P. 1
Hermann Hesse-Lupul de Stepa

Hermann Hesse-Lupul de Stepa

|Views: 94|Likes:
Published by Loredana Costea
Hermann Hesse-Lupul de Stepa
Hermann Hesse-Lupul de Stepa

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Loredana Costea on Jan 26, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2015

pdf

text

original

Hermann Hesse

LUPUL DE STEPĂ
CUPRINS:
Cuvânt înainte al editorului. Însemnările lui Harry Haller. Tratat despre lupul de stepă.

Cuvânt înainte al editorului. Cartea de a!ă "uprinde însemnările unui om pe "are l#am numit$ după o e%presie olosită în mai multe rânduri "&iar de el însu'i$ (lup de stepă). Nu vreau să mai stărui asupra ne"esită!ii unui "uvânt înainte la manus"risul său* în "eea "e mă prive'te$ în ori"e "a+ simt nevoia să adau, "elor s"rise de lupul de stepă alte "âteva pa,ini în "are voi în"er"a să a'tern o parte din amintirile mele în le,ătură "u el. -tiu pu!ine lu"ruri despre el* mai "u seamă tre"utul 'i ori,inea lui mi#au rămas ne"unos"ute. Tre.uie să mărturises" însă "ă personalitatea lui m#a impresionat puterni"$ stârnindu#mi "&iar simpatia. /upul de stepă era un .ăr.at de aproape "in"i+e"i de ani "are$ într#o .ună +i$ a"um "â!iva ani$ s#a pre+entat în "asa mătu'ii mele$ interesându#se de o "ameră mo.ilată. 0 în"&iriat mansarda 'i mi"ul dormitor "are se a la alături 'i a revenit după "âteva +ile "u două ,eamantane 'i un "u ăr mare "u "ăr!i$ lo"uind apoi la noi timp de nouă sau +e"e luni. Trăia oarte lini'tit 'i retras$ în"ât sunt si,ur "ă n#am i ă"ut "uno'tin!ă ni"iodată da"ă ve"inătatea dormitoarelor noastre nu ne#ar i prile1uit$ în mod întâmplător$ "âteva întâlniri pe s"ară 'i pe "oridor$ "ă"i omul a"esta nu era "âtu'i de pu!in so"ia.il$ .a "&iar era un ursu+ "um nu#mi mai usese dat să văd până atun"i$ era într#adevăr un lup de stepă$ a'a "um î'i spunea el uneori$ o iin!ă străină$ săl.ati"ă 'i$ pe deasupra$ s ioasă$ "&iar oarte s ioasă$ venită dintr#o lume di erită de a"eea în "are trăiam eu. 2ar în "e sin,urătate e%tremă se retrăsese datorită irii 'i destinului său$ iind "on'tient "ă asta îi era soarta$ am putut să a lu$ de apt$ a.ia din însemnările "are ne#au rămas de la el* într#o anumită măsură l#am "unos"ut însă mai înainte$ din s"urtele noastre întâlniri 'i dis"u!ii$ 'i ,ăses" "ă ima,inea pe "are mi#am ă"ut#o despre el din însemnările sale "orespunde în esen!ă "u ima,inea$ ire'te mai palidă 'i mai la"unară$ re+ultată din "onta"tul meu personal "u el. 2in întâmplare eram de a!ă în momentul în "are lupul de stepă pă'ise pentru prima oară în "asa noastră$ devenind "&iria'ul mătu'ii mele. 0 sosit pe la prân+$ ar uriile nu useseră strânse în"ă de pe masă$ iar eu mai aveam o 1umătate de oră li.eră până "ând urma să mă întor" la .irou. N#am să uit impresia stranie 'i oarte "ontradi"torie pe "are mi#a produs#o la prima noastră întâlnire. Intrase pe u'a "u ,eamlâ"$ după "are trăsese de "lopo!el$ iar mătu'a îl între.ase$ în antreul semiîntune"os$ "e dore'te. 3l însă$ lupul de stepă$ î'i ridi"ase "apul a,er$ "u părul tuns s"urt$ adulme"ând "u nările nervoase 'i spuse$ înainte de a#i răspunde sau de a se re"omanda: 4 5$ "e rumos miroase ai"i6

Spusese asta +âm.ind$ iar .una mea mătu'ă +âm.ise 'i ea$ în vreme "e eu ,ăseam "ă modul lui de a spune .ună +iua era mai de,ra.ă "ara,&ios$ în"ât mi#a ost pe lo" antipati". 4 3i .ine$ +ise el$ am venit pentru "amera pe "are vre!i să o în"&iria!i. 0.ia "ând ur"arăm to!i trei s"ara spre mansardă am reu'it să#l prives" mai îndeaproape. Nu era înalt de statură$ însă mer,ea 'i î'i !inea "apul "a un om înalt$ purta un palton modern$ "omod$ iind îm.ră"at$ de alt el$ "ore"t 'i totu'i "am ne,li1ent* era proaspăt .ăr.ierit$ iar părul lui tuns oarte s"urt în"ărun!ise pe alo"uri. 7ersul său nu#mi plă"u la în"eput delo"$ "ă"i lăsa o impresie de o.oseală 'i ne&otărâre$ iar asta nu se potrivea ni"i "u pro ilul său dur$ .ine "onturat$ ni"i "u tonul 'i elul său temperamental de a vor.i. 0.ia mai târ+iu am .ă,at de seamă 'i am a lat "ă era .olnav$ "eea "e îl ă"ea să mear,ă anevoios. Cu un +âm.et aparte$ "are mi#a ost la el de antipati"$ "er"eta s"ara$ pere!ii$ erestrele 'i dulapurile înalte 'i ve"&i a late în "asa s"ării* toate păreau să#i pla"ă$ dar îi păreau totodată 'i "am "ara,&ioase. În ,eneral$ omul a"esta î!i lăsa impresia "ă vine dintr#o lume ne"unos"ută$ poate din ni'te !ări de din"olo de o"ean$ în"ât "onsidera "ă tot "eea "e vedea ai"i la noi era dră,u!$ dar$ în a"ela'i timp$ 'i întru "âtva "ara,&ios. 2e alt el$ tre.uie să spun "ă era politi"os$ "&iar prietenos$ a""eptase de îndată totul ără ni"i o o.ie"!ie$ 'i "asa$ 'i "amera$ 'i "&iria$ 'i "ostul mi"ului de1un$ 'i$ "u toate a"estea$ în prea1ma a"estui om domnea o atmos eră distantă 'i$ "um mi se păru mie$ ne ireas"ă sau ostilă. În"&irie "amera$ apoi în"&irie 'i dormitorul$ "eru in orma!ii în le,ătură "u în"ăl+irea$ "u apa$ "u servi"iile 'i "u re,ulile "asei$ as"ultă totul atent 'i ama.il$ le a""eptă pe toate$ o eri pe lo" un avans pentru "&irie$ 'i "u toate a"estea dădea impresia "ă nu prea punea su let$ "ă tot "eea "e ă"ea a"um i se părea "ara,&ios$ lipsit de serio+itate$ de par"ă era o "iudă!enie să în"&irie+i o "ameră 'i să vor.e'ti nem!e'te "u "ineva$ el iind$ de apt$ preo"upat în sinea lui de ni'te lu"ruri "u totul di erite. Cam a"easta era impresia mea 'i ea n#ar i ost .ună delo"$ da"ă alte detalii n# ar i "ontra+is#o 'i nu m#ar i determinat să mi#o "ore"te+ în multe privin!e. În spe"ial "&ipul a"estui om îmi plă"use de la .un în"eput* îmi plă"use în "iuda unei anumite e%presii de re+ervă distantă$ era un "&ip poate întru "âtva deose.it 'i trist$ însă trea+$ .ântuit de ,ânduri$ modelat de su erin!ă 'i spirituali+at. În a ară de a"easta$ mă mai îm.unară 'i polite!ea 'i ama.ilitatea lui lipsite de ori"e undă de aro,an!ă$ "&iar da"ă păreau să#l "oste un oare"are e ort 8 dimpotrivă$ emanau o duio'ie "e adu"ea "u o ru,ă mo"nită$ apt pe "are mi l#am e%pli"at a.ia mai târ+iu 'i "are m#a "â'ti,at de îndată întru "âtva de partea lui. Înainte de a se i terminat vi+itarea "elor două "amere 'i înainte de "ontinuarea dis"u!iei$ pau+a mea de prân+ se s âr'ise$ a'a în"ât a tre.uit să mă du" la .irou. 7i#am luat rămas#.un$ lăsându#l în "ompania mătu'ii mele. Seara$ "ând m#am întors a"asă$ mătu'a mi#a spus "ă străinul în"&iriase "amerele$ urmând să se mute în +ilele următoare$ dar î'i e%primase dorin!a "a sosirea lui să nu ie anun!ată la poli!ie$ deoare"e ormalită!ile 'i a'teptatul pe a"olo ar i de nesuportat pentru un om .olnăvi"ios "a el. Îmi amintes" oarte .ine "ă am ost surprins să aud a'a "eva 'i "ă am averti+at#o pe mătu'a mea "a nu "umva să a""epte o asemenea "ondi!ie. 7i se părea "ă teama lui a!ă de autorită!i se potrivea mult prea .ine "u aura de ne"unos"ut 'i de "iudă!enie "are îl în"on1ura$ pentru a nu#mi tre+i suspi"iunea. I#am e%pli"at mătu'ii "ă nu tre.uie să a""epte su. ni"i o ormă ru,ămintea 'i a'a destul de "iudată a unui om total ne"unos"ut$ "ă"i îndeplinirea ei ar putea avea unele "onse"in!e neplă"ute pentru ea. 0 tre.uit însă să "onstat "ă mătu'a în"uviin!ase de1a să#i îndeplineas"ă dorin!a 'i "ă$ în ,eneral$ era as"inată de a"est străin "are o în"ântase* "ă"i ni"iodată nu primise "&iria'i ără să i sta.ilit "u ei dinainte un raport anume de natură umană$ rela!ii ami"ale de mătu'ă sau mai de,ra.ă de mamă$ lu"ru de "are$ de alt el$ au 'tiut să pro ite din plin unii dintre o'tii "&iria'i. 7i#am men!inut re+ervele a!ă de noul "&iria' 'i în timpul primelor săptămâni$ vreme în "are mătu'a mea îi lua apărarea de ie"are dată "u multă "ăldură. Cum "&estiunea evitării autorită!ilor poli!iene'ti nu îmi era pe pla"$ am vrut mă"ar să a lu "e 'tia mătu'a despre a"est străin$ despre provenien!a 'i inten!iile sale. Iar ea 'tia de1a unele lu"ruri "u toate "ă$ după "e ple"asem la prân+$ nu mai stătuse ni"i el de"ât oarte pu!in. Îi

spusese "ă inten!ionea+ă să rămână "âteva luni în ora'ul nostru$ să re"vente+e .i.liote"ile 'i să vadă vesti,iile anti"e ale ora'ului. 2e apt$ mătu'ii nu#i "onvenea delo" perioada s"urtă pe "are el voia să o petrea"ă în "alitate de "&iria'$ dar se pare "ă o "â'ti,ase de1a de partea sa$ în "iuda elului "am straniu în "are se pre+entase. Pe s"urt$ "amerele useseră în"&iriate$ a'a "ă o.ie"!iile mele erau tardive. 4 2e "e#o i spus "ă la noi miroase a'a de rumos9 0m între.at eu. -i#atun"i mătu'a$ "are uneori avea o intui!ie destul de e%a"tă îmi +ise: 4 -tiu oarte .ine de "e. 0i"i la noi miroase a "ură!enie 'i#a ordine$ 'i#a trai .un 'i "uviin"ios$ 'i asta i#a plă"ut. 0rată de par"ă s#ar i de+o.i'nuit de un ast el de trai 'i i#ar du"e dorul. 4 3i 'i$ n#are de"ât$ îmi spusei eu. 2ar da"ă nu e o.i'nuit "u un trai ordonat 'i "uviin"ios$ "e#o să ne a"em "u el9 Ce#ai să a"i da"ă nu e deprins să păstre+e "ură!enia$ da"ă î!i a"e mi+erie peste tot$ sau da"ă vine .eat a"asă noaptea târ+iu9 4 5 să vedem noi$ +ise ea râ+ând$ a'a "ă eu n#am avut "e să mai spun. -i într#adevăr$ temerile mele s#au dovedit a i neîntemeiate. C&iria'ul nu ne#a deran1at 'i nu ne#a produs ni"i un el de pa,u.e$ "u toate "ă nu du"ea de el o via!ă ordonată 'i re+ona.ilă$ iar noi ne mai amintim de el 'i astă+i "u plă"ere. Înlăuntrul nostru$ în su letul nostru însă$ omul a"esta ne#a tul.urat 'i ne#a răvă'it oarte mult pe amândoi$ pe mine 'i pe mătu'a mea$ 'i$ "a să iu drept$ nu am reu'it ni"i a"um să#l în!ele, prea .ine. Uneori îl vise+ noaptea$ iar simplul apt "ă e%istă un ast el de om$ o asemenea ăptură$ îmi dă un sentiment de "on u+ie$ nelini'tindu#mă$ "u toate "ă$ până la urmă$ l#am îndră,it. /a "âteva +ile după a"eea$ un "ăru!a' aduse lu"rurile străinului$ al "ărui nume era Harry Haller. Un ,eamantan din piele oarte rumos mi#a ă"ut o .ună impresie$ în vreme "e un altul$ mare 'i plat$ de voia1$ mărturisea despre "ălătoriile pe "are se pare "ă le ă"use$ "ă"i$ în ori"e "a+$ pe el erau lipite eti"&ete în,ăl.enite ale irmelor &oteliere 'i ale so"ietă!ilor de transporturi din di erite !ări$ printre "are 'i unele de din"olo de o"ean. 0poi î'i ă"u el însu'i apari!ia 'i ast el în"epu perioada în "are l#am "unos"ut în"etul "u în"etul pe a"est om straniu. Ini!ial n#am întreprins nimi" în a"est s"op. Cu toate "ă$ în"ă din prima "lipă în "are l#am vă+ut$ Haller îmi tre+ise interesul$ în primele săptămâni nu am ă"ut ni"i un pas "a să#l întâlnes" sau să intru în vor.ă "u el. Tre.uie$ în s"&im.$ să re"unos" "ă$ de apt$ în"ă de la .un în"eput l#am !inut pe omul a"esta oare"um su. o.serva!ie$ intrând "&iar$ atun"i "ând lipsea$ în "amera lui 'i ă"ând#o pu!in pe spionul$ pur 'i simplu din "urio+itate. 2espre elul "um arăta lupul de stepă am dat de1a "âteva detalii. În"ă de la prima vedere î!i ă"ea$ ără îndoială$ impresia unui om de seamă$ a unui om rar 'i neo.i'nuit de talentat* avea un "&ip spirituali+at$ iar mi'"ările deose.it de deli"ate 'i vioaie ale "&ipului său o,lindeau o via!ă su leteas"ă interesantă$ e%trem de urtunoasă$ plină de o uimitoare deli"ate!e 'i sensi.ilitate. Când stăteai de vor.ă "u el$ iar el 8 lu"ru rar de alt el 8 depă'ea limitele "onven!ionalului$ rostind de a"olo$ din depărtarea unde se a la$ "uvinte personale$ proprii$ atun"i eram nevoit să re"unos" "ă era net superior "elor de teapa noastră$ "ă"i ,ândise mai mult la via!a lui de"ât "eilal!i oameni$ posedând în domeniul spiritual a"ea pre"i+ie ve"ină "u ră"eala$ a"ea si,uran!ă a ,ândirii 'i a"ele "uno'tin!e pe "are nu le posedă de"ât oamenii "u adevărat pătrun'i de spirit$ lipsi!i de ori"e am.i!ii$ de ori"e nă+uin!ă de a strălu"i sau de a "onvin,e neapărat pe "eilal!i sau de a avea dreptate întotdeauna. 2in ultima perioadă a 'ederii sale în mi1lo"ul nostru îmi amintes" de o remar"ă a lui "are$ în ond$ ni"i mă"ar nu usese o remar"ă$ pentru "ă totul se re+umase la o sin,ură privire. /a un moment dat se anun!ase "ă un vestit iloso al istoriei 'i "riti" de artă$ un om "u un renume de talie europeană$ va !ine o "on erin!ă într#un am iteatru$ iar eu am reu'it să#l "onvin, pe lupul de stepă să mer,em să audiem "on erin!a$ "u toate "ă el n#avea "&e de a'a "eva. Ne# am dus$ de"i$ împreună$ a'e+ându#ne unul lân,ă altul. În momentul în "are oratorul se ur"ă la tri.ună$ în"epându#'i dis"ursul$ mul!i dintre as"ultătorii "are se a'teptaseră la un soi de pro et se

arătară de"ep!iona!i de elul "am s"livisit 'i în,âm at în "are el î'i ă"use apari!ia. În momentul în "are în"epu să vor.eas"ă$ adresând auditoriului "âteva ormule lin,u'itoare 'i mul!umind pentru aptul "ă parti"iparea era atât de numeroasă$ lupul de stepă îmi arun"ă o privire s"urtă de tot$ o privire "riti"ă la adresa a"elor vor.e 'i la adresa între,ii persoane a oratorului$ a&$ privirea a"eea a lui usese memora.ilă 'i în ri"o'ătoare$ iar despre tot "eea "e su,era ea s#ar i putut s"rie o "arte întrea,ă6 Privirea lui nu numai "ă îl "riti"a pe orator$ nimi"indu#l pe omul a"ela vestit$ prin ironia ei neiertătoare 'i totodată "almă$ nu$ lu"rul a"esta era o nimi"a toată6 Privirea lui era mai de,ra.ă tristă de"ât ironi"ă$ triste!ea ei era de#a dreptul a.isală 'i lipsită de ori"e li"ăr de speran!ă* esen!a a"estei priviri "onsta într#o disperare "almă$ întru "âtva statorni"ită$ întru "âtva devenită o.i'nuin!ă 'i re,ulă. 2e+năde1dea senină din privirea lui nu numai "ă î!i arăta persoana mândrului orator în adevărata ei lumină$ nu numai "ă ironi+a 'i .a,ateli+a situa!ia de moment$ a'teptările 'i dispo+i!ia pu.li"ului$ "a$ de alt el$ 'i titlul "am preten!ios al dis"ursului anun!at 8 nu$ privirea lupului de stepă stră.ătea toată epo"a noastră$ toată alsitatea ,ălă,ioasă$ toată strădania de parvenire$ toată de'ertă"iunea$ tot a"el 1o" de supra a!ă al unei spiritualită!i pline de sine$ ser.ede 8 a&$ privirea a"eea pătrundea din ne eri"ire mult mai adân"$ !intind până din"olo de nea1unsurile 'i lipsa de perspe"tivă ale epo"ii noastre$ ale spiritualită!ii noastre$ ale "ulturii noastre. 3a pătrundea până în inima a tot "eea "e era omenes"$ e%primând într#o sin,ură se"undă întrea,a in"ertitudine a ,ânditorului$ a unui om "are$ poate$ 'tia oarte multe$ neîn"rederea a!ă de demnitatea$ a!ă de rostul e%isten!ei omului în ,eneral. În privirea a"eea se putea "iti: (Iată "e maimu!e suntem6 Prive'te$ a'a arată omul6)$ în"ât toată "ele.ritatea$ toată inteli,en!a$ toate "u"eririle spiritului$ toate în"er"ările omului de a#'i dovedi superioritatea$ măre!ia 'i puterea de a dăinui se destrămau$ devenind un simplu 1o"$ o maimu!ăreală6 2ar iată "ă am anti"ipat prea mult$ "ontravenind planului 'i voin!ei mele 'i de+văluind$ în ond$ esen!ialul despre Haller$ "ând inten!ia mea usese de apt să#i pun în lumină ima,inea în"etul "u în"etul$ relatând pro"esul apropierii treptate dintre mine 'i el. 2upă "e în elul a"esta am anti"ipat "ursul povestirii$ devine inutil să mai vor.es" despre eni,mati"a (atitudine distantă) a lui Haller 'i să mai des"riu în toate detaliile modul în "are am în"eput să .ănuies" 'i să a lu "au+ele 'i semni i"a!iile a"estei atitudini distante$ ale însin,urării sale atât de neo.i'nuite 'i de în,ro+itoare. 3ste mai .ine să pro"ede+ ast el$ deoare"e propria mea persoană va tre.ui să rămână$ pe "ât posi.il$ în planul al doilea. Nu inten!ione+ să relate+ despre "onvin,erile mele$ ni"i să povestes" ni'te istorioare$ ni"i să a" e%er"i!ii psi&olo,i"e$ "i să "ontri.ui doar în "alitate de martor o"ular la "onturarea ima,inii a"elui om deose.it "are ne#a lăsat manus"risele lupului de stepă. În"ă din primul moment în "are l#am vă+ut intrând pe u'a "u ,eamlâ" a mătu'ii$ înăl!ându#'i "apul "a o pasăre 'i lăudând mirosul plă"ut "e plutea în "asa noastră$ am remar"at întru "âtva "ă omul a"esta avea în el "eva aparte$ iar prima mea rea"!ie$ naivă$ a ost a"eea de repulsie. Sim!isem :iar mătu'a mea "are$ spre deose.ire de mine$ nu e "âtu'i de pu!in o ire intele"tuală$ sim!ise 'i ea e%a"t a"ela'i lu"ru; 8 sim!isem "ă omul a"ela era su erind$ "ă su letul sau spiritul$ sau "ara"terul său su ereau într#un el anume$ a'a în"ât instin"tul meu de om sănătos m#a pus în ,ardă. 0"eastă rea"!ie de apărare a ă"ut lo" în de"ursul timpului unei simpatii .a+ate pe o mare "ompasiune a!ă de a"est om lovit de o su erin!ă pro undă 'i îndelun,ată$ "ă"i asistam la însin,urarea 'i moartea lui interioară. În perioada a"easta mi#am dat seama din "e în "e mai mult "ă .oala de "are su erea Haller nu se tră,ea din "ine 'tie "e de e"te ale irii sale$ "i$ dimpotrivă$ din uria'a .o,ă!ie a &arului 'i or!elor sale "are nu a1unseseră să atin,ă treapta armoniei. 7i#am putut da seama "ă Haller era un ,eniu al su erin!ei$ "ă î'i ormase o ,enială "apa"itate de a su eri$ nelimitată$ în,ro+itoare$ de ,enul "elei pe "are o evo"ă Niet+s"&e în unele dintre ma%imele sale. Totodată$ mi#am dat seama "ă la .a+a pesimismului său nu stătea dispre!ul a!ă de lume$ "i dispre!ul a!ă de el însu'i$ "ă"i ori de "âte ori rostea "uvinte ne"ru!ătoare 'i nimi"itoare la adresa unor institu!ii sau persoane nu se e%"ludea

ni"iodată pe sine$ el era întotdeauna primul !inta să,e!ilor sale$ el era primul om pe "are îl ura 'i îl "ontra+i"ea< 01uns ai"i$ "onsider ne"esar să a" o parante+ă de natură psi&olo,i"ă. Cu toate "ă nu 'tiu de"ât prea pu!ine despre via!a lupului de stepă$ am toate motivele să presupun "ă ni'te părin!i 'i învă!ători iu.itori$ dar severi 'i oarte pio'i$ l#au edu"at într#un spirit "are pune la .a+a edu"a!iei (în rân,erea voin!ei). Numai "ă a"estui elev nu reu'iseră ni"i să#i nimi"eas"ă personalitatea$ ni"i să#i în rân,ă voin!a$ "ă"i el era mult prea puterni" 'i dur$ mult prea mândru 'i plin de spirit. În lo" să#i nimi"eas"ă personalitatea$ ei nu reu'iseră de"ât să#l înve!e "um să se uras"ă pe sine. Iar de#a lun,ul între,ii sale vie!i$ el "anali+ase tot ,eniul ante+iei sale$ toată or!a 'i "apa"itatea lui de ,ândire împotriva lui însu'i$ împotriva a"estui o.ie"t plin de ino"en!ă 'i no.le!e. Că"i$ din a"est pun"t de vedere$ el era totu'i un adevărat "re'tin$ un adevărat martir$ deoare"e ori"e asprime$ ori"e "riti"ă$ ori"e răutate$ toată ura de "are era "apa.il$ le îndrepta mai ales 'i "u pre"ădere împotriva lui însu'i. În "eea "e#i privea pe "eilal!i$ pe lumea dimpre1urul său$ ă"ea ne"ontenit "ele mai eroi"e 'i mai serioase e orturi de a o îndră,i$ de a i se "on orma$ de a nu#i provo"a ni"i o su erin!ă$ "ă"i la el de pro und "a 'i ura a!ă de el însu'i i se întipărise în minte a"el (iu.e'te#!i aproapele)$ ast el în"ât întrea,a lui via!ă era un model "are demonstra "ă lipsa dra,ostei de sine te adu"e în imposi.ilitatea de a#!i iu.i aproapele$ "ă ura de sine are e%a"t a"ela'i re+ultat$ pri"inuind în "ele din urmă a"eea'i i+olare 'i de+năde1de "umplită pe "are le provoa"ă e,oismul ero"e. 2ar iată "ă e timpul să a"ord prioritate realită!ii$ întrerupându#mi 'irul ,ândurilor. Primele mele des"operiri în le,ătură "u domnul Haller 'i elul lui de trai le#am ă"ut ie spionându#l$ ie prin intermediul unor remar"i ale mătu'ii mele. 7i#am dat seama de îndată "ă era un om al ,ândurilor 'i "ăr!ilor$ neini!iat într#o meserie pra"ti"ă. Rămânea "ul"at în pat până târ+iu$ deseori se s"ula aproape de prân+$ ă"ând apoi în &alat "ei "â!iva pa'i din dormitor până în "amera de +i. 0"easta din urmă era o "ameră mansardată$ spa!ioasă 'i plă"ută$ "u două erestre* la "âteva +ile după venirea lui$ ea î'i s"&im.ase "u totul în ă!i'area pe "are o avusese pe vremea "ând a"olo lo"uiseră al!i "&iria'i. Se umpluse$ iar "u timpul devenise supraîn"ăr"ată. Pe pere!i useseră atârnate ta.louri$ useseră aran1ate ni'te desene$ i"i 'i "olo "&iar oto,ra ii pe "are le de"upase din reviste 'i pe "are le s"&im.a des. Puteau i vă+ute a"olo un peisa1 sudi"$ oto,ra ii dintr#un oră'el ,erman de provin"ie$ după toate aparen!ele oră'elul natal al lui Haller$ iar printre ele$ a"uarele viu "olorate$ strălu"itoare$ despre "are a.ia mai târ+iu am a lat "ă useseră pi"tate "&iar de el. 7ai era apoi oto,ra ia unei emei sau ete tinere 'i dră,u!e. 5 vreme atârnă pe perete un =udd&a siame+$ apoi u înlo"uit "u o reprodu"ere după Noaptea lui 7i"&elan,elo$ apoi "u un portret al lui 7a&atma >and&i. Căr!ile nu numai "ă umpleau .i.liote"a masivă$ "i erau răspândite pretutindeni$ pe mese$ pe se"reterul ve"&i 'i rumos$ pe divan$ pe s"aune$ pe 1os$ "ăr!i "u semne de &ârtie introduse în ele$ semne "are se s"&im.au în permanen!ă. Numărul "ăr!ilor "re'tea mereu$ "ă"i adu"ea "u .ra!ul "ăr!i împrumutate de la .i.liote"i$ primind pe deasupra deseori pa"&ete prin po'tă. 5mul "are lo"uia în "amera a"eea nu putea i de"ât un savant. Impresia a"easta mi#o "on irmau umul de !i,ară "are învăluia totul$ pre"um 'i resturile de !i,ări 'i s"rumierele răspândite peste tot. 7a1oritatea "ăr!ilor nu avea însă un "on!inut savant$ marea ma1oritate o ormau operele unor s"riitori din toate epo"ile 'i din toate !ările. 5 vreme au +ă"ut pe divanul pe "are î'i petre"ea +ile între,i toate "ele 'ase volume ,roase ale unei opere "u titlul Călătoria So iei de la 7emel în Sa%onia$ o "arte de la s âr'itul se"olului al optspre+e"elea. Se părea "ă între.uin!a des o edi!ie "ompletă a operelor lui >oet&e 'i una a operelor lui ?ean Paul$ "a 'i pe "ele ale operelor lui Novalis$ /essin,$ ?a"o.i 'i /i"&ten.er,. Câteva volume de 2ostoievs@i erau pline de i'e "u însemnări. Pe masa "ea mare$ printre "ăr!i 'i s"rieri diverse$ se a la adesea "âte un .u"&et de lori$ .a uneori puteai ,ăsi 'i "âte o "utie "u a"uarele a"operită de pra * în prea1ma ei erau s"rumiere 'i 8 pentru a nu tăinui nimi" 8 sti"le "u di erite .ăuturi. 5 sti"lă îm.ră"ată într#o împletitură de paie era de "ele mai multe ori plină "u vin ro'u italienes"$ "umpărat dintr#un ma,a+in mi"$ a lat în apropiere$ iar uneori puteai

+ări 'i "âte o sti"lă "u vin de =ur,undia sau 7ala,a$ pre"um 'i o sti"lă masivă "u vi'inată "are$ după "âte am .ă,at de seamă$ usese ,olită într#un interval de timp destul de s"urt$ dispărând apoi într#un "ol! al "amerei$ unde se a"operise de pra $ în timp "e restul de .ăutură nu s"ădea delo". Nu voi în"er"a să mă 1usti i" pentru spiona1ul pe "are îl pra"ti"am 'i tre.uie să re"unos" des"&is "ă$ la în"eput$ toate a"este mărturii ale unei vie!i animate de un interes spiritual$ dar totu'i irosite 'i de+ordonate$ îmi tre+eau oroarea 'i suspi"iunea. Nu numai iind"ă eu sunt un om o.i'nuit "u mun"a 'i "u olosirea ra!ională a timpului$ dar 'i pentru "ă$ pe deasupra$ mai sunt 'i a.stinent$ ne umător$ 'i sti"lele a"elea mi#au displă"ut în"ă 'i mai mult de"ât de+ordinea pitoreas"ă din "amera lui Haller. 0tât în elul său de a dormi 'i mun"i$ "ât 'i de a trăi$ de a mân"a 'i de a .ea$ străinul se dovedi a i la el de de+ordonat 'i de "apri"ios. În anumite +ile nu ie'ea delo" din "asă 'i nu mân"a nimi"$ .ea doar diminea!a o "a ea$ uneori mătu'a mea ,ăsea "âte o "oa1ă de .anană$ sin,urul rest de la mesele sale$ în s"&im. în alte +ile lua masa la restaurant$ "ând în lo"aluri .une 'i ele,ante$ "ând în mi"i "râ'me de ma&ala. Sănătatea lui părea "ă lasă de dorit* în a ară de di i"ultă!ile pe "are le întâmpina la mers$ di i"ultă!i "are deseori îl ă"eau să ur"e s"ara "u multă ,reutate$ părea "ă su eră 'i de alte tul.urări$ iar odată spusese în trea"ăt "ă de ani de +ile nu mai avusese o di,estie sau un somn "a lumea. Toate a"estea eu le puneam în primul rând pe seama .ăuturii. 7ai târ+iu$ "ând îl înso!eam într#un lo"al sau altul$ am vă+ut "u o"&ii mei "u "e rapiditate "apri"ioasă dădea pe ,ât diversele vinuri$ dar ni"i eu$ ni"i alt"ineva nu l#am vă+ut vreodată .eat "u adevărat. N#am să uit ni"iodată +iua în "are am avut prima noastră "onvor.ire "eva mai personală. Nu ne "uno'team de"ât a'a "um se "unos" ni'te ve"ini de "ameră într#un imo.il în "are lo"uies" "u "&irie. Într#o seară$ pe "ând mă întor"eam a"asă de la .irou$ l#am ,ăsit pe domnul Haller a'e+at$ spre uimirea mea$ pe palierul s"ării dintre primul 'i al doilea eta1. -edea pe ultima treaptă de sus 'i se dădu la o parte$ lăsându#mă să tre" pe lân,ă el. /#am între.at da"ă nu se simte .ine$ o erindu#mă să#l înso!es" până sus la el. Haller se uită la mine 'i mi#am dat seama "ă îl tre+isem dintr#un el de reverie. Treptat$ treptat$ în"epu să +âm.eas"ă$ avea un +âm.et plă"ut 'i 1alni" "are deseori îmi s â'iase inima$ apoi mă invită să iau lo" lân,ă el. I#am mul!umit 'i i#am spus "ă nu eram o.i'nuit să stau pe trepte dinaintea lo"uin!ei altor oameni. 4 0&$ a'a e$ spuse el +âm.ind mai tare$ ave!i dreptate. 2ar sta!i o "lipă$ tre.uie să vă arăt de "e a tre.uit să mă opres" 'i să stau ai"i. Aor.ind$ îmi arătă por!iunea din a!a lo"uin!ei de la primul eta1 în "are trăia o văduvă. Pe lo"ul în,ust$ par"&etat$ dintre s"ară$ ereastră 'i u'a "u ,eam stătea lân,ă perete un dulap înalt din lemn de ma&on "u o.ie"te ve"&i din "ositor$ iar în a!a dulapului$ pe podea$ pe ni'te postamente s"unde$ două plante în ni'te vase mari$ o a+alee 'i o arau"arie. Plantele aveau un aspe"t plă"ut$ erau mereu "urate 'i între!inute irepro'a.il$ lu"ru pe "are îl remar"asem 'i eu "u multă plă"ere. 4 Aede!i dumneavoastră$ spuse Haller în "ontinuare$ lo"'orul a"esta "u arau"aria miroase atât de antasti"$ în"ât oarte des mi se întâmplă să nu pot tre"e pe ai"i ără să mă opres" pu!in. -i la mătu'a dumneavoastră te întâmpină un miros plă"ut$ o ordine 'i o "ură!enie deose.ită$ dar lo"ul a"esta în "are se a lă arau"aria strălu"e'te de "ură!enie$ este 'ters de pra 'i "eruit$ 'i spălat atât de .ine$ este atât de ina""esi.il ne"ură!eniei în"ât pur 'i simplu iradia+ă. Tre.uie să tra, mereu în piept o do+ă .ună de par um 8 nu sim!i!i 'i dumneavoastră9 7irosul a"esta de "eară de par"&et 'i adierea a"easta de tere.entină emană împreună "u ma&onul$ "u run+ele spălate ale plantelor$ "u tot "eea "e se a lă împre1ur$ un par um "are repre+intă în mi"$ la modul superlativ$ "ură!enia .ur,&e+ă$ ,ri1a 'i pedanteria$ datoria îndeplinită 'i devotamentul. Nu 'tiu "ine lo"uie'te ai"i$ dar sunt si,ur "ă îndărătul a"estei u'i "u ,eam se a lă paradisul "ură!eniei 'i al o.i"eiurilor .ur,&e+e temeini" dereti"ate$ paradisul ordinii 'i al pasiunii pentru ta.ieturi 'i îndatoriri$ pasiune "are te umple de spaimă$ dar totodată te 'i înduio'ea+ă.

Cum eu tă"eam$ el "ontinuă: 4 Să nu "rede!i "umva "ă vreau să iu ironi"6 Nimi" nu#mi este mai străin$ domnule dra,ă$ de"ât inten!ia de a lua "umva în derâdere a"este o.i"eiuri .ur,&e+e 'i ordinea a"easta. 3ste adevărat "ă eu însumi nu trăies" într#o lume "a a"easta$ "i într#alta$ 'i poate "ă ni"i n#a' i în stare să re+ist mă"ar o sin,ură +i într#o lo"uin!ă în "are se a lă ast el de arau"arii. 2ar "&iar da"ă nu#s de"ât un lup de stepă .ătrân 'i "am 1erpelit$ sunt totu'i 'i eu iul unei mame$ 'i mama mea era ii"a unor oameni "u o.i"eiuri .ur,&e+e$ 'i ea "ultiva lori$ ve,&ind "a toate "amerele 'i s"ara$ mo.ilele 'i perdelele$ "a lo"uin!a 'i via!a ei să strălu"eas"ă$ pe "ât era posi.il$ de "ură!enie$ de puritate 'i de ordine. 0dierea mirosului de tere.entină 'i arau"aria îmi adu" aminte de toate a"este lu"ruri$ 'i iată de "e stau din "ând în "ând ai"i$ privind la a"eastă ,rădină miniaturală a ordinii 'i .u"urându#mă de aptul "ă mai e%istă în"ă a'a "eva. 0 vrut să se s"oale$ dar i#a ost tare ,reu 'i de a"eea nu m#a re u+at atun"i "ând m#am o erit să#l a1ut pu!in. Continuam să ta"$ dar$ a'a "um i se întâmplase 'i mătu'ii mele$ eram stăpânit de o anume vra1ă pe "are omul a"esta o radia uneori. 0m ur"at s"ara împreună$ a,ale$ iar "ând am a1uns dinaintea u'ii lui mă mai privi în"ă o dată în a!ă$ dire"t 'i oarte prietenos$ !inând "&eile în mână 'i +i"ând: 4 Aeni!i de la .irou9 3i da$ eu nu mă pri"ep delo" la a'a "eva$ 'ti!i$ eu trăies" a'a$ "am retras$ undeva la mar,ine. 2ar "red "ă 'i pe dumneavoastră vă interesea+ă "ăr!ile 'i alte lu"ruri de ,enul a"esta$ mătu'a dumneavoastră mi#a spus odată "ă a!i a.solvit li"eul 'i "ă era!i .un la ,rea"ă. -ti!i$ a+i#diminea!ă am dat la Novalis de o ra+ă$ vre!i să v#o arăt9 5 să vă umple 'i dumneavoastră inima de .u"urie. 7ă luă "u el în "amera lui unde mirosea puterni" a tutun$ s"oase o "arte dintr#o ,rămadă$ răs oi$ "ăută. 4 C&iar 'i asta sună .ine$ oarte .ine$ +ise el$ as"ulta!i ra+a a"easta: (0r tre.ui să ne mândrim "u durerea 8 ori"e durere ne aminte'te de ran,ul nostru înalt.) 7inunat6 Cu opt+e"i de ani înaintea lui Niet+s"&e6 2ar nu a"easta era ma%ima la "are mă re eream 8 a'tepta!i 8 iată$ am ,ăsit#o. 0'adar: (7a1oritatea oamenilor nu vor să înoate înainte de a 'ti să a"ă a"est lu"ru.) Nu#i a'a "ă e plină de tâl"9 Bire'te "ă nu vor să înoate6 Că doar s#au năs"ut să trăias"ă pe pământ$ 'i nu în apă. -i ire'te "ă nu vor să ,ândeas"ă6 Iar "el "are ,ânde'te$ "el "are "onsideră "ă esen!ialul este să ,ânde'ti$ a"ela poate să avanse+e ori"ât în a"est domeniu$ dar totu'i el a "on undat pământul "u apa 'i$ odată 'i odată$ se va îne"a.) 7ă "aptivase$ tre+indu#mi interesul$ a'a "ă am mai întâr+iat o vreme la el$ iar de atun"i se întâmplă nu arareori să mai stăm de vor.ă "âte pu!in "ând ne întâlneam pe s"ară sau pe stradă. /a în"eput aveam oare"um sentimentul$ pe "are îl avusesem 'i atun"i în a!a arau"ariei$ "ă mă ironi+ea+ă. 2ar nu era a'a. Nutrea "&iar un el de respe"t pentru mine$ "a 'i pentru arau"arie$ era atât de "on'tient$ de "onvins de însin,urarea lui$ de aptul "ă înota în apă$ de nesi,uran!a lui$ în"ât uneori se putea entu+iasma "u adevărat 'i ără ni"i o undă de ironie de ori"e aptă +ilni"ă$ tipi" .ur,&e+ă$ de e%emplu$ de pun"tualitatea "u "are îmi respe"tam orele de .irou sau de ormulele rostite de un servitor sau un în"asator de tramvai. /a în"eput toate a"estea mi s#au părut "ara,&ioase 'i e%a,erate$ un el de toane ale unui .oierna' sau pierde# vară$ "eva de un sentimentalism in antil. 2ar a tre.uit să re"unos" din "e în "e mai mult "ă$ din perspe"tiva spa!iului rare iat$ a atitudinii sale distante$ a modului în "are î'i du"ea traiul de lup de stepă$ el admira 'i îndră,ea de apt mi"ul nostru univers .ur,&e+ "a pe "eva solid 'i si,ur$ situat undeva departe de el$ intan,i.il$ un adăpost 'i o pa"e spre "are$ pentru el$ drumul era în"&is. 5ri de "âte ori se întâlnea "u ve"ina noastră$ o emeie "umse"ade$ î'i s"otea pălăria "u o adevărată venera!ie$ iar "ând mătu'a mea se între!inea pu!in "u el sau îi atră,ea aten!ia "ă unele dintre ru ele sale ar tre.ui re"ondi!ionate$ "ă îi atârnă un nasture de la palton$ el stătea 'i o as"ulta "u o aten!ie stranie$ pătrun+ându#se de importan!a "elor spuse$ de par"ă ar i ă"ut un e ort ine%prima.il 'i disperat de a se stre"ura printr#o "răpătură oare"are în a"est univers mi" 'i pa'ni"$ 'i de a se sim!i a"olo "a a"asă$ "&iar 'i numai pre! de o oră.

În"ă din timpul primei noastre dis"u!ii din a!a arau"ariei î'i spusese lup de stepă$ lu"ru "are$ de asemenea$ mă uimea 'i mă tul.ura întru "âtva. Ce el de e%presii mai erau 'i astea96 2ar a tre.uit să#i a""ept e%presia nu numai pentru "ă mă o.i'nuisem "u ea$ dar 'i pentru "ă nu tre"u mult 'i nu#l mai numeam pe a"est om în sinea mea$ în ,ândurile mele$ alt el de"ât lup de stepă$ 'i ni"i în +iua de a+i nu 'tiu să e%iste vreun alt nume mai potrivit pentru o asemenea apari!ie. Un lup de stepă rătă"it printre noi$ pierdut prin ora'e$ în traiul turmei 8 ni"i o altă ima,ine nu ar i putut o,lindi mai i+.itor elul său de a i$ s ioasa lui însin,urare$ săl.ăti"ia lui$ nelini'tea lui$ dorul lui de un "ămin 'i aptul "ă nu#l avea. 5dată$ la un "on"ert sim oni"$ am putut să#l o.serv toată seara* îl vă+usem 'e+ând$ spre surprinderea mea$ aproape de mine$ ără "a el să mă i .ă,at de seamă. 7ai întâi s#a "ântat "eva de HCndel$ o partitură no.ilă 'i rumoasă$ dar lupul de stepă stătea adân"it în ,ânduri$ rupt atât de mu+i"ă$ "ât 'i de lumea din 1urul său. -edea "a un străin$ sin,ur 'i distant$ "u "&ipul re"e$ în,ri1orat$ uitându#se în 1os. 0poi urmă o altă piesă$ o mi"ă sim onie de Briedemann =a"&$ 'i am ost oarte surprins să văd "um după "âteva măsuri$ străinul meu în"epu să +âm.eas"ă$ lăsându#se în voia mu+i"ii$ se "u undă în el însu'i$ arătând timp de +e"e minute atât de eri"it$ pierdut "um era în el însu'i 'i a.sor.it de ni'te vise atât de rumoase$ în"ât eram mai atent la el de"ât la mu+i"ă. În momentul în "are .u"ata se s âr'i$ el se tre+i$ se îndreptă pu!in$ dând semne "ă ar vrea să se ridi"e$ "ă ar vrea să ple"e$ dar mai rămase 'i as"ultă ultima piesă$ ni'te varia!iuni de Re,er$ o partitură pe "are mul!i o "onsiderau "am lun,ă 'i o.ositoare. 0'a "ă 'i lupul de stepă "are$ la în"eput$ o as"ultase "u aten!ie 'i .unăvoin!ă$ avu din nou o "ădere$ î'i vârî mâinile în .u+unare 'i se "u undă din nou în el însu'i$ dar de data a"easta nu părea de el eri"it 'i visător$ "i trist$ 'i în "ele din urmă$ supărat$ "&ipul lui devenise din nou a.sent$ întune"at 'i stins$ lăsând impresia unui om .ătrân$ .olnav 'i nemul!umit. 2upă "on"ert l#am +ărit din nou pe stradă 'i am mers în urma lui* în ă'urat strâns în palton pă'ea "ătrănit$ o.osit$ în dire"!ia "artierului nostru$ dar se opri în a!a unui mi" lo"al demodat$ uitându#se ne&otărât la "eas 'i intrând în "ele din urmă a"olo. 2intr#un impuls de moment am intrat 'i eu după el. -i iată#l 'e+ând la o masă "u aspe"t mi"#.ur,&e+$ iar proprietăreasa 'i "&elneri!a îl întâmpinară "a pe un ve"&i "lient* i#am dat .ună seara 'i m#am a'e+at la masa lui. 0m stat a"olo o oră 'i$ în timp "e eu am .ăut două pa&are de apă minerală$ el "eru întâi o 1umătate$ apoi în"ă un s ert de litru de vin ro'u. I#am spus "ă am ost la "on"ert$ dar el nu rea"!ionă în ni"i un el. Citi eti"&eta de pe sti"la mea de apă minerală 'i mă între.ă da"ă nu voiam să .eau vin$ "onsiderându#mă invitatul lui. 0u+ind "ă nu .eau ni"iodată vin$ "&ipul lui "ăpătă din nou e%presia unui om nea1utorat 'i +ise: 4 2a$ desi,ur$ ave!i dreptate. -i eu am trăit "umpătat ani de +ile$ multă vreme "&iar am postit$ dar în momentul de a!ă mă a lu din nou în Dodia Aărsătorului$ o +odie întune"oasă 'i umedă. Iar atun"i "ând$ ,lumind pe seama alu+iei lui$ i#am dat de în!eles "ă mi se pare pu!in pro.a.il "a to"mai el să "readă în astrolo,ie$ adoptă din nou tonul a"ela politi"os "u "are mă rănise deseori 'i spuse: 4 Înto"mai$ din pă"ate nu pot să "red ni"i în a"eastă 'tiin!ă. 0m ple"at luându#mi rămas#.un$ iar el se întoarse oarte târ+iu a"asă$ pa'ii lui însă răsunau "a de o.i"ei 'i$ a'a "um se întâmpla totdeauna$ nu se duse de îndată să se "ul"e : iind ve"inul lui de "ameră$ au+eam oarte .ine a"est lu"ru;$ "i rămase în"ă vreo oră în "amera lui de +i$ "u lumina aprinsă. Îmi adu" aminte 'i de o altă seară. 3ram sin,ur a"asă$ mătu'a ple"ase$ iar "ineva sunase la u'ă$ am des"&is 'i am vă+ut o emeie tânără$ oarte dră,u!ă$ pe "are am re"unos"ut#o în momentul în "are a între.at de domnul Haller: era emeia din oto,ra ia "e se a la în "amera lui. I#am arătat u'a lui 'i m#am retras* emeia rămase o vreme sus la el$ apoi i#am au+it "um "o.oară s"ara 'i ies împreună$ voio'i 'i .ine dispu'i$ antrena!i într#o dis"u!ie plină de &a+. 7#a mirat oarte mult să văd "ă pustni"ul a"esta avea o iu.ită$ 'i în"ă "e iu.ită$ atât de tânără$ de dră,u!ă 'i

de ele,antă$ a'a în"ât toate presupunerile mele în le,ătură "u el 'i "u modul lui de via!ă mi se în"âl"iră din nou. 2upă un "eas se întoarse însă a"asă sin,ur$ "u pas ,reoi$ trist$ ur"ă "u di i"ultate s"ara 'i apoi î'i târ'âi pa'ii ore între,i în sus 'i în 1os prin "ameră$ în"et$ înto"mai "a un lup în"&is într#o "u'"ă$ iar lumina arse în "amera lui toată noaptea$ aproape până în +ori. Nu 'tiu a.solut nimi" despre rela!iile dintre ei 'i nu vreau să mai spun de"ât următoarele: l#am mai vă+ut o dată "u emeia a"eea$ în ora'$ pe stradă. 7er,eau la .ra!$ el părea eri"it$ iar eu mă minunam "âtă ,ra!ie$ "&iar "âtă naivitate "opilăreas"ă putea să e%iste uneori pe "&ipul său alt el mereu nelini'tit 'i am în!eles#o atun"i pe emeia a"eea$ după "um am în!eles 'i simpatia nutrită de mătu'a mea a!ă de a"est om. În seara a"eleia'i +ile se întoarse însă a"asă tot trist 'i deprimat* l#am întâlnit la u'a de la intrare* su. palton !inea$ a'a "um o.i'nuia uneori$ sti"la "u vin italienes"$ apoi î'i petre"u toată noaptea în vă,ăuna lui de sus$ în tovără'ia vinului. Îmi părea rău de el$ "ă"i numai via!ă nu mai era asta$ o via!ă nemân,âiată$ pierdută$ lipsită de ori"e apărare6 3i$ dar am pălăvră,it destul. Nu mai este nevoie de alte relatări sau des"rieri pentru a arăta "ă lupul de stepă du"ea o via!ă de sinu"i,a'. Cu toate a"estea nu "red "ă 'i#a pus "apăt +ilelor atun"i "ând$ pe nepusă masă 'i ără să#'i i luat mă"ar rămas#.un$ dar după "e 'i#a plătit toate restan!ele$ ple"ă din ora'ul nostru 'i dispăru "u totul. Noi n#am mai au+it ni"iodată de el 'i mai păstrăm 'i a"um în"ă vreo "âteva s"risori sosite pe adresa lui. În urma lui n#a mai rămas nimi" alt"eva de"ât a"est manus"ris pe "are l#a a'ternut în timpul 'ederii sale la noi 'i pe "are$ prin "âteva rânduri$ mi l#a dedi"at mie$ "u o.serva!ia "ă puteam a"e "u el "e voiam. 7i#a ost imposi.il să veri i" sâm.urele de adevăr al "elor trăite de Haller 'i relatate în manus"risul său. Nu mă îndoies" "ă$ în "ea mai mare parte$ avem de#a a"e "u un ,en de s"riere poeti"ă$ în!eleasă însă nu în sensul unor "onstru"!ii ar.itrare ale ante+iei$ "i în sensul unei în"er"ări de a e%prima ni'te pro"ese su lete'ti trăite în toată pro un+imea lor su. ve'mântul unor întâmplări palpa.ile. Întâmplările$ antasti"e în .ună parte$ din manus"risul lui Haller s#au petre"ut pro.a.il în ultima perioadă a 'ederii sale la noi 'i nu mă îndoies" "ă la .a+a lor stă 'i o por!ie .ună de trăire reală$ e%terioară. În perioada a"eea$ oaspetele nostru se "omporta într# adevăr di erit$ arăta alt el$ lipsea mult de a"asă$ uneori "&iar nop!i între,i$ iar în tot a"est timp "ăr!ile lui rămâneau neatinse. /#am întâlnit atun"i în "âteva rânduri$ îmi ă"ea impresia "ă întinerise 'i se înviorase surprin+ător$ .a de "âteva ori părea "&iar .ine dispus. 2ar imediat urmă o nouă 'i puterni"ă stare depresivă$ rămase +ile de#a rândul în pat$ ără să simtă nevoia de a mân"a "eva$ 'i tot în perioada a"eea se "ertă deose.it de ve&ement$ .a de#a dreptul .rutal$ "u iu.ita lui "are apăruse iară'i$ iar "earta lor a s"andali+at între,ul imo.il$ a'a în"ât a doua +i Haller a "erut s"u+e mătu'ii mele. Nu$ sunt "onvins "ă nu 'i#a pus "apăt +ilelor. 7ai trăie'te$ ur"ând undeva s"ările unor "ase străine "u pi"ioarele sale o.osite$ privind as"inat la vreun par"&et strălu"ind de "ură!enie$ la arau"arii "urate$ .ine între!inute$ î'i petre"e +ilele în .i.liote"i 'i nop!ile în lo"aluri sau pe o "anapea în"&iriată$ as"ultând dindărătul vreunei erestre "um toată lumea$ to!i oamenii trăies"$ 'tiindu#se alun,at$ dar ără să se omoare$ "ă"i i#a mai rămas un strop de "redin!ă "are îi spune "ă va tre.ui să .ea până la und su erin!a din inima lui$ a"eastă su erin!ă amară din "are va i să i se tra,ă moartea. 7ă ,ândes" adesea la el$ nu mi#a u'urat întru nimi" via!a$ nu a avut darul de a în"ura1a 'i de a întări în mine sentimentul or!ei 'i al .unei dispo+i!ii$ dimpotrivă6 2ar eu nu sunt el 'i nu trăies" via!a lui$ "i pe a mea$ neînsemnată$ .ur,&e+ă$ dar si,ură 'i plină de îndatoriri. -i ast el ne putem ,ândi la dânsul lini'ti!i 'i "u prietenie$ eu 'i mătu'a mea$ "are ar putea să ne spună mult mai multe despre el$ însă toate a"estea vor rămâne pentru totdeauna în"&ise în inima ei ,eneroasă. În "eea "e prive'te a"um însemnările lui Haller$ ante+iile a"estea .i+are$ în parte .olnăvi"ioase$ în parte rumoase 'i în"ăr"ate de ,ânduri$ tre.uie să spun "ă da"ă a"este pa,ini mi#ar i "ă+ut în mână întâmplător$ ără să#l i "unos"ut pe autorul lor$ le#a' i arun"at indi,nat

la ,unoi. Cum însă îl "unos"usem pe Haller$ am avut posi.ilitatea să le în!ele,$ .a "&iar să le apro. într#o oare"are măsură. 0' avea unele re!ineri în privin!a punerii lor la îndemâna altor oameni$ da"ă a' vedea în ele doar rodul ante+iei patolo,i"e a unui individ$ a unui om sărman$ în su letul "ăruia în"ol!ise .oala. 2ar eu văd în ele "eva mai mult$ un do"ument de epo"ă$ dat iind "ă .oala din su letul lui Haller 8 iată$ de lu"rul a"esta sunt "onvins a"um 8 nu este "apri"iul unui individ$ "i .oala epo"ii însă'i$ nevro+a ,enera!iei lui Haller$ o .oală "are i#a lovit nu numai pe indivi+ii sla.i 'i in eriori$ "i îndeose.i pe "ei mai puterni"i$ mai pătrun'i de spirit 'i mai talenta!i. Însemnările a"estea sunt 8 indi erent de su.stan!a mai mult sau mai pu!in "onsistentă a su.stratului lor de trăire reală 8 o în"er"are de a învin,e marea .oală a epo"ii$ nu prin o"olirea 'i în rumuse!area ei$ "i prin strădania de a trans orma .oala însă'i într#un o.ie"t al relatării. 3le repre+intă$ literalmente$ o "ălătorie prin iad$ o "ălătorie .ântuită "ând de teamă$ "ând de "ura1$ prin &aosul unui univers su letes" inundat de întuneri"$ o "ălătorie ă"ută "u voin!a anume de a stră.ate iadul de la un "apăt la altul$ de a în runta &aosul$ de a suporta până la s âr'it su erin!a provo"ată de toate relele. Câteva "uvinte ale lui Haller mi#au "on erit "&eia unei asemenea în!ele,eri a lu"rurilor. 5dată$ după "e dis"utasem despre a'a#+isele atro"ită!i ale 3vului 7ediu$ mi#a spus: 4 În realitate nu a ost vor.a de ni"i un el de atro"ită!i. Un om din 3vul 7ediu ar detesta în mod identi" între,ul nostru stil a"tual de via!ă$ "onsiderându#l atro"e$ de+,ustător 'i .ar.ar6 Bie"are epo"ă$ ie"are "ultură$ ie"are datină 'i tradi!ie î'i are stilul său spe"i i"$ propria moli"iune 'i duritate$ rumuse!ile 'i atro"ită!ile sale$ "onsiderând "ă anumite su erin!e sunt ire'ti 'i tolerând ră.dător anumite rele. Aia!a oamenilor se trans ormă în su erin!ă reală$ într#un adevărat iad numai atun"i "ând se întrepătrund două epo"i$ două "ulturi 'i reli,ii. Un om din 0nti"&itate "are ar i ost nevoit să trăias"ă în 3vul 7ediu s#ar i su o"at în modul "el mai 1alni"$ tot a'a "um un săl.ati" ar i nevoit să se su o"e în sânul "ivili+a!iei noastre. 3%istă apoi perioade în "are o întrea,ă ,enera!ie se tre+e'te prinsă între două epo"i$ între două stiluri de via!ă$ în"ât î'i pierde naturale!ea$ moravurile$ ori"e sentiment de si,uran!ă 'i ino"en!a. Bire'te "ă nu ie"are î'i dă seama de a"est lu"ru în e,ală măsură. Un om "u irea lui Niet+s"&e a ost nevoit să suporte mi+eria de astă+i "u o ,enera!ie 'i mai .ine înaintea noastră 8 mii de oameni su eră astă+i de tot "eea "e el a ost nevoit să su ere sin,ur 'i neîn!eles de nimeni. Citind însemnările$ a tre.uit să mă ,ândes" deseori la a"este "uvinte. Haller este unul dintre a"ei oameni "are au nimerit între două epo"i$ pier+ându#'i sentimentul de si,uran!ă 'i întrea,a lor ino"en!ă$ unul dintre a"ei oameni al "ăror destin îi "ondamnă să trăias"ă intens in"ertitudinea vie!ii omene'ti su. orma unui "&in$ a unui iad personal. În a"easta "onstă$ după "âte mi se pare mie$ semni i"a!ia însemnărilor sale pentru noi 'i de a"eea m#am de"is să le pun 'i la îndemâna altora. 2e alt el nu inten!ione+ ni"i să le iau apărarea$ ni"i să le 1ude" într#un el sau altul$ îl las pe "ititor să o a"ă după "um îi va di"ta propria sa "on'tiin!ă. Însemnările lui Harry Haller Numai pentru ne.uni. Diua tre"use la el "a toate "elelalte* o pă"ălisem$ o omorâsem 'i pe a"easta$ în"eti'or$ "u primitivitatea 'i timiditatea artei mele de a#mi du"e traiul* lu"rasem "âteva ore$ "otro.ăisem prin ni'te "ăr!i ve"&i$ durerile o.i'nuite pentru un om de vârsta mea mă "&inuiseră timp de două ore$ în,&i!isem un pra $ .u"urându#mă "ă am putut să în'el ast el durerile$ ă"usem o .aie ier.inte$ a.sor.ind în tot trupul "ăldura tandră$ primisem de trei ori "âte "eva prin po'tă 'i par"ursesem s"risorile 'i tipăriturile a"elea ne olositoare$ îmi ă"usem e%er"i!iile de respira!ie dar$ din "omoditate$ renun!asem de data a"easta la e%er"i!iile de ,ândire 'i mă plim.asem timp de o oră$ o.servând "um norii "irus desenau pe "er "ontururi rumoase$ deli"ate$ în"ântătoare. Toate a"estea erau oarte a,rea.ile$ "a 'i "ititul în "ăr!i ve"&i$ "a 'i .aia ier.inte$ dar 8 punându#le "ap la "ap 8 +iua de a+i nu usese ni"i erme"ătoare$ ni"i strălu"ită$ nu usese o +i

noro"oasă 'i plină de .u"urie$ "i una dintre a"ele +ile "are$ în"ă de multă vreme în"oa"e$ tre.uiau să ie pentru mine "eva normal 'i o.i'nuit: +ile potrivit de plă"ute$ ără doar 'i poate suporta.ile$ a""epta.ile$ în"ropite$ +ilele unui .ăr.at "eva mai înaintat în vârstă 'i nemul!umit$ +ile ără dureri adevărate$ ără ,ri1i adevărate$ ne.ântuite de su erin!ă 'i de+năde1de$ +ile în "are "ântăre'ti ără pi" de emo!ie sau teamă$ "u sân,e re"e 'i "umpătare$ "&iar 'i între.area da"ă nu "umva sosise timpul să urme+i e%emplul lui 0dal.ert Sti ter 'i să te a""idente+i la .ăr.ierit. Cine a avut parte însă 'i de "elălalt soi de +ile$ de "ele proaste$ "u ata"uri de ,ută sau "u în,ro+itoare dureri de "ap în"ui.ărite temeini" îndărătul o"&ilor$ dureri "are$ printr#o vra1ă rea$ î!i trans ormă dră"e'te vă+ul 'i au+ul din .u"urie în "&in$ sau de +ile în "are su letul !i se stin,e$ de +ile ,rele ale ,oli"iunii interioare 'i disperării "ând$ pe pământul a"esta distrus 'i epui+at de so"ietă!ile pe a"!iuni$ lumea oamenilor 'i a'a#+isa "ultură "u min"inoasa 'i nemerni"a ei strălu"ire de tini"&ea .ună de dus la .âl"i se &li+es" la noi la ori"e pas înto"mai "a un vomitiv$ "on"entrându#se 'i atin,ând "ulmea insuporta.ilului în propriul eu .olnav 8 "ine a avut parte de asemenea +ile in ernale se "onsideră mul!umit "u a"est ,en de +ile normale 'i medio"re "um usese +iua mea de a+i$ stă re"unos"ător lân,ă so.a "aldă$ "onstată re"unos"ător$ "itind +iarul de diminea!ă$ "ă ni"i astă+i n#a i+.u"nit vreun ră+.oi$ "ă n#a ost instaurată ni"i o nouă di"tatură$ "ă nu au ost date în vilea, por"ării nemaipomenite în politi"ă sau e"onomie$ a"ordea+ă re"unos"ător strunele lirei sale ru,inite$ intonând aproape .ine dispus$ în "&ip "umpătat$ "u o veselie a""epta.ilă$ un psalm de mul!umire "e are să#l umple de pli"tis pe "umintele$ .lândul 'i medio"rul +eu ame!it ni!elu' "u .romură al a"elei stări de împă"are$ în"ât în vă+du&ul "a de lapte "ald al împă"atei pli"tiseli$ în a.sen!a durerii$ o a.sen!ă meritând întrea,a re"uno'tin!ă$ "ei doi 8 +eul medio"ru$ "are mo!ăie pli"tisit$ 'i omul medio"ru$ în"ărun!it la tâmple$ "el "are îi "ântă psalmul în surdină 8 nu se deose.es" "âtu'i de pu!in unul de altul$ de par"ă ar i ra!i ,emeni. Ce lu"ruri .une sunt împă"area$ a.sen!a durerii$ +ilele suporta.ile$ "e tre" uri'$ în "are ni"i durerea$ ni"i plă"erea nu îndră+nes" să ridi"e ,lasul$ "ând totul vor.e'te în 'oaptă 'i se stre"oară în vâr ul pi"ioarelor. Numai "ă$ din pă"ate$ eu sunt ,enul de om "are nu suportă prea .ine mul!umirea de soiul a"esta* "ă"i$ după o s"urtă perioadă de timp$ ea se trans ormă pentru mine în "eva insuporta.il de urât 'i de ,re!os$ a'a în"ât tre.uie să#mi "aut re u,iul$ disperat$ în alte temperaturi$ "au+ate ie de plă"ere$ ie$ da"ă alt el nu se poate$ de su erin!ă. 2upă "e sunt o vreme o"olit de plă"eri sau de dureri$ după "e respir aerul de suporta.ilă$ adă indi eren!ă a a'a# +iselor +ile .une$ în su letul meu de "opil se is"ă vântul su erin!ei 'i al nenoro"irii$ ast el în"ât a+vârl +eului somnoros al împă"ării$ în a!a#i "ople'ită de împă"are$ ru,inita liră a re"uno'tin!ei mele$ pre erând să simt ar+ând în mine mai de,ra.ă o durere dia.oli"ă$ de"ât a"eastă "onvena.ilă temperatură a "amerei. 0tun"i mă apu"ă dorul săl.ati" de sentimente puterni"e$ de sen+a!ii$ uria a!ă de o asemenea via!ă in"oloră$ plată$ normată 'i sterili+ată 'i un "&e ne.un de a distru,e "eva$ eventual un ma,a+in universal sau o "atedrală$ sau pe mine însumi$ de a săvâr'i ni'te tâmpenii temerare$ de a smul,e peru"ile "âtorva dintre idolii venera.ili$ de a pro"ura unor elevi "uprin'i de dorul de du"ă râvnitele .ilete de tren până la Ham.ur,$ de a sedu"e o ată sau de a le su"i ,âtul "âtorva repre+entan!i ai ordinii .ur,&e+e pe mapamond. Că"i "eea "e uram$ dispre!uiam 'i .lestemam eu mai mult 'i mai presus de toate erau: împă"area$ sănătatea 'i ti&na$ optimismul "o"olo'it al "etă!eanului oare"are$ ordinea o.tu+ă$ prosperă a medio"rită!ii$ a tot "eea "e era normal$ a "ăii de mi1lo". Cam într#o ast el de dispo+i!ie mă a lam la s âr'itul a"estei pasa.ile +ile de du+ină$ "ând se lăsa întuneri"ul. N#am în"&eiat#o într#un mod normal 'i re"omanda.il pentru un om întru "âtva su erind$ "um eram$ "ă+ând pradă patului ,ata ă"ut$ ispitit de nada a"eea de orma unui re"ipient menit să#l în"ăl+eas"ă$ "i mi#am în"ăl!at panto ii$ mi#am îm.ră"at nemul!umit paltonul$ s"âr.it de in"onsisten!a a"tivită!ii mele din +iua a"eea 'i am ie'it mâ&nit în ora'ul învăluit de întuneri" 'i "ea!ă "a să dau pe ,ât în lo"alul (/a Cas"a de 5!el) "eea "e .ăutorii numes"$ în virtutea unei ve"&i "onven!ii$ (un pă&ărel de vin.)

0m "o.orât$ de"i$ din mansarda mea pe s"ări$ pe s"ările a"estea străine$ pe "are îmi era atât de ,reu să "al"$ pe s"ările a"estea totalmente .ur,&e+e$ măturate$ "urate$ dintr#o "asă în "are lo"uiau trei amilii de "&iria'i 'i în podul "ăreia se a la "&ilia mea. Nu 'tiu "um se întâmplă$ dar eu$ lupul de stepă lipsit de un a"operi' al său 'i du'man însin,urat al universului mi"#.ur,&e+$ sunt nevoit să lo"uies" întotdeauna$ din pri"ina unui mai ve"&i sentimentalism al meu$ în "ase tipi" .ur,&e+e. Nu lo"uies" ni"i în palate$ ni"i în "ase de proletari$ "i întotdeauna to"mai în "ui.urile a"estea ultra"ore"te$ ultrapli"ti"oase$ impe"a.il între!inute ale .ur,&e+ilor$ unde miroase pu!in a tere.entină 'i pu!in a săpun$ 'i unde te sperii da"ă în"&i+i u'a trântind#o sau da"ă intri "u panto ii murdari. 0tmos era a"easta o iu.es"$ ără îndoială$ în"ă de pe vremea "ând eram "opil$ iar dorul taini" de a avea un "ămin al meu mă poartă întruna ără s"ăpare pe a"elea'i drumuri proste'ti. 3i da$ 'i apoi îmi pla"e "ontrastul dintre via!a mea$ dintre via!a mea însin,urată$ &ăituită$ lipsită de dra,oste$ pro und de+ordonată$ 'i universul amilial$ .ur,&e+$ îmi pla"e să respir pe s"ări mirosul a"esta de lini'te$ ordine$ "ură!enie$ "umse"ădenie 'i do"ilitate domesti"ă$ un miros "are$ în "iuda urii mele a!ă de apu"ăturile .ur,&e+e$ mă emo!ionea+ă$ 'i totodată îmi pla"e să tre" după a"eea pra,ul "amerei mele$ unde toate a"este lu"ruri dispar$ unde printre tean"urile de "ăr!i +a" mu"uri de !i,ară 'i sti"le de vin$ unde domnes" de+ordinea$ ră"eala$ neorânduiala 'i unde toate "ăr!ile$ manus"risele$ ,ândurile sunt însemnate 'i pătrunse de "&inul omului însin,urat$ de întrea,a pro.lemati"ă a "ondi!iei umane$ de dorin!a de a da un nou sens a.surdei vie!i omene'ti. -i iată "ă a1unsesem în dreptul arau"ariei. /a primul eta1 al "asei noastre s"ara tre"e pe lân,ă mi"ul palier din a!a unei lo"uin!e "are$ ără ni"i un du.iu$ este irepro'a.ilă$ mai "urată 'i mai în,ri1ită de"ât "elelalte$ "ă"i lo"'orul a"esta strălu"e'te de o "ură!enie supraomeneas"ă$ este un minus"ul templu luminos al ordinii. Pe du'umeaua par"&etată$ pe "are !i#e milă să "al"i$ sunt a'e+ate două postamente ornamentale$ iar pe ie"are postament se a lă "âte un vas mare$ într# unul "re'te o a+alee$ într#altul o arau"arie destul de vân1oasă$ un "opă"el pentru "opii$ sănătos 'i solid$ de o rară per e"!iune$ deoare"e până 'i ultima run+uli!ă strălu"e'te proaspăt spălată. Uneori$ "ând 'tiu "ă nu mă vede nimeni$ îmi ima,ine+ "ă lo"ul a"esta este un templu$ mă a'e+ pe o treaptă "eva mai sus de arau"arie$ mă odi&nes" pu!in$ îmi în"ru"i'e+ .ra!ele 'i prives" "u evlavie la a"eastă mi"ă ,rădină a ordinii "are$ prin !inuta ei impresionantă 'i prin ridi"olul ei solitar$ mă tul.ură într#un "&ip anume până în adân"ul su letului. 0m .ănuiala "ă îndărătul a"estui palier se a lă$ în um.ra s ântă a arau"ariei$ o lo"uin!ă în"ăr"ată "u ma&on strălu"itor în "are domne'te un trai sănătos$ al .unei#"uviin!e$ "ă a"olo oamenii se s"oală de diminea!ă$ î'i îndeplines" o.li,a!iile$ petre" modeste 'i voioase săr.ători în amilie$ mer, dumini"a la .iseri"ă 'i se "ul"ă devreme. 0r.orând un aer de veselie$ măr'ăluiam pe as altul umed 'i to"it al stră+ilor$ elinarele se uitau la mine$ aureolate de la"rimi$ luminile lor pâlpâiau în pâ"la re"e 'i umedă 'i în"&ipuiau li"ăriri palide$ re le"tate de pământul ud. 7i#am amintit de anii uita!i ai adoles"en!ei mele 8 "e mult îndră,eam pe vremea a"eea serile întune"ate 'i pâ"loase de la s âr'itul toamnei sau al iernii$ "u "âtă lă"omie 'i în"ântare sor.eam pe vremea a"eea sentimentul de sin,urătate 'i melan"olie$ mer,ând ore între,i în noapte$ în ă'urat în palton$ pe ploaie 'i pe urtună$ în mi1lo"ul naturii ostile$ văduvite de run+e$ în"ă de pe atun"i eram sin,ur$ dar ,ustam din plin versurile "are mă .ântuiau 'i pe "are$ după a"eea$ 'e+ând pe mar,inea patului$ le a'terneam pe &ârtie în "amera mea$ la lumina lumânării. 3i$ dar toate a"estea tre"useră$ ,olisem pa&arul a"esta până la und 'i nimeni nu mi l#a mai umplut la lo". Îmi părea oare rău "ă se întâmplase a'a9 Nu$ nu#mi părea rău. Nu#mi părea rău de nimi" din tot "eea "e usese "ândva. Îmi părea rău de +iua de a+i$ de pre+ent$ de nenumăratele ore 'i +ile pe "are le pierdeam$ pe "are le înduram numai$ +ile "are nu#mi o ereau nimi"$ ni"i daruri$ ni"i "utremurări. 2ar$ slavă 2omnului$ e%istau 'i e%"ep!ii$ e%istau "âteodată$ arareori$ 'i alt el de ore$ "are îmi adu"eau "utremurări$ îmi adu"eau daruri$ surpau +iduri 'i mă purtau iară 'i iară pe mine$ rătă"itul$ înapoi spre inima vie a lumii. Cuprins de triste!e 'i totodată de o vie emo!ie$ am în"er"at să#mi amintes" de ultima oară

"ând îmi usese dat să am un ast el de sentiment. Se întâmplase în timpul unui "on"ert$ răsuna o mu+i"ă ve"&e splendidă$ "ând iată "ă între două măsuri ale unui piano interpretat de su lători mi se des"&ise din nou poarta spre lumea "ealaltă$ stră.ătusem "erul în +.or 'i îl privisem pe 2umne+eu la lu"ru$ suportasem dureri i+.ăvitoare$ nu mai re u+asem nimi" pe lumea asta$ nu mă mai temusem de nimi" pe lumea asta$ a""eptasem toate "ele 'i inima mea prinsese dra, de tot "eea "e era în 1urul meu. Ai+iunea nu durase mult$ poate un s ert de oră$ însă revenise într#un vis pe "are l#am avut în noaptea a"eea$ iar de atun"i li"ărea taini"$ din "ând în "ând$ prin 'irul +ilelor mele ser.ede. Uneori vedeam$ pre! de "âteva minute$ "um vi+iunea a"easta îmi stră.ătea via!a "a o dâră aurie$ dumne+eias"ă$ a"operită de "ele mai multe ori de murdărie 'i pra $ luminând apoi din nou "u s"ânteieri aurii$ în"ât "redeam "ă nu o voi mai pierde ni"iodată$ dar după s"urt timp dispărea totul. Într#o noapte s#a întâmplat "a$ stând trea+ în pat$ să în"ep dintr# odată să spun versuri$ ni'te versuri mult prea rumoase 'i mult prea stranii "a să#mi i venit ideea de a le nota$ versuri pe "are a doua +i nu le mai 'tiam$ "u toate "ă rămăseseră as"unse în mine "a mie+ul ,reu al nu"ii într#un înveli' ve"&i 'i ra,il. În alte dă!i$ vi+iunea a"easta m#a .ântuit pe "ând "iteam dintr#un s"riitor oare"are$ pe "ând re le"tam la vreo idee de#a lui 2es"artes$ de#a lui Pas"al$ ori s#a aprins înăl!ându#mă "u dâra#i aurie până în slăvile "erului în timp "e mă a lam "u iu.ita mea. 0&$ "ât de ,reu este să dai de a"eastă dâră dumne+eias"ă în tumultul vie!ii pe "are o du"em noi$ în mi1lo"ul a"estei epo"i pline de atâta împă"are$ atât de îm.ur,&e+ite$ atât de sleite de spirit$ "ând suntem martorii unor asemenea stru"turi$ ai unor asemenea a a"eri$ ai unei asemenea politi"i$ ai unor ast el de oameni6 Cum să nu iu un lup de stepă 'i un si&astru 1erpelit în mi1lo"ul a"estei lumi$ "ând dintre toate !elurile ei nu împărtă'es" ni"iunul$ "ând .u"uriile ei mă lasă re"e6 Nu pot re+ista multă vreme ni"i la teatru$ ni"i la "inemato,ra $ nu pot să "ites" ni"i un +iar$ rareori mai "ites" "âte o "arte modernă$ nu pot pri"epe plă"erea 'i .u"uria pe "are oamenii speră să le a le în trenurile 'i &otelurile a,lomerate$ în "a enelele pline până la re u+$ "u mu+i"a lor lan,uroasă 'i o.sesivă$ în .arurile 'i varieteurile ele,ante 'i lu%oase ale marilor ora'e$ la e%po+i!iile interna!ionale$ pe .ulevarde$ prele,erile destinate "elor înseta!i de "unoa'tere$ pe marile terenuri de sport 8 toate a"este .u"urii$ la "are mii de oameni se îm.ul+es" 'i se străduie$ de'i mi#ar i 'i mie a""esi.ile$ totu'i îmi rămân de neîn!eles$ nu le pot împărtă'i. Iar tot "eea "e mi se întâmplă în rarele mele "easuri de .u"urie$ tot "eea "e pentru mine înseamnă voluptate$ eveniment$ e%ta+ 'i înăl!are$ toate a"estea oamenii le "unos" 'i le "aută$ 'i le îndră,es" "el mult în "ăr!i$ "ă"i în via!ă le "onsideră drept o ne.unie. -i într#adevăr$ da"ă lumea are dreptate$ da"ă mu+i"a a"easta din "a enele$ amu+amentele a"estea în masă$ a"e'ti ameri"ani "are se mul!umes" "u atât de pu!in$ da"ă toate 'i to!i a"e'tia au dreptate$ atun"i eu nu am$ atun"i eu sunt ne.un$ atun"i eu sunt într#adevăr un lup de stepă$ a'a "um însumi mi#am spus adesea$ un animal rătă"it într#o lume străină 'i neîn!eleasă$ un animal "are nu#'i mai a lă ni"ăieri săla'$ aer 'i &rană. =ătut de asemenea ,ânduri 8 ire'ti$ de alt el$ la un om "a mine 8 mer,eam mai departe pe stradă printr#unul dintre "ele mai lini'tite 'i mai ve"&i "artiere ale ora'ului. Pe partea "ealaltă a stră+ii se a la$ învăluit în întuneri"$ un +id de piatră ve"&i 'i "ernit$ la "are îmi plă"ea să prives"* era mereu a"olo$ .ătrân 'i netul.urat$ între o .iseri"u!ă 'i un spital ve"&i* +iua îmi odi&neam adesea privirile pe supra a!a lui aspră$ "ă"i nu e%istau de"ât pu!ine asemenea +iduri lini'tite$ .la1ine 'i tă"ute în "entrul ora'ului unde$ în rest$ pe ie"are metru pătrat luptau să#!i atra,ă aten!ia nume de ma,a+ine$ de avo"a!i$ de inventatori$ de medi"i$ de ri+eri sau te de miri "e vinde"ători de .ătături. Aedeam a"um din nou "um ve"&iul +id stătea învăluit în pa"e$ dar "eva se s"&im.ase$ pe la mi1lo"ul lui am +ărit un portal mi" 'i dră,u!$ "u un ar" o,ival$ 'i m#am +ăpă"it$ "ă"i nu#mi dădeam delo" seama da"ă portalul a"esta e%istase a"olo dintotdeauna sau usese adău,at re"ent. Părea$ ără îndoială$ "ă e ve"&i$ străve"&i* î!i puteai ima,ina "ă porti!a +ăvorită$ "u u'a ei din lemn de "uloare în"&isă$ dăduse$ "u se"ole în urmă$ în "urtea unei mănăstiri ti&nite$ 'i "ă tot a"olo du"ea 'i a"um$ "u toate "ă mănăstirea nu mai e%ista$ vă+usem poarta a"eea pro.a.il de sute de ori$ ără să o i .ă,at de seamă$ poate "ă usese vopsită de

"urând 'i de a"eea am remar"at#o de astă dată. 5ri"um$ m#am oprit 'i am privit "u aten!ie înspre partea "ealaltă$ ără să traverse+. Strada se întindea în a!a mea des undată 'i mustind de apă* am rămas pe trotuar 'i nu am ă"ut alt"eva de"ât să prives" din"olo$ se ă"use noapte de#a .inelea 'i am avut impresia "ă poarta era împodo.ită "u o "oroană sau "eva de ,enul a"esta$ un o.ie"t multi"olor. Străduindu#mă să văd mai .ine$ am o.servat deasupra portalului o irmă luminoasă pe "are$ după "âte mi se păru$ s"ria "eva. 7i#am în"ordat privirea 'i în "ele din urmă am traversat$ în "iuda noroiului 'i .ăltoa"elor. Pe ve"&iul +id verde#"enu'iu am vă+ut o â'ie de lumină sla.ă pe "are apăreau 'i aler,au ni'te litere multi"olore$ dispărând apoi de îndată$ revenind 'i pierind din nou. Iată$ mi#am spus eu$ ni"i +idul a"esta ve"&i 'i rumos nu l#au lăsat în pa"e$ l#au trans ormat într#o re"lamă luminoasă. Între timp am des"i rat "âteva "uvinte "are apăreau u,itiv$ era ,reu să le "ite'ti$ tre.uia să le ,&i"e'ti pe 1umătate$ distan!a dintre litere varia$ înse'i literele erau di u+e$ pâlpâitoare$ stin,ându#se "u repe+i"iune. Cel "are voia să#'i re+olve a a"erile în elul a"esta nu usese prea inspirat$ era un lup de stepă$ un .iet ne eri"it* de "e#'i proie"ta literele pe +idul a"esta de pe strădu!a "ea mai întune"oasă din "entrul ve"&i al ora'ului$ la o asemenea oră$ pe o vreme ploioasă$ "ând nimeni nu tre"ea pe ai"i$ 'i de "e erau literele atât de e emere$ de pâlpâitoare$ de "apri"ioase 'i de ili+i.ile9 2ar stai$ iată "ă am reu'it să prind din +.or mai multe "uvinte în 'ir$ "are spuneau: T30TRU 70>IC. INTR0R30 NU 3 P3R7ISE 5RICUI 4 NU 3 P3R7ISE 5RICUI. 0m în"er"at să des"&id poarta$ însă "lan!a ,rea$ ve"&e$ nu "edă la apăsarea mea. ?o"ul literelor în"etase$ se s âr'ise dintr#odată$ în!ele,ând par"ă triste!ea propriei sale +ădărni"ii. 0m ă"ut "â!iva pa'i îndărăt$ a undându#mă în noroi$ dar nu s#au mai ivit ni"i un el de litere$ 1o"ul se stinsese$ am mai stat în"ă multă vreme a"olo în noroi$ a'teptând a'a$ în +adar. 2upă "e renun!asem 'i revenisem pe trotuar$ dinaintea mea$ pe as altul lu"ios "a o o,lindă$ "ă+ură pi"ăturile "olorate ale unor litere. 0m "itit: NU70I 8 # P3NTRU 8 # N3 8 # =UNI6 7ă udasem la pi"ioare 'i îmi era ri,$ totu'i am rămas în"ă multă vreme lo"ului$ a'teptând. Nu se mai întâmpla nimi". Stând a"olo 'i ,ândindu#mă la literele ,in,a'e 'i "olorate "e aler,aseră antomati"$ "a ni'te lumini!e rătă"itoare$ pe +idul umed 'i pe as altul ne,ru 'i lu"ios$ îmi veniră în minte "âteva din ,ândurile de mai înainte$ para.ola "u dâra luminoasă$ aurie$ "are se îndepărtea+ă atât de rapid 'i pe "are nu o mai po!i re,ăsi "u ni"i un "&ip. Îmi era ri, 'i$ în "ele din urmă$ am ple"at visând la dâra a"eea$ purtând în mine dorul după poarta unui teatru ma,i" numai pentru ne.uni. 01unsesem între timp în +ona pie!ei "entrale unde nu lipseau posi.ilită!ile de distra"!ie$ la ie"are pas atârnau irme 'i re"lame: 5r"&estră de emei 8 Aariete 8 Cinema 8 Seară de dans 8 dar toate astea nu erau de mine$ ele erau pentru (omul oare"are)$ pentru oamenii normali pe "are$ de alt el$ îi 'i vedeam intrând pe u'i .ulu"$ în "ârduri. Cu toată triste!ea mea mă mai înseninasem totu'i$ mi se dăduse un semn de pe lumea "ealaltă$ "âteva litere "olorate dăn!uiseră 'i se re le"taseră în su letul meu$ is"ând a"orduri taini"e$ +ărisem din nou un li"ăr al a"elei dâre aurii. 7#am îndreptat spre "âr"iumioara patriar&ală "are nu se s"&im.ase delo"$ de două+e"i 'i "in"i de ani$ de "ând lo"uisem prima dată în a"est ora'$ până 'i proprietara era a"eea'i de pe vremuri$ până 'i unii dintre "lien!i erau 'i pe atun"i în lo"al$ pe a"elea'i lo"uri$ dinaintea a"elora'i pa&are. Intrasem în modestul lo"al "a să#mi ,ăses" un re u,iu. 3ste adevărat "ă 'i re u,iul a"esta era "am la el "u "el de pe s"ară$ lân,ă arau"arie$ "ă"i ni"i ai"i nu#mi ,ăseam adăpost 'i tovară'i$ "i numai lo"ul a"esta lini'tit al unui spe"tator în a!a unei s"ene pe "are ni'te ne"unos"u!i 1u"au piese ne"unos"ute$ dar "&iar a'a iind$ lo"ul a"esta lini'tit î'i avea valoarea lui: era erit de ,loată$ de stri,ăte$ de mu+i"ă$ doar "â!iva "etă!eni tă"u!i "are stăteau la mese de lemn ără e!e de masă :ni"i urmă de marmură$ de email$ de plu'$ de alamă6;$ având dinainte

.ăutura lor de seară$ un vin .un 'i sănătos. Se prea poate "a a"e'ti "â!iva mu'terii statorni"i ai lo"alului$ pe "are îi "uno'team din vedere$ să i ost ni'te adevăra!i ilistini$ să i avut în lo"uin!ele lor ilistine altarele deprimante ale unor +ei idio!i ai împă"ării$ se prea poate să i ost 'i ei ni'te indivi+i însin,ura!i 'i de+orienta!i "a mine$ ni'te .e!ivani lini'ti!i 'i apăsa!i de ,ândul unor idealuri năruite$ tot ni'te lupi de stepă$ ni'te tipi amărâ!i* nu 'tiam nimi". Bie"are era adus ai"i de dorul unui "ămin$ de o de"ep!ie$ de nevoia unui suro,at$ "el "ăsătorit "ăuta să re,ăseas"ă ai"i atmos era anilor .urlă"iei sale$ un"!ionarul .ătrân$ reminis"en!ele anilor de studen!ie$ to!i erau "am ta"iturni$ tuturor le plă"ea să .ea 'i$ la el "a mine$ pre erau 'i ei să stea ai"i$ "u o 1umătate de litru de vin de 0lsa"ia dinainte$ de"ât să as"ulte o or"&estră de emei. 0i"i îmi arun"am an"ora$ ai"i puteam să re+ist timp de o oră$ "&iar două. 0.ia .ăusem o în,&i!itură de vin de 0lsa"ia 'i mi#am dat seama "ă în +iua a"eea nu mai mân"asem nimi" de diminea!ă. 3 "urios "ât de mult poate să în,&ită un om6 Timp de vreo +e"e minute am "itit într#un +iar$ lăsând să pătrundă prin o"&ii mei spiritul unui iresponsa.il "are ia în ,ură 'i rume,ă "uvintele altora$ muindu#le în salivă$ dar le dă apoi a ară nedi,erate. -i#a'a am în,&i!it o "oloană întrea,ă. 2upă a"eea am în,ur,itat o .u"ată rumu'i"ă de i"at desprins din trupul unui vi!el sa"ri i"at. Curios6 Cel mai .un rămânea tot vinul de 0lsa"ia. Nu#mi pla" vinurile tari$ săl.ati"e$ "el pu!in nu pentru "onsumul +ilni"$ ele te adu" într#o stare de sures"itare puterni"ă 'i au un ,ust spe"ial "ăruia i s#a dus vestea. Cel mai mult îmi pla" vinurile de !ară oarte "urate$ u'oare$ modeste 'i lipsite de aimă$ po!i să le .ei în "antită!i mari$ "ă"i au un ,ust .un 'i prietenos de sat$ de pământ$ de "er 'i de pădure. Un pa&ar de vin de 0lsa"ia 'i o .u"ată de pâine "instită 8 iată "el mai .un prân+ din "âte pot e%ista. 0"um însă aveam în stoma" 'i o por!ie de i"at$ o îm.u"ătură aparte pentru mine$ iind"ă rareori mân"am "arne$ iar dinaintea mea se a la a"um "el de al doilea pa&ar "u vin. Iată în"ă un lu"ru "urios: în văi înver+ite$ oameni sănăto'i 'i "umin!i "ultivau vi!a#de#vie 'i tes"uiau stru,urii pentru "a$ undeva în lume$ departe de ei$ "â!iva oameni de"ep!iona!i să tra,ă la măsea pe tă"ute 'i pentru "a ni'te lupi de stepă$ "are se simt pierdu!i$ să poată sor.i din pa&arele lor un pi" de "ura1 'i de .ună dispo+i!ie. 2in partea mea lu"rul ăsta n#are de"ât să pară "urios6 Î!i ă"ea .ine$ te a1uta să#!i re"ape!i .una dispo+i!ie. 0mintindu#mi de pălăvră,eala din arti"ol$ am dat drumul unui &o&ot de râs$ "a o u'urare$ 'i ,ândul îmi +.ură iar$ "a ul,erul$ la melodia a"elui piano de su lători pe "are o uitasem 'i "are se înăl!a a"um în mine "a un .alona' de săpun strălu"itor$ re le"tând$ în mi"$ o lume pestri!ă 'i spăr,ându#se apoi u'or. Cum am putut oare să "red "ă sunt un om pierdut "ând$ iată$ mai e%ista în"ă posi.ilitatea "a în inima mea să dăinuias"ă rădă"inile taini"e ale a"estei irave melodii dumne+eie'ti "are$ într#o .ună +i$ va în lori din nou în toată splendoarea "elor mai plă"ute "ulori ale sale9 C&iar un animal rătă"it iind$ "are nu pri"epea ni"i o iotă din lumea în"on1urătoare$ via!a mea nesă.uită avea totu'i un sens$ "eva dinlăuntrul meu îmi răspundea re"ep!ionând semnalele unor lumi superioare$ îndepărtate$ în "reierul meu se îm.ul+eau mii de ima,ini: Cete de în,eri pi"ta!i de >iotto pe o mi"ă .oltă al.astră dintr#o .iseri"ă din Padova$ pe lân,ă ei mer,eau Hamlet 'i$ "u o "oroni!ă pe runte$ 5 elia$ splendide ale,orii ale între,ii su erin!e$ ale tuturor erorilor de pe lumea asta$ iată#l pe neo.ositul >iano++o stând în .alonul său "uprins de lă"ări 'i su lând într#un "orn$ pe 0ttila S"&mel+le !inând în mână pălăria "ea nouă$ pe =oro.udur ridi"ând în vă+du& un munte de s"ulpturi. -i "&iar da"ă toate a"este "&ipuri rumoase trăiau 'i în inimile multor altora$ e%istau în s"&im. alte +e"i de mii de ima,ini 'i de sunete ne"unos"ute "are$ "u o"&iul lor vă+ător 'i "u ure"&ea lor trea+ă$ sălă'luiau 'i trăiau numai 'i numai înlăuntrul meu. Iar +idul ve"&iului a'e+ământ "u străve"&ea lui "uloare verde# "enu'ie spălată de ploi$ pătată$ +idul din ale "ărui "răpături 'i semne în"rustate de intemperii puteai să#!i ima,ine+i mii de res"e 8 "ine îi dădea răspuns$ "ine îl lăsa să#i pătrundă în su let$ "ine îl îndră,ea$ "ine sim!ea arme"ul "ulorilor sale "are$ pe nesim!ite$ păleau9 Căr!ile ve"&i ale "ălu,ărilor$ "u miniaturile 'i lu"iul lor "alm$ 'i "ăr!ile poe!ilor ,ermani de a"um două sute 'i o sută de ani$ uitate de propriul popor$ toate a"ele volume u+ate 'i pline de pete$ tipăriturile 'i

manus"risele mu+i"ienilor de odinioară$ partiturile solide$ în,ăl.enite$ "u visurile lor pietri i"ate în tonalită!i 8 "ine le as"ulta vo"ile inspirate$ vo"ile &oinare 'i animate de dor$ "ine le mai purta în inimă spiritul 'i arme"ul într#o altă epo"ă$ una "e se înstrăinase de toate a"estea9 Cine se mai ,ândea la "&iparosul mi"u! 'i îndărătni" de pe muntele din apropiere de >u..io$ "are$ rânt de o urtună 'i se"erat în două$ "ontinuase să trăias"ă &rănind în vâr o rămuri"ă nouă$ "&inuită$ iravă9 Cine 'tia "ât valorea+ă mun"a &arni"ei ,ospodine de la primul eta1$ apre"iind "um se "uvine 'i arau"aria ei rumos în,ri1ită9 Cine "itea noaptea slovele s"rise de vălurile de "ea!ă "are pluteau în +.or pe deasupra Rinului9 /upul de stepă. -i "ine "ăuta pe su. ruinele propriei sale vie!i sensul pierdut$ "ine su erea "eea "e părea să ie a.surd$ "ine trăia "eea "e părea o ne.unie$ "ine spera în taină "ă$ în tot a"est &aos a,oni" 'i ne.unes"$ mai e%ista posi.ilitatea revela!iei 'i a apropierii de 2umne+eu9 Strân,eam pa&arul în palmă$ proprietara voia să mi#l umple iară'i$ dar eu m#am ridi"at. Nu mai sim!eam de el nevoia să .eau. 7i se arătase dâra aurie$ mi se amintise de eternitate$ de 7o+art$ de stele. Pre! de o oră eram din nou în stare să respir$ să trăies"$ să e%ist$ nu mai eram nevoit ni"i să îndur su erin!ele$ ni"i să mă tem sau să#mi ie ru'ine. Aântul re"e împră'tia ploaia măruntă 'uierând pe lân,ă elinare$ pi"ăturile strălu"eau "a ni'te ul,ere sti"loase$ s"ânteietoare. 0m ie'it în strada pustie. În"otro s#o apu"9 2e#a' i avut în momentul a"ela o putere ma,i"ă$ mi#a' i ă"ut "adou un salon dră,u!$ stil /ouis FAI$ în "are "â!iva mu+i"ieni .uni mi#ar i interpretat două sau trei piese de HCndel 'i de 7o+art. 2e a'a "eva a' i avut eu "&e a"um$ a' i sor.it mu+i"a a"easta senină$ no.ilă$ a'a "um +eii î'i sor. ne"tarul. 0&$ de#a' i avut un prieten a"um$ un prieten undeva$ într#o mansardă oare"are$ "ă+ut pe ,ânduri la lumina luminării$ "u vioara "ul"ată lân,ă el6 Cum m#a' i stre"urat până la el în lini'tea nop!ii$ a' i ur"at s"ara până sus ără pi" de +,omot$ surprin+ându#l$ 'i$ dis"utând 'i as"ultând mu+i"ă$ am i petre"ut în noaptea asta "âteva ore divine6 5dinioară$ în anii "are s#au s"urs$ ,ustasem adesea eri"irea a"easta$ dar 'i ea se îndepărtase 'i se desprinsese "u timpul de mine$ iar între pre+entul 'i tre"utul meu s#au stre"urat ni'te ani o ili!i. 0m pornit "u pas 'ovăielni" "ătre "asă$ ridi"ându#mi ,ulerul paltonului 'i lovind "u .astonul "aldarâmul umed. 2ar ori"ât de în"et a' i par"urs drumul$ tot aveam să a1un, prea "urând în mansarda mea$ în a'a#+isul meu "ămin pe "are ni"i nu#l îndră,eam$ însă de "are nu mă puteam lipsi$ "ă"i tre"use de1a vremea "ând eram în stare să petre" o noapte ploioasă de iarnă plim.ându#mă su. "erul li.er. 2ar$ pentru numele lui 2umne+eu$ nu voiam să#mi stri" .una dispo+i!ie din seara a"eea ni"i din "au+a ploii$ ni"i din "au+a ,utei$ ni"i din "au+a arau"ariei$ "ă"i$ de'i nu puteam să as"ult o or"&estră de "ameră 'i ni"i să#mi ,ăses" un prieten$ sin,ur "u vioara lui$ melodia a"eea divină răsuna înlăuntrul meu$ iar eu reu'eam s#o "ânt pentru mine însumi$ "u apro%ima!ie$ murmurând#o în"et în ritmul respira!iei. Cu ast el de ,ânduri am pă'it mai departe. Nu$ se putea trăi 'i ără mu+i"ă de "ameră$ 'i ără prieten$ 'i era stupid să te la'i s â'iat de neputin"iosul dor de "ăldură su leteas"ă9 Sin,urătatea însemna independen!ă$ iar eu mi#o dorisem 'i mi#o "â'ti,asem în de"ursul multor ani. 3ra într#adevăr re"e$ dar 'i lini'tită$ minunat de lini'tită 'i totodată imensă$ "a spa!iul re"e 'i lini'tit în "are se roteau stelele. 2intr#un lo"al de dans pe lân,ă "are to"mai tre"eam mă întâmpină "a un a.ur de "arne "rudă$ +vonul în ier.ântat 'i .rutal al mu+i"ii de 1a++. 7ă oprii o "lipă* ,enul a"esta de mu+i"ă avusese dintotdeauna pentru mine$ în "iuda dispre!ului meu$ un arme" se"ret. ?a++ul mă s"âr.ea$ dar îl pre eram de sute de ori ori"ăruia dintre ,enurile mu+i"ii "ontemporane$ a"ademi"e$ "ă"i săl.ăti"ia lui vioaie 'i .rutală pătrundea 'i în universul instin"telor mele$ de,a1ând o sen+ualitate naivă 'i onestă. 0m rămas a'a o "lipă$ adulme"ând$ mirosind mu+i"a stridentă$ "e părea să sân,ere+e$ am tras în nări$ "u urie 'i po tă$ atmos era unor asemenea lo"aluri. /atura liri"ă a a"estei mu+i"i era on"tuoasă$ dul"ea,ă$ îm.i.ată de sentimentalism$ "ealaltă latură a ei era săl.ati"ă$ nă.ădăioasă 'i puterni"ă$ dar am.ele laturi se "ontopeau pa'ni" 'i naiv într#un sin,ur tot unitar. 3ra o mu+i"ă a de"linului$ la Roma$ pe vremea ultimilor împăra!i$ e%istase pro.a.il o mu+i"ă

asemănătoare. Bire'te "ă$ în "ompara!ie "u =a"&$ "u 7o+art 'i "u mu+i"a adevărată$ ea nu era de"ât o por"ărie 8 dar tot a'a era 'i întrea,a noastră artă$ întrea,a noastră ,ândire$ toată "ultura noastră i"tivă atun"i "ând o "omparam "u adevărata "ultură. 7area "alitate a a"estei mu+i"i era a"eea de a i enorm de sin"eră$ în ,enul irii plă"ute 'i naturale a ne,rilor de a transmite "eva dintr#o .ună dispo+i!ie "opilăreas"ă. Împrumutase "âte "eva de la ne,ri 'i "âte "eva de la ameri"anii "are nouă$ europenilor$ ni se par$ în po ida puterii lor$ adoles"entini 'i de o prospe!ime in antilă. Bi#va 'i 3uropa vreodată la el9 5 pornise de1a pe a"eastă "ale9 5are noi$ "unos"ătorii 'i admiratorii 3uropei de odinioară$ ai mu+i"ii autenti"e de odinioară$ ai literaturii autenti"e de altădată$ să nu i ost de"ât o simplă minoritate de prostăna"i 'i de nevroti"i so isti"a!i pe "are viitorul îi va da uitării$ râ+ând de ei9 5are tot "eea "e noi numim ("ultură) sau spirit$ sau su let$ sau rumuse!e$ sau s in!enie să nu i ost de"ât o sta ie$ "eva mort de mult 'i "onsiderat numai de noi$ de "ei "â!iva ne.uni$ drept autenti" 'i viu9 Poate "ă toate a"estea nu useseră ni"iodată autenti"e 'i vii9 Nu "umva noi$ ne.unii$ ne osteneam pentru "eva "e nu usese dintotdeauna de"ât o antomă9 0m intrat în "artierul ve"&i al ora'ului* .iseri"u!a stătea "a o um.ră estompată 'i ireală su. vălul "enu'iu al nop!ii. 2intr#odată mi#am adus aminte de "eea "e mi se întâmplase în "ursul serii$ de misteriosul ar" o,ival$ de pla"a eni,mati"ă de deasupra lui$ de "uvintele luminoase "e dăn!uiseră în .ătaie de 1o". Ce spuneau ins"rip!iile a"elea9 (Intrarea nu e permisă ori"ui.) -i: (Numai pentru ne.uni.) 0m "er"etat "u privirea +idul ve"&i nutrind taini"a dorin!ă "a vra1a a"eea să se repete$ "a ins"rip!ia să mă invite pe mine$ ne.unul$ înăuntru$ "a poarta să mă lase să intru. Poate "ă a"olo se a la tot "eea "e#mi doream eu$ poate "ă a"olo se interpreta mu+i"a mea pre erată9 Peretele întune"os de piatră mă privea indi erent$ în"&is în sine$ în întuneri"ul înserării$ a undat adân" în visul său. -i ni"ăieri vreo poartă$ ni"ăieri vreun ar" o,ival$ numai +iduri tă"ute$ întune"oase$ ără ni"i o spărtură. 0m pă'it +âm.ind mai departe$ adresându#i +idului semne prietene'ti. (2ormi în pa"e$ +idule$ nu vreau să te tre+es". Aa veni 'i vremea "ând te vor demola sau te vor mân1i "u a i'ele lor avide$ dar a"um în"ă mai e%i'ti$ în"ă mai e'ti$ rumos 'i lini'tit$ iar mie mi#e'ti dra,.) Răsărindu#mi .rus" în a!ă dintr#un "otlon întune"at al stră+ii$ un individ mă umplu de spaimă$ era un om "are se întor"ea sin,ur a"asă târ+iu$ "u pasul o.osit$ "u o 'ap"ă pe "ap$ îm.ră"at într#o .lu+ă al.astră$ du"ând pe umăr "oada unei pan"arte 'i$ a,ă!ată de "urea$ o lădi!ă "u "apa"ul des"&is$ "am în ,enul lădi!elor purtate de vân+ători prin pie!e. 7er,ea înaintea mea o.osit$ ni"i nu se uita la mine "ă"i$ da"ă ar i ă"ut#o$ l#a' i salutat 'i i#a' i o erit un tra.u". /a lumina elinarului următor am în"er"at să "ites" "e s"ria pe a i'ul său$ pe pan"arta ro'ie "u "oadă de lemn$ dar el tot o "lătina în"olo 'i în"oa"e$ în"ât n#am putut des"i ra nimi". 0tun"i l# am stri,at$ ru,ându#l să mi#o arate. Se opri 'i !inu "oada pan"artei "eva mai drept$ ast el în"ât am putut "iti ni'te litere "are dăn!uiau .uimă"ite: S30RE 23 2ISTR0CGI3 0N0RHISTE. T30TRU 70>IC6 INTR0R30 NU 3 P3R7ISE 5RI< 4 Pe dumneavoastră vă "ăutam$ am stri,at eu .u"uros. Ce înseamnă asta$ seară de distra"!ii9 Unde are lo"9 Când9 3l însă o pornise iară'i. 4 Nu#i pentru ori"ine$ +ise indi erent "u o vo"e adormită$ mer,ând mai departe. Se săturase$ voia să se du"ă a"asă. 4 Sta!i$ am stri,at eu urmându#l. Ce#ave!i a"olo în lădi!a a"eea9 0' vrea să "umpăr "eva de la dumneavoastră. Bără să se opreas"ă din mers$ omul s"oto"i me"ani" în lădi!ă$ s"oase o "ărti"i"ă 'i mi#o întinse. 0m în' ă"at#o 'i am .ă,at#o în .u+unar. În timp "e îmi des"&eiam paltonul "a să s"ot .anii$ el "oti pe o alee laterală "e du"ea spre o poartă$ trase poarta în urma lui 'i dispăru. În

"urte răsună tropăitul pa'ilor săi ,rei$ mai întâi pe "aldarâm$ apoi pe o s"ară de lemn$ pe urmă n#am mai au+it nimi". -i dintr#odată am sim!it 'i eu o o.oseală "runtă$ 'i am avut sentimentul "ă se ă"use oarte târ+iu 'i "ă ar i .ine să mă întor" a"um a"asă. 0m mărit pasul 'i$ par"ur,ând strădu!a de la peri erie$ unde toată lumea dormea$ am a1uns repede în +ona situată între +idurile de apărare$ a"olo unde lo"uiam 'i unde$ în "ăsu!e "urate$ "u mi"i spa!ii ver+i 'i iederă$ stăteau "u "&irie un"!ionari 'i pensionari "u venituri modeste. Tre"ând pe lân,ă iederă$ pe lân,ă iar.ă$ pe lân,ă .rădu!$ m#am a lat în s âr'it în a!a u'ii de la intrare$ am nimerit ,aura "&eii$ am nimerit .utonul de lumină$ m#am stre"urat pe lân,ă u'ile "u ,eamlâ"$ pe lân,ă dulapurile lustruite 'i plantele de"orative$ 'i mi#am des"uiat "ămăru!a$ a"est "ămin mi" 'i ilu+oriu$ unde mă a'teptau 'e+lon,ul 'i so.a$ "ălimara "u "erneală 'i "utia "u instrumentele de pi"tat$ Novalis 'i 2ostoievs@i$ a'a "um pe "eilal!i$ pe oamenii adevăra!i$ îi a'teaptă$ "ând vin a"asă$ mama sau nevasta$ "opiii$ servitoarele$ "âinii$ pisi"ile. S"o!ându#mi paltonul ud$ am dat iar peste "ăr!ulia a"eea. 0m s"os#o$ era o "ărti"i"ă su.!ire de .âl"i$ tipărită prost pe o &ârtie proastă$ "am în ,enul .ro'urelelor numite 5mul năs"ut în ianuarie sau Cum să întinerim "u două+e"i de ani în opt +ile9 Cui.ărindu#mă în 'e+lon, 'i punându#mi o"&elarii$ am "itit însă pe "operta a"estei .ro'urele de .âl"i$ "u mirare 'i "u un sentiment al destinului "e m#a să,etat ără veste$ următorul titlu: Tratat despre lupul de stepă. Nu este pentru ori"ine. -i iată "are era "on!inutul a"estei s"rieri$ pe "are am "itit#o într#un su let$ "uprins de o "urio+itate "res"ândă: Tratat despre lupul de stepă Numai pentru ne.uni. 0 ost odată un anume Harry$ "ăruia i se +i"ea lupul de stepă. Um.la pe două pi"ioare$ purta îm.ră"ăminte 'i era om$ dar de apt nu era alt"eva de"ât un lup de stepă. Învă!ase multe din "âte pot învă!a oamenii "u mintea des"&isă 'i era un .ăr.at destul de inteli,ent. Un sin,ur lu"ru nu învă!ase însă: "um să ie mul!umit de el însu'i 'i de via!a lui. Nu era "apa.il de a'a "eva$ era un om nemul!umit. /u"rul a"esta i se tră,ea pro.a.il din a"eea "ă$ în stră undul inimii sale$ 'tia în permanen!ă :sau avea impresia "ă 'tie; "ă de apt nu era ni"ide"um un om$ "i un lup al stepei. 5amenii lumina!i la minte n#au de"ât să polemi+e+e pe tema da"ă el era "u adevărat lup$ da"ă usese trans ormat "ândva prin arme"e din lup în om$ poate înainte de a se i năs"ut$ sau da"ă venise pe lume "a om dăruit "u su letul unui lup de stepă 'i stăpânit de a"esta$ sau da"ă nu "umva "redin!a lui "ă$ de apt$ el este un lup era numai o în"&ipuire sau vreo .oală. 2e e%emplu$ s#ar putea "a în "opilărie omul a"esta să i ost$ să +i"em$ săl.ati"$ independent 'i de+ordonat$ "a edu"atorii lui să i în"er"at să omoare iara din el$ de+voltându#i însă$ to"mai în elul a"esta$ ima,ina!ia 'i întărindu#i "ertitudinea "ă ar i într#adevăr o iară mas"ată doar de po1,&i!a su.!ire a edu"a!iei 'i omeniei. Se putea dis"uta îndelun, sau puteau i s"rise "ăr!i între,i "u privire la toate a"estea* lupului de stepă însă nu i#ar i servit la nimi"$ "ă"i lui îi era "omplet indi erent da"ă lupul usese vârât într#însul prin vră1itorii sau prin .ătăi$ sau da"ă nu e%ista de"ât în în"&ipuirea su letului său. Nu dădea ni"i o importan!ă la "e ,ândeau "eilal!i$ ni"i "&iar el însu'i despre toate a"estea$ "ă"i$ ori"um$ supo+i!iile nu alun,au lupul dintr#însul. /upul de stepă avea$ a'adar$ două iri$ una de om 'i alta de lup$ asta usese soarta lui 'i se prea poate "a un asemenea destin să nu i ost de el "eva deose.it sau rar. Se spune "ă ar i ost vă+u!i mul!i al!i oameni "are dovedeau apu"ături de "âine sau de vulpe$ de pe'te sau de 'arpe$ ără să i întâmpinat din pri"ina a"easta di i"ultă!i deose.ite. În oamenii a"e'tia vie!uiau laolaltă ie omul 'i vulpea$ ie omul 'i pe'tele$ ără să#'i "au+e+e su erin!e unul altuia$ .a "&iar se a1utau unul pe "elălalt$ iar în unii oameni$ "are au a1uns departe 'i au tre+it invidie în 1ur$ eri"irea usese mai mult rodul strădaniei vulpii sau maimu!ei$ de"ât a omului. Iată un lu"ru "unos"ut de toată lumea. 2impotrivă$ în "a+ul lui Harry$ lu"rurile stăteau alt el$ omul 'i lupul nu#'i vedeau de drum alături 'i ni"i nu se întra1utorau$ "i se urau de moarte$ ără "ontenire$ a'a în"ât e%isten!a unuia nu adu"ea de"ât su erin!ă "eluilalt$ iar "ând doi se du'mănes" de moarte

într#Un Sân,e 'i#Un Su let$ apoi via!a a"eea nu e .ună de el. 3i$ dar ie"are "u soarta lui$ 'i u'oară nu#i ni"iuna. Se întâmpla însă "a lupul nostru de stepă să ai.ă sentimentul "ă trăie'te "ând "a lup$ "ând "a om$ lu"ru "e se întâmplă tuturor iin!elor ast el ameste"ate$ însă "ă$ atun"i "ând era lup$ omul din el stătea mereu la pândă uitându#se "u aten!ie$ "ântărind 'i 1ude"ând 8 iar în timp "e era om$ lupul pro"eda la el. 2e e%emplu$ "ând Harry era om 'i îi venea o idee rumoasă$ avea un sim!ământ su.til$ no.il ori săvâr'ea "eea "e se "&eamă o aptă .ună$ lupul dintr#însul î'i arăta "ol!ii$ râdea 'i îi arăta "u o ironie u"i,ătoare "ât de ridi"ol este a"el spe"ta"ol al no.le!ei pentru un animal de stepă$ un lup "are$ în inima lui$ 'tia de alt el oarte .ine "e#i era pe pla"$ adi"ă să ,oneas"ă sin,urati" prin stepe$ din "ând în "ând să .ea sân,e sau să dea târ"oale unei lupoai"e 8 iar$ din pun"tul de vedere al lupului$ ie"are ,est uman devenea în iorător de "ara,&ios 'i 1enant$ stupid 'i vanitos. 2ar a"ela'i lu"ru se întâmpla 'i atun"i "ând Haller se sim!ea 'i se "omporta "a un lup$ arătându#'i "ol!ii$ sim!ind "ă#i ură'te 'i#i du'măne'te de moarte pe to!i oamenii$ "u apu"ăturile 'i moravurile lor ipo"rite 'i depravate. Că"i$ în asemenea momente$ partea de om dintr#însul stătea la pândă$ !inându#l pe lup su. o.serva!ie$ numindu#l animal 'i iară$ stri"ându#i 'i înveninându#i ori"e .u"urie pe "are i#o de'tepta irea lui simplă$ sănătoasă 'i săl.ati"ă de lup. Cam a'a stăteau lu"rurile în "a+ul lupului de stepă 'i ori"ine î'i poate ima,ina "ă via!a lui Harry nu era to"mai plă"ută 'i eri"ită. 2ar nu tre.uie să se în!elea,ă ni"i "ă era peste măsură de ne eri"it :"u toate "ă el însu'i avea de apt a"eastă impresie$ de alt el "a ori"e alt om "are "onsideră "ă nu e%istă su erin!e mai mari de"ât ale sale;. 2espre nimeni n#ar tre.ui să se a irme a'a "eva. 2upă "um ni"i "el "are nu are un lup într#însul nu tre.uie să ie neapărat eri"it. Iar până 'i în "ea mai ne eri"ită via!ă e%istă "lipe însorite 'i mi"i lori de eri"ire ivite printre nisip 'i pietre. 0'a 'i "u lupul de stepă. 2e "ele mai multe ori era$ in"ontesta.il$ oarte ne eri"it$ iind în stare să#i ne eri"eas"ă 'i pe al!ii$ pe "are îi iu.ea sau de "are era iu.it. Că"i to!i "ei "are îl îndră,eau nu vedeau în el de"ât o sin,ură latură. Unii dintre ei îl iu.eau "a pe un om deli"at$ inteli,ent 'i deose.it$ 'i erau în,ro+i!i 'i de"ep!iona!i "ând des"opereau lupul dintr# însul. -i n#aveau în"otro$ "ă"i Harry$ "a ori"e iin!ă$ voia să ie îndră,it în totalitatea lui$ ne iind "apa.il să as"undă sau să ne,e lupul dintr#însul$ mai ales "ă ar i tre.uit să#i mintă pe a"eia la a "ăror dra,oste râvnea. 7ai erau însă 'i "âte unii "are îndră,eau to"mai lupul din el$ to"mai li.ertatea$ săl.ăti"ia lui$ imposi.ilitatea de a i îm.lân+it$ surpri+ele lui peri"uloase 'i or!a lui$ dar 'i ei erau pro und de"ep!iona!i$ ă"ându#'i o impresie lamenta.ilă în momentul în "are se dovedea .rus" "ă lupul rău 'i săl.ati" mai era 'i om$ nutrind dorin!a de .unătate 'i deli"ate!e$ voind "&iar să as"ulte 7o+art$ să "iteas"ă versuri$ 'i aspirând la idealuri umane. -i to"mai a"e'tia din urmă se arătau de "ele mai multe ori deose.it de de+amă,i!i 'i supăra!i$ a'a în"ât lupul de stepă "ontamina "u propria dualitate 'i s â'iere toate destinele "u "are se întâlnea. 2ar "ine "rede "ă îl "unoa'te pe lupul de stepă 'i "ă î'i poate ima,ina "ât de 1alni"ă 'i destrămată este via!a lui$ a"ela ,re'e'te$ ne'tiind ni"i pe departe totul. 3l nu 'tie "ă :a'a "um nu e%istă re,ulă ără e%"ep!ii 'i "um 2umne+eu îndră,e'te uneori mai de,ra.ă pe un pă"ătos de"ât pe nouă+e"i 'i nouă de oameni drep!i; 'i Harry mai avea$ a'adar$ momentele sale privile,iate$ eri"ite$ "ă putea 'i el să respire$ să ,ândeas"ă 'i să simtă$ pe de#a#ntre,ul 'i li.er$ "ând numai "a un lup$ "ând numai "a un om.a altădată$ în anumite momente$ oarte rare$ "ei doi reu'eau să se împa"e 'i să trăias"ă unul de dra,ul "eluilalt$ a'a în"ât nu numai "ă unul dormea în vreme "e "elălalt stătea de ve,&e$ "i se 'i spri1ineau re"ipro"$ ie"are dăruind "eluilalt puterea lui. Se părea "ă 'i în via!a a"estui om$ "a pretutindeni pe lumea asta$ o.i'nuin!a$ "otidianul$ lu"rurile "unos"ute 'i ordinea nu aveau alt s"op$ de"ât a"ela de a#'i permite$ din "ând în "ând$ un ră,a+ măsurat în se"unde pentru a i străpunse 'i a a"e lo" neo.i'nuitului$ minunii 'i îndurării. Puteau oare a"este s"urte 'i rare "lipe de eri"ire să o ere e"&ili.ru 'i "alm nemilosului destin al lupului de stepă$ în"ât eri"irea 'i "&inul să#'i !ină până la urmă "umpănă dreaptă sau eri"irea s"urtă$ dar uria'ă$ a "elor "âteva "lipe îi a.sor.eau toată su erin!a$ îm.o,ă!indu#l9 Iată între.ări la "are

n#au de"ât să re le"te+e după .unul lor pla" "ei "are nu au alt"eva mai .un de ă"ut. C&iar 'i lupul de stepă re le"ta adesea la toate a"estea 'i a"elea erau +ilele sale sterile 'i ără rost. /a toate a"estea tre.uie să mai adău,ăm "eva. 3%istă destul de mul!i oameni de ,enul lui Harry$ iar din a"eastă "ate,orie a" parte mai ales arti'tii. În to!i a"e'ti oameni sălă'luies" laolaltă$ într#o îm.inare 'i întrepătrundere du'mănoasă 'i &aoti"ă$ asemănătoare "u a"eea a lupului 'i omului în Harry$ "âte două su lete$ "âte două iin!e$ dumne+eies"ul 'i dia.oli"ul$ sân,ele mamei 'i "el al tatălui$ "apa"itatea de a i eri"i!i 'i a"eea de a su eri. -i oamenii a"e'tia$ "are du" o via!ă plină de nelini'te$ trăies"$ uneori$ în rarele lor momente de eri"ire$ sentimente atât de puterni"e 'i de o eri"ire mai presus de "uvinte$ spuma eri"irii de o "lipă se ridi"ă uneori până la "ulmi înalte 'i strălu"itoare$ tre"ând din"olo de marea su erin!ei$ a'a în"ât strălu"irea e emeră a unei asemenea eri"iri se răs rân,e 'i asupra "elorlal!i$ erme"ându#i. Înto"mai "a spuma u,ară 'i de pre! a eri"irii la supra a!a unei mări de su erin!ă se nas" 'i a"ele opere de artă în "are un individ solitar se înal!ă$ prin su erin!ă$ pre! de un "eas$ deasupra destinului său$ atât de sus$ în"ât eri"irea lui strălu"e'te "a o stea pe "are "ei "e o văd o "onsideră eternă$ "on undând#o "u propriul vis de eri"ire. To!i a"e'ti oameni$ indi erent de elul "um s#ar putea numi operele sau aptele lor$ nu au$ în ond$ ni"i un el de via!ă$ adi"ă via!a lor nu este e%isten!ă$ nu are o în ă!i'are anume$ ei nu sunt ni"i eroi$ ni"i arti'ti$ ni"i ,ânditori$ în elul în "are al!ii sunt 1ude"ători$ medi"i$ "i+mari sau pro esori$ "i via!a lor e o rământare eternă 'i îndurerată$ "a mi'"area tala+urilor "are se spar, de stân"i$ e ne eri"ită 'i dureros s â'iată$ e ,roa+ni"ă 'i ,olită de sens$ pentru "ine nu este pre,ătit să o des"opere în a"ele trăiri$ apte$ idei 'i opere rare$ "e strălu"es" deasupra &aosului unei asemenea vie!i. Printre oamenii de a"est ,en a în"ol!it ideea peri"uloasă 'i înspăimântătoare "ă$ pro.a.il$ întrea,a e%isten!ă a omenirii nu ar i de"ât o eroare atală$ o pro,enitură reneti"ă 'i nereu'ită a mumei primordiale$ o săl.ati"ă 'i în iorătoare tentativă e'uată a naturii. Tot printre ei s#a năs"ut însă 'i ideea "ontrară$ după "are s#ar putea "a omul să nu ie doar un animal "ât de "ât ra!ional$ "i 'i o odraslă a +eilor$ sortită nemuririi. Bie"are "ate,orie de oameni î'i are semnul ei distin"tiv$ propriile "ara"teristi"i$ ie"are î'i are virtu!ile 'i vi"iile sale$ ie"are î'i are pă"atul său de moarte. Unul dintre semnele distin"tive ale lupului de stepă "onsta în a"eea "ă el era un om al "repus"ulului. 2iminea!a era pentru el perioada proastă a +ilei$ îi era teamă de ea$ "ă"i ni"iodată nu i#a adus "eva .un. Ni"i"ând în via!a lui nu a ost vesel "u adevărat diminea!a$ n#a ă"ut nimi" .un înainte de prân+$ n#a avut ni"i un el de idei .une$ nu a ost în stare să#'i pro"ure sie'i ori alt"uiva o .u"urie. 0.ia în "ursul după#amie+ii se în"ăl+ea 'i se înviora în"etul "u în"etul 'i$ a.ia spre seară devenea$ în +ilele lui .une$ produ"tiv 'i alert pentru "a$ uneori$ .u"uria lui să a1un,ă la in"andes"en!ă. 2e ai"i 'i nevoia de sin,urătate 'i de independen!ă. Ni"i un alt om nu resim!ise vreodată o nevoie mai pro undă$ mai pătima'ă de independen!ă. În anii săi de tinere!e$ pe "ând era în"ă săra" 'i ă"ea e orturi să#'i "â'ti,e pâinea$ pre era să su ere de oame 'i să um.le în &aine 1erpelite$ numai "a să#'i salve+e ărâma lui de independen!ă. Nu s#a vândut vreodată pentru .ani sau pentru un trai .un ni"i emeilor$ ni"i ma,na!ilor$ a dat "u pi"iorul 'i a re u+at de sute de ori toate a"ele lu"ruri "are$ privite "u o"&ii altora$ repre+entau un avanta1 sau o eri"ire pentru el$ urmărind în s"&im. să#'i salve+e li.ertatea. Ni"i un ,ând nu i se părea mai nesu erit 'i mai în,ro+itor de"ât a"ela "ă ar i nevoit să îndeplineas"ă o un"!ie oare"are$ să respe"te o anumită or,ani+are a +ilelor 'i anilor$ să se supună altora. Ura de moarte .iroul$ "an"elaria sau lo"ul de mun"ă al unui un"!ionar 'i "o'marul "el mai "runt era pri+onieratul într#o "a+armă. -tia să se sustra,ă tuturor a"estor situa!ii$ adesea "u pre!ul unor 1ert e imense. Iată în "e "onstau tăria 'i virtutea lui$ în a"eastă privin!ă era neînduple"at 'i in"orupti.il$ în a"eastă privin!ă avea un "ara"ter solid 'i nesinuos. Numai "ă din a"eastă virtute de"ur,eau$ la rândul lor$ în mod dire"t$ su erin!a 'i destinul său. I se întâmpla 'i lui a"ela'i lu"ru "a tuturor "elorlal!i: "eea "e "ăuta 'i dorea "u în"ăpă!ânare$ din toată iin!a sa$ reu'ea să o.!ină$ dar într#o măsură mult mai mare de"ât i#ar i putut prii unui om. Tot "eea "e la în"eput însemnase visul 'i eri"irea lui se trans ormase mai apoi într#un destin amar. Puterea îi vine de &a" potentatului$ .anul

.o,ăta'ului$ slu,ărni"ia slu,ii$ patima pătima'ului. -i tot a'a independen!a îi veni de &a" lupului de stepă. Î'i atinsese s"opul$ devenise din "e în "e mai independent$ nimeni nu#i dădea porun"i$ nu era nevoit să dea as"ultare nimănui$ &otărând sin,ur$ în deplină li.ertate$ asupra a tot "eea "e tre.uia să a"ă sau nu. Că"i ori"e om puterni" î'i atin,e ără ,re' s"opul spre "are îl poartă instin"tul său adevărat. 2ar$ trăind în deplina li.ertate la "are a1unsese$ Harry "onstată dintr#odată "ă li.ertatea lui era de apt moarte$ "ă rămăsese sin,ur$ "ă lumea îi dădea pa"e într# un mod în,ri1orător$ "ă oamenii nu#l mai interesau delo"$ .a "&iar "ă ni"i propria persoană nu#l mai interesa$ "ă în"epuse să se su o"e în"etul "u în"etul în aerul tot mai rare iat al independen!ei 'i al însin,urării sale. Că"i a"um situa!ia se s"&im.ase$ iar sin,urătatea 'i independen!a nu mai repre+entau nă+uin!a 'i s"opul$ "i destinul$ "ondamnarea lui$ dorin!a ma,i"ă i se îndeplinise$ 'i el nu mai putea să dea înapoi$ nu#i mai era de ni"i un olos să#'i întindă .ra!ele$ animat de dor 'i de .unăvoin!ă$ în inten!ia de a se uni "u "eilal!i din 1urul său: a"um era părăsit de toată lumea. Cu toate a"estea$ nimeni nu#l ura 'i nu#i arăta de+,ust. 2impotrivă$ avea oarte mul!i prieteni. 7ul!i oameni îl a,reau. 2ar nu avea parte de"ât de simpatie 'i de ama.ilitate$ era invitat$ i se ă"eau "adouri$ i se adresau s"risori dră,u!e$ însă nimeni nu se apropia de el$ ni"ăieri nu se în iripa vreo le,ătură$ nimeni nu avea de ,ând$ nimeni nu dorea 'i ni"i nu era în stare să#i împărtă'eas"ă modul de via!ă. 3ra în"on1urat a"um de aerul "elor sin,urati"i$ de o atmos eră de "alm$ lumea în"on1urătoare alune"a$ se îndepărta de el$ "ă"i se ,ăsea in"apa.il să între!ină rela!ii 'i ni"i voin!a$ ni"i dorul nu#i puteau în rân,e a"eastă neputin!ă. Iată "are era una dintre "ara"teristi"ile importante ale vie!ii sale. 5 alta era a"eea "ă ă"ea parte din "ate,oria sinu"i,a'ilor. 0i"i tre.uie spus "e ,re'it este să se "onsidere "ă sinu"i,a'ii ar i numai oamenii "are se omoară "u adevărat. Printre a"e'tia e%istă "&iar oarte mul!i oameni "are nu devin sinu"i,a'i de"ât oare"um întâmplător 'i "are$ în esen!ă$ nu sunt neapărat predispu'i la sinu"idere. Printre oamenii lipsi!i de personalitate$ de o puterni"ă notă proprie$ de un destin erm$ printre in'ii de du+ină 'i de turmă e%istă unii "are mor prin sinu"idere ără a apar!ine totu'i tipului de sinu"i,a'i$ din "au+ă "ă le lipse'te nota proprie 'i însemnul distin"t$ în vreme "e$ pe de altă parte$ printre "ei "are$ în esen!ă$ sunt sinu"i,a'i$ e%istă mul!i$ oarte mul!i$ poate "ei mai mul!i$ "are nu#'i vor "urma ni"i"ând +ilele. (Sinu"i,a'ul) 8 iar Harry era 'i el unul 8 nu tre.uie neapărat să între!ină în via!a sa o le,ătură deose.it de puterni"ă "u moartea 8 se poate a"e a"est lu"ru 'i ără a i sinu"i,a'. Ceea "e îl "ara"teri+ea+ă pe sinu"i,a' este însă impresia "ă eul său repre+intă$ indi erent da"ă pe .ună dreptate sau nu$ un ,ermene deose.it de peri"ulos$ îndoielni" 'i peri"litat al naturii$ e%pus prime1diilor 'i păs"ut ără întrerupere de asemenea peri"ole e%treme$ de par"ă ar sta pe vâr ul "el mai în,ust al unei stân"i$ o adiere din e%terior sau "ea mai mi"ă slă.i"iune interioară iind su i"iente pentru a#l a"e să se pră.u'eas"ă în a.is. Traie"toria destinului unor oameni de ,enul a"esta se "ara"teri+ea+ă prin a"eea "ă sinu"iderea repre+intă pentru ei$ "el pu!in în propria lor în"&ipuire$ modalitatea "ea mai plau+i.ilă de a muri. Premisa unei asemenea stări su lete'ti$ remar"ată aproape întotdeauna în"ă din ra,edă tinere!e$ stare "are îi înso!e'te pe a"e'ti oameni pe par"ursul între,ii lor vie!i$ nu este de el o lipsă de vitalitate$ "ă"i$ dimpotrivă$ printre (sinu"i,a'i) e%istă 'i iri e%traordinar de tena"e$ avide 'i îndră+ne!e. 2ar$ după "um unele or,anisme sunt "uprinse de e.ră până 'i la "el mai neînsemnat simptom de .oală$ tot a'a e%istă 'i irile a"estea pe "are noi le numim (sinu"i,a'e) 'i "are întotdeauna sunt oarte sensi.ile 'i sentimentale$ mani estând în"lina!ia de a îm.ră!i'a "u ardoare ideea sinu"iderii la "ea mai mi"ă +,uduire. 2a"ă ar i să e%iste o 'tiin!ă "are să ai.ă "ura1ul 'i responsa.ilitatea de a se o"upa de om$ 'i nu doar de me"anismul enomenelor vie!ii$ da"ă am avea un el de antropolo,ie sau de psi&olo,ie$ toată lumea ar "unoa'te lu"rurile a"estea. Tot "eea "e am spus ai"i despre sinu"i,a'i se re eră$ desi,ur$ numai la enomenele de supra a!ă$ iind vor.a de psi&olo,ie$ adi"ă de un domeniu al i+i"ii. 2in pun"t de vedere meta i+i"$ lu"rul a"esta ni se pre+intă alt el 'i mult mai limpede$ "ă"i$ privi!i ast el$ (sinu"i,a'ii) ne apar "a ni'te oameni "uprin'i de sentimentul de vinovă!ie al individuali+ării$ "a ni'te su lete

"are nu mai "onsideră "ă desăvâr'irea 'i propria modelare repre+intă s"opul vie!ii lor$ "i di+olvarea lor$ reinte,rarea lor în mumă$ reinte,rarea în 2umne+eu$ reinte,rarea în "osmos. 7ulte dintre a"este iri sunt in"apa.ile să "omită a"tul "on"ret al sinu"iderii$ din "au+ă "ă 'i#au dat seama în pro un+ime de pă"atul pe "are l#ar săvâr'i ast el. 2ar noi tre.uie să#i "onsiderăm totu'i sinu"i,a'i$ deoare"e mântuirea ei o văd nu în via!ă$ "i în moarte$ ei sunt ,ata să se dea în lături 'i să se sa"ri i"e$ să dispară 'i să se întoar"ă la în"eputul în"eputurilor. 0'a "um ori"e or!ă poate :.a în unele "ondi!ii "&iar tre.uie; să devină o slă.i"iune$ la el se poate "a$ dimpotrivă$ sinu"i,a'ul tipi" să#'i trans orme slă.i"iunea aparentă în or!ă 'i rea+em$ lu"ru "are se întâmplă "&iar e%traordinar de des. Un asemenea "a+ este 'i "el al lui Harry$ lupul de stepă. 0semeni miilor de oameni de a"est ,en$ el trans ormase ideea "ă drumul spre moarte îi este des"&is în ori"e "lipă nu numai într#un melan"oli" 1o" al ima,ina!iei adoles"entine$ "i î'i ă"use din ,ândul a"esta mân,âierea 'i spri1inul său. 3ste adevărat "ă ori"e +,uduire$ ori"e durere$ ori"e situa!ie ne avora.ilă a vie!ii tre+ea de îndată în el$ "a de alt el în to!i oamenii de ,enul lui$ dorin!a de a se es"&iva prin moarte. 3l însă î'i "rease treptat din în"lina!ia a"easta o adevărată iloso ie pusă în slu1.a vie!ii. Bamiliari+area "u ,ândul "ă$ în "a+ de peri"ol$ îi este des"&isă a"ea "ale de s"ăpare îl întărea$ îi stimula "urio+itatea de a ,usta din plin durerile 'i ne"a+urile$ iar "ând se a la într#o stare deplora.ilă era "âteodată "apa.il să nutreas"ă sentimente de dureroasă .u"urie$ un el de .u"urie pă,u.oasă$ +i"ându#'i: (Iată$ sunt "urios să văd "ât poate suporta totu'i un om6 Când voi i atins limita suporta.ilului nu va tre.ui de"ât să des"&id u'a 'i am s"ăpat.) 3%istă oarte mul!i sinu"i,a'i "ărora to"mai un asemenea ,ând le insu lă or!e neo.i'nuite. Pe de altă parte$ to!i sinu"i,a'ii sunt amiliari+a!i 'i "u lupta împotriva ispitei de a se sinu"ide. Bie"are dintre ei 'tie oarte .ine$ într#unul din "otloanele su letului său$ "ă sinu"iderea repre+intă o "ale de ie'ire$ "are însă nu este de"ât o "ale întru "âtva 1alni"ă 'i nele,itimă de s"ăpare în "a+ de peri"ol$ "ă în ond este mai rumos 'i mai măre! să ii în rânt 'i "ul"at la pământ de via!a însă'i de"ât de propria mână. 0"eastă 'tiin!ă$ a"eastă "on'tiin!ă în"ăr"ată are a"ela'i i+vor "a 'i "on'tiin!a în"ăr"ată a a'a#+i'ilor adep!i ai auto#satis a"erii$ determinându#i pe "ei mai mul!i dintre (sinu"i,a'i) să du"ă o permanentă luptă împotriva ispitei. 3i luptă la el "um "leptomanul luptă împotriva vi"iului său. /upul de stepă "uno'tea 'i el oarte .ine lupta a"easta$ "ă"i o dusese "u "ele mai diverse arme. În "ele din urmă$ pe la vârsta de patru+e"i 'i 'apte de ani$ îi veni o idee eri"ită$ nu lipsită de umor$ o idee "are deseori îi umplea inima de .u"urie. Hotărâse "a în +iua "elei de a "in"i+e"ea aniversări a +ilei lui de na'tere să#'i permită să se sinu"idă. Con orm în!ele,erii "u el însu'i$ în +iua a"eea urma să rămână la latitudinea lui da"ă va a"e sau nu u+ de ie'irea prevă+ută pentru "a+ de peri"ol$ după "um va avea "&e atun"i. 0"um n#avea de"ât să i se întâmple ori"e$ să se îm.olnăveas"ă$ să rămână săra"$ să su ere 'i să se amăras"ă 8 toate a"estea erau a"um soro"ite$ mai puteau dura "â!iva ani$ "âteva luni$ "âteva +ile$ al "ăror număr se mi"'ora +i de +i6 -i într#adevăr$ suportă "u mai multă u'urin!ă anumite ne"a+uri "are$ mai înainte$ l#ar i "&inuit mai pro und 'i vreme mai îndelun,ată poate până în ultima i.ră a inimii lui. 2a"ă dintr#un motiv anume îi mer,ea deose.it de rău$ da"ă se"ătuirii$ însin,urării 'i săl.ăti"irii vie!ii sale li se mai adău,au dureri sau pierderi deose.ite$ putea să le spună a"um durerilor: (0ve!i ră.dare$ peste doi ani voi i eu stăpânul vostru6) 0poi se lăsa "u tandre!e în voia ,ândului "ă în diminea!a "elei de a "in"i+e"ea aniversări a na'terii sale vor sosi s"risori 'i eli"itări$ în vreme "e el$ .i+uindu#se pe .ri"iul său$ î'i va lua rămas#.un de la toate durerile 'i va în"&ide u'a după sine. Pe urmă$ ,uta din oasele lui$ melan"olia$ durerea de "ap 'i durerea de .urtă n#aveau de"ât să vadă în"otro o vor apu"a. Ne#a mai rămas să e%pli"ăm a"est enomen parti"ular "are era lupul de stepă 'i îndeose.i rela!iile lui "ara"teristi"e "u mediul .ur,&e+$ arătând "ă a"este aspe"te derivau din le,i undamentale. Să luăm$ a'adar$ drept pun"t de ple"are$ iind"ă se a lă la îndemână$ raporturile sale "u tot "eea "e este (.ur,&e+)6

/upul de stepă se situa$ după propria "on"ep!ie$ total în a ara lumii .ur,&e+e$ deoare"e nu 'tia "e este via!a de amilie sau am.i!ia so"ială. Privindu#se pe sine "a persoană parti"ulară$ se sim!ea "ând un e%"entri"$ un eremit .olnăvi"ios$ "ând un individ situat peste medie$ dotat "u a"ultă!i ,eniale$ depă'ind neînsemnatele norme ale unei vie!i medio"re. II dispre!uia "u .ună 'tiin!ă pe .ur,&e+ 'i se mândrea "ă nu este 'i el la el "u a"esta. Totu'i$ în unele privin!e trăia întru totul "a un .ur,&e+$ avea .ani la .an"ă$ î'i a1uta "âte o rudă săra"ă$ se îm.ră"a nepreten!ios$ dar "ore"t 'i dis"ret$ în"er"ând să trăias"ă în .ună re,ulă "u poli!ia$ "u o i"iul is"al 'i "u alte asemenea institu!ii ale puterii. 2e asemenea$ un dor vi,uros$ taini"$ îl atră,ea întruna spre lumea măr,inită a .ur,&e+iei$ spre "asele lini'tite ale amiliilor de trea.ă "u ,rădinile lor "urate$ "u s"ările strâmte 'i "u toată atmos era lor modestă de ordine 'i "umse"ădenie. Îi plă"ea să ai.ă mi"ile lui vi"ii 'i e%trava,an!e$ să se simtă "a un om deose.it sau ,enial "are trăia în a ara lumii .ur,&e+e$ dar "a să ne e%primăm ast el$ nu trăia 'i nu lo"uia ni"iodată în a"ele provin"ii ale vie!ii unde nu mai e%istau o.i"eiuri .ur,&e+e. Nu se sim!ea la el a"asă ni"i în atmos era oamenilor puterni"i$ de e%"ep!ie$ ni"i în rândul rău ă"ătorilor sau de+mo'teni!ilor soartei$ "i rămânea să lo"uias"ă în provin"ia .ur,&e+ilor$ "u normele 'i atmos era "ărora se a la în "onta"t permanent$ "&iar da"ă a"esta lua orma opo+i!iei 'i revoltei. În a ară de a"easta$ usese edu"at în spiritul mi"ii .ur,&e+ii$ de la "are mai păstra o mul!ime de no!iuni 'i de 'a.loane. 2in pun"t de vedere teoreti" n#avea a.solut nimi" împotriva târ elor$ dar personal n#ar i ost în stare să ia în serios o târ ă 'i n#ar i "onsiderat#o ni"iodată "a pe o e,ală "u sine. Putea să îndră,eas"ă$ înto"mai "a pe propriul rate$ un delin"vent politi"$ un revolu!ionar sau un es"ro" intele"tual$ oameni pe "are statul 'i so"ietatea îi dispre!uiau$ însă n#ar i 'tiut "e alt"eva să a"ă pentru un &o!$ un spăr,ător sau un "riminal ero"e de"ât să#i "ompătimeas"ă într#un mod destul de .ur,&e+. În elul a"esta el re"uno'tea 'i în"uviin!a mereu$ printr#o latură a irii 'i aptelor sale$ tot "eea "e "om.ătea 'i ne,a prin "ealaltă. Cres"ut în "ăminul unei amilii .ur,&e+e "ulte$ în tiparul unor orme 'i moravuri solide$ "ontinua să ie le,at printr#o .ună parte a su letului său de rânduielile a"estei lumi$ "&iar 'i după "e se individuali+ase demult$ depă'ind limita posi.ilă a o.i"eiurilor .ur,&e+e$ eli.erându#se de "on!inutul idealurilor 'i "onvin,erilor .ur,&e+e. (Spiritul .ur,&e+)$ în!eles "a o stare permanentă a "ondi!iei umane$ nu înseamnă nimi" alt"eva de"ât o în"er"are de a atin,e e"&ili.rul$ nă+uin!a spre o medie e"&ili.rată între numeroasele e%treme 'i polarită!i "ontrastante ale "omportamentului uman. 2a"ă luăm "a e%emplu una dintre a"este .ipolarită!i "ontrastante$ să spunem pe a"eea a s in!eniei 'i a des rânării$ pilda noastră va i în!eleasă de îndată. 5mul are posi.ilitatea să se dedi"e pe deplin domeniului spiritual$ în"er"ării de a se apropia de dumne+eire$ idealului evlaviei. -i invers$ are$ de asemenea$ posi.ilitatea de a se dedi"a vie!ii instin"tuale$ "&emării$ sim!urilor sale$ îndreptându#'i toată strădania spre satis a"erea unor plă"eri de moment. Prima "ale du"e spre evlavie$ spre martiriul spiritual$ spre unirea "u 2umne+eu. Cealaltă du"e spre des rânare$ spre martiriul instin"tual$ spre unirea "u putre+i"iunea. =ur,&e+ul în"ear"ă să trăias"ă undeva între "ele două "ăi$ într#o +onă potolită$ de mi1lo". 3l nu se va a.andona ni"iodată$ nu se va dărui ni"i .e!iei sim!urilor$ ni"i as"e+ei$ nu va i ni"iodată martir$ ni"iodată dispus să se nimi"eas"ă 8 dimpotrivă$ idealul său nu este sa"ri i"area$ "i "onservarea eului$ strădania sa nu urmăre'te să atin,ă ni"i evlavia$ ni"i "ontrariul ei$ dăruirea ără re+erve îi este insuporta.ilă$ el vrea să se pună în slu1.a lui 2umne+eu$ ire'te$ dar totodată să "ele.re+e .e!ia sim!urilor$ vrea să ie virtuos$ de "e nu$ dar totodată dore'te să se simtă .ine 'i "on orta.il pe pământ. Pe s"urt$ în"ear"ă să se plase+e între e%treme$ în +ona prielni"ă$ lipsită de urtuni puterni"e$ a modera!iei$ lu"ru pe "are 'i reu'e'te să#l a"ă$ 1ert ind însă pentru a"easta intensitatea de trăire 'i sim!ire o erite de o via!ă "e tinde spre a.solut 'i e%treme. Nu se poate trăi intens de"ât în detrimentul propriului eu. 2ar .ur,&e+ul nu pre!uie'te nimi" mai mult de"ât a"est eu al său :un eu$ de alt el$ sla. de+voltat$ rudimentar;. 0'adar$ "u pre!ul intensită!ii$ el î'i asi,ură "onservarea 'i se"uritatea$ ale,e lini'tea su leteas"ă în lo"ul devo!iunii a!ă de 2umne+eu$ ti&na în lo"ul

plă"erii$ "omoditatea în lo"ul li.ertă!ii$ temperatura plă"ută în lo"ul 1arului u"i,ător. 2e a"eea$ .ur,&e+ul este$ în esen!ă$ o "reatură "u un sla. impuls vital$ ri"oasă$ "are se teme de ori"e sa"ri i"iu personal 'i este u'or de ,uvernat. 2in a"eastă "au+ă a su.stituit puterea "u ma1oritatea$ or!a "u le,ea$ responsa.ilitatea "u pro"edeul supunerii la vot. 3ste limpede "ă o asemenea iin!ă sla.ă 'i ri"oasă nu poate supravie!ui$ "&iar da"ă ar e%ista într#un număr ori"ât de mare$ 'i "ă datorită "ara"teristi"ilor sale nu ar putea avea pe lumea asta alt rol de"ât a"ela al unei turme de mioare rătă"ite printre lupii "e &oinăres" în li.ertate. Cu toate a"estea vedem "ă$ de'i în perioadele ,uvernate de iri oarte puterni"e$ .ur,&e+ul este pus de îndată la +id$ totu'i el nu piere ni"iodată$ .a "&iar pare din "ând în "ând să stăpâneas"ă lumea. Cum de este posi.il a'a "eva9 Ni"i mărimea turmei sale$ ni"i virtutea$ ni"i aimosul lui "ommon sense$ ni"i modul de or,ani+are nu ar avea su i"ientă putere "a să#l salve+e de la pieire. Ni"i un medi"ament din lume nu poate salva via!a a"elui om a "ărui vitalitate a slă.it atât de mult. -i "u toate a"estea .ur,&e+ia trăie'te$ puterni"ă 'i în loritoare. 4 2e "e9 Răspunsul este următorul: datorită lupilor de stepă. Într#adevăr$ or!a vitală a .ur,&e+iei nu se .a+ea+ă ni"ide"um pe atri.utele mem.rilor ei o.i'nui!i$ "i pe "ele ale deose.it de numero'ilor non"on ormi'ti pe "are ea e "apa.ilă să#i tolere+e$ datorită "on u+iei 'i elasti"ită!ii idealurilor sale. În sânul .ur,&e+iei trăie'te în permanen!ă o mare mul!ime de iri puterni"e 'i săl.ati"e. Harry$ lupul nostru de stepă$ este un e%emplu "ara"teristi". 3l$ "el "are 'i#a de+voltat într#atât individualitatea în"ât a între"ut "u mult dimensiunea a""esi.ilă a unui .ur,&e+$ el$ "el "are "unoa'te în e,ală măsură 'i plă"erea medita!iei$ 'i .u"uriile tul.uri ale urii$ 'i ale urii de sine$ el$ "el "are detestă le,ea$ virtutea 'i a"el "ommon sense$ to"mai el este "u toate a"estea$ ără voia lui$ pri+onierul o.i"eiurilor .ur,&e+e$ de "are nu se poate de.arasa. -i în elul a"esta vie!uies" de 1ur#împre1urul masei propriu#+ise a adevăratei .ur,&e+ii pături lar,i de oameni$ mii 'i mii de vie!i 'i de min!i luminate "are$ luate ie"are în parte$ au depă'it limitele .ur,&e+e 'i ar avea vo"a!ia unei e%isten!e în a.solut$ dar iind le,ate prin sentimente in antile de o.i"eiurile .ur,&e+e 'i molipsindu#se în mare parte de s"ăderea vitalită!ii$ "ontinuă$ într#un el$ să rămână le,ate de .ur,&e+ie$ să i se supună$ să#i rămână îndatorate 'i să o slu1eas"ă. Întru"ât .ur,&e+ia a răstălmă"it în elul ei prin"ipiul "elor mai mari: Cine nu este împotriva mea este "u mine6 2a"ă anali+ăm su letul lupului de stepă în sensul a"esta$ a lăm "ă avem de#a a"e "u un om pe "are însu'i ,radul înalt de individuali+are atins l#a împedi"at să devină un .ur,&e+$ "ă"i ori"e e%a,erare a individuali+ării se întoar"e împotriva eului$ amenin!ând să#l distru,ă din nou. 5.servăm "ă el simte într#însul im.olduri puterni"e atât "ătre evlavie "ât 'i spre des râu$ însă ie dintr#o slă.i"iune oare"are$ ie din iner!ie$ el nu a putut să#'i ia avânt$ pentru a a1un,e în li.ertatea 'i săl.ăti"ia spa!iului "osmi"$ "ontinuând să ,ravite+e în 1urul "onstela!iei materne a .ur,&e+iei. 0"easta era po+i!ia lui în spa!iul lumii$ a"estea îi erau independen!ele. Cei mai mul!i dintre intele"tuali$ "ea mai mare parte a arti'tilor apar!in a"eluia'i tip. Numai a"eia dintre ei "are sunt mai puterni"i se înal!ă din"olo de atmos era pământului .ur,&e+$ a1un,ând în "osmos$ în vreme "e to!i "eilal!i se resemnea+ă ori a""eptă "ompromisurile$ dispre!uind .ur,&e+ia$ "ăreia totu'i îi apar!in$ vitali+ând#o 'i preamărind#o$ iind nevoi!i$ în "ele din urmă$ să o sus!ină pentru a supravie!ui ei în'i'i. 0"este nenumărate e%isten!e nu reu'es" să atin,ă tra,i"ul$ având parte$ în s"&im.$ de un remar"a.il ,&inion 'i de o +odie proastă$ în al "ărei iad ier. talentele lor$ până "e devin roditoare. Pu!ini dintre ei reu'es" să se eli.ere+e 'i să ,ăseas"ă drumul spre a.solut$ dispărând într#un mod demn de toată admira!ia* a"estea sunt persona1ele tra,i"e$ iar numărul lor este redus. Ceilal!i$ în s"&im.$ "ei "are rămân le,a!i 'i ale "ăror talente se .u"ură deseori de su""es în rândurile .ur,&e+iei$ ei au a""es la un al treilea imperiu$ la o lume ima,inară$ dar suverană: a"eea a umorului. Nelini'ti!ii lupi de stepă$ ăpturile a"estea "are su eră în,ro+itor$ neîntrerupt$ 'i "ărora le lipse'te vla,a ne"esară tra,i"ului 'i pătrunderii în spa!iul astral simt "&emarea spre a.solut$ dar nu sunt "apa.ili să trăias"ă în "on"ordan!ă "u ea: în momentul "ând$ datorită su erin!ei$ spiritul li s#a întărit 'i a devenit mai suplu$ ei î'i ,ăses" salvarea prin umor.

Într#un el anume$ umorul păstrea+ă în el "eva .ur,&e+$ "u toate "ă .ur,&e+ul autenti" nu este "apa.il să#l pri"eapă. În s era lui ima,inară se reali+ea+ă idealul în"âl"it$ in"on,ruent al ori"ărui lup de stepă: a"olo i se o eră posi.ilitatea nu numai de a în"uviin!a simultan 'i evlavia 'i des râul$ de a împă"a "ei doi poli apropiindu#i unul de "elălalt$ "i de a#l "uprinde 'i pe .ur,&e+ în a"est a"t al a""eptării. Un om o.sedat de 2umne+eu este$ desi,ur$ în stare să a""epte 'i un "riminal$ 'i invers$ dar ni"iunul$ ni"i "elălalt$ "a de alt el ni"iunul dintre trăitorii în a.solut nu este în stare să a""epte linia a"eea neutră 'i insipidă de mi1lo"$ "are este "omportamentul .ur,&e+. Numai umorul$ inven!ia a"easta minunată a "elor "are se văd împiedi"a!i să#'i reali+e+e înalta lor "&emare$ a a"estor iin!e aproape tra,i"e$ a iin!elor ne eri"ite$ e%traordinar de talentate$ numai umorul :poate "ea mai spe"i i"ă 'i mai ,enială reali+are a omenirii; săvâr'e'te imposi.ilul$ stră.ătând 'i unind toate a!etele umanită!ii "u ra+ele re le"tate de prisma sa. Să trăie'ti în lume$ "a 'i "um a"easta nu ar i lume$ să respe"!i le,ea 'i totu'i să ii mai presus de ea$ să po+e+i ("a 'i "um n#ai poseda nimi")$ să renun!i "a 'i "um n#ar i vor.a de renun!are 8 toate a"este pre"epte îndră,ite 'i ades "itate ale unei înalte în!elep"iuni a vie!ii nu poate să le reali+e+e de"ât umorul. Iar da"ă lupul de stepă$ "ăruia nu#i lipses" ni"i talentul$ ni"i premisele pentru a"est lu"ru$ ar reu'i să iar.ă până la "apăt$ în talme'#.alme'ul las"iv al iadului său$ .ăutura a"easta erme"ată 'i apoi s#o elimine$ atun"i ar i salvat. În"ă e departe de asta. Posi.ilitatea însă$ speran!a e%istă. Cine îl iu.e'te$ "ine îi împărtă'e'te +.u"iumul nu poate de"ât să#i doreas"ă să se salve+e ast el. C&iar da"ă pro"edând a'a ar rămâne pentru totdeauna pri+onierul o.i"eiurilor .ur,&e+e$ su erin!ele sale ar deveni în s"&im. mai suporta.ile$ mai ru"tuoase. Rela!iile lui de dra,oste sau de ură a!ă de lumea .ur,&e+ă s#ar puri i"a de sentimentalism$ iar dependen!a sa a!ă de lumea a"easta ar în"eta să#l mai "&inuie în permanen!ă$ "a o ru'ine. Pentru a a1un,e la toate a"estea sau poate pentru a îndră+ni$ în "ele din urmă$ să a"ă totu'i saltul în "osmos$ lupul de stepă ar tre.ui pus odată a!ă în a!ă "u el însu'i$ ar tre.ui să priveas"ă adân" în &aosul propriului su let$ devenind pe deplin "on'tient de el însu'i. 3%isten!a lui pre"ară i s#ar de+vălui atun"i irevo"a.il$ iar el nu ar mai avea posi.ilitatea să se tot re u,ie+e din iadul instin"telor sale în "onsolări sentimentalo# ilo+o i"e 'i de ai"i iară'i în .e!ia oar.ă a destinului său de lup. 5mul 'i lupul s#ar vedea nevoi!i să se "unoas"ă unul pe "elălalt$ ără olosul mă'tilor sentimentale$ 'i să priveas"ă ne"ru!ător unul în o"&ii "eluilalt. -i atun"i$ ori s#ar produ"e o e%plo+ie "are i#ar despăr!i o dată pentru totdeauna$ ast el în"ât n#ar mai e%ista ni"i un lup de stepă$ ori ar în"&eia o "ăsătorie de "onvenien!ă su. auspi"iile luminii răsărinde a umorului. S#ar putea "a Harry să ie pus într#o .ună +i în a!a a"estei ultime alternative. S#ar putea "a$ într#o .ună +i$ să înve!e să se re"unoas"ă pe el însu'i$ ie "ă+ându#i în mână una dintre o,lin1oarele noastre$ ie întâlnindu#se "u nemuritorii$ ie ,ăsind$ poate$ într#unul din teatrele noastre ma,i"e "eea "e îi tre.uie pentru "a să#'i eli.ere+e su letul devastat. Înaintea lui se des"&id mii de asemenea posi.ilită!i$ destinul său le atra,e ire+isti.il$ to!i a"e'ti mar,inali ai lumii .ur,&e+e trăies" în atmos era posi.ilită!ilor ma,i"e. 5 nimi"a toată poate de"lan'a trăsnetul. /upul de stepă "unoa'te 'i el .ine a"este lu"ruri$ "&iar da"ă nu va putea să vadă ni"iodată a"eastă s"&i!ă a .io,ra iei sale interioare. 3l intuie'te "are îi este lo"ul în edi i"iul universal$ intuie'te 'i îi "unoa'te pe nemuritori$ intuie'te 'i se teme de posi.ilitatea unei întâlniri "u el însu'i$ 'tie "ă e%istă o,linda a"eea în "are tre.uie ne,re'it să priveas"ă$ în "are se teme de moarte să priveas"ă. În în"&eierea studiului nostru tre.uie să mai destrămăm o ultimă i"!iune$ o misti i"are teoreti"ă. 5ri"e (e%pli"a!ie)$ ori"e psi&olo,ie$ ori"e în"er"are de a în!ele,e "eva ne"esită mi1loa"e au%iliare$ teorii$ mitolo,ii$ min"iuni* iar un autor "are se respe"tă ar tre.ui să nu e+ite să destrame$ pe "ât posi.il$ ast el de min"iuni în în"&eierea e%punerii sale. Spunând (sus) sau (1os)$ avem de1a de a a"e "u o a irma!ie "are ne"esită să ie e%pli"ată$ "ă"i atât sus "ât 'i 1os nu

e%istă de"ât în ,ândirea noastră 'i !in de domeniul a.stra"tului. /umea în sine nu "unoa'te ni"i sus$ ni"i 1os. 0'a în"ât$ pentru a ne e%prima "ât mai "on"is$ (lupul de stepă) este la rându#i o i"!iune. Sentimentul lui Harry "ă este un om#lup$ părerea lui "ă se "ompune din două iin!e "are se du'mănes" una pe alta$ opunându#se una "eleilalte$ nu sunt de"ât o mitolo,ie simpli i"atoare. Harry nu este ni"ide"um un om#lup 'i da"ă i#am preluat min"iuna inventată 'i "re+ută de el însu'i$ aparent ără să o e%aminăm mai îndeaproape$ 'i da"ă am "ăutat să#l privim 'i să#l interpretăm e e"tiv "a pe o du.lă iin!ă$ "a pe un lup de stepă$ n#am ă"ut#o de"ât în speran!a "ă vom i în!ele'i mai lesne$ servindu#ne de o misti i"are pe "are a"um vom în"er"a să o re"ti i"ăm. S"indarea în lup 'i om$ în instin"t 'i spirit$ prin "are Harry "aută să ne a"ă să#i în!ele,em mai lesne soarta$ este o simpli i"are "rasă$ ea .rus"&ea+ă realitatea pentru a o eri o e%pli"a!ie plau+i.ilă$ dar eronată$ a "ontradi"!iilor pe "are omul a"esta le des"operă în el însu'i 'i "are i se par a i sursa numeroaselor sale su erin!e. Harry des"operă în el însu'i un (om)$ adi"ă un univers de ,ânduri$ sentimente 'i "ultură$ su. orma unei naturi domesti"ite 'i su.limate$ 'i$ pe lân,ă a"easta$ mai des"operă în sine un (lup)$ adi"ă universul întune"os al instin"telor$ săl.ăti"iei 'i ero"ită!ii în stare nesu.limată$ .rută. În "iuda unei aparent atât de "lare s"indări a iin!ei sale în două s ere ostile$ i#a ost dat să o.serve "âteodată "ă lupul 'i omul se împă"au unul "u "elălalt pentru s"urtă vreme$ iind eri"i!i pre! de "âteva "lipe. 2a"ă Harry ar în"er"a să sta.ileas"ă în "e măsură "ontri.uise omul 'i în "e măsură$ lupul la "onturarea ie"ărui moment al vie!ii sale$ a ie"ărei apte$ a ie"ărui sentiment al său$ ar a1un,e de îndată la anan,&ie$ iar toată teoria lui rumoasă despre lupul a"ela s#ar destrăma. Pentru "ă ni"i un sin,ur om$ ni"i un ne,ru primitiv$ ni"i un im.e"il nu este de o simplitate atât de "onvena.ilă$ în"ât să#i putem e%pli"a iin!a "a pe o sumă a numai două sau trei elemente prin"ipale$ "u atât mai mult în"er"area de a e%pli"a un om atât de "ompli"at "a Harry printr#o naivă împăr!ire a lui în lup 'i om este o "opilărie ără mar,ini. Harry nu se "ompune din două$ "i din sute$ din mii de iin!e. Aia!a lui :la el "a via!a ori"ărui alt om; nu pendulea+ă doar între doi poli$ "um ar i instin"tul 'i spiritul sau evlavia 'i des râul$ "i între mii$ între nenumărate pere"&i de poli. Nu tre.uie să ne mire aptul "ă un om atât de instruit 'i de inteli,ent "a Harry este în stare să se "onsidere un (lup de stepă) 'i ni"i în"&ipuirea lui "ă ar putea să "uprindă edi i"iul .o,at 'i "ompli"at al vie!ii sale într#o ormulă atât de simplistă$ atât de .rutală$ atât de primitivă. Capa"itatea omului de a ,ândi nu este oarte mare$ a'a în"ât până 'i omul "el mai spirituali+at 'i mai "ult vede lumea 'i pe el însu'i$ în permanen!ă$ prin lentilele unor ormule oarte naive$ simpli i"atoare 'i min"inoase 8 dar mai ales pe el însu'i se vede în elul a"esta6 Că"i to!i oamenii simt nevoia$ după "ât se pare înnăs"ută 'i deplin imperativă$ de a#'i ima,ina eul lor "a pe un între,. C&iar da"ă ideea a"easta i%ă le este adesea puterni" +drun"inată$ ea se re a"e neîn"etat. Stând a!ă în a!ă "u un "riminal 'i privindu#l în o"&i$ 1ude"ătorul aude timp de o "lipă "um "riminalul ,răie'te "u propria lui vo"e :a 1ude"ătorului;$ des"operind 'i în propriul său interior toate im.oldurile$ aptitudinile 'i posi.ilită!ile "riminalului$ apoi în următoarea "lipă redevine un între,$ redevine 1ude"ătorul$ se stre"oară înapoi în "oa1a eului său ima,inar 'i î'i a"e datoria$ "ondamnându#l pe u"i,a' la moarte. Iar "ând unii oameni deose.it de dota!i 'i "u o stru"tură deose.it de deli"ată simt în"ol!indu#le .ănuiala "ă su letul lor nu e ă"ut dintr#o sin,ură .u"ată$ "ând$ la el "a to!i oamenii de ,eniu$ î'i în rân, ideea i%ă a personalită!ii unitare$ sim!ind "ă sunt "ompu'i din mai multe păr!i$ "a un mănun"&i de mai multe euri$ atun"i nu este nevoie de"ât să e%prime a"est lu"ru$ pentru "a ma1oritatea să#i în"&idă în ospi"ii$ să "&eme în a1utor 'tiin!a$ să "onstate "ă sunt s"&i+o reni"i 'i să s"uteas"ă omenirea de a mai au+i din ,ura a"estor ne eri"i!i ,lasul adevărului. 3i$ dar "e să tot vor.im în +adar$ de "e să spunem pe nume unor lu"ruri pe "are$ se 'tie de la sine$ le "unoa'te ori"e om "are ,ânde'te$ lu"ruri "are$ de o.i"ei$ nu sunt e%primate "u ,las tare9

4 0'adar$ în momentul în "are un om a"e primul pas$ dilatând a"ea unitate ima,inară a eului său până la dualitate$ omul a"esta devine aproape un ,eniu sau "el pu!in este o e%"ep!ie rară 'i interesantă. În realitate însă$ ni"i un eu$ ni"i "&iar "el mai naiv$ nu este unitar$ "i este un univers de o diversitate e%traordinară$ o mi"ă .oltă "ereas"ă presărată "u stele$ un &aos de orme$ de trepte 'i stări$ de apu"ături mo'tenite 'i de posi.ilită!i. Bie"are individ în"lină să "onsidere "ă &aosul a"esta este o unitate$ vor.ind despre propriul eu "a despre un enomen simplu$ .ine în"&e,at 'i "onturat "u "laritate$ "eea "e este o ilu+ie ne"esară pe "are o nutre'te în mod "urent ie"are om :"&iar 'i "el a lat sus de tot;$ o ne"esitate la el de vitală "a respira!ia 'i &rana. Ilu+ia a"easta se .a+ea+ă pe o simplă raportare. Trupe'te$ omul este unitar$ dar su lete'te ni"iodată. În literatură$ "&iar 'i în "ea mai ra inată$ se operea+ă în permanen!ă$ "on orm tradi!iei$ "u persona1e aparent între,i$ aparent unitare. 2in toată literatura de până la noi spe"iali'tii$ "unos"ătorii$ apre"ia+ă mai "u seamă drama$ 'i pe .ună dreptate$ "ă"i ea o eră :sau ar putea să o ere; "ea mai mare posi.ilitate de a re le"ta eul în toată "omple%itatea lui 8 da"ă aparen!a ,rosolană n#ar "ontra+i"e "u .rutalitate a"est adevăr$ impunând ilu+ia "ă ie"are persona1 al dramei e o unitate$ deoare"e este ,ă+duit de un trup "are$ in"ontesta.il$ este uni"$ unitar 'i de initiv "onturat. -i esteti"a naivă a"ordă apre"ieri superlative a'a#numitei drame de "ara"tere$ în "adrul "ăreia ie"are i,ură apare în mod evident 'i aparte "a o unitate. Unii î'i dau seama$ mai întâi pe departe$ apoi din "e în "e mai limpede$ "ă au de#a a"e$ pro.a.il$ "u esteti"a ie tină a supra e!elor 'i "ă este ,re'it să apli"ăm marilor no'tri dramatur,i "on"eptele despre rumos ale 0nti"&ită!ii$ "are$ pornind mereu de la trupul palpa.il$ a inventat într#un mod oarte ori,inal i"!iunea despre eu$ despre persona1. Splendide "on"epte$ dar "are nouă nu ne sunt înnăs"ute$ "i ne#au ost .ă,ate în "ap$ "u multă osteneală. În s"rierile literare din ve"&ea Indie$ asemenea no!iuni erau "omplet ne"unos"ute$ eroii eposurilor indiene nu sunt pur 'i simplu persona1e$ "i mănun"&iuri de mai multe persona1e$ 'iruri între,i de în"arnări. -i în lumea noastră modernă e%istă s"rieri literare în "are autorul în"ear"ă să repre+inte$ într#un mod de "are nu este întotdeauna pe deplin "on'tient$ "omple%itatea su leteas"ă as"unsă îndărătul vălului a"estui 1o" al persona1elor 'i "ara"terelor. Cine vrea să#'i dea seama de asta tre.uie să ia &otărârea de a renun!a în s âr'it să vadă în i,urile unei s"rieri literare iin!e individuale$ "i numai păr!i$ laturi sau aspe"te di erite ale unei unită!i superioare :a"easta putând i$ să spunem$ "&iar 'i su letul poetului;. Cine îl vede pe Baust$ de pildă$ în a"est el$ "onstată "ă Baust$ 7e isto$ Ha,ner 'i to!i "eilal!i ormea+ă un tot unitar$ un suprapersona1$ 'i a.ia în "adrul a"estei unită!i superioare poate i întrevă+ută întru "âtva adevărata esen!ă a su letului$ ni"ide"um în ie"are i,ură în parte. Când Baust roste'te sentin!a "ele.ră în rândul pro esorilor din toate '"olile 'i admirată "u în iorare de ilistini: (În pieptu#mi am$ a&$ două su lete6) el uită de 7e isto 'i de o sumă întrea,ă de alte su lete "are$ de asemenea$ sălă'luies" în pieptul său. /upul nostru de stepă "rede 'i el "ă poartă în pieptul lui două su lete :lup 'i om;$ sim!ind "ă$ în elul a"esta$ pieptul i s#a în,ustat în,ri1orător de mult. Pieptul$ trupul este întotdeauna unul sin,ur$ dar su letele "are sălă'luies" într#însul nu sunt ni"i două$ ni"i "in"i$ "i nenumărate* omul este "a o "eapă "ompusă din sute de înveli'uri$ "a o !esătură "ompusă din multe ire. În 0sia anti"ă lu"rul a"esta era "unos"ut 'i 'tiut "u e%a"titate$ iar în yo,a .ud&istă a ost inventată o te&ni"ă pre"isă$ al "ărei s"op era de+văluirea ideii i%e despre personalitate. ?o"ul omenirii este "omple% 'i plin de umor: ideea o.sesivă pe "are India s#a ostenit timp de o mie de ani s#o destrame este identi"ă "u a"eea pe "are 5""identul s#a străduit la el de mult să o a"redite+e 'i să o "onsolide+e. Privindu#l pe lupul de stepă dintr#o asemenea perspe"tivă$ în!ele,em de "e su eră el atât de pe urma ridi"olei sale dualită!i$ înto"mai "a Baust$ "rede 'i el "ă două su lete înseamnă mult prea mult pentru un sin,ur piept 'i "ă$ din a"eastă "au+ă$ pieptul ar tre.ui să i se spar,ă. Când$ de apt$ ele repre+intă mult prea pu!in$ a'a "ă Harry î'i nedreptă!e'te sărmanul su let în mod în iorător atun"i "ând "aută să#l în!elea,ă "u a1utorul unei ima,ini atât de primitive. Cu toate "ă

este un om deose.it de "ult$ Harry pro"edea+ă la el "a săl.ati"ul "are nu 'tie să numere de"ât până la doi. Unei păr!i din el îi dă numele de om$ "eleilalte$ pe "el de lup$ "re+ând "ă în elul a"esta a a1uns la "apăt$ s#a epui+at. În (om) în,rămăde'te toate lu"rurile des"operite în el însu'i "are !in de domeniul spiritului$ tot "e este su.limat sau "ultivat$ iar în lup tot "e este instin"tual$ săl.ati" 'i &aoti". În via!ă însă lu"rurile nu se petre" a'a de simplu "a în ,ândurile noastre$ a'a de ,rosolan "a în sărmana noastră lim.ă$ de idio!i$ iar Harry se minte îndoit pe el însu'i$ apli"ând a"eastă metodă primitivă a lupului. Ne temem "ă Harry "onsideră provin"ii între,i ale su letului său "a ă"ând parte de1a din (om)$ "u toate "ă ele nu !in ni"i pe departe de om$ 'i so"ote'te "ă alte păr!i ale iin!ei sale !in de lup$ "u toate "ă ele au depă'it demult stadiul a"esta. /a el "a to!i oamenii$ Harry "rede 'i el "ă 'tie oarte .ine "e înseamnă un om$ însă de apt$ n#o 'tie delo"$ "u toate "ă$ deseori$ în vise 'i în alte stări ,reu "ontrola.ile ale "on'tiin!ei sale$ o intuie'te. I#ar prinde .ine să nu#'i uite intui!iile$ i#ar prinde .ine să 'i le însu'eas"ă6 2oar omul nu este o stru"tură împietrită 'i dura.ilă :a'a "um arăta idealul 0nti"&ită!ii$ "u toate "ă în!elep!ii a"elor timpuri aveau alte intui!ii;$ "i mai de,ra.ă o în"er"are 'i o tre"ere$ nu este nimi" alt"eva de"ât o punte în,ustă$ peri"uloasă$ întinsă între natură 'i spirit. C&emarea lui "ea mai pro undă îl împin,e spre spirit$ spre 2umne+eu 8 dorul lui "el mai ier.inte îl tra,e îndărăt spre natură$ spre mumă: via!a lui pendulea+ă$ în ri"o'ată 'i tremurândă$ între a"este două or!e. Ceea "e ie"are om în!ele,e prin no!iunea de (om) este întotdeauna doar o e emeră "onven!ie .ur,&e+ă. 0"eastă "onven!ie respin,e 'i inter+i"e anumite instin"te$ pe "ele mai "rude$ o do+ă .ună de "on'tiin!ă$ de .ună"uviin!ă 'i de de.estiali+are e ne"esară$ iar un strop de spirit este nu numai admisi.il$ "i "&iar a.solut indispensa.il. (5mul)$ a'a "um ni#l pre+intă a"eastă "onven!ie$ este$ "a ori"e alt ideal .ur,&e+$ un "ompromis$ o în"er"are timidă 'i iste!#naivă de a "ontra"ara atât preten!iile ve&emente ale răută"ioasei mume Natura$ "ât 'i pe "ele ale pli"tisitorului .uni" Spirit$ în"er"area de a du"e un trai "ăldu! undeva la mi1lo"$ între ele. 2in a"eastă "au+ă$ .ur,&e+ul a""eptă 'i tolerea+ă "eea "e el nume'te (personalitate)$ dar în a"ela'i timp arun"ă personalitatea în .ra!ele a"elui monstru antropo a, "are este (statul) 'i olose'te amândouă no!iunile în mod "onstant drept atu al uneia împotriva "eleilalte. 0'a se e%pli"ă de "e .ur,&e+ul îl arde astă+i "a pe un ereti" 'i îl spân+ură "a pe un "riminal pe "el "ăruia poimâine îi va înăl!a un monument. /upul de stepă are 'i el intui!ia "ă (omul) nu este o "reatură de initivată$ "i o "erin!ă a spiritului$ o posi.ilitate îndepărtată$ pe "ât de râvnită$ pe atât de temută$ 'i "ă drumul într#a"olo nu poate i par"urs ni"iodată mai mult de"ât doar pe o mi"ă por!iune$ în "&inuri 'i e%ta+uri în,ro+itoare$ 'i anume to"mai de "ătre a"ei indivi+i rari pentru "are astă+i se pre,ăte'te e'a odul$ iar mâine$ monumentul. Ceea "e$ spre deose.ire de (lupul) din sine$ el nume'te (om)$ este în mare măsură to"mai a"el (om) medio"ru al "onven!iei .ur,&e+e. Calea spre adevăratul om$ "alea spre nemuritori poate i intuită de Harry$ "&iar destul de .ine$ el pă'e'te pe ea$ par"ur,ând i"i 'i "olo$ "u e+itare$ o distan!ă in imă$ plătind pentru asta "u su erin!e ,rele$ "u o însin,urare dureroasă. 2ar în adân"ul su letului său el nu "utea+ă să a""epte 'i să împlineas"ă "erin!a "ea mai înaltă$ umani+area verita.ilă spre "are nă+uie'te spiritul$ ni"i să mear,ă pe "alea în,ustă "e du"e la nemurire$ uni"a. Că"i el simte 'i nu se în'eală: "alea a"easta mer,e spre su erin!e 'i mai mari$ spre pros"riere$ spre ultima renun!are$ poate spre e'a od. 4 -i "&iar da"ă îl atra,e nemurirea de la "apătul a"estui drum$ el nu este dispus "âtu'i de pu!in să suporte asemenea su erin!e sau să moară atâtea mor!i. În "iuda aptului "ă este mult mai "on'tient de !elul umani+ării de"ât semenii săi .ur,&e+i$ el în"&ide o"&ii 'i nu mai vrea să 'tie "ă to"mai "ramponarea de+nădă1duită de eul său$ re u+ul de+nădă1duit de a muri repre+intă "alea "ea mai si,ură spre moartea eternă 'i "ă$ în s"&im.$ puterea de a muri$ de+.ră"area de înveli'uri$ ata'amentul ve'ni" al eului a!ă de trans ormare du" la nemurire. 2ivini+ându#i pe nemuritorii săi pre era!i$ pe 7o+art de e%emplu$ el nu#i prive'te la urma urmelor ni"iodată alt el de"ât "u o"&ii .ur,&e+ului$ având ast el tendin!a să e%pli"e desăvâr'irea lui 7o+art înto"mai "a un pro esor de '"oală$ adi"ă din perspe"tiva marelui său talent de spe"ialist 'i nu din a"eea a

imensei sale dăruiri$ a a""eptării su erin!ei$ a indi eren!ei sale a!ă de idealurile .ur,&e+ilor 'i a îndurării e%tremei însin,urări$ "e rare ia+ă atmos era .ur,&e+ă din 1urul "elui a lat în su erin!ă$ a "elui "are se umani+ea+ă$ trans ormând#o într#un eter "osmi" ,la"ial$ în însin,urarea a"eea din >rădina >&etsemani. 2ar ori"um$ lupul nostru de stepă a des"operit în el însu'i "el pu!in dualitatea austi"ă$ 'i#a dat seama "ă unitatea trupului său nu impli"ă unitatea su letului$ "i "ă$ în "el mai .un "a+$ a"e a.ia primii pa'i pe drumul lun,ului său pelerina1 spre idealul unei asemenea armonii. 3l î'i dore'te ie să învin,ă lupul dintr#însul 'i să devină un om între,$ ie să renun!e la om 'i să du"ă mă"ar "a lup o via!ă unitară$ nes â'iată. Se poate presupune "ă nu a o.servat ni"iodată "u aten!ie "omportamentul unui lup adevărat 8 "ă"i ar i vă+ut pro.a.il "ă ni"i su letul animalelor nu ormea+ă un tot unitar$ "ă 'i îndărătul rumoaselor orme pre"ise ale trupului lor sălă'luie'te o mare varietate de nă+uin!e 'i stări$ "ă 'i lupul î'i are a.isurile sale$ "ă 'i lupul su eră. Nu$ prin a"el (înapoi la natură6) omul nu a"e de"ât să rătă"eas"ă neîntrerupt pe un drum al supli"iului 'i al de+năde1dii. Harry nu va putea deveni ni"iodată din nou un lup între,$ 'i "&iar da"ă s#ar întâmpla a'a "eva$ ar vedea atun"i "ă ni"i lupul nu este o iin!ă simplă$ ne"onturată în"ă$ "i o individualitate oarte diversă 'i "ompli"ată. /upul are 'i el două sau mai mult de două su lete în pieptul său de lup$ iar "ine î'i dore'te "u ardoare să ie lup se a"e vinovat de a"eea'i slă.i"iune a memoriei$ "a 'i .ăr.atul "are "ânta: ( 5$ "e eri"ire să ii din nou "opil6) =ăr.atul a"esta simpati"$ dar sentimental$ "are "ântă "ânte"ul despre eri"irea "opilului$ î'i dore'te 'i el să se întoar"ă la natură$ la nevinovă!ie$ la în"eputul de drum$ uitând însă "u desăvâr'ire "ă ni"i "opiii nu sunt "âtu'i de pu!in eri"i!i$ "ă 'i ei sunt "apa.ili de multe "on li"te$ de multe dualită!i$ de toate su erin!ele. Nu e%istă ni"i o "ale înapoi$ ni"i spre lup$ ni"i spre "opil. /a în"eputul tuturor lu"rurilor nu a ost ni"i nevinovă!ia$ ni"i naivitatea* toate "reaturile$ "&iar 'i "ea mai simplă în aparen!ă$ poartă de1a o vină$ sunt divi+ate în mii de păr!i$ sunt arun"ate în torentul murdar al devenirii 'i nu mai pot să înoate ni"iodată$ ni"iodată în susul râului. Calea spre nevinovă!ie$ spre "eea "e e ne"reat$ spre 2umne+eu nu du"e îndărăt$ "i înainte$ nu spre lup sau "opil$ "i mereu mai departe în vină$ mereu mai adân" în umani+are. Ni"i sinu"iderea nu#!i va i de mare olos$ sărmane lup de stepă$ va tre.ui să mer,i totu'i pe "alea mai lun,ă$ mai anevoioasă 'i mai ,rea a umani+ării$ va tre.ui să#!i multipli"i de mai multe ori dualitatea$ să#!i "ompli"i în "ontinuare "ara"terul 'i a'a destul de "ompli"at. În lo" să#!i în,uste+i universul 'i să#!i simpli i"i su letul$ va tre.ui "a în su letul tău dilatat de su erin!ă să prime'ti tot mai mult din lume$ în "ele din urmă lumea întrea,ă$ pentru "a ast el$ poate$ să a1un,i 'i tu o dată la "apăt$ să#!i ,ăse'ti lini'tea. Calea a"easta a urmat#o =udd&a$ au urmat#o to!i oamenii mari$ "are în "uno'tin!ă de "au+ă$ "are în mod in"on'tient$ reu'ind însă să a"ă a"est pas "ura1os. 5ri"e na'tere înseamnă despăr!ire de "osmos$ înseamnă limitare$ desprindere de 2umne+eu$ înnoire dureroasă. Întoar"erea în "osmos$ suprimarea dureroasei individuali+ări$ îndumne+eirea înseamnă a#!i i lăr,it atât de mult su letul$ în"ât a"esta să poată "uprinde iară'i între,ul univers. Nu este vor.a ai"i de omul pe "are îl iau în "onsiderare '"oala$ e"onomia na!ională$ statisti"a$ nu de omul ără "&ip din urni"arul "e umple stră+ile$ despre "are se poate spune "ă valorea+ă la el de mult "a nisipul de pe !ărmul mării sau "a stropii năs"u!i de valurile "e se spar, de stân"i: "âteva milioane mai mult sau mai pu!in nu "ontea+ă$ nu sunt de"ât material 'i nimi" alt"eva. Nu$ este vor.a ai"i de un om în sensul înalt al "uvântului$ de !elul lun,ului drum al devenirii umane$ de omul re,es"$ de nemuritori. >eniul nu este "&iar atât de rar "um ne vine nouă să "redem 'i$ pe de altă parte$ nu este$ ire'te$ ni"i atât de re"vent "um s#ar putea "rede din istoriile literare 'i universale$ 'i mai ales din +iare. /upul de stepă Harry ar avea$ ni se pare nouă$ su i"ient ,eniu$ în"ât să "ute+e a a"e mai de,ra.ă pasul "ura1os al umani+ării$ în lo" să se 1usti i"e 'i să se văi"ăreas"ă ori de "âte ori întâmpină o di i"ultate$ dând vina pe nerodul său lup de stepă.

Te miră 'i te întristea+ă în e,ală măsură să ve+i "ă oameni "are au asemenea posi.ilită!i se amă,es" "u lupi de stepă 'i "u (vai$ două su lete)$ sau "ă$ adesea$ nutres" o dra,oste atât de la'ă a!ă de o.i"eiurile .ur,&e+e. Un om "are este în stare să#l în!elea,ă pe =udd&a$ un om "are intuie'te e%isten!a "erurilor 'i a a.isurilor "ondi!iei umane nu ar tre.ui să trăias"ă$ într#o lume ,uvernată de "ommon sense$ demo"ra!ia 'i edu"a!ia .ur,&e+ă. Trăie'te în ea numai din la'itate$ iar "ând dimensiunile proprii îl stin,&eres"$ "ând strâmta lui "ameră .ur,&e+ă devine prea strâmtă pentru el$ atun"i arun"ă vina în spinarea (lupului) 'i ni"i nu vrea să 'tie "ă$ în momentele a"elea$ lupul repre+intă "ea mai .ună parte din sine. Nume'te (lup) toată săl.ăti"ia din el$ "onsiderând#o drept "eva rău$ peri"ulos$ drept o ,ro+ăvie pentru .ur,&e+i 8 dar el$ "el "are are "redin!a "ă este un artist 'i "ă este dotat "u sim!uri deli"ate$ nu poate să vadă "ă$ în a ară de lup$ îndărătul lupului mai trăies" într#însul 'i multe altele$ "ă nu tot "eea "e mu'"ă e un lup$ "ă a"olo sălă'luies" 'i vulpea$ 'i .alaurul$ 'i ti,rul$ 'i maimu!a$ 'i pasărea#paradisului. -i "ă lumea a"easta întrea,ă$ toată a"eastă ,rădină paradisia"ă plină de apari!ii dră,ăla'e 'i în iorătoare$ mari 'i mi"i$ puterni"e 'i deli"ate$ este su o"ată 'i parali+ată de .asmul "u lupul$ la el "um omul adevărat dintr#însul este su o"at 'i parali+at de a'a#+isul om$ de omul "u o.i"eiuri .ur,&e+e. Să ne în"&ipuim o ,rădină "u sute de pomi di eri!i$ "u mii de lori di erite$ "u sute de ru"te di erite$ "u mii de ier.uri di erite. 2a"ă ,rădinarul nu mai "unoa'te 'i alte deose.iri .otani"e în a ară de ("omesti.il) 'i (iar.ă rea)$ el nu va 'ti delo" "e să a"ă "u nouă +e"imi din ,rădina lui$ va smul,e lorile "ele mai erme"ătoare$ va rete+a "ei mai no.ili ar.ori sau "el pu!in îi va urî 'i se va uita pie+i' la ei. /a el pro"edea+ă 'i lupul de stepă "u miile de lori ale su letului său. Nu vede nimi" din "eea "e nu intră în ru.ri"ile (om) sau (lup). 2ar "âte lu"ruri nu le so"ote'te el "a ă"ând parte din (om)6 /a'itatea$ maimu!ăreala$ prostia 'i mes"&inăria sunt so"otite de el$ în "a+ "ă nu au în ele "eva de lup$ "a ă"ând parte din (om)$ tot a'a după "um$ din "au+ă "ă el nu a reu'it în"ă să stăpâneas"ă puterea 'i no.le!ea$ le pune pe seama "ara"terului său de lup. Ne despăr!im de Harry$ îl lăsăm să mear,ă sin,ur mai departe pe drumul său. 2e va i să a1un,ă în rândul nemuritorilor$ de va i să a1un,ă a"olo unde se pare "ă !inte'te drumul său anevoios$ "u "âtă uimire va privi Harry la a"est du#te#vino$ la a"est +i,+a, săl.ati"$ ne&otărât$ al traie"toriei sale* "ât de în"ura1ator$ mustrător$ "ompătimitor$ înveselit i#ar mai +âm.i el a"estui lup de stepă6 Terminând de "itit$ mi#am amintit "ă a"um "âteva săptămâni s"risesem la un moment dat$ într#o noapte$ o poe+ie pu!in "am stranie în "are era vor.a tot de lupul de stepă. 0m s"oto"it în "ăutarea ei în vra ul de &ârtii de pe masa mea de lu"ru supraîn"ăr"ată 'i$ ,ăsind#o$ am "itit: Sunt lupul de stepă în ,oana#mi amară$ Pe lume apasă un strat ,ros de nea$ Un "or. dintr#un mestea"ăn +.oară$ Nu#i ni"i#un iepure$ nu#i ni"i "iuta$ ni"i ea6 2e "iute rumoase m#am îndră,ostit$ 0&$ de#a' ,ăsi mă"ar una6 0' !ine#o#ntre din!i 'i în .ra!e întruna$ 7ai rumos lu"ru ni"i "ă s#ar putea6 Cu inimă .ună#a' primi#o pe s"umpa#mi "răiasă$ 7u'"ând#o$ adân" a' pătrunde în "oapsele ei minunate$ 0' .ea după po tă din sân,ele ei de mireasă -i#apoi toată noaptea#a' urla de sin,urătate. C&iar 'i un iepure mi#ar reda mul!umire$ Ce dul"e e "arnea lui "aldă noaptea târ+iu # 7#a părăsit$ oare$ toată a"ea eri"ire Care mă ă"ea în via!ă mai vesel să iu9 Părul din "oada mea a în"ărun!it$ Până 'i vederea a în"eput să mă lase$ Sunt ani de "ând "onsoarta#mi iu.ită#a murit -i iată$ ,ones" visând numai "iute rumoase$ >ones" 'i la iepuri mi# e ,ândul$ 0ud "um în noaptea de iarnă 'uieră vântul$ Dăpada mi#astâmpără setea 'i dorul avan$ /a dra"u#mi dau su letul ăsta sărman. 0veam$ a'adar$ în mâinile mele două portrete$ un autoportret în versuri '"&ioape$ trist 'i în ri"o'at "a mine însumi$ 'i un portret re"e$ "reionat "u aparen!a unei mari o.ie"tivită!i$ vă+ut dina ară 'i "am de sus de un străin "are$ s"riind$ dovedea "ă 'tie mai multe 'i totodată mai

pu!ine lu"ruri de"ât mine. Iar am.ele luate împreună$ poe+ia mea .âl.âită 'i melan"oli"ă$ 'i studiul inteli,ent s"ris de o mână ne"unos"ută$ am.ele mă ă"eau să su ăr$ am.ele aveau dreptate$ am.ele "reionau ără urmă de ard e%isten!a mea deprimantă$ am.ele îmi arătau "u limpe+ime "ât de insuporta.ilă 'i de pre"ară era situa!ia în "are mă a lam. /upul a"esta de stepă tre.uia să moară$ "u propria mână tre.uia să pună "apăt e%isten!ei lui nesu erite 8 sau tre.uia$ topindu#se în o"ul u"i,ător al unei noi introspe"!ii$ să se trans orme$ să#'i smul,ă mas"a$ să în"eapă să#'i modi i"e total eul. 0&$ enomenul a"esta nu era nou pentru mine$ nu#mi era ne"unos"ut$ îl "uno'team$ îl trăisem de mai multe ori în "easurile "elei mai mari de+năde1di. 2e "âte ori îi era dat să ai.ă parte de asemenea "lipe "are îl răs"oleau pro und$ eul meu din a"el moment se s ărâma în "io.uri$ or!e is"ate din adân" îl +,uduiau de ie"are dată$ nimi"indu#l* de ie"are dată o parte din via!a mea$ pe "are o "ultivasem "u ,ri1ă 'i o îndră,isem în mod deose.it$ mă trăda 'i se despăr!ea de mine. 5dată mi#am pierdut reputa!ia de .ur,&e+$ "a de alt el 'i toată averea$ iind nevoit să învă! "um să renun! la respe"tul "elor "are până atun"i î'i s"oteau pălăria în a!a mea. 0ltă dată$ via!a mea de amilie s#a năruit peste noapte* înne.unind$ so!ia mea m#a i+,onit din "asă$ 'i din ti&na de până atun"i$ dra,ostea 'i în"rederea s#au trans ormat dintr#odată în ură 'i într#o luptă pe via!ă 'i pe moarte$ ve"inii priveau după mine "ompătimindu#mă 'i dispre!uindu#mă. 2e atun"i în"oa"e a în"eput însin,urarea mea. 0poi$ "â!iva ani mai târ+iu$ după ani ,rei$ plini de amără"iune$ după "e îmi +idisem$ în severitatea sin,urătă!ii 'i impunându#mi "u ,reu autodis"lipina$ o via!ă nouă 'i un nou ideal de as"e+ă 'i spiritualitate$ după "e reu'isem să întrone+ în via!a mea o oare"are lini'te 'i un nivel oare"um înalt$ dedi"ându#mă e%er"i!iilor de ,ândire a.stra"tă 'i medita!iei pra"ti"ate "u re,ularitate severă$ iată "ă 'i a"est mod de via!ă mi s#a năruit$ pier+ându#'i dintr#odată tot sensul no.il 'i înalt* eram din nou atras în vâltoarea "ălătoriilor săl.ati"e$ o.ositoare$ prin lume$ mă în"ovoiam su. povara unor noi dureri 'i vini. Iar smul,erea unei mă'ti$ pră.u'irea unui ideal erau pre"edate de ie"are dată de a"eastă în iorătoare ,oli"iune 'i lini'te$ de a"est soi de su,rumare$ însin,urare 'i ruptură u"i,ătoare$ de a"est iad ,ol$ pustiu al lipsei de dra,oste 'i al de+năde1dii$ pe "are tre.uie să le suport iară în momentul de a!ă. Nu pot să tă,ăduies" "ă$ de ie"are dată "ând via!a mea usese +,uduită din temelii$ "â'ti,asem până la urmă "âte "eva$ "â'ti,asem mai multă li.ertate$ mai mult spirit$ mai multă pro un+ime$ dar 'i "eva mai multă sin,urătate$ mai multă ră"eală$ mai pu!ină în!ele,ere. În "eea "e prive'te latura ei .ur,&e+ă$ via!a mea usese$ de la o +,uduire la alta$ un permanent "o.orâ'$ o îndepărtare din "e în "e mai mare de tot "eea "e era normal$ permis 'i sănătos. În de"ursul anilor îmi pierdusem slu1.a$ amilia$ "ăminul$ nu mai apar!ineam ni"i unui ,rup so"ial$ eram sin,ur$ nu mă iu.ea nimeni$ multă lume mă suspe"ta$ mă a lam într#un "on li"t permanent$ amar "u atitudinea 'i morala lumii în"on1urătoare$ "&iar da"ă trăiam în "ontinuare într#un mediu .ur,&e+$ eram un străin în mi1lo"ul a"este lumi$ prin tot "eea "e sim!eam 'i ,ândeam. Reli,ia$ patria$ amilia$ statul nu mai aveau pentru mine ni"i o valoare 'i nu mă mai interesau de el$ în umurarea 'tiin!ei$ a .reslelor$ a artelor mă în,re!o'au* "on"ep!iile mele$ ,ustul meu$ întrea,a mea ,ândire prin "are odinioară strălu"isem "a un om talentat 'i îndră,it de"ă+useră 'i se săl.ăti"iseră$ tre+ind a"um suspi"iune tuturor. C&iar da"ă în "ursul a"estor trasn ormări atât de dureroase mi#a ost dat să "â'ti, ni'te lu"ruri invi+i.ile 'i impalpa.ile 8 a tre.uit să plătes" s"ump pentru toate a"estea$ iar via!a mea devenise de ie"are dată mai dură$ mai di i"ilă$ mai însin,urată$ mai prime1dioasă. Într#adevăr$ n#aveam ni"i un motiv să#mi dores" să mer, mai departe pe a"est drum "are mă purta spre +one din "e în "e mai rare iate$ "are semănau "u umul din "ânte"ul de toamnă al lui Niet+s"&e. 2a$ "uno'team$ vai$ trăirile a"estea$ trans ormările a"estea sortite de "ătre destin "opiilor săi di i"ili$ "elor mai pro.lemati"i "opii ai săi$ le "uno'team mult prea .ine. /e "uno'team$ la el "um vânătorul am.i!ios$ dar lipsit de su""es$ "unoa'te etapele unei vânători$ "um 1u"ătorul la .ursă "unoa'te etapele spe"ula!iilor$ ale "â'ti,ului$ ale nesi,uran!ei$ ale de"linului$ ale .an"rutei. Tre.uia$ oare$ să mai tre" în"ă o dată prin toate a"estea9 Tot "&inul$ toată mi+eria

a"easta ne.uneas"ă$ toate a"este priviri arun"ate 1osni"iei 'i nimi"ni"iei propriului eu$ toată a"eastă teamă de a e'ua$ toată a"eastă spaimă de moarte9 Nu era$ oare$ mai în!elept 'i mai simplu să te ere'ti de repetarea atâtor su erin!e 'i să dispari ără urmă9 Bire'te "ă era mai simplu 'i mai în!elept. Îndi erent de posi.ila interpretare a "elor spuse în .ro'uri"ă despre lupul de stepă în le,ătură "u (sinu"i,a'ii)$ nimeni nu putea să#mi inter+i"ă plă"erea de a mă a.solvi$ "u a1utorul ,a+ului de iluminat$ al .ri"iului sau al pistolului$ de repetarea a"elui pro"es$ a "ărui durere amară îmi usese dat să o ,ust mult prea des 'i su i"ient de pro und. Nu$ pe to!i dra"ii$ nu e%ista ni"i o or!ă pe lumea asta$ "are să#mi poată pretinde să suport iară'i întâlnirea "u mine însumi$ iorul ei de moarte$ 'i tre"erea într#o nouă ormă$ în"ă o în"arnare$ al "ărei !el 'i liman nu erau ni"i pa"ea$ ni"i lini'tea$ "i o dată în plus autodistru,erea$ o dată în plus modelarea propriei iin!e6 C&iar da"ă sinu"iderea era o prostie$ o la'itate 'i o mes"&inărie$ "&iar da"ă ea repre+enta o ie'ire lipsită de ,lorie 'i ru'inoasă în "a+ de peri"ol 8 nu aveai în"otro$ tre.uia să#!i dore'ti din toată inima să s"api$ ie 'i la modul "el mai ru'inos$ de a"este su erin!e "are te ma"ină$ ai"i nu#'i mai avea rostul un spe"ta"ol al no.le!ei de "ara"ter 'i al eroismului$ ai"i aveai de ales$ pur 'i simplu$ numai între o durere u'oară$ tre"ătoare 'i o su erin!ă inima,ina.il de ar+ătoare 'i ără de s âr'it. În via!a mea atât de di i"ilă$ atât de ne.uneas"ă$ usesem de prea multe ori un no.il 2on Iui1ote$ pre erind "instea unui trai .un 'i eroismul ra!iunii. 7i#a1un,e$ să terminăm odată "u toate a"estea6 Când$ în s âr'it$ m#am "ul"at$ diminea!a mă spiona prin erestre$ .lestemata diminea!ă plum.urie a unei +ile ploioase de iarnă. Cul"ându#mă$ nu uitasem de &otărârea mea. 2ar undeva$ la mare distan!ă$ la limita ultimă a "on'tiin!ei mele$ am avut o stră ul,erare de o se"undă$ în "lipa în "are eram ,ata să adorm$ amintindu#mi de pasa1ul a"ela din .ro'ura despre lupul de stepă$ în "are era vor.a despre (nemuritori)$ 'i mi#am adus aminte "ă$ nu "u prea multă vreme în urmă$ am sim!it "ă mă apropiasem destul de mult de nemuritori ast el în"ât să pot savura$ în a"ordurile unei mu+i"i ve"&i$ întrea,a lor în!elep"iune re"e$ luminoasă$ "u +âm.etul ei neiertător. 2upă stră ul,erarea a"easta$ strălu"irea se stinse 'i somnul se a'ternu pe runtea mea$ ,reu "a un munte. Tre+indu#mă pe la prân+$ am des"operit îndată "ă starea mea lăuntri"ă se limpe+ise$ pe noptieră stăteau .ro'uri"a 'i poe+ia mea$ iar &otărârea "e o luasem mă privea "u prietenie 'i ră"eală din vâltoarea a tot "eea "e îmi usese dat să trăies" în ultima vreme$ se împlinise 'i se de initivase în "ursul somnului meu din noaptea a"eea. N#aveam de "e să mă ,ră.es"$ &otărârea mea de a muri nu era un mo t momentan$ "i ru"tul "opt$ re+istent$ "are "res"use 'i se în,reunase în"etul "u în"etul în le,ănarea u'oară a destinului "are$ "u următoarea lovitură$ urma să#l s"uture. În arma"ia mea de voia1 păstram un medi"ament e%"elent pentru "almarea durerilor$ un preparat deose.it de puterni" pe .a+ă de opiu$ la "are nu re"ursesem de"ât oarte rar$ a.!inându# mă deseori luni de#a rândul* nu luam medi"amentul a"esta puterni" aneste+iant de"ât atun"i "ând durerile trupe'ti mă "&inuiau atât de tare$ în"ât nu le mai puteam suporta. 2in pă"ate nu era .un pentru o sinu"idere$ în"er"asem odată lu"rul a"esta$ a"um "â!iva ani. Într#o vreme$ pe "ând eram "uprins din nou de disperare$ am în,&i!it o "antitate rumu'i"ă din a"est preparat$ su i"ientă pentru a u"ide 'ase oameni$ dar pe mine nu m#a omorât. 3ste adevărat "ă am adormit 'i am +ă"ut "âteva ore "omplet nar"oti+at$ dar apoi m#am tre+it pe 1umătate$ spre în,ro+itoarea mea de"ep!ie$ "ă"i la stoma" sim!eam ni'te "rampe violente$ am vomitat toată otrava a"eea$ ără să#mi revin pe deplin$ 'i am adormit din nou$ pentru "a să mă tre+es" de#a .inelea a.ia a doua +i pe la prân+* era o tre+ie în ri"o'ătoare$ "reierul îmi era ars 'i ,ol$ iar memoria mă părăsise aproape "u totul. În a ara unei perioade de insomnie 'i de o supărătoare durere de stoma"$ otrava a"eea nu a mai avut ni"i un alt e e"t. 2e"i nu putea i vor.a de medi"amentul a"esta. Hotărârea mea$ însă$ am ormulat#o ast el: de îndată "e voi a1un,e din nou în situa!ia de a i nevoit să re"ur, la a"est opiu$ va tre.ui să#mi ie în,ăduit "a$ în lo"ul a"estei mântuiri de s"urtă durată$ să o sor. pe "ea mare$ moartea$

'i anume o moarte si,ură 'i pe "are să te po!i .i+ui$ provo"ată de un ,lonte sau de un .ri"i. În elul a"esta situa!ia era lămurită 8 să a'tept până "ând voi împlini "in"i+e"i de ani$ "on orm re!etei &a+lii din .ro'ura despre lupul de stepă$ asta mi se părea prea mult$ "ă"i până atun"i mai erau doi ani. Să ie peste un an sau peste o lună sau în "lipa următoare 8 poarta era des"&isă. Nu pot să spun "ă (&otărârea) a"easta mi#a s"&im.at în mod radi"al "ursul vie!ii. 3a m#a ă"ut să devin pu!in mai indi erent a!ă de diversele di i"ultă!i$ pu!in mai tolerant în "eea "e privea "onsumul de opiu 'i de vin$ pu!in mai "urios în le,ătură "u limita suporta.ilului$ "am asta era totul. 7ai puterni" usese e e"tul "elorlalte evenimente din seara a"eea. 0m mai "itit de "âteva ori$ în între,ime$ tratatul despre lupul de stepă$ "ând "u dăruire 'i re"uno'tin!ă$ de par"ă 'tiam "ă un ma,i"ian nevă+ut îmi diri1a "u în!elep"iune destinul$ "ând "u ironie 'i dispre! a!ă de tonul pro+ai" al tratatului$ "are mi se părea "ă nu în!elesese delo" tensiunea vie!ii mele 'i atmos era ei spe"i i"ă. Ceea "e s"ria a"olo "u privire la lupii de stepă 'i la sinu"i,a'i era$ poate$ un lu"ru .un 'i "u "ap$ vala.il însă pentru spe"ie$ pentru un tip anume era o a.stra"!ie spirituală* mi se părea însă "ă$ dimpotrivă$ persoana mea$ adevăratul meu su let$ propriul destin uni" de individ nu useseră "uprinse în năvodul a"esta atât de ,rosolan. 7ai presus de ori"e mă preo"upa însă &alu"ina!ia sau vi+iunea a"eea de pe +idul .iseri"ii$ anun!ul ispititor al a"elei re"lame luminoase 'i dăn!uitoare$ "e "orespundea anumitor alu+ii din tratat. 3rau într#însa multe promisiuni$ ,lasurile a"elei lumi străine îmi a!â!au puterni" "urio+itatea$ deseori$ "ă+ut pe ,ânduri$ re le"tam ore între,i la ea. 0u+eam tot mai "lar "um mă averti+au ins"rip!iile a"elea: (Intrarea nu e permisă ori"ui6) 'i (Numai pentru ne.uni6) 0'adar$ tre.uia să iu ne.un 'i să mă i îndepărtat mult de a"el (ori"ine)$ da"ă voiam "a vo"ile a"elea să a1un,ă până la mine 'i "a lumile a"elea să#mi vor.eas"ă. 2ar$ 2umne+eule$ nu eram$ oare$ de multă vreme su i"ient de departe de via!a unui oare"are$ de e%isten!a 'i ,ândirea "elor normali$ oare nu mă deose.eam de multă vreme de "eilal!i 'i nu eram ne.un9 -i totu'i$ în adân"ul su letului meu în!ele,eam "&emarea$ invita!ia de a înne.uni$ de a mă des"otorosi de ra!iune$ de re!inere$ de o.i"eiurile .ur,&e+e$ de a mă lăsa urat de torentul lumii nele,iuite a su letului$ a ante+iei. Într#una din +ile$ după "e "er"etasem iară'i în +adar stră+ile 'i pie!ele în "ăutarea omului "u pan"arta 'i după "e mă uri'asem de mai multe ori$ stând la pândă$ prin a!a +idului "u a"ea poartă invi+i.ilă$ în "artierul 7artin mi#a ie'it în "ale un "orte,iu unerar. Privind la "&ipurile "elor îndurera!i "are pă'eau a,ale în urma dri"ului$ îmi spuneam în sinea mea: (5are e%istă vreun om în ora' sau în lumea asta$ a "ărui moarte să repre+inte pentru mine o pierdere9 5are e%istă vreun om pentru "are moartea mea ar putea să însemne "eva9) 3ra$ "e#i drept$ 3ri@a$ iu.ita mea$ ire'te* dar de multă vreme între!ineam ni'te rela!ii oarte le1ere$ ne vedeam rareori ără să ne "ertăm$ iar momentan ni"i mă"ar nu 'tiam unde se a lă. Aenea uneori la mine sau mă du"eam eu la ea$ 'i "um amândoi eram ni'te oameni sin,urati"i 'i di i"ili$ înrudi!i oare"um prin su let 'i prin .oala su letelor noastre$ rămâneam ast el le,a!i$ în po ida a tot "e se întâmpla. Însă n#ar i pentru ea o u'urare 'i nu s#ar sim!i mai .ine a lând de moartea mea9 Nu 'tiam$ de alt el nu 'tiam nimi" ni"i despre serio+itatea propriilor sentimente. Ca să po!i 'ti "eva despre asemenea lu"ruri$ ar tre.ui să trăie'ti pe tărâmul normalului 'i posi.ilului. Între timp$ un impuls mă îm.oldi să mă ata'e+ "orte,iului unerar$ a'a "ă pă'eam a,ale în urma "elor îndurera!i spre modernul "imitir din "iment$ "u "rematoriu 'i tot di"&isul. 2ar mortul nostru nu a ost in"inerat$ "o'"iu,ul lui iind depus în a!a unei ,ropi modeste$ iar eu mă uitam la preot 'i la "eilal!i pro itori ai mor!ii$ an,a1a!ii unei so"ietă!i de pompe une.re$ "are ă"eau "ele tre.uin"ioase$ "ăutând să imprime aparen!a de solemnitate deose.ită 'i de doliu$ străduindu#se din toate puterile să se a"&ite "u .ine de a"est spe"ta"ol$ 1ena!i 'i ipo"ri!i$ ast el în"ât deveneau "ara,&io'i* mă uitam "um uni orma lor nea,ră$ pro esională$ "ur,ea de pe ei 'i "um î'i dădeau silin!a să "ree+e atmos eră în prea1ma "elor îndolia!i 'i să#i "onstrân,ă să "adă în ,enun"&i în a!a măre!iei mor!ii. 2ar toată truda lor era +adarni"ă$ nu plân,ea nimeni$ se pare "ă se dispensau u'or de mortul a"ela. Ni"i atmos era de "u"erni"ie nu molipsea pe nimeni$ iar "ând

preotul se adresă "elor de a!ă "u "uvintele (iu.i!i "re'tini) toate "&ipurile a"elea tă"ute de ne,ustori 'i mai'tri .rutari$ împreună "u nevestele lor$ priviră în pământ pline de o serio+itate "rispată$ to!i erau 1ena!i 'i ipo"ri!i$ iar sin,ura lor dorin!ă era "a pro"esiunea a"easta in"omodă să se s âr'eas"ă odată. -i iată "ă se termină$ doi dintre "re'tinii a la!i în a!ă de tot strânseră mâna oratorului$ î'i ră+uiră panto ii la "ea mai apropiată .ordură de noroiul umed în "are î'i a'e+aseră mortul$ "&ipurile lor î'i reveniră neîntâr+iat$ re"ăpătându#'i e%presia o.i'nuită 'i umană$ iar unul dintre ele mi se păru dintr#odată "unos"ut 8 era$ după "âte mi se păru$ omul "are purtase atun"i pan"arta 'i îmi pusese .ro'uri"ă în mână. În momentul în "are mi se păru "ă#l re"unos"$ el se întoarse$ se aple"ă$ î'i ă"u de lu"ru "u pantalonii săi ne,ri$ pe "are 'i#i su le"ă meti"ulos mai sus de ,le+ne$ apoi o luă sprinten la pi"ior "u um.rela strânsă su. .ra!. 0m pornit#o în urma lui 'i$ a1un,ându#l$ i#am ă"ut un semn "u "apul$ dar el părea "ă nu mă re"unoa'te. 4 În seara a"easta nu este ni"i o repre+enta!ie9 /#am între.at eu$ în"er"ând să#i a" "u o"&iul$ a'a "um se o.i'nuie'te între ni'te oameni "are "unos" un se"ret anume. 2ar vremea "ând puteam să a" asemenea e%er"i!ii mimi"e tre"use de mult$ "ă"i elul meu de trai aproape "ă mă ă"use să uit a vor.i* îmi dădeam seama eu însumi "ă nu s"&i!am de"ât ni'te ,rimase idioate. 4 Repre+enta!ie în seara a"easta9 7ormăi omul$ privindu#mă în a!ă "a un străin. 2u# te$ omule$ la Aulturul Ne,ru da"ă ai vreun "&e anume. Într#adevăr$ nu mai eram si,ur da"ă era el sau nu. 0m mers de+amă,it$ mai departe ni"i eu nu 'tiam în"otro mă îndrept$ nu aveam ni"i un !el$ ni"i o nă+uin!ă$ ni"i un el de o.li,a!ii. Aia!a avea un ,ust în,ro+itor de amar$ sim!eam "um s"âr.a mea "re'tea la "ulme$ "um via!a mă alun,a$ lepădându#se de mine. 7er,eam mânios prin ora'ul "ernit 'i mi se părea "ă totul miroase a pământ umed 'i a înmormântare. Nu$ la ,roapa mea nu avea "e să "aute ni"iuna dintre păsările a"estea mortuare "u sutana 'i "u .âl.âiala lor "re'tino#sentimentală6 0&$ oriunde a' i privit$ oriunde mi#ar i u,it ,ândurile$ ni"ăieri nu mă a'tepta ni"i o .u"urie$ ni"i o "&emare$ nu se mai vedea ni"i o urmă de ispită$ totul du&nea a u+ură putredă$ a mul!umire medio"ră$ putredă$ totul era ve"&i$ o ilit$ "enu'iu$ mole'it$ epui+at. 2oamne 2umne+eule$ "um de era posi.il a'a "eva9 Cum a1unsesem oare în starea a"eea eu$ tânărul înaripat$ poetul$ prietenul mu+elor$ "ălătorul prin lume$ idealistul în lă"ărat9 Cum de mă năpădiseră a'a$ în"et$ tiptil$ parali+ia a"easta$ ura a"easta împotriva mea 'i a tuturor$ a"eastă suprimare a tuturor sentimentelor$ îndâr1irea a"easta pro undă 'i răută"ioasă$ iadul a"esta mi+era.il al ,oli"iunii inimii 'i al de+năde1dii9 Tre"ând prin a!a .i.liote"ii$ m#am întâlnit "u un tânăr pro esor "u "are odinioară purtasem$ "ând 'i "ând$ lun,i dis"u!ii 'i pe "are$ în timpul ultimei mele 'ederi în a"est ora' a"um "â!iva ani$ îl vi+itasem "&iar de mai multe ori$ la el a"asă$ unde vor.iserăm despre mitolo,iile orientale$ domeniu "are$ pe atun"i$ mă preo"upa în mod deose.it. Savantul venea spre mine !eapăn 'i "am miop$ 'i m#a re"unos"ut a.ia în momentul în "are eram pe "ale să tre" pe lân,ă el. Se năpusti asupra mea "u multă "ordialitate$ iar eu$ în situa!ia a"eea 1alni"ă$ îi eram într#un el re"unos"ător. 3ra .u"uros 'i se înveseli$ îmi aminti de o serie de detalii ale dis"u!iilor noastre de odinioară$ asi,urându#mă "ă tre.uie să#mi mul!umeas"ă pentru aptul "ă ideile mele l#au impulsionat 'i i#au ost de olos$ 'i "ă deseori s#a ,ândit la mine* de atun"i n#a mai avut de"ât oarte rar dispute atât de vii 'i de ru"tuoase "u "ole,ii săi. 7ă între.ă de "ând eram în ora' :l#am min!it: de "âteva +ile; 'i de "e nu l#am vi+itat9 7ă uitam la a"est .ăr.at de trea.ă$ la "&ipul său .lând de om studios$ s"ena mi se părea$ în ond$ ridi"olă$ dar am în,&i!it "a un "âine în ometat por!ia a"eea de "ăldură$ dumi"atul de dra,oste$ ărâma de re"uno'tin!ă. /upul de stepă Harry rân1ea emo!ionat$ în ,âtle1ul pâr1olit de sete în"epură să#i "ur,ă .alele$ 'i ără "a el să vrea$ spinarea i se în"ovoie într#un a""es de sentimentalism. 2a$ am în"eput să îndru, tot elul de min"iuni$ "um "ă nu stau ai"i de"ât oarte pu!in$ "ă studie+ "eva$ "ă nu mă simt prea .ine "ă"i$ alt el$ i#a' i ă"ut$ ire'te$ o vi+ită. Iar "ând îmi lansă invita!ia "ordială de a#mi petre"e seara a"eea la el$ am a""eptat re"unos"ător$ ru,ându#l să transmită so!iei sale salutările

mele$ în vreme "e$ de atâta vor.ărie 'i de atâta +âm.et$ mă dureau ăl"ile$ de+o.i'nuite de a mai a"e un asemenea e ort. -i în timp "e eu$ Harry Haller$ stăteam a"olo în stradă surprins 'i latat$ politi"os 'i plin de +el$ +âm.indu#i a"estui om ama.il$ miop 'i "u "&ip .lând$ "elălalt Harry stătea alături$ rân1ind 'i el$ rân1ind 'i spunându#'i "ă mi#s un ârtat "iudat$ su"it 'i min"inos$ "ă numai "u "âteva minute mai înainte s"râ'nisem înver'unat din din!i împotriva a"estei lumi .lestemate$ pentru "a a"um$ la prima "&emare$ la primul salut ino ensiv al unui om "umse"ade$ stima.il$ să mă dau pe .ra+dă$ emo!ionându#mă de +or$ tăvălindu#mă "a un pur"el în plă"erea "e mi#o o erea stropul a"ela de .unăvoin!ă$ de stimă 'i de ama.ilitate. Cei doi Harry stăteau ast el$ "u i,urile lor e%trem de antipati"e$ dinaintea .ravului pro esor$ .ătându#'i 1o" unul de "elălalt$ ără să se s"ape din o"&i unul pe "elălalt$ s"uipându#se unul pe "elălalt 'i între.ându#se$ a'a "um se întâmpla mereu în asemenea situa!ii$ da"ă toate a"estea erau numai prostie 'i slă.i"iune omeneas"ă$ destinul "omun al oamenilor$ sau da"ă tot e,oismul a"esta sentimental$ toată a"eastă lipsă de "ara"ter$ toată a"eastă impuritate 'i in"onse"ven!ă a sentimentelor nu repre+entau de"ât o spe"ialitate personală a lupului de stepă. În "a+ul "ând por"ăria a"easta era "eva ,eneral uman$ dispre!ul meu n#avea de"ât să se arun"e din nou "u mânie asupra lumii* dar da"ă era o slă.i"iune personală$ atun"i mi se o erea o"a+ia să de"lan'e+ o or,ie a dispre!ului a!ă de mine însumi. În toiul "ertei dintre "ei doi Harry$ aproape "ă uitasem de pro esor* dintr#odată$ a în"eput să mă pli"tiseas"ă 'i m#am ,ră.it să s"ap de el. 7#am uitat îndelun, în urma lui$ vă+ând "um se îndepărta$ pe aleea stră1uită de "opa"i ,oi$ "u mersul său .la1in 'i "am "ara,&ios de idealist$ de om "redin"ios. În pieptul meu .ătălia "ontinua "u urie 'i$ în timp "e$ în mod me"ani"$ îmi îndoiam 'i#mi de+doiam de,etele în!epenite$ luptându#mă "u ,uta "are mă rodea pe as"uns$ a tre.uit să re"unos" "ă mă lăsasem pă"ălit$ "ă#mi luasem pe "ap o invita!ie pentru orele 'apte 'i 1umătate$ la "ină$ pre"um 'i o.li,a!ia să iu politi"os$ să pălăvră,es" pe teme 'tiin!i i"e 'i să mă interese+ de eri"irea amilială a altora. 7#am dus mânios a"asă$ mi#am ă"ut un ameste" de "onia" "u apă$ am în,&i!it "u el ta.letele "ontra ,utei 'i m#am întins pe divan$ în"er"ând să "ites" "eva. 2upă "e$ în "ele din urmă$ am reu'it să "ites" "âtăva vreme din Călătoria So iei de la 7emel în Sa%onia$ un lea" de "arte deli"ioasă din se"olul al optspre+e"elea$ mi#am adus aminte dintr#odată de invita!ie$ de aptul "ă eram ne.ăr.ierit 'i "ă ar tre.ui să mă îm.ra". 2umne+eule$ "e nevoie oi i avut de una "a asta6 0'adar$ Harry$ s"oală#te$ pune "artea deoparte$ săpune'te#te$ +,ârie#!i .ăr.ia până la sân,e$ îm.ra"ă#te 'i simte#te .ine în "ompania oamenilor6 -i$ în timp "e mă săpuneam$ mă ,ândeam la ,aura a"eea mi+era.ilă în noroiul din "imtir$ în "are a+i usese în,ropat ne"unos"utul$ la "&ipurile "rispate ale "re'tinilor pli"tisi!i 'i ni"i mă"ar nu mi#a venit să râd de ele. 0"olo s âr'ise$ după "âte mi se părea$ în ,aura a"eea mi+era.ilă din !ărână$ înso!it de "uvintele proste'ti 'i âstâ"ite ale predi"atorului$ de strâm.ăturile proste'ti 'i âstâ"ite ale adunării în doliu$ de ima,inea deprimantă a "ru"ilor 'i a plă"ilor din ta.lă 'i marmură$ de toate lorile a"elea arti i"iale din sârmă 'i sti"lă$ a"olo s âr'ise nu numai ne"unos"utul a"ela$ a"olo voi s âr'i 'i eu mâine sau poimâine$ dar nu numai eu voi i în,ropat 'i a"operit "u noroi su. privirile âstâ"ite 'i pre ă"ute ale asisten!ei$ nu$ în elul a"esta se s âr'ea totul$ toate nă+uin!ele noastre$ toată "ultura noastră$ toată "redin!a noastră$ toată .u"uria$ toată po ta noastră de a trăi$ "are la rândul ei era atât de .olnavă 'i$ în "urând$ va i în,ropată tot a"olo. /umea "ulturii noastre era un "imitir$ ai"i +ă"eau Isus Hristos 'i So"rate$ 7o+art 'i Haydn$ 2ante 'i >oet&e$ din ei nu mai rămăseseră de"ât ni'te nume ,oale pe tă.li!e ru,inite$ în"on1urate de oameni îndolia!i$ âstâ"i!i 'i pre ă"u!i$ "are ar i dat ori"e să mai "readă în tă.li!ele a"elea "are$ odinioară$ useseră pentru ei ni'te lu"ruri s inte$ oameni "are ar i dat ori"e să mai poată spune un sin,ur "uvânt "instit$ serios$ de durere 'i de+năde1de despre lumea a"easta apusă$ oameni "ărora$ în lo" de toate a"estea$ nu le mai rămăsese de"ât să stea$ rân1ind âstâ"i!i$ de 1ur#împre1urul mormintelor. 2e mânios "e eram$ m#am +,âriat din nou pe .ăr.ie$ în a"ela'i lo"$ apoi m#am "auteri+at un timp$ dar a tre.uit totu'i să#mi s"&im. în"ă o dată ,ulerul "urat pe "are a.ia mi#l pusesem$ ără să 'tiu delo" de "e ă"eam toate a"estea$ "ă"i nu aveam

ni"i "el mai mi" "&e să mă du" a"olo unde usesem invitat. 2ar o parte din Harry 1u"a din nou teatru$ a irma "ă pro esorul este un individ simpati"$ 1induia o por!ioară de miros de oameni$ de pălăvră,eală 'i so"ietate$ î'i adu"ea aminte de nevasta dră,u!ă a pro esorului$ ,ăsea "ă ideea de a petre"e o seară alături de ni'te ,a+de ama.ile era$ în ond$ destul de atra"tivă 'i mă a1ută să#mi lipes" un plasture en,le+es" pe .ăr.ie$ mă a1ută să mă îm.ra" 'i să#mi pun o "ravată "a lumea$ alun,ându#mi "u .ini'orul ,ândul "are$ de apt$ mă îndemna să rămân a"asă. În tot a"est timp îmi spuneam: la el "um mă îm.ra" eu a"um$ "a să ple" de a"asă$ ă"ându#i o vi+ită pro esorului 'i s"&im.ând "u el .analită!i mai mult sau mai pu!in alse$ ără să vreau de apt să a" a'a "eva$ tot ast el pro"edea+ă$ trăies" 'i a"!ionea+ă "ei mai mul!i oameni +i de +i$ oră de oră$ prin or!a împre1urărilor 'i ără voia lor$ a" vi+ite$ poartă dis"u!ii$ î'i petre" orele de servi"iu în diverse .irouri$ totul su. imperiul unor "onstrân,eri$ me"ani"$ împotriva voin!ei lor$ toate a"estea puteau i ă"ute la el de .ine de ni'te ma'ini$ ori se puteau omite* iar me"anismul a"esta$ a lat în permanen!ă în un"!iune$ îi împiedi"ă pe "eilal!i$ la el "a pe mine$ să#'i "riti"e propria via!ă$ să re"unoas"ă 'i să simtă prostia 'i super i"ialitatea ei$ in"ertitudinea$ în iorătoru#i rân1et$ triste!ea 'i pustietatea ei deprimantă. 5 $ dar "âtă dreptate$ "e imensă dreptate au oamenii trăind ast el$ ă"ându#'i 1o"ul 'i dându#se în vânt după lu"ruri "are$ în o"&ii lor$ pre+intă o importan!ă anume$ în lo" să se apere împotriva unui asemenea me"anism deprimant$ în lo" să priveas"ă de+nădă1dui!i în a.is$ a'a "um o a" eu$ de+orientatul. Iar da"ă în pa,inile a"estea îmi e%prim dispre!ul a!ă de oameni 'i îi ironi+e+ din "ând în "ând$ nu a' vrea să "readă "ă am "umva inten!ia să dau vina pe ei$ să#i a"u+ sau să#i a" răspun+ători de starea mi+era.ilă în "are mă a lu6 2ar în "eea "e mă prive'te$ având în vedere "ă am a1uns atât de departe$ până la mar,ine$ adi"ă a"olo de unde via!a în"epe să se pră.u'eas"ă în întuneri"ul "el ără de und$ eu sunt nedrept 'i min"inos$ atun"i "ând în"er" să pă"ăles" pe al!ii 'i pe mine însumi$ pretin+ând "ă me"anismul a"esta mai un"!ionea+ă 'i pentru mine$ "ă 'i eu mai apar!in lumii ,ra!ioase 'i "opilăre'ti a 1o"ului etern6 Seara a de"urs$ a'adar$ "orespun+ător a'teptărilor. 7#am oprit dinaintea "asei "uno'tin!ei mele$ uitându#mă în sus la erestre. Iată$ îmi spuneam$ a"olo lo"uie'te omul a"esta "are mun"e'te an de an$ ără întrerupere$ "itind 'i "omentând te%te$ "ăutând pun!i de le,ătură între mitolo,iile 0siei 7i"i 'i "ele ale Indiei$ iar mun"a a"easta îi a"e plă"ere iind"ă el "rede în importan!a a"tivită!ii lui$ în 'tiin!a al "ărei slu1itor este$ în valoarea "uno'tin!elor în sine$ a înma,a+inării lor$ iind"ă el "rede în pro,res$ în evolu!ia lu"rurilor. 3l nu a "unos"ut ni"i ră+.oiul$ ni"i +drun"inarea undamentelor ,ândirii tradi!ionale de "ătre 3instein :î'i va i spunând$ poate$ "ă asta nu#i prive'te de"ât pe matemati"ieni;$ nu o.servă de el "ă în 1urul lui se pre,ăte'te ră+.oiul următor$ "onsideră "ă evreii 'i "omuni'tii merită să ie trata!i "u ură$ el ne iind$ la rândul lui$ de"ât un "opilandru .un$ "are nu despi"ă irul în patru$ "are se amu+ă 'i î'i dă importan!ă$ un om demn de toată invidia. 7i#am luat inima în din!i 'i am intrat* în "asă mă întâmpină o servitoare "u 'or! al.$ iar eu$ presim!ind$ par"ă$ "eva$ am înre,istrat "u pre"i+ie lo"ul unde îmi duse ea paltonul 'i pălăria$ apoi mă po ti într#o "ameră în"ăl+ită$ luminoasă$ ru,ându#mă să a'tept* dintr#un impuls$ în lo" să mormăi o ru,ă"iune ori să a!ipes" ni!elu'$ am luat în mână$ mai mult în 1oa"ă$ primul o.ie"t "are mi#a ie'it în "ale. 3ra un ta.loua' înrămat$ amplasat pe o masă rotundă 'i spri1init în po+i!ie în"linată pe un suport din "arton. 3ra o ,ravură în a"va orte$ "are îl repre+enta pe poetul >oet&e$ un .ătrân "u o personalitate pre,nantă$ o ri+ură ,enială 'i un "&ip rumos modelat$ din "are nu lipseau ni"i renumi!ii o"&i în o"a!i$ ni"i aerul de sin,urătate 'i tra,ism$ u'or estompat de manierele de "urtean$ pe "are artistul î'i dăduse toată silin!a să le redea. 3l reu'ise să#i "on ere demoni"ului .ătrân$ ără să#i pre1udi"ie+e întru nimi" pro un+imea$ un aer întru "âtva pro esoral sau a"tori"es" de re!inere 'i "umse"ădenie$ repre+entându#l$ pe s"urt$ "a pe un domn .ătrân$ "u adevărat rumos$ "are putea i e%pus "a o adevărată podoa.ă în "asa ori"ărui .ur,&e+. Pro.a.il "ă ta.loul nu era întru nimi" mai stupid de"ât toate "elelalte ta.louri de a"est ,en$ "are#i în ă!i'au pe to!i a"e'ti mântuitori$ apostoli$ eroi$ "ori ei ai spiritului 'i oameni de stat +u,răvi!i de mâinile +eloase ale unor

me'te'u,ari ai artei* poate "ă mă irita atât de mult to"mai datorită virtuo+ită!ii sale arti+anale* dar ori"um$ ima,inea a"easta vanitoasă 'i plină de sine a .ătrânului >oet&e mă întâmpina "a un !ipăt strident 'i atal$ arătându#mi to"mai mie$ "are 'i a'a eram destul de sures"itat 'i în"rân"enat$ "ă nu aveam "e "ăuta a"olo. 0i"i se sim!eau la ei a"asă numai ve"&ii mae'tri$ rumos stili+a!i$ 'i "ele.rită!ile na!ionale$ iar nu lupii de stepă. 2e ar i apărut a"um stăpânul "asei$ a' i reu'it pro.a.il să mă retra, invo"ând un motiv plau+i.il. 2ar a apărut so!ia lui$ iar eu m#am lăsat în voia soartei$ "u toate "ă aveam presim!irea unei mari nenoro"iri. Ne#am adresat o.i'nuitele ormule de salut$ iar după primul de+a"ord urmară numeroase altele. Bemeia îmi adresă eli"itări pentru aptul "ă arătam .ine$ în vreme "e eu eram per e"t "on'tient de aptul "ă îm.ătrânisem mult de tot în anii "are se s"urseseră de la ultima noastră întâlnire* "&iar în "lipa în "are îmi strânse mâna$ durerea din de,etele su erinde de ,ută îmi aminti în mod atal de a"est lu"ru. 2a$ 'i pe urmă mă între.ă "e mai a"e s"umpa mea nevastă$ iar eu m#am vă+ut nevoit să#i spun "ă nevastă#mea mă părăsise 'i "ă ne despăr!iserăm. 0m ost amândoi .u"uro'i în momentul în "are pro esorul intră în în"ăpere. 7#a salutat 'i el "u "ordialitate$ iar ne ires"ul 'i "omi"ul situa!iei î'i a lară e%presia "ea mai nostimă posi.il în "ele "e au urmat. 3l !inea în mână un +iar$ i!ui"a la "are era a.onat$ un +iar al partidului militari'tilor 'i insti,atorilor la ră+.oi$ 'i$ după "e mi#a dat mâna$ îmi arătă +iarul spunându#mi "ă în el s"rie "eva despre un ti+ de#al meu$ un +iarist pe nume Haller$ "are pare a i un individ du.ios 'i ără sim! patrioti"$ unul "are l#a luat în derâdere pe împărat 'i a sus!inut "ă$ după părerea lui$ !ara sa nu ar i mai pu!in vinovată de i+.u"nirea ră+.oiului de"ât !ările du'mane. Ce el de ins putea să mai ie 'i ăsta6 2ar iată "ă lă"ăului i se dădea a"um riposta "uvenită$ reda"!ia îl e%e"utase destul de tăios pe a"est om dăunător$ punându#l la stâlpul in amiei. 0 tre"ut totu'i la alt su.ie"t în momentul în "are .ă,ă de seamă "ă tema a"easta nu mă interesa$ iar "elor doi ni"i nu le#a tre"ut prin ,ând "ă lepădătura a"eea s#ar i putut a la "&iar înaintea lor* "ă"i$ ei .ine$ a'a era$ eu însumi eram lepădătura respe"tivă. 3i$ dar de "e să a" tără.oi 'i să#i nelini'tes" pe .ie!ii oameni6 Râdeam în sinea mea$ dar am renun!at la speran!a "ă în seara a"easta voi mai avea parte de vreun lu"ru plă"ut. 7i#am întipărit .ine în memorie "lipa a"eea. Că"i în a"el moment$ în timp "e pro esorul îmi vor.ea despre trădătorul de patrie Haller$ înlăuntrul meu prindea tot mai mult "onsisten!ă sentimentul ne ast de depresiune 'i de+năde1de "are$ de la s"ena înmormântării$ se în iripase 'i se "onsolidase tot mai mult în mine$ trans ormându#se într#o presiune devastatoare$ într#o stare de su erin!ă i+i"ă :în pânte";$ într#un sentiment su o"ant 'i în ri"o'ător al destinului. Sim!eam "ă mă pânde'te "eva$ "ă peri"olul se uri'a pe la spatele meu. 2in eri"ire ni se dădu de veste "ă masa era servită. 0m intrat în su ra,erie 'i$ în timp "e mă tot străduiam să spun sau să între. 'i eu "âte "eva ino ensiv$ am mân"at mai mult de"ât îmi era o.i"eiul$ sim!indu#mă$ "lipă de "lipă$ tot mai 1alni". 2umne+eule$ îmi spuneam mereu$ la "e .un toată strădania mea9 Îmi dădeam seama per e"t de .ine "ă ni"i ,a+dele nu se sim!eau în lar,ul lor 'i "ă se străduiau din ,reu să mime+e voio'ia ie din "au+ă "ă eu e%er"itam o in luen!ă parali+antă$ ie pentru "ă în "asă mai e%ista 'i o altă sursă de proastă dispo+i!ie. 7i#au pus între.ări re eritoare la tot elul de lu"ruri la "are nu puteam să răspund "u sin"eritate$ a'a în"ât$ după pu!in timp$ mă în undasem "u totul în min"iuni$ luptându#mă la ie"are "uvânt "u s"âr.a "are mă "uprinsese. În "ele din urmă am în"er"at să le distra, aten!ia 'i am în"eput să le povestes" despre înmormântarea la "are asistasem în +iua a"eea. 2ar n#am nimerit to"mai tonul "el mai potrivit$ timidele mele a""ese de umor au avut un e e"t "ontrar$ distan!a dintre noi "re'tea din "e în "e mai mult$ lupul de stepă râdea înlăuntrul meu$ rân1ea arătându#'i "ol!ii$ iar la desert n#am s"os$ to!i trei$ de"ât vreo "âteva "uvinte. 0m revenit în prima "ameră "a să .em "a eaua 'i "onia"ul$ sperând "ă$ ast el$ ne vom mai înveseli. 2ar privirea îmi "ă+u din nou asupra re,elui poe!ilor$ "u toate "ă usese mutat pe o "omodă. Nu#mi puteam lua o"&ii de la el 'i$ în "iuda avertismentului unor vo"i dinlăuntrul meu$ l#am luat din nou în mână$ lansându#mă în "omentarii "riti"e la adresa lui. 0veam sentimentul

"ert "ă situa!ia devenise insuporta.ilă 'i "ă a"um tre.uia mă"ar sau să reu'es" să#mi înviore+ ,a+dele$ să le entu+iasme+$ molipsindu#le "u dispo+i!ia mea$ sau să provo" o e%plo+ie totală. 4 Să sperăm$ am spus eu$ "ă >oet&e nu arăta ast el 'i în realitate6 Câtă mândrie$ "e po+ă de om no.il$ "u "âtă demnitate arun"ă o"&eade stima.ilelor persoane a late în a!a lui$ "e univers de sentimentalism su.lim su. aparen!a aerului de .ăr.ă!ie6 2esi,ur$ a"estui .ăr.at aro,ant i se pot a"e multe imputări$ eu însumi i#am repro'at adesea multe lu"ruri$ dar să#l repre+in!i "&iar în elul a"esta$ asta nu$ e prea de tot. Turnându#ne "a eaua$ doamna s"&i!ă un +âm.et de su erin!ă pro undă$ apoi ie'i în ,ra.ă din "ameră$ iar so!ul ei îmi e%pli"ă pu!in "am âstâ"it$ pe un ton "are suna oare"um a repro'$ "ă a"el portret al lui >oet&e apar!inea so!iei sale$ "are !inea la el în mod deose.it. 4 -i "&iar da"ă$ o.ie"tiv vor.ind$ a!i avea dreptate$ lu"ru de "are eu$ de apt$ mă îndoies"$ n#ar tre.ui să vă e%prima!i atât de dur. 4 0ve!i dreptate$ am re"unos"ut eu. 2in pă"ate am a"est o.i"ei$ vi"iul a"esta de a mă de"ide întotdeauna pentru o e%primare "ât mai dură$ a'a "um$ de alt el$ ă"ea 'i >oet&e în "easurile lui de .ună dispo+i!ie. 0"est >oet&e de salon "are arată atât de dul"ea, 'i măr,init nu ar i olosit$ ire'te$ ni"iodată o asemenea e%primare sin"eră 'i neo"olită. Aă ro, să mă s"u+a!i$ atât dumneavoastră "ât 'i so!ia dumneavoastră 8 vă ro, să#i spune!i "ă sunt s"&i+o reni". Totodată vă "er în,ăduin!a să mă retra,. Căl"at pe nervi$ domnul meu a mai îndru,at ni'te o.serva!ii 'i#a mai amintit în"ă o dată de rumoasele noastre dis"u!ii de odinioară$ de aptul "ă părerile mele "u privire la 7it&ras 'i Jris&na îl impresionaseră atun"i în mod pro und$ adău,ând "ă 'i astă+i sperase să< -i a'a mai departe. I#am mul!umit$ spunându#i "ă vor.ele sale erau oarte ama.ile$ dar "ă$ din ne eri"ire$ interesul meu pentru Jris&na$ "a de alt el 'i plă"erea mea de a purta asemenea dis"u!ii 'tiin!i i"e dispăruseră "u desăvâr'ire$ "ă astă+i îl min!isem de mai multe ori$ "ă$ de pildă$ nu mă a lam în ora' numai de "âteva +ile$ "i de mai multe luni$ "ă trăiam retras 'i nu mai eram în măsură să re"vente+ amiliile de "ondi!ie .ună$ deoare"e$ în primul rând$ mă a lam în permanen!ă într#o dispo+i!ie proastă$ iind .olnav de ,ută$ 'i$ în al doilea rând$ mă îm.ătam mai tot timpul. 0poi$ pentru a da "ăr!ile pe a!ă 'i a nu ple"a de la el "u aimă de min"inos$ m#am vă+ut nevoit să#i e%pli" a"estui domn onora.il "ât de mult mă 1i,nise în +iua a"eea. I#am spus "ă a adoptat atitudinea prosteas"ă$ îndărătni"ă a unui o i!er de.lo"at$ iar nu pe a"eea demnă de un om "u "arte$ atun"i "ând 'i#a însu'it po+i!ia unei i!ui"i rea"!ionare în le,ătură "u opiniile lui Haller. (Blă"ăul) a"esta 'i individul ără sim! patrioti" numit Haller eram "&iar eu$ iar patria noastră 'i lumea întrea,ă ar du"e#o mai .ine da"ă "el pu!in a"ei "â!iva oameni "apa.ili să ,ândeas"ă ar tre"e de partea ra!iunii 'i a pa"i ismului$ în lo" să se îndrepte or.i!i 'i as"ina!i spre un nou ră+.oi. 0'a "ă a"ă#se voia 2omnului. 7#am ridi"at$ a'adar$ mi#am luat rămas#.un de la >oet&e 'i de la pro esor$ smul,ându# mi lu"rurile din "uier 'i luându#mi tălpă'i!a. În su letul meu$ lupul urla de .u"urie răută"ioasă$ iar între "ei doi Haller i+.u"ni un s"andal monstruos. 0"um îmi dădeam .ine seama de aptul "ă seara a"easta delo" plă"ută usese mai importantă pentru mine de"ât pentru indi,natul pro esor* lui îi adusese o de+amă,ire$ supărându#l pu!in$ dar pentru mine ea însemnase un ultim e'e"$ o ultimă u,ă$ despăr!irea de lumea .ur,&e+ă morală 'i savantă$ vi"toria deplină a lupului de stepă. Îmi luasem rămas#.un "a un evadat$ "a un om învins$ îmi re"unos"usem în rân,erea a!ă de mine însumi$ mă despăr!isem ără ni"i o mân,âiere$ ără pi" de superioritate$ ără pi" de umor. 7ă despăr!isem de lumea mea de odinioară$ de "ăminul meu$ de o.i"eiurile .ur,&e+e$ de moravuri$ de erudi!ie$ la el "um un .olnav de ul"er î'i ia rămas#.un de la riptura de por". Pă'eam urios pe su. elinare$ mă "uprinseseră o urie 'i o triste!e de moarte. 0&$ "ât de deprimantă$ "ât de ru'inoasă$ "ât de atală usese +iua a"eea$ în"epând "&iar de diminea!ă 'i până seara$ de la "imitir până la s"ena de la pro esor6 -i pentru "e asta9 2e "e9 7ai avea sens să te împovăre+i "u ast el de +ile$ să te în rup!i din asemenea tainuri9 Nu$ ni"iunul6 0'a "ă la noapte voi pune "apăt a"estei "omedii. Hai$ a"asă$ Harry$ 'i taie#!i .ere,ata6 0i a'teptat destul.

0m &oinărit pe stră+i în"olo 'i în"oa"e$ purtând mi+eria în su let. Bire'te$ usese o prostie din partea mea să s"uip pe podoa.a din salonul a"elor oameni .uni$ a ost o prostie 'i o o.ră+ni"ie$ dar pur 'i simplu n#avusesem în"otro$ nu mai puteam suporta via!a asta domesti"ă$ min"inoasă$ "umse"ade. Iar a"um$ de vreme "e se părea "ă nu mai pot să#mi suport ni"i sin,urătatea$ de vreme "e uram propria mea so"ietate de "are eram s"âr.it$ de vreme "e mă +.ăteam în ,olul propriului iad$ iind ,ata#,ata să mă su o"$ îmi mai rămăsese$ oare$ vreo "ale de s"ăpare9 Nu#mi mai rămăsese ni"iuna. 5$ tată$ o$ mamă$ o$ o" s ânt 'i îndepărtat al tinere!ii mele$ o$ voi mii de .u"urii$ de mun"i 'i de !eluri ale vie!ii mele6 Nu#mi mai rămăsese nimi" din toate a"estea$ ni"i mă"ar re,retul$ "i numai s"âr.a 'i durerea. 0veam impresia "ă simpla o.li,a!ie de a trăi nu#mi provo"ase ni"iodată o durere atât de mare "a în "lipele a"elea. 0m adăstat pentru un moment într#o "râ'mă de ma&ala$ am .ăut o apă 'i un "onia"$ apoi am ple"at mai departe$ mânat de la spate de diavol$ am stră.ătut strădu!ele întorto"&eate$ în pantă$ din "artierul ve"&i al ora'ului$ am suit 'i am "o.orât pe alei$ am luat#o de#a "urme+i'ul prin pia!a din a!a ,ării. (Tre.uie să ple" într#o "ălătorie6) îmi spuneam$ m#am dus la ,ară să mă &ol.e+ la mersul trenurilor "are atârna pe perete$ am .ăut pu!in vin 'i am în"er"at să#mi adun min!ile. În"epusem să văd din "e în "e mai aproape$ din "e în "e mai limpede spe"trul de "are mi#era teamă. Spe"trul a"ela era reîntoar"erea mea a"asă$ reîntoar"erea în "amera mea$ în runtarea "almă a de+năde1dii6 N#a' i s"ăpat$ "&iar da"ă m#a' i plim.at ore în 'ir$ ni"i de reîntoar"erea la u'a mea$ la masa "u "ăr!i$ la divanul deasupra "ăruia atârna oto,ra ia iu.itei mele$ ni"i de "lipa "ând tre.uia să iau .ri"iul 'i să#mi tai .ere,ata. 0"eastă ima,ine mi se "ontura în minte "u o "laritate "res"ândă 'i "u a"eea'i "laritate "res"ândă$ "u toate "ă inima îmi .ătea ne.une'te$ sim!eam "um mă "uprinde spaima spaimelor: ri"a de moarte6 2a$ îmi era în,ro+itor de ri"ă de moarte. 2e'i nu între+ăream ni"i o altă s"ăpare$ de'i mă asaltau s"âr.a$ su erin!a 'i de+năde1dea$ de'i nimi" nu mă mai putea "aptiva$ nu#mi mai putea tre+i .u"uria sau speran!a$ mă în,ro+ea nespus de mult propria e%e"u!ie$ tăietura a"eea re"e$ .ră+dată în propria "arne6 Nu între+ăream ni"i o "ale să s"ap de tot "eea "e#mi provo"a teamă. 2a"ă la'itatea ar i să învin,ă a+i în lupta "u disperarea$ atun"i disperarea îmi va ie'i din nou în "ale mâine sau în ori"are altă +i$ "onsolidată de dispre!ul a!ă de mine însumi. Aoi lua de atâtea ori "u!itul în mână 'i#l voi pune din nou deoparte$ până "ând$ odată 'i odată$ tot am s#o a". Poate "ă era$ totu'i$ mai .ine să o a" "&iar astă+i6 În"er"am să#mi a" "ura1 mie însumi$ "a unui "opil înspăimântat$ dar "opilul nu mă as"ulta$ o lua la ,oană$ vrând să trăias"ă. Colindam mai departe prin ora'$ tremurând$ o"olind de la distan!ă lo"uin!a mea$ ,ândindu#mă mereu la întoar"erea a"asă$ 'i mereu amânând#o. 7ai intram "âte pu!in printr#o "râ'mă sau alta$ "ât să .eau un pa&ar sau două$ pe urmă "eva mă mâna mai departe$ ă"eam o"oluri mari în 1urul pun"tului de destina!ie$ în 1urul .ri"iului$ în 1urul mor!ii. 2in "ând în "ând$ mort de o.oseală$ 'edeam pe o .an"ă$ pe mar,inea unei ântâni$ pe o .ornă$ as"ultându#mi .ătăile inimii$ 'ter,ându#mi sudoarea de pe runte$ apoi ple"am mai departe "uprins de o ri"ă mortală$ "uprins de o în lă"ărată dorin!ă de a trăi. 0'a am nimerit în toiul nop!ii într#un "artier măr,ina' "e nu#mi era amiliar$ înaintea unui lo"al$ îndărătul erestrelor răsuna puterni" o mu+i"ă de dans. Înainte de a intra$ am "itit pe irma ve"&e de deasupra u'ii: (/a Aulturul Ne,ru). Înăuntru petre"erea era în toi$ oamenii se vân+oleau ,ălă,io'i în um$ în i+ de vin$ se au+eau stri,ăte$ în salonul din spate se dansa$ "ă"i de a"olo se revărsa "u urie mu+i"a de dans. 7#am oprit în salonul din a!ă$ unde se a lau o mul!ime de oameni simpli$ îm.ră"a!i sără"ă"ios$ pe "ând din"olo$ în sala de .al se +ăreau 'i unele apari!ii mai ele,ante. Împins în îm.ul+eală prin în"ăpere$ m#am tre+it lân,ă .u et$ la o masă unde 'edea$ pe o .an"ă de lân,ă perete$ o ată palidă$ dră,u!ă$ într#o ro"&i!ă de .al su.!ire$ "u de"olteu lar, 'i "u o loare o ilită în păr. Când m#am apropiat de ea$ ata s#a uitat la mine atentă 'i prietenoasă 'i s#a dat$ +âm.ind$ mai la o parte$ ă"ându#mi lo". 4 Se poate9 0m între.at#o eu 'i m#am a'e+at lân,ă ea.

4 2esi,ur$ se poate$ spuse ea$ "ine e'ti tu9 4 7ul!umes"$ am spus$ mi#e imposi.il să mă du" a"asă$ mi#e imposi.il$ imposi.il$ vreau să rămân ai"i$ "u dumneavoastră$ da"ă îmi în,ădui!i. Nu$ nu pot să mă du" a"asă. 0 dat din "ap în semn "ă mă în!ele,e 'i$ în vreme "e ea dădea din "ap$ eu priveam la "ârlion!ii "are îi "ădeau de pe runte pe lân,ă ure"&e$ .ă,ând de seamă "ă loarea a"eea o ilită era o "amelie. 2in"olo mu+i"a răsuna asur+itor$ "&elneri!ele î'i stri,au în u,ă "omen+ile la .ar. 4 0tun"i rămâi ai"i$ spuse ea "u o vo"e "are mă unse la inimă. 2ar de "e nu te po!i du"e a"asă9 4 Nu pot. 0"asă mă a'teaptă "eva 8 nu$ nu pot$ e prea în,ro+itor. 4 0tun"i n#are de"ât să te a'tepte mult 'i .ine$ tu rămâi ai"i. Hai$ mai întâi 'ter,e#!i o"&elarii$ "ă a.ia de mai po!i vedea "eva. 0'a$ dă#mi .atista. Ce vrei să .em9 Ain de =ur,undia9 Îmi 'terse o"&elarii$ a.ia a"um o vedeam .ine* "&ipul palid$ "u trăsături limpe+i$ ,ura dată "u ru1 ro'u#sân,eriu$ o"&ii lumino'i$ "ăprui$ runtea netedă$ re"e$ un "ârlion! s"urt$ .ine ar"uit lân,ă ure"&e. Se o"upă de mine$ "u .unătate 'i "u un strop de ironie$ "omandă vin$ "io"ni "u mine 'i în "lipa a"eea îmi +ări panto ii. 4 2umne+eule$ dar de unde vii9 0ră!i de par"ă ai ă"ut drumul de la Paris până ai"i pe 1os. Nu se vine la un .al în &alul ăsta. 0m răspuns "u da 'i "u nu$ râ+ând pu!in$ lăsând#o să vor.eas"ă. Îmi plă"ea oarte mult$ lu"ru "are mă umplea de uimire$ pentru "ă până a"um mă erisem de ete atât de tinere$ tratându#le mai de,ra.ă "u neîn"redere. Iar ea se purta "u mine înto"mai "um tre.uia$ a'a în"ât să mă simt .ine 8 a&$ 'i de atun"i în"oa"e tot a'a s#a purtat "u mine "lipă de "lipă. 7ă trata "u .lânde!e$ înto"mai "um sim!eam nevoia$ dar 'i "u ironie$ tot "um sim!eam nevoia. Comandă un sandvi"i 'i îmi porun"i să#l mănân". Îmi turnă în pa&ar 'i#mi spuse să .eau o în,&i!itură$ dar ără să mă ,ră.es". Pe urmă mă lăudă pentru supu'enia mea: 4 Ce "uminte e'ti$ +ise ea în"ura1ându#mă$ nu a"i ,reută!i nimănui. Pot să pun rămă'a, "ă a tre"ut multă vreme de "ând a tre.uit să as"ul!i pentru ultima oară$ de "ineva$ nu#i a'a9 4 2a$ a!i "â'ti,at rămă'a,ul. 2e unde 'tia!i9 4 7are s"o ală. Supu'enia este la el "a mân"atul 'i .ăutul. Cine le#a dus lipsa multă vreme$ le apre"ia+ă a'a "um tre.uie. Nu#i a'a "ă mă as"ul!i "u plă"ere9 4 Cu mare plă"ere. 2umneavoastră 'ti!i de toate. 4 Tu te de+vălui "u u'urin!ă. 0' putea$ prietene$ să#!i spun "&iar 'i "e te a'teaptă a"asă 'i de "e te temi tu atât. 2ar 'tii 'i tu lu"rul ăsta$ nu mai are rost să vor.im despre a'a "eva$ nu9 0iureli6 5mul ori se spân+ură$ ei .ine$ atun"i se spân+ură 'i ,ata$ însă numai "ând are motiv să o a"ă. 5ri "ontinuă să trăias"ă 'i atun"i nu#i rămâne alt"eva de ă"ut de"ât să#'i dea silin!a să trăias"ă. Nimi" mai simplu. 4 5$ am stri,at eu$ mă"ar de#ar i atât de simplu6 Pe 2umne+eul meu$ mi#am dat toată silin!a să trăies"$ dar nu m#a a1utat "u nimi". S#ar putea să ie di i"il să te spân+uri$ nu 'tiu. 2ar să trăie'ti este mult$ mult mai ,reu6 Numai 2umne+eu 'tie "ât este de ,reu6 4 3i$ .a o să ve+i "ă e "opilăre'te de u'or. În"eputul l#am 'i ă"ut$ !i#ai 'ters o"&elarii$ ai mân"at$ ai .ăut. Iar a"um ne vom du"e să#!i dau pu!in "u peria pe pantaloni 'i pe panto i$ "ă tare mai tre.uie "ură!a!i. 0poi ai să danse+i "u mine un s&immy. 4 Aede!i$ am e%"lamat eu a,itat$ iată$ am avut dreptate6 Nimi" nu#mi produ"e mai multă întristare de"ât neputin!a de a e%e"uta un ordin de#al dumneavoastră. Pe a"esta$ însă$ nu#l pot îndeplini. Nu 'tiu să danse+ s&immy 'i ni"i un vals sau o pol"ă$ sau "um s#or mai i "&emând$ n#am învă!at în via!a mea să danse+. 0'a "ă$ vede!i dumneavoastră$ nu#i "&iar a'a de simplu "um "rede!i6 Bata s"&i!ă un +âm.et "u .u+ele ei de un ro'u#sân,eriu$ s"uturându#'i "apul îndră+ne!$ "u părul tuns .ăie!e'te. Uitându#mă la ea$ am avut impresia "ă seamănă "u Rosa Jreisler$ prima

ată de "are mă îndră,ostisem pe vremea "ând eram un .ăie!andru$ numai "ă a"eea avea pielea smeadă 'i părul ne,ru. Nu$ nu 'tiam de "ine îmi amintea ata a"easta ne"unos"ută$ 'tiam doar "ă tre.uia să ie vor.a de "eva din ra,edă tinere!e$ de pe vremea "ând eram un .ăie!andru. 4 În"et$ e%"lamă ea$ în"et6 0'adar nu 'tii să danse+i9 2elo"9 Nu 'tii ni"i mă"ar un onestep9 3i$ 2umne+eule$ 'i mai pretin+i "ă !i#ai dat toată silin!a să trăie'ti6 N#ai spus de"ât .ra'oave$ .ăiete$ la vârsta ta n#ar tre.ui să te mai as"un+i după de,et. C&iar a'a$ "um po!i să spui "ă !i#ai dat toată silin!a să trăie'ti$ "ând nu vrei ni"i mă"ar să danse+i9 4 =ine$ dar nu pot6 N#am învă!at ni"iodată. 3a râse. 4 2ar să "ite'ti 'i să s"rii ai învă!at$ nu#i a'a$ ai învă!at să so"ote'ti 'i$ pro.a.il$ 'i latină$ 'i ran"e+ă$ 'i tot soiul de lu"ruri de ,enul ăsta9 Pun rămă'a, "u tine "ă !i#ai to"it "oatele +e"e sau doispre+e"e ani pe .ăn"ile '"olilor$ .a "&iar "ă ai ost 'i prin a"ultă!i$ poate "ă ai 'i titlul de do"tor 'i "uno'ti până 'i "&ine+a sau spaniola. 5ri n#am dreptate9 2e"i$ a'a e. În s"&im. n#ai ost în stare să a"i rost de pu!in timp 'i nis"aiva .ănu!i pentru "âteva ore de dans6 0sta#i .ună6 4 Părin!ii mei sunt de vină$ m#am 1usti i"at eu$ ei m#au pus să învă! latina 'i ,rea"a 'i toate lu"rurile de elul ăsta. 2ar să danse+ nu m#au pus$ la noi nu era moda$ ni"i părin!ii mei nu au dansat ni"iodată. 7ă privea "u multă ră"eală$ dispre!uitoare$ iar "&ipul ei par"ă#mi spunea din nou "eva "e#mi amintea de ra,eda mea tinere!e. 4 0'a$ de"i părin!ii tăi or i de vină6 I#ai între.at "umva 'i da"ă#!i dau voie să mer,i în seara asta la Aulturul Ne,ru9 I#ai între.at9 Ce spui$ au murit de mult9 Ce mai vrei6 N#ai vrut să înve!i să danse+i în tinere!e din "au+ă "ă erai prea as"ultător$ asta o mai în!ele,6 Cu toate "ă nu prea "red eu "ă pe vremea a"eea erai "&iar un "opil#model. 2ar pe urmă 8 "e nai.a ai ă"ut în to!i a"e'ti ani9 4 0&$ am mărturisit eu$ ni"i nu mai 'tiu. 0m studiat$ am ă"ut mu+i"ă$ am "itit "ăr!i$ am s"ris "ăr!i$ am "ălătorit< 4 Ciudate idei mai ai 'i tu despre via!ă6 0'adar$ ai ă"ut întotdeauna ni'te lu"ruri di i"ile 'i "ompli"ate$ iar pe "ele simple nu le#ai învă!at delo"9 N#ai avut timp9 N#ai avut "&e 9 3i$ dar "e mă prives" pe mine toate astea$ "ă"i$ slavă 2omnului$ eu nu sunt mai"ă#ta. 2ar să te por!i în a'a el$ în"ât să la'i impresia "ă ai ,ustat via!a 'i nu i#ai ,ăsit ni"i un arme"$ asta nu$ nu e "u putin!ă6 4 Nu mă do1eni!i 'i dumneavoastră6 0m ru,at#o eu. -tiu de1a "ă sunt ne.un. 4 2aK de unde$ nu#mi spune mie .aliverne dintr#astea6 Nu e'ti ne.un delo"$ domnule pro esor$ .a "&iar mi se pare "ă e'ti prea pu!in ne.un6 7i se pare "ă e'ti de'tept$ dar într#un "&ip prostes"$ e%a"t în stilul unui pro esor. Hai$ mai mănân"ă un sandvi"i6 2upă a"eea ai să#mi poveste'ti mai departe. Îmi mai "omandă un sandvi"i$ puse pu!ină sare pe el$ pe urmă pu!in mu'tar$ î'i tăie 'i ea o .u"ă!i"ă$ pe urmă mă îndemnă să mănân". 0m mân"at. 0' i ă"ut ori"e ar i vrut ea$ ori"e$ în a ară de a dansa. 7ă sim!eam enorm de .ine as"ultând de "ineva$ stând alături de "ineva "are să mă asalte+e "u între.ări$ să#mi porun"eas"ă$ să mă do1eneas"ă. 2a"ă pro esorul 'i so!ia lui ar i ă"ut a"est lu"ru a"um "âteva ore$ a' i s"ăpat de multe su erin!e. 2ar era mai .ine a'a$ "ă"i alt el n#a' i avut de"ât de pierdut. 4 2e apt "um te "&eamă9 7#a între.at ea dintr#odată. 4 Harry. 4 Harry9 0sta#i nume de .ăie!andru. Iar tu$ Harry$ tu nu e'ti de"ât un .ăie!andru în "iuda aptului "ă în păr !i s#au ivit "âteva 'uvi!e al.e. 3'ti un .ăie!andru 'i ai nevoie de "ineva "are să se în,ri1eas"ă ni!elu' de tine. 2e dans nu mai +i" nimi". 2ar uită#te "um e'ti tuns6 N#ai nevastă$ n#ai ni"i i.ovni"ă9

4 Nu mai am nevastă$ ne#am despăr!it. Iar i.ovni"a mea nu lo"uie'te ai"i$ o văd rareori$ nu ne în!ele,em prea .ine. 3a luieră u'or printre din!i. 4 Se pare "ă e'ti un om "am di i"il de vreme "e ni"iuna nu rămâne "u tine. 2ar a"um să#mi spui "e lu"ru deose.it s#a întâmplat în seara asta$ de aler,i a'a "a o sta ie prin lume9 Areun s"andal9 0i pierdut .ani la 1o"9 Îmi venea tare ,reu să răspund. 4 Aede!i$ m#am pornit eu$ de apt nu s#a întâmplat de"ât un lea". 0m ost invitat la un pro esor 8 eu însumi nu sunt însă a'a "eva 8 'i$ de apt$ n#ar i tre.uit să mă du" la el$ nu mai sunt o.i'nuit să pierd timpul pe la diver'i oameni pălăvră,ind$ m#am de+o.i'nuit să mai a" a'a "eva. În"ă din "lipa în "are am pă'it în "asa lui am avut sentimentul "ă n#o să#mi mear,ă .ine 8 "ând îmi puneam pălăria la "uier$ mă 'i ,ândeam "ă în "urând voi avea iar nevoie de ea. 2a$ 'i la a"est pro esor$ pe masă$ se a la un ta.lou$ un ta.lou idiot$ "are m#a ă"ut să mă supăr< 4 Ce el de ta.lou9 -i de "e te#a supărat9 7ă întrerupse ea. 4 2a$ era un ta.lou "are îl repre+enta pe >oet&e 8 'ti!i$ pe poetul >oet&e. 2ar nu a'a "um arătase el în realitate$ deoare"e$ de alt el$ nimeni nu mai 'tie a"est lu"ru$ a murit a"um o sută de ani 'i iată "ă un oare"are pi"tor modern 'i l#a ima,inat 'i l#a retu'at după ante+ia lui$ portretul a"esta m#a ă"ut să mă supăr pentru "ă mi#era nesu erit 8 nu 'tiu da"ă mă în!ele,e!i. 4 În!ele, "&iar oarte .ine$ n#ai ni"i o teamă. Continuă6 4 În"ă dinainte aveam păreri "are se deose.eau de "ele ale pro esorului* la el "a mai to!i pro esorii$ este 'i el un mare patriot$ iar în timpul ră+.oiului a dat "u .ravură o mână de a1utor la în'elarea oamenilor de rând 8 ire'te$ "u totală "redin!ă. 3u$ în s"&im.$ sunt un adversar al ră+.oiului. 3i$ dar astea nu "ontea+ă. 0'adar$ să tre"em mai departe. Nu usese neapărat nevoie să iau portretul a"ela în seamă< 4 Nu tre.uia s#o i ă"ut$ a'a e. 4 2ar în primul rând$ îmi părea rău de >oet&e$ pentru "ă$ să 'ti!i$ eu îl îndră,es" oarte$ oarte mult$ 'i apoi m#am pomenit ,ândind 8 ei$ ,ândind sau sim!ind următorul lu"ru: mă a lu la ni'te oameni pe "are îi "onsideram asemănători "u mine$ îmi spuneam "ă îl vor i îndră,ind 'i ei pe >oet&e la el "a mine$ "ă 'i#l vor i ima,inând la el "a mine$ "ând iată#i !inând ai"i un asemenea ta.lou lipsit de .un ,ust$ alsi i"at$ edul"orat$ pe "are îl so"otes" splendid$ ără să .a,e de seamă "ă spiritul său este de#a dreptul opus spiritului lui >oet&e. 3i "red "ă portretul este minunat 'i$ din partea mea$ n#au de"ât 8 dar toată în"rederea mea în a"e'ti oameni$ toată prietenia a!ă de ei 'i toate sentimentele de înrudire 'i de "omuniune "u ei s#au s âr'it. 5ri"um$ nu eram$ în ond$ prieteni prea apropia!i. 7#am în uriat$ a'adar$ 'i m#am întristat vă+ând "ă rămăsesem sin,ur "u totul 'i "ă nu mă în!ele,ea nimeni. Pri"epe!i9 4 Nimi" mai simplu de pri"eput$ Harry. -i pe urmă9 /e#ai arun"at "u ta.loul în "ap9 4 Nu$ i#am insultat 'i mi#am luat tălpă'i!a vrând să mă du" a"asă$ dar< 4 2ar a"asă nu era mai"ă#ta$ "are să#l "onsole+e ori să#l do1eneas"ă pe .ăie!elul "el nătân,. 3i$ Harry$ aproape "ă#mi pare rău de tine$ e'ti un prostăna" ără pere"&e. 2esi,ur$ aveam impresia "ă în"ep să în!ele,. Îmi dădu să .eau un pa&ar de vin. Într# adevăr$ se purta "u mine "a o mamă. 2ar din "ând în "ând .ă,ăm de seamă "ât de tânără 'i de rumoasă era. 4 2e"i$ "ontinuă ea$ de"i >oet&e a murit a"um o sută de ani$ iar Harry îl îndră,e'te oarte mult$ ă"ându#'i o ima,ine minunată despre el$ despre elul "um putea să arate$ Harry având tot dreptul să pro"ede+e ast el$ nu#i a'a9 Pi"torul$ în s"&im.$ "are e 'i el un admirator entu+iast al lui >oet&e 'i 'i#a ă"ut la rândul lui o ima,ine despre poet$ ei$ el nu are dreptul să pro"ede+e la el$ "a de alt el ni"i pro esorul 'i$ în ,eneral$ nimeni alt"ineva$ nimeni nu are a"est drept$ "ă"i lu"rul ăsta nu#i "onvine lui Harry$ el nu poate suporta$ el se vede nevoit să insulte 'i să#'i ia tălpă'i!a6 2e#ar i un om inteli,ent$ ar râde pur 'i simplu pe seama pi"torului 'i a pro esorului. 2e#ar i ne.un$ le#ar da în "ap "u >oet&e ăla al lor. 2ar "um nu#i de"ât un

"opilandru$ u,e a"asă 'i vrea să se spân+ure< 0m în!eles oarte .ine povestea ta$ Harry. 3 o poveste "am "ara,&ioasă. 7ă apu"ă râsul. Stai$ nu .ea a'a de repede6 Ainul de =ur,undia se .ea în"et$ alt el te în"in,e prea tare. 2ar pe tine tre.uie să te dădă"eas"ă "ineva pas "u pas$ .ăie!a'ule. 7ă privea severă 'i mustrătoare "a o ,uvernantă de 'ai+e"i de ani. 4 2a$ da$ am ru,at#o eu mul!umit$ dădă"i!i#mă. 4 Cum să te dădă"es"9 4 Spune!i#mi tot "e vă pla"e. 4 =ine$ am să#!i spun "eva. 2e o oră mă au+i "um te tutuies"$ iar tu nu mă s"o!i din (dumneavoastră). 7ereu latine'te 'i ,re"e'te$ mereu "ompli"i lu"rurile. Când o ată te tutuie'te$ iar !ie nu#!i e silă de ea$ atun"i o tutuie'ti 'i tu. Iată$ a'adar$ "ă ai mai învă!at "eva. În al doilea rând: de o 1umătate de oră 'tiu "ă te "&eamă Harry. -tiu asta$ pentru "ă te#am între.at. În s"&im. tu nu vrei să 'tii "um mă "&eamă. 4 =a da$ a' vrea tare mult să 'tiu. 4 Prea târ+iu$ pui'or6 0i să mă po!i între.a iară'i$ "ând o i să ne mai vedem. 0stă+i nu#!i mai spun. 0'a$ iar a"um vreau să danse+. Cum ea s"&i!ă un ,est "a 'i "um ar i vrut să se ridi"e$ .una dispo+i!ie mi#a dispărut dintr#odată$ mă "uprinse teama "ă va ple"a 'i mă va lăsa ai"i sin,ur$ iar apoi totul va i la el "a mai înainte. 0'a "um o durere de măsea revine dintr#odată după "e dispăruse un timp$ ar+ându# te din nou "a 1arul$ la el mă "uprinseră iară'i$ într#o "lipită$ teama 'i spaima. 2umne+eule$ "um de#am putut uita "e mă a'tepta9 Se produsese$ oare$ vreo s"&im.are9 4 Stai$ am stri,at eu "on1urând#o$ nu ple"a!i 8 să nu ple"i6 Bire'te "ă po!i dansa "ât vrei$ dar să nu mă la'i prea mult timp sin,ur$ să te întor"i$ să te întor"i6 3a se s"ulă$ râ+ând. 7i#o ima,inasem mai înaltă$ era suplă$ dar nu înaltă. 0m sim!it din nou "ă îmi adu"e aminte de "ineva 8 dar de "ine9 Nu puteam să#mi dau seama. 4 Te întor"i9 4 7ă întor"$ dar o să dure+e pu!intel$ o 1umătate de oră sau poate "&iar o oră întrea,ă. Să#!i spun "eva: în"&ide o"&ii 'i dormi pu!in* ai nevoie de un pi" de somn. I#am ă"ut lo" 'i ea ple"ă* ro"&i!a ei îmi atinse ,enun"&iul$ în mers ea se privi într#o o,lin1oară rotundă de .u+unar$ ridi"ă sprân"enele$ î'i 'terse .ăr.ia "u un mi" pămătu de pudră 'i dispăru în salonul de dans. 7#am uitat în 1urul meu: "&ipuri ne"unos"ute$ .ăr.a!i "are umau$ .ere s"ursă pe mesele de marmură$ pretutindeni stri,ăte 'i vo"i erări$ alături mu+i"a de dans. Îmi spusese "ă ar tre.ui să dorm. 0&$ &a.ar n#ai tu$ s"umpă "opilă$ "e somn am eu$ mai sperios de"ât un iepure6 Cum să dormi în mi1lo"ul unui asemenea .âl"i$ stând la o masă$ printre "ănile de .ere "u "apa"e "lămpănitoare* am mai luat o ,ură de vin$ am s"os din .u+unar un tra.u" privind în 1urul meu după un "&i.rit$ dar$ de apt$ n#aveam ni"i un "&e să ume+$ a'a "ă am pus tra.u"ul dinaintea mea pe masă. (În"&ide o"&ii)$ îmi spusese ea. 2umne+eu 'tie de unde avea ata asta o asemenea vo"e$ o vo"e pu!in ,ravă$ plă"ută$ maternă. 3ra o adevărată .ine a"ere$ a lasem eu a"um$ să dai as"ultare unei asemenea vo"i. 0m în"&is o"&ii supus$ mi#am re+emat "apul de perete$ în"on1urat de vuietul sutelor de +,omote$ iar ,ândul "ă a' putea dormi a"olo mă ă"u să +âm.es"$ m#am &otărât să mă du" până la u'a salonului de dans 'i să arun" o privire înăuntru 8 "ă"i tre.uia să o văd dansând pe rumoasa mea ată 8 dar a.ia "ând mi#am mi'"at pi"ioarele su. masă$ mi#am dat seama "ă eram enorm de o.osit după "easurile de um.lat prin ora'$ a'a în"ât am rămas pe lo". -i iată#mă dormind de1a$ as"ultând de porun"a maternă$ dormeam "u nesa! 'i plin de re"uno'tin!ă$ visând$ visând$ limpede 'i rumos$ a'a "um de multă vreme nu mai visasem. -i iată "e vis am avut: Se ă"ea "ă a'teptam a'e+at pe un s"aun într#o anti"ameră de modă ve"&e. 7ai întâi nu 'tiam de"ât "ă mă anun!asem în audien!ă la o personalitate$ mai pe urmă mi#am amintit "ă tre.uia să mă primeas"ă însu'i domnul >oet&e. 2in pă"ate nu venisem la el într#o pro.lemă personală$ "i în "alitate de "orespondent al unei reviste$ lu"ru "are nu#mi plă"ea delo"$ nu

puteam să în!ele, de el "e diavol mă vârâse într#o asemenea situa!ie. Totodată$ un s"orpion pe "are to"mai îl +ărisem 'i "are în"er"ase să se "a!ere pe pi"iorul meu$ îmi dădea o stare de nelini'te. 7ă apărasem$ s"uturând mi"u!a târâtoare nea,ră de pe mine$ dar a"um nu 'tiam pe unde se as"unde$ a'a "ă nu îndră+neam să mai a" ni"i o mi'"are. Pe deasupra$ ni"i nu eram oarte si,ur da"ă nu "umva$ din ,re'eală$ în lo" să iu anun!at la >oet&e$ mi se a"ordase o audien!ă la 7att&isson pe "are însă$ în visul meu$ îl "on undam "u =Lr,er$ "onsiderând "ă poe+iile adresate lui 7olly i s#ar i datorat lui. 2ar pentru "ă veni vor.a$ a' i dorit oarte mult să mă întâlnes" "u 7olly$ "ă"i mi#o ima,inam "a pe o iin!ă minunată$ molate"ă$ plină de mu+i"alitate$ vesperală. Ce pă"at "ă tre.uia să a'tept a"olo din însăr"inarea unei reda"!ii nesu erite6 Proasta mea dispo+i!ie "re'tea din "e în "e 'i se răs rân,ea treptat 'i asupra lui >oet&e a!ă de "are$ în momentul a"ela$ aveam$ a'a dintr#odată$ tot elul de re!ineri 'i repro'uri. Splendide perspe"tive pentru o audien!ă6 2e'i s"orpionul era peri"ulos 'i se as"undea pro.a.il pe undeva prin apropiere$ poate "ă totu'i atât de rău nu era* mi se părea "&iar "ă ar putea să însemne 'i "eva .un$ mi se părea oarte posi.il să ai.ă într#un el de#a a"e "u 7olly$ să ie un sol al ei sau animalul ei &eraldi"$ un animal &eraldi" rumos$ peri"ulos$ "are întru"&ipa eminitatea 'i pă"atul. Să i ost oare e%"lus "a vietatea a"eea să se i numit Aulpius9 2ar iată "ă un servitor des"&ise .rus" u'a$ eu m#am ridi"at 'i am pă'it înăuntru. =ătrânul >oet&e stătea în pi"ioare$ s"und 'i oarte !an!o' 'i$ după "um se "uvenea$ pe pieptul a"estui "lasi" strălu"ea o de"ora!ie importantă. Părea "ă ,uvernea+ă în "ontinuare$ primind în audien!ă$ e%er"itându#'i de ai"i$ din mu+eul său de la Heimar$ "ontrolul asupra lumii. Că"i$ de îndată "e m#a +ărit$ a "lătinat .rus" din "ap "a un "or. .ătrân 'i mi#a spus pe un ton solemn: 4 0'adar$ voi tinerii$ nu prea sunte!i de a"ord "u strădaniile noastre9 4 Înto"mai$ i#am răspuns$ în,&e!ând su. privirea lui ministerială. Noi$ tinerii$ nu suntem de a"ord "u dumneavoastră$ .ătrâne domn$ a'a este. Pentru noi$ 3%"elen!ă$ sunte!i prea solemn 'i prea or,olios$ prea în"re+ut 'i prea pu!in sin"er. Se pare "ă lu"rul esen!ial to"mai a"esta este: "ă sunte!i prea pu!in sin"er. 7ărun!elul .ătrân î'i în"lină "apul ri,id$ iar ,ura lui "u .u+e aspre se s"&imonosi un"!ionăre'te$ destin+ându#se apoi într#un +âm.et dis"ret 'i înviorându#se într#un mod în"ântător. În a"est timp inima în"epu să#mi .ată dintr#odată mai tare$ "ă"i mi#am amintit de poe+ia 0mur,ul "o.ora de sus 'i de aptul "ă a"esta usese .ăr.atul "are rostise "uvintele ei "u ,ura a"easta. 2e apt$ în "lipa a"eea eram "omplet de+armat 'i su.1u,at$ în"ât a' i vrut să în,enun"&e+ dinaintea lui. 2ar mi#am !inut irea$ iar din ,ura sa +âm.itoare ie'iră următoarele "uvinte: 4 3i$ a'adar$ mă învinovă!i!i "ă sunt lipsit de sin"eriate9 Ce "uvinte mai sunt 'i astea6 Nu vre!i să#mi e%pli"a!i mai pe lar,9 =a "&iar voiam s#o a" "u plă"ere$ "u mare plă"ere. 4 2umneavoastră$ domnule >oet&e$ asemeni tuturor marilor spirite$ a!i "unos"ut 'i a!i trăit "u lu"iditate in"ertitudinea$ disperarea vie!ii omene'ti: splendoarea unei "lipe 'i mi+era.ila ei o ilire$ imposi.ilitatea de a plăti$ pentru rumoasele "ulmi ale sentimentului$ alt el de"ât prin pri+onieratul în via!a de +i "u +i$ dorul ar+ător după un re,at al spiritului$ dor "are se +.ate într#o luptă eternă$ pe via!ă 'i pe moarte$ "u dra,ostea$ la el de ar+ătoare 'i la el de s ântă$ pentru ino"en!a pierdută a naturii$ toată a"eastă în,ro+itoare plutire în vid 'i in"ertitudine$ "ondamnarea la un trai e emer$ la imper e"!iune$ la ve'ni"a e%perimentare$ la diletantism 8 pe s"urt$ toată lipsa de perspe"tivă$ toată în,âm area 'i disperarea ar+ătoare a e%isten!ei umane. 2umneavoastră a!i "unos"ut toate a"estea$ vi le#a!i asumat 'i totu'i$ prin întrea,a dumneavoastră via!ă$ a!i propovăduit "ontrariul$ e%primând în"redere 'i optimism$ amă,indu#vă pe dumneavoastră în'ivă 'i pe mul!i al!ii "u dura.ilitatea 'i sensul pe "are$ "&ipurile$ l#ar avea strădaniile noastre spirituale. 0tât în dumneavoastră în'ivă$ "ât 'i în Jleist 'i =eet&oven$ a!i respins 'i reprimat ispita a.isului$ ,lasurile de+nădă1duite ale adevărului. 2e"enii de#a rândul nu

a!i ă"ut alt"eva de"ât să lăsa!i impresia "ă îm.o,ă!irea masivă a "uno'tin!elor 'i "ole"!iilor$ s"rierea 'i păstrarea "oresponden!ei$ întrea,a dumneavoastră e%isten!ă la Heimar$ la vârsta sene"tu!ii$ repre+intă realmente "alea spre eterni+area "lipei pe "are$ de apt$ nu a!i reu'it de"ât să o mumi i"a!i$ "alea spre spirituali+area naturii pe "are$ de apt$ nu a!i reu'it de"ât să o stili+a!i$ metamor o+ând#o într#o mas"ă. Iată în "e "onstă lipsa de sin"eritate pe "are noi v#o repro'ăm. =ătrânul "onsilier auli" privea ,ânditor în o"&ii mei$ în timp "e pe .u+ele lui stăruia a"ela'i +âm.et. 0poi$ spre uimirea mea$ mă între.ă: 4 0tun"i "red "ă Blautul erme"at al lui 7o+art vă de+,ustă oarte mult9 -i$ înainte "a eu să i putut protesta$ a "ontinuat: 4 Blautul erme"at pre+intă via!a "a pe un "ânte" ,ra!ios$ preamăre'te sentimentele noastre atât de tre"ătoare "a pe "eva etern 'i dumne+eies"$ nu#l apro.ă ni"i pe domnul von Jleist$ ni"i pe domnul =eet&oven$ "i propovăduie'te optimismul 'i în"rederea. 4 -tiu$ 'tiu6 0m stri,at eu mânios. 2umne+eu să mai în!elea,ă "um de v#a!i năpustit to"mai asupra Blautului erme"at "are mi#e mai dra, de"ât ori"e pe lumea asta6 2ar 7o+art n#a a1uns la vârsta de opt+e"i 'i doi de ani 'i ni"i n#a avut asemenea preten!ii la perenitate$ la ordine$ la o demnitate severă în "eea "e prive'te via!a lui personală$ "um a!i ă"ut#o dumneavoastră6 3l nu 'i#a dat atâta importan!ă6 3l a "ântat dumne+eie'tile sale melodii 'i a ost săra"$ 'i a murit timpuriu$ săra"$ ne"unos"ut< 7i se tăia respira!ia. În numai "âteva "uvinte ar i tre.uit să rostes" a"um mii de lu"ruri$ runtea mi se îm.ro.onise de sudoare. >oet&e mi#a spus însă oarte ama.il: 4 Se prea poate să ie de neiertat "ă am a1uns la vârsta de opt+e"i 'i doi de ani. 2ar asta mi#a dat mai pu!ine satis a"!ii de"ât vă pute!i în"&ipui. 0ve!i dreptate: întotdeauna m#a animat pornirea nestăpânită de a dăinui$ întotdeauna mi#a ost teamă de moartea pe "are am "om.ătut#o mereu. Cred "ă lupta împotriva mor!ii$ dorin!a ne"ondi!ionată 'i în"ăpă!ânată de a trăi este sursa din "are s#au alimentat a"tivitatea 'i via!a tuturor oamenilor ilu'tri. Iar aptul "ă$ la urma urmei$ tot tre.uie să murim$ iată$ tânărul meu prieten$ asta am dovedit#o la opt+e"i 'i doi de ani la el de "ate,ori" "a 'i în "a+ul în "are a' i murit pe "ând mer,eam la '"oală. 0' vrea să mai spun "eva "e ar putea să "ontri.uie la 1usti i"area mea: am avut în ire multe în"lina!ii "opilăre'ti$ multă "urio+itate 'i plă"ere instin"tivă de a mă 1u"a$ un "&e imens de a pierde timpul. 2a$ 'i a ost nevoie să trea"ă o vreme destul de lun,ă$ până mi#am dat seama "ă tre.uie "ândva să pun "apăt 1o"ului. Rostind toate a"estea +âm.ea "u vi"lenie$ .a "&iar de#a dreptul "u 'iretenie6 Silueta i se alun,ise$ atitudinea s"or!oasă 'i demnitatea "onvulsivă de pe "&ipul lui dispăruseră. Iar aerul din 1urul nostru se umpluse a"um de el de el de melodii$ de tot elul de "ânte"e pe versuri de# ale lui >oet&e$ puteam distin,e "u "laritate Aioreaua de 7o+art 'i Aer+i sunt iară'i tu e#n văi de S"&u.ert. C&ipul lui >oet&e se îm.u1orase 'i întinerise$ +âm.ea$ semănând "ând "u 7o+art$ "ând "u S"&u.ert$ de par"ă erau ra!i$ iar de"ora!ia de pe pieptul său era ă"ută din el de el de lori de "âmp$ din mi1lo"ul "ărora se ivea$ "ărnoasă 'i veselă$ o ,al.enă "iu.o!i"a#"u"ului. Nu#mi prea "onvenea "ă .ătrânul în"er"a să#mi evite între.ările 'i a"u+a!iile într#un mod atât de ,lume!$ a'a în"ât i#am arun"at priviri pline de repro'. 0tun"i el s#a în"linat spre mine$ iar ,ura lui$ "are a"um semăna "u "ea a unui "opil$ s#a apropiat de ure"&ea mea$ 'optind u'or: 4 Tinere$ îl iei mult prea în serios pe .ătrânul >oet&e. Pe .ătrânii "are au murit de1a îi nedreptă!im da"ă îi luăm în serios. Nouă$ nemuritorilor$ nu ne pla"e să luăm nimi" în serios$ nouă ne pla"e să ,lumim. Serio+itatea$ tinere$ este o "&estiune de timp* nu pot să#!i de+vălui de"ât "ă ea provine dintr#o supraestimare a timpului. -i eu am e%a,erat odinioară importan!a timpului$ de a"eea mă &otărâsem să trăies" o sută de ani. 2ar ve+i tu$ în eternitate$ timpul nu e%istă* eternitatea nu este de"ât o "lipă$ a.ia a1un,e "a să a"i o ,lumă.

Într#adevăr$ "u omul a"esta nu se mai putea dis"uta serios$ !opăia în"ântat în sus 'i în 1os 'i se mlădia în a'a el$ în"ât "iu.o!i"a#"u"ului de pe de"ora!ia lui era "ând ,ata să !â'neas"ă a ară "a o ra"&etă "ând$ dimpotrivă$ să se mi"'ore+e până "e nu se mai vedea delo". În vreme "e ă"ea pa'i 'i i,uri de dans e%"elente$ am "onstatat involuntar "ă mă"ar .ăr.atul a"esta nu pierduse o"a+ia de a învă!a să danse+e. 2ansa minunat. 0tun"i mi#am adus aminte din nou de s"orpion$ mai .ine +is de 7olly$ 'i i#am stri,at lui >oet&e: 4 Spune!i#mi$ 7olly nu este ai"i9 >oet&e a râs +,omotos. S#a dus la .iroul lui$ a des"uiat un sertar 'i a s"os de a"olo o "utie pre!ioasă din piele sau "ati ea$ des"&i+ând#o 'i invitându#mă să mă uit în ea. Înăuntru$ pe "ati eaua de "uloare în"&isă$ se a la un pi"ioru' de emeie$ mi" de tot$ impe"a.il$ strălu"itor$ un pi"ior deli"ios$ îndoit pu!in din ,enun"&i$ "u la.a întinsă$ terminându#se "u vâr urile ,in,a'e ale de,etelor. 0m întins mâna în inten!ia de a lua de a"olo pi"ioru'ul de "are mă îndră,ostisem pe lo"$ dar "ând am dat să#l prind "u două de,ete$ mi s#a părut "ă 1u"ăria se mi'"ă$ tresărind u'or$ "eea "e mi#a tre+it .ănuiala "ă a"ela ar putea să ie s"orpionul. 7i s#a părut "ă >oet&e în!ele,e "e se petre"e "u mine$ "ă to"mai a"esta usese s"opul urmărit de el$ "ă voise să#mi tre+eas"ă a"eastă nedumerire pro undă$ dis"ordia spasmodi"ă dintre râvnire 'i teamă. Ginea mi"u!ul 'i dră,ăla'ul s"orpion oarte aproape de a!a mea 'i vedea "um îl doream$ vedea "um dădeam îndărăt speriat$ iar lu"rul a"esta părea să#i a"ă o mare plă"ere. În vreme "e mă ne"ă1ea "u a"el o.ie"t plă"ut 'i peri"ulos$ îm.ătrânise iară'i$ era .ătrân de tot$ de o mie de ani$ părul îi era al. "a neaua$ iar "&ipul său ve'ted de om .ătrân râdea potolit$ neau+it$ el râse năvalni" în sinea lui "u a"el umor imprevi+i.il al .ătrânilor. 2upă "e m#am tre+it$ uitasem de visul meu$ a.ia mai târ+iu mi#am adus aminte de el. Se pare "ă dormisem aproape o oră a"olo$ în mi1lo"ul mu+i"ii 'i al or otei$ la masa din "râ'ma a"eea$ ni"iodată n#a' i "re+ut "ă voi i în stare de a'a "eva. Bata "ea dră,u!ă stătea dinaintea mea$ !inându#mi o mână pe umăr. 4 2ă#mi două sau trei măr"i$ spuse ea$ am "onsumat "eva din"olo. I#am dat portmoneul$ ea îl luă$ ple"ă 'i se întoarse de îndată. 4 0'a$ a"um pot să mai stau o "lipă "u tine$ pe urmă tre.uie să ple"$ am o întâlnire. 7#am speriat. 4 Cu "ine9 0m între.at#o eu într#un su let. 4 Cu un domn$ Harry$ puiule. 7#a invitat la .arul 5deon. 4 5&$ 'i eu "are "re+usem "ă n#o să mă la'i sin,ur. 4 0tun"i tre.uia să mă i invitat tu. Gi#a luat#o altul înainte. 3i$ dar tu o să e"onomise'ti$ în s"&im.$ ni'te .ani rumo'i. Cuno'ti .arul 5deon9 2upă mie+ul nop!ii$ numai 'ampanie. Botolii de "lu.$ or"&estră de ne,ri$ oarte ele,ant. /a toate astea nu mă ,ândisem. 4 0&$ am e%"lamat eu pe un ton ru,ător$ atun"i a""eptă invita!ia mea. 7i se pare oarte ires"$ a"um "ă suntem prieteni. 0""eptă#mi invita!ia 'i$ &ai$ te ro,$ să mer,em unde vrei tu. 4 2ră,u! din partea ta. 2ar uite "e e$ "uvântul e "uvânt$ am a""eptat 'i am să mă du" a"olo. Nu te mai o.osi6 Hai$ mai tra,e o du'"ă$ a mai rămas "eva vin în sti"lă. Îl .ei pe tot 'i pe urmă te du"i rumu'el a"asă 'i te "ul"i. Promite#mi. 4 Nu$ nu pot să mă du" a"asă. 4 0&$ "e !i#e 'i "u pove'tile astea ale tale6 Tot n#ai isprăvit "u >oet&e9 :În momentul a"ela mi#am amintit "ă to"mai îl visasem.; 2ar da"ă într#adevăr nu te po!i du"e a"asă$ atun"i rămâi$ ai"i po!i să în"&irie+i o "ameră. Arei să#!i a" rost de una9 Ideea mă mul!umi 'i am între.at#o unde voi putea s#o mai văd. Unde lo"uia9 N#am primit răspuns. Îmi +ise doar "ă n#aveam de"ât să o "aut 'i "ă o voi ,ăsi de îndată. 4 Nu#mi în,ădui să te invit9 4 Unde9

4 Unde vrei$ unde#!i pla"e !ie. 4 =ine. 2e"i pe mar!i$ la "ină la =ătrânul Bran"is"an$ eta1ul întâi. /a revedere6 7i#a întins mâna 'i$ a.ia a"um i#am remar"at#o$ era o mână "are se potrivea întru totul "u vo"ea ei rumoasă 'i plină$ inteli,entă 'i .lândă. 0 râs ironi"ă "ând i#am sărutat#o. În ultima "lipă se întoarse "ătre mine 'i îmi spuse: 4 Areau să#!i mai spun "eva în le,ătură "u >oet&e. Uite$ a"ela'i lu"ru "are !i s#a întâmplat !ie "u >oet&e$ adi"ă repulsia a!ă de ta.loul a"ela$ mi se întâmplă 'i mie uneori "u s in!ii. 4 Cu s in!ii9 3'ti atât de evlavioasă9 4 Nu$ nu sunt evlavioasă$ din pă"ate$ dar odată am ost 'i$ "ândva$ am să iu din nou. N#am timp de evlavie. 4 N#ai timp9 Tre.uie să ai timp pentru a'a "eva9 4 5$ ire'te. Tre.uie să ai timp "a să ii evlavios$ .a#!i tre.uie "&iar mai mult 'i anume să ii independent de timp6 Nu po!i să ii "u adevărat evlavios 'i$ în a"ela'i timp$ să trăie'ti în mi1lo"ul realită!ilor$ luând în serios timpul$ .anii$ .arul 5deon 'i toate lu"rurile de soiul ăsta. 4 În!ele,. 2ar "u s in!ii "um e9 4 Păi$ pe unii s in!i îi iu.es" oarte tare: pe -te an$ S ântul Bran"is" 'i pe al!ii. Uneori văd ta.louri "are îi în ă!i'ea+ă pe ei$ "a 'i pe 7ântuitor 'i pe 7ai"a 2omnului$ însă ima,inile sunt min"inoase$ alse$ proste'ti$ iar eu nu le pot su eri de el$ a'a "um tu nu su eri a"ea ima,ine a lui >oet&e. Când văd "âte un 7ântuitor sau "âte un S ânt Bran"is" atât de dul"ea, 'i de stupid$ 'i văd "um al!ii ,ăses" "ă asemenea ima,ini sunt rumoase 'i dătătoare de speran!ă simt "ă adevăratul 7ântuitor este 1i,nit în elul ăsta 'i îmi spun: a&$ la "e#a mai trăit 'i#a mai su erit atât de ,roa+ni"$ da"ă oamenii se mul!umes" "u un ta.lou în "are este în ă!i'at atât de stupid6 Cu toate a"estea$ 'tiu "ă 'i ima,inea mea despre 7ântuitor sau despre Bran"is" nu este alta de"ât a"eea pe "are 'i#o poate a"e un om$ "ă ea nu e,alea+ă ima,inea primordială$ "ă ima,inea 7ântuitorului pe "are eu o port în mine i#ar părea 7ântuitorului însu'i la el de stupidă 'i de nesatis ă"ătoare "um mi se par toate reprodu"erile dul"e,i. Nu spun asta "a să#!i 1ust i" proasta dispo+i!ie 'i mânia "are te#a "uprins din pri"ina ima,inii lui >oet&e$ nu$ nu ai dreptate. Gi#o spun numai pentru a#!i demonstra "ă pot să te în!ele,. Aoi ă'tia$ învă!a!ii 'i arti'tii$ ave!i în "apetele voastre el de el de lu"ruri deose.ite$ dar sunte!i 'i voi ni'te oameni la el "a "eilal!i$ 'i iată "ă 'i nouă$ "elorlal!i$ ne tre" prin "ap vise 'i 1o"uri. 0m .ă,at de seamă$ învă!ate domn$ "ă te "am âstâ"ise'i "ând a tre.uit să#mi istorise'ti povestea ta "u >oet&e 8 tre.uia să#!i dai toată silin!a$ pentru "a 'i o ată simplă "a mine să reu'eas"ă să#!i pri"eapă ideile. 3i$ a' vrea să#!i arăt totu'i "ă nu e nevoie să#!i dai "&iar atâta silin!a. Te în!ele,. 0'a. -i a"um destul6 Tre.uie să u,i în pat6 Ple"ă$ iar pe mine$ un servitor .ătrân m#a înso!it pe s"ări în sus$ .a mai mult$ întâi m#a între.at da"ă am .a,a1$ iar apoi$ a lând "ă nu am$ mi#a "erut să#i plătes" dinainte "eea "e el numea (ta%a de înnoptat). 7#a "ondus apoi pe o s"ară ve"&e$ întune"ată$ până într#o "ameră unde m#a lăsat sin,ur. 0"olo se a la un pat de lemn us"at$ oarte s"urt 'i tare$ iar pe perete atârnau o sa.ie 'i un portret în "ulori al lui >ari.aldi$ pre"um 'i o "oroană ve'te1ită$ rămasă de la săr.ătorirea vreunei aso"ia!ii oare"are. 0' i dat ori"ât să i avut o "ăma'ă de noapte. Cel pu!in aveam apă 'i un mi" prosop$ a'a în"ât am putut să mă spăl$ apoi m#am întins îm.ră"at în pat$ lăsând lumina aprinsă 'i re le"tând în voie. 0'adar$ pro.lema "u >oet&e se lămurise. Ce minunat a ost "ă#mi apăruse în vis6 -i ata a"easta în"ântătoare 8 a&$ de#a' i 'tiut "um o "&eamă6 Iată "ă dintr#odată$ s#a ivit un om$ un om viu$ "are a spart tul.urele "lopot de sti"lă al morti i"ării su. "are mă a lam$ întin+ându#mi mie$ "elui dinăuntru$ mâna ei$ o mână .ună$ rumoasă$ "aldă6 Iată "um se iviseră dintr#odată ni'te lu"ruri "are îmi tre+eau interesul$ la "are puteam să mă ,ândes" "u .u"urie$ "u în,ri1orare 'i în"ordare6 Iată "um se ivise$ dintr#odată$ o u'ă des"&isă prin "are via!a năvălea în mine6 Poate "ă voi reu'i să trăies" din nou$ poate "ă voi reu'i să iu din nou om. Su letul meu$ amor!it de atâta ră"eală$ aproape în,&e!at$ respira a"um

din nou$ âl âind somnoros din aripile#i mi"u!e 'i plăpânde. >oet&e venise la mine. 5 ată îmi porun"ise să mănân"$ să .eau$ să dorm$ îmi vor.ise "u prietenie$ râsese de mine$ îmi spusese "ă sunt un .ăie!andru prostu!. -i tot ea$ prietena a"easta minunată$ mi#a mai povestit 'i despre s in!i$ demonstrându#mi "ă ni"i mă"ar în "ele mai stranii momente de rătă"ire nu sunt de el sin,ur 'i neîn!eles$ "ă nu sunt delo" o e%"ep!ie .olnăvi"ioasă$ "ă am ra!i 'i surori$ "ă e%istă oameni "are mă în!ele,. 5are aveam s#o mai văd9 2a$ "u si,uran!ă$ în ea puteai să ai în"redere. Cuvântul e "uvânt. 0m dormit din nou$ am dormit patru$ "in"i ore. Când m#am tre+it era +e"e 'i "eva$ &ainele mi se .o!iseră$ eram dărâmat de o.oseală$ în minte îmi stăruia amintirea unui lu"ru în,ro+itor$ "are se petre"use ieri$ dar mă înviorasem$ eram plin de speran!ă$ plin de ,ânduri .une. Întors în lo"uin!a mea$ nu am mai sim!it ni"i urmă din ,roa+a pe "are mi#o tre+ea ieri ideea întoar"erii a"asă. Pe s"ară$ "eva mai sus de arau"arie$ m#am întâlnit "u (mătu'a)$ "u proprietara mea$ pe "are o vedeam rareori$ dar a "ărei ăptură prietenoasă îmi plă"ea oarte mult. Întâlnirea nu prea mi#era pe pla" "ă"i$ ori"um$ eram "am răvă'it 'i nedormit$ nepieptănat 'i ne.ăr.ierit. 0m salutat#o 'i am dat să mer, mai departe. 2e o.i"ei îmi respe"ta dorin!a de a rămâne sin,ur 'i de a nu i .ă,at în seamă$ dar astă+i se părea "ă$ într#adevăr$ vălul dintre mine 'i lumea în"on1urătoare se destrămase$ "ă o .arieră "ă+use 8 ea se opri în lo" râ+ând. 4 0!i um.lat "rean,a$ domnule Haller$ noaptea asta n#a!i dormit în patul dumneavoastră. Se vede trea.a "ă sunte!i oarte o.osit6 4 2a$ am +is eu$ i+.u"nind în râs$ am avut o noapte "am animată 'i$ "um n#am vrut să stri" .unul renume al "asei dumneavoastră$ am dormit la un &otel. Respe"t oarte mult lini'tea 'i respe"ta.ilitatea a"estei "ase$ uneori mi se pare "ă eu sunt ai"i un el de "orp străin. 4 2e "e vă .ate!i 1o"$ domnule Haller9 4 Aai$ dar nu#mi .at 1o" de"ât de mine însumi. 4 To"mai lu"rul a"esta nu ar tre.ui să#l a"e!i. În "asa mea nu tre.uie să vă sim!i!i "a un ("orp străin). Tre.uie să trăi!i a'a "um vă pla"e 'i să a"e!i tot "eea "e dori!i. 0m avut eu 'i "&iria'i oarte$ oarte respe"ta.ili$ "u adevărat e%emplari$ dar ni"iunul nu a ost atât de lini'tit$ ni"iunul nu ne#a deran1at atât de pu!in "a dumneavoastră. -i a"um 8 n#a!i vrea să .e!i un "eai9 Nu am putut re+ista. 7i#a adus "eaiul la ea în salon$ unde atârnau rumoasele ta.louri ale .uni"ilor$ unde se a lau mo.ile rămase de la .uni"i* am pălăvră,it ni!elu'$ iar ama.ila doamnă a lă$ ără$ de apt$ să mă i între.at$ .a una$ .a alta din via!a 'i din ,ândurile mele$ as"ultându#mă "u un ameste" de respe"t 'i ,lumea!ă superioritate maternă$ ameste" pe "are emeile inteli,ente îl mani estă a!ă de unele "iudă!enii ale .ăr.a!ilor. 0 venit vor.a 'i despre nepotul ei 'i mi#a arătat$ în "amera de alături$ un aparat de radio pe "are a"esta îl me'terise de "urând$ în timpul său li.er. Tânărul a"ela silitor stătea seară de seară$ "a să în"ropeas"ă o asemenea ma'inărie$ as"inat de ideea transmisiei ără ir$ adorându#l "u evlavie$ în ,enun"&i$ pe 2umne+eul te&ni"ii "are reu'ise$ după milenii$ să des"opere 'i să des"rie$ oarte in"omplet$ lu"ruri pe "are ori"e ,ânditor le "unos"use 'i le olosise dintotdeauna "u mai multă în!elep"iune. 0m dis"utat 'i despre a"este lu"ruri$ "ă"i mătu'a în"lina pu!in spre evlavie 'i nu#i displă"eau dis"u!iile re eritoare la reli,ie. I#am spus "ă ve"&ilor indieni le era oarte .ine "unos"ută omnipre+en!a tuturor or!elor 'i aptelor$ te&ni"a ne ă"ând alt"eva de"ât să impună o in imă parte din a"eastă "ertitudine în "on'tiin!a ,enerală$ "onstruind în a"est s"op$ mai ales în domeniul undelor sonore$ un re"eptor 'i un emi!ător "are$ deo"amdată$ erau în"ă în,ro+itor de imper e"te. 2ar "eea "e usese mai important în 'tiin!a 0nti"&ită!ii$ irealitatea timpului$ nu a ost sesi+ată până a"um de te&ni"ă$ însă .ineîn!eles "ă până la urmă va i (des"operită) 'i ea$ în"ăpând pe mâinile +eloase ale in,inerilor. S#ar prea putea "a nu peste multă vreme să se des"opere "ă în 1urul nostru tălă+uies" nu numai ima,inile 'i întâmplările pre+ente$ momentane$ "i a'a "um mu+i"a de la Paris 'i de la =erlin poate i as"ultată a"um 'i la Bran@ urt sau Diiri"&$ se va 'ti "ă toate "ele întâmplate "ândva au ost înre,istrate 'i se păstrea+ă inta"te 'i "ă$ într#o

.ună +i$ "u sau ără ir$ "u sau ără +,omote de ond$ îi vom au+i vor.ind pe re,ele Solomon 'i pe Halt&er von der Ao,elMeide. 2ar 'i "ă toate a"estea$ la el "a 'i în"eputurile radioului în +ilele noastre$ nu vor servi oamenilor de"ât pentru "a să u,ă de ei în'i'i 'i de !elurile lor$ în"on1urându#se "u o re!ea din "e în "e mai deasă de divertismente 'i preo"upări inutile. Nu am dat ,las a"estor lu"ruri$ "e#mi erau amiliare$ pe o.i'nuitul ton de înver'unare 'i ironie la adresa epo"ii 'i a te&ni"ii$ "i în ,lumă$ în 1oa"ă$ iar mătu'a +âm.ea. În elul a"esta am petre"ut mul!umi!i aproape o oră împreună$ .ând "eai. 5 invitasem pe rumoasa 'i strania ată de la Aulturul Ne,ru pentru +iua de mar!i$ 'i nu mi#a ost delo" u'or să#mi omor timpul până atun"i. Iar "ând$ în "ele din urmă$ veni 'i +iua de mar!i$ a.ia atun"i mi#am dat seama$ "u o limpe+ime în ri"o'ătoare$ de importan!a le,ăturii mele "u a"eastă ată ne"unos"ută. Nu mă mai ,ândeam de"ât la ea$ de ea îmi le,asem toate speran!ele$ eram dispus să a" "ele mai mari sa"ri i"ii pentru ea 'i să mă arun" la pi"ioarele ei$ ără să mă i îndră,ostit$ totu'i$ "âtu'i de pu!in de dânsa. 3ra su i"ient să#mi ima,ine+ "ă nu va respe"ta întâlnirea noastră sau "ă va uita de ea$ pentru "a să#mi dau .ine seama în "e situa!ie mă a lam* lumea ar i devenit din nou sear.ădă$ +ilele ar i devenit la el de "enu'ii 'i lipsite de importan!ă$ împre1urul meu s#ar i răspândit din nou lini'tea 'i în"remenirea "ea ,roa+ni"ă 'i pentru mine n#ar mai i e%istat ni"i o altă "ale de s"ăpare din a"est iad al tă"erii de"ât .ri"iul. În a"este "âteva +ile însă .ri"iul nu#mi devenise de el mai dra,$ "i rămăsese la el de în,ro+itor. Iar lu"rul "el mai di+,ra!ios era ri"a pro undă$ "are îmi strân,ea inima "a într#un "le'te$ mi#era teamă de tăietura din .ere,ata mea$ mă temeam de moarte "u un instin"t săl.ati" 'i în"ăpă!ânat de "onservare 'i de re+isten!ă$ de par"ă a' i ost "el mai sănătos om$ iar via!a mea$ un paradis. 7i#am e%aminat situa!ia "u o "laritate deplină 'i lipsită de ori"e mena1amente$ în!ele,ând "ă to"mai "on li"tul insuporta.il dintre neputin!a de a trăi 'i neputin!a de a muri era "au+a pentru "are ne"unos"uta a"eea$ mi"u!a 'i dră,ăla'a dansatoare de la Aulturul Ne,ru$ mi se părea atât de importantă. 3a însemna pentru mine o erestrui"ă$ o antă in imă de lumină în iadul întune"at al spaimei. 3a însemna mântuirea$ drumul spre "erul li.er. 3a tre.uia să mă înve!e să trăies" sau să mor$ ea tre.uia să#mi atin,ă "u mâna ei ener,i"ă 'i rumoasă inima împietrită$ în"ât la a"eastă atin,ere a vie!ii să în loreas"ă sau să se trans orme în "enu'ă. Nu eram în stare să mă între. de unde lua ea asemenea or!e$ de unde îi venea puterea a"eea ma,i"ă$ din "e "au+e taini"e se năs"use pro unda ei importan!ă pentru destinul meu$ nu#mi păsa de toate a"estea* nu aveam ni"i un interes să a lu a"este lu"ruri. Ni"i un el de "uno'tin!e sau revela!ii nu mai pre+entau interes pentru mine$ mă îndopasem până la sa!ietate "u ele$ iar "&inul 'i ru'inea "ea mai tăioasă 'i mai .at1o"oritoare "onstau în a"eea "ă îmi de ineam atât de limpede propria stare$ "ă eram atât de "on'tient de ea. Îl vedeam dinaintea mea pe a"est individ$ pe animalul a"esta$ lupul de stepă$ "a pe o mus"ă prinsă într#o plasă$ privind "um soarta îl purta spre "lipa de"isivă$ "um se în"ur"ase 'i atârna lipsit de apărare în plasă$ "um păian1enul se pre,ătea să ata"e$ 'i "um la el de aproape părea să ie 'i mâna salvatoare. 0' i putut spune o sumedenie de lu"ruri dintre "ele mai inteli,ente 'i mai pătrun+ătoare "u privire la "onte%tul 'i "au+ele su erin!ei mele$ ale .olii su letului meu$ ale ne.uniei 'i nevro+ei$ "ă"i me"anismul a"esta era prea transparent pentru mine. Ceea "e#mi lipsea mie nu erau însă "uno'tin!ele 'i în!ele,erea$ eu doream "u disperare să trăies"$ să de"id$ să#mi iau elan 'i să săvâr'es" saltul înainte. Cu toate "ă$ în "ele "âteva +ile de a'teptare$ nu m#am îndoit ni"i un moment "ă prietena mea se va !ine de "uvânt$ în ultima +i eram oarte nelini'tit 'i în"er"at de îndoială* ni"iodată în via!a mea nu a'teptasem "u mai multă neră.dare lăsarea serii. -i$ în vreme "e tensiunea 'i neră.darea mea atinseră "ote aproape insuporta.ile$ sim!eam totodată "ă ele îmi a" minunat de .ine: eu$ de+amă,itul$ "el "are nu mai a'teptasem de multă vreme nimi"$ nu mă mai .u"urasem de nimi"$ trăiam a"um momente neîn"&ipuit de rumoase 'i de noi$ era minunat să aler, toată +iuli"a "uprins de nelini'te$ de teamă 'i de o "rân"enă a'teptare$ să#mi ima,ine+ dinainte elul în "are vor de"ur,e întâlnirea$ dis"u!iile 'i în"otro mă va du"e seara a"eea$ era minunat să mă .ăr.ieres" 'i să mă îm.ra" în a"est s"op. :Cu ,ri1ă deose.ită$ "ăma'ă nouă$ "ravată nouă$

'ireturi noi la panto i.; Nu#mi păsa "ine era eti'"ana a"easta inteli,entă 'i misterioasă$ 'i din "e motiv anume a""eptase le,ătura "u mine* ea e%ista$ minunea se petre"use$ întâlnisem iară'i un om$ sim!eam din nou po tă de via!ă6 Sin,urul lu"ru important pentru mine era "a totul să "ontinue$ "a eu să rămân în "âmpul de atra"!ie al a"estei or!e$ să#mi "ălău+es" pa'ii după steaua a"easta. 0&$ n#am să uit "lipa în "are am vă+ut#o din nou6 -edeam în ve"&iul 'i ti&nitul restaurant la o măsu!ă pe "are o "omandasem tele oni" dinainte$ de'i nu ar i ost ne"esar$ 'i studiam lista de .u"ate* într#un pa&ar "u apă pusesem două or&idee rumoase$ "umpărate anume pentru prietena mea. 3a mă ă"use să o a'tept un timp$ dar eram sin,ur "ă va veni$ a'a "ă m#am mai lini'tit. -i iat#o venind$ se opri în dreptul ,ardero.ei$ adresându#mi un salut doar "u privirea atentă$ par"ă "er"etătoare a o"&ilor ei "ăprui. 0m o.servat "u suspi"iune elul în "are "&elnerul se "omporta a!ă de ea. 2ar$ slavă 2omnului$ ni"i urmă de intimitate$ de amiliaritate$ "ore"titudinea lui era irepro'a.ilă. -i "u toate a"estea se "uno'teau$ ea îi spunea pe nume 8 3mil. Când i#am o erit or&ideele$ a râs .u"uroasă. 4 Ce dră,u! din partea ta$ Harry. Aoiai să#mi a"i un "adou 'i n#ai 'tiut prea .ine "e să ale,i$ n#ai 'tiut prea .ine în "e măsură aveai dreptul să#mi a"i "adouri$ da"ă nu "umva am să mă simt 1i,nită 'i atun"i mi#ai "umpărat or&idee$ ele nu sunt de"ât ni'te lori$ dar au un pre! destul de piperat. 0'adar$ î!i mul!umes" rumos. 2e apt am să#!i spun din "apul lo"ului "ă nu vreau să#mi a"i "adouri. 3u trăies" de pe urma .ăr.a!ilor$ însă nu vreau să trăies" de pe urma ta. 3i$ dar "e te#ai s"&im.at6 0proape "ă nu te mai re"unos". 0"um "âteva +ile arătai de par"ă a.ia usese'i "o.orât din 'trean,$ iar a"um ai din nou o în ă!i'are aproape omeneas"ă. Ia spune# mi$ mi#ai e%e"utat ordinul9 4 Ce ordin9 4 2aK uitu" mai e'ti6 Aoiam să 'tiu da"ă a"um po!i să danse+i o%trot6 7i#ai spus "ă nu# !i dore'ti nimi" mai mult de"ât să prime'ti ordine de la mine$ "ă nu "uno'ti ni"i o plă"ere mai mare de"ât a"eea de a mi te supune. Î!i mai adu"i aminte9 4 5$ da$ 'i "&iar a'a vreau să ie6 Iau oarte în serios lu"rul a"esta. 4 -i totu'i n#ai învă!at să danse+i9 4 Se poate învă!a a'a "eva atât de repede$ în numai "âteva +ile9 4 Bire'te. Bo%trotul se poate învă!a într#o oră$ .ostonul în două. Pentru tan,ou î!i tre.uie mai mult timp$ dar n#ai tu nevoie de a'a "eva. 4 0"um$ însă$ tre.uie să#!i a lu în ine$ numele6 7ă privi "âteva "lipe tă"ută. 4 S#ar putea să mi#l ,&i"e'ti. 7i#ar a"e plă"ere da"ă mi l#ai putea ,&i"i. Bii atent 'i uită#te .ine la mine. 5are să nu i remar"at în"ă aptul "ă$ uneori$ "&ipul meu seamănă "u "el al unui .ăie!andru9 0'a "a a"um de pildă9 Într#adevăr$ privind#o "u mare aten!ie$ a tre.uit să#i dau dreptate$ avea "&ipul unui .ăie!andru. 7i#am în,ăduit un ră,a+ de un minut$ iar "&ipul a"ela în"epu să#mi spună "eva 'i să#mi adu"ă aminte de propria "opilărie 'i de prietenul meu de pe atun"i$ pe nume Hermann. Pre! de o se"undă am avut impresia "ă se metamor o+ase pe deplin în persoana a"elui Hermann. 4 2a"ă ai i .ăiat$ i#am spus "u mirare$ ar tre.ui să te "&eme Hermann. 4 Cine 'tie$ poate "&iar sunt un .ăiat "are$ a"um$ s#a travestit numai$ +ise ea în ,lumă. 4 Te "&eamă Hermina9 3a "on irmă dând radioasă din "ap$ .u"urându#se "ă ,&i"isem. În momentul a"ela ni se aduse supa$ am în"eput să mân"ăm$ iar ea se amu+a "opilăre'te. 2in tot "eea "e#mi plă"ea la ea$ erme"ându#mă$ deose.it de dră,u!ă 'i de neo.i'nuită mi se părea putin!a ei de a tre"e oarte .rus" de la serio+itatea "ea mai pro undă la veselia "ea mai +,omotoasă 'i invers$ ără "a$ în a"est timp$ să se i s"&im.at sau să se i s"&imonosit în vreun el sau altul$ era "a un "opil iste!. 0"um se înveseli o vreme$ mă ta"&ină în le,ătură "u o%trotul$ .a "&iar îmi dădu ni'te lovituri

"u pi"ioarele$ lăudă mân"area "u mult +el 'i remar"ă silin!a pe "are o dovedisem "ând m#am îm.ră"at$ 'i "u toate a"estea avea să#mi mai a"ă o serie întrea,ă de repro'uri "u privire la elul "um arătam. În a"est răstimp am între.at#o: 4 Cum ai reu'it a'a$ dintr#odată$ să ară!i "a un .ăie!andru$ în"ât am putut să#!i ,&i"es" numele9 4 Păi reu'ita asta !i se datore'te !ie. Nu în!ele,i$ domnule savant$ "ă#!i sunt pe pla" 'i "ă importan!a pe "are mi#o a"or+i vine to"mai din aptul "ă eu sunt pentru tine un el de o,lindă$ "ă în interiorul meu e%istă "eva anume$ "are î!i răspunde 'i te în!ele,e9 În ond$ oamenii ar tre.ui să#'i ie re"ipro" o,lin+i$ să#'i răspundă unul altuia$ să#'i ie e"ou$ dar &u&ure+ii "a tine sunt stranii 'i "ad u'or pradă vră1ilor$ în"ât nu mai sunt în stare ni"i să vadă$ ni"i să "iteas"ă în o"&ii altor oameni$ în"ât nimi" nu le mai tre+e'te interesul. 2ar "ând un asemenea &u&ure+ întâlne'te iară'i un "&ip$ "are îl prive'te "u adevărat 'i în "are ,&i"e'te "eva "e adu"e a răspuns 'i a înrudire$ ei da$ atun"i simte ire'te 'i el "e e .u"uria. 4 Tu 'tii de toate$ Hermina$ am e%"lamat eu mirat. 3ste înto"mai a'a "um spui tu. -i totu'i ai o ire "u totul 'i "u totul di erită de a mea6 3'ti e%a"t opusul meu* ai tot "e îmi lipse'te mie. 4 0sta e impresia ta$ +ise ea la"oni"$ 'i e .ine a'a. -i iată "ă pe "&ipul ei$ "are mi se părea într#adevăr "a o o,lindă$ se a'ternu un nor ,reu de serio+itate$ "&ipul ei între, radia serio+itate$ tra,ism$ "a dintr#un &ău$ "a din or.itele ,oale ale unei mă'ti. În"et$ s"o!ând vor.ă după vor.ă$ îmi spuse par"ă în silă: 4 3i$ nu uita "eea "e mi#ai spus "&iar tu6 7i#ai spus "ă pot să#!i dau ordine 'i "ă tu$ îndeplinind toate porun"ile mele$ o să te .u"uri. Să nu ui!i lu"rul ăsta6 Pentru "ă$ tre.uie să 'tii mi"u!ul meu Harry$ "ă a'a "um eu repre+int "eva pentru tine$ tot ast el repre+in!i 'i tu "eva pentru mine$ "ă a'a "um "&ipul meu î!i dă unele răspunsuri$ "ă a'a "um "eva anume din persoana mea te întâmpină 'i î!i inspiră în"redere$ a"ela'i lu"ru mi se întâmplă 'i mie în momentul în "are te prives". Când$ nu de mult$ te#am vă+ut intrând la Aulturul Ne,ru$ o.osit 'i a.sent$ 'i plutind par"ă departe de a"eastă lume$ am avut imediat sentimentul "ă$ iată$ omul a"esta o să mi se supună$ pentru "ă dorin!a lui nemărturisită este "a eu să#i dau ordine6 Ceea "e am să 'i a"$ ăsta#i motivul pentru "are am intrat în vor.ă "u tine$ ăsta#i motivul pentru "are ne# am împrietenit. Aor.ea "u o serio+itate atât de pro undă$ su letul ei era supus unei presiuni atât de mari$ în"ât nu îmi dădeam .ine seama "e se întâmplă 'i "ăutam să o "alme+ 'i să#i distra, aten!ia. 2ar ea s"ăpă de în"er"ările mele$ simplu$ în"runtându#'i sprân"enele$ privindu#mă stăruitor 'i "ontinuând apoi "u o vo"e re"e "a ,&ea!a: 4 0s"ultă "e#!i spun$ mi"u!ul meu$ tre.uie să te !ii de "uvânt$ alt el o să#!i pară rău. 5 să#!i dau multe porun"i$ iar tu o să le îndepline'ti$ porun"i dră,ăla'e$ porun"i plă"ute$ o să#!i a"ă mare plă"ere să li te supui. Iar în "ele din urmă o să îndepline'ti 'i ultima mea porun"ă$ Harry. 4 5 voi îndeplini$ am spus eu "u voin!a pe 1umătate în rântă. Care va i ultima ta porun"ă pentru mine9 3u însă o 'i presim!eam$ 2umne+eu 'tie de "e. 3a se "utremură$ s"uturată par"ă de un mi" ior re"e$ tre+indu#se par"ă$ în"etul "u în"etul$ din starea a"eea a ei de "on"entrare. Nu mă s"ăpa delo" din o"&i. 2intr#odată$ "&ipul ei se întune"ă 'i mai mult. 4 0r i mai în!elept din partea mea să nu#!i spun. 2ar nu vreau să iu în!eleaptă$ Harry$ nu de data asta. 2impotrivă. 0s"ultă#mă "u aten!ie6 0i să au+i$ ai să ui!i iară'i$ ai să râ+i 'i ai să plân,i din pri"ina asta. Bii atent$ mi"u!ul meu6 0m să mă 1o" "u tine pe via!ă 'i pe moarte$ ră!ioare$ 'i vreau să#mi dau "ăr!ile pe a!ă$ arătându#!i#le în"ă înainte de a în"epe 1o"ul. În vreme "e spunea toate a"estea$ "&ipul ei era atât de rumos$ de nepământes"6 În o"&i îi plutea re"e 'i luminoasă triste!ea unei "ertitudini$ o"&ii a"e'tia păreau să i "unos"ut 'i să#'i i

asumat tot elul de su erin!e inima,ina.ile. Aor.ea "u di i"ultate$ de par"ă lim.a îi era împiedi"ată$ vor.ea par"ă "u ,ura unui om al "ărui "&ip de,erase de ,er* dar printre .u+e$ pe la "ol!urile ,urii$ i se vedea din "ând în "ând vâr ul lim.ii$ al "ărui 1o" "ontrasta "u privirea 'i "u vo"ea ei$ trădând o sen+ualitate dul"e$ 1u"ău'ă$ dorin!a ier.inte de a se în rupta din plă"eri. Pe runtea "almă$ netedă$ îi atârna o .u"lă mi"ă$ iar de a"olo$ din "ol!ul a"ela al run!ii în "are se a la .u"la$ se nă'tea din "ând în "ând$ "a un su lu viu$ unda asemănării "u un .ăie!andru$ unda vră1ii ma,i"e a &erma roditului. 5 as"ultam în ri"o'at$ dar "am .uimă"it$ pe 1umătate a.sent. 4 Î!i pla"$ a "ontinuat ea$ to"mai din motivul pe "are !i l#am spus de1a* eu !i#am învins sin,urătatea$ te#am prins "ând te a lai "&iar în pra,ul iadului 'i te#am tre+it din nou. 2ar a'tept mai mult din partea ta$ mult mai mult. Areau să te a" să te îndră,oste'ti de mine. Nu$ nu mă "ontra+i"e$ lasă#mă să vor.es"6 Î!i pla" oarte mult$ o simt$ 'i îmi e'ti re"unos"ător$ dar nu te#ai îndră,ostit în"ă de mine. Areau să te a" să te îndră,oste'ti$ asta mi#e meseria* "ă"i din a'a "eva trăies"$ din is"usin!a de a#i a"e pe .ăr.a!i să se îndră,osteas"ă de mine. Însă ii oarte atent$ nu a" lu"rul a"esta pentru "ă te#a' ,ăsi neapărat în"ântător. Sunt tot atât de pu!in îndră,ostită de tine$ Harry$ "a 'i tu de mine. 2ar am nevoie de tine$ la el "um tu ai nevoie de mine. Tu ai nevoie de mine$ în momentul de a!ă$ pentru "ă e'ti de+nădă1duit 'i î!i tre.uie "ineva "are să te împin,ă în apă 'i să te înviore+e ast el din nou. 0i nevoie de mine "a să înve!i să danse+i$ să înve!i să râ+i$ să înve!i să trăie'ti. 3u însă am nevoie de tine nu a"um$ "i mai târ+iu$ 'i anume$ pentru "eva oarte important 'i rumos. Când te vei i îndră,ostit de mine am să#!i dau ultima mea porun"ă$ iar tu ai să te supui 'i va i .ine a'a 'i pentru tine$ 'i pentru mine. /uă din pa&ar una din or&ideele violet#maronii$ "u iri+ări ver+ui$ î'i aple"ă "&ipul o "lipă deasupra ei$ privind i% la loarea a"eea. 4 N#o să#!i vină u'or$ dar ai s#o a"i. 5 să#mi îndepline'ti porun"a 'i ai să mă omori. 0sta e. Nu mai între.a nimi"6 Privind în "ontinuare la or&idee$ amu!i$ "&ipul i se destinse s"ăpat de povara tensiunii 'i des"&i+ându#se "a .o.o"ul unei lori$ apoi$ dintr#odată$ pe .u+ele ei se ivi un surâs erme"ător$ în vreme "e o"&ii ei mă mai priviră o "lipă i"'i$ as"ina!i. Iar a"um î'i s"utură "apul "u mi"u!a ei .u"lă de .ăie!andru$ .ău o în,&i!itură de apă$ î'i aminti "ă stăteam la masă 'i se năpusti asupra .u"atelor "u o imensă po tă de mân"are. 0u+isem limpede ie"are "uvânt al înspăimântătorului ei dis"urs$ .a "&iar ,&i"isem (ultima porun"ă) a ei în"ă dinainte de a o i e%primat$ a'a în"ât a"el (ai să mă omori) nu mă mai în ri"o'ase. Tot "e spunea suna "onvin,ător$ aidoma unui ,las al destinului$ a""eptam totul ără să mă apăr 'i$ totu'i$ în po ida serio+ită!ii uneste "u "are rostise a"ele "uvinte$ nu puteam să "red "ă aveam de#a a"e "u "eva pe deplin real sau serios. 5 latură a su letului meu îi sor.ea "uvintele$ dându#le "re+are$ o altă latură a su letului meu "lătina din "ap "u .unătate$ "onstatând "ă$ a'adar$ până 'i o ată atât de inteli,entă$ de sănătoasă 'i de si,ură pe ea "a Hermina avea la rându#i antasmele 'i stările sale de rătă"ire. -i a.ia termină de spus ultimul ei "uvânt$ "ă un văl de ireal 'i de de'ertă"iune învălui întrea,a s"enă. 5ri"um$ nu puteam a"e saltul înapoi$ revenind la plau+i.il 'i la real "u a"eea'i u'urin!ă de dansator pe sârmă "a Hermina. 4 2e"i eu te voi omorî "ândva9 0m între.at#o "u un u'or aer visător$ în vreme "e ea râdea iară'i$ tăind de +or "arnea de pasăre din ar urie. 4 Bire'te$ dădu a irmativ din "ap$ dar să lăsăm asta$ suntem la masă. Harry$ ii ama.il 'i mai "omandă#mi pu!ină salată verde6 N#ai po tă de mân"are9 Cred "ă tre.uie să înve!i mai întâi tot "eea "e$ pentru "eilal!i oameni$ înseamnă ni'te lu"ruri ire'ti$ va tre.ui să înve!i până 'i .u"uria de a mân"a. 0'adar$ prive'te$ mi"u!ule$ ăsta este un "opănel de ra!ă$ iar desprinderea a"estei "ărni al.e$ deli"ioase$ de pe os este "a o săr.ătoare$ în"ât în inima ta tre.uie să sim!i a"eea'i po tă$ în"ordare 'i mul!umire "a îndră,ostitul "are î'i a1ută dră,u!a să se eli.ere+e pentru prima dată din ve'minte. 0i în!eles9 Nu9 3'ti un prostăna". Bii atent$ î!i dau o .u"ă!i"ă din "opănelul ăsta rumos de ra!ă$ ai să ve+i. 0'a$ des"&ide ,ura6

4 5 $ daK mo turos mai e'ti6 2umne+eule$ uită#te la el$ a tras "u o"&iul la mesele ve"ine$ "a să se asi,ure "ă nu e o.servat$ "ând ia o îm.u"ătură din ur"uli!a mea6 N#ai ni"i o ,ri1ă$ iu rătă"itor "e e'ti$ n#am să te a" de ru'ine. 2ar da"ă pentru "a să ,u'ti dintr#o plă"ere ai nevoie mai întâi de apro.area altora$ apoi "&iar "ă nu e'ti de"ât un ,ă,ău!ă. S"ena de adineauri devenea din "e în "e mai ireală$ îmi venea din "e în "e mai ,reu să "red "ă o"&ii a"e'tia mă priviseră$ "u numai "âteva minute mai înainte$ atât de dur 'i în ri"o'ător. 5$ dar în toate a"este lu"ruri Hermina era înto"mai "a via!a însă'i: întotdeauna dăruită "lipei$ ni"iodată previ+i.ilă. 0"um mân"a$ luând în serios "opanul de ra!ă 'i salata$ tortul 'i li"&iorul$ "onsiderându#le o.ie"te ale .u"uriei 'i ale 1ude"ă!ii ei de valoare$ ale dis"u!iei 'i ima,ina!iei ei. Cum i se lua ar uria de dinainte$ în"epea un "apitol nou. Bemeia a"easta$ "are mă în!elesese per e"t$ "are părea să 'tie mai multe despre via!ă de"ât to!i în!elep!ii$ trăia "a un "opil$ ă"ea mi"ul 1o" al trăirii "lipei pre+ente "u atâta artă$ în"ât reu'ise să mă "onvin,ă să devin$ ără doar 'i poate$ dis"ipolul ei. Indi erent da"ă asta însemna o înaltă în!elep"iune ori o naivitate dintre "ele mai simple: via!a nu putea să#l a e"te+e "u nimi" pe "el "are se pri"epea să trăias"ă ast el "lipa de a!ă$ pe "el "are î'i trăia pre+entul "u atâta intensitate$ iind "apa.il să apre"ie+e "u atâta ,ri1ă 'i .unăvoin!ă ori"e loare "are#i ie'ea în "ale$ ori"e valoare momentană$ ie ea "ât de mi"ă$ a a"estui 1o". Copilandra a"easta veselă "u o imensă po tă de mân"are$ "u toată 1oa"a ei de ,urmandă$ să i ost oare o visătoare 'i$ în a"ela'i timp$ o isteri"ă preo"upată de ,ândul mor!ii$ sau o minte "are "al"ula totul la re"e$ vrând să mă a"ă$ deli.erat 'i "u sân,e re"e$ să mă îndră,ostes" de ea 'i să devin s"lavul ei9 0sta era "u neputin!ă. Nu$ pur 'i simplu ea se lăsa urată de moment atât de plenar$ în"ât rea"!iona "u sensi.ilitate la "apri"iile ori"ărui ,en de veselie$ dar 'i la înne,urările de ori"e el$ i+vorâte din stră undurile îndepărtate ale su letului$ trăindu#le din plin. 0"eastă Hermina$ pe "are astă+i o vedeam pentru a doua oară 'tia totul despre mine 'i mi se părea imposi.il să am vreodată un se"ret a!ă de ea. Se prea putea "a ea să nu#mi i în!eles pe deplin via!a spirituală* pro.a.il "ă a e"!iunea mea a!ă de mu+i"ă$ de >oet&e$ de Novalis sau de =audelaire o depă'ea 8 dar ni"i lu"rul a"esta nu era oarte si,ur$ poate "ă pentru ea nu repre+enta ni"i o di i"ultate. -i "&iar de#ar i ost a'a 8 "e mai rămăsese din (via!a mea spirituală)9 Nu se s ărâmase ea$ oare$ în "io.uri$ pier+ându#'i ori"e sens9 Nu am însă ni"i o îndoială "ă ea va în!ele,e toate "elelalte pro.leme 'i aspira!ii ale mele$ in"lusiv pe "ele oarte personale. Nu va tre"e multă vreme 'i voi putea vor.i "u ea despre lupul de stepă$ despre tratat$ despre tot "eea "e până a"um nu e%istase de"ât pentru mine 'i despre "are ni"iodată nu s"osesem vreun "uvânt a!ă de alt"ineva. Nu m#am putut împiedi"a să în"epem imediat. 4 Hermina$ am spus eu$ mi s#a întâmplat de "urând un lu"ru straniu. Un ne"unos"ut mi#a dat o .ro'uri"ă tipărită$ "eva în ,enul unui "aie!el de .âl"i$ iar în .ro'uri"ă era des"risă idel povestea vie!ii mele$ adi"ă tot "eea "e se re eră la mine. Di 'i tu$ nu#i a'a "ă#i straniu9 4 Cum se nume'te .ro'uri"a9 7#a între.at ea într#o doară. 4 Se nume'te Tratat despre lupul de stepă. 4 5$ "e minunat sună: lup de stepă6 -i tu e'ti lupul de stepă9 C&iar tu e'ti a"ela9 4 2a$ eu sunt a"ela. 3u sunt "el "are pe 1umătate este om$ pe 1umătate$ lup$ sau "el "are î'i în"&ipuie "ă este a'a. Nu mi#a răspuns. 7ă privea atentă$ s"rutându#mi o"&ii$ "er"etându#mi mâinile$ iar pentru o "lipă în privirea 'i pe "&ipul ei se a'ternură din nou pro unda serio+itate 'i pasiunea a"eea tul.ure de mai înainte. 0m avut impresia "ă ,&i"es" la "e se ,ândea: eram eu oare în su i"ientă măsură lupul a"ela "are tre.uia să#i poată îndeplini (ultima porun"ă)9 4 Bire'te "ă e o în"&ipuire a ta$ spuse re"ăpătându#'i voia .ună$ sau$ da"ă vrei$ poe+ie. 2ar "eva e la mi1lo". 0stă+i nu e'ti lup$ dar a"um "âteva +ile "ând ai intrat în salon a'a$ de par"ă a.ia "ă+use'i din lună$ atun"i aveai în tine o por!ie .ună de iară 'i to"mai asta mi#a plă"ut. Se întrerupse$ "ă"i părea să#i i venit su.it o idee$ apoi spuse par"ă în"remenită:

4 Stupid mai sună "uvintele de ,enul ( iară) sau (animal de pradă)6 N#ar tre.ui să se vor.eas"ă ast el despre animale. 2e multe ori ele sunt ioroase$ dar sunt mult mai la lo"ul lor de"ât oamenii. 4 Ce înseamnă (la lo"ul lor)9 Ce vrei să spui "u asta9 4 Păi uită#te 'i tu la un animal$ la o pisi"ă$ un "âine$ o pasăre sau "&iar la unul dintre animalele a"elea mari 'i rumoase de la ,rădina +oolo,i"ă$ la o pumă sau o ,ira ă6 3ste imposi.il să nu o.servi "ă toate sunt la lo"ul lor$ "ă a.solut ni"i un animal nu se simte stin,&erit$ nu e%istă ni"iunul "are să n#ai.ă &a.ar "e are de ă"ut sau "um tre.uie să se "omporte. Ni"iunul dintre ele nu vrea să te lin,u'eas"ă$ ni"iunul nu vrea să te impresione+e. Nu 1oa"ă teatru. Sunt e%a"t a'a "um sunt ele$ înto"mai "a pietrele 'i lorile sau "a stelele de pe "er. În!ele,i9 În!ele,eam. 4 2e "ele mai multe ori animalele sunt triste$ a "ontinuat ea. Iar "ând un om este oarte întristat$ dar asta nu din "au+ă "ă l#ar durea din!ii sau "ă ar i pierdut ni'te .ani$ "i din "au+ă "ă$ la un moment dat$ pre! de o oră$ î'i dă seama de rostul tuturor lu"rurilor$ al vie!ii între,i$ iind "uprins de o adevărată triste!e$ ei$ atun"i omul seamănă pu!in "u un animal 8 are o mină tristă$ dar arată mai la lo"ul lui 'i mai rumos "a ni"iodată. 0'a e 'i a'a arătai tu$ lupule de stepă$ "ând te#am vă+ut pentru prima oară. 4 2ar "e ,ânde'ti tu$ Hermina$ despre "artea în "are sunt des"ris eu9 4 0&$ 'tii "eva$ nu#mi pla"e să ,ândes" tot timpul. 5 să vor.im altă dată despre asta. 0i putea să mi#o dai o dată s#o "ites" 'i eu. Sau mai .ine nu$ da"ă o i să mă apu" iară'i de "itit$ atun"i dă#mi una dintre "ăr!ile s"rise de tine. Ceru o "a ea 'i$ un timp$ păru a.ătută 'i distrată$ apoi "&ipul îi u pe nea'teptate inundat de strălu"ire$ în"ât puteai "rede "ă a1unsese la liman "u ,ândurile "are o rământau. 4 0s"ultă$ e%"lamă ea .u"uroasă$ am ,ăsit6 4 Ce#ai ,ăsit9 4 Povestea "u o%trotul$ nu#mi mai puteam lua ,ândul de la ea. 2e"i ia spune#mi: ai o "ameră în "are noi doi am putea dansa din "ând în "ând "âte o oră9 Poate i ori"ât de mi"u!ă$ nu#i nimi"$ numai să nu lo"uias"ă "ineva dedesu.t$ "are să vină sus 'i să ne a"ă s"andal imediat "e ar vedea "ă deasupra lui se "am "latină "eva. 0'adar$ e .ine$ e oarte .ine6 0tun"i o să po!i învă!a să danse+i la tine a"asă. 4 2a$ am +is eu "u timiditate$ "u atât mai .ine. 2ar "redeam "ă pentru asta am avea nevoie de mu+i"ă. 4 Bire'te "ă da. 2e"i ii atent$ ai să#!i "umperi mu+i"a "u a"eea'i sumă pe "are i#ai plăti#o unei pro esoare pentru "ursurile de dans. Pro esoara o e"onomise'ti$ a"eea o să iu eu. Pe urmă o să avem mu+i"ă ori de "âte ori vrem noi 'i$ pe deasupra$ ne ale,em 'i "u un ,ramo on. 4 Un ,ramo on9 4 Bire'te. Î!i "umperi un aparat dintr#ăsta mi" 'i "âteva plă"i "u mu+i"ă de dans< 4 Splendid$ am e%"lamat eu$ iar da"ă vei reu'i "u adevărat să mă înve!i să danse+$ atun"i î!i voi o eri ,ramo onul drept răsplată. 2e a"ord9 Spusesem toate a"estea "u multă îndră+neală$ dar n#o ă"usem delo" din toată inima. Nu puteam să#mi ima,ine+ în "ămăru!a mea plină de "ăr!i un ast el de aparat$ pentru "are nu aveam ni"i un el de simpatie$ apoi "&iar 'i în le,ătură "u dansul aveam mari re!ineri. 7ă ,ândeam "ă a'a$ o"a+ional$ puteam să în"er" o dată$ de'i aveam "onvin,erea "ă sunt prea .ătrân 'i prea !eapăn 'i "ă$ de"i$ nu a' mai putea să învă! a'a "eva. Toate veneau însă una după alta$ într#un ritm prea rapid$ prea impetuos$ iar în mine sim!eam împotrivindu#se tot "eea "e$ în "alitate de ve"&i 'i ra inat "unos"ător de mu+i"ă$ aveam de o.ie"tat împotriva ,ramo oanelor$ a 1a++ului 'i a melodiilor moderne de dans. Iar "a în "amera mea$ în prea1ma lui Novalis 'i a lui ?ean Paul$ în "&ilia ,ândurilor mele 'i în re u,iul meu să mai răsune a"um 'i 'la,ăre ameri"ane$ 'i eu să danse+ după ele 8 nu$ toate astea depă'eau realmente "u mult "eea "e putea să#mi "eară "ineva.

2ar omul "are îmi "erea a"est lu"ru nu era pur 'i simplu ("ineva)$ "i Hermina$ iar ea era a"um a"eea "are îmi dădea ordine. 7#am supus. =ineîn!eles "ă m#am supus. În după#amia+a următoare ne#am întâlnit într#o "a enea. Când am intrat am o.servat "ă Hermina venise de1a$ .ea "eai 'i îmi arătă +âm.ind un +iar în "are dăduse de numele meu. 3ra una dintre i!ui"ile rea"!ionare ale !ării$ una dintre a"elea "are semănau +â+ania 'i$ din "ând în "ând$ lansau ata"uri violente de de ăimare la adresa mea. În timpul ră+.oiului usesem pa"i ist$ după ră+.oi mi#am ridi"at ,lasul 'i am apelat$ o"a+ional$ la "alm$ ră.dare$ omenie 'i auto"riti"ă$ opunându#mă isteriei na!ionaliste "are$ din +i în +i$ devenea tot mai stridentă$ mai ne.uneas"ă 'i mai săl.ati"ă. -i iată "ă usese lansat din nou un asemenea ata"$ prost s"ris$ pe 1umătate "ompus de reda"tor$ pe 1umătate "olportat$ .u"ată "u .u"ată$ din alte arti"ole asemănătoare apărute în presa de a"eea'i orientare. 2upă "um se 'tie$ de alt el$ nimeni nu s"rie atât de prost "a apărătorii ideolo,iilor înve"&ite$ nimeni nu lu"rea+ă mai murdar 'i mai iresponsa.il "a ei. Hermina "itise arti"olul$ a lând ast el "ă Harry Haller e un individ dăunător "are se lepădase de patrie 'i "ă$ ire'te$ patria nu poate i de"ât amenin!ată$ atâta timp "ât sunt tolera!i asemenea oameni$ "ât sunt tolerate asemenea idei$ atâta timp "ât tineretul este edu"at în spiritul sentimentalelor idei umaniste$ 'i nu în "el al revan'ei militare a!ă de du'manul de moarte. 4 2espre tine e vor.a9 7#a între.at Hermina arătându#mi numele. 3i$ daK 'tiu "ă !i#ai ă"ut "â!iva du'mani$ Harry. Te supără trea.a asta9 0m "itit "âteva rânduri$ era pălăvră,eala o.i'nuită$ de ani de +ile$ "uno'team până la e%asperare ie"are "uvânt din a"ele de ăimări#"li'eu. 4 Nu$ am spus eu$ nu mă supără$ m#am o.i'nuit de mult "u a'a "eva. 2e "âteva ori mi# am e%primat opinia "ă ie"are popor 'i "&iar ie"are om ar tre.ui "a$ în lo" să se lase adormit$ "a de un "ânte" de lea,ăn$ de vor.ăria despre alsele ("ulpa.ilită!i) politi"e$ să#'i pună lui însu'i între.area "are este partea lui de vină pentru i+.u"nirea ră+.oiului 'i pentru starea de mi+erie în "are se a lă lumea$ la "are a "ontri.uit prin propriile sale ,re'eli$ e+itări 'i o.i"eiuri proaste* 'i am mai arătat "ă numai a"easta poate i "alea evitării unui nou ră+.oi. Iată de "e nu mă iartă$ "ă"i$ ire'te$ ei nu sunt de el vinova!i: ni"i împăratul$ ni"i ,eneralii$ ni"i marii industria'i$ ni"i politi"ienii$ ni"i +iarele 8 nimeni n#are "e să#'i repro'e+e$ nimeni n#are vreo vină6 S#ar putea "rede "ă totul pe lume e minunat$ atât doar "ă în pământ +a" u"i'i +e"i de milioane de oameni. Ae+i tu$ Hermina$ "&iar da"ă ast el de arti"ole de ăimătoare nu mă mai pot supăra$ ele reu'es" totu'i$ uneori$ să mă întriste+e. 2ouă treimi din "ompatrio!ii mei "ites" +iare de ,enul a"esta$ li se "ântă melodia asta în ie"are diminea!ă 'i seară$ +ilni" sunt prelu"ra!i$ averti+a!i$ întărâta!i$ li se alimentea+ă nemul!umirea 'i ran"&iuna$ iar s"opul 'i re+ultatul unor asemenea e orturi va i iar ră+.oiul$ următorul ră+.oi$ "are se apropie 'i "are va i "u si,uran!ă în"ă mai &idos de"ât a ost a"esta. Totul este limpede 'i simplu$ ori"e om ar putea să a1un,ă la a"eea'i "on"lu+ie$ da"ă ar sta să 1ude"e mă"ar un "eas. 2ar nimeni nu are "&e de a'a "eva$ nimeni nu vrea să evite un nou ră+.oi$ nimeni nu vrea să s"ape de următorul mă"el$ ni"i el însu'i$ ni"i "opiii săi$ 'i asta numai pentru "ă nu poate să se s"uteas"ă pe sine 'i pe "opiii săi de următorul mă"el pentru "ă pre!ul i se pare prea mare. Nimeni nu vrea să ,ândeas"ă un "eas$ să#'i "er"ete+e "u,etul 'i să se între.e în "e măsură este el însu'i părta' 'i vinovat de toată de+ordinea 'i răutatea de pe lumea asta6 Prin urmare$ totul va "ontinua în a"ela'i mod$ iar noul ră+.oi este pre,ătit "u mult +el$ +i de +i$ de mii 'i mii de oameni. 2in momentul în "are mi#am dat seama de a"est lu"ru$ par"ă sunt parali+at$ am "ă+ut pradă de+năde1dii$ pentru mine nu mai e%istă ni"i un el de (patrie) 'i ni"i un el de idealuri$ iar pentru domnii "are pun la "ale noile .ătălii$ toate a"estea nu sunt de"ât ni'te de"oruri. N#are ni"i un rost să ,ânde'ti$ să spui sau să s"rii "eva omenes"$ n#are ni"i un rost să#!i .a!i "apul "u ,ânduri de .ine 8 "ei doi sau trei oameni "are a" a"est lu"ru sunt "om.ătu!i +i de +i prin mii de +iare$ reviste$ "uvântări$ 'edin!e pu.li"e 'i se"rete "are$ toate$ urmăres" "ontrariul 'i o.!in "eea "e vor. Hermina mă as"ultase "u aten!ie.

4 2a$ spuse ea$ ai dreptate. Bire'te "ă o să ie din nou ră+.oi$ ni"i nu mai tre.uie să "ite'ti +iarele$ "a să#!i dai seama. 2esi,ur$ ăsta e un motiv de triste!e$ dar o asemenea atitudine e lipsită de ori"e valoare. 3ste "a 'i "um "ineva s#ar întrista la ,ândul "ă$ în "iuda tuturor strădaniilor sale$ odată 'i odată nu va avea în"otro 'i va tre.ui să moară. /upta împotriva mor!ii$ dra,ă Harry$ este întotdeauna o "au+ă rumoasă$ no.ilă$ minunată 'i demnă de toată stima$ tot a'a 'i lupta împotriva ră+.oiului. 2ar în a"ela'i timp ea este$ întotdeauna$ 'i o donNui1oterie lipsită de ori"e speran!ă. 4 0'a o i$ am e%"lamat eu a,itat$ dar "u adevăruri de ,enul "elui "ă to!i va tre.ui să murim "ândva 'i "ă$ a'adar$ poate să ne doară în "ot pe to!i de toate "ele$ nu a"em de"ât să .anali+ăm lu"rurile 'i să spunem "ă toată via!a e o prostie. =ine$ dar tre.uie oare să arun"ăm totul$ să renun!ăm la tot "eea "e înseamnă spirit$ la toate strădaniile$ la toată omenia$ în,ăduind "a am.i!ia 'i .anii să domneas"ă în "ontinuare$ 'i a'teptând$ "u un pa&ar de .ere dinainte$ următoarea mo.ili+are9 Privirea pe "are mi#o arun"ă Hermina avea în ea "eva straniu$ era o privire plină de veselie$ de ironie 'i ,&idu'ie$ de o "amaraderie în!ele,ătoare$ dar totodată de o asemenea ,ravitate$ lu"iditate 'i serio+itate pro undă6 4 Să nu a"i asta$ spuse ea pe un ton oarte matern. Iar via!a ta nu devine .anală 'i nu e'ti îndreptă!it s#o "onsideri o prostie$ da"ă 'tii "ă lupta nu#!i va i în"ununată de su""es. 3ste "u mult mai .anal$ Harry$ să lup!i pentru "eva .un 'i ideal$ "re+ând "ă o să reu'e'ti. 5are idealurile e%istă pentru a i reali+ate9 5are noi$ oamenii$ trăim pentru a des iin!a moartea9 Nu$ trăim "a să ne temem de ea 'i "a să o îndră,im din nou$ 'i to"mai datorită ei stropul nostru de via!ă luminea+ă uneori$ pre! de o oră$ atât de rumos. Ce "opil e'ti$ Harry. 0s"ultă#mă 'i &ai a"um "u mine$ "ă"i astă+i avem multe de ă"ut. 0stă+i n#o să mă mai ,ândes" ni"i la ră+.oi$ ni"i la +iare. 2ar tu9 5$ da$ eram ,ata să a" 'i eu a"ela'i lu"ru. 0m ple"at împreună 8 era prima noastră plim.are în doi prin ora' 8 am intrat într#un ma,a+in de arti"ole mu+i"ale$ ne#am uitat la ni'te ,ramo oane$ le#am des"&is$ apoi le#am în"&is la lo"$ am în"er"at "âteva 'i$ ,ăsind unul potrivit$ dră,u! 'i ie tin$ eu am vrut să#l "umpăr$ dar Hermina nu voia să se &otăras"ă a'a de repede. 7ă opri$ a'a "ă a tre.uit să intru "u ea într#un alt ma,a+in$ unde ne#am uitat la tot elul de sisteme 'i aparate de di erite mărimi$ de la "ele mai s"umpe până la "ele mai ie tine$ le#am as"ultat 'i a.ia a"um "ă+u 'i ea de a"ord "u mine "ă tre.uie să ne întoar"em la primul ma,a+in 'i să "umpărăm ,ramo onul pe "are îl ,ăsisem a"olo. 4 Ae+i$ i#am spus eu$ de "e tre.uia să ne "ompli"ăm atât9 4 0'a "re+i9 2ar poate "&iar mâine am i vă+ut a"ela'i aparat e%pus într#o altă vitrină$ la un pre! mai mi" "u două+e"i de ran"i. -i$ în a ară de asta$ "umpărăturile sunt o plă"ere$ iar "eea "e î!i a"e plă"ere tre.uie ,ustat din plin. 7ai ai în"ă multe de învă!at. Cu a1utorul unui slu1.a' am adus pa"&etul în lo"uin!a mea. Hermina îmi inspe"tă lo"uin!a$ lăudând so.a 'i divanul$ în"er"ă s"aunele$ luă în mână ni'te "ăr!i$ +ă.ovi mult timp în a!a oto,ra iei iu.itei mele. >ramo onul îl a'e+asem pe "omoda dintre tean"urile de "ăr!i. În s âr'it am în"eput le"!ia. 3a a pus o pla"ă "u un o%trot$ mi#a arătat primii pa'i$ m#a apu"at de mână 'i a în"eput să mă "ondu"ă. 7ă străduiam s#o urme+$ ,reoi$ lovindu#mă de s"aune$ dădeam as"ultare "omen+ilor ei ără să le în!ele,$ o "ăl"am pe pi"ioare$ iind la el de neîndemânati" pe "ât eram de +elos să#mi a" datoria. 2upă al doilea dans se arun"ă pe divan$ râ+ând "a un "opil. 4 2umne+eule$ "e .ă!os mai e'ti6 Pă'e'te$ omule$ "a 'i "ând te#ai du"e la plim.are6 Nu tre.uie să te or!e+i atâta. 0m impresia sau te#ai în"ăl+it de1a9 3i$ atun"i &ai să ne odi&nim "in"i minute6 Uite$ atun"i "ând îl "uno'ti$ dansul e la el de simplu "a ,ânditul 'i se înva!ă mult mai u'or. Iar aptul "ă oamenii nu vor să se o.i'nuias"ă să ,ândeas"ă$ pre erind a#l numi pe domnul Haller trădător de !ară 'i a'teptând să vină următorul ră+.oi$ n#o să te mai enerve+e a"um atât de tare.

2upă o oră a ple"at$ asi,urându#mă "ă data viitoare va mer,e mai .ine. 3u eram însă de altă părere$ "ă"i prostia 'i stân,ă"ia mea mă de"ep!ionaseră oarte mult$ mi se părea "ă nu învă!asem a.solut nimi" în ora a"eea 'i nu "redeam "ă altă dată va mer,e mai .ine. Nu$ pentru dans tre.uia să ai ni'te aptitudini anume$ "are mie îmi lipseau "u desăvâr'ire: veselie$ nevinovă!ie$ u'urin!ă$ elan. 3i$ dar asta mi#o în"&ipuisem eu de multă vreme. Când$ "e să ve+i$ a doua oară a mers într#adevăr mai .ine$ .a "&iar dansul a în"eput să# mi a"ă plă"ere$ a'a în"ât la s âr'itul orei$ Hermina a a irmat "ă a"um 'tiam să danse+ o%trot. 2ar "ând de ai"i a tras "on"lu+ia "ă mâine va tre.ui să mer, la restaurant 'i să danse+ "u ea$ m# am speriat "umplit$ re u+ând "u ve&emen!ă. Însă ea mi#a reamintit "u ră"eală de 1urământul meu de a o as"ulta 'i mi#a porun"it să vin să luăm "eaiul mâine la Hotelul =alan"es. În seara a"eea am rămas a"asă$ voiam să "ites"$ dar nu reu'eam. 7i#era teamă de +iua de mâine* mă în,ro+ea ideea "ă eu$ un om "iudat$ .ătrân$ timid 'i sentimental urmam nu numai să pă'es" într#unul din lo"urile a"elea sear.ede$ moderne$ unde se .ea "eai$ se dansea+ă 'i se as"ultă mu+i"ă de 1a++$ "i să mă mai 'i arăt a"olo printre oameni străini în postura de dansator$ "u toate "ă nu 'tiam în"ă să danse+ "a lumea. Tre.uie să re"unos" "ă am râs de mine însumi 'i "ă mi#a ost ru'ine de "e a" în momentul în "are$ rămas sin,ur în lini'tita mea odaie de studiu$ am întors aparatul$ punându#l apoi să mear,ă 'i repetând ără +,omot$ în"ăl!at numai în 'osete$ pa'ii de o%trot. 0 doua +i$ la Hotelul =alan"es "ânta o mi"ă or"&estră$ se servea "eai 'i M&is@y. 0m ă"ut o tentativă de "orup!ie$ punându#i dinainte Herminei ni'te pră1ituri 'i invitând#o să .em o sti"lă de vin .un$ dar ea a rămas ne"lintită. 4 0+i n#ai venit ai"i "a să te distre+i. 0i le"!ie de dans. 0 tre.uit să danse+ "u ea de două#trei ori$ iar în a"est răstimp mi#a ă"ut "uno'tin!ă "u sa%o onistul$ un .ăr.at ne,ri"ios$ rumos$ tânăr$ ori,inar din Spania sau din 0meri"a de Sud 'i "are$ după spusele ei$ 'tia să "ânte la toate instrumentele 'i să vor.eas"ă toate lim.ile pământului. 0"est senor ă"ea impresia "ă este o oarte .ună "uno'tin!ă de#a Herminei$ un prieten al ei$ în a!a lui se a lau două sa%o oane de mărimi di erite$ la "are el "ânta alternativ$ pe "ând "u o"&ii lui ne,ri$ neastâmpăra!i$ s"ruta "u aten!ie 'i amu+ament pe "ei "are dansau. Spre uimirea mea$ sim!eam a!ă de a"est mu+i"ant ino ensiv 'i dră,u!$ un el de ,elo+ie$ dar nu era o ,elo+ie din dra,oste$ "ă"i între mine 'i Hermina nu putea i vor.a de a'a "eva$ "i mai mult o ,elo+ie a.stra"tă$ năs"ută din prietenie$ 'i asta pentru aptul "ă nu mi se părea să merite interesul 'i predile"!ia$ .a "&iar admira!ia pe "are ata le mani esta a!ă de el. Po tim "u "e oameni .i+ari sunt nevoit să a" "uno'tin!ă$ mi#am spus mâ&nit. 0poi Hermina a ost invitată la dans de "âteva ori la rând$ eu am rămas să#mi .eau "eaiul sin,ur$ as"ultând mu+i"a$ a"el ,en de mu+i"ă pe "are până nu de mult nu puteam să#l su ăr. 2oamne 2umne+eule$ mi#am +is$ iată$ sunt nevoit să mă las introdus ai"i 'i să devin de#al "asei$ în lumea a"easta "are îmi este atât de străină$ atât de nesu erită$ lume pe "are am evitat#o până a"um "u atâta ,ri1ă 'i am dispre!uit#o atât de pro und$ lumea unor pierde#vară$ a amatorilor de amu+amente$ lumea plată 'i plină de "li'ee a măsu!elor "u .lat de marmură$ a mu+i"ii de 1a++$ a "o"otelor$ a "omis#voia1orilor6 7i#am sor.it "eaiul mo&orât$ uitându#mă i% la mul!imea a"eea semiele,antă. Privirile mi#au ost atrase de două ete rumu'ele$ "are dansau oarte .ine 'i la "are mă uitam "u admira!ie 'i invidie$ "ă"i alune"au "u mi'"ări elasti"e$ ,ra!ioase$ vioaie 'i si,ure. Iată însă "ă Hermina reveni 'i î'i e%primă nemul!umirea a!ă de mine. 2oar nu venisem ai"i$ m#a mustrat ea$ "a să a" o asemenea mutră 'i să stau în!epenit la masă$ dinaintea "e'tii "u "eai$ mai .ine mi#a' lua inima în din!i 'i a' dansa. Cum$ nu "unos" pe nimeni9 Păi ni"i nu e nevoie. 5are să nu i ost a"olo ni"i o ată "are să#mi pla"ă9 I#am arătat#o pe una mai rumoasă$ "are stătea undeva aproape de noi$ era în"ântătoare în ro"&ia ei dră,ăla'ă de "ati ea$ "u părul .lond vi,uros$ tăiat s"urt$ 'i "u .ra!ele pline$ eminine. Hermina a insistat să mă du" imediat la ea 'i să o invit. 0m în"er"at să mă opun "u de+năde1de.

4 =ine$ dar nu pot6 I#am spus ne eri"it. 3i$ da"ă a' i un tip tânăr$ dră,u!$ atun"i da6 2ar a'a$ un nătărău .ătrân 'i an"&ilo+at$ "are ni"i mă"ar nu 'tie să danse+e 8 va râde de mine6 Hermina m#a privit dispre!uitoare. 4 2ar da"ă eu o să râd de tine$ ire'te "ă !i#e indi erent. Ce la' mai e'ti6 5ri"ine se apropie de o ată ris"ă să se a"ă de râs* asta e mi+a. 0'adar$ Harry$ &ai ris"ă$ 'i în "el mai rău "a+$ ă#te de râs 8 alt el n#o să mai am ni"i o în"redere în supu'enia ta. Nu s#a lăsat înduple"ată. Cu inima "uprinsă de nelini'te m#am ridi"at$ îndreptându#mă spre rumoasa ată "ând mu+i"a to"mai în"epea să "ânte din nou. 4 2e apt nu sunt li.eră$ mi#a spus ea$ privindu#mă "urioasă "u o"&ii ei mari$ plini de prospe!ime$ dar se pare "ă partenerul meu s#a în"ur"at din"olo$ pe la .ar. 3i$ atun"i &aide!i6 0m "uprins#o de mi1lo" 'i am ă"ut primii pa'i$ în"ă mirându#mă "ă nu mă re u+ase$ ea 'i#a dat imediat seama "u "ine are de#a a"e 'i a preluat "ondu"erea. 2ansa minunat$ eram urat "u totul de dans$ pentru "âteva "lipe am uitat de mi'"ări o.li,atorii 'i de re,uli$ pur 'i simplu pluteam$ sim!indu#i 'oldurile tari$ ,enun"&ii "are se mi'"au rapid$ mlădio'i$ m#am uitat la "&ipul tânăr$ radios al partenerei mele 'i i#am mărturisit "ă astă+i dansam pentru prima oară în via!a mea. 3a +âm.i 'i mă în"ura1ă$ răspun+ând privirilor mele în"ântate 'i "uvintelor mele mă,ulitoare într#un mod minunat de mlădios$ nu prin "uvinte$ "i prin mi'"ări lente$ erme"ătoare$ "are ne apropiau tot mai mult$ tot mai ispititor. Îmi !ineam mâna dreaptă strâns în 1urul taliei ei$ îi urmam +elos 'i eri"it mi'"ările "oapselor$ .ra!elor$ umerilor$ spre uimirea mea nu am "ăl"at#o ni"i mă"ar o dată pe pi"ioare$ iar "ând mu+i"a se termină ne#am oprit .ătând din palme până "ând dansul se repetă$ iar eu am săvâr'it din nou plin de râvnă$ îndră,ostit 'i re"ules$ a"ela'i ritual. Când dansul se termină$ mult prea repede$ rumoasa ată "u ro"&i!a de "ati ea s#a retras 'i dintr#odată am vă+ut#o lân,ă mine pe Hermina$ "are ne privise tot timpul. 4 3i$ ai o.servat "eva9 Dise ea râ+ând admirativ. 0i ă"ut "umva des"operirea "ă pi"ioarele unei emei nu sunt la el "a pi"ioarele unei mese9 3i$ .ravo6 Slavă 2omnului$ a"um 'tii să danse+i o%trot$ mâine o să ne lansăm la .oston$ iar peste trei săptămâni are lo" un .al mas"at în saloanele >lo.us. 3ra pau+ă$ ne a'e+arăm 'i iată "ă de noi s#a apropiat rumosul 'i tânărul domn Pa.lo$ sa%o onistul$ ne#a salutat din "ap 'i s#a a'e+at lân,ă Hermina. Se părea "ă îi este prieten oarte .un. 2ar tre.uie să mărturises" "ă mie nu#mi plă"ea delo" a"est domn atun"i$ la prima noastră întâlnire. 3ra rumos$ nimi" de +is$ rumos "lădit 'i rumos la "&ip$ însă n#am reu'it să#i des"opăr alte "alită!i. -i talentul său de poli,lot părea să ie mai mult o 1oa"ă$ iind"ă de apt el nu vor.ea$ arun"a doar "uvinte pre"um (po tim)$ (mul!umes")$ (desi,ur)$ ( ire'te)$ (&allo) 'i altele de ,enul a"esta$ pe "are$ "e#i drept$ le 'tia în mai multe lim.i. Nu$ a"est seOor Pa.lo nu spunea mai nimi"$ a"est dră,u! "a.allero nu lăsa impresia "ă ,ânde'te prea mult. 7eseria lui era să "ânte la sa%o on în or"&estra de 1a++$ pro esia a"easta îl su.1u,ase$ o ă"ea "u dra,oste 'i pasiune$ iar uneori$ în vreme "e "ânta$ .ătea pe nea'teptate din palme sau î'i permitea alte i+.u"niri de entu+iasm$ s"o!ând sunete$ "ântate "u vo"e tare$ pre"um: (o$ o$ o$ o$ &a$ &a$ &allo6) În rest$ era limpede "ă e%isten!a lui nu avea ni"i un alt s"op de"ât a"ela de a i rumos$ de a pla"e emeilor$ de a purta ,ulere 'i "ravate după ultima modă 'i numeroase inele pe de,ete. Conversa!ia "u el însemna "ă 'edea "u noi$ +âm.indu#ne$ privindu#'i "easul de la mână 'i învârtindu#'i !i,ări$ lu"ru pe "are îl ă"ea "u o de%teritate deose.ită. 5"&ii lui ne,ri$ rumo'i$ de "reol$ .u"lele sale "a pana "or.ului nu as"undeau ni"i o urmă de romantism$ ni"i un el de pro.leme$ ni"i un el de ,ânduri 8 privit de aproape$ semi+eul a"esta rumos 'i e%oti" se dovedea a i un tânăr vesel 'i ni!elu' "am alintat$ "u maniere plă"ute 'i atâta tot. 0m vor.it "u el despre instrumentul său 'i despre "oloritul mu+i"ii de 1a++$ iar el a tre.uit să re"unoas"ă aptul "ă avea de#a a"e "u un ve"&i iu.itor 'i "unos"ător al mu+i"ii. 2ar nu s#a lăsat atras delo" în dis"u!ie 'i în vreme "e eu$ din polite!e a!ă de el sau$ de apt$ a!ă de Hermina$ în"er"am să 1usti i" e%isten!a 1a++ului prin prisma teoriei mu+i"ale$ el +âm.ea "u nevinovă!ie pe seama mea

'i a e orturilor mele 'i$ pro.a.il$ ni"i nu#i tre"ea de el prin ,ând "ă înaintea 'i în a ara 1a++ului mai e%istaseră 'i alte ,enuri de mu+i"ă. 3ra simpati"$ da$ simpati" 'i "uminte$ +âm.ea plă"ut "u o"&ii lui mari 'i ,oi* dar între mine 'i el părea "ă nu e%istă ni"i o punte de le,ătură 8 nimi" din "eea "e el so"otea$ pro.a.il$ important 'i s ânt n#ar i putut avea a"eea'i semni i"a!ie 'i pentru mine$ ne tră,eam din "ontinente di erite$ vor.eam lim.i "are nu aveau în "omun ni"i mă"ar un "uvânt. :7ai târ+iu$ Hermina mi#a povestit însă ni'te lu"ruri "iudate. 7i#a povestit "ă$ după dis"u!ia noastră$ Pa.lo îi spusese "ă ea va tre.ui să se poarte "u oarte multă ,ri1ă "u un om atât de ne eri"it. Iar "ând îl între.ase "um a1unsese la o asemenea "on"lu+ie$ el îi +isese: (0&$ sărmanul om. Prive'te#i o"&ii. Nu 'tie să râdă.); 2upă "e .ăr.atul "u o"&i ne,ri 'i#a luat rămas#.un$ iar mu+i"a a în"eput din nou să "ânte$ Hermina s#a ridi"at: 4 0"um ai putea să danse+i 'i "u mine$ Harry. Sau !i#a pierit "&e ul9 2ansam a"um 'i "u ea "eva mai u'or$ mai li.er 'i mai vesel$ "&iar da"ă nu mă sim!eam tot a'a de de,a1at 'i destins$ "a atun"i "ând dansasem "u "ealaltă. Hermina m#a lăsat să "ondu"$ urmându#mă "u deli"ate!e 'i u'or "a o petală de loare$ 'i la ea des"opeream 'i sim!eam a"um toate rumuse!ile "are$ .a se o ereau$ .a dispăreau$ 'i ea mirosea a emeie 'i a dra,oste 'i dansul ei intona$ "u deli"ate!e 'i intimitate$ minunatul$ atră,ătorul "ânte" al se%ualită!ii 8 'i totu'i nu puteam să răspund la toate a"estea în deplină li.ertate 'i "u veselie$ nu puteam să uit pe deplin de mine însumi$ lăsându#mă a.sor.it de dorin!ă. Hermina îmi era prea apropiată$ îmi era "amarad$ soră$ era la el "a mine$ semăna "u mine însumi 'i semăna 'i "u Hermann$ prietenul meu din tinere!e$ visătorul$ poetul$ tovară'ul în lă"ărat al e%er"i!iilor 'i aventurilor mele spirituale. 4 -tiu$ mi#a spus ea mai târ+iu după "e îi vor.isem despre toate a"este lu"ruri$ 'tiu oarte .ine. 3u tot am să te a" să te îndră,oste'ti de mine$ dar nu e ni"i o ,ra.ă. 2eo"amdată suntem "amara+i$ suntem ni'te oameni "are speră să se împrieteneas"ă$ iind"ă 'i#au dat seama "ă se "unos" re"ipro". 3u î!i arăt mi"ul meu teatru$ te învă! să danse+i 'i să te amu+i$ 'i să te proste'ti 'i tu pu!intel$ iar tu îmi de+vălui ,ândurile 'i o parte din "uno'tin!ele tale. 4 0&$ Hermina$ dar eu nu prea am "e să#!i de+vălui !ie$ tu 'tii mai multe lu"ruri de"ât mine. Ce iin!ă stranie mai e'ti 'i tu$ ată dra,ă6 7ă în!ele,i 'i mă între"i în toate privin!ele. Însemn eu$ oare$ "eva pentru tine9 5are nu te pli"tises"9 3a î'i ple"ă privirea întune"ată în pământ. 4 Nu#mi pla"e să te aud vor.ind a'a. >ânde'te#te la seara a"eea "ând ai apărut în "alea mea distrus 'i de+nădă1duit$ "&inuit 'i însin,urat$ 'i "ând ai devenit "amaradul meu6 5are de "e "re+i "ă te#am putut re"unoa'te 'i în!ele,e atun"i9 4 2e "e$ Hermina9 Spune#mi6 4 Pentru "ă sunt "a tine. Pentru "ă sunt sin,ură înto"mai "a tine 'i sunt la el de pu!in în stare să iu.es" 'i să iau în serios via!a$ oamenii 'i pe mine însămi. Întotdeauna e%istă 'i "â!iva oameni de soiul a"esta$ "are "er totul de la via!ă$ împă"ându#se ,reu "u prostia 'i duritatea ei. 4 3i$ tu6 0m e%"lamat eu pro und uimit. Te în!ele,$ "amarade$ nimeni nu te în!ele,e a'a "a mine. -i "u toate a"estea e'ti pentru mine o eni,mă. Trăie'ti "a 'i "um te#ai 1u"a$ ai a"est minunat dar de a te .u"ura în a!a lu"rurilor 'i a plă"erilor mărunte$ de!ii o adevărată artă de a te des"ur"a în via!ă. Cum de e posi.il "a ea să#!i provoa"e su erin!ă9 Cum se a"e "ă e'ti de+nădă1duită9 4 Nu sunt de+nădă1duită$ Harry. 2ar$ vai$ am avut de su erit atât de mult de pe urma vie!ii. Te miri "ă nu sunt eri"ită$ doar 'tiu să danse+$ nu#i a'a$ mă mi'" destul de u'or la supra a!a vie!ii. Iar eu$ prietene$ mă mir "ă tu e'ti atât de de"ep!ionat de via!ă$ de'i te a li "a la tine a"asă în s era "elor mai rumoase 'i mai pro unde lu"ruri$ în s era spiritului$ a artei$ a ,ândirii6 2e a"eea ne#am sim!it atra'i unul spre "elălalt$ de a"eea suntem ra!i. 3u am să te învă! să danse+i$ să te 1o"i 'i să +âm.e'ti$ ără "a totu'i să ii mul!umit. 3u am să învă! de la tine "um

să ,ândes" 'i să 'tiu$ ără "a totu'i să iu eri"ită. Î!i dai seama "ă noi amândoi suntem odraslele diavolului9 4 2a$ a'a este. 2iavolul este spiritul$ iar noi suntem ne eri"itele sale odrasle. În "ăderea noastră ne#am desprins de natură$ rămânând suspenda!i în vid. 2ar iată "ă îmi adu" aminte de un lu"ru: în tratatul a"ela despre lupul de stepă$ de "are !i#am pomenit$ se spune "ă Harry î'i ima,inea+ă doar "ă ar avea un su let sau două$ "ă s#ar "ompune dintr#o personalitate sau două. Că"i ie"are om$ s"rie a"olo$ se "ompune$ de apt$ din +e"e$ dintr#o sută$ din o mie de su lete. 4 Îmi pla"e oarte mult "e spui$ e%"lamă Hermina. /atura ta spirituală$ de e%emplu$ este oarte de+voltată$ în s"&im. ai rămas mult în urmă într#o mul!ime de mi"i me'te'u,uri ale vie!ii. Harry ,ânditorul are o sută de ani$ dar Harry dansatorul a împlinit a.ia o 1umătate de +i. Iată$ pe a"esta tre.uie să#l a1utăm noi să se de+volte mai mult$ pe el 'i pe "eilal!i ră!iori ai săi "are sunt la el de mi"i$ de prostu!i 'i de ne"op!i "a 'i el. 7ă privea +âm.ind. -i mă între.ă în"et$ "u o vo"e s"&im.ată: 4 2ar 7aria !i#a plă"ut9 4 7aria9 /a "ine te re eri9 4 /a "ea "u "are ai dansat. 3 o ată rumoasă$ o ată oarte rumoasă. Te#ai îndră,ostit ni!elu' de ea$ după "âte mi#am putut da seama. 4 5 "uno'ti9 4 2a$ ne "unoa'tem destul de .ine. Te interesea+ă "umva9 4 7i#a plă"ut 'i m#am .u"urat "ă a arătat atâta în!ele,ere pentru elul în "are dansam. 4 3i$ oare asta să ie totul9 0r tre.ui să#i a"i pu!ină "urte$ Harry. 3 oarte dră,u!ă 'i dansea+ă atât de .ine$ iar tu te#ai 'i îndră,ostit de ea. Î!i prevăd su""es. 4 0&$ dar n#am asemenea am.i!ii. 4 2e data asta min!i pu!intel. -tiu$ pe undeva prin lume e%istă o iin!ă$ iu.ita a"eea a ta$ te ve+i "u ea o dată la 'ase luni$ 'i atun"i vă mai 'i "erta!i. 3ste oarte dră,u! din partea ta "ă vrei să#i rămâi "redin"ios a"estei prietene "iudate$ dar dă#mi voie să nu iau povestea prea în serios6 În ,eneral$ te suspe"te+ "ă tu iei iu.irea în,ro+itor de în serios. N#ai de"ât$ n#ai de"ât să iu.e'ti în elul tău$ la modul ideal$ "ât po te'ti$ e trea.a ta$ eu n#am ni"i un motiv să#mi .at "apul din pri"ina asta. 2ar tre.uie să#mi .at "apul "a tu să înve!i "eva mai .ine mi"ile 'i u'oarele me'te'u,uri 'i 1o"uri ale vie!ii$ în domeniul ăsta eu sunt pro esoara ta 'i am să#!i iu o pro esoară mai .ună de"ât a ost ideala ta iu.ită$ de lu"rul ăsta po!i i si,ur6 0i mare nevoie să te "ul"i 'i tu o dată "u o ată dră,u!ă$ lupule de stepă. 4 Hermina$ am e%"lamat eu "&inuit$ uită#te la mine$ sunt un om .ătrân6 4 =a nu e'ti de"ât un .ăie!andru. -i a'a "um ai ost prea "omod "a să înve!i să danse+i până în "lipa în "are aproape "ă era prea târ+iu$ la el ai ost prea "omod "a să înve!i să iu.e'ti. 5$ prietene$ te pri"epi "um nu se poate mai .ine să iu.e'ti la modul ideal 'i tra,i"$ n#am ni"i o îndoială$ meri!i tot respe"tul6 2ar a"um ai să înve!i să iu.e'ti 'i într#un el mai ires" 'i mai omenes". În"eputul l#ai ă"ut de1a$ în "urând o să#!i vină rândul să tre"i la apte. 3i$ dar mai întâi să înve!i .ostonul$ o să în"epem mâine. Ain la ora trei. 0propo$ "e părere ai de mu+i"a de ai"i9 4 3%"elentă. 4 Ae+i$ 'i ăsta este un pro,res$ ai mai învă!at "eva. Până a"um nu puteai să su eri mu+i"a asta de dans 'i de 1a++$ so"oteai "ă nu e su i"ient de serioasă 'i de pro undă$ iar a"um ai vă+ut "ă nu e delo" nevoie să o iei în serios$ dar "ă poate i oarte plă"ută 'i erme"ătoare. 2e apt$ ără Pa.lo$ or"&estra întrea,ă n#ar a"e doi .ani. 3l o "ondu"e 'i o însu le!e'te. 0'a "um ,ramo onul stri"a aerul de as"e+ă spirituală din odaia mea de studiu$ "um dansurile ameri"ane invadaseră "a un "orp străin lumea ra inată a mu+i"ii mele$ tul.urând#o$ .a "&iar nimi"ind#o$ tot ast el via!a pe "are$ până atun"i$ mi#o delimitasem 'i mi#o etan'asem "u atâta stri"te!e era invadată a"um din toate păr!ile de lu"ruri noi$ în ri"o'ătoare$ nimi"itoare. Tratatul despre lupul de stepă 'i Hermina aveau dreptate "u teoria lor despre miile de su lete$

"ă"i +ilni" se iveau în mine$ pe lân,ă "ele ve"&i$ alte "âteva su lete noi$ ridi"ând preten!ii$ ridi"ând tonul$ iar eu vedeam a"um "a într#o ima,ine "lară personalitatea mea dinainte în toată ne.unia ei. 2ădusem o aten!ie e%a,erată "elor "âteva "alită!i 'i deprinderi în "are$ întâmplător$ e%"elam$ "ompunându#mi ima,inea unui anume Harry 'i trăind via!a unui anume Harry "are$ de apt$ nu era nimi" alt"eva de"ât un spe"ialist oarte ra inat$ un savant în ale poe+iei$ mu+i"ii 'i iloso iei 8 iar tot restul persoanei mele$ un între, &aos de însu'iri$ instin"te$ nă+uin!e$ îl resim!isem "a pe "eva supărător 'i îi atri.uisem numele de lup de stepă. 2ar renun!area la ne.unia mea$ des"ompunerea personalită!ii mele nu erau "âtu'i de pu!in numai o aventură plă"ută 'i amu+antă$ dimpotrivă$ adesea erau de o amără"iune dureroasă$ adesea îmi deveneau aproape insuporta.ile. >ramo onul răsuna deseori de#a dreptul dia.oli" în mi1lo"ul unei am.ian!e în "are totul usese aran1at pe alte tonalită!i. Iar uneori$ "ând îmi dansam onestep#urile printre i,urile tuturor a"elor mondeni 'i pan,li"ari aduna!i în vreunul dintre restaurantele la modă$ aveam impresia "ă trăde+ tot "eea "e#mi usese mai de pre! 'i mai s ânt în via!ă. 2a"ă Hermina m#ar i lăsat sin,ur mă"ar opt +ile$ a' i renun!at oarte "urând la tentativa a"easta o.ositoare 'i "ara,&ioasă de a du"e un trai de om modern. 2ar Hermina era mereu în prea1ma mea* "u toate "ă nu o vedeam în ie"are +i$ ea mă !inea su. o.serva!ie$ mă "ondu"ea$ mă pă+ea 'i mă 1ude"a ără în"etare 8 îmi "itea pe "&ip$ surâ+ând$ până 'i uri.undele mele ,ânduri de revoltă 'i de renun!are. 5dată "u nimi"irea pro,resivă a "eea "e mai înainte numisem personalitatea mea$ în"epusem să în!ele, de "e$ în "iuda între,ii mele de+năde1di$ a tre.uit să mă tem atât de ,roa+ni" de moarte$ 'i în"epusem să#mi dau seama "ă 'i a"eastă stupidă 'i ru'inoasă spaimă în a!a mor!ii a repre+entat o .u"ată .ună din ve"&ea mea e%isten!ă amă,itoare de .ur,&e+. 2omnul Haller "el de până a"um$ autorul talentat$ "unos"ătorul lui 7o+art 'i >oet&e$ autorul unor re le"!ii a""epta.ile asupra meta i+i"ii artei$ asupra ,eniului 'i tra,ismului$ asupra omeniei$ ana&oretul melan"oli" în"&is în "elula sa ti"sită "u "ăr!i$ era supus a"um la ori"e pas auto"riti"ii$ iar sentin!ele erau toate$ de+astruoase. 2omnul Haller$ omul a"esta talentat 'i interesant predi"ase$ e drept$ ra!iunea 'i omenia 'i protestase împotriva ră+.oiului$ dar nu s#a lăsat pus la +id 'i împu'"at în timpul ră+.oiului$ a'a "um ar i tre.uit să i se întâmple drept "onse"in!ă a modului său de ,ândire$ "i ,ăsise un mod anume de a se adapta$ ire'te$ un mod e%trem de de"ent 'i de no.il$ "are$ totu'i$ nu repre+enta nimi" alt"eva de"ât un "ompromis. 2e asemenea$ era du'manul puterii 'i al e%ploatării$ însă î'i depusese la .an"ă mai multe &ârtii de valoare de la "âteva întreprinderi industriale$ din do.ân+ile "ărora se &rănea ără ni"i un el de mustrări de "on'tiin!ă. /a el stăteau lu"rurile în toate "elelalte privin!e. Harry Haller se travestise în "&ip minunat într#un idealist "are dispre!uia lumea$ într#un si&astru melan"oli" 'i un pro et moro"ănos$ dar în realitate$ era un .ur,&e+$ "are "redea "ă o via!ă "a a Herminei este detesta.ilă$ "are se supăra "ă#'i pierde nop!ile prin restaurante$ "ă#'i risipe'te talerii prin lo"aluri$ avea "on'tiin!a în"ăr"ată 'i nu aspira "ătre eli.erare 'i desăvâr'ire$ "i$ dimpotrivă$ nă+uia ier.inte să se întoar"ă la vremurile "omodită!ii de odinioară$ "ând arti i"iile lui spirituale în"ă îl mai amu+au 'i îl ă"eau "ele.ru. Tot a'a "um "ititorii de ,a+ete$ dispre!ui!i 'i ironi+a!i de el$ doreau să se revină la vremurile ideale de dinaintea ră+.oiului$ pentru "ă le era mai "omod a'a$ de"ât să tra,ă învă!ăminte din "eea "e le usese dat să su ere. /a dra"uK$ a"est domn Haller î!i ă"ea ,rea!ă6 -i "u toate a"estea$ mă a,ă!am de el sau de mas"a lui$ "are în"epuse de1a să se des"ompună$ de "o"&etăriile lui spirituale$ de teama lui .ur,&e+ă a!ă de de+ordine 'i &a+ard :domeniu din "are ă"ea parte 'i moartea;$ 'i îl "omparam$ plin de ironie 'i invidie$ pe noul Harry$ "el "are se în iripa a"um$ pe a"est diletant pu!in s ielni" 'i "ara,&ios al saloanelor de dans$ "u ima,inea de odinioară a lui Harry$ ima,ine ideală 'i în'elătoare$ în "are el însu'i des"operise între timp toate a"ele trăsături atale "are îl deran1aseră atât de mult atun"i "ând$ în "asa pro esorului$ privise ,ravura "are îl repre+enta pe >oet&e. 2eoare"e el$ ve"&iul Harry$ usese la rândul său un asemenea >oet&e .ur,&e+$ ideali+at$ un "avaler al spiritului "u privirea mult prea no.ilă$ măre!ia$ spiritul 'i omenia strălu"iseră pe el "a .riantina$ usese

aproape impresionat de no.le!ea propriului su let6 /a nai.a$ a"eastă ima,ine minunată se "iuruise rău de tot$ idealul domn Haller se de+mem.rase lamenta.il6 0răta "a un demnitar "are$ ata"at de ni'te &o!i de stradă$ rămăsese "u pantalonii rup!i$ 'i ar i ost în!elept să înve!e a 1u"a rolul +dren!ărosului$ dar nu$ el î'i purta +dren!ele de par"ă ar i ost a"operite "u medalii$ revendi"ându#'i neîn"etat$ pe un ton plân,ăre!$ demnitatea pierdută. 7ă întâlneam deseori "u mu+i"antul Pa.lo$ a'a în"ât am ost nevoit să#mi s"&im. părerea despre el$ ie 'i numai din "au+ă "ă Hermina îl îndră,ea atât de mult$ "ăutând să ie mereu în prea1ma lui. În mintea mea$ Pa.lo nu era de"ât o nulitate dră,u!ă$ un rumu'el "am plin de sine$ un "opil alintat 'i ără pro.leme$ "are su lă "u .u"urie în trompeta lui de .âl"i 'i poate i in luen!at u'or da"ă#l lau+i 'i îi dai o "io"olată. 2ar Pa.lo nu mă între.a "e părere am despre el$ nu#i păsa de ea$ 'i ni"i de teoriile mele "u privire la mu+i"ă. 7ă as"ulta politi"os$ "u ama.ilitate$ +âm.ind mereu$ dar nu#mi dădea ni"iodată un răspuns "a lumea. -i totu'i$ se părea "ă îi tre+isem interesul$ era vi+i.ilă strădania lui de a#mi i pe pla"$ de a mă în"on1ura "u .unăvoin!ă. 5dată$ "ând în timpul unei dis"u!ii în "are$ "a 'i în altele$ nu a1unsesem la ni"i un re+ultat$ m#am sim!it le+at 'i m#am e%primat aproape ,rosolan$ el s#a uitat la mine nedumerit 'i trist$ mi#a luat mâna stân,ă 'i mi#a mân,âiat#o$ apoi mi#a întins o "utiu!ă aurită "u un pra de tras pe nări$ +i"ându#mi "ă o să#mi a"ă .ine. 0m între.at#o din priviri pe Hermina$ ea dădu din "ap apro.ator$ am luat pu!in 'i am tras pe nări. Într#adevăr$ nu a tre"ut mult "ă m#am 'i înviorat$ revenindu#mi* pro.a.il "ă în pra ul a"ela usese ameste"at un pi" de "o"aină. Hermina îmi spuse "ă Pa.lo are multe lea"uri de ,enul a"esta pe "are le o.!ine pe "ăi taini"e 'i pe "are$ o"a+ional$ le pune la dispo+i!ia prietenilor săi$ iind me'ter în "om.inarea 'i do+area lor: lea"uri pentru "almarea durerilor$ pentru dormit$ altele "are te ă"eau să vise+i$ să te învesele'ti$ să te îndră,oste'ti. 5dată l#am întâlnit pe stradă$ lân,ă "&ei$ iar el mi se alătură ără să e+ite. 2e data a"easta am reu'it să#l determin să vor.eas"ă. 4 2omnule Pa.lo$ i#am spus în vreme "e el se 1u"a "u un .astona' su.!ire ne,ru$ sunte!i prietenul Herminei 'i to"mai de a"eea mă interesea+ă persoana dumneavoastră. Totu'i sunt nevoit să vă spun "ă nu prea sunte!i omul "are să în"ura1e+e o dis"u!ie. 0m în"er"at de mai multe ori să vor.es" "u dumneavoastră despre mu+i"ă 8 m#ar i interesat să aud de la dumneavoastră o părere$ o repli"ă$ o apre"iere* dar nu a!i "atadi"sit să#mi da!i ni"i mă"ar un răspuns "ât de la"oni". 3l a râs din inimă 'i$ de astă dată$ nu a întâr+iat să#mi răspundă$ +i"ându#mi "alm: 4 Aede!i$ după părerea mea nu are ni"i o importan!ă să se dis"ute despre mu+i"ă. 3u nu vor.es" ni"iodată despre mu+i"ă. -i "e a' i putut să răspund$ oare$ la "uvintele dumneavoastră inteli,ente 'i 1uste9 0!i avut atâta dreptate în tot "eea "e a!i spus. 2ar vede!i dumneavoastră$ eu sunt mu+i"ant$ 'i nu savant$ 'i nu "red "ă în mu+i"ă are vreo importan!ă da"ă ai dreptate sau nu. În mu+i"ă nu "ontea+ă da"ă ai dreptate$ da"ă ai ,ust$ edu"a!ie sau "âte 'i mai "âte de ,enul a"esta. 4 =ine$ dar atun"i "e "ontea+ă9 4 Contea+ă să a"i mu+i"ă$ domnule Haller$ să o a"i "ât mai .ine 'i mai mult$ 'i mai intens6 0sta este$ monsieur. C&iar de#a' avea în minte toate lu"rările lui =a"& 'i Haydn$ 'i a' i în stare să spun despre ele lu"ruri dintre "ele mai inteli,ente$ nimeni nu s#ar ale,e "u nimi" din asta. 2ar "ând pun mâna pe sa%o on 'i "ânt un s&immy săltăre!$ ie .un$ ie prost$ el va reu'i$ totu'i$ să#i a"ă pe oameni să se .u"ure$ stre"urându#li#se în pi"ioare 'i în sân,e. 0"esta este sin,urul lu"ru "are "ontea+ă. Privi!i o dată într#un salon de dans la "&ipurile oamenilor în momentul în "are$ după o pau+ă prelun,ită$ mu+i"a se de+lăn!uie din nou 8 "um le sti"les" o"&ii$ "um î'i s"utură pi"ioarele$ "um în"ep să le râdă "&ipurile6 Iată în "e s"op tre.uie să a"i mu+i"ă. 4 Boarte .ine$ domnule Pa.lo. 2ar nu e%istă numai mu+i"a sen+uală$ mai e%istă 'i o mu+i"ă spirituală. Nu e%istă numai a"eea "are se "ântă a"um$ pentru momentul de a!ă$ "i 'i

mu+i"a nemuritoare$ "are "ontinuă să e%iste "&iar atun"i "ând nu este "ântată. Se poate "a "ineva să stea "ul"at în pat$ sin,ur$ 'i în mintea lui să se în iripe o melodie din Blautul erme"at sau din CP"il$ mu+i"a produ"ându#se ast el ără "a vreun om să i su lat în vreun laut sau să i atins vreo vioară. 4 Bire'te$ domnule Haller. -i Qearnin, sau Aalen"ia sunt reproduse în ie"are noapte pe tă"ute de mul!i oameni sin,urati"i 'i visători* până 'i "ea mai săra"ă da"tilo,ra ă are în minte ultimul onestep 'i$ în .iroul ei$ .ate la ma'ină ritmul lui. 0ve!i dreptate$ to!i a"e'ti oameni sin,urati"i au mu+i"a lor tă"ută$ 'i eu mă .u"ur "ă ea e%istă$ ie "ă e vor.a de Qearnin,$ de Blautul erme"at sau de Aalen"ia6 2ar de unde iau oamenii a"e'tia mu+i"a lor solitară$ tă"ută9 2e la noi$ mu+i"an!ii$ "ă"i ea tre.uie să ie mai întâi "ântată 'i as"ultată$ tre.uie să#!i intre în sân,e$ ast el în"ât ori"e om$ întor"ându#se a"asă$ în "amera lui$ să se poată ,ândi la ea 'i să o vise+e. 4 2e a"ord$ i#am spus eu pe un ton re"e. -i totu'i nu se "uvine să#l punem pe 7o+art pe a"eea'i treaptă "u "el mai re"ent o%trot. -i ni"i nu vă poate i indi erent da"ă ve!i "ânta oamenilor o mu+i"ă dumne+eias"ă 'i eternă sau o mu+i"ă ie tină$ e emeră. Sesi+ând iritarea din ,lasul meu$ pe "&ipul lui se a'ternu de îndată o e%presie de .unătate$ m#a mân,âiat dră,ăstos pe .ra!$ în"epând să vor.eas"ă "u o .lânde!e de ne"re+ut. 4 0&$ dra,ul meu domn$ poate "ă în "eea "e prive'te treptele ave!i deplină dreptate. 2esi,ur$ n#am nimi" împotrivă "a dumneavoastră să a'e+a!i operele lui 7o+art 'i Haydn 'i Aalen"ia pe ori"e treaptă vă pla"e6 7ie îmi este totuna$ eu nu mă pronun! în le,ătură "u treptele$ nimeni nu mă întrea.ă despre a'a "eva. S#ar putea "a 7o+art să ie "ântat 'i peste o sută de ani$ iar Aalen"ia ni"i "&iar peste doi 8 eu "red "ă putem lăsa lini'ti!i trea.a asta în seama lui 2umne+eu$ "ă"i el este drept 'i !ine în mâinile sale durata vie!ii ie"ăruia dintre noi$ in"lusiv pe a"eea a ori"ărui vals 'i a ori"ărui o%trot$ el va a"e "u si,uran!ă "eea "e este .ine. Însă noi$ mu+i"an!ii$ tre.uie să a"em "eea "e avem noi de ă"ut$ adi"ă să ne a"em datoria$ să îndeplinim sar"ina noastră: tre.uie să a"em mu+i"a pe "are 'i#o dores" oamenii într#un moment anume$ tre.uie să "ântăm "ât mai .ine$ "ât mai rumos 'i "ât mai impresionant posi.il. 5 tând m#am dat .ătut. Cu omul a"esta nu era "&ip să o s"o!i la "apăt. În anumite momente se învălmă'eau într#un "&ip straniu lu"ruri ve"&i 'i noi$ durerea 'i plă"erea$ teama 'i .u"uria. 7ă sim!eam "ând în al nouălea "er$ "ând în in ern$ de "ele mai multe ori aveam sentimentul "ă mă a lu în a"ela'i timp în am.ele lo"uri. Bostul Harry 'i noul Harry trăiau "ând "ertându#se amarni"$ "ând împă"ându#se unul "u "elălalt. Uneori$ Harry "el .ătrân părea "ă pierise de initiv$ î'i dăduse du&ul 'i usese în,ropat$ apoi$ dintr#odată$ se ridi"a iară'i$ "omandând$ tirani+ând 'i 'tiind el totul mai .ine$ a'a "ă noului$ mi"ului$ tânărului Harry îi era ru'ine$ tă"ea 'i se lăsa în,&esuit la perete. 0lteori$ Harry "el tânăr îl apu"a pe Harry "el .ătrân de ,ruma+$ strân,ându#l ără milă$ în"ât se au+eau ,â âielile unei lupte pe via!ă 'i pe moarte$ iar ,ândurile aler,au din nou spre tăi'ul .ri"iului. 2eseori mă loveau simultan valurile su erin!ei 'i ale eri"irii. Un ast el de moment a ost 'i atun"i "ând$ la "âteva +ile după prima mea în"er"are de a dansa în pu.li"$ am intrat seara în dormitor 'i$ spre ne!ărmurita mea uimire$ stupoare$ ,roa+ă 'i în"ântare$ am ,ăsit#o pe rumoasa 7aria în patul meu. 2intre toate surpri+ele pe "are mi le ă"use Hermina până a"um$ a"easta era "ea mai mare. Biind"ă nu mă îndoiam ni"i o "lipă "ă ea era a"eea "are îmi trimisese o asemenea pasăre a paradisului. În a"ea seară ă"usem o e%"ep!ie 'i nu ie'isem "u Hermina în ora'$ "i mă dusesem la dom$ să as"ult un "on"ert .un de mu+i"ă .iseri"eas"ă ve"&e 8 usese o in"ursiune rumoasă 'i plină de melan"olie în via!a mea de odinioară$ pe "âmpia tinere!ii mele$ pe tărâmurile idealului Harry. În spa!iul ,oti" avântat spre înalt al .iseri"ii$ ale "ărei .ol!i arti"ulate păreau "ă se "latină antomati"$ în"olo 'i în"oa"e$ "a 'i "um ar i prins via!ă în 1o"ul "elor "âteva lumini$ as"ultasem lu"rări de =u%te&ude$ Pa"&el.el$ =a"&$ Haydn$ pă'isem din nou pe ve"&ile 'i îndră,itele mele "ărări$ as"ultasem din nou splendida vo"e a unei "ântăre!e "are interpretase "eva din =a"&$ o

"ântărea!ă "u "are între!inusem "ândva rela!ii de prietenie 'i datorită "ăreia îmi usese dat să am revela!ia unor spe"ta"ole e%traordinare. Sonorită!ile mu+i"ii ve"&i$ in inita ei demnitate 'i pietate rede'teptaseră în mine toată eu oria$ toată în"ântarea 'i tot entu+iasmul tinere!ii$ 'edeam trist 'i "u undat în ,ânduri în strana .iseri"ii$ iind ast el iară'i$ pre! de o oră$ oaspete în a"eastă lume no.ilă$ eri"ită în "are$ "ândva$ mă sim!isem "a la mine a"asă. În timpul unui duet de Haydn îmi dăduseră dintr#odată la"rimile$ n#am mai a'teptat să se s âr'eas"ă "on"ertul$ renun!ând să o mai revăd pe "ântărea!ă :o$ "âte seri minunate petre"usem odinioară împreună "u ea după ast el de "on"erte6;$ am ie'it pe uri' din dom 'i m#am plim.at pe stră+ile învăluite de noapte$ până mă "uprinse o.oseala$ în vreme "e$ i"i 'i "olo$ îndărătul erestrelor unor restaurante$ or"&estrele de 1a++ interpretau melodiile vie!ii mele de a"um. 5$ "e rătă"ire ne.uneas"ă$ tul.ure$ pusese stăpânire pe via!a mea6 În "ursul a"estei plim.ări prin noapte am re le"tat îndelun, 'i asupra "iudatei mele le,ături "u mu+i"a$ dându#mi seama$ în"ă o dată$ "ă le,ătura a"easta pe "ât de emo!ionantă$ pe atât de atală "u mu+i"a$ repre+enta destinul între,ii spiritualită!i ,ermane. În spiritul ,erman domne'te dreptul matern$ le,ătura "u natura su. orma &e,emoniei mu+i"ii$ o le,ătură pe "are ni"i un alt popor nu a "unos"ut#o vreodată. În lo" să#i opunem re+isten!ă .ăr.ăte'te$ în lo" să as"ultăm 'i să urmăm spiritul$ lo,osul$ "uvântul$ noi$ oamenii spiritului$ visăm "u to!ii la un lim.a1 ără "uvinte$ "are să e%prime "eea "e nu poate i rostit 'i să redea "eea "e nu poate i în ă!i'at. În lo" să "ânte "ât mai idel 'i mai onest la instrumentul său$ omul ,erman$ adept al spiritului$ s#a revoltat în permanen!ă împotriva "uvântului 'i împotriva ra!iunii$ sim!indu#se atras de mu+i"ă. Iar în mu+i"ă$ în minunate 'i înăl!ătoare al"ătuiri sonore$ în minunate 'i no.ile sentimente 'i stări su lete'ti$ "are n#aveau să ie transpuse vreodată în realitate$ spiritul ,erman s#a &ipertro iat$ ne,li1ându#'i ma1oritatea adevăratelor sale îndatoriri. Noi$ to!i oamenii spiritului$ nu ne#am sim!it în lar,ul nostru în sânul realită!ii$ i#am ost străini 'i inami"i$ a'a "ă$ din a"eastă "au+ă$ spiritul a 1u"at un rol atât de deplora.il în realitatea noastră ,ermană$ în istoria noastră$ în politi"a noastră$ în opinia noastră pu.li"ă. 3i$ deseori m#a preo"upat ideea a"easta$ 'i uneori am sim!it dorin!a uri.undă să iau 'i eu parte o dată la modelarea realită!ii$ să iu 'i eu "u adevărat a"tiv 'i să#mi asum o responsa.ilitate anume$ în lo" să mă o"up doar de esteti"ă 'i de arti+anatul spiritual. Întotdeauna însă$ s âr'eam prin a mă resemna$ prin a mă a.andona atalită!ii. 2omnii ,enerali 'i marii industria'i aveau per e"tă dreptate: nu era nimi" de "apul nostru$ al (oamenilor spiritului)$ nu eram de"ât o adunătură de "are te puteai lipsi ori"ând$ o adunătură străină de realitate$ iresponsa.ilă$ de palavra,ii spirituali. /a dra"uK6 Unde# i .ri"iul9 =ântuit de asemenea ,ânduri 'i de e"ourile mu+i"ii$ "u inima plină de triste!e 'i de un de+nădă1duit dor de via!ă$ de realitate$ de un sens anume$ de tot "eea "e era irepara.il pierdut$ revenisem$ în s âr'it$ a"asă$ ur"asem s"ările$ aprinsesem lumina în salon$ în"er"ând în +adar să "ites" "eva$ mă ,ândisem la întâlnirea de mâine seară$ "ând tre.uia să mă du" la .arul CP"il$ "a să .eau M&is@y 'i să danse+$ în"ât amără"iunea 'i mânia "are puseseră stăpânire pe mine se îndreptau nu numai împotriva mea$ "i 'i a Herminei. Cu toate "ă avea inten!ii .une 'i inimoase$ "u toate "ă era o iin!ă minunată 8 Hermina ar i tre.uit să mă lase mai .ine să pier atun"i$ de"ât să mă atra,ă spre ea$ a undându#mă în lumea a"easta &aoti"ă$ străină$ strălu"itoare$ într#un 1o" în iure'ul "ăruia eu nu voi i ni"iodată alt"eva de"ât un intrus 'i unde tot "eea "e era mai .un în mine de"ădea năpădit de su erin!ă6 -i ast el$ trist$ stinsesem lumina$ trist pă'isem în dormitor$ trist în"epusem să#mi s"ot &ainele$ "ând un miros neo.i'nuit mi#a tre+it nedumerirea* era un miros u'or de par um 'i$ privind împre1ur$ am vă+ut#o pe rumoasa 7aria stând "ul"ată în patul meu$ +âm.ind pu!intel 1enată "u o"&ii săi mari$ al.a'tri. 4 7aria6 0m spus eu. Iar primul meu ,ând a ost a"ela "ă ,a+da$ da"ă ar 'ti una "a asta$ m#ar da a ară imediat. 4 Iată$ am venit$ spuse ea în"et. Sunte!i supărat pe mine9

4 Nu$ nu. -tiu "ă Hermina v#a dat "&eia. 2e"i$ a'a. 4 5$ văd "ă v#a!i supărat. Ple" de îndată. 4 Nu$ rumoasă 7aria$ rămâi. Numai "ă eu$ în seara a"easta$ sunt oarte trist$ astă+i nu pot de el să iu vesel$ poate "ă mâine voi putea din nou. 7ă aple"asem pu!in deasupra ei$ "ând ea mi#a "uprins "apul "u mâinile ei mari$ puterni"e$ 'i m#a tras în 1os$ sărutându#mă prelun,. 0poi m#am a'e+at lân,ă ea$ pe pat$ !inând#o de mână 'i ru,ând#o să vor.eas"ă în 'oaptă "a să nu ne audă "ineva$ 'i i#am privit a!a rumoasă$ netedă$ "ul"ată pe perna mea$ străină 'i minunată "a o loare. În"et$ îmi trase mâna 'i mi#o lipi de .u+ele ei$ o vârî su. pătură 'i o puse pe sânul ei "ald$ "are se ridi"a lini'tit în ritmul respira!iei. 4 Nu#i nevoie să ii vesel$ +ise ea$ Hermina mi#a spus de alt el "ă e'ti ne"ă1it. 5ri"ine poate să în!elea,ă asta. 2ar eu î!i mai pla"9 2eună+i$ pe "ând dansam$ erai oarte îndră,ostit. 0m sărutat#o pe o"&i$ pe ,ură$ pe ,ât 'i pe sâni. 0dineauri mă ,ândisem "u amără"iune 'i repro' la Hermina. 0"um însă$ !ineam în mâinile mele un dar al ei 'i îi eram re"unos"ător. 7ân,âierile 7ariei nu ă"eau să su ere în ni"i un el mu+i"a minunată pe "are o as"ultasem în +iua a"eea$ "i erau demne de ea$ ă"ând#o să#'i ,ăseas"ă împlinirea. 0m tras u'or pătura$ de+velind#o pe emeia a"eea rumoasă$ până "ând am a1uns să#i sărut pi"ioarele. Când m#am întins lân,ă ea$ "&ipul ei de loare îmi +âm.ea$ atot'tiutor 'i plin de .unătate. În noaptea pe "are am petre"ut#o lân,ă 7aria n#am dormit de"ât pu!in$ dar adân" 'i .ine$ "a un "opil. Iar între s"urtele perioade de somn am sor.it din tinere!ea ei veselă 'i rumoasă$ a lând în "âteva vor.e$ s"&im.ate pe 'optite$ o mul!ime de lu"ruri pe "are merita să le 'tii despre elul de trai al ei 'i al Herminei. -tiusem prea pu!in despre ,enul a"esta de oameni 'i despre traiul lor$ numai la teatru îmi mai usese dat să întâlnes" o"a+ional ast el de e%isten!e$ ast el de emei 'i de .ăr.a!i "are pe 1umătate erau arti'ti$ pe 1umătate$ mondeni. Însă a.ia a"um arun"am o privire u,ară în intimitatea a"estor vie!i "iudate$ de o stranie nevinovă!ie$ de o stranie perversitate. Betele a"estea "are$ de "ele mai multe ori$ proveneau din amilii săra"e$ erau mult prea inteli,ente 'i rumoase pentru a#'i "onsa"ra via!a întrea,ă unei meserii oare"are$ plătită prost 'i lipsită de ori"e .u"urie$ a'a "ă$ după un timp oare"are$ trăiau toate "ând dintr#o mun"ă temporară$ "ând de pe urma ,ra!iei 'i a dră,ălă'eniei lor. 2in "ând în "ând 'edeau timp de "âteva luni într#un .irou$ în a!a ma'inii de s"ris$ deveneau pentru o vreme amantele unor petre"ăre!i înstări!i$ "ăpătau .ani de .u+unar 'i "adouri$ uneori î'i du"eau traiul în .lănuri$ automo.ile 'i lo"uiau la >rand Hotel$ alteori se adăposteau în mansarde$ puteau i "onvinse să a""epte o "ăsătorie da"ă li se ă"eau promisiuni avanta1oase$ ără să ai.ă$ totu'i$ ni"i "el mai mi" "&e să se mărite. Unele dintre ele nu sim!eau ni"i o plă"ere "ând ă"eau dra,oste$ o erindu# 'i avorurile împotriva voin!ei lor 'i numai după "e se târ,uiseră pentru un onorariu "ât mai su.stan!ial. 0ltele$ "ele "a 7aria$ erau neo.i'nuit de talentate în ale dra,ostei$ dorni"e de dra,oste 'i aveau e%perien!e amoroase$ de "ele mai multe ori$ "u am.ele se%e* nu trăiau de"ât pentru dra,oste 'i$ pe lân,ă prietenii o i"iali "are le plăteau$ între!ineau de o.i"ei 'i numeroase alte rela!ii amoroase. Sâr,uin"ioase 'i &arni"e$ ,ri1ulii 'i u'urati"e$ inteli,ente 'i totu'i "am ne"u,etate$ ele$ păsărelele a"estea du"eau un trai pe "ât de "opilăres"$ pe atât de ra inat* erau independente$ nu se lăsau "umpărate de "ătre ori"ine$ a'teptând "eea "e le dăruiau noro"ul 'i vremea .ună$ iind îndră,ostite de via!ă 'i totu'i$ "u mult mai pu!in le,ate de ea de"ât oamenii "u o.i"eiuri .ur,&e+e$ mereu ,ata să se ia după un prin! din .asme până la "astelul lui$ mereu pe 1umătate "on'tiente "ă le a'tepta "u si,uran!ă un s âr'it apăsător 'i trist. 7aria m#a învă!at 8 în a"ea primă noapte minunată 'i în +ilele "are au urmat 8 multe lu"ruri$ nu numai 1o"uri noi 'i în"ântătoare "are î!i pro"urau o .e!ie a sim!urilor$ "i 'i un nou mod de a în!ele,e$ o nouă "unoa'tere$ un nou ,en de dra,oste. Universul lo"alurilor de dans 'i de amu+ament$ al "inemato,ra elor$ .arurilor 'i &olurilor de &otel$ "are pentru mine$ si&astrul estet$ mai avea în"ă în el "eva ie tin$ inter+is 'i în1ositor$ repre+enta pentru 7aria$ pentru Hermina 'i pentru tovară'ele lor universul în sine$ el nu era ni"i .un$ ni"i rău$ ni"i demn de a i

1induit$ ni"i demn de a i urât$ în universul a"esta în lorea s"urta lor via!ă plină de dorin!e$ ai"i se sim!eau "a la ele a"asă$ ai"i î'i "â'ti,aseră e%perien!a. /e plă"ea să .ea 'ampanie sau să mănân"e un platou "u spe"ialită!i la ,rătar$ la el "um nouă ne pla"e un "ompo+itor sau un s"riitor$ 'i tratau un 'la,ăr de dans ori "ânte"ul sentimental$ dul"ea,$ al unui "ântăre! de 1a++ "u a"eea'i risipă de entu+iasm$ de trăire 'i de parti"ipare a e"tivă "u "are noi întâmpinam un Niet+s"&e sau un Hamsun. 7aria mi#a povestit despre Pa.lo$ sa%o onistul a"ela dră,u!$ vor.indu#mi despre un son, ameri"an pe "are a"esta îl "ânta uneori$ iar relatarea ei respira atâta trăire interioară$ atâta admira!ie 'i dra,oste$ în"ât m#a emo!ionat 'i m#a mi'"at "u mult mai puterni" de"ât e%ta+ul resim!it de un învă!at oare"are$ atun"i "ând ,ustă din &rana aleasă 'i no.ilă a artelor. 7ă sim!eam dispus să mă entu+iasme+ 'i eu$ ără să !in "ont de "alitatea a"elui son,* "uvintele pline de a e"!iune ale 7ariei$ privirea ei în "are în lorea nostal,ia au "reat .re'e lar,i în esteti"a mea. Cu adevărat$ e%ista 'i o rumuse!e anume$ o rumuse!e rară 'i aleasă "are$ în no.le!ea ei$ mi se părea mai presus de ori"e "ontroversă 'i îndoială$ în pun"tul "el mai înalt situându#se 7o+art$ dar unde se a la ,rani!a in erioară9 Noi$ "unos"ătorii 'i "riti"ii$ n#am iu.it noi "u ardoare$ în timpul adoles"en!ei noastre$ ni'te opere de artă 'i ni'te arti'ti "are astă+i ne apar îndoielni"i 'i une'ti9 Nu ni se întâmplase oare a'a "eva "u /is+t$ "u Ha,ner$ .a unora "&iar "u =eet&oven9 3mo!ia "opilăreas"ă a 7ariei a!ă de son,ul a"ela ameri"an nu era 'i ea$ oare$ o trăire artisti"ă la el de pură$ de rumoasă 'i$ neîndoielni"$ de înăl!ătoare "a emo!ia unui pro esor oare"are a!ă de Tristan sau "a e%ta+ul unui diri1or a!ă de Sim onia a IF#a9 -i toate a"estea nu se potriveau oare "iudat de .ine "u "on"ep!iile domnului Pa.lo$ dându#i dreptate9 7aria părea "ă#l iu.e'te 'i ea oarte mult pe rumosul Pa.lo. 4 3ste un .ăr.at rumos$ am +is eu$ îmi pla"e 'i mie oarte mult. 2ar spune#mi$ 7aria$ "um se a"e "ă pe lân,ă el mă po!i îndră,i 'i pe mine$ un tip pli"tisitor 'i .ătrân$ ni"i pe departe dră,u!$ "u părul de1a în"ărun!it$ "are nu se pri"epe să "ânte la sa%o on 'i nu 'tie "ânte"e en,le+e'ti de dra,oste9 4 Nu vor.i a'a urât6 7ă "ertă ea. 3ste "&iar oarte ires". -i tu îmi pla"i$ 'i tu ai în tine "eva dră,u!$ simpati" 'i deose.it$ nu tre.uie să ii alt el de"ât a'a "um e'ti. 2espre a"este lu"ruri nu se vor.e'te 'i ni"i nu se "ere so"oteală. Uite$ "ând mă săru!i pe ,ât sau pe ure"&e$ simt "ă mă îndră,e'ti$ "ă î!i pla"* tu 'tii să săru!i a'a$ par"ă pu!in s ielni"$ iar lu"rul a"esta îmi spune: (Te pla"e$ î!i este re"unos"ător pentru aptul "ă e'ti dră,u!ă). /u"rul a"esta mie îmi pla"e oarte$ oarte mult. Pe urmă$ la un alt .ăr.at îmi pla"e to"mai "ontrariul$ aptul "ă nu pare să#mi a"orde prea multă importan!ă 'i "ă mă sărută de par"ă mi#ar a"e un &atâr. Iară'i am adormit. Iară'i m#am tre+it$ ără să#mi i desprins .ra!ele din 1urul a"estei lori rumoase$ atât de rumoase. 2ar$ "e "iudat6 4 Bloarea a"easta rumoasă rămânea totu'i mereu un dar pe "are mi#l ă"use Hermina6 Îndărătul ei se a la în permanen!ă "ealaltă$ as"unsă par"ă su. o mas"ă6 Iar din "ând în "ând$ îmi adu"eam aminte dintr#odată de 3ri@a$ de iu.ita mea răută"ioasă$ de sărmana mea prietenă$ rămasă a"um departe. Nu era de el mai pu!in rumoasă de"ât 7aria$ "&iar da"ă nu era atât de în loritoare 'i de li.eră$ 'i ni"i atât de îndemânati"ă în arta dra,ostei$ iar ima,inea ei îmi apăru pentru o "lipă dinainte$ limpede 'i dureroasă$ dra,ă mie 'i impli"ată pro und în destinul meu$ apoi se "u undă din nou în somn$ în uitare$ în depărtări "e#mi inspirau pu!ină triste!e. -i ast el$ în noaptea a"easta rumoasă$ dul"e$ mi se perindară prin minte multe ima,ini din via!a mea$ trăită atâta timp în de'ertă"iune 'i sără"ie$ ără ni"i un el de ima,ini. 0"um$ "ând 3ros pusese stăpânire pe mine "a într#o vra1ă$ ele !â'niră din a.unden!ă$ "a dintr#un i+vor pro und$ iar inima mea î'i opri .ătăile pentru "âteva "lipe$ de în"ântare 'i de triste!e$ vă+ând "ât de .o,ată usese ,aleria de ta.louri a vie!ii mele$ "ât de înalt 'i de în"ăr"at de stele eterne 'i de "onstela!ii usese su letul sărmanului lup de stepă. Copilăria 'i mama priveau spre mine pline de ,in,ă'ie 'i trans i,urate$ "a un masiv muntos pierdut în depărtarea al.astră$ "orul prieteniilor

mele răsuna strident$ limpede$ în"epând "u in"redi.ilul Hermann$ ratele de su let al Herminei* par"ă plutind veneau spre mine$ par umate 'i nepământe'ti$ pre"um nu erii în lori!i din ume+eala apei$ ima,inile numeroaselor emei pe "are le iu.isem$ le dorisem 'i le "ântasem$ dar nu#mi usese dat să a1un, de"ât la "âteva dintre ele$ străduindu#mă să#mi împletes" destinul "u al lor. Îmi apăru 'i so!ia mea$ împreună "u "are trăisem timp de "â!iva ani$ "are mă învă!ase "e este "amaraderia$ "on li"tul$ resemnarea 'i a!ă de "are$ în "iuda tuturor vi"isitudinilor vie!ii$ păstrasem în mine o în"redere pro undă$ vie$ până în +iua "ând$ .olnavă 'i "u mintea rătă"ită$ mă părăsise$ u,ind "uprinsă dintr#odată de o revoltă săl.ati"ă 8 'i#atun"i mi#am dat seama "ât de mult tre.uie "ă o iu.isem$ "ât de multă în"redere tre.uie "ă îi a"ordasem$ de vreme "e in idelitatea ei m#a putut lovi atât de ,reu$ pentru tot restul vie!ii mele. Ima,inile 8 sute 'i sute$ "u 'i ără nume 8 e%istau toate iară'i$ ur"au proaspete 'i noi din ântâna a"estei nop!i de dra,oste$ iar eu 'tiam iară'i un lu"ru pe "are$ în starea mea mi+era.ilă$ îl uitasem demult$ anume "ă ele repre+entau averea 'i valoarea e%isten!ei mele$ dăinuiau indestru"ti.ile$ erau e%perien!e de via!ă pres"&im.ate în stele$ iar eu puteam să le uit$ dar ni"ide"um să le nimi"es"$ 'irul lor desena traie"toria vie!ii mele 'i strălu"irea lor astrală însemna valoarea ei indestru"ti.ilă. Aia!a mea usese "ă+nită$ ne eri"ită$ o apu"ase pe "ăi ,re'ite$ mă "ondusese spre renun!are 'i ne,are$ prinsese i+ul amar al esen!ei ori"ărui destin omenes"$ în s"&im. usese .o,ată$ mândră 'i .o,ată$ re,eas"ă până 'i în momentele ei "ele mai mi+era.ile. C&iar de#ar i ost să#mi iroses" în "&ipul "el mai 1alni" toată .u"ă!i"a de drum "e# mi mai rămăsese de par"urs până la dispari!ie$ sâm.urele a"estei vie!i rămânea plin de no.le!e$ avea un "&ip 'i o "alitate anume$ nu aler,asem după "âteva parale$ "i nă+uisem "ătre "erul înstelat. S#a s"urs o .ună .u"ată de vreme de atun"i$ s#au întâmplat 'i s#au s"&im.at multe$ nu# mi mai amintes" de"ât pu!ine amănunte din noaptea a"eea$ "âteva "uvinte pe "are le#am s"&im.at între noi$ "âteva ,esturi 'i apte pline de ,in,ă'ia iu.irii$ "âteva momente$ astral de luminoase$ ale tre+irii din somnul ,reu în "are "ă+usem epui+a!i de dra,oste. 2ar în noaptea a"eea$ via!a mea mă privise din nou$ pentru prima oară de la în"eputul perioadei mele de de"lin$ "u o"&i neîndurător de strălu"itori$ în noaptea a"eea m#am pătruns din nou de adevărul "ă întâmplarea era sinonimă "u destinul 'i "ă noianul a"ela ormat din ruinele e%isten!ei mele purta însemnul unui ra,ment divin. Su letul meu respira iară'i$ o"&iul meu vedea iară'i 'i$ în anumite "lipe$ sim!eam "u ardoare "ă nu tre.uia de"ât să strân, laolaltă tot universul a"ela de ima,ini dispersate$ "ă nu tre.uia de"ât să înal! via!a mea de lup de stepă$ via!a lui Harry Haller$ "a pe un tot unitar$ la altitudinea unei ima,ini$ pentru a pătrunde eu însumi în lumea ima,inilor 'i a deveni nemuritor. Nu era$ oare$ a"esta sensul din perspe"tiva "ăruia via!a ie"ărui om însemna un avânt 'i o în"er"are9 2iminea!ă$ după "e mi#am împăr!it mi"ul de1un "u 7aria$ a tre.uit să o s"ot din "asă pe uri'$ "eea "e mi#a 'i reu'it. -i în a"eea'i +i$ am în"&iriat$ spe"ial pentru noi doi$ într#un "artier apropiat$ o "ămăru!ă în "are urma să ne întâlnim. 7ânată de sim!ul datoriei$ Hermina$ pro esoara mea de dans$ n#a omis să#'i a"ă apari!ia$ iar eu a tre.uit să învă! .ostonul. 3ra severă 'i neînduple"ată$ nu m#a s"utit ni"i de o sin,ură le"!ie$ "ă"i rămăsese &otărât să mer, "u ea la următorul .al mas"at. 7ă ru,ase să#i dau .ani "a să#'i a"ă un "ostum despre "are nu voia să#mi dea vreo lămurire. 7i#a inter+is în "ontinuare să o vi+ite+ sau mă"ar să a lu unde lo"uia. Perioada de apro%imativ trei săptămâni de dinaintea .alului mas"at a ost neo.i'nuit de rumoasă. 7i se părea "ă 7aria era prima iu.ită adevărată pe "are o avusesem până atun"i. Bemeilor pe "are le iu.isem le#am pretins întotdeauna spirit 'i "ultură$ ără să i .ă,at vreodată .ine de seamă "ă până 'i emeia "ea mai spirituală 'i relativ "ultă nu era ni"iodată în re+onan!ă "u lo,osul din mine$ "i i se opunea* mer,ând să mă întâlnes" "u o emeie$ luam "u mine pro.lemele 'i ,ândurile mele 'i mi s#ar i părut "u totul imposi.il să iu.es" mai mult de o oră o ată "are nu "itise o "arte$ "are &a.ar nu avea "e înseamnă le"tura 'i n#ar i putut să deose.eas"ă

un Ceai@ovs@i de un =eet&oven. 7aria n#avea "ultură$ ea n#avea nevoie de asemenea "ăi o"olite 'i universuri#suro,at$ toate pro.lemele ei derivau nemi1lo"it din sim!uri. 0rta 'i menirea ei "onstau în a o.!ine$ pe "ât de mult posi.il$ eri"irea sim!urilor 'i a dra,ostei$ olosindu#se de sen+ualitatea "u "are usese în+estrată$ de linia deose.ită a trupului$ de "ulorile$ de părul ei$ de vo"ea$ de pielea$ de temperamentul ei$ ast el în"ât$ la ie"e mân,âiere me'te'u,ită$ la ie"e mlădiere a rotun1imilor ei$ la ie"e suavă remătare a trupului$ să ,ăseas"ă 'i să provoa"e "a printr#o vra1ă la "el "u "are 1u"a 1o"ul iu.irii un răspuns$ o în!ele,ere 'i e"oul viu "are să o a"ă eri"ită. În"ă de la a"el prim dans timid "u ea sim!isem a"easta$ .ănuisem par umul unei sen+ualită!i ,eniale$ în"ântătoare 'i deose.it de "ultivate$ "are mă erme"ase. Bire'te$ nu era ni"ide"um o întâmplare "ă atot'tiutoarea Hermina mi#o pusese în .ra!e pe 7aria. Par umul 'i toată ăptura ei răspândeau un aer primăvărati"$ de tranda ir. Nu aveam noro"ul să iu amantul uni" sau pre erat al 7ariei$ eram unul dintre mai mul!i. 2eseori nu avea timp pentru mine$ din "ând în "ând$ "âte o oră după#amia+a$ rareori o noapte întrea,ă. Nu voia să ia ni"i un .an de la mine$ "ă"i "ea "are o manevra din um.ră era$ ire'te$ Hermina. În s"&im.$ a""epta "u plă"ere "adouri$ iar da"ă îi dăruiam$ să spunem$ un mi" portmoneu nou$ din piele ro'ie$ lă"uită$ atun"i puteam să#i stre"or în el 'i două$ trei mone+i de aur. 2e alt el$ din pri"ina mi"u!ului porto el ro'u$ 7aria a râs tare mult de mine6 3ra deli"ios$ "u toate a"estea nu era$ totu'i$ de"ât o ve"&itură demodată$ "are +ă"ea nevândută într#un ma,a+in. În privin!a unor ast el de lu"ruri despre "are$ până a"um$ nu 'tiusem 'i nu în!elesesem mai mult de"ât despre nu 'tiu "e dia.et al es"&imo'ilor$ am învă!at multe de la 7aria. 7ai întâi de toate am învă!at "ă a"este mi"i 1u"ării$ a"este o.ie"te de modă 'i de lu% nu sunt simple lea"uri 'i lu"ru'oare @its"& sau inven!ii ale unor a.ri"an!i 'i "omer"ian!i avi+i de .ani$ "i î'i au ra!iunea lor de i$ sunt rumoase$ diverse$ al"ătuind un mi" 8 sau mai de,ra.ă mare 8 univers de o.ie"te "are nu urmăres"$ toate$ de"ât s"opul uni" de a sta în slu1.a dra,ostei$ de a ra ina sim!urile$ de a însu le!i lumea în"on1urătoare$ s"o!ând#o din mortala ei indi eren!ă$ dotând#o în mod mira"ulos "u noi or,ane ale iu.irii$ de la pudră 'i par um până la în"ăl!ămintea de dans$ de la inel până la ta.a"&eră$ de la "ataramă până la po'etă. Po'eta nu era po'etă$ porto elul nu era porto el$ lorile nu erau lori$ evantaiul nu era evantai$ "i toate repre+entau materialul "u "are se plămădea iu.irea$ ma,ia$ as"ina!ia$ toate nu erau de"ât soli$ "ontra.andi'ti$ arme$ stri,ăte de luptă. 7#am ,ândit adesea$ "ăutând să a lu pe "ine iu.ea$ de apt$ 7aria. Cred "ă "el mai mult îl iu.ea pe tânărul sa%o onist$ pe Pa.lo "el "u o"&ii ne,ri$ plutitori 'i "u mâinile lun,i$ palide$ no.ile 'i melan"oli"e. 0' i +is "ă Pa.lo era un amant "am somnoros$ răs ă!at 'i pasiv$ 7aria însă m#a asi,urat "ă$ într#adevăr$ se în"ăl+ea ,reu$ dar "ă după a"eea era mai tensionat$ mai dur$ mai viril 'i mai nesă!ios de"ât un .o%er sau un 1o"&eu. -i ast el am a lat 'i am a1uns să "unos" multe se"rete$ .a despre unul$ .a despre altul$ despre "ântăre!ul de 1a++$ despre un a"tor$ despre anumite emei$ despre ete 'i .ăr.a!i din antura1ul nostru$ 'tiam a"um se"rete de tot elul$ între+ărind$ din"olo de supra a!a lu"rurilor$ alian!e 'i animo+ită!i$ iind pus la "urent 'i impli"at în"etul "u în"etul :to"mai eu$ "are usesem în lumea a"easta un "orp străin$ rupt "omplet de toate "ele;. 0m a lat multe 'i despre Hermina. 2ar mai ales mă întâlneam a"um deseori "u domnul Pa.lo$ "ă"i 7aria îl iu.ea oarte mult. 2in "ând în "ând ea adu"ea 'i unele dintre preparatele lui se"rete$ "âteodată îmi o erea 'i mie o"a+ia de a ,usta din plă"erile a"estea$ iar Pa.lo îmi o erea întotdeauna servi"iile sale "u un +el deose.it. 5dată îmi spuse ără o"ol: 4 Sunte!i atât de ne eri"it$ asta nu#i .ine$ nu tre.uie să i!i a'a. Îmi pare rău. Buma!i o !i,ară u'oară "u opiu. Părerea mea despre a"est om vesel$ inteli,ent$ "opilăros 'i totu'i impenetra.il se s"&im.a în permanen!ă$ ne#am împrietenit 'i nu rareori luam 'i eu "âte pu!in din preparatele lui. II amu+a pu!in elul în "are mă îndră,ostisem de 7aria. 5dată a or,ani+at o (petre"ere) în "amera lui$ la mansarda unui &otel situat într#un "artier măr,ina'. Nu avea de"ât un s"aun$ 7aria 'i "u mine a tre.uit să stăm pe pat. 3l ne#a dat să .em un li"&ior minunat$ misterios$

"om.inat din trei sti"lu!e. 0poi$ după "e am sim!it "ă mă "uprinde o dispo+i!ie oarte .ună$ ne#a propus "u o strălu"ire în o"&i să "ele.răm o or,ie eroti"ă în trei. 3u am re u+at pe lo"$ mi#era imposi.il să a" a'a "eva$ dar am tras "u o"&iul$ o "lipă$ la 7aria$ "a să văd "um rea"!ionea+ă ea la propunerea a"easta 'i$ "u toate "ă s#a de"larat imediat de a"ord "u re u+ul meu$ am o.servat ardoarea din o"&ii ei 'i i#am sim!it re,retul "ă tre.uie să renun!e. Pa.lo era de+amă,it "ă re u+asem$ ără să se simtă însă$ 1i,nit. 4 Pă"at$ spuse el$ Harry are mult prea multe re!ineri morale. Nu#i nimi" de ă"ut. 0r i ost totu'i atât de rumos$ oarte rumos6 2ar am "eva în lo". Ne#a dat ie"ăruia să umăm "âteva pri+e de opiu 'i$ stând nemi'"a!i$ "u o"&ii des"&i'i$ am devenit martorii s"enei pe "are el ne#o su,era$ iar 7aria vi.ra de în"ântare. 7ai apoi$ iind"ă nu mă sim!eam prea .ine$ Pa.lo m#a întins în pat$ mi#a dat "âteva pi"ături dintr#un medi"ament 'i$ în timp "e în"&isesem o"&ii pentru "âteva minute$ am sim!it pe ie"are pleoapă adierea unui sărut u,ar. /#am primit$ "a 'i "um a' i "re+ut "ă mi#l dăruise 7aria. 2ar 'tiam prea .ine "ă mi#l dăduse el. Iar într#o altă seară mi#a ă"ut o surpri+ă 'i mai mare. 0 apărut în lo"uin!a mea$ spunându#mi "ă are nevoie de două+e"i de ran"i 'i ru,ându#mă să#i dau eu a"eastă sumă. Îmi o erea în s"&im. "a$ în noaptea a"eea$ 7aria să rămână la dispo+i!ia mea 'i nu a lui. 4 Pa.lo$ i#am spus eu speriat$ nu#!i dai seama de "e spui. Cedarea iu.itei în avoarea altuia pe .ani repre+intă la noi lu"rul "el mai repro.a.il. 0m să mă pre a" "ă nu am au+it propunerea ta$ Pa.lo. 7#a privit "ompătimitor. 4 Nu vre!i$ domnule Harry. =ine. Întotdeauna vă "rea!i sin,ur di i"ultă!i. 0tun"i pute!i să nu dormi!i în noaptea asta "u 7aria$ da"ă pre era!i$ dar da!i#mi totu'i .anii$ am să vi#i dau înapoi. 0m neapărată nevoie de ei. 4 În "e s"op9 4 Pentru 0,ostino 8 'ti!i$ mărun!elul a"ela de la vioara a doua. 3 .olnav de opt +ile 'i nimeni nu se în,ri1e'te de el$ n#are ni"i o para "&ioară$ iar a"um mi s#au terminat 'i mie .anii. 2in "urio+itate 'i totodată pentru a mă autopedepsi pu!in$ m#am dus 'i eu "u el la 0,ostino$ "ăruia Pa.lo îi adusese lapte 'i medi"amente în "ămăru!a de la mansardă$ unde a"ela stătea$ o în"ăpere destul de mi+era.ilă* i#a aran1at patul 'i i#a aerisit "amera$ punându#i în 1urul "apului$ "u de%teritate$ o "ompresă potrivită$ "ă"i avea temperatură* Pa.lo ă"u toate a"estea "u rapiditatea$ deli"ate!ea 'i pri"eperea unei surori de "aritate. În a"eea'i seară$ l#am vă+ut "ântând până în +ori la .arul City. 2eseori vor.eam "u Hermina$ îndelun, 'i deta'at$ despre 7aria$ despre mâinile$ umerii 'i "oapsele$ despre elul ei de a râde$ de a săruta$ de a dansa. 4 Gi#a arătat 'i asta9 7#a între.at o dată Hermina$ des"riindu#mi un 1o" aparte al lim.ii în timpul sărutatului. 0m ru,at#o să mi#l arate "&iar ea$ dar m#a re u+at "u toată serio+itatea. 4 0sta o să vină mai târ+iu$ spuse$ eu nu sunt$ în"ă$ iu.ita ta. 0m între.at#o de unde "unoa'te elul me'te'u,it în "are săruta 7aria 'i alte asemenea lu"ruri deose.ite$ taini"e$ ale vie!ii ei$ pe "are numai un .ăr.at îndră,ostit de ea le putea 'ti. 4 5$ a e%"lamat ea$ .ine$ dar noi suntem prietene. Cre+i$ oare$ "ă avem se"rete una a!ă de "ealaltă9 0m dormit deseori la ea 'i ne#am 1u"at un pi". 3i da$ ai ,ăsit o ată rumoasă mai pri"epută de"ât altele. 4 3u "red totu'i$ Hermina$ "ă mai ave!i se"rete una a!ă de "ealaltă. Sau i#ai povestit 'i despre mine tot "eea "e 'tii9 4 Nu$ astea sunt "u totul alte lu"ruri$ pe "are nu le#ar în!ele,e. 7aria este o ată minunată$ ai avut noro"$ dar între tine 'i mine e%istă lu"ruri de "are ea nu are &a.ar. I#am spus multe despre tine$ ire'te$ mult mai multe de"ât !i#ar i "onvenit !ie atun"i 8 doar a tre.uit să o ademenes" pentru tine6 2ar a'a "um te în!ele, eu$ prietene$ n#o să te în!elea,ă ni"i 7aria 'i ni"i o alta$ ni"iodată. 2e la ea am avut 'i eu "âte "eva de învă!at 8 în măsura în "are te "unoa'te

7aria$ te "unos" 'i eu. Te "unos" aproape la el de .ine$ de par"ă ne#am i "ul"at deseori împreună. Întâlnindu#mă din nou "u 7aria$ mi se păru "iudat 'i taini" să 'tiu "ă o strânsese pe Hermina la piept la el "a pe mine$ "ă îi mân,âiase$ îi sărutase$ îi savurase 'i îi "er"etase mâinile 'i pi"ioarele$ pielea 'i părul la el "a pe ale mele. Rela!ii 'i le,ături noi$ indire"te$ "ompli"ate$ mi se de+văluiră a"um$ posi.ilită!i noi de a iu.i 'i de a trăi$ iar ,ândul mi#a +.urat la "ele o mie de su lete din tratatul despre lupul de stepă. În perioada a"eea s"urtă de timp "are tre"use de "ând ă"usem "uno'tin!ă "u 7aria 'i până la marele .al mas"at usesem de#a dreptul eri"it$ "u toate a"estea nu am avut ni"i o "lipă sentimentul "ă îmi a lasem mântuirea$ "ă atinsesem .eatitudinea$ "i sim!eam "u toată "laritatea "ă toate a"estea nu erau de"ât un prolo,$ "eva pre,ătitor$ "ă toate mă împin,eau înainte "u putere$ "ă esen!ialul a.ia avea să urme+e. Învă!asem destul de .ine să danse+$ ast el în"ât mi se părea posi.il să iau parte la .alul despre "are$ pe +i "e tre"ea$ se vor.ea tot mai mult. Hermina avea un se"ret$ rămânând ne"lintită în re u+ul ei de a#mi de+vălui "ostuma!ia în "are avea să apară. Îmi spunea "ă o voi re"unoa'te$ desi,ur$ iar da"ă nu voi reu'i$ avea să mă a1ute$ însă înainte nu aveam voie să 'tiu nimi". 3a personal nu mani esta ni"i o "urio+itate a!ă de planurile mele de "ostumare$ iar eu am luat &otărârea să nu mă "ostume+ de el. Arând s#o invit la .al$ 7aria mi#a e%pli"at "ă are de1a un "avaler pentru a"eastă petre"ere 'i într#adevăr$ avea 'i .iletul de intrare$ a'a "ă am "onstatat$ "u oare"are de+amă,ire$ "ă va tre.ui să mă du" sin,ur la petre"ere. 3ra vor.a de "el mai ele,ant .al mas"at al ora'ului$ or,ani+at de lumea artisti"ă$ anual$ în sălile >lo.us. În a"ele +ile n#am prea vă+ut#o pe Hermina$ dar în a1unul .alului m#a vi+itat pentru "âteva "lipe 8 a venit "a să#'i ia .iletul de intrare pe "are i#l pro"urasem 8 stătea pa'ni" lân,ă mine$ în "amera mea$ 'i atun"i am purtat o dis"u!ie "are mi s#a părut oarte stranie 'i m#a impresionat pro und. 4 Iată$ a"um te sim!i$ de apt$ destul de .ine$ spuse ea$ dansul î!i prie'te. Cine nu te#a mai vă+ut în ultimile patru săptămâni$ nu te#ar mai re"unoa'te. 4 2a$ am în"uviin!at eu$ de ani de +ile nu m#am mai sim!it atât de .ine. 0sta !i#o datore+ !ie$ Hermina. 4 5$ "um$ nu rumoasei tale 7aria9 4 Nu$ pentru "ă pe ea tot tu mi#ai dăruit#o. 3 minunată. 4 3a este iu.ita de "are aveai nevoie$ lupule de stepă. 2ră,u!ă$ tânără$ voioasă$ is"usită în ale dra,ostei$ 'i n#o po!i avea în ie"are +i. 2a"ă n#ar tre.ui să o împăr!i "u al!ii$ da"ă n#ar i un musa ir în tre"ere pe la tine$ întotdeauna$ lu"rurile n#ar mer,e a'a de .ine între voi. 2a$ a tre.uit să admit 'i asta. 4 0'adar$ ai a"um$ de apt$ tot "eea "e#!i dore'ti9 4 2aK de unde$ Hermina. 0m un lu"ru oarte rumos 'i în"ântător$ mare mi#e .u"uria 'i mân,âierea. Sunt de#a dreptul eri"it< 4 0'a de"i. -i "e mai vrei9 4 Areau mai mult. Nu mă mul!umes" să iu eri"it$ nu sunt ă"ut pentru a'a "eva$ nu asta mi#e "&emarea. C&emarea mea este "ontrariul a"estei stări. 4 2e"i de a i ne eri"it9 =ine$ dar ai avut parte de su i"ientă ne eri"ire$ pe vremea "ând nu te mai puteai întoar"e a"asă din "au+a .ri"iului. 4 Nu$ Hermina$ lu"rurile stau alt el. Re"unos" "ă pe vremea a"eea eram oarte ne eri"it. 2ar era vor.a de o ne eri"ire prosteas"ă$ sterilă. 4 2e "e9 4 Pentru "ă da"ă era alt el$ n#ar i tre.uit să mă tem atât de moarte$ de o moarte pe "are mi#o doream totu'i6 Ne eri"irea de "are am nevoie 'i pe "are mi#o dores" arată alt el* ea tre.uie să mă a"ă să su ăr "u lă"omie 'i să mor "u voluptate. 0"easta este ne eri"irea sau eri"irea pe "are o a'tept.

4 Te în!ele,. Că doar suntem ra!i în privin!a asta. 2ar "e ai împotriva eri"irii pe "are ai a lat#o în tovără'ia 7ariei9 2e "e nu e'ti mul!umit9 4 N#am nimi" împotriva a"estei eri"iri$ o$ nu$ îmi este dra,ă$ îi sunt re"unos"ător. 3ste rumoasă "a o +i "u soare într#o vară ploioasă. 2ar presimt "ă nu poate să dure+e. Beri"irea a"easta este 'i ea sterilă. 7ă mul!ume'te$ dar nu mul!umirea este &rana "are îmi tre.uie mie. 3a îl adoarme pe lupul de stepă$ îl a"e sătul. 2ar nu este o eri"ire pentru "are să mori. 4 0'adar$ moartea este inevita.ilă$ lupule de stepă9 4 Cred "ă da6 Sunt oarte mul!umit de eri"irea mea$ o mai pot suporta o vreme. 2ar "ând eri"irea îmi dă uneori "âte un ră,a+ de o oră$ în "are mă tre+es" 'i mă apu"ă dorul$ atun"i dorul a"esta al meu nu mă îndeamnă să păstre+ pentru totdeauna a"eastă eri"ire$ "i să su ăr din nou$ de data a"easta însă mai rumos 'i nu atât de peni.il "a mai înainte. 7i#e dor de su erin!e "are să mă pre,ăteas"ă 'i să mă "onvin,ă să#mi dores" moartea. Hermina m#a privit duios în o"&i$ avea o privire întune"ată$ a'a "um i se întâmplă "âteodată$ pe nea'teptate. Ce o"&i minuna!i 'i înspăimântători6 În"et$ "ăutându#'i "uvintele 'i în'irându#le$ unul "âte unul$ spuse atât de în"et$ în"ât a tre.uit să a" un e ort "a să o pot au+i: 4 Areau să#!i spun astă+i "eva$ un lu"ru pe "are îl 'tiu de1a de multă vreme$ 'i tu îl 'tii de1a$ dar pro.a.il "ă nu !i l#ai spus ni"i mă"ar !ie însu!i. Î!i voi spune a"um "eea "e 'tiu despre mine 'i despre tine$ 'i despre destinul nostru. Tu$ Harry$ ai ost un artist 'i un ,ânditor$ un om plin de .u"urie 'i de "redin!ă$ a lat ne"ontenit în "ăutarea lu"rurilor măre!e 'i eterne$ mereu nemul!umit de tot "eea "e e dră,ăla' 'i mărunt. 2ar pe măsură "e via!a te#a tre+it 'i te#a ă"ut să des"operi "ine e'ti$ de+năde1dea ta a "res"ut tot mai mult$ te#ai a undat din "e în "e mai mult în su erin!ă$ în nesi,uran!ă 'i disperare$ până la ,ât$ iar tot "eea "e "unos"use'i$ iu.ise'i 'i admirase'i odinioară "a pe "eva rumos 'i s ânt$ toată în"rederea ta de odinioară în oameni 'i în înalta noastră predestinare$ toate a"estea n#au putut să#!i ie de ni"i un a1utor$ pier+ându#'i ori"e valoare 'i s ărâmându#se în "io.uri$ în"rederea ta n#a mai avut aer să respire. Iar su o"area este o moarte "rudă. Nu#i a'a$ Harry9 Nu#i a"esta destinul tău9 Con irmam "eea "e spunea$ dând întruna din "ap. 4 Înlăuntrul tău sălă'luia o ima,ine pe "are !i#o ă"use'i tu despre via!ă$ o în"redere$ o "erin!ă anume$ erai ,ata de apte$ erai ,ata să su eri$ să te sa"ri i"i 8 pentru "a apoi$ pas "u pas$ să#!i dai seama "ă lumea nu "erea de la tine ni"i un el de apte 'i sa"ri i"ii sau "eva de ,enul ăsta$ "ă via!a nu e un poem eroi" "u roluri de eroi 'i alte lu"ruri dintr#astea$ "i un salon "on orta.il pentru oamenii "u o.i"eiuri .ur,&e+e$ în "are individul se de"lară pe deplin mul!umit da"ă mănân"ă 'i .ea$ da"ă î'i soar.e "a eaua$ da"ă împlete'te "iorapi$ 1oa"ă taro" 'i as"ultă mu+i"ă la radio. Iar "ine vrea alt"eva$ purtând în el însu'i eroi"ul 'i rumosul$ admira!ia pentru marii s"riitori sau admira!ia pentru s in!i$ nu#i de"ât un ne.un 'i un el de "avaler 2on Iui1ote. =ine. -i mie mi s#a întâmplat "eva asemănător$ prietene6 3ram o ată oarte în+estrată$ eram predestinată să trăies" după un model superior$ să iu oarte severă "u mine însămi$ să îndeplines" misiuni pline de demnitate. Puteam să iau asupră#mi un mare destin$ să iu so!ia unui re,e$ iu.ita unui revolu!ionar$ sora unui om de ,eniu$ mama unui martir. Iar via!a nu mi#a permis de"ât să devin o "urte+ană$ nu "&iar de prost ,ust 8 însă ni"i drumul a"esta nu mi#a ost u'or de el6 0sta mi s#a întâmplat. 0 ost o vreme "ând eram deprimată$ s"oto"ind în mine însămi să#mi ,ăses" o vină. Îmi spuneam "ă$ în de initiv$ via!a tre.uie să ai.ă dreptate întotdeauna$ iar da"ă via!a î'i .ătuse 1o" de rumoasele mele visuri$ atun"i$ îmi spuneam$ înseamnă "ă visurile mele useseră proste'ti 'i neîndreptă!ite. 2ar asta nu mi#a a1utat la nimi". -i "um aveam o"&i .uni 'i ure"&i .une 'i eram destul de "urioasă din ire$ m#am uitat "u aten!ie la a'a#numita via!ă$ la "unos"u!ii 'i ve"inii mei$ la mai mult de "in"i+e"i de oameni 'i destine$ 'i am vă+ut$ Harry$ "ă visurile mele useseră îndreptă!ite$ de o mie de ori îndreptă!ite$ la el "a 'i ale tale. 3ra la el de nedrept "a o emeie de elul meu să nu ai.ă ni"i o altă posi.ilitate de ale,ere de"ât de a îm.ătrâni stupid$ în sără"ie$ dinaintea unei ma'ini de s"ris$ în slu1.a unui om "are "â'ti,ă mul!i .ani$ sau de a se "ăsători "u un asemenea om$ de dra,ul .anilor lui$ sau de a

a1un,e un el de târ ă$ era tot atât de nedrept "a un om "a tine să ie nevoit să re"ur,ă$ în sin,urătatea$ timiditatea 'i de+năde1dea sa$ la un .ri"i. Poate "ă mi+eria mea a ost mai mult materială 'i morală$ a ta mai mult spirituală 8 drumul însă a ost a"ela'i. Cre+i oare "ă nu pot să în!ele, de "e te temi de o%trot$ de "e î!i repu,nă .arurile 'i rin,ul de dans$ de "e e'ti adversarul mu+i"ii de 1a++ 'i al tuturor a"estor lea"uri9 =a în!ele, oarte .ine$ "um în!ele, 'i de "e te s"âr.e'te politi"a$ de "e te întristea+ă pălăvră,eala 'i a,ita!ia iresponsa.ilă a partidelor$ a presei$ de "e te apu"ă disperarea "ând te ,ânde'ti la ră+.oi$ la "el tre"ut "a 'i la "el "are va urma$ sau "ând ve+i "um se ,ânde'te$ se "ite'te 'i se "onstruie'te$ "e mu+i"ă se "ântă$ "um petre"$ "um se instruies" oamenii în +iua de a+i6 2a$ lupule de stepă$ ai dreptate$ ai dreptate de mii de ori$ 'i "u toate a"estea va tre.ui să pieri. Pentru lumea de a+i$ "are#i atât de simplă$ de "omodă 'i se mul!ume'te "u atât de pu!in$ tu e'ti prea preten!ios 'i prea lămând$ ea te leapădă$ pentru o asemenea lume tu dispui de o dimensiune în plus. Cine vrea să trăias"ă în +iua de a+i 'i să se .u"ure de via!a lui$ nu tre.uie să ie un om "a tine 'i "a mine. Celui "are în lo" de lălăială unei la'nete "ere mu+i"ă$ în lo" de distra"!ie$ .u"urie$ în lo" de .ani$ su let$ în lo" de o o"upa!ie$ mun"ă adevărată$ în lo"ul unui simplu 1o"$ pasiune verita.ilă$ a"eastă lume dră,ăla'ă de ai"i nu# i poate o eri ni"i un lo" în "are să se simtă "a la el a"asă< Privi în pământ ,ânditoare. 4 Hermina$ am e%"lamat "u duio'ie$ "e a,eri î!i sunt o"&ii$ sora mea6 -i "u toate a"estea$ m#ai învă!at o%trotul6 2ar "e vrei să spui$ +i"ând "ă oamenii "a noi$ oamenii "are au o dimensiune în plus$ nu pot să trăias"ă ai"i9 Care să ie "au+a9 Se întâmplă a'a "eva numai în epo"a noastră sau a'a a ost dintotdeauna9 4 Nu 'tiu. Spre "instea lumii$ a' vrea să presupun "ă numai în epo"a noastră$ "ă e vor.a doar de o .oală$ de o nenoro"ire de moment. Condu"ătorii depun e orturi serioase 'i e i"a"e în vederea unui nou ră+.oi$ între timp noi$ "eilal!i$ dansăm o%trot$ "â'ti,ăm .ani 'i mân"ăm praline 8 într#o asemenea epo"ă se pare "ă lumea are un nivel destul de modest. Să sperăm "ă au ost 'i vor veni din nou vremuri mai .une$ mai ,eneroase$ "u un ori+ont mai lar, 'i mai pro und. 2ar nouă asta nu ne olose'te la nimi". Sau poate "ă dintotdeauna a ost a'a< 4 2intotdeauna a'a "a astă+i9 2intotdeauna să i ost numai o lume a politi"ienilor$ a es"ro"ilor$ a "&elnerilor 'i a petre"ăre!ilor$ ni"i un strop de aer pentru oameni9 4 3i$ nu 'tiu$ nimeni n#o 'tie. 2ar e indi erent. 0"um însă mă ,ândes"$ prietene$ la artistul tău pre erat$ despre "are mi#ai povestit uneori 'i din ale "ărui s"risori mi#ai "itit$ la 7o+art. Cu el "um a ost9 Cine ,uverna lumea pe vremea lui$ "ine lua "aima"ul$ "ine dădea tonul 'i "ine era mai important: 7o+art sau a a"eri'tii$ 7o+art sau oamenii de du+ină9 -i "um a murit 'i "um a ost el în,ropat9 -i iată$ "red "ă a'a a ost dintotdeauna 'i "ă a'a o să ie mereu$ iar "eea "e în '"oli se nume'te (istorie universală)$ tre.uind învă!ată pe de rost 8 pentru propria "ultură 8 "u to!i eroii$ "u toate ,eniile$ "u toate marile ei apte 'i sentimente$ nu este de"ât o în'elă"iune inventată de pro esori în s"opuri dida"ti"e$ ast el în"ât "opiii să ai.ă o o"upa!ie oare"are de#a lun,ul unor ani prevă+u!i în a"est s"op. 2intotdeauna a ost a'a 'i a'a o să ie întotdeauna$ timpul 'i lumea$ .anii 'i puterea apar!inând "elor mărun!i 'i medio"ri$ iar "elorlal!i$ oamenilor adevăra!i$ neapar!inându#le nimi". Nimi" în a ară de moarte. 4 0.solut nimi" alt"eva9 4 =a da$ eternitatea. 4 Te re eri la un nume$ la ,loria posterită!ii9 4 Nu$ lup mi"u!$ nu la ,lorie 8 "e valoare are$ oare$ a'a "eva9 -i "re+i$ oare$ "ă to!i oamenii "u adevărat autenti"i 'i desăvâr'i!i au devenit "ele.ri$ iind "unos"u!i de ,enera!iile "are au urmat9 4 Nu$ ire'te "ă nu. 4 2e"i despre ,lorie ni"i nu poate i vor.a. >loria nu e%istă de"ât de dra,ul "uno'tin!elor "e se predau la '"oală$ nu e de"ât o "&estiune "are îi prive'te pe pro esori. 2e ,lorie ni"i nu poate i vor.a$ o nu6 3ste vor.a însă de "eea "e eu numes" eternitate. Pio'ii o

numes" împără!ia lui 2umne+eu. Că"i îmi spun: noi$ to!i oamenii a"e'tia "are vrem mai mult$ noi$ "ei .ântui!i de dor$ "ei "are avem o dimensiune în plus$ n#am putea trăi de el da"ă în a ara aerului a"estei lumi n#ar mai e%ista 'i un alt aer pe "are să#l respirăm$ da"ă în a ară de timp n#ar mai e%ista 'i eternitatea "are$ iată$ nu#i alt"eva de"ât tărâmul "elor adevăra!i. 0"estui tărâm îi apar!in mu+i"a lui 7o+art 'i poe+iile marilor tăi poe!i$ lui îi apar!in s in!ii "are au săvâr'it minuni$ "are au murit "a martiri$ dând oamenilor un e%emplu măre!. 2ar tot eternită!ii îi apar!ine 'i ori"e ima,ine a unei apte adevărate$ puterea ori"ărui sentiment adevărat$ "&iar da"ă nimeni n#o "unoa'te$ "&iar da"ă nimeni n#o a'terne pe &ârtie$ pentru a o transmite lumii de mai târ+iu. În eternitate nu e%istă lumea de mai târ+iu$ "i numai lumea pre+entă. 4 0i dreptate$ am spus eu. 4 3vlavio'ii au avut "ele mai multe "uno'tin!e despre a"este lu"ruri$ a "ontinuat ea ,ânditoare. 2e a"eea$ din ei s#au tras s in!ii 'i "eea "e la ei se "&eamă ("omunitatea "elor s in!i). S in!ii sunt adevăra!ii oameni$ ra!ii apostoli ai 7ântuitorului. Toată via!a noastră mer,em pe drumul "are urmea+ă să ne du"ă spre ei$ "u ie"are aptă .ună$ "u ie"are ,ând îndră+ne!$ "u ie"are iu.ire. Comunitatea "elor s in!i a ost repre+entată în epo"ile tre"ute de pi"tori pe undalul unui "er de aur$ strălu"itor$ rumos 'i învăluit de pa"e 8 ea nu înseamnă nimi" alt"eva de"ât "eea "e$ mai înainte$ numisem (eternitate). 3a este împără!ia de din"olo de timp 'i de aparen!e. Iată$ a"olo e lo"ul nostru$ a"olo ne putem sim!i 'i noi "a a"asă$ într#a"olo ni se îndreaptă dorul inimii$ lupule de stepă$ iată de "e ne este nouă dor de moarte. 0"olo îl vei ,ăsi din nou pe >oet&e al tău$ pe Novalis 'i pe 7o+art al tău$ iar eu îi voi ,ăsi pe s in!ii mei$ pe C&risto er$ pe P&ilipp de Neri 'i pe to!i "eilal!i. 3%istă oarte mul!i s in!i "are mai întâi au ost pă"ăto'i înrăi!i$ "&iar 'i pă"atul poate i un drum "are să te du"ă spre s in!enie$ pă"atul 'i vi"iul. 5 să râ+i$ dar deseori mă ,ândes" "ă poate 'i Pa.lo$ prietenul meu$ ar putea i un s ânt de,&i+at. 0&$ Harry$ suntem nevoi!i să .â1.âim prin atâta noroi 'i a.surditate până să a1un,em a"asă6 -i n#avem pe nimeni "are să ne "ălău+eas"ă$ sin,ura noastră "ălău+ă este dorul de "asă. Ultimele "uvinte le pronun!ase$ din nou oarte în"et$ în "ameră se a'ternuseră lini'tea 'i pa"ea$ soarele apunea ă"ând să s"lipeas"ă literele aurite de pe "otoarele numeroaselor "ăr!i din .i.liote"a mea. Cu palmele i#am "uprins Herminei "apul$ am sărutat#o pe runte 'i mi#am apropiat o.ra+ul de al ei$ ră!e'te$ rămânând o "lipă ast el. 0' i pre erat să rămân ast el 'i să nu mai ies astă+i în ora'. 2ar 7aria îmi promisese "ă ne vom întâlni în noaptea a"eea$ ultima dinaintea marelui .al. Pe drum spre ea însă nu m#am ,ândit delo" la 7aria$ "i numai la "ele "e#mi spusese Hermina. 7i se părea "ă toate a"estea nu erau ,ândurile ei proprii$ "i ale mele$ ,ânduri pe "are "larvă+ătoarea emeie mi le "itise 'i le sor.ise$ redându#mi#le a"um$ a'a în"ât luaseră ormă 'i apăruseră în a!a mea de par"ă le#a' i întâlnit pentru prima oară. În "lipa a"eea îi eram pro und re"unos"ător$ mai ales iind"ă ormulase ideea eternită!ii. 0veam nevoie de a"eastă idee$ ără de "are nu puteam ni"i să trăies"$ ni"i să mor. 0stă+i prietena 'i pro esoara mea de dans îmi dăruise iară'i s ântul tărâm de din"olo$ din a ara timpului$ lumea valorilor eterne$ a su.stan!ei divine. 7#am ,ândit instin"tiv la visul meu "u >oet&e$ la ima,inea .ătrânului în!elept "are râsese atât de neomene'te 'i î'i permisese să ,lumeas"ă "u mine în elul nemuritorilor. 0.ia a"um în!ele,eam râsul lui >oet&e$ râsul nemuritorilor. 3ra lipsit de o.ie"t a"est râs$ era doar lumină$ doar "laritate$ era "eea "e rămâne după "e un om adevărat a tre"ut prin su erin!ele$ vi"iile$ ,re'elile$ pasiunile 'i neîn!ele,erile omene'ti$ pătrun+ând în eternitate$ în spa!iul "osmi". Iar (eternitatea) nu era nimi" alt"eva de"ât mântuirea de timp$ nu era$ într#un el$ de"ât revenirea a"estuia la ino"en!ă$ re metamor o+area lui în spa!iu. 0m "ăutat#o pe 7aria a"olo unde o.i'nuiam să luăm masa în serile "ând ne întâlneam$ dar ea nu venise în"ă. Stăteam în "âr"iumioara lini'tită din "artierul măr,ina' 'i o a'teptam la masa ,ata pre,ătită$ "ontinuând să mă ,ândes" la dis"u!ia "e o avusesem. Toate ,ândurile a"elea "are se iviseră în dis"u!ia mea "u Hermina îmi apăreau atât de pro und amiliare 'i "unos"ute de atâta vreme$ în"ât sim!eam "ă provin par"ă din propria mitolo,ie 'i din propriul

univers de ima,ini6 Nemuritorii$ a'a "um trăiau ei în spa!iul atemporal$ îndepărta!i$ trans orma!i în ima,ini$ eternitatea "ristalină turnată în 1urul lor "a eterul 'i seninătatea de o strălu"ire astrală a a"estei lumi e%traterestre 8 de unde îmi erau mie atât de amiliare toate a"estea9 Re le"tam 'i mi#au venit în minte rânturi din Cassations de 7o+art$ din Clave"inul .ine temperat de =a"& 'i în toată a"eastă mu+i"ă mi se părea "ă văd lumina a"eea senină$ astrală$ "ă toată a"ea "laritate a eterului vi.rea+ă. 2a$ asta era$ mu+i"a a"easta părea a i timpul în,&e!at 'i trans ormat în spa!iu$ iar deasupra vi.ra in init o seninătate supraomeneas"ă$ un râs etern al divinită!ii. 5$ .ătrânul >oet&e din visul meu se potrivea 'i el atât de .ine "u toate a"estea6 -i dintr# odată am au+it râsul a"esta impenetra.il răsunând în 1urul meu$ i#am au+it pe nemuritori râ+ând. Stăteam "a vră1it$ "uprins de vra1ă$ am s"os din .u+unarul vestei un "reion$ am "ăutat o oaie de &ârtie 'i$ ne,ăsind de"ât lista de .ăuturi a lată dinaintea mea$ am întors#o s"riind pe reversul ei "âteva versuri pe "are aveam să le re,ăses" în .u+unar a.ia a doua +i. 3le sunau ast el: Nemuritorii Ae'ni" ur"ă de prin ale lumii văi Dvonul vie!ii până sus la noi$ Răni amare$ +el "a un pu&oi$ Is"ă um de la ospă!ul lor "ălăi$ Dvon de "&e $ de po te nes âr'ite$ 7âini 8 de "rime$ spe"ulă 'i ru,ă"iuni mân1ite$ 5ameni#roi în "&in de po te$ ri"ă$ 0.uri "al+i 'i lene'i$ ,rei$ ridi"ă$ Pieptul plin le e de toane$ eri"ire$ 7u'"ă#n propriul trup 'i s"uipă#a ară$ 2au ră+.oaielor 'i artei +ămislire$ Blă"ări ard .ordelul 8 eu$ demen!i$ îl ară$ Prea"urve'te#ori"ine$ se târă'te#n =âl"iul lor de ne#mplini!i "opii$ Ur"ă iară'i valul 'i ură'te /umea "are par"ă ieri pieri. 2impotrivă$ noi ne întâlnirăm În eterul în,&e!at$ "u stele$ Noi "u +iua 'i#ora o s âr'irăm$ Nu suntem mas"uli$ .ătrâni$ emele. Temerile 'i pă"atul vostru$ Crimele$ plă"erea tre"ătoare Teatru ni#s$ înto"mai "a sorii#n mi'"are$ Bie"e "eas e "el mai lun, al nostru. Calm la în"rân"enarea voastră privind$ Stelele#n rotirea lor "almă +ărind$ Iarna stelară sor.ind#o în piept$ Suntem ami"ii "ei .uni ai iarei din "er de .a+alt$ Re"e ni#i traiul$ statorni" 'i drept$ Re"e "a a'trii râdem în înalt. Pe urmă a venit 7aria 'i$ după "e am luat masa într#o atmos eră de .ună dispo+i!ie$ am ur"at în "ămăru!a noastră. În seara a"eea 7aria era mai rumoasă$ mai "aldă 'i mai iu.itoare "a ori"ând$ o erindu#mi să ,ust din dră,ălă'eniile 'i 1o"urile pe "are le so"oteam drept e%presia supremă a dăruirii sale. 4 7aria$ am spus eu$ astă+i e'ti rispitoare "a o +ei!ă. 0i ,ri1ă să nu ne dăm su letul în"ă de astă+i$ "ă"i .alul mas"at este a.ia mâine. Cu "e "avaler vei veni mâine9 S"umpa mea lori"i"ă$ mi#e teamă "ă vei veni "u un prin! din poveste "are te va răpi$ în"ât nu te vei mai întoar"e la mine ni"iodată. 0stă+i îmi dăruie'ti atâta iu.ire$ de par"ă am i ni'te îndră,osti!i "are î'i iau rămas#.un 'i "are a"um s#ar vedea pentru ultima oară. 3a î'i lipi .u+ele de ure"&ea mea 'i îmi 'opti: 4 Nu vor.i$ Harry6 5ri"ând se poate să ie ultima oară. 2a"ă te ia Hermina$ n#o să mai vii ni"iodată la mine. Poate "ă o să te ia "&iar mâine. Sim!ământul predominant din +ilele a"elea$ starea a"eea "on u+ă$ dul"e 'i amară$ nu le# am mai trăit ni"iodată "u atâta putere "a în noaptea din a1unul .alului. 2a$ "eea "e sim!eam eu însemna eri"ire: rumuse!ea 'i dăruirea 7ariei$ savoarea$ mân,âierile$ sor.irea sutelor de plă"eri deli"ate ale sim!urilor pe "are le "unos"usem a.ia atât de târ+iu$ "ând în"epusem de1a să îm.ătrânes"$ .ălă"irea în valul molate"$ unduitor al plă"erii. 2ar toate a"estea nu erau$ totu'i$ de"ât un înveli': înlăuntru totul era pătruns de semni i"a!ii$ de în"ordare$ de un destin anume 'i$ în vreme "e eram prins în mre1ele dra,ostei$ în deli"atele ei lea"uri dul"i 'i emo!ionante$ aparent plutind pe marea "ăldu!ă a eri"irii$ în inimă sim!eam "um destinul meu ,onea de+lăn!uit înainte$ or. 'i lovind din "opite "a un .idiviu înspăimântat$ purtându#mă înspre prăpastie$ înspre "ădere$ pătruns de ri"ă$ pătruns de dor$ sim!eam "um mă dăruiam "u totul mor!ii. /a el "um$ până nu demult$ mă opusesem$ timid 'i înspăimântat plă"utei rătă"iri a iu.irii e%"lusiv sen+uale$ la el "um mă temusem de surâ+ătoarea rumuse!e a 7ariei "are era

pre,ătită să se dăruias"ă$ tot a'a sim!eam 'i a"um teama de moarte 8 o teamă însă "are 'tia "ă în "urând se va trans orma în dăruire 'i mântuire. -i în vreme "e$ tă"u!i 'i "u unda!i în 1oa"a plină de +el a dra,ostei$ ne apar!ineam unul altuia mai mult "a ori"ând$ su letul meu î'i lua rămas#.un de la 7aria$ rămas#.un de la tot "eea "e însemnase ea pentru mine. 2atorită ei$ înaintea s âr'itului învă!asem să mă mai arun" o dată$ "opilăre'te$ în 1o"ul super i"ialită!ii$ să mai "aut .u"urii e emere$ să iu din nou "opil 'i animal în ino"en!a se%ului 8 în via!a mea anterioară nu "unos"usem o asemenea stare de"ât rareori în mod e%"ep!ional$ "ă"i pentru mine via!a sen+uală 'i se%ul avuseseră aproape întotdeauna un i+ de vinovă!ie$ ,ustul dul"e$ dar în ri"o'ător al ru"tului oprit$ de "are tre.uie să se ereas"ă un om al spiritului. Hermina 'i 7aria îmi arătaseră a"um ,rădina a"easta în toată nevinovă!ia ei$ vi+itasem a"eastă ,rădină 'i mă sim!eam "uprins de re"uno'tin!ă 8 dar iată "ă a"um sosise timpul să ple" mai departe$ era prea rumos 'i prea "ald în ,rădina a"easta. 2estinul meu era să mă +.at în "ontinuare pentru a a la "are era "ulmea vie!ii$ să#mi ispă'es" nes âr'ita vină de a i trăit. Un trai u'or$ o iu.ire u'uri"ă$ o moarte u'oară 8 iată lu"ruri "are nu erau pe măsura mea. 2in unele alu+ii ale etelor am putut dedu"e "ă pentru .alul de mâine sau în "ontinuarea lui erau plănuite surpri+e savuroase 'i e%"ese de des râu. 0"esta să i ost oare s âr'itul$ să i avut 7aria dreptate .ănuind "ă a"um stăteam$ pro.a.il$ pentru ultima oară unul lân,ă "elălalt$ "ă poate "&iar mâine avea să în"eapă un nou "apitol al destinului9 2orin!a mă ardea$ teama mă su o"a$ m#am în"olă"it săl.ati" în 1urul 7ariei$ am stră.ătut în"ă o dată$ în ,oană$ ar+ând "a o vâlvătaie$ însetat$ toate aleile 'i &ă!i'urile ,rădinii ei$ mu'"ând în"ă o dată din dul"ele ru"t al pomului edeni". 0m re"uperat a doua +i somnul pe "are îl pierdusem în noaptea a"eea. 2iminea!ă am ost să mă îm.ăie+$ apoi m#am întors a"asă$ mort de o.oseală$ am ă"ut întuneri" în dormitor 'i$ în timp "e mă de+.ră"ăm$ am ,ăsit în .u+unar poe+ia$ am dat#o din nou uitării$ pe urmă m#am "ul"at deîndată$ uitând de 7aria$ de Hermina 'i de .alul mas"at 'i dormind ără întrerupere toată +iua. Seara$ după "e m#am s"ulat$ mi#am adus aminte de#a.ia în timp "e mă .ăr.ieream de aptul "ă .alul mas"at avea să în"eapă "&iar peste o oră 'i "ă tre.uie să#mi "aut o "ăma'ă potrivită pentru ra". 3ram .ine dispus$ m#am îm.ră"at$ du"ându#mă pe urmă în ora' să mănân" "eva. 3ra primul .al mas"at la "are urma să parti"ip. Ce#i drept$ "u multă vreme în urmă re"ventasem din "ând în "ând asemenea petre"eri$ ,ăsindu#le uneori "&iar plă"ute$ dar nu dansasem delo"$ rămânând doar spe"tator$ iar entu+iasmul "u "are îi au+isem pe unii povestind despre ast el de estivită!i$ .u"urându#se de apropierea lor$ mi se păruse întotdeauna "ara,&ios. 0+i însă$ .alul însemna 'i pentru mine un eveniment pe "are îl a'teptam "u în"ordare 'i .u"urie$ dar 'i "u o oare"are teamă. Cum nu tre.uia să "ondu" la .al ni"i o emeie$ m#am &otărât să a1un, a"olo mai târ+iu$ a'a "um îmi re"omandase 'i Hermina. În lo"alul Cas"a de 5!el$ re u,iul meu de odinioară$ unde .ăr.a!i de+amă,i!i î'i petre"eau serile sor.indu#'i vinul 'i ă"ând#o pe "eli.atarii$ nu mai usesem de"ât rareori în ultima vreme$ pentru "ă nu se mai potrivea "u stilul în "are îmi du"eam a"um traiul. În seara a"eea însă par"ă "eva mă atră,ea ire+isti.il într#a"olo* în dispo+i!ia de .u"urie 'i teamă pe "are mi#o dădeau destinul 'i despăr!irea$ dispo+i!ie "are pusese stăpânire pe mine$ toate etapele 'i lo"urile în "are îmi săvâr'isem via!a "ăpătară în"ă o dată strălu"irea a"eea dureros de rumoasă a lu"rurilor "are !in de domeniul tre"utului$ "eea "e se întâmplă 'i "u "râ'ma mi"ă 'i îm.â"sită de um în "are$ până nu demult$ usesem un mu'teriu o.i'nuit$ în "are$ până nu de mult$ nar"oti"ul primitiv dintr#o sti"lă de vin de !ară îmi a1un,ea pentru a mă "onvin,e să mă du" iară'i$ pentru în"ă o noapte$ în patul meu sin,urati"$ pentru a putea suporta iară'i via!a pre! de în"ă o +i. 2e atun"i în"oa"e ,ustasem din alte lea"uri$ din arme"e mai puterni"e$ sor.isem din dul"i otrăvuri. 0m intrat în ve"&iul lo"al "u +âm.etul pe .u+e$ întâmpinat de patroana "are a venit să mă salute 'i de "lien!ii o.i'nui!i "are "lătinară în tă"ere din "ap. 7i#a ost re"omandat 'i adus un pui la tavă$ în pa&arul mare$ !ărănes"$ mi#au turnat un vin nou de 0lsa"ia$ mesele al.e

'i "urate din lemn 'i lam.riul ve"&i$ ,al.en$ mă priveau "u prietenie. Iar în vreme "e mân"am 'i .eam$ în mine se întărea a"el sentiment de o ilire$ sentimentul de "ele.rare a unei despăr!iri$ sentimentul$ dul"e 'i de o dureroasă intimitate$ al identi i"ării "u toate lo"urile 'i lu"rurile vie!ii mele de odinioară$ de "are nu reu'isem ni"iodată să mă desprind întru totul$ dar iată "ă venise 'i "lipa desprinderii. Pentru un om (modern) a'a "eva se "&eamă sentimentalism* el nu#'i mai îndră,e'te lu"rurile$ ni"i mă"ar pe "el mai s ânt dintre ele$ automo.ilul$ pe "are speră să 'i#l poată s"&im.a "ât mai "urând posi.il "u un alt model mai .un. 5mul a"esta modern este ener,i"$ "apa.il$ sănătos$ re"e 'i sever$ un tip remar"a.il "are se va des"ur"a antasti" de .ine în ră+.oiul următor. Nimi" din toate a"estea nu se potrivea "u irea mea$ nu eram ni"i un om modern$ dar ni"iunul de modă ve"&e$ părăsisem al.ia în "are se s"ur,ea timpul$ plutind a'a$ oarte aproape de moarte$ iind pre,ătit să o a""ept. N#aveam nimi" împotriva sentimentalismelor$ .a "&iar eram .u"uros 'i re"unos"ător să mai pot ,ăsi în inima mea arsă "âte o urmă de sentimente. 0'a "ă m#am lăsat în voia amintirilor le,ate de ve"&iul lo"al$ a duio'iei pe "are o sim!eam pentru s"aunele a"elea ,rosolane$ a mirosului de um 'i de vin$ a a"elui li"ăr de o.i'nuin!ă$ de "ăldură 'i de "ămin în'elător pe "are mi#l tre+eau toate a"estea. Ce .ine e să#!i iei rămas#.un$ î!i dă o stare de lini'te. 7i#era dra, s"aunul tare$ pa&arul !ărănes"$ îndră,isem ,ustul ră"oros de ru"t al vinului de 0lsa"ia$ îndră,isem amiliaritatea mea "u toate lu"rurile 'i "u to!i "ei "are se a lau în în"ăperea a"eea$ îndră,isem "&ipurile .e!ivanilor "are visau "u "oatele pe masă$ "&ipurile a"estor de+amă,i!i$ al "ăror rate usesem 'i eu multă vreme. Tot "eea "e sim!eam ai"i nu era nimi" alt"eva de"ât un el de sentimentalism .ur,&e+$ ase+onat pu!in "u i+ul unui demodat romantism de "râ'mă dăinuind de pe vremea "opilăriei mele "ând "râ'ma$ vinul 'i !i,ara mai erau ni'te lu"ruri inter+ise$ ne"unos"ute$ minunate. 2ar nu se arătă ni"i un lup de stepă$ "are să s"râ'neas"ă din din!i$ ,ata să#mi s â'ie în .u"ă!i sentimentalismele. Stăteam lini'tit$ în"ăl+it de la"ăra tre"utului meu$ de strălu"irea sla.ă a unei "onstela!ii "are$ între timp$ apusese. Un ne,ustor am.ulant îmi o eri "astane "oapte$ iar eu am "umpărat un pumn. 5 .ătrână îmi o eri lori$ iar eu am "umpărat de la ea "âteva ,aroa e pe "are i le#am dăruit patroanei. 0.ia în "lipa în "are voiam să plătes"$ "ăutând +adarni" să#mi stre"or mâna în o.i'nuitul .u+unar al &ainei$ atun"i mi#am dat iară'i seama "ă eram îm.ră"at în ra". =alul mas"at6 Hermina6 2ar mai era în"ă destulă vreme$ a'a "ă nu m#am putut de"ide să mă du" de îndată în sălile de la >lo.us. Totodată sim!eam$ a'a "um mi se întâmplase în ultima vreme "u toate amu+amentele de a"est ,en$ un el de re+isten!ă 'i re!inere$ un el de antipatie la ,ândul de a tre"e pra,ul unor în"ăperi mari$ supraa,lomerate$ +,omotoase$ o timiditate '"olăreas"ă a!ă de atmos era "are îmi era străină$ a!ă de lumea petre"ăre!ilor$ a!ă de dans. 7er,ând a,ale$ am tre"ut prin a!a unui "inemato,ra $ m#am uitat la strălu"irea 'uvoaielor de lumini 'i a a i'elor uria'e$ "olorate$ am mai ă"ut "â!iva pa'i$ apoi m#am întors 'i am intrat. Puteam să stau a"olo lini'tit$ în întuneri"$ până aproape de ora unspre+e"e. Condus de un plasator "u lanternă$ m#am împiedi"at "ând am tre"ut printre draperii intrând în .e+na sălii$ mi#am ,ăsit un lo" 'i m#am tre+it dintr#odată în Ae"&iul Testament. 3ra unul dintre ilmele "are$ "&ipurile$ nu useseră ă"ute de dra,ul pro itului$ "i al unor !eluri no.ile 'i s inte$ o mare montare "u risipă de ra inament$ la "are erau adu'i elevii$ după#amia+a$ de "ătre pro esorii lor de reli,ie. Se 1u"a to"mai povestea lui 7oise 'i a israeli!ilor în 3,ipt$ "u un număr "ople'itor de oameni$ "ai$ "ămile$ palate$ totul plin de pompă araoni"ă 'i de "&inuri iudai"e în mi1lo"ul nisipului în"ins al de'ertului. 0m vă+ut "um 7oise$ tuns "am după modelul lui Halt H&itman$ un 7oise astuos 'i teatral$ mer,ea inspirat 'i sum.ru prin pustiu în runtea iudeilor$ "u .astonul său lun,$ pă'ind "a +eul Hotan. /#am vă+ut "um se roa,ă lui 2umne+eu pe malul 7ării Ro'ii$ am vă+ut "um 7area Ro'ie se despi"ă în două$ eli.erând un drum$ un de ileu printre mun!i de apă :despre elul "um reu'iseră "inea'tii să a"ă a'a "eva$ "ate&umenii adu'i de preot la a"est ilm reli,ios aveau să dis"ute multă vreme în "ontradi"toriu;$ am vă+ut "um pă'eau prin de ileu pro etul 'i poporul în ri"o'at$ am vă+ut "um îndărătul lor apărură "arele de luptă ale araonului$

am vă+ut "um e,iptenii în"remeniră la !ărm e+itând$ dar apoi î'i re"ăpătară îndră+neala 'i intrară în de ileu$ am vă+ut "um mun!ii de ape se pră.u'iră peste impo+antul araon îm.ră"at în plato'ă de aur 'i peste toate$ "arele 'i solda!ii lui$ nu ără să#mi amintes" 'i de un minunat duet pentru doi .a'i de HCndel$ în "are aptele a"estea sunt evo"ate în "&ip minunat. 0m vă+ut$ în "ontinuare$ "um 7oise ur"a Sinaiul$ un erou posomorât într#un de'ert posomorât 'i stân"os$ asistând la momentul "ând Ie&ova i#a "omuni"at prin urtuni 'i prin semnale luminoase "ele +e"e porun"i$ în vreme "e la poalele muntelui mâr'avul lui popor înăl!a Ai!elul de 0ur 'i se deda unor petre"eri destul de reneti"e. 7i se părea straniu 'i in"redi.il să prives" toate a"estea$ să văd "ă pove'tile s inte$ eroii 'i mira"olele lor "are$ odinioară$ arun"aseră asupra "opilăriei noastre prima ima,ine in"ertă a unei alte lumi$ a "eva supraomenes"$ erau pre+entate ai"i$ "ontra "ost$ în a!a unui pu.li" mul!umit$ "are î'i mân"a în lini'te sandvi'urile aduse de a"asă 8 iată numai o pro.ă$ una sin,ură$ mi"ă 'i dră,u!ă$ din sto"ul de mar ă proastă 'i din vân+area la solduri a "ulturii$ a'a "um se pra"ti"ă în +ilele noastre. 2umne+eule$ "a să im eri!i de o asemenea por"ărie ar i tre.uit să piară pe lo"$ "&iar atun"i$ pe lân,ă e,ipteni$ 'i iudeii$ 'i to!i "eilal!i oameni$ să i murit "u to!ii de o moarte năprasni"ă 'i onora.ilă$ iar nu de una aparentă$ "u 1umătate de măsură$ "a a"eea de "are murim noi în +iua de a+i. 3i$ daK "e să#i a"i6 Re!inerile mele taini"e$ s iala mea nemărturisită în privin!a .alului mas"at nu se diminuaseră de el după ilmul a"esta 'i după toate ,ândurile pe "are mi le de'teptase$ .a "&iar îmi sporiseră în mod neplă"ut$ a'a în"ât a tre.uit să a" un e ort pentru "a$ ,ândindu#mă la Hermina$ să o pornes" în "ele din urmă spre sălile >lo.us 'i să intru a"olo. Se ă"use târ+iu$ .alul era de mult în toi* trea+ 'i timid "um eram$ am nimerit dintr#odată$ în"ă înainte de a#mi s"oate paltonul$ într#un vârte1 de oameni "ostuma!i$ iind în,&iontit amiliar$ invitat de ete să a"em o vi+ită în saloanele unde se servea 'ampanie$ în vreme "e "lovnii mă .ăteau pe umăr 'i mă tutuiau. N#am răspuns ni"i unei invita!ii$ m#am stre"urat "u ,reu prin saloanele supraa,lomerate până la ,ardero.ă unde$ primind mar"a "u numărul$ am .ă,at#o "u multă ,ri1ă în .u+unar la ,ândul "ă$ poate$ în "urând voi avea nevoie de ea$ după "e mă voi i săturat de vân+oleala de a"olo. Î n toate saloanele imensei "lădiri domnea o a,ita!ie estivă$ se dansa în toate sălile$ "&iar 'i la su.sol$ "oridoarele 'i s"ările erau invadate de mă'ti$ de dansatori$ de mu+i"ă$ de râsete 'i de un du#te#vino. 7#am stre"urat nelini'tit prin învălmă'eală$ părăsind or"&estra de ne,ri pentru o or"&estră ol"lori"ă$ ple"ând din marea 'i strălu"itoarea sală prin"ipală pentru a "olinda pe "oridoare$ pe s"ări$ până la .aruri$ până la .u ete$ până în saloanele unde se servea 'ampanie. Pe pere!i atârnau îndeose.i pi"turile vesele$ îndră+ne!e ale unor pi"tori oarte tineri. 3rau tot elul de oameni a"olo$ arti'ti$ +iari'ti$ erudi!i$ oameni de a a"eri 'i$ ire'te$ întrea,a pleiadă a "&e liilor din ora'. 2intr#una din or"&estre ă"ea parte 'i mister Pa.lo$ "are su la entu+iasmat în !eava lui ar"uită* re"unos"ându#mă$ m#a salutat$ "ântând mai tare. Împins de mul!ime$ a1un,eam "ând într#un salon$ "ând într#altul$ ur"am s"ări$ "o.oram s"ări* un "oridor de la su.sol adăpostea de"orul unui iad ima,inat de arti'ti$ iar o or"&estră ormată din diavoli se de+lăn!uise a"olo de par"ă î'i ie'ise din min!i. 2upă o vreme$ am în"eput să prives" atent în 1ur$ "a să le des"opăr pe Hermina 'i pe 7aria$ am în"eput să le "aut străduindu#mă de mai multe ori să a1un, în salonul prin"ipal$ dar de ie"are dată mă rătă"eam sau mă tre+eam "ă tot pu&oiul de oameni "ur,ea în dire"!ia inversă. Se ă"use mie+ul nop!ii 'i eu nu ,ăsisem în"ă pe nimeni* "u toate "ă în"ă nu dansasem$ îmi era de1a oarte "ald 'i ame!isem$ m#am arun"at pe primul s"aun$ lân,ă tot elul de oameni ne"unos"u!i$ "ineva mi#a turnat vin 'i mi#am dat seama "ă parti"iparea la asemenea petre"eri +,omotoase nu mai era potrivită pentru un om în vârstă "um eram eu. 7# am resemnat 'i mi#am .ăut pa&arul "u vin$ &ol.ându#mă la .ra!ele 'i spinările ,oale ale emeilor$ privind "um tot elul de mă'ti ,rote'ti de ilau pe dinaintea mea$ m#am lăsat în,&iontit 'i le#am trimis la plim.are pe "ele "âteva ete "are voiau să stea în .ra!ele mele sau să danse+e "u mine. (Urs moro"ănos 'i .ătrân)$ e%"lamă una dintre ele 'i pe .ună dreptate. 7#am &otărât să mai .eau "eva$ să prind pu!in "ura1$ să "apăt pu!in "&e $ dar ni"i vinul nu#mi plă"ea$ a.ia

da"ă am reu'it să dau pe ,ât un al doilea pa&ar. -i aveam tot mai mult sentimentul "ă îndărătul meu stătea lupul de stepă$ "u lim.a s"oasă. Nu#mi ,ăseam ni"i un rost$ nu aveam "e "ăuta a"olo. Aenisem "u "ele mai .une inten!ii$ numai "ă ai"i nu mă puteam înveseli$ .u"uria a"eea +,omotoasă$ tur.ulentă$ râsetele 'i toată ne.unia din 1urul meu mi se păreau proste'ti 'i arti i"iale. 0'a s#a ă"ut "ă$ la ora unu$ m#am stre"urat din nou$ tiptil$ spre ,ardero.ă$ de+amă,it 'i supărat$ vrând să#mi îm.ra" paltonul 'i să ple". Su erisem o în rân,ere$ reintrasem în pielea lupului de stepă$ iar Hermina n#avea să mi#o ierte. 2ar nu putea i alt el. Privisem în"ă o dată atent în 1urul meu$ în timp "e#mi ă"eam lo" "u ,reu prin mul!ime spre ,ardero.ă$ doar#doar voi vedea#o pe vreuna dintre prietenele mele. Dadarni". 01unsesem până la ,&i'eu$ ,ardero.ierul politi"os$ a lat de partea "ealaltă$ întinsese mâna să#i dau mar"a "u numărul$ eu .ă,asem mâna în .u+unarul &ainei 8 dar mar"a nu mai era a"olo6 2ra"e$ asta#mi mai lipsea. În "ursul preum.lărilor mele triste prin saloane sau pe "ând 'edeam să .eau vinul a"ela ad$ .ă,asem de mai multe ori mâna în .u+unar$ luptând "u im.oldul de a ple"a de a"olo$ 'i sim!isem mereu mar"a rotundă$ plată$ la lo"ul ei. Iar a"um nu se mai a la a"olo. Toate erau împotriva mea. 4 Gi#ai pierdut mar"a9 7#a între.at "u vo"e stridentă un diavol mi"$ ro'u 'i ,al.en$ "are răsărise lân,ă mine. Po tim$ "amarade$ po!i să o iei pe a mea 8 'i mi#o 'i o eri. În vreme "e o apu"am me"ani"$ răsu"ind#o între de,ete$ tipul a"ela mi" 'i +,lo.iu dispăru. 0propiind de o"&i mar"a mi"ă$ rotundă$ din "arton$ pentru a vedea "e număr era tre"ut pe ea$ am o.servat "ă nu avea ni"i un număr$ "i numai "âteva mâ+,ălituri$ "eva s"ris mărunt. /# am ru,at pe ,ardero.ier să a'tepte$ m#am dus până la "ea mai apropiată lustră 'i am "itit. Cu litere mi"i$ 'ovăielni"e$ useseră mâ+,ălite$ ,reu des"i ra.il$ următoarele: ÎN N50PT30 0C30ST0 23 /0 5R0 P0TRU. T30TRU 70>IC 4 NU70I P3NTRU N3=UNI # INTR0R30 S3 P/ET3-T3 CU 7INGI/3. NU 3 P3R7ISE 5RICUI. H3R7IN0 3ST3 ÎN I02. 0'a "um o marionetă$ al "ărei ir i#a s"ăpat o "lipă mânuitorului$ în"remene'te într#o nău"eală 'i o moarte s"urtă$ iar apoi î'i revine 'i în"epe să 1oa"e din nou$ dansând 'i mi'"ându# se$ tot a'a reveneam 'i eu "u pas elasti"$ tineres" 'i plin de +el$ tras de un ir ma,i" în viermuiala de "are to"mai u,isem o.osit$ lipsit de ori"e "&e 'i îm.ătrânit. Ni"i un pă"ătos nu s#a ,ră.it vreodată atât de mult "a să a1un,ă în iad. Cu pu!in timp mai înainte mă strân,eau panto ii de la"$ aerul îm.â"sit de par um mă în,re!o'a$ +ăpu'eala mă mole'ise* a"um însă pă'eam sprinten$ "a pe ar"uri$ în ritm de onestep$ prin toate saloanele$ dire"t spre iad$ sim!eam "ă în aer plutea o vra1ă$ "ăldura mă le,ăna 'i mă purta$ la el "a 'i vâltoarea mu+i"ii$ .e!ia "ulorilor$ mireasma umerilor de emeie$ ame!eala sutelor de oameni$ râsetele$ ritmurile de dans$ strălu"irea tuturor o"&ilor aprin'i. 5 dansatoare spaniolă mi se arun"ă în .ra!e: 4 2ansea+ă "u mine6 4 Nu pot$ i#am spus eu$ tre.uie să mă du" în iad. 2ar mi#ar a"e plă"ere să mă săru!i. >ura ro'ie de su. mas"ă se apropie de mine 'i a.ia în vreme "e ne sărutam am re"unos"ut#o pe 7aria. 0m "uprins#o strâns în .ra!e$ ,ura ei plină în lorise "a un tranda ir vărati". -i iată "ă am 'i în"eput să dansăm$ sărutându#ne în "ontinuare$ dansând prin a!a lui Pa.lo$ "are se a,ă!ase "a un îndră,ostit de !eava a"eea sonoră$ urlând "u deli"ate!e$ iar privirea lui animali"ă$ rumoasă$ ne învălui radioasă$ pe 1umătate a.sentă. 2ar nu ă"usem ni"i două+e"i de pa'i de dans$ "ă mu+i"a în"etă$ iar eu$ "u toată părerea de rău$ mi#am des ă"ut mâinile din 1urul 7ariei. 4 0' i vrut să mai danse+ o dată "u tine$ i#am spus eu îm.ătat de "ăldura ei$ &ai$ ă "â!iva pa'i "u mine$ 7aria$ m#am îndră,ostit de .ra!ul tău rumos$ mai lasă#mi#l o "lipă6 2ar m# a "&emat Hermina. 3 în iad. 4 7i#am în"&ipuit eu. Cu .ine$ Harry$ mie tot o să#mi ii dra,.

Î'i lua rămas#.un. Tranda irul a"ela vărati" răspândea un par um de .un rămas$ de toamnă$ de soartă$ un miros pâr,uit 'i pătrun+ător. 0m pă'it mai departe prin lun,ile "oridoare$ în!esate de o mul!ime a e"tuoasă 'i am "o.orât s"ările spre iad. 0"olo$ pe pere!ii ne,ri "a smoala ardeau lampioane "u o lumină stridentă$ male i"ă$ în vreme "e or"&estra diavolilor "ânta "u e.rilitate. Pe un s"aun înalt$ la .ar$ stătea un tânăr dră,u!$ nemas"at$ în ra"$ "are m#a e%aminat s"urt$ "u o privire ironi"ă. Aălmă'a,ul dansatorilor mă împinsese la perete$ erau vreo două+e"i de pere"&i "are dansau în în"ăperea a"eea oarte în,ustă. Nesă!ios 'i înspăimântat$ am privit "u aten!ie la toate emeile$ "ele mai multe purtau în"ă mă'ti$ "âteva dintre ele îmi +âm.iră$ dar ni"iuna nu era Hermina. Tânărul a"ela rumos privea ironi" la mine de pe s"aunul înalt de la .ar. În pau+a următoare$ îmi spuneam$ ea va veni 'i mă va "&ema. 2ansul se s âr'i$ dar n#a venit nimeni. 7#am îndreptat spre .arul a lat într#un "ol! al a"elei în"ăperi 1oase. 7#am a'e+at pe s"aunul de lân,ă tânăr 'i mi#am "omandat un M&is@y. În timp "e .eam$ am o.servat pro ilul a"elui tânăr 'i mi se păru "unos"ut 'i ademenitor "a o ima,ine din vremuri de demult$ li"ărind "a un lu"ru pre!ios prin vălul de pra al tre"utului. 5$ deodată m#a s"uturat un ior: .ine$ dar era "&iar Hermann$ prietenul meu din tinere!e6 4 Hermann6 0m spus eu e+itând. 3l +âm.i. 4 Harry9 7#ai ,ăsit9 3ra Hermina$ numai "ă#'i s"&im.ase pu!in "oa ura 'i se pudrase u'or$ "&ipul ei inteli,ent răsărea$ no.il 'i palid$ din ,ulerul înalt$ la modă$ mâinile îi ie'eau uimitor de mi"u!e din mâne"ile lar,i ale ra"ului ne,ru 'i din man'etele al.e$ pi"ioarele în"ăl!ate "u 'osete .ăr.ăte'ti din mătase nea,ră 'i al.ă se iveau uimitor de deli"ate din pantalonii lun,i$ ne,ri. 4 Hermina$ a"easta#i "ostuma!ia în "are vrei să mă a"i să mă îndră,ostes" de tine9 4 Până a"um$ mi#a "on irmat ea dând din "ap$ n#am reu'it de"ât să tre+es" dra,ostea "âtorva emei pentru mine. 2ar a"um este rândul tău. Hai să .em mai întâi un pa&ar "u 'ampanie. 0m .ăut$ 'e+ând pe s"aunele noastre înalte de la .ar$ în vreme "e alături se dansa mai departe în a"ordurile puterni"e ale mu+i"ii "are se revărsa din instrumentele de "oarde. -i$ ără "a Hermina să#mi i ă"ut impresia "ă#'i dădea "ât de "ât silin!a$ nu tre"u mult "ă m#am 'i îndră,ostit de ea. Cum purta &aine .ăr.ăte'ti$ nu puteam să dansăm împreună$ nu#mi puteam permite ni"i un ,est de tandre!e$ ni"i o ini!iativă$ iar ea$ în vreme "e su. mas"a ei de .ăr.at părea a.sentă 'i indi erentă$ mă învăluia "u toate arme"ele eminită!ii "e#i i+vorau din priviri$ din "uvinte$ din ,esturi. Bără "a mă"ar s#o i atins$ eram su.1u,at de arme"ul ei$ 'i "&iar a"est arme" rămânea în limitele rolului ei$ era unul &erma rodit. Că"i ea vor.ea "u mine despre Hermann 'i despre "opilăria noastră$ a mea 'i a ei$ despre anii "are au premers maturi+ării se%uale$ "ând "apa"itatea adoles"entină de a iu.i "uprinde nu numai "ele două se%e$ "i tot "eea "e este le,at de sim!uri 'i de spirit$ toate iind în+estrate "u "apa"itatea de a se metamor o+a "a în .asme$ "apa"itate de "are numai oamenii ale'i 'i poe!ii mai au parte din "ând în "ând 'i la vârste mai înaintate. ?u"a .ine rolul de .ăiat$ uma !i,ări 'i dis"uta "u u'urin!ă$ spiritual$ adesea pu!in ironi"$ dar în toate se întrevedea erosul$ totul se trans orma$ luând drumul "ătre sim!urile mele$ într#o sedu"!ie plină de ,ra!ie. Cât de si,ur usesem "re+ând "ă o "unos" .ine pe Hermina$ 'i "ât de di erită$ total di erită$ mi se de+văluise în noaptea a"easta6 Cât de dul"e 'i "ât de dis"ret strân,ea în 1urul meu plasa râvnită$ dându#mi să .eau$ în 1oa"ă$ înto"mai "a o vră1itoare$ din dul"ea otravă6 Stăteam a'a$ dis"utând 'i .ând 'ampanie. Ne#am plim.at apoi a,ale prin saloane "a ni'te des"operitori mâna!i de dorul aventurii$ puneam o"&ii pe "âte o pere"&e 'i tră,eam "u ure"&ea "um se 1u"au de#a dra,ostea. 3a mi#a arătat emei "u "are mi#a "erut să danse+$ dându#mi s aturi "u privire la me'te'u,urile sedu"!iei "e tre.uiau apli"ate la una 'i la alta. Ne#am 1u"at de# a rivalii$ aler,ând un timp după a"eea'i emeie$ dansând amândoi "u ea$ "u s"&im.ul$ "ăutând

amândoi să o "u"erim. -i totu'i$ toate a"estea erau doar un 1o" al mă'tilor$ era un 1o" al nostru$ "are ne apropia pe noi doi$ tot mai strâns$ ă"ând să ne aprindem unul pentru "elălalt. Totul era un .asm$ totul se îm.o,ă!ise "u o nouă dimensiune$ "â'ti,ase o semni i"a!ie mai pro undă$ toate erau 1o" 'i sim.ol. 0m vă+ut o emeie tânără$ oarte rumoasă$ "are părea "ă su eră 'i "ă e nemul!umită$ Hermann dansă "u ea$ o ă"u să se des"&idă "a o loare$ dispăru "u ea într#un "&io'" unde se servea 'ampanie 'i îmi povesti după a"eea "ă o "u"erise pe emeia a"eea nu "a .ăr.at$ "i "a emeie$ "u arme"ele de pe /es.os. Pentru mine însă$ "lădirea răsunătoare$ plină de saloane în "are se dansa tumultuos$ mul!imea ame!ită a mă'tilor se trans orma în"etul "u în"etul într#un paradis ne.unes"$ ie"are loare î'i trimitea arme"ul par umului ei$ atin,eam în 1oa"ă ru"t după ru"t "u de,ete "urioase 'i "er"etătoare$ 'erpi mă priveau sedu"ător din um.ra verde a "&io'"urilor$ "âte o loare de lotus apărea antomati" deasupra mla'tinii ne,re$ păsări erme"ate mă atră,eau printre tu e 'i ramuri$ iar toate a"estea mă apropiau de !elul râvnit$ toate mă "ople'eau "u dorul mereu înnoit de emeia uni"ă. 5 dată am dansat "u o ată ne"unos"ută$ mă aprinsesem 'i îi ă"eam "urte$ am luat#o "u mine în vârte1ul a"ela ame!itor$ plutind în ireal$ iar ea mi#a +is dintr#odată$ râ+ând: 4 3'ti de nere"unos"ut. 0seară erai atât de prost 'i de ad. -i am re"unos"ut#o pe "ea "are a"um "âteva ore îmi spusese "ă sunt un (urs moro"ănos 'i .ătrân). Credea "ă a"um sunt al ei$ dar la dansul următor o alta mă ă"ea să mă în"in,. 0m dansat ără întrerupere două ore sau mai mult$ toate dansurile$ "&iar 'i pe "ele pe "are nu le învă!asem ni"iodată. În prea1ma mea apărea mereu Hermann$ tânărul +âm.itor$ îmi ă"ea semne "u "apul$ pentru "a apoi să dispară în vân+oleală. /a .alul din noaptea a"easta am avut parte de un sentiment pe "are nu#l "unos"usem timp de "in"i+e"i de ani$ "u toate "ă ori"e eti'"ană sau ori"e student îl "unoa'te: am trăit sentimentul unei săr.ători$ .e!ia unei "ole"tivită!i "are se distrea+ă$ taina individului pierdut în mul!ime$ a"ea unio mysti"a a .u"uriei. 0u+isem deseori vor.indu#se despre toate a"estea$ ori"e slu1ni"ă le "uno'tea$ deseori am o.servat "um o"&ii "elui "are povestea în"epeau să strălu"eas"ă 'i +âm.isem$ ,ândindu#mă la a"este lu"ruri$ "ând "u un aer de superioritate$ "ând "u invidie. 2e sute de ori în via!ă vă+usem "um răsărea o lumină în o"&ii "elui adân"it în e%ta+$ ai "elui mântuit de el însu'i$ "um se "u unda "u un +âm.et par"ă rătă"it "el "are se pierdea în .e!ia "omunită!ii$ vă+usem toate astea$ în variante no.ile sau ordinare$ atât la re"ru!ii 'i marinarii .e!i$ "ât 'i la marii arti'ti$ mai ales entu+iasmul unor repre+enta!ii estive$ dar nu mai pu!in 'i la tinerii solda!i "are porneau la ră+.oi$ iar în ultima vreme admirasem$ îndră,isem$ ironi+asem 'i invidiasem strălu"irea 'i +âm.etul eri"itului "ă+ut în e%ta+$ al prietenului meu Pa.lo$ "ând se în"lina eri"it$ îm.ătat de mu+i"ă$ deasupra sa%o onului său$ în or"&estră$ sau "ând privea în"ântat 'i e%ta+iat la diri1or$ la .aterist sau la "el "are "ânta la .an1o. 2e un asemenea +âm.et$ de o strălu"ire atât de "opilăreas"ă$ îmi spusesem eu uneori$ nu sunt "apa.ili de"ât oamenii oarte tineri sau popoarele "are nu#'i permiteau o atât de pronun!ată pro ilare 'i di eren!iere a indivi+ilor. 0stă+i însă$ în noaptea a"easta .ine"uvântată$ "&iar 'i eu$ lupul de stepă Harry$ radiam +âm.ind ast el$ eu însumi pluteam în .ra!ele a"estei eri"iri pro unde$ "opilăre'ti$ eeri"e$ eu însumi sor.eam din visul 'i .e!ia dul"e a "ontopirii "u "eilal!i$ a mu+i"ii$ ritmului$ vinului 'i po tei trupe'ti pe "are unii studen!i le ridi"au în slăvi "ând relatau despre .alurile la "are parti"ipaseră$ iar eu îi as"ultasem atât de des$ odinioară$ "u ironie 'i "u o superioritate deplora.ilă. 3u nu mai eram eu însumi$ personalitatea mea se di+olvase în .e!ia a"elei săr.ători pre"um sarea în apă. 2ansam "ând "u o emeie$ "ând "u alta$ dar nu o "uprindeam numai pe emeia a"eea în .ra!e$ nu numai părul ei mă mân,âia$ nu sor.eam numai mirosul ei$ "i strân,eam în .ra!e toate emeile "are$ "a 'i mine$ pluteau în a"ela'i salon$ în ritmul a"eluia'i dans$ al a"eleia'i mu+i"i$ emei ale "ăror "&ipuri strălu"itoare se perindau prin a!a mea "a ni'te lori mari$ mira"uloase$ toate erau ale mele$ eu însumi eram al tuturor$ to!i ne împărtă'eam unii din al!ii. Nu erau e%"lu'i ni"i .ăr.a!ii$ mă des"opeream 'i în ei$ ni"i ei nu#mi erau străini$ +âm.etul lor era 'i al meu$ la stăruin!ele lor amoroase luam parte 'i eu$ iar la ale mele$ 'i ei.

În iarna a"eea$ un nou dans "u"erise lumea$ un o%trot "are se numea Qearnin,. 0"est Qearnin, a ost "ântat de multe ori$ ără întrerupere$ era soli"itat mereu$ eram poseda!i de el$ ne ame!ise$ to!i în,ânam melodia lui. 0m dansat ără să mă opres"$ "u ori"e emeie "are întâmplător mi se ivea în "ale$ "u ete a.ia ie'ite din adoles"en!ă$ "u emei tinere 'i în loritoare$ "u unele a late în deplină 'i vărati"ă maturitate$ "u altele "are se o ileau melan"oli"e: toate mă în"ântau$ îmi dădeau prile1ul să râd$ mă ă"eau să strălu"es" de eri"ire. Iar "ând Pa.lo a o.servat "ât de radios eram eu$ "el pe "are întotdeauna îl "onsiderase un sărman amărât$ demn de toată mila$ m#a stră ul,erat "u o"&ii$ s#a ridi"at entu+iasmat de pe s"aunul din or"&estră$ a su lat mai puterni" în "ornul său$ s#a suit pe s"aun$ su lând de a"olo$ de sus$ "u o.ra1ii um la!i$ le,ănându#se săl.ati" 'i eri"it împreună "u instrumentul său în ritmul a"elui Qearnin,$ iar eu 'i partenera mea îi trimiteam .e+ele în +.or$ "ântând 'i noi "u ,las tare. 0&$ îmi spuneam din "ând în "ând$ poate să mi se întâmple ori"e$ "ă"i am ost 'i eu o dată eri"it$ radios$ eli.erat de mine însumi$ am ost ratele lui Pa.lo$ am ost 'i eu "opil. Pierdusem no!iunea timpului$ nu 'tiu "âte ore sau "âte "lipe a durat eri"irea a"estei .e!ii. -i ni"i nu am o.servat "ă pe măsură "e se în lă"ărau mai mult$ petre"ăre!ii se retră,eau între ei$ o"upând un spa!iu din "e în "e mai mi". Cei mai mul!i ple"aseră de1a$ pe "oridoare se ă"use lini'te 'i multe lumini useseră stinse$ pe s"ara prin"ipală pierise ori"e anima!ie$ în saloanele de sus or"&estrele amu!eau una după alta$ părăsind .alul* numai în salonul prin"ipal 'i în iadul de la su.sol pestri!a .e!ie a petre"erii se mai des ă'ura în"ă$ în"in,ându#se ără întrerupere. Cum nu puteam dansa "u Hermina$ "ea "u "&ip de adoles"ent$ ne întâlneam 'i ne salutam mereu numai pe u,ă$ în pau+ele dintre dansuri$ pe urmă ea a dispărut de tot nu numai din o"&ii$ "i 'i din ,ândurile mele. Nu mai aveam ni"i un el de ,ânduri. Pluteam a.sor.it de vălmă'eala 'i .e!ia dansului$ împresurat de par umuri$ sunete$ o taturi$ "uvinte$ întâmpinat 'i în"ăl+it de priviri străine$ în"on1urat de "&ipurile$ .u+ele$ o.ra1ii$ .ra!ele$ sânii 'i ,enun"&ii unor iin!e străine$ ritmul mu+i"ii mă mâna "a un val în"olo 'i în"oa"e. 0tun"i am +ărit dintr#odată$ de'teptându#mă par"ă o "lipă$ printre invita!ii "are mai umpleau până la re u+ unul dintre salona'e$ ultimul în "are mai răsuna mu+i"a 8 atun"i am +ărit dintr#odată$ o Pierrette$ îm.ră"ată în ne,ru$ "u "&ipul sulemenit în al.$ era o ată rumoasă 'i ra,edă$ sin,ura "are î'i păstrase mas"a pe "&ip$ apari!ia era în"ântătoare$ nu o mai vă+usem în noaptea a"eea. În vreme "e to!i "eilal!i arătau istovi!i de nesomn$ având "&ipurile înro'ite$ în ier.ântate$ "ostumele .o!ite$ ,ulerele 'i 1a.ourile o ilite$ Pierrette "ea îm.ră"ată în ne,ru era proaspătă 'i nou#nou!ă "u "&ipul ei al. as"uns su. mas"ă 'i "ostumul ără o "ută mă"ar$ 1a.oul neatins$ man'etele de dantelă ima"ulate 'i părul proaspăt "oa at. 7ă atră,ea "eva spre ea$ am "uprins#o în .ra!e 'i am antrenat#o la dans$ 1a.oul ei par umat îmi ,âdila .ăr.ia$ părul ei îmi mân,âia o.ra+ul$ trupul ei tânăr$ "u "arnea tare se mlădia după mi'"ările mele mai deli"at 'i mai intim de"ât o ă"use ori"e altă parteneră a mea din noaptea a"easta$ mi se dăruia 'i mi se re u+a$ porun"indu#mi 'i ispitindu#mă mereu la noi atin,eri. -i$ dintr#odată$ în "lipa în "are$ dansând$ m#am aple"at să#i "aut ,ura$ pe .u+ele ei se ivi un +âm.et de superioritate 'i de ve"&e amiliaritate$ am re"unos"ut .ăr.ia a"eea voluntară$ am re"unos"ut eri"it umerii$ "oatele$ mâinile. 3ra Hermina$ nu mai era Hermann$ î'i s"&im.ase ve'mintele$ se împrospătase$ se par umase 'i se pudrase dis"ret. =u+ele$ ar+ânde$ ni s#au întâlnit$ pre! de o "lipă trupul ei s#a lipit tot de mine$ până 1os$ în dreptul ,enun"&ilor$ vi.rând de dorin!ă 'i dăruire$ apoi 'i#a retras ,ura$ dansând re!inută 'i distantă. Când mu+i"a în"etă$ ne#am oprit îm.ră!i'a!i$ toate "elelalte pere"&i din 1urul nostru .ăteau$ în"inse$ din palme$ din pi"ioare$ urlau$ in"itând or"&estra epui+ată să mai "ânte o dată Qearnin,. -i iată "ă$ .rus"$ am .ă,at de seamă "u to!ii "ă se ă"use diminea!ă$ am +ărit lumina palidă dindărătul draperiilor$ am sim!it "ă toată petre"erea se apropia de s âr'it$ am ,&i"it de1a o.oseala "e avea să ne "otropeas"ă 'i ne#am avântat din nou$ or.e'te$ râ+ând de+nădă1dui!i$ în vârte1ul dansului$ al mu+i"ii$ al sal.ei de lumini$ "ăl"am +,omoto'i în ritmul a"ela$ pere"&e lân,ă pere"&e$ sim!ind eri"i!i$ în"ă o dată$ "um marele val î'i spăr,ea "reasta spumoasă deasupra noastră. În timpul a"estui dans$ Hermina î'i a.andonase

superioritatea$ ironia 'i ră"eala 8 'tia "ă nu tre.uia să mai a"ă ni"i un e ort pentru "a să mă îndră,ostes" de ea. 3ram al ei. -i ea mi se dăruia în dans$ în priviri$ în sărut$ în +âm.et. Toate emeile a"estei nop!i e.rile$ toate emeile "u "are dansasem$ toate pe "are le în lă"ărasem$ toate "are mă în lă"ăraseră pe mine$ toate pe "are le "urtasem$ toate de "are mă lipisem$ "uprins de dorin!ă$ toate după "are privisem 1induind de dra,oste$ toate se "ontopiseră într#una sin,ură$ în a"eea "are a"um se a la$ "a o loare$ în .ra!ele mele. 2ansul a"esta nup!ial s#a prelun,it multă vreme. 2e două sau trei ori mu+i"a dădu semne de o.oseală$ su lătorii 'i#au pus instrumentele deoparte$ pianistul s#a ridi"at$ primul violonist 'i#a s"uturat "apul în semn "ă este epui+at$ dar de ie"are dată vâltoarea invita!ilor "are mai rămăseseră 'i "are îi "on1urau să "ânte reu'ea să#i in"ite din nou$ a'a "ă ei ne "ântau iară'i$ ne "ântau mai repede$ ne "ântau mai săl.ati". 0poi$ pe "ând noi ne îm.ră!i'am în "ontinuare$ respirând "u ,reu după ultimul dans pătima'$ "apa"ul pianului s#a în"&is "u +,omot$ .ra!ele noastre au "ă+ut o.osite$ înto"mai "a a"elea ale su lătorilor 'i violoni'tilor$ lautistul 'i#a vârât lautul în to"$ u'ile au ost des"&ise$ iar un "urent de aer re"e pătrunse înăuntru$ apoi au apărut servitorii adu"ând paltoanele 'i "&elnerul de la .ar stinse lumina. Invita!ii au în"eput să se împră'tie "a ni'te sta ii$ înspăimântători la vedere$ "ei "are to"mai dansaseră în"in'i până la in"andes"en!ă î'i îm.ră"au în ri,ura!i paltoanele$ ridi"ând ,ulerele. Hermina stătea palidă$ dar +âm.itoare. -i#a ridi"at alene .ra!ele$ dându#'i părul peste "ap$ su.suoara ei strălu"ea în lumină$ o um.ră su.!ire$ in init de deli"ată îi "ădea de a"olo până pe sânul a"operit$ iar linia a"eea de um.ră in imă$ tremurătoare$ părea să "on!ină într#însa tot arme"ul ei$ toate 1o"urile 'i promisiunile rumosului ei trup$ "on"entrate "a într#un surâs. Stăteam privind unul la "elălalt$ rămăsesem ultimii în salon$ ultimii în toată "lădirea. Undeva$ 1os$ am au+it "um se în"&idea o poartă$ "um se spăr,ea un pa&ar$ "âteva "&i"ote se pierdură ameste"ate în larma neplă"ută$ ,ră.ită a automo.ilelor "are se puneau în mi'"are. Undeva$ dintr#o depărtare 'i o înăl!ime imposi.il de pre"i+at$ am au+it răsunând ni'te &o&ote de râs$ ni'te &o&ote neo.i'nuit de limpe+i 'i de vesele$ dar totodată în ri"o'ătoare 'i străine$ un râs de "ristal 'i de ,&ea!ă$ "lar 'i radios$ însă re"e 'i neîndurător. 2e unde "uno'team eu tim.rul a"estor &o&ote stranii9 N#am putut să#mi dau seama. Stăteam amândoi privind unul la "elălalt. Pre! de o "lipă m#am tre+it$ m#am limpe+it$ sim!ind "um în spinare mi se adunase par"ă 'i mă strivea o imensă o.oseală$ sim!eam "um ve'mintele#mi îm.i.ate de sudoare atârnau pe mine de+,ustător de umede 'i "ăldu!e$ am vă+ut "um mâinile îmi ie'eau înro'ite$ "u vinele um late$ de su. man'etele .o!ite 'i pătate de transpira!ie. 2ar mi#am revenit repede$ "ă"i privirea Herminei 'ter,ea totul. Privirea ei$ din "are aveam impresia "ă se uită la mine propriul meu su let$ ă"ea să se pră.u'eas"ă ori"e realitate$ "&iar 'i realitatea sim!urilor mele "are o doreau. Priveam erme"a!i unul la "elălalt$ erme"at se uita la mine mi"ul 'i sărmanul meu su let. 4 3'ti pre,ătit9 7#a între.at Hermina$ iar +âm.etul îi dispăru$ la el "um dispăru 'i um.ra de pe sânul ei. Râsetele a"elea străine răsunau tot mai în"et$ departe$ sus$ în spa!ii ne"unos"ute. 0m dat a irmativ din "ap. 5 da$ eram pre,ătit. În u'ă apăru Pa.lo mu+i"antul$ "uprin+ându#ne în lumina veselă a o"&ilor lui "are$ de apt$ erau o"&ii unui animal$ numai "ă în timp "e o"&ii animalelor sunt plini$ întotdeauna$ de serio+itate$ ai lui râdeau în permanen!ă 'i to"mai râsul as"uns în ei îi ă"ea să ie o"&i de om. Blutură o mână spre noi$ "u întrea,a lui "ordialitate 'i ama.ilitate. Purta o 1a"&etă de "asă din mătase viu "olorată$ deasupra reverelor ei ro'ii se vedeau ,ulerul .o!it al "ămă'ii 'i "&ipul lui palid$ e%tenuat$ straniu de o ilit 'i de ad$ dar strălu"irea o"&ilor lui ne,ri te ă"ea să ui!i totul. 5"&ii lui 'ter,eau 'i ei realitatea$ 'i ei te puteau erme"a. I#am urmat îndemnul 'i$ la u'ă$ mi#a spus în"et: 4 Brate Harry$ te invit la o mi"ă repre+enta!ie. Intrarea e numai pentru ne.uni$ te "ostă min!ile. 3'ti pre,ătit9

0m "on irmat din nou$ dând din "ap. Ce om simpati"6 Ne#a luat de .ra! "u tandre!e$ ,ri1uliu$ Hermina în dreapta$ eu în stân,a lui$ "ondu"ându#ne sus$ pe o s"ară$ până am a1uns într#o "ameră mi"ă$ rotundă$ în "are$ de sus$ "ădea o lumină al.ăstrie$ era o în"ăpere aproape ,oală$ înăuntru nu se a la nimi" alt"eva de"ât o măsu!ă rotundă 'i trei otolii în "are ne#am a'e+at. Unde ne a lam9 2ormeam9 3ram a"asă9 Călătoream "u automo.ilul9 Nu$ mă ,ăseam într#un spa!iu rotund$ s"ăldat într#o lumină al.astră$ într#o atmos eră rare iată$ într#o s eră a realită!ii "e devenise e%trem de permea.ilă. 5are de "e era atât de palidă Hermina9 2e "e vor.ea Pa.lo atât de mult9 Poate "ă eu eram "el "are îl ă"ea să vor.eas"ă$ "el "are vor.ea dintr#însul9 5are nu mă privea 'i din o"&ii lui doar propriul meu su let$ pasărea a"eea pierdută$ în ri"o'ată$ înto"mai "a din o"&ii "enu'ii ai Herminei9 Prietenul nostru Pa.lo ne privea 'i ne vor.ea "u toată ama.ilitatea .la1ină 'i întru "âtva "eremonioasă$ vor.ea mult despre "âte 'i mai "âte. 3l$ "el pe "are nu#l au+isem ni"iodată vor.ind "oerent$ pe "are nu#l interesau ni"i un el de de+.ateri sau de ormulări$ până într#atât în"ât nu "re+usem "ă e în stare să ,ândeas"ă$ to"mai el vor.ea a"um$ ,lăsuia "ursiv 'i impe"a.il$ "u vo"ea lui .lândă$ "aldă. 4 Prieteni$ v#am invitat la o repre+enta!ie pe "are Harry 'i#o dore'te de multă vreme$ pe "are de multă vreme o visea+ă. S#a ă"ut "am târ+iu 'i pro.a.il "ă to!i suntem "am o.osi!i. Haide!i$ de"i$ să ne odi&nim pu!in ai"i 'i să ne re a"em puterile. 2intr#o ni'ă a lată în perete a luat trei pă&ărele$ o sti"lu!ă nostimă 'i o "utiu!ă e%oti"ă ă"ută din lemni'oare "olorate$ a umplut pa&arele$ turnând din sti"lu!ă$ a luat din "utie trei !i,ări su.!iri$ lun,i$ ,al.ene$ apoi a s"os din 1a"&eta lui de mătase o .ri"&etă 'i ne#a o erit o". Tolăni!i în otolii$ umam to!i trei pe îndelete$ umul era dens "a de tămâie$ tră,eam pe îndelete "âte o în,&i!itură din .ăutura dul"e#a"ri'oară "u un ,ust uimitor de ne"unos"ut$ străin$ iar e e"tul ei a ost într#adevăr re"on ortant$ îm.u"urător$ "a 'i "um ne#am i umplut "u un ,a+ "are ne ă"ea să ne pierdem ,reutatea. 0m stat ast el umând$ tră,ând în"et din !i,ară$ ne odi&neam$ apoi mai sor.eam "âte pu!in din pa&are$ sim!ind "ă devenim u'ori 'i veseli. Iar în tot a"est timp$ Pa.lo spusese în surdină$ "u vo"ea lui "aldă: 4 7ă .u"ur$ dra,ă Harry$ "ă astă+i e'ti musa irul meu. Te#ai săturat adesea de via!ă$ vrând să ple"i de ai"i$ nu#i a'a9 Ceea "e dore'ti dumneata este să părăse'ti timpul a"esta$ lumea a"easta$ realitatea a"easta 'i să pătrun+i într#o alta$ "are să !i se potriveas"ă mai .ine$ într#o lume atemporală. Bă#o$ dra,ă prietene$ te invit "&iar s#o a"i. -tii$ desi,ur$ unde se a lă as"unsă "ealaltă lume$ 'tii "ă de apt "au!i lumea propriului dumitale su let. Numai în propriul dumitale interior trăie'te "ealaltă realitate la "are râvne'ti. 3u nu pot să#!i o er "eva "e nu e%istă de1a în dumneata$ nu pot să#!i des"&id o altă ,alerie de ima,ini de"ât pe a"eea a su letului dumitale. Nu pot să#!i o er nimi"$ poate doar un prile1$ un im.old$ o "&eie. 3u nu te a1ut de"ât pentru "a propria lume să devină vi+i.ilă 'i atâta tot. Aârî din nou mâna în .u+unarul 1a"&etei lui viu "olorate 'i s"oase o mi"ă o,lindă rotundă. 4 Prive'te: iată "um te#ai vă+ut pe dumneata însu!i până a"um6 Ginea o,lin1oara dinaintea o"&ilor mei :mi#am amintit de un vers din "opilărie: (5,lin1oară$ o,lin1oară în mânu!ă); 'i am vă+ut$ pu!in "am ne.uloasă 'i de+lânată$ o ima,ine tul.urătoare$ plină de mi'"are$ plină de o a"tivitate e.rilă 'i de ier.ere: eram eu$ Harry Haller$ 'i$ în interiorul a"estui Harry$ se a la lupul de stepă$ un lup timid$ rumos$ "are privea însă de+orientat 'i în ri"o'at$ o"&ii îi lu"eau "ând "u răutate$ "ând "u triste!e$ iar "&ipul a"esta de lup "ur,ea$ mi'"ându#se neostoit$ prin Harry$ asemeni unui a luent "are$ prin "uloarea lui di erită$ tul.ură 'i rământă un luviu$ purtând împreună o luptă dureroasă$ mu'"ând unul din "elălalt$ su. semnul dorului nepotolit de a "ăpăta o în ă!i'are anume. /upul a"ela luid$ "u "&ipul "onturat numai pe 1umătate$ mă privea trist$ trist de tot$ "u ni'te o"&i rumo'i$ timi+i.

4 0'a te#ai vă+ut pe dumneata însu!i$ a mai spus o dată Pa.lo în"et$ vârând o,linda la lo"$ în .u+unar. 0m în"&is o"&ii re"unos"ător 'i am mai .ăut din eli%irul a"ela. 4 >ata$ ne#am odi&nit$ spuse Pa.lo$ ne#am re ă"ut puterile 'i am pălăvră,it ni!el. 2a"ă sim!i!i "ă nu mai sunte!i o.osi!i$ vă voi arăta a"um stereos"opul meu 'i vă voi introdu"e în mi"ul meu teatru. Sunte!i de a"ord9 Ne#am ridi"at$ Pa.lo pă'ea +âm.itor înaintea noastră$ des"&ise o u'ă$ trase la o parte o "ortină 'i iată#ne a1un'i în "oridorul rotund$ de orma unei pot"oave$ al unui teatru$ ne ,ăseam e%a"t la mi1lo"$ iar de am.ele păr!i ale "oridorului ar"uit se a lau in"redi.il de multe u'i în,uste "e du"eau spre lo1e. 4 Iată$ a"esta este teatrul nostru$ ne#a e%pli"at Pa.lo$ un teatru amu+ant$ sper "ă ve!i ,ăsi su i"iente lu"ruri de "are să râde!i. -i râse el însu'i "u ,las tare$ s"o!ând numai "âteva sunete "are însă m#au în iorat din "re'tet până în tălpi$ "ă"i re"uno'team râsul a"ela limpede 'i .i+ar$ pe "are îl au+isem mai înainte venind de undeva$ din înalt. 4 Teatrul meu are u'i pentru "âte lo1e dori!i$ +e"e sau o sută$ sau o mie$ iar îndărătul ie"ărei u'i vă a'teaptă e%a"t "eea "e "ăuta!i. 5 ,alerie minunată de ima,ini$ iu.ite prietene$ dar nu !i#ar olosi la nimi" da"ă ai tre"e prin ea a'a "um e'ti. 0i i in"omodat 'i or.it de "eea "e o.i'nuie'ti a numi propria personalitate. 0i ,&i"it de mult$ ără îndoială$ "ă învin,erea timpului$ mântuirea de realitate sau indi erent "um vrei să nume'ti a"est dor nu înseamnă alt"eva de"ât nă+uin!a de a s"ăpa de a'a#+isa dumitale personalitate$ de în"&isoarea în "are +a"i. -i da"ă ai intra în teatrul a"esta a'a "um e'ti$ atun"i ai vedea totul "u o"&ii lui Harry$ ai vedea totul prin lentilele lupului de stepă. 2e a"eea e'ti ru,at să te des"otorose'ti de a"este lentile$ să ai ama.ilitatea de a preda mult stimata dumitale personalitate la ,ardero.ă$ unde î!i stă la dispo+i!ie ori"ând o vei dori din nou. Plă"uta seară de dans pe "are ai petre"ut#o$ tratatul despre lupul de stepă$ în ine$ stimulentul pe "are to"mai l#am savurat ar tre.ui să te i pre,ătit su i"ient. 2umitale$ Harry$ î!i va sta la dispo+i!ie$ după "e î!i vei de+.ră"a stima.ila personalitate$ partea stân,ă a teatrului$ !ie$ Hermina$ "ea din dreapta$ iar înăuntru vă pute!i întâlni iară'i$ după "um ve!i dori. Hermina$ te ro, să te du"i până una#alta după "ortină$ vreau să#l ini!ie+ mai întâi pe Harry. Hermina dispăru în dreapta$ tre"ând prin a!a unei o,lin+i imense "are a"operea peretele din spate$ de la podea până la ar"adă. 4 0'a$ Harry$ a"um vino 'i în"ear"ă să ii .ine dispus. Că"i s"opul între,ii repre+enta!ii este to"mai a"ela de a te înveseli$ de a te învă!a să râ+i 8 sper "ă vei a"e în a'a el$ în"ât să#mi u'ure+i sar"ina. 2oar te sim!i .ine$ nu#i a'a9 2a9 Nu !i#e "umva ri"ă9 0tun"i e .ine$ oarte .ine. Aei pă'i ără teamă 'i "u sin"eră .u"urie în lumea noastră$ a aparen!elor$ în "are$ "on orm o.i"eiului$ î!i vei a"e intrarea printr#un mi" simula"ru de sinu"idere. 0 s"os din nou o,lin1oara lui din .u+unar$ !inându#mi#o dinaintea o"&ilor. Harry "el "on u+$ ne.ulos 'i invadat de ăptura lupului "e lupta să "apete "ontur$ mă privea din nou$ ima,inea îmi era .ine "unos"ută 'i realmente antipati"ă$ iar nimi"irea ei nu#mi produ"ea ni"i o strân,ere de inimă. 4 Aei 'ter,e din o,lindă a"eastă ima,ine$ de "are$ de a"um în"olo$ te po!i lipsi$ dra,ă prietene$ 'i nu e nevoie de mai mult. Aa i su i"ient să prive'ti la a"eastă ima,ine 'i$ atun"i "ând dispo+i!ia dumitale o va permite$ să râ+i din toată inima$ sin"er. Te a li ai"i într#o '"oală a umorului$ va tre.ui să înve!i "um se râde. 3i$ iar ori"e umor de "alitate în"epe prin a"eea "ă nu# !i mai iei în serios propria persoană. 7#am uitat i% în o,lin1oară$ în o,lin1oara din mână$ în "are lupul Harry î'i trăia +.aterea. Pre! de o "lipă am sim!it "um "eva se +.ate în mine$ în stră undul meu$ în"et$ dar dureros$ un el de amintire$ un el de dor de "asă$ un el de remu'"are. Pe urmă$ nelini'tea a"easta u'oară a ă"ut lo" unui alt sentiment$ "ompara.il "u sen+a!ia pe "are o ai atun"i "ând$

din ma%ilarul aneste+iat "u "o"aină !i#a ost e%tras un dinte .olnav$ e un sim!ământ de u'urare$ de piatră luată de pe inimă$ dar totodată de uimire pentru "ă nu te#a durut "&iar atât de tare. 0"estui sentiment i s#a mai adău,at 'i prospe!imea unei .une dispo+i!ii 'i "&e ul de a râde$ nu le#am putut re+ista$ a'a în"ât am i+.u"nit într#un &o&ot de râs mântuitor. Ima,inea tul.ure din o,lindă pâlpâi 'i se stinse$ supra a!a mi"ă$ rotundă a o,lin+ii usese par"ă arsă dintr#odată$ devenind "enu'ie$ estompată 'i opa"ă. Râ+ând$ Pa.lo arun"ă "io.ul$ iar a"esta se rosto,oli pe podeaua in initului "oridor 'i dispăru. 4 0i râs .ine$ Harry$ a e%"lamat Pa.lo$ vei putea învă!a să râ+i înto"mai "a nemuritorii. Iată$ a"um l#ai omorât "u adevărat pe lupul de stepă. Cu ni"i un .ri"i nu po!i a"e a'a "eva. =a,ă de seamă$ lupul tre.uie să rămână mort6 Imediat vei putea părăsi realitatea stupidă. Cu prima o"a+ie vom "io"ni un pa&ar 'i ne vom săruta$ dra,ul meu$ ni"iodată nu mi#ai plă"ut atât de mult "a astă+i. -i$ da"ă va i să mai pui pre! pe ast el de nimi"uri$ atun"i vom putea iloso a 'i dis"uta împreună "ât vei voi în le,ătură "u mu+i"a$ 'i 7o+art$ 'i >lu"@$ 'i Platon$ 'i >oet&e. În a"est moment vei pri"epe de "e lu"rul a"esta nu a ost posi.il până a"um. 4 Să sperăm "ă ai reu'it să s"api de lupul de stepă pentru toată +iua de a+i. Că"i sinu"iderea ta$ ire'te$ nu este de initivă* ne a lăm ai"i într#un teatru ma,i"$ în "are nu e%istă realitate$ "i doar ima,ini. 0le,e#!i ima,ini rumoase 'i vesele 'i demonstrea+ă "ă într#adevăr nu mai e'ti îndră,ostit de du.ioasa ta personalitate6 2ar da"ă vei dori totu'i s#o re"ape!i$ n#ai de"ât să prive'ti din nou în o,linda pe "are !i#o voi arăta eu a"um. Că doar "uno'ti vor.a a"eea în!eleaptă: mai .ine o o,lin1oară în mână$ de"ât două pe perete. Ha$ &a6 :-i râse din nou$ la el de rumos 'i de "utremurător.; 8 0'a$ iar a"um nu mai avem de săvâr'it de"ât un "eremonial oarte simplu 'i &a+liu. 2upă "e ai arun"at lentilele personalită!ii tale$ &ai$ vino 'i prive'te într#o o,lindă adevărată6 0i să te amu+i. Râ+ând 'i ă"ând tot elul de dră,ălă'enii nostime m#a răsu"it$ a'a în"ât mă a lam a"um în a!a unei o,lin+i uria'e atârnate pe un perete. 0"olo m#am vă+ut pe mine însumi. /#am vă+ut$ pentru o ra"!iune de se"undă$ pe a"el Harry pe "are îl "uno'team$ însă pe "&ipul lui se "itea o neo.i'nuită .ună dispo+i!ie$ era senin$ surâ+ător. 2ar a.ia "e l#am re"unos"ut "ă s#a 'i destrămat$ din el s#a desprins o a doua i,ură$ o a treia$ o a +e"ea$ o a două+e"ea 'i toată o,linda a"eea imensă se umplu "u tot elul de Harry sau "u .u"ă!i de Harry$ "u nenumăra!i Harry$ în"ât a.ia da"ă#i puteam privi 'i re"unoa'te pe ie"are dintre ei în "ele "âteva ra"!iuni de se"undă. Unii dintre a"e'ti numero'i Harry erau de a"eea'i vârstă "u mine$ unii mai în vârstă$ unii oarte .ătrâni$ al!ii oarte tineri$ adoles"en!i$ .ăie!i de '"oală$ 'tren,ari$ "opii. 0"e'ti Harry de "in"i+e"i de ani sau de două+e"i aler,au 'i săreau &aoti"$ Harry de trei+e"i de ani$ Harry de "in"i ani$ serio'i 'i veseli$ demni 'i "ara,&io'i$ .ine îm.ră"a!i 'i +dren!ăro'i$ .a unii "&iar "omplet ,oi$ ără păr sau "u "ârlion!i lun,i$ 'i to!i a"e'tia eram eu 'i pe ie"are dintre ei îl vedeam$ îl re"uno'team în ul,erul unei "lipe$ după "are dispărea la el de repede$ alune"a în toate dire"!iile des"ompunându#se$ spre stân,a$ spre dreapta$ înspre adân"ul o,lin+ii sau ur"ând spre supra a!a a"esteia. Unul dintre ei$ un tip tânăr$ ele,ant$ se arun"ă la pieptul lui Pa.lo îm.ră!i'ându#l 'i u,ind apoi împreună "u el. Iar un altul$ "are mi#a plă"ut în mod deose.it$ un tânăr dră,u!$ în"ântător$ de 'aispre+e"e sau 'aptespre+e"e ani$ intră în ,oană$ "a o urtună$ pe "oridor 'i "iti "u nesa! ins"rip!iile de pe toate u'ile$ eu pă'eam în urma lui$ iar el se opri dinaintea unei u'i pe "are reu'ii să "ites": T50T3 B3G3/3 SUNT 0/3 T0/36 INTR52UC3GI 5 75N32E 23 5 70RCE. Tânărul dră,u! î'i luă avânt$ ă"u un salt 'i$ arun"ându#se "u "apul înainte în ori i"iul unde tre.uia introdusă moneda$ dispăru îndărătul a"elei u'i. 2ispăruse 'i Pa.lo$ se părea "ă dispăruse 'i o,linda 'i$ odată "u ea$ toate a"ele nenumărate i,uri ale lui Harry. 7i#am dat seama "ă usesem lăsat în voia mea 'i a teatrului$ a'a "ă am pă'it "urios din u'ă în u'ă$ "itind pe ie"are o ins"rip!ie$ o ispită$ o promisiune. Ins"rip!ia H0I CU T5GI /0 ARNET50R36

70R3 ARNET50R3 23 0UT575=I/3 mă ispiti$ a'a "ă am des"&is u'a în,ustă 'i am intrat. 7#am tre+it în mi1lo"ul unei lumi +,omotoase 'i e.rile. Pe stră+i ,oneau automo.ilele$ unele erau .lindate$ vânând pietoni$ ă"ându#i ter"i pe pava1$ strivindu#i de +idurile "aselor. 0m în!eles pe lo": era vor.a de lupta dintre oameni 'i ma'ini$ o luptă de mult pre,ătită$ de mult a'teptată$ la el de mult temută 'i "are i+.u"nise$ în ine$ a"um. Pretutindeni în 1ur +ă"eau mor!i 'i s ârte"a!i$ pretutindeni +ă"eau de asemenea automo.ile +dro.ite$ îndoite$ pe 1umătate arse$ iar deasupra a"estui &aos se roteau avioane în "are$ de pe numeroase a"operi'uri 'i de la erestre$ se tră,ea "u pu'ti 'i mitraliere. 0 i'ele stridente$ super. de in"itante$ de pe toate +idurile$ se adresau na!iunii$ "u litere enorme$ strălu"ind "a ni'te ă"lii$ "&emând#o să milite+e$ în s âr'it$ pentru "au+a oamenilor 'i împotriva ma'inilor$ să#i +dro.eas"ă$ în s âr'it$ pe .o,ăta'ii îm.ui.a!i$ .ine îm.ră"a!i 'i par uma!i$ "are stor"eau untul din oamenii lor "u a1utorul ma'inilor$ pre"um 'i toate automo.ilele lor mari "are tu'eau$ .ârâiau supărător 'i +.ârnâiau dră"e'te$ să dea o"$ în s âr'it$ a.ri"ilor$ să a"ă pu!ină ordine 'i să mai depopule+e pământul a"esta ter elit$ ast el în"ât să "reas"ă din nou iar.a$ în"ât în universul .etonului pră uit să poată să mai apară "âte o urmă de pădure$ "âmpie$ pa1i'te$ râu sau mla'tină. 2impotrivă$ alte a i'e$ splendid pi"tate$ stili+ate astuos în "ulori deli"ate 'i mai pu!in "opilăre'ti$ dovedind o inteli,en!ă deose.ită 'i mult spirit$ îi averti+au în "&ip înduio'ător pe to!i proprietarii 'i pe to!i "ei "u mintea trea+ă$ atră,ându#le aten!ia asupra iminen!ei &aosului 'i anar&iei$ pre+entau într#adevăr emo!ionant .ine a"erile ordinii$ ale mun"ii$ ale proprietă!ii$ ale "ulturii$ ale dreptului$ ridi"ând în slavă ma'inile "a pe suprema des"operire$ de ultimă oră$ a oamenilor$ "u a1utorul "ărora a"e'tia urmau să se trans orme în +eită!i. 0m "itit a i'ele ,ânditor$ "uprins de admira!ie$ le#am "itit pe "ele ro'ii$ "a 'i pe "ele ver+i$ elo"ven!a lor în lă"ărată$ lo,i"a lor imperioasă au avut asupra mea un e e"t a.ulos$ aveau dreptate$ mă uitam pe deplin "onvins "ând la unele$ "ând la "elelalte$ din pă"ate deran1at in"ontesta.il de împu'"ăturile de+lăn!uite din 1urul meu. 3i$ dar lu"rul prin"ipal era limpede: era ră+.oi$ un ră+.oi violent$ su.til 'i deose.it de simpati"$ în "are nu era vor.a de împărat$ repu.li"ă$ rontiere$ stea,uri 'i "ulori sau de alte asemenea lu"ruri mai mult de"orative 'i teatrale "are$ în ond$ nu erau de"ât ni'te ti"ălo'ii$ "i un ră+.oi în "are to!i a"ei "are sim!eau "ă se su o"ă 'i "ă via!a nu le mai era pe pla" puteau să#'i e%prime nemul!umirea în mod "om.ativ$ urmărind distru,erea "ivili+a!iei de tini"&ea. 0m vă+ut "um în o"&ii tuturor strălu"ea o po tă distru"tivă$ o po tă de a omorî atât de limpede 'i de sin"eră$ în"ât lorile a"estea ro'ii$ săl.ati"e$ au "res"ut pe dată 'i în mine$ 'i 'i#au des ă"ut petalele "ărnoase$ râ+ând "u a"eea'i strălu"ire. 7#am impli"at "u .u"urie în lupta a"eea. 2ar "el mai rumos episod a ost "el în "are lân,ă mine 'i#a ă"ut apari!ia$ ără veste$ "ole,ul meu de '"oală >ustav$ de "are de +e"i de ani nu mai 'tiusem nimi" 'i "are$ odinioară$ usese "el mai ne.unati"$ "el mai puterni" 'i mai însetat de via!ă dintre to!i prietenii de la în"eputul "opilăriei mele. Inima mi s#a înveselit "ând am vă+ut "ă mă întâmpină "lipind "ompli"e "u o"&ii lui al.a'tri$ lumino'i. 7i#a ă"ut un semn$ iar eu m#am îndreptat .u"uros spre el. 4 2umne+eule mare$ >ustav$ am e%"lamat eu eri"it$ "e .ine "ă te mai vede omul6 Ce s#a ales din tine9 0 râs enervant$ e%a"t a'a "um ă"ea pe vremea "ând eram "opii. 4 2o.ito"ule$ mai e nevoie să ne punem între.ări 'i să pălăvră,im9 7#am ă"ut pro esor de teolo,ie$ iată "ă a"um o 'tii 'i pe asta$ dar astă+i$ din eri"ire$ teolo,ia nu#'i mai are ni"ăieri rostul din "au+a ră+.oiului. 3i$ &aidem6 Trase în 'o erul unui mi" auto"amion "are to"mai ne ie'ise în "ale ornăind$ sări pe "amion "u de%teritatea unei maimu!e$ îl opri "a să mă ur" 'i eu$ apoi am ,onit dia.oli" printr#o ploaie de ,loan!e 'i printre ma'ini răsturnate până am ie'it din ora'$ departe de ultimul "artier. 4 3'ti de partea a.ri"an!ilor9 /#am între.at pe prietenul meu.

4 2aK de unde$ asta e o "&estie de ,ust$ o să ne mai ,ândim 'i#a"olo$ a ară. 2e apt$ stai$ pre er să opte+ pentru "ealaltă ,rupare$ "u toate "ă$ în esen!ă$ asta n#are ni"i o importan!ă$ desi,ur. 3u sunt teolo,$ iar /ut&er$ înainta'ul meu$ i#a a1utat la vremea lui pe prin"ipi 'i pe .o,ăta'i împotriva !ăranilor$ iată un lu"ru pe "are vrem să#l dre,em pe "ât posi.il. Ce ma'ină proastă$ să sperăm "ă mai re+istă în"ă vreo "â!iva @ilometri6 Iute "a vântul$ odrasla vă+du&ului$ am ,onit pârâind 'i &odoro,ind până "e am a1uns într#un lo" lini'tit$ "u verdea!ă$ situat la multe mile depărtare$ după "e stră.ătuserăm o "âmpie întinsă 'i suiserăm$ în"et#în"et$ panta unui masiv muntos. Ne#am oprit ai"i$ pe 'oseaua netedă$ lu"itoare$ "are se stre"ura între un perete stân"os a.rupt 'i un +id s"und de prote"!ie$ 'erpuind îndră+ne! până sus$ sus$ din"olo de un la" al.astru$ strălu"itor. 4 Ce re,iune rumoasă$ am spus eu. 4 Boarte dră,u!ă. Putem să o numim 'oseaua a%elor$ pe ai"i se vor rupe diverse a%e$ mi"u!ule Harry$ ii atent6 /a mar,inea drumului se a la un pin imens$ iar sus$ în pin$ am vă+ut un el de "oli.ă "onstruită din s"ânduri$ un oi'or sau un post de o.serva!ie. >ustav râse tare pe seama mea$ "lipind vi"lean din o"&ii lui al.a'tri$ apoi am "o.orât repede din ma'ină$ ne#am "ă!ărat pe trun"&i 'i ne#am as"uns$ răsu lând din ,reu$ în oi'orul a"ela "are ne plă"ea oarte mult. 0"olo am ,ăsit pu'ti$ pistoale$ lă+i "u "artu'e. -i a.ia reu'isem să ne ră"orim pu!in 'i să ne "ui.ărim în a"el oi'or de vânătoare$ "ând$ de la prima "ur.ă$ se au+i "la%onul "am ră,u'it 'i aro,ant al unei ma'ini mari de lu% "are !â'nise +.ârnâind$ "u toată vite+a$ pe neteda 'osea montană. Noi !ineam de1a pu'tile în mâini. 3ra minunat de pasionant. 4 Ginte'te#l pe 'o er6 7i#a porun"it >ustav repede$ ma'ina solidă tre"ea to"mai pe dedesu.tul nostru. 0m o"&it 'i am apăsat pe tră,a"i$ nimerind în 'ap"a al.astră a "elui de la volan. =ăr.atul se pră.u'i$ ma'ina ,oni mai departe$ se lovi de peretele de stân"ă$ re"ulă$ se lovi ,reoaie 'i urioasă$ "a un .ondar mare$ ,ras$ de parapet$ se dădu peste "ap 'i se pră.u'i în a.is$ după "e se mai lovi +,omotos o ultimă oară de parapet. 4 /#am terminat6 Râse >ustav. Pe următorul lasă#l în seama mea. -i iată "ă a apărut în"ă o ma'ină în ,oană$ trei sau patru oameni se vedeau stând mi"u!i$ pe "anapele$ de pe "apul unei emei lutura$ întinsă ori+ontal$ în aer$ o .u"ată de voal al.astru des"&is 'i$ de apt$ îmi părea rău$ "ă"i "ine 'tie$ poate su. a"el voal se as"undea "&ipul "elei mai rumoase dintre emei. 2umne+eule mare$ da"ă tot ne 1u"am de#a &o!ii$ poate "ă ar i ost mai .ine 'i mai rumos să i urmat e%emplul marilor no'tri înainta'i 'i să nu îndreptăm .ravura po tei noastre de a u"ide 'i împotriva emeilor rumoase. 2ar >ustav trăsese de1a. -o erul +vâ"ni$ se pră.u'i$ ma'ina se lovi de stân"a a.ruptă$ se ridi"ă în sus$ reveni 'i se ter"iui ateri+ând din nou pe 'osea "u ro!ile în sus. 0m a'teptat$ ni"i o mi'"are$ oamenii +ă"eau mu!i$ prin'i "a într#o "ap"ană$ su. ma'ină. 7a'ina mai &urui 'i mai +ornăi o vreme$ învârtindu#'i nostim ro!ile în aer$ pentru "a apoi$ dintr#odată$ să e%plode+e în iorător$ iind "uprinsă de lă"ări or.itoare. 4 Un Bord$ a +is >ustav. Tre.uie să "o.orâm 'i să eli.erăm 'oseaua. 0m "o.orât 'i ne#am uitat la mormanul a"ela "uprins de lă"ări. 0rsese oarte repede$ noi$ între timp$ ă"userăm din ni'te "ră"i "â!iva pari de ridi"at "u "are săltarăm ma'ina dând#o la o parte 'i arun"ând#o peste mar,inea 'oselei în a.isul în "are se rosto,oli$ +dro.ind tu ele "are trosniră în"ă multă vreme. 2oi dintre mor!i "ă+useră "ând întorseserăm ma'ina 'i +ă"eau "u &ainele în .ună parte arse. Sa"oul unuia dintre ei rămăsese aproape inta"t$ l#am "ăutat în .u+unare în speran!a "ă vom a la "ine usese omul a"ela. 0m dat peste un porto el din piele$ în "are se ,ăseau "âteva "ăr!i de vi+ită. 0m luat una 'i am "itit pe ea: (Tat tMam asi). 4 Boarte nostim$ a spus >ustav. 2ar în de intiv n#are ni"i o importan!ă "um se numes" oamenii pe "are îi omorâm. Sunt 'i ei ni'te sărmani amărâ!i "a 'i noi$ numele lor nu înseamnă nimi". Tre.uie să nimi"im lumea asta 'i pe noi odată "u ea. 2a"ă ar putea i inundată "u totul timp de +e"e minute$ "red "ă asta ar i solu!ia "ea mai pu!in dureroasă. 3i$ dar &ai la trea.ă6

0m arun"at mor!ii a"olo unde arun"aserăm 'i ma'ina. 5 altă ma'ină î'i anun!a de1a sosirea "la%onând. 0m !intit#o amândoi deîndată$ de pe 'osea. Se mai învârti ne.une'te$ ame!ită$ pe o por!iune de 'osea$ apoi "ă+u 'i se opri "&i!ăind$ un .ăr.at rămăsese nemi'"at înăuntru$ dar o ată tânără$ dră,u!ă$ ie'i a ară$ palidă 'i tremurând din tot trupul$ dar nevătămată. 0m întâmpinat#o "u ama.ilitate$ o erindu#i servi"iile noastre. 3a era mult prea speriată$ nu putea vor.i 'i ne i%ă o vreme "u privirea ei rătă"ită. 4 3i$ ia să ne o"upăm mai întâi de .ătrânul domn$ a spus >ustav 'i s#a întors spre omul "are tot nu se "lintise de pe lo"ul din spatele 'o erului împu'"at. 3ra un domn "u părul s"urt$ "ărunt* o"&ii lui inteli,en!i$ "enu'ii erau des"&i'i$ dar se pare "ă era rănit destul de serios$ în ori"e "a+$ din ,ură îi "ur,ea sân,e$ iar ,âtul i se su"ise în iorător 'i în!epenise. 4 Îmi permite!i$ .ătrâne domn$ mă numes" >ustav. Ne#am în,ăduit să vă împu'"ăm 'o erul. Ne permite!i să vă între.ăm "u "ine avem onoarea9 5"&ii mi"i$ "enu'ii$ ai .ătrânului aveau o privire re"e 'i tristă. 4 Sunt pro"urorul ,eneral /oerin,$ a spus el în"et. Nu l#a!i omorât numai pe sărmanul meu 'o er$ "i 'i pe mine$ simt "ă mi se apropie s âr'itul. 2e "e a!i tras asupra noastră9 4 Pentru "ă a!i "ir"ulat "u vite+ă prea mare. 4 7er,eam "u vite+ă normală. 4 Ceea "e ieri era normal$ nu mai e 'i a+i$ domnule pro"uror ,eneral. Noi suntem astă+i de părere "ă ori"e vite+ă "u "are mer,e un automo.il este prea mare. Noi distru,em a"um ve&i"ulele$ pe toate$ "a de alt el 'i tot elul de alte ma'ini. 4 -i pu'tile voastre9 4 -i lor le va veni rândul$ da"ă vom mai avea vreme de a'a "eva. S#ar putea "a mâine sau poimâine să se i terminat "u noi to!i. 2oar 'ti!i 'i dumneavoastră "e în,ro+itor de populat$ de suprapopulat era "ontinentul nostru. 3i$ a"um se mai poate respira. 4 -i tra,e!i asupra ori"ui$ ără dis"ernământ9 4 2esi,ur. Bără îndoială "ă de unii e pă"at. 2e e%emplu$ mi#ar i părut rău de a"eastă tânără dră,u!ă 8 "u si,uran!ă "ă este ii"a dumneavoastră$ nu#i a'a9 4 Nu$ este steno,ra a mea. 4 Cu atât mai .ine. -i a"um vă ro, să "o.orâ!i sau da!i#ne voie să vă tra,em a ară din ma'ină$ pentru "ă tre.uie s#o distru,em. 4 Pre er să mă distr,e!i 'i pe mine odată "u ea. 4 Cum dori!i. 7ai permite!i#mi însă în"ă o între.are6 2umneavoastră sunte!i pro"uror. Ni"iodată nu am în!eles "um poate "ineva să ie pro"uror. 2umneavostră trăi!i de pe urma aptului "ă a"u+a!i 'i "ondamna!i al!i oameni "are$ de o.i"ei$ sunt ni'te sărmani amărâ!i. Nu#i a'a9 4 0'a este. 7i#am ă"ut datoria. 0sta era un"!ia mea. /a el "um un"!ia "ălăului este a"eea de a#i omorî pe "ei "ondamna!i de mine. Iar dumneavoastră a!i preluat a"eea'i un"!ie. -i dumneavoastră omorâ!i. 4 ?ust. Numai "ă noi nu omorâm pe nimeni din o.li,a!ie$ "i de plă"ere sau$ mai .ine +is$ de neplă"ere$ din "au+ă "ă lumea asta ne#a de"ep!ionat 'i ne#a dus la de+năde1de. 2e a"eea$ omorul ne amu+ă într#o oare"are măsură. 2umneavoastră nu vi s#a părut ni"iodată "ă omorul este un amu+ament9 4 7ă pli"tisi!i. 0ve!i ama.ilitatea 'i a"e!i#vă mun"a până la "apăt. 0sta în "a+ "ă no!iunea de datorie nu vă este ne"unos"ută< 0 tă"ut strân,ând din .u+e$ de par"ă voia să s"uipe. 2ar n#a s"os de"ât pu!in sân,e$ "are i s#a lipit de .ăr.ie. 4 Sta!i pu!in6 0 spus >ustav politi"os. 3ste adevărat "ă nu "unos" no!iunea de datorie$ da$ n#o mai "unos". Pe vremuri am avut mult de#a a"e "u ea$ în interes de servi"iu$ am ost pro esor de teolo,ie. 2e asemenea$ am ost soldat 'i am luptat în ră+.oi. Ceea "e "redeam eu "ă e o datorie$ "eea "e autorită!ile 'i superiorii mei îmi porun"eau atun"i$ nu era delo" .un$

întotdeauna a' i pre erat să a" "ontrariul. 2ar "&iar da"ă a"um nu mai "unos" no!iunea de datorie$ o "unos" totu'i pe a"eea de vină 8 poate "ă amândouă înseamnă a"ela'i lu"ru. 2e vreme "e am ie'it din pânte"ele unei mame$ sunt vinovat$ sunt "ondamnat să trăies"$ am datoria să apar!in unui stat$ să iu soldat$ să u"id$ să plătes" impo+ite pentru înarmare. Iar a"um$ în momentul ăsta$ vina "ă sunt în via!ă m#a adus din nou$ "a odinioară$ pe vremea ră+.oiului$ în situa!ia de a tre.ui să u"id. -i de data asta nu u"id "u oroare$ "i am "onsim!it la vină$ n#am nimi" împotrivă "a lumea asta în"uiată 'i tâmpă să se s arme în "io.uri$ .a#i dau 'i eu "u plă"ere o mână de a1utor 'i mă nimi"es" pe mine însumi "u dra,ă inimă$ odată "u ea. Pro"urorul ă"u un mare e ort să s"&i!e+e un +âm.et "u .u+ele sale în"leiate de sân,e. Nu prea reu'i$ dar .una lui inten!ie usese vi+i.ilă. 4 0tun"i e .ine$ spuse el. 0'adar$ suntem "ole,i. Ba"e!i#vă datoria$ stimate "ole,. Între timp$ ata a"eea dră,u!ă se a'e+ase la mar,inea 'oselei 'i î'i pierduse "uno'tin!a. În a"est moment$ o altă ma'ină "la%onă apropiindu#se în ,oană. 0m tras ata pu!in la o parte$ ne#am lipit de stân"ă$ iar ma'ina "are venea nimeri din plin rămă'i!ele "eleilalte. Brână puterni" 'i se ridi"ă pu!in$ oprindu#se însă inta"tă. Ne#am luat repede pu'tile 'i le#am îndreptat împotriva noilor veni!i. 4 Co.orâ!i6 Porun"i >ustav. 7âinile sus6 2in ma'ină "o.orâră trei .ăr.a!i$ !inând as"ultători mâinile ridi"ate. 4 3ste vreunul dintre voi medi"9 0 între.at >ustav. 3i răspunseră "ă nu. 4 0tun"i ave!i ama.ilitatea să#l s"oate!i în"eti'or pe domnul ăsta de pe lo"ul lui$ este ,rav rănit. 0poi lua!i#l în ma'ina voastră până în "el mai apropiat ora'. Haide!i$ pune!i mâna6 N#a tre"ut mult 'i .ătrânul domn a ost mutat în "ealaltă ma'ină$ >ustav dădu "omanda 'i to!i au pornit#o la drum. Între timp$ steno,ra a noastră î'i revenise$ privind la tot "eea "e se întâmplase. Îmi plă"ea "ă pusesem mâna pe o pradă atât de dră,u!ă. 4 2omni'oară$ i#a +is >ustav$ v#a!i pierdut patronul. Să sperăm "ă .ătrânul nu vă era apropiat 'i în alte privin!e. Aă an,a1e+ eu$ strădui!i#vă să ne i!i un .un "amarad6 0'a$ 'i a"um ne "am ,ră.im. În "urând o să ie destul de neplă"ut ai"i. Pute!i să vă "ă!ăra!i$ domni'oară9 2a9 0tun"i &aide!i$ vă luăm între noi doi 'i vă a1utăm. Ne#am "ă!ărat to!i trei "ât am putut de repede până la "oli.a noastră din pom. Sus$ domni'oarei i se ă"u rău$ dar i#am dat să .ea un "onia" 'i nu a tre"ut mult până "e 'i#a revenit într#atât în"ât să poată admira splendida panoramă a la"ului 'i a mun!ilor$ 'i să ne "omuni"e "ă se nume'te 2ora. Imediat după a"eea a"olo$ 1os$ sosi în"ă o ma'ină "are se stre"ură pre"aut pe lân,ă ma'ina răsturnată$ ără să se opreas"ă$ apoi a""eleră .rus". 4 Pe+even,&iul6 Râse >ustav$ tră,ând în "el de la volan. 7a'ina a dăn!uit pu!in$ s#a "io"nit o dată de parapet$ l#a străpuns 'i a rămas suspendată deasupra a.isului. 4 2ora$ i#am spus eu$ 'tii să mânuie'ti o pu'"ă9 Nu 'tia$ dar a învă!at de la noi "um se în"ar"ă o armă. 7ai întâi a ost "am neîndemânate"ă 'i s#a rănit la un de,et din "are i#a "urs sân,e$ a în"eput să plân,ă 'i ne#a "erut un plasture. >ustav însă i#a e%pli"at "ă era ră+.oi 'i "ă va tre.ui să demonstre+e "ă e o ată "uminte 'i "ura1oasă. 0poi totul a mers "a pe roate. 4 2ar "e#o să se alea,ă de noi9 Ne#a între.at ea. 4 Nu 'tiu$ spuse >ustav. Prietenului meu Harry îi pla" emeile rumoase$ el o să ie prietenul tău. 4 2ar ei vor veni "u poli!ia 'i "u solda!ii 'i ne vor omorî. 4 Nu mai e%istă ni"i poli!ie$ ni"i alt"eva de soiul ăsta. Tre.uie să ne de"idem$ 2ora. 5ri rămânem lini'ti!i ai"i$ sus$ tră,ând asupra ma'inilor "are tre" pe dinaintea noastră "a să le

distru,em$ ori luăm noi în'ine o ma'ină 'i ple"ăm "u ea$ o erindu#le altora o"a+ia să tra,ă asupra noastră. 3ste indi erent de partea "ui tre"em. 3u sunt de părere să rămânem ai"i. ?os se ivi din nou o ma'ină$ "la%onul ei se au+ea strident până sus la noi. N#a tre"ut mult 'i i#am ă"ut de petre"anie$ a'a în"ât rămase "u ro!ile în sus. 4 Ce straniu$ am spus eu$ nu "redeam "ă poate i a'a de amu+ant să tra,i "u pu'"a6 -i "ând te ,ânde'ti "ă odinioară eram un du'man al ră+.oiului6 >ustav +âm.i. 4 2a$ pe lumea asta sunt mult prea mul!i oameni. 5dinioară nu#!i dădeai seama a'a de .ine de lu"rul ăsta. 2ar a"um$ "ând ie"are nu dore'te numai să respire aer$ "i să ai.ă 'i o ma'ină$ ei$ a"um î!i dai seama de lu"rul ăsta. Bire'te "ă "eea "e a"em noi nu este o aptă în!eleaptă$ e o "opilărie$ tot a'a "um 'i ră+.oiul era o imensă "opilărie. În viitor$ lumea va tre.ui să înve!e "um să !ină în râu proli erarea spe"iei umane pe "ăi ra!ionale. 2eo"amdată noi rea"!ionăm destul de ira!ional la ni'te "ondi!ii insuporta.ile$ dar$ în esen!ă$ întreprindem totu'i un lu"ru 1ust: redu"em. 4 2a$ am spus eu$ "eea "e a"em noi este pro.a.il o ne.unie$ dar pro.a.il "ă$ totu'i$ este .ine 'i ne"esar să pro"edăm ast el. Nu este .ine "a omenirea să#'i oloseas"ă e%"esiv 1ude"ata$ "ăutând să a"ă ordine$ "u a1utorul ra!iunii$ în lu"ruri "are ni"i nu sunt în"ă a""esi.ile ra!iunii. 0'a apar idealuri "a ale ameri"anilor 'i ale .ol'evi"ilor$ "are sunt e%traordinar de ra!ionale$ dar$ simpli i"ând via!a într#un mod atât de naiv$ o siluies" 'i o se"ătuies". Ima,inea omului "are$ odinioară$ usese un ideal înalt$ a în"eput să se trans orme într#un "li'eu. Poate "ă noi$ ne.unii$ o vom înno.ila iară'i. >ustav mi#a răspuns râ+ând: 4 Ce pri"eput e'ti la vor.ă$ "ine dă as"ultare unui asemenea i+vor de în!elep"iune este "uprins de .u"urie 'i are "u "e să se alea,ă. -i "&iar s#ar putea să ai dreptate într#o oare"are măsură. 2ar ii atât de .un 'i în"ar"ă#!i pu'"a din nou$ mi se pare "ă ai "ă+ut pu!in pe ,ânduri. În ori"e "lipă se pot ivi în ,oană "â!iva "ăpriori pe "are nu#i vom putea u"ide "u iloso ia$ "i ori"um$ va tre.ui să avem ,loan!e pe !eavă. 5 ma'ină apăru 'i se răsturnă pe dată$ 'oseaua era .lo"ată. Un supravie!uitor$ un .ăr.at roto ei$ ro'u la "&ip$ ,esti"ula de +or pe lân,ă ruine$ &ol.ându#se "ând în 1os$ "ând în sus$ ne des"operi as"un+ătoarea 'i aler,ă spre noi urlând$ tră,ând "u un revolver de mai multe ori în dire"!ia noastră. 4 Ple"a!i sau vă împu'"$ i#a stri,at >ustav "elui de 1os. Însă tipul î'i îndreptă revolverul spre el 'i mai trase o dată. 0tun"i am tras 'i noi în el$ u"i,ându#l din două împu'"ături. 0u mai apărut două ma'ini pe "are le#am 'i s"os din "ir"ula!ie. 0poi 'oseaua a rămas "almă 'i pustie$ se pare "ă se răspândise vestea despre peri"olele "are te pândeau da"ă tre"eai pe a"olo. 0veam timp a"um să admirăm rumoasa panoramă. 2e partea "ealaltă a la"ului$ a"olo 1os$ se a la un oră'el din "are se înăl!au nori de um 'i nu a tre"ut mult până "e am vă+ut "um o"ul se întinde de la un a"operi' la altul. Se au+eau 'i împu'"ături. 2ora a plâns pu!in$ iar eu am mân,âiat#o pe o.ra1ii ume+i. 4 5are tre.uie să murim "u to!ii9 0 între.at ea. Nu i#a răspuns nimeni. Între timp$ 1os se ivise un drume!$ se uită la automo.ilele distruse "are +ă"eau a"olo$ le dădu o"ol$ se aple"ă într#unul din ele$ s"oase o um.relă de soare pestri!ă$ o po'etă de piele$ o sti"lă de vin$ se a'e+ă pa'ni" pe +id$ trase o du'"ă din sti"lă$ ,ăsi în po'etă "eva de mân"at$ învelit în "elo an$ .ău sti"la până o ,oli$ apoi ple"ă mul!umit mai departe$ "u um.rela de soare strânsă su. .ra!. Ple"ă pa'ni"$ iar eu i#am spus lui >ustav: 4 0i i$ oare$ "apa.il să tra,i în a"est om simpati" 'i să#i ,ăure'ti !easta9 2umne+eule$ eu n#a' i. 4 Ni"i nu#!i "ere nimeni să a"i a'a "eva$ a mormăit prietenul meu. 2ar sim!ea 'i el "ă îl apasă pe inimă "eva. 0.ia "e +ărisem un om "are "ontinua să se "omporte "u nevinovă!ie$ pa'ni" 'i "opilăre'te$ trăind în starea lui de ino"en!ă$ "ă toată a"!iunea noastră atât de lăuda.ilă

'i de ne"esară ne#a apărut dintr#odată prosteas"ă 'i respin,ătoare. /a nai.a "u toată vărsarea asta de sân,e6 Ne era ru'ine. 2ar se spune "ă$ în ră+.oaie$ "&iar unii ,enerali ar i în"er"at$ uneori$ asemenea sentimente. 4 Haide!i să ple"ăm de ai"i$ smior"ăi 2ora$ &aide!i să ne dăm 1os$ sunt si,ură "ă în ma'ini vom ,ăsi "eva de mân"are. Aouă "&iar nu vă e oame$ .ol'evi"ilor9 Colo în vale$ în ora'ul "uprins de lă"ări$ "lopotele în"epură să .ată a pani"ă 'i a în ri"o'are. 0m în"eput să "o.orâm. 01utând#o pe 2ora să se "a!ere peste parapet$ am sărutat#o pe ,enun"&i. 3a râse tare. 2ar în "lipa a"eea dru,ii au "edat$ iar noi ne#am pră.u'it în ,ol. 7#am tre+it din nou în "oridorul rotund$ mar"at de emo!ia aventurii "u vânătoarea. -i$ de pretutindeni$ de pe toate a"ele nenumărate u'i$ mă ispiteau tot elul de ins"rip!ii: 7UT0=5R. 73T075RB5DERI ÎN 0NI70/U/ S0U P/0NT0 25RITE. J070SUTR07. /3CGII ÎN 0RT0 IU=IRII IN2I3N3. CURS P3NTRU ÎNC3PET5RI: ST 23 73T523 2IB3RIT3 23 PR0CTIC0R3 0 IU=IRII. SINUCI23R3 P/INE 23 23/ICII6 RRDI 23 75R. AR3GI SE AE SPIRITU0/ID0GI9 ÎNG3/3PCIUN30 5RI3NTU/UI. 5$ 23#0- 0A30 5 7I3 23 /I7=I6 NU70I P3NTRU 257NI. 23CE23R30 5CCI23NTU/UI. PR3GURI R32US3. R3C5R2 IN3>0/0=I/. 3S3NG0 0RT3I. TR0NSB5R70R30 TI7PU/UI ÎN SP0GIU PRIN 7UDICE. /0CRI70 C0R3 RR23. C0=IN3TU/ U75RU/UI. ?5CURI P3NTRU SIH0-TRI. C57P3NS0R30 INT3>R0/E 0 5RICER3I /IPS3 23 S5CI3T0T3. -irul ins"rip!iilor era nes âr'it. Una dintre ele suna ast el: ÎN2RU7ERI P3NTRU 7523/0R30 P3RS5N0/ITEGII. SUCC3S >0R0NT0T. 7i s#a părut interesantă$ a'a "ă am intrat pe u'a a"eea. 0m nimerit într#o în"ăpere semiîntune"oasă 'i lini'tită în "are un .ăr.at 'edea nu pe un s"aun$ "i$ a'a "um se o.i'nuie'te în 5rient$ pe podea$ având dinainte "eva "e semăna "u o ta.lă mare de 'a&. În primul moment$ am avut impresia "ă este prietenul meu Pa.lo$ ori"um$ omul a"ela purta o 1a"&etă asemănătoare$ din mătase viu "olorată$ 'i avea o"&ii la el de ne,ri 'i de strălu"itori. 4 Sunte!i Pa.lo9 /#am între.at eu. 4 3u nu sunt nimeni$ mi#a de"larat el "u ama.ilitate. Noi$ "ei de pe ai"i$ nu purtăm ni"i un nume$ noi$ "ei de ai"i$ nu suntem persoane. 3u sunt un 1u"ător de 'a&. Are!i să lua!i le"!ii de modelare a personalită!ii9 4 2ar "&iar vă ro,. 4 0tun"i i!i atât de ama.il 'i pune!i#mi la dispo+i!ie "âteva du+ini din i,urile dumneavoastră. 4 Bi,urile mele<9 4 Bi,urile în "are a!i vă+ut des"ompunându#se a'a#+isa dumneavoastră personalitate. Că"i ără i,uri nu pot să 1o". Îmi puse dinainte o o,lindă 'i am vă+ut din nou$ în ea$ "um între,ul "are era persoana mea se des"ompune în multe euri$ mi se părea "ă numărul "res"use a!ă de data tre"ută. Numai

"ă i,urile erau a"um oarte mi"i$ de mărimea unor piese de 'a& pe "are le puteai mânui u'or$ iar 1u"ătorul luă "u de,etele lui "alme$ si,ure$ "âteva du+ini din ele 'i le a'e+ă pe podea$ lân,ă ta.la de 'a&. În timpul a"esta vor.ea monoton$ "a un om "are repetă un dis"urs sau o le"!ie !inută de nenumărate ori: 4 Cunoa'te!i "on"ep!ia alsă 'i ne astă$ după "are omul repre+intă o unitate dura.ilă. 2e asemenea$ "unoa'te!i "ă omul se "ompune dintr#o mul!ime de su lete$ din oarte multe euri. 2ivi+area aparentei unită!i a persoanei în a"este numeroase i,uri este "onsiderată o sminteală$ iar 'tiin!a a inventat pentru enomenul a"esta denumirea de s"&i+o renie. -tiin!a are dreptate în a"eastă privin!ă în măsura în "are$ ire'te$ ni"i o pluralitate nu poate i !inută în râu ără o anumită interven!ie diri,uitoare$ ără o anumită ordine 'i sistemati+are 'i$ dimpotrivă$ nu are dreptate atun"i "ând "rede "ă nu ar i posi.ilă de"ât o ordine uni"ă$ o.li,atorie pe via!ă$ a a"elor su.#euri. 3roarea a"easta a 'tiin!ei are unele urmări neplă"ute$ valoarea ei "onstând e%"lusiv în aptul "ă învă!ătorii 'i edu"atorii a la!i în slu1.a statului reu'es" să#'i simpli i"e mun"a$ iind s"uti!i de a ,ândi 'i de a e%perimenta. 2in a"eastă eroare de"ur,e aptul "ă mul!i oameni sunt so"oti!i drept (normali)$ .a "&iar valoro'i din pun"t de vedere so"ial$ "ând ei$ în ond$ sunt ne.uni in"ura.ili$ 'i invers$ unii oameni$ "are sunt ni'te ,enii$ sunt privi!i drept ne.uni. 2e a"eea$ noi "ompletăm la"unara învă!ătură 'tiin!i i"ă despre su lete "u no!iunea "ăreia îi spunem arta modelării. 0rătăm$ ast el$ "elui "ăruia i#a ost dat să trăias"ă momentul de+mem.rării eului său "ă poate să#'i rea'e+e .u"ă!ile ori"ând$ în ori"e ordine pre eră$ o.!inând ast el o diversitate in inită a 1o"ului vie!ii. 0semeni s"riitorului "are "reea+ă o dramă "u o mână de persona1e$ tot ast el 'i noi "onstituim$ ără în"etare$ din i,urile eului nostru de+mem.rat$ ,rupuri noi$ "u 1o"uri 'i "on li"te noi$ "u situa!ii ve'ni" noi. Privi!i6 Cu de,etele lui "alme$ a,ere$ apu"ă i,urile mele$ .ătrânii$ tinerii$ "opiii$ emeile$ toate i,urile vesele 'i triste$ puterni"e 'i deli"ate$ is"usite 'i nea1utorate$ aran1ându#le la iu!eală pe ta.la sa în vederea unui 1o" în "are ele se "onstituiau ără întâr+iere în ,rupuri$ amilii$ în 1o"uri 'i lupte$ în prietenii 'i du'mănii$ al"ătuind o întrea,ă lume la s"ară redusă. Su. o"&ii mei plini de în"ântare el ă"u ast el în"ât lumea a"eea mi"u!ă$ plină de via!ă 'i totu'i .ine orânduită$ să pară pentru un timp în mi'"are$ 1u"ându#se 'i luptându#se$ în"&eind alian!e 'i purtând .ătălii$ iar oamenii se "urtau$ se "ăsătoreau 'i se înmul!eau$ era într#adevăr o dramă "u multe persona1e$ o dramă emo!ionantă 'i plină de în"ordare. 0poi mătură ta.la "u mâna$ printr#o mi'"are vioaie$ răsturnă "u u'urin!ă toate i,urile$ 'i$ adunându#le ,rămadă$ în"epu a al"ătui$ ,ânditor$ "a un artist e%i,ent "are nu se mul!ume'te "u prima solu!ie$ "on i,ura!ia unui alt 1o"$ "u totul nou$ "u a"elea'i i,uri$ dar ,rupate a"um "u totul alt el$ "u rela!ii 'i interdependen!e total di erite. Cel de#al doilea 1o" era înrudit "u primul: a"eea'i lume$ "lădită din a"ela'i material$ numai "ă tonalitatea era modi i"ată$ ritmul se s"&im.ase$ motivele aveau alte a""ente$ situa!iile se su""edau în alt "&ip. -i ast el$ inteli,entul me'ter ăurea din a"ele i,uri "e erau ie"are .u"ă!i ale eului meu$ 1o" după 1o"$ semănând va, unul "u "elălalt$ toate putând i re"unos"ute "a apar!inând a"eleia'i lumi$ toate având a"eea'i ori,ine$ 'i iind totu'i ie"are dintre ele un 1o" "u desăvâr'ire nou. 4 0sta este arta vie!ii$ spuse el pro esoral. Pe viitor$ dumneavoastră în'ivă pute!i să vă modela!i 'i înviora!i$ să vă "ompli"a!i 'i îm.o,ă!i!i 1o"ul vie!ii după pla"$ pentru "ă el se a lă în mâinile dumneavoastră. 0'a "um ne.unia repre+intă$ într#o a""ep!ie superioară$ în"eputul în!elep"iunii$ tot a'a s"&i+o renia înseamnă în"eputul artei$ al ante+iei. C&iar 'i unii învă!a!i 'i# au dat seama în parte de a"est lu"ru$ după "um se poate "onstata "itind$ de e%emplu$ 7inunatul Corn al Prin!ului$ "artea a"eea deli"ioasă în "are mun"a o.ositoare 'i plină de dăruire a unui învă!at este înno.ilată prin "ola.orarea ,enială a unui număr de arti'ti ne.uni$ interna!i în "lini"i. Iată$ lua!i#vă i,urile$ .ă,a!i#le în .u+unar$ "ă"i 1o"ul a"esta o să vă .u"ure deseori de# a"um în"olo. 2a"ă astă+i o i,ură a "res"ut 'i a devenit o sperietoare insuporta.ilă$ în"ur"ându# vă 1o"ul$ mâine o ve!i putea de,rada 'i trans orma într#o i,ură se"undară "are nu mai poate a"e ni"i un rău. Iar i,ura sărmană 'i dra,ă "are$ pentru o vreme a părut urmărită în permanen!ă

de ,&inion 'i perse"utată de o +odie ne astă$ o ve!i putea trans orma în 1o"ul următor într#o prin!esă. Aă dores" distra"!ie plă"ută$ domnule. 7#am în"linat adân" 'i plin de re"uno'tin!ă înaintea a"estui talentat 1u"ător de 'a& 'i mi# am vârât i,urile în .u+unar$ retră,ându#mă prin u'a în,ustă. /a drept vor.ind îmi în"&ipuisem "ă$ ie'ind pe "oridor$ mă voi a'e+a 1os 'i mă voi 1u"a ore între,i$ o ve'ni"ie$ "u i,urile a"elea$ dar de îndată "e m#am tre+it din nou în "oridorul luminos$ ar"uit$ al teatrului$ m#au "aptivat alte or!e$ mai puterni"e de"ât mine. 5 plă"u!ă strălu"ea strident dinaintea o"&ilor mei: 7IR0C5/U/ 2R3SERII UNUI /UP 23 ST3PE. Ins"rip!ia a"easta mi#a de'teptat sentimente elurite$ o serie de temeri 'i "onstrân,eri din via!a mea de odinioară$ din realitatea pe "are o părăsisem$ îmi dădeau o peni.ilă strân,ere de inimă. Cu mâna tremurândă am des"&is u'a 'i am nimerit într#o panoramă de .âl"i$ iar înăuntru am +ărit un ,rila1 de ier interpus între mine 'i s"ena sără"ă"ioasă. Pe s"enă am vă+ut un dresor$ un tip "u aspe"t de pie!ar "are î'i dădea mare importan!ă 'i "are$ în "iuda mustă!ii lui mari$ în "iuda pa"&etelor de mu'"&i de la .ra!e 'i a ve'mintelor sale "ara,&ioase de "ir"ar$ semăna "u mine într#un mod per id 'i de+,ustător. =ăr.atul a"esta puterni" !inea în +,ardă$ "a pe un "âine 8 "e priveli'te 1alni"ă6 4 Un lup mare$ rumos$ dar în,ro+itor de sla.$ "u o privire de s"lav umilit. -i era în a"eea'i măsură ,re!os 'i pasionant$ te în,ro+ea 'i$ în a"eea'i măsură$ î!i provo"a o taini"ă plă"ere$ să ve+i "um .ruta de dresor îl ă"ea pe animalul a"ela de pradă$ no.il$ 'i totu'i ru'inos de supus$ să e%e"ute o serie de i,uri 'i de s"ene sen+a!ionale. Într#adevăr omul a"ela$ .lestematul 'i monstruosul ,eamăn al meu$ î'i dresase lupul antasti" de .ine. /upul dădea atent as"ultare ori"ărei porun"i$ rea"!iona "âine'te la ori"e stri,ăt 'i la ori"e po"nitură de .i"i$ în,enun"&ea$ se pre ă"ea "ă#i mort$ stătea slu1$ "ăra în ,ură$ as"ultător 'i "uminte$ o pâine$ un ou$ o .u"ată de "arne$ un "o'ule!$ .a "&iar tre.ui să#i ridi"e dresorului .i"iul$ pe "are a"esta îl arun"ase pe 1os$ 'i să i#l adu"ă în din!i$ "eea "e ă"u dând din "oadă insuporta.il de slu,arni". 5mul îi arătă lupului un iepure$ apoi un miel al.$ iar lupul î'i arăta "ol!ii$ e adevărat$ salivând 'i tremurând de po tă$ dar nu se atinse de ni"iunul dintre animalele a"elea$ "i sări la "omandă peste ele$ în timp "e animalele se pitiseră dârdâind la pământ$ iar după a"est salt ele,ant$ se a'e+ă între iepure 'i miel$ în"olă"indu#i "u la.ele din a!ă 'i ormând împreună "u ei o amilie emo!ionantă. În ine$ lupul linse din palma omului o .u"ată de "io"olată. 3ra un "&in să ve+i "u o"&ii tăi până unde a1unsese lupul a"esta$ în "e ,rad antasti" î'i "ontra+i"ea propria natură$ mie mi se ă"use părul mă"iu"ă. Totu'i$ atât spe"tatorul indi,nat "ât 'i lupul însu'i au ost despă,u.i!i pentru "&inul lor în partea a doua a repre+enta!iei. Că"i$ după derularea ra inatului pro,ram de dresură 'i după "e dresorul se aple"ase "u un +âm.et dul"ea,$ trium ător$ deasupra ,rupului al"ătuit din miel 'i lup$ rolurile se s"&im.ară. 2resorul$ "are semăna "u Harry$ depuse dintr#odată .i"iul la pi"ioarele lupului$ ă"u o ple"ă"iune adân"ă 'i în"epu să tremure 'i să se "&ir"eas"ă$ arătând lamenta.il$ înto"mai "um arătase animalul mai înainte. /upul însă se linse pe .ot râ+ând$ se destinse 'i se învioră$ privirea i se însenină$ tot "orpul i se în"ordă 'i î'i re"â'ti,ă splendida săl.ăti"ie. -i iată "ă a"um "omanda lupul$ 'i omul tre.uia să#i dea as"ultare. /a "omandă$ omul în,enun"&e$ ă"ând#o pe lupul$ s"oase lim.a$ î'i s â'ie ve'mintele de pe trup "u din!ii lui plom.a!i. 7er,ea$ după "um îi "omanda dresorul de oameni$ "ând în două$ "ând în patru la.e$ stătea slu1$ se pre ă"ea mort$ îi în,ăduia lupului să#l "ălăreas"ă$ îi adu"ea .i"iul. Răspundea "a un "âine talentat$ plin de ante+ie$ la ori"e în1osire 'i perversitate. 5 ată rumoasă se ur"ă pe s"enă$ se apropie de omul dresat$ mân,âindu#i .ăr.ia$ punându#'i o.ra+ul lân,ă al lui$ el însă rămase în patru la.e$ rămase iară$ s"utură din "ap 'i în"epu să#'i arate din!ii la rumoasa ată$ până la urmă "&iar atât de amenin!ător 'i lupes"$ în"ât a"easta î'i luă tălpă'i!a. I se dădu "io"olată$ dar el o adulme"ă dispre!uitor 'i o împinse la o parte. Iar la s âr'it au ost adu'i din

nou mielul al. 'i iepurele ,ras$ .ăl!at$ 'i omul arătă +elos tot "e 'tia$ ă"ând#o pe lupul$ în"ât era o plă"ere să#l prive'ti. Cu de,etele 'i din!ii le în' ă"ă pe .ietele animale "are !ipau$ smul,ându# le .u"ă!i de .lană 'i "arne$ meste"ându#le "arnea vie$ rân1ind$ .ându#le sân,ele "ald "u o"&ii în"&i'i$ "u o imensă plă"ere 'i ame!it de voluptate. În,ro+it$ am ie'it în ,oană pe u'ă a ară. Teatrul a"esta ma,i" nu era$ după "âte îmi dădeam eu seama$ un paradis al purită!ii$ din"olo de a!ada lui plă"ută se as"undeau toate "&inurile iadului. 5$ 2oamne$ oare ni"i ai"i nu e%ista mântuire9 0ler,am în ri"o'at în sus 'i în 1os$ sim!ind în ,ură ,ustul de sân,e 'i ,ustul de "io"olată$ unul la el de ,re!os "a 'i "elălalt$ dorindu#mi din tot su letul să s"ap de lumea asta tul.ure$ străduindu#mă$ din toată iin!a mea$ să des"opăr în mine însumi ima,ini mai suporta.ile$ mai plă"ute. (5$ prieteni$ să nu ne lamentăm6) răsună în mine 'i$ "u ,roa+ă$ mi#am adus aminte de în iorătoarele oto,ra ii de pe ront pe "are le puteai vedea uneori în timpul ră+.oiului$ de ,răme+ile "lădite din "adavre în"âl"ite între ele$ ale "ăror "&ipuri useseră trans ormate de mă'tile de ,a+e în ni'te po"ituri dia.oli"e. Cât de prost 'i "opilăros mai usesem pe vremea "ând mă în,ro+isem eu$ pa"i istul iu.itor de oameni$ la vederea unor ast el de oto,ra ii6 0stă+i$ 'tiam "ă ni"i un dresor$ ni"i un ministru$ ni"i un ,eneral 'i ni"i un ne.un nu era "apa.il să "lo"eas"ă în "reierul lui ,ânduri 'i ima,ini "are să nu i ost la el de de+,ustătoare$ la el de săl.ati"e 'i de uneste$ la el de "rude 'i de idioate "a "ele "are sălă'luiau în mine însumi. Răsu lând u'urat$ mi#am adus aminte de ins"rip!ia "ăreia$ la în"eputul repre+enta!iei teatrale$ îi dăduse "urs "u atâta rene+ie tânărul a"ela rumos$ anume următoarea ins"rip!ie: T50T3 B3G3/3 SUNT 0/3 T0/3. -i mi se păru$ după toate "âte se întâmplaseră$ "ă$ în de initiv$ nu merita să#!i dore'ti nimi" alt"eva de"ât asta. 0m intrat$ înveselit la ,ândul "ă voi s"ăpa de .lestemata lume a lupilor. 0i"i$ aerul tinere!ii mele mă întâmpină în valuri stranii 8 atât de ireal$ "a dintr#o poveste$ dar totodată atât de amiliar$ în"ât m#am în iorat 8 mă în"on1ură atmos era vremurilor de odinioară$ "ând usesem "opil 'i adoles"ent$ iar în inima mea năvăli sân,ele de atun"i. Ceea "e ă"usem 'i ,ândisem$ "eea "e usesem "u pu!in timp mai înainte se a undă într#un a.is$ undeva îndărătul meu$ iar eu eram din nou tânăr. 0.ia "u o oră înainte$ "u "âteva "lipe mai înainte "re+usem "ă 'tiu prea .ine "e însemnau dra,ostea$ dorin!a$ dorul$ însă nu useseră de"ât dra,ostea 'i dorul unui om în vârstă. 0"um eram din nou tânăr 'i "eea "e sim!eam în mine$ a"est o" ar+ător$ a"est dor "are mă sor.ea$ a"eastă pasiune în stare să topeas"ă ,&ea!a "a vântul "ald în luna lui măr!i'or$ totul era proaspăt$ nou 'i autenti". 5$ "um se aprindeau din nou lă"ări date uitării$ "um tălă+uia "u e"ou din adân" reamătul vremilor de odinioară$ "um se în lă"ăra sân,ele$ "um stri,a 'i "ânta su letul6 3ram un "opilandru de "in"ispre+e"e sau 'aispre+e"e ani$ "apul îmi era plin de latină 'i ,rea"ă 'i de versurile minunate ale poe!ilor$ ,ândurile îmi erau pline de nă+uin!e 'i am.i!ii$ ante+ia îmi era plină de visuri de artist$ dar mult mai pro und$ mai puterni" 'i mai înro.itor pâlpâiau 'i se +.ăteau în mine lă"ările dra,ostei$ oamea se%ului$ presim!irea devoratoare a voluptă!ii. Stăteam sus$ pe vâr ul unui deal$ undeva deasupra oră'elului meu natal$ mirosea a vânt de primăvară 'i a violete timpurii$ din panorama ora'ului vedeam s"ânteind apa râului "are#l stră.ătea 'i erestrele "asei în "are mă năs"usem 'i toate aveau un "&ip$ un sunet 'i un miros "are te ame!eau "u plinătatea$ noutatea 'i "u emo!ia na'terii lor în a"ea "lipă$ toate strălu"eau în "ulori atât de vii 'i adiau$ în vântul primăvărati"$ "a o suprarealitate trans i,urată$ a'a "um vă+usem eu "ândva lumea în prima tinere!e$ în ră,a+urile mele "ele mai rodni"e 'i "ele mai în"ăr"ate de poe+ie. Stăteam pe deal$ iar vântul îmi lutura în plete* "u mâna a.sentă$ "uprins de dorin!a visătoare a dra,ostei$ am rânt din tu a a.ia înver+ită un mu,ur proaspăt$ des"&is a.ia pe 1umătate$ l#am !inut dinaintea o"&ilor$ l#am mirosit :"&iar 'i numai sim!ind a"est miros mi#am adus aminte "u ardoare de tot "eea "e usese odinioară;$ apoi am apu"at în 1oa"ă mu,ura'ul a"ela verde "u .u+ele "are nu sărutaseră în"ă ni"i o ată 'i am în"eput să#l meste". -i sim!ind

,ustul a"esta aspru$ amărui$ aromat$ mi#am dat seama dintr#odată$ oarte .ine$ "e anume trăies" 'i "ă totul se întorsese iară'i. 0m retrăit un "eas din prima mea tinere!e$ o după#amia+ă de dumini"ă dintr#un în"eput de primăvară "ând$ plim.ându#mă de unul sin,ur$ o întâlnisem pe Rosa Jreisler$ o salutasem atât de s ios 'i mă îndră,ostisem de ea atât de ame!itor. 0tun"i o privisem plin de speran!ă temătoare pe rumoasa ată "are ur"a sin,ură 'i visătoare la deal$ ără să mă i +ărit în"ă$ îi vă+usem părul strâns în două "o+i ,roase$ dar "are mai lăsau de am.ele păr!i ale o.ra1ilor "âteva 'uvi!e li.ere "e săltau 1u"ău'e în vânt. 5.servasem pentru prima oară în via!a mea "e rumoasă era ata a"eea$ "e rumos 'i plin de reverie se 1u"a vântul în părul ei mătăsos$ "e rumos 'i a!â!ător îi "ădea ro"&ia su.!ire$ al.astră$ pe trupul tânăr 'i$ a'a "um împreună "u ,ustul a"ela iute#amărui al mu,urelui +dro.it între din!i mă invadase toată dul"ea 'i s ioasa plă"ere 'i teamă a primăverii$ tot a'a$ la vederea etei$ m#a "uprins tot a"el presentiment u"i,ător al iu.irii$ al emeii$ anti"iparea +,uduitoare a unor imense posi.ilită!i 'i promisiuni$ a plă"erilor ără nume$ a rătă"irilor$ spaimelor 'i su erin!elor inima,ina.ile$ a "elei mai pro unde mântuiri 'i a vinei "elei mai adân"i. 5$ "ât de ar+ător sim!eam pe lim.ă ,ustul amărui al primăverii6 5$ "e u'or adia vântul$ 1u"ându#se "u 'uvi!ele de păr "are atârnau pe lân,ă o.ra1ii ei rumeni6 Pe urmă se apropiase de mine$ ridi"ase o"&ii 'i mă vă+use$ se înro'ise o "lipă u'or$ erindu#'i privirea într#o parte* apoi eu i#am dat .ine!e$ s"o!ându#mi pălăria de "ate&umen$ 'i Rosa$ "are î'i revenise repede$ îmi răspunse la .ine!e +âm.itoare 'i "umva "a o mi"ă doamnă$ înăl!ându#'i a!a$ apoi porni mai departe în"et$ "u pa'i si,uri$ "u un aer de superioritate$ în"on1urată din toate păr!ile de miile de dorin!e dră,ăstoase$ de ru,ămin!ile 'i de admira!ia pe "are eu i le trimiteam din urmă. 0sta se întâmplase "ândva$ într#o dumini"ă$ a"um trei+e"i 'i "in"i de ani$ 'i tot "eea "e se întâmplase atun"i retrăiam în "lipa a"esta: dealul 'i ora'ul$ vântul de măr!i'or 'i mirosul de mu,ure$ Rosa 'i părul ei "astaniu$ dorul în"ol!it 'i teama dul"e "are mă su o"a. Totul era "a odinioară 'i mi se părea "ă ni"iodată în via!ă n#am mai iu.it a'a "um o iu.isem atun"i pe Rosa. 0"um$ însă îmi era dat să o întâmpin alt el de"ât pe vremea a"eea. 0m vă+ut#o ro'ind "ând mă re"unos"u$ am o.servat "e e ort ă"ea să#'i as"undă ro'ea!a$ în"ât mi#am dat seama de îndată "ă îi eram pe pla"$ "ă întâlnirea a"easta avea 'i pentru ea a"eea'i însemnătate "a 'i pentru mine. -i în lo" să#mi s"ot iară'i pălăria$ în lo" să stau solemn "u ea în mână până "ând ata avea să trea"ă$ am ă"ut de data a"easta$ în "iuda spaimei 'i a stân,ă"iei mele$ "eea "e#mi porun"ea im.oldul sân,elui$ stri,ându#i: 4 Rosa6 Slavă 2omnului "ă ai venit$ rumoasă ată6 Îmi e'ti atât de dra,ă. Poate "ă nu erau vor.ele "ele mai pline de du& "are s#ar i putut spune în "lipa a"eea$ dar spiritul n#avea "e "ăuta într#o asemenea împre1urare$ usese su i"ient 'i#atât. Rosa nu luă o atitudine de doamnă 'i ni"i nu ple"ă mai departe$ Rosa se opri 'i se uită la mine înro'indu#se mai tare "a înainte 'i spunând: 4 =ună$ Harry$ î!i sunt dra,ă "u adevărat9 5"&ii "ăprui strălu"eau pe "&ipul ei plin de vioi"iune$ iar eu mi#am dat seama "ă$ din momentul în "are$ în dumini"a a"eea$ o lăsasem pe Rosa să ple"e mai departe$ toată via!a 'i iu.irile mele din tre"ut useseră alse 'i în"âl"ite 'i pline de o prosteas"ă ne eri"ire. 0"um însă$ îndreptasem ,re'eala a"eea$ totul lua un alt "urs$ totul avea să ie .ine. Ne#am dat mâinile 'i$ mână în mână$ am pornit#o a,ale mai departe$ nespus de eri"i!i$ oarte âstâ"i!i$ nu 'tiam "e să ne spunem 'i "e să a"em$ din timiditate am în"eput să mer,em mai repede 'i a'a am aler,at până "e ni se tăie respira!ia$ vă+ându#ne nevoi!i să ne oprim$ dar ără să ne i dat drumul la mâini. 0mândoi eram în"ă la vârsta "opilăriei 'i nu prea 'tiam "e să a"em unul "u "elălalt$ în dumini"a a"eea n#am apu"at ni"i mă"ar să ne sărutăm$ dar eram imens de eri"i!i. 0m stat să ne tra,em su letul$ ne#am a'e+at în iar.ă$ eu îi mân,âiam mâna$ iar ea$ "u "ealaltă mână$ îmi nete+ea s ioasă părul$ pe urmă ne#am ridi"at din nou$ în"er"ând să ne măsurăm$ "a să vedem "are din noi este mai înalt 'i$ de apt$ eu eram "u un de,et mai înalt de"ât ea$ dar n#am vrut să re"unos"$ "i i#am +is "ă eram la el de înal!i$ "ă .unul 2umne+eu ne ă"use

unul pentru altul 'i "ă$ mai târ+iu$ ne vom "ăsători. 0tun"i Rosa mi#a spus "ă#i miroase a violete$ am în,enun"&eat amândoi în iar.a măruntă$ de primăvară$ am "ăutat 'i am ,ăsit "âteva violete "u "odi!e s"urte$ 'i ie"are a o erit "eluilalt lorile "ulese$ iar "ând se ă"u mai ră"oare 'i lumina "ădea de1a o.li" peste stân"i$ Rosa mi#a spus "ă tre.uie să ple"e a"asă$ a'a "ă pe dată ne#am întristat oarte tare$ pentru "ă nu aveam voie s#o înso!es"$ însă a"um e%ista un se"ret al nostru 'i a"esta era lu"rul "el mai de pre! pe "are îl aveam noi doi. 0m rămas a"olo$ printre stân"i$ mirosind violetele Rosei$ m#am "ul"at la pământ$ pe .u+a unei văi a.rupte$ "u a!a în 1os$ 'i am privit spre ora'$ pândind până "e ăptura ei mi"ă$ dul"e$ apăru a"olo$ 1os de tot$ tre"ând pe lân,ă ântână 'i pe pod. -i a"um 'tiam "ă a1unsese în "asa ei părinteas"ă$ "ă um.la printr#o "ameră sau alta$ în vreme "e eu stăteam ai"i$ departe de dânsa$ dar de la mine până la ea se întindea o le,ătură$ aler,a un "urent$ adia un se"ret. Ne#am revă+ut "ând i"i$ "ând "olo$ pe stân"i$ la ,ardurile ,rădinilor$ toată primăvara a"eea$ 'i ne#am dăruit$ pe "ând lilia"ul dădea în loare$ primul sărut s ielni". 3ra pu!in "eea "e noi$ "opiii$ ne puteam dărui unul "eluilalt$ sărutul nostru era în"ă lipsit de ardoare 'i de plinătate 'i n#am îndră+nit de"ât să#i mân,âi în"eti'or "ârlion!ii din 1urul ure"&ilor$ dar ne apar!inea tot "e erau în stare să năs"o"eas"ă iu.irea 'i .u"uria noastră$ iar "u ie"are atin,ere s ioasă$ "u ie"are ne"opt "uvânt de dra,oste$ "u ie"are moment de a'teptare re"ipro"ă învă!am o eri"ire nouă$ ur"am în"ă o mi"ă treaptă pe s"ara iu.irii. 0st el$ în"epând "u Rosa 'i "u violetele$ am retrăit de la un "apăt la altul toată via!a mea sentimentală$ su. auspi"ii mai avora.ile. Rosa pieri pentru "a să apară Irm,ard$ soarele se în"inse$ stelele ame!iră$ dar ni"i Rosa$ ni"i Irm,ard nu mi#au apar!inut$ a tre.uit să ur" treaptă "u treaptă$ să trăies" multe$ să învă! multe$ a tre.uit să o pierd 'i pe Irm,ard$ 'i pe 0nna. Pe ie"are ată$ dintre "ele iu.ite odinioară în tinere!ea mea$ o iu.eam a"um din nou$ dar de data a"easta eram în stare să le insu lu iu.irea$ să dăruies" ie"ăreia "âte "eva$ să primes" de la ie"are "eva în dar. 2orin!e$ visuri 'i posi.ilită!i$ "are odinioară nu e%istaseră de"ât în ante+ia mea$ deveniseră a"um realitate$ 'i eu le trăiam aievea. 5$ voi lori rumoase$ voi toate$ Ida 'i /ore$ voi toate a"elea pe "are le#am iu.it timp de o vară$ de o lună$ de o +i6 0m pri"eput "ă eram a"um tinerelul a"ela dră,u!$ în lă"ărat$ pe "are îl vă+usem mai înainte aler,ând plin de +el înspre poarta dra,ostei$ "ă a"um trăiam total a"eastă rântură din mine$ "are nu se împlinise de"ât în a +e"ea$ în a mia ei parte$ "ă o lăsam să "reas"ă nestân1enită de toate "elelalte i,uri ale eului meu$ netul.urată de ,ânditor$ netorturată de lupul de stepă$ neîn,rădită de poet$ de antast$ de moralist. Nu$ a"um nu eram alt"eva de"ât un îndră,ostit$ nu respiram ni"i o altă eri"ire 'i ni"i o altă su erin!ă de"ât pe a"elea ale dra,ostei. Irm,ard mă învă!ase de1a să danse+$ Ida$ să sărut$ iar "ea mai rumoasă$ 3mma$ a ost "ea dintâi "are$ într#o seară de toamnă$ su. "oroana remătătoare a unui ulm$ mi#a în,ăduit să#i sărut sânii .ron+a!i 'i să .eau din "upa plă"erii. 7i#a ost dat să trăies" multe lu"ruri în mi"ul teatru al lui Pa.lo$ dar ni"i a mia parte dintre ele nu poate i redată prin "uvinte. Toate etele pe "are le iu.isem vreodată îmi apar!ineau$ ie"are îmi dăruia "eea "e numai ea putea să dăruias"ă$ ie"ăreia îi dăruiam "eea "e numai ea 'tia să ia de la mine. 7i#a ost dat să ,ust din plin dra,ostea$ eri"irea$ voluptatea$ dar 'i rătă"irea 'i su erin!a$ în ,rădina mea în lorea a"um$ la "easul a"esta erme"at$ de vis$ toată iu.irea pe "are o pierdusem în via!ă$ adu"ându#mi lori ,in,a'e$ "aste$ lori pătima'e$ în lă"ărate$ lori întune"ate "are se o ileau repede$ voluptă!i ul,erătoare$ reverii adân"i$ melan"olii in"andes"ente$ moarte în ri"o'ată$ rena'tere radioasă. 0m întâlnit emei pe "are nu puteai să le "â'ti,i de"ât la iu!eală$ asaltându#le$ 'i altele pe "are erai eri"it să le po!i "urta îndelun, 'i "u multă pre"au!ie* mă întâmpina$ iară'i$ "laro.s"urul ie"ărui un,&er al vie!ii mele în "are$ odinioară$ "&iar 'i numai pentru un sin,ur minut$ îmi vor.ise ,lasul sim!urilor$ mă în"insesem su. privirea unei emei$ mă atrăsese s"lipirea al.ă a pielii unei ete$ 'i tot "eea "e odinioară pierdusem$ re"uperam a"um. Bie"are dintre emeile a"elea îmi apar!inea$ ie"are în elul ei. Iată$ a"easta era emeia "u o"&ii stranii$ um.ros#"ăprui$ "u părul des"&is la "uloare "a

inul$ lân,ă ea stătusem "ândva$ pre! de un s ert de oră$ la ereastră$ pe "uloarul unui a""elerat 'i îmi apăruse apoi de mai multe ori în vis 8 nu s"otea ni"i un "uvânt$ dar ea m#a învă!at me'te'u,uri ne.ănuite$ înspăimântătoare$ u"i,ătoare$ în ale dra,ostei. -i iată "&ine+oai"a suplă$ tă"ută$ "u +âm.etul ei sti"los$ întâlnită în portul 7arseille$ "u părul lins$ ne,ru "a smoala$ "u o"&i plutitori$ 'i ea 'tia lu"ruri nemaipomenite. Bie"are î'i avea se"retul ei$ mireasma pământului "are o +ămislise$ ie"are săruta 'i râdea în elul ei$ ie"are era pudi"ă sau impudi"ă în elul ei deose.it de al altora. Aeneau 'i ple"au$ torentul le purta "ătre mine$ vâltoarea lui mă arun"a spre ele$ mă despăr!ea de ele$ înotam 1u"ându#mă "opilăre'te în torentul .ăr.ă!iei mele$ erme"at$ pândit de prime1dii$ de surpri+e. -i mă miram la tot pasul$ "ât de .o,ată usese via!a mea$ via!a aparent atât de săra"ă 'i lipsită de dra,oste$ a lupului de stepă$ "ât de îm.el'u,ată usese ea în iu.iri$ în o"a+ii$ în ispite. 0proape pe toate le pierdusem sau u,isem de ele$ mă poti"nisem de ele 'i tre"usem mai departe$ le uitasem "u repe+i"iune 8 dar iată$ toate se păstrau ai"i$ ără ni"i o e%"ep!ie$ "u sutele. Iar a"um le vedeam$ eram al lor$ mă des"&ideam spre ele$ a undându#mă în in ernul lor "u li"ăriri tranda irii. 7i#a revenit 'i o erta sedu"ătoare pe "are mi#o ă"use Pa.lo "ândva$ pre"um 'i altele de mai înainte$ pe "are$ la vremea lor$ ni"i mă"ar nu le pri"epusem$ 1o"uri antasti"e în trei 'i în patru$ toate mă atră,eau surâ+ătoare a"um în iure'ul lor. S#au întâmplat multe lu"ruri$ am 1u"at multe 1o"uri$ dar "uvintele nu le pot reda în ni"i un "&ip. 2in in initul torent al ispitelor$ al vi"iilor$ al "ompli"a!iilor ie'eam din nou la supra a!ă$ "alm$ tă"ut$ înarmat$ în"ăr"at de "uno'tin!e$ în!elept$ "u o e%perien!ă pro undă$ maturi+at pentru Hermina. 3a$ Hermina$ apărea "a ultima i,ură în mitolo,ia mea plină de persona1e$ "a ultimul nume dintr#un 'ir in init$ mi#am re"ăpătat de îndată lu"iditatea 'i am pus "apăt .asmului iu.irii$ pentru "ă nu vroiam să mă întâlnes" "u ea ai"i$ în "laro.s"urul unei o,lin+i erme"ate$ ei nu#i apar!inea numai una dintre piesele 1o"ului meu de 'a&$ "i între,ul Harry. 5$ a"um îmi voi modi i"a 1o"ul i,urilor mele în a'a el$ în"ât totul să ai.ă le,ătură "u ea 'i să mă poarte spre împlinire. Torentul mă arun"ase la !ărm$ mă a lam din nou în "uloarul tă"ut "u lo1e al teatrului. Ce să a"9 0m .ă,at mâna în .u+unar să s"ot i,urile$ dar impulsul se 'i stinsese. Universul a"esta al u'ilor$ al ins"rip!iilor$ al o,lin+ilor ma,i"e mă în"on1ura inepui+a.il. Ne&otărât$ am "itit următoarea ins"rip!ie$ "are mă ă"u să mă în iore+: CU7 SE UCIDI PRIN 2R0>5ST3. 0'a s"ria a"olo. Într#o ul,erătoare tresărire mi#a apărut pentru o se"undă ima,inea unei amintiri: era Hermina$ stătea la o masă dintr#un restaurant$ deodată uitase de vin 'i de mân"are$ pier+ându#se într#o "onvor.ire a.isală$ "u o serio+itate în iorătoare în privire$ 'i spunându#mi "ă mă va a"e să mă îndră,ostes" de dânsa numai "a s#o omor "u mâna mea. Un val "ople'itor de teamă 'i de întuneri" mi se revărsă în inimă$ dintr#odată mi#a reapărut totul dinaintea o"&ilor$ dintr#odată am sim!it din nou$ în stră undurile su letului$ su erin!a 'i destinul. 2e+nădă1duit$ am .ă,at mâna în .u+unar "a să s"ot i,urile$ "a să pun la "ale pu!ină ma,ie 'i să modi i" orânduiala de pe ta.la mea de 'a&. 2ar n#am mai ,ăsit ni"iuna dintre i,uri. În lo"ul lor$ am s"os din .u+unar un "u!it. Speriat de moarte$ am aler,at pe "ordor$ pe lân,ă u'i$ apoi dintr#odată m#am pomenit dinaintea uria'ei o,lin+i$ în "are am privit. În o,lindă se a la$ la el de înalt "a 'i mine$ un lup uria'$ rumos$ stătea pe lo"$ "lipind "u s ială din o"&ii lui nelini'ti!i. 0 "lipit s"urt spre mine$ a râs pu!in$ în"ât "ol!urile .otului i se de+lipiră pentru o "lipă$ lăsând să i se vadă lim.a ro'ie. Unde era Pa.lo9 Unde era Hermina9 Unde era individul a"ela inteli,ent$ "are pălăvră,ise atât de rumos despre modelarea personalită!ii9 0m mai privit o dată în o,lindă. Busese o ne.unie. Îndărătul peretelui de sti"lă nu era ni"i un lup "are să#'i roteas"ă lim.a în ,ură. În o,lindă eram eu$ era Harry$ "u "&ipul înne,urat$ părăsit de toate 1o"urile$ o.osit de toate vi"iile$ "umplit de palid$ dar$ ori"e s#ar spune$ un om$ ori"e s#ar spune$ un ins "u "are puteai să stai de vor.ă.

4 Harry$ am spus eu$ "e a"i a"olo9 4 Nimi"$ spuse "el din o,lindă$ a'tept doar. 0'tept moartea. 4 2ar unde e moartea9 /#am între.at eu. 4 Aine$ spuse "elălalt. -i din în"ăperile ,oale ale teatrului am au+it a"ordurile unei mu+i"i$ ale unei mu+i"i rumoase 'i în iorătoare$ a"ordurile mu+i"ii din 2on ?uan$ "are a"ompania+ă apari!ia oaspetelui de piatră. 0"ordurile ,la"iale răsunau în iorător în "lădirea a"eea antomati"ă$ venind de pe lumea "ealaltă$ de pe tărâmul nemuritorilor. 4 7o+art6 0m ,ândit$ evo"ând ast el "ele mai dra,i 'i mai su.lime ima,ini ale vie!ii mele interioare. -i#atun"i$ în spatele meu a răsunat un &o&ot de râs$ un &o&ot limpede 'i re"e "a ,&ea!a$ venit dintr#un alt tărâm$ ne"unos"ut oamenilor$ din tărâmul marilor su erin!e$ un râs is"at dintr# un umor dumne+eies". 7#am întors$ pătruns de ră"eala 'i de în"ântarea a"elui râs$ 'i iată$ 7o+art se apropie$ tre"u râ+ând pe lân,ă mine$ se îndreptă a,ale spre una dintre u'ile lo1elor$ o des"&ise 'i intră$ iar eu l#am urmat "urios pe a"est +eu al tinere!ii mele$ "ăruia toată via!a i#am dăruit dra,ostea 'i admira!ia mea. 7u+i"a răsuna în "ontinuare. 7o+art stătea lân,ă .alustrada lo1ei$ nu se mai vedea nimi" din teatru$ spa!iul nemăr,init era inundat de .e+nă. 4 Aede!i$ spuse 7o+art$ mer,e 'i ără sa%o on. Cu toate "ă nu a' vrea să diminue+ "u nimi" importan!a a"estui aimos instrument. 4 Unde ne a lăm9 /#am între.at eu. 4 Suntem în ultimul a"t din 2on >iovanni$ /eporello a în,enun"&eat de1a. 5 s"enă admira.ilă$ "&iar 'i mu+i"a e destul de .ună$ în ine. 2ar nu#i a'a "ă$ în "iuda aspe"telor ei umane$ se simte în ea adierea "eluilalt tărâm$ adi"ă râsul9 4 3ste ultima partitură mare "are s#a mai s"ris$ am spus eu "u ,ravitatea unui pro esor de '"oală. Bire'te$ a mai ost 'i S"&u.ert$ a mai ost 'i Hu,o Hol $ ni"i pe sărmanul$ minunatul C&opin nu tre.uie să#l uităm. A#a!i în"runtat$ maestre 8 o$ da$ mai e%istă 'i =eet&oven$ 'i el este minunat. 2ar$ ori"ât de rumoase ar i toate "rea!iile lor$ ele au într#însele "eva ra,mentar$ "eva "e pare "ă vrea să se des"ompună$ un .ron+ atât de per e"t nu a mai ost turnat de mâna omului de la 2on >iovanni în"oa"e. 4 Nu vă osteni!i atât$ râse 7o+art "umplit de ironi". Se vede trea.a "ă 'i dumneavoastră sunte!i mu+i"ian9 3i$ eu am renun!at la meserie$ am pre erat să mă retra,. Numai a'a$ de plă"ere$ mă mai uit 'i eu "âteodată să văd "e se întâmplă pe#ai"i. -i#a ridi"at mâinile de par"ă ar i diri1at$ iar undeva a răsărit luna sau un alt astru palid$ m#am uitat peste .alustradă 'i privirea mi#a "ă+ut în in"omensura.ilele adân"imi spa!iale în "are pluteau "ea!ă 'i nori$ se între+ăreau mun!i 'i !ărmuri de mare$ iar su. noi se întindea$ "ât lumea de mare$ o "âmpie semănând "u un de'ert. Pe "âmpia a"easta am +ărit un domn în vârstă$ "u .ar.ă lun,ă$ "ondu"ând$ "u "&ipul mar"at de su erin!ă$ o "oloană uria'ă de "âteva +e"i de mii de .ăr.a!i înve'mânta!i în ne,ru. Ima,inea era tristă 'i de+olantă$ iar 7o+art spuse: 4 Aede!i$ a"esta este =ra&ms. 3l nă+uie'te spre mântuire$ dar mai e în"ă mult până atun"i. 0m a lat "ă miile a"elea de oameni în ne,ru erau interpre!ii vo"ilor 'i ai notelor "are$ după sentin!a lui 2umne+eu$ prisoseau în partiturile sale. 4 Prea multe instrumente$ o mare risipă de material$ +ise 7o+art dând din "ap. -i imediat după a"eea l#am vă+ut măr'ăluind$ în runtea unei "oloane la el de mari$ pe Ri"&ard Ha,ner 'i am sim!it "um mul!imea a"eea ,reoaie tră,ea de el$ "um sor.ea din el* l#am vă+ut 'i pe el târându#se o.osit$ "u pa'i de martir. 4 În tinere!ea mea$ am remar"at eu "u triste!e$ se "onsidera "ă nu pot i ima,inate "ulmi mai "ontrastante de"ât a"e'ti doi mu+i"ieni. 7o+art râse. 4 2a$ a'a se întâmplă întotdeauna. Privite de la o oare"are distan!ă$ "ulmile e%treme de ,enul a"esta în"ep$ de o.i"ei$ să semene din "e în "e mai mult una "u alta. 2e alt el$

instrumenta!ia prea a.undentă nu a ost o ,re'eală personală a lui Ha,ner sau a lui =ra&ms$ "i o eroare a epo"ii lor. 4 Cum9 -i pentru asta ei tre.uie să ispă'eas"ă atât de ,reu9 0m e%"lamat eu "u repro' în ,las. 4 =ineîn!eles. 0"easta este "alea 1ude"ă!ii. 0.ia după "e vor i ispă'it vina epo"ii lor$ se va vedea da"ă mai rămâne o "ontri.u!ie personală "are să 1usti i"e tra,erea lor la răspundere. 4 =ine$ dar ei n#au ni"i o vină6 4 Bire'te "ă nu. Cu "e sunt ei vinova!i "ă 0dam s#a în ruptat din măr$ 'i "u toate a"estea tre.uie să ispă'eas"ă. 4 2ar este în,ro+itor. 4 2esi,ur$ via!a este întotdeauna în,ro+itoare. Aina nu este ni"ide"um a noastră$ 'i totu'i suntem răspun+ători. Îndată "e te#ai năs"ut$ e'ti vinovat. 0m impresia "ă a!i avut parte de ni'te le"!ii de reli,ie "am "iudate$ de vreme "e nu 'tia!i a"est lu"ru. 7ă a lam într#o stare destul de mi+era.ilă. 7ă vedeam pe mine însumi$ un pelerin mort de o.oseală$ stră.ătând pustiul lumii "eleilalte$ în"ăr"at "u multele "ăr!i ne olositoare pe "are le s"risesem$ "u toate arti"olele$ "u toate oiletoanele$ urmat de armata de +e!ari "are tre.uiseră să lu"re+e la ele$ de armata de "ititori "are tre.uiseră să în,&ită toate a"estea. 2umne+eule6 -i pe deasupra mai e%istau 'i 0dam$ 'i mărul$ 'i tot "e mai însemna pă"atul ori,inar. 0'adar$ tre.uia să ispă'es" pentru toate a"estea în pur,atoriul ără de s âr'it 'i a.ia după a"eea s#ar putea pune între.area da"ă$ din"olo de ele$ mai e%istă 'i o "ontri.u!ie personală$ "eva propriu$ sau da"ă nu "umva toate aptele mele 'i "onse"in!ele lor nu useseră de"ât un el de spumă +adarni"ă pe întinsul mării$ un 1o" a.surd în torentul întâmplărilor6 7o+art în"epu să râdă tare vă+ându#mi "&ipul "onsternat. Se tăvălea de râs 'i .ătea din pi"ioare s"o!ând ni'te +,omote stridente. -i atun"i a stri,at la mine: 4 Hei$ tinere$ te mănân"ă lim.a mereu$ plămânu#!i se um lă ,reu9 Gi#e ,ândul la "ititori$ la a"este &oituri de "iori$ la sărmanii ron!ăitori$ la +e!arii .e+meti"i$ la a"e'ti ereti"i$ la .lestema!ii a!â!ători 'i de să.ii as"u!itori9 Râsul te#apu"ă$ .alaur#nălu"ă$ &o&ot nestăpânit$ s"andalul s#a pornit$ în pantaloni te#ai murdărit. 5$ inimă "u al "redin"iosului &ar$ "u "erneala ta nea,ră de tipar$ î!i a" o luminare în dar$ "ă eu mi#s mare 'tren,ar. Tresărit$ ples"ăit$ repre+entat$ arsa a aran1at$ din "oadă a dat$ nu prea mult a tremurat. 2omnul a porun"it$ dra"ul să te ia a venit$ să te pălmuias"ă 'i să te mu'truluias"ă pentru "ă ai înne,rit 'i ai mâ+,ălit$ pentru "ă toate astea de apt de la al!ii le#ai "iu,ulit. =ine$ dar asta era prea de tot$ de urie n#am mai avut ni"i mă"ar ră,a+ul să rămân su. impresia melan"oliei. /#am apu"at pe 7o+art de "odi!ă$ el se îndepărtă în +.or$ iar "oada i se alun,i din "e în "e mai mult$ "a o "oadă de "ometă de "apătul "ăreia eram a,ă!at eu$ stră.ătând lumea "a un vârte1. 2ra"e$ dar ri, mai era în lumea asta6 Nemuritorii ă'tia suportau un aer ,la"ial$ al nai.ii de rare iat. 2ar pe ei$ un asemenea aer îi umplea de veselie$ de asta am putut să#mi mai dau seama în s"urtul moment înainte să le'in. 7#a invadat o veselie "u ,ust iute# amar$ o veselie tăioasă$ "u s"lipiri metali"e ,la"iale$ un "&e de a râde la el de limpede$ de săl.ati" 'i de e%traterestru a'a "um o ă"use 7o+art. 2ar în "lipa a"eea mi s#a tăiat respira!ia 'i mi#am pierdut "uno'tin!a. 7i#am revenit$ dar eram rătă"it 'i +dro.it$ lumina al.ă a "oridorului se re le"ta pe podeaua lu"ioasă. Nu a1unsesem printre nemuritori$ în"ă nu. 7ă a lam în "ontinuare în lumea pământeană a eni,melor$ a su erin!elor$ a lupilor de stepă$ a "&inuitoarelor în"ur"ături. /o"ul a"esta nu era .un$ nu suportam să mai rămân ai"i. Toate a"estea tre.uiau să se s âr'eas"ă. 2inaintea mea$ în marea o,lindă de perete$ stătea Harry. Nu arăta .ine delo"$ arăta "am la el "a în noaptea de după vi+ita lui la pro esor 'i după .alul de la Aulturul Ne,ru. 2ar toate a"estea se întâmplaseră demult de tot$ "u ani$ "u se"ole în urmă* Harry îm.ătrânise$ învă!ase să danse+e$ usese spe"tatorul teatrului ma,i"$ îl au+ise pe 7o+art râ+ând$ nu#i mai era teamă de dansuri$ de emei$ de "u!ite. Până 'i omul medio"ru se maturi+ea+ă după "e a par"urs "âteva

se"ole. /#am privit îndelun, pe Harry în o,lindă: îl mai "uno'team .ine$ mai semăna în"ă$ pu!in de tot$ "u Harry "el de "in"ispre+e"e ani "are$ într#o dumini"ă de martie$ se întâlnise "u Rosa$ s"o!ându#'i în a!a ei pălăria de "ate&umen. -i totu'i îm.ătrânise de atun"i "u "âteva sute de ani'ori$ ă"use mu+i"ă 'i iloso ie$ se săturase de ele$ trăsese la măsea vin de 0lsa"ia la Cas"a de 5!el$ avusese "u savan!ii "umse"ade dispute despre Jri'na$ le iu.ise pe 3ri@a 'i pe 7aria$ usese prieten "u Hermina$ trăsese "u pu'"a în automo.ile 'i se "ul"ase "u o "&ine+oai"ă su.!iri"ă$ se întâlnise "u >oet&e 'i "u 7o+art$ ,ăurind i"i 'i "olo plasa timpului 'i a realită!ii aparente în "are "ontinua să ie prins. C&iar da"ă pierduse piesele a"elea dră,u!e de 'a&$ avea totu'i un "u!it "a lumea în .u+unar. 2ă#i înainte$ .ătrâne Harry$ individ .ătrân 'i o.osit6 /a dra"uK$ "e ,ust amar mai avea 'i via!a asta6 /#am s"uipat pe Harry "el din o,lindă 'i i#am dat un pi"ior$ s ărâmând o,linda în !ăndări. 0m pornit în"et pe "oridorul răsunător$ privind "u aten!ie la u'ile "are îmi promiseseră atâtea lu"ruri rumoase: pe ni"iuna dintre ele nu se mai vedea vreo ins"rip!ie. 0m tre"ut în"et prin a!a tuturor "elor o sută de u'i ale teatrului ma,i". Nu usesem astă+i la .alul mas"at9 2e atun"i se s"ursese un vea". În "urând nu vor mai e%ista ani. 7ai era "eva de ă"ut$ Hermina "ontinua să a'tepte. Aa i o nuntă stranie. Pluteam la voia întâmplării$ mânat de un val tul.ure$ "u sentimente tul.uri$ s"lav$ lup de stepă. /a dra"uK6 7#am oprit dinaintea ultimei u'i. Aalul "el tul.ure mă purtase până în dreptul ei. 5$ Rosa$ tinere!e îndepărtată$ o$ >oet&e 'i 7o+art6 0m des"&is. Îndărătul u'ii am dat de o priveli'te simplă 'i rumoasă. Pe 1os$ pe "ovoare +ă"eau doi oameni ,oi$ erau rumoasa Hermina 'i rumosul Pa.lo$ unul lân,ă "elălalt$ dormind adân"$ epui+a!i de 1o"ul dra,ostei$ un 1o" "are pare atât de la"om 'i "are$ totu'i$ te a"e să te saturi atât de repede. 5ameni rumo'i$ rumo'i$ ima,ini minunate$ "orpuri splendide. Su. sânul stân, al Herminei se +ărea o pată rotundă$ proaspătă$ vine!ie$ mu'"ătura sărutului pătima' al din!ilor rumo'i$ strălu"itori$ ai lui Pa.lo. 0"olo unde se vedea pata mi#am în ipt "u!itul$ .ă,ând toată lama. Pe pielea ra,edă$ al.ă a Herminei se prelinse sân,e. 0' i 'ters "u sărutările mele sân,ele a"esta$ da"ă totul ar i ost alt el$ da"ă totul ar i de"urs alt el. 2e"i n#am ă"ut#o* priveam doar "um "ur,ea sân,ele 'i am vă+ut "um i s#au des"&is o"&ii pentru o "lipă$ îndurera!i$ pro und uimi!i. (2e "e o i uimită9) m#am ,ândit eu. Pe urmă m#am mai ,ândit "ă ar tre.ui să#i în"&id o"&ii. 2ar ei se în"&iseră iar$ de la sine. 0'adar$ se întâmplase. 3a se răsu"i pu!in pe o parte$ de la su.suoară până la sân am vă+ut 1o"ul unei um.re ine$ deli"ate$ "are par"ă voia să# mi aminteas"ă de "eva. Uitare6 0poi a rămas nemi'"ată. 0m privit#o îndelun,. În "ele din urmă$ mă de'teptă un ior 'i am dat să ple". -i#atun"i am vă+ut "um Pa.lo se ridi"ă$ am vă+ut "um des"&ide o"&ii$ întin+ându#'i mâinile 'i pi"ioarele$ am vă+ut "um se aplea"ă deasupra rumoasei moarte 'i "um +âm.e'te. (Individul a"esta nu va putea să ie ni"iodată serios$ mi#am spus eu$ +âm.e'te din te miri "e). Pa.lo îndoi "u ,ri1ă "ol!ul "ovorului 'i o a"operi pe Hermina până la sân$ ast el în"ât rana nu i se mai vedea$ apoi$ pe neau+ite$ părăsi lo1a. Unde se du"ea9 5are to!i mă părăseau9 0m rămas sin,ur "u moarta pe 1umătate a"operită$ "u "ea pe "are o iu.eam 'i o invidiam. Cârlion!ul de .ăie!andru îi atârna pe runtea palidă$ ,ura îi strălu"ea purpurie pe "&ipul al. "a varul$ părul ei răspândea un par um deli"at 'i lăsa să se întrevadă li"ărul sla. al ure"&iu'ei rumos modelate. Iată$ dorin!a ei era împlinită. Înainte de a i ost pe deplin a mea$ eu îmi omorâsem iu.ita. În ăptuisem in"redi.ilul$ iar a"um "ă+usem în ,enun"&i$ privind#o i% 'i nepri"epând însemnătatea aptei mele$ ne'tiind mă"ar da"ă ă"usem un lu"ru .un 'i drept sau dimpotrivă. Ce#ar spune inteli,entul 1u"ător de 'a&$ "e#ar spune Pa.lo despre#a'a "eva9 Nu 'tiam nimi"$ nu eram în stare să ,ândes". >ura ru1ată ardea din "e în "e mai ro'ie pe "&ipul "are se stin,ea. 0'a usese întrea,a mea via!ă$ a'a usese 'i stropul meu de eri"ire 'i de dra,oste$ înto"mai "a ,ura a"easta împietrită: un pi" de ro'u pi"tat pe "&ipul unui mort. -i de pe a!a neînsu le!ită$ de pe umerii al.i$ neînsu le!i!i$ de pe .ra!ele al.e$ neînsu le!ite$ adia$ stre"urându#se în"et$ un ior$ o pustietate 'i o sin,urătate ,la"ială$ o ră"eală din "e în "e mai mare$ "are în"epuse să#mi an"&ilo+e+e mâinile 'i .u+ele. 5are să i stins eu

soarele9 Să i u"is eu inima a tot "eea "e însemna via!ă9 Să i în"eput inva+ia u"i,ătorului ri, "osmi"9 În iorat$ mă &ol.am la runtea împietrită$ la "ârlion!ul îm.ă!o'at$ la lu"iul în,&e!at$ palid al ure"&ii. Ră"eala "e i+vora din ele era u"i,ătoare$ 'i totu'i rumoasă: vi.ra$ răsuna minunat$ era mu+i"ă6 Nu sim!isem$ oare$ mai înainte$ iorul a"esta "are semăna$ totodată$ "u un el de eri"ire9 Nu mai au+isem$ oare$ mu+i"a a"easta9 =a da$ la 7o+art$ la nemuritori. Îmi veniră în minte ni'te versuri pe "are le ,ăsisem undeva "ândva: 2impotrivă$ noi ne întâlnirăm În eterul în,&e!at$ "u stele$ Noi "u +iua 'i#ora o s âr'irăm$ Nu suntem mas"uli$ .ătrâni$ emele< Re"e ni#i traiul$ statorni" 'i drept$ Re"e "a a'trii râdem etern în înalt< 0tun"i u'a lo1ei s#a des"&is 'i a intrat 7o+art$ ără "odi!ă$ ără pantaloni trei#s erturi 'i ără panto i "u "ataramă$ îm.ră"at modern$ în"ât l#am re"unos"ut a.ia după "e l#am privit în"ă o dată. S#a a'e+at oarte aproape de mine$ era "ât pe "e să#l atin, 'i să#l averti+e+ să nu se murdăreas"ă "u sân,ele s"urs pe podea din sânul Herminei. 0'e+ându#se$ a în"eput să se preo"upe minu!ios de "âteva aparate 'i instrumente mi"i$ răspândite peste tot$ a"ordând a"estui lu"ru o mare importan!ă$ .a tră,ea 'i în'uru.a$ .a de'uru.a "eva$ iar în a"est timp eu mă uitam "u admira!ie la de,etele lui is"usite$ iu!i$ pe "are mi#ar i plă"ut să le văd o dată "ântând la pian. În,ândurat$ mă uitam la el$ dar de apt nu eram în,ândurat$ "i visam$ pierdut în admira!ia pentru rumoasele 'i inteli,entele lui mâini$ sentimentul "ă se a la atât de aproape de mine mă în"ăl+ea$ dar mă 'i intimida oare"um. 2e apt$ nu eram atent delo" la "e ă"ea$ la "e în'uru.a 'i tre.ăluia el a"olo. 0sam.lase însă un aparat de radio pe "are îl ă"use să un"!ione+e* "one"tă di u+orul 'i îmi spuse: 4 0s"ult 7Ln"&enul$ Con"erto ,rosso în Ba ma1or de HCndel. Într#adevăr$ spre mirarea 'i ,roa+a mea de nedes"ris$ pâlnia dia.oli"ă de ta.lă în"epu îndată să s"uipe a"el ameste" de mu"o+ită!i .ron&iale 'i de ,umă mor olită între măsele pe "are posesorii de ,ramo oane 'i a.ona!ii radioului au "onvenit să#l numeas"ă mu+i"ă 8 iar din"olo de râ,âitul 'i &ârâitul a"ela se putea re"unoa'te$ într#adevăr$ "a su. o "rustă ,roasă de impurită!i$ ima,inea ve"&e$ s"umpă$ stru"tura no.ilă a a"estei mu+i"i divine$ "ompo+i!ia re,eas"ă$ respira!ia lar,ă$ ră"oroasă$ sunetul plin$ amplu$ al instrumentelor de "oarde. 4 2umne+eule$ am e%"lamat în,ro+it$ 7o+art$ "e ave!i de ,ând9 Cu adevărat vre!i să vă a"e!i 'i să#mi a"e!i o por"ărie "a asta9 0di"ă ve!i în,ădui să im terori+a!i de un aparat atât de &idos$ a"est a'a#+is trium al epo"ii noastre$ "ea mai re"entă armă a ei "are îi va adu"e vi"toria în lupta pentru distru,erea artei9 2e "e "rede!i "ă e ne"esar$ 7o+art9 5mul "el straniu râse de se prăpădi$ râsul suna re"e 'i antomati"$ surd$ dar nimi"ea totul în "alea lui6 0sistă "u plă"ere pro undă la "&inurile mele$ învârti .lestematele 'uru.uri 'i îndreptă pâlnia de ta.lă. Râ+ând$ dădu drumul a"elei mu+i"i denaturate 'i otrăvite să se in iltre+e în spa!ii 'i$ râ+ând$ îmi răspunse: 4 Te ro,$ ără patos$ stimate ve"in6 0propo$ ai .ă,at de seamă a"el ritardando9 Ce idee$ nu#i a'a9 2a$ 'i#a"um lasă#te pătruns$ om neră.dător "e e'ti$ de ,ândul a"estui ritardando 8 as"ultă#i .a'ii$ îi au+i "e dumne+eie'te intră9 4 -i în,ăduie#i a"estei idei a .ătrânului HCndel să pătrundă în inima#!i "uprinsă de nelini'te 'i s#o potoleas"ă6 0s"ultă$ omule!ule$ ără patos 'i ără ironie$ 'i vei vedea "um din"olo de vălul de "retinism iremedia.il al a"estui aparat "ara,&ios plute'te ăptura îndepărtată a mu+i"ii +eilor6 Gine minte$ se pot tra,e unele învă!ăminte din asta. 5.servă "um tu.ul a"esta sonor a"e în aparen!ă un lu"ru dintre "ele mai proste'ti$ mai ne olositoare 'i mai neîn,ăduite$ luând o mu+i"ă interpretată undeva 'i +vârlind#o ără ni"i un dis"ernământ$ proste'te 'i ,rosolan$ .a în plus 'i des i,urând#o$ într#un lo" străin$ "are nu i se potrive'te 8 'i totu'i$ tu.ul a"esta nu#i poate distru,e mu+i"ii spiritul ei ori,inar$ el nu a"e de"ât să#'i trăde+e$ datorită

mu+i"ii$ propria te&ni"ă deplora.ilă 'i un"!ionalitatea văduvită de spirit6 0s"ultă "u aten!ie$ omule!ule$ "ă"i î!i va i de olos6 0'adar$ destupă#!i ure"&ile6 0'a. Iar a"um as"ultă nu numai un HCndel siluit de aparatul de radio$ "are$ "&iar 'i su. a"eastă în ă!i'are mi+era.ilă$ tot divin rămâne 8 "i as"ultă 'i ve+i totodată$ stima.ile$ admira.ila para.olă a tot "eea "e este via!ă. 0s"ultând radioul$ as"ul!i 'i ve+i lupta primordială dintre idee 'i enomen$ dintre eternitate 'i timp$ dintre divin 'i omenes". Înto"mai "um radioul$ dra,ul meu$ arun"ă timp de +e"e minute "ea mai splendidă mu+i"ă din lume$ ără ni"i un dis"ernământ$ în "ele mai imposi.ile în"ăperi$ în saloane .ur,&e+e 'i în mansarde$ printre a.ona!ii săi "are stau la ta"lale$ î'i um lă .urta$ "as"ă sau dorm$ înto"mai "um el sără"e'te mu+i"a de rumuse!ea ei sen+uală$ provo"ându#i stri"ă"iuni$ +,ârieturi$ 'i &ârâieli$ ără totu'i să reu'eas"ă a#i înă.u'i pe deplin spiritul 8 e%a"t la el împră'tie de#a valma 'i via!a$ a'a#+isa realitate$ splendidul 1o" al ima,inilor lumii$ o.li,ându#ne să as"ultăm după HCndel o "on erin!ă despre te&ni"a de "amu lare a .ilan!urilor în întreprinderile industriale mi1lo"ii$ ă"ând din "ele mai erme"ătoare a"orduri or"&estrale o le,mă de sunete de+a,rea.ile$ stre"urându#'i peste tot te&ni"a$ un"!ionalitatea$ deri+oriul 'i de'ertă"iunea între idee 'i realitate$ între or"&estră 'i ure"&e. Toată via!a este a'a$ mi"u!ule$ iar noi tre.uie să o a""eptăm a'a "um e 'i$ da"ă nu suntem nătărăi$ atun"i râdem. 5amenii de ,enul dumitale nu au ni"i un drept să pro ere+e "riti"i la adresa radioului sau a vie!ii. 7ai .ine înva!ă întâi să as"ul!i6 Înva!ă să iei în serios "eea "e merită să ie luat în serios 'i râ+i de toate "elelalte6 Sau poate "ă dumneata însu!i ai pro"edat mai .ine$ "u mai multă no.le!e$ "u mai multă inteli,en!ă$ "u mai mult ,ust9 2aK de unde$ monsieur Harry$ n#ai pro"edat de el a'a. 0i ă"ut din via!a dumitale istoria ori.ilă a unui om .olnav$ iar din talentul dumitale$ o nenoro"ire. -i$ după "um văd$ n#ai 'tiut "um să te olose'ti de o ată atât de dră,u!ă$ de o ată atât de tânără 'i de în"ântătoare în alt mod$ de"ât în i,ându#i un "u!it în trup$ nimi"ind#o6 Cre+i "ă este .ine "e ai ă"ut9 4 =ine9 2aK de unde6 0m e%"lamat eu de+nădă1duit. 2umne+eule$ totul este atât de als$ atât de in ernal$ atât de prostes" 'i de rău6 Sunt un do.ito"$ 7o+art$ un do.ito" prost 'i rău$ .olnav 'i stri"at$ ave!i dreptate de mii 'i mii de ori. Însă în "eea "e o prive'te pe ata a"easta: ea a vrut să se întâmple a'a$ eu n#am ă"ut de"ât să îndeplines" propria ei dorin!ă. 7o+art râse surd$ dar avu .unătatea să în"&idă radioul. Belul în "are mă apăram îmi suna dintr#odată 'i mie$ "are usesem până atun"i deplin "onvins de 1uste!ea lui$ destul de nesă.uit. Cândva$ "ând Hermina 8 mi#am amintit eu .rus" 8 vor.ise despre timp 'i eternitate$ eu a""eptasem pe lo" să "onsider "ă ,ândurile ei erau o,linda propriilor mele ,ânduri. 0""eptasem însă "a pe "eva de la sine în!eles să "red "ă ,ândul de a se lăsa u"isă de mine usese ideea 'i dorin!a e%"lusivă a Herminei$ nein luen!ată de mine "u nimi". 2ar oare de "e nu numai "ă în"uviin!asem 'i luasem în "onsidera!ie ideea a"easta atât de în,ro+itoare 'i de stranie$ dar o 'i ,&i"isem dinainte9 Poate$ totu'i$ pentru "ă era propria idee9 -i de "e o omorâsem pe Hermina to"mai în momentul în "are o ,ăsisem ,oală în .ra!ele altuia9 Râsul surd al lui 7o+art suna atoate'tiutor 'i sar"asti". 4 Harry$ mi#a spus$ e'ti un măs"ări"i. 5are ata a"easta rumoasă să nu#'i i dorit într# adevăr de la tine nimi" alt"eva de"ât o lovitură de "u!it9 0sta să i#o spui "ui vrei$ nu mie6 3i$ dar "el pu!in ai lovit "um tre.uie$ sărmana "opilă e moartă de#a .inelea. Poate "ă e timpul să#!i dai seama de "onse"in!ele ,alanteriei tale a!ă de a"eastă mi"ă doamnă. Sau vrei "umva să s"api de "onse"in!e9 4 Nu$ am stri,at eu. 5are nu în!ele,i9 Să s"ap de "onse"in!e6 Nu#mi dores" nimi" alt"eva de"ât să ispă'es"$ să ispă'es"$ să ispă'es"$ să#mi ple" "apul su. se"ure 'i să mă las pedepsit 'i nimi"it. 7o+art mă privi "u o ironie insuporta.ilă. 4 Ce pateti" mai e'ti6 2ar tot vei învă!a "e#i umorul$ Harry. Umorul este întotdeauna un umor ne,ru$ iar da"ă va i ne"esar îl vei învă!a în "easuri ne,re. 3'ti pre,ătit pentru a'a "eva9 2a9 =ine$ atun"i intră la pro"uror 'i supune#te pro"edurii a"elui între, aparat$ lipsit de

umor$ al oamenilor le,ii până "ând$ "u sân,e re"e$ !i se va tăia "apul într#o în"&isoare$ în +ori de +i. 0'adar$ e'ti pre,ătit pentru a'a "eva9 2inaintea mea s#a aprins ul,erător o ins"rip!ie: iar eu am dat din "ap în semn "ă sunt de a"ord. 5 "urte pustie$ între patru +iduri "u erestrui"i +ă.relite$ o ,&ilotină aran1ată "u ,ri1ă$ o du+ină de domni îm.ră"a!i "u redin,ote 'i ro.e de ma,istra!i$ iar la mi1lo" stăteam eu$ +,ri.ulit$ în aerul "enu'iu al +orilor de +iuă$ "u inima strânsă$ 1alni" de înspăimântat$ dar eram pre,ătit$ eram de a"ord. /a "omandă$ am ă"ut un pas înainte$ 'i tot la "omandă am în,enun"&eat. Pro"urorul 'i#a s"os to"a$ 'i#a dres ,lasul$ iar to!i "eilal!i domni 'i#au dres 'i ei ,lasul. Ginea în mână o &ârtie solemnă$ despăturită$ din "are "iti: 4 2omnilor$ în a!a dumneavoastră se a lă Harry Haller$ a"u+at 'i ,ăsit vinovat de a i a.u+at în mod ne"u,etat de teatrul nostru ma,i". Haller nu a o ensat numai marea artă$ "on undând rumoasa noastră ,alerie de ima,ini "u a'a#numita realitate 'i în i,ând ima,inea$ re le"tată în o,lindă$ a unui "u!it în ima,inea$ re le"tată în o,lindă$ a unei ete$ omorând#o$ "i a dovedit pe deasupra 'i inten!ia de a se olosi de teatrul nostru$ într#un mod "u totul lipsit de umor$ "a de un me"anism destinat sinu"iderii. Prin urmare$ îl "ondamnăm pe Haller să trăias"ă ve'ni" 'i îi retra,em permisul de intrare în teatrul nostru pe o durată de douăspre+e"e ore. 2e asemenea$ a"u+atul nu poate i a.solvit ni"i de pedeapsa de a se râde "u po tă de el$ astă+i$ ai"i. 2omnilor$ să ne a"ordăm ,lasurile: unu 8 doi 8 trei6 -i la trei$ "ei de a!ă au în"eput să râdă$ "u to!ii în a"eea'i se"undă$ râdeau într#un "or înalt$ râdeau în,ro+itor$ era "eva insuporta.il pentru un om$ era un râs de pe lumea "ealaltă. Când mi#am revenit$ 7o+art stătea lân,ă mine$ la el "a mai înainte$ mă .ătu pe umăr 'i# mi +ise: 4 Gi#ai au+it sentin!a. 0'adar$ va tre.ui să te o.i'nuie'ti să as"ul!i în "ontinuare mu+i"a radio oni"ă a vie!ii. Î!i va a"e .ine. 3'ti$ din pă"ate oarte sla. în+estrat$ prostu!ule$ dar "red "ă în"etul "u în"etul ai "am pri"eput "e se "ere de la dumneata. Tre.uie să înve!i să râ+i$ iată "e !i se "ere. Tre.uie să pătrun+i latura umoristi"ă a vie!ii$ umorul ne,ru al a"estei vie!i. 2ar$ ire'te$ e'ti pre,ătit pentru ori"e$ numai pentru "eea "e !i se "ere nu6 3'ti pre,ătit să spinte"i emei$ e'ti pre,ătit să te la'i de"apitat în mod solemn$ sunt si,ur "ă ai i pre,ătit să te 'i morti i"i$ 'i să te auto la,ele+i vreme de o sută de ani. Sau ,re'es" "umva9 4 5$ ire'te "ă sunt pre,ătit din toată inima$ am e%"lamat eu în su erin!a mea. 4 Bire'te6 Parti"ipi la ori"e repre+enta!ie idioată 'i ără pi" de umor$ e'ti un om mărinimos$ parti"ipi la tot "e este pateti" 'i ără &a+6 3i iată$ eu nu iau parte la a'a "eva$ nu dau ni"i o para "&ioară pe ispă'irea#!i romanti"ă. 2ore'ti să ii e%e"utat$ dore'ti să !i se rete+e "apul$ tur.atule6 Pentru un ideal atât de idiot ai i în stare să mai "omi!i +e"e "rime. Arei să mori$ la'ule$ iar nu să trăie'ti. /a nai.a$ dar to"mai asta tre.uie să a"i$ să trăie'ti6 0i merita să ii "ondamnat la "ea mai ,rea pedeapsă. 4 5$ 'i "are ar i a"eastă pedeapsă9 4 0m putea$ de e%emplu$ să înviem din nou ata 'i să o "ăsătorim "u dumneata. 4 Nu$ "u asta n#a' i de a"ord. S#ar întâmpla o nenoro"ire. 4 2e par"ă tot "e ai me'terit dumneata ai"i n#ar i o nenoro"ire destul de mare6 2ar a"um tre.uie să punem "apăt tuturor ,esturilor pateti"e 'i tuturor asasinatelor. 3 "a+ul să ii în s âr'it re+ona.il6 Tre.uie să trăie'ti 'i să înve!i să râ+i. Tre.uie să înve!i să as"ul!i a"eastă .lestemată mu+i"ă radio oni"ă a vie!ii$ tre.uie să admiri spiritul "are se as"unde din"olo de ea$ tre.uie să înve!i să râ+i de disonan!ele ei. >ata$ nu !i se "ere mai mult de#atât. În"et$ strân,ând din din!i$ l#am între.at: 4 -i da"ă re u+9 -i da"ă$ domnule 7o+art$ nu vă re"unos" dreptul de a#i da dispo+i!ii lupului de stepă 'i de a interveni în destinul lui9 4 0tun"i$ +ise 7o+art pa'ni"$ !i#a' propune să mai ume+i una din plă"utele mele !i,ări. -i în vreme "e rostea a"este "uvinte$ s"o!ând "a prin arme" o !i,ară din .u+unarul vestei 'i o erindu#mi#o$ dintr#odată$ nu mai era 7o+art$ "i a"ela "are mă privea a"um "u ni'te o"&i

"al+i$ e%oti"i$ ne,ri$ era prietenul meu Pa.lo 'i semăna "a un rate ,eamăn "u omul "are mă învă!ase 1o"ul "u piesele de 'a&. 4 Pa.lo$ am e%"lamat eu tresărind. Pa.lo$ unde ne a lăm9 Pa.lo mi#a dat !i,ara 'i mi#a o erit o". 4 Ne a lăm$ +âm.i el$ în teatrul meu ma,i" 'i$ în "a+ "ă vrei să înve!i tan,oul sau să te a"i ,eneral$ sau să stai de vor.ă "u 0le%andru "el 7are$ toate a"estea î!i vor sta la dispo+i!ie data viitoare. 2ar tre.uie să#!i spun$ Harry$ "ă m#ai "am de+amă,it. Te#ai pierdut rău "u irea$ ai le+at umorul mi"ului meu teatru$ ă"ând por"ăria asta$ ai în1un,&iat "u un "u!it 'i ne#ai murdărit rumoasa lume a ima,inilor "u petele astea de realitate. N#a ost dră,u! din partea ta. Să sperăm "ă mă"ar ai ă"ut toate astea din ,elo+ie$ "ând ai vă+ut#o pe Hermina "ul"ată lân,ă mine. Cu o asemenea i,ură n#ai 'tiut$ din pă"ate$ "um să um.li 8 "redeam "ă ai învă!at mai .ine 1o"ul. Nu# i nimi"$ se poate îndrepta. 5 apu"ă pe Hermina "are$ în mâinile lui$ luă îndată dimensiunile piti"e ale unei piese de 'a& 'i o vârî în a"ela'i .u+unar al vestei din "are$ "u pu!in timp mai înainte$ s"osese !i,ara. Bumul ,reu$ dul"ea,$ mirosea plă"ut$ mă sim!eam ,olit pe dinăuntru 'i ,ata să dorm un an între,. 2a$ în!ele,eam totul$ îl în!ele,eam pe Pa.lo$ îl în!ele,eam pe 7o+art$ undeva$ îndărătul meu i#am au+it teri.ilul &o&ot de râs$ 'tiam "ă în .u+unar aveam toate a"ele sute de mii de i,uri ale 1o"ului vie!ii$ al "ărui sens îl intuiam$ "utremurându#mă$ sim!eam în mine voin!a de a lua 1o"ul$ în"ă o dată$ de la "apăt$ de a ,usta în"ă o dată "&inurile sale$ de a mă în iora în"ă o dată de a.surditatea lui$ de a stră.ate în"ă o dată$ iară 'i iară$ in ernul dinlăuntrul meu. Într#o .ună +i voi 1u"a mai .ine a"est 1o" "u i,uri. Într#o .ună +i voi învă!a să râd. 7ă a'tepta Pa.lo. 7ă a'tepta 7o+art.

SBRR-IT

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->