rr=¡t=¸tjv=_» ˆˆˆ©ˆ ƒ ˆ©ƒ ˆˆ©ˆ ƒ ˆ©ˆ ƒ ˆ© ˆˆ 17.

w¸¸v=rv=¸¸¬¸w_w=·¸r=ortw¬u¡
«=w¸·¸u¸w¸jv=vtv=¸vt¸=¸wjx_¡
·=tx=¸¬¸·x¸¸xu¸¬w¸¸u=t¸¬r¡
t¬¸tv¬¬w¸¸w¬v¸txr=_=·==v

·jv¬w_j=»
txw¸u=¸¸uw«r¸=u¸r¸tuw¸t¸t¸v_¡wxujw¬¸¬_·uvqr¬u
x=t_=w¸t¡w¸xw=_wrv¸¸juuj=twt¬¸··juuj=twwt
j=·ut¸x=¸txu¸¬w¸¸tr¸twv¸v
t=_tw¸tvw¬¸t_¸_uw¸=_j=

Wirama Rajani Mandamalon :

Stutinira tan tulus , Sinahuran Paramartha Siwa
Anaku huwus katon abhimantanta temunta kabeh
Hana panganugrahanku cadu sakti winimba sara
Pasupati Sastra kastu pangarannya nihan wulati


Artosnyane :

Pangasntawan Ida Sang Arjuan durung mawasta puput, kacawis olih Ida Bhatara Siwa
Cening pianak bapa, suba sinah sarat idewane maka pangguhan idewa makasami
Ne ada paican bapa cadu sakti marupa sanjata
Panah pasupati kalumbrah wastannyane





w¸w¸tu¬wv» ƒˆˆ ¿ƒ ˆƒ¿ˆˆˆ ¿ƒ ˆˆ©ˆˆˆ© ˆ-ˆ¿v q

«t¸rt¬¸v¬=v¸·¸=¸v=r twx¸v=¸¸¬¸v_¡
j·t«t·v_·v_==·r¸t¸·¸=wwqtqt¸¬v_¡
w=¸tt¸v¸jtrrx¸jv_r¸t¸·¸=wv·v¸v¬wt¸¬_¡
=¸wo·uw¸rw¸t=t=vr=x==tx¸rvt_


·jv¬w_j=»
xt¬=¸txrtj¬uj¬u¡wjwu=¸=ow·==¸utv¸r¸j=ww
j=¸¬=qtuw¸¸w¬v=¸jwtux¸·==_¡x¸w=¸¸w=¸ttw¸xxw_qv
=¸wwxr¸=,“·uu¸r¸w·ur·==_¡wto¸=·juutww¸u¸q
·jx¸¸==¸ ¬ v¸¸¬wtjr¬w=¸w_=¸uj=¡wj=w·¸tqx¸·=¸=¸¸w¸t
=¸ov¸jxq

Wirama Kusuma Wilasita :
Ambara marga lalana tuhun hati nira padha kabuatan lulut
Mogha mahirya hirya nanahang rumuhun sekareng pareng mulat
Ndak pahawa slarisni panapinta rina canani pinggiring tapih

Artosnyane :
Ngamarginin ambara maledang ledang, sakewanten pakayun ida paturu kosekan oneng
Mawastu saling tindake mademang rihinin , busan busan mapapas cacingak
Ngandika Ida Sang Arjuna “ adi durusan rihinan, sampunang idewa makakudung
Icenin beli ngling ling kamerosan madyan adine , sane kahupa renggain tepin sinjane





=u·w» ˆˆƒ¿ˆˆƒ ¿ˆˆˆ ¿ˆˆˆ© - ˆˆ¿- ˆˆ ¿ˆ vv q
«w«to¸=r=¸ww¸ww¸w=rvv=¸w=_¡
·=·u===¸=uwvw=r·~¸w¸v¡
=¸·j=wvtx¸ru¸u¸=t=_ =rwu¸rw¡
trt_~¸uj¬¸_v=rv¸tjwuwv=_wjx_

·jv¬w_j=»
wxrvw«=o¸=¸uru¸_¡·=¸w¸j¬ux=¸ojt¬¬_v=¸o=¸xju
w¡qju=¸=¸t=¸o¸x==¸=u=¡t¸¸wtjx¬jr¬¬¸uwxr¸=q·x¸_¡t
v¬t=_jx¸ux=¸·=¸u¡wuwj=xxw¸w=¸t¸=_qrx¸t¸ ¬=¸_v=¸
u¡tj=¬·uju v=_j=twwtq

Wirama Nawa Arsa :
Ata sampun nira teka suka sukaning jaya taan wuusan
Hana pawana nanda nawa naka teka nira pandu suka
Ndahane katapang ari wuwuni manah nira sarwa rasa
Paripurna dasa indria nira tumeke wisayania kabeh

Artosnyane:
Kacarita sasampun ida rauh , indik kaledangan sang molih tann sandang baosang
Wenten taman suci nandang wana , mrika pangojog ida sang arjuna
Inggih, mategepan ngledangin kayun ida, sarwi sane becik rasan ipun
Jangkep dasa indrian ida, mikolihang dadoyan nyane maka sami.









v¸ ¬wo¸jw¸w¸wx¬















j·¬¬_»

hrn/ : himedhuripŠumh(jx
w¬w_»¡jv¡w¡jr¡
j=¬jt¬»:
¬¬_»=w¡=t¡w¡=v¡q¡tv¸=¡
w( ],2ˆ14,