Pãdurea - Aurul verde Mãsuri de prevenire a incendiilor Pãdurea a constituit dintotdeauna un prieten pentru români: un refugiu pentru haiduci

, sursã de inspiratie pentru poeti, loc de agrement pentru turisti..Din nefericire, anual în România se pierd circa !" ha din cau#a incendiilor, pagu$ele fiind cu atât mai mari dacã tinem seama de consecintele pe care acestea le presupun pe termen scurt %modificarea peisa&ului, disparitia faunei sau florei, uneori apartinând speciilor rare' sau pe termen lung %reconstituirea $iotopului'. (icatri#area rãnilor pãdurilor se face prin reîmpãdurire, dar am$ianta originalã a pãdurii este foarte dificil de restaurat si durea#ã ani. Anual, în perioada )! martie- )! aprilie, în România se sãr$ãtoreste luna pãdurii. *ncendiul se produce întotdeauna când sunt împreunã trei elemente: aerul, cãldura sdi com$usti$ilul. aerul sursa de %o+igenul' cãldurã com$usti$il (e este un incendiu , Dacã unul din aceste trei elemente dispare, incendiul dispare si el. Dacã conditiile sunt optime, un incendiu se poate produce în orice moment. Aerul, este pre#ent pretutindeni în &urul nostru. -ursa de cãldurã, ce poate initia un incendiu într-o #onã forestierã, poate fi de origine naturalã . (ea mai mare parte din riscurile de incendiu de pãdure apar atunci când este secetã si cald. Pãdurea tre$uie consideratã în integralitatea sa un com$usti$il potential. .lãcãrile pot afecta vegetatia vie %ramuri, frun#e' sau moartã %ace, ar$ori uscati' precum si gospodãriile din #onã. (e este un incendiu de pãdure , (e este un incendiu de pãdure , /n incendiu este un fenomen care scapã de su$ control omului, atât ca duratã cât si ca întindere. 0or$im de incendii de pãdure atunci când este distrusã suprafata minimã de un hectar si cel putin o parte a pãrtilor superioare ale vegetatiei pitice, ar$ustilor sau ar$orilor. Perioada anului cea mai propice incendiilor de pãdure este vara. -eceta, sla$ul continut de apã al solului si turistii care nu respectã mãsurile de prevenire a incendiilor în pãdure, pot sã favori#e#e producerea incendiilor. -incendiu de sol . atunci când arde materia organicã continutã de litierã, humus sau tur$ã1 -incendii de suprafatã . atunci când ard straturile &oase ale vegetatiei, adicã partea superioarã a litierei, iar$a si partea lemnoasã de talie &oasã1 -incendii de coronament . atunci când arde partea superioarã a ar$orilor si formea#ã o coroanã de incendiu. 2le eli$erea#ã în general mari cantitãti de cãldurã, iar vite#a de propagare este foarte ridicatã. Aceste incendii sunt cu atât mai dificil de stins cu cât vântul este mai puternic iar com$usti$ilul mai uscat. (e este un incendiu de pãdure, 3n functie de caracteristicile vegetatiei si conditiile climatice %în principal forta si directia vântului', se disting trei tipuri de incendii de pãdure: (are este cau#a incendiilor de pãdure , *nfluenta factorilor naturali (onditiile meteo si caracteristicile vegetatiei contri$uie la propagarea incendiilor. Perioadele de seceta si vântul puternic sunt favora$ile i#$ucnirii incendiilor. 0ântul accelerea#ã uscarea solului si vegetatiei si creste riscurile de propagare a incendiilor la mare distantã. (ãldura usucã

Mentine curãtenia în pãdure. 5u lãsa hârtii.ocul în pãdure poate fi util pentru oameni atâta timp cât poate fi tinut su$ control. *nfluenta factorilor umani 4amenii sunt la originea celor mai multe incendii de pãdure. De asemenea. 4 data. alege un loc fãrã vegetatie 5u lãsa niciodatã focul nesupravegheat -tinge focul cu apã sau pãmânt înainte de a pleca. fulgerele sunt la originea începuturilor de incendiu. eli$erarea esentelor volatile.vegetatia prin evaporare si provoacã pe timpul perioadelor cele mai cãlduroase. picnic'1 agricole si forestiere ori ca urmare a actiunilor intentionate (are este cau#a incendiilor de pãdure . resturi de mâncare ori sticle si ele pot contri$ui la producerea incendiilor de pãdure (um prevenim producerea incendiilor de pãdure .Printre cau#ele cele mai frecvente de incendiu se disting factorii naturali si factorii legati de activitãti umane. &ocul copiilor cu focul. . aflate la originea propagãrii incendiilor. *ncendiile provocate de om sunt datorate nerespectãrii regulilor de prevenire a incendiilor de pãdure pe timpul activitãtilor: de agrement %fumat.5umãrul de telefon al pompierilor militari ))6 INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENTÃ . 5u te &uca niciodatã cu chi$riturile sau cu o sursã de foc Atunci când ve#i pe cineva &ucându-se cu chi$riturile sau aruncând un chistoc de tigarã anuntã imediat un adult 5u face niciodatã focul în pãdure fãrã a&utorul pãrintilor sau a unui adult 5u face focul în pãdure dacã este secetã si vânt. afectarea cu caracter permanent a unei #one -unt $enefice sau distrugãtoare focurile în pãdure . scãpat de su$ control.(e tre$uie sã faci în ca#ul unui incendiu de pãdure . Dacã conditiile sunt prielnice pentru a face un foc în pãdure.ii atent 7 (u un singur chi$rit poti arde o pãdure . focul poate fi periculos atât pentru oameni cât si pentru mediu. mai ales în masivele muntoase si pe timpul perioadelor cele mai calde ale anului. Dacã s-a produs un incendiu: -5u intra în panicã -3ndepãrtea#ã-te de incendiu --olicitã spri&inul unui adult Dacã fumul este dens si ai pro$leme respiratorii -Acoperã-ti nasul si gura cu o cârpã curatã --olicitã spri&inul unui adult Dacã hainele ti-au luat foc: -5u intra în panicã -3ndepãrtea#ã-te de foc -Prote&ea#ã-ti fata -Rostogoleste-te pe pãmânt pânã ce focul se stinge --olicitã spri&inul unui adult (e tre$uie sã faci în ca#ul unui incendiu de pãdure . 2fecte po#itive si negative pentru oameni : în lucrãrile de igieni#are periculos pentru sãnãtatea si protectia oamenilor 2fecte po#itive si negative pentru naturã: în mentinerea ecosistemelor distrugerea unor tipuri de plante. disparitia pentru totdeauna a unor rase de animale.