Raport de transmitere z1 (mm) 1 2 3 4 5 6. .5ΨRm ) (36) Se va alege din STAS 822 – 82 (anexa 7) valoarea imediat superioară a modulului m.14 dinţi . pentru angrenaje cu durată de funcţionare nelimitată se va lua K FN =1 YS . tabel 8). la predimensionare se va lua YS =1 YFx . c.pentru rapoarte de transmitere uzuale (1 < i ≤ 5) se recomandă z1 ≥ 12.

Se recomandă ca numărul z2 să nu fie divizibil cu z1 (iar dacă este posibil z1 şi z2 să fie prime intre ele). ELEMENTE GEOMETRICE ALE ROºILOR CILINDRICE CU DINºI ÎNCLINAºI Fig. 10.număr de dinţi: z1(2 ) 28 .z2 = u z1 (40) alegând pentru z2 un număr întreg. relaţiile (23) şi (24)) 5. se poate adăuga sau scădea un dinte la numărul z2 pentru a atinge acest deziderat. 12/ 5. Se calculează raportul de transmitere efectiv al angrenajului conic: z ief = 2 z1 (41) Pentru reductoarele cu două trepte se verifică abaterea raportului de transmitere total efectiv al reductorului în raport cu cel rezultat din tema de proiectare (v. CALCULUL ELEMENTELOR GEOMETRICE ALE ROºILOR DINºATE /4. Elemente geometrice ale roţilor dinţate cilindrice cu dinţi înclinaţi /3/ Se calculează următoarele elemente geometrice: . 11. 5. e.1.

unghi de angrenare în plan frontal: α wt (rel.25 − x1(2 ) 1.numărul de dinţi ai roţii echivalente (înlocuitoare): zn1(2 ) = cos3 β cos α t cos α wt De obicei se adoptă lăţimea dată de relaţia (53) pentru roată.diametrul de divizare al roţii echivalente (înlocuitoare): d n1(2 ) = cos 2 β z1(2 ) .25mn mn z1(2 ) .modul normal: mn .lăţimea danturii roţii: b2 = a Ψa lăţime puţin majorată (cu 2 … 5 mm) pentru a compensa erorile de montaj axial.coeficientul deplasării de profil: x1(2 ) (42) (43) (44) * .2 + 2ha1(2 ) ( ) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) .înălţimea capului dintelui: ha1(2 ) = mn h0 a + x1(2 ) = mn 1 + x1(2 ) ( ) ( ) (45) * unde h0 a = 1 .25 .diametrul de rostogolire: d w1(2 ) = d1(2 ) .pas normal: pn = π mn mn . (27)) .înălţimea dintelui: h = ha + h f = mn h0 a + h0 f = 2.diametrul de cap: d a1(2 ) = d1. d1(2 ) .2 ( ) ( ) (46) * unde h0 f = 1.coeficientul înălţimii capului de referinţă (STAS 822 – 82) * .unghi de presiune pe cilindrul de divizare în plan frontal: αt (rel.diametrul de bază: db1(2 ) = d1(2 ) cosαt .înălţimea piciorului dintelui: h f = mn h0 f − x1(2 ) = mn 1. iar pentru pinion se ia o (54) (54′) 29 .modul frontal: mt = cos β .diametrul de divizare: d1(2 ) = mt z1(2 ) = cos β .unghi de înclinare pe cilindrul de divizare: β .unghi de presiune pe cilindrul de divizare în plan normal: α n = 20 0 .pas frontal: pt = π mt .coeficientul înălţimii piciorului de referinţă (STAS 822 – 82) * * .. (26)) .diametrul de picior: d f1(2 ) = d1(2 ) − 2h f 1(2 ) .

pentru roată δ 2 = 90o − δ1 . 6.modul pe conul frontal exterior: m .coeficient de lăţime: ΨRm ⎞ z1 ⎞ ⎟ = arctg ⎛ ⎜ ⎟ ⎜z ⎟ ⎟ ⎝ 2⎠ ⎠ (55) (56) (57) .numărul de dinţi: z1(2 ) .5.modul pe conul frontal median: mm = m 1 + 0.înălţimea capului dintelui: ha = h0 a ⋅ m = 1⋅ m 30 .pentru pinion δ 1 = arctg ⎜ ⎜ ief ⎝ . ELEMENTE GEOMETRICE ALE ROºILOR DINºATE CONICE CU DINºI DREPºI PENTRU UN ANGRENAJ ORTOGONAL ( Σ = 90o ) Fig.semiunghiul conului de divizare: ⎛ 1 .2. Elemente geometrice ale angrenajului conic cu dinţi drepţi /5/ .5ΨRm (58) (59) * .pas pe conul frontal exterior: p = π m .

2 ⋅ m * unde h0 f = 1.diametrul de divizare al roţii cilindrice echivalente (înlocuitoare): d 1(2 ) dv = 1( 2 ) cos δ 1(2 ) .diametrul de divizare pe conul frontal exterior: d1(2 ) = m ⋅ z1(2 ) .înălţimea dintelui: h = ha + h f = h0 a + h0 f m = 2.diametrul de divizare pe conul frontal median: d m1(2 ) = mm ⋅ z1(2 ) = d 1(2 ) + 2ha cos δ 1(2 ) .înălţimea piciorului dintelui: h f = h0 f ⋅ m = 1.diametrul de cap al roţii cilindrice echivalente (înlocuitoare): d av = dv + 2ha1(2 ) 1(2 ) 1( 2 ) 1( 2 ) (74) = z1(2 ) cos δ 1(2 ) .2 cosα d v1 + d v 2 .2 m (60) ( ) (61) (62) (63) (64) (65) .semiunghiul la vârf al conului de picior: δ f = δ − θ f .unghiul dintelui: θ = θ a + θ f ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ (70) (71) (72) (73) .diametrul de bază al roţii cilindrice echivalente(înlocuitoare): dbv 1.lăţimea danturii: b = ΨRm ⋅ Rm d 1(2 ) 2 sin δ 1(2 ) dm 1( 2 ) (66) 2 sin δ 1(2 ) (67) (68) (69) ⎛h ⎞ . 2 (75) distanţa dintre axe pentru un angrenaj cilindric echivalent: av = 31 .diametrul de cap: d a 1(2 ) .semiunghiul la vârf al conului de cap: δ a = δ + θ a .unghiul piciorului dintelui: θ f = arctg ⎜ ⎜ R ⎝ .unghiul capului dintelui: θ a = arctg ⎜ a ⎟ ⎝R⎠ ⎛ hf .2 .lungimea medie a generatoarei conului de divizare: Rm = .lungimea exterioară a generatoarei conului de divizare: R = .* unde h0 a = 1 .diametrul de picior: d f = d 1(2 ) − 2h f cos δ 1(2 ) 1( 2 ) . 2 = dv1.coeficientul înălţimii piciorului de referinţă * * .coeficientul înălţimii capului de referinţă * .numărul de dinţi ai roţii cilindrice echivalente (înlocuitoare): zv .

7. se calculează forţele ce acţionează asupra pinionului folosind momentul de torsiune motor (la arborele pinionului).Forţe radiale: Fr1 = Fr2 = Ft 1 tgα n = Ft 1 ⋅ tgα t cos β 32 (77) . În consecinţă. forţa radială Fr şi forţa axială Fa conform figurii 7. Fig. Practic se calculează cele trei componente pe cercul de divizare al roţii.Forţe tangenţiale: 2 M t pinion Ft 1 = Ft 2 = (76) d1 .6. Forţe în angrenajul cilindric cu dinţi înclinaţI /3/ Se neglijează pierderile de putere în angrenaje (deci existenţa forţelor de frecare) deoarece acestea sunt reduse.10.11/ 6.1. Relaţiile de calcul ale forţelor din angrenajul cilindric cu dinţi înclinaţi sunt: . Aceasta se poate descompune în trei componente pe trei direcţii ortogonale: forţa tangenţială Ft . FORŢELE DIN ANGRENAJUL CILINDRIC CU DINŢI ÎNCLINAŢI La contactul a doi dinţi apare o forţă normală Fn . CALCULUL FORŢELOR DIN ANGRENAJE /4. iar forţele care acţionează asupra roţii conduse se iau egale şi de sens contrar (conform principiului acţiunii şi reacţiunii).

Fig.. forţa radială Fr şi forţa axială Fa . 8.2. Fn = 6. FORŢELE DIN ANGRENAJUL CONIC CU DINŢI DREPŢI Deoarece calculul de rezistenţă se efectuează pentru angrenajul cilindric înlocuitor (echivalent) de pe conul frontal median se consideră forţa normală pe dinte Fn aplicată în punctul de intersecţie al liniei de angrenare cu cercul de divizare mediu. Forţa normală Fn se descompune în trei componente ortogonale: forţa tangenţială Ft la cercul de divizare mediu.Forţe axiale: Fa1 = Fa 2 = Ft 1 ⋅ tgβ . Forţe în angrenajul conic cu dinţi drepţi /3/ 33 . forţa radială Fr având întotdeauna acelaşi sens (către axa de rotaţie).Forţa normală: (78) Ft 1 Ft2 + Fa2 + Fr2 = (79) 1 1 1 cosα n cos β Trebuie menţionat că sensul forţelor Ft şi Fa depinde de sensul de rotaţie al roţii şi de sensul înclinării dinţilor.

34 . Relaţiile de calcul ale forţelor în angrenajul conic cu dinţi drepţi ortogonal sunt: . pentru unul din sensurile de rotaţie. sensul forţelor axiale asupra roţilor solidare cu arborele intermediar II ( Fa 2 şi Fa 3 ) este acelaşi. iar forţele ce acţionează asupra roţii conduse se iau egale şi de sens contrar (conform principiuluiacţiunii şi reacţiunii).Se neglijează pierderile de putere în angrenaje (deci forţele de frecare) care sunt reduse. ambele cu roţi cilindrice cu dinţi înclinaţi (variantele a şi b din fig. astfel încât alegerea rulmenţilor va trebui făcută pentru această situaţie dezavantajoasă din punct de vedere al încărcării axiale.Forţe axiale: Fa1 = Ft 1 ⋅ tgα ⋅ sin δ 1 = Fr2 Fa 2 = Ft 1 ⋅ tgα ⋅ sin δ 2 = Fr1 . 2) prin alegerea convenabilă a sensului înclinării dinţilor celor două angrenaje.Forţa normală pe flancul dintelui: Ft 1 Ft2 + Fa2 + Fr2 = (85) 1 1 1 cos α Sensul forţei tangenţiale Ft ce acţionează asupra unei roţi conice depinde de sensul de rotaţie. În cazul reductorului cilindro-conic (varianta c din fig.Forţele radiale: Fr1 = Ft 1 ⋅ tgα ⋅ cos δ 1 (81) (82) (83) (84) Fr2 = Ft 1 ⋅ tgα ⋅ cos δ 2 . forţele radială Fr şi cea axială Fa având totdeauna acelaşi sens. se calculează forţele ce acţionează asupra pinionului datorită momentului de torsiune la arborele motor ( M t pinion ). forţele axiale ale roţilor solidare cu arborele intermediar II adică Fa 2 şi Fa 3 vor avea sensuri contrarii astfel încât se micşorează forţa axială ce trebuie preluată de rulmenţii acestui arbore. oricum am alege sensul de înclinare a dinţilor pentru angrenajul cilindric cu dinţi înclinaţi. 2). dar ele vor rămâne opuse. Fn = După calcularea mărimii forţelor din cele două angrenaje ce compun un reductor de turaţie cu două trepte de reducere şi alegerea sensului de înclinare al dinţilor roţilor dinţate cilindrice cu dinţi înclinaţi se va face o schemă a tuturor forţelor ce acţionează asupra arborilor reductorului (provenite din angrenaje şi din transmisia prin curele trapezoidale). iar lui Fr1 i se opune Fa 2 . Ca urmare. În cazul angrenajului conic ortogonal Σ = 90o forţa opusă lui Fa1 este Fr2 . La schimbarea sensului de rotaţie se schimbă sensul ambelor forţe axiale ( Fa 2 şi Fa 3 ).Forţele tangenţiale: Ft 1 = Ft 2 = ( ) 2 M t pinion d m1 (80) . În cazul reductoarelor cu două trepte de reducere. Figura 9 prezintă schema forţelor ce încarcă arborii reductorului de turaţie cu două trepte de reducere pentru cele trei variante luate în considerare în fgura 2.

VERIFICAREA ÎNCADRĂRII ÎN LIMITELE ANGRENĂRII ªI GENERĂRII Sunt necesare verificări ale calităţilor geometrice ale angrenajelor care să garanteze că acestea se încadrează în limite acceptabile în timpul generării (verificarea subtăierii şi ascuţirii dinţilor) şi angrenării (verificarea continuităţii angrenării. 12/ 7.b. D 2 Fa1 Fr2 Fr2 Fr1 Fa2 II C Fig.B 1 Fr1 I A Fa 9. VERIFICĂRILE ANGRENAJELOR /4. Fig.a. a interfereţei dinţilor şi a jocului la capul dinţilor). a. 9. 35 . 10. Forţele ce încarcă arborii reductorului conic 7. 11. Schema forţelor ce încarcă arborii . Forţele ce încarcă arborii reductorului cilindric b. 9a. 6. D 1 I B Fr1 A Fr1 Fa1 II 2 Fr2 Fr2 C Fa Fa2 9. 5.1.

pentru angrenaje precise (clasele 5. VERIFICAREA INTERFERENŢEI DINŢILOR 36 . 9. ε β − gradul de acoperire suplimentar datorat înclinării dinţilor (înaintării flancurilor). VERIFICAREA SUBTĂIERII DINŢILOR.2. z min − numărul minim de dinţi al roţii cilindrice cu dinţi înclinaţi ce poate fi 12 ( ) prelucrată fără subtăiere în condiţiile unghiului de înclinare de divizare β şi ale deplasării specifice a profilului x.1.1.3. 2 2 2 2 da da − db − db av sin α wt V1 V1 V2 V2 εα = ε1 + ε 2 − ε a = + − 2π m cosα 2π m cosα π m cosα (91) 7. 10.3 pentru angrenaje de precizie modestă (clasele 8. 6. 7) sau ε α ≥ 1. Pentru evitarea subtăierii (interferenţei la prelucrare) trebuie respectată condiţia: zn1 2 ≥ z min 1 2 ( ) ( ) (86) unde: zn ≥z 12 12 ( ) ( ) cos3 β este numărul de dinţi ai roţii echivalente (înlocuitoare) a roţii cilindrice cu dinţi înclinaţi.1. VERIFICAREA CONTINUITĂŢII ANGRENĂRII Pentru angrenajul cilindric cu dinţi înclinaţi gradul de acoperire total ε γ este dat de relaţia: în care: εγ = εα + ε β (88) ε α − este gradul de acoperire al profilului în plan frontal.7. în care h0 a sin 2 α t (87) 7. 11) Pentru angrenajul conic cu dinţi drepţi se calculează gradul de acoperire al angrenajului cilindric înlocuitor (echivalent) care trebuie să verifice condiţia anterioară.1. z min este dat de relaţia: z min 1 2 = ( ) ∗ 2 h0 a − x1( 2 ) cos β ( ) ∗ = 1 − reprezintă coeficientul înălţimii capului dintelui de referinţă. 2 2 2 2 − db − db da da a sin α wt 1 1 2 2 + − ε α = ε1 + ε 2 − ε a = 2πmt cos α t 2πmt cos α t πmt osα t b ⋅ sin β εβ = 2 π mn Se utilizează relaţiile: (89) (90) Pentru asigurarea continuităţii procesului de angrenare trebuie verificată condiţia: ε α ≥ 11 .

se va face verificarea grosimii dinţilor pe cercul de cap prin calcularea lungimii arcului corespunzător dintelui pe cercul de cap în plan frontal. relaţia de calcul al diametrului începutului profilului evolventic are forma: * ⎡ − x1( 2) cos β ⎤ 2 h0 a ⎥ dl1( 2 ) = db1( 2) 1 + ⎢tgα t − (92) ⎢ z1( 2 ) ⋅ sin α t ⋅ cosα t ⎥ ⎣ ⎦ Diametrele cercurilor începuturilor profilelor active ale flancurilor dinţilor d A1 ( ) 2 respectiv d E2 (adică diametrele cercurilor pe care sunt situate punctele punctele de începere a angrenării de pe flancurile dinţilor pinionului d A1 . respectiv de terminare a angrenării de pe flancurile dinţilor roţii d E2 ). sunt date de: db1 şi d A1 = cos α A1 unde: d E2 = cos α E2 2π (ε a − ε1) z2 db2 (93) tgα A1 = 2π (ε a − ε 2 ) şi z1 tgα E2 = (94) Condiţiile ce trebuiesc îndeplinite pentru a avea o angrenare corectă acelro două roţi. şi compararea acesteia cu o valoare minimă admisibilă.4. 7.1. sat .5.Diametrul începutului profilului evolventic d l1 2 depinde de procedeul tehnologic de ( ) execuţie a danturii. Ca urmare. VERIFICAREA JOCULUI LA CAPUL DINŢILOR Pentru angrenajului cilindric cu dinţi înclinaţi se calculează jocul la capul dinţilor cu relaţia: d a1 + d f 2 d f + d a2 = a− 1 2 2 Jocul trebuie să satisfacă condiţia: c ≥ 0.1. 37 . sunt: d A1 ≥ dl1 d E2 ≥ dl2 şi (95) 7. adică pentru a evita interfaţa dinţilor în angrenare. Considerând cazul uzual al execuţiei danturii prin utilizarea frezei melcate care are profilul cremalierei generatoare.1mn . VERIFICAREA GROSIMII DINŢILOR PE CERCUL DE CAP Pentru roţile cilindrice cu dinţi înclinaţi deplasarea pozitivă a profilelor conduce la ascuţirea capetelor dinţilor.1mn c = a− (96) (97) Dacă nu este îndeplinită condiţia (97) se face o scurtare a capului dintelui astfel încât să se obţină jocul minim admisibil ca = 0.

1( 2 ) ≤ σ Fp = σ F lim1( 2) b1( 2) .pentru roţi cu danturi durificate superficial.2. Ca urmare. VERIFICAREA REZISTENŢEI DANTURII ROŢILOR DINŢATE 7. dat de relaţia: ⎛d ⎞ 1( 2) ⎟ ⋅ α at = arccos⎜ cos α (99) t⎟ ⎜ 1( 2 ) ⎜ da ⎟ ⎝ 1( 2 ) ⎠ Pentru evitarea ştirbirii capului dintelui datorită ascuţirii accentuate se recomandă respectarea condiţiei: s at1( 2 ) ≥ 0.lăţimea roţii. 7.pentru roţi din oţeluri de îmbunătăţire sat s at1( 2) ≥ 0. Dacă condiţia nu este îndeplinită se poate modifica repartiţia sumei deplasărilor specifice x s în cele două componente x1 şi x2 sau se reduc diametrele cercurilor cap având grijă să fie verificată condiţia referitoare la gradul de acoperire ε α . Relaţia de verificare a efortului dintelui este: Ft1( 2) ⋅ YF1( 2 ) ⋅ K A ⋅ KV ⋅ Kα ⋅ K Fβ ⋅ Yβ ≤ σ F1( 2) = b1( 2) ⋅ m n (101) ⋅ K FN ⋅ YS ⋅ YFX SF în care: σ F1( 2) este efort unitar de încovoiere la piciorul dintelui.2.⎛ π + 4 x1( 2)tgα n ⎞ = d a1( 2 ) ⎜ + invαt − invα at ⎟ (98) 1( 2 ) ⎟ ⎜ 1( 2 ) 2 z1( 2) ⎝ ⎠ unde: α at este unghi de presiune pe cercul de cap în plan frontal.2mt . σ Fp . A. 38 . Verificarea solicitării la piciorul dintelui se face prin calcularea efortului unitar datorat încovoierii. σ F . după un număr de cicluri de solicitare. se poate produce ruperea prin oboseală la piciorul dintelui. PENTRU ANGRENAJUL CILINDRIC CU DINŢI ÎNCLINAŢI Calculul de rezistenţă se efectuează în secţiunea cu plan normal. Ft1( 2) . pentru roţile echivalente (înlocuitoare).forţa tangenţială la nivelul cercului de divizare. mn -modulul normal al danturii. VERIFICAREA SOLICITĂRII LA PICIORUL DINTELUI σ F . şi compararea lui cu o valoare admisibilă.4mt . La piciorul dintelui apare un efort unitar maxim datorat încovoierii variabile în timp după un ciclu de tip pulsator.1. YF1( 2) -factorul de formă al dintelui (anexa 9) în funcţie de numărul de dimţi ai roţii echivalente zn1( 2) şi de coeficientul deplasării de profil x1( 2) .

K Fβ = 1 + K Hβ Yβ = 1 − β k FN -factorul numărului de cicluri de funcţionare pentru solicitarea la piciorul dintelui.se va alege k FN =1 pentru N ≥ 107 cicluri.respectiv k FN =(107/N)1/9 pentru 103≤ N < 107 unde N este numărul de cicluri de solicitare la care este supus dintele roţii în timpul funcţionării angrenajului. pentru situaţia proiectării unui reductor de uz general se va considera K A =1.se va alege din diagrama prezentată în anexa 14 în funcţie de K Hβ (factorul repartiţiei longitudinale a sarcinii pentru solicitarea herthiană.factor dimensional.05 − 0.tabel 9) S F .în proiectarea uzuală se alege S F min ≅ 1. YFx . PENTRU ANGRENAJUL CONIC CU DINŢI DREPŢI Calculul de rezistenţă se efectuează pentru angrenajul înlocuitor (cilindric cu dinţi drepţi) în secţiunea mediană a lăţimii roţii. respectiv conice.pentru angrenaje foarte precis executate şi puternic ⎛ 1 ⎞ încărcate se alege Kα ∈ ⎜ ⎜ ε . Kα .factorul unghiului de înclinare dat de relaţia urmatoare sau ales din diagrama: (103) 1200 σ F lim . realizate din oţeluri durificate superficial). dacă mn ≤ 5mm se ia YFx =1.5.03-0.iar pentru angrenaje uzuale se va alege Kα =1.006 mn (pentru danturi realizate din oţeluri de îmbunătăţire sau normalizate).factorul repartiţiei longitudinale a sarcinii pentru solicitarea la piciorul dintelui.K A .prezentat în anexele 12 şi 13 pentru danturi cilindrice. 39 .1⎟ ⎟ . KV .factorul de siguranţă în raport cu ruperea la oboseală la piciorul dintelui.factorul dinamic interior (anexa 11) care este funcţie de viteza periferică la cercul πd1 ⋅ n pinion de divizare v = (m/s) unde d1 este diametrul de divizare al pinionului (în mm) şi 60000 npinion turaţia arborelui pinionului (în rot/min). iar dacă 5 < mn < 30mm se ia YFx = 1. Pentru angrenaje la care cel puţin una dintre roţi are dantura cu duritate medie sau mică (HB< 3500 N/mm2 ) există posibilitatea unei mai bune rodări şi ca urmare factorul de distribuţie longitudinală K Fβ se va determina cu relaţia : (102) 2 Yβ .01mn (pentru danturi durificate superficial) şi YFx =1.factorul sarcinii dinamice exterioare (anexa 10).rezistenţa limită la oboseală prin încovoiere la piciorul dintelui (v. B. ⎝ α ⎠ K Fβ . Ys -factorul concentratorului de tensiune ia în consideraţie influenţa razei de racordare de la piciorul dintelui şi este prezentat în anexa 15.factor de repartiţie frontală a sarcinii.

Kα . KV .factorul concentartorului de tensiune. YS . ( 2) . Pentru angrenajul cilindric cu dinţi înclinaţi se calculează efortul hertzian maxim pentru contact în C cu relaţia: Ft u + 1 σ (105) σ HC = Z M Z H Z ε ⋅ K A KV K Hβ ≤ σ Hp = H lim ⋅ K HN Z R ZW b ⋅ d1 u SH în care: σ HC − efortul unitar hertzian maxim pentru contact în polul angrenării (punctul C). K Fβ .factorul numărului de cicluri de funcţionare pentru solicitarea la piciorul dintelui.Relaţia de verificare a efortului unitar la piciorul dintelul σ F este: σF Ft1( 2) ⋅ YF1( 2 ) K A KV Kα K Fβ ≤ σ Fp = lim K FN YS YFx σ F1( 2) = b ⋅ mm SF în care σ F1( 2) este efort unitar de încovoiere la piciorul dintelui.factorul dinamic interior. K FN . YFx .forţa tangenţială la nivelul cercului de divizare median. YF1.factorul sarcinii dinamice exterioare. Factorii K A . în cazul ambelor roţi dinţate executate din oţel laminat. E1 şi E 2 fiind E1 + E 2 modulele de elasticitate longitudinală ale celor două roţi. mm .rezistenţa admisibilă la oboseală la piciorul dintelui.modul pe conul frontal median. numai pentru angrenajele foarte precis executate şi puternic încărcate se calculează efortul hertzian în B (σ HB ) . uzual se ia S Fmin = 2 . K Fβ . valoarea factorului de material este Z M ≅ 271 N mm 2 .2. ( 2) . Kα . K A . A. K FN . (104) b – lăţimea roţii.2. VERIFICAREA SOLICITĂRII DE CONTACT HERTZIAN (VERIFICAREA LA PITTING) Tensiunea hertziană de contact între flancurile dinţilor se calculează pentru contact în polul angrenării C (σ HC ) .factor dimensional. YS .35 E unde E = 2 E1 E 2 . 7.factorul de formă al dintelui ales din anexa 9 funcţie de numărul de dinţi ai roţii înlocuitoare zv1( 2) şi pentru x = 0 . Ft1. În realitate tensiunea hertziană maximă se atinge în cazul contactului în punctul B (la trecerea de la angrenarea bipară la cea unipară). Z M − factor de material: Z M = 0.factorul repartiţiei frontale a sarcinei. KV . YFx se vor alege conform recomandărilor făcute la angrenajul cilindric cu dinţi înclinaţi. Z H − factorul punctului de rostogolire este dat de relaţia: 40 .

ZH = cos 2 α t ⋅ tgα wt cos βb (106) Z H . σ H lim − reziatenţa limită la oboseală de contact dependente de natura materialului roţii dinţate şi tratament (v. pentru angrenaje reductoare u=i. Ra 2 − rugozităţile medii aritmetice flancurilor roţilor) mZ R = 0. Ft − forţa tangenţială la nivelul cercului de divizare. se va lua K HN = 1 pentru un număr decicluri de funcţionare N ≥ 5 ⋅ 10 7 şi K HN = 5 ⋅ 10 7 N pentru 10 3 ≤ N < 5 ⋅ 10 7 .25 . iar dacă HB1 − HB2 ≤ 1000 N / mm 2 se ia ZW = 1 ( HB1 şi HB2 reprezintă durităţile Brinell ale flancului dintelui pinionului respectiv roţii). K HN − factorul numărului de cicluri de funcţionare pentru solicitarea hertziană. b − lăţimea danturii roţii conduse.2 . Pentru angrenajul conic cu dinţi drepţi se calculează efortul unitar hertzian maxim pentru contact în punctul C pentru angrenajul cilindric înlocuitor de pe conul frontal median utilizând relaţia (valabilă pentru angrenajul ortogonal Σ = 90 o ): σ HC = Z M Z Hv în care: σ H lim Ft u2 + 1 ⋅ K A KV K Hβ ≤ σ Hp = K HN Z R ZW b ⋅ d m1 u SH (107) 41 .12 + (1000 − σ H lim ) 5000 (se va lua σ H lim = 850N / mm 2 dacă efortul limită pentru materialul ales este sub 850 N/mm2 şi respectiv σ H lim = 1200N / mm 2 dacă materialul ales are un efort limită peste 1200N / mm 2 . K A − factorul sarcinii dinamice exterioare. Z ε − factorul lungimii de contact prezentat în diagrama din anexa 17 funcţie de componentele gradului de acoperire ε α şi ε β . u − raportul numerelor de dinţi. σ Hp − efort unitar admisibil pentru solicitarea la oboseală de contact. KV − factor dinamic interior (anexa 11). S H − factorul de siguranţă în raport cu distrugerea prin ciupire (pitting) a flancurilor.este prezentat în diagrama din anexa 16. ( ) 1/ 6 Z R − factorul rugozităţii flancurilor dat de relaţia: Z R = 3 Ra Ra red 100 = 3 Ra1 + Ra 2 ⋅ 3 100 a ( ) ( red 100 ) mZ R unde: ale ( Ra1 . tabelul 9). în practica obişnuită de proiectare S H min = 1. B. d1 − diametrul de divizare al pinionului. pentru valori intermediare 850 < σ H lim < 1200 se va lucra cu valoarea efortului limită al materialului) ZW − factorul raportului durităţii flancurilor. dacă HB1 − HB2 > 1000 N / mm 2 se va lua ZW = 1. K Hβ − factorul repartiţiei longitudinale a sarcinii (anexa 12).

K A − factorul sarcinii dinamice exterioare. Z w au aceeaşi semnificaţie şi se aleg conform recomandărilor prezentate la angrenajul cilindric. Z R . Pentru roţile cilindrice cu dinţi înclinaţi se determină următoarele: .77 . Factorii K HN . iar în cazul roţilor nedeplasate se consideră Z Hv = 1. se ia din anexa 16. d m1 − diametrul cercului de divizare mediu. b − lăţimea roţii. Z M − factor de material.σ HC − efortul unitar hertzian maxim pentru contact în polul angrenării (punctul C). S H − factor de siguranţă în raport cu distrugerea prin pitting a flancurilor. σ H lim − rezistenţa limită la oboseală de contact dependentă de materialul roţii dinţate şi tratamentul aplicat (tabel 9).3. WNn . RELAŢII PENTRU VERIFICAREA DIMENSIONALĂ A DANTURII ROŢILOR DINŢATE Pe lângă elementele geometrice calculate anterior se determină unele elemente geometrice folosite la controlul dimensional al roţilor. dată de relaţia: = mn ⎡π N 1( 2) − 0. u − raportul numărului de dinţi. 7. elemente ce se înscriu pe desenele de execuţie ale roţilor dinţate. Pentru aflarea lui se determină numărul de dinţi de calcul N c 1(2) (în intervalul de măsurare a lungimii WNn ) WNn 1( 2 ) ( ) cu ajutorul relaţiei (109) şi se rotunjeşte acest număr la valoarea întreagă cea mai apropiată N 1( 2) : ⎡ 1⎢ NC1(2 ) = π ⎢ ⎢ ⎣ (z1(2) + x1(2) ⋅ cos β )2 − (z1(2) cos αt )2 cos αt ⋅ cos2 β ⎤ − 2 x1(2 ) ⋅ tgα n − z1(2 ) ⋅ invαt ⎥ + 0.5 ⎥ ⎥ ⎦ (110) (109) – arcul dintelui pe cercul de divizare în plan normal: sn 1( 2 ) = mn 0. Ft − forţa tangenţială la nivelul diametrului de divizare mediu.5π + 2 x1( 2) ⋅ tgα n ( ) – coarda de divizare a dintelui în plan normal: 42 . A.5 + 2 x1( 2) ⋅ tgα n + z1( 2)invα t ⎤ cosα n (108) ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ unde N 1( 2) reprezintă numărul de dinţi peste care se măsoară lungimea WNn . σ Hp − efortul unitar admisibil pentru solicitarea la oboseală de contact. K Hβ − factorul repartiţiei longitudinale a sarcinii (anexa 13). în practica obişnuită de proiectare se ia S H = 1. KV − factor dinamic interior (anexa 11).5 .cota peste N dinţi măsurată în plan normal. Z Hv − factorul punctului de rostogolire pentru angrenajul cilindric înlocuitor.

5π m (117) • coarda efectivă de divizare a dintelui: unde: As min sef = s − As min − Ts − subţierea minimă a dintelui ( ) (118) As min Ts − toleranţa grosimii dintelui şi Ts se adoptă din standardul de toleranţe pentru angrenaje conice (STAS 6460-81) • înălţimea la coarda de divizare: ha 1( 2 ) = ha 1( 2 ) + s2 1( 2 ) ⋅ cos δ 1(2) 4d1(2) 43 (119) . b – măsurarea cotei WN n este condiţionată de lăţimea danturii b fiind necesară îndeplinirea condiţiei: b1( 2) = WNn1 2 ⋅ sin β + 5 mm ( ) (115) c – la danturi cu deplasări mari sau care au module mari (> 8 mm) sau nu respectă condiţia (115) se recomandă măsurarea corzii dintelui în plan normal. în caz contrar.5π cos2 α n + 2 x1(2) sin α n cosα n ( ) (113) – înălţimea la coarda constantă: π ⎛ ∗ ⎞ hc1 2 = mn ⎜ h0 − sin α n cos α n + x1(2) cos2 α n ⎟ a ( ) ⎝ ⎠ 4 (114) Observaţii: a – verificarea cotei peste N dinţi este indicată la danturi cilindrice exterioare cu module sub 8 mm.sn1 2 = sn1 2 − ( ) ( ) 3 sn 1( 2 ) 2 6d1 (2) ⋅ cos4 β (111) – înălţimea la coarda de divizare: ha n 1( 2 ) = da 1( 2 ) − d1( 2) 2 + 2 sn 1( 2 ) 4d1(2 ) cos2 β (112) – coarda constantă a dintelui în plan normal: sc 1( 2 ) = mn 0. rezultă valori mari ale cotei WN n . Pentru roţile conice cu dinţi drepţi se folosesc pentru controlul dimensional următoarele elemente geometrice: • coarda nominală de divizare a dintelui cu joc între flancuri: s1(2) = s1(2) − s3 1( 2 ) cos δ 1( 2) 2 6d1 2 (116) ( ) unde s1(2) este arcul de divizare al dintelui dat de relaţia (pentru danturi fără deplasare): s1(2) = 0. care nu pot fi măsurate cu instrumentele uzuale. căci. B.

Trasarea diagramelor de variaţie a momentelor de torsiune se face ţinând seama de traseul fluxului de putere pe fiecare arbore. Realizarea unei schiţe a reductorului (anexa 59 ) folosind elementele geometrice ale roţilor dinţate. TRASAREA DIAGRAMELOR DE MOMENTE ÎNCONVOIETOARE ŞI DE TORSIUNE /1. 45 . paragraful 9). dar acţionând excentric faţă de acestea la distanţe egale cu razele de divizare ale roţilor respective. Operaţia este îngreunată de necunoaşterea distanţelor dintre reazeme şi suporturile forţelor din angrenare. dintre roţi şi carcasă. orizontal H A . Într-un reazem oarecare (de exemplu A) vom obţine o reacţiune normală în planul vertical V A şi una în plan 2 2 + HA . Stabilirea schemei de încărcare şi rezemare a fiecărui arbore. apreciind distanţele dintre roţi. c. Etapele care se parcurg sunt următoarele: a. calculând apoi reacţiunea rezultantă (forţă radială): FrA = V A Determinarea reacţiunii axiale în reazeme depinde de tipul rulmenţilor utilizaţi şi de felul montajului ales pentru aceştia (v. deoarece forţele din angrenaje nu sunt coplanare se vor realiza schemele de încărcare şi rezemare ale fiecărui arbore în două plane perpendiculare (orizontal şi vertical). Fiecare arbore se consideră rezemat la jumătatea lăţimii rulmenţilor. Pe arborele de intrare se va lua în considerare acţiunea forţei pe arbore datorată transmisiei prin curele trapezoidale considerată drept forţă concentrată acţionând la jumătatea lăţimii roţii de curea (în consolă). care determină salturi ale diagramelor de momente încovoietoare. ca urmare ele dau momente încovoietoare concentrate. Calcularea reacţiunilor în reazeme şi trasarea diagramelor de momente încovoietoare. pe baza acestei schiţe se pot stabili distanţele dintre reazeme şi cele dintre reazeme şi suporturile forţelor. d. b. estimând lăţimile rulmenţilor şi distanţele necesare fixării rulmenţilor. se va face în cele două plane perpendiculare (orizontal şi vertical). CALCULUL REACŢIUNILOR. 2/ Pentru a putea alege rulmenţii şi verifica arborii este necesară aflarea reacţiunilor în reazeme şi trasarea diagramelor de variţie a momentelor încovoietoare şi de torsiune.8. iar forţele din angrenaje sunt considerate forţe concentrate aplicate la jumătatea lăţimii roţilor. La trasarea diagramelor de momente încovoietoare trebuie avut în vedere faptul că forţele axiale din angrenaje sunt forţe paralele cu axele arborilor.

b) Montajul flotant al rulmenţilor presupune fixarea axială a fiecărui rulment într-un singur sens pe arbore (către interiorul reductorului) şi în sens opus (către exterior) în carcasă.. Etapele parcurse în alegerea rulmenţilor radiali cu bile sunt: 1. Rulmentul liber va prelua doar forţă radială (reacţiunea normală rezultantă din reazemul respectiv). drept rulment conducător rulmentul cu încărcare radială mai mică. Rulmenţii radiali cu bile preiau în principal forţe radiale. Se alege. ALEGEREA ŞI VERIFICAREA RULMENŢILOR /4. Montajul flotant se utilizează la arbori scurţi. Se pot utiliza două tipuri de montaje ale acestor rulmenţi (v. în general. A. rulmenţi radial-axiali cu role precum şi rulmenţi oscilanţi cu role butoiaş. 6. Arborii reductoarelor sunt în general arbori scurţi ( l < 10 unde l distanţa dintre d reazeme şi d diametrul mediu al arborelui) şi în consecinţă au rigiditate flexională ridicată. 1 mm pentru compensarea diferenţelor de dilatare dintre arbore şi carcasă. atât pe arbore cât şi în carcasă. El se fixează axial. încărcarea sa axială fiind nulă. Ca urmare unghiurile de înclinare în reazeme sunt reduse ceea ce permite folosirea rulmenţilor radiali cu bile şi a rulmenţilor radial-axiali cu role conice (ce impun condiţii restrictive privind înclinarea în reazeme). 9. Forţa axială este preluată la acest montaj de rulmentul către care este îndreptată. 10): a) Montajul cu rulment conducător şi rulment liber se foloseşte în special la arbori lungi.. Rulmentul liber se fixează axial în ambele sensuri pe arbore. În cele ce urmează ne vom referi la alegerea şi verificarea rulmenţilor radiali cu bile şi a celor radial-axiali cu role conice. Se lasă de obicei un joc axial de 0. dar pot prelua şi sarcini axiale.9. fiind lăsat liber în carcasă pentru a se compensa dilatările termice diferite ale arborelui şi carcasei în funcţionare. 14/ Se va alege tipul rulmenţilor utilizaţi pentru rezemarea fiecărui arbore apoi mărimea acestora şi în final se va face verificarea durabilităţii lor. 7. Stabilirea tipului montajului (montaj cu rulment conducător şi rulment liber sau montaj flotant) 46 . fig. Uneori se folosesc şi rulmenţi cu role cilindrice.5 . în ambele sensuri şi va prelua întreaga sarcină axială ce încarcă arborele. el este mai simplu dar poate conduce la un dezechilibru accentuat al încărcării celor doi rulmenţi (în cazul în care rulmentul cu încărcare radială mai mare preia şi forţa axială ce încarcă arborele).

cap.10) mm (120) Pentru arborele intermediar II. Estimarea diametrului arborelui în dreptul rulmentului se face ţinând cont de dimensiunile arborilor stabilite la predimensionarea acestora (v. 2).diametrul fusului în dreptul rulmentului d rul (mm). Pentru arborii care ies în exteriorul reductorului (I şi III) au fost stabilite diametrele capetelor de arbore d caI (III) .încărcarea radială a celor doi rulmenţi: Fr . ca urmare diametrul fusurilor pentru rulmenţi se poate lua: d rulII = d II − (5.. Verificarea rulmenţilor aleşi constă în determinarea durabilităţii acestora Lh (ore) şi care trebuie să fie superioară unei durate de funcţionare admisibile Lha care pentru reductoare au valori cuprinse între 12 000 ore şi 20 000 ore. Se va încerca la început alegerea unui rulment din seriale mijlocii (2 sau 3) şi funcţie de durabilitatea obţinută se poate trece la seria uşoară (0) sau grea (4).turaţia arborelui n (rot / min). Practic alegerea şi verificarea unui rulment radial cu bile se desfăşoară conform următoarei succesiuni: a. date de intrare . .10 ) mm (121) Diametrele alese pentru fusurile pe care se montează rulmenţii trebuie să satisfacă condiţia: d rul = 5k unde k ∈ N (122) 3. 47 .2.2. diametrul stabilit la predimensionare d II poate fi considerat un diametru estimativ pentru zona centrală a arborelui. . respectiv Fr2 (N) – reacţiunile 1 normale în cele două reazeme. Pentru alegerea rulmenţilor radiali cu bile anexa 18 prezintă un extras din STAS 6846 – 86 4. pentru diametrul estimat al fusului în cataloage se găsesc mai multe mărimi de rulmenţi radiali cu bile (seriile de diametre şi lăţimi 0. Folosind cataloage de rulmenţi emise de firmele producătoare se alege pentru fiecare arbore mărimea rulmentului cu bile (seria de diametre şi lăţimi).... pentru aceştia se vor alege diametrele fusurilor în dreptul rulmenţilor conform relaţiei: d rulI (III) = d caI (III) + (7. 3 sau 4) care la acelaşi diametru al alezajului inelului interior (d = d rul ) au diametre exterioare (D) şi lăţimi (B) diferite.

alegerea tipului de montaj şi stabilirea încărcării axiale a fiecărui rulment. Fr unde : X = 0. c. se calculează echivalentă: Fa ≤ e rezultă P = Fr (123) Fr F . d. se alege un rulment radial cu bile dintr-o serie mijlocie (2 sau 3) pentru diametrul alezajului d = d rul şi din anexa 18 se iau pentru rulmentul ales: capacitatea de încărcare dinamică C (N) şi capacitatea de încărcare statică C 0 (N)..56 (acelaşi pentru toţi rulmenţii radiali cu bile) şi Y are valoarea aleasă anterior. se calculează Fa pentru fiecare rulment şi din tabelul din anexa 18 se aleg e şi Y C0 (eventual interpolare liniară) e.dacă f. b. Dacă rulmentul 1 este conducător Fa1 = Fa iar Fa2 = 0 ..durabilitatea admisibilă Lha = 12000. Dacă ambii rulmenţi ai unui arbore verifică condiţia Lh ≥ Lha atunci alegerea este corectă (eventual se poate încerca alegerea unui rulment din seria uşoară dacă inegalitatea este accentuată). se calculează durabilitatea fiecărui rulment: L (milioane de rotaţii ) şi Lh ( în ore) cu relaţiile: ⎛C ⎞ L=⎜ ⎟ ⎝P⎠ 3 (milioane de rotaţii) (124) şi L ⋅ 106 (ore) (125) n ⋅ 60 g. iar dacă avem montaj flotant se va face calculul pentru situaţia cea mai dezavantajoasă în care întreaga forţă axială este preluată de rulmentul cu încărcarea radiala mai mare. Dacă pentru rulmentul încercat Lh < Lha se încearcă alegerea unui rulment radial cu L= bile dintr-o serie superioară sau se aleg rulmenţi radiali-axiali cu role conice.20000 ore. dacă rulmentul 2 este conducător Fa1 = 0 şi Fa2 = Fa . . 48 . Fa pentru fiecare rulment şi apoi se determină sarcina dinamică Fr ..încărcarea axială Fa (N) – forţa axială rezultantă datorată roţilor solidare cu arborele.dacă a > e rezultă P = XFr + YFa .

Rulment conducator Rulment liber 49 b .Se poate încerca şi o mărire a diametrului fusului în dreptul rulmentului dar această soluţie este dezavantajoasă căci conduce la creşterea gabaritului diametral şi a greutăţii arborelui.

introduc forţe axiale suplimentare ( interioare) Fas . datorită construcţiei lor. montaj în “O “ b. Montaje cu rulmenţi radiali cu bile B. în cazul acestui montaj se realizează o majorare a distanţei dintre centrele de presiune ale celor doi rulmenţi în raport cu situaţia de la montajul în “X “. Reglarea jocului din rulmenţi (la montaj) în vederea compensării diferenţelor de dilatare dintre arbore şi carcasă în funcţionare se face cu ajutorul unei piuliţe care acţionează asupra inelului interior al rulmentului. Un astfel de rulment încărcat cu forţa radială Fr introduce o forţă axială suplimentară: F Fas = 0. Montajul în “X “ se utilizează la arbori mai lungi. datorită contactului mai favorabil dintre role şi calea de rulare din inele ei au. pe care roţile sunt montate între lagăre. Montajul în “O “ este utilizat în cazul unor distanţe reduse între rulmenţi (roţile fiind montate în consolă). capacităţi de încărcare şi durabilităţi mai mari decât rulmenţii cu bile.Figura 10. (roţi dintate. a. cuplaje etc) şi forţele axiale 50 → → (126) unde Y este coeficientul forţei axiale din expresia sarcinii dinamice echivalente. Acest montaj se foloseşte pentru rezemarea arborelui pinionului conic al reductorului conico-cilindric (varianta c din figura 2). montaj în “X “ a. anexa19). la aceleaşi dimensiuni.axiali cu role conice preiau atât sarcini radiale cât şi sarcini axiale.11). b.fig. Rulmenţii radial-axiali cu role conice. Se pot folosi două tipuri de montaje pentru rulmenţii radiali-axiali cu role conice (v.el se alege . Rulmenţii radiali . Reglarea jocului în rulmenţi se face cu ajutorul capacelor ce fixează inelele exterioare.5 r Y pentru fiecare rulment din cataloagele de rulmenţi (v. provenită din funcţionarea diferitelor organe de maşini montate pe arbori. Asupra unui arbore rezemat pe doi rulmenţi cu role conice ( montaţi în “ O ” sau în “ X ”) acţionează de obicei trei forţe axiale: forţa axială K a .

se calculează durabilitatea celor doi rulmenţi (în milioane de rotaţii) cu relaţia: ⎛C ⎞ L=⎜ ⎟ ⎝P⎠ 10 / 3 (mil. iar dacă a > e atunci P = XFr + YFa unde X = 0. rot. aplicarea algoritmului prezentat anterior pentru aflarea forţei axiale ce încarcă fiecare rulment. alegerea tipului montajului ( în “ O ” şi “ X ”) b.suplimentare Fas1 şi Fas2 ale celor doi rulmenţi. f.fig.11). Etapele parcurse în alegerea şi verificarea rulmenţilor radiali-axiali cu role conice sunt: a. iar sensurile lor depind de tipul montajului (v. 1 2 . c. Odată cu alegerea rulmentului se aleg şi coeficienţii e şi Y. stabilirea diametrului fusului în dreptul rulmenţilor în conformitate cu cele afirmate la rulmenţii radiali cu bile. pentru diamtrul fusului stabilit anterior se alege un rulement radial . folosind cataloagele firmelor producătoare. g.se determină sensul rezultantei Ra a tuturor forţelor axiale de pe arbore: Ra = K a + Fas + Fas .4 (aceleaşi Fr Fr → → pentru toţi rulmenţii cu role conice).rulmentul care preia sarcini axiale având sensul rezultantei se consideră încărcat cu suma (vectorială) forţei axiale K a şi a forţei axiale suplimentare a celuilalt rulment. anexa 19 prezintă un extras din STAS 3920-87 referitor la rulmenţii cu role conice). iar Y este cel indicat în catalog pentru fiecare rulment în parte. calcularea sarcinii dinamice echivalente P.) 51 (127) . . d. dacă Fa F ≤ e atunci P = Fr .axial cu role conice dintr-o serie mijlocie de diametre şi lăţimi.Se aplică următorul algoritm: . h.cel de al doilea rulment se consideră (convenţional) încărcat de propria sa forţă axială suplimentară. Cele două forţe suplimentare introduse de rulmenţi au mărimile date de relaţia (126). Pentru alegerea şi verificarea rulmenţilor radial-axiali cu role conice este necesară determinarea încărcării axiale a fiecărui rulment. calcularea sarcinilor axiale suplimentare introduse de cei doi rulmenţi conform relaţiei (126) e. calcularea raportului Fa / Fr pentru fiecare rulment.

unde C este capacitatea de încărcare dinamică a rulmentului. Fas2 Fas1 Frez1 Ka 52 Fas1 Frez1 Fr1 . se calculează durabilitatea celor doi rulmenţi (în ore) cu relaţia (125): Lh = L ⋅ 10 6 (ore) n ⋅ 60 j. dacă pentru ambii rulmenţi ai arborelui este verificată condiţia Lh ≥ Lha alegerea este corectă (eventual se poate încerca alegerea unui rulment dintr-o serie inferioară de diametre şi lăţimi dacă inegalitatea este accentuată). i. dacă Lh < Lha se va alege un rulment cu role conice dintr-o serie superioară de diametre şi lăţimi. Fas1 Frez1 Fr1 Ka Fr1 Fas1 Frez1 Ka a.

Montaje cu rulmenţi radiali – axiali cu role conice 10.5) d a unde d a . satisface condiţia După estimarea diametrului arborelui d a în zona de asamblare prin pană paralelă se aleg din STAS 1004 – 81 (anexa 20) dimensiunile b × h ale secţiunii penei.. Fas2 Figura 11. 53 . l c = l − b la pana de tip A (ambele capete rotunjite) lc = l − b la pana de tip C (un capăt rotunjit) 2 l c = l la pana de tip B (capete drepte).1.este lungimea de contact a penei cu canalul din butuc dependentă de forma şi lungimea l a penei. pinioanele au diametre apropiate de cele ale arborilor aşa încât ele se execută dintr-o bucată cu arborele. De obicei. se determină apoi lungimea necesară a penei şi se verifică pe baza solicitărilor la strivire şi forfecare: σs = τf = 4M t ≤ σ as h ⋅ lc ⋅ d a 2M t ≤ τ af b⋅l ⋅ da ( σ as = 90 − 120 N/mm 2 ) ( τ a f = 60 − 80 N/mm 2 ) (128) (129) în care: l c . a roţilor de curea şi a cuplajelor pe arbori se realizează de obicei cu ajutorul penelor paralele.. Uneori se folosesc şi alte tipuri de asamblări (cu strângere proprie.4. prin pene inclinate sau prin strângere pe con). 8/ Asamblarea roţilor dinţate. prin caneluri. ALEGEREA ŞI VERIFICAREA PENELOR /4. se alege această soluţie dacă diametrul de picior al roţii dinţate d f d f ≤ (1.diametrul arborelui în dreptul roţii dinţate.Fas1 Ka b.

Dacă lungimea de contact. 11. pentru a nu face butucul exagerat de lat se pot utiliza două pene paralele sau chiar caneluri. ALEGEREA ŞI VERIFICAREA CUPLAJULUI /3.moment de torsiune la arborele de ieşire din reductor (pe care este montat cuplajul). 13/ Se va prezenta alegerea cuplajelor elastice cu bolţuri şi a celor cu flanşe. M t II .Evident că lăţimea butucului l B va trebui să fie suficient de mare pentru a permite realizarea contactului pe lungimea l c ( l B ≥ l c ). 1. în cazul proiectării unei transmisii de uz general se poate lua C s = 1 (a se vedea cele spuse anterior în capitolul 1). rezultă mare din calculul anterior. 11. C s . Dacă diametrul capătului arborelui III (pe care se montează cuplajul) ales la punctul 2 este mai mic decât cel cerut de mărimea cuplajului 54 . 4.este moment de torsiune de calcul. Mărimea cuplajului se alege funcţie de momentul de torsiune nominal ( M tn ) conform condiţiei: M t c = C s ⋅ M t II ≤ M t n (130) unde: M tc . l c . CUPLAJUL ELASTIC CU BOLŢURI (STAS 5982/6 – 81.coeficient de serviciu dependent de natura maşinii motoare şi a celei de lucru şi de regimul de funcţionare. Pentru fiecare mărime de cuplaj sunt indicate în STAS anumite valori ale diametrului capătului de arbore pe care se montează cuplajul. anexa 3) Asigură transmiterea elastică a momentului de torsiune (cu atenuarea şocurilor) prin intercalarea pe fluxul energetic a unor bucşe de cauciuc.

Este necesară verificarea rezistenţei capătului de arbore şi a penei paralele care realizează asamblarea cuplajului cu arborele. De asemenea.tipul B – cuplaj cu bucşe distanţiere. Cuplajele cu flanşe se execută în două variante constructive: . anexa 4) Realizează transmiterea rigidă a momentului de torsiune (nu atenuează şocurile). . Cuplajul cu bolţuri se execută în două tipuri: . diametru ce poate fi lărgit la valoarea d 0 (ale cărei limite sunt indicate în STAS). în cazul proiectării unei transmisii de uz general se poate lua C s = 1 (a se vedea cele spuse în capitolul 1). M tIII .stabilită anterior se vor utiliza semicuple de tip P. executate din oţel OT 60-3. CUPLAJ CU FLANŞE (STAS 769 – 73. o semicuplă tip P cu diametrul alezajului 63 mm.coeficient de serviciu dependent de natura maşinii motoare şi agregatului de lucru şi de regimul de funcţionare. Exemplu de notare a unui cuplaj cu flanşe: 55 .moment de torsiune la arborele de ieşire din reductor (III) pe care este montat cuplajul. C s . Semicupla P se livrează pregăurită la un diametru d redus.tipul CFV – pentru cuplarea arborilor verticali. celaltă semicuplă tip K cu diametrul alezajului 71 mm. Şuruburile ce fixează flanşele pot fi montate cu joc sau fără joc (ajustate) în găurile din flanşe. Exemplu de notare a unui cuplaj elastic cu bolţuri: CEB 7N – P63/K71 – OT 60-3 STAS 5982/6-81 – cuplaj elastic cu bolţuri mărimea 7. Mărimea cuplajului se alege funcţie de momentul de torsiune nominal M tn pe care îl poate transmite cuplajul conform condiţiei: M tc = C s ⋅ M tIII ≤ M tn (131) unde: M tc este moment de torsiune de calcul.tipul CFO – pentru cuplarea arborilor orizontali. .tipul N – cuplaj normal. 11. Pentru evitarea apariţiei unor solicitări suplimentare poate exista un sistem de centrare sub forma unui prag de centrare sau a unui inel de centrare. 2. tip N. trebuie menţionat că în compunerea cuplajului pot intra semicuple de acelaşi tip sau de tipuri diferite de execuţie.

. μ . Cele două eforturi unitare se compun după teoria a III a rezistenţei materialelor. Tija şurubului este solicitată la: . Şuruburi montate cu joc Momentul de torsiune se transmite prin frecarea dintre flanşe care sunt apăsate de către forţele create în cele i s şuruburi la montaj.15 ).numărul de şuruburi.15.. mărimea 6. i s . α 2 ..0..0.coeficientul de frecare dintre flanşe ( μ ≈ 0.1. a.diametrul interior respectiv cel mediu al filetului.diametrul interior al filetului. unde p este pasul filetului). d 2 ..tracţiune: σ ts = 4 Fa 2 π d1 (133) unde: d1 . Se recomandă verificarea şuruburilor cuplajului la solicitare compusă (tracţiune şi torsiune) pentru şuruburile montate cu joc şi la forfecare pentru şuruburile ajustate. ϕ′ - unghi de frecare aparent dintre spirele şurubului şi piuliţei: ϕ ′ = arctg ( μ / cos 30 o ) ) pentru filetul metric.unghiul de înclinare al spirei filetului: α 2 = arctg ( p / πd 2 ) .CFO 6-35 STAS 769–73 – cuplaj cu flanşe pentru arbori orizontali. obţinându-se efortul unitar echivalent: σ echs = σ t2 + 4τ t2 s s (135) 56 .torsiune (în momentul strângerii piuliţei cu cheia la montaj): d Fa ⋅ 2 tg (α 2 + ϕ ′) M ts 2 = τ ts = 3 Ws πd 1 16 în care: M ts . d1 . . cu diametrul nominal al capetelor de arbori de 35 mm. μ fiind coeficientul de frecare ( μ = 0.momentul de torsiune ce apare în şurub la strângerea piuliţei.2 ).modulul de rezistenţă polar al secţiunii şurubului. Forţa axială care ia naştere într-un surub prin strângerea piuliţei la montaj este: Fa = 2 M tc K ⋅ μ ⋅ is (132) unde: K este diametrul cercului pe care sunt montate şuruburile. W s ..

. datorită rotaţiei arborelui efortul de încovoiere într-o fibră oarecare variază după un ciclu alternant simetric. ambele variabile în timp.. a.....diametrul găurii de montaj a şurubului ajustat (v. filete etc) Considerând cazul general în care într-o secţiune cu concentratori de tensiuni avem atât efort unitar de încovoiere cât şi efort de torsiune. salturi de diametru. degajări. şuruburi montate ajustat (136) Tija şurubului este supusă la forfecare sub acţiunea unei forţe tangenţiale Ft provenită din momentul de torsiune transmis: τ fs = Ft = As 2M tc K ⋅ is ⋅ 2 πd 3 ≤ τ af = 60.se calculează mărimile caracteristice ale ciclului variabil de solicitare la încovoiere. pentru celelalte fiind făcută doar o expunere de principii. se parcurg următoarele etape: . Verificarea la oboseală a arborilor se face în secţiuni ale arborilor care prezintă concentratori de eforturi (canale de pană. VERIFICAREA ARBORILOR După ce a fost stabilită forma constructivă a arborelui şi au fost determinate diametrele şi lungimile tronsoanelor componente se face verificarea arborelui care cuprinde următoarele aspecte: a) verificarea la oboseală b) verificarea la solicitarea compusă c) verificarea deformaţiilor flexionale (de incovoiere) şi torsionale d) verificarea la vibraţii (calculul turaţiei critice) Vom prezenta în detaliu doar prima dintre aceste verificări.80 N / mm 2 (137) 4 în care: As este aria transversală a şurubului ajustat. Chiar dacă momentul încovoietor într-o secţiune oarecare este constant în timp. anexa 4) 12.care trebuie să verifice condiţia: σ echs ≤ σ at = 90.. d 3 .. 57 .120 N / mm 2 b.

se calculează coeficientul de siguranţă la oboseală pentru solicitarea de incovoiere folosind relaţia lui Soderberg (141) sau cea a lui Serensen (142): cσ = σ σ ⋅ v + m εσ ⋅ γ σ −1 σ c β kσ 1 (141) 58 . iar σ v .Ca urmare putem serie: σ max = M i rez Wz = 2 Miv + Mi2 H Wz (138) (139) σ min = −σ max unde: M iv . rezultant în secţiunea considerată.amplitudinea ciclului de solicitare. orizontal şi respectiv. M irez reprezintă momentul încovoietor în plan vertical. σ v = σ max − σ min 2 = σ max (140) în care: σ m este efortul unitar mediu. . M iH . De asemenea putem calcula: σm = σ max + σ min 2 = 0.

rezistenţa la oboseală a materialului arborelui la solicitarea de încovoiere variabilă după un ciclu alternant simetric (v. 58 .coeficient de calitate a suprafeţei (fig.oţel aliat cu concentratori moderaţi. tabel 10) σ c .cσ = σ σ ⋅ v + Ψσ m εσ ⋅ γ σ −1 σ −1 β kσ 1 (142) în care: β kσ . 12. Factor dimensional /13/ 1 . 12) γ . 2 .coeficient dimensional (fig.oţel aliat cu concentratori puternici 13.coeficient dat de relaţia: 2σ −1 − σ 0 Ψσ = σ0 (143) Fig.coeficient de concentrare a eforturilor unitare dependent de natura şi geometria concentratorului (anexa 21) εσ .oţel carbon fără concentratori şi concentratori moderaţi 3 .limita de curgere a materialului arborelui (tabel 10) Ψσ . Factor de calitate a suprafeţei γ /13/ Tabelul 10 prezintă caracteristicile mecanice ale unor oţeluri frecvent utilizate în construcţia de maşini. 4 . 13) σ −1 .oţel carbon fără concentratori.

se calculează pentru secţiunea considerată elementele ciclului de solicitare variabilă la torsiune.îmbunătăţire. În acest caz: M τ max = t . Caracteristicile mecanice ale unor oţeluri frecvent utilizate în construcţia de maşini Simbol OL 34 OL 37 OL 42 OL 50 OL 60 OL 70 OLC 10 OLC 15 OLC 25 OLC 35 OLC 45 OLC 60 OT 40-3 OT 50-3 OT 60-3 40C10 50VC11 33MoC11 41MoC11 15CN35 34MoCN15 STAS 500 . De cele mai multe ori solicitarea la torsiune a arborilor este variabilă după un ciclu pulsator.călire şi revenire înaltă. . τ min = 0 (144) Wp τ + τ min 1 Mt şi ca urmare: τ m = max = τ max = 2 2 2Wp τv = τ max − τ min 2 (145) Mt 1 = τ max = 2 2Wp 59 . CR . Cr .normalizare.Tabel 10.călire şi revenire joasă.80 Tratament N N N N N N N N N N N N σr 340 370 42o 500 600 700 340 390 460 540 620 710 400 500 600 σc 180 210 230 270 300 340 210 230 280 320 360 410 200 270 340 800 800 700 750 950 900 τc 110 130 150 170 200 240 150 160 170 205 240 280 120 170 210 440 430 410 420 500 500 σ −1 170 185 200 240 280 330 165 180 200 250 300 340 160 200 240 470 440 440 460 500 520 σ0 220 250 290 320 360 420 250 270 300 370 430 500 210 260 300 700 680 660 700 1090 800 τ −1 95 105 115 140 160 190 90 100 110 140 160 190 90 110 135 270 270 300 320 300 310 τ0 120 140 150 170 190 220 135 145 160 190 220 230 115 135 160 440 420 480 510 510 500 880 – 88 600 – 82 791 – 88 CR I CR CR Cr I 1000 950 900 950 1150 1100 N . I .

Într-o astfel de secţiune se calculează: ... τ c se aleg din tabelul 11.2. 2τ − τ 0 (148) Ψτ = −1 τ τ ⋅ v + Ψτ m τ0 ..5 în cazul unor imprecizii în cunoaşterea solicitărilor şi condiţiilor funcţionale sau în cel al unor arbori foarte importanţi.1.momentul echivalent (redus) în secţiunea considerată: M ech = M i2 + (α M t )2 rez (151) în care α este un coeficient ce ia în considerare modul diferit de variaţie în timp a eforturilor de încovoiere şi torsiune conform tabelului 11: Tabel 11 Coeficientul α în calculul momentului echivalent Natura variaţiei efortului de încovoiere alternant simetrică Natura variaţiei efortului de torsiune Constant I Pulsator II Alternant simetric III Valoarea coeficientului α α = σ aiIII σ aiI α = σ aiIII σ aiII α = σ aiIII σ aiIII = 1 60 ..se calculează coeficientul de siguranţă la oboseală global pentru secţiunea considerată: c ⋅c c = σ τ ≥ ca (149) 2 2 cσ + cτ unde c a este coeficientul de siguranţă admisibil care se ia c a = 1.5. b) Verificarea la solicitare compusă (încovoiere şi torsiune) se face pentru secţiunile în care momentul echivalent este maxim sau pentru cele în care aria este diminuată datorită salturilor de diametru.momentul încovoietor rezultant: 2 2 M irez = M iV + M iH (150) în care M iV şi M iH reprezintă momentele încovoietoare în secţiunea considerată în plan vertical. respectiv orizontal. fiind prezentaţi în anexa 21 si respectiv în figurile 12 şi 13.. iar valorile caracteristicilor de material τ −1 .se calculează coeficientul de siguranţă la oboseală pentru solicitarea de torsiune folosind relaţia lui Soderberg (146) sau Serensen (147): 1 cτ = (146) β kτ τ v τ m ⋅ + ετ ⋅ γ τ −1 τ c 1 (147) cτ = β kτ ε τ ⋅ γ τ −1 τ −1 în care coeficienţii β kτ .5 dacă solicitările şi condiţiile funcţionale sunt precis cunoscute sau c a = 1. ε τ şi γ au semnificaţii analoage celor definiţi la încovoiere.3. .

Unghiurile de înclinare în reazeme trebuie să satisfacă condiţia α max ≤ 10 −3 [rad] d) Verificarea la vibraţii se referă la determinarea turaţiei critice luând în considerare vibraţiile flexionale şi torsionale..II.III Material Tabel 12 σr ( N/mm 2 ) Eforturi admisibile ( N/mm 2 ) σ aiI 130 170 200 230 270 330 100 120 σ aiII 70 75 95 110 130 150 50 70 σ ai III 40 45 55 65 75 90 30 40 Oţeluri carbon 400 500 600 700 800 1000 400 500 Oţeluri aliate Oţeluri turnate .02) m pentru repartizarea uniformă a sarcinii pe lungimea dintelui În aceste relaţii l este distanţa dintre reazeme.. Oricum turaţia de funcţionare trebuie sa difere de cea critică cu cel puţin 15 … 20 % din valoarea acesteia. f max ≤ ⎜ pentru funcţionarea normală a ⎟l ⎝ 10000 10000 ⎠ rulmenţilor f max ≤ (0. iar m este modulul normal al danturii.verificarea la solicitare compusă se face pe baza condiţiei: M σ ech = ech ≤ σ aiIII Wz (152) c) Verificarea deformaţiilor arborilor se face pentru deformaţii flexionale (de încovoiere).0.01.. ( ) ( ) ( ) Valori orientative ale rezistenţelor admisibile σ aiI. Săgeata maximă trebuie să satisfacă condiţiile: 3 ⎞ ⎛ 2 . ca urmare. 61 .Eforturile admisibile la încovoiere pentru solicitare constantă σ aiI . Calculul deformaţiilor flexionale cuprinde determinarea săgeţii maxime şi a unghiurilor de înclinare în reazeme folosind metodele rezistenţei materialelor. Un calcul corect poate fi complicat şi. se determină turaţia critică pe baza unor ipoteze simplificatoare.. pulsatorie σ aiII sau alternant simetrică σ aiIII sunt prezentate în tabelul 12.

Fig. 12 / Alegerea lubrifiantului pentru angrenaje se face ţinând seama de parametrii cinematici şi de încărcare ai angrenajelor. de tipul acestora şi de caracteristicile materialelor din care sunt confecţionate. rot/min 62 . Vâscozitatea cinematică a uleiului pentru angrenaje cilindrice şi conice / 12 / Un parametru important în alegerea tipului lubrifiantului este viteza periferică a roţilor dinţate care la ivelul cercului de divizare are valoarea: πd n (m / s ) v ≡ w1 1 60000 unde: (153) d w1 este diametrul cercului de rostogolire al pinionului. 14. ALEGEREA LUBRIFIANTULUI ŞI A SISTEMULUI DE UNGERE A ANGRENAJELOR / 10. mm n1 este turaţia pinionului.13. lubrifiantul se alege pe baza regimului cinematic şi încărcării treptei care transmite cel mai mare moment.Pentru reductoarele cu mai multe trepte.

4 )m / s .pentru v = (0..7 ) litri pentru fiecare kilowatt transmis iar intervalul de schimbare a uleiului este uzual de înclinare a planului de separaţie a carcaselor. în abscisă apare factorul de încărcare – viteză k s / v (în MPa/m) unde: . pentru realizarea unei ungeri optime a tuturor treptelor se poate utiliza o roată auxiliară din material plastic pentru aducerea uleiului la treptele care nu au nici o roată imersată în baie. .pentru v f 4m / s . În cazul folosirii uleiului ca lubrifiant pentru angrenajele cilindrice şi conice se poate determina viscozitatea cinematică a acestuia folosind diagrama din figura 14. se face în funcţie de tipul şi de geometria roţilor şi de viteza lor periferică.0. Adâncimea de scufundare este de minim un modul şi maxim şase module. Pentru o ungere eficace trebuie să pătrundă în ulei câte o roată a fiecărei trepte.. b. a.pentru v = (0. Intervalul de recirculare a uleiului este între 0. .3000) ore de funcţionare.0. Cantitatea de ulei din baie se va lua egală cu (0. în funcţie de viteza periferică a roţilor dinţate /3/: . iar pentru cea lentă de o treime din diametrul roţii sau 100 mm.5 minute pentru cazul pompării uleiului din baie şi de 4 la 30 minute când se foloseşte un circuit exterior. sau o fragmentare a băii de ulei în mai multe părţi (154) (2500.unsoare sau ulei .. m/s.8..4 )m / s -grafit sau bisulfură de molibden.k s este presiune Stribeck dată de relaţia: F u +1 2 2 ks = t Z H Zε (MPa) bd1 u în care v este viteza tangenţială a roţilor la nivelul cercurilor de rostogolire. Ungerea prin imersiune (barbotarea) se foloseşte pentru viteze sub 12m/s. În această figură.8)m / s .. 63 ..Se pot face următoarele recomandări privind tipul lubrifiantului utilizat. În cazul mai multor trepte de reducere. sau o având niveluri diferite ale uleiului. aditivate sau neaditivate.uleiuri minerale sau sintetice. se alege uleiul adecvat din tabelul aferent anexei 23 care prezintă uleiurile pentru transmisii industriale.0.pentru v = (0... adică a unei modalităţi de aducere a lubrifiantului în zona de angrenare. dintele trebuie să pătrundă în ulei pe toată lăţimea lui. În cazul angrenajului conic. Alegerea sistemului de ungere.5 şi 2. pentru trepta rapidă... Ungerea cu curculaţie forţată a uleiului se utilizează pentru viteze sub 20 m/s prin pulverizarea uleiului cu ajutorul unor duze situate în dreptul zonei de angrenare. Pe baza vâscozităţii stabilite conform diagramei din figura 14. iar pentru viteze de peste 20 m/s cu duze plasate naintea zonei de angrenare.unsoare.35.

puterea pierdută în lagăre.09 – 0.1.10 pentru roţi realizate din oţeluri durificate superficial şevăruite. puterea la ieşirea din reductor. Randamentul angrenajelor η a În timpul angrenării apar pierderi de energie datorate unor cauze multiple: frecarea de alunecare. ηu12 . P u . 64 . μ = 0.08 pentru roţi realizate din oţeluri durificate superficial şi rectificate. comprimarea aerului şi a uleiului între dinţi etc. frecarea de rostogolire. β . respectiv 3 şi 4.09 – 0. μ = 0. CALCULUL RANDAMENTULUI TOTAL AL REDUCTORULUI Datorită frecărilor din angrenare.randament datorat pierderilor prin barbotarea uleiului de către angrenajul 1-2 .coeficient de frecare de alunecare dintre flancuri.unghi de înclinare al danturii. Relaţia pentru calculul randamentului angrenajelor cilindrice şI conice. diferenţa reprezentând-o puterea pierdută Pp : Pp = PI − PIII = Pa + P u l +P în care: Pa este puterea pierdută prin frecările din angrenaje.Cea mai importantă este frecarea de alunecare a flancurilor dinţilor în contact. este mai mică decât cea de la intrare. având valorile μ = 0.puterea pierdută prin agitarea uleiului (barbotare) Randamentul total al unui reductor în două trepte este dat de relaţia: P η R = III = ηa12 ηa34 ηl3ηu12 ηu34 PI în care: (155) (156) ηa12 .ranadamentul unei perechi de lagăre. 11/ 14.grad de acoperire al angrenajului. ţinând seama de pierderile prin frecarea de alunecare este: πμε α ⎛ 1 1 ⎞ (157) ηa = 1 − ⎜ + ⎟ f cos β ⎝ z1 z2 ⎠ în care: μ . a frecărilor din rulmenţi şi a celor care apar la antrenarea uleiului din baie. ε α . respectiv 3-4. ηa34 . CALCULUL TERMIC AL REDUCTOARELOR CU ROŢI DINŢATE /10.sunt randamentele angrenajelor formate din roţile 1 şi 2 . Pl . a. PIII . PI .14 pentru roţi din oţeluri îmbunătăţite sau normalizate.14.12 pentru roţi din oţel durificat superficial frezate şi μ = 0. ηu34 .04 – 0. ηl .06 – 0.

kW Pc . f = 2-3 pentru angrenaje de mare viteză ( v ≥ 15m / s ). Randamentul lagărelor Pentru o pereche de lagăre de rostogolire (rulmenţi). 14. În cazul lagărelor cu alunecare. se poate calcula temperatura reductorului în timpul funcţionării. m/s P – puterea transmisă de roata respectivă. Dacă se înlocuiesc expresiile celor două puteri.putere evacuată prin carcasa reductorului.98 c. randamentul are valorile: ηl = 0. CALCULUL TEMPERATURII DE FUNCŢIONARE A REDUCTORULUI Folosind ecuaţia de echilibru termic. Randamentul datorat pierderilor prin barbotare. f = 5 pentru angrenajele cilindrice cu dinţi înclinaţi rodate.pentru rulmenţi cu role. kW. kW În cazul ungerii cu jet de ulei ηu = 1 .2.coeficient care se ia egal cu 2 pentru angrenajele cu dinţi drepţi şi pentru angrenajele cu dinţi înclinaţi în perioada de rodaj. ecuaţia de bilanţ termic capătă forma: (1 − η R ) (159) PIII = KS (t − t 0 ) ηR în care: PIII este puterea la ieşirea din reductor. b.99 .995 pentru rulmenţi cu bile. 3 10 ⎢ ⎥ Pu ⎦ =1− ⎣ ηu = 1 − (158) PI P în care: b – lăţimea roţii dinţate. Căldura produsă prin frecări este disipată către exterior prin carcasa reductorului ( prin convecţie şi radiaţie). 65 . randamentul este mai mic : ηl = 0.96 ÷ 0. η R .puterea pierdută. mm h – adâncimea de scufundare în ulei. ηu Randamentul datorat pierderilor prin agitarea uleiului se calculează separat pentru fiecare roată dinţată care pătrunde în uleiul din baie folosind relaţia: ⎡ bhv 3 / 2 ⎤ ⎢ ⎥ 4 ⋅ 1 . ηl = 0. Ecuaţia de bilanţ termic a reductorului poate fi scrisă sub forma: Pp = Pc în care : Pp . mm v – viteza periferică a roţii.f .randamentul total al reductorului.

Domeniile de utilizare multiple au condus la o mare varietate constructivă şi la realizarea reductoarelor pentru o gamă largă de puteri. Astfel în STAS 6850-80 şi în STAS 11915-80 sunt prezentate tipurile de reductoare cilindrice cu una. capace. IV. K). în STAS 11917-80 sunt indicate aceleaşi elemente pentru reductoare cilindrice coaxiale. iar în STAS 11923-80 pentru reductoare conico-cilindrice. S . dopuri de aerisire. La temperaturi mai mari apare o scădere apreciabilă a viscozităţii uleiului şi se modifică jocurile în lagăre şi în angrenaje. În STAS 6849-77 sunt prezenatate condiţiile tehnice de calitate pentru reductoare cilindrice şi conico-cilindrice. (uzual t0 = 20°C) Din ecuaţia (159) va rezulta temperatura de funcţionare a reductorului. kW/(m2 grd) Uzual.mărirea ariei carcasei prin nervurarea acesteia. carcase. care trebuie să nu depăşească o valoare admisibilă (uzual 80°C .suprafaţa carcasei reductorului răcită cu aer (în m2).K .temperatura mediului ambiant.5 m/s . . arbori.. Dacă temperatura de funcţionare a reductorului rezultată din calculul anterior.90°C). pentru viteze ale aerului în jurul reductorului cuprinse între 0 şi 1. în cazul nervurării carcasei se adaugă şi jumătate din suprafaţa nervurilor.realizarea unei răciri forţate a carcasei prin montarea unui ventilator pe arborele de intrare (creşte valoarea coeficientului global de schimb de căldură. firme care îşi modernizează continuu procesul de fabricaţie în sensul satisfacerii unor cerinţe impuse de utilizatorii actuali.90°C se pot lua următoarele măsuri: . Aceste cerinţe se referă la: 66 . cât şi asupra elementelor şi subansamblurilor componente: roţi dinţate. .. 5. iar în cazul montării reductorului pe o fundaţie metalică sau suspendat pe un cadru se adună şi suprafaţa bazei reductorului.utilizarea unei serpentine (străbătută de apă de răcire) în baia de ulei. instalaţii de ungere. ELEMENTE CONSTRUCTIVE ALE REDUCTOARELOR DE TURAŢIE CU ROŢI DINŢATE CILINDRICE ŞI CONICE /4. poziţii relative ale arborilor de intrare. două sau trei trepte de reducere şi parametrii principali ai acestora. rapoarte de transmitere. Atât în ţară.018 kW/(m2 grd). în cazul răcirii naturale. cât şi în străinătate există firme specializate în execuţia de reductoare şi motoreductoare de uz general. se poate considera K = 0. respectiv.0.ungerea cu ulei cu circuit exterior şi răcitor de ulei. prezentându-se sub forma unor mecanisme închise în carcase etanşe. t0 .012. 10/ Reductoarele cu roţi dinţate sunt realizate ca ansambluri independente. În fabricaţia de reductoare de uz general a fost treptat introdusă o tipizare care s-a extins atât asupra reductoarelor ca ansambluri. ieşire şi poziţii de prindere pe maşina antrenată sau pe fundaţie. . depăşeşte valoarea admisibilă t = 80°C . t.coeficient global de schimb de căldură între carcasă şi mediul ambiant.

– utilizarea unor angrenaje cu capacităţi portante mari. La turaţii mici (efectul centrifugării fiind redus)uleiul este colectat direct de la roata dinţată condusă prin plăcuţa colectoare şi dirijat către rulmenţi prin jgheaburi colectoare. Se foloseşte şi varianta unui sistem auxiliar de ungere a rulmenţilor. 67 . Pentru ungerea rulmenţilor se folosesc canale colectoare sau buzunare. la angrenajele cu axele arborilor în plan orizontal se scufundă în baie roata condusă a fiecărei trepte (folosindu-se eventual şi roţi auxiliare din masă plastică). a. de tehnologia de realizare a semifabricatului. Având la bază criteriul economic (al unui consum redus de material şi al manoperei ieftine). Proiectantul trebuie să ţină seama de dimensiunile roţilor. spre lagăre. se observă la reductoarele moderne folosirea unor pereţi plani cu raze reduse de racordare în locul unor forme rotunjite utilizate anterior. dar influenţată apreciabil şi de necesitatea satisfacerii cât mai complete a rolului funcţional. precum şi cea a creierii unor spaţii etanşe pentru rulmenţi în care se introduce unsoare. care dirijează uleiul aruncat prin centrifugare pe pereţii carcasei. de tratamentul termic aplicat şi de seria de fabricaţie. 1. alegerea formei constructive a roţilor dinţate este una din sarcinile importante ale proiectării reductoarelor. – asigurarea unei ungeri eficiente a angrenajelor şi lagărelor (rulmenţilor) prin utilizarea preferenţială a ungerii prin imersie (scufundare). – ridicarea limitei termice a încărcării prin creşterea volumului băii de ulei şi a rigidităţii carcaselor în condiţiile unui consum redus de metal. în condiţiile unor gabarite reduse (folosirea roţilor dinţate cu dantură durificată superficial prin tratamente termice şi termochimice şi rectificată). CONSTRUCŢIA ROŢILOR DINŢATE CILINDRICE ŞI CONICE Există o mare varietate constructivă a formelor roţilor dinţate. – realizarea unui aspect estetic al carcasei în condiţiile asigurării condiţiilor funcţionale şi a formei tehnologice.

Arbore pinion cilindric Roata dinţată cilindrică de diametru mic ( d a < d + 6h . 68 . 16. Figura 17. Arbore pinion tipizat cilindric/10/ Figura 17 prezintă ca exemplu un arbore pinion tipizat utilizat în fabricaţia de reductoare /10/. unde d este diametrul arborelui. Fig. Tabelul 13 prezintă corelaţia mărime-soluţie constructivă-tratament termic pentru roţile dinţate cilindrice.b. iar h înălţimea dintelui) se realizează dintr-o bucată cu arborele sub formă de arborepinion conform figurii 16.

nitrurare) Până la 500 200-1000 1000-2000 Inel fretat pe butuc turnat cu Îmbunătăţire un singur disc Inel fretat pe butuc turnat cu Îmbunătăţire două discuri Construcţie sudată Îmbunătăţire călire superficială nitrurare dură 300-2500 Până la 1500 2000-8000 Disc de grosime uniformă Cementare-călire (forjat în presă) Semiinele sau segmente turnate.Tabel 13 Construcţia roţilor dinţate cilindrice la diverse mărimi /10/ Diametrul roţii (mm) Până la 200 Construcţia roţii Tratamentul termic al danturii Disc de grosime uniformă (tăiat din bară sau forjat Îmbunătăţire liber) Disc matriţat Îmbunătăţire Durificare (călire. îmbinate mecanic _ Legenda figurii 18 b – lăţimea roţii d .8 − 1. 69 .5d + 10 c ≅ 1.diametrul alezajului roţii (identic cu diametrul arborelui) d a .5m c poate fi ales şi cât rezultă dintr-o racordare corespunzătoare R este funcţie de dimensiunile roţii.5)d D B ≈ 1. cementare.2 s s ≈ 2.diametrul de cap al roţii R≥6 L B ≈ (0.5m + 2 γ ≥ 70 f = 0.

Figura 19 prezintă arbori-pinion conici cu roata dinţată în consolă. Forme constructive de roţi dinţate cilindrice Roţile dinţate conice de diametru mic se realizează sub formă de arbori-pinion conici.Fig. 18. Există şi arbori-pinion conici prevăzuţi cu reazeme de o parte şi de cealaltă a danturii. 70 . Figura 20 arată un arbore-pinion conic din fabricaţia de reductoare a întreprinderii Neptun-Câmpina /10/.

Fig.a. 19. Forme constructive de pinioane dintr-o bucată cu arborele (a şi b) sau independente (c) 71 . c. b.

8d conform /4/) se realizează ca piese separate fixate pe arbore cu pană paralelă. care se danturează după fretare.Roţile dinţate mai mari ( d a > d + 6h conform /10/ sau d a > 1. Butucul poate avea aceiaşi lăţime ca dantura sau poate fi mai lat. Fig. 20. La roţile dinţate de dimensiuni mari realizate din oţeluri tratate termic prin îmbunătăţire construcţia este compusă din butuc de fontă sau oţel turnat (pentru roţile cu regim de inversare frecventă a sensului de rotaţie) şi inel fretat. dintr-o bucată până la diametre de 500 mm. Roţile pot fi executate fie dintr-o bucată cu butuc într-o parte sau în ambele părţi. Roţile dinţate executate din oţeluri care se tratează termic sau termochmic în vederea durificării se realizează din semifabricate laminate. Lăţirea butucului impusă de lungimea de contact cu pana paralelă poate fi realizată simetric sau asimetric. Fig. prin caneluri sau prin fretare. Forma roţii este impusă de seria de fabricaţie şi dotarea executantului (în special în ceea ce priveşte tratamentul termic). fie din două bucăţi: coroană şi butuc (turnat din fontă sau oţel). 18 prezintă diferite soluţii constructive pentru astfel de roţi indicându-se şi principalele elemente geometrice ale acestora. forjate liber sau în matriţe. 72 . Arbore pinion conic /10/ În figura 21 sunt prezentate câteva variante constructive ale roţilor dinţate conice indicându-se şi principalele elemente geometrice ale acestora.

Forme constructive ale roţilor dinţate conice Pe desenul de execuţie al roţilor dinţate trebuie să existe un tabel – cu parametrii danturii având componenţă şi dimensiuni standardizate (conform tabelului 16 pentru roţi cilindrice. pentru roţi conice). respectiv 17. 21.2 DB d d 2 2 LB LB DB DB LB Fig.c d1 2 LB d DB c c d1 c s d1 g da 1.. 73 d ..

Tabel 16 Tabel 17 Parametrii danturii roţilor dinţate cilindrice Parametrii danturii roţilor dinţate conice cu dinţi drepţi Modulul normal Modulul frontal mn mt Modulul frontal exterior Numărul de dinţi Profilul de referinţă Deplasarea specifică radială Deplasarea specifică tangenţială Treapta de precizie STAS 6460-81 Unghiul dintre axe m z ∗ ∗ α n − h0 a − c0 Numărul de dinţi z Unghiul de înclinare β de divizare Sensul înclinării _ dintelui ∗ ∗ Profilul de referinţă α n − h0 a − c0 Coeficientul deplasării profilului Treapta de precizie şi jocul STAS 6273-80 Lungimea peste N dinţi Diametrul de divizare Înălţimea dintelui Roata conjugată Numărul de dinţi Numărul desenului x _ xr xt Σ WN d h z _ A B Diametrul de divi-zare pe conul exterior Coarda de divizare a dintelui Înălţimea la coardă Unghiul conului de divizare Unghiul conului de picior Unghiul piciorului dintelui Lungimea generatoarei de divizare Roata Numărul de dinţi conjugat Numărul desenului ă d s ha δ δf θf R z _ A B Observaţie: Lăţimea tabelului se face de 110-120 mm. Condiţiile tehnice de pe desenul roţilor dinţate cilindrice şi la conice se referă la tratamentul termic şi anume la grosimea stratului cementat şi duritatea acestuia. 2. duritatea miezului dintelui). Treptele de toleranţă ale roţilor dinţate şi angrenajului. Coloana A este lată de 10 mm. mărimea jocului dintre flancurile dinţilor şi rugozitatea suprafeţelor active ale flancurilor sunt prezentate în STAS 12192-84. iar coloana B de 30-45 mm. CONSTRUCŢIA CARCASELOR 74 . iar înălţimea unei linii de 7-10 mm.

cu evitarea aglomerărilor de material. Pentru realizarea unui montaj lesnicios al arborilor. Ca urmare. dopurilor filetate etc. roţilor dinţate şi rulmenţilor carcasa este realizată din două bucăţi: carcasa inferioară şi cea superioară. folosind tablă de oţel (OL37. Fc 250 STAS 568-82) şi mai rar din oţel (OT 45.asigurarea unei grosimi minime a pereţilor impusă de tehnologia de turnare şi de natura materialului carcasei. este necesară o bună rigiditate a carcasei. În cazul carcaselor sudate se impune respectarea unor condiţii legate de tehnologia sudării. şuruburilor. indicându-se şi principalele elemente geometrice în cazul utilizării unor angrenaje din oţeluri de îmbunătăţire (HB ≤ 3500 N/mm2). pentru asigurarea unei angrenări cât mai corecte.realizarea unei construcţii simetrice pentru ca tensiunile interne să fie reduse şi să nu conducă la deformarea carcasei.Carcasa reductorului fixează poziţia relativă a arborilor şi implicit a roţilor dinţate. . anexa 24): . OT 55 STAS 600-82). în timp ce carcasa superioară îi are la interior. .alegerea unor forme constructive care să se preteze la automatizarea sudării. pentru sporirea rezistenţei şi rigidităţii se recomandă utilizarea nervurilor.asigurarea unor raze de racordare suficient de mari şi realizarea unor înclinări ale pereţilor (pentru extragerea uşoară a modelului din formă). . . În anexa 25 este prezentată construcţia unei carcase de reductor realizată prin turnare. capacelor. . În cazul producţiei de unicate sau de serie mică se poate realiza o construcţie sudată a carcasei. În cazul carcaselor realizate prin turnare trebuie respectate condiţiile impuse de tehnologia turnării şi de economia prelucrării (v.limitarea suprafeţelor prelucrate prin aşchiere la minimul necesar prin realizarea unor supraînălţări (bosaje) sau adâncituri (lamaje) pentru suprafeţele de reazem ale piuliţelor.realizarea unei grosimi cât mai uniforme a pereţilor. În acest caz în scopul măririi băii de ulei carcasa inferioară are pereţi verticali decalaţi faţă de cei ai carcasei superioare: carcasa inferioară are pereţi la exterior. . Rigidizarea carcasei superioare se face prin buzunarele de colectare a uleiului pentru ungerea rulmenţilor.asigurarea accesibilităţii în vederea executării cordoanelor de sudură. . iar a carcasei inferioare prin nervuri interioare de rigidizare. În anexa 26 este prezentată construcţia unei carcase turnate pentru un reductor cu angrenaje de portanţă mare (realizate din oţeluri durificate HB > 3500 N/mm2).folosirea unor materiale uşor sudabile. În acest caz nervurile de rigidizare se dispun pe partea exterioară a carcaselor. Uzual carcasele reductoarelor se execută prin turnare din fontă (Fc 150. .trecerea treptată de la un perete ceva mai gros la unul mai subţire pentru diminuarea tensiunilor remanente după turnare. 75 . OL42 sau OL44 STAS 500/2-80).

În cazul reductoarelor conice. Înălţimea carcasei inferioare se adoptă în funcţie de diametrul de cap al celei mai mari roţi.un orificiu pentru evacuarea uleiului controlat de un dop filetat. dar nu prea mică pentru a nu se produce arderea lor în timpul sudării. orificiul trebuie plasat pe peretele lateral. ţinându-se cont de adâncimea de cufundare a roţii în ulei şi de volumul necesar al băii de ulei (0.“urechi” necesare pentru ridicarea şi manipularea reductorului. Pentru rigidizarea zonelor de carcasă din vecinătatea rulmenţilor se urmăreşte apropierea şuruburilor de fixare de rulmenţi. anexa 26) rolul piuliţei este jucat de gaura filetată din carcasa inferioară. razant la fundul băii de ulei. . În carcasa superioară se prevăd: . . se folosesc asambluri cu şurub şi piuliţă. . 76 . Prinderea celor două carcase se realizează prin intermediul asamblărilor filetate ( vezi anexa 28). .două tălpi laterale pentru prinderea reductorului de postament. Pentru poziţionarea precisă a carcaselor se folosesc două ştifturi de centrare (vezi anexa 28).. tălpi prevăzute cu găuri pentru şuruburi de fixare. iar în cazul celor cu pereţi decalaţi (v.grosimea pereţilor mai mică decât la carcasele turnate. .detensionarea carcaselor înaintea prelucrării prin aşchiere. . Se va ţine cont şi de faptul că distanţa de la suprafaţa de reazem a carcasei pe postament până la axa arborilor să aibă o valoare standardizată în STAS 2741-68 (anexa 29). pinionul conic se monteaza în consolă.6 l/kW). .un orificiu de vizitare (obturat cu un capac detaşabil) care trebuie astfel dimensionat şi plasat încât să permită observarea danturii tuturor roţilor din reductor.rigidizarea carcaselor prin nervuri. arborele său fiind uzual rezemat pe doi rulmenţi cu role conice montaţi în O. apropiere permisă de realizarea unor îngroşări ale marginilor de fixare a carcasei în zona rulmenţilor. În cazul carcaselor cu pereţi aliniaţi. uneori fiind realizată şi o uşoară înclinare (1:100) a fundului băii către orificiu pentru a permite scurgerea întregii cantităţi de ulei. Întreg acest ansamblu al arborelui pinion conic se montează într-o casetă care permite reglarea jocului dintre flancurile dinţilor roţilor conice la montaj.3……. La carcasa inferioară se prevăd: .orificii filetate pentru prinderea a două inele şurub necesare ridicării reductorului (dacă nu au fost prevăzute elemente pentru ridicare la carcasa inferioară sau dacă reductorul are gabarit şi greutate mare).un orificiu pentru tija de control a nivelului uleiului (jojă).0.un orificiu filetat pentru dopul de aerisire care are rolul de a menţine presiunea din interiorul carcasei la valoarea presiunii atmosferice (eventuale suprapresiuni ar îngreuna asigurarea etanşeităţii).

Anexele 52 .51 prezintă elemente necesare alegerii ajustajelor şi elaborării desenelor de ansamblu (anexa 59) şi de execuţie. 77 . respectiv conico-cilindric (anexa 58).56 prezintă ale unor reductoare cu roţi cilindrice şi conice cu una sau cu două trepte de reducere.Anexa 31 prezintă recomandări privind construcţia capacelor pentru etanşarea alezajelor în care se montează rulmenţii şi care fixează axial inelele exterioare ale acestora.Anexele 57. respectiv. Pentru asigurarea etanşeităţii la străpungerea capacelor de către arborii de intrare. ieşire din reductor se folosesc uzual manşete de rotaţie (simeringuri) standardizate care se aleg funcţie de diametrul arborelui din anexa 32. Anexele 45 . Anexele 33 .44 prezintă o serie de accesorii frecvent întâlnite în construcţia reductoarelor. 58 prezintă desene de ansamblu ale transmisiilor mecanice cu reductor cilindric (anexa 57). Ele se execută prin turnare sau forjare liberă sau în matriţă fiind prelucrate ulterior prin aşchiere.

13. Editura Didacticå şi Pedagogicå. 2. vol I.Organe de Maşini.. 19. Manea Gh.BIBLIOGRAFIE 1. 4. Buzdugan–Îndrumar de calcul în ingineria mecanicå. 1974.a. 1982.Îndrumar de proiectare în construcţia de maşini.Velicu Proiectarea angrenajelor evolventice . Bucureşti.a. ş. II Editura Tehnicå. Buzdugan Ghe. Buzdugan Ghe.D. RabinoviciI. Atlas – Reductoare cu roţi dinţate. 1982. . 6. Rådulescu Gh.a. 9. Filipoiu I. 10. Expert Verlag. . 1983. Angrenaje cilindrice. vol II. Gafiţanu M . . M.Rulmenţi. vol I şi II. I.Blumenfeld – Calculul de rezistenţå al pieselor de maşini. 1981. ş.J. ş. Editura tehnicå. . vol I. 1978. Editura Didacticå şi Pedagogicå. Bucureşti.Jula.a. 1979. . Gh. Editura Tehnicå. Editura Tehnicå. 5. 1989.Organe de Maşini. vol II. 1996 14. – Rezistenţa Materialelor. 12. Rådulescu Gh.Angrenaje.a.. Bucureşti. Editura Scrisul Românesc. Sauer L.1989 16.-Îndrumar de proiectare în construcţia de maşini. A Tudor – Transmisii mecanice (îndrumar de proiectare).I şi II. .E. Gafiţanu M ş. 1970.B. I.Proiectare şi tehnologie vol I.B. Editura Tehnicå.M. Bucureşti. Bucureşti. D. Bucureşti. A. Editura Tehnicå. Editura Didacticå şi Pedagogicå.Organe de Maşini. 1970.P.B. xxx – Culegere de standarde de organe de maşini vol I a.. Editura Didacticå şI Pedagogicå. Bucureşti. Editura Tehnicå.Chişiu – Organe de maşini. 1990. 3.a. ş. E. 78 . A. 1981 15.Products Catalogue U. 1972.1986. . 18. a.Organe de Maşini. ş. . Gafiţanu M. xxx . vol. Crudu I. 1985. 7.Rulmenţi.P. 11. Editura Tehnicå. ş. 8. 1980. Editura Tehnicå.. Editura Tehnicå. Dråghici I.Alåmoreanu. 17. W.Bartz – Getriebesthmierung.

Kw 0.2 3 4 5. rot/min 2700 2700 2745 2730 2750 2740 2805 2850 2885 2890 2850 2850 2850 2850 2870 2870 2930 2930 2940 2950 2960 100 La 100 Lb 112 M 132 S 132 M 160 Ma 160 Mb 160 La 180 L 200 L 225 S 225 M 250 M 280 S 280 M 315 S 315 M 80 a 80 b 90 La 90 Lb 100 L 112 M 132 S 132 Ma 132 Mb 160 M 160 L 180 L 200 La 200 Lb 225 M 250 M 280 S 280 M 315 M Turatia de mers in sarcina. n.5 2. rot/min 1350 1350 1370 1385 1365 1410 1415 1430 1450 1450 1450 1450 1425 1425 1450 1450 1450 1450 1460 1475 1475 1470 Tipul motorului Puterea nominala.2 3 4 5. Motoare electrice asincrone n=750 rot/min Tipul motorului Puterea nominala.55 0. n. Kw 0.5 7. n.75 1.5 11 15 18.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 Turatia de mers in sarcina.55 0.5 7.5 2.5 11 15 18.5 11 15 18.75 1.25 0.1 1.55 0.5 7.37 0.2 3 4 5.1 1.75 1. rot/min 690 710 690 698 698 710 710 710 785 715 710 720 720 737 732 733 733 Tipul motorului n=1000 rot/min Puterea nominala.5 2.5 2.37 0. n.37 0.2 3 4 5. Kw 0. rot/min 910 930 910 920 960 950 960 950 930 950 950 935 965 920 950 970 977 975 966 n=1500 rot/min Tipul motorului Puterea nominala.5 22 30 37 45 55 75 n=3000 rot/min Turatia de mers in sarcina.5 22 30 37 45 55 75 90 110 71 a 71 b 80 a 80 b 90 La 90 Lb 100 La 100 Lb 112M 132 S 132 M 160 M 160 L 160 M 180 L 200 L 225 S 225 M 250 M 280 S 280 M 315 S 71 a 71 b 80 80 b 90La 90Lb 100L 112M 132 Sa 132 Sb 160 Ma 160 Mb 160 L 180 M 200 La 200 Lb 225 M 250 M 280 S 280 M 315 S .5 22 30 37 45 55 75 90 110 Turatia de mers in sarcina. Kw 0.75 1.ANEXA 1.1 1.5 7.1 1.

5 39.5 43 43 50 54 54 62 62 80 80 80 90 90 90 134 134 HA 9 12 13 12 12 13 19 19 20 20 25 25 20 20 20 20 20 20 30 30 AC 141 159 179 199 199 223 263 263 317 317 357 357 396 446 446 446 548 548 548 548 HC 142 160 175 200 200 224 263 263 318 318 358 358 398 448 448 474 528 528 589 589 HD 232 251 269 311 311 334 398 398 484 484 519 519 573 635 635 660 750 750 818 818 L 306 318 358 407 430 451 520 567 653 653 726 726 790 885 885 965 1036 1076 1149 1189 LC 340 360 411 470 495 514 608 655 773 773 844 844 910 1005 1005 1115 185 1225 1300 1340 .5 51.5 21.5 27 31 31 31 41 41 45 45 51.5 59 64 64 69 79 79 85 85 d M5 M6 M8 M10 M10 M10 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M20 M20 M20 M20 M20 AA 35 35 40 40 40 45 60 60 80 80 80 80 85 100 100 120 120 120 130 130 AB 141 160 180 200 200 224 264 264 328 328 360 360 358 440 500 500 550 BB 118 152 172 180 180 200 200 250 300 300 340 340 380 430 430 405 440 491 490 541 BC 31 35.Continuare. ANEXA 1 Ga-barit 71 80 90L 100LW 100LX 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L 225S 225M 250M 280S 280M 315S 315M A 112 125 140 160 160 190 216 216 254 254 279 279 38 356 356 406 457 457 508 508 B 90 100 125 140 140 140 140 178 210 254 241 279 305 286 311 349 368 419 406 457 C 45 50 56 63 63 70 90 90 108 108 121 121 133 149 149 168 190 190 216 216 CA 145 130 130 147 172 184 218 227 25 191 262 221 212 356 325 316 347 366 393 H 71 80 90 100 100 112 182 132 160 160 K 30 10 10 12 12 12 12 12 15 15 15 15 223 225 E. DA 14 19 24 28 28 28 38 38 42 42 48 48 55 55 55 60 65 65 65 65 F 5 7 8 8 8 8 10 10 12 12 14 14 16 18 18 18 18 18 22 22 GA 16. EA 30 40 50 60 60 60 80 80 110 110 110 110 110 140 140 140 140 140 140 140 D.

002 ⎠ ⎛ + 0.018 ⎞ ⎟ ⎟ ⎝ + 0.003 ⎠ 30 40 50 25 28 36 42 58 j6 ⎜ ⎜ ⎛ + 0.018 ⎞ ⎟ ⎟ ⎝ + 0. Mt.018 ⎞ m6 ⎜ ⎜ + 0.018 ⎞ ⎟ ⎟ ⎝ + 0.2 63 87. Capete de arbori (extras STAS 8724/2-1971) nominal 10 d Toleranţa/abateri j6 ⎜ ⎜ l Serie lunga 23 Serie scurtă 20 nominal 50 d Toleranţa/abateri k6 ⎜ ⎜ l Serie lunga 110 Serie scurta 82 ⎛ + 0. Nm 1.75 14. Nm 515 730 775 975 1150 1280 1700 1800 2120 2650 3350 4120 4870 5800 8250 11.000 24.85 2. d.018 ⎞ ⎟ ⎟ ⎝ + 0.018 ⎞ ⎟ ⎟ ⎝ + 0.004 ⎠ ⎛ + 0.ANEXA 2. d.5 17. mm 10 11 12 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 Momentul nominal tansmisibil..009 ⎞ ⎟ ⎟ ⎝ − 0.500 19.002 ⎟ ⎟ ⎝ ⎠ 250 200 Alegerea diametrului capatului de arbore in functie de momentul transmisibil Diametrul nominal.002 ⎠ 55 56 60 63 65 70 71 75 80 85 90 95 100 110 120 125 130 140 150 m6 ⎜ ⎜ 140 105 170 m6 ⎜ ⎜ 130 ⎛ + 0.018 ⎞ ⎟ ⎟ ⎝ + 0. mm 50 55 56 60 63 65 70 71 75 80 86 90 95 100 110 120 125 130 140 150 Momentul nominal tansmisibil.5 21.002 ⎠ ⎛ + 0. Mt.002 ⎠ 210 165 m6 ⎜ ⎜ ⎛ + 0.008 ⎞ ⎟ ⎟ ⎝ − 0.56 3.200 14.300 .55 6.007 ⎞ ⎟ ⎟ ⎝ − 0.00 9.002 ⎠ 11 12 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 j6 ⎜ ⎜ ⎛ + 0.5 109 150 200 236 280 355 450 Diametrul nominal.002 ⎠ 60 80 k6 ⎜ ⎜ 110 k6 ⎜ ⎜ 82 ⎛ + 0.2 29 40 46.002 ⎠ ⎛ + 0.

130 D 88 98 112 127 158 180 212 264 295 335 D1 62 71 85 100 118 140 172 205 235 270 D2 40 48 62 76 84 10 5 13 0 15 0 18 0 19 5 d4 L 66 l2 14 19 24 34 33 48 64 59 79 99 l3 32 s Nr. 75. mm Mårimea cuplajului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Momentu l nominal. 24 25. 19 20. 85 90. 50 55. 40 42.ANEXA 3. 35. 28. 18. 22. 38. 30 32. 65. 63. 120 125. 45. 70 71. Nm 20 45 112 236 500 900 1500 2240 3350 4750 Tura¡ia* maximå rot/min 6000 d∗ 16. 42. 56 60. 80. 95. Cuplaj elastic cu bol¡uri (extras din STAS 5982/6-81) Caracteristicile cuplajelor elastice cu bol¡uri (Extras din STAS 5982-79) Dimensiunile. 100 110. bol¡uri 2 ±1 4 6 10 8 12 16 10 M6 5600 5000 4500 4000 3600 3300 M8 76 86 107 129 160 192 212 37 42 52 63 78 94 104 124 165 3 ±1 4 ±1 M12 252 292 4±2 12 14 * Valorile indicate corespund semicuplajelor executate din OT 60-3 .

ANEXA 4. Cuplaj cu flan¿e .

15 0. ANEXA 4 Parametrii ¿i dimensiunile principale ale cuplajului cu flan¿e (Extras din STAS 769-73) Dimensiunile.38 40.2 0.2 69 112 200 290 462 530 800 1000 2180 3350 5000 6000 13200 25000 1950 1850 1700 1600 1500 1400 1300 1180 2120 2000 2340 2240 2180 20 25. .42 45. N ⋅m 2 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 18 20 21.48 50 55.5 2.85 90. mm Mårimea cuplajului Momentul nominal de torsiune.08 Tura¡ia maximå.71.32 35.75 9.103 0.125 150 200 165 130 105 160 175 190 220 240 260 290 380 406 336 266 214 130 145 160 185 200 220 250 320 100 115 130 150 160 180 210 260 25 10 M24×110 17 8 M16×85 13 4 6 M12×65 82 135 150 168 105 120 75 90 11 3 M10×50 68 75 85 95 105 115 120 145 180 32 40 3 25 18 55 2 36 42 58 105 115 130 76 88 120 75 85 100 45 55 70 M10×45 35 45 50 16 0.03 0.105 0.1 1.75 80.56 60 70.046 0.28 30.015 0.34 0.Continuare.6 1.025 0. 2 kg ⋅ m Observa¡ie: Valorile momentelor din tabel corespund capetelor de arbore cu diametrul cel mai mare din cadrul mårimii respective de cuplaj. rot/min ªuruburile Momentul de d l D L1 D0 d1 d2 buc dimensiuni d3 l1 l2 H7 iner¡ie.06 0.95 100 120.

80 2.54 8.05 1.67 6.73 0.35 2.54 2.85 1.88 3.16 4.00 1.50 >3.81 5.80 3.40 1.87 8.93 2.18 2.59 2.00 1.62 3.81 7.57 3.05 1.00 1.07 2.75 2.79 3.54 0.90 3.15 1.65 2.60 1.05 3.05 1.21 5.77 5.88 3.23 1.78 0.60 1.61 0.80 1.70 3.32 1.98 2.64 6.00 1.09 7.77 2.05 1.68 0.08 1.28 4.76 1.65 1.72 2.00 1.87 0.52 4.52 2.23 1.13 2.80 2.20 3.18 1.42 5.31 2. ANEXA 5 .02 4.12 2.33 2.57 0.54 1.90 0.07 3.34 2.26 5.97 6.77 0.05 1.50 >3.00 1.82 1.70 0.17 8.87 1.18 1.91 2.03 2.20 1.00 1.64 0.73 1.59 0.36 3.90 8.46 8.09 2.87 5.84 2.48 1.05 5.32 5.51 1.84 3.04 2.10 5. 700 800 950 1450 1600 2400 2800 3600 Puterea nominalã transmisã de o curea P0[kW] (≥ 1) 1.46 4.27 7.15 1.82 2.33 1.21 2.81 3.00 1.17 8.50 >3.13 4.98 1.86 3.65 3.83 5.76 8.21 5.32 1.16 2.736 0.43 1.20 1.29 2.90 6.71 2.34 7.25 1.37 2.50 7.20 1.04 1.72 7.74 4.85 2.00 1.85 0.69 1.02 3.33 4.05 2.25 1.00 1.10 1.50 >3.66 1.76 1.81 6.44 1.00 1.17 9.61 3.68 1.40 5.00 1.87 8.55 1.43 3.07 1.88 0.06 2.89 1.62 1.82 0.95 0.19 6.11 2. PUTEREA NOMINALA TRANSMISÅ DE O CUREA TRANSMISII PRIN CURELE TRAPEZOIDALE CLASICE ŞI ÎNGUSTE .33 1.07 2.83 0.87 1.68 0.16 2.16 2.29 3.84 1.94 1.45 3.87 3.43 1.50 2.14 1.40 2.69 5.38 6.04 3.34 1.59 6.90 4.43 2.57 2.93 1.03 1.15 2.68 2.49 3.05 1.34 2.95 0.82 2.27 3.20 2.45 1.67 1.20 1.79 3.02 1.81 0.32 1.60 2.04 3.00 1.05 4.21 4.57 9.37 1.39 4.15 1.33 0.70 1.32 3.77 1.01 7.59 1.69 3.96 4.65 4.78 0.08 1.33 5.02 2.97 2.91 2.20 1.88 2.27 3.87 8.27 3.17 1.15 3.22 2.42 9.58 4.74 1.29 2.27 6.39 8.99 2.20 1.80 1.95 0.16 6.53 6.15 2.50 1.97 5.60 1.50 >3.47 1.05 1.87 0.71 1.84 0.06 3.20 2.62 5.47 2.20 1.41 5.88 2.28 3.17 3.76 0.79 63 71 80 90 100 112 125 140 160 180 Continuare.12 3.35 5.37 2.26 1.12 3.97 6.22 4.63 2.61 5.28 1.50 7.50 3.78 4.43 7.71 6.43 2.35 1.13 3.54 1.04 1.82 1.03 1.12 2.97 2.50 >3.54 8.51 2.95 3.21 3.23 3.05 2.00 1.97 5.58 2.81 1.75 3.00 1.92 0.58 4.63 4.50 >3.31 8.11 6.07 5.63 5.09 1.56 1.99 4.20 1.80 2.27 3.50 >3.76 4.65 0.54 1.86 5.05 1.81 1.19 4.45 2.00 1.28 2.45 1.00 1.59 1.82 7.89 0.14 2.82 2.10 3.14 5.20 1.16 7.34 1.51 4.00 0.55 3.38 1.68 0.74 1.71 2.29 1.00 1.11 4.ANEXA 5.38 4.19 3.43 151 1.56 1.71 3.99 1.47 4.90 1.66 1.22 5.73 7.29 1.71 2.65 7.47 2.66 4.Calculul transmisiilor STAS 1163-67 Frecvenţa de rotaţie (turaţia) a roţii min n1 [rot/min] Raportul Diametrul de transprimitiv al Profilul (Tipul) curelei SPZ mitere roţii mici Dpt (mm) i.17 3.45 6.95 0.30 2.88 4.61 5.19 1.00 2.75 5.19 5.10 2.43 2.92 5.47 2.85 2.30 4.05 1.20 1.60 1.70 2.20 1.05 2.57 2.83 4.77 2.50 >3.05 1.11 4.94 9.63 3.88 3.00 1.88 4.50 >3.81 1.35 3.31 2.73 1.90 3.12 1.55 3.88 2.55 5.58 4.79 5.92 3.11 1.73 7.51 7.35 2.23 1.49 2.24 3.04 4.00 1.91 5.72 0.02 2.18 3.12 2.08 1.13 5.78 1.92 7.36 3.99 1.71 3.84 4.55 2.

80 5.05 1.80 5.47 4.84 1.48 1.27 4.95 3.03 5.89 3.57 1.95 8.83 9.95 8.33 11.65 7.23 10.04 6.56 4.67 5.20 1.00 1.47 5.48 11.17 6.20 1.48 5.95 6.63 4.00 1.06 7.05 1.50 3.78 5.58 2.86 7.97 4.00 1.47 4.50 3.12 6.81 1.20 5.78 5.70 3.25 4.05 1.76 7.35 2.76 4.72 15.77 2.34 6.01 3.87 6.79 2.12 3.05 1.05 1.01 8.58 8.18 2.33 2.71 4.28 5.48 5.86 10.77 6.05 1.79 3.90 9.31 4.92 1.67 10.75 7.00 6.49 9.37 4.00 1.10 5.22 4.50 3.98 14.14 5.42 10.61 4.57 1.00 1.27 90 100 112 125 140 160 180 200 224 250 Continuare.10 2.61 5.04 4.66 1.55 3.95 8.24 8.36 8.85 1.20 1.41 1.5 10.57 9.97 4.39 5.07 2.39 4.02 2.05 1.41 2.22 2.06 4.16 3.17 9.14 6.00 1.18 1.91 5.00 2.16 2.68 9.32 4.20 1.51 5.61 13.30 1.85 12.7 10.24 3.94 3.20 1.01 5.47 3.25 13.51 9.97 4.27 9.25 1.40 4.50 3.99 7.00 1.49 2.99 11.46 9.08 7.00 1.82 3.51 8.63 11.00 1.00 1.70 1.47 5.70 13.05 1.29 3.24 8.87 2.45 4.73 6.38 3.97 11.73 8.57 13.46 8.60 2.93 4.87 8.74 7.10 15.24 5.02 8.62 5.05 1.83 9.23 4.86 5.64 4.05 4.82 11.89 2.51 6.71 2.54 4.60 5500 2.49 1.68 6.05 1.00 1.00 1.14 5.34 3.78 6.76 14.51 6.86 10.65 3.87 8.95 13.64 9.12 3.52 6.28 3.63 3.27 4.42 10.99 7.88 3.12 6.58 12.70 2.32 7.35 9.46 6.38 9.89 4.73 7.27 4.69 2.47 5.79 2.17 13.24 8.09 8.49 2.61 2.74 1.02 2.50 3.48 1.15 5.42 7.33 1.04 6.22 12.18 11.23 .11 2.96 6.13 14.67 6.72 5.14 4.72 10.89 11.61 6.40 9.35 6.87 7.82 11. ANEXA 5 .58 12.59 6.88 13.07 3.71 2.86 6.10 8.02 2.00 1.50 3.96 5.11 6.50 3.79 15.22 12.17 8.79 9.29 5.10 10.52 3.03 3.00 1.09 7.27 9.04 6.49 1.2 11.20 1.86 10.32 8.00 5.11 11.25 5.50 3.72 3.83 9.47 13.70 7.35 14.82 2.19 5.35 3.50 3.9 11.43 6.81 3.47 3.39 1.23 3.46 3.73 4.35 5.30 10.58 6.06 7.01 10.71 5.51 7.67 7.58 12.89 6.56 5.41 5.13 14.38 5.95 3.64 4.36 5.31 5.18 2.TRANSMISII PRIN CURELE TRAPEZOIDALE CLASICE ŞI ÎNGUSTE .67 1.02 2.57 9.46 8.64 4.55 3.34 7.52 2.93 2.33 2.20 1.24 8.30 3.12 7.33 11.28 4.60 4.77 3.64 3.53 3.20 1.33 7.00 1.10 13.Calculul transmisiilor STAS 1163-67 Diametrul Raportul Profilul (Tipul) curelei SPA Frecvenţa de rotaţie (turaţia) a roţii min n1 [rot/min] primitiv al de transroţii mici mitere i.81 1.05 6.97 4.44 2.36 4.23 6.36 7.96 6.24 8.58 7.73 8.79 10.40 3.30 3.38 2.52 10.32 13.86 6.00 1.43 7.17 8.47 13.00 1.50 3.22 3.59 6.80 7.50 3.67 6.20 14.65 1.83 6.23 5.20 1.20 1.22 4.18 6.52 2.00 1.87 14.51 8.99 4.03 3.35 9.00 6.95 1.22 12.42 14.12 6.00 1.38 4.00 1.42 14.45 10.79 6. 700 800 950 1450 2800 3200 4500 5000 Dpt (mm) Puterea nominalã transmisã de o curea P0[kW] (≥ 1) 1.30 7.79 6.25 2.38 10.32 3.11 3.08 4.97 6.73 1.59 1.35 2.31 3.20 1.28 5.24 5.89 6.89 5.65 7.90 3.55 4.79 5.93 2.34 6.89 3.98 4.58 7.98 5.15 5.31 4.83 9.92 12.10 3.76 9.72 5.5 2.93 10.24 7.05 7.25 2.61 2.75 7.

47 5.00 3.00 1.49 10.35 15.01 10.02 8.00 1.79 10.56 4.20 1.49 10.82 16.50 5.61 4.18 12.46 16.09 4.50 15.38 16.50 3.52 10.4 20.81 18.33 5.15 5.21 19.30 10.69 14.83 9.24 9.47 19.55 6.50 3.36 22.36 7.20 1.71 17.04 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 Continuare.39 14.16 8.42 10.53 15.76 4.06 12.76 8. 20.95 13.97 11.84 13.63 12.44 4.32 9.57 9.00 1.50 3.75 5.17 8.60 15.42 6.04 16.37 6.34 22.13 7.47 13.15 6.30 6.12 16.00 1.07 7.51 7.50 3.70 5.89 11.59 17.39 14.25 13.16 6.13 4.47 19.50 3.24 8.16 11.81 4.84 14.05 1.56 17.20 1.86 7.46 8.80 8.18 18.13 14.27 9.41 11.05 1.98 14.38 10.00 5.76 5.13 10.00 1.30 10.98 6.54 9.86 6.09 15.12 15.48 12.24 5.19 5.26 6.31 12.89 11.11 23.00 22.52 10.16 15.57 15.30 9.10 18.26 17.07 12.56 5.39 13.20 1.37 4.00 1.24 8.90 7.50 7.82 16.72 15.36 3.13 14.08 3.02 8.90 9.74 11.19 3.73 13.51 13.35 14.30 15.83 9.35 6.28 12.31 15.20 1.80 8.53 4.01 6.86 7.34 16.94 9.10 17. ANEXA5 .76 14.82 16.73 6.11 12.89 11.75 15.92 4.26 17.69 4500 5.42 9.61 6.37 5.20 1.70 5.84 14.37 17.38 11.63 13.90 16.06 9.98 14.50 3.17 10.35 9.35 14.30 7.07 12.Calculul transmisiilor STAS 1163-67 Diametrul Raportul Frecvenţa de rotaţie (turaţia) a roţii mini n1 [rot/min] Profilul (Tipul)curelei SPB Primitiv al de trans Roţii mici mitere i.00 1.15 17.16 10.03 6.63 11.01 15.43 8. 700 800 950 1450 2800 3200 3600 4000 Dpt (mm) Puterea nominalã transmisã de o curea P0[kW] (≥ 1) 1.51 8.84 14.33 12.11 11.21 16.87 8.20 15.52 10.05 1.00 1.88 13.00 1.28 11.81 18.67 7.56 9.54 9.44 12.74 11.94 11.28 12.28 13.30 11.74 6.13 9.28 7.05 1.95 8.69 13.49 9.20 1.25 14.80 8.17 9.50 3.63 12.20 1.94 10.69 13.74 11.32 8.25 8.98 14.00 1.98 5.67 10.46 16.05 1.64 10.05 1.79 15.06 12.50 3.01 10.32 9.43 7.40 715 7.19 8.53 3.00 1.30 9.20 1.89 1104 11.84 19.24 7.88 18.05 1.94 4.04 16.62 14.89 7.36 3.73 13.58 13.55 12.22 17.51 13.74 10.32 8.72 15.00 1.81 13.00 1.68 9.87 15.78 12.00 1.66 11.74 10.85 12.90 6.75 6.40 6.06 14.86 9.17 9.92 12.81 18.29 4.47 18.17 7.20 7.10 8.05 1.92 12.13 14.05 1.06 4.74 23.27 4.37 14.87 8.50 3.56 15.62 6.13 9.85 12.95 8.20 1.95 5.58 10.87 8.01 10.85 12.35 9.70 11.57 10.06 7.17 10.36 13.21 19.20 5.00 1.35 13.20 6.10 13.70 3. 21.75 3.05 1.20 15. 21.28 11.33 5.00 17.58 7.55 5.10 7.88 16.68 16.92 6.76 9.11 11.00 1.73 7.22 13.94 7.41 17.28 12.TRANSMISII PRIN CURELE TRAPEZOIDALE CLASICE ŞI ÎNGUSTE .58 12.13 9.00 1.49 10.28 12.00 1.49 17.70 12.24 9.55 3.62 13.50 3.00 6.57 10.79 10.23 10.86 10.51 12.12 382 4.50 3.87 7.00 1.49 17.

44 12.16 32.69 14.23 15.50 ≥3.85 17.89 11.80 20.09 32.05 1.43 31.92 13.89 23.83 8.95 13.51 25.44 35.00 1.19 33.94 32.94 10.79 15.07 17.10 25.58 37.00 1.44 12.50 ≥3.31 11.82 17.30 22.20 21.02 9.44 12.75 33.48 24.50 ≥3.20 1.05 1.06 14.72 20.80 10.95 28.21 37.04 11.04 28.37 17.50 27.82 11.01 12.10 15.29 29.00 1.00 12.49 9.33 36.72 20.79 9.51 13.71 16.48 29.19 17.50 ≥3.20 1.62 24.77 19.93 18.00 1.50 ≥3.82 33.00 1.66 35.05 21.79 15.05 1.82 23.20 1.07 29.81 18.84 36.13 26.06 31.32 13.20 26.25 14.54 15.20 1.27 27.21 31.81 18.77 25.72 15.90 16.63 12.08 39.89 35.05 1.88 13.07 29.94 9.00 1.05 1.11 28.Calculul transmisiilor STAS 1163-67 Diametrul Raportul de Frecvenţa de rotaţie (turaţia) a roţii mici n1 [rot/min] Profilul (Tipul)curelei SPC primitiv al transmitere roţii mici i.89 35.20 14.28 14.00 1.92 29.76 14.31 24.00 1.97 32.30 34.50 ≥3.18 30.68 21.09 32.31 16.99 36.72 19.03 18.69 26.71 22.50 26.94 15.44 19.85 13.90 38.10 8.51 25.07 24.37 17.00 1.62 15.77 24.20 1.94 10.37 18.24 20.69 26.74 35.79 27.05 1.44 30.34 34.89 23.16 10.40 35.50 ≥3.20 1.20 22.25 18.46 26.42 9.51 30.14 19.48 12.34 34.78 17.14 20.00 1.00 1.20 1.49 39.20 1.05 1.80 22.38 32.96 18.23 15.35 26.94 17.56 29.04 11.21 32.56 25.68 16.90 33.73 30.50 ≥3.39 37.92 29.94 27.94 9.33 11.43 37.00 1.85 22.67 13.62 19.63 34.92 12.62 14.00 1.62 13.13 15.05 1.76 15.10 10.31 14.65 20.56 34.01 28.38 28.66 30.65 32.38 10.49 22.82 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 .82 16.68 8.18 1.54 26.62 32.55 36.08 22.03 31.91 15.08 8.24 20.61 21.20 1.60 16.54 8.10 13.55 19.00 1.05 1. 700 800 950 1450 2800 3200 Dpt (mm) Puterea nominalã transmisã de o curea P0[kW] (≥ 1) 1.00 1.23 16.16 28.00 8.78 34.35 14.26 23.21 19.74 11.05 1.25 13.33 35.20 1.02 33.50 ≥3.41 16.84 19.43 20.26 23.00 1.00 1.30 22.93 18.36 36.10 25.05 26.00 1.00 1.00 17.42 10.00 13.86 34.55 33.81 23.81 29.32 31.50 ≥3.38 32.26 16.31 21.00 12.90 33.TRANSMISII PRIN CURELE TRAPEZOIDALE CLASICE ŞI ÎNGUSTE .

6 0. rigide.3 . ψ d . Valorile indicate pentru ψ a .2 0.7 .4 0.2 25 HB≤3500 MPa În consolå 0.0.7 .3 0.15 0.10 ψd ψmn 16 12 8 8 6 5 0.4 0.3 0.2 Observa¡ii.3 0.25 0.4 8 ψa Treapta de precizie 7-8 ψd ψmn 25 16 12 10 8 6 ψa 0.15 1.0.0.5 . 1.0 .0.6 0.2 0.4 0. S-au considerat arbori.4 0.1.2 0.ANEXA 6 Valori optime pentru ψ a .2 0.6 12 cu reazeme Asimetric 0.1 9 .3 0. ψ mn nu pot fi corelate conform rela¡iilor ψ d = ψ a ( u + 1) / 2 ¿i ψ mn = ψ a z1 (aproximativ corelarea se poate realiza numai pentru u ≈ 3 ¿i z1 ≈ 20 la danturile durificate. ψ d .1.5 0.9 16 Ambele danturi Între Simetric 0.5 10 HB>3500 MPa În consolå 0. lagåre ¿i carcase în construc¡ie normalå.4 0. ψ mn la angrenaje cilindrice interschimbabile Duritatea Amplasarea pinionului flancurilor 5-6 ψa ψd ψmn Una sau ambele Între Simetric danturi cu reazeme Asimetric 0.2 0.0.6 1.5 0. 2.8 0.9 0.0.7 .4 30 0. respectiv z1 ≈ 25 la cele îmbunåtå¡ite).5 1 1.5 .3 0. .3 .25 0.4 0.

75 12 3 14 3.82 Valorile nominale în mm: I 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 II 40 45 50 56 63 71 80 90 100 112 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 Obs.ANEXA 7.: Se vor alege de preferin¡å valorile cuprinse în ¿irul I.5 1. .5 11 2.5 7 1. Gama modulilor ¿i distan¡a dintre axe Gama modulilor (extras STAS 822 .5 1.82) Valori în mm I II I II 1 4. : Valorile din ¿irul I se vor prefera celor din ¿irul II Distan¡e dintre axe (extras STAS 6055 .375 6 1.25 5.25 5 1. Distan¡ele dintre axe mai mari decât cele indicate se ob¡in prin înmul¡irea cu 10.5 16 4 18 Obs.25 10 2.75 8 2 9 2.

Factorul de formă YF al dintelui pentru dantura cilindrică exterioară .ANEXA 9.

2 0.3 -0. Factorul sarcinii dinamice exterioare k A Caracteristica sarcinii maşinii conduse Soc moderat Soc puternic Concasorde minereuri Agitator de lichid uniform Ventilator centrifugal Maşina motoare Agitator de lichid Uniform Turbină motor electric Soc moderat Motor cu ardere internă policindric Soc puternic Motor cu ardere internă monocindric Compresor cu un cilindru Transportor cu banda Transportor cu banda Transportor vibrator (viteză uniformă ) (viteză neuniformă ) 1 1.ANEXA 8.2 -0.1 1.75 >2 >2.5 1.0 -0.6 0.9 0.25 1.1 0.5 0 20 40 60 80 100 120 140 xs/2 (z1+ z2)/2 ANEXA10.4 0.75 1.25 >1.0 0.5 1.8 0.4 -0.1 -0.5 0.25> .3 0.7 0. Împårţirea sumei deplasårilor specifice la pinion şi roatå Impartirea sumei deplasarilor specifice la pinion si roata pentru transmisie reductoare 1.

ANEXA 11. Factorul dinamic interior .

ANEXA 12. Factorul reparti¡iei longitudinale KHβ pentru danturi cilindrice durificate superficial /4/ ANEXA 13. Factorul reparti¡iei longitudinale KHβ pentru danturi conice durificate superficial /4/ .

ANEXA 14. Factorul reparti¡iei longitudinale KFβ /4/ ANEXA 15. Factorul concentratorului de tensiune YS /4/ YS .

Factorul punctului de rostogolire ZH β .ANEXA 16.

ANEXA 17. Factorul lungimii de contact Z ε .

2 24 32 50 5.1 11.6 28.45 Fa / C 0 0.65 15 17.55 1.084 0.30 D mm 47 Y 2.31 1.6 31.6 20 6.3 22 34 12.0 17.30 1.420 0.8 37.280 0.8 11.42 0.0 10.5 9.99 1.2 15 24.5 8.71 1.6 1 1 1.15 1.560 B C e 0.56 ⋅ Fr + YFa d D1 r1 Simbol min kN 12 15 17 21 13 16 19 23 14 11 21 25 15 18 23 27 8.5 17 22.44 - Y 1.38 0.00 C0 d1 Sarcina dinamicå echivalentå P Fa / Fr ≤ e P = Fr Fa / Fr > e P = 0.5 28 31 32 36 35 36 37 41 40 42 44 46 45 47 49 53 min mm 44 46 55 69 50 56 65 79 57 65 71 89 63 73 81 97 max 0.22 0.95 10.5 1 1 1.4 15.ANEXA 18.26 0.5 20 26 43 13.028 0.28 0.5 1.5 2 6005 6205 6305 6405 6006 6206 6306 6406 6007 6207 6307 6407 6008 6208 6308 6408 25 52 62 80 55 30 62 72 90 62 35 72 80 100 68 40 80 90 110 A/2 D 60° 2 A .34 0.056 0.19 0.04 1.7 7.170 0.5 1 1 1.014 0.110 d e 0. Rulmen¡i radiali cu bile (extras din STAS 6846-80) r 1 B B B/2 2A 3 D r 1 d 2 d d 1 d Fa / C 0 0.5 1 1 1 1.

2 36.5 13.6 26 41.5 64 18.5 6009 6209 6309 6409 6010 6210 6310 6410 6011 6211 6311 6411 6012 6212 6312 6412 6013 6213 6313 6413 6014 6214 6314 6414 6015 6215 6315 6415 6016 6216 6316 6416 .5 2 1 1 2 2 1 1.5 49 71 20 34.5 112 31 52 88 120 37.5 2 2 1 1. ANEXA 18 d D mm 75 45 85 100 120 80 50 90 110 130 90 55 100 120 140 95 60 110 130 150 100 65 120 140 160 110 70 125 150 180 115 75 130 160 190 125 80 140 170 200 16 19 25 29 16 20 27 31 18 21 29 33 18 22 31 35 18 23 33 37 20 24 35 42 20 25 37 45 22 26 39 48 16.5 1 1.5 2 2.4 21.5 42.5 127 50 52 54 58 55 57 61 64 61 64 66 69 66 69 72 74 71 74 77 79 76 79 82 86 81 84 87 91 86 91 92 96 C0 d1 D1 r1 Simbol min min mm 70 78 91 107 75 83 99 116 84 91 109 126 89 101 118 136 94 111 128 146 104 116 138 164 109 121 148 174 119 129 158 184 max 1 1 1.5 2 2 1 1.5 53 17.3 25.5 73.5 116 32 45.6 28.5 19 30.5 57 80 25 38 64 106 26.5 41.5 48 68 22 34 56 78 23 37 64 85 24 44 72 93 30 48 81.5 60 17 27.5 129 B C kN 12.5 57 96.5 81.5 2 2 1 1.5 2 2.5 40.5 1 2 2 2.Continuare.

Continuare, ANEXA 18 d D mm 130 85 150 180 210 140 90 160 190 225 145 95 145 170 200 150 100 150 180 215 160 105 160 190 225 170 110 170 200 240 22 28 41 52 24 30 43 54 16 24 32 45 16 24 34 47 18 26 36 49 18 28 38 50 39 65 104 137 45,5 75 112 153 33,0 47,5 85,0 120 34,5 47,5 96,5 137 34,5 57 104 143 45 64 114 160 B C kN 34 54 91 137 40 62 100 166 32,5 42,5 71 112 33,5 42,8 80 134 33,5 52 91,5 146 43 58,5 102 170 91 96 99 105 97 101 104 110 100 101 106 118 105 106 111 113 110 111 116 118 116 118 121 123 C0
d1
D1
r1

Simbol

min

min mm 124 139 166 190 133 149 176 205 138 137 150 186 143 142 169 201 153 152 170 211 163 161 189 236

max 1 2 2,5 3 1,5 2 2,5 3 1 1,5 2 2,5 1 1,5 2 2,5 1 1,5 2 2,5 1,5 2 2 2,5 6017 6217 6317 6417 6018 6218 6318 6418 6019 6219 6319 6419 6020 6220 6320 6420 6021 6221 6321 6421 6022 6222 6322 6422

ANEXA 19. Rulmen¡i radiali axiali cu role conice (extras din STAS 3920-87)

T
l1 l1

T T/2
A/2

E

r

D

D2

D1

d1

d

d2

15°
1

a B
Sarcina dinamicå echivalentå P Fa / Fr ≤ e P = Fr Fa / Fr > e P = 0,4 ⋅ Fr + YFa

d

25

30

35

D mm 47 52 62 62 62 55 62 62 72 78 62 72 72 80 80 68 80

T 15 16,25 18,25 18,25 25,25 17 17,25 21,25 20,75 28,75 18 18,25 24,25 22,75 32,75 19 19,45 24,75 25,25 35,25

C kN 23,6 27 30 28,5 52 31 35,5 44 49 67 37,5 45 57 63 83 45,5 52 65,5 75 102

C0 18,5 19,6 27 23,6 40 25 26 34,5 34,5 53 31 33,5 45,5 46,5 67 40,5 39 51 57 85

e 0,45 0,37 0,30 0,83 0,30 0,43 0,37 0,37 0,31 0,31 0,42 0,37 0,37 0,31 0,31 0,37 0,37 0,37 0,34 0,34

Y 1,4 1,6 2,0 0,72 2,0 1,4 1,6 1,6 1,9 1,9 1,4 1,6 1,6 1,9 1,9 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8

Simbolul rulmentului 32005 30205 30305 31305 32305 32006 30206 32206 30306 32306 32007 30207 32207 30307 32307 32008 30208 32208 30308 32308

40

80 90 90

A/4

A
E/4 E/4

r
1

E/4

1

E/4

Continuare, ANEXA 19 d D mm 75 85 45 85 100 100 80 90 50 90 110 110 90 100 55 100 120 120 95 110 60 110 130 130 100 120 65 120 140 140 110 125 70 125 150 150 45 130 75 130 160 20 20,75 24,75 27,25 38,25 20 21,75 24,75 29,25 42,25 23 22,75 26,75 31,5 45,5 23 23,75 29,75 33,5 48,5 23 24,75 32,75 36 51 25 28,25 33,25 38 54 25 27,25 33,25 40 51 58,5 69,5 93 122 53 65,5 71 110 150 71 78 91,5 125 173 72 85 110 146 200 72 100 132 170 228 88 110 137 193 255 91,5 122 140 212 T C kN 45 45 57 73,5 104 49 53 58,5 85 129 65,5 62 76,5 98 150 68 67 93 118 170 69,5 80 114 137 204 85 90 120 156 232 90 102 122 176 0,39 0,40 0,40 0,31 0,34 0,42 0,42 0,42 0,34 0,34 0,40 0,40 0,40 0,34 0,34 0,43 0,40 0,40 0,34 0,34 0,46 0,40 0,40 0,34 0,34 0,43 0,42 0,42 0,34 0,34 0,46 0,43 0,43 0,34 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,4 1,4 1,4 1,8 1,8 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,4 1,5 1,5 1,8 1,8 1,3 1,5 1,5 1,8 1,8 1,4 1,4 1,4 1,8 1,8 1,3 1,4 1,4 1,8 32009 30209 32209 30309 30239 32010 30210 32210 30310 32310 32011 30211 32211 30311 32311 32012 30212 32212 30312 32312 32013 30213 32213 30313 32313 32014 30214 32214 30314 32314 32015 30215 32215 30315 C0 e Y Simbolul rulmentului

4 1.4 1.160 58 290 270 0.5 67.5 61.44 0.4 1.8 1.42 0.8 1.8 1.34 1.8 1.5 38.34 0.42 0.42 0.25 35.42 0.42 0.42 0.5 42.34 0.5 44.42 0.8 32315 Continuare.8 1.5 118 129 163 236 325 120 153 186 265 325 146 170 220 285 360 118 106 140 193 300 122 127 166 220 290 150 143 196 240 320 0.34 1.8 80 140 170 170 130 150 85 150 180 180 140 160 90 160 190 190 .34 0.4 1.5 32 32.5 46.4 1.42 0.5 29 30.4 1.5 63.4 1.34 0.34 0.4 1.25 42.4 1. ANEXA 19 d D mm 125 140 T C kN C0 e Y Simbolul rulmentului 32016 30216 32216 30316 32316 32017 30217 32217 30317 32317 32018 30218 32218 30318 32318 29 28.

4 10.062 ±0.061 -0.043 +0.500 -0.280.110.20.074 -0.026 -0.320.250.70.2 0 +0.100.9 5.065 -0.25.3 3.098 0 ±0.120 0 44 50 14 9 36 160 14 ±0.5 6. Pene paralele (extras din STAS 1004/81) pana Canalul nomi nal Ajustaj liber In arbore N9 In butuc D10 b Ajustaj normal In arbore In butuc N9 D10 Abateri limită Ajustaj presat In arbore şi in butuc P9 t1 (in arbore) Nomi nal Abateri t2(in butuc) Nomi nal Abateri d de la pâna la b h Lungimea penei de la pana la 22 30 8 7 18 90 8 +0.36.2 0 3.149 0 75 85 22 14 63 250 22 ± 0.400.125.036 30 38 10 8 22 110 10 38 44 12 8 28 140 12 +0.28.4 7.180 0 130 150 36 20 100 400 36 0 +0.4 5.32.051 -0.180.200.0 5.4 9.0 5.5 9 9 10 11 12 13 15 17 +0.8 4.56.018 -0.015 -0.0310 150 170 40 22 100 400 40 170 200 45 25 110 450 45 200 230 50 28 120 500 50 Lungimi standardizate: 18.3 3.450.40.0 7 7.140.0260 0 +0.052 85 95 25 14 70 280 25 95 110 28 16 80 320 28 110 130 32 19 90 360 32 +0.360.060 -0.3 4.088 4.22.052 +0.90.4 6.4 11.2 0 +0.160.80.080 -0.043 50 58 16 10 45 180 16 58 65 18 11 50 200 18 65 75 20 12 56 220 20 +0.4 +0.45.50.63.040 -0.036 +0.2 0 .3 3.0180 0 +0.0215 0 +0.4 4.4 8.0 5.062 +0.ANEXA 20.022 -0.

90 1. A.25 1.80 1.50 1.ANEXA 21. b) 1.06 0.25 1.40 1.70 1.b Fig.02 1. A. A.80 0. a) Deagajare cu t = r (fig. 21.65 1.5 Canal de pana (fig.00 1. 21.35 2. c . A.02 0.85 3. 21.50 1.21.85 2 1. A.10 2. 21.50 1.06 0.10 0.35 1.35 1.a Fig.64 2. A.10 1. c) Fig.40 1.80 0. Coeficienţi de concentrare a tensiunilor Tipul concentratorului Salt de diametre cu D = 1.53 (fig.50 2 1. 21.80 1.70 1.25 ÷ 2 d r/d ≤ 700 σ r (N/mm 2 ) β kσ ≥ 700 ≤ 700 σ r (N/mm 2 ) β kτ ≥ 700 2.

4 43.3 47.4 26.6 42.2 52. Coresponden¡a scårilor de duritate Coresponden¡a scårilor de duritate Vickers.0 58.2 21.8 53.2 20.1 23.9 27.6 30.5 58.0 56.ANEXA 22.0 57.0 44.5 59.2 26.0 59.7 48.6 25.6 46.7 50.9 54.5 57.6 52.0 29.0 47.2 22. Brinell ¿i Rockwell C Duritate Vickers HV (N/mm2) 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 Duritatea Brinell HB (N/mm2) 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 19.4 .0 23.4 49.1 49.4 55.2 44.3 29.0 51.5 60.3 Duritatea Rockwell HRC Duritate Vickers HV (N/mm2) 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7200 Duritatea Brinell HB (N/mm2) 4000 4080 4150 4230 4300 Duritatea Rockwell HRC 41.4 51.6 28.3 53.0 55.8 24.5 56.8 45.

7 7400 7600 7800 8000 8200 8400 8600 8800 9000 61.0 37.9 39.0 65.2 62.9 36.0 38.8 40.0 38. ANEXA 22 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 3100 3200 3300 3400 3500 3590 3680 3760 3850 3920 31.8 34.7 66.3 66.0 62. Uleiuri pentru transmisii industriale Uleiuri utilizate pentru ungerea angrenajelor Simbolul uleiului TIN 25 EP TIN 42 EP TIN 55 EP TIN 82 EP TIN 125 EP TIN 200 EP TIN 300 EP Vîscozitatea cinematicå la 500C ν50 (cSt) 21-26 37-45 50-57.7 33.5 82-90 130-140 200-220 230-300 Indice de vîscozitate IV 60 60 60 60 60 70 70 Punct de congelare ( C) 0 Inflamabilitate ( 0C ) -25 -25 -20 -20 -15 -10 0 195 210 220 230 235 240 255 .9 ANEXA 23.5 32.6 64.8 63.continuare.3 65.

9)g g g g1 (1.5.0. .astfel : g = (8 ÷ 10 )mm pentru reductoare de dimensiuni mici. g = (8 ÷ 10 )mm pentru reductoare de dimensiuni medii ¿i mari. Recomandåri privind pere¡ii carcaselor turnate g g 4(g2 -g) R 0..ANEXA 24.5g g1 2g g2 g g2 R g D R R nervura r 0.2g g R1 D Recomandåri: g1 ≈ (1.5g R (0.5g 4g R1 g2 R h R g 1 2g g2 R 4(g2-g) R 0.5g r g g 2g r r g R 1.5 ÷ 2 )g g se alege în func¡ie de dimensiunile reductorului.8..5g R1 g g1 R1 g1 1.2)g R1 0.

valorile din coloanele 6 ¿i 7 nu se aplicå în cazul unor lungimi scurte de rectificare sau în cazul pieselor cu pere¡i sub¡iri.ANEXA 25.0 1.2 0.0 2.3 0.1 0.4 0.3 0.0 3.3 0.2 0. .3 0.6 peste 1.6 6.1 0.2 0.1 0.0 2.6 2.0 0.0 2.3 0.0 7.9 1.1 1.5 *d este informativ ¿i reprezintå diametrul piesei.2 0.1 0.0 5.1 0.6 0.4 0.3 2. Dimensiuni degajåri STAS 7446/66 Degajare pentru rectificarea unei suprafe¡e Degajare pentru rectificarea a douå suprafe¡e perpendiculare r t +0.0 4.5 4.7 3.0 2.5 4.1 b b1 t1 d∗ pentru piese supuse la solicitåri obi¿nuite pânå la 1.4 0.0 1.6 pânå la 3 peste 3 pânå la 10 peste 10 pânå la 18 peste 18 pânå la 80 peste 80 pentru piese supuse la solicitåri oscilante peste 18 pânå la 50 peste 50 pânå la 80 peste 80 pânå la 125 peste 125 +0.0 0.5 1.8 0.1 0.6 1.1 0.2 0.5 4.2 0.1 0.1 0.1 1.05 0.

.ANEXA 26.20)mm h0 R g .. Recomandåri privind carcasele reductoarelor în construc¡ie turnatå r 1 R1 a c a g g r inclinare 1:100 10° g r L min(15.

1 0.0 8.0 ªirul II 6.ANEXA 27.2 1. Raze de racordare Racordåri cu umår de sprijin Valori orientative pentru raze de racordare D-d 2 5 8 r 1 2 3 D-d 10 15 25 r 4 5 8 D-d 25 30 35 r 10 12 12 D-d 40 50 55 r 16 16 20 D-d 60 70 90 r 20 25 25 D-d 100 130 140 r 30 30 40 Valorile razelor normale de racordare (extras STAS 406-73) ªirul I 0.0 ªirul II 0.8 1.1 0.6 2.6 1.0 1.6 0.0 5.0 1.2 0.6 2.0 4.2 0.5 4.5 3.4 0.4 0.5 0.0 2.0 10 12 16 18 20 22 25 28 32 36 40 45 50 250 200 160 125 100 80 63 ªirul I ªirul II 56 63 70 80 90 100 110 125 140 160 180 200 220 250 .0 50 40 32 25 20 16 10 ªirul I 6.3 0.

14 16 18 18 22 22 25 25 32 32 .ANEXA 28. 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 9 10 12 . Sisteme de prindere ¿i centrare ale carcaselor reductoarelor Dimensiuni de montare ale ¿uruburilor Diametrul ¿urubului [mm] Deschiderea cheii [mm] E [mm] 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 10 12 14 .

.

cele di ¿irul IV Abateri limitå Abateri limitå ale înål¡imii axei pentru reductoare de tura¡ie (mm) 0 -0.68) Valorile nominale în mm: I II III 40 40 45 40 50 50 56 63 63 71 63 80 80 90 100 100 112 100 125 125 140 IV 40 42 45 48 50 53 56 60 63 67 71 75 80 85 90 95 100 106 112 118 125 132 140 150 I II 160 III 160 180 160 200 200 225 250 250 280 250 315 315 355 400 450 IV 160 170 180 190 200 212 225 236 250 265 280 300 315 335 355 375 400 425 450 475 Obs. din ¿irul III ¿i în caz excep¡ional.4 0 -0. Dacå acestea nu satisfac necesitå¡ile se folosesc valorile din ¿irul II. Abateri limitå (extras STAS 2741 .0 Înål¡imea nominalå a axei (mm) De la 25 pânå la 50 Peste 50 pânå la 250 Peste 250 pânå la 630 .ANEXA 29.5 0 -1. : Se vor alege de preferin¡å valorile cuprinse în ¿irul I. Înål¡imi de axe Înål¡imi de axe.

5 0 -2.Peste 630 pânå la 1000 Peste 1000 0 -1.0 .

cu roatå auxiliarå montatå pe butucul ro¡ii conice .ANEXA 30. Metode de ungere a angrenajelor a b c d Metode de ungere a angrenajelor: a. cu roata ajutåtoare. cu inel de ungere c. d. b. cu pinion suplimentar.

este dimensiunea care rezult constructiv.se aleg în func ie de dimensiunile sistemului de etan are ales...5)mm e ≈ (3... h .2 g g ≈ (5.. D.6 )mm Dc ≈ D + 5 g D g ≈ D + 3g .8)mm h2 ≈ g d1 ≈ d − (2. d ..ANEXA 31..3)mm a ≈ (3. Recomandări privind construcţia capacelor Legenda: . h1 = 1. Det .sunt dimensiuni alese în func ie de rulmentul utilizat.

ANEXA 32. Man¿ete de rota¡ie (extras din STAS 7950/2 – 80) d D 22 26 30 22 24 28 30 32 30 35 30 35 40 30 35 40 30 35 40 h 7 7 10 7 7 7 10 10 7 10 7 10 10 7 10 10 7 7 10 d 10 25 26 28 D 35 40 47 50 62 45 40 40 50 40 50 55 62 50 55 62 72 58 62 55 60 65 80 60 65 72 80 65 70 80 65 68 70 75 80 h 7 7 10 10 10 10 7 7 10 7 10 10 10 7 10 10 10 10 10 7 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 d D 72 75 80 70 75 80 85 90 80 90 75 80 85 90 90 95 90 95 100 h 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 d D 110 115 120 125 120 125 130 140 140 150 150 140 150 160 150 155 160 170 160 170 180 170 180 180 190 190 200 200 210 220 220 230 h 12 12 12 15 12 12 12 15 15 15 12 12 12 15 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 d 200 D 230 240 h 15 15 52 90 95 100 12 55 210 240 250 15 15 14 30 58 110 220 250 260 260 270 270 280 15 15 15 15 15 15 15 35 60 120 230 240 16 38 65 125 130 18 40 70 250 280 290 310 320 340 360 380 400 420 440 470 500 530 550 15 15 18 18 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22 135 140 19 35 7 45 75 95 100 110 10 10 12 145 150 270 280 300 320 340 360 380 400 420 450 480 500 20 30 35 40 47 7 7 10 10 48 80 100 105 110 115 105 110 120 10 10 10 12 12 12 15 160 170 180 190 22 35 40 7 10 50 85 .

1 17. 46.9 15. 26. 8. Şuruburi de fixare Şurub cu cap cilindric şi locaş hexagonal (Extras din STAS 5144-80) Dimensiuni în mm Filet d M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 (M33) M36 M42 S 3 4 5 6 8 10 12 14 14 17 17 19 19 22 24 27 32 D 7 8.3 12.5 6. 78.3 5. 72.8 9.6 7.8 8.1 18. 50. 16. Exemplu de notare: ªurub M10 x 50 STAS 5144 – 80 gr.5 10 13 16 18 21 24 27 30 33 36 40 45 50 54 63 k 4 5 6 8 10 12 14 16 18 18 22 24 27 30 33 36 42 d1 4 5 6 8 10 12 14 16 18 18 22 24 27 30 33 36 42 t 2 2. 60.7 11.7 3.8. 34. 18. 54. 30. 22. 90. . 42.8 25 Lungimi standardizate: l=14. 38. 66.8 10.8 20.ANEXA 33.3 4.

59 M12 19 20.6 d1 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 42 48 Cota da reprezintå diametrul cercului de trecere între racordarea dintre tija ¿i cap ¿i suprafaåa de a¿ezare a capului Valori ale lungimii l: 25. 70.2 3.6 45.4 8 1.2 50.4 60.4 42.2 15. Exemplu de notare: Şurub M 10 x 45 STAS 920-69 .68 0.14 0. 30.40 0. 60. 35. 110.6 33. 65.115. 45.24 0. 80 Exemplu de notare: Şurub M10 STAS 2217-69 Surub cu cap hexagonal (Extras din STAS 920-69) Dimensiuni in mm Filet d M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M42 M48 S 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55 65 75 Dmin 10. 100.2 4 1.2 6 1.9 26.40 0.2 10. 20.0 39.49 M10 17 18.2 19. 50.2 21. 30.26 damax reprezinta diametrul cercului de trecere intre racordarea dintre tija si cap si suprafaţa de asezare a capului.35 0.4 k 4 5. 85.68 0.19 0.9 8 15. 45.4 28. 80.52 1. 60.16 0.9 14.2 5.9 23.28 0.68 0.2 12. 55. ANEXA 33 Şurub cu cap hexagonal.8 72.0 35.2 17. 40.4 48.63 M16 24 26.6 56.7 7 12.35 M8 13 14.7 20. 65.4 26.05 M24 36 39 15 28. 40.2 10 19.4 32. Lungimi standardizate: l = 10. 25.5 1. 70. 75.5 10.2 7 1.4 35.2 24.84 M20 30 33 13 24. 75. filetat pâna sub cap (Extras din STAS 2117-69) Dimensiuni în mm d S Dmin k damax a TPc TPd1 TPd2 M6 10 10.9 55.4 9 2 0.9 4 7. 90.1 83. 50.5 1.5 7 8 9 10 12 13 14 15 17 19 21 23 26 30 damax 7.45 1.4 38.2 5.2 29.2 18. 35. 55.Continuare.

7 1 1. .65 2.5 3 3 4 4 5 tmin 0.4 10 12 16 20 24 28 32 36 40 min 1.4 2.5 7 8.6 0.8 Şurub cu cap cilindric crestat (Extras din STAS 3954-69) Dimensiuni in mm Filet d M2.68 28.25 2.5 5.6 0.2 1.5 5.5 1.5 3 3 4 4 5 tmin 0.6 4.3 1.6 3.57 21.2 1.2 3.5 6.5 2.6 4 Exemplu de notare: Şurub M6 x 35 STAS 2571-69 grupa 6.6 0.2 2.5 0.4 4.6 0.5 10 13 16 18 21 24 27 30 k 1.8 1 1.6 2 2.6 2 2.38 D’ 5.8 1 1.8 1 1.38 1. Şurub cu cap înecat crestat (Extras din STAS 2571-69) Dimensiuni in mm Filet d M2.5 4 5.1 9 k max 1.2 3.25 7.2 2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 Dmin 4.2 1.9 1.45 5.97 17.9 5.8 3.37 13. ANEXA 33.8.7 2.2 1.5 3 4 5 6 7 8 9 10 n 0.9 5 6 7 8 9 10 11 n 0.3 2.3 7.28 31.08 24.7 3.6 2 2.2 8.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 D 4.4 6.2 2.3 3.6 2 2.Continuare.5 5 emin 0.64 10.5 6 7 7 8 8 Exemplu de notare: şurub M5 x 20 STAS 3954 – 69 grupa 6.0 2.5 1.6 4 4.8 4.8 3.04 8.7 0.8 2.6 2.2 amax 2 2.2 3.78 35.3 8.6 3 3.

ANEXA 34. 40.5 M8 2.5 5 Lungimi standardizate: 3. 100.6 0.6 M1.5 0. 22.5 1 0.5 M1.25 M3 1.4 0.4 0.5 M5 2 1 1.4 0. 90. 4. (22).5 1.5 0. 65. 20.2 0.4 0. 45.3 0. 18. 5. 25.8 M2 0.7 1. 30. 70. 80.8 1. 50.3 0.5 10 12 12 20 25 30 38 45 52 Lungimi standardizate: 12 . 75. 18.8 0.6 0.2 4 M12 4 2 2. 40. 12.2 0. 28.6 0. 6.6 1 2 M4 1. ªtift filetat cu creståturå ¿i cu vârf conic ( Extras din STAS 4771-69) Dimensiuni in mm d t n c2 c2 M1 0. 45. ştifturi filetate Şuruburi de tip prezon (Extras din STAS 4551-80) Dimensiuni în mm Dimesiuni şuruburi prezon de inşurubat în oţel Extras din STAS 4551-80 d b e M5 22 4 M6 M8 24 28 6 8 M10 32 10 M12 36 12 M16 44 16 M20 52 20 M24 60 24 M30 72 30 M36 84 35 M42 96 42 Dimesiuni şuruburi prezon de inşurubat în fontă Extras din STAS 4551-80 d M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 b 20 21 28 32 36 44 52 60 72 84 96 e 5 7. Şuruburi de tip prezon. 35.8 1. 8.120.8 0. 28.6 2. 30. 55.8 0. (85).5 2.2 1.5 M4 1.2 2. (95). 25.16. 35. 60.6 1 M2.25 0.6 3 M10 3 1. 50. 16. 14. 10. 110. 20.25 0. Exemplu de notare: Stift filetat M10 x 25 STAS 4771/69 . Exemplu de notare: Prezon M 16 x 80/16T STAS 4551/80.

2 1.7 M3 1.3 0.8 0.5 1 0. ANEXA 34 ªtift filetat cu creståturå ¿i cu vârf te¿it (Extras din STAS 4770-79) Dimensiuni in mm d t n c c1 M1.5 1.5 12 M20 M24 M30 M36 M42 M48 40 48 56 67 80 95 40 48 56 67 80 95 72 86 104 123 148 171 45 55 64 75 90 100 13 16 19 22 25 28 16 19 24 28 34 38 M56 M64 M72 112 125 140 112 125 140 202 225 256 119 135 153 32 35 38 45 50 58 Exemplu de notare: Inel şurub M36 STAS 3186-77. 8. 40.6 0. 5.8 M10 3 1.8 ANEXA 35.6 0. 6.5 Lungimi standardizate: 4.6 M2. 20.5 M8 2.2 M12 4 2 2.8 0.25 0. Exemplu de notare:Ştift filetat M10x25 STAS 4770-79 grupa 8.2 M6 2 1 1.8 M4 1. Şuruburi de ridicare Inele de ridicare şurub (extras din STAS 3186-77) Dimensiuni în mm d d1 d2 d3 h e b M8 20 20 32 20 6 6.4 M1.5 0. 45. 12.6 1 1 M5 1.4 0.5 9 11 8 9.4 0.2 1. 28. 30.2 0.2 2.5 2. 35.5 1.6 2.2 0.5 M2 0.3 M10 M12 M16 24 28 34 24 28 31 40 47 59 25 30 36 7. 25.8 1.8 0. 16. 10. (18).Continuare.6 0. (14). (22).5 0.7 0.8 0. .3 0.8 1.4 0.

70. Exemplu de notare: Şurub Sp M12 x 120 STAS 5451-80 grupa 5. 60.Continuare. 260. 130. 55. 180.6. ANEXA 35 Inel de ridicare piuliţă ( extras din STAS 3186-77) Dimensiuni în mm d D1 D2 D3 h e b M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 20 24 28 34 40 48 56 67 80 95 112 125 20 24 28 34 40 48 56 67 80 95 112 125 32 40 47 59 72 86 104 123 148 171 202 225 20 25 30 36 43 53 64 75 90 100 119 135 6 7. 160. 150. 200. 65.5 9 11 13 16 19 22 25 28 32 35 6 8 9. 140. 45. 40. 50 . 220. 110.5 12 16 19 24 28 34 38 45 50 Exemplu de notare: Inel piuliţa M20 STAS 3186-76. 240. 100. 80. 35. 90. 75. Şurub cu ochi (Extras din STAS 5451 – 80) l Dimensiuni în mm b Filet M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M30 M36 d d2 12 14 18 20 25 28 32 36 40 42 45 55 65 b1 6 7 9 12 14 16 17 20 22 24 25 30 38 d1 5 6 8 10 12 14 16 18 18 20 22 28 32 b 16 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 72 84 Lungimi standardizate: 30. . 120.

9 8 26 14 30 8 M20x1.1 8 28 18 30 10 M22x1.5 STAS 5304 – 80 grupa 4.5 6 18 14 23 5 M14x1.5 19 21.1 11 45 22 38 22 M42x1.7 10 39 22 38 20 M36x1.5 27 30.5 24 26.5 19 21. l1 15 20 20 20 20 26 26 29 29 30 34 34 .5 22 24.8.5 12 58 22 39 36 Exemplu de notare: Dop filetat 14 x 1.1 6 16 10 19 4 M12x1.5 30 33.5 11 12.5 9 32 20 34 12 M30x1. Dopuri filetate Dop filetat cu cap hexagonal l Dimensiuni în mm d S D k D1 b l d1 M10x1.5 17 18.1 8 30 18 33 10 M24x1.ANEXA 36.5 14 12.5 30 33.9 6 24 14 26 5 M18x1.5 6 20 14 23 5 M16x1.5 17 18.5 14 12.5 12 52 22 39 30 M48x1.

5 STAS 5606-80 grupa 4.Continuare.5 9 19 15 12 M16x1.5 10 11.4 14 55 25 20 Exemplu de notare: Dop filetat M12 x 1.9 6.1 14 49 25 20 M48x2 24 27.4 9.6 14 42 25 20 M42x2 22 25.9 10 21 15 12 M18x1.6 26.5 6 7 7.5 6 7 7. .7 12.9 10 23 16 14 M20x1.4 7 14 11 8 M12x1. ANEXA 36 Dop filetat cu locaş hexagonal şi guler (Extras din Stas 5606-80) Dimensiuni în mm d S D D1 t D2 l b M10 5 5.7 12.5 8 9.5 10 29 18 16 M30x2 17 19.5 10 11.8 20.9 28.5 12 14 14.2 10 25 18 16 M22x1.3 12 36 20 16 M36x2 19 22.8.4 9.5 8 9.2 10 27 18 16 M24x1.1 22.5 9 17 15 12 M14x1.

8 .20 .5.2 1.5 2 2.5 0.5 3 4 5 6 8 10 12 cmax 0.140 .100 .65 .5 4 5 6.16 .35 0. 45 .110.150 .70 .8 1.35 .3 l = 5 . 14 .50 .30 .5 0.5 3 4 5 6.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 cmax 0.100 .90 .25 0.3 0.55 .5 0.63 0. 10 .40 . 16 .75 .80 .90 .75 . 8 .60 .80 .30 .2 0.14 .170 .12 .ANEXA 37. Exemplu de notare: ªtift cilindric M6 x20 STAS 1599-80/OLC 45 imbunatatit d ªtifturi conice (Extras din STAS 3436 –80) Dimensiuni in mm d(h10) 2.6 2 2.6 0. 6 . 120 130 . ªtifturi cilindrice si conice ªtifturi cilindrice (Extras din STAS 1599-80) Dimensiuni in mm 1 1.35 .110.45 .25 .12 .4 0.160 .2 1.6 2 2.130 .150 Exemplu de notare: ªtift conic M10x30 STAS 3436-80/OLC 45 imbunatatit .180 .65 . 10 .140.70 .6 1.8 1 1.3 8 l = 4. 120.20 .60 . 40 .2 1.5 d 16 20 25 30 40 50 cmax 3 3.50 .25 .55 .200.

95. 32. 55. ANEXA 37 Şurub de păsuire cu cap hexagonal (Extras din STAS 5930-80) Dimensini în mm Filet. 65. 125. Exemplu de notare: Şurub de păsuire M24x60 STAS 5930-80 gr. 30. S k D Dg r D2 d M10 17 7 20 11 1 11 M12 19 8 22 13 1 13 M14 22 9 26 15 1 15 M16 24 10 28 17 1 17 M18 27 12 31 19 1 19 M20 30 13 35 21 1. 50. 150.3. 80. 190. 180. 35.6 21 M22 32 14 37 23 1. 85.6 23 M24 36 15 42 25 1. 130.5 34 M36 55 23 64 38 2.5 38 M42 65 26 75 44 2.6 28 M30 46 19 52 32 1. 110.5 50 Lungimea de pasuire: 26. 42. 45. 60.6 32 M33 50 21 58 34 2. 160.Continuare. 40. 48. 170. 200. 75. 140. 70.6 25 M27 41 17 48 28 1.3-n6 . 100.5 44 M48 75 30 87 50 2. 90.

8 29 M42 65 72.09 83.2 4 5 5.6 19 M27 41 45.80 61.6 15 M20 30 33.38 M10 17 18.1 34 M48 75 83.53 35.5 M10 16 18.0 15 M22 32 35.49 m 3.28 m 11 13 16 18 19 22 24 Filet d (M33) (M36) M42 M48 S 50 55 65 75 D min 55.4 26 M36 55 60.9 24 M33 50 55.7 8 M12 19 20.9 5 M8 13 14.2 6.0 18 M24 36 39.05 M7 11 12.63 51.9 10 M14 22 23.5 8 10 Filet d M16 (M18) M20 (M22) M24 (M27) M30 S 24 27 30 32 36 41 46 D min 26.2 13 M18 27 29.ANEXA 38 Piuliţe Piuliţe hexagonale (Extras din STAS 922-76) Dimensiuni în mm d S Dmin m M6 10 10. Piuliţe precise si semiprecise ( Extras din STAS 4071-80) Dimensiuni în mm Filet d S D min M5 8 8.31 72.14 33.4 38 Exemplu de notare: Piuliţă B-M10 STAS 922-75 grupa 5.75 30.90 M12 19 21.10 (M14) 22 24.12 M8 13 14.91 m 26 29 34 38 Exemple de notare: Piuliţe M12 STAS 4071-80 grupa 8.5 6.72 39.9 11 M16 24 26.2 22 M30 46 50.79 M6 10 11.98 45. .

8 72.5 M14 17 28 2.9 7 M30 46 M14 22 23.6 M7 8 14 1.5 M16 19 30 3 M18 22 34 3 M20 24 37 3 M22 26 39 3 M24 28 41 4 M27 32 50 4 M30 35 56 4 M33 38 60 5 M36 42 66 5 M38 45 72 6 M42 48 78 7 M45 52 85 7 M48 56 92 7 Exemplu de notare: Şaibă 10 STAS 1388-72.6 9 M42 65 M20 30 33. ªaibe Şaibe plate pentru metal (Extras din stas 1388-72) Dimensiuni în mm Filetul d D s şurubului M6 7 12.4 m 10 10 12 12 14 14 16 18 ANEXA 39.2 8 M36 55 M18 27 29. ANEXA 38 Piuliţe hexagonale joase STAS 4373-80 Dimensiuni in mm filet d S Dmin m filet d S M6 10 10.6 M8 10 17 1.1 83.4 60.2 5 M24 36 M10 17 18.5 1.9 4 M22 32 M8 13 14.0 39.9 55.0 9 M48 75 Exemplu de notare Piuliţă sp M12 STAS 4373-80 Dmin 35.7 6 M27 41 M12 19 20. .6 45.2 50.6 M10 12 24 2 M12 15 24 2.Continuare.9 8 M33 50 M16 24 26.

6 M6 6.2 11.4 M22 23 36 1.8 0.6 Exemplu de notare: Saiba E M10 STAS 10 Forma /nr.8 0.3 8 g 4 4. ANEXA 39 Şaibe elastice cu din¡i (Extras din STAS 10 481-78) Forma E Forma I Dimensiuni in mm Filet surub d H13 D1 H14 D2 H14 D3 g1 g2 0.Continuare.6 6.5 Exemplu de notare: Şaiba conică M8 STAS 11132-79-fosfatat hmin 4.5 M20 21 45 M7 7.2 1 M16 17 26 36.9 1 1 1.6 15.12 1 M16 17 39 M5 5.9 9.2 1.8 M10 10.5 6 6.6 M30 31 48 1.5 M27 28 44 1.04 3.5 1.2 1.75 M22 23 49 M18 8.35 1.3 0.77 7.24 2 M24 25 56 M10 10.2 1.4 0.5 7 .8 2.5 M27 28 60 M12 13 29 3.58 5.5 20.5 23 2.5 - g3 0. de din¡i E I 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 Şaibe conice elastice (Extras din STAS 11132-79) Dimensiuni in mm Filet d D Filet d D surub sau H14 h14 hmin g surub sau H14 h14 piulita piulita M4 4.4 0.5 M24 25 38 1.4 19 0.7 1.4 18 2.3 0.2 M18 19 42 M6 6.2 M18 19 30 1.7 M7 7.3 10 17.3 9 1.5 0.4 15 22.9 M12 13 20.43 3 M30 31 70 M14 15 35 4.1 30.5 0.5 18 26.5 5 5.08 5.4 M20 21 33 1.3 11 1.7 26.4 17 2 1.6 - M5 5.4 14 1.15 6.4 23 1 M14 15 24 33.4 0.6 0.8 0.8 M8 8.4 12.4 11 19.5 30.

5 4 4.2 2.5 7 8 8.1 8.5 18 18.ANEXA 40.5 16 16.5 29.4 30 30.2 2 36 36.2 15.5 43.8 22 22.5 2.5 8 8.8 0.7 1 24 24.5 39.1 4.5 68.5 3 3.5 9 9.3 26.2 27 27.1 3.2 18.9 1.5 52.5 48 48.3 3.2 3 42 42.3 4 Exemplu de notare: Saiba Grower N12 STAS 7666/2-80 g 4.6 3.3 23. Şaibe Grower Şaibe Grower (Extras din STAS 7666/2-80) Dimensiuni in mm Mărimea d1 d2 g Mărimea d1 d2 2 2.2 20.1 7.5 10 10.6 33 33.1 6.5 1.5 5 5.2 45 45.5 31.5 6 6.5 6 6.5 10 .5 5 5.6 20 20.1 0.5 14 14.6 3.1 1.2 12.5 47.5 39 39.5 2.5 12 12.5 60.5 35.5 56.5 64.

6 1.6 2 2 2 2 2 2 1 12 13 14 16 18 20 22 28 28 32 36 36 42 42 48 52 56 60 70 80 l1 5 5 6.5 4.5 9.5 0.4 10.5 8.6 2.5 8.6 1.5 2.5 1.5 13 15 17 19 21 23 25 28 31 34 37 43 50 D 10 12 14 17 19 22 26 30 33 36 40 42 50 50 58 63 68 75 88 100 D1 7 7 9 10 12.5 g1 0.8 3.5 0.5 4.4 0.5 11 11 13 g 0.5 5.6 1.4 0.5 0.5 8.5 6.5 3.5 1 1 1.5 1.5 6.6 1.5 8 9 11 13 15 16 18 20 21 23 25 29 32 34 38 44 50 l2 3.5 5.5 4.6 1.6 1.5 1.5 3.5 2. ªaibe de siguran¡å ªaibe de siguran¡å (Extras din STAS 2241/2-80) Dimensiuni in mm Diam.5 10 12 13 15 18 18 20 21 23 25 28 31 36 40 r 2.6 1. ¿urub 2.5 3.5 7.5 4.ANEXA 41.5 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 8 10 12 14 16 20 24 27 30 34 36 43 43 50 55 60 67 80 90 .3 6.5 1.5 7 7.5 2.4 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1.5 4 4 6 10 10 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 r1 1.3 5.5 7.5 1.5 2.5 2.6 1.5 17 21 24 28 30 34 36 39 44 50 56 60 66 78 92 D2 b 3 4 5 6 7 8 10 12 12 15 18 18 20 20 23 26 28 30 35 40 b1 2 2.2 4.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 42 48 d 2.4 8.8 0.6 1.

8 51.5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 d2 13.2 1.8 5 5 5 5.65 2.5 190.8 19.5 1.1 92.6 64.15 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 r 1 1.9 29.15 3.5 81.7 2 2 2 2 2 2.1 1.2 1.5 2.5 2.2 141.5 1.5 3.5 4.6 71.5 1.3 171.5 2.5 1.3 36.2 25.5 4 4.5 3.5 2.4 182.15 4.7 1.5 2.5 2.2 43.8 58.65 2.4 7 7.6 12.5 2.5 3.75 1.5 2.5 2.5 2.6 9 9.5 3.6 1.5 2.15 4.65 2.8 55.3 11 11 11.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 1.6 59.7 33.3 87.5 101 106 116 126 136 145 155 165 175 185 195 214 234 244 m 1.15 4.5 2.6 67.1 53.5 2.8 58.5 3.5 44.6 2.5 91.8 65.1 3.2 1.5 49. 15 17 18 20 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 56 60 63 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 250 d1 14.5 2.5 6.5 1.5 180.3 33 36 37.1 81.5 96.3 1.75 2 2 2 2 2.6 1.5 1.15 5.7 3.3 16.15 5.7 91.5 45.5 204.5 2.8 16.5 74.5 2.15 2.5 1.6 1.2 12.3 193.6 130.5 214.15 4.5 94.1 3.1 52.7 2.5 2.1 113.2 1.5 89.6 28.5 39.3 35 38.6 151.4 6.7 28 30.5 3.6 1.15 4.5 3.5 2.5 98 103 113 123 133 142 151 160.5 1.15 2.5 4. Inele elastice pentru arbori Forma A (în stare liberå) d nomi.2 1.9 27.3 1.5 2.5 210.7 16.5 2.15 2.5 2.15 3.5 47 52 53 57 60 62 67 72 76.5 5.5 2.5 1.5 79.65 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3.15 3.5 2.ANEXA 42.8 70.9 13.5 5 5 5 5 5 5 5 5 - d4 1.5 10.5 3.5 38.5 2.15 4.5 20.4 8 8 8.5 3.3 1.6 30.5 2.5 4 4 4 4 4 4 4 17.2 35.5 9.5 2.5 4.8 4.9 109.15 4.5 45.5 18.5 23.15 2.5 1.2 1.5 3 3 3 3 3 3 3.9 26.5 2.7 22.6 1.5 2.15 n min.4 76.7 103.5 2.15 4.15 2.5 1.5 232 252 262 .6 161.5 41.2 17 19 23.6 32.5 2.5 1.15 4.1 1.15 5.8 50.5 1.6 118.5 1.15 4.5 14 14 14 14 14 g je 6 1 1 1.5 208 228 238 d3 Forma B (în stare liberå) b 2.5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 l 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 3.5 86.15 2.4 42.7 1.5 2 2 2.5 2.5 42.5 81.15 2.5 2.8 60. 1.5 1.5 45.75 .15 4.

5 2.5 44.5 82.5 14 14 14 14 g 1.5 47.15 4.6 6.1 5.5 2.2 67.5 3.65 2.5 10 10 10.1 74.4 48.15 4.5 2.5 3.15 2.2 54.5 2.3 41.5 2.5 2.5 51.15 2.65 2.15 4.5 100.5 5.5 105.5 5.2 155.5 3.5 2.5 184.2 51.5 90.15 5.15 4.5 3.5 2.8 117 122 130.15 4.5 93.5 43.5 49.15 3.5 48.5 13 13.2 58.65 2.5 12 12 12 12.5 53 55 58 59 60 63 65 66 68 71 73 75 78 81 83.5 74.15 4.5 3.5 3.15 5.15 2.5 2.4 140.5 2.5 3.5 2.65 3.7 164.3 65.15 4.5 50.5 3.6 7 7 7.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.1 160.3 8.7 79.15 4.65 2.2 64.5 3.15 4.15 2.5 2.5 3.5 2.5 44.5 3 3 3 3 3 3 3 3.5 2.5 186.6 8 8.5 3.5 114 119 124 129 134 144 155 165 170 175 180 185 195 205 226 246 256 m 1.3 1.5 - r 15 15 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 30 30 35 35 35 40 40 45 45 55 55 d4 2.65 2.5 3.3 66.2 59.5 2.5 3.5 3.5 199.5 2.5 3.1 5.5 2.15 4.2 b 4 4 4.5 3.5 4.1 69.2 65.5 3.5 3.2 60.2 239.15 2.5 2.7 83.15 3.2 112.5 3.5 4.5 6 6 6.1 72.ANEXA 43.5 3.5 98.5 2.5 50.5 3.5 2.5 3.5 85. Inele elastice pentru alezaje Forma A (în stare liberå) Forma B (în stare liberå) d 40 42 45 47 48 50 52 55 56 58 60 62 63 65 68 70 72 75 78 80 85 90 95 100 110 115 120 125 130 140 150 160 165 170 175 180 190 200 220 240 250 d1 42.15 2.5 4.5 76.15 n min.3 177.15 4.6 1.5 47.7 209.2 69.5 2.8 11.5 117 122 127 132 137 147 158 169 174.5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 l 3 3 3 3 3 3 3.5 79.5 3.5 2.5 2.5 2.4 107.1 5.1 5.5 3.5 2.5 3.5 3.5 189.8 58.5 2.5 2.5 209.5 103.65 2.7 88.65 2.5 3.6 2.6 168.5 95.5 9.5 5.6 6.2 66.5 54.5 3.8 63.7 103.15 2.5 2.15 2.5 45.5 2.5 5.5 88.15 2.5 4 4 4 4 4 4 4 4 .15 4.15 5. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.2 52.6 57.5 2.3 39.6 1.3 92.5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 d2 43.15 3.2 229.5 3.5 1.5 3.15 4.5 2.5 179.5 3.5 2.5 2.8 60.15 4.2 150.2 72.9 9.2 62.5 232 252 262 d3 37.

56 M27 18 39. Dopuri de aerisire U1 d2 h3 60 ° h4 a h1 h2 d1 D d S Dimensiuni în mm d d1 D M20 12 29.ANEXA 44.85 S 27 36 46 h1 10 15 20 h2 25 35 20 a 5 6 8 d2 M36 M42 M56 D1 40 48 63 H ≈ 30 ≈ 40 ≈ 52 H .55 M36 26 50.

mm De Pana la la 10 18 18 30 50 80 120 180 250 315 30 50 80 120 180 250 315 400 Câmpul de toleranţă h5 0 -8 0 -9 0 -11 0 -13 0 -15 0 -18 0 -20 0 -23 0 -25 h6 0 -11 0 -13 0 -13 0 -19 0 -22 0 -25 0 -29 0 -32 0 -36 h7 0 -18 0 -21 0 -25 0 -30 0 -35 0 -40 0 -46 0 -52 0 -57 h8 0 -27 0 -33 0 -39 0 -46 0 -54 0 -63 0 -72 0 -81 0 -89 h9 0 -43 0 -52 0 -62 0 -74 0 -87 0 -100 0 -115 0 -130 0 -140 k5 +9 +1 +11 +2 +13 +2 +15 +2 +18 +3 +21 +3 +24 +4 +27 +4 +29 +4 k6 +12 +1 +15 +2 +18 +2 +21 +26 +25 +3 +28 +3 +33 +4 +36 +4 +40 +4 k7 +19 +1 +23 +2 +27 +22 +32 +2 +38 +3 +43 +3 +50 +4 +56 +4 +61 +4 m5 +15 +7 +17 +8 +20 +9 +24 +11 +28 +13 +33 +15 +37 +17 +43 +20 +46 +21 m6 +18 +7 +21 +8 +25 +9 +30 +11 +35 +13 +40 +15 +46 +17 +52 +20 +57 +21 m7 +25 +7 +29 +8 +34 +9 +41 +11 +48 +13 +55 15 +63 +17 +72 +20 +78 +21 n6 +23 +12 +28 +15 +33 +17 +39 +20 +43 +23 +52 +27 +60 +31 +66 +34 +73 +37 n7 +30 +12 +36 +15 +42 +17 +50 +20 +58 +23 +67 +27 +71 +31 +86 +34 +94 +37 p6 +29 +18 +35 +22 +42 +26 +52 +32 +59 +37 +63 +43 +79 +50 +88 +56 +98 +62 p7 +43 +22 +45 +25 +51 +26 +62 +32 +72 +37 +83 +43 +96 +50 +108 +56 +119 +62 Dimensiunea nominala. Toleranţe de uz general pentru arbori şi alezaje Dimensiune nominala.ANEXA 45. mm De la Pana la 10 18 18 30 50 80 120 180 250 315 30 50 80 120 180 250 315 400 Câmpul de toleranţă H6 +11 0 +13 0 +16 0 +19 0 +22 0 +25 0 +29 0 +32 0 +36 0 H7 +18 0 +21 0 +25 0 +30 0 +35 0 +40 0 +45 0 +52 0 +57 0 H8 +27 0 +23 0 +33 0 +39 0 +46 0 +54 0 +63 0 +72 0 +81 0 H9 +43 0 +52 0 +62 0 +74 0 +87 0 +100 0 +115 0 +130 0 +140 0 H10 +70 0 +84 0 +100 0 +120 0 +140 0 +160 0 +185 0 +210 0 +230 0 .

la simetrie. Dacă dimensiunea nominală nu este indicată. respectiv diametrul de referinţă (prescris) la care se referă toleranţa bătăii frontale. atunci toleranţa se determină după elementul care are dimensiunea mai mare.ANEXA 46. perpendicularitate sau înclinare. Pentru toleranţa bătăii radiale diametrul suparefeţei exterioare reprezintă diametrul nominal. Toleranţe şi abateri de formă şi de poziţie Toleranţe la paralelism. la concentricitate.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 VI 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 VII 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 VIII 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100 120 IX 16 20 25 30 40 50 60 80 100 120 160 200 Observaţie: Dimensiune nominală reprezintă lungimea de referinţă la care se referă condiţia de paralelism. Toleranţa la coaxialitate. la înclinare şi la bătaia frontală (μm) Extrase din STAS 7391/3-74 şi STAS 7391/5-74) Dimensiune nominală peste Pâna la 10 10 16 16 25 25 40 40 63 63 100 100 160 160 250 250 400 400 630 630 1000 1000 1600 Treapta de precizie V 2. la perpendicularitate. la intersectare şi la bătaie radială (μm) Extrase din STAS 7391/4-74 şi STAS 7391/5-74) Dimensiune nominală peste Pâna la 6 6 18 18 50 50 120 120 250 250 500 500 800 Treapta de precizie V 8 10 12 16 20 25 30 VI 12 16 20 25 30 40 50 VII 20 25 30 40 50 60 80 VIII 30 40 50 60 80 100 120 IX 50 60 80 100 120 160 200 Observaţii: Dimensiune nominală reprezintă diametrul suprafeţei examinate (la toleranţa la coaxialitate. . la concentricitate).

Pentru prescrierea toleranţei la ovalitate.Continuare. valorile din tabel se vor dubla. ANEXA 46 Toleranţe la rectilinitate. la cilindricitate. .5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 VII 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 VIII 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 IX 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100 120 Observaţie: Dimensiune nominală este lungimea laturii mai mari a suprafeţei. la forma de butoi.6 2 2. sau lungimea de referinţă a suprafeţei. dacă condiţia se referă la întreaga suprafaţă. dacă se referă la o porţiune a suprafeţei (în cazul toleraţelor la planitate şi la forma dată a suprafeţei). la planitate şi la forma dată a profilului şi a suprafeţei (μm) Extras din STAS 7391/1-74 Dimensiune nominală peste Pâna la 10 10 16 16 25 25 40 40 63 63 100 100 160 160 250 250 400 400 630 630 1000 1000 1600 Treapta de precizie V 1. Toleranţe la circularitate şi cilindricitate (μm) Extras din STAS 7391/2-74 Dimensiune nominală peste Pâna la 3 3 6 6 18 18 50 50 120 120 260 260 500 Treapta de precizie V 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 VI 2. la conicitate.5 3 4 5 6 8 VI 3 4 5 6 8 10 12 VII 5 6 8 10 12 16 20 VIII 8 10 12 16 20 25 30 IX 12 16 20 25 30 40 50 Observaţie: Valorile din tabel sunt valabile pentru toleranţele la circularitate.

printre alte condi¡ii tehnice nota¡ia: Toleran¡e mS STAS 2300-88.5 ±0.5 ±1.25 1 0. .025 0. cu excep¡ia inål¡imii te¿iturii ¿i a razelor de racordare. c ¿i v. Ele corespund principiului de tolerare pe baza independen¡ei între toleran¡ele geometrice ¿i dimensionale.8 ±2 ±1 ±0. S.25 0. simbolozate cu literele f. m.3 ±0.4 1. în ordinea descrescåtoare a preciziei. T si V.1 ±o. Tabelul 1 con¡ine abaterile limitå pentru dimensiunile liniare.5 0.02 0.ANEXA 47.3 ±0.1 ±0. Tabelul 2 Clasa de precizie Tolerantå generalå la båtaia radialå ¿i båtaia frontalå R 0.05 ±0.15 ±0.08 0.05 ±0.1 S 0. deasupra indicatorului.15 0.2 ±3 ±5 Tolerante (mm) 0.045 0.3 ±0.2 ±0.5 ±0.8 ±1.1 0. Toleran¡ele generale la dimensiuni sunt stabilite în patru clase de precizie.2 T 0.004 0.6 2.02 0.9 3.5 V 1 Exemplu de notare: Pentru cazul în care toleran¡ele generale dimensionale sunt în clasa de precizie m ¿i toleran¡ele general geometrice sunt în clasa de precizie 6 se înscrie în desenul de execu¡ie.5 ±1.2 0.015 0.5 Toleran¡ele generale geometrice sunt stabilite în patru clase de precizie.5 3 3 6 6 30 30 120 120 400 400 1000 1000 2000 Abateri limita (mm) ±0.14 0. Toleran¡e generale pentru piese prelucrate prin a¿chiere Toleran¡e generale pentru piese prelucrate prin a¿chiere (Extras din STAS 2300-88) Toleran¡ele generale dimensionale ¿i geometrice prevåzute în acest standard se aplicå la cotele fårå indica¡ii de toleran¡e.2 ±0. în ordinea descrescåtoare a preciziei.008 0.3 0.1 ±0.2 ±2.06 0.5 ±0.12 0.2 ±0. Tabelul 1 Dimensiunea nominala (mm) De la pina la Clasa de precizie f m c v Clasa de precizie R S T V 0. Tabelul 2 prezintå toleran¡å båtåii radiale ¿i a båtåii frontale.07 0.5 ±0.5 ±1 0. simbolizate cu literele R.5 0.04 0.

54 3.27 1.90 4.0 10.9 5.5 3.8) 1.3 8.16 16 .25) 1.6 2.90 4.1 l2 1. 32 32 .9 5.0) 6.1 3.0) 1.6 2.78 0.20 4.5 3.21 1.3 1.5 3.03 5.0 2.6 2.0 10.0 (5. 1.6 0.9 1.85 5.42 3.9 3.79 l1 min.0 l1 min.3 1. 6 2 .3 (8.07 3.0) 10.97 1...0 (1.15 4.99 2.52 1.0 6..6 2.5 3.42 3.85 5. 120 0.70 b D0 [mm] 2 .6 0..0 2.ANEXA 48. Gåuri de centrare (extras din STAS 1361/82) Gaurå de centrare forma A Gaurå de centrare forma B Gaurå de centrare forma C Dimensiunile gåurilor de centrare (extras STAS 1361-73) Diametrulpi esei prelucrate Forma A d Forma B d Forma C l1 min..3 .1 12.56 56 .52 1.1 1.0 2..3 (8.8 l2 0.21 1..41 7.0 6.36 9.0 (5.3 1.0 10.9 5.3 8.07 3.1 1.60 1.1 3. (0..98 7.15 4.9 0.3 2.5 4.95 2.97 1.79 9.1 3.98 7.0) 6.3 8..05 6.0 (1.80 80 .5 3..6 2.0 2.1 l2 0.7 2. 1.35 1..7 1.25) 1..0 2.95 2.0 6.

8 11.66 .0 12.8 9.peste 120 10.70 12.

ANEXA 49. Desen de execu¡ie pentru roata din¡atå cilindricå cu din¡i înclina¡i .

9 2 38 0.080 59.080 1.8 55 1.071 INDICATOR .6 0.5x45o φ125 φ254-150 φ65+0.030(H7) 75o57| 9|| 0.4 –0.6 80-0.6 8 0.020 ANEXA 50 Desen de execu¡ie roata conicå 90 12 o φ210 1.035 15 50.

φ 117,69-0,06 φ 116 φ 76 M 10x1 4 gauri φ 55+0,030(H7) A 1,6 1x45o 10,81+0,1 4+0,3 1,6 0,040 A 16,8 36+0,1 63,98 0,08 A 6,3 1,6

16-0,1

ANEXA 50

2 gauri de centrare A2,15 STAS 1361-82

0.025CD

+0.35 ) Ø95 m6 ( +0.13

2x45°
90
3.2

86

120 144 A A 180
R2
0.025 C

R1 2.5
0 ) Ø100 h11 ( -0.22

.5

25 N9 ( -0.052)
3.2

0

R2

269
1.6 0.8

Ø100

29
R1

3H12
+0.28 ) Ø105 m5 ( +0.13

C

Ø115

0.008

+0.35 ) Ø115 m6 ( +0.13

Ø110
1.6

M8

25

25
+0.28 ) Ø105 m5 ( +0.13

R1 2

449
Ø145
R16

B

B

104

60

170
C 0.025
0 ) 32 N9 ( -0.062

0.008

78

24

D

12

3.2

ANEXA 51. Desen de execu¡ie arbore

10

0.8

ANEXA 52. Desen de ansamblu reductor cilindric cu douå trepte, cu axele în plan orizontal

coaxial. cu axele în plan orizontal .ANEXA 53. Desen de ansamblu reductor cilindric cu douå trepte.

ANEXA 54. Desen de ansamblu reductor conico .cilindric cu axele în plan orizontal .

Desen ansamblu reductor coaxial cu axele în plan vertical .ANEXA 55.

Desen ansamblu reductor cilindric cu douå trepte. cu axele în plan vertical ¿i roatå suplimentarå de ungere .ANEXA 56.

ANEXA 57. Desen de ansamblu transmisie cu reductor conic .

ANEXA 58. Desen de ansamblu transmisie cu reductor cilindric

dcaIII

ANEXA 59 a
lcaIII B h

D a

F

e b3 Δ b4 N N

dII M b1 M DrI drI A BI C drII DrII

c

Δ

Δ b2

DrIII a drIII BIII BII E

h

lcaI

T

a12

a34

e

dcaI

ANEXA 59b
A M B E N F

Δ

BII
I

Δ h a h b1 drIII dcaIII lcaIII b4 min. 10 b3 dII Δ b2 Δ M N D e drI dcaI lcaI BI a

f

a12 = a34

BI
I

a

C

drII

dcaIII ANEXA 59 c h lca1 D Δ F TI lca1 h = TI a Δ b3 dm1 b4 N δ1 N dII LB=dII a M drI drI g e = Δ c Δ BIII T A B M BII C drII a drIII E a34 e .

d rul I . a34 sunt dimensiuni standardizate în conformitate cu STAS – ul 6055-82.sunt puncte situate la mijlocul lå¡imii rulmentului corespunzator. • M. II.F . D.Continuare.5 ÷ 2 )d rI h = 10mm Δ = (5 ÷ 10 )mm • • e = (30 ÷ 40 )mm a12 . TII .(5 ÷ 7 )mm d rul III = d ca III + (7 ÷ 10 )mm rul II Diametrele arborilor din dreptul rulmen¡ilor sunt multiplii de 5. II . III = 5k g = (1. • T . . B II .punct la mijlocul lå¡imii ro¡ii de curea. B. E. a = (10 ÷ 20 )mm rezultate dupå predimensionare.sunt puncte situate la mijlocul lå¡imii ro¡ilor din¡ate. c rulmen¡ii de pe arborii I. B III respectiv TI . TIII se aleg din cataloagele de rulmen¡i pentru rulmen¡ii radiali cu bile respectiv radiali axiali cu role conice dintr-o serie mijlocie. II sunt cu dimensiuni ale inelului interior arborelui) crescatoare. B I . ANEXA 59 În anexa 59 a. • A. b. III se alege în conformitate cu reglementarile din STAS 8724/2 d rul I = d ca I + (7 ÷ 10 )mm d = d II . N . • d ca I . III se alege în conformitate cu reglementarile din STAS 8724/5 • lca I . rulmen¡ii ce reazåmå acela¿i arbore au acelea¿i dimensiuni. C.

Tipuri de reductoare .ANEXA 60.

ANEXA 60 .Continuare.

Continuare. ANEXA 60 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful