BELAJAR CARA BELAJAR

Disediakan oleh: Esther Siow Hou Sen Joo Lam Pui Yee

Objektif BCB
 Menyediakan murid yg berupaya belajar sendiri tanpa guru  Membolehkan murid menggunakan pengetahuan sedia ada, rakan dan bahan lain sbg sumber pembelajaran  Membolehkan murid membuat refleksi dan menilai tahap pembelajaran sendiri  Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ke situasi lain, samada dlm m/p lain dan pergaulan.

Proses utk memperoleh teknik belajar sama ada bersama guru atau tanpa guru.

Menentukan objektif pembelajaran

Menyesuaikan gaya pengajaran guru dgn gaya pembelajaran murid
Menyediakan pelbagai teknik dan aktiviti utk menjalankan P&P Memilih bahan P&P yg sesuai Berbincang dgn murid Menilai secara formatif & sumatif dan merekod pencapaian murid Mengambil tindakan susulan yg sewajarnya.

Peranan murid Mengenal pasti kecenderungan gaya pembelajaran Menilai keupayaan diri utk belajar dan mengambil tindakan seterusnya Menetapkan matlamat & diharapkan dpt menjayakan Berbincang dgn guru sama ada matlamat yg ditetapkan mampu dicapai atau tidak Merancang pembelajaran secara terperinci .

.Melaksanakan perancangan Melaporkan kemajuan pencapaian Berbincang dgn rakan sebaya dan guru tentang tugasan. penguasaan kosa kata. Membuat refleksi dan menilai pencapaian Memberikan ganjaran atas kejayaan diri. kerja projek.

KEMAHIRAN BELAJAR KEMAHIRAN MAKLUMAT PENGURUSAN MASA DAN GAYA PEMBELAJARAN STRATEGI METAKOGNITIF PERSEDIAAN PEPERIKSAAN .

.

intensif. laju Menulis Mencatat nota • Laporan.cepat mengingat . imbasan.Mendengar dengan berkesan Membaca • Luncuran.

Kemahiran mendengar dgn cekap .

Sbhg proses komunikasi antara manusia Aktiviti akviti dr segi mental kerana melibatkan kefahaman dan pemprosesan maklumat yg didengar. .

Apa yang didengar • Pelbagai teks Mengapa mendengar • Sebab Siapa yang didengar Bagaimana mendengar dgn berkesan Bagaimana meningkatkan kemahiran mendengar .

Kemahiran membaca .

pengetahuan.Mendapatkan maklumat. dan fakta mengenal sesuatu perkara Proses kompleks yg melibatkan proses komunikasi antara pembaca dgn penulis melalui tulisan yang dibaca. .

• Kemahiran membaca utk mendptkan maklumat terperinci Imbasan(scanning) Bacaan intensif Bacaan laju .Terdapat 4 jenis gaya bacaan: Luncuran(Skimming) • Mendapat maklumat ringkas dan pantas • Mendapatkan maklumat yg lebih mendalam daripada skimming.

Kemahiran mencatat nota .

• Berlaku semua situasi belajar. • Sebab mencatat nota – mencatat isi utama penting sebagai rujukan – Isi penting boleh dikembang kepada fakta asas – Catatan nota dikumpulkan utk keperluan rujukan tambahan masa depan. maklumat dan isi penting drpd bahan yg dibaca. .• Aktiviti merekod fakta. dilihat atau didengar.

simbol . Mengandungi rangka kasar sahaja  Terdiri drpd idea utama  Dicatat dlm buku atau kertas catatan yang khas  Catatan terang dan mudah dibaca  Menggunakan kata kunci.

 Ada lakaran dan grafik yg menyokong teks  Nota dan maklumat tambahan  Tanda bulatan dan garisan dibuat pada isi penting  Nota disemak semula supaya tidak tertinggal idea penting. .

Kemahiran menulis .

Menulis laporan Kemahiran menulis cepat .

Menulis Laporan Memilih topik Mendapatkan maklumat drpd plbg sumber Meneliti dan memilih maklumat yg relevan dgn topik Membuat nota Menyemak draf Melengkapkan laporan dengan jadual. graf. dan bhn grafik yang lain dengan sesuai Menulis draf pertama dan mengenal pasti sumber yg dipetik Menyediakan kerangka laporan Membuat pemurniaan dan menulis draf kedua Menerbitkan laporan .

Kemahiran menulis cepat • Kemahiran menulis dgn kepantasan yang tinggi dan tulisanya boleh dibaca oleh org lain • Syarat(murid) – Murid perlu mempunyai banyak maklumat atau fakta dalam ingatanya semasa menjawab soalan peperiksaan – Mengingat kembali fakta atau maklumat dengan cepat – Menyediakan alat tulis yang sesuai .

• Sebab
– Byk maklumat yang boleh dicatat – Dalam masa yang terhad, memerlukan banyak isi jawapan yang boleh ditulis – Menjimatkan masa

• Unsur
– Kelajuan menulis – Tulisan yang boleh dibaca – Kandungnya difahami

• Latihan
– Pilih satu topik utk dikarang – Peruntukkan masa utk mengarang topik – Tulis karangan dalam masa yang ditentukan – Minat rakan membaca karangan dan memberikan maklum balas dari segi tulisan dan isi karangan – Ulang latihan dgn mempercepatkan masa menulis.

 Proses pembelajaran yang berkaitan dengan kefahaman dan penggunaan deria dengar dan deria lihat yang baik  Kemahiran utk mengingat kembali dgn menyebut atau menulis fakta dan kejadian yang telah berlaku selepas beberapa lama.

Pendek Maklumat tersimpan sebentar Panjang Maklumat yang kekal dalam .

Mendaftar maklumat sehingga boleh dikekalkan dalam ingatan (encoding) Menyimpan maklumat Mengingat kembali maklumat (decoding) .

Mereka cerita Mencipta irama atau lagu Membuat catatan. senarai semak Melakar grafik dan ilustrasi Membuat lakonan Meningat secara kumpulan Mencipta akronim Membuat rantaian atau berlawan Mengulang Melatih tubi .

KEMAHIRAN MAKLUMAT .

direktori. mengenal maklumat dalam buku. membuat rujukan.Mengenal pasti sumber pembelajaran. dan ensiklopedia Keupayaan mengumpul maklumat secara berkesan . cara mendapatkan maklumat drpd temu ramah. cara merujuk kamus.

fakta.• Maklumat – Pengetahuan. • Kemahiran maklumat – Keupayaan seseorang mengenal pasti keperluan maklumat mencari dan mengumpulkan. maklumat atau cerita tentang sesuatu perkara atau seseorang. butiran. data. keterangan. mengurus dan mengolah maklumat dan membekalkan maklumat bg memenuhi keperluan tertentu .

Sumber yg berasaskan manusia Bahan bercetak Bahan audiovisual Sumber berasaskan komputer .

Jurnal Laporan Kertas kerja Paten Standard piawaian Tesis/ disertasi Katalog perdagangan Ensiklopedia Kamus Terasurus Atlas Gazetiar Buku tahunan Almanak Indeks Abstrak Bibiografi Ulasan/resensi Direktori Biografi Buku panduan/manual Pangkalan data dalam talian Internet CD-ROM .

Mengenal pasti masalah dan maklumat yang diperlukan Memahami tugasan Menggunakan pelbagai sumber rujukan Membaca( imbasan dan luncuran) pelbagai maklumat Membina soalan asas Menentukan maklumat yg diperlukan Mengenal pasti skop sumber Membuat sumbang saran utk mentafsir dan mentaksir semula masalah .

baca. – Kumpulkan bukti alasan dan butiran yg dpt menyokong pandangan/hujah. – Pastikan sumber sama ada sumber primer atau sekunder – Mentafsir malumat visual seperti graf. dengar dan tonton. peta dan carta. diperakui dan sesuai dgn tugasan. boleh dipercayai. – Menilai sumber maklumat dan laman web utk mendapatkan yg tepat. .Menilai dan mengumpulkan maklumat – Gunakan teknik imbasan dan luncuran – Pilih bahan.

– Persediaan sebelum menemu ramah – Semasa – Selepas .

Tentukan maklumat yg diperlukan Kenal pasti tokoh atau org yang hendak ditemu ramah Selidik kesesuaian tokoh dengan maklumat yang dikehendaki Buat temu janji dgn tokoh Sediakan dan susun soalan utk mencungkil maklumat yg dikehendaki Sediakan alat perakam. kamera dan sebagainya mengikut keperluan. .

Semasa temu ramah • Tepat janji temu • Beradab dgn menggunakan bahasa yang santun • Bersikap ramah dan menunjukkan hubungan mata dan mendengar dengan penuh perhatian • Kemukakan soalan yang telah disediakan. ubah suai soalan jika perlu. • Alat perakam dan catat butiran dalam buku catatan • Dapatkan bahan tambahan drpd tokoh(gambar foto dan lain-lain) .

Selepas temu ramah • Teliti semula maklumat yg dicatat dan dirakamkan • Rangka persembahan maklumat dan tulis draf pertama • Lengkapkan persembahan dgn mendapatkan maklumat tambahan drpd sumber lain atau hubungi org yang ditemu ramah semula • Lengkapkan persembahan dgn bahan grafik. gambar. lampiran dan senarai rujukan. .

Menggunakan laci kad katalog .Kemahiran membuat rujukan kaedah mengesan maklumat dan merujuk bahan di pusat sumber perpustakaan.

. judul kecil nama pengarang sepeuhnya. tempat terbitan. tahun hak cipta. alamat penerbit. tajuk buku/majalah/jurnal. • Maklumat hak cipta. Halaman verso Jadual kandungan Bibliografi Daftar kata atau glosari Kulit belakang Indeks • Sisnopsis cerita dan biodata pengarang. nama tajuk. catatan tentang halangan menyalin semula. • Senarai pengarang. • Nama bab. perincian tajuk dan halaman yang selaras dgn tajuk.mengenal maklumat bahagian dalam buku Kulit hadapan Halaman judul • Tajuk buku dan nama pengarang • Judul buku. tahun penerbitan. dan maklumat pengkatalogan. nama penyunting dan nama penerbit . penerbit dan tahun terbitan disusun mengikut urutan abjad • Keterangan atau makna tentang istilah dan singkatan yg digunakan dlm buku tersebut.

perangkaan dan bibliografi yg disusun mengikut urutan abjad. – Dibahagikan kepada jilid yg berurutan. – Terbahagikan kepada dua jenis: • Am – Oldham’s Encyclopedia Illustrated(ensiklopedia am kanaka-kanak) – Oxford Junior Encyclopedia • Khas – Encyclopedia of Animals – Encyclopedia of Art . keterangan. sejarah.kemahiran merujuk ensikplopedia • Bahan(berbtk buku dan CD-ROM) yg mengandungi maklumat bg semua bidang ilmu pengetahuan – Definisi.

jilid yg menerang secara terperinci (mikro) – Jilid yg mengandungi perkataan atau huruf yg pertama yg berkaitan dgn maklumat yg hendak dikesan. .Mengesan maklumat drpd ensiklopedia – Perhatikan barisan ensiklopedia di rak khas dan lihat tulang belakang setiap jilid – Mempunyai jilid maklumat umum/kasar(makro).

penggunaan dan kedudukan semasa sst perkataan yg disusun mengukut urutan abjad – Dua jenis kamus • Kamus umum • Kamu khas atau kamus istilah .kemahiran merujuk kamus – Bhn koleksi perkataan dan maklumat tentang perkataan dalam satu atau lebih drpd satu bahasa – Definisi atau makna. asal usul. ejaan. sebutan. silabikasi.

– Buka terus halaman yang bermula dgn huruf pertama kata yg ingin dicari makna. .• Mengesan maklumat drpd kamus – Perkataan atau kata masukan disusun mengikut abjad. dan mendapat halaman. cara perkataanya.

google lycos. .kemahiran mencari maklumat melalui internet – Infoseek. yahoo. alfa vista. cari.

yahoo…) Cuba kata carian yang lain sekiranya maklumat kurang sesuai atau kurang lengkap. Menetukan sama ada kandungnya sesuai dgn maklumat yg dikehendaki Taip enjin pencarian yg dikehendaki pada ruang yg ditetapkan Taip kata carian yang berkait Klik halam web yang dipaparkan selepas kata carian dimasukkan. .Pelayar internet( google chrome.

.

.

.Proses dan strategi membantu murid dalam pembelajaran – Merancang apa yang hendak dipelajari – Memantau kemahuan pembelajaran diri – Menilai apa yang dipelajari.

Proses metakognitif Murid perlu: – Meramal isi yang akan dipelajari. bgmn perkara dikuasai dan kesan drpd perkara yg dipelajari – Menyediakan diri secara fizikal. . mental dan psikologi – Membuat perancangan dr semasa ke semasa cara terbaik utk mendapatkan sst perkara.

mengapa.Proses memantau • Murid perlu bertanya kpd diri sendiri dr semasa ke semasa Proses menilai • Murid membuat refleksi • Bagamaina. apakah? .

Cara mengajar metakognitif  Tidak perlu diajar sebagai satu m/p atau strategi secara berasingan.  Diajar secara infusi Menyerapkan metakognitif dalam kaedah mengajar. perkembangan dan proses penyeliaan. .

.kesan drpd penerapan metakognitif – Diterap secara spontan dan tanpa disedari dapat dipupuk – Diajar menggunakan stategi ini utk membantu menyelesaikan masalah secara bersendirian atau berbincang dgn rakan .

Merancang Menyoal pd semua peringkat Memilih secara sedar Menilai berdasarkan pelbagai kriteria Mengambil kredit Mengelak drpd menyatakan “saya tidak boleh” Mengalakkan idea drpd murid Memberikan label bg sst tindakan Menjelaskan maksud perkataan tertentu kpd murid Main peranan dan simulasi Menyimpan jurnal Memberikan teladan .

Semasa • Memberikan peluang kpd murid utk berkongsi pengalaman. .A)Merancang Sebelum • Guru perlu • Mengajar atau menunjukkan peraturan yg patut dipatuhi dan strategi serta langkah utk menangani masalah dan tuju hala yg harus diikuti. proses berfikir dan pdgn tentang tingkah laku mereka Selepas • Meminta murid menilai peraturan yg diajarkan itu dipatuhi.

teknik utk menjelaskan fikiran – Galakkan murid menimbulkan soalan kpd diri mereka sendiri sebelum. melihat dan menonton sst.B. semasa dan selepas membaca. menyoal pd semua peringkat – Menyoal. mendengar. .

memilih secara sedar – Berbincang dgn murid ttg pemilihan dibuat dari segi kesan baik dan kesanya sebelum keputusan dibuat .C.

• D. Mengambil kredit – Minta murid mengenal pasti apa yang positif atau baik drpd tindakan murid. murid akan menyedari tingkah laku yg baik dan akan menerangkan tingkah laku tersebut dalam situasi yg berlainan. apakah> bagaimana? – Melalui cara ini. Menilai berdasarkan pelbagai kriteria – Memberikan peluang utk membuat refleksi dan mengkategorikan tindakan mereka berdasarkan dua atau lebih kriteria penilaian. • E. Murid mendapatkan maklum balas drpd rakan mereka dgn mengajukan soalan seperti. .

F. Mengelak drpd menyatakan “saya tidak boleh” – Cara yg boleh diaplikasikan – Menimbulkan kesedaran tentang pengetahuan batasan yang diketahui dan apa yg perlu diketahui – Membangkitkan keyakinan murid .

G. . memikirkan semula atau memikirkan idea mereka dgn lebih mendalam. Mengalakkan idea drpd murid – Membantu murid dgn memprafrasa pernyataan yg diutarakan oleh murid – Murid dibimbing agar menjelaskan.

menjelaskan maksud perkataan tertentu kepada murid • J. . • i. – Memberikan peluang kepada murid utk memikirkan bgmn ssrg bertindak dalam situasi berlainan. Memberikan label bagi sesuatu tindakan – Guru menyedarkan murid mengenai tingkah laku kognitif dgn memberikan label bg tindakan yang diambil.• H.Main peranan dan simulasi – Murid membayangkan diri dalam sst watak dan membuat modifikasi tingkah laku secara metakognitf terhadap peranan.

Menyimpan jurnal – Digalakkan mencatat dan mengilustrasikan sst pengalaman dalam buku log/ harian/ diari sepanjang pengalaman – Membantu murid • Mensistesiskan dan menterjemahkan fikiran dan kelakuan mereka dlm btk simbol atau grafik • Melihat kembali persepsi asal dan bandingkan dengan keputusan baru • Mencatatkan proses pemikiran tentang strategi dan membuat keputusan • Mengenal pasti kelemahan dan mengingat kembali kejayaan dan kesulitan dalam sst percubaan. .K.

. mengenal pasti dan menilai sst tingkah laku supaya murid dpt mencontohinya.i) memberikan teladan – Contoh dan teladan ditunjukkan sebagai iklan sgt berkesan – Guru hendaklah menunjukkan dgn jelas kaedah dan cara beliau merancang.

.

.Pengurusan masa • Jadual waktu • Pembahagian masa hari ke hari yang terperinci yg merangkumi • Sesi pembelajaran • Aktiviti-aktiviti lain dalam sehari • Perancangan • Pandangan menyeluruh tentang sesi pembelajaran dan aktiviti-aktiviti lain.

Bagaimanakah menghasikan jadual waktu persendirian Penggunaan masa utk aktiviti lain Apakah kelebihan mempunyai jadual waktu .

Bagaimana menghasilkan jadual waktu persendirian? .

• Tentukan tempoh masa yg harus diperuntukkan utk mengulang kaji sst m/p • Pilih keutamaan mengikut susah senang sst m/p atau topik • Berikan tumpuan dan masa yg lebih kpd m/p dan topik yg anda rasakan sukar .

mengikut kesesuaian • Keupayaan minda menerima sst pelajaran adalah terhad – Belajar selama 2 jam sehari sepanjang minggu lebih baik daripada belajar selama 10 jam hanya utk satu hari dlm seminggu. .• Pastikan masa belajar seboleh-bolehnya dibahagikan sama rata sepanjang minggu.

.• Penggunaan masa utk aktiviti lain – Berehat – Membuat kerja rumah – Bersukan – Membantu ibu bapa – Melakukan aktiviti-aktivit yang diminati atau menghadiri kelas tambahan.

Apakah kelebihan mempunyai jadual waktu? .

.Mengurangkan pembaziran waktu Lebih memberi fokus kepada pelajaran Pengurusan masa lebih teratur Mengambil kira semua m/p Memberi keutamaan kpd m/p yg sukar Melatih diri spy tidak menangguhkan kerja.

GAYA PEMBELAJARAN .

kinestatik) • Gaya pembelajaran Dunn dan Dunn . auditori. Dua model pembelajaran: • Gaya VAK(visual. Mengenal pasti gaya pembelajaran yg disukai agar murid dpt memberikan fokus yg lebih terhadap apa yg dipelajari.Cara mempelajari sst mengkut kecenderungan individu.

.Gaya VAK Visual • Melihat sst teks berbentuk perkataan dlm buku. Auditori Kinestatik • Belajar melalui pengalaman dan mengambil bahagian secara fizikal dlm aktiviti dlm b/d • Mengingati sst dgn baik bila mencuba terus melalui hands-on. papan hitam atau paparan komputer • Lebih mengingati dan memahami arahan dan penerangan menerusi pembacaan ayat atau teks berkenaan • Tidak memerlukan penerangan lisan kerana mereka belajar melalui pembacaan • Sentiasa mencatat nota jika hendak mengingati sst • Mendengar perkataan dan arahan lisan • Boleh mengingati penerangan melaliu bacaan kuat atau mengerakkan bibir ketika membaca terutama mempelajari yg baru • Mengukuhkan ingatan dgn mendengar semula rakaman pita audio. mengajar murid lain dan berbincang dgn guru.

.

.

waktu. pasangan. rakan sebaya .tanggungjawab. gerakan • PSIKOLOGI – Global atau analitik – Otak kiri atau otak kanan – Impulsif atau reflektif . ketabahan. pola • EMOSI – Motivasi. guru. pelbagai cara • FIZIKAL – Persepsi. suhu. struktur • SOSIOLOGI – Sendiri. cahaya.pasukan.Gaya pembelajaran DUNN & DUNN • ALAM SEKITAR – Bunyi. makan.

PERSEDIAAN PEPERIKSAAN .

• membantu pelajar beranggapan positif terhadap peperiksaan dam seterusnya menghadapi peperiksaan dgn lebih yakin. .

• Peperiksaan memberikan pelbagai pengalaman kepada murid seperti – Mendebarkan – Menakutkan – Merisaukan – Menggembirakan – Mendukacitakan – Mengecewakan .

Sebelum peperiksaan – Memotivasikan murid agar tekun belajar – Membantu murid utk memberikan tumpuan pd pelajaran – Mengalakkan murid agar sentiasa berminat dgn kerja sekolah – Mengajar murid teknik belajar yg betul – Mengajar murid cara mengulang kaji dan mengambil nota yang betul. • Guru boleh .

– Datang awal dgn persiapan ygn secukupnya – Berdoa dan tenangkan diri sebentar sebelum memulakan peperiksaan – Jgn sesekali cuba membuat ulang kaji pd saat-saat akhir. makan makanan yang berzat dan seimbang. .• Murid boleh – Sentiasa bersedia dan membuat ulang kaji utk mengekalkan ingatan jangka panjang – Tidur secukupnya pd malam sebelum hari peperiksaan – Hadapi peperiksaan dgn perasaan yakin diri – Elakkan menduduki peperiksaan dgn perut yg kosong.

Semasa  Jgn gementar dan panik  Ubah sedikit posisi duduk spy anda berasa selesa  Membaca arahan dan soalan terlebih dahulu  Strategi menjawab soalan  Ketika menjawab soalan aneka pilihan  Ketika menjawab soalan berbentuk karangan.  Sisihkan 10% masa yg diperuntukkan utk memeriksa jawapan . . fikirkan dahulu jawapannya sebelum anda menulis.

Selepas peperiksaan • Kenalpasti kelemahan dan baiki cara pembelajaran .

SEKIAN. TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful