1

00:00:02,356 --> 00:00:04,356
<i>Ne aflãm în 2048.</i>
2
00:00:04,358 --> 00:00:07,159
<i>Tehnologiile evoluate nu
mai pot fi controlate.</i>
3
00:00:07,161 --> 00:00:11,764
<i>Peisajul e împânzit de
criminali periculoºi.</i>
4
00:00:11,766 --> 00:00:15,034
<i>Poliþia nu e pregãtitã.</i>
5
00:00:15,036 --> 00:00:17,436
<i>Forþele legii combat
aceastã corupþie</i>
6
00:00:17,438 --> 00:00:21,039
<i>cu o nouã linie de apãrare.</i>
7
00:00:21,041 --> 00:00:24,142
<i>Insã nu toþi sunt egali.</i>
8
00:00:26,446 --> 00:00:29,781
<i>Ideea din spatele DRN-urilor
era sã semene pe cât posibil cu oamenii.</i>
9
00:00:29,783 --> 00:00:32,184
<i>Au fost construiþi pe baza
unui program numit Suflet Artificial.</i>
10
00:00:32,186 --> 00:00:33,452
<i>E unul dintre cei nebuni.</i>
11
00:00:33,454 --> 00:00:35,320
- Te duc înãuntru ?
- Sã mergem
12
00:00:35,322 --> 00:00:37,055
<i>Acum toþi poliþiºtii...</i>
13
00:00:37,057 --> 00:00:39,791
<i>oameni ºi artificiali împreunã...</i>
14
00:00:39,793 --> 00:00:42,093

<i>duc bãtãlia de a avea
grijã de noi toþi.</i>
15
00:00:42,194 --> 00:00:43,794
Almost Human - 1x08
16
00:00:43,994 --> 00:00:46,894
Thanks chamallow
- www.addic7ed.com 17
00:00:47,094 --> 00:00:51,494
<font color=#FF0000>Traducerea oi adaptarea</font>
<font color=#FF8C00>Richard Nasta & TheDude</font>
pentru www.fastsubtitles.ro
18
00:00:51,694 --> 00:00:52,694
Comentarii pe www.tvblog.ro
19
00:01:04,916 --> 00:01:06,150
Nu am deschis încã.
20
00:01:06,152 --> 00:01:07,418
Trebuie sã mã lãsaþi înãuntru, vã rog !
21
00:01:07,420 --> 00:01:09,419
10 minute !
22
00:01:10,755 --> 00:01:12,155
Ce e cu tine ?
23
00:01:21,734 --> 00:01:23,900
Opreºte-te !
24
00:01:35,312 --> 00:01:39,149
Domnule, veniþi aici.
25
00:01:39,151 --> 00:01:41,017
- Domnule, o s-o spun o singurã datã...
- Nu, vã rog !
26
00:01:41,019 --> 00:01:42,417
- Domnule !
- Vã rog, o sã mã... o sã mã gãseascã !
27
00:01:42,419 --> 00:01:43,919
- Cine o sã vã gãseascã ?
- ªtiu unde sunt !

28
00:01:43,921 --> 00:01:45,320
- Calmaþi-vã !
- O sã mã ucidã !
29
00:01:45,322 --> 00:01:47,023
- Nu înþelegeþi ?
- Calmaþi-vã, domnule !
30
00:02:00,203 --> 00:02:01,883
Savuraþi o bãuturã caldã.
31
00:02:02,972 --> 00:02:06,708
Când ai venit aici acum 6 luni,
32
00:02:06,710 --> 00:02:09,244
emoþiile îþi erau pline de urã.
33
00:02:09,246 --> 00:02:11,813
Clocoteai de frustrare
34
00:02:11,815 --> 00:02:14,349
ºi dezgust faþã de vecinii tãi,
35
00:02:14,351 --> 00:02:15,349
faþã de colegii de la muncã,
36
00:02:15,351 --> 00:02:16,450
faþã de guvernul nostru.
37
00:02:16,452 --> 00:02:18,452
Însã azi...
38
00:02:18,454 --> 00:02:20,388
eºti un om diferit.
39
00:02:21,991 --> 00:02:24,059
Sunt atât de mândrã
40
00:02:24,061 --> 00:02:25,426
de cât de departe ai ajuns.
41
00:02:27,396 --> 00:02:30,732
Ce pierdere absolutã de timp.
42

00:02:33,001 --> 00:02:34,768
Nu mã puteam simþi mai rãu.
43
00:02:34,770 --> 00:02:36,170
Nu mã simt deloc mai bine.
44
00:02:36,172 --> 00:02:38,872
Urãsc pe toatã lumea la fel.
45
00:02:38,874 --> 00:02:41,141
De fapt, cred cã pe tine
te urãsc cel mai mult.
46
00:02:41,143 --> 00:02:42,276
Ok.
47
00:02:42,278 --> 00:02:43,277
Dar, Jim...
48
00:02:43,279 --> 00:02:44,378
ascultã-te.
49
00:02:44,380 --> 00:02:45,446
Ascultã-þi cuvintele.
50
00:02:45,448 --> 00:02:47,147
Acum 2 luni, ai fi
51
00:02:47,149 --> 00:02:48,281
exprimat fizic aceastã furie.
52
00:02:48,283 --> 00:02:51,418
În schimb acum foloseºti cuvinte.
53
00:02:51,420 --> 00:02:53,754
Când o sã-mi dau
bandajele astea jos,
54
00:02:53,756 --> 00:02:55,455
o sã folosesc ºi forþa fizicã.
55
00:02:55,457 --> 00:02:57,024
Ar trebui sã fii mândru de tine.
56
00:02:57,026 --> 00:02:59,159
Ok, John. Tu cum eºti ?

57
00:02:59,161 --> 00:03:00,427
Cum te simþi ?
58
00:03:00,429 --> 00:03:02,262
Mã simt minunat.
59
00:03:02,264 --> 00:03:03,764
- Serios ?
- Da.
60
00:03:03,766 --> 00:03:05,164
Mã simt foarte bine.
61
00:03:05,166 --> 00:03:07,100
Nu te încurajez sã fii nervos,
62
00:03:07,102 --> 00:03:09,236
dar de asemenea nu vreau
nici sã-þi ascunzi emoþiile
63
00:03:09,238 --> 00:03:12,138
faþã de noi... ºi cel mai important...
64
00:03:12,140 --> 00:03:13,139
faþã de tine.
65
00:03:13,141 --> 00:03:14,374
Nu, uite...
66
00:03:14,376 --> 00:03:15,975
Sunt de acord, ºtii ?
67
00:03:15,977 --> 00:03:18,245
Sunt pro pentru împãrtãºire.
68
00:03:18,247 --> 00:03:19,912
Dar...
69
00:03:19,914 --> 00:03:20,913
Mã simt bine.
70
00:03:20,915 --> 00:03:21,665
Ce pot sã spun ?
71

182 John..424 Aceeaºi organizaþie care a urmãrit 77 00:03:32.000 De câteva ºedinþe.426 --> 00:03:34.006 nu ai nici o problemã .723 --> 00:03:30.933 --> 00:03:42. 74 00:03:28. 79 00:03:36.729 într-o rãzboi armat ºi te-a lãsat aproape mort.730 iar.026 ºi a ucis întreaga ta echipã.208 însã lucra ºi în secret pentru una dintre cele mai. 83 00:03:43.184 --> 00:03:25..106 --> 00:03:48..002 --> 00:03:43.902 din puþinul care ni l-ai spus. 78 00:03:34.859 --> 00:03:32.104 sugerezi cã.857 Notorii organizaþii criminale din oraº. 75 00:03:28. 82 00:03:42. 81 00:03:39..00:03:22.028 --> 00:03:36.721 Da.731 --> 00:03:37. 72 00:03:23.408 --> 00:03:28..016 --> 00:03:23. 84 00:03:46..732 --> 00:03:39.885 prietena ta nu numai cã te-a abandonat.904 --> 00:03:46. 73 00:03:25.. 80 00:03:37.. în final. 76 00:03:30.887 --> 00:03:28.931 te-a lãsat cu un picior artificial.

820 Chestia e... 99 . 96 00:04:06. 95 00:04:04.163 --> 00:04:11.208 ºi cã.016 --> 00:03:57.85 00:03:48.. 93 00:04:01..451 --> 00:04:00.213 --> 00:03:54.221 cã sunt sãnãtos. înþelegi ? 94 00:04:03. 89 00:03:56.958 --> 00:04:06.014 Uite.399 nu sunt. 98 00:04:11.485 Toatã lumea loveºte denivelãri pentru viteza. 90 00:03:57..008 --> 00:03:50.962 Comparativ vorbind..279 cã eºti sincer ? 88 00:03:54.. te simþi bine ? 86 00:03:50.210 --> 00:03:53.449 ªtii ? 91 00:03:58.822 --> 00:04:03.161 ªi cã încã.223 --> 00:04:04. ca Marty.964 --> 00:04:14. ºtiþi voi.281 --> 00:03:56.487 --> 00:04:01.211 Chiar spui cu adevãrat 87 00:03:53. 97 00:04:09.426 --> 00:04:09.424 Cã am un picior artificial. nu ? 92 00:04:00.956 Cã am o slujbã..382 cu toþii lovim denivelãri pentru vitezã pe drum.384 --> 00:03:58.

356 Tu cum eºti. ºtii ? 103 00:04:21. 109 00:04:32. Anal ? 113 .470 amice. 101 00:04:17.985 Mã simt bine.843 --> 00:04:25.. 102 00:04:19.016 --> 00:04:32.984 Simplu. "Dumnezeule.987 --> 00:04:36.233 Fãrã supãrare.713 --> 00:04:27.372 chiar aº fi. 110 00:04:33..841 În fiecare sãptãmânã înainte sã vin aici..986 --> 00:04:34.711 ªi vine.374 --> 00:04:23.011 --> 00:04:26.472 --> 00:04:21..455 --> 00:04:39.185 --> 00:04:33.235 --> 00:04:17.009 Marty o sã mai vinã oare ?" 105 00:04:25..00:04:14..914 --> 00:04:30. Marty.437 --> 00:04:19. 100 00:04:16. ºtii ? 112 00:04:36.401 --> 00:04:16. 106 00:04:26.912 Te admir.014 În locul tãu aº divorþa. Sãptãmânã de sãptãmânã. îþi spun. 111 00:04:34.183 ºi nu m-aº atinge de unt de arahide. aº. 104 00:04:23. mã gândesc. 107 00:04:27. aº scãpa de câine. 108 00:04:30.435 Dacã aº fi fost în locul tãu.453 Chiar mã simt.

044 Detectivul Paul e acolo deja.727 cã o sã-þi bag un papuc în faþã. nu putem face prea multe legate de asta.883 Victima se numeºte Anton Cross.885 --> 00:05:18.709 Uite raportul preliminar.725 Mai spune-mi o datã aºa ºi jur 119 00:04:50.857 --> 00:04:49. 123 00:05:08.855 Hei.729 --> 00:04:54. 127 .043 --> 00:05:08. 120 00:04:52.393 --> 00:04:43.00:04:39.841 --> 00:05:07. 125 00:05:15.390 Eºti bine ? 114 00:04:40.391 E Aneal. 126 00:05:16.358 --> 00:04:40.392 --> 00:04:41.192 --> 00:04:50.127 Ok.117 --> 00:05:16.251 A locuit în Lakeshore Heights.711 --> 00:05:10. Da.829 Clar a mers bine. 121 00:05:05. 124 00:05:10.041 Detectiv Kennex. 122 00:05:07. 116 00:04:46. domnule.046 --> 00:05:12. 117 00:04:47. domnule Prietenos.113 Scuze.190 Cum a fost în sala de furie 101 ? 118 00:04:49.822 --> 00:04:47.727 --> 00:04:52. 115 00:04:41.

076 Corect.845 .192 Ce ai pânã acum ? 130 00:05:25. 140 00:05:43.701 --> 00:05:33." 138 00:05:40.075 3 focuri ºi nimeni nu a vazut pe cineva trãgând ? 139 00:05:42.140 Era agitat ºi spunea.656 Glonþul aparþine unei arme de mare calibru.062 Unul prin lucarnã.253 --> 00:05:21.077 --> 00:05:43. 132 00:05:29. 134 00:05:31.699 ºi unul prin domnul Norocos de aici. 135 00:05:33. 137 00:05:38.331 unul prin telefonul acelui tip.138 --> 00:05:38.728 Se pare cã 3 focuri au fost trase. "O sã mã ucidã.730 --> 00:05:29. 131 00:05:27.700 dupã asta ducând la fragmentarea lui în perete.702 --> 00:05:36. 133 00:05:30.078 --> 00:05:44.658 --> 00:05:25. 128 00:05:21.142 --> 00:05:42.136 Poliþia transporturilor spune cã fugea.207 --> 00:05:40.064 --> 00:05:30.00:05:18.194 --> 00:05:27.188 O ranã în torace provocatã de o singurã împuºcãturã. 136 00:05:36.190 --> 00:05:22.205 L-au oprit pe peron.333 --> 00:05:31. 129 00:05:22.

117 a venit prin lucarnã. 141 00:05:44.982 Sugerezi cã un singur glonþ 153 00:06:06. 149 00:05:56. izbindu-se de perete. 152 00:06:04. 148 00:05:55.722 cred cã glonþul ar fi putut trece prin lucarnã.848 --> 00:05:46.990 ºi ricoºând în podea.383 --> 00:05:49.846 Un glonþ ? 142 00:05:45.992 --> 00:06:00.259 astfel penetrând cavitatea toracicã a victimei.949 --> 00:05:48.724 --> 00:05:56.947 Lasã-mã sã înþeleg.818 --> 00:05:52. 147 00:05:54.847 --> 00:05:45.825 --> 00:05:57. 150 00:05:57.088 --> 00:05:55. 154 .947 E posibil ca un 143 00:05:46.ªi am recuperat doar un glonþ.949 --> 00:06:06.381 singur glonþ sã fie responsabil 144 00:05:48.984 --> 00:06:08.086 --> 00:05:54.816 pentru toate 3 impacturile.086 ºi a cãlãtorit pe o traiectorie compatibilã. 151 00:06:02.084 Dacã a fost tras din unghiul perfect 146 00:05:52.823 continuând prin telefon.880 --> 00:06:04. 145 00:05:49.

023 printr-un miracol a lovit un om în piept.225 care.. 158 00:06:16..220 prin staþia de metrou.962 --> 00:06:19.00:06:08.006 unde traiectoria s-ar fi schimbat 167 00:06:32.008 --> 00:06:33.853 --> 00:06:11.861 "O sã mã ucidã" ? 160 00:06:19.173 --> 00:06:32.863 --> 00:06:22.734 în aceastã dimineaþã 163 00:06:25.222 --> 00:06:14. 166 00:06:30.171 înainte de a lovi lucarna.035 pe un vânt de 8 km/h din spre N-V. 157 00:06:14.906 --> 00:06:30.004% ca cineva care a tras 162 00:06:24.733 exista o ºansã de .960 fugea ºi striga.904 sã tragã un glonþ care ar fi acumulat viteza doar 165 00:06:28.735 --> 00:06:25. 161 00:06:22.241 iar glonþul ar fi prins o vitezã superioarã . 164 00:06:27.025 --> 00:06:16.736 --> 00:06:27. 159 00:06:17.119 --> 00:06:09. ºi apoi pur ºi simplu 156 00:06:11.227 --> 00:06:17.851 a ricoºat ºi s-a izbit 155 00:06:09.037 --> 00:06:28.097 Deºi pare improbabil.099 --> 00:06:24. conform martorilor.

050 --> 00:06:42.243 --> 00:06:34.133 fãcând ca izbirea 181 00:07:00.048 a telefonului ºi a podelei ar fi fãcut un inevitabil 172 00:06:40.168 00:06:33.263 --> 00:06:54.332 --> 00:06:58. 180 00:06:58.713 --> 00:06:37.375 datoritã condiþionãrii din staþie.062 --> 00:06:53.024 --> 00:06:50. împreunã cu inerþia 170 00:06:36. 176 00:06:52.793 --> 00:06:52.261 se pare cã existã doar 177 00:06:53.135 --> 00:07:01. 174 00:06:49.119 Are logicã. 173 00:06:43.386 --> 00:06:45.791 Ce crezi ? 175 00:06:50.864 --> 00:06:56.377 --> 00:06:36.330 ºi de la telefon.868 --> 00:07:00. 171 00:06:37.862 reziduuri din lucarnã.711 O distorsionare temporarã. 178 00:06:54.060 La prima vedere. 169 00:06:34.016 impact fatal.134 sau ricoºare sã fie puþin probabilã.981 --> 00:06:40.866 Cu toate astea nu sunt reziduuri ale podelei. .979 ºi structura molecularã a zidului. 179 00:06:56.

291 ca niºte zgârieturi provocate de o izbiturã a glonþului în zid.. 195 00:07:24. 193 00:07:21.159 .075 --> 00:07:07.136 --> 00:07:02.202 Detectiv Kennex.746 --> 00:07:12. 189 00:07:12.949 Dacã te uiþi aici.073 ale acestei omucideri.293 --> 00:07:26.839 Apreciez cãutarea ta a mai multor scenarii 184 00:07:04. 192 00:07:17.081 --> 00:07:13. 183 00:07:02.407 ªi înþeleg cã partenerul tãu încearcã sã te ajute. 185 00:07:06.949 --> 00:07:15.345 --> 00:07:10.951 --> 00:07:17.744 partenerul tãu e un DRN.409 --> 00:07:09.204 --> 00:07:04.752 --> 00:07:21. 190 00:07:13.841 --> 00:07:06.750 un fel de circuite integrate în glonþ.947 Te rog. 188 00:07:10. par a fi 191 00:07:15.182 00:07:01. continuã.223 --> 00:07:22..343 Însã trebuie sã-þi reamintesc cã 187 00:07:09.221 Nu putem fi siguri pânã nu vom face niºte analize complete.079 Scos din uz.689 însã aceste semne nu aratã 194 00:07:22.691 --> 00:07:24. 186 00:07:07.

202 00:07:35. cred sincer 199 00:07:30.Din nou. .844 --> 00:07:44. 207 00:07:44. având un DRN învechit.Nu e ceva ce vezi în fiecare zi. . 196 00:07:26.929 --> 00:07:29. DRN-ul tãu e inferior.298 .842 --> 00:07:42. . ..Inteligenþa lui e.702 --> 00:07:35. .378 Dacã vrei. Detectiv Kennex. 205 00:07:40.731 --> 00:07:30..MX-ul detectivului Paul. 204 00:07:38..Aºa cum a sugerat.012 --> 00:07:45.966 --> 00:07:32.729 ...mai micã ca a mea.236 --> 00:07:36. 198 00:07:29.838 .234 ..927 Puterea lui de calcul e cu 18 miliarde de trilihertzi 197 00:07:27..300 --> 00:07:33.840 Continui sã asculþi de un sistem retras..Nu doar o ricoºare. analiza sau deduce.010 ale partenerului tãu anulat.161 --> 00:07:27.964 ªi pe deasupra. de a raþionaliza..ca un singur glonþ a provocat.Îþi strici norma de arestãri 203 00:07:36.840 --> 00:07:40..842 crezând teoriile incoerente ºi ilogice 206 00:07:42.toate pagubele astea.700 .. . .Nu are abilitatea 200 00:07:32.903 .. 201 00:07:33.905 --> 00:07:38.

929 Dacã aº bãga un glonþ în capul lui Dorian ? 218 00:08:11.159 --> 00:08:09.419 ºi începi sã tragi într-un loc public 212 00:08:01.931 --> 00:08:13.322 Cui îi pasã de trasul cu arma ? 215 00:08:05.235 --> 00:08:17.401 Lasã-mã sã-þi explic ceva. 211 00:07:58..399 --> 00:08:16.988 --> 00:08:04.986 decât dacã eºti în pericol ! 213 00:08:02.056 --> 00:08:05. 221 00:08:17.397 Nici mãcar sã nu te uiþi la Dorian ! 219 00:08:13.383 Nu îþi scoþi arma.208 00:07:45.403 --> 00:08:19.380 --> 00:07:46.421 --> 00:08:02.233 Nimeni nu împuºcã agenþi ai poliþiei.848 --> 00:07:57.385 --> 00:08:01.054 Nu trage cu arma ? 214 00:08:04.845 pot solicita 209 00:07:55.202 Eu sunt un agent al poliþiei..157 A tras în MX-ul meu ! 216 00:08:07.384 --> 00:07:58. De când îþi pasã þie de un MX ? 217 00:08:09.382 Þi-ai ieºit din minþi ? 210 00:07:57.427 Hai mã. 222 00:08:19.429 --> 00:08:11.204 --> 00:08:20.337 .324 --> 00:08:07. 220 00:08:16.

039 ªi oricâtã durere mi-ar provoca spunerea acestui lucru.441 Richard e un agent al poliþiei. 228 00:08:30.118 --> 00:08:34.116 Dar ei nu sunt poliþiºti.096 Þi-aº putea da o listã cu ce i-aº face eu.443 --> 00:08:26.059 --> 00:08:43.222 --> 00:08:39.524 --> 00:08:41.495 John.743 Poþi îmbrãca aceste maºinãrii sã arate ca niºte poliþiºti.953 --> 00:08:38. nu ºtiu ce sã fac cu tine.522 atunci mã voi descotorosi de ea 232 00:08:39. 225 00:08:24. 236 . 230 00:08:34. 223 00:08:20. 229 00:08:33. 234 00:08:43.745 --> 00:08:28.497 --> 00:08:47.339 --> 00:08:22.929 --> 00:08:45.927 cu care m-aº descotorosi de un prãjitor ce-mi arde pâinea.041 --> 00:08:24.220 ªi dacã mã forþezi sã lucrez cu o maºinãrie defectã.780 ºi sã tragã ca un poliþist.Tu eºti un agent al poliþiei.057 cu acelaºi grad de compasiune 233 00:08:41.948 --> 00:08:30.782 --> 00:08:33. 235 00:08:45. 226 00:08:26.951 Sunt încasatori de gloanþe. 231 00:08:38.946 Îi poþi programa sã conducã o maºinã 227 00:08:28. 224 00:08:22.

023 --> 00:09:20. lasã-mã pe mine sã mã ocup. 250 . du-te jos ºi gãseºte-þi un alt MX.916 --> 00:09:08.283 n-ar trebui aduse în secþia asta.197 Richard.068 --> 00:08:53. 237 00:08:51. John.450 Avem o problemã aici.018 Da. ok ? 249 00:09:23. 247 00:09:19.018 --> 00:09:15.305 ªi partenerul tãu ar fi bine sã aibã si el grijã. sunt de acord.021 Merg.326 --> 00:09:24. 238 00:08:54. 246 00:09:17.016 ªtii. 248 00:09:20.00:08:47.098 --> 00:08:48. 240 00:09:06. 242 00:09:10.324 A fost doar o micã scãpare.182 --> 00:09:14.925 Ar fi putut fi mai rãu.452 --> 00:09:10.420 --> 00:09:19.180 Ce crezi cã vrea sã-i facã curului meu ? 243 00:09:12.269 Mai bine þi-ai pãzi curu'.418 Trebuia sã mergi la terapie.285 --> 00:09:17. 239 00:08:56.744 --> 00:08:56. problemele tale de furie ºi agitaþia ta 244 00:09:14.209 Richard.180 --> 00:09:12. 245 00:09:15.357 --> 00:09:23.307 --> 00:09:00. 241 00:09:08.355 ªi funcþioneazã.

922 în mai puþin de 12 sãptãmâni.315 Kira Larsen.317 --> 00:09:52. 251 00:09:27. 263 00:10:15. 254 00:09:46.965 Am înþeles ca Dorian a gãsit-o pe iubita victimei.945 --> 00:10:18.211 Mã placi.194 L-aº fi putut împuºca pe Richard. 255 00:09:48.068 --> 00:09:33.398 Lucrau împreunã.943 Ce ? 264 00:10:16. 257 00:09:54. 261 00:10:02.354 --> 00:09:54. 260 00:10:00.352 1.003 de comunicãri cu Anton Cross 256 00:09:52. . 259 00:09:57. te rog.066 Mergeþi la ea.967 --> 00:09:32.00:09:24.927 --> 00:09:26.329 --> 00:10:02. 262 00:10:04.264 --> 00:10:04.292 --> 00:09:57.262 Afirmativ.924 --> 00:09:56.924 Trope Software.327 La fel ca Anton Cross.108 Vedeþi ce puteþi afla. 252 00:09:30.400 --> 00:10:06.926 --> 00:10:00.290 Unde lucreazã ? 258 00:09:56.581 --> 00:09:48. 253 00:09:32.964 --> 00:09:30.943 --> 00:10:16.333 Adresa.

271 00:10:27.265 00:10:18.360 --> 00:10:33.351 --> 00:10:28.359 --> 00:10:32.Nu.089 --> 00:10:28. 273 00:10:28.213 --> 00:10:19.016 Cum ai ajuns la concluzia asta ? 269 00:10:23. 272 00:10:28. .984 MX-ul. 268 00:10:21. .480 --> 00:10:20.358 E în regulã.683 --> 00:10:23.Nu. 266 00:10:19.Cu siguranþã o faci.986 --> 00:10:27.357 Continuã sã vorbeºti ºi îmi voi demonstra ideea. John.698 Rudy. nu te plac.532 --> 00:10:38. 275 00:10:31.478 .018 --> 00:10:24.151 Am împuºcat MX-ul pentru cã n-ar fi tãcut din gurã.087 .Nu.681 . 276 00:10:32.413 . 274 00:10:30.Mã placi. L-ai împuºcat pentru cã 270 00:10:24. .523 --> 00:10:30. 267 00:10:20.Pardon ? .256 L-ai împuºcat pentru cã mã placi.992 ªi eu te plac.m-a insultat. Mã placi. 277 00:10:37.415 --> 00:10:21.521 Nu.258 --> 00:10:31.Ba da. ce e ? 278 .

082 --> 00:10:57. în gloanþe.513 --> 00:10:55.600 Aveai dreptate.080 N-am mai vãzut aºa ceva niciodatã.193 Ar putea literalmente sã te urmãreascã dupã colþ..578 --> 00:10:53.224 --> 00:11:06.107 sunt integrate sisteme micro-electro-mecanice 282 00:10:48.118 sau unde a fost fabricat ? 288 00:10:59.511 cursul glonþului în zbor. 285 00:10:53.700 --> 00:10:40. 292 00:11:09.975 în.222 sunt foarte specializate.00:10:38.095 .576 Aerodinamice active ce pot schimba 284 00:10:51. însã circuitele MEMS 289 00:11:00.124 Oricine ar trage poate controla unde se duce glonþul.120 --> 00:11:00.571 Cu siguranþã 281 00:10:45.538 --> 00:10:45. 279 00:10:40. 286 00:10:55. 280 00:10:43. Dorian.602 --> 00:10:43.536 Existã o sursã de curent în glonþ.415 ªtim cine ar fi putut sã-l facã 287 00:10:57. 290 00:11:03.126 --> 00:11:09.195 --> 00:11:11.109 --> 00:10:49.977 --> 00:10:51.573 --> 00:10:48. 283 00:10:49.955 --> 00:11:03..417 --> 00:10:59. 291 00:11:06.953 Nu încã.

543 Piaþa neagrã. 294 00:11:30.Dacã cel care trage te vrea mort..052 Doar un moment.309 --> 00:11:59.097 --> 00:11:13. 296 00:11:33.665 Mã tem cã avem niºte veºti foarte rele. 295 00:11:31.172 --> 00:11:55.579 --> 00:12:02. .427 Eu sunt Kira Larsen.415 --> 00:11:31..375 A fost implicat în niºte activitãþi ascunse ? 304 00:11:59. 293 00:11:11. 302 00:11:55.162 Eu sunt detectivul John Kennex. Despre ce e vorba ? 298 00:11:43.307 --> 00:11:57.484 --> 00:11:33. domnule poliþist.307 Cine ar fi vrut sã-i facã rãu ? 303 00:11:57. droguri ? 305 00:12:00.545 --> 00:12:01.369 --> 00:11:53. 301 00:11:53.305 Anton n-ar fi rãnit pe nimeni niciodatã.577 Datora bani ? 306 00:12:01.593 --> 00:11:43.097 glonþul te va gãsi.552 --> 00:11:35. 300 00:11:51.578 Nu. 299 00:11:45.482 Bunã.377 --> 00:12:00.164 --> 00:11:47.429 --> 00:11:45.170 Nu.550 Trebuie sã vorbim cu Kira Larsen. 297 00:11:41.

387 --> 00:12:11.440 --> 00:12:32.946 O aveam pe mânã.438 Normal cã dormi.316 --> 00:12:06. 320 00:12:35.Când ? .962 --> 00:12:19.407 nu mai cãuta bio-ºtampila.295 Mi-a lãsat un mesaj.. 310 00:12:09..577 Am gãsit-o.511 --> 00:12:35. 312 00:12:14. 318 00:12:32.337 --> 00:12:29.335 Bunã K. 315 00:12:23. În fine.225 --> 00:12:17.385 Era avansat în Warriors of Grun.316 Anton era un gamer.314 Piaþa neagrã ? 308 00:12:04.318 --> 00:12:09. 314 00:12:19.367 --> 00:12:26.409 --> 00:12:34.921 Încercãm sã aflãm informaþii 311 00:12:11.297 --> 00:12:21.509 pentru 318 Liquifile.579 --> 00:12:36. 316 00:12:26. 317 00:12:29. 309 00:12:06.Noaptea trecutã.307 00:12:02.923 --> 00:12:14. 319 00:12:34.331 .223 despre arma cu care a fost ucis. Probabil cã dormi. 321 .580 --> 00:12:04.960 Când a fost ultima datã când ai vorbit cu el ? 313 00:12:17.

614 În fine.616 --> 00:12:43. 329 00:13:06. 331 00:13:11.276 --> 00:13:07. 330 00:13:07. 328 00:13:03..012 Mã voi ocupa de asta chiar acum.285 Te iubesc. Dorian.287 --> 00:12:45. specializând în backup de date pe termen lung.072 --> 00:13:19. 335 00:13:19.. Aºa 327 00:12:53. 333 00:13:15. 326 00:12:50.543 --> 00:13:11.019 --> 00:12:44.225 --> 00:12:50. 334 00:13:18. Dorian-0167. 322 00:12:39.00:12:36.961 --> 00:12:53.274 Va trebui sã accesez toate dosarele de la servici ale lui Anton.303 --> 00:13:18. 324 00:12:44..363 era mereu.099 --> 00:13:13.948 --> 00:12:39.566 .540 --> 00:13:21.017 trebuie sã închid.568 --> 00:13:15. 332 00:13:13.959 Pãrea distras.070 Bunã.094 Muncea din greu..541 Desigur.038 --> 00:13:06.096 --> 00:12:54. 323 00:12:43.301 Nu-þi lãsa memoriile.540 .954 Ne vedem mâine.538 Bunã ziua. 325 00:12:49...

338 00:13:25.695 ca. 342 00:13:35.544 --> 00:13:25.455 Compania ta are un soft de urmãrire în timp real .239 Cred cã numele ei era Natalie. 345 00:13:46.720 --> 00:14:11..014 Intraserã oameni noi în viaþa lui ? 339 00:13:29.028 --> 00:13:43.753 S-ar fi întâlnit cu un recrutor. 340 00:13:32. trebuie sã te gândeºti.241 --> 00:14:00..066 Îþi aminteºti numele ? 346 00:13:50. 337 00:13:23.Înlocuieºte-þi obiectele uzate cu noi.150 Nu cunoºtea mulþi oameni din afara serviciului. 349 00:14:08.326 --> 00:13:41.542 --> 00:13:23.303 Era o femeie.152 --> 00:13:34. 347 00:13:52.203 --> 00:13:52.065 --> 00:13:48.324 Voia sã-ºi schimbe slujba ? 343 00:13:39..542 Bunã DRN-01.745 Lucra pentru o companie de recrutãri pe nume Kinsey.346 --> 00:13:29.344 Kira.021 --> 00:13:35...019 Ceva ieºit din comun ? 341 00:13:34.016 --> 00:13:32. când ai aptitudini 344 00:13:41.755 --> 00:13:39. 348 00:13:55.026 Nu. 336 00:13:21. ca ale lui Anton..305 --> 00:13:55. ai opþiuni.

351 00:14:13.539 --> 00:14:29.457 --> 00:14:13.148 --> 00:14:38. 360 00:14:41. chiar ºi cititoare ADN.267 Stai puþin.598 --> 00:14:47.250 --> 00:14:41. 352 00:14:22. Rudy.035 Cred cã ºtiu cum Anton Cross a fost omorât. 356 00:14:30.219 --> 00:14:44. 357 00:14:33.139 exploateazã un bug obscur în protocolurile de urmãrire-localizare 355 00:14:29.217 urmãrirea virtualã a oricãrei persoanã la orice orã. eºti ? 362 00:14:47.141 --> 00:14:30.146 scanere de retinã.037 --> 00:14:26.234 --> 00:14:49.248 permiþându-le sã comunice în timp real 359 00:14:38. 363 .159 --> 00:14:14.232 Dorian. 353 00:14:25.776 --> 00:14:33.143 Telefoane.537 Softul lui Anton 354 00:14:26. bio-ºtampile.145 --> 00:14:36.774 folosindu-se de toþi senzorii apropiaþi. 358 00:14:36.658 Da.554 Deci Anton a creat sistemul de ghidare al glonþului ? 361 00:14:44.350 00:14:11.157 pentru publicitate personalizatã. camere.067 --> 00:14:25.

708 concepute de armata rusã.090 Rudy crede cã MEMS-urile din interiorul glonþului care l-a ucis pe Anton 373 00:15:13.736 Am niºte informaþii despre locul de provenienþa al glonþului.241 --> 00:14:56.085 --> 00:15:07.740 --> 00:14:55.269 --> 00:14:51.297 --> 00:15:21. .738 Conform Interpolului.479 Iar hoþul are legãturi 369 00:15:01. 374 00:15:14.710 --> 00:15:00. 367 00:14:56. 370 00:15:05.00:14:49. 376 00:15:21.567 Ce lume.083 cu un grup numit Revolutin Now.560 --> 00:15:18. 372 00:15:10.295 Deci.558 au fost furate de traficanþii de arme. 364 00:14:51. 375 00:15:18.432 Iar ei l-au ucis cu el. 368 00:15:00.411 O serie a fost furatã acum 3 luni dintr-un arsenal ucrainean.688 Gloanþe ghidate automat ce pot urmãri ºi ucide pe oricine.481 --> 00:15:05.020 --> 00:15:10.738 --> 00:14:53. Anton ºi-a vândut softul traficanþilor de arme.018 O nouã armã pentru piaþa neagrã. 365 00:14:53.092 --> 00:15:14.434 --> 00:15:23. 371 00:15:07.239 circuitele MEMS din glonþ au fost 366 00:14:55.413 --> 00:15:01.690 --> 00:15:13.

451 --> 00:16:41. 381 00:15:54.586 Meritã. 378 00:15:47.449 Deci Anton îºi vinde softul de urmãrire 388 00:16:39. .620 ce poate urmãri pe oricine oriunde ar fi.509 Glonþul a fost tras de la km distanþã.835 Urmeazã-mã.507 --> 00:15:43.382 --> 00:16:24.297 Vreau sã vãd cu ochii mei.347 --> 00:15:49.951 --> 00:15:51.822 --> 00:15:56.377 00:15:40.729 --> 00:16:39.418 --> 00:16:28.traficanþilor de arme.783 O vom folosi pe ea.435 --> 00:16:09.517 Nu vezi ce avem aici ? 380 00:15:51. 383 00:16:02.324 Curând.353 --> 00:16:43. 391 .519 --> 00:15:53.Care l-au luat ºi l-au folosit 389 00:16:41.120 --> 00:16:44.351 . 387 00:16:37. 386 00:16:26.118 pentru a crea un nou sistem de ghidare pentru un nou fel de glonþ 390 00:16:43.689 Când le pot primi ? 382 00:15:56. 384 00:16:08.453 Trebuia oricum ucisã.462 --> 00:16:05. 385 00:16:23.691 --> 00:15:58.949 Sunt mulþi bani. 379 00:15:49.

396 00:16:53. .558 l-au ucis cu el.308 Dar nu sunt optimistã.00:16:44.239 --> 00:17:04. 402 00:17:06.560 --> 00:16:50. 392 00:16:46.694 .295 care a creat sistemul de ghidare.492 ªi de unde ºtim cã nu a fost produs la o scarã largã deja ? 394 00:16:50. 393 00:16:48. 399 00:17:00.Nu ºtim. 397 00:16:55.297 N-ar fi fãcut asta decât dacã cercetarea ºi dezvoltarea ar fi fost fãcute..104 --> 00:17:02. 398 00:16:57. 403 00:17:08.Tocmai au ucis omul 395 00:16:51.540 Poate vom afla cui a vândut acel program.102 Deja am alertat FBI-ul ºi DHS.310 --> 00:17:08.310 ªtie cum sã scundã banii.312 --> 00:17:09.297 --> 00:16:55.567 Trebuie sã-i gãsim pe aceºti traficanþi ºi sã oprim asta.624 --> 00:16:48.494 --> 00:16:51.569 --> 00:17:00. . Detective Stahl.622 --> 00:16:46.611 Mi-ar face plãcere sã ajut.542 --> 00:17:06. a fost la tehnic.696 --> 00:16:53..622 ªi odatã ce au luat ce au vrut de la Anton. 401 00:17:04. 400 00:17:02.237 Voi verifica fondurile lui Anton.299 --> 00:16:57.

412 00:17:21.595 --> 00:17:27.591 Sau mai drãguþ.524 --> 00:17:22.817 --> 00:17:15.717 De ce nu-l întrebãm cum a fãcut-o? 408 00:17:15. pãi. 415 00:17:29.404 00:17:09.249 --> 00:17:13.503 --> 00:17:35.054 Stai.298 --> 00:17:31.501 dintr-o companie pe nume Kinsey.120 --> 00:17:19.613 --> 00:17:11.323 --> 00:17:21.118 Ridicã-te când spui asta.593 --> 00:17:24. pãrinþii mei nu aveau bani 411 00:17:20. 410 00:17:19. 414 00:17:24.080 Nu te stresa.602 --> 00:17:33. 417 00:17:33.600 Prietena lui Anton spune cã s-a întâlnit cu un recrutor 416 00:17:31.636 .056 --> 00:17:20.719 --> 00:17:17.593 Chiar dacã eºti genetic mic. botule.082 --> 00:17:12.161 ai putea fi doar un nemernic înalt. aºa-i? 407 00:17:13.815 Tatãl tãu ºtie bine sã ascundã banii. 406 00:17:12. Richard. 413 00:17:22.247 Existã o cale mai uºoarã.522 sã mã facã mai înalt. deja eºti. 409 00:17:17.321 Da. 405 00:17:11.

627 --> 00:18:11.551 Sã mergem s-o întrebãm. 427 00:18:06.430 ªtim cã ai fost dupã ceva în acel seiful cu evidenþe 426 00:18:03.150 --> 00:17:51.613 --> 00:17:45.611 Nu existã nicio Natatalie angajatã recent de cãtre Kinsey.638 --> 00:17:37.540 --> 00:17:39.235 --> 00:18:08.310 --> 00:17:43.570 --> 00:18:09.538 Tot ce avem e primul ei nume..394 Întrebat dar nu rãspuns.590 --> 00:17:57.614 Sau poate a minþit. 422 00:17:45.233 când ai asaltat secþia cu Sindicatul. 421 00:17:43..290 Aºteaptã.568 Chiar vom trece din nou prin asta? 428 00:18:08.396 --> 00:18:13.281 --> 00:17:46. 430 00:18:11. 419 00:17:37. 423 00:17:49.310 --> 00:18:03.432 --> 00:18:06. 424 00:17:55.A fost nouã lui chestie în aceastã viaþã. 425 00:18:01.574 Poþi verifica? 420 00:17:41. 418 00:17:35. Natalie.279 Poate Kira a reþinut numele greºit.569 Ce a fost? 429 00:18:09.796 La fel ca în ultimele 50 de ture. .

443 00:19:01.287 --> 00:19:01.112 --> 00:18:54.285 --> 00:18:59. 438 00:18:48. 435 00:18:41. 440 00:18:56.222 --> 00:19:02.771 --> 00:18:45.500 --> 00:18:17.220 Trebuie sã fie frustrant. 432 00:18:15. 442 00:18:59.468 sunt pregãtitã sã-þi ofer o înþelegere.310 --> 00:18:50.116 --> 00:18:57.440 --> 00:18:48.769 ºi vom avea o înþelegere.400 De aceastã datã.431 00:18:13. 433 00:18:17.581 Meritã.283 Atât de aproape. plec nevinovat.343 Asta nu se va întâmpla. e diferit.169 --> 00:18:42.394 Prietena ta Anna .438 Întrebi pentru o bucatã mare de informaþie.167 Ne spui ce este. 441 00:18:57. 436 00:18:42.402 --> 00:18:19. 437 00:18:45.889 Nu-i aºa. amice? 444 00:19:06.798 --> 00:18:15.308 Pentru asta. 434 00:18:38.599 --> 00:18:41.285 dar totuºi atât de departe. 439 00:18:52. Reinhardt.559 --> 00:19:08.498 De data asta.

455 00:19:42.192 O s-o gãsim.565 --> 00:19:47.715 Cât de tare? 452 00:19:34.177 --> 00:19:25.879 --> 00:19:28.396 --> 00:19:10.546 Ai vrea sã ºtii unde? 451 00:19:28.691 --> 00:19:40.762 --> 00:19:45.548 --> 00:19:30.445 00:19:08.467 --> 00:19:51. 454 00:19:40.170 --> 00:19:53. 450 00:19:25.194 --> 00:19:42.304 .465 Dacã ai destul timp.836 Nu-i aºa cã þi-ar place 448 00:19:17.696 ar fi foarte impresionatã sã te vadã cã mã conduci. în cele din urmã.168 Dar.486 --> 00:19:37. 457 00:19:47.563 Da.760 ªi vom gãsi ºi dupã ce erai aici.665 ªtii cã asta nu-i numele ei real? 447 00:19:15. chiar crezi 458 00:19:51. cred.838 --> 00:19:20.689 Fã-o sã mã lase sã plec nevinovat. 456 00:19:45.698 --> 00:19:12. 453 00:19:37. 446 00:19:10.877 ªtiu unde este.539 sã-þi pui mâinile în jurul acelui gât? 449 00:19:24.402 --> 00:19:17.

328 celor 11 bãrbaþi omorâþi în ambuscadã? 467 00:20:18.925 --> 00:20:14. 471 00:20:24.712 Scoate-l de aici.198 Oare ei ar putea trãi? 469 00:20:22.181 Bine.899 --> 00:20:22. 461 00:20:02.903 --> 00:20:27.524 O înþelegere cu care sã poþi trãi.346 Mersi. 465 00:20:14.897 ªi acel om care a murit în asalt? 468 00:20:20. 464 00:20:12.371 Aºa cã ai negocia cu un criminal? 472 .923 Una cu care sã pot trãi.714 --> 00:20:02.886 --> 00:20:09.348 --> 00:20:04. sã mergem.844 --> 00:20:00.330 --> 00:20:20. 460 00:20:00.cã sunt singurul care vine dupã el? 459 00:19:58. 462 00:20:07.333 M-am gândit nonstop 470 00:20:23.786 Chiar erai pe cale sã-i oferi o înþelegere? 463 00:20:09.335 --> 00:20:24.526 --> 00:20:16.200 --> 00:20:23.495 --> 00:20:18.493 Cum rãmâne cu familiile 466 00:20:16.901 cum sã fac sã fie bine pentru ei.788 --> 00:20:12. da.

201 --> 00:20:59.00:20:27..350 --> 00:21:14.571 Recrutorul pe care l-ai menþionat.242 Ceva ce-i mult mai rãu.331 --> 00:20:57.449 Acum câteva sãptãmâni.609 Sigur ai auzit bine numele? 482 00:21:06. 483 00:21:08. 475 00:20:51.179 --> 00:21:13. 485 00:21:13.348 Am dat de ei în stradã lângã biroul nostru..167 oamenilor care l-au omorât cu ea. 476 00:20:52.421 --> 00:20:45.178 --> 00:21:09. nu sunt absolut sigurã. ea nu existã.178 Cum i-ai aflat numele? 484 00:21:09. Natalie? 480 00:21:02.730 --> 00:20:54.573 --> 00:21:04.227 --> 00:20:52.329 Trebuie sã vorbim.755 Poftim. 474 00:20:44. 481 00:21:04.611 --> 00:21:08.274 --> 00:20:32.772 De ce þi-e fricã aici? 473 00:20:30.573 Am verificat la Kinsey. 479 00:21:00.575 --> 00:21:06.728 Kira. 477 00:20:54. 486 .373 --> 00:20:28.176 Nu.370 --> 00:21:02.199 Îl suspectãm pe Anton cã a vândut tehnologia companiei tale 478 00:20:57.

499 00:23:40.738 --> 00:23:37. da.775 --> 00:23:40.200 --> 00:23:31. 488 00:21:16.787 --> 00:21:18.958 John.773 Mulþumesc pentru cooperare.239 Parcã ai zis cã nu rateazã niciodatã.294 Aºa cred. 490 00:21:57.451 --> 00:21:15.785 Avea pãr blond. 492 00:22:41. 495 00:23:01.242 Îmbrãþiºãri.322 --> 00:21:19. 487 00:21:15.891 --> 00:22:42.860 Ai putea-o identifica dacã ai vedea-o? 491 00:21:59. nu droguri.649 . 497 00:23:34.320 accent slav.454 Anton mi-a prezentat-o. 489 00:21:18.246 Stai în partea aceasta a zidului ºi respecta autoritatea..678 --> 00:23:03.612 Eºti bine? 496 00:23:29. 498 00:23:37.00:21:14.244 --> 00:23:44.692 --> 00:21:59.834 Te rog stai nemiºcat.426 Ce? 494 00:22:55.404 --> 00:22:58. 493 00:22:42.960 --> 00:22:44. 500 00:23:44.784 Veneau de la prânz.786 --> 00:21:16..248 --> 00:23:46.862 --> 00:22:01.

551 Poþi continua? 502 00:23:52. 503 00:23:59.745 Mulþumesc.973 --> 00:24:13.954 Dacã þii ceva.231 Eºti în siguranþã aici. 508 00:24:15. 509 00:24:18.934 --> 00:24:05.188 --> 00:24:26. 511 00:24:23. 504 00:24:00.277 --> 00:24:16. Kira.862 E bine.248 --> 00:24:22.233 --> 00:24:03. 505 00:24:02.156 Super.932 Maºina asta e fãcutã din titan.Cum îþi sunt funcþiile? 501 00:23:46.885 De asta a încercat sã te omoare.956 --> 00:24:28.222 acum e momentul sã spui.553 --> 00:24:23.887 --> 00:24:25.551 Kira. trebuie sã ºtii ceva despre Anton.700 Nu te pot urmãri aici.196 --> 00:24:00.708 Aº fi moartã dacã nu erai tu.864 --> 00:24:02. 512 00:24:25.622 --> 00:23:54.224 --> 00:24:29. 514 00:24:28. 507 00:24:10. 513 00:24:26.186 Nu ºtiu.790 .651 --> 00:23:48. e bine. 506 00:24:03. 510 00:24:22.

913 --> 00:24:53.820 --> 00:25:34.176 --> 00:24:50. 526 00:25:29. 516 00:24:33.952 Aimee. Care-i numele ei? 524 00:24:56.966 Te vom transfera într-un loc de siguranþã.149 Bine.213 Se va îngrijora dacã nu merg acasã. 519 00:24:41.174 Prietena mea Janet o are. 521 00:24:47.930 Bine. 522 00:24:50. 525 00:25:05.783 --> 00:25:32. 523 00:24:53. Nu apare.032 --> 00:24:38.968 --> 00:24:40.568 într-un loc unde nu poþi fi detectatã.215 --> 00:24:56.027 Nu o pot gãsi.907 --> 00:24:47. 515 00:24:29.792 --> 00:24:33. 518 00:24:38.Nu þin.970 --> 00:24:44.818 .137 Nu merg nicãieri fãrã fiica mea.Aimee! .Mamã! 527 00:25:32.753 Te iubesc foarte mult! .911 Trebuie sã merg s-o vãd chiar acum. 520 00:24:45. 517 00:24:37.996 --> 00:24:35. Nu ºtiu nimic.026 --> 00:25:08.151 --> 00:24:58.994 Nu ºtiu de ce m-ar vrea moartã. O vom aduce noi la tine.

936 Deocamdatã.132 --> 00:26:20.956 --> 00:25:39. trebuie sã fii sincerã cu tine însuþi.244 --> 00:26:01.185 --> 00:26:08.183 E vreo parte din tine ce are dubii în legãturã cu Anton? 537 00:26:05. .973 Asta a fost programatã aceastã tehnologie sã facã.528 00:25:36.597 ºi cu cine se vede. .938 --> 00:25:53. 530 00:25:47. 536 00:26:01.242 Am vãzut ce poate face aceastã tehnologie.286 Pãi.024 Fii binecuvântat.659 . 533 00:25:53..246 Kira. 529 00:25:45.899 Avem oameni afarã.975 --> 00:25:57. 531 00:25:49.661 --> 00:26:19. 535 00:25:57.167 O sã fii în siguranþã aici..832 --> 00:25:47.258 --> 00:26:14. poate. 534 00:25:54.Da.901 --> 00:25:49.De ce? 539 00:26:14. Nu ai idee.130 Pentru cât e de secretos unde merge 540 00:26:19.248 --> 00:26:05.169 --> 00:25:50. 532 00:25:50.040 --> 00:25:54. 538 00:26:12.038 dar mã vor gãsi.

763 --> 00:26:53..492 --> 00:26:49.M-aº la un ºtergãtor de memorie.200 l-aº putea extrage.666 --> 00:26:57. 550 00:26:53.078 Cum sã ne facã aºa ceva? 547 00:26:47.Kira. E tot ce am.640 --> 00:27:05.941 --> 00:26:31.203 --> 00:26:26.092 Dacã-mi ºtergeþi memoria? 548 00:26:49. 545 00:26:29.599 --> 00:26:22. 543 00:26:24. dar..706 --> 00:26:28.096 ºi aº ºterge tot ce ºtiu despre Anton.537 --> 00:27:02.664 Orice ar crede ei cã mi-a zis. 553 00:26:59. 552 00:26:57.. 551 00:26:54.094 --> 00:26:51.541 00:26:20.098 --> 00:26:54.535 Asta poate are sens pentru tine acum.704 În orice ar fi fost implicat.202 --> 00:26:59..673 uitã-te ce ne-a fãcut nouã. 544 00:26:26.199 De ce nu mi-ai spus asta înainte? 542 00:26:22.201 Pentru cã nu am vrut s-o cred.638 Trebuie sã fiu aici pentru ea.575 ªi atunci poate m-ar .844 --> 00:26:34.. 554 00:27:02. 549 00:26:51.761 .. .842 I-a fost ca un tatã.201 --> 00:26:24. 546 00:26:31.

698 Dar am nevoie sã ai încredere în mine.942 --> 00:27:40.655 --> 00:27:19.990 --> 00:27:23.648 --> 00:27:14. 564 00:27:31.879 ªtiu cã eºti îngrijoratã pentru fata ta.. 560 00:27:19.978 --> 00:27:44.134 --> 00:27:34. 561 00:27:23.577 --> 00:27:08.988 Nu sunt de acord cu asta. Înþeleg asta. 558 00:27:14.697 --> 00:27:27.898 --> 00:27:29. 566 00:27:40.158 Poate dacã viaþa ta ar depinde de asta. Nu ar conta. 563 00:27:27.653 Eºti genul de om care-i împotriva ºtergerii memoriei? 559 00:27:17.069 Poþi garanta cã ne poþi proteja? 565 00:27:38.896 decât în mine cã o voi opri.695 Ai mai multã încredere cã tehnologia te va gãsi 562 00:27:25. 557 00:27:10. . ai fii.183 Uitând de Anton nu-i un rãspuns aici.013 --> 00:27:10. 555 00:27:05. 556 00:27:08.646 Nu merge aºa.160 --> 00:27:25..lãsa în pace.976 Nu.185 --> 00:27:17.011 când nu mai sunt o ameninþare pentru ei.

189 --> 00:28:30.526 --> 00:28:34. 577 00:28:35. 571 00:28:00.854 Va schimba lumea în care ea va trãi pentru totdeauna. 568 00:27:46.932 Te rog fã-l sã tacã.061 ªtii ceva.063 --> 00:28:02. 570 00:27:58.963 --> 00:28:37.612 Ce vrei sã fac? 575 00:28:29.732 --> 00:28:06.730 Însã ne vom da seama ce este.823 Care-i problema lui? 576 00:28:32.077 --> 00:28:18.767 E un cântec pop korean.883 --> 00:27:49. 574 00:28:16. 569 00:27:49. 579 00:28:39.486 --> 00:27:52.881 --> 00:27:46.093 --> 00:28:00.536 vom face tot posibilul sã te protejãm. 572 00:28:02.484 va schimba lumea în care trãim.167 Dar îþi promit cã eu ºi partenerul meu 573 00:28:06. 580 .999 --> 00:28:39.567 00:27:44.881 dar dacã aceastã tehnologie se rãspândeºte.169 --> 00:28:09.661 Sigur. s-a fãcut. 578 00:28:37.934 --> 00:28:41. Dã-i drumul.997 Cãpitanul e de acord.

590 00:29:07.531 --> 00:29:11.674 --> 00:28:48.038 --> 00:28:46.484 Foloseºti biata femeie ca pe o momealã? 585 00:28:59. 593 00:29:11.635 Îl gãsesc atrãgãtor ºi liniºtitor.354 ceva în legãturã cu asta. 581 00:28:45.656 de la locul de siguranþã.793 --> 00:29:07.791 ºi o vom pune undeva în subteran. 583 00:28:55.963 Probabil. dacã nu faci 582 00:28:46.048 Mulþumesc.672 Rudy.00:28:41.014 --> 00:28:57.091 ºi vom porni comunicaþiile. ºi eu voi trage în el. 592 00:29:10.658 --> 00:29:05. 588 00:29:04.495 --> 00:29:10.965 --> 00:29:14.498 . O vom muta 587 00:29:03.190 --> 00:29:04. 586 00:29:01. 584 00:28:57.486 --> 00:29:01.529 Atragem traficanþii de arme cãtre noi.050 --> 00:28:59.769 --> 00:28:43.188 Nu mai e în sistem.653 Da. 589 00:29:05.655 --> 00:29:03.493 O pui înapoi în sistem? 591 00:29:08. Semnalele lui Kira sunt oprite.093 --> 00:29:08.

651 Pe bune? Pentru mine? Cât de drãguþ.845 Kennex. 595 00:29:16. implicarea botilor sexuali? 596 00:29:18.653 --> 00:29:34.905 Da.. 602 00:29:29.067 E cumva în orice fel.079 Sunt eu.175 Mersi.755 Am ceva pentru tine . ºtii ceva. 604 00:29:31.180 Cum eºti? 603 00:29:30.238 --> 00:29:19. nu trebuia.175 --> 00:29:24.081 --> 00:29:30.173 Suntem bine.952 Nu. 599 00:29:22. 601 00:29:27. 606 00:29:34.639 --> 00:29:20. 597 00:29:19.954 --> 00:29:36.784 --> 00:29:33.782 Am ceva pentru tine. 600 00:29:26.. 605 00:29:33..119 Mã refer la caz.121 --> 00:29:37.637 Pentru cã sunt dispus.500 --> 00:29:16. 607 00:29:36.907 --> 00:29:22.ai nevoie de ajutor sub acoperire? 594 00:29:14.069 --> 00:29:18..847 --> 00:29:29. Rudy? 598 00:29:20.182 --> 00:29:31.236 chiar ºi tangenþial.813 --> 00:29:27.

ºtiam asta.929 --> 00:29:45." 619 00:29:59.745 --> 00:30:01. 608 00:29:38.145 --> 00:30:03.824 --> 00:29:39.930 în faþa bãncii Merit. desigur. 617 00:29:54.673 Nu existã niciun cont cu numele lui.145 Asta-i.143 Mark e al doilea nume al lui Anton. 618 00:29:56.835 Am verificat camerele video.675 --> 00:29:59.în legãturã cu Anton. 616 00:29:51. 610 00:29:42. 609 00:29:39.234 ºi încã odatã o sãptãmânã mai târziu.837 --> 00:29:54.171 ºi a intrat în bancã.258 Da. 613 00:29:46.992 --> 00:29:41.990 Da.298 Odatã. 614 00:29:48. .927 Ce ai? 611 00:29:43.528 --> 00:29:43.932 --> 00:29:48.236 --> 00:29:51.300 --> 00:29:50. Asta-i urma lãsatã de bani. 620 00:30:01.764 --> 00:29:46.173 --> 00:29:56.743 dar a fost unul cu numele de "Mark Cross. acum trei sãptãmâni. 615 00:29:50.762 Maºina lui Anton a parcat necorespunzãtor 612 00:29:45.

982 --> 00:30:41. Vom verifica. Mersi. 623 00:30:06.Uite.323 Bun.Mersi.087 --> 00:30:10.605 Nu ascundea niciun ban. 625 00:30:10.947 Un fel de cod.223 --> 00:30:14. 629 00:30:27.283 --> 00:30:06. 635 . nu existã niciun ban în cont.983 Nu.689 --> 00:30:12.985 --> 00:30:09. 627 00:30:17. 630 00:30:29. .746 Sunt numere pe ele. Val.281 Ai gãsit banii pe care-i are pentru cã a vândut programul? 622 00:30:05.344 Ce faci cu astea? 632 00:30:36.569 Niciun ban. 624 00:30:09.607 --> 00:30:30.748 --> 00:30:38. 631 00:30:34. 634 00:30:39.346 --> 00:30:37.973 Multe lucruri personale.221 O sã-þi trimit adresa acum.827 --> 00:30:19. super.850 O parolã probabil.147 --> 00:30:05.687 Poate banii sunt acolo.728 .935 --> 00:30:27.085 dar are o cutie de valori.621 00:30:03.277 --> 00:30:36. 633 00:30:37. 626 00:30:12.571 --> 00:30:29. 628 00:30:24.

638 00:30:53.834 --> 00:31:38.990 --> 00:30:59.161 al schemei pânã joi.162 --> 00:31:32.793 --> 00:30:51.869 --> 00:32:15. 645 00:31:32.682 Unde-i Kira Larsen? 649 00:32:12. 648 00:31:51.398 Anton nu profita de pe urma afacerii. crezi cã asta va merge? 642 00:31:16.286 Putem ajunge la ea în orice vreme.288 --> 00:30:56.364 --> 00:31:35. 640 00:30:56. 636 00:30:47..115 --> 00:31:53.118 --> 00:30:55. 646 00:31:33. 647 00:31:36.688 Cip video..848 Te pot proteja? 643 00:31:28.568 A fost ºantajat.00:30:44. 637 00:30:48.160 Livreazã a treia parte 644 00:31:30.988 Cred cã ºtii asta. 641 00:31:12. 639 00:30:55.163 --> 00:31:33.690 --> 00:30:48.315 --> 00:31:18.711 --> 00:31:16.156 Nu fã o greºealã ce nu poate fi reparatã.313 Kira.137 .362 Nu va fi un alt timp.293 Ruleazã-l.791 E plin.754 --> 00:30:46.599 --> 00:31:30.

.290 Kira a spus cã i-a vãzut afarã în apropierea biroului ei 659 00:32:35.John? .174 --> 00:32:19.292 --> 00:32:37.139 --> 00:32:17.986 Anton a minþit în legãturã cu ea pentru un motiv.988 --> 00:32:35.172 Am primit o înºtiinþare cum cã Kira Larsen a pãrãsit 651 00:32:17.916 --> 00:32:28. 653 00:32:23.727 --> 00:32:39. singurã minciunã 656 00:32:28.694 ªtim cum aratã Anton ºi Kira.283 Pânã o gãsim.729 Aºa cã putem folosi recunoaºterea facialã sã-i cãutãm 662 00:32:41.185 rãmasã e s-o urmãrim pe Natalie. 655 00:32:26.146 --> 00:32:24.725 acum douã sãptãmâni întorcându-se de la prânz.731 --> 00:32:43. 658 00:32:31. 657 00:32:30.008 clãdirea sigurã acum cinci minute.Ce? 650 00:32:15.187 --> 00:32:31. 661 00:32:39.696 --> 00:32:41.143 --> 00:32:22.043 S-a dus. 652 00:32:20.746 Aceºti oameni 654 00:32:24. Da? 660 00:32:37.914 nu se vor opri pânã nu o vor gãsi pe Kira.748 --> 00:32:26.064 .285 --> 00:32:30.

246 lucru pentru care au putut sã-l facã chiar din Estonia.895 Glonþul Magic e o înþelegere 675 00:33:14.868 Sunt multe fete în oraº. 673 00:33:10.066 --> 00:32:44. 666 00:32:53.711 --> 00:32:59.766 biroului ei de acum câteva sãptãmâni? 664 00:32:44.822 cu o acurateþe de 25 de cm.859 ºi cu puþin risc de a expune operatorul. 669 00:33:02.870 --> 00:32:48.017 --> 00:33:04.989 --> 00:33:08.164 .861 --> 00:33:14. 674 00:33:12.275 --> 00:32:55.231 E ceva ce trebuie sã vezi. 668 00:32:59." 672 00:33:08.824 --> 00:33:10.325 --> 00:33:12.323 "Rapid.987 Glonþul Magic poate localiza o singurã þintã umanã 671 00:33:06.320 --> 00:33:06.768 --> 00:32:46. 670 00:33:04. 665 00:32:46.015 Limbã e cecena.318 "Cu o razã maximã de doi km.ºi pe cealaltã femeie din vecinãtatea 663 00:32:43.709 DHS a putut sã extragã asta de la sediul secret 667 00:32:55.897 --> 00:33:17.248 --> 00:33:02. precis.

972 --> 00:33:59. am interceptat un semnal 680 00:33:26.827 Acum aºteptãm. 683 00:33:43. 678 00:33:22.fãcut pentru a fi doar câte un foc.705 Glonþul nu o poate ajunge. .040 de la comunicãrile personale ale lui Kira Larsen. Dar e la subteran.674 Trebuie sã mergem noi.909 Afiºeazã-l." 676 00:33:19.615 Se pare cã Kira a mers pe planul tãu.126 --> 00:33:47.372 Cãpitane.970 Am gãsit-o.333 --> 00:33:21.735 Scapã de problema ºi fã un reportaj publicitar despre asta. 681 00:33:28.374 --> 00:33:28.124 Bine.604 Foarte costisitor. acum ce? 684 00:33:45.095 Bine.736 Foarte drãguþ. 679 00:33:24.042 --> 00:33:29. 686 00:33:55.090 --> 00:33:45.738 --> 00:33:24. 677 00:33:21.879 --> 00:33:35. 688 00:34:01.668 --> 00:33:57.737 --> 00:33:22.040 --> 00:34:02. 687 00:33:57. 685 00:33:47.606 --> 00:33:26. 682 00:33:32.829 --> 00:33:49.

701 00:35:02. 691 00:34:18.283 --> 00:34:45. 693 00:34:21.635 ajunge aici.270 Douã la stânga.927 ªterge-o.199 --> 00:35:02.987 --> 00:34:15.635 --> 00:35:06. sunt cel puþin 12 magazine de memorie în acel cartier.689 00:34:13. .063 --> 00:34:26.822 --> 00:34:18.056 3435 Randall Avenue.Vreau sã mã gãseascã. 697 00:34:44.160 --> 00:34:21.616 Ce faci? 698 00:34:56.694 --> 00:34:23.869 --> 00:34:32.798 Da.158 Ce-i listat pe 3435 Randall? 692 00:34:20.867 --> 00:35:04. 699 00:34:59. 696 00:34:29.166 Pariu cã a mers la un ºtergãtor de memorie. 695 00:34:26.061 închisã în ultimele 11 luni.800 --> 00:34:28. apoi la dreapta.820 Încã nu s-a miºcat. 700 00:35:01.058 --> 00:34:20. pot vedea cum .197 Trebuie sã mergem.633 Vreau sã mã gãseascã! ªi când vor 702 00:35:04.794 --> 00:34:57.Nu avem destul timp.692 E listatã ca o aprovizionare de þevi.930 --> 00:35:01. 690 00:34:15. 694 00:34:23.865 .

249 Femeia pe care ai vãzut-o cu Anton.îmi ºterg memoria! 703 00:35:06. 714 00:35:29.157 --> 00:35:29.177 --> 00:35:14.779 --> 00:35:16.293 Sã mergem.055 --> 00:35:27.053 credem cã e în echipa de traficanþi. 713 00:35:28. 710 00:35:19.271 Nu înþeleg de ce vor sã mã omoare. mã vor lãsa în pace. 711 00:35:21. Natalie. ºi tu o poþi identifica.637 --> 00:35:08.981 --> 00:35:19. Kira.122 John.224 Trebuie sã ne grãbim.035 Jos! 716 . 707 00:35:14. 715 00:35:39.273 --> 00:35:10.206 dar ºtiu cã trebuie sã aibe ceva cu Anton! 705 00:35:10.347 --> 00:35:17. 704 00:35:08.979 Cred cã sim 709 00:35:17.208 --> 00:35:13.345 Nu ar conta.226 --> 00:35:31.251 --> 00:35:25.035 --> 00:35:40. 708 00:35:16.175 Þi-am spus.581 de ce încearcã sã te omoare.583 --> 00:35:21.777 despre el. 712 00:35:25. dacã scap de tot din mintea mea 706 00:35:13.

456 --> 00:35:49.Sã-þi vãd mâinile! .099 Poþi sã-i faci sã tragã?! 720 00:36:09. Mâinile sus! Poliþia! 724 00:36:31.565 --> 00:36:36.Super.929 --> 00:36:34.Liber.533 --> 00:36:37.004 --> 00:36:42. 721 00:36:24.Liber! 726 00:36:34.436 Haide. .în mai puþin de trei minute. 719 00:36:02.226 Mâinile sus. .632 Kira. Sã mergem.779 --> 00:35:50.467 --> 00:36:41.Recepþionat.228 --> 00:36:32.00:35:48.907 Asta le-ar da destul timp cât sã ne omoare.Al meu nu.563 .002 Scoate-o de aici.927 . 718 00:35:50.291 --> 00:36:29.493 --> 00:36:31. 723 00:36:29.Poliþia. .491 . Detective.166 --> 00:36:04. 722 00:36:28.338 Du-te. .105 --> 00:36:10.945 . 725 00:36:32. 728 00:36:39.531 Avem cod patru! 727 00:36:36.777 Întãririle vor ajunge aici 717 00:35:49.120 --> 00:36:26.947 --> 00:35:52.388 Al meu e în viaþã. 729 00:36:41.

027 Sunt ameninþãri.655 --> 00:37:24. 735 00:37:13.235 Anton a schimbat acest program .029 --> 00:37:34. 739 00:37:27. 732 00:36:52. 738 00:37:22.832 Ce? 743 00:37:36. Hai cu noi.730 00:36:42.364 Am gãsit filmarea într-o cutie de valori pe care Anton o avea.574 --> 00:37:12.482 --> 00:37:20.834 --> 00:37:39.653 a schemei pânã joi. 736 00:37:18.438 --> 00:36:44.044 --> 00:37:13. 741 00:37:31.379 Nu fã o greºealã ce nu o poþi repara.405 Eºti bine.479 Þi-a fãcut norma pe ziua de azi.324 --> 00:37:29.194 --> 00:37:31.481 --> 00:36:54.017 Livreazã a treia parte 737 00:37:20. 733 00:37:09.387 Nu vei avea alt timp.192 De unde ai asta? 740 00:37:29.019 --> 00:37:22. 742 00:37:34.042 Putem ajunge la ea în orice moment.477 --> 00:36:52.910 Cred cã ºtii asta.912 --> 00:37:16. 731 00:36:49.248 Îþi voi trimite factura. 734 00:37:12.366 --> 00:37:36.

745 00:37:41.. ºi. 749 00:37:57.948 ºi viaþa fiicei tale..378 Anton a schimbat acest program sã-þi salveze viaþa 747 00:37:49.521 --> 00:38:00.544 --> 00:38:24.122 ªtii ce înseamnã aceste numere? 750 00:38:10.416 --> 00:38:30.907 --> 00:38:21. 746 00:37:45. 751 00:38:14.237 --> 00:37:41. 744 00:37:39. 754 00:38:24.414 Am rupt-o în bucãþi.870 --> 00:38:16.153 --> 00:38:33.sã te protejeze. 755 00:38:26.380 --> 00:37:52. 756 00:38:30.151 ªi a spus cã mã va cuceri.987 ºi cã va pãstra asta ca un memento.851 --> 00:37:57. 748 00:37:54. a notat 752 00:38:16. ºi a fãcut-o.971 Aveau nevoie de expertizã lui. .535 A spus cã le va pãstra.008 --> 00:37:49.519 Am gãsit astea.612 era genul de bãiat de modã veche.866 --> 00:38:13. 753 00:38:21..905 Când ne-am întâlnit prima datã.506 ºi te-au folosit s-o obþinã.614 --> 00:38:26.542 numãrul de telefon pe o bucatã de hârtie cu un pix.973 --> 00:37:43..

760 00:38:54.Pentru mine? . 768 00:39:35. 770 00:39:38.223 Mulþumesc.909 --> 00:38:56.851 --> 00:39:06. 766 00:39:30. 759 00:38:47.277 --> 00:39:33.826 Obiºnuiam sã ne scriem notiþe unul altuia.824 --> 00:38:38.243 Vreau sã ai asta.989 --> 00:39:10..757 00:38:35.416 .249 --> 00:39:01.063 în pix.920 --> 00:39:41. pe bune acum.437 --> 00:38:52.281 Te rog. am ceva pentru tine. pe bune. 763 00:39:02.381 --> 00:39:35. 765 00:39:19. 764 00:39:08.429 --> 00:38:43. 761 00:38:59.387 Nu.848 ªtii. te conduc.214 --> 00:39:00..973 Nu-þi pot spune cât de fericitã sunt cã-mi pot aminti asta.534 Kira..Da.379 Poþi pune asta înapoi la dovezi? 767 00:39:33. eu.850 --> 00:39:37. 758 00:38:40..247 Nu. . 769 00:39:37.418 --> 00:39:38.253 Nu aº avea nimic de la el dacã nu erai tu.918 Glumeºti. 762 00:39:00.166 --> 00:39:21.

152 Mulþumesc pentru gumã.020 Mulþumesc.269 --> 00:39:57.969 . 779 00:40:14.290 --> 00:40:53.267 ªi eu am ceva pentru tine.565 Scuze. 777 00:39:55.562 Credeam cã ai nevoie. . 778 00:40:11.160 --> 00:39:48.Vorbesc serios.890 Sfârºit de turã. 782 00:40:49. Am.Pentru mine? .517 --> 00:40:13.294 Da.051 --> 00:40:49. . 775 00:39:50.431 --> 00:40:27.420 --> 00:40:16.ªtiu. 771 00:39:43.494 Toþi artificialii sã se prezinte în staþiile de încãrcare.184 Hârtie. 781 00:40:47.531 .921 Ãla-i un pix? 780 00:40:25.395 Pentru mine? 774 00:39:49.892 --> 00:40:57. 776 00:39:52.533 --> 00:39:55.397 --> 00:39:50.296 --> 00:39:49. 783 00:40:52. 772 00:39:46. 784 00:40:53.Nu trebuia.564 --> 00:39:52. 773 00:39:48.424 --> 00:39:46.158 E o gumã de energie.Da.154 --> 00:40:51.

094 --> 00:41:20.. 793 00:41:17.ro Portalul Studentesc Nr. 790 00:41:08.000 --> 0:41:26.533 --> 00:41:03. 1 in Romania .905 John.230 IP Sec are deja o echipã pregãtitã ºi în derulare. 791 00:41:13.010 --> 00:41:14.fastsubtitles. 788 00:41:03.374 Mersi cã nu ai distrus niciun MX astãzi.785 00:40:57..268 --> 00:41:05.737 <font color=#FF0000>Traducerea ºi adaptarea</font> <font color=#FF8C00>Richard Nasta & TheDude</font> pentru www.946 noaptea-i încã tânãrã.531 Sunt încrezãtori cã vor putea 787 00:41:01. 789 00:41:06.268 .266 afla locaþia de unde a venit ºantajul. 786 00:41:00.971 --> 00:41:08. pãi.ro 794 0:41:21.RegieLive.000 Subtitrare downloadata de pe www. .Pânã când apare urmãtorul.Da.907 --> 00:41:11.232 --> 00:41:01.645 --> 00:41:16.496 --> 00:41:00.643 Da. 792 00:41:14.