LATIH TUBI

.DEFINISI  Pengulangan fakta-fakta dalam meningkatkan kecekapan tentang apa yang telah diajar ia bertujuan untuk mencapai tahap kemahiran atau untuk melekatkan sesuatu perkaitan supaya ia menjadi lebih kekal dalam ingatan.

TUJUAN:  Kaedah menjawab soalan latih tubi secara berterusan membantu mengekalkan maklumat yang diproses oleh otak ke dalam memori dalam jangka waktu yang lebih lama .

   LANGKAH : Guru memberikan penerangan tentang topik yang dipelajari.  TAJUK: Ciri-ciri bahan. Guru mengadakan penilaian. Contoh: Guru memberikan lembaran kerja kepada murid-murid berkenaan bahan yang boleh dan tidak boleh mengalirkan arus eletrik iaitu beberapa soalan obkjektif. Contoh : Guru memberikan penerangan tentang bahan yang mengalirkan arus eletrik dan bahan yang tidak mengalirkan arus eletrik.   . Contoh :guru menyemak lembaran kerja yang diberikan dan mengarahkan murid-murid untuk melakukan pembetulan jika terdapat kesilapan.(Menyiasat Alam Bahan Tahun 4) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami ciri-ciri bahan.   Guru menyediakan lembaran kerja kepada murid-murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful