TEOREMA LUI MENELAOS Fie un triunghi ABC şi o dreaptă d care nu trece prin A, b sau C.

Dacă dreapta d intersectează pe BC, CAş i AB în punctele A ' , B' şi respectiv C' , atunci
A ' B B' C C' A ⋅ ⋅ =1 A ' C B' A C' B

Demonstraţie: 1 d 200 C0 2 100 10 C00 20 C

Construi

AA! ⊥ d" BB! ⊥ d" CC! ⊥ d .
cazului de ase ănare %&&&', ur ătoarele triunghiuri ase enea( %1' %*' %+'

#e observă, con$or

∆ A ' BB! ) ∆ A ' CC! de unde rezultă

A' B BB! = A' C CC! B' C CC! = ∆ B' CC! ) ∆ B' AA! de unde rezultă B' A AA! C' A AA! = ∆ C' AA! ) ∆ C' BB! de unde rezultă C' B BB!

,n ul-ind rela-iile %1', %*' şi %+' ob-ine (
A' B B' C C' A BB! CC! AA! ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ A' C B' A C' B CC! AA! BB!

.bservă

că după ce e$ectuă

si pli$icări în

e brul drept al egalită-ii ob-ine (

A ' B B' C C' A ⋅ ⋅ =1 A ' C B' A C' B

Reciproca teoremei lui Menelaos Fie triunghiul ABC şi A '∈BC , C'∈AB , B'∈AC ast$el înc/t
A ' B B' C C' A ⋅ ⋅ =1 A ' C B' A C' B

atunci A ' , B' , C' sunt coliniare. Demonstraţie:

C! sunt coliniare.3resupune că e4istă C!∈AB ast$el înc/t Atunci pentru dreapta deter inată de cele trei puncte teore a lui 5enelaos şi ob-ine ( A' . Dacă dreptele AA' . B' . B'∈AC . C'∈AB . TEOREMA LUI CEVA C! coincid. C! şi triunghiul ABC aplică %1 ' A ' B B' C C! A ⋅ ⋅ = 1 A ' C B' A C! B Dar ave din ipoteza $aptul că A ' B B' C C' A ⋅ ⋅ =1 A ' C B' A C' B %* ' Din rela-iile %1' şi %*' rezultă( C! A C' A = C! B C' B 6ela-ie care are loc dacă şi nu ai dacă punctele C' şi că A ' . cel de7al doilea $iind analog cu pri ul. . A' . B' . BB' şi CC' au în co un un punct 3 %sunt concurente într7un punct 3'. B' . C' sunt coliniare. atunci( A ' B B' C C' A ⋅ ⋅ =1 A ' C B' A C' B Demonstraţie: Ave A C0 3 2 A A0 cazurile( 20 C 2 A0 3 C C0 20 8o trata pri ul caz. de unde rezultă Fie un triunghi ABC şi punctele A'∈BC .

BB' şi CC' sunt concurente..n ∆AA' B cu dreapta CC' cu 3 ∈CC' rezultă din teore a lui 5enelaos 3A ' C' A CB ⋅ ⋅ =1 3A C' B CA ' %*' . C'∈AB . 3resupune că A3 ∩ BC = :A!9 . Demonstraţie: Fie BB!∩ CC' = :39 . BB' şi CC' sunt concurente. B'∈AC ast$el înc/t A ' B B' C C' A ⋅ ⋅ =1 A ' C B' A C' B atunci dreptele AA' .n ∆ AA! C cu dreapta BB' şi 3 ∈ BB' rezultă din teore a lui 5enelaos 3A BA' B' C ⋅ ⋅ =1 3A ' BC B' A %1' .n ul-ind rela-iile %1' şi %*' şi e$ectu/nd si pli$icări. BB' . CC' şi ∆ABC aplică A! B B' C C' A ⋅ ⋅ = 1 A! C B' A C' B teore a lui Ceva şi atunci( Dar ave din ipoteză $aptul că A! B B' C C' A ⋅ ⋅ = 1 A! C B' A C' B %* ' Din rela-iile %1' şi %*' rezultă( A! B A' B = A! C A' C 6ela-ie care are loc dacă şi nu ai dacă punctele că dreptele AA' . %1 ' 3entru dreptele AA! . de unde rezultă . ob-ine ( A ' B B' C C' A ⋅ ⋅ =1 A ' C B' A C' B Reciproca teoremei lui Ceva Fie triunghiul ABC şi punctele A'∈BC . A! şi A' coincid.