Semnificaţia fizionomiilor

Fizionomia cuprinde totalitatea trăsăturilor feţei cuiva şi expresia particulară a fiecărui chip uman. Deşi studiul fizionomiilor nu s-a constituit într-o ştiinţă separată a biologiei sau psihologiei, oamenii au fost şi sunt preocupaţi în a distinge şi a interpreta ceea ce arată chipurile oamenilor, expresia feţei. De -a lungul dezvoltării civilizaţiilor, minţi luminate şi inspirate au căutat să dea răspunsuri şi la aceste fireşti căutări. Astfel, de pildă, Aristotel (384 - 322 î.c.) a observat şi consemnat printre primii asemănările de trăsături şi raporturile corespunzătoare între figurile omeneşti şi capetele unor animale. Marc Aureliu, împăratul-filozof spunea: "Omul cinstit, loial, are ceva pe faţa lui şi în ochii lui. D e asemenea, au ceva şi ceilalţi, vicleni, cruzi, necinstiţi". Iar marele filozof francez Montaigne (1533 - 1592) scria într-un renumit studiu: "Sunt feţe fericite, după cum sunt şi feţe nefericite şi cred că este o artă de a distinge figurile bune, blânde, naive, crude, severe, viclene, melancolice ori dispreţuitoare, precum şi ce calităţi se ascund sub aceste trăsături". Alţi savanţi şi literaţi - Lavater, Camper, Gall şi alţii - au adus serioase observaţii, experienţe şi precizări în domeniul cunoaşterii caracterului după "înscrisurile" fizionomiilor. Se crede chiar că fizionomia priveşte părţi distincte: viaţa intelectuală "citită" pe frunte, viaţa morală - cercetând celelalte trăsături ale feţei şi chiar viaţa materială - observând atitudinile, grimasele, ticurile şi chiar mişcările omului. În cele ce urmează ne vom referi la şase zone distincte ale fizionomiei. 1. Fruntea Prea voluminoasă - memorie dificilă, dar solidă. Capabil de înmagazinarea unui mare bagaj de date, dar prea puţin selectate. Prea mică - predispoziţie la zgârcenie, meschinărie, spirit acaparator. Prea largă - tendinţe de impulsivitate, furie, mânie greu de stăpânit. Prea prelungită, foarte netedă - dezvăluie un caracter crud, bănuitor, răzbunător. Strâmtă, joasă, proeminentă - îi defineşte pe cei mai energici întreprinzători, mereu porniţi pe fapte. Rotundă (convexă) - arată blândeţe, capacitatea de a asculta şi chiar de a îndura. Adâncită la mijloc - egoism, slăbiciuni greu de înfrânat şi mai ales de îndreptat. Plană şi plată - mediocritate în ceea ce priveşte inteligenţa cât mai ales imaginaţia. Turtită, noduroasă, neregulată - bestialitate, criminalitate, porniri paranoide, periculoşi. Frunte scofâlcită, chinuită - diligentă, capacitate sau mai ales slăbiciunea de a se împăca cu soarta, cu orice şi oricine. Frunte arcuită - exprimă feminitate, caracter labil, predispoziţie spre supunere, cochetărie, trădare; Perpendiculară - inteligenţă solidă dar şi înclinaţii spre orgoliu, aroganţă, infatuare. Fără riduri - arată cel mai adesea ipocrizie, fire rece, insensibilă, capabilă de laşitate. Cu riduri orizontale - exprimă moliciune, lipsă de hotărâre în gândire şi acţiune. Cu riduri verticale - principala caracteristică este energia, dar nu neapărat cerută de ceva, justificată, ci mai mult ca o capacitate de a se angaja cu toate puterile în acţiune. Cu riduri fixe - . Inteligenţa mediocră, spre slabă, porniri negândite, acţiuni întâmplătoare. Cu riduri deasupra ochilor - spirit mai greoi dar~ suficient Ie dotat pentru cele mai curioase act ivităţi. Frunte străbătută de o venă uniformă - arată mare capacitate intelectuală şi nestrămutare în ambiţii. 2. Sprâncenele Colţuroase şi întretăiate - pornire întotdeauna spre acţiune, activitate. Bine arcuite - indulgentă, suflet deschis dar adesea molatic. Arcuite uşor - exprimă simplitate, francheţe, sinceritate; chiar cu riscul de a fi înşelat. Dese şi bine aliniate - judecată sigură, nu se pierde în amănunte, nu tot atât de sigur în trecerea la fapte.

puterea de a învinge în final. capacitatea de a ierta. acţiuni pripite. supărare din cele mai neîntemeiate motive.inconstanţă. dornic mereu de acţiune spre a fi util.mânie. Înălţate spre mijlocul frunţii . Nasul Mare . Ochi rotunzi . gata de a se vinde şi a vinde pe oricine. desfrânare. evidenţiere. inimă largă. uneori nesăbuit.predispoziţie la nebunie.duritate.denota energie. Apropiate de ochi . Ochi mari. comportări studiate dar nu întotdeauna demonstrând gândire profundă.lipsă de loialitate. nici fizice. viciu. dar caracter de mare încredere. dorinţă de epatare. Ei pot trece zâmbind cu bunătate peste necazuri şi întâmplări care pe alţii i-ar revolta. Gri . hotărâte. 4.Subţiri .memorie bună. Lung şi rotund . dar uneori nu -şi poate depăşi răutatea de a nu face bine. Negri .arată tipul ponderat. Bine despărţite (depărtate) . codoşlâc. Este aproape un fericit.arată slăbiciune. tenacitate. Albaştri (închis) . Ochi umezi. întreprinzător. răutate. Pleoapa de sus arcuită . dispus oricând să vorbească. contemplare dar şi de exprimare cu talent. Înfundaţi şi profunzi . Ochi ieşiţi din orbite .bunătate. interesele proprii pe primul plan. ascunşi . spirit pasional nestăvilit. . sentimentele pe ultimul plan. ambiţie. teren slab. predispoziţie spre viciu şi fapte reprobabile. invidie la femei.prefăcătorie. proeminenţi . Verzi-gălbui . Ochi mari. curăţenie sufletească.virilitate dar şi capacitate slabă pe termen lung. dezechilibru psihic. cam atât. Ochi mici şi vioi . numai din răutate. de spion şi trădător.bunătate. şiretenie.viclenie. Stufoase la mijloc . E de încredere. capacitatea de a-şi pune în valoare priceperea în ceea ce i se cere şi el e convins că merită. cel mai adesea în lucruri fără importanţă. Albaştri (intens) .perseverenţă. voalaţi . dar cu limite. putere de a merge până la capăt. Scurte şi stufoase . să dea sfaturi.slăbiciune morală. uneori încrâncenat asupra unor lucruri nu întotdeauna importante. Găunoşi. Întâlnindu-se şi legându-se . blândeţe. apucături viclene. fără interes. Ochi stinşi . Arată şi multe slăbiciuni omeneşti. pierderea şirului vorbelor. certăreţ. Căprui cu reflexe galbene . Căprui .aşa arată omul fără griji sau care nu-şi face griji. dar nu întotdeauna suficient de capabil să treacă la acţiune. constanţă în deciziile luate. gelozie.arată omul cu idei profunde. parşivenie a bărbaţi. capabil de visare. ambiţie nemăsurată. furie.gelozie. Orizontale . hotărâri întârziate. de cele mai multe ori dezinteresat.prima caracteristică: invidia. mereu mişcători . inconsecvenţă..arată omul cu judecată solidă.cel mai adesea exprimă perfidie. chiar incapabil de a întreprinde lucruri deosebite. Privire pătrunzătoare . Ochi mobili.arată omul grav.cruzime. viclenie. harnici. preocupat.inimă destul de rece. rare. Cu unghiul ascuţit spre nas . dar convingerile nu sunt întotdeauna ferme.arată curaj. Ochi de culoare palidă .lene. Ochi râzători .caracter iscoditor.inteligentă slabă.spirit viu. expresivi . Albaştri . Ochii Albaştri (foarte deschişi) .natură enigmatică. sclerozare rapidă. 3. îngăduinţă.caritabili şi îndrăgostiţi. Suple.încăpăţânare.duritate. nu-şi alege mijloacele nici sufleteşti. Apoi conştiinţa a ceea ce este în stare. ascultători dar imprevizibili în unele comportamente.arată omul cu aptitudini sau predispoziţii artistice.. capacitate de exprimare. Verzi .exprimă talent. încăpăţânare. calculat şi fidel. Dezordonate . cu colţurile în jos . gata de bârfă şi trădare. viclenie.conştiinţa valorii şi.

de cele mai multe ori bolnav.arată un tip care poate avea preocupări învăluite în mister sau pe care singur doreşte să le ascundă. fără pretenţii. milos.sensibilitate deosebită.arată omul cu experienţă şi care nu refuză noi experienţe. inventiv.fermitate. neiertătoare. neîmpăcat cu soarta. visător (nu neapărat băutor). Slabi şi înguşti . bănuitor. oarecare moliciune. mâncăcios. Foarte cărnos . judecată rece. poate duce în suflet multă răutate şi poftă de răzbunare.caracter dispreţuitor. mai puţin inteligent şi inventiv. Puţin ondulaţi . brutal.inimă bună.nehotărâre. Roşu . Scofâlciţi . .meschinărie. nelinişte. conciliant. uneori delicateţe a sentimentelor. inimă bună. gata de compromisuri. intransigenţă. Ridicaţi spre ochi (din pomeţi) .facultăţi superioare. Brăzdaţi .arată expresivitate. gata să lăcrimeze pentru durerea oricui. zgârcenie cu alţii dar şi cu el însuşi. Vârful scurt (turtit) .viclenie. conciliant de teama complicaţiilor sau pur şi simplu din laşitate. ursuz. Mare şi rotund . Foarte netezi nulitate spirituală. nedoritor de acţiune. Coroiat . idei puţine.severitate. gingaş. Gura bine închisă . Aplecat spre gură .mare capacitate de gândire şi efort. Buze groase . gata să elaboreze şi să lucreze pentru realizarea concepţiilor proprii. îndârjire dar şi răutate. melancolic. gata să creadă pe oricine.teamă.tip independent. Gura întredeschisa -. încrezător numai în propriile -i capacităţi. robul propriilor porniri. Prea rotunzi şi plini . Cu rădăcina largă . nelegat sentimental. neserios.voluptos.bunătate. Curbat la rădăcină . concentrare şi activităţi eficiente. suspicios. lipsit de griji pentru că e lipsit de simţul responsabilităţii. Obrajii Cărnosi . uneori răuvoitoare.uşuratic. generoase. invidie. darnic. Gura Buza superioară încălecând pe cea inferioară . dezgustat de viaţă. dispoziţie neobosită pentru acţiune. Cârn .generos. dar nu prea perseverent.nevinovăţie sufletească. uşor influenţabil.inteligenţă vie. neîncredere. teamă.arată omul cu fire rea. supărăcios.tip supărăcios. gata să cedeze totul pentru umplerea burţii. dar dintr-un spirit mediocru. năbădăios. suflet slab. Buza inferioară întrecând pe cea superioară . 6.tendinţă dominatoare.om cu idei originale. deci: gură-cască.înclinaţie spre viaţă rustică. talent. Adâncituri triunghiulare . Dintre aceştia soarta îşi alege sinucigaşii.frivolitate. capacitate de gândire. uşor impresionabil. Buze cărnoase .gelozie.om lacom. Mic şi fin . Gura deschisă .mentalităţi simple. 5. Cu rădăcina strâmtă . Înţepat . griji din orice. Ascuţit .Gros şi mic . cu gânduri în general bune. înclinaţii artistice. lipsă de acţiune. Gura încleştată . certăreaţă. simte bucuria muncii dar nu face excese din rodul muncii lui. Perpendicular .senzualitate. apt pentru preocupări artistice.sentimente nobile. Nările dilatate şi cel mai adesea fremătânde .