Matrice (matematică

)
De la Wikipedia, enciclopedia liberă Salt la: Navigare, căutare

În matematică, o matrice este un tabel dreptunghiular de numere, sau mai general, de elemente ale unei structuri algebrice de tip inel. Prin generalizare, pot fi definite matrici cele care au mai mult decât 2 dimensiuni, ele numindu-se atunci masive n-dimensionale. Dacă m=n, matricea este pătratică.

Cuprins
[ascunde]
    

  

1 Definiție o 1.1 Cazuri particulare 2 Egalitatea a două matrice 3 Transpusa unei matrici 4 Matrice simetrică 5 Operații cu matrice o 5.1 Adunarea matricelor  5.1.1 Proprietăți ale adunării matricilor o 5.2 Înmulțirea cu scalari a matricilor  5.2.1 Proprietăți ale înmulțirii matricilor cu scalari o 5.3 Înmulțirea matricilor  5.3.1 Proprietățile înmulțirii matricilor 6 Determinanți 7 Vezi și 8 Legături externe

Definiție[modificare | modificare sursă]
Se numește matrice cu m linii și n coloane (sau de tip coloane: ) un tablou cu m linii și n

ale cărui elemente

sunt numere complexe.

Uneori această matrice se notează și unde și Pentru elementul indicele i arată linia pe care se află elementul, iar al doilea indice, j, indică pe ce coloană este situat.

Mulțimea matricelor de tip

cu elemente numere reale se notează prin

Aceleași semnificații au și mulțimile

Cazuri particulare[modificare | modificare sursă]
1) O matrice de tipul forma: (deci cu o linie și n coloane) se numește matrice linie și are

2) O matrice de tipul forma:

(deci cu m linii și o coloană) se numește matrice coloană și are

3) O matrice de tip notează cu O:

se numește nulă (zero) dacă toate elementele ei sunt zero. Se

4) Dacă numărul de linii este egal cu numărul de coloane, atunci matricea se numește pătratică:

Sistemul de elemente reprezintă diagonala principală a matricii A, iar suma acestor elemente se numește urma matricii A notată:

Mulțimea matricilor pătratice se notează importantă, aceasta fiind:

Printre aceste matrici, una este foarte

și se numește matricea unitate (pe diagonala principală are toate elementele egale cu 1, iar în rest sunt egale cu 0).

Egalitatea a două matrice[modificare | modificare sursă]
Definiție. Fie egale și se scrie , dacă . Se spune că matricile sunt

Transpusa unei matrici[modificare | modificare sursă]
Definiție. Fie Transpusa matricii A este:
T

.

dată de:

Matrice simetrică[modificare | modificare sursă]
Definiție. Fie matricea pătratică . Spunem că matricea este simetrică dacă este egală cu transpusa ei: Fie M={1, 2, 3, ..., m} si N={1, 2, 3, ..., n}. A: M x N -> R, A(i,j) = ai,j se numeste matrice de tipul (m, n), cu m linii si n coloane. O matrice care are o dimensiune egala cu 1 se numeste vector. O matrice A[1,n] (1 linie si n coloane) se numeste vector linie, iar o matrice B[m,1] ( o coloana si m linii) se numeste vector coloana. Exemple: Este o matrice de tipul 4x3. Elementul A[3,1] sau a3,1 este 12. este o matrice de tipul (1, 7) sau vector linie. O matrice A(m,n) care are m = n se numeste matrice patratica. Deci, o matrice patratica este matricea care are numarul de linii egal cu numarul de coloane.

Operații cu matrice[modificare | modificare sursă]
Adunarea matricelor[modificare | modificare sursă]
Fie

Matricea C se numește suma matricilor A, B dacă:

Observații. 1) Două matrici se pot aduna dacă sunt de același tip, adică au același număr de linii și același număr de coloane, deci 2) Explicit, adunarea matricilor A, B înseamnă:

Proprietăți ale adunării matricilor[modificare | modificare sursă] (Asociativitatea adunării). Adunarea matricilor este asociativă, adică:

(Comutativitatea adunării). Adunarea matricilor este comutativă, adică:

(Element neutru). Adunarea matricilor admite matricea nulă ca element neutru, adică: astfel încât (Elemente opuse). Orice matrice are un opus, notat astfel încât:

Înmulțirea cu scalari a matricilor[modificare | modificare sursă]
Fie și Se numește produsul dintre scalarul definită prin și

matricea A, matricea notată Observație

A înmulți o matrice cu un scalar revine la a înmulți toate elementele matricei cu acest scalar. Deci:

Proprietăți ale înmulțirii matricilor cu scalari[modificare | modificare sursă]

Înmulțirea matricilor[modificare | modificare sursă]
Fie Produsul dintre matricile A și B (în această ordine), notat definită prin: este matricea

Observații 1) Produsul a două matrici nu se poate efectua întotdeauna decât dacă

adică numărul de coloane ale lui A este egal cu numărul de linii ale lui B, când se obține o matrice C=AB \in M_{m, p} (\mathbb C). 2) Dacă matricile sunt pătratice iar în general, atunci are sens întotdeauna atât adică înmulțirea matricilor nu este comutativă. cât și

Proprietățile înmulțirii matricilor[modificare | modificare sursă] (Asociativitatea înmulțirii). Înmulțirea matricilor este asociativă, adică:

(Distributivitatea înmulțirii față de adunare). Înmulțirea matricilor este distributivă în raport cu adunarea matricilor, adică:

matrici pentru care au sens operațiile de adunare și înmulțire. Dacă este matricea unitate, atunci:

spunem că

este element neutru

Determinanți[modificare | modificare sursă]
Articol principal: Determinant (matematică). Dacă este o matrice pătratică cu elemente din K, atunci numărul:

se numește determinantul lui A.