Cererea agregată şi oferta agregată - noţiuni generale 15:06 РЕКТОР No comments Cererea agregată şi oferta agregată - noţiuni generale Cererea

agregată (AD) reprezintă cantitatea totală de bunuri şi servicii cerută pe piaţă de către menaje, firme, sectorul guvernamental şi sectorul extern într-o anumită perioadă de timp. Componentele cererii agregate sunt: 1.consumul personal (C), include cheltuielile menajelor legate de procurarea bunurilor de consum curent alimentare şi nealimentare, pentru bunurile de folosinţă îndelungată, pentru servicii comunale şi culturale; 2.investiţii private brute (Ib) - reprezintă cheltuielile firmelor efectuate în următoarele direcţii: - investiţi în maşini şi echipament; - investiţii în construcţii; - investiţii în stocuri. Ib = Inete + A, Unde, A —deprecierea capitalului investit în perioada anterioară, Inete - investiţii curente efectuate în anul dat. Inete>A => economia se află în perioada de creştere; Inete=A = stagnare; Inete descreştere economică. 3.achiziţii guvernamentale (G) pentru procurarea de bunuri şi servicii include cheltuielile statului legate de procurarea bunurilor şi serviciilor necesare pentru întreţinerea aparatului administrativ al armatei şi poliţiei; 4.exportul net (Xn) - diferenţa dintre cheltuielile străine pentru bunurile naţionale şi cheltuielile interne pentru bunurile străine. Ecuaţia cererii agregate este: AD=C+Ib+G +Xn AD=C+I - economia simplă, cînd nu există intervenţia statului în economie şi nu există legătură cu străinătatea; AD=C+I+G - economie închisă, nu există export şi import; AD=C+Ib+G+Xn - reprezintă cererea agregată în economia deschisă. - See more at: http://rurektor.blogspot.ru/2011/04/cererea-agregata-si-ofertaagregata.html#sthash.H8rm1zSV.dpuf