11/27/13

spmp.polipd.edu.my/uspmp2/hepsliplapordirisenior.jsp

Politeknik Port Dickson KM 14 Jalan Pantai Si Rusa 71050 Port Dickson Negeri Sembilan

Telefon : 06-662 2000 Fax : 06-662 2026 Web : http://www.polipd.edu.my

Slip Pengesahan Pendaftaran Dalam Talian (Online)
Maklumat Pendaftaran
Nama No Kp Program Kelas Tarikh Lapordiri Sesi Mula Kelas DTK2B DTK1B : SITI SHAFIKAH BINTI JOHARI : 951206086588 No Pendaftaran : 06DTK13F1058

: DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMPUTER) : DTK2B : 28/11/2013 : JUN 2013 Semester S2 S1 HPNM 0 2.56 PNM 0 2.56 KPTN 0 KB1 Status AKTIF AKTIF Sesi DIS2013 JUN2013 Sesi Tamat : DISEMBER 2015 No Resit Daftar Online Daftar Online Jabatan : JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

Tarikh Daftar 28 Nov 2013, 12:18:50 17 Jun 2013, 00:00:00

spmp.polipd.edu.my/uspmp2/hepsliplapordirisenior.jsp

1/1