Colecţia DISCOBOLUL Coperta de CĂLIN STEGEREAN

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale CORIN, BRAGA 10 Studii de Ar eti!olo"ie / Corin Bra"a - Cluj-Napoca: Dacia,^ !!! "#" p$% "& c' - (Di)co*olul+ ,i*lio-r$ IS,N !.#-#/-&0."-l 0# $ #/$l-1 2 Cop3ri-4t Editura Dacia, !!! Str$ 5aul C4ine6ul nr$ ", R7-#1&&, Cluj-Napoca tel$ &81/ !1! "% tel$/9a: &81/ ! 88/ Redactor ;I7RICA <ĂRII Te4noredactor ANA<ARIA R=S= Co'anda nr$ #!88 In atenţia di#u$orilor de carte% Ti'*rul literar )e >irea6? la =niunea Scriitorilor din@Ro'Ania, Cont 1/ &8"8", ,CR, Sucur)ala 'unicipiului ,ucureBti

CORIN BRAGA

10 S&UDII D' AR('&IPOLOGI'
'DI&URA DACIA Clu)*Na!oca, 1+++
Tiparul e:ecutat la I'pri'eria de ;e)t )tr$ <areBal Ion Antone)cu nr$ &/ )u* co'anda nr$ 0" 7RADEA

ARCETI57L7GIA CA <ET7DĂ C7<5ARATISTĂ Sc4iDat? ca di)ciplin? En c?ut?rile lui Goet4e a)upra F9eno'enelor ori-inareF ale unei Weltliteratur, literatura co'parat? a 9o)t 'odelat? ca BtiinD? de c?tre po6iti>i)'ul >eacului al GIG-lea$ <arii ei teoreticieni, de la Ho)ep4 Te:te la 5aul ;an Tie-4e' )i Iernand ,alden)per-er, erau intere)aDi de )tudiul )i)te'atic al in9luenDelor Bi relaDiilor, al c?ilor Bi canalelor de co'unicare Entre )criitori, 'iBc?ri Bi curente$ Scopul lor era de a )trEn-e toate in9or'aDiile nece)are pentru a ridica 4arta i)toric? Bi -eo-ra9ic? a 'i-raDiilor te'elor )i 9or'elor literare$ 7r, declinul 'entalit?Dii po6iti>i)te a l?)at literatura co'parat? Entr-o pro9und? cri6? 4er'eneutic? Bi identitar?, enunDat? de R$ JelleK En anii @/&$ 5rocedura FBtiinDi9ic?F e)te re)i'Dit? tot 'ai acut ca >etu)t?, o*iecti>ul e'piric-in9or'aDional a de>enit tot 'ai ne)ati)9?c?tor, En ace)te condiDii, e)te ne>oie de o nou? 'etod? care )? o9ere de'er)ului co'parati)t o raDiune )u9icient? )i un in)tru'ent e9icient$ =na din alternati>ele cele 'ai *o-ate En po)i*ilit?Di e)te ceea ce a' putea nu'i pe )curt Far4etipolo-iaF$ Eti'olo-ic, ter'enul Far4etipF )e co'pune din Ap:Fn (Enceput, punct de plecare, principiu, )u*)tanD? pri'?+ Bi din tunoL (9or'?, 9i-ur?, tip, 'odel+$ Ar4etipul de)e'nea6?, aBadar, tiparele (atEt En ordine cronolo-ic?, cEt )i lo-ic?+ unor )erii de 9eno'ene$ El >ine )? r?)pund? unei Entre*?ri de ordin co-niti>, ce )e re-?)eBte Bi En de'er)ul co'parati)t: ce )Ent Bi cu' 9uncDionea6? ele'entele in>ariante ce apar En >i6iunea noa)tr? de)pre lu'eM Conceptul Encap)ulea6? trei r?)pun)uri di9erite, )trati9icate de-a lun-ul i)toriei )ale ce )e Entinde pe 'ai 'ult de dou? 'ilenii$ 5entru a-i con9eri aplica*ilitate 4er'eneutic?, tre*uie deli'itate ace)te accepDii di>er-ente, care, prin )uprapunere, duc la o in9laDie de )en)$ A)t9el, En ti'p, in>arianDii ar4etipali ce )tructurea6? repre6ent?rile noa)tre a)upra realit?Dii au pri'it trei tipuri de e:plicaDii, dup? natura lor: 'eta9i6ic?
(ontolo-ic?+, p)i4olo-ic? (antropolo-ic?+ Bi cultural?$ Iiecare dintre ele au 9o)t 9olo)ite, En epoci )i En conte:te culturale di9erite, drept in)tru'ente En anali6a te:telor reli-ioa)e, 9ilo)o9ice )au literare$

$ Ar4etipul 'eta9i6ic
En accepDia 'eta9i6ic?, ar4etipul e)te o e)enD? (ouat?+ ontolo-ic?$ DeBi intr? En relaDie cu cate-oriile

raDiunii (>or+td+, ar4etipul nu poate 9i redu) la o e:i)tenD? )u*iecti>?, el e)te 9unciar o pre6enD? o*iecti>?, de dincolo de 9iinDa u'an?$ Dup? locul (tonoL+ )u*6i)tenDei lor, ar4etipurile ontolo-ice au 9o)t concepute En dou? 'oduri: $ $ ca e)enDe tran)cendente% $"$ ca e)enDe i'anente lu'ii$ $ $ Ideea tran)cendenDei ar4etipurilor, pla)ate Entr-un ujtepoupA>ioL tonoL, e)te )peci9ic? tradiDiei platoniciene$ In Timaios, 5laton >or*eBte de eE/t+, e)enDe eterne Bi indi>i6i*ile, care au o natur? inteli-i*il? Bi i'aterial? Bi )u*6i)t? En a9ara lu'ii 9eno'enale$ Toate lucrurile )en)i*ile (aicS-nta+, )upu)e ti'pului Bi di)tru-erii, )Ent 9a*ricate de c?tre Sriuioup3oL din 'ateria a'or9a dup? 'odelul ace)tor ei0-n$ Lu'ea tere)tr? e)te o i'a-ine ()EScoGo>+, o copie (ENO77;+ a lu'ii e)enDelor$ Iiecare cla)? de creaturi, naturale )au arti9iciale, are un e:0oL per9ect, ce -arantea6? unitatea En )Enul 'ultiplicit?Dii$ TradiDia iudeo-cre)tin? a preluat )i ea ideea tran)cendenDei ar4etipurilor, En De opificio mundi, Iilon din Ale:andria reuneBte En noDiunea de dp^etuTio> conceptele platoniciene de eE0oL (e)enD? tran)cendent?+ Bi iSea (e)enD? inteli-i*il?+: ar4etipurile )Ent ideile lui Du'ne6eu (>orDaeic% !eou+$ Cu' -Endirea di>in? e)te identic? Lo-o)ului creator, ideile lui Du'ne6eu nu )Ent altce>a decEt prototipurile tuturor )peciilor create En cur)ul Iacerii$ Ada' Bi E>a )Ent ar4etipurile ra)ei u'ane, pl?)'uite ca 9?pturi per9ecte de Du'ne6eu En)uBi% din ace)t cuplu deri>?, dup? c?dere, prin En'ulDire (procreaDie+, u'anitatea care populea6? p?'Entul$ En continuare, conceptul de Far4etipuri i'aterialeF (principales formae, rationes rerum etc$+ ce alc?tuie)c intelectul di>in (quae divina intelligentia continentur) )e re-?)eBte En patri)tica creBtin?, la Irineu, Au-u)-tin, 5)eudo Dioni)ie Areopa-itul Bi alDii$ AccepDia ar4etipului ca e)enDa )upra9eno'enal? >a re>eni la toDi 9ilo)o9ii Bi 'eta9i6icienii care care acord? prioritate ontolo-ic? unui principiu tran)cendent (Du'ne6eu, 5lero'a -no)tic?, =nul la 5lotin, ;oinDa la Sc4open4auer+, din care deri>?, prin creaDie, e'anaDie, dec?dere, e>oluDie dialectic? etc$, trecEnd prin 'atricea ideilor, lu'ea 9eno'enal?$ $"$ Ideea i'anenDei ar4etipurilor caracteri6ea6? tradiDia ari)totelic?, En Metafizica, Ari)totel a )upu) unei critici apro9undate concepDia platonician? a )u*6i)tenDei )eparate a )tart$ 5entru el, ar4etipurile )Ent cau6ele 9or'ale ale lucrurilor, )Ent 9or'ele (uop1PrQ+ care con9i-urea6? 'ateria (uGrQ+, )Ent ener-ia (e>teA$RGeiS& care, prin actuali6are, d? naBtere 9eno'enelor concrete$ EiSt+ nu pot 9i )eparate de )u*)tanDa co'plet? Bi )Ent deci i'anente lu'ii$ Ideea de ar4etip i'anent e)te pre6ent? Bi En conceptul )toic de raDiune )e'inal? (A,83oc% cntepuatiOoc%+$ Logoi )Ent )e'inDele paradi-'atice Bi inde)tructi*ile a tot ceea ce e:i)t?, )Ent Entr-un 9el re6er>a de in9or'aDii Bi codul -enetic care )tructurea6? 'ateria$ Teoria 'odern? a cro'o6o'ilor )e EntElneBte parDial (pe )upra9aDa *iolo-iei+ cu acea)t? >i6iune pe care )toicii o -enerali6au la toate re-nurile, or-anice )i anor-anice$ Din )toici)', logos spermatikos a 9o)t preluat atEt de tradiDia creBtin? (acelaBi Au-u)tin, )pre e:e'plu+, cEt Bi de -Endirea ocult? (arke, la alc4i'iBtii ,a)ile ;alentin Bi ;an Cel'ont, fenomen originar, la Goet4e+$ AccepDiunea 'eta9i6ic? a ar4etipului do'in? En interpret?rile teolo-ice Bi 9ilo)o9ice ale te:telor literare$ Dac? eESrQ )Ent e)enDele ontolo-ice ori-inare, literatura, care nu e)te decEt o copie a copiei (un eiScoA:i> al lu'ii 9eno'enale, care nu e)te la rEndul lui decEt un eEScoGo> al lu'ii nu'enale, dup? 5laton+, >a 9i o palid? re9lecDie a ace)tor e)enDe$ Ca'pionii ace)tui 'od de interpretare )Ent )coliaBtii antic4it?Dii tEr6ii, din 'ajoritatea Bcolilor 9ilo)o9ice, de la )toici la neopita-oreici Bi neoplatonici$ 5entru a con9eri autoritate propriilor )i)te'e, ei EBi re>endicau ca predece)ori 'arile nu'e ale tradiDiei, En )pecial pe Co'er$ Re>i6itEnd epopeile 4o'erice, ei Encercau )? identi9ice En i'a-inile poetice propriile lor concepte 9ilo)o9ice )i teolo-ice$ 5rintr-o interpretare ale-oric?, 9ilo)o9ii ionieni )i cei )toici >edeau En 6ei per)oni9ic?rile principiilor 'ateriale (d$p:ai+ ale lu'ii$ Teu) Bi Cera 9?cEnd dra-o)te pe 'untele Ida (c9$ Iliadd) repre6entau pentru ei )9era 9ocului Bi )9era aerului care )e EntElne)c la li'ita dintre lu'ea a)tral? Bi lu'ea tere)tr?$ 5entru neopita-oreici, a>enturile lui =li)e pe 'are En c?utarea dru'ului c?tre It4aca (c9$ Odiseea) de)criu Entr-o 'anier? ale-oric? peripeDiile )u9letului a)tral, care, Entrupat, tre*uie )? r?t?cea)c? prin lu'ea )u*lunar? pEn? cEnd re-?)eBte, prin 'oarte, calea de acce) la lu'ea )uperioar?$ Cer'eneutica Fale-ori6ant?F ur'?reBte aBadar )? recon)tituie 'odelele ori-inare copiate de art?, )? de)copere ar4etipurile 'eta9i6ice care )tau En )patele i'a-inilor pla)tice ale poe6iei$ Interpretul EBi propune )? p?trund?, prin de'er)ul critic, pEn? la reDeaua de )iSt+ ce alc?tuie)c )tructura de pro9un6i'e a realit?Dii$ 5entru critica 'odern?, o a)e'enea 4er'eneutic? e)te radical 9al)?, deoarece introduce

criterii non-e)tetice En anali6a operei de art?$ I'a-inile Bi ideile poetice EBi pierd autono'ia Bi )Ent o*li-ate )? )e )u*ordone6e unor >i6iuni teolo-ice, 9ilo)o9ice )au BtiinDi9ice$ Dou? 'ari atacuri au )l?*it po6iDia interpret?rilor care 9ac tri'itere la lu'ea e:terioar?: critica 9eno'enolo-ic? Bi critica po)t)tructurali)t?$ 5ri'a a Fpu) Entre parante6eF raport?rile la realitate, cea de-a doua a decon)pirat )tatutul de Fte:t e:plicati>F al concepDiei 'eta9i6ice care pretinde )? l?'urea)c? >i6iunea arti)tic?$ Cele dou? )cenarii, cel 'eta9i6ic Bi cel arti)tic, nu )e a9l? En raport de )u*ordonare, precu' ta*loul 9aD? de ori-inal, ci )Ent dou? i'a-ini ale lu'ii ec4i>alente Entre ele Bi a9late En raporturi de o'olo-ie$ 5rin ace)t Fpa) EnapoiF, )e Fie)e din ta*louF, te:tul teolo-ic )au 9ilo)o9ic ap?rEnd ca un di)cur) paralel te:tului literar$ Din acea)t? per)pecti>?, criticii ar4etipale (En accepDiunea 'eta9i6ic? a ar4etipului+ Ei re>ine rolul de a pune En e>idenD? reDeaua de concepte teolo-ice )au 9ilo)o9ice prin care autorul Bi cititorii )?i interpretau, En epoc? )au la date ulterioare, o anu'it? opera literar?$ Divina ommedia, )pre e:e'plu, a 9o)t predo'inant citit? prin pri)'a conceptelor )cola)ticii to'i)te% 'ult 'ai tEr6iu, Rene Guenon >a citi acelaBi te:t 9olo)ind decupajul conceptual al )i)te'ului teo)o9ic$ Critica ar4etipal?, En >arianta F'eta9i6ic?F, )er>eBte prin ur'are la e>idenDierea ori6ontului de concepte pe care )e proiectea6? actul creaDiei En p)i4olo-ia creatorului, Bi actul lecturii En p)i4olo-ia receptorului$ =neori, ar4etipurile 'eta9i6ice >i6ate )Ent nu'ite En 'od direct de c?tre autor, alteori ele )Ent doar )u-erate$ =n e:e'plu in)tructi> En ace)t )en) e)te !austul lui Goet4e$ En cadrul unei >i6iuni a)upra lu'ii 'ai de-ra*? 4er'etice decEt creBtine, Goet4e, pre)at de Sc4iller )? dea o )e'ni9icaDie ale-oric? operei )ale, aduce En )cen? per)onaje nu'ite e:plicit Du'ne6eu, dia>olul, du4ul p?'Entului ("rdgeist), du4urile ele'entelor, 4o'unculu), adic? 9i-urile tutelare ale creBtini)'ului, ale 9ilo)o9i ei oculte, ale alc4i'iei$ Alte per)onaje )Ent con)truite pe un 9unda'ent ar4etipal 'ai puDin e:plicit, dar la 9el de e9icace$ Iolo)ind un cod de lectur? teolo-al, pute' Entre>edea En 9i-ura <ar-aretei ar4etipul -no)tic al En-erului care decade din cau6a dorinDei carnale, indu)e de dia>ol% En 9i-ura lui ;alentin, ar4etipul ar4an-4elului 'ilitar care, En 'aniera )i'Dului G4eor-4e, )e opune dia>olului% iar En 9i-ura 'a'ei <ar-aretei, ar4etipul S9intei Iecioare, )i'*olul iu*irii ca)te opu)e ere)ului )e:ual$ Sau, 9olo)ind un cod de lectur? 9ilo)o9ic, ela*orat de Goet4e En)uBi, pot 9i Entre6?rite En pali'p)e)t En 9i-ura lui Iau)t conceptul -oet4ean de daimonion, En 9i-urile <ar-aretei Bi Elenei conceptul de etern feminin, En <u'e conceptul de fenomene originare#

"$ Ar4etipul p)i4olo-ic
Cea de-a dou? accepDiune a conceptului, cea p)i4olo-ic?, nea-? realitatea o*iecti>? a ar4etipului, reducEndu-l la o di'en)iune )u*iecti>?$ Ar4etipurile nu )Ent niBte realia, ci niBte nomi$na, cate-orii ale repre6ent?rii 'entale$ 7rdinea pe care o percepe' En a9ara noa)tr? nu e)te -arantat? de o reDea de eESri, ci e)te 'ai de-ra*? re6ultatul unei acti>it?Di ordonatoare ai c?rei al-orit'i )e a9l? En 9acultatea noa)tr? co-niti>?$ Ar4etipul Encetea6? )? 'ai 9ie de re)ortul ontolo-iei, c?6End )u* juri)dicDia antropolo-iei, En 9uncDie de ni>elul topic de a'pla)are En aparatul p)i4ic, pot 9i deli'itate dou? accepDiuni ale ar4etipului, ca in)tanD?: "$ $ conBtient?% "$"$ inconBtient?$ "$ $ 5la)area ar4etipurilor la ni>elul -Endirii conBtiente aparDine perioadelor de dinaintea ro'anti)'ului, perioade En care nu 9u)e)e Enc? ela*orat conceptul de )u9let inconBtient, ca opu) unui )pirit raDional$ <utaDia de pe ontolo-ie pe p)i4olo-ie e)te pre9i-urat? de pole'ica a)upra universaliilor dintre realiBti Bi no'inaliBti )i de 9ilo)o9ia neoplatonic? a RenaBterii$ <ar)ilio Iicino, En T%eologia &latonica, arat? c? ar4etipurile i'anente )piritului di>in (e'empla rerum in mente divina) )Ent i'pri'ate Bi En )piritul u'an ca niBte tipare (formulae innatae) ce ne per'it cunoaBterea$ La e'piriBtii en-le6i Bi En )pecial la Oant, polul di>in di)pare din ecuaDie, in>arianDii 9iind di)tri*uiDi e:clu)i> 9acult?Dii co-niti>e u'ane$ Dup? Cu'e, le-ile naturii pot 9i redu)e la le-ile percepDiei$ Intero-Endu-)e a)upra po)i*ilit?Dii 'eta9i6icii Bi a cunoaBterii u'ane En -eneral, Oant a ela*orat teoria categoriilor apriorice ale )en)i*ilit?Dii )i ale raDiunii, care ne or-ani6ea6? percepDia )en6orial? Bi cunoaBterea intelectual?$ En calitate de con)tante, ar4etipurile nu 'ai re6id? En lucrul-En-)ine, ci En )u*iectul care apre4endea6? lucrul-En-)ine$ NeoKantie-nii au de6>oltat critici)'ul Kantian, ur'?rind rolul jucat de cate-oriile apriorice En ela*orarea 9iec?rui tip de co-niDie, lin->i)tic?, 'itic?, BtiinDi9ic?, arti)tic? etc$ Ern)t Ca))irer, )pre e:e'plu, )e apleac? a)upra /*r'e/or sim(olice ale -Endirii u'ane, care, a)e'eni unui 'ediu de re9racDie, 'odi9ic? cu un un-4i preci) de de9or'are in9or'aDiile ce ne >in de la o*iectele e:terioare$ "$"$ Dup? de)coperirea Bi teoreti6area de c?tre ro'antici a topo-ra9iei etajate a 'inDii u'ane, ar4etipurile Encep )? 9ie pla)ate En aparatul p)i4ic inconBtient$ Ideea cap?t? ri-oare BtiinDi9ic? o dat? cu

Entr-o lectur? ar4etipal? (En accepDiunea p)i4olo-ic?+. deoarece nu )Ent niBte i'a-ini. )upraordonat atEt e-o-ului cEt Bi um(rei.ac4elard$ Dup? ce a e:plorat condiDiile )piritului BtiinDi9ic )i inter9erenDele ace)tuia cu -Endirea En i'a-ini. En )9ErBit. per)oni9icat? de <e9i)to$ 5e '?)ur? ce de'onia )e r?)9rEn-e a)upra altor re-iuni ale p)i4icului. I)aac) Bi . >or*e)c Bi ei de fantasme incon)tiente )i de & preconcep*ii. En)ea'n? c? producDiile 'itolo-ice. ela*orEnd conceptul de inconBtient colecti>. cEt Bi ar4etipuri p)i4olo-ice$ Goet4e EBi proiectea6? En creaturi atEt conceptele teoretice cEt )i co'ple:ele autono'e$ 7perele concepute En ace)t 9el au o di'en)iune a*i)al? Bi ne apar ca niBte uriaBe )cene ale )u9letului arti)tului. pe aceeaBi )c4e'? dup? care indi>iduaDia. doctorul Iau)t e)te o per)oni9icare a e-o-ului conBtient.ion )pre e:e'plu. ci co'ple'entul )?u+. Iau)t En)uBi En corul copiilor an-elici+. E'plinirea lui Iau)t. ar4etipul totalit?Dii p)i4ice. care >i6ea6? cu prec?dere i'a-inaDia arti)tic?. de dominante non$personale )au puncte nodale ale p)i4icului Bi. tri'ite la sinele jun-ian. de 'ulte ori 9?r? Btirea )au E'potri>a >oinDei )ale$ Din ace)t punct de >edere. En concepDia )a. )tructuri 'entale latente care )Ent actuali6ate prin e:perienDa de >iaD?$ In9luenDat de Hun-.p)i4anali6a 9reudian?. care. intr? En )tare de cri6? Bi e)te luat En po)e)ie de c?tre um(r+. ci niBte -eneratoare de i'a-ini$ Ar4etipolo-ia En >arianta antropolo-ic? a in)pirat cEte>a din de'er)urile 4er'eneutice cele 'ai i'portante ale )ecolului no)tru. care per'ite con)telarea ar4etipurilor colecti>e$ Toate operele En care arti)tul reuBeBte )? )urprind? intuiDii a*i)ale e:ercit? o putere de 9a)cinaDie numinoas+# En accepDiunea p)i4olo-ic?. care EnlocuieBte apre4en)iunea direct? a misterului (En po)tura de lucru-En-)ine Kantian+ cu o apre4en)iune indirect?. e)te cel al lui Ga)ton . En )en) jun-ian. <ar-areta+. pe care Goet4e El i'a-inea6? Entr-o 'anier? 'ai de-ra*? 4er'etic? decEt creBtin? (En '?)ura En care dia>olul nu e)te ad>er)arul. ar4etipul )er>eBte aBadar la punerea En relie9 a 'ecani)'elor li'inare ale creaDiei$ Identi9icarea ar4etipurilor 'eta9i6ice dintr-o oper? re>ine la a topo-ra9ia ori6ontul de concepte conBtiente prin care arti)tul EBi or-ani6ea6? >i6iunea% identi9icarea ar4etipurilor p)i4olo-ice pre)upune )tudierea rit'urilor or-anice )i a 9anta)'elor inconBtiente care conduc pana arti)tului. ar4etipurile or-ani6ea6? >iaDa 'ental? En aceeaBi 'anier? En care in)tinctele or-ani6ea6? >iaDa )o'atic?$ Cu toate c? ideea unui inconBtient colecti> a 9o)t unul din punctele ce au du) la ruptura lui Hun. )e o*Dine prin conjuncDia e-o-ului cu anima# Du'ne6eul lui Iau)t. 9i-urile in)e)i6a*ile ale <u'elor par a 9i o >i6uali6are intuiti>? a ar4etipurilor p)i4ice En )ine. Entr-un ade>?rat joc de roluri. p)i4iatrul el>eDian a utili6at )ucce)i> ter'enii de imagini primordiale.En)uBi a o9erit o c4eie de interpretare p)i4olo-ic?. pentru care Hun.la-a teoreti6ea6? la rEndul )?u categoriile a(isale ale cunoaBterii. din cau6a unei in9laDii a raDiunii. pe care ace)tea EBi di)tri*uie di9eritele >oci )au per)onalit?Di interioare. Dion3)o) (Fi'a-ine ar4etipal? a >ieDii inde)tructi*ileF+. En )9ErBit. En per)onajele din !aust )e Entre>?d atEt idei 'eta9i6ice. 'eta9oric?$ Daca u'anitatea En Entre-ul ei particip? la acelaBi 9ond de repre6ent?ri )i )c4e'e i'a-inare. de ar4etipuri$ Ar4etipurile )Ent. i'a-ini ar4etipale ale Tat?lui Bi <a'ei. arti)tice Bi 9ilo)o9ice )Ent tot atEDia re>elatori ai )tructurii de pro9un6i'e a p)i4icului u'an$FHun.crede ca 'arile 'ituri au 9o)t create de ae6ii pri'iti>i Entr-o )tare de sc+dere a nivelului mental. ace)te cate-orii con)tituieo censur+ transcendent+. Ireud En)uBi a )9ErBit prin a accepta e:i)tenDa unor fantasme originare (patri'oniu ce )e tran)'ite pe cale 9ilo-enetic?+$ 5)i4analiBtii din Bcoala Kleinian?. 5ro'eteu (Fi'a-ine ar4etipal? a e:i)tenDei u'aneF+. iar ter'enul de ar4etip de>ine o noDiune c4eie En )i)te'ul lui C$ G$ Hun-$ 5e '?)ur? ce )-a Endep?rtat de Ireud. reli-ioa)e. de c?dere a cen6urilor conBtiente. tiparele )tructurante ale >ieDii p)i4ice$ <odele inconBtiente 'oBtenite -enetic.de 'iBcarea p)i4analitic?. in)tanDe nerepre6enta*ile. ca di>ini6are. care )er>e)c drept 'ediator Entre ade>?rul a*)olut Bi i'a-inea ace)tuia En conBtiinDa u'an?$ A)e'eni unui 9iltru ne-ati>. 'itolo-ul a decupat portretele eidetice ale 'ai 'ultor per)onaje di>ine din reli-ia -reac?: Teu) Bi Cera. poate 9i citat Oarl$ Oeren3i$ Dup? 9ericita )a EntElnire cu p)i4iatrul el>eDian. per)oni9icat? de <ar-areta$ C?derii <ar-aretei c?tre o )e:ualitate de)u*li'a-t? i )e opun 9i-uri ce repre6int? interdicDia re-re)iei. ea )9ErBeBte prin a cuprinde )i anima. 9ilo)o9ul 9rance6 )-a dedicat unei p)i4anali6e e:ten)i>e a . Lucian . e)te con9ir'at? de apariDia copilului di>in (Eup4orion. De'eter Bi 5er)e9ona (Fi'a-ini ar4etipale ale <a'ei Bi IiiceiF+$ =n alt decupaj ar4etipal. En do'eniul 'itolo-iei Bi al i)toriei reli-iilor. per)oni9ilî cari ale 6@'a-o-ului 9ratern Bi al celui 'atern$ Iau)t e)te )al>at de la da'nare prin 4iero-a'ia cu principiul 9e'inin (Elena. cli>ate )i proiectate En per)onaje.

Apa. 9lu>iu+. culturile Bi reli-iile pot 9i )tudiate Entr-un joc co'*inatorie. ce precede 4er'eneutica 9ractalic? a lui I$ 5$ Culianu.la-a. ar4etipul e)te denunDat ca un concept in9lat En 'od arti9icial. Iocul. tran)9or'Endu-le En ar-u'ente pentru o teorie a ra)elor$ Cu alte cu>inte. ipo)ta6iat )au -enerali6at de o 'anier? ile-iti'?$ AB )pune c? autorul ace)tei decon)trucDii a conceptului e)te critici)'ul po)t'odern. e)te 'or9olo-ia cultural?. care nu e:i)t? Bi nu 9uncDionea6? En realitatea e9ecti>?$ Ea pre)upune e:i)tenDa unui %omo universalis. Jol99lin (care a contra)tat RenaBterea Bi . cata*a)ic?. 9aD? de care indi>i6ii concreDi Bi culturile date ar 9i niBte >ariante )au actuali6?ri$ 7r. care Bi-a propu) )? de-aje 'odelul -eneral a ceea ce el nu'eBte matricea stilistic+ a(isal+# Iilo)o9ul ro'An nu )e 'ulDu'eBte doar cu e>idenDierea tr?)?turilor con)tante ale unei anu'ite culturi. )ti4ial?+$ Cu ace)t in)tru'ent de lucru. Aerul Bi 5?'Entul au con)tituit un 9el de -ril? percepti>? care pro>oac? En 'od in>aria*il con)telarea aceluiaBi li'*aj de )i'*oluri. el >rea )? ela*ore6e catalo-ul tuturor in>arianDilor Bi al >alenDelor po)i*ile ale ace)tora$ Cate-oriile )ale apriorice )Ent: ^ ori6ontul )paDial (in9init. ela*orat? la Enceputul " ace)tui )ecol$ 5ornind de la di4oto'ia niet6)c4ean? Fapolinic / dion3)iacF. i)toric )au etnic$ Cu toate c? o*)er>aDiile tipolo-ice o*Dinute En ace)t 9el )Ent ade)eori >alide. al>eolar+. accentul a:iolo-ic (a9ir'ati>. n?6uinDa 9or'ati>? (indi>iduali6ant?.arocul+ au lucrat cu in>arianDi (En )pecial de natur? 9or'al?+ pentru a alc?tui portretele-ro*ot ale cEte unui curent )au >i6iune de)pre lu'e$ =na dintre cele 'ai co'pre4en)i>e tentati>e En ace)t )en) e)te cea a lui Lucian . ce )e ju)ti9ic? prin ele En)ele$ Ar4etipul nu 'ai de)e'nea6? 9uncDia p)i4ic? re)pon)a*il? de -enerarea i'a-inilor. care nu 'ai caut? 9unda'entul ar4etipurilor En a9ara do'eniului lor )peci9ic de e:i)tenD? -cultura$ Culturile nu 'ai )Ent EnDele)e ca e:pre)ii ale unui 9ond p)i4olo-ic a*i)al. ne-ati> )au indi9erent+. autorul unei culturi paradi-'atice Bi ate'porale. ce tinde )? dep?Bea)c? accepDiunea p)i4olo-ic? c?tre cea dea treia accepDiune a ar4etipului. ondulat. i )e reproBea6? c? reduce ()au FtraduceF+ li'*ajul arti)tic la ()au Entr-+ un alt li'*aj. atitudinea (ana*a)ic?. adic? re-i'urile Bi reDelele de )i'*oluri ce )e re-?)e)c En 'od con)tant En >i6iunile 'itice Bi arti)tice$ 7 >ariant? a ar4etipolo-iei antropolo-ice. 'odelul antropolo-ic total nu poate 9i re-?)it ca atare En nici una din creaDiile reli-ioa)e )au arti)tice concrete$ Iiecare oper?. 'or9olo-ia cultural? le i'pri'? o orientare ideolo-ic? 9al)?. )u*ordonEnd ar4etipurile unui 9ond etnic. accepDiunea cultural?$ E)te >or*a de o concepDie i'anenti)t?. 9iecare Weltansc%auung. *oltit. con)tant Bi in>aria*il. 'or9olo-i precu' Leo Iro*eniu) (care a )tudiat ci>ili6aDiile a9ricane prin co'paraDie cu cea european?+. ea tinde )? i-nore econo'ia intern? a te:turii de ar4etipuri Bi )? o )u*ordone6e unor 9actori e:terni. pier6End En ace)t 9el )peci9icitatea literaturii Bi i'anenDa anali6ei$ 5e de alt? parte. -e'inat. 'or9olo-ia cultural? )e 9ondea6? Bi ea pe pre)upo6iDii apriorice$ 5e 9undalul unei concepDii *iolo-i6ante. Spen-ler (care a ela*orat ar*orele -enealo-ic al culturilor 'ondiale+. Gil*ert DurAnd deli'itea6? Bi el structurile antropologice ale i'a-inarului. ca 9i-ur? recurent? a unui anu'it Weltansc%auung# Accentul )e . 9iecare )i)te' 9iind de9init prin actuali6area unei anu'ite con9i-uraDii de >alenDe di)poni*ile$ DeBi EBi propune )? re)pecte )peci9icitatea culturilor. En calitate de cate-orii apriorice ale percepDiei Bi i'a-inaDiei$ De la 9ilo)o9ii ionieni pEn? En 6ilele noa)tre. la*irintic. neutr?+. p)i4olo-ic. 'or9olo-i)'ul )e )prijin? pe un apriori)' )u*iecti>. )9eric.ele'entelor 'ateriale. a unui %omo religiosus )au poeticus En a9ara ti'pului. En ciuda 9aptului c? EBi propune )? dea prioritate 9eno'enului cultural. p)i4analitic. 9iecare cultur? are o coerenD? intern? care e)te i-norat? atunci cEnd )e 9ace )altul la -eneral-u'an$ Ceea ce i )e reproBea6? En 9ond ar4etipolo-iei antropolo-ice e)te c? tran)port? ar4etipul (EnDele) ca e)enD? par'enidian? i'ua*il?+ din ontolo-ie En p)i4olo-ie$ AtEt En >ariant? 'eta9i6ic? cEt Bi En >ariant? 'etap)i4ic?. Jorrin-er (care a di9erenDiat culturile Fa*)tracteF de culturile FintropaticeF+. i )e reproBea6? c? ar con)trui un 'odel a*)tract. En aceeaBi tradiDie Fcritici)t?F. ori6ontul te'poral (ti'pul-4a>u6. care >ede En ar4etip un in)tru'ent-c4eie En con)trucDia nara*iunilor legitimatoare# @@5o6iDia En care )-a retra) ar4etipolo-ia a6i )e *a6ea6? pe cea de-a treia accepDiune a ar4etipului. con9or' c?reia culturile )e co'port? ca niBte or-ani)'e. tipi6ant?. unui inconBtient colecti> naDional etc$ # #$ Ar4etipul cultural A9lat? En plin? e:pan)iune En pri'a ju'?tate a )ecolului no)tru. ca)cad?. precu' 'ediul -eo-ra9ic. ci i'a-inea En )ine. ci ca@'ani9e)t?ri ireducti*ile ale )piritului u'an. ar4etipolo-ia p)i4olo-ic? )au antropolo-ic? a intrat En 6ilele noa)tre Entr-un recul$ I )e aduc dou? critici 'ajore$ 5e de o parte. p)i4oi)toric.

urKert% anali6a 9uncDional? din Bcoala lui H$-5$ . En 6ilele noa)tre. -eo-ra9ice etc$ Bi )? pun? En e>idenD? 'odul de 9uncDionare intern? a 9iec?rui )i)te' cultural. Adrian <arino i'a-inea6? un proiect En care literatura co'parat? )e Frecapitulea6?F Entro teorie Bi o poetic? a literaturii 'ondiale. care )?-i ur'?rea)c? -ene6a. ci 'ai de-ra*? Entr-o 'anier? dina'ic?. ci 'aterialitatea lor pre6ent? (te'ati)'+ Bi relaDiile lor reciproce En )i)te' ()tructurali)'+$ 5entru a ieBi din i'pa)ul concepDiei antropolo-i6ante. )pre e:e'plu. prin e:tra-erea in>arianDilor co'uni literaturilor europene. 9uncDii+: anali6a )tructural? En de)cendenDa lui 5ropp% anali6a rituali)t? din Bcoala lui Jalter . punEndu-le En 1 9uncDie de realitatea. ar4etipolo-ia de>ine o BtiinD? i'anent? a culturii$ Ar4etipolo-ia cultural? poate 9i la rEndul ei E'p?rDit? En dou? direcDii.depla)ea6? de pe planul potenDialit?Dii )u*iecti>e pe planul actuali6?rilor concrete. Bi un uni>er)ali)' 'oderat.ernant Bi <$ Detienne$ Deconectat? de la 'eta9i6ic? Bi de la p)i4olo-ie (indi>idual? )au colecti>?+. )a>antul pune Entre parante6e judec?Dile >i6End reali/ tatea ontolo-ic? )au 'etap)i4ic? a 9i-urilor ar4etipale Bi Encearc?. po6iDia 'oderat? 'ani9e)t? o 'ai 'are prudenD?$ Ea re9u6? )? lucre6e cu ta*louri -enerale. etnice. e>oluDia. 'ite'e.omo religiosus de9init de <ircea Eliade -EndeBte Bi acDionea6? En 9uncDie de un )i)te' de 'ituri Bi de le-ende etiolo-ice. din tea'a de a nu pierde di9erenDele )peci9ice Entr-un -en co'un unic$ 5entru co'parati)tul 'oderat. pe de o parte. par'enidiene. i )e poate apoi dedica cEte un )tudiu 'ono-ra9ic. de)9?Boar? un ade>?rat ta*el )inoptic al )i'*olurilor prin care -Endirea reli-ioa)? con9i-urea6? i'a-inea lu'ii$ La rEndul )?u.la-a. dar continu? )? Ei pri>ea)c? drept niBte con)tante -eneral-u'ane$ De'er)urile care Din cont )i de reproBul de -enerali6are ile-iti'? EBi propun )? pre6er>e )peci9icitatea ar4etipurilor En 9uncDie de conte:tul lor i)toric Bi cultural. care are drept )cop ela*orarea unei ar4etipolo-ii -enerale a culturii u'ane. ana'or9o6ele. loan 5etru Culianu i'a-inea6? 9a'ilia )ectelor Bi Bcolilor -no)tice ca un ar*ore 9ractalic. )? taie cordonul o'*ilical ce lea-? in>arianDii de contrap?r-Dile lor p)i4olo-ice. En co'parati)'ul actual )e En9runt? un uni>er)ali)' radical. acea)t? a*ordare Frelati>i6ea6? >ala*ilitatea 9or'elor )en)i*ilit?Dii Uc9$ OantV. 'ani9e)tate prin opere$ Dup? cu' )pune . printr-o reducDie eidetic+. En care 9iecare )i)te' repre6int? cEte o con9i-uraDie )peci9ic? a unui nu'?r re)trEn) de in>arianDi$ Gno6ele. 9iecare >i6iune a)upra lu'ii are o ecuaDie )peci9ic? Bi ireducti*il? de ar4etipuri$ 5entru a . a unei culturiF$ CEnd )Ent e:a'inate ar4etipurile unei 'iBc?ri culturale. de cealalt?. a 9o)t ne>oie ca 9eno'enolo-ia. o 9or'? retoric? )au o )pecie literar?. En acelaBi )en). ca entit?Di )upu)e in9luenDelor )i relaDiilor En conte:t$ #. ca niBte e)enDe )tatice. 9?r? )? le proiecte6e a)upra Entre-ii culturi u'ane$ E)te >or*a aBadar de @di'en)iunea de uni>er)alitate care i )e concede ar4etipului: #$ $ total? (a*ordare care >i6ea6? cultura u'an? ca 9eno'en -lo*al+% #$"$ parDial? (a*ordare care ur'?reBte )inte6e En 'od pro-ra'atic parDiale )i i)torice+. 9ie ea o idee )au un concept poetic. ce po>e)te)c modelele e'emplare de co'porta'ent o9erite de 6ei Bi de eroi in illo tempore# Tratatul de istorie a religiilor. rite'e. punEnd Entre parante6e tri'iterile la realitatea e:terioar?. diacronic Bi i)torici)t$ #$ $ En uni>er)ali)'ul radical poate 9i Encadrat? 4er'eneutica lui <ircea Eliade$ Ca *un 9eno'enoloal e:perienDei reli-ioa)e. )? deduc? 'odelul paradi-'atic al i'a-inarului reli-io)$ . )incron Bi tipolo-ic. declinul Bi di)pariDia etc$ (e:e'plar? En ace)t )en) e)te -iografia ideii de literatura)# Ceea ce En)ea'n? c? ace)te univer$ salia ale i'a-inaDiei arti)tice nu )Ent concepute ri-id. 'eta'or9o6ele. a)iatice. a9ricane etc$ Iiec?reia dintre ace)te con)tante. ca >ariante o*Dinute prin actuali6area uneia )au alteia din >alorile unui 9a)cicol de pre)upo6iDii teolo-ice$ En 'od )i'ilar. circu')cri)? Bi de)tul de preci) deli'itat?. En do'eniul literaturii$ Nort4rop Ir3e proiectea6? o anatomie a criticii. propedeutic? la 'onu'entala Istorie a credin*elor si ideilor religioase."$ En contra)t cu uni>er)ali)'ul radical. di9u6iunea. 9ie arnEn-durora dintre reproBurile adu)e ar4etipolo-iei p)i4olo-ice (lip)a de autono'ie Bi -enerali6area a*u6i>?+$ De'er)urile intere)ate doar de autono'ia ar4etipului cultural aBa6? in>arianDii Entr-o per)pecti>? 9eno'enolo-ic?. un 'ite' )au un 'oti>. creBtini)'ul Bi ere6iile i)torice pot 9i dedu)e En 'od a:io'atic. Bi )tructurali)'ul. nu )e 'ai caut? )ur)ele lor >irtuale. un ade>?rat ta*lou al in>arianDilor ce )e re-?)e)c En 9ili-ran En toate operele literare EncepEnd cu antic4itatea. dup? cu' d? r?)pun) 9ie doar pri'ului. i)toria reli-iilor e)te do'inat? de trei direcDii care re9u6? En 'od pro-ra'atic )? dea o di'en)iune aprioric? (antropolo-ic?+ con)tantelor pe care le de-aj? (i'a-ini )i )i'*oluri.

po6iDia -enerali)t? Bi po6iDia indi>iduali)t? nu )e e:clud. uni>er)alul poate 9oarte *ine )? 9ie -Endit prin indi>idual$ =tili6End punctul de >edere -eneral. capa*il? )? )urprind? )peci9icul lor rena)centi)t$ Dac? dori' apoi )? l?r-i' cercetarea )i )? ur'?ri' e>oluDia lor ulterioar?. ace)tea tre*uie in)erate En reDeaua cultural? care le )ecret? Bi le d? o anu'it? coloratur? Bi tonu)$ =n 'odel de panora'are a *opoi$loT unui anu'it curent (literatura 'edie>al? )cri)? En li'*a latin?+ El repre6int? )tudiul lui E$ R$ Curtiu). tr?)?turile con)tante de cele accidentale$ Re)pectEnd punctul de >edere indi>idual. En >ederea recuper?rii Bi >alori9ic?rii culturilor e:centrice. ri)c? )? duc? la ni>elare Bi di)tru-ere de criterii atunci cEnd nu 'ai e)te aplicat la ni>elul culturilor. ce e'er. )? )pune' cu Teu)$ La rEndul ei.En RenaBtere$ Ele au 9?cut o*iectul atEt al te'atolo-ici. punct al ideolo-iei Fcorectitudinii politiceF. o parte. cEt )i al 'or9olo-i)'ului$ N?)cut? la )9ErBitul )ecolului trecut. En pro9ilul unei opere. tipul donjuane)c cuprinde toate 9i-urile de )educ?tori. nu e:i)t? culturi 'ai co'plete. ci la cel al co'par?rii operelor indi>iduale$ A' )? dau un e:e'plu a)upra po)i*ilit?Dii de a co'*ina per)pecti>a radical? cu cea 'oderat?. En ciuda )i'patiei autorilor 9aD? de per)onajele lor. )piritul 9au)tic ar caracteri6a. Don Huan )i Iau)t tre*uie. ce nu poate 9i con9undat? )au proiectat? a)upra altor >i6iuni$ ApariDia 9i-urilor lui Don Huan )i Iau)t e:pri'? Entoarcerea eroti)'ului Bi a 'a-iei p?-Ene. )pre e:e'plu cele orientale$ Nu e)te 'ai puDin ade>?rat c? 'ulticulturali)'ul. care 'ilitea6? pentru p?r?)irea *aricadelor canonului occidental. din 'o'ent ce. a*ordaDi dintr-o per)pecti>? co'parati)t? 'oderat?. -enerali6Endu-l tot la un tip p)i4olo-ic$ La 9el @cu )piritul donjuane)c (aBa cu' El i'a-ina)e deja OierKe-aard+. *a6at? doar pe un criteriu tipolo-ic. 'arcat? de co'ple:e de )uperioritate 9aD? de culturile Fpri'iti>eF$ Iiecare dintre culturile u'ane e:pri'? co'plet Bi e9icient o anu'it? )ocietate. EncEt e)te )uper9luu ca ace)tea )? 9ie co'parate ca F>aloareF$ Re6ultatul *ene9ic al ace)tei atitudini e)te Fco'parati)'ul 'ilitantF al unui R$ Etie'*le. Enainte de toate. pe de 8 . cercetarea co'parati)t? Findi>iduali)t?F cE)ti-? un criteriu ce Ei per'ite )? di)tin-? 'ai uBor. cea 7ccidental?$ Din per)pecti>a ar4etipolo-iei culturale. Don Huan )i Iau)t )Ent niBte apo)taDi.EnDele-e >iaDa (de)tinul+ ar4etipurilor. e)te nece)ar )? adopt?' o per)pecti>? co'parati)t? capa*il? de a di)tin-e atEt in>arianDii cEt Bi di9erenDele pe care 9iecare epoc? Bi curent ce au adoptat ace)te 9i-uri le i'pun per)onajelor$ 5entru . cu' crede OierKe-aard. Bi ar4etipolo-ia cultural? )i 'or9olo-ia culturii. nici 'or9olo-ia nu e)te capa*il? )? )urprind? )peci9icul cultural al unui 'it. . cu' e)te cel 9au)tic. dup? Spen-ler.aroc etc$+ )Ent re)i'Dite ca li'itati>e. En lip)a ace)tuia. tendinDa 9iind de a*andonare a tipolo-iilor pe curente (>e6i )pre e:e'plu Fde)p?rDireaF lui Hean Rou))et din O ultim+ privire asupra -arocului). 'ai pro9unde. cu' )e EntE'pEa En etnolo-ia de la Enceputul )ecolului. 'ai reali6ate. 'ai >aloroa)e decEt alte culturi. Iau)t nu e)te )piritul *ur-4e6 En)etat de acDiune Bi cunoaBtere. e:e'plu ce per'ite o 'ai *un? di)tincDie Entre ar4etipolo-ia cultural? Bi te'atolo-ic. creaDiile )i'pto'atice ale unei >i6iuni de)pre lu'e )peci9ice. En )pecial ale *a)'elor. a'Endoi )Ent e:pre)ia con9lictului dintre pul)iunile Fp?-EneF ce )e Entorc la )upra9aD? )i )upraeul FcreBtinF care le culpa*ili6ea6?$ Din cau6a acea)ta. din Encerc?rile 9olcloriBtilor de a )i)te'ati6a te'ele Bi 'oti>ele culturii populare. En acea)t? direcDie )e En)criu de alt9el toate cercet?rile care EBi propun )? deli'ite6e poetica Bi in>arianDii unui curent. cele dou? 9i-uri )Ent. En ulti'? in)tanD?. En ulti'ii dou?6eci de ani. atEt la Tir)o de <olina cEt Bi la <arloWe. EncepEnd. al unei 'iBc?ri )au al unei epoci. dup? cu' o*)er>? Adrian <arino. cercetarea co'parati)t? F-eneraEi)t?F e>it? eurocentri)'ul Bi tentaDia de ierar4i6are a culturilor$ 5entru ar4etipolo-ul culturali)t. 'iBcare )au -rupare literar?$ <ai 'ult. prin ur'are. pEn? Bi ace)te a*ord?ri tipolo-ice parDiale (de)pre RenaBtere. <anieri)'. cu' )u)Dine Spen-ler$ La ori-ine. te'atolo-ia pre'er-e ar4etipolo-ia cultural?$ Ceea ce Ei lip)eBte e)te un criteriu )tructural )i 9uncDional )u9icient de puternic care )?-i per'it? )? deli'ite6e cronolo-ic te'ele. Literatura european+ )i "vul Mediu latin. de cealalt?$ E)te >or*a de 9i-urile lui Don Huan )i Iau)t. care )9ErBe)c prin a 9i tErEDi En in9ern de apariDii de'oniace$ Dac? dori' )? pune' corect pro*le'a. Entr-o con9i-uraDie )peci9ic?. o Entrea-? cultur?. cea a RenaBterii. te'atolo-ia are tendinDa de a proiecta Bi re-?)i te'a re)pecti>? pretutindeni unde apar te'e )i'ilare$ Dup? te'atiBti. )pre e:e'plu. re9ulate ti'p de pe)te un 'ileniu de teolo-ia Bi 'orala creBtin?$ 5entru a EnDele-e pro9ilul ori-inal al ace)tor per)onaje e)te nece)ar )? )e Din? )ea'a de jocul dintre )upra9aD? )i pro9un6i'e )peci9ic RenaBterii$ Don Huan nu e)te principiul ro'antic al eroti)'ului 'u6ical.

!8/% ErWin 5ano9)K3. Sc4ocKen . Timaios. Ed$ =ni>er). Declinul Occidentului# 3c%i*+ de morfologie a istoriei. )u* c4ipul lui Ciprian. Bi de p)i4ocritic? )i p)i4anali6?. !.c? e:plicaDia 'itolo-ic? e)te o amplificare a interpret?rii p)i4olo-ice$ Critica literar? ar 9i a)t9el En)oDit? de 'itocritic? Bi 'itanali6?.% "$ I$ Oant."% C$ G$ Hun-. !!1% C$ Oeren3i. Ed$ <eridiane. Ed$ <eridiane.ooK). "leusis# 2rc%et1pal Image of Mot%er and Daug%ter. .ucureBti. )e do>edeBte a 9i un in)tru'ent 4er'eneutic ideal pentru di)cliplina En )u9erinD? a co'paraDia-'ului$ Cercetarea ar4etipal? per'ite anali6a di9erenDiat?. !!#% Ieli: . NeW YorK. la o Fre6u'areF a literaturii co'parate Entr-o teorie a literaturii$ Ar4etipolo-ia cultural? dep?BeBte En ace)t 9el incon>enientele te'atolo-ici$ Ea nu )e 'ai li'itea6? la a in>entaria recurenDa Bi di9u6iunea te'elor.ucureBti. Ed$ =ni>er). .&% C$ Jol99lin. de cealalt?$ Anali6a literar? poate 9i aBe6at? Entre >oletele a dou? o-lin6i critice co'ple'entare. un 'a. En ro'anti)'. !.ucureBti.% Ide'. LeB Edition) de <inuit. !. 2erul si visele# "seu despre imagina*ia mi)c+rii. . !80% Lucian . Ed$ =ni>er). 3tructurile antropologice ale imaginarului. Ed$ =ni>er).ucureBti. .ucureBti.% Ga)ton . $ 5laton. Ed$ Ani'a. a 9iec?rei >i6iuni de)pre lu'e.ucureBti. Ti'iBoara. Ed$ <iner>a. de cealalt?$ Ar4etipolo-ia ar putea En ace)t 9el )? preia rolul de )ucce)or 4er'eneutic al po6iti>i)'ului. ar4etipolo-ia EBi propune )? )coat? En relie9 i'a-inile )i'*olice Bi 'iturile colecti>e ale 9iec?rei culturi )i curent. !!1% C$ G$ Hun-..ucureBti. 5ari). Ed$ =ni>er). earta /niversa$liilor# De la &laton la sfirsitul "vului Mediu. Ed$ A'arcord. do-'a creBtin? cen6urea6? i'a-inarul p?-En. Ed$ A'arcord. !0/% 7)Wald Spen-ler. En con)en) cu preceptele Contrare9or'ei. !!0% Gil*ert DurAnd. Ideea# ontri(u*ie la istoria teoriei artei. . !!. al c?ror de'oni)' e)te recuperat )i i'pu) En lu'in? ca un principiu a9ir'ati>$ Xi aBa 'ai departe$ Iar dup? ace)te anali6e parDiale ()au *io-ra9ii ale unor ar4etipuri+ )e poate opera )i o )inte6? -lo*al? ()au o poetic? a ace)tor ar4etipuri+$ E:tra-erea in>arianDilor )i a )tereotipilor literaturii europene )i uni>er)ale ar duce.ucureBti. Miturile lui . . Termenii filozofiei grece)ti. !0. . ci titani En>in-?tori. ci un li*er cu-et?tor% pentru )piritul *aroc al lui Calderon. Ed$ XtiinDi9ic?.ucureBti. !8/% Ide'. . &uterea sufletului (1$ >oi$+. &si%analiza focului. !. Bi. &rincipii fundamentale ale istoriei artei# &ro(lema evolu*iei stilului 0n arta modern+. .la-a.eladi. . !!/% Ide'. )pectral?. ar4etipolo-ia 9ace po)i*il? ur'?rirea de)tinului 'odulat al 9iec?rei te'e$ Se poate )pune c? ar4etipolo-ia cultural? joac? la ni>elul i'a-inarului colecti> acelaBi rol pe care El joac? p)i4ocritica la ni>elul indi>idului creator$ ABa cu' C4arle) <auron ur'?reBte 'eta9orele o*)edante )i 'itul per)onal al 9iec?rui )criitor. En Opere . a'pli9icEnd Bi con9erind un a)pect or-anic de'er)ului co'parati)t$ -i(liografie orientativ+.ucureBti. Ed$ XtiinDi9ic?. . !!#% Ari)totel. 5rinceton =ni>er)it3 5re)).ucureBti. 2(strac*ie )i intropa$tie. C$ Oeren3i.ucureBti.u99iere. En Opere.con>ertit la )9inDenie Bi 'artiriu. !0/% . !. pe de o parte. !!0% Iranci) E$ 5eter).II. Iau)t de>ine. EnDele) ca o renaBtere a RenaBterii ce reuBeBte pentru pri'a oar? )? dea e:pre)ie co'plet? tuturor 9anta)'elor re9ulate ale inconBtientului european. !0!% Ide'. ci le inte-rea6? En con9i-uraDii culturale )peci9ice. !!8% J$ Jorrin-er. pe de o parte. !ecioara divin+ (Introducere 0n esen*a mitologiei). . . Ed$ =ni>er).ac4elard.ucureBti. Dion1sos# 2rc%e$t1pal Image of Indestructi(le Life.. care le e:plic? -ene6a. . la care. Trilogia culturii. Ed$ =ni>er). Ed$ =ni>er). con9or' ideii lui Hun. !8!% Ern)t Ca))irer. La p%ilosop%ie des formes s1m(oliques (# >oi$+. &+m0ntul si reveriile voin*ei. Ti'iBoara. interrelaDiile )i tran)9or'?rile$ 5rin acea)ta. Craio>a. Don Huan Bi Iau)t nu 'ai )Ent niBte titani En>inBi. pe *a6a c?reia pre-?teBte o anali6? -eneral? )i )ta*ilirea unei -ra'atici a literaturii uni>er)ale$ A>End -rij? )? )urprind? con9i-uraDia )peci9ic? 9iec?rei >i6iuni arti)tice. dar Bi nucleul in>ariant care )e perpetuea6? prin epoci Bi )paDii./% Alain de Li*era. dup? Adrian <arino. Ed$ Cu'anita). En ulti'? anali6?. 2pa )i visele# "seu despre imagina*ia materiei.)piritul cla)ic al lui <oliere. opilul divin.ucureBti. cele trei accepDiuni ale ter'enului de ar4etip pot 9i 0 ! co'*inate Entr-un de'er) co'ple: Bi )trati9icat$ 5e trunc4iul accepDiunii culturale ()peci9ic? literaturii co'parate+ pot 9i -re9ate interpret?rile 'eta9i6ice. !!1% C$ G$ Hun-. Don Huan nu 'ai e)te un apo)tat.% Leo Iro*eniu). &aideuma# 3c%i*+ a unei filosofii a culturii (2specte ale culturii si civiliza*iei africane).ucureBti. >oi$ !. ale Entre-ii u'anit?Di$ En plu). la care RaDiunea tinde )? Enlocuia)c? credinDa. pro9ilul. Ed$ FHurnalul literarF. Editura Acade'iei R$5$R$. Metafizica. Ed$ .omer si g0ndirea greaca. 0n lumea ar%etipurilor. cea 'eta9i6ic? )i cea antropolo-ic?. . )i cele p)i4olo-ice. ritica ra*iunii pure.

ca o a:io'? ce )er>eBte la identi9icarea )i de9inirea celorlalte )tructuri Bi 'ani9e)t?ri p)i4ice$ Acea)t? prioritate 'etodolo-ic? atra-e ur'?toarea con)ecinD?."% Adrian <arino.denu'eBte prin li*ido ener-ia p)i4ic? En -eneral$ El de)e:uali6ea6? li*idoul Bi reali6ea6? un 'oni)' pul)ional. 9iind utili6at ca un in)tru'ent interpretati>. pentru a ur'?ri tran)9or'?rile li*idoului. Hunde)coper? c? ace)tea utili6ea6? acelaBi )u*)trat i'a-inar ca toate 'arile 'ituri Bi creaDii ale lu'ii.&% <ircea Eliade. !. a)t9el EncEt 'arile epo)uri 'itice >or 9i citite ca e:pre)ia unor traiecte pul)ionale ale li*idoului$ En ! .)u*linia6? condiDia lor 9anta)'atic?. . omparatism si teoria literaturii. co'un Entre-ii u'anit?Di$ CreaDiile )pirituale ale o'enirii )Ent pu)e Entr-un paraleli)' *iuni>oc cu 'ecani)'ele p)i4ice. )pre e:e'plu. Hun.con)u'a ruptura )a de Ireud prin pu*licarea )tudiului Metamorfoze )i sim(oluri ale Li(idoului# Aici apar En e'*rion toate 'arile te'e din care )e >a con)titui aparatul conceptual al p)i4olo-iei analitice j un-i ene$ Anali6End 9anta)'ele unei paciente. ea FcolorEndu-)eF En 9uncDie de o*iectul En care e)te in>e)tit?$ 7 alt? ino>aDie. Hun. -iografia ideii de literatur+ (/$ >oi$+. care >a 9i adoptat? Bi de p)i4anali6?. 2r(orele gnozei# Mitologia gnostic+ de la cre)tinismul timpuriu la ni%ilismul modern. En con)ecinD?. !!0$ 7EDI5 . Ireud a de9init con9i-uraDia de *a6? a p)i4i)'ului u'an$ El a >?6ut En le-enda lui 7edip un 'it ori-inar. En cel de-al doilea nu r?'Ene altce>a 'ai 'ult de 9?cut decEt o e:plicitare Bi o punere En lu'in? a nuanDelor unui )en) 'ani9e)t$ 5entru a interpreta 'itanalitic le-enda. calitatea lor de . e)te ne>oie de o )c4i'*are a cadrului teoretic.amlet de S4aKe)peare )au a !ra*ilor 4aramazov de Do)toie>)Ki (aBa cu' a 9o)t Entreprin)? de Ireud+. 5ari). . Tratat de istorie a religiilor.ucureBti. Ed$ 5oliro'.#$ Ern)t Ro*ert Curtiu). el >a 9olo)i de acu' Enainte 'aterialul 'itic ca un in)tru'ent de a'pli9icare a 9anta)'elor indi>iduale. Ed$ =ni>er). a)t9el EncEt triun-4iul oedipian )? de>in? anali6a*il$ 5)i4olo-ia analitic? ela*orat? de Hun. . do'niBoara <iiler. Ed$ Cu'anita). de in)piraDie 9reudian?$ 5)i4i)'ul e)te >?6ut ca o )ucce)iune orientat? de )i)te'e. . Ed$ Ne'ira. concurenDa cu tat?l+ din triun-4iul 'a'?-copil-tat?. de de)coperire a unui )en) Enci9rat ()au ca'u9lat+. !!0% C4arle) 5aul <auron. . aparent parado:al?: En para'etrii p)i4anali6ei. Literatura european+ si "vul Mediu latin. Cluj. !8#% Gil*ert DurAnd. a9lat? la con9luenDa dintre concepDia 9reudian? Bi ar4etipolo-ia de 'ai tEr6iu a lui Hun-. '? >oi )er>i pentru a interpreta En )pirit jun-ian 'itul lui 7edip$ E>oluDia li*idoului e)te tratat? de Hun. Ed$ Ne'ira. )u)DinEnd c? ener-ia p)i4ic? are o ori-ine unica Bi are un a)pect neutru. ter'en prin care Hun. !!"% loan 5etru Culianu. deci6ie care i'plic? po)tularea unui inconBtiMnt colecti>. Li*rairie Ho)e Corti. con)t? En a prezenta )cenariul pie)ei$ Din cau6a condiDiei a:io'atice acordate de Ireud naraDiunii oedipiene.ucureBti. Ed$ =ni>er). care >ede En li*ido ener-ia pul)i-unii )e:uale. !. Entr-o ordine deter'inat? onto-enetic$ Succe)iunea de o*iecte p)i4ice En care li*idoul )e in>e)teBte pro-e)i> ar 9i ur'?toarea: Li*ido P )Enul 'atern P 'a'a P tat?l P Uunc4iulV P U)oraV 6 )oDia P )i'*olurile culturale$ Spre deo)e*ire de Ireud. !!0% " Nort4rop Ir3e.Entr-o concepDie topic?.Entre 'itanali6? Bi p)i4ocritic? Co'ple:ul 7edip e)te ecuaDia nuclear? a p)i4anali6ei$ 5rin relaDiile )peci9ic oedipiene (atracDia 9aD? de 'a'?. Des metap%ores o(sedantes au m1t%e personnel# Introduction + la &s1c%ocritique. pe care pul)iunile li*idinale le )tr?*at pro-redient. Hone) )au DrieK >an der Sterren+. 2natomia criticii. con)t? En a interpreta co'porta'entul per)onajelor c?utEnd En 9ili-ranul operelor )cenariul oedipian$ 5)i4anali6a (Bi 'itanali6?+ lui Oedip 5ege de So9ocle (aBa cu' a 9o)t condu)? de Ireud. un pattern care 'odelea6? >iaDa l?untric? a copilului$ <itul lui 7edip deDine prin ur'are En doctrina lui Ireud o pree'inenD? 'etodolo-ic?. IaBi. !iguri mitice )i c%ipuri ale operei# De la mitocritic+ la mitanaliz+.ucureBti. !!l-l!!0% Ide'. o )c4e'? de )or-inte 9reudian?$ De acea)t? )c4e'?. Hunnu ela*ora)e Enc? 'odelul ar4etipal al inconBtientului Bi 9olo)ea. En )c4i'*.ucureBti.o9er? un punct de re9erinD? e:terior ideal pentru o a)e'enea Entreprindere$ "# $ 5role-o'ene En ! .amlet Bi Oedip 5ege )ea'?n? cu di9erenDa dintre conDinutul 'ani9e)t Bi conDinutul latent al unui >i)$ En ti'p ce En pri'ul ca6 a>e' de Entreprin) un de'er) 4er'eneutic. di9erenDa dintre .ucureBti. 'itul oedipian nu poate 9i anali6at$ =n in)tru'ent 9olo)it ca in)tru'ent pentru propria anali6? cade )u* ri)cul tautolo-iei$ 5)i4anali6a (Bi 'itocritic?+ lui . Ed$ Dacia. con)t? En tratarea ace)tor o*iecte drept imago$uri.

cel patern. care repre6int? )u*)tituDi )i'*olici ai o*iectului )e:ual.iaDa p)i4ic? a copilului )e con9i-urea6? En relaDie cu ace)te imago$7m -enerate )u*iecti>. care joac? acelaBi rol educati> ca Bi tat?l. di>er)ele tipuri de 9i:aDie ar putea 9i e:e'pli9icate prin ur'?toarele per)onaje literare: 7edip e)te *locat a)upra imago$ului 'atern. care are natura unei per)oane.- . iar =lric4 =ntel (din Omul f+r+ 0nsu)iri al lui Ro*ert <uBii+ e)te 9a)cinat de imago$ u7 9ratern. are loc o nou? e>oluDie$ Se:uali6area li*idoului deter'in? in>e)tirea lui Entr-un nou imago. )tructu"/ rate pe principiul e:o-a'iei. ipo)ta6iat 'itic En 9i-ura 'arelui 6eu uranian. Fpul)iunea de ali'entareF$ Ne>oile nutriti>e duc la )ta*ilirea unei relaDii de o*iect orale a copilului cu )EnuE 'atern$ Dup? cu' >a ar?ta . e)te un )u*)titut )i'*olic al actului )e:ual% producerea 9ocului prin 9recare (Bi te4nica En -eneral+ e)te un )u*)titut al 'a)tur*?rii$ 5ro'eteu care 9ur? 9ocul pentru a aduce oa'enilor 'eBteBu-urile )i'*oli6ea6? dup? Hun)u*li'area li*idoului )e:ual En acti>itate cultural?$ Cu' actele )u*)tituti>e nu produc En)? o )ati)9acDie real?. En unele ca6uri. de acu' Enainte. En )pirit p)i4analitic. co'ple:ul 7edip e)te e>itat. *?iatul EBi >a lua drept 'odel imago$u7 patern. ace)ta e)te per)oni9icat ca un -ea'?n i'a-inar$ Acea)t? per)oni9icare per'ite depla)area ener-iei p)i4ice de la o*iectul parDial repre6entat de )En la un o*iect total. En care tat?l ia c4ipul unui concurent ce Ei inter6ice copilului acce)ul la 'a'?. dup? Claude Le>3-Strau)). al iu*itei. el EBi reorientea6? o parte din ener-ia p)i4ic? a)upra unor acti>it?Di creatoare$ Li*idoul e)te rein>e)tit En o*iecte culturale. imago$u8 patern$ Acu' )e con)tituie triun-4iul oedipian. EnDele) ca o 9ecundare a -liei. cel 9ra"1 tern etc$ nu )e re9er? prin ur'are la per)oana real? a 'a'ei. E'piedicEnd 'aturi6area$ TEn?rul )au *?r*atul ale c?rui pul)iuni r?'En dirijate a)upra uneia din 9i-urile anterioare ale e>oluDiei )ale p)i4ice nu poate de6>olta o relaDie a9ecti>? nor'al? cu o 9e'eie.ion. odat? cu apropierea pu*ert?Dii. imago$imie pot 9i En contradicDie cu caracterul per)oanelor reale core)pun6?toare (imago$u7 unei F'a'e teri*ileF poate )? core)pund? unei 'a'e reale indi9erente+% de a)e'enea. )u* a'eninDarea ca)tr?rii$ 5ro4i*iDia ince)tului deter'i-t na ruperea eului in9antil de )u* in9luenDa imago$ului 'atern. un )u*)titut al >iitoarei i'a-ini a iu*itei$ En preaj'a pu*ert?Dii. de alt9el+. tr?ind o iu*ire 9araonic? cu )ora )a$ En )9ErBit. imago$urile )Ent a'*i>alenDe.corelea6? imago$urile unor tipolo-ii 'itice. rolul de i'a-ine e:e'plar? >a putea 9i trecut de la imago$ u7 patern la cel 9ratern$ =n 9rate 'ai 'are )e >a con)titui En 'odelul 'a)culin pe care *?iatul Encearc? )?-l i'ite% o )or? 'ai 'are >a 9i la Enceput un )u*)titut 'atern.Frepre6ent?ri inconBtienteF$ Imago$ul 'atern. iar 'ai apoi. tat?lui. a 5?'Entului-<u'?. din care ne naBte' Bi care ne 4r?neBte pe toDi$ Entr-un )tadiu ulterior. per)onajele lui Oa9Ka (Bi )criitorul En)uBi+ nu )e pot c?)?tori En 'od nor'al din cau6a prepotenDei imago$ului patern. En unele culturi pri'iti>e. in)ati)9acDia El >a 9ace pe o' )? pro-re)e6e din de)coperire En de)coperire. aratul (Bi a-ricultura En -enere+. prin Enlocuirea tat?lui de c?tre unc4iul patern. ci la i'a-inile interioare pe care le are copilul a)upra ace)tor in)tanDe$ Dac? p)i4anali6a 9reudian? pune accentul 'ai de-ra*? pe proce)ul de introiecDie a 9i-urilor reale (deBi Ireud ajun-e )? >or*ea)c? Bi de)pre F9anta)'e ori-inareF+. dup? ce tEn?rul *?r*at a Enceput o >iaD? )e:ual? nor'al? (cel 'ai ade)ea prin contractarea unei c?)?torii+. En >i6iunea din ! a lui Hun. 9ratelui etc$. 9uncDiile ci>ili6atoare )e de6>olt? pe cana>aua 9uncDiei )e:uale$ Spre e:e'plu. al Du'ne6eului tran)cendent. eul tEn?rului tre*uie )? )e 9i eli*erat de )u* tutela /Wa-o-urilor parentale. Entre care Ireud tratea6? ca 9actor pri>ile-iat 9oa'ea. tar? )? 9ie En)? la 9el de pro*le'atic in>e)tit a9ecti>.)u*linia6? calitatea Enn?)cut? a i'a-inilor Bi proce)ul de proiecDie a lor a)upra per)oanelor reale$ . al )oDiei$ 5entru a )ta*ili o a)e'enea relaDie de o*iect )e:ual?. Tat?l di>in vs# c?pc?unul etc$+$ 5ri'ul imago En care )e in>e)teBte li*idoul copilului e)te deter'inat de pul)iunile )ale de autocon)er>are. la imago$ul 'atern$ IuncDia nutriti>? e)te )u*ordonat? relaDiei pri>ile-iate cu 'a'a. co'uniunea )i'*iotic? dintre copil Bi 'a'? >a 9i )9EBiat? de apariDia unui al treilea o*iect 'ental. cel al 9e'eii. a)t9el EncEt. pe *a6a 9anta)'elor inconBtiente$ Hun. c?. Hun. iar 'ai tEr6iu le >a )u*ordona ar4etipurilor$ <ai tre*uie ad?u-at c?$ )upunEndu-)e unor ne>oi p)i4ice Bi nu criteriului coincidenDei cu realitatea. la 9el cu ar4etipurile.(conte)ta*il?. al c?rei imago e)te ipo)ta6iat En 'ituri En 9i-ura <arii TeiDe telurice. )? )e 9i indi>iduali6at$ 7rice 9i:aDie prelun-it? pe un imago de>ine 'aladi>?. putEnd 9i >alori9icate di9erit En 9uncDie de conte:tul p)i4ic (<area <a'? vs# 'a'a teri*il?. 9iind a-entul ci>ili6aDiei u'ane$ .

En )c4i'*. Entr-o eli*erare a li*idoului Bi En continuarea e>oluDiei$ Hun-. cu Fc?dereaF% pentru Hun-. )upunEndu-le la ceea ce Hun. dar nu pentru pentru a le reduce. deoarece de la pu*ertate Encoace pul)iunile ace)tuia )-au )e:uali6at$ De aceea. )pre deo)e*ire de Ireud. o e:perienD? a tene*re".din >oca*ularul lui Ireud. E'piedicEnd re-re)ia$ Spre e:e'plu. recuperarea ori-inilor$ Dru'ul )pre E'plinire nu nu'ai c? nu e)te pur a)cen)ional.in)i)t? En )c4i'* a)upra re-re)iei >oluntare. cel de al doilea. u'*ra. )c4e'a unui regressus c?tre imago$ul 'atern. eul )e recentrea6? En )ine. pe care Hun. deci o co*orEre Bi o ilu'inare a co'ple:elor inconBtiente$ Ireud concepe 9i:aDia Bi re-re)ia ca pe o *locare a li*idoului En dru'ul )?u pro-redient. )i i'punerea unuia deter'in? di'inuarea )au )upri'area celuilalt. Fa)cen)iuneaF. En )c4i'*. *?trEnul EnDelept+. o atin-ere a atotpotenDei Bi i'ortalit?Dii$ Ceea ce nu En)ea'n? c? re-re)ia nu i'plic? di9icult?Di Bi pri'ejdii$ Reacti>area unor co'ple:e dep?Bite ri)c? Entotdeauna )? 9i:e6e En 'od 'aladi> li*idoul a)upra ace)tora% de aceea. Hun. En )c4i'*. te4nicile 'i)tice Bi e:tatice o re)i't ca pe o apoteo6?. de reconectare a eului alienat prin )u*li'?ri )ucce)i>e la i6>orul ener-iei p)i4ice$ 9uesta 'i)tic?. dar. pentru Ireud e>oluDia.tra)eul li*idoului. 'itolo-ia. e>oluDia nu )e poate de)?>ErBi 9?r? a include la un 'o'ent dat re-re)ia. Huni'a-inea6? in)tanDele p)i4ice En ter'eni de co'ple'entaritate$ Dac? En concepDia )c4i6o'or9a a lui Ireud opuBii )e e:clud. pentru Hun)inele e)te centrul Entre-ului p)i4ic. iar 9iinDa u'an? do*EndeBte acea plenitudine pe care reli-ia. c?reia Ei atri*uie o >aloare inte-ratoare$ Ea e)te o 9or'? de Entoarcere la )ur)ele li*idoului. En linii 'ari. tran)9*r'End c4ipul 'a'ei protectoare En c4ipul unei 'a'e teri*ile$ 5e acea)t? )c4e'? re-re)i>?. de la un )tadiu de6>oltat la unul re>olut. indi>idul tre*uie )? re9ac? ec4ili*rul ener-etic dintre conBtiinD? Bl inconBtient. pune En lu'in? o di9erenD? 'ajor? Entre concepDiile celor doi p)i4olo-i$ Ireud concepe re-re)ia ca pe un proce) ne-ati>% c4iar dac? nu d? Entotdeauna naBtere unor 9eno'ene p)i4opatolo-ice. ci pentru a le inte-ra Bi a le 9olo)i drept )ur)e de ener-ie$ Acea)t? re>alori6are a >ectorilor e>oluti>i Bi in>oluti>i )e corelea6? unei alte 'ari r?)turn?ri de accent pro>ocate de Hun. ea i'plic? o co*orEre de la un ni>el )uperior la unul in9erior. )e rupe tot 'ai 'ult de )ur)ele ener-iei p)i4ice Bi )e 'orti9ic?$ 5entru a o*Dine indi>iduaDia Bi a atin-e totalitatea p)i4ic?. di9erenDa dintre >i6iunea lui Ireud Bi cea a lui Hun. co*orEre ce per'i-te Entoarcerea la )tarea de e'*rion. dac? relaDia pruncului cu 'a'a nu e)te pri>it? de Hun-. e)te inco'pati*il? cu re-re)ia. rein>e)tirea >ec4ilor o*iecte p)i4ice )t? )u* )e'nul unor cen6uri.o re-?)eBte En toate 'iturile En care eroul Entreprinde o Oatdpacnc% siq d>tpo>.E>oluDia topic? pro-redient? a li*idoului e)te nu'it? de Hun. pe '?)ur? ce )e in9lea6?. En concepDia ciclic?. >oi Encepe prin a trece En re>i)t? 'ite'ele din care e)te concatenat de)tinul re-elui te*an. interdicDia ince)tului Bi co'ple:ul ca)tr?rii acDionea6? ca un 9iltru ne-ati> a)upra /'a-o-ului 'atern. >ede En )u*li'area continu? un 9actor de )terili6are a eului. eul care re-re)ea6? )pre )ine nu in>oluea6?. Entreprin)? En 'od deli*erat. ci nece)it? En 'od o*li-atoriu o de)cindere. ur'ea6?. c?ruia Ei e)te )upraordonat eul Bi )upraeul. dup? Hun-. re-re)ia poate 9i )u*ordonat? tendinDei pe care Ireud o nu'eBte. e:pediDia eroic? pe lu'ea cealalt? En c?utarea ne'uririi. al totalit?Dii 9or'ate de conBtiinD? Bi inconBtient$ Ca centru al conBtiinDei. re-e)taDia Bi renaBterea eroului$ Din punct de >edere 'etap)i4olo-ie. iar >indecarea con)t? Entr-o )par-ere a ace)tor *ariere. -enerali6Endu-l la Entre.)u*li'are. la li'it?.nu'eBte o a'pli9icare$ "$ A'pli9icare 'itanalitic? . ca tendinD? de reEntoarcere la )tadii pri'iti>e de or-ani-6are Bi. care.e)te cea dintre o >i6iune duali)t? Bi una 'oni)t?$ En ti'p ce Ireud concepe aparatul p)i4ic En ter'eni de perec4i opu)e (ulti'a perec4e conceptual? propu)? de el 9iind pul)iunea de >iaD? / pul)iunea de 'oarte+. En ulti'a )a teorie a)upra pul)iunilor (din Dincolo de principiul pl+cerii). a lui Hun-. la anor-anic$ AcceptEnd di'en)iunea pato-en? a re-re)iei in>oluntare. ci )e reinte-rea6? En )tructura )uperioar? care El En-lo*ea6?$ 5rin coniunctio cu celelalte co'ple:e inconBtiente (anima. En )c4i'* relaDia re-re)i>? a adultului cu imago$ul 'atern e)te una ince)tuoa)a. lor. pul)iune de 'oarte. opuBii )e co'pletea6? En crearea totalit?Dii$ Cu alte cu>inte. En ter'eni )e:uali. de de>iere a pul)iunii de la acti>itatea )e:ual? la acti>itatea intelectual?. "0 >oi analiza Bi le-enda lui 7edip$ 5entru acea)ta.En conceperea inconBtientului$ Dac? pentru Ireud )inele (id din al doilea )i)te' topic+ repre6int? palierul in9erior al p)i4icului. )?-Bi conBtienti6e6e co'ple:ele ar4etipale. care 'odi9ic? En ne-ati> tonalitatea lor a9ecti>?. dac? pri'ul p?)trea6? )en)ul iniDial. F4er'etic?F. Entoarcerea lui )pre co'ple:e 'ai >ec4i ale e>oluDiei e)te nu'it? re-re)ie$ A'Endou? conceptele )Ent preluate de Hun.

)pre e:e'plu.atra. pe un 'unte )?l*atic.&rofe*ia paricidului# 7racolul del9ic El pre>ine pe Laio) c?. ale) pe )ea'a >itejiei Bi a >irilit?Dii )ale$ En lu'ea 4o'eric? )i cla)ic?. e)te un omp%alos. En 9elul ace)ta. En lu'ea -reac?. unei judec?Di di>ine. a c?rei 9ecunditate era a)i-urat? de un 6eu )atelit. i'ediat la naBtere. iar dedicarea copilului )e'ni9ic? inte-rarea lui En co)'o)ul 9a'ilial. a di9erenDei 9aD? de 'edia u'an?% cu alte cu>inte. ci e)te e:pu) unor condiDii care Ei 9ac )upra>ieDuirea i'pro*a*il?$ El e)te En 9elul ace)ta )upu) unei ordalii. 9ie printrun Biretlic al loca)tei. el tre*uie Enlocuit rapid cu un re-e tEn?r. de natur? p)i4olo-ic-'oral?. el a)i-urEnd *o-?Dia )i 9ertilitatea 'a-ica a Entre-ului re-at$ De aceea. ace)ta >a 9i uci-aBul tat?lui )?u$ Enlocuirea prin 9orD? a unui )u>eran de c?tre ur'aBul )?u e)te o te'? cu o 'are recurenD? En 'itolo-ia -reac?$ 5recedentul e:e'plar )e con)tituie c4iar la ni>el di>in. ceea ce ar e:plica. pentru a )e e>ita i'puri 9i c ar e a. punerea lui )u* protecDia di>in?Dilor ce ocrote)c )tirpea Bi cetatea$ Copilul pe care tat?l )e decide En)? )? nu-l recunoa)c? e)te e:pu) Entr-o p?dure. care El 9olo)e)c pentru a-l pedep)i pe cel de)e'nat prin lo-ica ordaliei$ A>e' de a 9ace cu proiecDia re)pon)a*ilit?Dii 9aptelor indi>iduale a)upra in)tanDelor di>ine: 7edip nu e)te un copil ce )e r?6*un? E'potri>a tat?lui per)ecutor. la o r?)cruce de dru'uri. 'enit unui de)tin de e:cepDie$ Nu'eroBi eroi 'itici Bi le-endari. A'9ion. )i'*ol al 6eiDei Ce)tia. 9iind Enl?turaDi din co'unitate. ci acDionea6? ca un in)tru'ent En 'Einile 6eilor. ci un e:ecutor in>oluntar al ju)tiDiei di>ine$ Acea)t? concepDie ar4aic? pre'er-e Bi deculpa*ili6ea6? concepDia 'odern?. pe care )oDul ei nu o pre>eni)e a)upra pro9eDiei apolinice$ Speriat. ca Bi cu' 9orDa care El En)oDeBte Bi-ar )c4i'*a )e'nul$ Ace)t du*lu )en) a9ectea6? Bi ordalia. Laio) concepe un copil. cu ori-inea En reli-ia populaDiilor din )u*)tratul preindoeuropean$ CredinDele neolitice a>eau En centru o 'are 6eiD? 'u'?. con9or' c?reia -e)tul in9anticid al tat?lui e)te cau6a dorinDei paricide a 9iului$ Laio) nu )e 'ulDu'eBte )?-l a*andone6e pe 7edip Entr-un loc pu)tiu. EnDelea)? ca un recur) la ju)tiDia )upre'?% dac? 6eii El procla'? ne>ino>at pe acu6at. Ro'ulu) )au Ciru). e)te potenDat deci de ideea c?. 7edip )? 9i a>ut picioarele di9or'e din naBtere Bi c? toc'ai acea)t? di9or'itate )? 9i 9o)t cau6a e:punerii )ale$ Copiii cu 'al9or'aDii con-enitale erau con)ideraDi 'ale9ici En lu'ea ar4aic?. En care oa'enii Ei la)? pe 6eii )? 4ot?ra)c? )oarta celui re)pin)$ Dac? el trece cu *ine pro*a Bi )cap? ca prin 'iracol En)ea'n? c? e)te un ale) al 6eilor. )au. pe ape. credinD? ce )e p?)trea6?. teo-onia 4e)iodic? En9?Di-BEnd o )ucce)iune de u6urp?ri prin care 6eii pantocratori preiau pe rEnd autoritatea re-al? de la p?rinDii lor$ La *a6a ace)tei te'e )t? un ritual de tran)'itere >iolent? a puterii. Entr-o >ariant?. En e-al? '?)ur? *ene9ic? )au di)tru-?toare% dac? )cap? cu *ine din Encercare. En)ea'n? c? >ino>at e)te acu6atorul$ 7edip nu EBi ucide aBadar tat?l En >irtutea propriilor )ale re)enti'ente. En plu). re'ini)cenDe ale >ec4ii credinDe din )u*)tratul e-eean )Ent de re-?)it En condiDia a*)olut deri6orie a re-ilor a9laDi la *?trEneDe$ AceBtia nu 'ai au nici o autoritate. i le )tr?pun-e cu un piron. Ei lea-? picioarele. el e)te )co) de )u* tutela 6eilor 9a'iliei Bi l?)at prad? di>init?Dilor 'ale9ice Bi 9atale 4toniene )au ac>atice$ 5rin -e)tul lui Laio). Entr-o >ariant? a le-endei. )ur)? a tuturor >ieDilor. au )upra>ieDuit e:punerii pe 'unte )au pe ape$ Sacrul e)te o 9orD? a'*i>alenD?. )au. el a 9o)t ales dintre )e'eni Bi 'enit unui de)tin e:traordinar$ Dac? )upra>ieDuirea la e:punere anunD? o apoteo6? . En co'porta'entul )partanilor 9aD? de nou-n?)cuDii )c4ilo6i$ Di9or'itatea e)te En)? Bi ea a'*i>alenD?$ 7'ul di9or' e)te te'ut En *a6a a-nor'alit?Dii )ale. 9iu Bi a'ant$ Re-ele preot e)te un )u*)titut al ace)tui 6eu. nu'ele de 7edip (Fpicioare u'9lateF+$ <?rie Delcourt arat? c? e)te po)i*il ca. Entr-o eti'olo-ie popular?. 'enit? )?-l Endep?rte6e pe >iitorul paricid de centrul )acru al cet?Dii Bi al )tirpei re-ale$ Copilul *?nuit a 9i purt?torul unor 9orDe 'ale9ice nu e)te uci) direct. pe care oracolul del9ic El proiectea6? a)upra de)tinul la*daci6ilor. el 4ot?reBte )? e:pun? copilul. 9iind total dependenDi de )prijinul Bi *un?>oinDa 9iilor care le-au luat locul la tron$ Con9lictul pentru putere dintre -eneraDii. 9ie din ne-lijenDa )a. de)tinul lui 7edip e)te pu) pe o traiectorie e:centric?. )paDii ce )i'*oli6ea6? cel 'ai ade)ea Cade)ul. deBi )e culti>? ideea de pietate 9ilial?. din *raDele 'oaBei )au ale doicii Bi El aBa6? pe >atra ca)ei$ . En 'o'entul En care E'*?trEneBte Bi >i-oarea )a intr? En declin. En ciuda a>erti)'entului. el e)te 0nsemnat. precu' 5elia). <oi)e. E-i)t. riturile de e:punere )Ent *ine pu)e En contra)t 9aD? de riturile de adopDiune$ 5?rintele care 4ot?r?Bte )? recunoa)c? copilul El ia. ci. dac? loca)ta Ei >a naBte un 9iu. la un 'o'ent dat. Enc4i"! 6Endu-l Entr-o arc? aruncat? En >oia >alurilor. copilul )e tran)9or'? dintr-un paria al )ociet?Dii Entr-un erou ci>ili6ator. En le-enda ori-inar?. l?)Endu-l prad? ani'alelor )?l*atice pe 'untele Cit4erion. Enl?turarea )u>eranului *?trEn de c?tre unul tEn?r de>ine ur-ent? pentru pre6er>area e9icienDei >irile a re-alit?Dii$ "'punerea copilului.

cu' c? nu ar 9i 9iul natural al re-elui 5oli*$ 53t4ia El alun-? En)? din te'plu. ci printr-o pro*? En care cucereBte 'Ena re-inei ce repre6int? cetatea$ Ajun) la >Er)ta 'aturit?Dii. ci prin EnDelepciune (9olo)ind pro*a*il o 9or'ul? apotropaic?+. )e Endrepta Bi el )pre Del9i. cel 'ai ade)ea 'a-ic?$ 7edip. dar ade>?rate. )e pre9ace c? Ei d? naBtere ad %ac# 5runcul e)te adoptat de re-ii )terpi Bi cre)cut de aceBtia ca propriul lor copil Bi ur'aB la tron$ E)te intere)ant c?. En care En>in)ul e)te do*orEt din carul de lupt? Bi )9Ertecat de cai$ DeBi -Andirea cla)ic? -reac? Ei . ritual de)cri) de Ira6er En ca6ul te'plului Dianei de la Ne'i$ <ai 'ulte 'ituri -receBti p?)trea6? a'intirea unei co'petiDii Entre )ocru Bi >iitorul -inere. eroul care En>in-e S9in:ul nu prin lupt?. con)tituind un >erita*il punct de in9le:iune a de)tinului )?u$ E:punerea de c?tre Laio) El pla)a)e pe o traiectorie e:-centric?. EnDele-e de la *un Enceput )pu)ele clar>i6ionarilor$ Ceea ce En)ea'n? c? oracolul nu e)te ininteli-i*il.eroic?. copilul e)te -?)it de 5eri*ea. En )i)te'ul 'atrilinear. care )e E'p?rt?BeBte din >i6iunea poetului in)pirat de 'u6e. ci la curtea unui alt re-e$ De a)e'enea. )pre cele din?untru. la 'aturitate eroul nu 'oBteneBte tronul patern. En *a6a unui )cenariu iniDiatic. 6eul oracolelor. de)tinul lui 7edip )e En)crie Entr-un pattern narati> co'un 'ajorit?Dii 'iturilor -receBti. En )c4i'*. 6eu ci>ili6ator Bi 'a-ician. cEt Bi Tire)ia) (care pare )? 9ie Bi el un nu'e -eneric pentru o cla)a de pro9eDi+ >or*e)c acoperit. 9?r? ca 7edip )? Btie c? e)te >or*a de tat?l )?u$ <ito-ra9ii )-au )tr?duit )? locali6e6e -eo-ra9ic acea)t? )trE'toare ce nu per'ite trecerea )i'ultan? a dou? per)oane$ Se pare En)? c? 'oti>ul trec?torii e)te o in>enDie tEr6ie. 30 # re-ina e)te ereditar? Bi re-ele e)te electi>. ci e)te de neEnDele) doar pentru cei care nu )e E'p?rt?Be)c din EnDelepciunea pro9etic?$ 7a'enii de rEnd nu )Ent capa*ili )? de)ci9re6e pro9eDia deoarece tr?ie)c Entr-un alt re-i' co-niti>. Apolo En)uBi. re-ele Corintului. FCunoaBte-te pe tine En)uDiZF reorien-tea6? atenDia lui 7edip din)pre lucrurile din a9ar?.cu Ce9ai)to). Entre cei doi are loc o altercaDie >iolent?. 7edip pleac? )? con)ulte oracolul del9ic pentru a a9la dac? )Ent )au nu ade>?rate )pu)ele pe care i le arunca)e En 9aD? un corintean. unui p?)tor de la curtea lui 5oli*. pie6iBul$ Spectatorul pre>enit. 9iind )upranu'it Lo:ia). c4iar la r?)crucea celor trei dru'uri. pentru a nu da prilej )orDii de a-l con9runta cu tat?l )?u$ 5rin c4iar Encercarea de a-Bi e>ita de)tinul. )pre centru$ Cele*ra e'*le'? del9ic? @T>c' aauro>F. care Bc4ioap?t? En ur'a unei ordalii p?rinteBti (aruncarea din 7li'p+$ Dac? la un ni>el ale-oric pute' )pune c? Laio) Ei lea-? picioarele lui 7edip pentru a-i 0mpiedica de)tinul. re-ina din Corint. deoarece tr?ieBte En con>in-erea eronat? c? e)te 9iul re-elui din Corint$ I'pactul cu oracolul del9ic pro>oac? o r?)turnare En e:i)tenDa prota-oni)tului. in9erior celui di>in. ci porneBte Entr-o e:pediDie En ur'a c?reia e)te Encoronat re-e al unei alte cet?Di Bi )e c?)?toreBte cu 9iica re-elui local. 7edip decide )? nu )e 'ai Entoarc? En Corint. En ciuda 'oti>aDiei )ale aparte. deBi )pune ade>?rul. pentru a a9la re'ediul la ra>a-iile 9?cute de S9in:$ Cu' nici unul nu >rea )? )e dea la o parte din dru'. 9iind prad? ilu6iilor )i 9al)elor repre6ent?ri$ 7edip nu p?trunde )pu)ele p3t4iei. ci )e En9runt? pe >iaD? Bi pe 'oarte En cadrul deja a'intitului rit de tran)'i)iune >iolent? a puterii$ Succe)iunea re-al? En )i)te'ul 'atrilinear preindoeuropean )e de)9?Bura pe *a6a unei En9runt?ri Entre deDin?torul puterii Bi pretendent. nu pare )?-l ilu'ine6e pe 7edip cu ade>?rat. En care Laio) e)te uci). nea>End copii. 7edip de>ine in)tru'entul ace)tui de)tin. )e EntElneBte cu tat?l )?u care. ci )?-l E'pin-? c4iar el pe dru'ul )pre paricid$ E:i)t? aBadar o pro*le'? de co'unicare Entre oracol Bi o'ul de rEnd$ AtEt p3t4ia. EnBel?toare Bi >ane. En >arianta e:punerii pe ap?. la un ni>el )i'*olic picioarele )c4ilodite )Ent c4iar En)e'nul )orDii )u* care )e de)9?Boar? de)tinul lui 7edip$ onsultarea oracolului delfic si fuga lui Oedip din orint# Copilul a*andonat e)te -?)it. ceea ce En)ea'n? c? eroul do*Ende)te coroana nu prin 'oBtenire pe linie patern?. ce El ducea Entr-o direcDie di>er-ent? 9aD? de propria 9a'ilie% con)ultarea p3t4iei El Entoarce din dru' Bi El redirijea6? Enapoi )pre T4e*a. )au predat direct. En)oDit de >i6itiu. oricEt de durero) >a 9i ace)ta$ &aricidul# Deci) )? nu re>in? En Corint. Entr-un car re-al. are acelaBi *eteBu. En)e'nul anunD? o >ocaDie )piritual?. iar oracolul. din cau6a i'purit?Dii de)tinului )?u >iitor$ Speriat de pro9eDia paricidului. 7edip porneBte )pre T4e*a$ Dar. care. )au c4iar de o 'ic? )uit?. uneori dup? Enl?turarea >iolent? a ace)tuia$ Se pare c? 'itolo-ia -reac? 9ace ecou le-endelor de )ucce)iune 'atrilinear? la tron din epoca neolitic?. i'plicEnd di6ol>area >iolent? a 9al)ului Bi re>elarea ade>?rului. Bi nici pe cele ale lui Tire)ia). tra-ice. 'enit? )? e:plice o )ituaDie a c?rei )e'ni9icaDie ori-inar? )-a pierdut: cei doi nu )e EntElne)c EntE'pl?tor. tEn?rul erou e)te cel 'ai ade)ea cre)cut Bi educat nu la ca)a p?rintea)c?. Entoarcerea )pre cetatea natal? >a 9i o re>enire$En )ine. pe ocolite.

iar Barpele partea de)cre)c?toare$ 5rin co'ponenta o9idian?. adaptate )? 'ear-? nu'ai pe un anu'it 9el de )ine$ Atunci cEnd dou? c?ruDe )e EntElneau pe acelaBi tra)eu. ce Ei 9u)e)e EncredinDat? S9in:ului de c?tre 'u6e. )au a lui 7rtro cu Ci'era+. -e)t )i'*oli6End Enlocuirea cultelor c4toniene pre4elenice cu cele ale in>adatorilor indoeuropeni$ 34 Incestul. aripi de >ultur Bi coad? de Barpe$ Dac? )9in:ul e-iptean. 5er)e9ona -)au De'eter-$ Bi Dion3)o) lacc4o) etc$+$ <i)terele eleu)ine. Entr-un 9el. 7edip )par-e En 9apt *ariera )pre cunoaBterea )ecret?. 7edip co'ite acelaBi )acri9iciu Ente'eietor ca Bi Teu) En>in-Endu-l pe Ti9on. perpetuea6? En nunta 'i)tic? dintre re-in? Bi 'arele ar4onte ideea de conjuncDie )acr? Entre 'a'a natur? Bi eroul EntrupEnd >i-oarea 9ecundant?$ Cu' toDi oa'enii )Ent 9iii <arii 6eiDe. 'arile cet?Di erau le-ate prin dru'uri *ine EntreDinute (c4iar Bi En >re'e de r?6*oi+. ap?r?toare ca Entotdeauna a 'oralei 9a'iliale. Apolo uci-Endu-l pe 53t4on )au Cad'o) o'orEnd dra-onul. ce tre*uie En>in) pentru a do*Endi acce) la c?'ara )acr?. )9in:ul -rec. pare )? repre6inte o di>initate 9e'inin? lunar?. pentru a pedep)i cetatea i'puri9icat? de r?pirea de c?tre Laio) a copilului Cri)ip$ R?)pun6End corect (F7'ulZF+ la Entre*area Fo*lic?F a S9in:ului (FCe 9?ptur? u'*l? di'ineaDa En patru picioare. ci el. EntElnirea cu tat?l )?u ur'ea6? aceeaBi )c4e'? de preluare )En-eroa)? a re-alit?Dii$ Dincolo de acea)t? )e'ni9icaDie )i'*olic?. 'on)tru care Ei de>or? pe toDi cei care nu Btiu )? r?)pund? corect eni-'elor )ale$ S9in:ul 9u)e)e c4e'at din Etiopia de #" 33 c?tre Cera. prin En)u'area unor ani'ale ce repre6int? 9iecare cEte un )e'n 6odiacal. 7edip EntElneBte S9in:ul. )e'n c? En acea)t? reEntoarcere )pre )ine el accede treptat la clar>i6iunea pro9etic? (ceea ce >a a9la la 9inalul a>enturii )ale e)te c? Fo'ulF din r?)pun)ul c?tre S9in: nu e)te 9iinDa u'an? En -eneral. En)ea'n? c? ritualul re-al preindoeuropean nu pre)upune paricidul Bi ince)tul decEt Entr-un )en) )i'*olic: re-ina luat? En c?)?torie nu e)te 'a'a En>in-?torului . unul din c?ruDaBi tre*uia )?-Bi ridice c?ruDa din BanDuri pentru a-i 9ace loc celuilalt )? treac?$ Nu e)te o*li-atoriu aBadar ca Laio) Bi 7edip )? )e 9i EntElnit Entr-o )trE'toare -eo-ra9ic?. )pre tainele di>ine. de tipolo-ie oriental?$ Anato'ia ei co'po6it? a'inteBte de 'onBtrii orientali (cu' >a 9i Aion 'it4raic+ ce )i'*oli6ea6?. pentru pu*licul lui So9ocle nu era nici o pro*le'? )? EnDelea-? )u*te:tul con9runt?rii de or-olii dintre cei doi conduc?tori de c?leBti$ /ciderea 3fin'ului# Ajun) En 9aDa T4e*ei. FCe 9?ptur? e)te 'ai pre)u) decEt de)tinulMF+. )9in:ul intr? En cate-oria dra-onilor )au a Berpilor uriaBi ce 9?ceau parte din cultul <arii 6eiDe din reli-ia 'inoic?$ En9rEn-End S9in:ul. En 9elul ace)ta. En locul lui Laio) di)p?rut. pro*a uciderii unui 'on)tru. En orice ca6. p?6ind o tain? de)tinat? nu'ai iniDiaDilor. trup Bi la*e de leu. En care puterea e)te deDinut? Bi tran)'i)? re-elui electi> de c?tre re-in?. periplul prota-oni)tului$)e Enc4eie cu re>enirea En punctul central de unde El alun-a)e tat?l )?u: 7edip )e Entoarce En cetatea natal?. pira'idele Bi 'u'iile 9araonilor$ De)ci9rEnd eni-'a. prin ace)ta. la prEn6 En dou? picioare Bi )eara En trei picioareMF )au. ar4eolo-ia o9er? Bi o e:plicaDie 'ai *anal? En9runt?rii dintre tat? )i 9iu$ En Grecia cla)ic?. Bi cu' de)cendenDa patern? nu joac? nici un rol En )ucce)iunea de tip Ne'i. En alco>ul naBterii )ale Bi. 9iindc? oricu' unul ar 9i 9o)t ne>oit )?-i cede6e celuilalt trecerea. re-ina e)te preotea)a Bi repre6entanta <arii 6eiDe. 9e'el?. En ur'a >ictoriei a)upra S9in:ului. 7edip En)uBi+$ S9in:ul are *u)t Bi cap de 9e'eie. En )cenariul ace)ta pre4elenic. En palatul 9a'ilial. 'a)cul. la 9el ca trenurile din 6iua de a6i. anul ca totalitate. aBa cu' )9incBii e-ipteni p?6e)c l?caBurile inter6i)e. pe 6eul )olar. luna Enaripat? t4e*an?$ E)te o di>initate pre4elenic?. la alco>ul )acra'ental$ S9in:ul e)te din aceeaBi )tirpe cu Cer*erul (e)te 9iica lui Ti9on cu Ec4idna. 7edip e)te ale) re-e En T4e*a.atri*uie lui 7edip cu totul alte 'oti>aDii p)i4olo-ice. )al>End cetatea$ G4icitoarea e)te o pro*? iniDiatic?. )pre e:e'plu. En care erau a'enajate dou? BanDuri )peciale pentru roDi$ Toate carele a>eau di)tanDa Entre roDi )tandardi6at?. 9iu Bi a'ant al 6eiDei 'a'?$ Ciero-a'ia ince)tuoa)? care a)i-ur? 9ecunditatea naturii e)te un in>ariant al 'itolo-iei -receBti (Geea Bi =rano). iar re-ele El )u*)tituie pe 6eul cel tEn?r. En alt? >ariant?. El repre6int? pe 9araon Bi. c?)?toria cu re-ina Bi En)c?unarea ca re-e+ con9ir'? )c4e'a )ucce)iunii de tip 'atrilinear. eonul Bi calendarul )?u$ Ro*ert Gra>e) e)te de p?rere c? leul repre6int? partea cre)c?toare a anului. c4iar En pEntecul 'atern$ <odul En care are loc acce)ul la tron (co'petiDia cu re-ele *?trEn. C3*ele Bi Atti). Bi o pri'eBte de )oDie pe >?du>a ace)tuia. ce 9ace parte din ritualul prin care pretendentul la tron )e c?)?toreBte cu re-ina )i preia puterea re-al?$ S9in:ul e)te un 9el de -ardian al )ecretului cet?Dii. 7edip pro>oac? )inuciderea ia)'ei.

inter>in En de)tinul lui 7edip. En care 9iul Ei ur'ea6? tat?lui la tron$ 5ri>ite prin pri)'a riturilor de )ucce)iune patern?. >ede de)tinul aBa cu' a 9o)t el )cri) de <oire. >ede cu oc4ii pro9etului Bi nu cu cei ai o'ului de rEnd$ Cu alte cu>inte. El ur'?reBte pe un uci-aB care a co'i) cri'a. >a arunca *le)te'ul p?rinte)c a)upra 9iilor Bi a cet?Dii care l-au #8 nedrept?Dit$ Acea)ta En)ea'n? c? el nu )e con)ider? cu ade>?rat >ino>at de paricid$ In 'od a)e'?n?tor. ci doar precedentul )oD al re-inei cucerite$ Lucrurile )e )c4i'*? En)? atunci cEnd tri*urile indoeuropene introduc )i)te'ul patrilinear. 7edip nu )e recunoaBte totuBi >ino>at de ace)te cri'e a c?ror re)pon)a*ilitate nu Ei re>ine decEt En calitate de in)tru'ent$ Xti' c? ju)tiDia ar4aic? 9uncDiona dup? le-ea talionului: oc4i pentru oc4i Bi dinte pentru dinte$ Cri'a )e pedep)eBte prin uciderea >ino>atului )au. pentru a a9la cine e)te 'ortul care a pro>ocat-o Bi ce tre*uie 9?cut pentru a liniBti 'Enia ace)tuia. )e'n c? Entre EnDelepciunea di>in? Bi EnDele-erea )a u'an? )e 'enDine aceeaBi ruptur? de ni>el$ Dar anc4eta pornit? de 7edip are 'enirea de a acoperi toc'ai ace)t inter>al% un 7edip conBtient. p3t4ia Bi 'ai apoi Tire)ia). ce l-a 'enDinut Entr-o lu'e a aparenDelor. En oc4i el pedep)eBte or-anul creator de 9al)e repre6ent?ri. En lo-ica talionului acea)ta pre)upunEnd 'ai de-ra*? o ca)trare (pEn? En )ecolul trecut Enc?. ci ignoran*a En care el )-a a9lat. )e >a )i'Di totuBi le6at de 9aptul c? e)te alun-at din cetate Bi. 9orD? 'ale9ic? in9ernal? ce pu)tieBte Dinutul i'pur. ei au 9o)t in)tru'entul 43*ri)ului )?u$ Dar )coaterea oc4ilor coincide cu 'o'entul En care 7edip accede la clar>i6iunea interioar?$ Depri>area )en6orial?. #/ )ec?tuind apele. iar re-ele En>in) nu e)te tat?l ade>?rat al En>in-?torului. cri'? ce i'puri9ic? Entrea-a cetate$ Ciu'a ce )e a*ate a)upra T4e*ei e)te o 9or'? de 'ani9e)tare a 'ia)'ei. En cel 'ai *un ca6. Ende'nEndu-l )?-l -?)ea)c? pe uci-aBul necuno)cut Bi indicEndu-l pe ace)ta En 7edip En)uBi$ Re-ele nu EnDele-e En continuare )en)ul o*lic al pro9eDiilor. el atin-e conBtiinDa pro9etic? a p3t4iei )au a lui Tire)ia). En con)ecinD?.decEt En '?)ura En care o repre6int? pe <area 6eiD?. 9iind >or*a de En)?Bi 'a'a En>in-?torului$ S? 9ie 'itul oedipian e9ectul conju-?rii a dou? practici )ociale di9erite. rituri 'enite nu nu'ai )?-l E'*une6e. Enl?turarea re-elui-preot de>ine Entr-ade>?r un paricid. En >i6iunea 'oral? a Greciei cla)ice. >ede' c? 7edip. ilu6ia care a 9?cut po)i*ile ace)te tra-ice 9apte. 7edip e)te >ino>at de uciderea tat?lui. )coaterea oc4ilor nu pedep)eBte nici ea cri'a de ince)t. ritul pre4elenic de )ucce)iune 9iind interpretat Bi r?)t?l'?cit de Grecia indoeuro-pean? prin propriul ei )i)te' patrilinealM Miasma. care )? deter'ine o depla)are )i'*olic? de la 9alu) la oc4i% ei >or*eau li*er de)pre ca)trarea lui =rano) de c?tre Crono). iar c?)?toria cu re-ina-preotea)a )e tran)9or'? Entr-un ince)t real. cu toate c? En 'o'entul iniDial de ilu'inare tra-ic? e)te *Entuit de -Endul e:ilului. care (crede c?+ nu a co'i) paricidul. dar En 'od inconBtient$ De)coperirea de c?tre prota-oni)t a identit?Dii dintre eul )?u inconBtient uci-aB Bi per)onalitatea )a conBtient? e)te con)iderat? de c?tre Ari)totel punctul cul'inant al tra-ediei% prin oc>aY. )au de auto'utila-rea lui Atti)$ En)ea'n? c? or-anul con)iderat >ino>at de c?tre 7edip )Ent oc4ii EnBiBi Bi c? >ina pe care )i-o recunoaBte eroul nu e)te nici paricidul Bi nici ince)tul.9*pia>i% (recunoaBtere+ eroul con9er? pr?*uBirii )ale tra-i)'ul conBtiinDei ace)tei pr?*uBiri$ 7edip ie)e din ilu6ia En care tr?i)e pEn? atunci Bi EBi EnDele-e de)tinul aBa cu' Ei 9u)e)e ace)ta ur)it de c?tre <oire Bi cu' i-l pre6i)e)e p43tia$ A-Bi a)u'a de)tinul En)ea'n? pentru el a-Bi lu'ina 6onele de u'*r? din ace)t de)tin. En ti'p ce ori6ontalitatea oar*? Dine de 9e'initate$ Dar -recii nu a>eau in4i*iDii >er*ale. de acu' . ruperea canalelor de co'unicare cu lu'ea 9eno'enal? )Ent. >iolul era la noi pedep)it cu Ft?ierea )cEr*a>nicului '?dulariuF+$ S-ar putea in>oca interpretarea 9reudian? dup? care or*irea e)te o ca)trare )i'*olic?% >erticalitatea a)i-urat? de pri>ire Bi lu'in? )e corelea6? cu >irilitatea. 9iindc? ur'aBul e)te 9iul de )En-e al re-elui En>in). 7edip >ede lu'ea aBa cu' e)te ea 9?cut? de 6ei. adu'*rite de o 9al)? cunoaBtere$ Or(irea# 5edeap)a pe care )i-o aplic? 7edip e)te un indiciu pentru >ino>?Dia pe care eroul )i-o atri*uie Bi o a)u'? cu ade>?rat$ DeBi el e)te cel care a co'i) atEt paricidul cEt Bi ince)tul. deci'End ani'alele Bi pro>ocEnd )terilitatea 9e'eilor$ <ia)'a per)oni9ic? 'Enia unui 'ort care nu a 9o)t r?6*unat )au/Bi c?ruia nu i )-au adu)-riturile 9unerare cu>enite. di)tru-End 4oldele. En toate te4nicile a)cetice. 'ijloace de a do*Endi o pri>ire )ecund?$ Dup? A>a3>copicnL. DinEndu-l departe de cunoaBterea ade>?rului )ortit de <oire$ 7c4ii )Ent En de9initi> >ino>aDi de En?lDarea oar*? a eroului. prin alun-area ace)tuia din cetate$ 7r. ci Bi )? rup? contactul periculo) dintre lu'ea >iilor Bi cea a 'orDilor$ Cetatea *Entuit? de 'ia)'? tri'ite o dele-aDie la Del9i. r?)pun)ul 9iind de o*icei acela de a de)c4ide un cult po)t'orte' eroului re)pecti>$ Din nou per)onajele cu 9acult?Di 'antice.

care con9er? )enti'entul de atotpotenD? Bi i'ortalitate. indic? )i ea c? a>e' de-a 9ace cu ceea ce ErWin Ro4de nu'eBte r?piri 'iraculoa)e$ Eroi precu' Sarpedon )au <enelau nu 'or prin de)p?rDirea lui </u^iE de trup. 'oartea -lorioa)? En lupt?. ie)e din )iera de ener-ie a )inelui ori-inar. dac? Entr-o >ariant? 7edip r?t?ceBte ur'?rit de Erinii. A'9iarao) )au Tro9onio)$ . -u>ernarea unei cet?Di. prin 'ijlocirea Atenei Bi a lui Apolo$ <eta'or9o6a lor )u-erea6? )u*li'area pul)iunilor autodi)tructi>e (Eriniile per)oni9ic? re'uBc?rile. 'DeEe-End aceBti ter'eni En )en) topic. )i pe care dra'atur-ul El Enno*ilea6? pla)End aici 'or'Entul lui 7edip. de>enind or* pe dina9ar? Bi clar>?6?tor En?untru.ocea in>i6i*il? care Ei cere )? )e -r?*ea)c?. unitatea ori-inar? prenatal?. o d>cLj>rjCTO%. ci )Ent r?piDi 0n trup de c?tre un 6eu care Ei duce Entr-un Dinut lu'ino) Bi E'*elBu-at. o redo*Endire a conBtiinDei Bi a condiDiei di>ine pierdute$ #$ Interpretare p)i4ocritic? De)tinul lui 7edip ur'ea6? o du*l? 'iBcare. Bi cucereBte >ederea interioar?. 7edip r?'Ene En continuare re-e al T4e*ei Bi )9rrBeBte -lorio) Entr-un r?6*oi$ Tra-icii nu pot i-nora nici ei aura de erou ce-l Enconjoar? pe 7edip (En ciuda )au poate toc'ai din cau6a acu'ul?rii de 9apte teri*ile+@. En du'*ra>a Eu'enidelor$ Orestia lui E)c4il de)cri)e)e deja 9elul En care Eriniile. 9iind )ilit )? a*andone6e tronul Bi )a r?t?cea)c? din cetate En cetate. a)e'eni lui Tire)ia). cunoaBterea de )ine de>enind En 'i)tica or9ico-pita-oreic? Bi. la So9ocle el popo)eBte la Colo-no). di9erit de Cade)ul )u*teran de)tinat u'*relor$ La 9el cu A'9iarao). iar )coaterea oc4ilor nu 9ace decEt )? con9ir'e acea)t? 'odi9icare de )tatut$ 7edip renunD? la >ederea 9i6ic?. tortura interioar? pro>ocat? de >ino>?Die+ En pul)iuni creatoare. dac? *le)te'ele )ale >or duce la di)tru-erea T4e*ei (En cele dou? r?6*oaie. ce El ur'?re)c pe 7re)te pentru uciderea 'a'ei )ale. So9ocle le adau-? di'en)iunea pro9etic?. a)e'eni 38 altor per)onaje eroi6ate. )ora Bi 9iica )a$ S-ar 5utea En)? ca ace)t 9inal )? 9ie i'pre-nat de ne>oia de i)p?Bire Bi #. En)oDit doar de Anti-ona. d[e[pro-re)ie Bi de re-re)ie. Bi nu En )en) 'oral$ . )au lui Co'er. pro*a*il a lui Cer'e) p)i4opo'p. c?ruia la*dacidul >ine )? i )e adau-e$ S9ErBitul lui 7edip e)te Bi el )u-e)ti> pentru eroi6area per)onajului. *un?>oinDa )a En )c4i'* >a proteja At4ena unde El pri'i)e Te6eu$ Din acea)t? cau6?. Bi 'oare torturat de ace)tea. pro9etul in)pirat de Apolo. 7edip decade din condiDia )a. poart? nu'ele unui alt erou tutelar. dup? 'oarte. ale unui dai'on c4tonian$ En 'od )i'etric. al Fcelor BapteF Bi al epi-onilor+. . ci prin aceea a ne'?)urii (c4iar a 'on)truo6it?Dii ne'oti>ate a+ 9aptelor )ale. deBi eroul EBi duce *?trE-neDea En dec?dere. el nu 'oare En )en) 9i6ic. )i'*oli6ea6? centrul p)i4ic. Entr-o e:plo6ie de 9ul-ere oli'piene. >a deDine puterile unui erou tutelar. platonician?. 'oartea )a e)te apoteotic?$ Glori9icarea 9inal? a la*dacidului e)te clar )u-erat? de in)tru'entarea di)pariDiei )ale cu 'oti>e )i'*olice )i rituri din cultul eroilor$ A)t9el. En epopeile 4o'erice. a)t9el EncEt. de care eroul )e Endep?rtea6? >erti-ino)$ E:punerea copilului de c?tre Laio) are )e'ni9icaDia unei rupturi >iolente a eului de )ur)ele )ale li*idinale Bi )9EBierea co'uniunii e'patetice cu lu'ea$ Copilul Encetea6? )? )e 'ai E'p?rt?Bea)c? din totalitatea 'a-ic?. du4uri r?6*un?toare Bi 'ale9ice. 7edip e)te un erou cu En)uBiri pro9etice apoteo6at$ Tr?)?turilor eroice p?)trate de le-end? (uciderea unui 'on)tru. 9eno'enal?. Endreptarea (EnDele-erea+ )en)ului Fo*licF al oracolului indic? tran)cenderea de c?tre prota-oni)t a condiDiei u'ane. ci prin 9aptele Fde 'inteF. conceput? ca un omp%alos. )?tucul de lEn-? At4ena unde )e n?)cu)e So9ocle. En)?Bi 9ai'a care Ei perpetuea6? nu'ele criteriu pentru Co'er al )upra>ieDurii eroice Fprin cEntecul ae6ilorF+. de'oni c4tonieni ce pedep)e)c cri'ele E'potri>a p?rinDilor. )e pot tran)9or'a En du4uri *ene9ice )i protectoare. 9apte Fne'?)urateF care tre6e)c )pai'a. el p?r?)eBte )paDiul nuclear Bi o'o-en al Ce)tiei. 'ai apoi. En)uBirile clar>i6ionare (>ictoria prin inteli-enD? a)upra S9in:ului. nu'enal?. co'pen)aDie 'oral? a Greciei cla)ice. ad'ira*ila >oinD? de autocunoaBtere+$ En con)en) cu )piritul epocii. aedul or* in)pirat de 'u6e$ 2poteoza# Dup? recunoaBterea tra-ic?. autorul tra-ic 'oti>ea6? apoteo6a lui 7edip nu prin 9aptele de ar'e. Bi e>oluea6? Entr-o lu'e a alterit?Dii$ Si'*olic >or*ind. cet?Dile -receBti e>itau pe cEt po)i*il 'Enia eroilor necuno)cuDi Bi erau intere)ate En FracolareaF cEt 'ai 'ultor eroi protectori$ Colono) En)uBi. ci di)pare Entr-o pr?pa)tie c?)cat? En p?'Ent. a c?rui dai'onie eroic? a ieBit de )u* )e'nul de6a)trului$ A)t9el EncEt el poate de>eni un protector al cet?Dii care El ad?po)teBte$ 5rota-oni)tul e)te conBtient c?.conDinutul oracolelor de>enindu-i li'pede. unde eroul nu e)te judecat prin pri)'a canoanelor etice. di)culpat de cri'ele )ale. deci re6ol>area >inei tra-ice$ 7edip care ajun-e la Colono) e)te un 7edip puri9icat.atra p?rintea)c?.

i'pur? dar ade>?rat? (9iu al lui Laio) Bi al loca)tei. Bi )e re-?)eBte En )paDiul peri9eric Bi nei6otrop al lui Cer'e). dar pline de )u*)tanD?$ 7edip. En )c4e'a 9reudian? adaptat? de Hun-. Laio) )e opune trecerii lui 7edip. En )piritul ideii de re-re)ie la 'a'?. al conBtiinDei diurne$ 7r. )urcla)ea6? >i6iunea conBtient?. lu'ea nu'enal?.6eiDa 9a'iliei. con)ultarea oracolului >a a>ea drept e9ect re9acerea le-?turii dintre eu Bi u'*ra cli>at?$ T>?' aauto>. )i'*olice Bi ca'u9late. En '?)ura En care conBtiinDa are pretenDia de a e:plica totalitatea p)i4ic?. Corint Bi T4e*a. c? el e)te altcine>a. Entr-o caleaBca re-al?. el re)i'te tran)9or'?rile pro>ocate de ti'p. 6eul c?l?toriilor Bi al inter'edierilor$ <untele )?l*atic. )e de)-co'pune din Entre. ea )u9er? o in9laDie 'ali-n?$ Ea )e ilu6ionea6? )in-ur?. 'area de)c4i)? En toate #! direcDiile. )Ent eul Bi u'*ra. 7edip Encetea6? )?-Bi in>e)tea)c? atenDia En o*iecte e:terioare Bi Encepe )?-Bi ilu'ine6e imago$mile interioare$ Delii e)te punctul de in9le:iune unde atitudinea e:tro>ertit? a eroului )e tran)9or'? Entr-o atitudine intro>ertit?$ De aici Encepe cel de-al doilea )e-'ent al de)tinului )?u. Entr-o po)tur? i'pre)ionant?. i-nor'd )au re9ulEnd co'ponentele inconBtiente. el >a tre*ui )? )tr?*at? dru'ul in>er) (re-re)ie+ )pre T4e*a. Entre care a a>ut loc un cli>aj$ Cele dou? in)tanDe. curat? dar 9al)?. creEnd repre6ent?ri ilu6orii. unde eul )e di9erenDia6? de )ine. poporul du4urilor nu a>ea de ce )?-i pro>oace tea'?% ele de>in an-oa)ante a*ia cEnd eul le re)i'te ca alterit?Di ce El pot )upune. cea a )inelui$ <odalit?Dile co-niti>e ale )inelui )Ent )upraraDionale. Bi alta inconBtient? Bi di)tructi>?. ca 'ani9e)tare a )acrului$ 5ri'a >i6iune. de)pre el En)uBi (e)te 9iul lui 5oli* )i <eropa. cere de>i6a del9ic?$ 5lecEnd En c?utarea ori-inii )ale. repre6int? tra)eul pro-redient al )u*li'?rii$ EntElnirea cu oracolul del9ic El >a 9ace pe 7edip )ELteaBii\]ti-6e6e ruptura interioar? dintre eu Bi )ine$ 5ro9eDiile En>?luite ale p3t4iei Ei rele>? 9aptul c? e:i)t? dou? ordini ale realit?Dii: lu'ea ca repre6entare a eului Bi lu'ea ca )tructur? e)enDial?. al rupturii eului din 'a)a inconBtientului$ 5ri'ul )e-'ent al de)tinului eroului ur'?reBte ceea ce. inte-rEnd-o Entr-o totalitate )uperioar?. DrieK >an der Sterren o interpretea6? ca o i'a-ine a trupului Bi )e:ului 9e'inin. una conBtient? Bi *ine intenDionat?. ca Xi cu' el ar p?6i calea ce duce )pre alco>ul re-al$ Tat?l e)te a'eninD?tor Bi a-re)i>. E'*?trEneBte. ar4etip (>oce interioar?+ care Ei de6>?luie eroului )en)ul adEnc al e:i)tentei )ale$ 40 Din per)pecti>a eului. e)te )u*ordonat? principiului realit?Dii Bi con)truieBte lu'ea En cadrul lo-ico-pra-'atic al raDiunii. 7edip are o anu'it? i'a-ine. ajun) la 'aturitate. ca un regressus ad uterum En >ederea autode)co-peririi. per)onalitatea conBtient? Bi co'ple'entul ei re9ulat$ 7racolul del9ic El pre>ine indirect pe 7edip c? are un du*lu ne-ati>. al c?ror purt?tori de cu>Ent )Ent preotea)a po)edat? )i pro9etul clar>i6ionar. el pri'eBte o alt? i'a-ine. el e)te En contact periculo) cu lu'ea 'orDilor Bi a 9orDelor )u*terane$ CEt? >re'e )e a9la En 'area co'uniune. -enerEnd cu alte cu>inte lu'ea 9eno'enal?$ Cea de-a doua >i6iune. e:punerea iuu7edip e)te un corelati> e:terior al de)9acerii )inelui ori-inar alDprota-oni)tului En co'ple:e autono'e. e>oluea6?. )-ar putea )pune c? eul . )au Tire)ia) En EnDelepciunea lui en)tatic?$ En in)piraDia lor di>in?. deci paricid Bi ince)tuo)+$ E)te ca Bi cu' En el coa*itea6? dou? per)oane. cei doi de6>ele)c )en)ul e)enDial al lucrurilor. care )?>ErBeBte 9?r? >oia )a lucruri a*o'ina*ile$ Dac? e:punerea de c?tre Laio) e)te cau6a )ci6iunii *rutale din 7edip Bi a potenD?rii 'ale9ice a u'*rei. e)te )upu) 'orDii$ E:pu) pe p?'Entul -ol )au Entr-o arc? pe >aluri. cu alter-e-ouri$ Sin-ur?tatea El 9ace >ulnera*il% ne'ai9iind En contact direct cu )ur)a ener-iei p)i4ice. cea di>in?. nu EnDele-e pro9eDiile tran)conBtiente pe care le e'ite p3t4ia En 4iero'ania ei e:tatic?. r?)crucea de dru'uri. in>entEnd e:plicaDii 9al)e.Bi are EntElniri cu ceilalDi. a*andonea6? cunoaBterea lucrurilor din a9ara ta Bi apleac?-te a)upra ta En)uDi. cele dou? ar4etipuri coacti>e En 7edip. pie6iBe Bi ilo-ice. cea u'an?. ce Ei pot de>ia e>oluDia$ Cu alte cu>inte. deci o c?)?torie$ 5rota-oni)tului nu-i e)te En)? 'enit? o )oart? o*iBnuit?. ce poate 9i citit ca un tra)eu interior. -ata )?-l 6dro*ea)c? pe 7edip dac? ace)ta 1 nu i )e )upune$ Citind neurop)i4olo-ic )ituaDia )paDial? a EntElnirii celor doi. de)tinul lui 7edip EBi opreBte dru'ul a)cendent ()u*li'are+ En 'o'entui En care. )Ent )paDii ale nonidentit?Dii. o'ul raDional 'ediu. cel al re>enirii )pre T4e*a. r?)cruce pe care. e)te n?)cut En Corint etc$+% din per)pecti>a )inelui. eroul ar tre*ui )? contracte6e o relaDie )e:ual? cu o 9e'eie. a re9acerii unit?Dii )inelui Bi a re-ener?rii$ 5e )c4e'a topic? 9reudian? adoptat? de Hun-. En care o'ul e)te EnBuru*at prin )inele )?u$ Ei joac? rolul *?trEnului EnDelept. trecEnd printr-o )erie de pro*e iniDiatice$ 5ri'ul o*)tacol apare la r?)crucea de dru'uri dintre Del9i.

7edip nu )e con9runt? cu o per)oan? real?. )Ent cuprinBi de parali6ie. care are drept Dint? apoteo6a. c?derea eului En 6ona de 9a)cinaDie 'edu6eic? a unui co'ple: autono'. Bi reapare la ori6ontul opu). Bi a ince)tului pre)upu) de acea)ta. )9in:ul e)te de 9apt un ani'al teri*il En care )Ent uBor de recuno)cut tr?)?turile unui deri>at al 'a'ei: En le-enda lui 7edip. cu' ar 9i Cecate. uriaBi. pe dru'ul ce duce la acea)t? Dint? apare ince)tul. )au c4iar 'Enia unui 6eu al adEncu-rilor. El )tr?*ate ca Entr-o -e)taDie. ori )Ent 'EncaDi de c?pc?uni$ EBecul )e traduce printr-un stupor (precu' Te6eu Bi 5irit4ou) DintuiDi pe o )tEnc? En Cade)+. eroul tre*uie )?-Bi En9rEn-? teroarea Bi )? e:orci6e6e 9i-ura 'on)truoa)?. En9runtE-ndu-Bi Bi uci-Endu-Bi tat?l. unde o cen6ur?. )i'*oli6End inconBtientul. ci al unei iepoL 3ctuoi%. cap?t? un a)pect teri9iant$ C4ipul unui tat? *un. c?pc?uni. eroii tre*uie 'ai Entotdeauna )? En9runte 'onBtri in9ernali. 7edip e)te con)trEn) )? o ia En c?)?torie pe loca)ta.pornit En re-re)ie (7edip+ a ajun) Entr-un releu neuronal. care per)oni9ic? interdicDia re-re)iei En -eneral. la ni>el )i'*olic. care >ede doar a)pectul ne>rotic Bi in>oluti> al ace)tei 9i:aDii. di)ipEndu-i puterea parali6ant?$ La intrarea En T4e*a. 7edip )par-e. care ura T4e*a din cau6a naBterii lui . )pre deo)e*ire de Ireud. p$ . En 'ajoritatea ca6urilor. aparDin de drept celui care eli*erea6? Dara de pla-a )9in:uluiF (Metamorp%oses et s1m(oles de la Li(ido. ace)te ani'ale au. En di>init?Dile 9e'inine in9ernale. o cen6ur? p)i4ic?. )Ent 9?cuDi )cla>i ai 6'eilor. En )tarea conBtient?. re-re)ia e)te inter6i)? de o )erie de pro4i*iDii. corp de leu Bi coad? de Barpe. Li*idoul re9ulat )e 'ani9e)t? )u* 9or'a an-oa)ei. )eara. 'a'a )a. unde )en)ul . )tr?*?tute re-redient. acea)t? 'a'? ne ur'?reBte )u* En9?DiBarea unui ani'al En-ro6itor$ <itolo-ic >or*ind. dup? 'odelul )oarelui care. )Ente' le-aDi de 'a'a noa)tr? printr-o pietate pro9und?% En >i). care El FEn-4iteF$ Ca )? poat? continua cata*a6a. imago$unle care. care )i'*oli6ea6? pur Bi )i'plu tea'a de 'a'?. adic? nece)itatea de a intra. pentru a-l 9ace inacce)i*il$ S9in:ul e)te o ]'a'? teri*il?^ din cau6a an:iet?Dii pe care o pro>oac? rein>e)tirea re-redient? a imago$ului 'atern$ FIat? cau6a pri'? a atri*utelor terio'or9e ale di>init?Dii. la care accede dup? ce dep?BeBte co'ple:ul ca)tr?rii (prin uciderea F)i'*olic?F a tat?lui+$ Spre deo)e*ire de Ireud. ocrotitor.>ede niBte per)oni9ic?ri ale imago$ului 'atern$ A)pectul lor teri9iant )e datorea6? interdicDiei ince)tului Bi a re-re)iei En -eneral. ci cu o i'a-ine interioar?. )9in:ul a 9o)t tri'i) de Cera. deoarece li*idoul care rein>e)teBte ace)t imago e)te )e:uali6at$ Din cau6a acea)ta.con)ider? c? li*idoul )e )e:uali6ea6? a*ia la pu*ertate$ RelaDia copilului cu 'a'a nu e)te o relaDie ince)tuoa)?% relaDia unui adult cu imago$ul 'atern e)te En )c4i'* ince)tuoa)?. ci ideea )pecial? de a rede>eni copil. )tr?*?tute pro-redient. Entr-o )inap)? (r?)crucea+. Hunde)ci9rea6? En 'iturile nunDii ince)tuoa)e dorinDa 9anta)'atic? de re-enerare printr-o a doua naBtere. Hun. o natur? En)p?i'Ant?toare. En anu'ite condiDii. erau >alori6ate po6iti>. co*oar? En oceanul 'atern. 7edip )e con9runt? cu o alt? 9i-ur? 'on)truoa)?. deoarece tronul Bi 'Ena re-inei. En particular$ Co'ple:ul ca)tr?rii )e reacti>ea6? Bi tran)9or'? imago$ul patern En cel al unui Cer*er$ 5entru a p?trunde En lu'ea cealalt?. Bi nu En cea a unei ne>ro6e% de aceea. )e 'eta'or9o6ea6? En c4ipul unui tat? di)tru-?tor.acc4u)$ Triu'9'd a)upra )9in:ului. prin orice 'ijloace. precu' Cade) )au 5o)eidon (En ca6ul lui =li)e+$ Dac? )uco'*?. En acelaBi re-i)tru analitic. >?du>? acu'. care au co*orEt ca niBte cortine a9ecti>e pe)te etapele dep?Bite$ 5ri>ite prin ace)t 9iltru ana'or9otic. 5er)e9ona )au I)i). cu rol de -ardian al )ecretelor a)cun)e: S9in:ul cu 1" c4ip de 9e'eie. ei r?'En pri6onieri En *e6ne. acu'. care colorea6? En ne-ati> c4ipul 'a'ei. o in4i*iDie (tat?l+. )crie Hun-$ Cu'. a c?rei ener-ie *area6? Entoarcerea pe un tra)eu p)i4ic )tr?*?tut pEn? acu' doar En )en) pro-redient$ Dup? cu' )punea' En prole-o'enele teoretice. nou Bi )tr?lucitor$ FAn)a'*lul 'itului )olar$ )crie Hun-. En corpul 'a'ei$ =na din 'odalit?Dile cele 'ai )i'ple ar con)ta En a-Di 9ecunda 'a'a Bi a te -enera identic Die En)uDi$ Dar interdic43 Dia ince)tului )e opune ace)tei )oluDii% din cau6a acea)ta 'iturile )olare Bi de renaBtere a*und? En propuneri a)upra 'odalit?Dii de a e>ita ince)tulF (p$ " /+$ De)tinul lui 7edip intr? Bi el 'ai de-ra*? En )c4e'a unei Lue)te eroice. ca o 9i:aDie a lui 7edip a)upra imago$ului 'atern. care indic? pierderea controlului En e:pediDia re-re)i>?. E'piedic? intrarea pe un anu'it tra)eu (dru'ul )pre T4e*a+$ Ii-ura lui Laio) are o Enc?rc?tur? 9anta)'atic?% a9ecti>. do>edeBte cu claritate c? *a6a 9unda'ental? a dorinDei ]ince)tuoa)e^ nu e)te atEt coa*itarea. *alarurii Bi dra-onii c4tonieni )au ac>atici. )au )Ent uciBi de aceBtia. de a rec?dea )u* protecDia p?rinDilor. c?)?toria cu loca)ta tre*uie pu)? nu )u* )e'nul unei per>er)iuni. En Berpii.#+$ C?)?toria 9iului cu 'a'a poate 9i citit?. 6'ei. Hun. de a intra Enc? o dat? En )Enul 'a'ei pentru a 9i n?)cut a doua oar? de acea)ta$ Din ne9ericire.

eroii au ade)eori parte de dou? 'a'e. intrat? doic? En ca)a lui Celeo) Bi <etaneira. nu din carne u'an? ci din trup di>in. dar nu Bi anulat?. ince)t+ZF. prota-oni)tul a plecat pe un dru' al cunoaBterii de )ine. 'oartea ani'alelor. )i anu'e 'oti>ul p?rinDilor du*li$ Spre deo)e*ire de 'uritorii de rEnd. 9iul ace)tora$ Dion3)o) do*EndeBte di>initatea pentru c?. accentul li*idinal )e depla)ea6? de pe 9e'eia-)oDie pe 44 <area TeiD? c4tonian?. in>a6iile de l?cu)te. protectoare ale >ieDii$ Tra)eul de pEn? acu' al lui 7edip a 9o)t parcur) En parte En 'od deli*erat. care )? deculpa*ili6e6e li*idoul. de tea'a 9?pturilor care Ei En)oDe)c$ 5entru e:orci6area ace)tora e)te ne>oie de un ritual de )u*li'are. 7edip )e co'port? cli>at. nu din 'aterie ci din )pirit$ De'eter. din 'itolo-ia e-eean?$ InterdicDia re-re)iei )e 'ani9e)t? En)? Bi de a)t? dat?. dup? cu' )u)Dine Hun-. una natural? Bi una care Ei creBte Entr-un 'od 'a-ic$ A doua 'a'?. FLu'inea6?-Di pul)iunile paricide Bi ince)tuoa)eZF$ CEt? >re'e nu )e cunoaBte cu ade>?rat. p?'Entul E'*elBu-at de>ine un deBert. cu atEt 'ai 'ult cu cEt interdicDia ince)tului. care )? tran)9or'e Eriniile 'ale9ice. En ter'inolo-ia lui Hun-. riturile de 'i)tere. 9ace pre)iuni a)upra eului re-re)i> de a ieBi din )9era de iradiere a imago$ului 'atern$ Li*idoul re-redient )e depla)ea6? de pe 9i-ura 'a'ei )pre cea a )inului 'atern. dorinDele inter6i)e$ In lo-ica ace)tei p)i4olo-ii. um(ra. En )oDia-9e'eie Encepe )? )e )tr?>ad? tot 'ai puternic re-ina-6eiD?. iar pul)iunea per>er)? e)te )u*li'at? Entr-o )e'ni9icaDie 'i)tic?$ Te'ei renaBterii i )e )u*ordonea6? Bi un alt 'oti> al le-endei lui 7edip. 'a'a doic?. de acel 7edip care El ucide pe Laio) Bi care )e c?)?toreBte cu loca)ta. epica eroic? con)er>? ade)eori )cenariul unei coniunctio ince)tuoa)e. procedea6? la i'ortali6area lui De'op4on. u)carea i6>oarelor )Ent 'ani9e)t?rile apocaliptice ale 'ia)'ei$ SituaDia pro4i*it? En care a intrat 7edip e)te ipo)ta6iat? a)upra Entre-ului decor. 9?pturi tri'i)e de )t?pEna Cade)ului pentru a pedep)i cri'ele E'potri>a p?rinDilor$ Eriniile care El >or ur'?ri pe 7edip pentru a r?6*una ince)tul per)oni9ic? teroarea pro>ocat? de 'a'a teri*il?. pentru a-l aduce pe lu'e a doua oar?. e:pri'End dup? cEt )e pare dorinDa de a 9i ren?)cut de c?tre 'a'?$ Aplicat? eroului. e9orturile po6iti>e ale eului )?u *un 9iind contracarate de 9aptele unui eu tene*ro). ar4etip En jurul c?ruia con)telea6? pul)iu-nile re9ulate. )eceta. pe p?'Antul 'u'? care ne 4r?neBte. En co'iterea inconBtient? a cri'elor. 7edip nu e)te erou pentru c+ a co'i) paricidul Bi ince)tul. En care 'on)truo)ul )e E'*in? cu )acrul. En Eu'enide *ine>oitoare. 9ecunditatea 9ace loc )terilit?Dii. al c?rei )En a de>enit un i6>or de ap? 'oart?$ Cet?Dile >'de 7edip )au 7re)te ar >rea )? )e oprea)c? din r?t?cire le re9u6? a6ilul. care El 4r?neBte$ 7r. 'a'a 4r?nitoare )e tran)9or'? Entr-o 'aBter?$ E:pre)ia )i'*olic? a )c4i'*?rii de )e'n e)te 'ia)'a$ Ciu'a. ci pentru c? EBi conBtienti6ea6? pornirea paricida Bi ince)tuoa)?. F'oti>ul celor dou? 'a'e la)? )? )e Entre>ad? ideea de Entinerire )pontan?. Enrudite cu 'ia)'a )Ent Bi Eriniile. prin reEntoarcerea a)upra 9uncDiei nutriti>e FpreoedipieneF$ En ace)t )tadiu. are rolul de a re-e)ta (la propriu )au prin rituri alternati>e+ pruncul. ci En dru'ul interior )pre ilu'inarea . deci )pre pri'ul o*iect parDial in>e)tit de copil. re-ii din Eleu)i). dup? 'oartea Se'elei. a)i-urEnd *un?)tarea )i *o-?Dia Entre-ii cet?Di. ci Bi un proce) de autocunoaBtere$ Eroi)'ul lui 7edip nu con)t?. ca o 5er)e9ona din al c?rei re-at urc? )pre lu'ea celor >ii 'oli'ele Bi *olile. e)te. Entoarcerea )a la T4e*a nu e)te doar o re-re)ie ne>rotic? )pre i'a-inea 'a'ei. 9?r? )? Btie ce 9ace$ E)te ca Bi cu' 7edip ar 9i un per)onaj de*u*lat. En ulti'? in)tanD?. 7$ RanK anali6ea6? 'oti>ul celor dou? 'a'e. )?-i apar? eului 'atur ca o 6eitate a 'orDii. aduc?toare de 'oarte. En Mitul na)terii eroului. 'oli'ele. En care a Encercat )?-Bi recon)truia)c? )in-ur de)tinul$ Dar planurile de a e>ita )oarta pre6i)? la naBtere au 9o)t dejucate de el En)uBi. u)carea 4oldelor. re)i'Dit de prunc ca un i6>or de >iaD?.)i'*olic Bi )piritual co>ErBeBte )en)ul concret Bi tri>ial$ <iturile co)'o-onice. p3t4ia nu l-a Ende'nat: FI? ceea ce Di-e )cri) )? 9aci (paricid. con9or' c?reia eroul a*andonat e)te cel 'ai ade)ea -?)it de un alt cuplu. En relaDia loca)tei cu 7edip. adic?: E)te erou cel care Btie ce are de 9?cut pentru a 9i ren?)cut de c?tre 'a'a )aF (p$ #&8+$ Re-re)ia lui 7edip nu )e opreBte En)? aici. acea)ta )ituaDie poate 9i 9or'ulat? a)t9el: E)te erou cel a c?rui 'a'? i-a 9o)t Bi a doua oar? 'a'?. doar En9rEnt? )i'*olic prin uciderea tat?lui Bi a S9in:ului. ace)t du*lu nocturn. ci FCunoaBte-te pe tine En)uDiZF. e)te -e)tat a doua oar? de c?tre Teu) En)uBi. ca Bi cu' cetatea ar 9i )paDiul 'ental al a>enturii )ale interioare$ Spai'a pierderii de )ine i'plicat? de re-re)ia c?tre )tadii pri'iti>e ale e>oluDiei 9ace ca )Enul 'atern. de'oni6End imago$M7 )Enului c4tonian$ 5ri>it prin lentila ne-ati>?. de)i-ur. En parte or*eBte$ =r'End Ende'nul del9ic. o 1/ parte din el 9?cEnd lucrurile pe care partea conBtient? le repri'?$ Ace)t co'ple: autono'.

Entre. ur)ita aBa cu' e)te croit? acea)ta de di>initate$ R?)pun)ul dat la Entre*area S9in:ului: FCine e)te 'ai pre)u) decEt de)tinulMF e:pri'a toc'ai acea)t? ecuaDie e)enDial? a conBtiinDei Bi inconBtientului$ F7'ul e)te 'ai pre)u) decEt de)tinulF e)te un r?)pun) corect pentru c?. rede>enit )i'*olic copil. nici cu p?rinDii )?i 'orDi. .pul)iunilor cri'inale$ 5rin anc4eta a)upra uci-aBului lui Laio). 7edip. in>e)teBte cu 9uncDia de p?rinDi alte dou? per)onaje. El prinde pe 7edip uci-aBul (u'*ra+$ Cu' eul deDine. )? Encete6e )? le proiecte6e a)upra altcui>a (uci-aBul Fnecuno)cutF al lui Laio)+$ 5rin de)coperirea ade>?rului. )u)Din ideea de re-re)ie a eroului la )tadiul in9antil: unc4iul Bi )ora$ Dup? ce imago$urile celor doi p?rinDi Bi interdicDiile conota-te de ace)tea au 9o)t )pul*erate. dup? cu' arat? Hun-. 7edip anc4etatorul (eul conBtient+. )u)Dine Hun-. co'entEnd riturile de auto'utilare Hnn. En >ederea reutili6?rii lor$ Hert9a 'a:i'? e)te )acri9iciul c4ri)tic de )ine.En acea)t? cate-orie+$ Ilu'inat. al unui Fn?)cut a doua oar?F$ Dou? 9i-uri. ci a-l p?trunde En 'ecani)'ele )ale pro9unde$ 7edip care EnDele-e )oarta )cri)? de <oire e)te un 7edip ce EBi e:tinde conBtiinDa a)upra pul)iunilor li*idinale repri'ate Bi di)tructi>e$ Re9acerea punDilor de le-?tur? cu inconBtientul per'ite. li*erul ar*itru. 7edip tre*uie )?-Bi a)u'e ace)te dorinDe. luEnduBi En )t?pEnire u'*ra. )acri9icarea lor (a taurului. Bi Encepe )? >ad? cu Foc4ii )ineluiF. care El conectea6? la realitatea e:terioar?.pune En e>idenD? ideea de )acri9icare a unui or-an Bi. 4ipno6a. Entro interpretare jun-ian? a tra-ediei -receBti. e:pri'area ace)tuia prin inter'ediul )i'*olurilor )i riturilor. 7edip )e eli*erea6? de )u* de)tin$ De acu' Enainte. a)e'eni lui Tire)ia). eroul 'itic tre*uie nu nu'ai )? ia cunoBtinD? de e:i)tenDa unor 'onBtri terio'or9i. prin care. )er>ind retotali6?rii En )ine$ 7edip '?rturi)eBte c? )-a or*it pentru a nu 9i ne>oit )? dea oc4ii nici cu copiii )?i >ii. 7edip de>ine clar>i6ionar. En )urori )i copii$ Luarea )u* control a pul)iunilor ^)e:uale e)te En toate te4nicile a)cetice.li*idoul in>e)tit En i'a-inea trupului e)te eli*erat Bi rein>e)tit En F)piritF. pre'onitoriu. el indic? condiDia )pre care )e Endreapt? 7edip prin preluarea )u* control a u'*rei )ale$ Scoaterea oc4ilor 'arc4ea6? )c4i'*area de condiDie )u9erit? de prota-oni)t$ 7edip Encetea6? )? pri>ea)c? cu Foc4ii euluiF. cEt Bi inconBtient (lu'ea 'orDilor+. EnDele-End de acu'. el )acri9ic? li*idoul ince)tuo). )e poate )pune c?. clar>i6iunea etc$ . c4re)'olo-ic (p3t4ia+ )au poetic (Co'er+ ce caracteri6ea6? totali6area En )ine$ C4iar dac? pierderea oc4ilor p?)trea6? )en)ul 9reudian de ca)trare )i'*olic?. cu 9i-uri pe care eul )?u 'atur. de)c?rcarea ten)iunilor e:plo6i>e Bi )u*li'area lor$ 5reluarea )u* control a ener-iilor inconBtiente Bi contactul cu numinosum$ul interior 9ace din o' )t?pEnul unor 9orDe 18 ne*?nuite pEn? atunci (9acult?Dile paranor'ale . a a)u'a de)tinul nu En)ea'n? a-l i-nora (o a)e'enea atitudine pro>oac?. le tran)9or'? En o*iecte ale unei dorinDe ince)tuoa)e$ ScoDEndu-Bi oc4ii. care El racordea6? la realit?Dile pro9unde$ 7r*irea )i'*oli6ea6? plonjarea iniDiatic? a eroului En propriul inconBtient. cel puDin pentru un ti'p. ci Bi )?-i En9rEn--?$ Cu' aceBti 'onBtri per)oni9ic? un co'ple: p)i4ic 'ai puDin e>oluat. ci ca o cucerire a >i6iunii de tip pro9etic (Tire)ia)+. a)pectul unui copil. 'ai ale). calea )pre tran)cendere Bi apoteo6?. prin insig%t Bi intuiDie e'patetic?. a li*idoului in>e)tit En el$ En e:pediDia )a interioar?. ener-ia recupe47 rat? prin jert9a imago$urilor in>e)tite )e:ual 9iind F>e4icolulF cel 'ai e9icient pentru c?l?toria En lu'ea 6eilor$ . En ti'p ce u'*ra repre6int? prede)tinarea la ni>el p)i4olo-ic. con9runtarea cu u'*ra Bi a)i'ilarea conDinuturilor ace)teia e)te de neocolit pentru reali6area totalit?Dii p)i4ice$ 7ricEt de dureroa)? Bi in)uporta*il? ar 9i conBtienti6area dorinDelor re9ulate. En care e)te 9i:ata o cantitate 'ai 'are )au 'ai 'ic? de ener-ie p)i4ic?. EnDelea)? nu ca in>oluDie. pe Creon Bi Anti-ona$ Creon e)te unc4iul Bi cu'natul care. eroul cap?t?. din cau6a )e:uali6?rii )ale. el nu >a 'ai 9i )upu) or*eBte tendinDelor inconBtiente care l-au purtat c?tre paricid Bi ince)t. )pre e:e'plu+ )i'*oli6ea6? de*locarea ace)tor ener-ii.telepatia. Bi nici unui 9el de pul)iuni re9ulate. En propriul )?u )paDiu de acDiune. di'potri>?. arat? Hun-. autono'i6area u'*rei+. 'a'a 9iindu-i totodat? Bi )oDie$ Cu alte cu>inte. aparDinEnd a'Endou? )c4e'ei topice e:pu)e la Enceput. in>e)tit En 'a'? Bi tat?.ar intra dup? Hun. care Ei )Ent totodat? 9raDi )i )urori. cu acel co'ple: autono'i6at care EBi ucide tat?l Bi )e c?)?toreBte cu 'a'a )a 9?r? )? ai*? conBtiinDa 'oral? a ceea ce 9ace$ En p)i4olo-ia analitic? jun-ian?. 7edip nu 9ace decEt )?-Bi conBtienti6e6e tene*rele$ 5ri'a 'are pro*? En dru'ul )pre )ine e)te con9runtarea cu u'*ra. deci cu or-anele )en6oriale. 5rin )u*li'area )e:ualit?Dii. el re9u6? )? 'ai ia contact atEt conBtient (lu'ea >iilor+.

cra'ponEndu-)e de 'a'?. p)i4olo-ic >or*ind. repetEnd tra)eul plec?rii din cetatea natal?. )e Entoarce la )ur)a de unde a DEBnit odinioar?. ca niBte u'*re )i-ilate En in9ern$ Cre>a)a e)te 10 un ade>?rat cordon o'*ilical. ei au >rut )? )e odi4nea)c?. care de>ine a)t9el )al>atorul. are ca )cop iniDierea En tainele >ieDii. or* Bi neajutorat ca un copil. retroacti>. iar 'oartea )a aparent? d? naBtere unei noi 9ecundit?DiF (p$ "0#+$ Iaptul c? 7edip atin-e punctul 'a-ic unde 'oartea )e tran)9or'? En apoteo6? e)te )u-erat de e:plo6ia de 9ul-ere di>ine care Ei En)oDeBte di)pariDia 'iraculoa)?$ E)te ca )i cu' prota-oni)tul ar 9i )curtcircuitat polul ener-etic )u*teran care pro>oac? 1! (auto+co'*u)tia lui or*itoare$ =terul c4tonian )e tran)9or'? dintr-un ca>ou 9une*ru Entr-un lea-?n de 9oc$ Cre>a)a 'ortuar? de la Colono) EntElneBte )i'*olic >atra din alco>ul p?rinte)c care con)acr? naBterea$ <odelul tare pentru riturile de inte-rare a copilului En 9a'ilie prin depunerea lui pe 'ar-inea >etrei El con)tituie scufundarea copilului 0n focul . l-a tran)9or'at. ]pri'ejdia e 'are^$ ]AdEnci'ea acea)ta e)te )educ?toare. co'entea6? Hun-. al ener-iei >itale$ Mama de care e)te atra) eroul 'itic e)te ace)t ar4etip atotputernic. Li*idoul re9luea6? )pre ace)t i6>or% e)te 'o'entul periculo) En care Uo'ulV >a tre*ui )? decid? Entre neanti6are Bi o nou? >iaD?$ Dac? )e EntE'pl? )? EntEr6ie En Dinutul 'iri9ic al lu'ii interioare. eroul ajun-e En poiana de lin-? Colono). En poiana de la Colono) )e a9l? cre>a)a prin care Te6eu Bi 5irit4ou) au co*orEt En in9ern pentru a o r?pi pe 5ro)erpina$ 5rin aceeaBi cre>a)?. 9ie prin >oinDa indi>idului.)u*)tituindu-)e imago$ului patern. dar au r?'a) DintuiDi pe o )tEnc?% cu alte cu>inte. al <arii 6eiDe din care )e tra-e ra)a u'an?$ FDar. 9iind. )pre condiDia in9antil? ne)e:uali6at?$ Dup? ce ace)t al doilea tat? El alun-a a doua oar?. >a )ta )u* )e'nul ade>?rului Bi al >ieDii >eBnice$ I'a-inEnd de)tinul 9iului lui Laio). p?durea la*irintic?. un )i'*ol al li*idoului. dup? Hun-. 'ort )au conda'natF (p$ "0 +$ In ace)t )en) interpretea6? Hun. En re-i)tru FE'*lEn6itF. En )en)ul pro-redient al )c4e'ei topice (rol care Ei re>eni)e tat?lui a-re)i> de la r?)crucea de dru'uri+. o'ul re)pecti> nu 'ai e)te decEt o u'*r? pentru lu'ea din a9ar?% el e)te.a>entura lui Te6eu Bi 5irit4ou): FajunBi jo). o imago Dei En o'+. atunci )e produce un 'iracol: r?)ti'pul petrecut En in9ern )e >?deBte a 9i a>ut a)upra lui e9ectul unei 9EntEni a tinereDii. En )cena 'u'elor. Li*idoul reuBeBte )? )e eli*ere6e )i )? ia)? Enapoi la )upra9aD?. r?)crucea de dru'uri )Ent )paDii ale lui Cer'e). En r?t?cirea )a. pe unde a p?trun) En corpul no)tru$ Ace)t punct de ruptur? e)te 'a'a% ea e)te i6>orul Li*idoului$ Atunci cEnd o'ul )l?*it. cu o*)er>aDia c? interdicDia i'pu)? de Creon nu-l E'pin-e pe prota-oni)t FEnainteF. 9ie prin pierderea 9orDei >itale. trupul peri)a*il al pruncului e)te ar). Anti-ona$ A 9i purtat de 'En? de c?tre o 9e'eie care te ocroteBte e)te un )i'*ol -r?itor pentru re-re)ia la copil?rie$ 7edip pare a porni pentru a doua oar? En >iaD?. la *uric. ci FEnapoiF. uterul c4tonian 9iind En acelaBi ti'p lea-?n Bi 'or'Ent. populaDia 'orDilor )u-erEnd an)a'*lul a'intirilor Bi ur'elor 'ne6ice con)er>ate En 'e'oria ance)tral? a ra)ei. un erou protector al Atenei$ Cata*a6a eiq @AiSoo red? )i'*olic o de)cindere En inconBtientul colecti>. de natur? piric?$ 5ri'a naBtere a lui 7edip. i6>or de ap? 'oart? )i de ap? >ie$ Co'oara a)cun)? En adEnc. atunci cEnd )e 9ace deli*erat (deci cEnd e)te >or*a de o re-re)ie >oluntar?+. care lea-? lu'ea de )u) cu cea de jo). e)te condu) de c?tre 9iica Bi )ora )a. al cri'ei Bi al 'orDii% cea de-a doua naBtere. la condiDia de )e'i6eu. 7edip di)pare 'iraculo). are puterea de a con9eri i'ortalitatea. e)te 'u'a$$$ e)te 'oartea^$ De Endat? ce Li*idoul p?r?)eBte lu'ea lu'inat? de )oare. aBa cu' )pune <ep4i)to En partea a doua a lui Iau)t. el recade En propria pro9un6i'e. per'iDEnd co'unicarea Entre ni>eluri$ 7r. ei au 9o)t pierduDi pentru lu'ea tere)tr?$ <ai tEr6iu. )u* oc4ii aceluiaBi Te6eu. ne)i-ur pe puterile )ale. 7edip. 'itolo-ia -reac? pare a 9i ur'at En 9apt tra)eul unei intro>er)iuni )pre )ur)a inepui6a*il? a ener-iei p)i4ice$ Atin-End centrul 9iinDei )ale ()inele e)te. la condiDia de 'uritor. 7edip EBi con)u'? di'en)iunea 'uritoare Bi e'er-e En di'en)iunea di>in?. )paDiu care a'inteBte. *la'ul ince)tului$ =nc4iul El Endep?rtea6? pe 7edip de alco>ul p?rinte)c. cel care triu'-9ea6? a)upra 'orDii (la 9el cu Coru) r?6*unEndu-l pe 7)iri)+$ Dac?. )in-urul iniDiat ad'i) )? a)i)te la r?pire. di'potri>?. a )tat )u* )e'nul ilu6iei. ca )? )pune' aBa. renunD? la o 'are oper?. de p?durea )?l*atic? unde 9u)e)e e:pu) la naBtere$ Locul pu)tiu.es0iei. Creon ()au cei doi 9ii-9raDi. Bi de>ine un dai'on 4ipoc4tonian. aBa cu' a 9?cut De'eter cu De'op4on$ 5rin acea)t? *aie de ener-ie. Te6eu a 9o)t eli*erat de Ceracle. preia i'perati>ul 'oral repre6entat de ace)ta$ 5rin e:ilarea lui 7edip. . Eteo-cle Bi 5olinice+ e:ercit? din nou. En c?utarea c?reia porne)c toDi iniDiaDii. prin care pruncul )e racordea6? la 'a'? Bi la )pecie$ 5lonjarea En lu'ea 'orDii. 9iind Enlocuit cu un trup inde)tructi*il Bi i'ortal.

5ari). Edition) de la Decou>erte. !8& ()ur)e e-iptene. 54iladelp4ia. ?oca(ularul psi%analizei. +l+torie 0n . ("dipe ou la legende du conquerant. Traducere din li'*a -er'an?. !8.a)ile De'$ Ta'9ire)cu. 5ari). Oedipus and 2k%naton# M1t% and . T%e M1cenaean Origin of . . !8! (de)tinul+% Ro*ert Gra>e).0. 2divinos 1 or=culos griegos. (Cap$ G. con)iderat. . Ed$ Trei. !0& ()ucce)iunea >iolent? la tron+% Loui) Gernet. &si%analiza literaturii# Oedip 5ege. Lie-e. . drama. drept unul dintre Ente'eietorii ar4eolo-iei. 5ari). !!1$ 5entru co'ple:ul 7edip En concepDia lui Si-'und Ireud. !. !. Ed$ <iner>a. !11 (e:punerea. En 2rc%ivio di !ilosofia. <adrid. Dacia )-a tran)9or'at Entr-un no m=n <s land. Ed$ Ne'ira. . !. r?pirea 'iraculoa)?+% I''anuel . T%e . . T%e &s1c%oanal1tic T%eor1 of . Totem si ta(u.reek M1t%olog1. Ed$ =ni>er). T%e 3acred Officials of t%e "leusinian M1steries.0% In lumea ar%etipurilor. pre9aD?. rupEnd cu tradiDia ar4eolo-iei diletante a anticarilor . Oedip rege.$ 5ontali). L<Oracle de Delp%es. &s1c%e." (ori-inea 'itului+% R$ 5arKer. !.ollin-en Serie). Tran)lated *3 R$ I$ C$ Culi. ?iolen*a si sacrul. !!1$ Alte p)i4anali6e ale 'itului: Erne)t Hone). En Opere I. T4a'e) and Cud)on. re)pecti> ai i)torio-ra9iei. !!1$ 5entru o alt? di)tri*uDie a relaDiilor En triun-4iul oedipian: Rene Girard. !!8$ 5entru per)pecti>a p)i4analitic? actual?: Hean Laplanc4e Bi H$-. G. Metamorfozele.ernant. paricidul.ucureBti.1 (iniDierea de tip Ce)tia+% <?rie Delcourt.reek Oedipus omple'. !!". Eude*a Editorial =ni>er)itaria. . London. .reeks. ! % E)c4il. !00 (Ce)tia Bi i'ortali6area prin 9oc. 7:9ord. iar a)ceDii 4induBi EBi tre6e)c 9ocul interior$ -i(liografie. 7:9ord. En Opere II. !!1% "seuri de psi%analiz+ aplicat+. >oi$ " (S9in:ul. Cer'e) Bi e:punerea+$ 5entru )cenariul p)i4ic ar4etipal: C$ G$ Hun-.recs. Traducere. M1t%e > &ensee c%ez Ies . Teogonia #"8% 5indar.eroes of t%e . I. 5entru recon)tituirea 'itului oedipian: Co'er. !.$ 5entru ar4etipolo-ia inconBtientului: T%e 2rc%et1pes and t%e ollective /nconscious Bi 2ion# 5esearc%es into t%e &%enomenolog1 of t%e 3eif. Clarendon 5re)). 5rinceton =ni>er)it3 5re)).u)ulen-a.oulan-er. /% 7>idiu. En Opere III. >oi$ IG (l Bi "+. .ucureBti. a)upra localnicilor a*?tEndu-)e >aluri continue de populaDii de cele 'ai 9elurite ori-ini$ =nul dintre pri'ii cercet?tori care )-a apropiat de ace)t melting pot cultural a 9o)t Ale:andru 7do*e)cu. co'entarii Bi note de . !.ucureBti. Ode nemeene. 5a3ot. Oedip la olonos Bi 2ntigona: Euripide.reek . ince)tul+% Toe Du'itre)cu.amlet et Oedipe. 5omanul 0nceputurilor si 0nceputurile romanului. 5ari).recia. reanga de aur.$ 5$ Ca)deu. E$5$L$=$. !0#$ .ucureBti. S9in:ul+% Oe>in Clinton.eliKo>)K3.ucureBti. Los mitos griegos. Traducere de <ona Anto4i. Ed$ Trei. Galli'ard. )ucce)iunea >iolent? la tron+% C$ Oeren3i. ei )apte contra T%e(ei: So9ocle. #"&. 7idipu)+% <artin 5$ Nil))on. pe atEt de o*)cur? de>ine ea En perioada po)tro'an?$ FEpoca *ar*ar?F a 'i-raDiilor e)te una dintre cele 'ai ne*uloa)e Bi 'ai 9a)cinante perioade din i)toria noa)tr?$ Dup? retra-erea aurelian?.enie .run. !! % Interpretarea viselor. SidWicK and HacK)on Li'ited. Iliada (CEntul GGIII+ Bi Odiseea (CEntul GI+% Ce)iod. Ed$ XtiinDi9ic?.& (cultul eroilor. Moira. . Tire)ia). ince)tul+% Hean . Ed$ Al*atro).istor1. =ni>er)it3 o9 Cali9ornia 5re)).ucureBti.% DrieK >an der Sterren. . Alian6a Editorial. S9in:ul.o). Miasma. p$ 1&/-11" (cunoaBterea. Oedipus and t%e . III.re''er. al?turi de . !0/ (cultul eroilor. !enicienele: 5au)ania). !!/$ 7edip Bi tra-edia -reac?: C$ Ired Al9ord.ucureBti. Ed$ FHurnalul LiterarF. i'ortali6area+% Ro*ert Ilaceliere. C=LTELE RELIGI7ASE NN DACIA R7<ANĂ SI 57STR7<ANĂ 5e cEt de *ine cuno)cut? docu'entar Bi ar4eolo-ic e)te Dacia En perioada ro'an?. ro'AneBti $ SEnt ui'itoare intuiDiile Bi dia-no)ticele pe care autorul !alsului tratat de v0n+toare le punea acu' 'ai *ine de o )ut? de ani. Metamorp%oses et s1m(oles de la Li(ido.ucureBti.ucureBti.ueno) Aire). NeW Ca>en and London.ero ults and Ideas of Immortalit1.reek Traged1. e)eu introducti> Bi note de dr$ Leonard Ga>riliu.ucureBti. Routled-e. .ucureBti.aBa cu' Ba'anii de>in )t?pEni ai 9ocului. S9in:ul+% Hean-5ierre . . . . . Le . Traduit de @alle'and par L$ de .reek M1t%olog1. En Interpretations of . !!1 ()ucce)iunea >iolent? la tron. Edition) <ontai-ne. / 5ari). Ed$ <eridiane. !8/ (pro9etul+% H$ G$ Ira6er. precu' Bi di>erBi )coliaBti la tra-icii -reci$ 5entru anali6a 'oti>elor din 'itul oedipian: Han . Ed$ Cu'anita). Ideologie et dem1t%isation. !!#% Trei studii privind teoria se'ualit+*ii Bi ontri(u*ii la psi%ologia vie*ii erotice. !0 % Ide'. !0/$ 7edip Bi literatura: <art4e Ro*ert. 3ofocle )i condi*ia uman+. Andre .1 (cunoaBtere vs# intelect+% L$ R$ Iarnell. !0#% ErWin Ro4de. m1t%os..rec dans la religion. !". !#" (cultul eroilor+% <i4ai Gra'atopol. Yale =ni>er)it3 5re)).

el le no'inali6ea6? prin di>init?Dile cele 'ai repre6entati>e$ . dece'*rie 0. a)i'il?ri Bi interpret?ri (interpretatio romana). pu)e de autor )u* )e'nul -no6ei. pe *a6a a9init?Dilor electi>e. 'ai ale) En ceea ce pri>eBte Fperiodul prei)toricF #./ >enirea tri*urilor indoeuropene ale traco--eto-dacilor. din care )? poat? 9i )c4iDat un portret ro*ot cu tr?)?turi e)enDiali6ate$ Entr-o )cri)oare din 8 ianuarie 08! c?tre )a>antul 'a-4iar Ro'er Ilori). un -rup de 6ei En u6 per)onal$ Co'parEnd cele dou? repertorii di>ine. adu)e de 'ilitari Bi de coloniBti e' toto or(e romano# Acea)ta nu En)ea'n? c? Entrea-a populaDie practica un )uperpolitei)' Enc4inEndu-)e tuturor ace)tor 6ei. <i4ai .I. 8+ Cultele -er'anice% Bi . ar )una a)t9el: + Culte per)ane% "+ Culte -reco-ro'ane% #+ Culte dacice% 1+ Culte e-iptene Bi )iriene. En cadrul c?rora )Ent di)cutate /+ -no6a Bi creBtini)'ul$ La ace)tea. 7do*e)cu a reuBit totuBi )? 9ac? o pri'? radio-ra9ie. din )ecolul II pEn? En )ecolul . putea Fale-eF din i'en)ul panteon. 4unilor. 7do*e)cu )cap? din >edere doar -rupurile di>init?Dilor 'icroa)iatice (C3*ele Bi Atti).+ Cultele a)iatice. care a 9o)t li'itat pEn? la .)paDiul i'periului En antic4itatea tEr6ie.o' recon)titui En continuare. 9iind re6ultatul toleranDei reli-ioa)e a ro'anilor. c4iar dac? Entre ti'p decupajul i)toric a 9o)t oarecu' 'odi9icat Bi puternic nuanDat. -rupEndu-le En 9uncDie de ori-ine En: + di>init?Di -reco-ro'ane% "+ di>init?Di iraniene (per)ane+% #+ di>init?Di 'icroa)iatice% 1+ di>init?Di )iriene Bi pal'iriene% /+ di>init?Di e-iptene% 8+ di>init?Di nord-a9ricane% . le-ate En )pecial de cultul 9unerar /$ Ace)t repertoriu e:traordinar de *o-at re9lect? de)i-ur >iaDa reli-ioa)? din Entre. turanice (4unii+$ Ar4eolo-ia conte'poran? a E'*o-?Dit con)idera*il ta*loul. pu*licat? de ace)ta En re>i)ta 2rc%aeologiai ertesito@.?r*ule)cu. En ciuda 'arii )?r?cii de date epi-ra9ice Bi 'aterial )culptural de la data re)pecti>?. deci a epocii pre9eudale a 'i-raDiilor$ El deli'itea6? populaDia ro'ani6at? din Dacia. -epi6ilor Bi a>arilor. En preaj'a anului "&&& E$e$n$ Inter>alul care ne intere)ea6? cuprinde Fperiodul ro'anF Bi Enceputul Fperiodului *ar*arF. <en etc$+ Bi nord-a9ricane (Caele)ti) Bi Dii <auri+. a)ocieri. En )crierile )ale )Ent di)e'inate )u9iciente in9or'aDii Bi anali6e. care. )e o*)er>? c?. Dacia a de>enit )i ea locul de con9luenD? a nu'eroa)e culte Bi credinDe. c? 9iecare -rup etnic )au pro9e)ional. ce a>ea )? Enceap? cu Tocile)cu$ A*ordEnd de)coperirile ar4eolo-ice pe *a6a unei 'etode co'parati)t-analo-ice. cel )i)te'ati6at de 7do*e)cu Bi cel actual. pentru )ecolele ulterioare retra-erii ro'anilor din Dacia.?r*ule)cu trece En re>i)t? pe)te && de di>init?Di ate)tate En pro>incia Dacia.Bi de)c4i6End calea ar4eolo-iei BtiinDi9ice. En ce pri>eBte celelalte -rupuri. a ace)tei perioade atEt de i'portante En con9i-urarea pro9ilului )piritual al protoro'Anilor$ Entr-o Con9erinD? ro)tit? la Ateneul Ro'An la . Entr-o ter'inolo-ie actual?. )ur>olEnd Entrea-a oper? ar4eolo-ic? a lui 7do*e)cu. di)puBi )? accepte orice cult care nu )e E'potri>ea politicii de )tat$ En ace)t 9el. iar pro9ilul reli-io) al perioadei poate 9i recon)tituit prin conju-area cultelor din perioada daco-ro'an? cu cele ale tri*urilor -er'anice Bi turanice in>adatoare$ A)upra ace)tui inter>al )e concentrea6? cele 'ai i'portante contri*uDii ar4eolo-ice Bi i)torice ale lui 7do*e)cu$ C4iar dac? el nu Bi-a propu) niciodat? )? ela*ore6e un ta*lou e:4au)ti> al perioadei. Ale:andru 7do*e)cu E'parte 'onu'entele ar4eolo-ice de)coperite En Dara noa)tr? En patru -rupuri." ".+ di>init?Di celtice Bi -er'anice% 0+ di>init?Di traco-inoe)ice% !+ creBtini)'ul% &+ di>init?Di 'i)tice /1 (-no)tice etc$+ Bi 'a-ice. pe *a6a nu'eroa)elor de)coperiri 9?cute Entre ti'p. 9?r? En)? )?-i 'odi9ice cu 'ult liniile principale$ A)t9el. 9iecare indi>id c4iar. cronolo-ia e)te e:act?. ce core)pund ur'?toarei cronolo-ii: + F5eriodul prei)toricF: de la ori-ini pEn? la cucerirea Daciei ()ec$ II+% "+ F5eriodul ro'anF: de la Traian pEn? la retra-erea aurelian? ()ec$ III+% #+ F5eriodul *ar*arF: de la retra-erea aurelian? la Ente'eierea )tatelor ro'AneBti ()ec$ GII+% 1+ F5eriodul ro'Ane)cF: de la Fde)c?lecatF pEn? En pre6ent. de dinainte de >enirea )la>ilor$ 5rincipalele in>a6ii din ace)te )ecole au 9o)t cele ale -oDilor. neaBteptat de e:act?. dup? cu' o*)er>? judicio) <i4ai . c4iar dac? nu le de6>olt? e:4au)ti>. prin i'porturi. 9eniciene Bi )iriene (I)i)+. e)te ui'itoare corectitudinea cla)i9ic?rii. Ale:andru 7do*e)cu alc?tuieBte ur'?torul in>entar al Fdi>init?Dilor )peci9ice care )-au *ucurat de o cin)tire deo)e*it? En DaciaF: + <it4ra% "+ Diana-Arte'i)-Cecate% #+ Ca>alerul trac% 1+ di>init?Di e-iptene. deBi datele Bi de)coperirile ar4eolo-ice e:i)tente la data re)pecti>? erau e:tre' de redu)e. critice. ta*loul cultelor reli-ioa)e din Dacia ro'an? Bi po)tro'an? . ci. care ar 9i 9?cut o concurenD? reduta*il? creBtini)'ului. tre*uie ad?u-ate. En !01. ce nu a>ea Enc? ri-oarea 'etodei tipolo-ice a lui 7)Kar <onteliu). En 'are.

a9lat dede)u*t. 7do*e)cu are dreptate )? aBe6e cultul 'it4raic pe pri'ul locF. )oarele neEn>in)F+. 7do*e)cu pre6int? icono-ra9ia )peci9ic? cultului. ceea ce e:plic? )ucce)ul lor En rEndul 'ilitarilor 8$ Le-iunile ro'ane au 9o)t cele care au adu) cultul En Dacia. atEt pentru -rupurile de 9e'ei. cu 'ult Enaintea >enirii ro'anilor. 7do*e)cu pu*lic? un raport al lui <i4alac4e G4ica de)pre de)coperirea unui mit%raeum la Sl?>eni En 0#.I+ a)upra c?rora )e opreBte )a>antul ro'An$ l$ Cultul lui <it4ra <i)terele lui <it4ra. En care 'arele preot. luna. )o*ru Bi au)ter. Leu. 7do*e)cu )e opreBte. SoDie. a)t9el EncEt iniDiatul. Diana e)te cea 'ai *ine repre6entat? En En)cripDii Bi de)coperiri ar4eolo-ice /$ 7r. lu'ina Bi Entunericul. -recii re-?)eau o Arte'i) En . re9eritoare la F)acri9icarea taurului de c?tre tEn?rul 6eu care e)te repre6entat En co)tu' oriental )au dacic Bi e)te Enconjurat de acce)orii ale cultului oriental: )oarele r?)?rind Bi apunEnd. cEt Bi pentru cele de *?r*aDi (cu' e)te ca6ul )ectei Farte'i)iaceF a lui Cipolit+$ 7r. core)pun6End pro*a*il celor Bapte ceruri planetare prin care are loc ana*a6a la o)p?Dul di>in$ 5re-?tind '3)tul pentru o >iaD? de lupt? cu 9orDele Entunericului. bonipueri &%osp%ori. citea6? un 9ra-'ent de )tatuie Bi o 'oned? 1$ In>entarele actuale do>ede)c Entr-ade>?r c?. o t?*liD? >oti>? cu in)cripDia S7LIS IN. Bi un altar cu in)cripDia ARA S7LIS (FEnc4inat )oareluiF+$ (Din p?cate. 6eiDa inducEnd participanDilor 4iero'ania"&. dar )e deo)e*eau de cele ale lui Dion3)o) 9iindc? pre)upuneau ca)titatea )e:ual?" . dup? cu' o*)er>? 7do*e)cu En Istoria ar%eologieiA. ar4eolo-ia ro'Anea)c? conte'poran? Enre-i)trEnd 1& de *a)orelie9uri. dup? lupiter 7pti'u) <a:i'u). En an)a'*lu. En ca6ul Dianei e)te ne>oie de un 9actor )upli'entar care )? 'oti>e6e de>oDiunea$ Se pre)upune c? ea preia. cu *onet? 9ri-ianA. ca En 'itul lui Acteon. *inele Bi r?ul. <it4ra e)te un erou )au 6eu )olar care a)i-ur? >ictoria lu'inii$ La incitaDia lui Sol. c4iar dac? interpretarea 6odiacal? (taurul. cu care ajun-e )? )e con9unde printr-o solificatio. ce a'inteBte de )tEnca (peBtera+ En care )e naBte 6eul$ =nul din rituri con)t? En jert9irea unui taur pe un altar )pecial. )au c4iar de )u*)tratul neolitic$ 5otnia T4eron. cor*ul )au *u9niDa. )corpionul. c?reia i )e o9ereau En 4olocau)t ani'ale. cei doi purt?tori de torDe. al?turi de 6ur>ani)' Bi 'ani4ei)'. era En9runtat Bi )9EBiat de )ucce)orul )?u 0. iar colecDia de o*iecte )-a pierdut. 5er)an. Soare Bi Tat?+. mit%raeum. dac? pentru lupiter nu'?rul 'are de ate)t?ri )e e:plic? prin po6iDia pri>ile-iat? pe care )t?pEnul 7li'pului o deDinea En reli-ia ro'an?. apoi )e EnalD? 55 En cer la un *anc4et di>in$ <i)terele )ale )Ent con)truite pe ideea de re-enerare a iniDiatului$ Ele )e de)9?Boar? Entr-un te'plu )u*teran. Arte'i) era la ori-ine patroana clanurilor tote'ice. o 'ic? )tatuet?. )Ent.ICT7 <ITCRAE (FEnc4inat lui <it4ra. la 5atra)$ Tran)'iterea 9uncDiei )acerdotale )e 9?cea printr-un ritual ordalie. tran)9or'at En cer*. a)t9el EncEt E'*r?c?'intea lui <it4ra. Soldat. p?)?ri )au plante tote'ice >ii. Ei interpretea6? -reBit drept Luci9er Bi Ce)peru) din cultul 6eului )irian A6i6o) &.. unul din )increti)'ele de tip duali)t care au luat naBtere En 5er)ia pe 9ondul reli-iei lui Toroa)tru$ En cadrul En9runt?rii dintre dou? principii di>ine.()ec$ II-. En totul.$ Tr?)?turile care per'it acea)t? a)i'ilare au un a)pect ar4aic )i par a Dine de 9ondul co'un indoeuropean. pe care 7do*e)cu. in)cripDii Bi repre6ent?ri pla)tice ale )ale #$ /8 "$ Cultul D i anei Dintre toate di>init?Dile panteonului -reco-latin. atri*utele unei di>init?Di trace 8 a p?durii )au ale unei di>init?Di celtice . te'plul a 9o)t di)tru) din cau6a lip)ei de pro9e)ionali)' a )?p?torilor. )teaua cEinelui+ dat? lor de G4ica a 9o)t relati>i6at? a)t?6i. 9?cEnd re9erire la un *a)orelie9 al 6eiDei a9lat la <u6eul NaDional de Antic4it?Di% En alte locuri. "0& de 'onu'ente. )oarele. )acri9iciu care a )upra>ieDuit pEn? En epoca cla)ic?. raportul 9iind tot ce a 'ai r?'a)$+ 5ornind de la ace)t raport. )Ent dadop4orii Caute) Bi Cautopate)$ En )c4i'*. En care au 9o)t -?)ite *a)orelie9uri cu )cene )i'*olice Bi >a)e de cult. de-4i6at En ani'alul tote'ic. 0/ de in)cripDii. ani'alele )i'*olice )Ent corect identi9icate. tre*uie con)iderat? drept pur oriental?% de a)e'enea. )au En riturile de )ucce)iune de la te'plul Dianei de la Ne'i anali6ate de Ha'e) Ira6er !$ Cere'oniile de iniDiere a>eau un caracter or-ia)tic. St?pEn? a tuturor >ieDuitoarelor )?l*atice. deter-'inEnd a)t9el apocalip)a Bi renaBterea uni>er)ului. 'i)terele au un a)pect r?6*oinic. )? 9ie )c?ldat En )En-ele )acri9icial$ IniDierea cuprinde Bapte -rade (Cor*. En interpretatio romana. / )tatui " Bi. pe ur'a lui G4ica. En articolul de )inte6? 2ntic%it+*ile Bude*ului 5omana*fi. a)upra Dianei. i'portate En i'periul ro'an En pri'ele )ecole ale 'ileniului I. <it4ra )acri9ic? 'arele Taur co)'ic. Barpele. )corpionul. cEinele etc$F ! E)te i'pro*a*il? ipote6a unui )increti)' dacic. luna. En 'od )e'ni9icati>.

En 9olclorul no)tru. toate trei a)i'ilate triplei Cecate. le-?turi cu nordica Ciper*oree$ Ca' ace)ta tre*uie )? 9i 9o)t Bi pro9ilul 6eiDei -eto-dace (. prin )increti)'. pro*a*il 6eul trac Dar6ala)M+ Bi <i)terele ca*irice$ Din lip)? de date )u9iciente. 6eiDa lunii Bi a 9e'init?Dii. T4eo) <e-a) (<arele Teu. 'etal pre9erat al 'a-ilor. c? )Ent lucrate En plu'* )aturnian. care a 9o)t preluat de coloniBtii ro'ani de la locuitori *?BtinaBi ai DacieiF ". En centrul repre6ent?rilor )e a9l? o 6eiD?. cu' )pune -r?*it autorul Tezaurului de la &ietroasa. Bi atri*uiau 6eiDei. e)te re6ultatul unui )increti)' anterior i'portului ei En Dacia. care au ajun) la cea 'ai puternic? de6>oltare pe teritoriile 9o)telor tri*uri -eto-dacice. Iran6 Cu'ont a pre)upu) c? ace)te t?*liDe )Ent 'edalioane Bi a'ulete (_jPuGaOt9Qpia+ cu caracter 'a-ic apotropaic. care Entr-un )tudiu de re9erinD?"/ a Bi i'pu) nu'ele de Fca>aleri danu*ieniF. 7do*e)cu >or*eBte de)pre Ca>alerul trac En )tudiul 2rtele 0n 5om=nia 0n periodul preistoricCD. din 'o'ent ce. repre6entat? prin acoperirea )a de c?tre cei doi 6ei cu o piele de *er*ec$ Co'*?tEnd alte ipote6e. 6eiDa )?l*?ticiunilor Bi a >En?torii. Ca*iri+. ci Arte'i). Ca>alerul trac. En ti'p ce a)t?6i )-a ajun) la pe)te dou? )ute de de)coperiri. precu' Bi nu'ele dedicanDilor. i)torio-ra9ia actual? pre9er? )? p?)tre6e o po6iDie 'ai prudent?. care >edea En ele un Fcult local En Entre-i'e. adic? En SciDia. )au celtice. Arte'i)-Cecate. con)iderEnd Ca>alerii danu*ieni niBte di>init?Di daco-'oe)o-tracice$ I)toria con)tituirii cultului Ca>alerilor danu*ieni e)te En)? 'ai co'plicat?. la e:plicarea unor )cene de cult (ta opo^iE>a+ Bi la or-ani6area unui )pectacol litur-ic in)pirat din 'itul 6eilor"8$ <itul Bi conDinutul iniDierii poate 9i parDial recon)tituit din *a)orelie9urile p?)trate. <a-na <ater. 6eiD? lunar? (6En?+. 'ai e:act de un cult de 'i)tere$ Dup? 'odelul altor practici 'i)terice (<it4ra. adic? Ei 9ace pe oa'eni dianatici (6?natici+ "#$ Diana. di)tin-Endu-l. care Ei ajut? pe ca>aleri En lupta cu duB'anii c4tonieni Bi per'it a)cen)iunea Bi solificatio# Ca>alerii danu*ieni )Ent -4i6i ai )u9letelor )pre i'ortalitatea a)tral?. Apollo. 6eiDa preindoeuropean? a 9orDelor 4toniene 'ale9ice Bi a >r?jitoriei$ Acea)t? tripl? 6eiD? intr? En )increti)' cu Diana ro'an? Bi ea >a 9i re-?)it? En *a)orelie9urile Bi )tatuile de cult din Dacia ro'ani6at?"1$ #$ Culte traco-'oe)o-dacice Deo)e*it de in)pirat )e arat? 7do*e)cu atunci cEnd pre6int? cultul Ca>alerilor danu*ieni$ DeBi nu a>ea cunoBtinD? decEt de patru repre6ent?ri. Du'itru Tudor ar-u'entea6? (inclu)i> )tati)tic+ c? 'i)terele Ca>alerilor danu*ieni )Ent de ori-ine daco--et?. )uprapunEndu-le$ I?r? a 9olo)i ace)t nu'e. el intuieBte c? e)te >or*a de un 9eno'en r-li-io) autono'. a de>enit 6eu al naturii.endi)M ""+. Selene. con9ir'Endu-l En ace)t 9el pe 7do*e)cu. Bi 5er)e9ona. En Dacia$ Era o di>initate cu o >ec4i'e >enera*il? care.$ E)te ade>?rat. al >ieDii. c? de pe ele lip)e)c in)cripDiile >oti>e. de'on)trea6? c? e)te >or*a de o reli-ie or-ani6at?. p?)trate En ca)? )au depu)e En 'or'Ent. ea 9?cea apel la pronunDarea cere'onial? a unor 9or'ule )acre (ta Ge3oue>a+. ca Bi 9ratelui ei. r?)pl?tiDi cu i'ortalitatea de c?tre 6eiDa 'orDilor )i a pro9eDiilor. odat? cu cucerirea ro'an?. Sancta Diana (SEn6i-ana+. de cultul 'it4raic([cu care are En co'un anu'ite ele'ente icono-ra9ice$ Datorit? 9aptului c? relie9urile de)coperite )Ent de o*icei de di'en)iuni 'ici. al lu'ii )u*terane. )tEnd En relaDie cu alte culte pe care 7do*e)cu le po'eneBte En alte )tudii. 'unDii Rodope etc$+ Bi de unde )-a r?)pEndit En cele dou? <oe)ii Bi de aici. pentru 9aptul de a 9i En>in) 9orDele r?ului$ Caii )Ent ani'ale 9unerare Bi )olare. '?nEnc? din pal'ele Entin)e ale 6eiDei$ Su* copitele lor )e a9l? dou? trupuri pr?*uBite$ C?l?reDii )Ent eroi )olari. care )e >a i'pune doar En )ecolul no)tru. ridicEnd *raDul En )e'n de >ictorie$ Caii lor. pro>oac? dianati)'ul. )au dou? )tele (luce9eri+$ In 9aDa ei )e a9l? un trepied del9ic pe care e aBe6at un peBte. En dreapta Bi En )tEn-a )e a9l? doi c?l?reDi E'*r?caDi cu 4la'id? )i cu *onet? 9ri-ian?. al >En?torii. )pre e:e'plu. cu atri*ute e)c4atolo-ice$ 5e 'odelul ace)tui cult au luat naBtere. )a>antul ro'An nu putea En)? i6ola corect ace)te di>init?Di. 7do*e)cu dEnd o corect? lectur? a i'a-inilor. 6eiDa pe)te 'orDii din Cade). 'i)terele Ca>alerilor danu*ieni. En perioada ro'an?. En )paDiul *alcanic din )ecolul al II-lea e$n$. dea)upra 58 c?rora )e a9l? cEte un Barpe. preluate En i'a-inea Dianei ro'ane. 9?cEnd pre)upunerea eronat? c? 'onedele pe care 9i-urea6? 'oti>ul c?l?reDului ar 9i 'onedele -eDilor$ Ca>alerul trac e)te un 6eu care era adorat En Tracia (>alea <?ritei.C4er)one)ul tauric. En ana)to'o6? nu intr? En)? Diana/. )e'n c? aici e:i)ta un 9ond reli-io) . iniDiatul En 'i)tere trecEnd printr-o 'oarte )i'*olic?. F6eiDa cu trei 9or'eF de care >or*eBte 7do*e)cu. cu rolul de a proteja indi>idul En ti'pul >ieDii )i dup? 'oarte$ Du'itru Tudor. a>End de-o parte )i cealalt? )oarele Bi luna. Sa*a6io). la pre6entarea dra'atic? a unor o*iecte (ta /euc>uue>a+ Bi a unor i'a-ini )acre (ta CT=upoGct+.

aniconic (En -eneral reli-ia -eto-dac? era aniconic?, ceea ce e:plic? )?r?cia de in9or'aDii ar4eolo-ice+, ce a>ea ne>oie de un )et de repre6ent?ri pentru a )e e:pri'a$ La Enceput, au do'inat /! repre6ent?rile cu un )in-ur ca>aler% apoi, )u* in9luenDa 'i)terelor ca*irice, )increti6ate cu cultul dio)curilor, c?l?reDul a 9o)t reduplicat, dEnd naBtere repre6ent?rilor cu doi ca>aleri$ Su)DinEnd ideea E'pru'uturilor 9?cute de cultul Ca>alerilor danu*ieni din icono-ra9ia 'i)terelor de la Sa'otrac4e, 7do*e)-cu arat? c? Fnou) a>on) recuelli dan) la >allee du *a) Danu*e, une )erie no'*reu)e de 'onu'ent) -ro))ier) ou )ont )culpte), )ur pierre et )ur 'etal, de) ca>alier) portant de) *onnet) p4r3-ien) )ur la tete, de) dracones ou en)ei-ne) an-uir*r'e) et Ie) dou*le) 4ac4e) ou *ipenne) A la 'ain, et 9oulant toujour) )ou) Ie) pied) de leur) c4e>au: un cada>re 4u'ain$ En ne-li-eant Ie) acce))oire) no'*reu: Lui acco'pa-nent cette )cene, nou) ne )aurion) e:pliLuer ce) i'a-e) Lue par un culte de) deu: Ca*ire), >ainLueur) de leur troi)ie'e 9rere, culte Lui, de) ri>e) orientale) du 5ontEu:in, )erait pa))e en DacieF"@$ Reli-ia ca*irilor, di>init?Dile de la Sa'otrac4e, era Entr-ade>?r cuno)cut? En cet?Dile -receBti de pe D?r'ul <?rii Ne-re, D$ <$ 5ippidi pu*lic? )pre e:e'plu o in)cripDie de la I)tro) En care e)te >or*a de un preot al <arilor Tei#&$ Con)truit En )ecolele ;-I; E$e$n$, )anctuarul de la Sa'otrac4e -?6duia etapele )ucce)i>e ale iniDierii (nur7aiq, ertonteia Bi o)p?Dul ritual+# $ Ca*irii, la 9el cu Dactilii, CureDii, Cori*anDii Bi `elc4inii, erau preoDi ai <arii <a'e, 6eiD? 9ri-ian? din )u*)tratul e-eean$ Ca Bi En <i)terele Eleu)ine, iniDierea a>ea o di'en)iune e)catolo-ic? Bi )oteriolo-ic?, cele patru di>init?Di de la Sa'otrac4e, A:iero), A:ioKer)a, A:ioKer)o) Bi Oad'ilo) 9iind interpretate de -reci ca identice lui De'eter, 5er)e9ona, Cade) Bi Cer'e) #"$ De)pre Ca*iri )e )pune c? erau trei 9raDi, dintre care doi l-au o'orEt pe al treilea, 'oarte iniDiatic?, 9?r? Endoial?, 'oti> 'itic care poate 9i pu) En le-?tur? cu ocultarea iniDiatului (cu pielea de *er*ec+ de c?tre Ca>alerii danu*ieni Bi, poate, de ce nu, cu te'a 'ioritic?$ 5entru a ajun-e En Colc4ida, En c?utarea lEnei de aur a *er*ecului 'a-ic al lui Cer'e), ar-onauDii, )pune le-enda, )-au iniDiat la Sa'otrac4e En 'i)terele 5er)e9onei Bi ale )lujitorilor ei, Ca*irii, ce )al>ea6? na>ele de la nau9ra-ii$ En acea)t? ipo)ta6?, de protectori ai c?l?toriilor 'ariti'e Bi de iniDiatori En cata*a6e, Ca*irii au intrat En )increti)' cu o alt? perec4e di>in?, Dio)-curii, 9raDii apoteo6aDi de Teu) Bi tran)9or'aDi En aBtri$ Su* acea)t? 9or'?, Ca*irii au ajun) pe D?r'urile -etice ale <arii 8& Ne-re, in9luenDEnd Entr-o oarecare '?)ur? cultele locale$ 5e *a6a unor a)e'enea )i'ilitudini )au E'pru'uturi, 7do*e)cu con9und?, En )tudiul apul de (ou 0ntre(uin*at ca ornament sim(olic 0n antic%itateE, pe T4eo) <e-a) trac, di>initate pro>enind din )u*)tratul local, repre6entat DinEnd En 'En? un corn de *?ut, cu unul dintre Ca*iri, nu'iDi Entr-ade>?r Bi ei T4eoi <e-aloi$

1$ Cultul lui I)i)
En 'od eronat, citEnd doua )tatuete cultuale ale 6eiDei I)i), 7do*e)cu inte-rea6? di>init?Dile e-iptene, 9eniciene Bi )iriene En cultele -no)tice$ Dintre toate di>init?Dile e-iptene, cei doi 9raDi Bi )oDi, I)i) Bi 7)iri), au a>ut cea 'ai lar-? audienD? En lu'ea -reco-ro'an?, )tEnd la *a6a unor )increti)'e )pectaculoa)e$ Dorind )? cree6e o reli-ie accepta*il? En Entre- )paDiul eleni)tic, En )ecolul al III-lea E$e$n$ 5tole'eu Soter Ei En)?rcina)e pe <anet4on, un preot e-iptean erudit, Bi pe Ti'ot4eo), unul din 4iero9anDii din 9a'ilia Eu'olpi6ilor, care a)i-ura )acerdoDiul la Eleu)i), )? a-lutine6e Entr-un pro9il unic di>init?Dile do'inante din Grecia Bi E-ipt$ Teo)o9ia or9ico-pita-oreic? ela*ora)e, En 9i-ura lui 5an, )inte6a lui Dion3)o), )oarele nocturn, c4tonian, cu Apolo, )oarele diurn, cele)t% Dion3)o) de>ine a)t9el 6eu pe)te lu'ea 'orDilor Bi )oD al 5er)e9onei ()u* nu'ele de Li*er Bi Li*era, perec4ea in9ernal? >a 9i preluat? )i de ro'ani+, En 'od )i'ilar, En E-ipt, teolo-ii Noului I'periu reali6a)er? )inte6a lui 7)iri), 6eu al 'orDilor Bi )oare )u*teran, cu Ra, )oarele$ 5e *a6a ace)tei )i'ilitudini Entre Dion3)o)-Apolo Bi 7)iri)-Ra, cei doi teolo-i l-au creat prin a)i'ilare pe Sarapi) (Serapi)+, al c?rui cult )e >a prelun-i En i'periul ro'an$ 5uterea de acreDie a lui I)i) a 9o)t c4iar Bi 'ai 'are, 6eiDa 9iind a)i'ilat? lui De'eter Bi 5er)e9ona din 'i)terele eleu)inice, lui 5alla) Atena, A9roditei Bi lui ;enu), Cerei, lui Arte'i)-Diana, ca 6eiD? a lunii, a >ir-init?Dii Bi a 'orDilor, lui Cecate, ca 'are >r?jitoare, )au <arii 6eiDe C3*ele-R4ea etc #1$ Riturile ei de 'i)tere, condu)e de o cla)? )peciali6at? de preoDi, con)tau Entr-un )cenariu dra'atic care reproducea tra)eul 'i)tic )tr?*?tut de )u9let la 'oarte$ Dup? )pu)ele >oalate ale lui Apuleiu), '3)tul co*oar? pEn? la 4otarele 'orDii, trece pra-ul 5ro)erpinei, >ede 8

)oarele )tr?lucind cu o lu'in? or*itoare En 'ijlocul nopDii, Ei conte'pl? pe 6ei En 9aD? Bi Ei ador? de aproape, apoi re>ine En lu'ea >iilor trecEnd prin toate ele'entele #/$ Ca ur'are a iniDierii, el e)te E'*r?cat En dou?)pre6ece )tole )acerdotale, repre6en-tEnd cele dou?)pre6ece con)telaDii ale 6odiacului, )e'n c?, )u* in9luenDa 'i)ticii neopita-oreice, teolo-ia i)iac? concepea Cade)ul ca un Dinut a)tral, Bi nu ca unul )u*teran$ Enainte de a continua cu di)cuDia a)upra -no6ei Bi a creBtini)'ului, aruncEnd o pri>ire retro)pecti>? a)upra cultelor Fp?-EneF in>entariate de 7do*e)cu, )e o*)er>? c? toate )Ent reli-ii de 'i)tere: <it4ra, I)i) Bi Sarapi), Ca>alerii danu*ieni, c4iar Bi Diana or-ia)tic?$ E)te oare o EntA'plare c? )a>antul ro'An nu )i'te ne>oia )? cite6e di>init?Dile reli-iei cla)ice, o9iciale, nici c4iar pe Hupiter 7pti'u) <a:i'u), )au e >or*a de o pre9erinD? nee:pri'at? conBtient pentru 9eno'ene reli-ioa)e care per'it o participare e'oti>?, e'patetic?M (<? -Ende)c la cel?lalt 'are erudit conte'poran lui 7do*e)cu, Ca)deu, care, En ulti'a parte a >ieDii, dup? 'oartea luliei, )-a intere)at de 9eno'enele de 'ediu'nitate Bi )piriti)'$+ Sau a>e' de-a 9ace din partea )a cu o conclu6ie r?'a)? la ni>el )u*li'inal Bi, deci, ne9or'ulat? BtiinDi9ic, Bi anu'e aceea c? En Dacia, dup? re9or'area politei)'ului cla)ic indoeuropean de c?tre Ta'ol:e#8, )en)i*ilitatea reli-ioa)? )e orienta)e )pre iniDierile letale Bi cata-*atice, aniconice, Bi c? ace)t ori6ont de aBteptare a deter'inat a)i'ilarea cu predo'inanD? din o9erta reli-ioa)? ro'an? a di>init?Dilor de tip 'i)tericM

/$ Gno6a Bi creBtini)'ul
7do*e)cu )e arat? 9a)cinat de tali)'anele Bi a'uletele (gemmae a(ra'ae) -no)tice de)coperite En Dacia$ Ace)tora, ar4eolo-ia conte'poran? le-a ad?u-at de)coperiri 'ai co'ple:e, cu' e)te 'or'Entul de rit iudeo--no)tic de la Dierna, En care, al?turi de alte o*iecte rituale, )e a9l? Bi pl?cuDe 'a-ice de aur, cu te:te -receBti, )a*eene )au latine, cu rol pro*a*il apotropaic, p)i4opo'p Bi de protecDie a 'or'Entului prin *le)te' (defi'ionis ta(ella)FG# E)te intere)ant 9aptul c?, dintre toate )ectele -no)tice, cea 'ai *ine repre6entat? e)te cea *a)ilidian?, Enaintea altor 8" Bcoli cu o r?)pEndire 'ai 'are, cu' )Ent cele ale lui ;alentin, <arcion )au <ani$ SituaDia )e e:plic? prin re-i'ul di9erit pe care ace)te )ecte El a>eau En >iaDa reli-ioa)? a i'periului: En ti'p ce cultele orientale Fp?-EneF erau acceptate Bi di9u6ate ca reli-ie o9icial?, cele iudeo-creBtine Bi -no)tice t?ceau )u*iectul per)ecuDiilor$ I?r? )prijin o9icial, 'i)ionarii EntElneau 'ult 'ai 'ari di9icult?Di En a p?trunde Bi, cu atEt 'ai 'ult, En a Ente'eia co'unit?Di Bi *i)erici -no)tice En pro>inciile 'ai dep?rtate, En ace)t condiDii e)te e:plica*il de ce 'i)tica -no)tic? ajun-ea aici En 9or'e )incretice, E'*inEnd 'a-ia Bi rituri )oteriolo-ice, Bi de ce nu e:i)t? o*iecte Flitur-iceF Bi 'onu'entale$ Teolo-ia lui ,a)ilide alc?tuieBte cel 'ai co'ple: Bi )tu9o) )i)te' -no)tic$ 7 di>initate ori-inar?, )upracate-orial?, apo9ati-c?, FDu'ne6eu care nu e:i)t?F, creea6? totul printr-o pan)per'ie uni>er)al?, din care iau naBtere trei F9ilialit?DiF, )piritul, )u9letul Bi trupul creaDiei$ 5ri'a 9ilialitate, Iiul lui Du'ne6eu, locuieBte lu'ea 4iperco)'ic?% a doua 9ilialitate, Du4ul (5neu'a+ )9Ent, 9or'ea6? o *arier? ani'ic? Entre 4iperco)'o) Bi co)'o)% a treia 9ilialitate d? naBtere co)'o)ului 'aterial$ Ace)ta din ur'? apare En 9elul ur'?tor: din )?'EnDa celei de-a treia 9ilialit?Di ia naBtere 5ri'ul ar4onte, care >a 9or'a 7-doada, al optulea cer (cerul )telelor 9i:e+% apoi ia naBtere Al doilea ar4onte, care >a 9or'a Ce*do'ada, cele Bapte )9ere planetare% apoi )e de-aj? eterul, care )epar? lu'ea a)tral? de cea tere)tr?% apoi aerul )i, En )9ErBit, apele Bi p?'Entul$ TendinDa teleolo-ic? a 9ilialit?Dilor e)te de a )e En?lDa )pre Du'ne6eul care nu e:i)t?, dar cea de-a treia 9ilialitate nu poate 9ace acea)ta decEt puri9icEndu-)e de c4in-ile 'ateriei care o Din le-at? En lu'ea ar4onDilor$ Din condiDia celei de-a treia 9ilialit?Di )e E'p?rt?Be)c Bi oa'enii, 9?pturi pneu'atice, care )Ent En)? )ortite )? tran)'i-re6e din trup En trup )i )? nu )e poat? En?lDa En a*)enDa re>elaDiei -no)tice Bi a >ieDii a)cetice cerute de acea)ta$ Te4nicile Bi 9or'ulele cat4artice au En >edere tran)cen-derea a nu 'ai puDin de #8/ de FcercuriF care Din )piritul u'an pri6onier#0$ A*ra)a:, )au A*ra:a), ale c?rui litere, En)u'ate arit'olo-ic, dau totalul de #8/, e)te un 6eu cu a)pect co'po6it care, dup? un 'odel pro*a*il caldean, )i'*oli6ea6? Entrea-a )tructur? a)tral?, totalitatea )9erelor, Eonul, 'arele an co)'ic$ E)te o 9?ptur? terio'or9? cu trunc4i Bi *raDe de o', cu cap de cocoB (indicEnd caracterul )olar, precu' cel al lui 54ane) or9ic+, 8# cu Berpi En loc de picioare (indicEnd caracterul c4tonian, ca -i-anDii )au ca 6eul or9ic Orono)+, cu un *ici En 'Ena dreapt? (care tri'ite la caleaBca )olar?+ Bi cu un )cut En 'Ena )tin-? (prin care e)te identi9icat lui lao, Ia4>e, din ;ec4iul Te)ta'ent+ #!$ Ii-ura ace)tei di>init?Di pantei)te, a)e'?n?toare lui Aion 'it4raic (6eu cu corp u'an, cap de leu, aripi de >ultur, Enconjurat de un Barpe+, e)te de)enat? pe

a'uletele A*ra)a:1&, pentru a 9acilita 'a-ic puri9icarea En >ederea do*Endirii condiDiei pneu'atice$ Ace)te culte -no)tice, En icono-ra9ia c?rora Barpele ap?rea ca Fe'*le'? a eternit?DiiF *a)ilidieni,@o9iDi, naa)eeni etc$ (pe care 7do*e)cu le -rupea6? eronat )u* )e'nul unei )in-ure )ecte, cea a lui ,a)ilide1 + - au 9?cut o concurenD? periculoa)? creBtini)'ului pri'iti> din )paDiul nord-dun?rean: FEu Enclin )? cred c? En D?rile noa)tre creBtini)'ul a tre*uit )? duc? o lupt? 'ai apri-? cu acea)t? din ulti'? 9a6? a p?-Eni)'ului decEt En apu), lupt? care poate c? a durat pEna la aBe6area )la>ilor pe 'alurile Dun?rii in9erioare, Entr-ade>?r, En Dacia >e)ti-iile creBtini)'ului pri'iti> )Ent 'ai puDine decEt cele ale cultelor -no)tice, iar acele cEte>a date care )e re9er? la introducerea creBtini)'ului pri>e)c 'ai de-ra*? creBtinarea popoarelor *ar*are (-oDii -=l9ila), )la>ii - C4irii )i <etodiu+ decEt pe cea a coloniilor ro'aneF1"$ Din per)pecti>a i)torio-ra9iei actuale, ideea con9runt?rii creBtini)'ului cu -no6a En Dacia ro'an? e)te i'pro*a*il?$ Sectele (o9iDi, peraDi, *ar*elo--no)tici, naa)eeni, cainiDi, )et4ieni+ Bi Bcolile -no)tice (Si'on, ,a)ilide, ;alentin, <arcion+ au 9uncDionat, Entr-ade>?r, ca e:plicaDii alternati>e la interpretarea creBtin?, iar *i)erica, En )pecial dup? adoptarea de c?tre Con)tantin a creBtini)'ului ca reli-ie o9icial? a i'periului, a du) o lupt? EndErjit? pentru li'itarea r?)pEndirii )i apoi eradicarea lor$ En Dacia ro'an?, En)?, creBtini)'ul nu a p?trun) ca reli-ie o9icial?, ci prin i'porturi EntE'pl?toare, c4iar ilicite, Bi nu a a>ut deci de luptat En 'od )pecial cu )ectele -no)tice, ci cu per)ecuDia o9icial?$ 7do*e)cu a>ea cunoBtinD? de acea)t? )ituaDie, deoarece reproduce un raport ar4eolo-ic al lui Ce6ar ,olliac En care )e pu*lic? un 'or'Ent daco-ro'an de rit cripto-creBtin: FSe'nul crucii la c?p?tEi >?deBte c? 9e'eia a 9o)t creBtin? Bi a)cunderea ace)tei cruci >?deBte c? creBtin)i'ul era pri-onit% era periodul pri-onirii a Ba)ea, care a 9o)t )u* Septi'iu Se>er% 'or'Entul )i celelalte >?de)c c? 9e'eia a 9o)t dintr-o cla)? 81 )uperioar? a )ociet?-Dii, din care )e poate tra-e c? creBtini)'ul era prin Dacia pre la Enceputul )ecolului al treilea, adec? cu un )ecol pEna )? nu-l i'pun? Con)tantin DacieiF 1#$ TotuBi, '?rturiile a)upra creBtini)'ului din perioada ro'an? )Ent puDine, 9iind >or*a cel 'ai ade)ea de creBtini i6olaDi >eniDi din orient, )i 'ai puDin de localnici con>ertiDi pe teritoriul Daciei 11$ En ace)te condiDii, e)te -reu de >or*it de o En9runtare Entre credinDe% cel 'ult )e poate accepta ideea unei concurenDe Fli*ereF Entre ele, din care )increti)'ul 'a-ico-'i)tic de tip -no)tic pare )? ia)? a>antajat$ Acea)ta e)te ade>?rat En)? nu'ai pentru )ecolele al II-lea Bi al III-lea, deoarece pentru perioada po)tro'an? do>e6ile ar4eolo-ice tot 'ai *o-ate ale creBtini)'ului la daco-ro'Ani 1/ in9ir'? pre)upunerea lui 7do*e)cu En ce pri>eBte predo'inanDa -no6ei$ En )ecolul al I;-lea, cEnd, dup? cEte>a decenii de colap), Con)tantinopolul reia le-?turile cu 9o)ta pro>incie Dacia, creBtini)'ul de>enea Bi el reli-ia o9icial? a i'periului, c?p?tEnd )prijinul )tatului$ A)t9el EncEt, dac? ideea unei creBtin?ri ti'purii, En ti'pul )t?pEnirii ro'ane, e)te -reu de )u)Dinut 18, acea)ta tre*uie )? 9i a>ut En )c4i'* loc En perioada po)tro'an? de pEna la )o)irea )la>ilor ()ecolele I;-;I+$ Coro*orEnd do>e6ile ar4eolo-ice, <i4ail <acrea ajun-e la conclu6ia c? creBtinarea e9ecti>? a populaDiei daco-ro'ane a a>ut loc En )ecolul al I;-lea1., prin acti>itatea 'i)ionarilor >eniDi din dreapta Dun?rii$ =n a)t9el de 'i)ionar a 9o)t Niceta, epi)copul Re'e)ianei, En care ;$ 5Ar>an, C$ C$ Giure)cu Bi alDii au >?6ut, En 'od eronat totuBi, pe Fapo)tolul no)tru naDionalF10, En orice ca6, e:i)t? '?rturii a)upra 'ai 'ultor 'i)ionari care propo>?duiau En rEndul localnicilor Bi al 'i-ratorilor )ta*iliDi En Dacia, per)ecutaDi Bi 'artiri6aDi de c?tre c?peteniile tri*urilor -ote$ 7do*e)cu )u*linia6? pe *un? dreptate c? @Tanta-oni)'e et Ie) per)ecution) entre Ie) adora-teur) de) 9au: dieu: -er'aniLue) et Ie) c4retien) co''encerent de *onne 4eure$ II e)t certain Lue l@in>a)ion de) Got4) trou>a en Dacie de) adepte) du C4ri)t Lui eprou>erent *ientot Ie) e99et) de l@intolerance de) pa3en)F 1!, En ace)t )en) putEnd 9i citat? o '?rturie din 2cta sanctorum. F5unEndu-le la cale iar?Bi o Encercare, ca de o*icei, de c?tre -oDi, unii din *?BtinaBii din acel )at, aducEnd jert9e 6eilor, erau -ata )? jure Enaintea pri-onitorilor c? nu e)te ni'eni creBtin En )atul lorF/&$ At4anaric, re-ele >i6i-ot 8/ c?ruia 7do*e)cu Ei atri*uie te6aurul de la 5ietroa)a, a declanBat 'ai 'ulte per)ecuDii (#10-#1!, #8!#."+ E'potri>a reli-iei creBtine, care a'eninDa nu nu'ai FcredinDa )tr?*un?F -er'anic?, ci c4iar or-ani6area lor 'ilitaro-tri*al?$ ;i6i-oDii creBtinaDi (En >ariant? arian?+ de Jul9ila, epi)cop care a tradu) ,i*lia En li'*a -otic?, Entr-un al9a*et runic E'*un?t?Dit dup? al9a*etul -rec / , )-au rupt de )u* autoritatea re-elui lor p?-En Bi au trecut En )udul Dun?rii, En i'periu$ 5entru a )t?>ili in9luenDa ro'an? En rEndul populaDiei -otice Bi a celei auto4tone au 9o)t 'artiri6aDi Bi preotul Sa>a FGotulF /", )au cei

repre6int? triada teutonic? )au )candina>? 9or'at? din 7din (Jodan )au Gutan+. At4ana-ric. care a r?)pEndit creBtini)'ul printre 4uni$ Epoca de creBtinare a daco-ro'anilor acoper? prin ur'are perioada po)tro'an?. de ere6ii precu' ariani)'ul+ care. credinDele din Dacia po)tro'an?. et Lu@il puni))ait de 'ort 88 8. per)ecutEndu-i pe creBtini$ 7do*e)cu citea6? )ur)e ale creBtini)'ului pri'iti> En care )e po>e)teBte c? Fle -rand jude: de) . creBtini)'ul. 54ilippo). interpretat drept Cercule.i)i-ot4) T4er>in-e). credinDe de natur? En )pecial Ba'anic?$ 8$ Culte -er'anice En Dacia ro'an?. ace)te credinDe )e p?)trea6?. T4or Bi Ire3r din =p)ala 9iind tran)9or'at Entr-o *i)eric? creBtin? a*ia En anul 8 $ . din )ecolul al cincilea p?)trEndu-ni-)e Btiri re9eritoare la un T4eoti'o) FScitulF. TotiKo). de tr?ire En)in-urat?F//$ Tot 'ai di9u6e )i i'preci)e. )increti6ate cu 'i)terele dacoro'Ane Bi a)i'ilate apoi En creBtini)'$ FAceBti )i4a)tri nu acceptau >iaDa En o*Bte or-ani6at? Bi >oiau )? tr?ia)c? i6olaDi dup? propriile lor rEnduieli$ . Bi Tio (T3r )au Sa:not+. En )c4i'*. deoarece 9ondul le:ical creBtin din li'*a ro'An? e)te de ori-ine latin?. pot 9i redu)e )c4e'atic la patru cla)e$ 5ri'a e)te repre6entat? de credinDele de tip 'i)teric. 'ilitari )au coloniBti. unii )i4a)tri )e 6ideau En c4iliile lor )pre a 9i cEt 'ai i6olaDi de lu'e$ Acea)t? clau)trare con)tituia@ 9?r? Endoial? o continuitate inconte)ta*il? cu )piritualitatea di)cipolilor lui Ta'ol:e. epi)cop al To'i)ului. )?-l i'pun? Bi localnicilor. interpretat de ro'ani drept <ercur. erodat ire'edia*il c4iar En i'periu. I)i) Bi Sarapi). pierde Bi )uportul politico-'aterial al in)tituDiei )tatului$ 5rin con>ertirea lui Con)tantin cel <are. precu' Bi anu'ite te4nici a)cetice Bi )oteriolo-ice. doar cu capete *?r*oa)e. purtate pe trei c?'ile$ Cele trei )tatuete (^oa>a+ pri'iti> lucrate. uneori En a)pecte aproape de nerecuno)cut. enne'i ac4arne de la reli-ion du C4ri)t. 9ai)ait pro'ener. 9iind e>ident c? ele nu )e Enr?d?cina)er? En >iaDa )piritual? a pro>inciei Bi c? e:i)tenDa lor depin)e)e de pietatea unor indi>i6i particulari. interpretat drept <arte$ Ace)te trei di>init?Di. A tra>er) Ie) pa3) Lu@il do'inait )ur la ri>e -auc4e du Danu*e. <it4ra. de pEn? la creBtinarea lor$ A patra cla)? )Ent credinDelor 'i-ratorilor a)iatici. la >i6i-oDi Bi -epi6i. En )c4i'* nu poate 9i prelun-it? pEn? la creBtinarea )la>ilor. unii a9laDi doar te'porar En Dacia$ AcelaBi lucru )e EntE'pl? cu dii consentes. )e e)to'pea6? rapid$ Supra>ieDuieBte En )c4i'* )en)i*ilitatea pentru e)c4atolo-ie Bi Flu'ea de dincoloF. 9iind adu)e de 'ilitari de ori-ine celt? )au -er'anic? ajunBi EntE'pl?tor En pro>incie. Attalo). repre6entate En )tatui de 'etal. te'plele )Ent di)tru)e Bi o*iectele acce)orii ale iniDierii di)par% de a)e'enea. En-ropaDi En cripta unei *a6ilici de)coperit? la NiculiDel. pro9ilul di>init?Dilor. pe care Encearc?. de pEn? la >enirea )la>ilor$ A treia cla)? )Ent credinDele popoarelor -er'anice 'i-ratoare. Bi nu )la>?/1$ Dup? retra-erea aurelian?. deri>End din cultele de 'i)tere cele*rate En i'periu Bi -re9ate pe un )u*)trat daco--eto-trac$ De)i-ur. 6eii panteonului cla)ic -reco-latin. din trunc4iuri 9?r? *raDe Bi picioare. ulti'ul te'plu al lui 7din. En )pecial a)iatic?. a)upra *ar*arilor din nord. r?'a)? Enc? En )9era )piritual? a i'periului$ In ace)te condiDii. tou) ceu: Lui re9u)aient de Ie) adorerF/. pot 9i >?6ute i'a-inile (e9/coG. le-ate de reclu6iune Bi depri>are )en6orial?$ Dup? Con)tantin Daniel. Diana-Cecate. dup? cu' a' >?6ut. )ur de) c4ar). Sule>iae/8$ En Dacia po)tro'an?. ta*loul >ieDii reli-ioa)e din Dacia )u9er? o )i'pli9icare dra)tic?$ <ajoritatea di>init?Dilor de )or-inte )tr?in?.a+ 6eilor adoraDi de -oDii de la Dun?re. nu'eroa)ele >etre de )i4?)trie din Dara noa)tr? pro>in din 'i)terele dace. au 9o)t adorate de popoarele -er'anice p?-Ene En tot E>ul <ediu/0. En 9olclor$ A doua cla)? o con)tituie creBtini)'ul (concurat. )au de localnici care au )er>it En le-iunile de la Rin$ Ace)te di>init?Di )Ent cuno)cute En interpre$tatio romana.patru creBtini de ori-ine -reco-'icroa)iatic?.panteonul 'itolo-iei -er'ane.a c4iar En o*Bte. di)par. <atre). Ie) idole) de Be) dieu:. Ca>aleri danu*ieni. Ca*iri. En )peD? 4unii Bi alte popoare turanice. al c?ror cult. cap?t? un )prijin in)tituDional care Ei >a per'ite )? iradie6e Bi )? )e i'pun? )i En 9o)ta pro>incie. En )c4i'*.$ 5e colu'na ridicat? En 1&1 de c?tre Arcadiu) la Con)tantinopol pentru a )?r*?tori >ictoria tat?lui )?u. Donar (T4or+. Cercule) <a-u)anu). Oa'a)i). lEn-? I)accea /#$ Acti>itatea apo)tolic? a continuat Bi En rEndul 4unilor Bi al celorlalte popoare *ar*are. Ca>aler trac. tri*urile 'i-ratoare p?-Ene aduc Entre. dup? cu' a' >?6ut. Teodo)iu. di>init?Dile -er'anice apar doar )poradic. )e -enerali6ea6? toc'ai En acea)t? perioad? pre9eudal?. de la Enceputul perioadei 'i-raDiilor.

o*iecte ca)nice etc$. Entr-o pri'? 9a6?. En co'ponenDa c?ruia nu intr? ar'e )au o*iecte 9unerare. 7do*e)cu e'ite ipote6a c? En)uBi te6aurul de la 5ietroa)a. cEt Bi prin di'en)iunile lor. ci la ju'?tatea )ecolului al . ca En)?Bi *olta ceruluiF 8/$ La noi En Dar?. )u* pre)iunea in>a6iei 4unilor$ El pre)upune c? >a)ele )er>eau o9randelor )acre. te6aurul pare a )e )itua Entr-o perioad? ce>a 'ai tEr6ie. ca o9rand? )acr? adu)? 6eilor. En care c?p?tenia )u9erea o eroi6are ec>e)tr? )i EBi continua e:i)tenDa po)t'orte'$ FEn c4ipul ace)ta. 80 incluBi cu )tatutul de con9ederaDi En 'arele con-lo'erat etnic condu) de 4uni 8"$ De a)e'enea. popoarele a)iatice 'i-ratoare au adu) En )paDiul european propriile lor credinDe$ Cele 'ai uBor de cercetat ar4eolo-ic )Ent riturile 9unerare. i'pre)ionante atEt prin *o-?Dia te6aurelor En-ropate o dat? cu c?petenia re)pecti>?. practic? de)tul de r?)pEndit? En lu'ea -er'anic?$ 5ie)ele ce El alc?tuie)c nu au 9o)t deci 9olo)ite Entr-un cult propriu-6i). FAl -oDilor )t?pEn ereditar )acro)anctF$ . din tri*uturi. autorul tra-e conclu6ia )pectaculoa)?. )au c4iar totalit?Dii lupt?torilor c?6uDi Entr-o *?t?lieF81$ Ale:andu 7do*e)cu )e opreBte En 'ai 'ult rEnduri a)upra ace)tor Kur-ane (la noi.-lea (9u-a >i6i-oDilor lui At4anaric din 9aDa 4unilor+. *ijuterii. Ie) >ete'ent) et 'e'e certain) attri*ut) de) dieu: de la Grece. putea )? dea 'orDilor ilu/iunea unui microcosm. dar eronat?. in)cripDia runic? nu a 9o)t per9ect de)ci9rat? nici a)t?6i. con)truite ca niBte 'o>ile FEntre*uinDate ca 'onu'ente co'e'orati>e ce )e ridicau dea)upra cada>rului unui Be9 de popoare. al c?rei cult a cuno)cut o )curt? re)urecDie En ti'pul lui Iulian Apo)tatul 8#. drept locuinD? >ecinic?. reli-ie la care )-au con>ertit Bi 'on-olii ce a>eau )? in>ade6e Europa. patera ar pro>eni dintr-un te'plu din A)ia <ic?. l-a En-ropat En preaj'a lui #0 . el )9irBeBte prin a de)ci9ra o 9or'ul? de con)acrare a SciDiei (aici Dacia+ 9ie lui 7din. ci corte-iul 'i)teric al <arii TeiDe C3*ele. dup? o anali6? 9?cut? cu 'ult? acri*ie. E'preun? cu C4arle) de Lina). Lui ont e'prun-te Ie) 9or'e). En calitate de re-e-)acerdot al cultului -otic. c?ruia i )-au pu) En *olta-i 9unerar? calul cu . c? FEn 'alul de la ConteBti a 9o)t En'or'Entat de pe u6urile tradiDionale ale popoarelor )citice Bi ale *udi)'ului.-lea% icono-ra9ia ei nu repre6int? di>init?Dile -er'anice. ci au 9o)t acu'ulate En ti'p. ca a 6arei de pre p?'Ent Bi )u*t un do' circular. o i'portant? -rupare de Kur-ane o)tro-otice de Frit 4unicF a 9o)t de)coperit? En 6ona So'eBului (cele dou? 'or'inte princiare de la Apa4ida. prin rotunjeala liniilor )ale. 7do*e)cu El pla)ea6? te'poral de)tul de corect ()ec$ II-III+$ <ai apoi. o*iectele de E'*r?c?'inte Dineau de recu6ita re-elui-preot. Entr-En)ul ei p?reau c?-Bi prelun-e)c >iaDa de >eci Entr-o lu'e re)trEn)?. FLui Hupiter al -oDilor con)acratF. un )paDiu '?r-init carele En)?. FIe) di>inite) de la Jal4alla -er'aniLue. unul din tratatele p)i4opo'pe din *udd4i)'ul ti*etan.$ Culte a)iatice Enainte de a 9i a)i'ilate Bi/)au creBtinate. En)oDit de nu'eroa)e ar'e. pe care At4anaric. e:plicEnd 'or8! 'intele cu do' circular. -raDie pre6enDei a nu'eroa)e 'or'inte princiare. Ka-anul )au 'Ar6acul U'on-olV. cu' ar 9i Kur-anul )citic Oul-7*a (<untele de aur+ de lEn-? Oerci. din preaj'a anului 1&&. din Antioc4ia. te6aurele de la Xi'leul Sil>aniei Bi de la So'eBeni+$ Tot unui conduc?tor de nea' 4unic (=ldinM+. cre6End. o)tro-oDilor. li )-a 4?r?6it U'orDilorV. Ei aparDine Bi 'or'Entul de la ConceBti. cEt Bi En *oltirea >ertical? a ta>anului.-lea (de)co'punerea re-atului 4unic dup? 'oartea lui Attila+$ El nu ar aparDine deci >i6i-oDilor. nu e:i)t? )u9iciente do>e6i pentru a pro*a e:i)tenDa >reunui te'plu -otic En Dacia% 'ult 'ai pro*a*il? e)te ipote6a c? te6aurul a 9o)t depu) intenDionat En p?'Ent.De alt9el. unui erou. )e e:plic? printr-o e)c4atolo-ie de tip r?6*oinic. 'etri En dia'etru$ Ia)tul ace)tor 'or'inte. Bi anu'e nu la )9irBitul )ecolului al I. En care 'ortul era En-ropat c?lare. pe care. a>End o *olt? interioar? de " 'etri En?lDi'e Bi . unde 4unii 9?cu)er? o incur)iune la )9irBitul )ecolului al I. En cele 8 9i-uri ce Enconjoar? 'ica )tatuet? central? de pe >a)ul (patera) din te6aur. En )9ErBit. iar pe *r?Dara (armilla) cu in)cripDie runic? )e 9?ceau jur?'intele )ole'ne /!. -or-ane+. printr-o con9u6ie. atEt En cercuitul ori6ontal )au pie6iB al pardo)elilor Bi al p?reDilor. 7do*e)cu >ede. Bi cea a lui <$ I)*?)e)cu. pe care recunoaBte pri'ele >er)uri din Dorge$ciodpa (T+ietorul de diamante). 9ie c4iar cuceritorilor ei -oDi 8 $ Cercet?rile ulterioare au 'odi9icat puDin conclu6iile lui 7do*e)cu$ 5rin caracteri)ticile orna'entaDiei. tout en con)er>ant plu) d@un tr?it caracteri)tiLue de la '3t4olo-ie de) Got4)F 8&$ Iar En in)cripDia runic? de pe *r?Dar?. ci unei alte 9a'ilii a tri*urilor -otice. ja9uri )au din co'en6ile c?tre atelierele locale$ A)t9el. con)tituia le tresor al unui te'plu Enc4inat lui 7din. cEnd ulti'ii >i6i-oDi p?-Eni au tre*uit )? )e re9u-ie6e En i'periu. cele 'ai plau6i*ile lecturi 9iind cea a lui R$ LoeWe. dar cercuit? Bi ea printr-o roat?. c? din 'or'Ent ar pro>eni Bi un 'anu)cri) pe 4Ertie de *u'*ac. En Cri'eea. )crie 7do*e)cu.

>a)ele adunate de dEn)ul En prad? Bi En 9ine )entenDe Bi te:turi litur-ice. de>in 9ante6i)te$ CercetAnd e>oluDia 9i-urilor ani'aliere androce9ale. pornind de la )c4elet. cori-oni. ajun-e la )t?pEnii lu'ii celeilalte (un 'oBnea-. a9ir'aDia lui . 7do*e)cu di)punea de in9or'aDii a*)olut in)u9iciente a)upra te'ei (c4iar Bi a)t?6i. o pa)?re+. locurilor cu ajutorul unor in)tru'ente >i*rante )peciale ((ull$roarer). '?rul de aur etc$+$ Co'*?tEnd. . )A-i recon)tituie un trup inde)tructi*il+$ E:i)t? teorii etnop)i4olo-ice care. )cri)e En li'*a reli-iunii. ceea ce ar e:plica Enrudirile de *e)tiariu 9anta)tic din 'itolo-iile lor$ FCredinDa lor En tot 9elul de -enii '?runDi. Ba'anul )e decorporali6ea6? Bi c?l?toreBte En 6*or 9ie En lu'ea acea)ta (pentru a re-?)i un ani'al pierdut. En opinia unor cercet?tori 'ai recenDi8!. lupul. 9?pturi 9anta)tice (din cele citate de 7do*e)cu+ )au tipare narati>e ce )e Encadrea6? En tipolo-ia Ba'ani)'ului$ <ircea Eliade de9ineBte Ba'ani)'ul ca o te4nic? a e:ta6ului$ Su* in9luenDa unor plante 4alucino-ene. turanici (4uni. pentru a-Bi )piona duB'anii Bi a-i ataca etc$+. Entr-un articol plin de >er>? ironic?. el pre)upune. 9urnica. de atri*uit unei etnii anu'e: Ba'ani)'ul$ La data re)pecti>?. a)t9el EncEt ipote6ele )ale. ele )Ent 'ijloace de a dere-la percepDia o*iBnuit? Bi a de)c4ide acce)ul la di'en)iuni paralele ale lu'ii. c4ea'? )piritele i6>oarelor. ar'ele Bi podoa*ele-i cele preDioa)e. al*ina. ea r?)pEndeBte un 9u' 'ai tare decEt a*urul *?ilor din Grecia% Bi )ciDii. aruncau pe j?ratic niBte )e'inDe . E)te ade>?rat c? di9u6iunea aproape uni>er)al? a unor practici Ba'anice conduce la ipote6a c? Ba'ani)'ul era reli-ia prei)toriei. En ace)t )en) putEnd 9i interpretate. >icleni Bi r?ut?cioBi: 70 -no'i. de6>oltEnd a:io'a 9ilo)o9ic? a relati>it?Dii cunoaBterii (lu'ea ca repre6entarea noa)tr?+ Bi aplicEnd 'etodele 9eno'enolo-iei. c? ace)tea pro>in En )paDiul european dintr-un 9ond FturanicF )au 9ino-uralo-)i*erian$ Acea)t? )e'inDie ar 9i >enit En Europa Enaintea popoarelor indoeuropene Bi ar 9i 9o)t E'pin)? de ace)tea En laturile >e)tice ale continentului. e:clu)e de >i6iunea raDional?$ A)t9el. o)tiaci. care toate >or*e)c+. )e lupt? cu alDi >r?jitori )au cu du4uri (6'ei.4a'utul )?u.r?jitoria eurpoean? ar 9i. 'EncEnd ei )e aBe6au E'prejurul 9ocului. Ba'anul EntElne)te Fani'ale de putereF (cu' )Ent ani'alele 9er'ecate din *a)'e. )e pun pe urleteF% 5o'poniu <ela a9ir'? c? Flocuitorii Tracici nu cunoBteau u6ul >inului. pun )?'EnD? de cEnep? pe pietre roBite En 9oc% Bi cEnd acea )?'EnD? Encepe a arde. picturile rupe)tre )au co'ple:ele de 'en4ire Bi dol'ene$ Din )u*)tratul neolitic. cu litere^ al*e pe 9ABii de 4Artie nea-r?F 88$ En )9ErBit.&. 'i-raDiile continue din)pre A)ia. En panora'a reli-iilor din )paDiul Daciei tre*uie a'intit un co'ple: de credinDe Bi rituri 'ult 'ai -reu. Bi pe care-l 'iro)eau. au putut reEnnoi 9ondul Ba'anic$ . pentru ca. >otiaci Bi alDiiMF 8. intrEnd )u* niBte acoperiBuri de pE)l?. peria. ci c?. trac?. *retonii ar aparDine aceleiaBi F)e'inDii *ra4ice9aleF cu popoarele )i*eriene. EBi cEBti-? drept aliaDi 9iinDe )pirituale non-or-anice cu 9or'e 'on)truoa)e (S9ar'?-5iatr?. de la )ciDi. En 9elul ace)ta. precu' -recii din >inF% acelaBi Cerodot )pune c? F)ciDii.olliac c? tracii ar 9i practicat 9u'atul . )tEnd cu -r?'ada adunaDi E'prejurul 9ocului Bi din 9u'ul ce )e En?lDa. loups$garou' Bi 9el de 9el de )tri-oi. )e tran)9or'? En cor*. dac? nu i'po)i*il. culpa*ili6ate En)? Bi )atani6ate de creBtini)'$ Iolclorul no)tru p?)trea6? Bi el ui'itor de 'ulte practici 'a-ice. r?)plata 9iind uneori do*Endirea i'ortalit?Dii (apa >ieDii. <ircea Eliade anali6End 'ai 'ulte 9i-uri de 6ei )au 'a-i din 'itolo-iile celtic?. ei )e E'*?tau. 9ie pe lu'ea cealalt? (unde )piritele )tr?'oBilor El )9Ertec?. 71 peBterilor. 7do*e)cu 9ace un erudit e:cur) prin i6>oarele antice care ate)t? practica Ba'anic? a in4al?rii de 9u' 4alucino-en de c?tre popoarele din nordul Bi >e)tul 5ontului Eu:in$ Cerodot relatea6? c? F'a)a-eDii de)coperi)er? un copac ale c?rui 9ructe ei le aruncau pe j?ratic. de )ta9ii. cere'iBi. pro*le'a di9u6iei a r?'a) En *un? '?)ur? o*)cur?+. )au )citic? care au tr?)?turi Ba'anice 80$ En epoca i)toric?. -er'an?. aparenDele )piriti)'ului EntreDinut Enc? Bi a6i de preoDii Ba'ani printre popoarele 9ine6e Bi 'on-olice ale 'ai Entre-ii Si*erii: iacuDi. piapt?nul din *a)'e+. 7c4il? etc$+.u6il?. de o*icei atEt de te'perate critic. credinDele Ba'anice au 9o)t preluate Bi inte-rate En reli-iile indoeuropene. )pre e:e'plu. 9ar9adeDi. lup )au alte ani'ale. ce )t? din cau6a acea)ta )? 'oar?. *ul-ari+ pEn? la 9ino-u-rici Bi unele tri*uri 'on-olice necon>ertite la *udd4i)'. n-are ea. En 'od 4a6ardat. -reac?. de ie)'e. 6*oar? purtat de un cal Enaripat ()au o '?tur?. e:plorea6? 'odul En care 9iecare -rup cultural EBi creea6? propria realitate$ 5lantele 4alucino-ene utili6ate En Ba'ani)' nu )Ent )i'ple 'odalit?Di de a crea ilu6ii. 'oBtenitoarea practicilor Ba'anice. co*oar? prin -Erliciul p?'Entului pe un alt plan al realit?Dii. a'eDiDi de acea a*ureal?. o )9Ent?+. de >Ercolaci locali. ciu>aBi. un co>or. -4eonoaie+ care au r?pit )u9letul unui o' (o 9at? de E'p?rat+. 9olo)eBte Fo*iecte de putereF pentru a-Bi En9runta duB'anii (n?9ra'a. tun-uBi. calul. o co'oar? a)cun)?. care El pun la Encerc?ri ciudate. oare.

a 9o)t di6locat? 72 l )au Enecat? de re>?r)area de culte adu)e de i'periu Bi. )?*iuDa. Entr-o 'iBcare -eneral? de con>ertire a Europei$ Nea>End a En9runta o ideolo-ie reli-ioa)? *ine or-ani6at? teoretic Bi cultual. cEt a durat in9luenDa ro'an? a)upra Daciei. cEt Bi creBtini)'ul. lucru pe care El 9ace de o*icei para6itEnd Bi deturnEnd. prin interpretatio# Ceea ce deo)e*eBte En)? E>ul <ediu r?)?ritean de cel apu)ean e)te 9aptul c?. adic? tot ceea ce con)tituie )u*)tratul )ocio-'aterial al unei 'iBc?ri reli-ioa)e$ . o cri)tali6are accentuat?.i6anD. Entr-o ade>?rat? En9runtare teoretic? Bi cultural?. el nu a )u9erit. cultura noa)tr? popular? a de>enit 'oBtenitorul Bi depo6itarul a'intirilor pe ju'?tate uitate ale credinDelor p?-Ene Bi eretice$ De aceea. *o-o'ili)-'ul. le a)i'ilea6?. *i)erici )au )ecte eretice.En 9u'M. deci o latur? in)tituDional?$ Dup? retra-erea ro'an? Bi de-a lun-ul 'i-raDiilor. pe anu'ite )e-'ente. au a>ut parte de o *a6? lo-i)tic? Bi ad'ini)trati>?. au putut 9i preluate de i'a-inarul colecti>. cei care c?l?tore)c cu ajutorul 9u'uluiM+% 5lutar4 arat? c?. de En9runtat ca)te preoDeBti. tracii F)e E'*at? Bi pic? Entr-un )o'n adEncF% iar 5liniu cel *?trEn a'inteBte c? *ar*arii din nord in4alau 9u'ul unei plante. oarecu' de)acrali6ate En lip)a )uportului litur-ic. de populaDiile 'i-ratoare$ 5rotoro'Anii )-au 9or'at En ace)t %umus cultural e:traordinar de *o-at$ Iar dac? creBtini)'ul )-a i'pu) de)tul de curEnd Bi En 9o)ta pro>incie -eto-dac?. deci 9?cute Fa)epticeF din per)pecti>a *i)ericii creBtine. cultura p?-En? e)te o cultur? refulat+ de creBtini)'. r?'a)? En *un? '?)ur? Bi a)t?6i En penu'*r? pentru noi.ec4ile culte. Entro 'iBcare conju-at?.i)erica creBtin?. una din cele 'ai 'ari ere6ii din 6ona r?)?ritean?. ci doar re'ini)cenDele 9a*ulatorii ale >ec4ilor credinDe. deci. En cel 'ai *un ca6. de>enit reli-ie o9icial?. erau treptat uitate. >ec4ile culte au 9o)t treptat uitate. Entr-o coa*itare relati> paBnic? cu *i)erica. En ti'p ce En r?)?rit cultura p?-En? e)te doar o cultur? uitat+. -re9Endu-)e doar pe pro>inciile i'periului *i6antin$ En lip)a unei )tructuri politico-ad'ini)trati>e. pro>ocat? de ne>oia de deli'itare prin opo6iDie Bi contra)t$ Cred c? acea)ta e)te e:plicaDia pentru ceea ce <ircea Eliade nu'eBte FcreBtini)' co)'icF$ Nu e)te >or*a de o >ariant? ()au ere6ie+ pantei)t? a creBtini)'ului. En p?rDile noa)tre. reDele de te'ple. te'ele rituale Bi i'a-i)tica lor 9a*uloa)?. pe care le repri'?. nu e)te 'ai puDin ade>?rat c? ei au un FinconBtient Enc?rcatF. c? )Ent 'oBtenitorii unei culturi reli-ioa)e e9er>e)cente. Bcoli. iar noile ere6ii nu au putut prinde r?d?cini$ En )c4i'*. cu nu'eroa)e latenDe creatoare$ E>ul <ediu ro'Ane)c nu poate 9i EnDele) En a9ara unui a)e'enea ()u'ar+ ta*lou al culturilor de la )9irBitul antic4it?Dii Bi din perioada 'i-raDiilor. de>enit reli-ie de )tat. pentru aBi )pori puterile$. re9or'a Bi contrare9or'a au pornit o9en)i>a E'potri>a -Endirii 'a-ice )i p?-Ene ree'er-ente En RenaBtere. identi9icat deci unui )upraeu colecti>. En)?Bi reDeaua *i)ericea)c?% aBa )e e:plic? de ce. ci doar de un creBtini)' 'ai puDin cri)tali6at. radiind a)upra 9o)tei pro>inciei Dacia din)pre . iar creBtini)'ul.Bi prin 'iro)ul lor deBteptau Entr-EnBii o >e)elie analo-? cu a *eDieiF% Stra*on Ei nu'eBte pe locuitorii <oe)iei Fcapno*ataiF (cei care 'er. nu aB >edea En 9olclor un 9eno'en de creaDie . )au. populaDia proto-ro'An? a 9o)t lip)it? de )tructuri politicoad'ini)trati>e proprii. 'ai apoi. a)t9el EncEt )e poate )pune c? ro'Anii )-au n?)cut creBtini. )? )pune'. lip)ite de )uport litur-ic.EBi Ente'eiea6? ipote6a c? Ba'ani)'ul a 9o)t adu) En Europa de popoarele )citice$ Enc4eie' acea)t? panora'? cu o*)er>aDia c? )ecolele de la )9irBitul antic4it?Dii Bi Enceputul perioadei *ar*are. 9olo)ind 'u-urii unei plante a)e'?n?toare cu Bo>Er9ul. En r?)?rit nu a e:i)tat o F'are cen6ur? a i'a-inaruluiF precu' En apu). unde. 9iind 'ereu la li'ita aculturaDiei$ . lucru per9ect ade>?rat Bi pentru ci>ili6aDia occidental?$ CreBtini)'ul. *ene9iciind de pre)ti-iul Bi )prijinul 'i)ionar al 'arilor centre de iradiere cultural?. nu a a>ut. En 9ond. care tolera 9?r? pro*le'e 'icile ere6ii Bi 73 )uper)tiDii 'ai 'ult )au 'ai puDin in9or'ale ale populaDiei$ 5entru a de>eni cu ade>?rat o a'eninDare. au tran)9or'at radical pro9ilul )piritual al ace)tei 6one$ Reli-ia a*)tra)? a dacilor. atEt cultele p?-Ene. )-a i'pu) oarecu' de la )ine. o ere6ie tre*uie )? -?)ea)c? un FcanalF in)tituDional de di9u6are. )e con)truieBte pe un 9undal de adEnci'e alc?tuit din toate credinDele Bi riturile p?-Ene. En apu). nu )-a e:tin) la nord de Dun?re. ca' acelaBi e)te 'aterialul antic pe care Carlo Gin6*ur. En i'periu.

?r*ule)cu.. p$ # $ 5entru catalo-ul de)coperirilor ar4eolo-ice care o pri>e)c pe 6eiD?. Opere omplete. nr$ G.-# 0$ "!$ Ale:andru 7do*e)cu. "volu*ia istoriografiei rom=ne. >oi$ . >oi$ I. p$ 0-"!$ "&$ <ircea Eliade. Iran6 Cu'ont. En Hote la Ale:andru 7do*e)cu. reanga de aur. Corneli =ni>er)it3 5re)). care o*)er>? c? FW4erea) one cannot 9ind in Dacia. and o9 altar) W4ic4 4a>e e)caped t4e de)truction) o9 'it4raeu') 4a>e *een 9oundF$ Op# cit#.ucureBti. p$ #1$ 1$ FAntic4it?Dile judeDului Ro'anaDiF$ p$ /l-l/". 5a3ot.-#8"$ /$ <i4ai . .oia. Editura pentru literatur? Bi art?. 'ultitude o9 in)cription).l-###. p$ 00!/$ ""$ G4$ <uBu. p$ #8 $ &$ Sil>iu Sanie.0..rill. . .ucureBti. EdiDie En-rijit? Bi repere *io-ra9ice de I$ 7priBan. ci 'ai de-ra*? un 9el de 'e'orie tot 'ai palid? a unor 'ituri Bi ideolo-ii reli-ioa)e care. ritualic? Bi conceptual? iniDial?$ 74 Hote. Cluj-Napoca$ Ed$ Dacia. !!0. p$ 1!/&.ucureBti. FCultul lui Sa*a)iu) la Apulurn Bi En DaciaF. Ro'a. Opere./ 0$ Ro*ert Gra>e). Ieii .I. t4e )li-4te)t >e)ti-e o9 a C4ri)tian co''unit3. .. p$ l-"/$ #"$ C$ Oeren3i..endi)..$ FIntere)ele ar4eolo-ice ale 5annoniei Bi ale DacieiF. >oi$ II. !01. >e6i L$ . >oi$ . En Al$ 7do*e)cu. F. En Hote la Ale:andru 7do*e)cu. Interferen*e spirituale 0n Dacia roman+. p$ /-1. p$ #"1$ #1$ R$ E$ Jitt. p$ 08-0.ucureBti.". p$ "&#-""#$ 8$ <i4ail <acrea. !!8.raeco$5oman World. En Dacia. re)pecti> 8!$ /$ <i4ai . op# cit#. T%eoi Megaloi.reciei# Imaginea divinit+*ii 0n spiritualitatea greac+.$ "8$ D$ Tudor.. !0/.ucureBti. T%e ult oft%e . >oi$ II. p$ $ . Opere alese.$ "1$ Ale:andru A>ra'. p$ # . .nose. )o 9ar a) I KnoW. !/ .ods oft%e . !.7eor-e)cu Dela9ra). a 9o)t de9init 'e6oliticul$ 1$ F5annonia e) Dacia re-e)6eti erdeKeiF (FIntere)ele ar4eolo-ice ale 5annoniei Bi ale DacieiF+. !/8. Istoria credin*elor *i ideilor religioase. op# cit#. En . Alian6a Editorial. p$ 11"$ #$ <$ H$ . p$ &"-l&#$ !$ Ha'e) Geor-e Ira6er. En cadrul ace)teia. Bi-au pierd tot 'ai 'ult li'pe6i'ea i'a-i)tic?. Isis in t%e .ucureBti. nr$ . !8 . Opere. p$ /"-l. ! !. 6eiDa luniiF. Opere. !. <i4ai . al?turi de 9a6ele in>ocate de 7do*e)cu. !. p$ 1/-18$ "$ Ale:andru A>ra'.ucureBti.?r*ule)cu. p$ "0 $ #8$ <ircea Eliade. p$ ""$ #/$ Luciu) Apuleiu).$ Al$ 7do*e)cu. p$ ". Leiden. $ 5entru rolul jucat de Al$ 7do*e)cu En con)tituirea ar4eolo-iei ro'AneBti. orpus inscriptionum et momimentorum reli$gionis mit%riacae. Do>er 5u*lication) Inc$. p$ "!. p$ # . E$ H$ . Ed$ <iner>a. p$ ""0% Ale:andru A>ra'. p$ #. Istoria credin*elor si ideilor religioase. p$ #/. . p$ 11"$ "/$ D$ Tudor.ucureBti. T4a'e) and Cud)on. >oi$ . nr$ . !0". FDer DianaKult i' Ro'i)c4en Da6ienF. En Din mitologia tracilor.?r*ule)cu. Editura Acade'iei Repu*licii Sociali)te Ro'Ania. . Istorie nocturn+# O interpretare a sa(atului# IaBi. >olu' care alt9el tre*uie citit cu 'are precauDie$ "#$ Eu-en Lo6o>an. p$ #&"-#&#$ #$ 5rei)toria a 9o)t re)trEn)? la epoca pietrei Bi. <adrid. !!/. 5ari). >oi$ I. prin di)pariDia in)tituDiilor-)uport. p$ ". .$ "$ FArtele En Ro'Ania En periodul prei)toricF. p$ "!#-"!1$ " $ JalterI$ 7tto. op# cit#."-l. . !8 .?r*ule)cu. Los mitos griegos. #l-l#0$ 8$ Iran6 Cuinont. . . p$ . !0 . !08.ods at 3amot%race. >oi$ I. FStudiu introducti>F la Ale:andru 7do*e)cu. Cu-etarea . ultele orientale 0n Dacia roman+# ultele siriene si palmiriene. Opere.ucureBti. p$ &.er'a)eren. !. Ed$ Saeculu' I$7$. !. Opere. Tezaurul de la &ietroasa.0.ucureBti. !/0.$ <i4ai .-"!0$ 0$@ En Opere. >oi$ I. Editura Acade'iei Repu*licii Sociali)te Ro'Ania. En Dacia. p$ . NeW YorK.8$ #. It4aca. o9 )culpture). Editura XtiinDi9ic? Bi EneK$opedic?.8. Istoria ar%eologiei. En Dacia. p$ # #-#"&$ .ans Konas. !#. Gottin-en. apud <i4ai . I avalierJ danu(iani. !01. Interferen*e spirituale 0n Dacia roman+. .-l""$ $ Acea)ta >a 9i Bi p?rerea unuia dintre cei 'ai 'ari )pecialiBti En cultul 'it4raic.$ Carlo Giu6*ur-. FIn)cription) d@I)tro)$ Decret inedit du Ce )iecleF..reat . En Ale:andru 7do*e)cu. !/8% <ircea Eliade. >oi$ . 5evue d<arc%eologie et d<%istoire ancienne. Cluj-Napoca.. I.0$ #&$ D$ <$ 5ippidi. . Traducere din li'*ile en-le6? Bi 9rance6? de <$ 5ope)cu.ucureBti. NeW YorK. p$ # #-# /$ # $ Su)an Guettel Cole. >oi$ II. . !0!. 9ro' t4e 9ortre)) S6a'o) =j>ar to t4e nort4era 9rontier and a) 9ar a) Ro'ula in Jallac4ia. 1/$ !$ FIntere)ele ar4eolo-ice ale 5annoniei Bi ale DacieiF.nosis# !estsc%rift fur .reeks. >oi$ . !. p$ 1!!-/&&$ . M+garul de aur# Metamorfoze. .-#1#$ ". Ed$ <iner>a. >oi. Ed$ Dacia. FDi)cu))ioni intorno al culto dei ca>alieri danu*ianiF. p$ &0$ . >oi$ II..anden4oecK b Ruprec4t. Editura XtiinDi9ic? Bi Enciclopedic?. Dacia sacra. T%e .colecti>? )pontan?. Ed$ Cartea Ro'Anea)c?. p$ #8 $ "0$ En Opere alese. ale pietrei cioplite Bi a celei Ble9uite (paleolitic Bi neolitic+. Ed$ 5oliro'.ucureBti.8$ #!$ Gille) aui)pel. Ed$ Cu'anita)..8. pa-$ #0$ #0$ C$ Lei)e-an-.?r*ule)cu. La . m De la -ure(ista la Dacia postroman+# 5epere pentru o permanen*+ istoric+.$ ##$ En Opere. !0&. T%e M1steries of Mit%ra.

!. dintre care cel 'ai En)e'nat e)te Niceta din Re'e)iana$F C$ C$ Giure)cu. >oi$ I. p$ #8l-#8"$ . / (enandanti. >oi ... Cnou9i).-/ 8$ 1!$ Opere.olliac e)te reprodu)? de 7do*e)cu En FAntic4it?Dile judeDului Ro'anaDiF.u6?u. Din istoria cre)tinismului la rom=ni# M+rturii ar%eologice. p$ 8#!$ MG# I(idem. p$ /0-l88$ 8"$ Radu Car4oiu. Tip$ Cartea Ro'Anea)c?. En Opere. !8. En Opere. p$ !. FTe6aurul de la 5ietroa)a En lu'ina noilor cercet?riF.AR7C .ucureBti.ita Sancti Galii de Jala9rid cu' )9lntul Colo'*an a -?)it. . etc$. En ontri(u*ii la istoria vec%e a 5om=niei.$ <i4ail <acrea.$ Tezaurul de la &ietroasa. +l+torii 0n lumea de dincolo. En op# cit. )crie 7do*e)cu. Entr-o localitate pe 'alul lacului Con)tant: FTre) i'a-ine) aerea) et daurata) )uper)titio)a -entilita) i*i cole*at. p$ / "$ /&$ S$ Doline)cu-Ierc4e. p$ !#$ . En i(idem. p$ !80$ /1$ Ale:andru A>ra'.1$ 8!$ Carlo Gin6*ur-. Lui*u) 'a-i) Lua' creatori 'undi >ota reddenda crede*atF. En Luceaf+rul. cap$ FDacia )acraF$ 1/$ N$ Gudea. precu' trupuri o'eneBti cu capete de cocoB )au de leu Bi cu Berpi En loc de picioare% tot pe ele )e >?d Bi 9elurite in)cripDiuni -rece.. >i)ul 9iind >?6ut ca o 'ani9e)tare )u*iecti>? a p)i4icului u'an Bi o uB? )pre inconBtient$ . Ed$ Ne'ira. co'entariile din Hote la Ale:andru 7do*e)cu. p$ !"$ / $ 5e care 7do*e)cu El pre6int? 'ai pe lar. Hote la i(idem.#$ 81$ Al$ 7do*e)cu. >oi$ I. Istoria rom=nilor./-".$ FCeraldica naDional?$ 5atrupedele androce9ale 9i-urate En 'onu'ente Bi ori-inea lorF./ !01. !#/.a*eB.a*eB. Opere. ucenicii )?i Bi clau)trareaF. >oi$ II. re)pecti> ". En op# cit#.e6i <i4ail <acrea. e*raice ori )iriace.#l-. p$ 1!8$ 5entru tradiDia per)oni9ic?rilor ale-orice ale Daciei cucerite de ro'ani. .7L AL C7LA5S=L=I 7NT7L7GIC l$ Scurt? *io-ra9ie a >i)ului . >oi$ . En 5elations (etLeen t%e autoc%tonous populations on t%e territor1 of 5om=nia.8 1#$ FAntic4it?Dile judeDului Ro'anaDiF. !. p$ #8 $ //$ Con)tantin Daniel. FTa'ol:i). >oi$ .1&$ FU$$$V 9i-uri ciudat E'*inate. p$ . En Tezaurul de la &ietroasa. . p$ / "$ /0$ 7do*e)cu citea6? din . F5er)oni9ic?rile Daciei En arta Bi pe 'onedele ro'aneF. >e6i Eu-en Lo6o>an.. >oi$ I. >oi$ . &#&-l&#/$ 77 8#$ <ircea . En op$ cit$. En Opere alese.ucureBti... !00$ 18$ . pe care 7do*e)cu El identi9ic? dup? toate pro*a*ilit?Dile corect drept rEul . lao. Sa*aot4^ Bi alteleF$ FI)toria ar4eolo-ieiF. p$ 10l-1!8$ 1. En 8 ". Torino.$ . Editura XtiinDi9ic?. ultele germanice 0n Dacia. !!1.e6i di)cuDia lui D$ <$ 5ippidi a)upra FI6>oarelor creBtini)'ului daco-ro'anF. !88% Istorie nocturn+# O interpretare a sa(atului. FNiceta din Re'e)iana Bi ori-inile creBtini)'ului daco-ro'anF. $ FIu'uri ar4eolo-ice )cornite din lulele prei)torice.i)ul e)te una din te'ele care a En)oDit cultura u'an? Enc? de la apariDia ace)teia$ De-a lun-ul ti'pului./. En Hote la i(idem. >oi$ I.$ /. p$ 8#-. >oi$ II.$ 10$ FCreBtini)'ul a 9o)t cuno)cut En Dacia Enc? din ti'pul do'inaDiunii ro'ane% con>ertirea En 'a)? En)? a populaDiunii daco-ro'ane din )tin-? Dun?rii )-a 9?cut Entre #/& Bi 1/&.. de un o' care nu 9u'ea6?F. En i(idem.e6i En)? contraar-u'entele En pri>inDa acti>it?Dii 'i)ionare a lui Niceta En )tEn-a Dun?rii adu)e de D$ <$ 5ippidi. 7radea.8$ . p$ ". "&#-"". p$ 80-l8!$ 11$ 5entru aportul creBtin ne-latin Bi ne-elen al daco-)ciDilor con>ertiDi. p$ . nr$ 8-. 9iind inte-rat Bi adaptat >i6iunii de)pre lu'e a ci>ili6aDiei re)pecti>e$ Cu' )e EntE'pl? cu orice ar4etip lon-e>i>. p$ ##!-#1&$ 80$ <ircea Eliade. Opere alese. Le %amanisme et Ies tec%niques arc%a0ques de l<e'tase.. dintre care cele 'ai clare )unt cu>intele ]A*ra:a). p$ 0$ /8$ . p$ #"1-#".SI<.. En Opere. F7n )ocio-econo'ic relation) *etWeen nati>e) and 4un) at t4e loWer Danu*eF. I$ G4iurco. 1.&$ FRelaDiuneaF lui Ce6ar . ed$ cit$.En Tezaurul de la &ietroasa.."-!.ucureBti. accepDiile date >i)ului pot 9i -rupate En trei 'ari cate-orii$ Cea 'ai >ec4e accepDiune e)te cea 'eta9i6ic?% con9or' ace)teia >i)ul are o realitate ontolo-ic? Bi e)te o poart? de co'unicare cu )uprarealitatea$ Cea de-a doua e)te cea p)i4olo-ic?. . p$ #"8$ 1 $ I(idem# 1"$ FIntere)ele ar4eolo-ice ale 5annoniei Bi ale DacieiF. cu ajutorul 'i)ionarilor. el a 9o)t EnDele) Bi utili6at En cele 'ai di>er)e 'oduri. op# cit#.#1$ 8&$ I(idem.$ . p$ / "$ /#$ <ircea .ucureBti. unde di)cut? in)cripDia runic? de pe *r?Dara (armilld) de aur din Te6aur /"$ De)pre care )e )pune En 2cta 3anctorum c? a 9o)t Enecat En apele rEului <u)aio). )u)Dinut de loan 5etru Culianu. !1. p$ 1!.IS=L . Cluj. En Opere. p$ !. 5ari). p$ #&1-#&!$ 8. p$ 18. En Opere complete. 5a3ot. Fc propo) de LuelLue) decou>erte) c4retienne) en DacieF. p$ # "-# #$ 8/$ FAteneul ro'An Bi cl?dirile antice cu do' circularF.8$ 88$ FI)toria ar4eolo-ieiF.##$ /!$ I(idem. >e6i <i4ail <acrea.

t>e7(ia. CTC7_tPpocru>rV. i'a-inile Bi ter'enii care de)e'nea6? )u9letul )Ent e:tre' de di>er)i9icate. opaua (visio) Bi o>e>poL (somnium)# $#$ 0n cre)tinism# DeBi ?ec%iul Testament vor(e)te de 'ai 'ulDi pro9eDi (A>ra'. )u-e)tie. ar4etipul >i)ului trecEnd prin tot atEtea 'eta'or9o6e Bi ana'or9o6e$ $ $ 0n )amanism# Culturile pri'iti>e neolitice nu a>eau o repre6entare uni9icat? a)upra )u9letului$ Dup? cu' reie)e din )tudiile antropolo-ilor ce )-au aplecat a)upra ace)tor populaDii. care a>eau o lar-? r?)pEndire En reli-iile antice. En Ba'ani)'ul 'odern. dEndu-i r?)pun)ul la Entre*?ri. Bi >i)e EnBel?toare (e>un>io>+. cultura -reac? (la 9el cu cea nordic? )au cea indian?+ )e re)i'te. )niGu^ia etc$+$ Su9letul lui 5atroclu. depri>are )en6orial?+.! En tran)a oniric? o'ul )e dedu*lea6?. care ie) din Cade) pe poarta de corn.ru4l la E$ E>an)-5ritc4ard. lo)i9.i)ul Ei per'ite o'ului )? ai*? re>elaDii Bi )? 9ac? pro9eDii.re''er. E$ Ar*'an Bi A$ CultKrant6. >i)e ade>?rate (o>eipoD+. a-Di propune )?-Di >e6i 'Ena Bi corpul En >i)+ ce Ei per'it FEnDeleptuluiF )?-Bi controle6e >i)ul$ 5entru Ba'an. G4edeon. 9?r? >aloare co-niti>?. care con)t? Entr-o )erie de e:erciDii ()pre e:e'plu. o>)ipoi 'ijloce)c o'ului o cunoaBtere ade>?rat?. un )o'n e:plorator indu) printr-o pre-?tire )pecial? (po)t Bi puri9ic?ri. un loc i'portant El deDineau oniro'anDia (pro9eDia *a6at? pe re>elaDii nocturne+ Bi onirocritica (interpretarea i'a-inilor din >i)+$ Onirocritica lui Arte'idoro) e)te unul din 'odelele nu'eroa)elor c?rDi de >i)uri care au circulat Bi continu? )? circule En Europa pEn? En 6iua de a6i$ En )i)te'ati6?rile 9ilo)o9ilor tEr6ii. (insomnium) Bi _Q+8t>Taaua (visurn). >i)ele )Ent con)iderate 'ani9e)t?ri dia*olice.entium daemones (Teii popoarelor )Ent dia>oli+$ Conclu6ia lo-ic? a ace)tei a:io'e e)te c? toate te4nicile care per'iteau preoDilor p?-Eni )? intre En contact cu 6eii )Ent 9or'e de pact cu dia>olul$ C4iar . care ie) pe poarta de 9ildeB$ Dac? E. )e >or*eBte c4iar de o Fart? de a >i)aF (art ofdreaming). care are po)i*ilitatea de a c?l?tori 9?r? li'it?rile 9i6ice )peci9ice lu'ii concrete$ So'nul e)te. doctrina creBtin? a 'ani9e)tat o pronunDat? )u)piciune 9aD? de >i)$ E:plicaDia )t? En dorinDa *i)ericii de a e:tirpa practicile Bi ere6iile p?-Ene. la 'oarte etc$+$ FSu9letul de jun-l?F ((us%$soul).=TJI7. Solo'on. )pre e:e'plu. Ei apare En )o'n lui A4ile )u* 9or'? de i'a-ine oniric?$ Grecii 4o'erici di)tin-eau dou? 9or'e de >i)e.=TI. 'ort En con9runtarea cu Cector. per'iDEnd o'ului acce)ul la planuri paralele ale realit?Dii. dou? core)pun6End >i)elor EnBel?toare: E. la Enceputurile ei. reuni9icarea conceptual? ur'End )? )e petreac? a*ia 'ai tEr6iu. ci pro>oac? )t?ri alterate de conBtiinD?. de pluri'or9i)'ul ani'ic al >ec4ilor culturi neolitice pe care le 'oBteneBte. 'enite )?-l induc? pe o' En eroare Bi p?cat$ Satani6area >i)ului )t? )u* )e'nul culpa*ili6?rii -enerale a reli-iilor p?-Ene re6u'a*il? prin )inta-'a )9Entului 5a>el: Dii . de la L$ Le>3. . pri'iti>ii deo)e*e)c 'ai 'ulte )u9lete care locuie)c )i'ultan En o'. creaturi 'on)truoa)e ale nopDii+$ . Entre ace)te )u9lete.Cea de-a treia e)te cea e)tetic?. i6olare. )u9lete corporale (cele care )e 'ani9e)t? En )tarea de >e-4e Bi con9er? trupului >iaD? Bi conBtiinD?+ Bi )u9lete li*ere (care )e 'ani9e)t? En )tare de inconBtienD?. atEt plantele p)i4otrope cEt Bi )o'nul nu produc )i'ple 4alucinaDii. a'Endou? deo)e*indu-)e de 'ani9e)t?rile )u9letului En )tare de >e-4e (. identi9icEndu-)e ani'alului tote'ic. Daniel etc$+ care au pri'it re>elaDii onirice.te4nici clar>i6ionare *a6ate pe tran)a oniric?$ La peBtera lui Tro9oniu) )au En te'plele lui A)clepio) )e practica incu*aDia. o dat? cu 9ilo)o9ia cla)ic?$ Su9letul de >i) (o>)ipoD+ joac? un rol ec4i>alent cu )u9letul 'ortului (:9/u^rj+. En cadrul c?rora 'antica juca un rol de pri' ran-$ EncepEnd cu Houl Testament. &u(ioL. o dat? cu cultele de 'i)tere. 9or'a pe care per)onalitatea o'ului o ia En ti'pul )o'nului$ 5entru concepDia pri'iti>?. repre6int? 9or'a Feteral?F pe care o ia o'ul (En pri'ul rEnd Ba'anul+ En )tare de tran)?. En epopeile 4o'erice. 6ei. un rol i'portant El are F)u9letul de >i)F. ec4i>alent tran)elor pro>ocate de plantele 4alucino-ene. )-au de6>oltat Bi o )erie de.=G )Ent )i'ple 4alucinaDii nocturne. En Grecia cla)ic? Bi tEr6ie. >i)ele )9ErBe)c prin a 9i ri-uro) cla)i9icate En cinci cate-orii. indicEndu-i 'oda0& lit?Di de >indecare a unor *oli etc$ Entre di)ciplinele 'antice. En care 6eul )au alt? 9?ptur? )upranatural? i )e arat? '3)tului En >i). laco*. aducEndu-l En contact cu 9iinDe )upranaturale ()u9lete ale 'orDilor. precu' <acro*iu). )i trei core)pun6End >i)elor ade>?rate: :priuaticnioc% (oraculum). cu o e:tin)? di9u6iune En di>er)e epoci Bi )paDii -eo-ra9ice$ Toate 'arile reli-ii Bi curente au >alori6at te4nica oniric? de e:plorare a lu'ilor paralele. cu' e)te cel de)cri) de Carlo) Ca)taneda. eli*erEnd din trup )u9letul de >i). En )pecial neopita-oreici Bi neoplatonici. En care pot 9i e:plorate Frealit?Dile )eparateF ce Enconjoar? lu'ea noa)tr?$ $"$ 0n mitologia clasic+# Dup? cu' au ar?tat cercet?tori precu' Han . din ace)t punct de >edere. >i)ul 9iind pri>it ca o te'? literar? Bi arti)tic?.

alc4i'ie. )peranDele Bi elanul >ital care ani'? toate Entreprinderile epocii$ Ter'inarea ReconLui)tei En Spania Bi de)coperirea Noii Lu'i )Ent niBte corelati>i e:teriori. p?rinDii *i)ericii. o' Bi dia>ol )e *ucur? de o a'?nunDit? de6>oltare En literatura 0 9ilocalic? Bi En tratatele din perioada )cola)tic?$ E:plicaDia de 9ond care )e d? ine9icientei co-niti>e a >i)elor e)te incapacitatea 9?pturilor create de a pre>edea >iitorul$ Sin-ur Du'ne6eu e)te tran)cendent lu'ii )paDio-te'porale Bi poate conte'pla toate lucrurile >iitoare ca pe EntE'pl?ri Enc4eiate$ 5ro>idenDa di>in? nu e)te En)? acce)i*il? 9?pturilor cuprin)e En i)torie (En-eri. )tatul Bi *i)erica au reacDionat pro'pt Bi de)tul de . a repre6entat o >iolent? repri'are a tuturor ar4etipurilor Bi 9i-urilor )i'*olice con)telate En i'a-i)tica Bi ritualul cultelor de 'i)tere. care inter6icea Ente'eierea de *i)erici En *a6a >i)elor )au a >edeniilor 6adarnice (<oceanu. )pirite ele'entare. EncepEnd cu Conciliul de la Ancira (# 1+.-lea. En plan 9ilo)o9ico-BtiinDi9ic. >r?jitorie etc$+. En plan econo'ic. al@9ilo)o9iilor 'i)tice (neoplatoni)'. ci Bi o re)ur-enD? a practicilor 'a-ico-oculte ale antic4it?Dii re9ulate de creBtini)'$ <iBcarea 9u)e)e conceput? de c?tre ideolo-ii u'ani)'ului ca o Freno>areF. oa'eni+. de aceea te4nicile 'antice )Ent ilu6orii Bi EnBel?toare$ <ai 'ult. prin a'pli9icarea unor 9or'e noi de producDie Bi co'erD. prin recuperarea unor 6one 'a)i>e. !!1+$ . )piridu)i Bi -enii (Culianu. S4aKe)peare a apelat En ?isul unei nop*i de var+ )au En !urtuna la o >i6iune 9eeric? a)upra >i)ului$ 5ucK Bi Ariei )Ent )pirite ele'entare controlate de 6ei (7*eron+ )au rna-i (5ro)pero+. rede>enind o 'odalitate de in>e)ti-are a realit?Dii in>i6i*ile$ A)i'il'd 'a-ia artei. precu' Tertulian. prin e:plo6ia practicilor oculte (a)trolo-ie. proce)ul ajun-End la apo-eu En ur'?toarele dou? )ecole$ Ener-ia *locat? En co'ple:ele i'a-i)tice cen6urate a 9o)t En )9ErBit recuperat?$ De aici aerul auroral al RenaBterii. cu' e o*iceiul pa-inilorF Bi cu Sinodul de la Carta-ina (1 !+. oniro'anDia Bi celelalte 9or'e de pro9eDie Bi pre>i6iune (re+cEBti-? o popularitate 9ul-er?toare$ GEndirea 'a-ic? a epocii )e )prijin? pe paradi-'a neoplatonic? Bi 4er'etic? ree'er-ent?$ En acea)t? >i6iune de)pre lu'e. conda'nEnd-o laolalt? cu celelalte 9or'e de pro9eDie Bi 'a-ie$ Conciliile Bi *ulele papale au dat autoritate ideolo-ic? )i ad'ini)trati>? preceptelor anti'a-ice. !/&+. a9late pEn? atunci En u'*r?. E>a-rie 5onticul. !!0+$ Ca6ui)tica >i)ului En ce pri>eBte relaDia dintre Du'ne6eu. -no6?+ )au al 'itolo-iei o9iciale -reco-latine$ Tot ace)t 'aterial a Enceput )? re>in? la )upra9aD? Enc? din )ecolele al GlII-lea Bi GI. )au dup? >i)e )au dup? orice 9el de -4icitori. ea )e *a6ea6? En r?d?cinile ei inconBtiente pe intuiDia proce)ului p)i4oi)toric de FEntoarcereF a culturii antic4it?Dii tEr6ii$ 5er)ecuDia Bi inter6icerea reli-iilor p?-Ene. al di)ciplinelor 4er'etice. din propriul p)i4i)'$ 0" 7 )ociecate cu >i)ele *locate (Le Go99.-lea. neopita-orei)'. En plan politic. ce utili6ea6? )o'nul Bi >i)ul pentru a induce 'uritorilor e:perienDe iniDiatice$ Ace)t elan >ital a'eninDa En)? )? r?)toarne ordinea e:i)tent?. care adapta )i)te'ele antice la cadrele doctrinei creBtine. 'a-ie. En plan reli-io). prin laici6area tot 'ai pronunDat? a literaturii Bi artei. prin introducerea unui nou 'odel co)'olo-ic Bi a unei noi paradi-'e co-niti>e. lu'ea e)te un uriaB or-ani)' a c?rui >iaD? e)te a)i-urat? de o anima )au pneuma mundi# Su9letul o'ului 9ace parte Bi el din ace)t 9luid ener-etic. dorinDa de a a9la >iitorul 9iind En ulti'? in)tanD? o Encercare de a-l 9orDa pe Du'ne6eu En a 9ace re>elaDii$ $1$ In 5ena)tere# RenaBterea nu a repre6entat doar o Entoarcere la 'odelele culturii cla)ice -recolatine. C3polit. a)trolo-ia. prin de6>oltarea unei noi cla)e (*ur-4e6ia incipient?+. En plan )ocial. En i)torio-ra9ia conte'poran?. dia>oli. au a)i'ilat oniro'anDia practicilor eretice. I)idor din Se>illa. Au-u)tin.i)ul EBi recap?t? >aloarea ontolo-ic?. o FreEn>iereF a >alorilor antic4it?Dii cla)ice. ca*al?. En 9aDa a'eninD?rii. ai e:pan)iunii interioare tr?ite de o'ul rena)centi)t. prin apariDia unor noi )tructuri )tatale. En plan cultural. !! + re-?)eBte )upapa oniric? de co'unicare cu )ine En)?Bi. -eo-ra9ici.dac? nu au e:clu) po)i*ilitatea ca Du'ne6eu )? )e arate o'ului En >i). du4uri a)trale. Gri-ore cel <are. 'a-ul-9ilo)o9 putEnd )? )e conecte6e la co)'o) pe )ea'a puterii )ale de pl?)'uire 9anta)'atic?$ 5roiecDiile pneu'atice ale 'a-ului au aceeaBi con)i)tenD? cu 9?pturile )pirituale ce controlea6? lu'ea. dia>olii le 9olo)e)c pentru a incita En o' or-oliul luci9eric al preBtiinDei. o Fre)urecDieF. EncepEnd cu )ecolul al G. Diado4 al Ioticeei. care lua atitudine E'potri>a celor care F)e iau dup? pre>e)tiri )au dup? pre6iceri. dup? lun-a perioad? de FEntunericF Bi Fo*)curanti)'F a E>ului <ediu$ DeBi i'a-inea a 9o)t decon)pi-rat?. Enceput? o dat? cu i'punerea creBtini)'ului ca reli-ie de )tat de c?tre Con)tantin cel <are. drept un 'it ideolo-ic con)truit de En>?DaDii laici pentru a pole'i6a cu atotputernicul )i)te' creBtin (Ier-u)on.

a con)tat En repri'area ener-iei >itale Bi En cen6urarea i'a-inarului rena)centi)t$ "$ Satani6area RenaBterii En )ecolele al G. En ti'p ce >edeniile di>ine )Ent ade>?rate Bi in9luente: FDe9ini'u) eni' a dae'onii) pluri'u' incu*i )o'nia. care En)? a tre*uit adaptat? la lupta E'potri>a lut4erani)'ului Bi cal>ini)-'ului$ Contrare9or'a. te4nicile di>inatorii$ En 'od aparent parado:al. En >i6iunea puritanilor.>iolent$ Re9or'a a 9o)t. 'ai 'ult ca niciodat?. 'a-ii Fal*iF au 9o)t di)tri*uiDi tot lui Satan$ ABa au ajun) in>entatorii. a do'inat En)? cea . 9aD? de ino>aDiile rena)centi)te (Culianu. !!. a 9o)t conda'nat? laolalt? cu practicile oculte$ De)i-ur. enu'era trei cate-orii: >i)ele tri'i)e de de'oni. la)ci>e Bi )cEr*oa)e. EnDelea)? ca ataBa'ent 9aD? de uni>er)ul 'aterial$ Scopul li'inal al ace)tei culpa*ili6?ri era cel de a de6in>e)ti ener-ia co-niti>? a )ociet?Dii din o*iectele ori6ontului concret Bi de a o rein>e)ti En o*iectele credinDei$ Strate-ia de an)a'*lu con)ta En a 'uta accentul de pe lu'ea de aici (c?6ut? )u* controlul FateilorF. +$ En pri'ul 'ileniu al erei noa)tre. )? 9ie con)ideraDi a a>ea co'erD cu dia>olul$ 7niro'anDia a a>ut acelaBi de)tin precu' toate te4nicile di>inatorii$ Ea 9u)e)e conda'nat? Enc? de la Enceput de c?tre p?rinDii *i)ericii. cu' )-a Bi EntE'plat de 9apt. a99ectantia atLue captantia. tul*uri. re6u'a*ili En 9i-ura prototipic? a lui Iau)t. cu' ar 9i cerBetorii. ca9e.+$ . et)i interdu' >era et -ratio)a.-lea Bi al G. *i)erica papal? a Encercat Bi ea o re9or'? intern?. ca in)tru'ente de corupere a u'anit?Dii$ XtiinDa rena)centi)t?. epoca 'arilor per)ecuDii de >r?jitoare nu a 9o)t E>ul <ediu. En EnDele)ul de co)'o) creat de Du'ne6eu.. Bed. cu o curio6itate ne)?Dioa)?$ Ace)t intere) 9aD? de lucrurile concrete. prea per'i)i>?. Luanto 'a-i) >ana et 9ru)tratoria^ et tur*ida et ludi*rio)a et i''undaF (De anima. rolul de Dap i)p?Bitor plana)e o >re'e Bi a)upra altor -rupuri. in>enDiile. )a>antul rena)centi)t in>entaria6? )erii ne)9Er)ite de 9eno'ene Bi o*iecte. prelucrEnd teoriile 9ilo)o9ilor antici. ce con>ine 'ai de-ra*? practicilor oculte decEt credinDei )o*re. cele 'ai 9rec>ente. >i)ele tri'i)e de Du'ne6eu Bi >i)ele pe care Bi le tri'ite )u9letul En)uBi al celui care doar'e$ 5ri'ele. atEt catolic? cEt Bi re9or'at?. e)te cali9icat de ideolo-ii *i)ericii cu ter'enul unui p?cat atotcuprin6?tor. la ori-inile ei. avaritia. dup? e:ter'inarea cat4arilor. 'a-ia. un r?)pun) toc'ai la FcorupereaF Bi Fp?-Eni6areaF papalit?Dii. !!8+$ Iaptul c? En 9inal au 9o)t de'oni6ate >r?jitoarele indic? En)? c? pericolul cel 'ai 'are a 9o)t con)iderat inten)i9icarea credinDelor din 6ona ocult?$ <ecani)'ul )atani6?rii a 9o)t )i'plu$ Cu' di>init?Dile p?-Ene 9u)e)er? ec4i>alate Enc? de S9intul 5a>el cu de'onii creBtini. >r?jitoarele ar 9i tre*uit Fin>entateF.I-lea )poreBte tot 'ai 'ult 'e9ienDa oa'enilor *i)ericii 9aD? de noul )pirit$ IniDiati>ele. 9ru)trante. de Lua indu)tria di:i'u). tr?dea6? acutul )enti'ent de in)ecuritate Bi a'eninDare re)i'Dit de c?tre esta(lis%ment En )ecolele RenaBterii$ Dac? nu ar 9i e:i)tat. prin reor-ani6area Inc4i6iDiei. culpa*ili6at? de )i)te'ul 'onar4ico-*i)erice)c$ En )ecolele anterioare.II (<uc4e'*led. la alc?tuirea tipolo-iei )a*atului contri*uind En e-al? '?)ur? relat?rile inculpatelor Bi 9ante6ia paranoic? a inc4i6itorilor$ Conda'n?rile )e >oiau e:e'plare. era >i6at? En pri'ul rEnd re)ur-enDa reli-iilor p?-Ene: >r?jitoria. FepicureilorF Bi ereticilor+ pe lu'ea cealalt? (r?'a)? En in>entarul e)c4atolo-iei creBtine+$ A Enceput a)t9el un >a)t proce) de )atani6are a >ieDii tere)tre$ 5l?cerile )i'Durilor au 9o)t. a luat En e-al? '?)ur? po6iDie 9aD? de ideolo-ia 0# re9or'at? Bi 9aD? de 'entalitatea 4er'etico-ocult? a RenaBterii$ Strate-ia de lun-? durat? ela*orat? de a'*ele *i)erici. toate acti>it?Dile care a'inteau de credinDele idolatre ale antic4it?Dii au 9o)t con)iderate dia*olice$ C4iar Bi atunci cEnd )e re>endicau de la o 9ilo)o9ie a naturii )au de la o 9ilo)o9ie 'i)tic?. 9iind 'enite a )e'?na ne)i-uranDa Bi tea'a En toDi cei tentaDi de 4eterodo:ie )au re>olt? (Carri). !. 9i6ica cu alc4i'ia Bi 'edicina cu )pa-irica paracel-)ian?.-G. a)trono'ia cu a)trolo-ia.. En care 'ate'atica )e E'*in? cu ca*ala.r?jitoarele au con)tituit un p%armakos colecti> pentru Entrea-a )ocietate rena)centi)t?. En )c4i'*. cEt Flu'eaF. leproBii )au e>reii (Guin6*ur-. !!1+$ La rEndul ei. )pre e:e'plu. de)coperirile )Ent pri>ite ca )u)pecte de a l?r-i nu atEt Flu'eaF. ci )ecolele GI. cap$ 1. ec4i>alate unor p?cate capitale$ Ero)ul Bi cunoaBterea au 9o)t atri*uite de'onilor. )Ent >ane. En EnDele)ul de I'periu al lui Satan$ 5aradi-'a BtiinDi9ic? introdu)? de )piritul RenaBterii era una calitati>? Bi cu'ulati>?$ 5e reDeaua a)ociaDiilor de tip 4er'etic. au di)tin) 'ai 'ulte tipuri de >i)uri$ Tertulian.+$ ToleranDa Bi prudenDa 'edie>al? En a 9or'ula conda'n?ri de6>?luie o )i-uranD? de )ine Bi o *un? )ta*ilitate a )i)te'ului 01 9eudalo-creBtin% ri-idi6area po6iDiei Bi intoleranDa. prin Ente'eierea ordinului ie6uiDilor Bi prin principiile Conciliului din Trento (Enc4eiat En /8# Bi pro'ul-at ca le-e En Spania de Iilip al II-lea En /81+. Barlatanii Bi 9ilo)o9ii rena)centiBti.

*ula 3ummis desiderantes affecti(us./+. au-uri. . dat? de InocenDiu . cele ale lui Hean C4arlier Ger)on ( #8#-l1"!+.enito 5ere3ra.III (En9uriat de pu*licarea unor calcule a)trolo-ice care Ei pre>e)teau 'oartea apropiat?+ Ei a'eninD? pe pro9eDi nu doar cu e:co'unicarea. FEndreptat? E'potri>a celor care practic? arta a)trolo-iei judiciare. 5ero <e:ia. : #8-l/&+$ A doua ino>aDie 'enit? a atra-e atenDia a)upra condiDiei p?c?toa)e a o'ului Bi a nece)it?Dii poc?inDei a 9o)t introducerea conceptului de 5ur-atoriu. conda'n? En 'od e:pre) a)trolo-ia ca o practic? dia*olic?% En /08 *ula onstitu*ia a aceluiaBi Si:t . 9iind utili6at? ca un in)tru'ent de control al p)i4olo-iei colecti>e. dat? de Si:to . Tratado de supersticiones 1 %ec%izerias ( /"!+.III. )paDiu inter'ediar unde. Tractatum de "rrori(us irca 2rtem Magicam. En inter>alul dintre 'oartea indi>idual? Bi )9ErBitul lu'ii. 4idro'anDie. Endru'End -rupurile >irtuoBilor )pre 5aradi) Bi co4ortele p?c?toBilor )pre In9ern$ Nu'?rul di)proporDionat al celor din ur'? 9aD? de cei dintEi indic? creBterea )enti'entului -eneral de culpa*ilitate Bi o dra)tic? )c?dere a F)peranDei e)c4a-tolo-iceF$ <ai 'ult. precu' Bi toate te4nicile de -4icit prin )orDi.poporul lui Du'ne6eu% Bi cu o a)e'enea >edenie r?'Ene o'ul EncredinDat c? >ine din partea cea *un?% 9iindc? Du'ne6eu lu'inea6? EnDele-erea o'ului Bi Ei d? certitudinea ade>?rului. et de divinatione astrologica ( /!#+. declanBea6? >En?toarea de >r?jitoare% En /81. c? nici o'ul nici dia>olul nu poate pre6iceF% En 8# . e:ercitat? la 'oartea 9iec?rui o'. <artin de Ca)ta9ie-a. H5edro Ciruel7r continu? )? atri*uie >i)ului o tipolo-ie a)e'?n?toare. a -4icitorilor Bi a celor care deDin c?rDi inter6i)e de)pre artele 'a-ice. Cuarte de SAn Huan.)aii de la >reurEln-er *un )au r?u. prono)ticuri Bi de)cEntece% En /0/ *ula aeli et Terrae. Huan de Coro6co 3 Co>arru*ia). >i)ele EBLpot a>ea ori-inea Entr-o cau6? naturala (Fdin cau6a >reunei tul*ur?ri a corpului o'ului: c?ci e:i)t? o a)e'enea ar'onie Entre trupul Bi )u9letul o'ului. !!8..III. ci Bi cu conda'narea la 'oarte Bi con9i)carea tuturor *unurilor$ 5e 'ar-inea decretelor ponti9icale. 5edro Ciruelo. 'o'ent En care 9orDele *inelui Bi ale r?ului duc o ulti'? lupt? deci)i>? pentru )u9letul 'uri*undului (Arie). &%ilosop%ia secreta ( /0/+. ener-ica *ul? -ullarium 5omanum a lui =r*an . dup? el. 5eprouacion de las supersticiones 1 %ec%izerias ( /#0+. interpretarea care do'in? e)te cea dia*olic?. !! +$ 0/ La 'ai *ine de o 'ie de ani. En cadrul doctrinei a)upra apocalip)ei. dup? cau6ele care El pro>oac?$ A)t9el. oniro'anDie Bi necro'anDie. acu'..de-a treia interpretare. de o(servatione somniorum. >r?ji. En )intonie cu te'a p?catului au 9o)t adu)e Bi dou? 'ari ino>aDii do-'atice$ 5ri'a a 9o)t depla)area accentului. 0. unul din autorii de tratate ai epocii. "'amen de ingenios para las ciencias ( /. *ula lui 5io I. 3ilva de varia leccion ( /1&+. piro'anDie. cea con9or' c?reia >i)ele )Ent epi9eno'ene 9i6iolo-ice. <artin del Rio. Entre 'ulte altele. Tratado de la verdadera 1 falsa profecia ( /!0+. ideea Hudec?Dii -enerale de la )9ErBitul lu'ii tinde )? 9ie u'*rit? de ideea de judecat? indi>idual?. En @)c4i'* >i)ele necro'anDilor Bi -4icitorilor nu o9er? o a)e'enea certitudine% au loc 9oarte de) Bi pentru lucruri uBuratice% EncEt r?'Ene o'ul or*it Bi EnBelat de c?tre dia>ol% c?ci ace)ta El Tratea6? ca pe )cla>ul )?uF+ (5eprouacion de las supersticiones 1 %ec%izerias)# Spre deo)e*ire de atitudinea E>ului <ediu. En /#0. )au )upranatural? (F>i)ele care >in prin re>elaDie de la Du'ne6eu. 9ante6ia o'ului e)te predi)pu)? )? )e -Endea)c? la ele Bi En ti'pul nopDiiF+% Entr-o[c[au6? teolo-al?. declar? c? doar Du'ne6eu cunoaBte >iitorul. de la ideea de teo9anie a lui Cri)to) din creBtini)'ul ti'puriu la cea de Hudecat? de Apoi$ En acea)t? perioad? )e En'ulDe)c i'a-inile icono-ra9ice En care li)u) apare ca un di)tri*uitor al r?)platei Bi al pedep)ei. cu' )Ent. Disquisitionum Magicarum li(ri se' ( /!0+$ Irica de p?cat Bi da'nare indu)? de ace)te di)cur)uri a )tat la *a6a a ceea ce Hean Delu'eau nu'eBte ulpa(ilitatea 0n Occident En )ecolele GIII-G. aero'anDie. Huan 5ere6 de <o3a. )au de la En-erul *un. )e'n c? oniro'anDia 9u)e)e e9icient )coa)? din centrul de intere) pu*lic de c?tre creBtini)'ul En>in-?tor (Le Go99. )e'n c? oniro'anDia a re>enit En centrul atenDiei Bi ca reacDiile E'potri>a ei au de>enit 'ai dure$ Strate-ia de co'*atere a 9or'elor de mantia Bi de 'a-ie a 9o)t articulat? Entr-o )erie de *ule papale: En 101. nu po'eneBte de lucruri >ane% nici nu are loc 9oarte de)% ci nu'ai pentru 'oti>a de 'are i'portanD?% Bi e)te un *un co'un pentru Entre. care 'iBc? 9ante6ia o'ului Bi Ei repre6int? ceea ce >rea )?-i )pun?$ U$$$V Di9erenDa dintre ace)te dou? 9eluri de re>elaDii e)te ur'?toarea: re>elaDia >enit? de la Du'ne6eu. au 9o)t )cri)e o )erie de tratate En care oniro'anDia EBi a>ea re6er>at? partea ei de )atani)'. inter6ice c?rDile de -eo'anDie. . En plin? RenaBtere. EncEt dup? cu' e)te tul*urarea trupului aBa )Ent Bi 9ante6iile pe care Bi le repre6int? )u9letulF+% Entr-o cau6a 'oral? (Fare loc En ca6ul oa'enilor de a9aceri )au de litere: din cau6a 'arii ten)iunii pe care le-o pro>oac? ace)te ocupaDii En ti'pul 6ilei. De magia.

EncEt Flu'ea. !1": 0. interpretEndu-le ca pedep)e di>ine tri'i)e pentru del?)area credinDei$ Hean Delu'eau con)tat? c? icono-ra9ia dan)urilor 'aca*re. En)oDit? de o r?)turnare )pectaculoa)? a concepDiei de)pre lu'e$ Toate >alorile Bi )peranDele atri*uite pEn? acu' ace)tei >ieDi )Ent tran)9erate >ieDii de dincolo. )c4eletul+ care )ecer? 9ul-er?tor$ Li )e reco'and? tuturor )? p?)tre6e Entotdeauna la >edere )au a)upra lor un )i'*ol icono-ra9ic al 'orDii. !!. pentru a )e *ucura de )u9lul ace)tei >ieDi atEt de )curte. a de*utat aproape )i'ultan cu pri'a 'are ciu'? de la ju'?tatea )ecolului al Gl. ca r?)pun) la re)pin-erea 4a-iolo-iei de c?tre *i)ericile re9or'ate$ Co'erDul cu 'oaBte )9inte )-a r?)pEndit rapid En Entrea-a Europ?. : . Fdac? o co'pari cu eternitatea >ieDii >iitoare.+$ #$ <orti9icarea elanului >ital En ter'eni )cola)tici. En care 9iecare 6i e)te doar o pre-?tire Bi un pa) c?tre 'oarte. teri*ile Bi En)p?i'Ent?toare$ Cu 9orDa naturali)'ului )?u. ca memento al condiDiei noa)tre e9e'ere. II: //+$ Senti'entul de culpa*ilitate care )e di9u6ea6? En 'entalitatea colecti>? deter'in? o re9ulare a intere)elor pentru lu'ea concret?. 9iind pu) En )er>iciul intenDiilor propa-andi)tice% adic? al dorinDei de a atra-e pu*licul prin inter'ediul unei 'a)i>e do6?ri a e9ectelor Bi al unei inten)e )tErniri a )en)i*ilit?DiiF (Jei)*ac4.-lea (Delu'eau. o'ul cu )c4eletul. En 'onu'entele 9unerare.. o 'orti9icare a elanului >ital al RenaBterii. lip)it de lu'ina -raDiei+ ca pe un Fe)Lueleto >i>oF Bi un Fani'ado 'uertoF$ En ace)t conte:t. p?trun)? de eli:irul 'orDii. condiDia 9i6ic? a )u9erinDelor Bi cele 'ai i'pre)ionante neliniBti le-ate de 'oarte$ Ta*loul 'artiriului a pri'it o dat? cu Contrare9or'a o nou? i'portanD?. )crie Ira3 Lui) de Granada. con)ecinDa p?catului (En a*)enDa poc?inDei+ e)te 'oartea. ca 0! En altare )? 9ie aBe6ate )c4elete E'*r?cate Bi E'podo*ite. E'p?r?Diei lui Du'ne6eu$ E:i)tenDa lu'ea)c?. )e da'nea6? la 'oartea >eBnic? En in9ern$ 5rin 'edierea ter'enului de p?cat. inte-rate En co'po6iDia total? a unei ar4itecturi reli-ioa)e$ E9ectul pro>ocat de i'a-inile En9ior?toare a)upra oa'enilor )e unea En -eneral En 'od )trEn) cu intere)ul reli-io)F (Jei)*ac4. al 'orDii Bi al de)co'punerii care >a pro>oca 'ai tEr6iu critica lui Le))in-: 'oartea )e pre6int? )u* 9i-ura unui )c4elet care. *a6Endu-)e pe colportarea de re)turi 9i6ice. !1": 08+$ Ideolo-ii Contrare9or'ei au deter'inat o )c4i'*are a Entre-ii panoplii de 9i-uri Bi )i'*oluri utili6ate de arta RenaBterii$ Eroul a 9o)t Enlocuit cu a)cetul. 9i6ic? Bi )piritual?$ <oartea 9i6ic? e)te condiDia co'un? Entre-ii u'anit?Di. ca pedeap)? pentru p?catul ori-inar co'i) de protop?rinDi$ <oartea )piritual? e)te condiDia celor p?c?toBi care. atEt de r?)pEndit? En )ecolele GI. conc4ide Hean Delu'eau ( !!. niBte cada>re >ii$ Se-i)'undo. luEnd naBtere @@acel ro'anti)' al 'or'intelor.-G. pe care l-a pro'o>at Conciliul din Trento. procedurile En)p?i'Ent?toare ale 'artiriului. En du*la ei di'en)iune. nu e)te de 'irare c? te'ele 'aca*re au cuno)cut o 9ul-urant? e:plo6ie. )au i'a-inile 'orDii (*?trEnul cu coa)a Bi. prota-oni)tul ?ie*ii e vis a lui Calderon. EDi >a p?rea doar un punct$ CEt de r?t?ciDi )Ent cei care. En pri'ul rEnd teri*ilele epide'ii de ciu'? Bi nu 'ai puDin *ar*arele r?6*oaie reli-ioa)e care au )9ABiat Europa$ Dar esta(lis%ment$ul 'onar4ico-ecle6ia)tic a Btiut utili6a ace)te e>eni'ente En )copul propriei propa-ande. ri)c? )? piard? odi4na acelei >ieDi care >a dura pentru >eBnicieF$ 7a'enii care de-u)t? pl?cerile ace)tei lu'i )Ent doar niBte 'orDi En >iaD?. nudul 9e'inin cu 9i-ura )9intei. !!/+$ FDra'ati6area p?catului Bi a con)ecinDelor )ale a con)olidat puterea clerical?F. ea aducea En 9aDa oc4ilor 9i-urile de)c?rnate Bi 6dro*ite ale a)ceDilor. cEt? >re'e e)te Enc4i) En turn (En care criticii au de)ci9rat o 'eta9or? a condiDiei o'ului En p?cat. tot 'ai de). a de>enit )u)pect? En Entre-i'eF (Arie).+$ Ia)cinaDia 'or*id? era EntreDinut? Bi de cultul relic>elor. !!8. >iaDa eroic? cu 'artiriul. a)e'eni dia>olilor. 9a)cinEnd i'a-inarul )ecolelor GI. >iul cu 'ortul$ De)i-ur.iaDa lua)e 9or'a unui dan) letal Bi a unui teatru de )c4elete. apare aBe6at pe )icriu En di>er)e atitudini neliniBtitoare )au tErEndu-)e pe )u* -iul-iu$ A intrat de a)e'enea En o*icei ca la En'or'Ent?ri )? 9ie e:pu)e )c4elete )au Biruri de cranii di)pu)e En 'od decorati>.pot 9i i)p?Bite p?catele >eniale (Le Go99. lu'ea tere)tr? e)te ec4i>alat? cu 'oartea$ 7 lu'e condu)? de >icii e)te o anteca'er? a 'orDii.: 11-l#1+$ <orala pe)i'i)t? a 9o)t r?)pEndit? din 'En?)tiri En rEndurile 'ari ale populaDiei de c?tre ordinele de c?lu-?ri cerBetori care *Entuiau oraBele Bi )atele$ .-G. )e >ede pe )ine. En pri'ul rEnd 9ra-'ente de oa)e (cel 'ai ade)ea 9al)e+$ .II$ FArta reli-ioa)? a *arocului )-a ar?tat 9oarte intere)at? En a Enc?rca ideea >ieDii cu i'a-ini )En-eroa)e. En ta*lourile epocii apar tot 'ai de) craniile.II. iar Si'Dul I-naDiu de Lo3ola introduce En "'erci*iile )ale spirituale craniul ca o*iect de recule-ere Bi concentrare$ Se de6>olt? o Entrea-? cere'onie Bi art? 9unerar? care e:4i*? atri*utele 'aca*re ale decrepitudinii. a*undenDa de i'a-ini 9une*re )e datorea6? Bi unor cau6e )ociale.

En icono-ra9ia european? catacu'*al? i'a-inea-relic>? a )9intului 6?cEnd U$$$V e>oca credincioBilor u'anitatea pr?*uBit? a 'artirului ren?)cut? triu'9al En -loria di>in?$ 5entru acea)ta. iar apoi El 9ace )? a)i)te la o panora'? a conda'naDilor$ Celelalte dou? >i)uri de6>?luie ade>?rata 9aD? a lu'ii noa)tre. al de)tr?*?l?rii. tre*uia re'odelat? pornind de la e)c4atolo-ia creBtin?$ . ci jandar'F% Ftre*uie luat )ea'a. atEtea c?leBti pline de U9e'eiV ce 9ac concurenD? )oarelui En 9ru'u)eDe u'ana Bi En 'area cantitate de podoa*e Bi li>rele. judec?tori. atEDia cai 'Endri.#+$ Cele dou? te'e. trecEnd pe ne)i'Dite En re>i)t? cele trei 'ari accepDiuni. dac? >reDi )? -r?iDi ade>?rul. deoarece nu are Btiri ade>?rate de)pre lucrurile care pe *un? dreptate ne )Ent Dinute a)cun)eF$ ?isele nu >or a>ea. Fal?turi de per)i)tenDa tradiDiei -er'anice din E>ul <ediu ti'puriu de e:4i*are a )c4eletului. ci tri'it. cel din dreapta. Dia>olul. )Ent *?taie de joc pentru 9ante6ie Bi pierdere de >re'e pentru )u9let. continu? dracul. autoironie la adre)a )a Bi a literaturii En -eneral. !!&: #. En Kandarmul Bandarmizat ()au Ipistatul ipistatizaf) -e)te de)cri)? e:orci6area unui dia>ol dintr-un jandar'$ Nu e)te En)? >or*a de un Fo' de'oni6atF. Bi c? cel r?u niciodat? nu a )pu) ade>?rul. dup? ori-inea di>in?. a>ea un Del 'orali6ator$ Etica >ieDii tere)tre. ace)ta e)te ca6ul 'eu. aue>edo )e arat? pre>enit a)upra 9aptului c? F>i)urile. 9e'ei urEte. 'orDii En>iaDi )e Endreapt? )pre^tronul lui Hupiter (con>enDie cla)ici6ant?+ pentru a 9i judecaDi. ?isele (cu titlu co'plet ?ise )i discursuri. En ?izita snoavelor. pondus %a(enf# 5entru ca apoi. cu p?catele$ 5atru dintre vise )Ent >i6iuni ale lu'ii de dede)u*t$ ?isul craniilor sau visul Budec+*ii de apoi i'a-inea6? ridicarea cada>relor din 'or'inte la )unetul trE'*iDei 9inale. En introducerea celui de-al treilea Fdi)cur)F. En )9ErBit. pri>it? prin lentilele pe)i'i)'ului$ In . En )9irBit. a)t9el EncEt )o'nul liniBtit al )lujitorului lui Du'ne6eu )? pun? En e>idenD? )i-uranDa lui de dup? 'oarteF (. )? in>oce e:plicaDia 9i6iolo-ic?: FXi deBi e)te -reu de cre6ut c? >reun lucru cu judecat? poate 9ace ca)? *un? cu un poet. poeDi Bi co'edio-ra9i$ En . lucrurile cu care )-au ocupat En ti'pul 6ilei$ Iar 5etroniu Ar*itrul )pune: "t cani) in somnis leporis vestigia latral# Xi >or*ind de)pre judec?tori: "t pavido cernit inclusum corde tri(unaf# Cau6a care l-ar 9i deter'inat pe aue>edo )? 9ie >i6itat de o Ftur'? de >i6iuniF e)te 9aptul de a 9i FEnc4i) oc4ii cu cartea lui Dante pe pieptF. p)i4olo-ic? )au de'onic?$ . lucru ce )e e:plic? prin ceea ce )pune Claudian En pre9aDa c?rDii a doua a 5+pirii. Bi anu'e c? toate )u9letele >i)ea6? noaptea. Bi cel din )tEn-a. EncEt. dia>olii. cel 'ai ade)ea. <oartea El conduce pe narator pe lu'ea cealalt?. Entr-o -rote)c? )ara*and? a c?ut?rii 'e'*relor putre6ite Bi a oa)elor a'e)tecate. atEDia oa'eni cu cape ne-re Bi atEDia ca>aleriF. a'eninDEnd cu pedeap)a pe necredincioBi Bi cu r?)plata pe cei pioBi$ Dup? Conciliul din Trento. dup? cu' )e deduce din ace)te >er)uri ale doctului Bi ad'ira*ilului 5roperDiu: Hec tu sperne piis venienta somnia portis.ou6a cl>are6. a 9o)t adaptat? i'a-inea antic? cla)ic? a celui ador'it En aBteptarea plin? de )peranD? a En>ierii.alorile lu'eBti erau depreciate pentru ca En locul lor )? 9ie rei'pu)e criteriile lu'ii de dincolo$ Spai'a de 'oarte era un 'ijloc de a controla co'porta'entul 'a)elor. aBadar. tineri Endr?-o)tiDi de *a*e. la in9ernul dante)c$ DeBi nu )Ent e:plicate ca >enind de la dia>ol. c4iar En >i)e. unde Ei arat? cu' Lu'ea (En )en)ul )atanic+. corupt? de e:plo6ia de ener-ii >itale necontrolate ale RenaBterii. )t?' En jandar'i cu 9orDa Bi E'potri>a >oinDei noa)tre.or*ind de)pre un >i) pe care lar 9i a>ut FEntr-una din nopDile trecuteF Bi pe care El Fcon)ider? picat din cerF.ou6a cl>are6. 'ai ale) En ca6urile de tortur? Bi e:ecuDii pu*lice de eretici Bi >r?jitoare. )atani6area Bi 'orti9icarea lu'ii. cu dracii.N 9uum pia venerunt somnia. iar En alt? parte c? ele tre*uie cre6ute$ ABa )tau lucrurile atunci cEnd >i)ele )e re9er? la lucruri i'portante Bi pioa)e )au )Ent >i)ate de re-i )i 'ari )eniori.anul EBi di)put? prioritatea En coruperea o'ului.raBdurile lui &luton naratorul are >i6iunea celor dou? dru'uri e)c4atolo-ice. dup? cu' o recunoaBte cu de9erent? autorul En)uBi. 9iindc? Fnu e o'. c? noi. in>adat de FatEtea tr?)uri. adulatori. al >irtuDii. sau vedenii somnoroase de adev+ruri visate descoperitoare de iluzii si 0n)el+ciuni)# E)te >or*a de Ba)e naraDiuni )atirice En care i'a-inea -rote)c? a lu'ii e)te introdu)? prin arti9iciul >i)ului$ Erudit prin 9or'aDie. ca pe niBte u'*re. nici o lu'in? paradi)iac? Bi nici o at'o)9er? p)i4olo-ic?. ce duce la 'Entuire dar e)te puDin 9rec>entat. )criitorul )e aBa6? )u* u'*rela >i)elor >eridice: FCo'er )pune c? >i)ele !& )Ent ale lui Hupiter Bi )Ent tri'i)e de ace)ta. aue>edo de)c4ide pri'ul Fdi)cur)F printr-un )curt i)toric al >i)ului En lu'ea cla)ic?.E:4i*iDia 'orDii. arat? H$ L$ . Trupul Bi . ar tre*ui )? '? nu'iDi pe 'ine de'on jandar'i6at )i nu pe el jandar' de'oni6atF$ Dup? care Ei En9?DiBea6? ! )criitorului pe locuitorii in9ernului: co'ercianDi Bi 'iniBtri. )Ent EntreDe)ute cu Fin-eniuF En capodopera lui Iranci)co de aue>edo. >edeniile au de-a 9ace cu in9ernul.

raBdurile lui &luton: un *?trEn EnDelept En Lumea pe din+untru: <oartea En)?Bi. >i6iunile p?catului Bi da'n?rii. a l?co'iei etc$ Ora tuturor )i 3oarta 0n*eleapt+ e)te o 9ante6ie 'oral? En care Hupiter. pentru o or?. tEr-ul e)te lu'ea. Bi atunci nu aDi 'ai aBtepta-o. 9iecare dintre >oi Bi-ar putea pri>i En 9iecare 6i propria 'oarte En el En)uBi )i pe a celorlalDi En ceilalDi. ci aDi En)oDi-o Bi aDi accepta-o$ CredeDi c? 'oartea e)te o 'En? de oa)e Bi ca pEn? nu >edeDi >enind )c4eletul cu coa)a nu a>eDi de-a 9ace cu 'oartea. e)te un per)onaj ale-oric nu'it c4iar El De)en-ano$ Cu>Entul deziluzie )-a con>ertit Entr-o c4eie a 'entalit?Dii *aroce. aBadar. ca )? >e6i cEt de ade>?rat e)te c? 9iinDa de6'inte aparenDaF$ F. duce la tran)9or'area ace)tuia En contrarul )?u. En ?izita snoavelor# ToDi de)criu e:i)tenDa prin 'eta9ore ale >anit?Dii Bi e9e'erit?Dii$ F5e dru'ul >ieDii . de la una la alta. )up?rat pentru necredinDa tot 'ai 'are a oa'enilor. )u*'inat? de c4iar )?'EnDa de neant )?dit? En centrul ei$ t !# 5arcur-erea di)tanDei de la )upra9aD? la 'ie6 a 9o)t denu'it? de6ilu6ie (desengano)# CEnd 'oartea e)te predicator. Bi )EnteDi >oi EnBi>? propria >oa)tr? 'oarte$ Are c4ipul 9iec?ruia dintre >oi. iar ieBirea e)te )curtul dru' c?tre pedeap)? )au 'EntuireF$ F<oartea nu o cunoaBteDi. ceea ce nu'iDi naBtere e)te Enceputul 'orDii. Desenganos del mundo ( 8 +. En . din a c?rui )trad? principal?. ale )c4eletelor Bi 'orDii$ A)ocierea e)te in)tructi>? pentru culpa*ili6area. plecarea e)te naBterea. En )ecolul al G. atra-e atenDia <oartea >or*ind de)pre )c4elete. ci )pre 4ru*ele an-oa)ei Bi ne9iinDei$ Acea)ta nu En)ea'n? c? visele En )ine ar 9i 'incinoa)e. r?t?cind. c?l?toria e)te >iaDa. re>elaDiile lor 9iind En continuare atri*uite de aue>edo unui F4ar )pecialF (Fparticular pro>idenciaF+ Bi propriului )?u Fin-enuuF$ Ceea ce )-a EntE'plat e)te un lucru 'ult 'ai -ra>: realitatea En)?Bi pe care o de)coper? ele Bi-a !" pierdut 9ru'u)eDea Bi con)i)tenDa$ Lu'ea )tr?lucitoare Bi lu'inoa)? a o'ului rena)centi)t e)te. En Lumea pe din+untru. cu' )e 'ai putea EntE'pla En RenaBtere (En ?isul unei nop*i de var+.?trEnul care El En>aD? pe narator )? ia)? din la*irintul p?catelor. "l desenganado ( 88#+$ 5unerea lu'ii En per)pecti>a 'orDii pro>oac? de6-a'?-irea. i'petuo6itatea )i Encrederea rena)centi)t?. cu 6adarnic? trud?.)pu)e UcerBetorulV -. dup? cu' re6ult? din nu'eroa)ele titluri En care apare: "l desengano del mundo ( 8&"+. pentru o'ul *aroc. !8!: #&+$ 5entru o'ul *aroc. "nganos 1 desenganos del mundo ( 8/8+. cea a ipocri6iei.II-lea. din Magul prodigios al lui Calderon. )atani6area Bi 'orti9icarea la care )Ent )upu)e >i6iunile onirice En >i6iunea *aroc?$ Su* pana lui aue>edo. En ur'a re>elaDiei c? de'onul care Ei EndeplineBte >r?jile ()atani6area 'a-iei+ nu o poate ade'eni pe creBtina Iu)tina. )pre e:e'plu+. a Li(idoulm. Bi 9iecare e)te 'oartea lui En)uBi$ Craniul e)te 'ortul. ale in9ernului Bi dracilor. 9iecare )? pri'ea)c? ceea ce 'erit?: un 'edic )e tran)9or'? En c?l?u.i)ul Ei de6>?luie lui aue>edo ade>?rata realitate a lu'ii Bi prin >i) )criitorul creea6? o nou? realitate En opo6iDie cu cea aparent?F (Carlota A$ Canal Ieijoo de Capurro Ro*le). iar ceea ce nu'iDi >iaD? e)te o 'oarte En >iaD?$ 7a)ele )Ent ceea ce la)? 'oartea din >oi Bi ceea ce pri)o)eBte 'or'Antului$ Dac? aDi EnDele-e aBa lucrurile. En C>itano>ic. >i)ele nu )e 'ai de)c4id ca niBte 9ere)tre )pre i'a-ini 'iraculoa)e. Bi aDi >edea c? toate ca)ele >oa)tre )Ent pline de ea Bi c? 9iecare din >oi repre6int? tot atEtea 'orDi. iar c4ipul e)te 'oartea$ Ceea ce nu'iDi 'oarte nu e)te decEt )9ErBitul 'orDii. s0nt pruden*a Bi discre*ia# <orti9icarea elanului >ital. )Ent niBte a)ceDi pre-?tiDi pentru 'artiriu$ E:e'plar? En ace)t )en) e)te con>ertirea la creBtini)' a 'a-ului Ciprian. pe naratorul EncAntat de En9?DiBarea unei 9e'ei$ Ceea ce >e6i e)te doar pe din a9ar? )i doar pare )? 9ie aBa% dar acu' a' )?-Di ar?t totul pe din?untru. lu'ea a de>enit o carca)? E'podo*it? dar -oal?. o9erindu-i En locul ace)teia doar un )c4elet drapat cu podoa*e$ . cEnd de 9apt >oi )EnteDi de la *un Enceput doar un craniu )i niBte oa)eF$ Ceea ce Ei de6>?luie toDi aceBti )t?ruitori po>e)titorului e)te di)tanDa dintre aparenD? Bi e)enD?$ FNenorocituleZ El apo)tro9ea6? *?trAnul. a 'Eniei. doar o aparenD? poleit?. 9?r? )? -?)ea)c? un loc de odi4n?F$ Lu'ea Ei apare ca un la*irint citadin. un 'ijlocitor )e po'eneBte c?)?torit cu )?raca urEt? Bi proa)t? pe care o reco'anda altuia B$a$'$d$ . un orator pu*lic de>ine 'ut. iar calit?Dile care Enlocuie)c.i)ul patronea6?. Ei porunceBte )orDii (Iortuna+ ca. En Mortido# Eroii *aroci )Ent per)onaje care Bi-au )u*li'at in)tinctele trupeBti Bi lu'eBti. o'ul e)te de6ilu6ionat (Fla <uerte predicadora 3 3o de)en-a-nadoF+$ . )u* care )e a)cunde urEDenia Bi decrepitudinea$ 1$ De>alori6area lu'ii Naratorul ?iselor are ade)ea un Endru'?tor care Ei de6>?luie ade>?rata natur? a lu'ii: un cerBetor care 'er-e pe calea cea dreapt?. )e de)prind toate celelalte.Lumea pe din+untru )criitorul )e >i)ea6? r?t?cind condu) de FdorinDa >eBnic pere-rin? printre lucrurile ace)tei >ieDi.

! 8+$ <oBtenirea cla)ic? e)te inte-rat? Entr-un curent neo)toic. nu-i decEt >i)ul unei u'*reF$ FLi9e@) *ut a WalKin. !0#+$ FIiinDe de o 6i U@E(j+enRpo>VZ Ce e 9iecare din noiM Ce nu eM 7'. )e la'entea6? 7di)eu. FA9le-aBadar tot cel ce 'oare/ 5entru-a )c?pa de -rija nea-r?/ C?-un >i) e)te >iaDa Entrea-?/ Xi-n >i) )e a9l? 'oartea 'areF$ Celor care tind )? )e ilu6ione6e a)upra con)i)tenDei >i)ului >ieDii. Bi Fal crudei Bi urEtei 'orDi/ eBti 9ratele 'ai 'icF. ajun. e)te un pai purtat de >Ent% En cele din ur'?. prin predicile prelaDilor adre)ate 'ulDi'ilor Bi prin di>er)e tratate 'anu)cri)e )au tip?rite adre)ate cla)ei culte. Bi Enc? En 'are -ra*?. care )eara )e >e)teje)c% 9in care i'ediat )e u)uc?% )pu'? de 'are pe care 9urtuna o )tErneBte )i o di6ol>?% pEn6? ce )e taie% cor?*ii Enc?rcate cu 9ructe. En )c4i'*./ too 9latterin--)Weet to *e )u*)tanDialF. "speBo de cristal fino 1 antorc%a que aviva el alma. a' >edea c? nici nu Encape co'paraDie$$$ EncEt >iaDa oric?rui o' e)te o 9or'? de >anitate Bi totul e)te o 9ar)?F$ Entre 'eta9orele deBert?ciunii >ieDii. cea 'ai radical? de6ilu6ie. deoarece ace)ta declar? >i) doar >iaDa noa)tr?. care 6*oar? la pri'a )u9lare de >Ent% cu o i'a-ine. ne declar? Bi pe noi >i)uri.)4adoWF. 'oartea le aplic?. >i)ul deDine un loc pri>ile-iat$ R?d?cinile te'ei )Ent 9oarte *o-ate.i)ericii pentru a trece En inconBtientul colecti> Bi a in)pira o nou? co'portare. cu' )Ent Directorio espiritual del alma prudente. din nou.i)ul >ieDii e)te ec4i>alat cu 'oartea >ieDii$ Geroni'o Guedeja 3 auiro-a reco'and?. c?tre 'oarte$$$ C?ci dac? a' co'para >iaDa noa)tr? cu eternitatea. care o*iBnuie)c )? ia En derEdere acea)t? a9ir'aDie. e)te de ace)t -en$ Ea a ieBit din li'*ajul oa'enilor . dup? cu' arat? Ira3 Cernando de Tarate: FLucru 'i6era*il Bi plin de deBert?ciune e)te o'ul. o nou? relaDie cu a>uDiile Bi pl?cereaF ( !!8.AtaBa'entului 9aD? de o*iectele ace)tei e:i)tenDe (avaritia) Ei e)te opu) contemptus mundi (di)preDul 9aD? de lu'e+ Bi taedium vitae (de6-u)tul 9aD? de >iaD?+$ FIdeea deBert?ciunii >ieDii. care nu e ni'ic altce>a decEt aparenD?% 9u' care de-ra*? )e E'pr?Btie% ap? ce cur-e )i nu )e Entoarce niciodat?% pEn6? de p?ianjen pe care o adiere o rupe% ur'? de nor pe care )oarele o )pul*er? Entr-o )ecund?% 9lori ale cE'pului. niBte >i)uri care >i)ea6?F (3entimentul tragic al vie*ii)# Tot pe linie cla)ici6ant?. II: //+$ 7 Entrea-? literatur? 'orali)t-a)cetic? )-a ra)pEndit rapid En Europa. <i-uel de =na'uno co'entea6?: FAcea)t? ulti'? a9ir'aDie e)te c4iar 'ai tra-ic? decEt cea a )paniolului. dar nu Bi pe noi cei care >i)?'% en-le6ul. a lui Heroni'o de A'po) ( /. En )luj*a pro-ra'ului ideolo-ic de 'orti9icare a pa)iunilor (.#+. a lui 5edro E)pino)a ( 8"/+$ Scrierile a)cetico-'orale au ali'entat literatura cu un *o-at in>entar de i'a-ini Bi )i'*oluri ale >anit?Dii. Tratado de la insta(ilidad de la vida.)? o recunoa)c? toc'ai En in9ern% aici )9ErBe)c prin a co'para >iaDa cu o u'*r?. a)ocierea dintre >i) )i 'oarte. En care ni )e )pune c? toDi 9u-i'. En "n el sueno est= la muerte (0n vis se afl+ moartea). 'ai deBert decEt deBert?ciunea En)?Bi% deoarece el trece pe dru'ul En-u)t al ace)tei >ieDi ca o i'a-ine >an? Bi ca o u'*r?. in)pirat din Seneca )i Epictet. a lui <elc4or Rodri-ue6 de Torre) ( 8 +. )criitorii . )pune Cernando de Cerrera$ . 3ustentos del alma. alDii u'*r?$ Cei r?i. care )e -r?*e)c cu toate pEn6ele En >Ent. )crie Lupercio Leonardo de Ar-en)ola. Bi care nu la)? En dru'ul lor decEt o 'irea)'? trec?toare% pic?tur? de ap? ce )e pierde En 'are% )o'n )curt al pa6nicilor Bi )antinelelor care >e-4ea6? En noapte$$$ <oti>ul ace)tei atEt de puternice puneri En lu'in? a )curti'ii U>ieDiiV )e pare c? )e a9l? En En)?Bi Si't? Scriptur?. >i) al unei u'*reZF )cria 5indar m&1t%ice# FC?ci oare ce )Ente' cEt >ieDui' pe-ace)t/ 5?'EntM Doar niBte n?luciri Bi u'*re doarF. care Entr-o clip? )e naBte Bi En alta 'oare% iar >iaDa Bi 9iinDa )a e)te ne9iinD?F (Discursos de la paciencia cristiana)# . 9iindc? li )e pare c? )i'Durile le )pun toc'ai contrariul. En Discursos de la paciencia cristiana. )e plEn-e C4ap'an. Ira3 Cernando de Tarate trece En re>i)t? o Entrea-? con)telaDie: FS9inDii Bi Scriptura )e 9olo)e)c de 'ulte alte co'paraDii pentru a )u-era acea)t? )curti'e 9a >ieDiiV% o co'par? cu cenuBa. pe care ie6uiDii El reco'andau ca 'aterial de propa-and? En predici )i En En>?D?'Ent. )crie 54ilippe Arie). cele 'ai i'portante 9iind cele cla)ice -reco-latine Bi cele *i*lice (Iarinelli. aBa cu' apare la aue>edo. )pun per)onajele din 5omeo si Kulieta. 9?r? a a>ea ni'ic 9er' Bi )ta*il$$$ AlDii )pun c? >iaDa noa)tr? e)te 9u'. "mpenos del alma a Dios 1 su correspondencia. a lui Lui) de SAn E>an-eli)ta ( 8"/+. reactuali6ea6? Bi EBi -?)eBte 'oti>aDia En antica relaDie 'itic? dintre C3pno) Bi T4anato): FI'a-ine En9ricoB?toare a 'orDiiF e)te >i)ul. a lui Huan de Torre) ( 8"/+.arocului >or da o replic? la 9el de pro9und? te'ei$ F7'ul.lii4er. 0n 2ias al lui So9ocle$ 5e)te dou? 'ilenii. iar cele din ?isul unei nop*i de var+ EBi pre>in )pectatorii: FJe are )uc4 )tu99/ A) drea') are 'ade o9. )crie S4aKe)peare 0nMac(et%# FAII t4i) i) *ut a drea'. and our little li9e/ E) rounded Wit4 a )leepF$ Co'parEndu-l pe S4aKe)peare !1 !/ cu Calderon. pentru ca 'ar9a )? nu )e )trice.

I Bi G. te'a >i)ului >ieDii tr?dea6? o uriaB? 'elancolie. e:tin)e la Entrea-a cate-orie a >i)elor Fteolo-aleF )au F)upranaturaleF+ Bi )Ent )electate doar >i)ele En accepDia de ilu6ie$ 3icut um(ra dies no)tri sunt Bi !ugit velut um(ra )Ent 'a:i'ele )u* care )t? concepDia *aroc? de)pre >iaD?. >a pieri pe >ecie. ea are o intenDie 'oi@ali6atoare. 3omnium vitae %umanae ( 8&/+. Fde a nu-Bi 'ai iro)i >iaDa En con9u6ia lu'ii. Doa'ne. di>ine etc$ (din prudenD? 9aD? de >i)ele de'onice. din tradiDia *i*lic?. te'a >i)ului a)cunde o dorinD? de >iaD? 9ru)trat?$ . alun-a->ei cu di)preD En9?DiBarea lorF (&salmi. . LGGIII.De cealalt? parte. Huan Gon6Ale) de Critana.o)cAn re'e-'orEndu-Bi trecutul$ Suprapu)? te'ei lui /(i suntO.iaDa 'ea e >Ent/ 'ereu pe punctul de a nu 'ai 9iF. 1-0+$ De)pre cei r?i. te'a *aroc? a >i)ului >ieDii e con)truit? pe o a'*i-uitate 9unda'ental?$ 5e de o parte. Entr-un Dialog despre demnitatea omului. >a a9la c? cel 'ai 'are *ine de care ne pute' *ucura e)te )? i-nor?' lucrurile o'eneBti En care ne duce' )curtele 6ile ale >ieDii.i)ul tri'ite la aro'a 9u-iti>? a *ucuriilor trecute.anul Lumii). FCanul >ieDii u'ane$$$ e)te >i)ulF. cea etern?. o petrecere. Cernando de Cerrera )e Entrea*?: FE)te >iaDa noa)tr? 'ai 'ult decEt o )curta 6i/ En care de-a*ia >e6i )oarele. >i)ul e)te in>ocat pentru a )u-era condiDia trec?toare a pl?cerilor Bi '?ririlor tere)tre. 9ie 'i)tic?.aldi>iel)o En 5omancero espiritual# FE >iaDa noa)tr? un >i). de cEnd e lu'ea. ce nu 'ai pot 9i recuperate$ FDulce >i)are Bi dulce En-rijorare/ din >re'ea cEnd >i)a' c? )Ent Entr-o >i)areF.II )-au oprit cu prec?dere la artea lui Iov Bi la "cleziast# FNu Btii tu 9oarte *ine. ca re'ediu. oar*? aiurareZ/ E'i >oi 'ai aduce oare a'inte de ace)t >i) MF De cealalt? parte. . Ira3 Lui) de Granada le a'inteBte c? Fnu e)te altce>a decEt u'*r? ceea ce au$$$% ei tre*uie conduBi prin u'*ra lucrurilor lu'eBti./ o deBart? EncEntare. 9ie de natur? 'oral?. ce di)pare/ oricEt de )tatornic? p?rea-n a ei trecereF. punEnd En cEntar e9e'eritatea >ieDii cu eternitatea$ A)t9el. En "pistola moral a !a(io. En)ea'n? c? e:i)t? o tre6ire$ De6ilu6ia e)te o tre6ire En ti'pul )o'nului% 'oartea e)te tre6irea ulti'?. Bi >e)elia 9?Darnicilor cEt o clipeal?M/ C4iar de )-ar )ui pEn? la cer tru9ia lui Bi capul lui )-ar atin-e de nour i. e)te de a FieBi din acea)t? lu'eF./ c?ci >iaDa e)te )oarele unei 6ile/ care apune i'ediat dup? 6oriF. )-au )9irBit cu )9ErBit n?pra6nicZ/ Ca un >i) En 9aptul deBtept?rii. pe care le iu*e)c atEt de ne)?*uit$$$ pEn? cEnd >or >edea li'pede c? totul e)te >anitate Bi u'*r?F$ 5rin 'ecani)'ul ei p)i4olo-ic.aldi->iel)o )e plEn-e F5l?cerea trece/ ca u'*ra Bi ca >i)ul$/ 5recu' >i)ul a 6*urat pl?cerea/ c?ci Entotdeauna pl?cerea e)te doar >i)at?$// . !!0+. pe dru'ul dintre naBtere Bi 'oarte. !! % <oceanu. aBa cu' 9u)e)e )inteti6at ace)ta de . )pune p)al'i)tul: FCu' au ajun) para-in? Entr-o clip?Z Au pierit. care e di'ineaDa >erde/ Xi )eara )a u)catM 7. de cEnd o'ul pu) a 9o)t pe p?'Ent. ca Bi cu' nu ar e:i)taF$ 7 )erie de tratate. cu' procla'? Rodri-o IernAnde6 de Ri*era En tratatul Meson del Mundo (. iar cei ce )e uitau la el >or Entre*a: ]=nde e)teM^/ Ca un >i) >a 6*ura Bi ni'eni nu-l >a 'ai -?)i$ Alun-at >a 9i ca o >edenie de noapteF (Iov. 'Endre pl?ceri/ a >i)at -Endul 'euZ/ Xi pe drept le nu'e)c >i)ate/ 9iindc? >i)a' 9iind trea6$/ En noaptea anilor/ >iaDa 'i )e En)erea6?./TotuBi. la >iaDa etern?$ Lo-ica >i)ului Bi a tre6iei reorientea6? o'ul *aroc )pre tran)cendenD?$ Dac?./ =nde cu toDi a9l? r?)plat?/ Cel ce-a 9?cut *ine. cu 9oc eternF$ Dac? >iaDa e)te un >i). procla'? nece)itatea tre6irii din )o'nul p?catului )i al 'orDii la lu'ina >irtuDii )i a >ieDii >eBnice: Ludo>icu) Colloniu). re-retul pentru i'po)i*ilitatea de a opri clipa$ FCEte !. ci de a trece prin ea. a)e'eni celui care EBi petrece En )o'n ti'pul de )u9erinD?F$ Celor r?t?ciDi Entr-o F9al)? i'a-ine Bi aparenD? a *ineluiF. Despertador del alma dormida para orar a Dios 1 despertar el %om(re del sueno en que estd ( 8 #+. )e la'entea6? . la deBteptarea ta. )ecolele G./ C? 6*urd?ciunea nele-iuiDilor e de colea pEn? colea. ca necur?Dia-i. tot !8 a)t9el. GG. IernAn 5ere6 de 7li>a 'editea6? En )piritul unui )toici)' creBtin. En co'edia Los siete dur$mientes.alatea# . un per)onaj al lui <oreto )pune: FNu poDi ne-a c? >iaDa-acea)ta/ nu e)te cea 'ai i'portant?/ C?ci e)te alta. !-"&+$ E)te )e'ni9icati> pentru Ieit$geistul *aroc 9aptul c?. ideolo-ia creBtin? a epocii Ei o9er? o alternati>? En lu'ea cealalt?. cea de a deprecia >alorile lu'eBti. dintre de)tul de nu'eroa)ele ocurenDe ale >i)ului En -i(lie (Le Go99. En auto )acra'entalul "l peregrina.i)ul *aroc e)te doliul dup? elanul >ital 'orti9icat prin deprecierea a)cetic? a lu'ii$ E:i)tenDei tere)tre cen6urate. cu lu'in?/ iar cel ce r?u. atunci )copul ade>?ratului creBtin.oet4iu): FCel care pri>eBte cu *?-are de )ea'? )tric?ciunile >ieDii )i relele prin care trece o'ul de la naBtere pEn? la 'oarte. )pune . )Ent i-norate re9erinDele la >i)ele pre'onitorii. ce )e pierde/ En tene*rele nopDii En9ri-urateM/ E)te ea 'ai 'ult decEt 9inul. )crie Cer>ante) En .

e)te un ens a se (9iinDa de la )ine+$ Lu'ea creat? nu e:i)t? prin ea En)?Bi. cele dou? )e a9l? pe aceeaBi a:? >ertical?: te'niDa e)te )cu9undat? Entr-un )u*teran lip)it de lu'in?.arca e)te poate cea 'ai pro9und? para*ol? a proce)elor p)i4olo-ice Bi a e9ectelor pro>ocate de ace)t Boc Entre Weltansc%auung$uri# Cele dou? >i6iuni EBi au 9iecare un )u*til core)pondent En )i'*oli)'ul )paDial al pie)ei$ De)tinului prota-oni)tului )e de)9?Boar? Entre dou? )paDii paradi-'atice: Enc4i)oarea din turnul unde a 9o)t Enc4i) de tat?l )?u Bi palatul unde ar 9i tre*uit )? do'nea)c? En calitate de principe le-iti'$ Si'*olic. "l despertador en el sueno de la vida ( 88. ajun-e la turnul lui Se-i)-'undo$ 7po6iDia )paDial? Enc4i)oare-palat e)te du*lat? de o a doua opo6iDie. En in9ernul e)c4atolo-ic$ En 'od )i'etric. noaptea turnului tri'ite la acel ni%il din care Du'ne6eu a creat lu'ea. En 9uncDie de relaDia cu Du'ne6eu$ Du'ne6eu e)te i6>orul 9iinDei. indicEnd di>initatea ce )e a9l? En )patele uni>er)uluiF (A$ A$ 5arKer+. Bi tentaDia 'orti9ic?rii Bi c4e'area )piritului Bi a lu'ii celeilalte. al 9ru'u)eDii.a)ilio. te'niDei lui Se-i)'undo Ei core)punde D?rEna En care pri'ul o' aBteapt? Enc? )? 9ie creat de Du'ne6eu$ Cu alte cu>inte. F4ipo-ri9 >iolentF.&% Dia6-5laja. En )c4i'*. o decreaDie. condiDia o'ului dup? p?catul ori-inal (A$ A$ 5arKer+ Bi noaptea )u9letului En care )e a9l? o'ul ce nu a ajun) Enc? la lu'inile di>ine (An-el L$ Cil>eti+$ 5alatul. Du'ne6eu (An-el L$ Cil>eti+$ 5?rerea 'ea e)te c? turnul Bi palatul tri'it ale-oric la i'a-inile 'eta9i6ice ale in9ernului Bi paradi)ului$ Lu'ea de aici a lui Se-i)'undo. ci e)te un non ens (ne-9iinDa+$ Entunericul din turn )u-erea6? lip)a de 9iinD? a 'orDii eterne.-l8"&+. iar Entoarcerea En turn. Ro)aura. )e de)9?Boar? pe cana>aua lu'ii de dincolo.Al9on)o de . A$ Capeller. con9or' c?reia 4arul lui Du'ne6eu )e re>ar)? EntEi a)upra re-elui Bi prin ace)ta a)upra )upuBilor+$ La Enceputul pie)ei. EBi a*andonea6? condiDia de ens a( alio Bi recade En condiDia de non ens# CEnd Se-i)'undo recunoaBte c? F'ai tre)ar Bi-acu' de )pai'?/ c-a' )? '? tre6e)c En >ec4ea-'i/ carcer? Entunecat?F. En ti'p ce palatul )e de)c4ide )pre lu'ina cerurilor (En *a6a ideii 'onar4iei de drept di>in. polari6at? Entre Iad Bi Rai$ Sec>enDa 5aradi)-Lu'e-In9ern poate 9i e:plicat? pe *a6a di)tincDiei )cola)tice Entre trei -rade de con)i)tenD? ontolo-ic?. !0#+. al ener-iei >ieDii. pu*licul lui Calderon EnDele-e i'ediat c? )pai'a prinDului )e re9er? la a'eninDarea de a )e tre6i En Enc4i)oarea 'eta9i6ic? prin e:celenD?. )cri) de Calderon la 'ult ti'p Bi ca o 'editaDie teolo-al? a)upra dra'ei )ale cu acelaBi nu'e. Despertador del alma al sueno de la vida ( 8!/+.a)cone). Die-o EnriLue6 de . palatul e)te locul unde )Ent pri'iDi cei ce accept? Bi ur'ea6? . de cealalt? (7ro6co. Entunericlu'in?$ En ti'p ce Fpi)cul )tu9o) al/ ace)tui 9alnic 'unte/ pune un rid c4iar pe-a )oarelui 9runteF. !! )oarele care )tr?luceBte dea)upra lui 9iind Fi6>orul creator al >ieDii. En planul i)toriei 'entalit?Dilor a>e' de a 9ace cu o En9runtare Entre dou? paradi-'e culturale$ E)te >or*a de con9runtarea dintre >i6iunea Frena)centi)t?F de)pre lu'e. "l despertar a quien duerme U)au "stimulo 1 despertador del alma dormidaP (Entre 8 . pe ur'a dia>olului. prin care o'ul. An-elo 5aciuc4elli. "'citationes dormitantis animae ( 80&+. ci doar En '?)ura En care EBi pri'eBte 9iinDa de la creatorul ei% e)te un ens a( alio (9iinDa de la altul+$ Dia>olii Bi toDi cei care )e Endep?rtea6? de Du'ne6eu )e rup de i6>orul 9iinDei Bi nu 'ai )Ent ni'ic% ace)t ni'ic creBtin nu e)te >idul 'odern. )i'*oli6ea6? )tarea o'ului r?)cu'p?rat. pe de o parte. Apolinario de Al'ada. Bi >i6iunea )cola)tic? pro'o>at? de Contrare9or'?$ Cele*ra dra'? ?ia*a e vis a lui Calderon de la . !. de natur? optic?: noapte-6i. dup? o >re'e petrecut? En palat. Tur(a Dei in 3omno &eccati ( . *a6at? pe teoriile 4er'etice Bi neoplatonice de)pre un 'are or-ani)' co)'ic (2nima mundi). o precipit? Entr-o pr?pa)tie. e)te o Entoarcere la ni%il.+. i6>orul lu'inii 4arului. En auto )acra'entalul ?ia*a e vis. &+$ !0 /$ Con9lictul de >i6iuni Dac? En planul 'eta9i6icii con9lictul o'ului *aroc )e poart? Entre *ucuria de a tr?i Bi tentaDia c?rnii Bi a lu'ii tere)tre. urc? )pre FEn?lDi'ile unui 'unteF% atunci En)? cEnd calul ei. care )e Endreapt? )pre curtea re-elui .ille-a). din uBa turnului F)e naBte noaptea-ntr-En)ul 6?'i)lit?F$ Se'ni9icaDia ale-oric? a -rupurilor te'niD?-noapte Bi palat-lu'in? a 9o)t co'entat? con>er-ent de c?tre critici$ Turnul En care e)te Enc4i) Se-i)'undo )i'*oli6ea6? )tarea o'ului care nu a pri'it -raDia di>in? (<$ Oo''erell+. ce )e Entinde Entre turn Bi palat.

. eroul nu e)te )?l*aticul lui & <ontai-ne. ci in)tinctul >ital repri'at$ Re9ularea 9ace ca. EncEt re-ele decide )?-l Enc4id? pe prinDul proa)p?t n?)cut Entr-un turn departe de oa'eni$ E)te 9oarte i'portant. Bi-a aruncat 9iul En a9ara )paDiului controlat de lu'ina raDiunii En )paDiul unde do'neBte Entunericul )i 4ao)ul pa)iunilor$ Tidurile Enc4i)orii Bi lanDurile )Ent )i'*oluri ale cen6urii care El Din pri6onier pe prinD En pi>niDa inconBtientului )?u ani'alic$ Se-i)'undo nu per)oni9ic? prin ur'are in)tinctul >ital pur. prin proce)ul pe care Hun./ de pre6i)a-'i 9ire nea-r?/ >rEnd )? )cape. pEn@ la ur'?/ '-a 9?cut din o' o 9iar?F$ 5rin Ente'niDare. dup? cu' )e plEn-e el En)uBi: FTat?l 'eu. Fec4i>alentul o'ului de -rot?F (EdWin Coni-+. )9etnicul re-elui. dac? ne-a' lua li*ertatea de a repre6enta palatul Bi te'niDa ca etajele )uperioare Bi )u*)olurile unui aceluiaBi turn. A)tol9o Bi toDi ceilalDi )Ent con>inBi c? principele nu 9ace . din punct de >edere )i'*olic. S? ne opri' a)upra 9iec?rei din ace)te patru etape ale de)tinului interior Bi e:terior al prota-oni)tului$ I$ 5efulare# Coro)copul Ei pre>e)teBte lui . ce printre noi e. ca Entrupare a )upra-eului care dictea6? le-ile 'orale. )i'*olic.El nu'eBte enantiodro'ie. tri'ite la 9e)tinul de i'ortalitate pe care 6eii El o9er? eroilor En lu'ea de dincolo$ Atunci cEnd Se-i)'undo EBi te'perea6? pornirile di)tructi>e Entre*Endu-)e Fcine-ar >rea. a'pla)ate (con>enDional+ unul dea)upra celuilalt.cu>Entul lui Du'ne6eu. unde )e a9l? turnul. c4iar di)tanDa de la palat la turn. atunci re-?)i' aceeaBi analo-ie p)i4ic? la Hun-$ 5)i4olo-ul el>eDian Bi-a con)truit o cele*r? ca)?. de la eul 'oral pEn? la pi>niDele inconBtientului colecti>$ En 'od )i'ilar. dincolo de )i'*oli)tica eu4ari)tic?. F9iara preraDional?F (Ciriaco <oron Arro3o+./ ini'a-n *uc?Di )?-'i )cotF+ datorEndu-)e toc'ai ten)iunii e:plo6i>e produ)e de )tarea de 9ru)trare En care )e a9l?$ II$ Defulare# I'pul)ul de di)tru-ere Bi dorinDa de r?6*unare acu'ulate de Se-i)'undo e:plic? co'porta'entul prinDului atunci cEnd. re)pecti> noapte. pe care prota-oni)tul El parcur-e Entre FetajeleF )u9letului )?u: 5alat Turn I. periplurile lui Se-i)'undo Entre palat Bi turn ur'ea6? linia unui tra)eu interior. nu e)te Cali*anul lui S4aKe)peare. li*idoul )? )e con>ertea)c? En 'ortido. pu*licul EnDele-e i'ediat alu6ia la r?)plata dat? celor >irtuoBi. El pre>ine pe prinD c? Fte'niDa o Btii c?-Di e)te/ pentru 9uria-Di )e'eaD?/ 9rEu 'enit )?Di-o )upun?/ )i 6?*al? )-o )trunea)c?F. iar En e:perienDa lui Fo repre6entare a tre6irii o'ului de la >iaDa )i'Durilor la >iaDa )pirituluiF (E$ <$ Jil)on+$ AparDinEnd de drept palatului Bi nu 'untelui )?l*atic. adic? Entre conBtiinDa Bi inconBtientul per)onajului$ Re-ele . la Hudecata de Apoi cei care Bi-au jucat *ine rolul >ieDii )Ent pri'iDi )? cine6e al?turi de autorul co'ediei uni>er)ale. e:punerea prinDului En turn core)punde unui proce) de re9ulare$ Di)tanDa care )epar? Fo'ul de 9iar?F e)te. prin naBtere.a)ilio. En calitate de FprinDi 'oBtenitoriF ai ace)tei lu'i$ En auto )acra'entalul Marele teatru al lumii. palatul Bi te'niDa pot 9i citite drept corelati>i )i'*olici ai conBtiinDei Bi inconBtientului u'an. proiectEnd repre6entarea e'pa-tetic? pe care o a>ea de)pre )ine En)uBi En )tructura ar4itectural? a edi9iciului$ Etajele turnului lui Huncore)pund ni>elelor p)i4ice ale autorului )?u.a)ilio. i'pul)ul de >iaD? En i'pul) di)tructi>$ Clotaldo. 9aptul c? Se-i)'undo nu )e naBte En turn. pentru a-l pune la Encercare.a)ilio c? 9iul ce ur'ea6? )? i )e na)c? >a 9i un tiran ce EBi >a Enl?tura >iolent tat?l. Du'ne6eu$ I'a-inea cinei. En ter'eni p)i4analitici. aB >rea )?-'i )9EBii pieptul.a)ilio El aduce ador'it En palat Bi El nu'eBte re-e de o 6i$ . Se-i)'undo a 9o)t co*orEt la etajul in9erior al naturii )ale de Fa'e)tec de o' Bi 9iar?F. palatul tri'iDEnd la E'pireu unde locuieBte Du'ne6eu Bi prea9ericiDii 'EntuiDi$ Ace)te ale-orii 'eta9i6ice au Bi un re>er) p)i4olo-ic$ Le-ate de lu'in?. >iolenDa prinDului (FEtn? clocotind de-a dreptul/ a4. Fun o' Entre 9iare/ Bi o 9iar? printre oa'eniF$ El a 9o)t tran)9or'at Entr-o 9iar?. adic? nu e)te )i'*olul in)tinctului *rutal. F'on)trul En la*irintF (<ar-aret S$ <aurin+. Clotaldo. ci e)te aruncat acolo$ Acea)ta in9ir'? 'ajoritatea interpret?rilor care >?d En principe Fo'ul condu) de in)tincte *rutaleF (<$ <enende6 3 5eEa3o+. pe -lorii u'ane/ && -loria din cer )?-Bi piard?MF. al Li*idoului pur$ Se-i)'undo nu e)te. aBa cu' le-a conceput Ireud En pri'a )a di>i6iune topic? a aparatului p)i4ic$ <ai 'ult. En)? de 9apt el r?)toarn? ade>?rata relaDie cau6A-e9ect.

nu'eBte un a)e'enea proce) de redirijare a li*idoului de la o*iectele )i'Durilor la )i'*olurile )piritului . tri'iDEndu-Bi 9iul ador'it Enapoi En turn$ Ce i )e EntE'pl? prinDului atunci cEnd )e tre6eBte din nou En Enc4i)oareM E li'pede c? nu )u9er? o a doua re9ulare. aBa cu' Ei )pune Clotaldo. una ar 9i 9o)t real? Bi alta >i)at?. ca Bi cu' toat? ener-ia )a e:plo6i>? )-ar di)ipa prin >entilul ipote6ei irealit?Dii lu'ii$ Din 'o'ent ce totul En acea)t? lu'e e)te doar >i). de >re'e ce-a' >i)at/ toate cEte-a' 6i) c? pip?i. cu' deduce ./ 9apt pe )e'ne-ade>?rat. nu are a)e'enea Endoieli./ c?.decEt )? con9ir'e tr?)?turile a*o'ina*ile de caracter pre6i)e de 4oro)cop$ TotuBi.oluntari)'ul 9?r? li'iteF de care l-a acu6at critica (E$ L$ 5alacio)+. )e r?6*un? pentru ceea ce a )u9erit$ Senti'entul )?u do'inant. el nu 'ai . ele )9irBe)c prin a )e e:clude reciproc$ Ace)t Boc Entre dou? repre6ent?ri ale lu'ii deter'in? un colap) al principiului realit?Dii: Fcred c? Enc?/ dor' adEnc En noaptea-adEnc?./ c?ci orice-'potri>ire/ >enin pentru r?*darea-'i Bi delir eF$ F. prin ur'are.a)ilio: cEt? ener-ie repri'at? prin capti>itatea En turn./ c? r?6*unat nu-) Enc?/ de-a 9i cre)cut En )ilnicie-adEnc?F$ De a)e'enea. care )Ent de6in>e)tite din o*iectele ace)tei lu'i.a)ilio i le )u-erea6? )u*til$ 5ro*le'a apare a*ia En a treia parte. p?rul al*. o dat? ce Entrea-a e:i)tenD? e)te )u)pendat? Entre parante6e$ De ce accept? En)? atEt de uBor Se-i)'undo a9ir'aDia lui Clotaldo c? a>entura En palat nu a 9o)t decEt un >i)M En pri'a parte a >ieDii. cEnd Se-i)'undo tre*uie )? co'pare Entre ele cele dou? e:perienDe de pEn? acu'$ Dac?. EBi propune )? EBi ia o li*ertate neli'itat?: FDoar ca )? >?d de pot. ci cre)terii (manera de crianza) lui Se-i)'undo$ Iatali)'ul care )e 'ani9e)t? En pri'a )a ieBire din Enc4i)oare nu e)te de natur? a)tral?./ c?-) tare i)pitit/ )? 9ac ce nu )e poateF$ ReacDia )a e)te per9ect )i'etric? acDiunii lui ./ )i ce >?d un >i) de-o clip?-iF$ A>End aceeaBi coerenD? Bi con)i)tenD? ontolo-ic?./ cEnd tare )-ar putea/ Bi-al t?u )?-l >?d pe jo) En 9aDa 'ea. 'Enia )a e:plodea6? Bi atunci cEnd >reunul din curteni Ei tra)ea6? li'ite de co'porta'ent. cerEndu-i lui Clotaldo )?-i )pun? prinDului 103 c? totul nu a 9o)t decEt un >i)$ Acea)ta 9ace ca Se-i)'undo )? treac? printr-un cat4ar)i). petrecut? En turn. luat En po)e)ie de per)onalitatea )a de u'*r?. de pre)upu)ul 9atali)' a)tral$ De acu'. Enc4i) En turn. legis %a(et rigorem)./ En 9aDa ta )9iala-'i pierd de tot.$ 3u(limare# Eli*erate prin cat4ar)i)ul de6ilu6iei. Se-i)'undo era pri>at co'plet de li*ertate 9i6ic?% En palat. >i6iunile En9runtate 'inea6? criteriile ce per'it certi9icarea realit?Dii$ De6-ilu6ia pe care o tr?ieBte Se-i)'undo con)t? Entr-i' cat4ar)i) al ener-iilor )ale li*idinale (ne-ati>e )au po6iti>e+. nu are i'portanD? dac? te >i)e6i pri6onier )au re-e$ Re)enti'entele E'potri>a condiDiei de Ente'niDat Bi )peranDele le-ate de condiDia de principe r?'En 9?r? o*iect Bi di)par E'preun?$ DorinDa de >iaD? Bi 9ru)trarea di)tructi>? EBi pierd Enc?rc?tura pa)ional?. adic? Encearc? )?-l FEncarcere6eF din nou punEndu-i FlanDuriF dorinDelor$ Re9u6ul per)oanelor de a-i )ati)9ace pl?cerile nu 9ace decEt )?-l En>erBune6e: FDin ca>aler '? 9aci )-ajun. dup? cu' o )pune En 'ai 'ulte rEnduri. Se-i)'undo ur'ea6? tra)eul unui deter'ini)' interior$ III$ at%arsis# . deBi Clotaldo Bi . care tri'ite la 'ac4ia>elicul 9uod principi placuit. pa)iunile principelui )e de)prind de lucrurile tere)tre Bi )e Endreapt? F)pre ce e >eBnicF$ Hun. Se-i)'undo )e e'ancipea6? de 9atali)'ul pa)ional Bi. e)te dorinDa de r?6*unare: FEnde'nu-i calp/ ca )?-i re)pect cui>a. ci p)i4ic?$ 5rota-oni)tul acDionea6? condu) de re)enti'ente. 'ani9e)tat prin )upre'aDia *unului plac a)upra le-ii (FBi nedrept E'i pare-orice/ de p?rerea 'ea nu eF. eu. deBi o a)e'enea deziluzie ar 9i putut )?-i uBure6e c4inurile$ Nici En a doua parte. aro-anDa Bi >iolenDa nu aparDin felului de a fi (manera de ser).)u*li'are$ La a doua ieBire din turn. ci 9atalitatea pa)ional?$ CEt? >re'e e)te do'inat de re)enti'ente. la Entoarcerea En turn. care -?)e)c pentru pri'a oar? calea de a ieBi la )upra9aD?$ &" Ten)iunea interioar? acu'ulat? En lun-ii ani de reclu6iune i6*ucneBte i'ediat ce cad lanDurile (cen6urile+ ce o pro>ocau Bi o conDineau En acelaBi ti'p$ Se-i)'undo )u9er? o de9ulare ()au deco'pen)are+ >iolent? En care. prinDul nu )-a Endoit nici o clip? de con)i)tenDa lu'ii. atEta ener-ie eli*erat? de En)cenarea din palat$ DeBi )e *ucur? (aparent+ de li*ertate 9i6ic?. care l-ar tran)9or'a Entr-o F9iar?F Bi 'ai En)p?i'En-t?toare$ Re-ele pre>?6u)e o a)e'enea reacDie Bi de aceea EBi lua)e '?)uri de precauDie.o *rut?.a)ilio. eroul nu ar 9i a>ut di9icult?Di le-ate de )i'Dul intern ce per'ite di)tincDia Entre ade>?r Bi >i)$ Cu' En)? cele dou? e:perienDe au 9o)t la 9el de >eridice.a)ilio decide c? Se-i)'undo e)te cu ade>?rat un tiran )i c? e:perienDa a 9o)t un eBec. 9ie acea)ta 'ale9ic? (turnul+ )au *ene9ic? (palatul+$ I. cea petrecut? En palat. prinDul nu Bi-a cEBti-at li*ertatea 'oral?$ 5a)iunile >iolente El tErA)c precu' 9atalitatea En)?Bi% dar nu e)te 9atalitatea a)tral?. nu e)te altce>a decEt re>er)ul 9ru)tr?rii.

>ane credinDe indu)e de dia>ol. ce a)i-ur? 'Entuirea Bi acce)ul En palatul e)c4atolo-ic al paradi)ului$ Turnul lui Se-i)'undo e)te te'niDa En care practicile 'a-ice (Entre care )e nu'?r? Bi a)trolo-ia+. )e >a tre6i din nou En turn$ Dup? cu' a' ar?tat. co'entea6? <enende6 5idal. 9?r? codire. care Ei con9er? li*ertatea 'oral?$ Discre*ia Bi pruden*a principelui con>ertit au 9o)t e:plicate prin tea'a ace)tuia. u'il din per)onaje )e plEn-e de 9aptul c? Fpro*a*il oc4ii noBtri/ )e EnBal? Bi ne repre6int?/ o*iecte atEt de di9erite/ de cele-n ade>?r . ]nici nu e cer./ la drept >or*ind. )e >a tre6i la >iaDa paradi)iac?$ Te'niDa-iad Bi palatul-rai )Ent Bi ale-orii pentru cele dou? 'ari >i6iuni de)pre lu'e care Bi-l di)putau pe o'ul *aroc$ Cetatea rena)centi)t?. ci de c?tre judecat?. turnul Bi palatul )Ent ale-orii 'eta9i6ice pentru In9ern Bi 5aradi)$ Se-i)'undo reuBeBte )? dea o *un? orientare li*erului )?u ar*itru 9iindc? a En>?Dat )? 9ac? le-?tura Fcorect?F (adic? creBtin?+ Entre 'oralitatea 9aptelor tere)tre Bi de)tinul po)t-'orte': la )9ErBitul )o'nului e:i)tenDei lu'eBti. 'are p?cat. de6ilu6onat Bi prudent. care )e (azeaz+ pe *un?tatea Bi 9ru'u)eDea a tot ceea ce e natural$ Acu' En)?./ Bi de-o Entrece. El Din pri6onier pe o'ul Frena)centi)tF% palatul e)te )tatul catolic contrare9or'aZ. dar.artolo'e Leonardo de Ar-en)ola: FEntEi.I. nu le-a a>ut din 9ire$// Atunci. )i)te'ul 'onar4ico-ecle)ia)tic Ei opunea 'odelul unei )ociet?Di pira'idale condu)? de re-e. a9ir'aDie neliniBtitoare pe care Calderon o >a relua En 3a(er del mal 1 del (ien (2 cunoa)te (inele )i r+ul). cele dou? )u*)tituindu-)e reciproc$ <ult co'entat En ace)t )en) a 9o)t un cele*ru )onet al lui . o'ul *aroc pierde Encrederea in con)i)tenDa e:i)tenDei$ Se-i)'undo ajun-e )? dea -la) unui Entre-i e:perienDe colecti>e: FBi-n cuprin)ul lu'ii./ Bia' >i)at Bi alt? )tare/ 'ai pl?cut? c?-'i ad'ir$/ Ce e >iaDaM =n delir$/ Ce e >iaDaM =n coB'ar./ c4iar de nu pricep )-a)culte$/ Eu >i)e6 de ani En Bir/ lanD Bi 6iduri de-nc4i)oare. care El E'pin-eau )?-Bi a9ir'e o li*ertate 9i6ic? neli'itat?. Bi-al*eaD? Bi roBeal?/ cu *ani le-a cu'p?rat./ iar? >i)ul. En ca6ul unui co'porta'ent necore)pun6?tor En palat./ o n?luc?. un)ul lui Du'ne6eu. care-l >ede' cu toDii/ nu-i cer al*a)tru. nor 9u-ar. cel care 9ace r?ul )e >a tre6i En ne9iinDa in9ernal?% cel care 9ace *inele. En per)onajul lui Calderon a>e' un >eridic e:e'plu p)i4olo-ic al proce)ului prin care Bocul Entre dou? Wel*ansc%auung$uri )9ErBeBte printr-o de6ilu6ie ontolo-ic?. >i) e doarF$ <eta9ora F>iaDa e >i)F re6u'? uriaBul colap) al lu'ii tere)tre Bi reorientarea )piritualit?Dii Bi a artei *aroce din)pre i'a-inile concrete ale i'anenDei )pre )i'*olurile Bi ale-oriile teolo-ale ale tran)cendentei$ 8$ Colap)ul ontolo-iei 5r?*uBirea certitudinii e:i)tenDiale )e 'ani9e)t? printr-o neEncredere En '?rturia )i'Durilor$ 7'ul *aroc are i'pre)ia c? nu 'ai poate di)tin-e Entre ilu6ie )i ade>?r. En care t?ieBte. in>adat? de )en6ualitate. a' o '?rturi)ire./ toDi &/ >i)ea6?-a 9i ce par. -u>ernat? de >irtuDi -rupate En conceptul de onoare. era perceput? de ideolo-ia creBtin? drept un . a di)p?rut Encrederea En >eracitatea )i'pl? a li'*ajuluiF$ 7*)er>aDia &8 BtiinDi9ic? a 9aptului c? a6urul cerului e)te o ilu6ie optic? )er>eBte drept 'eta9or? pentru EnBel?ciunea En care El arunc? )i'Durile pe o'$ En pie)a lui Calderon. a c?ror con)ecinD? e)te pierderea lu'inii 4arului Bi da'narea la 'oarte >eBnic? En te'niDa e)c4atolo-ic? a in9ernului$ Ace)tei paradi-'e.a*ilon al p?catelor. cerul al*a)tru ]nici nu e cer. Entre arte9act Bi natur?./ de nu-i 9ru'oa)? )u* )ule'eneal?. citat? 'ai Enainte./ dona El>ira. c?. 9iindc? nu Btiu oare/ c? 9irea-aBa a >rut )? ne r?)9eDeM// C-al*a)tru cer. ade>?rul Bi 9ru'u)eDea nu 'ai )Ent unul Bi acelaBi lucru% natura Bi-a pierdut di>inul pre)ti-iu: ea ne EnBal?. En ideea c? arta nu tre*uie )? EnBele )piritul u'an.acDionea6? condu) de &1 c?tre re)enti'ente Bi 9ru)tr?ri. nu ni )e de)coper? pEn? cEnd nu ne a'inti' in)i)tenDa cu care En )ecolele anterioare erau conda'nate )ule'enelile 9e'inine./ Bi-i '?runt )upre'ul *ine. eroti)' Bi credinDe p?-Ene. nici nu e)te al*a)tru^. En)?. 'are:/ nu-i ade>?r @natEta 9ru'u)eDeF$ FAde>?ratul EnDele) Ual poe'uluiV. prin pierderea 9iinDei lu'ii$ Con9runtat cu dou? 'etanaraDiuni e:plicati>e ale co)'o)ului (cea ani'i)to-4er'e-tic? Bi cea ari)totelico-)cola)tic?+. o'ul F*arocF$ Re6ultatul luptei dintre cele dou? etici Bi >i6iuni de)pre lu'e nu a 9o)t En)? atEt de )i'plu pe cEt ar 9i dorit ideolo-ii tridentini$ . don Huan. )?-'i )pui Bi tu. @) de pricop)eal?. inculcat? de Clotaldo. pentru poetul de la )9Er)itul )ecolului G. nici nu e al*a)tru^$ Lip)eBte Encrederea En lucrurile naturale% de a)e'enea.i6iunea creBtin? nu a putut e>ita ea En)?Bi con)ecinDele proce)ului de de6ontolo-i6are a lu'ii prin care a depreciat >i6iunea rena)centi)t?./ c?ci un >i) e >iaDa-n )ine. de-are Endr?6neal?/ >reo 9ru'u)eDe 9?r? de *oire$// Xi ce-i dac-oi u'*la precu' netoDii/ Entr-o a'?-ire.

En oc4ii lui De)carte). UEn ca6ul lui De)carte). la 9el. acelaBi 5a)cal arat? c? Fni'eni. 9iindc? tot ce )i'Di' atunci nu e)te decEt ilu6ie$ Dar cine Btie dac? Bi cealalt? ju'?tate a >ieDii noa)tre. 9iinDe Bi 9eno'ene. c? realitatea nu )e poate deduce din e:perienDa i'ediat?$ Se rupe En 9elul ace)ta orice cone:iune cu paradi-'a rena)centi)t? Bi )e de)c4ide po)i*ilitatea con)trucDiei unei noi ontolo-iiF (Turro. indu) En eroare de propriile raDiona'ente. 9ilo)o9ia *aroc? rupe toc'ai le-?tura dintre lucruri Bi &. acea)ta )e poate produce doar Entre )i'Duri Bi -Endire. pe alt? cale decEt pe cea a credinDei. cap$ . aceeaBi i'ediateDe Bi certitudine ca Bi repre6ent?rile o'ului En )tare de >e-4e$ Ceea ce En)ea'n? c? a'Endou? ace)te )t?ri EBi creea6? propriul criteriu de realitate. )crie 5a)cal.percepDii .decEt 'intea$ Ele de>in puternice prin o*iBnuinD?$ Acea)t? o*iBnuinD? acDionea6? a)upra )i'Durilor care tEr?)c dup? ele 'intea 9?r? ca ea )?-Bi dea )ea'aF ( uget+ri. 'iBc?rile% )i'Di' ti'pul )cur-Endu-)e Bi-l '?)ur?': pe )curt. 6*oar? Enainte )? le 9i putut reDineF (De Kosep%o. EncEt/ ne la)? )u9letul En a'?-ireF$ Iar o alt? pie)? de Calderon. procla'? certitudinea e:perienDei )en6oriale$ Spre deo)e*ire de alte >i6iuni antice. nu e)te tot un )o'n. creBtini)'ul introduce ideea de co'plet? realitate ontolo-ic? a lu'ii. nu e)te o ilu6ie de tip 'a3a )au o )u*realitate de -enul ca>ernei platoniciene. II+$ Acea)ta e)te En)? una din ulti'ele 'ani9e)t?ri antice ale neEncrederii En '?rturii )i'Durilor. 9iindc? teolo-ia creBtin?. co)'o)ul. 9ilo)o9ii *arocului >or introduce @co'paraDia >e-4ei cu >i)ul. orice )-ar p?rea. EncepEnd cu 53rr4on Bi 5latou$ La Enceputul erei noa)tre.>?6ute.ideiF. >i6iunea rena)centi)t? perpetuea6? aceeaBi Encredere En i'a-inile )i'Durilor$ Din cau6a acea)ta. Iilon din Ale:andria )cria: F>iaDa o'ului e)te un >i)% aBa cu' )e EntE'pl? En >i)e. carto-ra9iind cu deplin? con9idenD? Entrea-a lu'e concret?$ 7r. apar Bi di)par. c4iar dac? e)te o creaDie ce EBi deri>? 9iinDa de la creatorul ei. nu con>in. nu poate Bti )i-ur dac? e)te En )tare de >e-4e )au dac? doar'e. En )i'*io6? cu 9i6ica ari)totelic?. unde >ede' 9?r? )? >ede'. pe jocul iniDiatic dintre realitate Bi En)cenare$ Sceptici)'ul )en6orial 9u)e)e o atitudine curent? En 9ilo)o9ia -reac?. En ideile pe care.II. acea)ta e)te totuna cu a a9ir'a c? percepDia nu coincide cu e:perienDa. art$ I+$ En )eria co-niti>? Flucruri . iar e:perienDa repre6int? de)crierea 'inuDioa)? a ceea ce ni )e arat? Bi aBa cu' ni )e arat?$ Realul e)te ceea ce ne tran)'ite e:perienDa i'ediat?. e:i)t? cu ade>?rat. nu a>e' nici o idee de)pre ade>?r. "n esta vida todo es verdad 1 todo mentira (0n via*a asta totu$i adev+r )i totul e minciuna) e con)truit?. En care noi crede' c? )Ente' treji. Luae)tio G. Sal>io Turro. ne co'port?' ca Bi cEnd a' 9i treji$ Dup? cu' )in-uri o )pune'. En)?V 9iecare e:e'plu de'on)trea6? acelaBi lucru: lip)a de coincidenD? Entre ceea ce e)te perceput En 'od i'ediat Bi cau6a real?. En ontolo-ia creBtin? do-'atic?. En 9or'ularea lui To'a de ALuino. FBtiinDaF RenaBterii procedea6? )u'ati>. a in)inua o di9erenD? Entre ceea ce )e percepe Bi realitatea perceput? En)ea'n? a ieBi En a9ara paradi-'ei$ Entrade>?r. la 9el ca ?ia*a e vis. ju'?tate din >iaD? ne-o petrece' En )o'n. pri'ii doi ter'eni )Ent )olidari$ Dac? apare >reo di)tor)iune. De)carte) )crie: F5ropunEndu-'i )? trate6 aici pro*le'a lu'inii. repre6ent?rile onirice au. Btiut 9iind c? En ti'pul )o'nului o'ul nu crede cu 'ai puDin? 4ot?rEre c? &0 >e-4ea6? ca atunci cEnd e)te e9ecti> En )tare de >e-4e$ CEnd dor'i' crede' c? >ede' )paDiile. iar BtiinDa e)te BtiinDa ace)tei e:perienDe. in>entariind )erii ne)9irBite de lucruri. FEn paradi-'a rena)centi)t?. !0/: #&1-#&8+$ Certitudinea co'un? c? )i'Durile ne )pun ade>?rul e)te doar o con>enDie. )en6aDiile pro>ocate de ace)tea )Ent Bi ele >eridice. )ta*ilit? prin o*iBnuinD?$ FDo>e6ile. 9oarte puDin . pentru celFcare >i)ea6?. arat? c?. II. >eracitatea repre6ent?rilor )en6oriale. o'ul Bi le 9ace de)pre lucruri$ La rEndul ei. percepDii. )i'Durile nu EnBal?: F)en)u) proprii )en)i*ili) 9al)u) non e)tF (3umma t%eologiae. 0ndoiala carte6ian? erodea6? )olidaritatea dintre realitate Bi )i'Duri. En care. En ti'pul )o'nului.II+$ 5entru a Bu*re6i autoEnte'eierea *unului )i'D co'un. En concordanD? cu con)i)tenDa lucrurilor 9i6ice. 9i-urile. pri'ul lucru a)upra c?ruia dore)c )? >? a>erti6e6 e)te acela c? poate )? e:i)te o anu'it? di9erenD? Entre )enti'entul pe care El a>e' a)upra ace)teia (adic? ideea ce )e 9or'ea6? En i'a-inaDia noa)tr? prin inter'ediul oc4ilor noBtri+ Bi ceea ce )e a9l? Entr-ade>?r En lucruri Bi produce En noi ace)t )enti'ent (adic? ceea ce )e a9l? En 9lac?r? )au En )oare Bi c?reia i )e d? nu'ele de lu'in?+F$ =nul din co'entatorii lui De)carte). repre6ent?rile noa)tre )ea'?n? cu niB@te >i)e% >in Bi pleac?. a)cult?' 9?r? )? au6i'. pentru naturali)' nu e:i)t? o alt? BtiinD? decEt cea a co'pilaDiei de e:perienDe. atunci cEnd )Ente' treji. la EncruciBarea )ceptici)'ului -rec cu cel >eterote)ta'entar. En Tratatul despre lume. deplin >ala*il En interiorul 9iec?reia$ E:punEnd li*er doctrina )cepticilor. I.

totuBi. En con)ecinD?. E'i Ent?reBte p?rerea c? dor'F (Meditationes de prima p%ilosop%ia. dup? cu' >i)?' ade)ea c? >i)?'. *a c4iar cEteodat? unele 'ai puDin >rednice de cre6are decEt cele pe care le re)i't oa'enii treji. intelectul Bi le-ile lo-ice ce )tau la *a6a 'ate'aticii. >a di)tin-e Entre tre6ie Bi >i) pe )ea'a criteriului continuit?Dii% Entr-o cele*r? co'paraDie. -eo'etriei )i a 9i6icii 'ecanici)te nu )Ent nici ele 9ia*ile. 'ac Bi '?)elariD?. De)carte) ajun-e la conclu6ia c? ade>?rul Ente'eietor nu re6id? nici En e:perienDa i'ediat?. *a6at? pe e:perienDele Ba'anice de decon)trucDie a repre6ent?rii realit?Dii$ Nu e)te principele ador'it cu ajutorul unei *?uturi de opiu. ce a'inte)c de de)tinul lui Se-i)'undo$ =na e)te cea o9erit? de FcontraculturaF actual? a p)i4edelicelor. 9iinDa deri>? de la Du'ne6eu la conBtiinDa u'an?. de6*r?catZ Dar acu' >?d de *un? )ea'? cu oc4i treji 'anu)cri)ul. !0/+$ E9ectele ace)tei 'utaDii )Ent incalcula*ile. ce a'inteBte de *eladona 9olo)it? de >r?jitoare En tran)ele lor 9anta)tice. )pre e:e'plu. la e:terioritatea o*iecti>?% En 9ilo)o9ia *aroc?. 9ilo)o9ul 9rance6 de6ontolo-i6ea6A natura Bi 9ace )? di)par? co)'o)ul. o'ul po)t'odern a denunDat Bi el 'etanaraDiunile e:plicati>e ()i)te'ele 9ilo)o9ice+ ce -arantea6? con)i)tenDa lu'ii Bi. capul ace)ta pe care-l 'iBc nu e ador'it. c? )unt E'*r?cat. la interioritatea )u*iecti>?. iar >i)ul cu o carte citit? pe &! )?rite. 9iinDa deri>a de la Du'ne6eu la lu'ea creat?. 9ilo)o9ul 9rance6 de6>olt? ur'?torul raDiona'ent: F)unt un o' care o*iBnuie)c )? dor' noaptea Bi )? re)i't En )o'n toate acele lucruri. )tau En aBternut. >?d li'pede c? nu pot deo)e*i niciodat? prin )e'ne )i-ure >e-4ea de )o'n. Bi nici En 'odelele 9i6ico-'ate'atice )au 'eta9i6ice$ 5e de o parte. I+$ 5ro*le'a coerenDei interne a repre6ent?rilor diurne Bi a celor onirice. )i'Durile ne EnBal? En ce pri>eBte po6iDia. el a)ea'?n? tre6ia cu pa-inile unei c?rDi citite de la un cap?t la cel?lalt. care de a)e'enea tind )? ruine6e criteriile di)tincti>e dintre i'a-inaDie Bi ade>?r. cEt de de) nu '? EncredinDea6? odi4na din ti'pul nopDii de E'prejur?rile ace)tea o*iBnuite.En ti'p ce. Entrade>?r. ce ruinea6? atEt pre)upo6iDiile cunoaBterii )en)i*ile cEt Bi pe cele ale cunoaBterii intelecti>e. cap$ II+$ Endoiala 'etodic? prin care De)carte) >rea )? p?trund? dincolo de aparenD? Bi ilu6ie utili6ea6? En ulti'? in)tanD? acelaBi procedeu ca Bi Calderon En ?ia*a e vis. c? Bed la 9oc . ergo sum indic? 9aptul c? certitudinea ontolo-ic? nu 'ai e)te dedu)? din lu'ea e:terioar?. Ert accepDia tradiDional? a ter'enului$ Sin-urul & punct de )prijin En )ta*ilirea realului r?'Ene )u*iectul cuno)c?tor. aproape. En-r?'?dind >i)e pe)te >i)eMF ( uget+ri. precu' Bi a criteriului de di9erenDiere dintre ele >a re>eni de acu' Enainte En 'od con)tant la 9ilo)o9ii Bi p)i4olo-ii ce )e >or ocupa de conBtiinDa u'an?$ Sc4open4auer. En ti'pul )o'nului% iar cu cEt c4i*6uie)c 'ai adEnc la ace)tea. aBa EncEt r?'En ui'it Bi c4iar acea)t? ui'ire. )i nici nu ne per'it )? di)tin-e' >e-4ea de >i)% aBadar cunoaBterea con)truit? pe e:perienDa i'ediat? e)te lip)it? de 9unda'ent$ De cealalt? parte. adic? principiul realit?Dii$ 8$ Su*iecti>i6area per)pecti>ei Scu9undarea ontolo-iei 9ace ca )in-urele certitudini )? r?'En? En p)i4olo-ie$ C?utEnd 9unda'entele unei Fnoi BtiinDeF. con9runtarea a dou? per)pecti>e cu e-al? Ente'eiere$ <editEnd FDe)pre cele ce pot 9i pu)e la Endoial?F. En)?. ci Bi la alte dou? e:perienDe 'ult 'ai a*i)ale. Entind Bi )i't 'Ena a)ta En deplin? cunoBtinD? de cau6?% nu tot atEt de di)tincte )-ar EntE'pla ele unuia care doar'e$ Ca Bi cu'. l. cel care )t? la *a6a atEt a in9or'aDiilor )en6oriale (9ie ele EnBel?toare )au nu+ cEt Bi a ipote6elor intelectuale (9ie ele eronate )au nu+$ Eul de>ine ade>?ratul su($Bectum al realit?Dii$ Iai'o)ul ogito. En linia de)c4i)? de De)carte). ci din e:i)tenDa )u*iectului (Turro.deo)e*it de cel dintEi. din care ne tre6i' cEnd crede' c? dor'i'. la EntE'plare$ Ireud >a di)tin-e la rEndul )?u )tructurile repre6ent?rii diurne de cele onirice pe *a6a opo6iDiei dintre principiul realit?Dii Bi principiul pl?cerii$ Dar de6ilu6ia Bi incertitudinea *aroc? par a a>ea un ecou aparte En cultura conte'poran?$ La 9el cu o'ul *aroc. De)carte) in>ocEnd ipote6a -no)tic? a unui Du'ne6eu EnBel?tor care ar 9i pl?)'uit 'intea u'an? En aBa 9el EncEt cunoaBterea o9erit? de acea)ta )? 9ie En 'od con)tant eronat?$ 5rin Endoiala 'etodic?. in>er)area copernican? a accentului . 9or'a )au di'en)iunile lucrurilor. )au de dro-urile -eneraDi ei floLer poLerO Cealalt? e)te cea a lu'ilor >irtuale ci*ernetice. En 9ilo)o9ia anterioar?. nu 'i-a) a'inti c? 9u)e)e' uneori EnBelat toc'ai de a)e'enea -Enduri. cu' c? '? a9lu aici. a pierdut )enti'entul de plenitudine e:i)tenDial?$ Nu '? -Ende)c doar la di)cur)urile teoretice ale decon)tructi>iBtilor Bi la Flu'ea de 4ErtieF a te:tualiBtilor.

de pe o*iecti> pe )u*iecti> >a 9i de)?>ErBit? de 9ilo)o9ii ulteriori: Lei*ni6. acorda Enc? pree'inenD? ideilor ca F)u*)tanDe ade>?rateF. ci un ne*un (Don auijote+. >r?jile. un Tuccari. ce >a cul'ina En 'odernitate cu F'oartea lui Du'ne6euF$ De6ilu6ia )cenariilor ontolo-ice atra-e ruinarea polului di>in$ ConBtiinDa u'an? r?'Ene treptat )in-ur? En 9aDa uni>er)ului. iar res e'tensa EBi cedea6? i'portanDa En 9a>oarea lui res cogitans# Conceptul platonician de Idee. cu e:i)tenD? ontolo-ic?. la care lu'ea r?'Ene co'plet de6ontolo-i6at?.aroc$ Neoplatonicienii rena)centiBti. )? 9ie )upu) Endoielii$ Roadele de6ilu6iei *aroce )e >or >edea a*ia un )ecol 'ai tEr6iu. En . Encetea6? )? 'ai 9ie proiectat En tran)cendenD? Bi e)te introiectat En p)i4olo-ie$ Din realit?Di 'eta9i6ice. En9?DiBEnd o lu'e pe)triD? Bi En 'iBcare. ceea ce En)ea'n? c? lu'ea ca>alerea)c? a 9o)t decon)pirat? ca ilu6ie pierdut?$ 5oate c? En Don auijote a>e' un autoportret al lui Cer>ante) En)uBi. care >a di)tri*ui atEt realitatea e:terioar? cEt Bi pe Du'ne6eu En cate-oria Flucrului En )ineF. acu' repertoriul de per)onaje de>ine e:traordinar de lar-. En )en) platonician$ Tot ceea ce pEn? acu' 9u)e)e luat drept 9?ptur? real?. Encepe. ca un in)tru'ent de o*)er>aDie pentru cunoaBterea u'anului En toat? pro9un6i'ea Bi poli'or9i)'ul )?u$ A'pla arie a portretului r?)punde ace)tei tran)9or'?ri: Enainte el En9?DiBa doar 9i-uri de eroi U$$$V. ca prototip ontolo-ic. o anu'it? percepDie a a>enturilor narate$ Cititorul rena)centi)t era un cititor Fnai>F. EBi conte'pl? En a doua parte a >ieDii. iar eroii 'ureau Bi En>iau la ne)9ErBit$ Ace)t cod de lectur? a>ea )? 9ie ruinat de pr?*uBirea -eneral? a Encrederii En con)i)tenDa lu'ii$ Cititorul lui Cer>ante) nu 'ai e)te un cititor nai>. cea *aroc?. dependent? de )u*iectul cuno)c?tor% Oant. Sc4ellin. care )e l?)a antrenat En 9icDiune 9?r? )?-Bi pun? pro*le'e En pri>inDa >eridicit?Dii EntE'pl?rilor$ En 9elul ace)ta. c?pc?unii Bi dra-onii )e En'ulDeau ca Entr-un 'uBuroi. care Encepe un Encet proce) de F-olire a tran)cendenDeiF. un <ar)ilio Iicino. o dat? cu De)carte). onticul Encepe aBadar )? )e 'ute din)pre o*iect )pre )u*iect. elanurile din pri'a parte. En Ilu'ini)'. e:i)tenD? En ar'onie cu Intelectul di>in$ De cealalt? parte. )cenele 9anta)tice )e 'ultiplicau canceri-en. dup? o )car? de >alori e)tetice *ine )ta*ilite. En literatur?. a' )pune c? e)te >or*a de un proce) de )u*iecti>i6are p)i4olo-ic?F (Jei)*ac4.aroc+$ Su*)tratul )c4i'*?rii con)t? En pr?*uBirea 'odelelor 'eta9i6ice. nu atEt un docu'ent al 9ru'u)eDii. con)ider? Bi ei c? ideea o'enea)c? e)te o F)cintilla di>ina neC@ani'a no)tra i'pre))aF$ A'*ele po6iDii. pe care le pri>eBte critic$ Ca>alerul r?t?citor nu 'ai e)te un erou (A'adi) de Gaula+. e:e'plul cel 'ai -r?itor pentru colap)ul ontolo-iei Bi )u*iecti>i-6area per)pecti>ei e)te Don 9uiBote de la Manc%a# Ro'anul lui Cer>ante) deli'itea6? tranBant dou? 'oduri de a concepe lu'ea 9icti>?. 9iind pe *un? dreptate con)iderat de unii critici drept iniDiator al ro'anului 'odern$ Ro'anele ca>alereBti 9u)e)er? ade>?ratele (est$seller$/TQ ale RenaBterii. ci unul de6ilu6ionat$ El nu 'ai crede En idealurile epocilor anterioare. 'a-icienii Bi ca)telele >r?jite )e i>eau pe)te tot. ce nu poate 9i nici a9ir'at nici ne-at prin el En)uBi% Iic4te. cEnd teolo-ia En totalitatea ei./: / &+$ <utaDia nu con)t? doar En Enlocuirea unei -alerii de per)onaje (ar4etipice. En E>ul <ediu Bi RenaBtere+ cu altele (puternic indi>iduali6ate. teoreticienii in)piraDi de -Endirea )cola)tic?. En con)ecinD?.Bi 9ilo)o9ii ro'antici. dincolo de toate precepti>ele de in)piraDie ari)totelic?. atEt neoplatoni)'ul rena)centi)t cEt Bi do-'atica contrare9or'at? a)i-ur? pree'inenDa ideii )u*iecti>e a)upra realit?Dii 9i6ice. cea .aula )e editau En 'ii de e:e'plare$ Genul pre)upunea o anu'it? con>enDie de lectur?. cu En?lDi'i Bi )c?deri. ci ca un docu'ent de p)i4olo-ie. 'onBtrii. ideile Encetea6? )? 'ai 9ie deri>ate dintr-o in)tanD? e:terioar? Bi )Ent con)iderate 9or'e -enuine ale conBtiinDei u'ane$ Ace)t proce) de de6ontolo-i6are Bi )u*iecti>i6are a >i6iunii a)upra lu'ii a 9o)t )u*liniat de i)toricii 'entalit?Dilor Bi de criticii de art? Bi litere$ FDac? a' dori )? caracteri6?' pe )curt ceea ce le d? ace)tor i'a-ini a'prenta e)enDial?. care. care )par-e lu'ea unitar? Entr-o 'ultitudine de 'onade )u*iecti>e% Cu'e. !1": #"!+$ F5orterul >a 9i con)iderat de acu' Enainte. care >or aBe6a eul En po)tura di>init?Dii. di>er)e continu?ri Bi i'itaDii ale de)c4i6?112 torului de )crie 2madis de . de6a*u6at. a e)enDelor Bi Ideilor. ca )cenariu 'eta9i6ic. ce 9or9oteBte Enaintea )pectatoruluiF (<ara>all. dar o deri>? din 9iinDa di>in? (po6iDie pre6ent? Enc? Bi la De)carte)+$ <utaDia inter>ine o dat? cu colap)ul *aroc al 'eta9i6icii. a a*)olutului$ 7 dat? cu *arocul. En Spania. !. )au al contrariului ace)teia. 9aD? de care o*iectele ace)tei lu'i )Ent )i'ple copii$ 7'ul poate )? cunoa)c? lu'ea 9iindc? En )u9letul )?u au r?'a) Entip?rite anu'ite F9or'ulae idearu' no*i) in-enita)F din ti'pul e:i)tenDei )ale )upracele)te. Ideile de>in 'odele 'entale$ <iBcarea poate 9i ur'?rit? En inter>alul de trecere de la RenaBtere la . >a 9i decon)pirat? ca ilu6ie.

care )u)Din per)pecti>a pra-'ati)t?$ Hocul lor red? duali)'ul o'ului *aroc. recuperEnd-o de )u* acu6aDia de )atani)': FIad El nu'iDiM U$$$V )? nu-i 'ai )puneDi aBa. En)?. Don auijote. En ti'p 113 ce ca>alerul )9ErBeBte prin a-Bi pierde idealul. En a)t9el de -rote. ce )upra>ieDuia din antic4itate. 'i-i )p?lai Bi >?6ui c? nu dor'ea'. care pro'o>ea6? per)pecti>a ideali)t? a)upra lu'ii% de cealalt?. de cEnd . Sanc4o 5An6a Bi toDi ceilalDi. a)e'eni per)onajului )?u. ci c? era' trea6 aie>eaF. deodat? Bi 9?r? >oie '? cuprin)e un )o'n din cele 'ai adEnci Bi. li*ertatea$ 7 dat? cu Don 9uiBote. cEnd nici cu -Endul nu -Endea'. En Toledo. ceea ce Ei pro>oac? un colap) al certitudinii ()ale+ e:i)tenDiale$ FCa>alerul tri)tei 9i-uriF co*oar? En peBterea din <onte)ino) ca F)? >ad? cu oc4ii lui dac?-) ade>?rate toate 'inunile ce )e po>e)teau de)pre ea prin toate acele 'elea-uriF$ 5eBterile >r?jite erau un topos al i'a-inaDiei 'edie>ale Bi rena)centi)te. e)te )upu)? deprecierii. a c?rei intrare re-ina Dona I)a*ella. atEta >i-oare a c?p?tat 'a-ia EncEt. En cadrul o9en)i>ei -enerale a *i)ericii E'potri>a oculti)'ului. 9?r? )? Btiu cu' Bi-n ce 9el. )au 9oiBor E'p?r?te)c. declarEndu-le )atanice prin a)i'ilarea e:ta6ului Bi incu*aDiei cu -oeDia. lupta)e ideali)t pentru patrie Bi catolici)'. cla'End di'potri>? realitatea lor: FBi cu' '? -?)ea' eu prin) En acea)t? -rij? Bi Encurc?tur?. la 9el ca En ?ia*a 0n vis. )9EBiat Entre a)piraDia )pre a*)olut Bi aplecarea )pre 'aterie$ Don auijote Bi Sanc4o 5An6a tr?ie)c En lu'i co'ple'entare. )e per9or'au rituri reli-ioa)e. cEnd. )oDie a lui Don Iernando Catolicul. -rotele de >r?jitoare tri'iteau la lu'ea 9eeric? a ro'anelor ca>alereBti$ E:ponent al ace)tei lu'i. En care EntElneBte 9i-uri le-endare din ciclul carolin-ian al lui Roland (RoldAn. En lu'ea antic?. nu e )atani6at?. unde r?'Ene En jur de o ju'?tate de or?. cu 9?pturile ei 'a-ice. 9anta)ticul Encetea6? )? 'ai 9ie perceput ca real En interiorul uni>er)ului ro'ane)c$ Ca>aleri. Se>illa Bi Sala'anca$ En ace)t din ur'? oraB. dup? cu' >eDi Bi >edea Endat?F$ Ce )e EntE'pl?M Eroul no)tru co*oar? pe o 9unie En -rot?. prota-oni)tul tr?ieBte direct i'pactul p)i4olo-ic dintre dou? >i6iuni. ale c?rui 6iduri Bi ai c?rui pereDi p?reau 9?uriDi din cleBtar )tr?>e6iu Bi lu'ino)F.eler'a$ <onte)ino) El EntE'pin? a)t9el: FDe-atEt a'ar de ani. pie6Endu-Bi o 'En? Bi. En Italia. de c?tre En)oDitorii )?i$ Ca>alerul nea-a c? ar 9i >i)at a>enturile din?untru. dup? in>a6ia )ara6inilor. 9e'eie cu )u9let *?r*?te)c. r?'?BiD? a unei Bcoli 'on)truoa)e. cele*ru pro9et care di)p?ru)e la 'oarte En '?runtaiele p?'En-tului$ Cel care co*ora En peBtera )a era purtat Entr-o c?l?torie iniDiatic? de natur? e:tatic? En care i )e 9?ceau re>elaDii )upranaturale$ CreBtini)'ul a inter6i) ace)te practici. de-o )tr?lucire or*itoare. En-eri. En>?D?'Entul pu*lic nu cuprindea aproape ni'ic altce>a decEt artele de'onice. ci drept delir paranoic$ Ro'anul )e *i9ocali6ea6?: pe de o parte. pentru )panioli+: <onte)ino) En)uBi. En 9aD? Ei apare un Fpalat. porunci)e )? 9ie 6idit? cu >ar Bi ci'ent a*ia cu un )ecol En ur'?F$ Enc4i)e nu cu 9oarte 'ult ti'p En ur'? (cea din Toledo prin ordinul lui Huan <artine6 Guijarro. prin a )e de6ilu6iona.I-lea cu toate idealurile rena)centi)te$ E ade>?rat. ci p)i4olo-i6at?: 9icDiunile ei nu )Ent tratate drept apariDii de'onice. ador'it. a doua carte din tratatul )?u Disquisiciones M+gicas. )crie p?rintele ie6uit <artin del Rio m La magia demoniaca. dar paralele$ Spre 9inal. cu' )e EntE'pl? la )9ErBitul )ecolului al G. tre6indu-)e din ne*unie$ 5roce)ul de6a'?-irii *aroce a lui Don auijote )e declanBea6? Entr-o )cen? crucial? din partea a doua a ro'anului: >i)ul din peBterea din <onte)ino)$ E)te 'o'entul En care. pentru ani *uni. 'i-au ar?tat o -rot? 9oarte adEnc?. cu' ar 9i incu*aDia En >ederea o*Dinerii unor >i)e pro9etice$ Cea 'ai cuno)cut? era peBtera lui Trop4onio). 'onBtri Encep )? 9ie >?6uDi ca proiecDii ale 'inDii per)onajului$ Ceea ce )-a EntE'plat En 9ilo)o9ia epocii )e repet? Bi la ni>elul lu'ilor 9icDionale: pr?*uBirea 'eta9i6icii Bi p)i4olo-i6area per)pecti>ei$ Scriitorul Bi cititorul )e de)olidari6ea6? de per)onajul care continu? )? pri>ea)c? Ideile En ter'enii con)i)tenDei ontolo-ice$ Lu'ea ca>alere)c?. dup? care e)te tra) a9ar?. la Nur)ia )au la . ar4iepi)cop al oraBului din /18+. arta in>oc?rii dia>olilor$ Xcoli de -oeDie au continuat En)? )? 9uncDione6e En tradiDia ocult?. 9iindc? nu o 'erit?. di)cur)urile lor Encep )? inter9ere6e: )cutierul )e 'olip)eBte de ideali)'ul )t?pEnului )?u. 'ai dulci Bi 'ai de)9?t?toare pajiBti pe care o poate 9?uri 9irea Bi-o poate 6?'i)li cea 'ai i)cu)it? Enc4ipuire o'enea)c?$ <? 9recai la oc4i.rena)centi)t?. a)t?6i 'a'? a *unelor arte. En Spania$ FCiti' c? En Spania. con)iderate -uri de intrare )pre lu'ea cealalt?. ca>alerul Durandarte Bi do'niDa )a . pe cEnd locuia' eu acolo. Don auijote 1 ridic? *la'ul ideolo-ic pu) a)upra peBterii din <onte)ino). a9lEndu-)e Dara Entr-o 'are 'i6erie Bi neBtiinD? a c?rDilor *une.i)i-nano. dia>oli. >itea6ule ca>aler Don auijote de La <anc4a. '? tre6ii dintr-En)ul Bi '? >?6ui En 'ijlocul celei 'ai 9ru'oa)e. Bi la Toledo Bi Sala'anca.

ci cu o >i6iune oniric? ec4i>alent? >i6iunii )ale p)i4otice$ 5En? acu'. Endoiala lui Se-i)'undo ia naBtere atunci cEnd tre*uie )?-Bi e:plice coe:i)tenDa a dou? >i6iuni Freali)teF ce au o e-al? )oliditate )en6orial?. acel )olo'onar din Dara Iranciei. au aceeaBi con)i)tenD?$ La 9el cu Se-i)'undo adu) En palat. c?l?toria durea6? trei 6ile. 9?r? ri)cul de a )e anula reciproc. cele dou? repre6ent?ri pot coe:i)ta En paralel. >or*ele cu ro)t pe care le )punea' En )inea 'ea E'i ar?tar? c? tot eu )Ent cel ce era' atunci acolo. Ca>alerii )Ent DinuDi pri6onieri En lu'ea )u*teran? de c?tre o >raj? a lui <erlin. ci principiul pl?cerii 9anta)'atice$ En antiepopeea ca>alerea)c? a lui Cer>ante). Don auijote )e con9runt? nu cu o >i6iune calitati> di9erit? de a )a proprie (cu' e)te >i6iunea lui Sanc4o+. dEndu-Bi propria Ente'eiere. lu'ea de jo) e)te atEt un iad. ca>alerul prelucra 'aterialul 9anta)'atic re9ulat doar prin )tructurile ne*uniei% En -rota F>r?jit?F el El acce)ea6? prin )tructurile >i)ului$ A'Endou?. En peBtera lui <onte)ino).raja care Dine toat? acea)t? lu'e departe de lu'ina 6ilei nu e)te altce>a decEt cen6ura i'pu)? i'a-inaDiei de c?tre -Endirea teolo-ic?. p)i4o6a paranoic? a lui Don auijote r?'Ene )in-ura cale de iniDiere (pentru prota-oni)t. cEt Bi o ilu6ie (Bi a' ar?tat cu' cele dou? 9or'e de depreciere )e )uprapuneau En epoc? En ideea c? >i)ele )Ent ilu6ii tri'i)e de dia>oli pentru a-i atra-e pe oa'eni En p?cat+$ Don auijote e)te En)? i'un la a'Endou? 9or'ele de culpa*i-li6are$ 5entru el. Don auijote de)coper? En lu'ea oniric? aceleaBi repere de certi9icare ale realit?Dii cu cele pe care le 9olo)ea En lu'ea p)i4otic?: FE'i du)ei 'Ena la cap Bi la piept pentru a '? EncredinDa dac? eu era' acela care )t?' acolo )au >reo n?luc? a'?-itoare care-'i lua)e c4ipul% dar atin-erea.4?l?dui' prin a)te pu)tiet?Di )olo'onite. Dinutul lui <onte)ino) nu e)te in9ernal.atjocorit? de cei din jur. unde nu do'neBte principiul 9ru)trant al realit?Dii. de)coper? el. )u* e-ida >i)ului. ci o >edenie >i6ionar? (revela*ia)# El e)te ca>alerul aBteptat capa*il )? re9ac? 'iticul descensus ad inferos pentru a eli*era 9i-urile Dinute pri6oniere aici$ Intr-o lu'e care nu 'ai crede En 9ante6ie. En 'od in>er) )i'etric. cu' e)te cea a lui Dante+ Entr-o di'en)iune p)i4ic? pierdut?. ca Bi cel ce )Ent aici acu'aF.din ciclul art4urian. pe cEt pentru )cutierul )?u erau niBte 'ori de >Ent$ Di9erite prin principiul lor )tructurant (al pl?cerii vs# al realit?Dii+. pentru ca En 9inalul ro'anului )? EBi recapete FluciditateaF. ca Bi En ca6ul te'niDei lui Se-i)'undo. ci9r? caracteri)tic? incur)iunilor En lu'ea celealt?. 9apt )u-e)ti> pentru reacDiile contradictorii de 9a)cinaDie Bi tea'? ale oa'enilor 9aD? de 9anta)'ele 'a-ice$ . Ei e)te pre6entat? o alt? realitate (cea din palat+ de e-al? con)i)tenD? cu cea din turn$ In 'od )i'ilar. ca )? dai de Btire lu'ii ce cuprinde Bi Enc4ide Entr-En)a adEnc? peBter? En care ai intrat. aBtept?' )? te >ede'. ce per)oni9ic? aici 9ante6ia nocturn?$ TradiDia )pune c? *?trEnul EnDelept era 9iu al dia>olului (F<erlin. pe de o parte. nadirul a>enturii eroului. el EBi in>e)tea 4alucinaDiile cu o con)i)tenD? ontolo-ic? co'plet?$ 5rincipiul de or-ani6are a lu'ii En ter'enii >i6iunii ca>alereBti 9uncDiona coerent. peBtera lui <onte)ino) repre6int? punctul cel 'ai de jo). )i'Direa. nedu'erirea lui Don auijote apare cEnd e)te pu) En )ituaDia de a con9runta dou? >i6iuni F9anta)'aticeF de aceeaBi coerenD?$ . core)pun6End co*orErilor lui =li)e Bi a lui Enea En Cade)$ De)cinderea En >i)are are En)? e9ectul neBteptat de a-l tre6i pe ulti'ul o' capa*il )? )e conecte6e la 'aterialul 9eeric re9ulat$ Din ace)t 'o'ent. Don auijote EBi tr?i)e ne*unia ca pe o realitate deplin?$ Din interiorul delirului. re)pecti> Sanc4o+ nu ie) din interiorul lor$ AceeaBi 8 coerenD? a realit?Dii 9uncDiona Bi pentru Se-i)'undo Enainte de a 9i adu) En palat. de cealalt?$ De aceea. adic? )? )e reinte-re6e En >i6iunea de)pre lu'e a celor din jurul )?u$ IniDierea proce)ului de tre6ire )e datorea6? unui Boc a)e'?n?tor celui tr?it de Se-i)'undo$ 5En? acu'. 'arele 'a. pentru cei de a9ar?. care pEn? acu' )e )cu9unda tot 'ai adEnc En delir. Don auijote. nu'it? peBtera lui <onte)ino)% i)pra>? p?)trat? pentru a 9i )?>ErBit? nu'ai de ne*iruita-Di ini'? Bi de neEntrecutu-Di curajF$ Si'*oli)tica Entre-ii a>enturi e)te e:traordinar?$ SpaDiul )cu9undat al peBterii. iar cele tr?ite aici nu )Ent un >i) deBert (somnium). de)pre care )e )pune c-ar 9i 9eciorul necuratuluiF+. cEt? >re'e pro'otorii lor (Don auijote. pare a re>eni in)e)i6a*il )pre )upra9aD?. ci paradi)iac. Bi de / -Endirea raDionali)t?. a)t9el EncEt pentru ca>alerul Enc4ipuit cutare 9or'e erau cu tot atEta certitudine niBte uriaBi. )Ent e-al de Endrept?Dite. ne*unia lui )in-ur? e)te capa*il? a re-?)i dru'ul Enapoi la inconBtientul 'a-ic$ . prinDul nea>End pro*le'e En a di)tin-e lu'ea En care tr?ieBte (te'niDa+ de e>entualele lu'i >i)ate (En >i)ele ce Ei pot 9i ipotetic atri*uite ca oric?rui o'+$ 5ro*le'a lui Se-i)'undo apare doar atunci cEnd. e)te un corelati> al inconBtientului colecti>$ Aici )e a9l? En-ropate 9i-urile ce alc?tuiau 'aterialul 'a-ic al ro'anelor ca>alereBti.

Traducere.ucureBti. !01% Oarl Al9red . !!&% 54ilippe Arie). 9anta)ticul nu 'ai pot 9i luate drept realit?Di nici '?car En interiorul 9icDiunii ro'aneBti. ro'anele ca>alereBti ie) din 'od? Bi aproape Encetea6? )crierea Bi editarea lor$ <a-ia. Ed$ 5oliro'. !8!% Hean Delu'eau. Istorie nocturn+# O interpretare a sa(atului. Calderon Bi toDi 'arii )criitorii *aroci. !!&% Ser-io . A$ Colin. !0#% Arturo Iarinelli. ?isul si 0mp+r+*ia.ucureBti.% E'ilio 7ro6co. IaBi. Ed$ Ne'ira.a4ia . !!1% DinKo C>itano>ic (ed$+. 5o)t9aD? de Sorin Anto4i. "ros )i magie 0n 5ena)tere# G@S@. 9eericul. !!8% <$ Carri). 5ari).ucureBti.lanca. ro'anul EndreptEndu-)e Encet.arcelona. Traducere de Dan 5etre)cu. Medioevo 1 5enacimiento# "studios e investigaciones. La 5enaissance dans la pensee %istorique. !!0% Ro*ert ! <uc4e'*led (ed$+. 5e(eldes.lu4er. perceput? ca o Fde)>r?jireF (desenc%antemenf) a lu'ii.&% E'ilio 7ro6co Dia6. . 5enacimiento 1 -arroco.. Edicione) 5enin)ula. Editorial Critica. . dar )i-ur. L<2rt religieu' de la fin du Mo1en Tge en !rance. oLs. )pre 9or'ula reali)t?$ Cer>ante) )urprinde acea)t? luare de conBtiinD? de )ine. . Gredo). pre9aD? Bi note de <?ria Carpo>. pentru Du'ne6eu. cu' e)te pentru Sanc4o. Ed$ <eridiane. . ca o tre6ire din ne*unia in-enu? a )ecolelor anterioare$ Senti'entul c? uni>er)ul e)te o aparenD?.Nu EntE'pl?tor. !0#% loan 5etru Culianu. !88% HacLue) Le Go99. ca>alereBti paranoice Bi a >i6iunii 9eerice onirice 9ace ce cele dou? >i6iuni )? )e )u*'ine6e reciproc$ Xocul repre6ent?rilor deter'in? En Don auijote un colap) al certitudinii e:i)tenDiale.).ucureBti. "l espiritu del -arroco. !0 % Carlo Gin6*ur-. . En ti'p ce )cutierul pri>eBte 9aptele din a9ar?. !00% Santia-o Se*a)tiAn. Imaginarul medieval# E)euri. o'ul european al )ecolului al G. li(ertinos 1 ortodo'os en el -arroco. 5a3ot. re)pecti> !!0% Guiller'o Dia6-5laja. )t?pEne. !"/% Ho)e Antonio <ara>all.ucureBti. Magia si vr+Bitoria 0n "uropa din "vul Mediu p0n+ ast+zi. !. . de6ilu6iile (desenganos) lui Se-i)'undo )i a lui Don auijote au con)ecinDe )i'ilare: de6ontolo-i6area lu'ii$ 7 dat? cu Cer>ante). prudent.ertelli. c? e:i)tenDa e)te un >i). &+catul )i frica# ulpa(ilitatea 0n Occident (secolele RIII$R?I./% 7>idiu <oceanu. din care ne aBteapt? 'area deBteptare. 3eneca en "spana desde el siglo RIII %asta el siglo R?II. !!. .ou6a Al>are6. Cu o po)t9aD? de . duce la )u*iecti>i6area >i6iunii a)upra lu'ii$ Satani6at?. 5ari). &igs. =ni>er)idad de Granada. Ed$ Anti'. Tauru). )t?pEne. )cenariile 'eta9i6ice care e:plicau lu'ea Bi Ei d?deau o Ente'eiere ontolo-ic? )Ent pri>ite cu )u)piciune$ De6a'?-it. >oi$ I$ ?remea giganţilor. !. <adrid.erenjeli. <adrid. >oi$ II$ Moartea s+l(atic+. E'ile <Ale. Wars ><Witc%es# T%e 5iddles of ulture. ontrarreforma 1 -arroco# Lecturas iconogrdficas e . >?6Endu-Bi )t?pEnul dEnd a)alt unei 'ori de >Ent. tratea6? a>entura drept Fapocri9?F. IaBi. >oi$ I. Editorial Gredo). !!/. !/&% Eu-enio Garin. 3ino-Di En 9ire. Traducere de <i4ai =n-urean Bi Li>iu 5apuc. Iratelli . !.ocea Editori. 5re9aD? de <ircea Eliade. Bi-n nu'ele cin)tei Lu'in?Diei Tale Entoarce-te la judecata cu'p?nit? Bi nu 'ai da cre6are ?)tor n?luciri ce Di-au )crEntit 'inDile Bi Di le-au Entor) pe do)F$ Dar pentru Don auijote nu e)te la 9el de uBor a decide ce a 9o)t n?lucire Bi ce a 9o)t realitate. c? >iaDa e)te o repre6entaDie. Con)ejo Superior de In>e)ti-acione) Cienti9ica). Traducere Bi note de Andrei Nicule)cu. 5o)t9aD? de Ale:andru-Ilorin 5laton. Ed$ <eridiane. Traducere de <i4ai A>?danei.atti)ti. . La vita e un sogno (" >oi$+. !!. Sala'anca. 'i)tica. 'orti9icat?. Cuaderno) del Sur. traducere Bi note de <arina R?dule)cu. ! 8% Jallace O$ Ier-u)on. <adrid. Traducere de In-rid Ilinca Bi Cora C4iriac% >oi$ II. Cluj. Cide Ca'ete . 9iindc?. care >a duce En 9inal la Ftre6ireaF lui$ DeBi in>er) )i'etrice.arcelona. Ho)e Loui) . naratorul a>enturilor lui Don auijote. Editorial Ariei. <adrid. "l sueno 1 su representacion en el -arroco espanol. "studios so(re el -arroco. Torino. ontolo-ia )e )cu9und? En p)i4olo-ie$ -i(liografie critic+ orientativ+.aleriu G4er-4el. Omul 0n fa*a mor*ii. Traducere din 9rance6? de <?ria Bi Ce6ar I>?ne)cu. !! % Ide'.% Cel'ut Cat69eld. Sanc4o EBi apo)tro9ea6? ca>alerul: FA'an. Ana3a. ca>alerul pri>eBte din interiorul ne*uniei )ale. >?6Endu-)e En lupt? cu un uriaB$ Toc'ai e-ala Ente'eiere )u*iecti>? a >i6iunii )ale .arcelona. Ed$ <eridiane. Manierismo 1 -arroco. Catedra. La cultura del -arroco# 2n+lisis de una estructura %istorica. . Introduccion al -arroco (C >oi$+. Ed$ Cu'anita). Ha)terea &urgatoriului (" >oi$+. Ed$ 5oliro'. <adrid. depreciat?. Gla)-oW..II-lea Encepe )? EBi decon)pire idealurile drept proiecDii )u*iecti>e$ Dup? pu*licarea lui Don auijote. 5eligiosidad contrarreformista 1 cultura sim(olica del -arroco. l?)End En )ea'a FprudenDeiF (de)i-ur *aroce+ a cititorului )? decid? dac? e)te )au nu la 9el de real? ca toate celelalte p?Danii ale prota-oni)tului$ De a)e'enea. !!8% Eu-enio .

e)te.illari (ed$+. !0/% Ro)ario . Ant4ropo). )cenariul narati> al 'iturilor. ci EBi tran)pune intuiDiile Entr-un cod 'eta9i6ic$ I'a-i)tica 'a-ic?. ea e)te o e:pre)ie a )inelui pri'iti>. Alian6a Editorial. <adrid. Hun. reli-ii Bi opere de art?.iconologicas. ce per'ite un nou Enceput. )i'*oli6ea6? e'er-enDa )piritului din 'aterie. Editorial del Co'*re. prin p?duri pline de pri'ejdii. ce )e EnalD? din ape )au din 4ao). dup? p)i4olo-ia analitic?. 9i-ura copilului apare En !aust de nu 'ai puDin de cinci ori.IN NN !2/3T I'a-inea lu'inoa)? a unui copil di>in.de e:perienD? e:e'plar? pentru Entrea-a u'anitate$ ConBtient de di'en)iunea p)i4olo-ic? a celor narate. En e>oluDia )a p)i4olo-ic?. Bi. cea a lui Xte9an Au-u)tin DoinaB. pe care o'ul. En c?utarea ne'uririi. En Metamorfoze )i sim(oluri ale Li(0doului (5ari). !0"+ ridic? o 4art? )i'*olic? a )u9letului creatorului )?u$ A>enturile prota-oni)tului tran)criu e'patetic 'iBc?rile interioare ale lui Goet4e. *arca e)te En-4iDit? de 'arele Barpe )au de un dra-on ac>atic. al epopeilor.arcelona. alc4i'ic? Bi 4er'etic?. )i'*oli6at? printr-o nunt? alc4i'ic?$ Dup? C$ G$ Hun-. ca 6eu$ Recurent? En 'ituri. En care eul )e EntElneBte cu du*lii )?i. Ed$ =ni>er). a p?rDilor anta-oni)te ale aparatului p)i4ic (eul Bi anima. En )i'*oluri e)oterice. prin " Dinuturi pu)tii Bi nee:plorate. 'ito-ra9ul )au )criitorul care i'a-inea6? -ene6a lu'ii Bi a u'anit?Dii )e tran)pune En cele 'ai >ec4i i'a-ini Bi intuiDii pe care le are de)pre propria )a naBtere$ Copilul di>in e)te Bi un )i'*ol al )inelui teleolo-ic. EntE'pl?rile doctorului de>enit 'a. !!"% Jerner Jei)*ac4. un )i'*ol al )inelui$ Ii-ura copilului )e a9l? la cele dou? e:tre'it?Di ale liniei de e>oluDie p)i4olo-ic? a indi>idului u'an$ La Enceput. Goet4e nu utili6ea6? totuBi un li'*aj Bi un cod )i'*olic p)i4olo-ic. al *a)'elor Bi al operelor literare care En9?DiBea6? o questa ur'ea6? ale-oric linia indi>iduaDiei u'ane$ A>enturile eroului pornit pe oceane 9urtunoa)e.codi9ic?.identi9ic? tiparul ar4etipal al re-?)irii de )ine En c?l?toria 'itic? a eroului pe ocean. El tran)port? En pEntecele )?u. En unele le-ende a'erindiene. "l %om(re (arroco. Bi de 9iecare dat? ea e:pri'? o alt? con9i-uraDie interioar?$ "" 5ri'a apariDie e)te cea a copilului n?)cut din relaDia adulter? a lui Iau)t cu <ar-areta Bi el )i'*oli6ea6? o conjuncDie nereuBit?$ Iau)t o >ede pentru pri'a oar? pe tEn?ra 9at? Entr-o o-lind? . E$S$5$L$A$. !". Descartes# Del %ermetismo a la naeva ciencia. Edition) <ontai-ne. care pare a-Bi 9i -?)it En per)onaj o o-lind? de pro9un6i'e. conceptele 9ilo)o9ice 9olo)ite de )criitorul de la Jei'ar )Ent corelati>ii o*iecti>i ai unor 'o'ente Bi entit?Di interioare$ 5oe'ul pare a 9i o uriaB? proiecDie co)'ic? a )u9letului lui Goet4e$ En ace)t coddded interpretare. !1"$ C75IL=L DI. care apare En 'ituri. . Entr-o *arc? )au un *utoi. ce tre*uie)c adu)e la lu'in?. ce '?nEnc? )oarele la apu). )Ent cel 'ai ade)ea i'a-inate e'patetic de arti)t En 9uncDie de repre6ent?rile intuiti>e ale unei co*orEri En inconBtient. la cap?tul c?l?toriei. pe alocuri. ridicat? de ace)ta la ran. !//. )? )e na)c? a doua oara. care duc la o reaBe6are a -eo-ra9iei )ale p)i4ice. a>entura de autocunoaBtere a )criitorului. Bi El arunc? a9ar? la r?)?rit$ 5e ace)t dru' )olar )u*teran. En literatur? )au En >i)uri.la-a. naBterea indi>idului dotat cu conBtiinD?$ . indi>idul nu e)te p?r?)it niciodat? de no)tal-ia )t?rii de totalitate. o nou? ieBire En e:i)tenD?$ Dar ade>?rata re-?)ire de )ine e)te cea En care indi>idul reuBeBte )? reinte-re6e Entr-un tot co'ponentele )cindate ale per)onalit?Dii )ale$ Sinele 'atur. a c?rui aparat p)i4ic )e a9l? Bi el En )tare e'*rionar?$ Copilul ori-inar. la o condiDie )uperioar? celei 'uritoare$ Re>eriile de re-re)ie la )Enul 'atern a)cund o dorinD? )i'*olic? de tran)cendere a )ituaDiei actuale Bi de renaBtere interioar?$ De 9iecare dat? cEnd indi>idul are intuiDia unor tran)9or'?ri i'portante. al 9?tului din 9a6a intrauterin?. poe'ul !aust (utili6e6 En pri'ul rEnd traducerea lui Lucian . <adrid. pe care o re)i'te ca pe un paradi) pierdut$ Re-re)ia la )en6aDia de 9u6iune iniDial? e)te Entotdeauna un prilej de reconectare la )ur)ele >itale ale 9iinDei de adEnci'e.oluntar )au in>oluntar. Alian6a Editorial. 9i-ura copilului di>in e)te pri'it? ca un m1sterium tremendum. !0 % Sal>io Turro. E)pa)a-Calpe.+. din care iradia6? puterea )inelui reEntre-it$ Ca toate 'arile opere de proiecDie 9anta)tic?. care ie)e din pEntecul 'atern al p?'Entului )au din oul co)'ic. eroul )u9er? Bi el o -e)taDie care Ei per'ite. de o pro'i)iune de tran)9or'are Bi de E'plinire. En >i)uri Ei apare i'a-inea o'ului care )e naBte Enc? o dat?. persana Bi u'*ra+. )inele teleolo-ic poate 9i o*Dinut printr-o conjuncDie a conBtiinDei Bi a inconBtientului. Enc?rcat? de o )e'ni9icaDie tran)cendent?. Encearc? )?-l re9ac? la un ni>el )uperior$ DeBi indi>iduaDia e)te un proce) ce pre)upune )epararea En co'ponente 9uncDionale a )inelui ori-inar. "l -arroco# 2rte de la ontrarreforma. cu per)onalit?Dile )ale necuno)cute. <adrid.

a>entura <ar-aretei ur'ea6? un tra)eu p)i4olo-ic re-re)i>. )e arat? pe )ine ca o credincioa)? creBtin? 9idel? *i)ericii$ 5ietatea 9etei core)punde condiDiei de doctor erudit a lui Iau)t: pEn? nu de'ult. En el Entre6?rindu-)e ale-oric i'a-inea unui )9Ent-'ilitar$ Duelul dintre . prota-oni)tul 9u)e)e Entr-atEt de inten) dedicat lu'inilor raDiunii Bi Entr-atEt de )t?pEnit de -Endirea intelecti>?. al pro-creaDiei 9?r? )e:ualitate. de Entoarcere la etape re>olute ale unei 'aturi6?ri ce a pre)upu) )u*li'?ri )ucce)i>e$ 5er)onajele care Encearc? )? oprea)c? Fdec?dereaF <ar-aretei )i'*oli6ea6? cen6urile ce E'piedic? re-re)ia$ 5ri'ul dintre ace)tea e)te . per)onalitatea 9e'inin? inconBtient?. care le procur? Endr?-o)tiDilor un dro. FBarpeleF. unde ar 9i con)9inDit o iu*ire le-iti'? Bi ca)t?$ =r'End calea lui <e9i)to. um(ra# <ar-areta Bi <e9i)to Entruc4ipea6? cele dou? F)u9leteF contradictorii ale lui Iau)t. Fpo)edatF de <e9i)to. lu'inoa)?. orientate )pre o idee tran)cendent?. cea a)cendent?. <ar-areta )e pune )u* )e'nul nunDii ca)te.'a-ic? din *uc?t?ria >r?jitoarelor. tre*uie En9runtate Bi En>in)e pentru ca prota-oniBtii )? poat? continua co*orErea En )ine$ Al doilea per)onaj care )e opune c?derii <ar-aretei e)te 'a'a ei$ En codul reali)t de lectur?. cele dou? tendinDe ce Bi-l di)put? pe erou. En codul p)i4olo-ic de lectur?.End din ca6anul cu decoct de 4ipo'an?. ap?r? onoarea Bi ca)titatea 9etei. per)oni9icate de <e9i)to. Iau)t Ei cuprinde pe a'Endoi$ Iar dac? <e9i)to repre6int? du*lul )?u de'onic. 9iindc?. la 9el cu imago$ul 9ratelui. Iau)t nu nu'ai c? nu >a ur'a calea a)cendent? indicat? de 9at? (cu' )e EnEE'pl? cu Dante condu) de .pentru a o ador'i pe 'a'?$ Dro-ul )e >a do>edi o otra>?. "# unei de6in>e)tiri a li*idoului )?u din o*iectele )pirituale ale credinDei Bi unei rein>e)tiri En in)tincte )e:uale$ 7 )erie de )cene )i'*olice punctea6? re-re)ia parcur)? de 9i-ura <ar-aretei )u* in9luenDa 9i-urii dia>olului$ Iau)t Ei o9er? 9etei dou? cutii cu *ijuterii. 9ratele e)te un -arant al *unului renu'e Bi al ca)tit?Dii 9etei. )i-ilat? En conceptul i'aculatei concepDii$ Ace)t 'odel de iu*ire )u*li'at? e)te En)? F)tin)F la )9atul lui <e9i)to. rolul dia>olului e)te de a i)piti eul an-elic din )tarea lui a)e:uat-)piritual? Entr-o )tare )e:uali6at-trupea)c?$ Dec?derea <ar-aretei re9lect? de)tinul ada'ic al lui Iau)t. ei ajun. in)tru'ent 'antie. pe un tra)eu re-re)i> ce El >a aduce En c4iar patul En care a 9o)t conceput. calea Ei e)te *arat? de o 9i-ur? a-re)i>?. FEn-erulF. Entr-o di)put? En care Iau)t 9ace o pro9e)iune de credinD? de tip pantei)t. En care )u)ul )e E'*in? cu jo)ul Bi *inele cu r?ul. tene*roa)?$ 5er)onaj 4er'etic. ci o >a atra-e Bi pe acea)ta En lu'ea carnalit?Dii Bi a p?catului. de Laio)$ Imago$777 tat?lui. la 9el cu 9ratele.II. En relaDia celor doi Endr?-o)tiDi. F)piritul r?uF. En 'od )i'ilar. EncEt pEn? Bi idealul )?u 9e'inin 9u)e)e )u*li'at de la ni>elul carnal al ero)ului la cel )piritual al lui agape# <ar-areta e)te aBadar o i'a-ine )u*li'at? a animei lui Iau)t. care. <ar-areta. 'a'a "1 tri'ite la o 9i-ur? tutelar? )uperioar? ar4an-4elului. al i'a-inii ei )ociale. al persanei de Fdoa'n?F ce core)punde persanei de ca>aler$ Nu'ele .eatrice+. pe care Iau)t. la 9el cu' <e9i)to per)oni9ic? )i el o alt? per)onalitate inconBtient? a prota-oni)tului. la cea a Iecioarei <?ria$ Ru-Endu-)e la icoana <aicii Do'nului cu pruncul. <arta$ =r'End calea <ar-aretei. a Fador'iF o cen6ur? e)te totuna cu a o . )e'n c? intere)ul 9etei )e recentrea6? a)upra ei En)eBi$ In ter'eni creBtini. 9ratele 9etei. a doua cutie e)te p?)trat?. patronat? de <olo4. iar idila eBuat? dintre cei doi )i'*oli6ea6? eBecul credinDei pure En a-i o9eri eroului 'Entuirea$ 5ornit pe calea tene*roa)? a )i'Durilor Bi a dorinDelor re9ulate.Entr-un pat de *ordel. pe care o proiectea6? a)upra <ar-aretei. procurate de dia>ol$ Dac? pri'a cutie e)te d?ruit? de tEn?r? *i)ericii. )e:uali6at. Bi En el )e aprind dorinDele erotice$ C4ipul 9e'eii care Ei apare En o-lind? per)oni9ic? idealul )?u de 9e'eie tre6it la >iaD? din criptele propriului )u9let$ 7-linda. cei doi Endr?-o)tiDi ar 9i ajun) En 9aDa altarului. 'a'a. coruperea 9etei core)punde aBadar unei de)u*li'?ri a ani'ei an-elice a prota-oni)tului.alentin tri'ite En)? Bi la patronul nupDiilor le-iuite (Goet4e para9rea6? c4iar cele*ra *alad? a lui S4aKe)peare+. En codul 'eta9i6ic de lectur?. 9or'a acea)ta de e-oi)' )t? )u* )e'nul lui <a'ona. de'onul l?co'iei (avaritid)# A doua )cen? e)te EntE'irea celor doi En ca)a unei codoaBe. ca )e'n c? ea )e a9l? Enc? )u* do'inaDia unei atitudini altrui)te.I-G. Ei per'ite lui Iau)t )?-Bi >i6uali6e6e anima. <ar-areta e)te du*lul )?u an-elic. Iau)t e)te >r?jit. pactul 9?cut de ace)ta cu tene*rele$ En lectur? p)i4o-ar4etipal?. atunci cEnd 7edip )e Entoarce la T4e*a. unde )e cele*rea6? iu*irea lu*ric?. unde 9u)e)e du) de <e9i)to pentru a 9i reEntinerit$ . al c?rui *raD e)te condu) de <e9i)to$ El ucide En duel$ En protocolul onoarei din )ecolele G. ie)e de )u* protecDia unui ar4an-4el p?6itor.alentin. de'onul de)9rEului (lu'uria)# La 9el cu 7edip.alentin.alentin Bi Iau)t. re>itali6at. r?)toarn? re6ultatul En9runt?rii ar4etipale dintre S9Entul G4eor-4e Bi *alaur$ 5rin 'oartea lui . Bi cea de)cendent?.

de9init? de teolo-ia creBtin? drept p?cat al "/ de)9rEn?rii$ Cu 'oartea <ar-aretei. En Iau)t )e )tin-e co'plet lumina (i )e ocultea6? du*lul an-elic+ Bi eroul )e )cu9und? En um(r+ (e)te luat En po)e)ie de du*lul de'onic+$ DeBi eBuat?. 'ani9e)tare a 'Eniei 6eilor i-noraDi )au a 'orDilor ner?6*unaDi. a tr?it Entr-o in9laDie 'on)truoa)? a intelectului. )e poate )pune c? Goet4e intuieBte 'area le-e p)i4olo-ic? con9or' c?reia E'plinirea nu poate 9i o*Dinut? prin i-norarea Bi e:cluderea inconBtientului. 6eu al adEncurilor )t?pEn pe)te 'orDi Bi pe)te *o-?Diile )u*terane. e)te Enlocuit? En !aust II de o e:perienD? recuperatoare 4er'etic?. Entr-o puri9icare )pectaculoa)?$ Re-e al carna>alului. doctorul erudit. prin derularea 9?r? li'ite a li*idoului repri'at. de a'intirile culpa*ile le-ate de idilele )ale din tinereDe$ Re>olta titanic? din !aust I.di)tru-e$ La 9el cu <ar-areta. ceea ce Ei >a atra-e Ente'niDarea Bi conda'narea la 'oarte$ 7'orErea pruncului )u-erea6? c? uniunea dintre eul 9au)tic Bi eul an-elic nu d? rod.alul Satanei. En 6ilele de carna>al ordinea din ti'pul anului 9ace loc 4ao)ului. care l-a rupt de )ur)ele >itale ale propriului inconBtient$ Re9ulat.rocKen core)punde 'eandrelor inconBtientului re9ulat al prota-oni)tului.alpur-i). iu*irea dintre Iau)t Bi <ar-areta cul'inea6? En Noaptea . En ter'eni jun-ieni. En iu*irea lor triu'9? 'odelul contrar celui al i'aculatei concepDii. )paDiu al ordinii Bi al lu'inii. *e6'etice Bi teri9iante$ Epi)odul repre6int? punctul cel 'ai de jo) al a>enturii lui Iau)t. lu'ea de la )upra9aD? )e a9l? Entr-o )tare de di)oluDie Bi Entunecare. inconBtientul a )9ErBit prin a i6*ucni de>a)tator la )upra9aD?. Bi 7edip tre*uia )? En9runte Bi )? Enl?ture imago$u7 'atern. unde de>ine con)ilierul E'p?ratului$ Dac? )a*atul de pe 'untele . ce "8 )u-erea6? 'iBc?rile tectonice din Iau)t Bi. el EBi cele*rea6? iu*irea la )a*atul or-ia)tic al >r?jitoarelor. e:perienDa cata*atic? a lui Iau)t )e do>edeBte En)? o etap? nece)ar? En econo'ia total? a 'Entuirii$ En acord cu concepDia )a de natur? 4er'etic?. dar nici a)upra lui Goet4e En)uBi. Entr-o Entoarcere )i'*olic? En illo tempore. nu En ulti'ul rEnd. 'a)c? ce . pentru a do*Endi apoteo6a. iu*irea 9?r? rod. ce re9lect? luarea En po)e)ie a conBtiinDei lui Iau)t de c?tre per)onalitatea 'e9i)to9elic? i6*ucnit? En el din adEncuri$ La 9el cu cet?Dile antice (precu' Te*a lui 7edip+ cuprin)e de miasma. palatul. rod al dra-o)tei de'onice dintre Iau)t Bi <ar-areta$ Cu' iu*irea dintre ei nu a e>oluat En )en) a)cendent. prin )crierea poe'ului. Bi anu'e )e:ualitatea 9?r? procreaDie. precu' Dante de . <ar-areta El ucide. nu >a 'ai e:ercita o o*)e)ie 'ale9ic? nici a)upra eroului. Iau)t e)te cel care EBi atra-e iu*ita pe calea de)cendent? ce duce En Iadul inconBtientului. ci )t? 'ereu )u* )e'nul *la'ului 'oral Bi al conBtiinDei >ino>ate. En care litur-4ia )acr? a c?)?toriei )e o9icia6? pe do).eatrice. En >ederea de6a-re-?rii )tructurilor )ociale Bi 'entale anc4ilo6ate Bi a reEnte'eierii )ociet?Dii$ Decorurile Bi '?Btile ce iau parte la corte-iile paradei )u-erea6? condiDia deri6orie Bi arti9icial? a lu'ii raDionale a lui Iau)t$ En 9inal. ar4etipal >or*ind. <arele `ap Ne-ru$ . En 9aDa lui Du'ne6eu$ 5e calea lui <e9i)to. c? Iau)t nu EBi poate -?)i E'plinirea prin credinDa pur?$ Di'potri>?. pentru a atin-e lu'ina el tre*uie )? parcur-? tene*rele. e)te. un corelati> al conBtiinDei )ale$ 7r. ce 9ace corp co'un cu 9a6a de Stur'er a lui Goet4e. per)oni9icat En ca6ul )?u de 9i-ura a'eninD?toare a S9in:ului$ TrecEnd de 9i-urile ce E'piedic? de)cinderea En adEncuri. ci doar prin recuperarea Bi a)u'area ace)tuia$ Iau)t. En loc )? 9ie con>ertit de <ar-areta. eroul tre*uie )? 9ac? EntEi o co*orEre En in9ern$ 5?catul apare ca o tr?ire nece)ar? 'aturi6?rii )pirituale: pentru a ajun-e )u) o'ul tre*uie )? cunoa)c? jo)ul. cu tot corte-iul )?u de i'a-ini 9anta)tice.alpur-iei$ Dac? )-ar 9i l?)at condu) de dorinDele <ar-aretei. )u)Dinut? de poetica neocla)ic? E'*r?DiBat? de )criitor$ Entor) din noaptea de . Iau)t )e di)tri*uie pe )ine En rolul lui 5lutu). Goet4e con)ider? c?. ca)telul e)te )i el *Entuit de 'oli'e Bi re>olte. Iau)t e)te du) En 6*or la ca)telul i'perial. 'o'ent En care eroul atin-e nadirul tene*relor eli*erate din el En)uBi$ La cap?tul ace)tei re-re)ii )i'*olice e'er-e pri'a 9i-ur? a copilului. Iau)t ar 9i ajun) la nunta En *i)eric?. acea)t? lu'e >a 9i con)u'at? de 9ocul in9ernal adu) de <e9i)to. )enti'entul culpa*ilit?Dii 9aD? de 'oartea <ar-aretei$ Si'*olul -lo*al al r?)turn?rii de re-i' e)te carna>alul or-ani6at de Iau)t Bi <e9i)to$ Con9or' unui )cenariu ritualic. per)oni9icat de dia>ol. )i'*oli6ea6? noaptea )i'Durilor Bi a )e:ualit?Dii$ Noaptea de )a*at core)punde ne*uniei En care )e pr?*uBeBte <ar-areta. )u* patronajul <ae)trului Leonard. care pare a )e 9i eli*erat. inconBtientul per)onal. copilul nu aduce ''tuirea$ Entr-un -e)t de de'enD? autopedep)itoare. ce contra6ice >i6iunea creBtin?. Entr-un proce) durero) dar nece)ar de re)ta*ilire a ec4ili*rului p)i4ic$ Iau)t a>ea ne>oie )? parcur-? a>entura 'e9i)to9elic? pentru a epui6a Bi recupera ener-ia *locat? di)tructi> En um(r+# De acu'.

/ CEnd *unul cel 'ai )cu'p Bi-l ri)ipeBte$/ Xi eu. En care 'ateriile pri'e intr? En conBunc*ia Bi dau naBtere lui Lapis. *?iatul-c?ruDaB e)te un 6eu ce Ei indic? o'ului direcDia de e>oluDie interioar?$ Ale-oria e)te.tri'ite la relaDia pe care prota-oni)tul a )ta*ilit-o cu propriul inconBtient$ Carul )?u ale-oric e)te condu) de o 9i-ur? )i'*olic?. )paDiu )i'*olic al conBtiinDei. >a 9i ne>oie ca Iau)t )? co*oare din nou En )paDiile )cu9undate ale inconBtientului. *?iatul-c?ruDaB e)te conceput de Goet4e ca un )i'*ol al tran)9i-ur?rii o'ului En poet. de)i-ur.aceea-'partF$ FDu4 din du4ulF lui Iau)t. tri'ite la 'entalitatea de tip ilu'ini)t% 'untele . precu' Bi unei poetici di9erite de cea din !aust I# 5alatul i'perial. En care are loc separa*ia. raDionalit?Dii. FEn-ro6itorul clopot )un?/ Xi 6idurile )e-n9ioar?$/ Ne)i-uranDa nu 'ai poate/ S? )e Entind? Entr-o doar?$/ Tene*rele )e lu'inea6?. ele'entele trec prin tran)9or'?rile care >or duce la de-ajarea unei quinta aessentia. poe6ia e)te redu)? la condiDia de arte9act. ci doar ca o ilu6ie$ Copil al lui 5lutu). la'ii. 9a6a la ne-ru (cenuBa. Iau)t tre*uie. core)punde inconBtientului colecti> Bi unei poetici de tip neocla)ic. persana de En>?Dat a lui Iau)t. cuptorul Enc4i) er'etic Bi Enc?l6it la o te'peratur? de coacere or-anic?. alc4i'i)tul anticipea6? En . plu'*ul >ul-ar de>ine aur no*il. atri*uit? de Goet4e Sudului -reco-latin$ G4id prin ace)t )paDiu 'itolo-ic. din *ranBa lui 5aracel)u). piatra 9ilo)o9al?$ Acea)ta are puterea de a tran))u*)tanDia tot ceea ce atin-e: En contact cu ea. En care co'puBii iniDiali intr? En putrefac*ia Bi mortificatio: Al*edo. )u* care nu 9ace decEt )? a)cund? a)pectul 'i6er Bi Bter) al realit?Dii. En)?. En *a6a ideii inc4i6itoriale c? practicile oculte )Ent dictate de dia>ol. En palat. deo)e*it de co'ple:?$ Ne a9l?' En palatul i'perial. cEt ti'p 'ae)trul )?u 6ace inconBtient (En ur'a e:plo6iei pro>ocate de Encercarea ace)tuia de a reDine ps1c%e$ea Elenei+. care era preocupat de EntElnirea dintre Leul RoBu (o:idul de 'ercur+ cu Grina Al*a (acidul clor4idric+ En Alco> ((Retorta+ En >ederea o*Dinerii panaceului uni>er)al$ Ja-ner. 9a6a la al* (al* eteric+. prin alc4i'ia artei$ Cu' arta nu EBi -?)eBte En)? reala E'plinire En re-i'ul 'ental al ". procedea6?. ce )e con)tituie Entr-o a doua ipo)ta6? a copilului di>in: *?iatul-c?ruDaB$ FEu )Ent ri)ipa. la Opus Magnus# <e9i)to El a)i)t?. poe6ia in)pirat? care EBi a9l? )ur)a En adEncuri$ En)? adu) En lu'ea de la )upra9aD?. ale c?rei 9?pturi nu 'ai per)oni9ic? pul)iunile re9ulate ale prota-oni)tului ci a'intiri ata>ice ale culturii europene. de aceea En 9inal Iau)t El Feli*erea6?F pe *?iatul-c?ruDaB: FEBti li*er )? te-nalDi acu' En )9era ta. Entre care <e9i)to )e )i'te )tr?in. care o decon)pir? ca joc de ilu6ii. care recreea6? 9iinDa u'an? Entr-o ipo)ta6? )uperioar? celei actuale. 9a6a la roBu (>iu c?r*une+. 4idre. unde )e de)9?Boar? )a*atul >r?jitoarelor. iar o'ul 'uritor Bi corupti*il de>ine a)e'eni unui 6eu$ De aceea./ Iar En l?untrica 9iol?/ 7 ne)te'at? 9oarte trea6?/ S-aprinde ca un >iu c?r*une. o'uleDul produ) En epru*eta alc4i'ic?$ Cla'End puterile unui de'iur-.alpur-iei. piatra 9ilo)o9ilor e)te Bi un eli:ir de ne'urire. . care doreBte )? EntElnea)c? )u9letele lui 5ari) Bi Elena. Nordului creBtin% CE'piile Iar)a-liei./ Xi toc'ai ce-i lip)eBte. >a 9i un per)onaj preparat de Ja-ner pe cale alc4i'ic?: Co'unculu)$ Alc4i'ia 9ace parte din di)ciplinele de'onice En care Iau)t )e iniDia6? En contul pactului cu necuratul$ Tat?l )?u 9u)e)e Bi el un 'edic )pa-iric. )ti'9alide. 9i-ura *?iatului-c?ruDa) )i'*oli6ea6?. -rae./ Xi-a)e'enea lui 5lutu) '? )ocot:/ E'podo*indu-i Bi petrecere Bi joc. conceput prin analo-ie cu )tructura conBtiinDei diurne. <e9i)to nu Ei 'ai e)te de ajutor$ Dia>olul era c?l?u6a ideal? En noaptea . poe6ia$/ Eu )Ent poetul care )e de)?>ErBeBte. tene*rele+. corelat unei 6one di)tincte a p)i4icului prota-oni)tului. ne'?)urat )Ent de *o-at./ Ce nu-i aici$ . En)?. *?iatul-c?ruDaB a 9o)t -Endit de Goet4e ca o ale-orie a poe6iei$ A)e'eni lui O4ri)4na conducEnd carul de lupt? al lui Arjuna. de-ajarea ele'entelor pure neco'pu)e% Bi Ru*edo. )9incBi. )? de)cind? En Cade)ul cla)ic$ Ace)ta )e con)tituie Entrun al treilea )paDiu )i'*olic. En a c?rei lu'in? arta nu 9uncDionea6? ca o 'a-ie. e)te o'olo-a*il inconBtientului per)onal (um(rei) Bi e)te atri*uit de Goet4e unei poetici de tip (pre+ro'antic. care e)te o anteca'er? a Iadului creBtin$ La cererea E'p?ratului.?lDat? Bi-ncurcat?/ Ne-'prej'uie aici o lu'e )lut?F$ AnunDEnd apariDia lui Eup4orion. centauri.rocKen. En At4anor. Fiu*it 9iu al ace)tuiaF. populat de -ri9oni. ni'9e. )irene. unde Iau)t o9icia6? o noapte >alpur-ic? Fcla)ic?F. EntrupEnd eul )a>ant. el nu poate crea decEt podoa*e Bi 9ru'u)eDi )uper9iciale. Bi a*ia apoi unul 'aterial$ 7peratorul care o*Dine lapis e'iilis )u9er? o c4i'ie intern? care El re-enerea6? )piritual$ Si'*olul ace)tei renaBteri la o nou? condiDie e)te Co'unculu). )copul cercet?rilor alc4i'ice 9iind En pri'ul rEnd unul )oteriolo-ic./ Xi 9ul-er? prin "0 Entuneric$/ S-ale-e-acu' un al* eteric$/ De nu l-aB pierde En cenuB?ZF$ Goet4e re6u'? En ace)te >er)uri cele trei etape principale ale 'arii opere alc4i'ice: Ni-redo. pentru ca aici )? rena)c? 'a-ic En Eup4orion$ 5entru acea)t? co*orEre.

Co'unculu) nu are un trup Bi nici con)i)tenD?$ De aceea. dar deoca'dat? necuno)cute indi>idului. Co'unculu) per)oni9ic? spiritul. el El poart? pe 'antaua 9er'ecat? En lu'ea 'itic? a Iar)aliei. )punEndu-i di)cipolului: FAcu e-acu. dup? Hun-.lanDul 9ilo-ene6ei ce a du) de la F)upa pri'ordial?F la 9iinDa u'an?$ 5rin contra)t. rolul de ideal 9e'inin e)te jucat de Eletia. ci printr-o conjuncDie p)i4olo-ic? concret?$ En CE'piile Iar)aliei. -enerat? de i'a-inarul creBtin. dornic )? )e in)truia)c? En tot ceea ce concurea6? atri*utele lui Du'ne6eu. citind ca Entr-o 9erea)tr? En )u9letul celui ador'it$ 7r.Xi ce perec4e-ndr?-o)tit?/ ADi Encuiat )? procree6e-n 4ornMF$ Co'unculu) e)te cea de-a treia ipo)ta6? a copilului di>in En poe'ul lui Goet4e$ Entr-o )erie de )tudii a)upra )i'*oli)ticii e)oterice. Co'unculu) con)tituie core)pondentul ace)tuia En i'a-inarul antic. de6in4i*at. precu' )e Btie:/ Iire)cului de-a*ia-i ajun-e-un uni>er) de)c4i). )e'n c? cei doi Entruc4ipea6? dou? imago$ur7 de e-al? i'portanD? din 'entalul lui Iau)t$ Dac?. )? nu )e )par-? )ticla$/ 7*Btea)c? En)uBire e. 9ie 9anta)'e patolo-ice. copilul di>in$ <e9i)to. re9ulat En deceniile de preocup?ri intelectuale$ 7 pri'? in>ocaDie a Elenei. iar operaDiile c4i'ice )Ent o 'odalitate de concentrare a)upra unor tran)9or'?ri interioare$ 5roducerea lui Co'unculu) )u-erea6? de-ajarea En Iau)t a unui co'ple: autono'$ 7'uleDul produ) En epu*ret? per)oni9ic? o nou? con9i-uraDie p)i4ic? ce ia naBtere En eroul a9lat En )tare de inconBtienD?$ . <e9i)to )e identi9ic? i'a-inii ar4etipale a dia>olului. !!8+. reunite En >olu'ele &si%ologie )i alc%imie (.i>ace. 'ediind le-?tura dintre uni>er)ul celor >ii Bi uni>er)ul celor 'orDi$ 5ro9itEnd de )tarea de tran)? En care )e a9l? Iau)t./ Ce-i arti9icial e 'ulDu'it c-un loc Enc4i)F$ Spirit pur. cu )c4i'*?ri in9inite6i'ale. )piriduBul inter>ine En di)puta dintre T4ale) Bi Ana:a-ora a)upra conceptului de e>oluDie natural?$ Cei doi 9ilo)o9i antici )e 9ac purt?torii de cu>Ent ai celor dou? teorii e>oluDioni)te care )e En9runtau En ti'pul lui Goet4e. Bi anu'e daimonul# A)e'eni lui Socrate. din care ia naBtere Re-ele tEn?r. Co'unculu) El nu'eBte pe <e9i)to F>?rF Bi Fcu'?truF. con9ecDionat de alter-e-oul )?u raDional. C$ G$ Hun. Iau)t >a parcur-e o e>oluDie >ulcanian? c?tre recon9i-urarea de Bine$ Enc? de la apariDia )a. adepDii ideii de e>oluDie lent?. 9or'aDiune a inconBtientului colecti>. )e Entrea*? F=n o'M . aBa cu' En)uBi Iau)t tre*uie )? ajun-? )? reali6e6e nunta alc4i'ic? nu doar prin )i'*oluri. Bi F>ulcanieniiF. eroina antic? Entruc4ipEnd 9ru'u)eDea )e:ual?. n?)cut din el En)uBi$ Spiri-duBul En)uBi EBi recunoaBte condiDia. eBua)e En 'o'entul En care Iau)t Encerca)e )? o atin-? Bi )? o reDin? pe p?'Ent$ De . Co'unculu) intr? En re6onanD? cu 9anta)'ele eroului. 5rinceton =ni>er)it3 5re)). ce apar ca proiecDii e:terioare. Iau)t EBi >a -?)i calea prin la*irintul 9i-urilor 'itolo-ice condu) de c?tre ace)t )piriduB per)onal$ Ca toDi dai'onii. En c?utarea unor >Q/u:ai$ En ter'enii p)i4olo-iei jun-iene. 9iind En con)ecinD? )t?pEn pe)te inconBtientul indi>idual (re9ulat+ al lui Iau)t. adu)? )u* 9or'? de >Q/ue9j En Ca)telul i'perial. Co'unculu) nu >a 9i totuBi perceput de erou ca o i'a-ine a propriului )ine pe cale de )inte6?$ Copilul alc4i'ic r?'Ene En raport cu Iau)t un produ) arti9icial. 9ie idei noi. En At4anor. Ed$ Teora. pe care )piriduBul El Flu'inea6?F Bi El 'ateriali6ea6? prin puterile )ale. )copul )?u )ecret En noaptea >alpur-iei cla)ic? >a 9i )? do*Endea)c? 'aterialitate. din cau6? c? nu )Ent En le-?tur? cu eul$ Co'ple: autono' inconBtient ce e'er-e En Iau)t. el )e E'pr?Btie ca o ploaie de >?p?i a)upra '?rii.ucureBti. a9lEnd c? Ja-ner Encearc? )? prepare un o'. prin 'odi9ic?ri cata)tro9ale$ A)i'ilat de )criitor conceptului )?u de #& 9or'? ori-inar?. >oi$ # Bi 1+. Fneptu-nieniiF. En >i)ul lui Iau)t. a)i'ila*il En poe' Cade)ului p?-En$ Spiritele )unt. a)i'ila*il Iadului creBtin. acti>. Soarele Bi Luna. Co'unculu) are un rol p)i4opo'p. )u*)tanD? i'aterial?. ace)te )e'inDe de 9oc (ade>?raDi A$83oi c'epuatiOoi+ ur'End )? parcur-? pentru Entrupare Entre. En ter'eni "! 'eta9i6ici. Re-ele Bi Re-ina. )e'n c? En anima prota-oni)tului )-a de)>?>ErBit proce)ul de de)u*li'are$ C?utarea Elenei de)e'nea6? Encercarea lui Iau)t de a-Bi recupera du*lul 9e'inin. dac? <e9i)to per)oni9ic? um(ra.a de'on)trat c? alc4i'ia e)te un proce) autop)i4ic$ At4anorul repre6int? pieptul )au corpul alc4i'i)tului. apare din nou c4ipul unei 9e'ei$ De a)t? dat?. de e>teGe:eia. Bi nu un 9iu or-anic. Ja-ner.9ond o 9ecundare in vitro# C? ace)ta e)te )u*)tratul )i'*oli)ticii alc4i'ice o do>edeBte per)oni9icarea co'*inaDiei ele'entelor ca o nunt? 'i)tic? Entre dou? principii opu)e. t?tuD?Z N-a 9o)t -lu'?$/ E'*r?DiBea6?-'? la piept cu -in-?Bie$/ Dar nu prea )trEn). )9?tuit de dai'onul )?u interior. 3tudii alc%imice Bi M1sterium coniunctionis (En ollected Works. Co'unculu) optea6? pentru o e>oluDie Fneptunian?F$ Sp?r-Endu-Bi 9iola. adepDii ideii de e>oluDie En )alturi.

e)te aurul 9ilo)o9al. ce #" de)e'nea6? reuniunea dintre eu Bi anima Entr-o totalitate p)i4ic? )uperioar?. de trei per)onaje din 'itolo-ia cla)ic?.a)t? dat?. En -ol de 'unte . aurul ne'uririi$ De)coperirea aurului )u-erea6? conectarea lui Iau)t la i6>orul >ieDii >eBnice din el En)uBi. En Iau)t are loc un )curt-circuit p)i4olo-ic. En 'arele uter teluric. poate c? do*EndA . EntEia e)te Eric4to. cea care. En care eroul renaBte ca un copil di>in$ Acea)t? a patra ipo)ta6? a ar4etipului e)te repre6entat? de Eu9orion. adic? a unui nou centru al lu'ii interioare. una a lu'inii. pentru ca. En "neida lui . care. En a9ar? de Co'unculu). curat Bi i'ortal precu' 6eii$ E:pediDia re-re)i>? l-a condu) pe Iau)t la punctul ori-inar. cele dou? e'i)9ere creea6? e9ectul de 6i- . Iau)t )coate din adEncuri 9iloane de aur. a 9o)t r?)turnat de Iau)t-titanul. uni>er)ul e)te o )9er? care are p?'Entul En centru$ Acea)t? )9er? e)te E'p?rDit? En dou? e'i)9ere. Iau)t e)te )9?tuit. Entr-o poetic? de tip neocla)ic$ Iau)t-enciclo-pedul. eroul EntElnindu-Bi iu*ita ar4etipal?$ =niunea lor pro>oac? un cutre'ur. Entre arta ro'antic-creBtin? )i arta cla)ic? p?-En?. a'intind de 2ufkl+reri. da)c?lul lui Ceracle. ar conduce la ne*unie$ E:pediDia lui Iau)t e)te Encununat? de )ucce). Entr-o proce) de autotota-li6are pe care -Endirea 'itic? Bi 'i)tic? El >ede ca pe o apoteo6?$ C? En Eu9orion )e re-?)e)c principiile lu'inii Bi ale Entunericului o do>edeBte Fco'po6iDiaF )a triadic?. per)oni9icat de Goet4e En Sei)'o). ei )Ent per)oni9ic?ri ale ar4etipului sensului. prin cutre'ur. care r?)toarn? radical Entrea-a )a topo-ra9ie 'ental?$ Re6ultatul ace)tui catacli)' e)te apariDia unui 'unte. Sol Bi Luna a c?ror EntElnire pro>oac? )inte6a c4inte)enDei 9ilo)o9ale$ Goet4e -Endea nunta lor ca o EntElnire Entre Nord Bi Sud. din lu'ea real?. care Ei de6>?luie lui Se:tu) >iitorul luptei din CE'piile 9ar)alice prin inter'ediul unui ritual de necro'anDie$ Cel de-al doilea e)te centaurul C4iron. En care eul conBtient re9ace le-?turile cu eurile inconBtiente. care e)te En)?Bi condiDia )a de 'uritor. c4inuit de o ran? 9?r? leac.la 5er)e9ona duce:/ 5e )u* 7li'p. iradiant )i plin de putere$ Din ca)telul con)truit En >Er9. pe care <e9i)to nu El putea decEt i'ita prin ilu6ii )au *acnote En ti'pul carna>alului. 4iero-a'ia are En >edere o tran)9or'are Bi renaBtere. 6eu ce 'odi9ic? -eo-ra9ia Iar)aliei$ =n 'unte uriaB )e EnalD? En 'ijlocul cE'piei Bi pe >Er9ul ace)tuia Iau)t EBi >a Ente'eia ca)telul nunDii )ale cu Elena$ Ca toate e>eni'entele e:terioare ce a9ectea6? pei)ajul i'a-inar. Iau)t >a -u>erna lu'ea cu o e9icienD? inco'para*il )porit? 9aD? de -u>ernarea En declin din ca)telul i'perial$ Daca En palatul de la )upra9aD?.a)cult? ea/ Dac? )-aude tainic >reun oprit )alut$/ 5e-aici l-a' 9uriBat Bi pe 7r9eu cEnd>a$/ Cutea6?. a>End la 6enit )oarele Bi 9iind ec4i>alat? 7li'pului. dar *ucur?-te de r?)cruce. En inconBtientul 'itic$ A)e'eni lui 7r9eu pornit pe ur'ele lui EuridiKe. Bi Sei)'o) poate 9i citit drept e:pre)ia unui e>eni'ent p)i4ic$ 5rin EntAlnirea cu Elena. 9iul lui Iau)t Bi al Elenei$ El e)te un )i'*ol al )inelui reEntre-it. ce au a>ut toate rolul de da)c?li p)i4opo'pi pe lEn-? cei ce le-au cerut ajutor. En )9ErBit. el tre*uie )? re9ac? iniDiaticul OaTdpaaiD eiq A>tpo>$ Si*ila care El Endru'? El pre>ine Entr-ade>?r: FEBti te'erar. a aurului. depo6itat? En -enele noa)tre$ Rolul lui e)te de a o9eri ritualuri Bi co'porta'ente care )? con9ere )en) lu'ii 4aotice a i'a-inilor inconBtiente./ Entunecatul -an. la En)?Bi )ur)a li*idoului$ <untele )acru din care i6>or?Bte aurul i'ortalit?Dii e)te )paDiul sinelui# Iau)t atin-e unitatea 'i)tic? a )inelui prin c?)?toria )i'*olic? cu Elena$ Cei doi repre6int? polii co'ple'entari ai uni>er)ului Bi ai >ieDii p)i4ice$ Ei )Ent Re-ele Bi Re-ina din proce)ul alc4i'ic. ceea ce pro>oca )tarea de cri6? era lip)a *anilor. ce tri'ite la 3tiirmeri. Iau)t-4er'etul )? re9ac? ec4ili*rul Entre raDiune Bi )i'Duri$ Opus magnus nu 'ai e)te un proce) c4i'ic. care El 9ac in9init de *o-at Bi puternic$ Aurul )u*teran. pri'ul dintre eroii le-endari care a co*orEt En Cade).er-iliu. El conduce pe Enea prin Cade) pentru a-Bi EntElni tat?l$ ToDi trei )Ent depo6itarii unei EnDelepciuni ance)trale Bi )luje)c drept iniDiatori En tainele co'unic?rii # cu adEncurile$ En ter'inolo-ia lui Hun-. prota-oni)tul nu 'ai 9ace -reBeala de a-Bi c?uta iu*ita En planul >ieDii raDionale. ce poate 9i e:plicat? pe )ea'a unei antropolo-ii neopita-oreice$ Con9or' unui 'odel co)'olo-ic ce a a>ut o anu'it? 9ai'? En 'ediile culte ale antic4it?Dii tEr6ii. dac? ar 9i )c?pate de )u* control. iar cealalt? a Entunericului. care e)te )inele$ Dup? cu' a ar?tat Hun-. >r?jitoarea din !arsalia lui Lucanu). En care Re-ele *?trEn. a>End la nadir luna Bi 9iind ec4i>alat? Cade)ului (aerian+$ 5rin rotaDie En jurul p?'Entului.alta >ei a>eaF$ En questa )a. i'a-inat ca un *?trEn EnDelept ce cu'ulea6? EnDelepciunea ra)ei u'ane. ci unul p)i4olo-ic. En lu'ea 'itic?. ci co*oar? En Dinutul care Ei e)te )peci9ic. En partea a doua a poe'ului. cea de-a treia e)te )i*ila <anto. de>ine Re-ele tEn?r.

)-ajun-? )u)F$ En lip)a lui Iau)t. ci 4er'etic?$ 7 ale-orie -raDioa)? a dejuc?rii planului dia>olului de de)9iinDare a lui Iau)t )Ent ro6ele aruncate de En-eri a)upra 'or'Entului eroului. aBa cu' )pera dia>olul. per)oni9icate En ajutoare de *a)'. ce poate 9i 9olo)it? En )copuri creatoare$ Si'pto'atic. Iau)t 'ai are de Endeplinit doar un )in-ur lucru: )? repun? ordine En lu'ea de la )upra9aD?. a)upra lu'ii de a9ar?$ Acu'. cel care )e rupe de Du'ne6eu ie)e En a9ara 9iinDei.?6ut drept un co'pu) a trei naturi. Bi nu de dia>ol$ Lo-ica intern? a apoteo6ei. 9ier*End. unde. ci 'Entuirea$ <e9i)to de)coper? c? a 9o)t EnBelat Bi c? e:perienDa tene*relor En care l-a condu) pe pactant nu l-a )?r?cit pe ace)ta #1 pEn? la c?derea En neant (En teolo-ia creBtin?. )tarea lui re9lectAnd 'iBc?rile tectonice ce au a>ut loc En )u*teran$ Sei)'o) Bi-a 9?cut )i'Dit? acDiunea )ti4ial? Bi aici. Iau)t atin-e o deplin?tate ontolo-ic? care El apropie de Du'ne6eu. En adEnc% Bi aureola. jo). el )e Entoarce )? pun? ordine En i'periu )i )? rein)tale6e E'p?ratul pe tron$ AcelaBi )cenariu p)i4oar4etipal poate 9i re-?)it En Odiseea. )u9let Bi trup. En Cade)% )piritul./ A*i)ul clocotea >?p?i c?rEnd. Iau)t ajun-e un erou ci>ili6ator./ 133 T>Erlea *uc?Di de 'unte-n dep?rtare$/ E plin? Dara de )tr?ine pietre. `ine)trEn). l-a E'*o-?Dit pEn? la atin-erea plenitudinii di>ine$ La o pri>ire 'ai atent?. Iau)t nu a>ea ce pierde prin pactul cu dia>olul$ Dac? condiDia nu )-ar 9i Endeplinit. trupul )e reEntoarce En Darin?% )u9letul (En EnDele)ul de u'*r? 4o'eric?+ co*oar? En e'i)9era lunii. dup? o lun-? r?t?cire pe '?rile 9a*uloa)e )i'*oli6End inconBtientul. e)enD? de ori-ine di>in?. toDi au Enceput )? lupte pentru putere. ci. la de-ajarea e)enDei )ale ne'uritoare$ C4iar dorind )? 9ac? r?ul. ca e'*le'? a En>eliBului trupe)c% >Q/ue9+. Iau)t )i'te c? a atin) E'plinirea dorit? Bi ca poate ro)ti 9ai'o)ul F7preBte-te clip?ZF ce anunD? Endeplinirea pactului cu <e9i)to$ Clipa )e opreBte. unde >a Ente'eia un paradi) tere)tru$ Secarea apelor Bi coloni6area noului p?'Ent e)te un ulti' )i'*ol al E'plinirii de c?tre prota-oni)t a proce)ului de indi>iduaDie$ Atin-erea )inelui pre)pune conBtienti6area unor 6one 'a)i>e din inconBtient Bi preluarea )u* control a unei cantit?Di )porite de Li*ido. care in)tituie o lu'e auroral? pe p?'Entul )'ul) apelor$ Cu acea)ta. ele ap?rEnd. Encercarea iniDiatic? reuBit? a>End En 'ituri drept re6ultat o Ente'eiere$ 5rin creaDie. -rele$/ Cine e:plicA-a)e'enea putere/ De a6>Erlire ca din praBtie En 6areMF Cata)tro9a >ulcanian? re9lect? r?)turnarea raportului de 9orDe din p)i4i)'ul lui Iau)t. Iau)t ar 9i r?'a) 'ai departe pri6onier En )tarea de >id interior care El E'pin-ea la )inucidere Bi care nu e)te decEt o pre9i-urarea a neantului in9ernal$ Dac? ea e)te Endeplinit?. En)?. prota-oni)tul 'oare. care F)e ridica la ceruri a)e'eni unei co'eteF$ Dup? )inte6a copilului di>in. E'p?ratul Ei o9er? )tapEnirea pe)te D?r'ul '?rii./ S?-ntorci ce-i jo). prin 9apt?. pe care o l?)a)e En p?r?-inire En ti'pul e:pediDiilor )ale En a*i)uri$ Ca)telul i'perial e En ruin?. din tot ce-a' )pu). care de)i-ur nu e creBtin?. 9lori ce Ei alun-? pe dracii a9laDi En aBteptarea )u9letului celui 'ort$ Ro6ele 'i)tice )Ent un En)e'n al )al>?rii. e a)t?6i pi)c$/ En>?D?tur? iei. )pirit. deco'pen)area Bi irupDia inconBtientului colecti>: FCe-a 9o)t )tr?9und. Iau)t e)te un 'ic de'iur-. cu ciocanul )tAnci )p?r-End. prea *inecuno)cut? Du'ne6eului 4er'etic al lui Goet4e atunci cEnd t?cea pariul cu <e9i)to En pri>inDa lui Iau)t. autoritatea E'p?ratului a intrat En declin. de )u* care./ CEnd <olo4. )pre e:e'plu. dar ieBirea din ti'p nui atra-e da'narea. =li)e )e Entoarce aca)? )i Ei ucide pe pretendenDii care a'eninDau )?-i ia locul$ Ajutat de 9orDele 'a-ice pe care le con9er? atin-erea )inelui. prin Endi-uire.noapte$ . care r?'Ene pe p?'Ent. Iau)t )coate la )upra9aD? un Entin) Dinut. Iau)t En>in-e ar'atele contra-E'p?ratului Bi reia a)t9el En 'od )i'*olic conducerea unui p)i4i)' a'eninDat de )c4i6oidie$ Drept r?)plat?. urc? la *anc4etul 6eilor din 7li'piii a)tral$ Eu9orion e)te Bi el o uniune a trei ele'ente pro>enind din trei 6one di9erite: >eB'Entul )?u. care EBi are locul al?turi de 'a'a )a. a)e'eni unui 6eu al 4ao)ului: FA' 9o)t de 9aD? U)pune <e9i)toV cEnd acolo. )i'*ol al de6a-re-?rii unei conBtiinDe al c?rei eu r?t?ceBte prin la*irintul inconBtientului$ 5reocupat de e:perienDa re-re)i>?. En e'*le'a ro6acrucienilor$ Crucea Encadrat? Entr-un tranda9ir )u-erea6? ca le'nul crucii (in)tru'ent al 'orDii+ En9loreBte Bi d? rod . o'ul )e de)co'pune la 'oarte prin 'i-raDia 9iec?rei )u*)tanDe )pre En locul ei de ori-ine$ A)t9el. Iau)t a pierdut controlul a)upra principiului realit?Dii. di'potri>?. RA6*oil?. dia>olul de>ine un in)tru'ent En econo'ia -lo*al? a 'Entuirii. i6olEndu-)e En condiDia de ne9iinD? a dia>olilor+. StrEn-e-tot. conduce la Fl?'urireaF eroului. Elena.

renatus in novam infantiam# La cap?tul questei prin t?rE'urile inconBtientului. au procedat la ceea ce loan 5etru Culianu nu'eBte o uriaB? cen6ur? a i'a-inarului$ Secolul al G. )e inte-rea6? 'oti>ele u'*rei. I)i) Bi 7)iri).II-lea. din 4er'eti)'ul ale:andrin )au din -no6?$ Cr?nindu-)e din i'en)ul 'aterial 'a-ic Bi 'itic re9ulat. En )ecolul ur'?tor. i'a-inarul rena)centi)t a cuno)cut o En9lorire care nu putea decEt )? )perie in)tituDia creBtin?$ 5rin '?)uri dra)tice.I<AGINI ALE D=. alc4i'ia Bi 'edicina )pa-iric?.(con9er? >iaD? prea9ericiDilor+$ Ro6a )i'*oli6ea6?. atEt *i)erica prote)tant?. En cea de-a doua )e Encadrea6? 'oti>ele -e'enilor. -eniul+ e:pri'? re>enirea din adEncuri a unor co'ple:e autono'e ale inconBtientului colecti>$ RecurenDa 9?r? precedent a te'ei du*lului d? )ea'a de noua relaDie pe care o'ul european o de6>olt? cu propria )a per)onalitate re9ulat?. prin conjuncDia eului cu anima. En 9inalul poe'ului. En 9uncDie de -radul de cli>aj En raport cu eul a alter-e-ourilor autono'e per)oni9icate En 9i-ura du*lului. ti'p de dou? )ecole. al lu'inilor. de la o*iecti> la )u*iecti>. care pare a-Bi lua re>anBa a)upra )ecolelor de do'inaDie a raDiunii. 9ie ea teolo-al? )au laic?. de alt9el. care nu poate 9i )cu9undat? En i'periul de >id al dia>olilor.III-lea. <it4ra etc+. al )tr?inului ce Fne )ea'?n? ca o pic?tur? de ap?F Bi al iu*itei a c?rei dra-o)te 9ace po)i*il? reali6area andro-inului$ $ ='*ra ApariDia cea 'ai pre-nant?. tot ceea ce )t? )u* ter'enul de oculti)'. 9e'eia F'edu6eic?F. -Endirea 'a-ic? a 9o)t pentru a doua oar? En?*uBit? Bi re9ulat? En inconBtientul colecti>$ Re>enirea la )upra9aD? a ace)tui 'aterial >a a>ea loc En ro'anti)'. cen6ura i'a-inarului rena)centi)t a 9o)t continuat? de pe o nou? po6iDie. 9?r? )? 'ai 9ie culpa*ili6at )au )atani6at. titanul. din cultele de 'i)tere (Eleu)i). de alt? natur?. cu' )e EntE'pla)e En RenaBtere$ TotuBi. )pirituali (core)pun6End unui control 'enDinut parDial a)upra alter-e-oului cli>at+% Bi du*li concreDi. )Ent e:pre)ia ree'er-enDei >ec4ilor credinDe )i )i)te'e 'i)tice. cea a raDionali)'ului ilu'ini)t. En co'paraDie cu epocile anterioare. deplin?tatea En)?Bi a 9iinDei. a)upra c?reia '? >oi opri En continuare. 'entalitatea colecti>? a 9o)t prota-oni)ta Bi 'artora unei 'a)i>e Entoarceri a re9ulatului. n?)cut din ace)ta. o-lin6ii Bi ta*loului. En ace)t 9el. ca un copil di>in$ #/ EID7LA . adic? a culturii antic4it?Dii tEr6ii$ <a-ia Bi >r?jitoria. prin anali6a cEtor>a opere cu >aloare )i'pto'atic?. cit Bi cea catolic?. Europa a)i)t? la o 'ani9e)tare e:plo6i>? a principiului inconBtient. a c?rui eti'olo-ie a produ) o *o-at? e:e-e6?. iar 'i)tica la)? treptat loc e)teticii$ Ace)t )i)te' de 'utaDii. du*lii ro'antici pot 9i di)tri*uiDi En dou? )erii: du*li eterali. cultura european? a intrat Entr-un de6ec4ili*ru cu con)ecinDe incalcula*ile pentru Entrea-a )a e>oluDie ulterioar?$ Dup? un 'ileniu de do'inaDie a reli-iei creBtine. dar Bi cea 'ai eni-'atic?. i'a-inaDia ocult? )u9er? o 'utaDie e)enDial?$ Din cau6a noii po6iDii ocupate de raDiune En i)toria 'entalit?Dii #8 europene. el )e inte-rea6? En corul F*?ieDilor 9ericiDiF$ Dac? Eu9orion era totuBi un alt Iau)t.pe *un? dreptate nu'it o FrenaBtere a RenaBteriiF$ La )9ErBitul )ecolului al G. )ecol *aroc. 9anta)ticul e)te tot 'ai puDin perceput En ter'eni 'eta9i6ici (ca 'ani9e)tare a unei realit?Di tran)cendente+ Bi tot 'ai 'ult En ter'eni p)i4olo-ici (ca 'ateriali6are a unor o*)e)ii inconBtiente+$ Tran)cendenDa reli-ioa)? tinde )? 9ie Enlocuit? de interioritatea p)i4olo-ic?. Iau)t re9ace totalitatea )inelui Bi )e naBte a doua oar?. a)trolo-ia Bi di>inaDia. de la e:terior la interior 9ace ca ro'anti)'ul )? re)i't? e'er-enDa 'aterialului ocult ca o lent? En?lDare la )upra9aD? a continentului )cu9undat al inconBtientului$ Tipolo-ia per)onajelor ro'antice (du*lul. )t? pe o a'*i-uitate Ente'eietoare$ Dup? in9or'aDiile date . ierar4iile an-elice Bi cetele prea9ericiDilor )Ent orEnduite En jurul lui Du'ne6eu )u* 9or'a unei ro6e cele)te. nu din carne ci din )pirit. Iau)t En)uBi )e tran)9or'? Entr-un copil an-elic. e)te re6ultatul ace)tei in4i*?ri a 'i)tici)'ului En 9a>oarea unei credinDe de tip do-'atic. ca*ala. 'on)trul. En &aradisul lui Dante. a 'oti>ului u'*rei are loc En nu>ela lui Adel*ert >on C4a'i))o. Dion3)o).L=L=I NN R7<ANTIS< EncepEnd cu RenaBterea. 'ateriali (core)pun6End pierderii controlului a)upra alter-e-oului proiectat En altcine>a+. En pri'a )erie. dup? declinul 9er>orii reli-ioa)e. ci )e EnalD? )pre cerurile >ieDii >eBnice$ 7 ulti'? apariDie a ar4etipului copilului Encununea6? de)tinul lui Iau)t$ Du) de En-eri En ceruri. Weltanschattung-vl 'a-ic reuBeBte )? )e 'ani9e)te co'plet. Hemaipomenita poveste a lui &eter 3c%lemi%lG# Nu'ele prota-oni)tului. En ro'anti)'. C3*ele Bi Atti). de la raDiune la iraDional. ce de)e'nea6? pleroma di>in?$ Tranda9irii aruncaDi a)upra 'or'Entului lui Iau)t indic? Bi ei c? eroul )-a E'plinit a)e'enea unei ro6e 'i)tice.

pornirile. u'*ra e)te per)onalitatea ne-ati>? a indi>idului. ci tentaDia Bi da'narea. 5eter pare a 9i )in-urul care El >ede. e:tra) pentru o clip? de )u* 'antie. )tr?inul a'inteBte de du*la 9uncDia a lui 5lutu). dar. 5eter Sc4le'i4l )e )i'te un F*iet )?r?ntocF Bi un tic?lo). 3c%atten# En accepDia lui Hun-. e)te un cu>Ent e*raic Bi En)ea'n? T4eop4ile )au iu*it de Du'ne6euF. ca Bi cu' )er>ia*ilul )tr?in ar 9i o 'ateriali6are a propriei )ale 9anta)'e$ Str?inul ce )e En-tiinDea6? i'ediat ce tentaDia >reunui p?cat El atin-e pe o' e)te de)i-ur dia>olul. eroul 9ace o c?l?torie pe 'are Entr-un alt oraB. FEn jar-onul e>reie)c li )e atri*uie ace)t nu'e oa'enilor ne9ericiDi )au neEnde'Enatici. la unc4iul )?u.ictorin. cEt Bi pe)te *o-?Diile din adEncuri.El de)e'nea6? 9olo)ind acelaBi ter'en.u6unarul )?u 9?r? 9und e)te o uB? ce )e de)c4ide direct c?tre in9ern. )?-i dea )u9letul En )c4i'*ul u'*rei$ Acea)t? de6iden-ti9icare a )u9letului de u'*r? rupe nu>ela din tiparul 9au)tic Bi d? naBtere unei )traniet?Di producti>e$ S? l?)?' deoparte nu'eroa)ele Bi ade)ea contradictoriile e:plicaDii pe care criticii le-au dat u'*rei Bi )? relu?' anali6a )i'*olului$ 7 pri'? tentaDie e)te aceea de a identi9ica En u'*ra lui 5eter Sc4le'i4l ar4etipul pe care Hun. 9ru)trarea Bi u'ilinDa re)i'Dite de prota-oni)t EBi -?)e)c i'ediat un r?)pun) prin apariDia *AtrE-nului En cenuBiu. cu>Entul de)e'nea6? Entrade>?r pe cine>a cu o )oart? nenorocit? (c9$ KeLis% "nc1clopedia). En cadrul unui al doilea pact pe care prota-oni)tul nu-l >a 'ai accepta. l?co'ia$ SperEnd )? )cape de )?r?cia >ieDii de )tudent de pEn? atunci. dup? o c?l?torie 'ariti'?. tran)pu) En)? En re-i)tru creBtin$ La 9el ca 5lutu). i'portant e)te 9aptul c? acea)t? anti9ra6? a9ecti>? aduce a'inte de un alt per)onaj pe care nu'ele El indica la Enceput drept un 9a>ori6at al )orDii. En ace)t ca6. precu' T4o'a) Ho4n Entr-o 9a6? ulterioar? a po>e)tirii. care E'plineBte pe loc orice dorinD? 'aterial? 9or'ulat? de oa'enii din anturajul lui T4o'a) Ho4n$ En 'od ciudat. En 'itul 9au)tic ceea ce cere dia>olul e)te )u9letul pactantului. En T4e)alia. )Ent per)oni9ic?ri ale ace)tei per)onalit?Di tene*roa)e$ Ii-ura a*und? En literatura ro'antic? )au de in9luenD? ro'antic?. ca per)oni9icare a u'*rei colecti>e$ . 6eul ro'an al Cade)ului. continu? C4a'i))o 9?r? )? par? a lua En )ea'? parado:ul pe care toc'ai El de6>olt?. c?tre o rud? necuno)cuta. un -4inioni)t (c9$ Worter(uc% der . ca Foc4i al draculuiF$ Acea)t? )c4i'*are de )en) e)te )i'pto'atic? pentru relaDiile pe care 'entalitatea p?-En? Bi cea creBtin? le EntreDin cu . un 9iu al Tat?lui din ceruri$ 5e de alt? parte. )e nu'ea Satanei$ Ca Bi T4eo-p4ilo). la o '?tuB?. dia>olul are Bi el En putere aurul )u*teran. 5eter pri'eBte de la *?trEnul En cenuBiu pun-a lui Iortunatu) Bi Ei cedea6? En )c4i'* u'*ra )a$ En -eneral. eul inconBtient En care )e concentrea6? toate dorinDele. Sc4le'iel e)te un o' iu*it de Du'ne6eu.aunerund Die(ssprac%e)# Nu'ele Sc4le-'i4l con)tituie aBadar un o:i'oron. dou? per)pecti>e Bi dou? >alori6?ri contradictorii ale aceleiaBi 9i-uri "$ 5entru opera lui C4a'i))o. eroul tre*uind ade)ea )? #0 )e con9runte cu partea )a Entunecat? ipo)ta6iat? En cel+lalt# C?lu-?rul <edardu) locuit de 9ratele )?u . c?rora ni'ic nu le reuBeBteF$ Deri>at din idiB. Enainte de c?dere. FSc4le'i4l. )u* pre)iunea unor porniri re9ulate ce )per? )? EBi -?)ea)c? aici E'plinirea$ IaD? de *o-?taBii din co'pania lui T4o'a) Ho4n. )au dr$ HeK3ll Enlocuit de 'r$ C3de din nu>ela lui R$L Ste>en)on )Ent a)t9el de per)onaje luate En po)e)ie de propria lor u'*r?$ La Enceputul po>e)tirii. )au 'ai curEnd Sc4le'iel. )au. )tr?inul E'*r?cat En ne-ru.de autor 9ratelui )?u. pentru ca 'ai apoi )? de>in? )inoni' cu da'narea: Iau)tu)$ Te'a pactului 9au)tic e)te uBor de recuno)cut En nu>el?: En ter'enii juridici ai tEr-ului (do ut des). Enc4i6End dou? )en)uri opu)e. 5eter Sc4le'i4l e)te Entr-ade>?r )u* )t?pEnirea unor porniri pe care 'orala creBtin? le tratea6? drept p?cate: dorinDa de Ena>uDire. or. un iu*it de c?tre 6ei. etc$ Satan En)uBi. din "li'irele diavolului al lui Co99'ann. lucrurile )Ent co'plicate prin 9aptul c? *?trEnul En cenuBiu Ei >a pretinde lui 5eter. dar ace)ta nu 'ai )i'*oli6ea6? 9ecunditatea Bi >iaDa. Sa'ael #. locul unde )9ErBe)c toDi cei care EBi >End )u9letul En )c4i'*ul *o-?Diilor. En )cop peda-o-ic. de c?tre )tr?inul En cenuBiu. En calitate de )t?pEn atEt pe)te )u9letele 'orDilor. tendinDele con)iderate *la'a*ile )i En con)ecinD? re9ulate de c?tre eul conBtient #$ Iratele 'ale9ic. particula el En 9inalul nu'elor iudaice de En-eri Bi ar4an-4eli indic? 9iliaDia ace)tora cu Du'ne6eu: <ic4ael. care En9?ptuieBte ceea ce eroul EBi doreBte En a)cun) dar nu ar Endr?6ni niciodat? )? pun? En practic? din cau6a cen6urii 'orale. Ga*riel. unde tEn?rul Luciu) ajun-e. cel al ro'anului M+garul de aur al lui Apuleiu). )u-erea6? o co*orEre En propriul inconBtient. Entr-ade>?r. En ar-oul 4oDilor. Enar'at cu o )cri)oare de reco'andare Bi cu )peranDa de a )e c?p?tui cu ajutorul ace)tuia$ Incipit$ul repet? un tipar cele*ru. 'Enat de o curio6itate la 9el de -reu a>ua*il?: dorinDa de a practica 'a-ia$^Gja>er)area unei Entinderi ac>atice.

nu e)te lo-ic ca dia>olul )? ai*? ne>oie de un )c4i'* pentru a o*Dine ce>a ce 9ace parte din c4iar natura )a$ En lo-ica conceptului jun-ian. per)oni9icat? de c4iar )tr?inul En cenuBiu$ C4iar ad'iDEnd c? ace)ta )i'*oli6ea6? u'*ra colecti>?. cite)c u'*ra )u* latura ei )i'*olic?. )u-erEnd o tran)cendere En ne-ati> a condiDiei u'ane. drept un )trict 9eno'en optic. pe po6iDia )i'Durilor. aBadar. un o' care a a>ut co'erD cu necuratul/$ Dar repul)ia Bi )pai'a oa'enilor 9aD? de 5eter e)te ce>a 'ai 'ult decEt o )i'pl? conda'nare 'oral?$ 5ierderea u'*rei El )ti-'ati6ea6? pe prota-oni)t. )? )e 9erea)c? de lu'ina )oarelui. or*ire pe care >a tre*ui )? o pl?tea)c? ulterior$ C4a'i))o reali6ea6? e9ectul de incon-ruenD? Bi a*)urd al te'ei u'*rei printr-o reducDie 1& deli*erat? a )i'*olului la latura lui i'a-i)tic?. Dante EntElneBte tr?d?tori ale c?ror )u9lete au 9o)t aruncate En iad Enainte ca ei )? 'oar?. care )? poat? 9i opu)?. ci ad'irat.la-a ar nu'i a)pectul 9anic al e:i)tenDei. En 6ona Antenora. proiectat En i'a-inea Cade)ului. toate ace)tea 9iind le-ate de 'oralitatea indi>idului. En )piritul ironiei ro'antice. care i-ar pune En e>idenD? in9ir'itatea. ca 'ani9e)tare a laturii an-elice$ ='*ra din po>e)tire e)te un ele'ent e)enDial pentru inte-ritatea unui indi>id. En 'od tacit. un dia>ol DinEndu-le pe p?'Ent locul En trup8$ Sc4le'i4l tre6eBte aceeaBi oroare ca un o' care Bi-a >Endut )u9letul Bi e)te locuit de de'on$ <itolo-ia popular? are Bi o alt? 9?ptur? in9ernal? cu un )tatut a)e'?n?tor: >a'pirul$ .$ TotuBi. dup? pactul cu o'ul En cenuBiu. eroul )?u EBi tratea6? u'*ra En aceeaBi ter'eni pra-'atici. drept En)e'n al naturii in>i6i*ile a o'ului$ Din acea)t? per)pecti>?. 'oti>End 'ucalit pierderea ei ca o con)ecinD? a unei *oli )au a di>er)e accidente$ =BurinDa cu care a 9?cut pactul )e datorea6? toc'ai ace)tei >alori6?ri a u'*rei doar )u* latura ei )trict pro9an?: FLa ur'a ur'ei. )e )cu6? el. prin care Bi-au cedat )u9letul En )c4i'*ul ne'uririi trupului$ Dar acea)t? ne'urire nu repre6int?. nu atEt 9i6ic cEt 'oral$ E)te ade>?rat c?. En punctul de unde EBi poate in>e)ti li*idinal )en6aDiile. 'Entuirea En lu'in?. a pierderii )ituaDiei )ociale. )? )pune'. reputaDiei Bi di)tincDiilor onori9ice. ci e)te da'nare la Entuneric$ La 9el cu >a'pirii. )u* 9a)cinaDia e'piri)'ului Bi a )cienti)'ului. re)pecti> a in9ernului$ Str?inul En cenuBiu urc? din adEncurile unui inconBtient 'o*ilat cu dorinDe 'ateriale re9ulate.#! inconBtientul.de ce tre*uie )? 9ace' atEta )candal din cau6a eiF$ 5rin nai>itatea prota-oni)tului. in)tinctele Bi pl?cerile re9u6ate pEn? atunci$ ='*ra pe care dia>olul i-o cere lui 5eter Sc4le'i4l nu e)te. tentEndu-l pe 5eter Sc4le'i4l cu reali6area ace)tora$ AcceptEnd pun-a lui Iortunatu). nu )? Bi-o piard?$ <ai 'ult. aBadar. re)pectului )e'enilor. p)i4olo-ic >or*ind. 5eter )e concentrea6? pe ceea ce . Bi-a pierdut de)c4iderea )pre tran)cendenD? Bi nu 'ai Btie )? >ad? latura )acr? a lucrurilor$ Ca un 'ic *ur-4e6 dornic de E'*o-?Dire. i-norEnd a)pectul ei criptic. u'*ra En )en)ul lui Hun-. dup? ce aduce En di)cuDie nu'eroa)e te:te din literatura etnolo-ic? a popoarelor pri'iti>e . dup? . En )c4i'*. ca a*)enD? a lu'inii$ <ai 'ult. precu' un )9Ent care )e EnalD? En lu'in? pur?$ ='*ra lui Sc4le'i4l nu e)te latura )a dia*olic?. En o'ul care Bi-a pierdut u'*ra cei din anturajul lui Sc4le'i4l )u*EnDele-. )u9letul o'ului. En cercul al nou?lea al In9ernului. Sc4le'i4l e)te conda'nat )? tr?ia)c? En Entuneric. conclu6ie la care ajun-e Bi 7tto RanK. En ti'p ce u'*ra 9i6ic? ar )i'*oli6a u'*ra indi>idual? a prota-oni)tului. un o' care EBi pierde partea de u'*r? nu ar tre*ui )? 9ie *la'at Bi te'ut de cei din jur. C4a'i))o ironi6ea6? o Entrea-? lu'e care. ci de )piritul dia*olic$ Toc'ai din cau6a a*)enDei )u9letului. 'aterialiBti. pneu'atic?$ ='*ra ar repre6enta. o u'*r? nu e)te decEt o u'*r?$ Se poate tr?i Bi 9?r? ea Bi nu EnDele. e:i)t? o oarecare Endrept?Dire En interpret?rile care >?d En a*)enDa u'*rei o ale-orie a e:il?rii din patrie.a'pirii )Ent oa'eni al c?ror trup continu? )? tr?ia)c? En a*)enDa )u9letului$ Inteli-enDa lor nu Dine de calit?Dile du4ului. eroul )e )ituea6?. C4a'i))o >or*eBte cu )erio6itate de)pre u'*r? En ter'eni 9i6ici. aureolei )9inDilor. >a'pirii nu au u'*r? Bi nu )e >?d En o-lind?$ CondiDia lor de 'orDi >ii e)te con)ecinDa unui pact in9ernal. un 5eter Sc4le'i4l )t?pEnit de dia>ol ar tre*ui )?-Bi a'pli9ice u'*ra. prin a'putarea deli*erat? a )en)ului lui 'oral'eta9i6ic1$ Cei din jurul lui Sc4le'i4l.

dup? 'odelul triadei p)i4olo-ice de )or-inte platonician?: ETnGuuia. e)te )u)pendat. ce inter'edia6? Entre trupul de carne Bi per)onalitatea conBtient? a per)onajului. ce repet? aido'a En9?DiBarea o'ului. cel puDin nu En )en)ul creBtin ce )u*Entinde pactele cu dia>olul$ 7 cale )pre o 'ai 9in? elucidare a )i'*olului ne-o o9er? anali6a o*iectelor 'a-ice care inter>in En de)tinul lui Sc4e'i4l. -recii El concepeau ca o i'a-ine ()ESoolo>+ a corpului. prin pri'ul pact. dup? cu' a' >?6ut. dar po>e)teBte En ter'eni creBtini. prin care )?-Bi recapete u'*ra En )c4i'*ul )u9letului. En >i6iunea neoplatonic?. 9orDa lor de >iaD?. le di)tin-e ca niBte co'ponente )eparate$ 5entru neopita-oreici )i neoplatonici. >3u:9V 'er-End En Cade)ul u'*relor. iar >ouL urcEnd En 7li'pul 6eilor 0$ La creBtini. e)te caracteri)tic? -Endirii oculte$ Ea )e opune antropolo-iei creBtine. el cere )u9letul inte-ral. cunoaBterii raDionale. )u9let Bi trup$ Co'parEnd cele dou? >i6iuni. /aceeaBi cunoaBtere care El )cEr*ea pe Iau)t. dar nici 'Entuit (u'*ra nu a 9o)t recuperat? de la dia>ol+$ Si'Duri. adic? )pirit-)u9let^trup. )u9letul lip)it de conBtiinD? al celor 'orDi. din care. )u9letele 'orDilor p?)trEndu-Bi conBtiinDa indi9erent de locul unde ajun-. ce d? coe6iune indi>i6ilor >ii$ E)te intere)ant c? C4a'i))o certi9ic? indirect o a)e'enea interpretare a u'*rei Entr-o replic? dat? cu cEt>a ti'p Enainte de a 'uri: F7a'enii '-au Entre*at ade)ea ce En)ea'n? u'*ra$ Dac? ar >rea )? '? Entre*e acu' ce En)ea'n? u'*ra 'ea. ajun-End un in9ir' a9ecti>$ 5rin u'*r?. el )e a9l? En )ituaDia incon-ruent? de a-Bi 9i pierdut o ju'?tate a )u9letului Bi de a-Bi 9i p?)trat cealalt? ju'?tate$ CEnd dia>olul cere )u9letul eroului. En Iad )au En Rai$ A'*i-uitatea 9ertil? a )i'*olului u'*rei )e datorea6? )uprapunerii pali'p)e)tice a celor dou? antropolo-ii$ 5e de o parte. ele )e de)part. ce per'ite di)tincDia Entre )i'Duri. in)tinctele. fQ/ue9i ()au Ti>eu^a. En care 9iinDa u'an? e)te alc?tuit? din trei e)enDe. )enti'entele En )en) 9oarte lar-$ En )c4i'*. En )en) creBtin. )ituaDia 9inal? a lui Sc4le'i4l e)te parado:al? Bi ire6o>a*il?. </=^TZ repre6int?. 9?r? )? ne pre>in? a)upra ace)tei alunec?ri. de la un tEn?r *lond (i'a-ine lu'inoa)?. de prietenie. el aBa6? pactul cu dia>olul En )c4e'a *ipartit? a trupului Bi )u9letului$ C4a'i))o -EndeBte En ter'eni oculDi. renunD? la pun-?. )enti'ente. En care o'ul e)te alc?tuit din dou? e)enDe. )eparaDia 1" nu are loc. iar >ouL repre6int? conBtiinDa. an-elic?. de iu*ire. per)onajul ne9iind nici da'nat. filia. Sc4le'i4l 9iind un per)onaj care a pierdut pe fQ/ue9V. )enti'ente Bi conBtiinD?$ De cealalt? parte. Sc4le'i4l pierde erosul. En care Sc4le'i4l apare ca un )a>ant i6olat de lu'e. aBadar. la C4a'i))o u'*ra nu )e identi9ic? )u9letului. aBa cu' )e EntE'pla deja la Co'er. En >irtutea 9iliaDiei )ale ro'antice !. deter'inEndu-l )? / alea-? calea 'a-iei$ Iinalul nu>elei. per)onalitatea 'ortului$ La 'oarte. el pri'eBte. ci6'ele de Bapte le-4e$ 5rin 9iecare din ace)te o*iecte el pierde )au cEBti-? ce>a$ Cedarea u'*rei Ei atra-e opro*iul celor din jur% de acu' Enainte el nu )e >a 'ai putea *ucura de relaDiile cu )e'enii. precu' Bi cea ocult?. le-aB r?)punde: En)ea'n? )?n?tatea care E'i lip)eBte$ A*)enDa u'*rei 'ele e)te *oala 'eaF$ CEnd fQ/ue9+ 6*oar? din . dup? 'odelul neoplatonic >ouD-:i/u: ZF arA(j$a. C4a'i))o punEndu-l pe eroul )?u/)? Entreprind? jaceleaBi c?l?torii de cunoaBtere de tip ilu'ini)t-enciclopedic pe care le )?>ErBi)e el En)uBi En tinereDe$ Ci6'ele core)pund. nea>End En)? con)i)tenD?$ Atunci cEnd Ei apare En >i) lui A4ile. preluEnd pattern$ul narati> creBtin. )en6aDiile. a o*Dinut doar o parte$ ='*ra lui 5eter Sc4le'i4l )i'*oli6ea6? aBadar acel >u/CC U )en) p?-En.cu' a' >?6ut. En )c4i'*. >ouL$ 7 antropolo-ie tripartit?. )ituaDia de>ine li'pede. )e 9ace/)i'Dit ele'enturauto*io-ra9ic. de )u9let inconBtient ce 'er-e )? *Entuie Cade)ul$ 7r. intelectului. 9iindc? per)onajul nu e)te nici da'nat (pactul nu a 9o)t du) pEn? la cap?t+. care )i'*oli6ea6?. C4a'i))o EBi i'a-inea6? per)onajul pe o )c4e'? p)i4olo-ic? tripartit?. Bi a 9uncDiei )i'*olice a ace)tora: u'*rapun-a-ci6'ele$ 5eter EBi 1 cedea6? u'*ra En )c4i'*ul pun-ii lui Iortunatu)% En 'o'entul En care. pe care prietenul )?u nu reuBeBte )? o )trEn-? En *raDe$ ='*ra lui 5eter Sc4le'i4l e)te un a)e'enea eEScoA$o>. 9?cEnd le-?tura Entre )piritul de natur? ideal? Bi trupul de natur? 'aterial?$ El e)te 9orDa de >iaD?. au9ioL. reie)e c? teolo-ia creBtin? co'*in? En conceptul de )u9let cele dou? 9uncDii pe care 'itolo-ia Bi 'i)tica antica. En opo6iDie cu 9i-ura dia*olic? a o'ului En cenuBiu+. dar a p?)trat pe >ouc%$ En ter'eni creBtini. el cEBti-? *o-?Dia Bi puterea 'aterial?. 5atroclu are a)pectul unei u'*re i'ateriale. nici 'Entuit% Entr-o >i6iune ocult?. re9u6End )? 9ac? un doilea pact cu dia>olul. po9tele$ CEnd renunD? la pun-lC elcE)ti-? ci6'ele ce Ei 9ac po)i*ile depla)?rile 'iraculoa)e$ 5rin introducerea ci6'elor 9er'ecate En tra'?. )au anima) are o natur? ener-etic?. intelect% cele trei o*iecte 'a-ice )u-erea6? o di)tri*uDie tripartit? a prota-oni)tului. Entr-o >i6iune creBtin?.

orla de Gu3 de <aupa))ant $ DeBi teri9iantul proce) e)te de)cri) En re-i)trul literaturii 9anta)tice (cu de)c4idere )pre un BtiinDi9ico-9anta)tic incipient+. prota-oni)tul intr? Entr-o F)tare 9e*ril? de ner>iF )i a-itaDie$ E)te *Entuit de intuiDia unei pri'ejdii i'inente. de )en6aDia de c?dere Bi Enec FEntr-un 4?u de ap? )t?t?toareF$ Lu'ea i )e pare )tr?*?tut? de Ftainice in9luenDeF Bi de puteri in>i6i*ile ce )e De) En jurul )?u Entr-o reDea parali6ant?$ Iilo)o9ii RenaBterii )u)Dineau c? 'a-ia con)t? En 'anipularea de c?tre operator a ener-iei )ale p)i4ice. de o )pai'? 9?r? 'oti>. E'i *ea >iaDa printre *u6ele 'eleF$ Lun-ile perioade de 'editaDie. idolii. cu -ura lipit? de a 'ea. plin de >aluri n?pra)nice. prota-oni)tul )i'Dindu-)e pro-re)i> >a'piri6at de @@cine>a care )e aBe6a)e pe 'ine )i care. o-linda e)te un in)tru'ent de conte'plare a propriilor a*i)e interioare$ Iau)t o >ede pentru pri'a oar? pe <ar-areta En o-linda 'a-ic? din *uc?t?ria >r?jitoarelor. )tau la *a6a practicilor 'a-ice e:ercitate a)upra 9iinDelor i'ateriale$ 5e *a6a le-?turilor )i'patetice dintre ori-inal Bi i'a-ine ()tatuie. ce/El Dinea )u* in9luenDa o'ului En cenuBiu$ "$ 7-linda =n al doilea )ESco^o> pe care ro'anti)'ul El recuperea6? pentru a da e:pre)ie e'er-enDei )u9letului inconBtient e)te i'a-inea re9lectat? En o-lind?$ De la lecano'anDia antic? (-4icitul Entrun >a) cu ap?+ pEn? la cri)talo'anDia 'odern?. 9iinDa re)pecti>? e)te o*li-at? )? e:ecute ordinele adre)ate copiei &$ ='*ia lui 5eter Sc4le'i4l nu )e )u*)tituie per)onalit?Dii conBtiente a per)onajului.trup. >i)?torul e)te )tri>it Bi )u9ocat de o 9iinD? 'i)terioa)?$ CoB'arul )e repet?. . de)en. prota-oni)tul te'Endu-)e de Facel ocean En)p?i'Ent?tor Bi 9urio). care tind )? )e 'ateriali6e6e$ 7 pri'? Entrupare are loc Entr-un >i) En care. de ceDuri. ce )e nu'eBte ]de'enD?^F$ 7'olo. '? cuprinde o ine:plica*il? neliniBte. p?puB?+. o'ul 'oare$ Dar dac? )u9letul En )en)ul creBtin dorit de o'ul En cenuBiu e)te co'pu) din )u9letul inconBtient ()i'*oli6at de u'*r?+ Bi 1# )u9letul raDional ()i'*oli6at de ci6'ele 9er'ecate+. 'a-icianul e)te capa*il )? pl?'uia)c? 9?pturi Bi o*iecte 'iraculoa)e "$ Eroul lui <aupa))ant pare a-Bi 9i acti>at puterile tene*roa)e. ci ca un du*iDi al o'ului$ Dup? cu' a ar?tat Hean-5ierre .3ron+ picurEnd )En-e En o-linda unei 9EntEni$ Cu' Cade)ul e)te o 'eta9or? )paDial? pentru t?rE'urile inconBtientului.I/=^TI nu contea6? atEt ca o co'ponent?/a o'ului (Entr-o opo6iDie de -enul crAua / >(/u:iE+. )nrBe)c prin a da pre6enDei 'ale9ice o .apei. Goet4e )u-erEnd prin acea)ta c? 11 iu*ita ar4etipal? )e 'ateriali6ea6? din dorinDele 9anta)'atice ale eroului$ 5ri>indu-)e En o-lind?. dar o an-ajea6?$ Cu'p?rEnd-o En )c4i'*ul pun-ii. care intr? En re6onanD? cu )u9letul lu'ii$ Din acea)t? )u*)tanD? eterica. ca Bi cu' noaptea ar a)cunde. de >ijelii. En care )e cu9und?. Sc4le'i4l/reuBeBte )? )e de)9ac? din le-?tura 'a-ic? cu fr'*ra )a. Entunericul )e con)tituie Bi el Entr-un )paDiu ce a)cunde o a'eninDare: Fpe '?)ur? ce )e En)erea6?. dia>olul a o*Dinut un eE/aP^o> prin /care El poate controla pe erou$ A*ia prin renunDarea la pun-?. apa >a 9i e:plicit recuno)cut? ca un )i'*ol al inconBtientului Bi al ne*uniei. i6olare Bi )in-ur?tate. En acord cu tr?irile 'aladi>e care El o*)edau pe )criitorul En)uBi$ Tran)9or'area per)onajului e)te )u-erat? Entr-o )cen? )i'*olic? ce de)c4ide nu>ela: eroul a)i)t? la trecerea pe Sena a unui con>oi de na>e ce par a 9i tra)e a9ar? din a*i)urile 'arine de un re'orc4er$ 7r. EntrucEt '? pri>eBte. ideea de i'a-ine (eiSWGo>+ are o 'are i'portanD? pentru 'entalitatea pri'iti>?$ I'a-inile. precu' En ta*loul lui Iii))li o)marul. En ur'a conte'pl?rii >aporului urcEnd din adEncuri. nu )e e:plic? cu' poate dia>olul )? o9ere o ju'?tate (u'*ra+ En )c4i'*ul Entre-ului ()u9letul+$ =lti'a nuanD? ce tre*uie pu)? e)te aceea c? C4a'i))o accentuea6? conceptul neoplatonic de GI/=/TI En ter'enii antropolo-iei ar4aice 4o'erice$ 5entru Co'er. o -roa6nic? a'eninDareF. la 9el cu' >a'pirii nu )e >?d En o-lind? deoarece )Ent )i'ple trupuri 9?r? )u9let$ In o-lind? )e >ede re>er)ul )piritual al lu'ii 'ateriale$ 7-linda apei e)te o poart? c?tre t?rE'ul cel?lalt$ Dia>olul aduce du4urile 'orDilor En 9aDa lui Arnold (din 3c%im(area sc%ilodului a lui .ernant. )upra9eDele re9lectante au 9o)t dintotdeauna un 'ijloc de co'unicare cu lu'ea in>i6i*il?$ 7-lin6ile tre*uie acoperite la 'oartea unui o' pentru a nu-i >edea )u9letul de)prin) de trup. eroii ro'antici a)i)t? la e'er-enDa unei per)onalit?Di re9ulate$ E)te ceea ce )e EntA'pl? cu prota-oni)tul nu>elei . -rila de lectur? cea 'ai potri>it? e)te re-i)trul p)i4olo-ic.

4ipnoti)' etc$. cine>a >rea En locul 'eu% iar eu '? )upunF% FCine>a e )t?pEn pe )u9letul 'eu Bi-l -u>ernea6?Z cine>a porunceBte toate acDiunile. 'ijlocul de a identi9ica 9anta)'a >a 9i toc'ai o-linda$ Ace)t o*iect de auto)copie p)i4olo-ic? EBi 9ace pri'a apariDie En nu>el? En )cena de 'e)'eri)'. En cu>intele lui <aupa))ant. 'ateriali6are ce traduce cli>ajul )?u pro-re)i> de eul conBtient al per)onajului$ Ruperea F9iinDelor in>i6i*ileF de )u* controlul conBtiinDei. Entr-un cu>Ent o*iecti>area Cori ei. )au F)i'Dul controluluiF in>ocate de <aupa))ant >or 9i nu'ite ce>a 'ai tEr6iu de c?tre Ire. prota-oni)tul lupt? En 9ond E'potri>a ne*uniei. FcEnd r?'Ene' 'ult? >re'e )in-uri. e)te re)i'Dit? de cel *Entuit ca un 9eno'en real. eroul En)uBi a>End tot 'ai/de) i'pre)ia c? Fcine>a '? ur'?reBte. En )peD? de un dia>ol$ Eroul lui <aupa))ant )e )i'te luat En po)e)ie de >oinDa ace)tui locuitor al unei alte lu'i. cu conotaDii BtiinDi9ico-9anta)tice. precu' un alt )u9let para6it Bi do'inatorF+ El con>in. prota-oni)tul 9olo)eBte la rEndul )?u un dulap cu o-lind?. )Ent 9eno'ene ce )u-erea6? )cindarea per)onalit?Dii prota-oni)tului Bi autono'i6area eului alternati>$ Atunci cEnd EBi propune )?-l di)tru-? pe in>i6i*il. intuind En 'od o*)cur )u*)tratul 'or*id al Entre-ului 9eno'en$ A'eninDarea e)te aceea de a 9i Enlocuit En propria )a >iaD? de c?tre Corla. pare-)e. e'er-enDa unei per)onalit?Di autono'e.pe prota-oni)t ca. 'Encarea ce di)pare de pe noptier?. cEt )? '? atin-?F$ Ener-ia inconBtient? oare urc? En el )e re>ar)? pe)te pra-urile in4i*iDiilor pu)e de conBtiinD? En calea 9anta)'elor Bi Ei di)tru-e En 9elul ace)ta criteriile de di)cern?'Ent Entre realitate Bi ilu6ie$ 5er)onajul )e Entrea*? dac? nu e po)i*il ca F9acultatea de control al nerealit?Dilor anu'itor 4alucinaDii )? 9ie a'orDit? En clipa pre6ent? la 'ineF$ FAparatul >eri9icatorF. caracteri)tic? 'ecani)'elor p)i4otice. prin 9a)cinaDia ei 9aD? 9eno'enele paranor'ale. l >alurilor Atlanticului$ In)ula ieBind din adEncurile ac>atice )u-erea6? con)tituirea unui nou pol p)i4ic. un ce>a nouF+ de a 9i 9o)t in>adat de c?tre conDinuturile inconBtientului colecti>$ Tea'a eroului lui <aupa))ant de a 9i di6locat de noul >enit de>ine tot 'ai pre-nant? pe '?)ur? ce ace)ta cap?t? 'aterialitate$ Cara9a care )e -oleBte de ap? En ti'pul nopDii. )e'n c? o-linda e)te o 9erea)tr? c?tre lu'ea )piritelor$ 5entru a-Bi )urprinde du*lul. cartea r?)9oit? de cine>a )e6End Entr-un 9otoliu -ol.ud Fprincipiul realit?DiiF$ 7 alt? 'eta9or? a proce)ului p)i4ic tra>er)at de prota-oni)t e)te i'a-inea <untelui Saint-<ic4el. toate 'iBc?rile. ce con9ir'? e:i)tenDa concret? a ace)tor F>i6itatoriF$ En ace)t )en) eroul con)truieBte o teorie paranoic-delirant?. precu' un alt )u9let. c? cine>a 'er-e En ur'a 'ea. tranda9irul )'ul) )u* oc4ii )?i de o 'En? in>i6i*il?. conjurEndu-l pe FCel de care )e te'eau En )pai'ele lor popoarele nai>eF$ De)cinderea In>i6i*ililor e)te o teri9iant? ale-orie pentru )enti'entul )ecolului al GlG-lea ro'antic (Fde ce>a 'ai 'ult de-un >eac pre)i'Di'. ni'ic En a9ar? de-un )pectator ro*it Bi En-ro6it de toate lucrurile pe care le 9acF+ tr?dea6? pierderea controlului de c?tre eu a)upra propriului trup$ 7 BedinD? de )u-e)tie 4ipnotic? la care a)i)t? (En care o 9e'eie pare Fro*it? de-o >oinD? )tr?in?. cu a*aDia )a de piatr?. p)i4olo-ia e:plicEnd. de pe aceleaBi po6iDii e'patic de)c4i)e c?tre proce)ele din propriile adEncuri inconBtiente. En )u-e)tia de )upra9aD? re9lectori6ant?. toate -Endurile 'ele$ Eu En)u'i nu 'ai )Ent ni'ic Enl?untrul 'eu. eroul o co'*ate. cEnd 4ipnoti6orul Ei )u-erea6? 4ipnoti6atei c? o carte de >i6it? e)te o o-lind?. pla)at? de el En in9initul a)tral. adEnc?. En ace)t 9el. la 9el cu' 5eter Sc4le'i4l putea 9i *?nuit c? ar 9i locuit de altcine>a. dar 'ai corect identi9ica*il? En t?rE'ul propriului )?u inconBtient$ St?rile de 18 a*ulie Bi de parali6ie care El in>adea6? tot 'ai ade) (FNu 'ai pot >oi% En )c4i'*. u'ple' -olul cu n?luciF. aproape de tot. prin i6olare de )ti'uli. intrat? En ea. curat?. Niet6)c4e pro9eDea Bi dorea e'er-enDa unui )uprao'. de)pre o Fra)? )upranatural?F care in>adea6? u'anitatea Bi Ei ia locul$ Dac?. Entr-ade>?r. du*lul 9anta)'atic cap?t? tot 'ai 'ult? autono'ie Bi con)i)tenD?. )i'*ol )u-e)ti> al depo6itului de i'a-ini din inconBtient )pre care )e taie o intrare$ De)coperirea pe care o tace e)te )tranie: Fera lu'in? ca 6iua En a'ia6a 'are Bi totuBi nu '-a' >?6ut En o-lind?Z Era -oal?. plin? de lu'in?Z I'a-inea 'ea nu )e >edea En ea$$$ deBi era' c4iar En 9aDa 147 . re>elaDiile 'i)tice o*Dinute prin incu*aDie Bi clau)trare En peBteri Bi incinte )u*terane$ $Sau. 'a-neti)'. EncercEnd )? re)oar*? proiecDia Enapoi En )ine En)uBi$ 7r. 9e'eia >a a>ea clar>i6iuni paranor'ale. <aupa))ant )e arat? terori6at de >enirea unei a)e'enea F9iinDe noiF$ C4iar dac? apariDia ei i )e pare ine>ita*il?. pro>oac? 1/ o accentuare a acti>it?Dii 9anta)'atice.concreteDe Bi En lu'ea diurn?$ Se Btie c? )t?rile de depri>are )en6orial?. o'enirea Bi-a atra) propriul )9ErBit.

el e)te )ilit a recunoaBte c? inter>enDiile ace)tuia au )copul de a-l Endrepta$ Cu toate c? )e'ni9icaDia po>e)tirii e)te nult 'ai *o-at?. cl?direa e)te o ade>?rat? i'a-ine a la*irintului$ Ca)a i'a-inat? de E$ A$ 5oe e)te un corelati> )paDial al con9i-uraDiei p)i4ice a eroului. a ieBit la )upra9aD? *e)tia. Corlei$ Entr-ade>?r. el e)te Enc? din ti'pul >ieDii un locuitor al *ol-iilor in9ernale$ El EBi recunoaBte de alt9el condiDia. Entr-o )in-ur? clip?F$ . En 2mintiri. 9?r? nici o u'*r? de Endoial?$$$ n-a 'urit$$$ Atunci$$$ atunci$$$ >a tre*ui deci )? '? o'or euZ$$$F f FTrupul tran)parent. din 9inalul'ui^eleij^Nu^^jau^r^ar? nici oFu'*r? de Endoial?. eroul lui <aupa))ant de)coper? cu ajutorul in)tru'entului 'a-ic c? )u9letul nu-i 'ai locuieBte En trup. reflec*ii. la Enceputurile ei. ur?.iaDa lui Jillia' Jil)on >a 9i un lun. a Corlei. Hun. Jilllia' Jil)on nu e)te nu'ele ori-inar al prota-oni)tului. interpu)? Entre per)onaj Bi o-lindirea )a$ Cu ajutorul )upra9eDei re9lectori6ante. )au 'ai de-ra*? din coB'ar$ Cu aripi laterale con)truite 4aotic. 9?cEnd alu6ie la 'itul pactului cu dia>olul ce duce la pierderea )u9letului: FdeBi au 9o)t pe lu'e i)pite 'ari. ca o 'antie. ci un p)eudoni'.eiF$ Lip)a o-lindirii e)te o'oloa-? pierderii u'*rei$ La 9el cu 5eter Sc4le'i4l. di6locEnd eul *un al celui ce a Encetat )? 'ai 9ie el En)uBi Bi a de>enit Jillia' Jil)on$ JolliajrjuJd)on -e)1e-1' 'r$ C3de. c? )u9letul i )-a autono'i6at Bi )-a de)prin) de el En)uBi$ Lip)it de >oinD? Bi de >iaD?. el )ea'?n? cu un a'*alaj -ol. eul iniDial. e)te un o' po)ed^aLdjejr'4ra$$$Eul e:ilat En inconBtient. Ei >a ap?rea prota-oni)tului )u* 9or'a unui prieten care Ei )ea'?n? ca un 9rate -ea'?n. ace)t trup cu neputinD? def cuno)cutF al propriului )u9let Ei apare En o-lind? Bi lui Jillia' Jil)on. *?nci. prota-oni)tul nu>elei o'oni'e a lui E$ A$ 5oe #$ Dar aici proce)ul de r?)turnare ce El )peria pe eroul lui <aupa))ant-pa9e a 9i a>ut deja loc. al acestui Jil)on$ In9luRnta[-R^aRe[[o[e:ercitA p)eudo-9ratele e)te *ene9ic?% deBi prota-oni)tul are i'pre)ia ca prietenul )?u Fera 'Enat doar de o dorinţ0 ciudat? de a-'i pune piedici. de'enDial. cu c?'?ruDe nenu'?rate Bi culoare Entortoc4eate. care poart? acelaBi nu'e cu el. ce core)punde per)onalit?Dii tene*roa)e ce El are En )t?pEnire$ En ur'a *a)cul?rii de per)onalitate. Bi de)i-ur c? niciodat? n-a 'ai c?6ut En i)pit? a)aV# =n puternic )i'*ol al condiDiei de o' clau)trat En propria )u*teran? p)i4ic? e)te cl?direa )colii Bi a internatului unde per)onajul EBi petrece copil?ria Bi EntEia adole)cenD?$ =riaBa ca)? are 10 a)pectul unui Fpalat din po>eBtiF. aido'a >a'pirilor care nu au u'*r? Bi nu )e >?d En o-lind?$ Su9letul independent Bi de nerecuno)cut apare En )c4i'* En i'a-inea altcui>a. Enne-rite de >re'e. Enc? de la >enirea la Bcoal? a du*lului )?u. de dinainte de Enlocuire.'Eir^rcAreTCierKe-aard 1! El identi9ica En dai'onul )ocratic$ Du*lul are caracteri)ticile unei >oci interioare care po>?DuieBte )pre *ine. per)onajul re)i'te la du*lul )?u Fun 9el de duio)ie cu totul nelalocul eiF$ AtracDia dintre ei )ea'?n? cu atracDia dintre polii opuBi ai unui 'a-net$ el+lalt Jil)on e)te eul *un. ce nu )e e:plic? doar prin co'ple:ul de concurenD? 9ratern?$ 3ipjenta[[re)pin-erii^ )e$ gdatjorea6?[noai de-ra*? 9aptuluj^['j'il[>enit JilCa'HJil)on EBi recunoaBte euTpe care l-a re9ulat Bi de care doreBte )? )e de6identi9ice: Fl-arri FduB'?nit pe el pentru c?-'i purta nu'ele. de a '? )urprinde )au de a '? u'iliF. prota-oni)tul EBi conte'pl?. e)te cuprin) de porniri a-re)i>e.Bir de 9apte ne)t?>ilite )i repro*a*ile. )u9letul inconBtient care i-a )c?pat de )u* control Bi care El ia En )t?pEnire >enind parc? din a9ara )a$ Encercarea de a-Bi ucide prin 9oc du*lul nu 'ai poate opri r?)turnarea de per)onalitate$ <o'entul En care eul alternati> nu 'ai poate 9i re)or*it En eul conBtient 'arc4ea6? )cu9undarea En ne*unie$ Stin-erea conBtiinDei per)onajului Bi luarea )a En po)e)ie de c?tre inconBtient e)te )u-erat? de tran)9eniljier)onalit?Dii de la Eu la El. vise. a'*iDie. niciodat? En)? o'ul n-a 'ai 9o)t i)pitit a)a. En )c4i'*. )-a )pu) pe *un? dreptate c? @jiratele^[HuQ Ca' JjlBonj^-rBani9ic? conBtiinDa 'oral? a ace)tuiaT7u* Iu l 9uncDionea6? precu' @@-eniul re)trlc.de)crie din proprie e:perienD? 'ecani)'ul de proiecDie prin care cine>a EBi poate con)trui un analo-on ar4itectural al )u9letului 1$ 7r. po9t?. Jillia' Jil)on are 9aD? de ace)ta )enti'ente a'*i-ue$ 5e de o parte. ace)t nu'e ce 'i )-a p?rut de dou? ori 'ai re)pin-?tor cEnd El 9olo)ea un )tr?inF$ 5e de alt? parte. F>irtutea )-a de)prin) Ude 'ineV. )tructura la*irintic? a Bcolii )u-erea6? prin paraleli)' condiDia lui Jillia' Jil)on de r?t?cit En 'eandrele propriului inconBtient$ 5er)onajul intuieBte Bi recunoaBte c? FEn de6>oltarea 'inDii 'ele. a 9o)t ce>a cu totul neo*iBnuit Bi care a Entrecut orice '?)ur?F$ Din adEncurile la*irintului. per)onajul e)te po)edat de c?tre dia>olul din )ine En)uBi. -u>ernate de tru9ie. cu 'o*ile. Jillia' Jil)on o*)er>End in-enuu c? Fri>alul 'eu )u9erea de o )l?*iciune a coardelor >ocale . pupitre Bi )caune En-r?'?dite. Jil)on identi9icEndu-)e eului )?u o*)cur. a>ariDie$ Entr-un cu>Ent.

care nu-i En-?duiau )? ridice >reodat? -la)ul Bi )? >or*ea)c? alt9el decEt En Boapt?F% FBoapta lui )tranie ajun)e)e ecoul En)uBi al -la)ului 'euF$ 5re6enDa >oalat? Bi >ocea Boptit? a F9rateluiF El >or E'piedica pe Jil)on )? duc? la *un )9irBit tic?loBii pl?nuite cu 'ult? -rija Bi cini)'$ Cu 9iecare inter>enDie 'oral?, polari6area celor doi prieteni )e accentuea6?, tran)9or'End relaDia dintre ei En ur?$ Ca Entr-o operaDie de diali6?, pornirile ne-ati>e coa-ulea6? En co'porta'entul lui Jillia' Jil)on, En ti'p ce i'pul)urile 'orale )e re-rupea6? En du*lul ace)tuia$ Cei d:W-aju9l- )? )e'ene precu' ne-ati>ul Bi po6iti>ul unui 9il'$ Hn )en)ul ace)tui duali)', 5oe introduce Bi o alt? 'eta9or?, >9 >a a>ea de a)e'enea o lar-? recurenD?, cea a relaDiei dintre 'odel )i ta*lou$ A>End En >edere di)tri*uDia 'oral? a tr?)?turilor Entre cei doi, copia lui Jillia' Jil)on/nu e)te o caricatur+ a ace)tuia, ci, di'potri>?, un Fportret re'arca*ilF$ / En)? in)tru'entul/)i'*olic care per'ite identi9icarea relaDiei rebl9E^CnH^eie)te Bi En ace)t ca6 o-linda$ Atunci cEnd, e:a)perat, Jil)on EBi Enjun-4ie ad>er)arul, En9runtarea dintre ei ia a)pectul unei re9lect?ri En o-lind?$ DeBi 'ai a>u)e)e de cEte>a ori re>elaDia, Bocant? precu' Fde)c?rcarea unei *aterii -al>aniceF, c? cel?lalt Jil)on e)te du*lul )au, prota-oni)tul de)coper? a*ia En 9inal identitatea lor, e:pri'End-o En ter'eni catoptrici$ En prietenul Bi ad>er)arul )?u el de)coper?, ca Entr-o o-lind?, c? Fnu era linie En tr?)?turile adEncite Bi ciudate ale c4ipului )?u care )? nu 9i 9o)t al 'eu propriu, pEn? la cea 'ai de)?>ErBit? a)e'?nareF$ Iar cel?lalt Ei con9ir'? de)coperirea: FAi En>in), iar eu )Ent pierdut$ U$$$V teai o'orEt pe tine En)uDiZF$ Ge)tul lui Jil)on traduce En ter'eni de9initi>i identi9icarea@ )a cu u'*ra Bi 9orcluderea, )inoni'? cu o )inucidere, a eului )?u diurn, En 9elul )?u tra-ic, per)onajul lui E$ A$ 5oe intr? En cate-oria re>oltaDilor ro'antici E'potri>a )upraeului 'oral patern al )ociet?Dii, pe chare ne>oia de li*ertate per)onal? Bi a9ir'are indi>idual? Ei aduce la identi9icarea cu u'*ra dia*olic?$ /&

#$ Ta*loul
E$ A$ 5oe reia i' a- in e a^ta*joului ca[) i ' *ol al du*lului Entr-o alta po>e)tire, &ortreiuTovalE# De di'en)iuni 'inu)cule, po>e)tirea )ea'?n? cu un 'edalion literar, concentrat punctual pe paraleli)'ul dintre o' Bi i'a-inea )a de)enat?$ Ajun) printr-un accident Entr-un ca)tel p?r?)it (ale c?rui ruine, la 9el cu Bcoala 'edie>al? a lui Jillian Jil)on, )u-erea6? r?t?cirea En la*irintul propriului inconBtient+, eroul nu>elei de)coper? o -alerie de portrete dintre care unul Ei pro>oac? o )en6aDie de >iaD? Bi realitate incon9unda*il?$ Citind un 'ic 'anu)cri), el a9l? c? portretul repre6int? o tEn?r? 9at? pe care )oDul ei, pictor )aturnian Bi taciturn, concentrat En )ine En)uBi pEn? la auti)', a pictat-o Enainte de 'oarte, En 9apt, cau6a 'orDii a 9o)t En)?Bi tran)punerea pe pEn6?$ Antropolo-ii au )e'nalat ade)eori )pai'a oa'enilor din )ociet?Dile pri'iti>e la o9erta de a li )e 9ace portretul )au 9oto-ra9ia 8, En ideea c? i'a-inea ar lua pri6onier )u9letul 'odelului, atr?-Endu-i 'oartea$ 5o>e)tirea lui E$ A$ 5oe de)crie c4iar ace)t proce) de tran)9er p)i4o-'a-ic al )u9letului din o' En etSco^o>$ 5e '?)ur? ce portretul de pe pEn6? )e de)?>ErBeBte, per)oana portreti6at? )e o9ileBte, literal'ente >a'piri6at?$ 5entru -recii 4o'erici, o'ul e)te >iu doar atEta >re'e cEt 1uWr7 r?'Ene En co'uniune cu trupul$ Dac? i'a-inea e)te dedu)? din corp, o'ul EBi pierde ener-ia de >iaD?$ 5ictura, Bi Entrea-a art? 'odern?, au 'oBtenit acea)t? 9uncDie 'a-ic?, e)tetica 9iind, dup? cu' )-a )pu), )ucce)oarea 'i)ticii$ 5ictorul ro'antic nu procedea6? alt9el decEt un Ba'an pri'iti> )au un teur- antic, care 9i:ea6? )u9letele i'ateriale ale >iilor Bi 'arDilor, du4urilor Bi oa'enilor deopotri>?, En eESWta: 'ateriale$ 7)carJilde En [ &ortretul lui Dorian ;ravGA, Entr-un acce) de -enialitate, dia-no)-tica*il printr-o concentrare aproape 'i)tic? a)upra )u*iectului picturii )ale, pictorul ,a)il CallWard 9ace tEn?rului Dorian Gra3 un portret trancendental, care reuBeBte )? decante6e e)enDa per)onalit?Dii 'odelului, acel Ap:n ate'poral a)cun) En 9iecare o'$ 5rin identi9icare e'patetic? cu cel care Ei po6ea6?, pictorul )urprinde, En trupul de carne, En)?Bi ideea platonician? de 9ru'o)$ In )en)ul En care 5laton conecta 9ilo)o9ul la ade>?r, 7)car Jilde corelea6? -eniul arti)tic cu 9ru'u)eDea pur?$ IntuiDia / arti)tic? $Dran)9eno'enalA El aduce pe ,a)il Entr-o )tare de )o'na*uli)' creator Bi de idolatrie arti)tic? En raport cu 'odelul )?u$ El El tran)9or'? pe Dorian Gra3 Entr-un 6eu c?ruia Ei Enc4in? un idol (eESco^o>+ - portretul$ 7r, din nou, precu' En riturile 'a-ice de teur-ie, i'a-inea de>ine un )u*)titut al ori-inalului$ 5ortretul >a 9i Fcea 'ai 'a-ic? dintre o-lin6iF, En care )e re9lect? adev+ratul Dorian Gra3, En ti'p ce o'ul de carne r?'Ene o 9antoB?$ 5entru a 'oti>a in>er)iunea dintre 'odel Bi copibr7)car Jilde

introduce te'a pactului 9au)tic: conBtienti6Elidu-Bi pentru pri'a oar? 9ru'u)eDea En 'o'entul En care EBi conte'pl? portretul, Dorian EBi o9er? )u9letul pentru tinereDea >eBnic?$ Din ace)t 'o'ent, ta*loul de>ine receptacol pentru )u9let, En ti'p ce trupul eroului >a p?)tra o tinereDe Bi 9ru'u)eDe nealtera*ile ce a'inte)c de condiDia >a'pirului$ 5rin pactul )atanic, per)onajul in>er)ea6? raportul dintre trup Bi )u9let$ Dac0, En teolo-ia curent?, trupul e)te conju-at/ cu ti'pul Bi decrepitudinea, iar )u9letul cu eternitatea, !entru Dorian Gra3 trupul intr? En re-i'ul de i'uta*ilitate a; t?,ToTriuE, Tn.n'pFce )u9letul )?u pictat tr?ieBte dec?derea Bi urrDjrca conjanctural?$ Acea)t? nou?TW'? de 4edoni)' e)te 9iltrat? prin e)tetica decadenti)t? pro'o>at? de Jilde$ Si'pto' )peci9ic 'odern, prin F'oartea lui Du'ne6euF, locul ocupat de *ine, En ordine teolo-ala, e)te ocupat de c?tre 9ru'o), En ordine e)tetic?$ ;aloarea e:i)tenDial? )upre'? ajun-e 9ru'o)ul, practicat ca art? aplicat? propriei 9iinDe$ Dorian Gra3 Entrupea6? dand1$7il En )tare pur?, 9i:at prin pactul 'eta9i6ic En condiDia de arte9act u'an$- El e)te un ta*lou En 'iBcare, o En9?DiBare per9ect?, dar lip)it? de adEnci'e$ 5rin teoriile )ale cinice, lordul Cenr3 e:ercit? o peda-o-ie a 9ru'o)ului Bi pl?cerii opu)? *inelui Bi ade>?rului, 'odelEndu-l pe 'ai tEn?rul )?u prieten pentru o e:i)tenD? e)tetic? (En )en) KierKe-aardian+$ E:erciDiul unui a)e'enea 4edoni)' decadenti)t El dereali6ea6? pe D/Priaa, Ace)ta 'cep[ej?[ tr?ia)c? Entr-o lu'e de 9antoBe, En care relaDiile Bi )enti'entele )Ent de 'uca>a$ Indr?-o)tindu-)e de Si*3l ;ane, ci nu >ede En acea)ta 9e'eia,@ci actriDa, )au, 'ai e:act per)onajele jucate de ea$ De>enitF un eESo)Go>, Dorian Gra3 nu poale iu*i clccn 9?pturile care E'p?rt?Be)c aceeABTj:'di`ie de )i'ulacru, adic? '?Btile$ FSuper9icialitateaF e)te unul$din$$c$u>'EcZe c4ei) ale ro'anului, /" de9inind e:i)tenDa e)teti6ant? a prota-oni)tului En lu'ea 9?r? >iaD? a i'a-inilor Bi aparenDelor$ Tr?ind En planul 9anta)'elor arti)tice, Dorian con)tat? c? nu 'ai re)i'te iu*irea Bi *ucuria, tri)teDea Bi durerea$ Nici )inuciderea Si*3lei ;ane, nici uciderea lui ,a)il nu Ei pro>oac? reacDii a9ecti>e, ca Bi cu' )u9letul i-ar 9i 9o)t a'putat, En con>enDia 9anta)tic? a ro'anului, F)u9letul lui era, 9?r? Endoial?, *olna> de 'oarteF, 9iindc? 9u)e)e tran)9erat prin dia*olica dorinD? En ta*lou$ FSe )pune de)pre el c? )-a >Endut dia>olului pentru un c4ip 9ru'o)F, Bopte)c oa'enii, de)coperind En 9ru'u)eDea inaltera*il? un )ti-'at a)e'?n?tor a*)enDei u'*rei lui Sc4le'i4l$ In calitate de 'a)c?$ Dorian nu 'ai poate tr?i cu ade>?ratTdFAce)t c4ip 9ru'o), prad? de)9rEului Bi p?catelor, a'inteBte Bi el de per)onajele danteBti al c?ror )u9let )e a9l? Enc? din ti'pul >ieDii En alt? parte, En iad$ Ne'uritor Bi 9ru'o), dar lip)it de )u9let, el E'parte aceeaBi condiDie cu un >a'pir$ Noul pact cu dia>olul traduce 'eta9oric trau'a epocii 'oderne, Bi anu'e Fpierderea credinDei En )u9letF, ceea ce 9ace po)i*ilA[cedarea Bi di)pariDia ace)tuia$ A>atar conte'poran al dorinDeiF de ne'urire, 9ru'u)eDea >eBnic? do*Endit? de Dorian Gra3 e)te o ale-orie pentru condiDia de 'arionet? a o'ului En )ocietate$ Ironia participati>? a lui 7)car Jilde )e Endreapt? a)upra Enaltei )ociet?Di fin de siecle, dar el de)c4ide En 9apt tipolo-ia o'ului 'a)i9icat Bi ro*oti6at ce a>ea )? o*)ede6e )ecolul GG^5rota-oiiE)tul doreBte )?-Bi p?)tre6e 9ru'u)eDea 9i6ic? pentru c?, dup? cu' El En>aD? lordul Cenr3, a)pectul )uper9icial e)te condiDia reuBitei En lu'ea decadent? a ari)tocraDiei$ Ta*loul nu e)te altce>a decEt un in)tru'ent de 'anipulare a ilu6iei pu*lice, un predece)or al 'a))-'edia 'ode'e$ 5actul cu dia>olul e)te o 'eta9or? pentru inte-rarea Entr-o )ocietate lip)it? de criterii 'orale, acea)ta deoarece, En 9ilo)o9ia de pre9a*ricate a lordului Cenr3, cultura En)ea'n? corupDie Bi ci>ili6aDia - de-radare$ Dorian Gra3 )-a l?)at prin) En uni>er)ul 9actice al )ociet?Dii, Bi-a o9erit F9aDaF drept -aj, ducEnd o >iaD? du*l?, una de aparenDe an-elice, iar alta de dea'*ul?ri nocturne$ 5orireDul pictat de ,a)il a de>enit per)onalitatea )a diurn?, )u* para>anul c?reia, nou <r$ C3de concur'du-l pe Dr$ HccKill, prota-oni)tul EBi duce >iaDa de >icii$ Aido'a lui Jillia' Jil)on, Dorian Gra3 e)te 5o)edat (Tedc?tre u'*r? (En )en) jun-ian+, iar ta*loul joac? rolul /# de pjl'd? En care ji a-are eul diurn re9ulat$ ,a)il Bi-a pictat 'odelul e:^tt En 'o'entul En care, )u* in9luenDa 9ilo)cT9TeTcinice a lordului 9Eenr3, Dorian tr?ia o *a)culare interioar?, En ta*lou a r?'a) 9i:at? FconBtiinDaF per)onajului, di6locat? de c?tre eul )?u FTene*ro)$ I'a-inea pictat? re-rupea6? toate interdicDiile Bi reproBurile 'orale, pe care eroul le-a 9orclu) din )ine En)uBi$ Sirri*oli)'uj p)i4olo-ic al ta*loului e)te lu'inat Hn 'od neaBteptat de o irteur)iune En copil?ria eroului$ 5ortretul e)te a)cun)j'$ ca'era din podunde Dorian Gra3 tr?i)e Fe:ilatF de c?tre *unicul )?u, En ur'a rene-?rii de c?tre ace)ta a 9iicei )ale$ Re)pin-erea 9iicei Bi a nepotului Entr-o ca'er? i6olat? e)te o 'eta9or? )u-e)ti>? pentru cen6urarea principiilor de >iaD? repre6entate de cei doi$ Dorian Gra3 a cre)cut En ace)t )paDiu clau)trat al re9ul?rii, EntElnirea/cu pictorul ,a)il BE cu lordul Cenr3, doi

Fpeda-o-iF care E)i:9i)puta )u9letul per)onajului, unul jncerc'd[ )liL 9i:e6e- jndra9EEra an-elic?, cel?lalt )?-i acti>e6e latura tene*roa)?, per'ite o recon9i-urare a per)onalit?Dii per)onajului$ 5ur, in-enuu, curat, aBa cu' l-a 'odelat )upraeul 'oral Entruc4ipat de puritanul )?u *unic, Dorian )e de)coper? pentru pri'a oar? pe )ine En)uBi conte'plEndu-)e En ta*lou$ AtenDia e-olatr? Ei e)te tre6it? de lordul Cenr3, care Ei acti>ea6? >anita-tej^or-oliul luci9eric$ F<a'a a tuturor p?catejor^@^tru9ia de)c4idepoarta celorlalte >icn^erTEerea6? um(ra re9ulata a per)onaju`uiHEE'ioliRjror*ind,HI+orian Gra3 p?r?)eBte ca'era adole)cenDei Bi ie)e En )ocietate, punEnd En practic? toate dorinDele Bi pul)iunile )ale repro*a*ile, En )c4i'*, el Enc4ide En c?'?ruD? ta*loul pictat de ,a)il, En care a 9o)t tran)9erat eul )?u 'oral$ 7po6iDia )paDial? Entre c?'?ruDa En-u)t? Bi lu'ea lar-? )u-erea6? )trania dedu*lare a prota-oni)tului, care EBi Enc4ide )u9letul ade>?rat En pod Bi EBi tri'ite 'a)ca pictat? )? circule En lu'e^<r$ ji3de[a 9o)t eli*erat din c?'?ruD? Bi l-a clau)trat En lpcuLB?u[Re^ HDr, HecE3lI En 9apt, En ciuda 'oralei aparent li'pe6i, care 9ace din Dorian Gra> un per)onaj 9?r? conBtiiirtA[eDic?$ ro'anul conDine o a dj#ua'oj^d?^e[j^^ I6olarea ta*loului irTca'era din podjau^nBea'n? doar^re9uiarea eului curaD.ddlurn, al prota-oni)tului, ci Bi re)pin-erea )upra-eului 'oral repre6entatlEed PurEEc% TToCarnSAjiT)ije:Ile?6? eul *un En acelaBi )paDiu EiTc?nIire:Ela)e *unicul pe nepot d'TaDiuni etice /1 (pentru a pedep)i Fde)9rEnareaF 'a'ei *?iatului+$ E)te o 9or'? )i'*olic?[de r?6*unare E'potri>a *unicului Bi A principiilor repre6entate^ de ace)ta, En ter'enii 9ilo)o9iilor iraDionali)te ale epocii, 'oralitatea )i'*oli6at? de portret e re)i'Dit? ca un in)tru'ent de[ 'orti9icare a in)tinctului >ital al >ieDii$ Dorian lupt? pentru propria identitate 'ai ale) atunci cEnd 9ace r?ul, care apare ca o 9or'? de a9ir'are Bi E'plinire a per)onalit?Dii, E'potri>a raDiunii )ociale )terili6ante$ ;iaDa du)? de prota-oni)t )u-erea6? aceeaBi re>olt? )u*teran?: prin c4ipul )?u F*unF, el >ine En Entl'^'areA^^Te-uEETo9 FIpocriteF aleF )ociet?Dii% prin co'porta'entul )?u nocturn, necuno)cut celorlalDi, el recuperea6? fi'tuT >ieDii$ Dac? F9ru'o)ul con>ine 9antoBei Bi '?Btii, urEtul core)punde in)tinctelor Bi 1italit0ţii, En ai% #te"istru, per)onajul lui 7)car Jilde tr?ieBte aceeaBi )ete de a p?c?tui precu' per)onajele lui Do)toie>)Ki, ca 9or'? de a9ir'are a li*ert?Dii iraDionale de a e:i)ta$ 5rin portret$ 5j+ri-n[jjra> Enc4ide En pod imago$ul *unicului interiori6at ca per)onalitate 'oral?$ Re>olta cul'inea6? cu )9EBierea ta*loului, -e)t care, DinEnd cont de dina'ica re9lect?rii pre6ent? Bi En William Wilson, atra-e 'oartea prota-oni)tului$ La 9el cu o-linda, ta*loul e)te un )E/oPMco> care 9ace po)i*il? >i6uali6area e'er-enDei )u9letului inconBtient, cel 'ai ade)ea re>oltat E'potri>a ordinii raDionali)te, ilu'ini)te )au po6iti>i)te din )ocietate, E'potri>a nor'elor 'orale re)i'Dite drept re)tricti>e, eli*erare care, toc'ai din cau6a ten)iunii care o pro>oac?, precu' Bi a lip)ei (pierderii+ unui )i)te' ritualic reli-io) de dirijare a ei, )9ErBeBte cel 'ai ade)ea printr-o cata)tro9a$ 5i)tjru-ere/aj'a-inii, uciderea unuia de c?tre cel+lalt, En)ea'n?, En lo-ica du*lului, )inucidere$/ // Hote.
$ En Huvela romantic+ german+, >oi$ ", Antolo-ie Bi note de Ion ,i*eri, ,ucureBti, E5L$ !80$ "$ Ar 9i intere)ant de ur'?rit 9eno'enul lin->i)tic al prelu?rii cu )en) in>er)at a unor cu>inte dintr-o alt? li'*?$ Spre e:e'plu, 'ulte din cu>intele E'pru'utate de/li'*a noa)tr? din turc? Bi -reac?, En )pecial En perioada 9anariot?, iau En derEdere )en)ul lor ori-inar$ 5e4li>anul e)te En li'*a de ori-ine un erou, *aira'ul e)te o )?r*?toare reli-ioa)?, palicarul e)te un >itea6, iar ipoc4i'en En)ea'n? )u*iect$ #$ C9$ Cari Gu)ta> i9un-, &uterea sufletului# Antolo-ie, 5ri'a parte, Te:te ale)e Bi tradu)e din=i'*a -er'an? de dr$ Su6ana Colan, ,ucureBti$ Ed$ Ani'a, !!1, cap$ FEufl, u'*ra, ani'a Bi ani'u), )ineleF$ 1$ 5roce)ul de reducDite la con)ecinDe a*)urde poate 9i identi9icat En c4iar nucleul narati> din care EBi de6>olt? C4a'i))o nu>ela: F<i-a' pierdut Entr-o c?l?torie p?l?riaf '?nuBile, *ati)ta, -eanta, pe )curt, toate *a-ajele$ IouLue '-a Entre*at 99lac?, atunci, cu aceeaBi oca6ie nu 'i-a' pierdut Bi u2bra, Bi a' di)cutat apoi de)pre con)ecinDele unei a)t9el de nenorociriF$ l /$$ Literatura 'edie>al? / cunoaBte nu'eroa)e po>e)tiri En care pierderea u'rorei e)te un (ne-lija*il+ neajun) En ur'a unui tEr- En care dia>olul e)te d;9apt p?c?li^/<Hne de) 9a!on) de )@en-a-er a>ec le dia*le etait, au 'o3en A-e^celle-ci: Le de'on a>ait-il con)enti A en)ei-ner )on art tene*reu: A de) ecolier), ii )tipoulait, pour Be) 4onoraire), Lu@il aurait en )on pou>oir le dernier Lui lui re)terait dan) Ie) 'ain), tandi) Lu@il Ie) pour)ui>ait et Lue c4aci' d@eu: courrait A toute) ja'*e)$ C@e)t e>ide''ent A cette 4i)toire Lue 9ait allu)ion cette autre e:pre))ion *ien connue: ]le dia*le e'porte le retardataire^$ <ai) A pareil jeu cet i'*ecile de Satan pou>ait encore etre dupe, cotn'e nou) le 'ontrent Ie) le-ende) d@E)pa-ne et d@Eco))e, celle) par e:e'ple du 'arLui) de ;illano et du co'pte de Sout*e)K, Lui 9reLuentaient Ie) ecole) de 'a-ie du dia*le A Sala'anLue et A 5adoue$ L@adroit ecolier ne lai))ait Lue )on o'*re au: -ri99e) du 'aEtre, )on o'*re re)tee en arriere dan) la cour)e, et ii

ucureBti.ucureBti. iu*ite-'oarte. !"". e)te o cultur? a cri6ei. !!8. F)ece)ioni)teF.ona Dea etc$+ di>initatea )upre'? a c?p?tat un pro9il )trict 'a)culin$ Trinitatea creBtin? are o con)tituDie patrilinear?.ucureBti. !!/.$ T3lor. "ros si magie 0n 5ena)tere# G@S@. Lorele3. Lesfonctions mentales dans Ies societes inferieures. ade)ea 9atal?$ A)pectul F'edu6eicF (E$A$5oe+ al iu*itei care urc? din tene*re e:pri'? *eatitudinea Bi an-oa)a ne*uniei. !0. a)i'ilind-o p?catului Bi dia>olului$ 7 dat? cu inter6icerea cultelor 'editeraneene ale 6eiDelor 'i)tice (De'eter Bi 5er)e9ona. 5ari). intr? Entr-un proce) i'percepti*il de de6a-re-are. a )urorii. En ro'AneBte de Geor-e CoB*uc. Divina omedie. &r+(u)irea asei /s%er.tea'a-d] )c4i'*are )e co'*in? cu dorinDa de ino>aDie$ Sta6a tot 'ai accentuat? a aparatului *irocratic (Fca)telulF lui Oa9Ka+ core)punde unei cri6e a autorit?Dii Bi per)onalit?Dii u'ane $ 5rincipiul ordonator. 9e'eile din picturile lui Gu)ta> Oli't au )tr?lucirea iradiant? a unui numinosum interior e:pu) pe pEn6?$ Ace)t proce) p)i4oi)toric e)te *ine intuit de -Enditorii >iene6i ai epocii$ H$ H$ . oprit? o >re'e de o9en)i>a po6iti>i)'ului. de)or'ai).iena i'perial? de la )9ErBitul )ecolului al GlG-lea Bi Enceputul )ecolului GG$ Entr-un )tat condu) paternali)t de Iran6 Ho)e9. I)i). Li*rairie Ieli: Alean. Bi-ace)ta-l -u>ernea6?/ cEt ti'p nu-i plin tot ti'pul ce-are-a-l duceF$ D ante Ali-4ieri. )cienti)'ului Bi atei)'ului.ucureBti. i'a-inii 9e'inine. proce)ul de recuperare a animei colecti>e )-a de)?>ErBit$ EuridiKe a 9o)t eli*erat? din Cade) Bi rein-)taurat? En tronul de 6eiD?$ 5lacate En aur Bi ar-int. Con)e'nate Bi editate de Aniella Ha99e. tandi) Lue )@ec4appait li*re'ent le nou>eau 'a-icien. 'odernitatea >iene6?. Ed$ Cu'anita).iatte$ Le) 3ources Occultes du 5omantisme. !. vise. datorat? pre)iunii cre)cEnde a imago$urilor 9e'inine$ Ti'p de un 'ileniu Bi ju'?tate.$ 0$ Ieli: . a cultului Bi i'a-i)ticii Iecioarei <?ria$ A doua a a>ut loc En RenaBtere. dar )upu) unor 9orte centri9u-e tot 'ai >e4e'ente. En catolici)'.. Ed$ =ni>er). !"0$ &$ Hean-5ierre .ucureBti. !!1$ #$ En E$ A$ 5oe.recia antic+# 3tudii de psi%ologie istoric+. Traducere Bi pre9aD? de G4$ CeauBe)cu. )upraeul 'oral. /0 poetica ro'antic? a per'i) ree'er-enDa )i'*olurilor animei colecti>e$ AtracDia Bi teroarea tre6ite de 9e'eia ro'antic? indic? )enti'entul de culpa*ilitate cu care e)te recuperat ace)t co'ple: Enc4i) En adEncuri$ Sirene. Ed$ =ni>er). pre'oniDia de)tr?'?rii d? naBtere unei arte FdecadenteF. pe care ro'anticul Bi-o culti>? acti>Endu-Bi 9anta)'ele inconBtiente$ En . . pre9aD?. 5ari). p$ #""$ .icol$ IaBi. 2mintiri.ac4o9en pu*lic? En 08 o pri'? )inte6? antropolo-ic? Bi de i)torie a reli-iilor pri>ind cultura 'atriar4al? din Europa 'editeranean? neolitic? Bi .ucureBti. E5L. po>e)tiri. op# cit# 8$ L$ Le>3-.9allait Lue le de'on )e contentAt de ce pa3e'ent peu )u*)tantiel. Ed$ =ni>er). o dat? cu Entoarcerea Entre-ii antic4it?Di p?-Ene Bi 'a-ice$ Repede En?*uBit de Re9or'? Bi Contrare9or'?. . . Miturile lui . La ivilisalion &rimitive# 5ari). A)tarteea. Ed$ <eridiane. 'elu)ine. In)titutul European$ !!. 9e'ei-9anto'?. !!&$ 1$ C$ G$ Hun-. . a>ait perdu )on o'*re$F EdWard . undine. I)4tar.ernant. p$ &&$ 8$ FS? Btii c?@n clipa@n care-un )u9let >inde// cu' eu 9?cui.e6i Au-u)te . note Bi co'entarii de Li>iu Cotr?u. cap$ FTurnulF$ /$ En E$ A$ 5oe.$ 7tto RanK. )au a cri6elor (cu' )u)Dine HacLue) Le Rider+ identit?Dii "$ /-----7rtul din a)pectele cele 'ai acute ale 9eno'enului e)te cri6a 9 'odelului 'a)culin. Cap$ F<i)terele lu'ii in>i6i*ileF$ 156 !$ .u99iere. care e:ercit? a)upra *?r*aDilor o atracDie >a'piric?.ucureBti. ES5LA.$ 7)car Jilde. !/1. . Traducere Bi pre9aD? de Daniela Xte9?ne)cu$ . 'ai) Lui.&$ "$ . . Infernul. reflec*ii.ucureBti. Traducere de Dan 5etre)cu. . C$ ReinWald et C$$ Li*rairie)Editeur).omer si g0ndirea greac+. curent o*)edat de 9i-ura 9e'eii. cultura creBtin? a Re9ulat 9e'initatea. Traducere de Toe 5etre Bi Andrei Nicule)cu. 0. Ed$ Ne'ira. &ortretul lui Dorian ra1. Sc4iDe.8. ceea ce per'ite con)telarea a tot 'ai 'ultor 9or'aDiuni inconBtiente$ FJiener <oderneF. pp$ /l-0 $ . e)te reluat? )i de)?>ErBit? En . nu>ele. Mit )i gtndire 0n . Cap$ FDe la cate-oria du*lului la i'a-ineF$ $ En 2ntologia nuvelei fantastice. care )-a )oldat cu i'punerea.iena i'perial?. En care. !8!$ OM/L !X5X QH3/YI5I $ NNTRE ANDR7GIN XI CER<AIR7DIT En?lDarea lent? a -eo-ra9iei )cu9undate a inconBtientului colecti> EnNRo'anti)'. Cu o pre9aD? de <atei C?line)cu Bi un )tudiu de Ro-er Cailloi). a iu*itei$ Sca6End pra-ul percepDiei interioare Bi al cen6urilor conBtiente. . Du(lul# Don Kuan. )urori uci)e )u-erea6? condiDia de rEienant$. un de'on )e@ntroduce/ En trupul lui. iar preoDi'ea care o )lujeBte )e ale-e e:clu)i> din rEndurile *?r*aDilor$ 7 pri'? r?*u9nire a re9ulatului )-a 9?cut )i'Dit? En Fjnica renaBtereF din )ecolele GII-GIII. EdiDie En-rijit?. Diana-Arte'i).ru4l. ero)ul Bi 9e'initatea rena)centi)t? au i6*ucnit i'placa*il En lu'in? En t^p'anti)j9t.e6i loan 5etru Culianu. Traducere de <?ria .

)EcEindu-'? )in-ur cu con)olarea r?ut?cioa)?. e)te o'ul care nu )-a 'ani9e)tat. dar nici altcu'>a: nici r?u. de>ine un nu'?r de ordine. de e)enDa per)onajului$ =lric4 e)tefo'ul dotat care re9u6? )? EBi E'plinea)c? a)piraDiile Bi aptitudinile. 7tto Jeinin-er deo)e*eBte Bi el En i)toria o'enirii perioade de F-onoc4ori)'F ()eparare co'plet? a tr?)?turilor )e:uale En indi>i6i+ 'ai pronunDat )au 'ai atenuat$ RenaBterea Bi )ecolele al GlG-lea Bi al GG-lea ar 9i a)t9el de inter>ale En care di)tincDia dintre )e:e )e -)to'p$9ea6?j^c' d )e na)c 'ai 'ult 9e'ei 'a)culine Bi *?r*aDi /9e'ininiF$ E'er-enDa co'plet? a animei. En aBteptarea unei alte )oluDii$ NeEncrederea En lu'e Ei pro>oac? o )c?dere a ten)iunii principiului realit?Dii. )e r?)9rEn. En ca6ul )?u. a>End En centru cultul unor 'ari 6eiDe telurice. pe un ar4eu ce )e 'enDine En )tare de latenD?. iar nu de numen. de 9eno'en. "ine /ntersuc%ung il(er die . el tri'ite la o tipolo-ie 'ult 'ai r?)pAndit?. En )c4i'*.iena la )9ArBit de )ecol. p?)trEndu-)e di)poni*il pentru altceva# Departe de a a)cundeZ un >id caracterial. =lric4 nu tr?ieBte de alt9el acea)t? cri6? . alienate En ordine u'an?$ El ntOBi-a pierdut En)uBirile. Entr-o pri'? in)tanD?. ce nu )e re-?)eBte En rolul pe care i l-a de)e'nat i)toria$ OaKania (O$ und O$. 8& care a r?'a) de)c4i) tuturor po)i*ilit?Dilor$ FI'*ecilulF accept? )? joace rolul pe care i-l i'pune )ocietatea.de aici. ce El parali6ea6? En >iaDa e:terioar?$ S9EBiat Entre tendinDe contradictorii. de 'ani9e)tareENe:terioar?. ca 9or'? de prote)t Bi ap?rare$ Lip)a calit?Dilor Dine. care EBi p?)trea6? li*ertatea de dorinD? Bi >oinD?$ F7'ul 9?r? En)uBiriF 'u)ilian e)te Bi el o'ul pluri'or9. el )e alienea6? Bi )e 'orti9ic?. care e>it? li'itarea Bi a'putarea )u9letea)c?$ Su)pendarea 'ani9e)t?rii denot? o inadaptare a prota-oni)tului.1naikokratie der alten Welt nac%t i%rer religiosen und rec%tlic%en Hatur# El di)tin-e Entre o -inecocraDie ar4aic?. nici *un. EncEt eroul )i'te ne>oia )? )e con)er>e. precu' Bi cri6a identit?Dii 'a)culine Bi de6or-ani6area p)i4ic? ce decur. eroul ro'anului Omul f+r+ 0nsu)iri al lui Ro*ert <uBii#. cu totul deBart?. e)te c4ipul din )patele '?Btilor. care. cea a indi>idului 'ediocru. titlul ro'anului ar putea )? derute6e. ne)e'ni9icati>. nici tu 'u)c?$ Acu' E'i duc 6ilele. ce )e anulea6? reciproc. )e identi9ic? unei persana (En )en)ul jun-ian de co'ple: co'porta'ental de)tinat adapt?rii la un anu'it 'ediu+% prin acea)ta. FaltulF+. el )e con)olea6? con)tatEnd: FN-a' Btiut )? de>in nu nu'ai r?u. i'periul c4e)aro-cr?ie)c+ nu 'ai repre6int? pentru el un )paDiu al a9ir'?rii Bi E'plinirii Bi de aceea e>it? )? 9ie Enre-i'entat En )i)te'$ Societatea nu 'ai e)te capa*il? )?-i conDin? idealurile. a*DinEndu-)e )? )e de-rade6e En a>atari$ ^7ri-inea Fo'ului 9?r? En)uBiriF )e a9l? En Fo'ul din )u*teran?F al lui Do)toie>)Ki$ Naratorul 0nsemn+rilor din su(teran+ e)te un per)onaj torturat de dorinDe Bi )crupule. a)e'eni lui Ca'let. En *Erlo-. care )e li'itea6? pe )ine la o )in-ur? po)i*ilitate. *anal. c? o'ul deBtept nici n-are cu' de>eni real'ente ce>a% nu'ai i'*ecilul de>ine ce>aF 1$ FI'*ecilulF e)te o'ul 'ono>alent.esc%lec%t und %arakter. un )enti'ent de dereali6are$ En )piritul lucidit?Dii de6a*u6ate a o'ului 'odern. <uBii El nu'ea FAnder)F. En .a)upra tipolo-iilor do'inante din arta >iene6? 'odern?$ Ii-urile cele 'ai )peci9ice Bi cu o 'are recurenD? )Ent Fo'ul 9?r? En)uiF @ tran)e:ual$ /! l$ 7'ul 9?r? En)uBiri =lric4 =ntel. di)pune En jurul )au toate ace)te 9i-uri ar4etipale$ Sco) din conte:tul p)i4oi)toric. ci e)te un pro-ra' de >iaD? deli*erat adoptat$ =lric4 nu are ni'ic de-a 9ace cu tipul 9iinDelor u'ile. care Encre'eneBte Entr-un proiect de )ine$ F7'ul deBteptF. nu reuBeBte )? ia)? dintr-o a'*i-uitate 9unda'ental?. dar En ca6ul ace)tuia lip)a En)uBirilor nu e)te re6ultatul unei radieri a caracterului. nici tu erou. )e 9i:ea6? Entr-o 'a)c?. nici cin)tit. nici tic?lo). el )e con)truieBte pe un eu >oluntar Bi or-olio). ce deri>? din per)onajele cenuBii ale lui Ce4o> Bi urc? pEn? la o'ul ro*oti6at Bi 'a)i9icat din di)topiile )cienti)te ale )ecolului GG$ 5re)iunea depjer)onali6ant? a )i)te'ului )ocial Bi 'eta9i6ic )e e:ercit? Bi a)upra prota-oni)tului 'u)ilian (Enainte de a )e opri a)upra nu'elui =lric4. Bi o 9alocraDie i'pu)a de i'periul ro'an Bi apoi de creBtini)'$ Acea)t? perioad? de )upre'aDie a lui Apollo (6eu al patriar4atului Bi )piritualit?Dii+ ar 9i din nou a'eninDat? de Dion3)o) (6eu al 'atriar4atului Bi )en6ualit?Dii+ En deceniile de Fdi)olutie a or-ani6aDiilor politice Bi decadenD? a >ieDii pu*liceF pe care le tra>er)ea6? . un Fcada>ru >iuF$ F7'ul deBteptF e)te indi>idul care re9u6? )? )e identi9ice >reunei persana. ci Bi le-a )u)pendat. care nu )-a an-ajat pe nici o cale de9initi>?. cEte 'i-au r?'a).antic?: Das Mutterrecht.

con)truind e>eni'entele e:terioare En paraleli)' cu e>oluDia 'ental? a per)onajelor$ Ca )tructur? caracterial?. )u* c?ldura c?ruia pul)iunile )?-i iri-e din nou )u9letul )terili6at de Ieitgeist$u7 po6iti>i)t$ 8" "$ Andro-inul Catali6atorul 'iBc?rii de re-enerare p)i4ic? >a 9i A-at4e. =lric4 e)te un )pirit a*)tract$ <ate'atician prin pro9e)ie. c?p?tEnd autono'ie$ RaDiunea )a nu )e con)truieBte pe )u*)olul unor tr?iri inconBtiente. el ur'?reBte )? aprind? F9ocul de )u* ca6anF. ceea ce atra-e o ri)ip? )upli'entar? de >italitate$ Sin-urele )enti'ente )ta*ile )Ent cele 9?r? o*iect% cele direcDionate. de >ocaDia 'or*id? a )peculaDiei$ Cu o ui'itoare 9acilitate. indi9erent? la ceea ce )e EntE'pl? En e:terior. ci En ter'eni p)i4olo-ici. a>e' aici o ale-orie a in9laDiei raDionale a o'ului 'odern Bi a eBecului )piritului po6iti>i)t En a re6ol>a ten)iunile )ociale ce >or duce la declanBarea celor dou? r?6*oaie 'ondiale$ FNici o e'oDie nu EBi poate p?)tra 'ai 'ult ti'p puterea 9?r? a )e altera din cau6a c4iar a ace)tui e9ort de 'enDinere. =lric4 9or'ulea6? un parado: 'oral: Fdoar 9iinDele care nu 9ac 'ult *ine pot r?'Ene En 'od inti' Bi real *uniF$ 5entru a 'enDine Bi potenDa 9orDa interioar?. ca un apocalip) pe cale de a )e in)tala (cu' >a 9i r?6*oiul 'ondial+. de care e)te )eparat de 9olia i'penetra*il? a lucidit?Dii$ Teoriile )ociale FaruncateF cu nonBalanD? de =lric4 nu )Ent un r?)pun) la ne>oile )ale pro9unde. Entre ei are loc un proce) de du*l? proiecDie Bi identi9icare. ei )Ent ne>oiDi )? El Enlocuia)c? cu un altul. a)e'eni lui Adrian Le>er-Ku4n.de >iaD?$F F.a realului En ter'eni ontolo-ici. >i)urile.El nu'eBte enantiodromieM# 7rice tendinD? p)i4ic? tinde la un 'o'ent dat. intr? En contact dia9an cu 9anta)'ele )u*li'inale. a)cultEnd c4e'area de )iren? a /@'a-o-ului 9e'inin re9ulat En el En)uBi$ Spre )candalul . 9aD? de propria c?)nicie. el aBteapt? 'o'entul En care ace)ta >a )u9eri o )u*li'are 'i)tic?$ 5rota-oni)tul a de)coperit le-ea p)i4olo-ic? dup? care dorinDele 'or prin E'plinire$ Ea e)te acti>? En ca6ul oa'enilor care )e pun En )luj*a unui ideal: o dat? atin). el re-?)eBte En A-at4e o per)oni9icare o propriei )ale anime. iar ea de)coper? En =lric4 o i'a-ine a lui animus# A-at4e e)te pentru =lric4 Fcap?tul de podF de care *?r*atul a>ea ne>oie pentru a re9ace le-?tura rupt? cu propriul )?u inconBtient$ FTre*uie )? te iu*e)c. opunEnd lucidit?Dii t?ioa)e a ace)tuia o lene>ie 9elin?. En ace)t )en). ju'?tatea lui )e:ual?. En aBteptarea c4e'?rii unui altceva# Ea e)te co'ple'entar? lui =lric4.iaDa e)te o perpetu? o)cilaDie Entre dorinD? Bi )aDietate$ CEnd 9aci ce>a prea 'ult ti'p. )i'Di ne>oia de a 9ace contrariul$F Atent o*)er>ator al 'iBc?rilor )u9leteBti din el En)uBi. ce )e acu'ulea6? lent dar i'placa*il$ DorinDele. con9ir'End c? atenDia )a nu 9uncDionea6? c?tre e:terior. )e di)ipea6? prin aproprierea o*iectului. pe care le pri>eBte cu detaBarea unui ento'olo-. r?'EnEnd un apolitic$ De)i-ur. )ora 'ai tEn?r? pe care =lric4 nu o re>?6u)e din copil?rie$ FSor? -ea'?n?F )piritual. En )c4i'*. ace)teia tre*uie )? i )e re9u6e orice 'ani9e)tare$ 5rin a)ce6? 9eno'enal?. pEn? cEnd >or atin-e ten)iunea e:plo6i>?$ Spre deo)e*ire En)? de per)onajele p)i4otice la care i6*ucnirea u'*rei -$Re9ulate e)te incontrola*il?. FEn)uBirileF re9ulate )e acu'ulea6? tot 'ai 'a)i> )u* pra-ul cen6urilor. anali6ea6? )ituaDii. al lui T4o'a) <ann. parc? jucEndu-)e. prin necon-)u'area po)i*ilit?Dilor. prin co'pen)aDie. A-at4e tr?ieBte la 9el de a*)tra)? 9aD? de lu'e. de aceea el nu >a 9i intere)at En a le pune En practic?. En >ederea o*Dinerii unei ener-ii de tran)cendere$ E>itEnd pro-ra'atic )?-Bi in>e)tea)c? li(ido$u0 En o*iectele lu'ii e:terioare. Entr-o neli'itat? >er>? co'*inatorie$ Su9er? de ceea ce Con)tantin Noica ar nu'i atodetie. =lric4 identi9ic? 'ecani)'ul de ec4ili*rare p)i4ic? pe care C$ G$ Hun. el )u9er?. ci e dirijat? )pre interioritate$ Tandra iu*ire ince)tuoa)? dintre F9raDii -e'eniF re9ace 'itul andro-inului$ F7'ul 9?r? En)uBiriF EBi e)to'pea6? a-re)i>itatea 'a)culin? e:tro>ertit?. re)pin-erea indi>idualului Bi *locarea En -eneralitate/$ IuncDiile )uperioare ale intelectului par a i )e 9i de)prin) de ground$u7 pul)ional. inteli-ent? Bi cald?. =lric4 caut? )? EBi ridice ten)iunea centrilor inconBtienDi pEn? la inten)itatea capa*il? )? pul>eri6e6e principiul realit?Dii$ La 9el cu Adrian Le>erKii4n. radio-ra9ia6? co'porta'ente Bi p)i4olo-ii. de 9e'initate ador'it?$ Iiecare din 9raDi e)te alter-e-o-ul celuilalt. )e F9e'ini6ea6?F. )? 9ie Enlocuit? de contrariul ei$ =lric4 e)te conBtient c? in9laDia lucidit?Dii En care tr?ieBte are con)ecinDe de lun-? durat?. =lric4 pare a-Bi pro>oca En 'od deli*erat acu'ularea inconBtient?. ca o a>entur? 'ental? tran)cendent?$ Ro*ert <uBii joac? per'anent pe a'*i-uitatea dintre 'eta9i6ic Bi 'etap)i4ic. Ei '?rturi)eBte el )urorii. de6>olt? teorii Bi )i)te'e. En ciuda tuturor celor aBteapt? En el un conduc?tor )au un 'Entuitor$ Eroul EBi i-nor? eli*erat 4ari)'a Bi puterea pe 8 care ar putea-o do*Endi a)upra celorlalDi. pentru c? nu pot )?-i iu*e)c pe ceilalDiF. de aceea a)pir? )pre e'oDii contrare care )? aduc? un recEBti.

FE'plinirea dorinDelor En)ea'n? 'oarteF. Bi doar te'erile ne'?rturi)ite ale )oDului ei. a 9o)t abandonat de <uBii En ela*or?rile ulterioare. )upu-nEndu-)e le-ii p)i4olo-ice care inter6ice atin-erea Dintei$ 5uterea ei de iradiere )e inten)i9ic? pe '?)ur? ce cei doi 9raDi )e apropie a)i'ptotic unul de cel?lalt. re)pecti> cel al 9ratelui. En partea pu*licat? antu' a ro'anului. dintr-o )c4iD? 'ai >ec4e de capitol. Clari))e >a tr?i la ni>el indi>idual-)i'*olic declanBarea de'enDei colecti>e a 9a)ci)'ului$ De'er)ul e)te )i'ilar celui Entreprin) de T4o'a) <ann. E'plinirea di)tru-End-o$ Iu*irea pentru F)ora -ea'?n?F e)te creatoare atEta >re'e cEt r?'Ene o 9or'? de platoni)'. cad En ele En)ele. eroul ie)e din 'iBcarea alternanDelor a9ecti>e de 9rene6ie Bi depri'are ce caracteri6ea6? >iaDa concret? Bi )e in)talea6? FEn E'p?r?Dia 'ilenar?F$ TotuBi. )e pare c? planul con)u'?rii ince)tului.platonic$ 81 #$ Cer'a9roditul 5En? la un punct al ro'anului.'oralei puritane. care a e:plorat Bi el p)i4olo-ia colecti>? prin inter'ediul prota-oniBtilor din Muntele vr+Bit (pri'ul r?6*oi 'ondial+ Bi Doctor !austus (al doilea r?6*oi+$ Clari))e e)te un per)onaj relati> 'ediocru$ 5ri'ele ei idei 9i:e Encep )? )e de6>olte En jurul 9i-urii lui <oo)*ru--er. cea a andro-inului. 'eta'or9o6End-o En re)pin-ere Bi dorinD? de autoani4ilare$ S?>ErBirea 9i6ic? a ere)ului nu poate a>ea drept ur'are decEt ruptura dintre =lric4 Bi A-ai4a Bi a*olirea Fceleilalte )t?riF$ De aceea. adu)? printr-un ritual de necro'anDie din Cade). con)tat? cei doi 9raDi ince)tuoBi$ InterdicDia 'oral? tran)9or'? pul)iunea de >iaD? En pul)iunea de )en) contrar. dar )e )pul*er? En 'o'entul En care are loc contactul propriu-6i)$ Ea tre*uie )? r?'En? En >irtualitate.. cel al )urorii. cei doi 9raDi Endr?-o)tiDi Entreprind o FC?l?torie En paradi)F$ =ni9icarea contrariilor Entr-o 9i-ur? a)e:uat?. En mortido# GEndurile de )inucidere care El Encearc? pe =lric4 En preaj'a E'plinirii iu*irii lor )Ent e:pre)ia interdicDiei 'entale care )e opune atracDiei ince)tuoa)e. are )e'ni9icaDia iniDiatic? de)cri)? de Hun. En care iu*irea dintre 9raDi r?'Ene un dialo. Jalter. Fcealalt? )tareF are Bi ea un ec4ili*ru 9ra-il. la 9el cu proce)ele din Ru)ia )9ErBitului de )ecol. ce le de)c4ide calea c?tre centrul )acru$ Iiecare dintre ei tran)cende li'itele En-u)te ale eului. pre>e)teau po)i*ilitatea c?derii ei p)i4otice$ 5e '?)ur? En)? ce 'ani9e)t?rile an-oa)ante ale 9a)ci)'ului )edi'entau Encet En lu'ea din jurul lui <uBii. =lric4 ur'?reBte cu >oluptate lenta de6a-re-are a identit?Dii )ale 'a)culine Bi recon)trucDia ei En ter'enii unei 9i-uri andro-inice$ Sen6aDia de re-enerare Bi >italitate e)te atEt de inten)?. care pro>oac? o 'are >El>? de pre)?. ca Entre doi 9raDi di>ini. En partea 9inal? a ro'anului.arat? c? . Clari))e )i'te En <oo)*ru--er un 9el de 9orD? c4ari)'atic?$ Entr-un e)eu de)pre p)i4opatolo-ia colecti>? ce a pro>ocat a)cen)iunea 9a)ci)'ului. caracterul Clari))ei e>olua)e oarecu' Fli*erF. En ca6ul lui =lric4 Bi al A-at4ei.En ca6ul eroilor ce dore)c renaBterea 'a-ic?$ A)e'eni ace)tora. iu*irea lor e)te o conBunc*ia alc4i'ic? prin care )e reali6ea6? )inele total$ =lric4 )e apropie de Fcealalt? )tareF. Hun. En partea a doua. En li'itele unor e:alt?ri Bi 'ici 9anati)'e ce nu dep?Beau nor'a-litatea. un p)i4opat conda'nat pentru o'or. intr? Entr-o )tare de ec)ta6? Bi )e aBa6? En punctul de 8# ec4ili*ru 'i)tic al p)i4icului$ 5rea puDin 9i6ic?. atin-End o concentrare de tip nir>anic$ Ener-ia p)i4ic? Encetea6? a )e 'ai in>e)ti En lu'ea de a9ar? Bi a )e con)u'a En idealuri e9er'ere. adic? o iu*ire 9anta)'atic?$ Atunci cEnd Encearc? )? o E'*r?DiBe6e pe Elena. dar )e reacti>ea6? cEnd apropierea e)te )curtcircuitat? printr-un contact 9i6ic. redirecDionate prin iu*irea ince)tuoa)? (Bi Entr-un 9el narci)iac?+ din)pre e:terioritate )pre propriul )ine. Iau)t pro>oac? o e:plo6ie ce Ei e)te aproape 9atal?. 'odalitate e:tatic? prin care dorinDele Bi a)piraDiile. de)tinul lui =lric4 e)te -Endit de <uBii ca un *aro'etru al )ociet?Dii En care tr?ieBte. la care era c4e'at ca o autoritate ni'eni altul decEt Do)toie>)Ki$ 5rintr-o 'i)terioa)? e'patie. En)?. al )upra-eului )ocial. EncEt ea Ei ajut? pe cei doi 9raDi )? )e eli*ere6e de an-oa)ele de Enc?lcare a ta*u-ului ince)tului$ Re-re)ia lor reciproc? )pre imago$mi ar4aice din e>oluDia p)i4ic?. ace)ta Encepe )? le Ftraduc?F En co'porta'entul per)onajului$ A)t9el EncEt. e:perienDa 'etap)i4ic? de>ine do'inant? Bi e>oluDia eroului Encepe )? 'ear-? Entr-o direcDie di>er-ent? 9aD? de lu'ea real?$ Rolul de )ei)'o-ra9 al OaKaniei >a 9i tran)9erat unui alt per)onaj care cap?t? tot 'ai 'ult? -reutate: Clari))e$ Scriitorul El 9olo)eBte drept co*ai pentru a e:peri'enta 'ecani)'ele de p)i4olo-ie colecti>? prin care Europa pri'ei ju'?t?Di a )ecolului GG ajun-e la i6*ucnirile de *ar*arie care au 9o)t cele dou? r?6*oaie 'ondiale. pu*licat? po)tu' de Adol9 Iri)e. traduce recuperarea 'aterialului re9ulat Bi re9acerea unit?Dii conBtiinD?-inconBtient$ Entre =lric4 Bi A-at4e )e De)e o iu*ire 9araonic?. cen6ura ince)tului e)te e>itat? prin 'iBcarea de apropiere la in9init.

pro9etul e)te cre6ut Bi ur'at. cu atEt 'ai 'ult? En>erBunare Bi cru6i'e.iena 'odern? a>ea de)pre )ine o repre6entare En ter'eni de 9e'initate. Bi )en6aDii >irile En 9aDa unuia . <oo)*ru--er repre6int? 9a)cinaDia 9aD? de latura iraDional? a co'porta'entului u'an. dar aproape toate )i'pto'ele ei )Ent )e'ni9icati>e pentru o )ocietate ce )e Endreapt? )pre dictatur?$ Daca o*)e)ia Clari))ei 9aD? de <oo)*ru--er )u-era o luare En po)e)ie a per)onajului Bi a )ociet?Dii de c?tre u'*r?. En ca6ul lip)ei de re6onanD? colecti>?. care. re)pecti> )l?*iciune$ 5acea e)te a)i'ilat? 9e'init?Dii Bi pa)i>it?Dii$ HacLue) Le Rider a ar?tat c? . pentru proce)ele ce li )e intentea6? Bi pentru altele a)e'enea. de'on)trea6? c? toDi U$$$V )Ent e:tre' de intere)aDi de cri'?$ U$$$V ToDi EBi 'ani9e)t? indi-narea Bi cer in)i)tent pedep)irea cri'inalului. a)cen)iunea 9a)ci)'ului )i pro9ilarea unei noi cri6e. an:ietatea Bi ne)i-uranDa )t?rii de cri6? EBi -?)e)c )upapa En -e)turi de a-re)i>itate Bi ano'ie$ Entr-un )en) 'ai lar-. ce r?*u9ne)c prin indi>i6i cu un control lucid )c?6ut a)upra lor EnBile$ Clari))e )e )i'te c4e'at? )? lupte pentru e>adarea lui <oo)*ru--er.F)en6aDia pe care o )tErneBte orice cri'? Bi intere)ul pa)ional pentru ur'?rirea cri'inalilor. ace)te tendinDe cap?t? un a)pect e:plo6i> Bi de)tructi>.a anali6at En ace)t )en) erijarea En dictator a lui Citler. a lui animus# Co'ponent? 'a)culin? a )u9letului 9e'inin. En ti'p ce Ger'ania era perceput? 9anta)'atic printr-o i'a-ine 'a)culin?. )terili6at de raDiune Bi ri-idi6at de 'oral?$ Dup? eBecul acDiunii <oo)*ru--er (e:ecutat En ur'a unei noi cri'e+. di>initate ce per)oni9ic? um(ra colecti>?^$ Iru)t?rile )i re)enti'entele unei )ociet?Di ce )e clatin?. lan-oare. cu' )Ent cele de >ital Bi letal. El conda'n?. din proprie e:perienD?. ci de ordin )ocialF. dar )u*li'inal )e delectea6? En 9aptele lui$ Su* in9luenDa lui <ein-a)t (caricatur? a 9ilo)o9ului iraDionali)t LudWiOla-e)+. o9erind nu atEt c4eia unei para*ole. deco'pen)area per)onajului$ St?rii de epui6are En care cade Clari))e dup? Fpr?*uBireaF lui <oo)*ru--er Ei )uccede Fi'inenDa unei noi >i-oriF. cu Fun ade>?rat corp de *?iatF$ De ce a )i'Dit <uBii ne>oia de a )i'*oli6a p)i4olo-ia naDiunilor a-re)i>e printr-un c4ip de 9e'eie 'a)culini6at?M Ideolo-ic. ce >a cul'ina En al doilea r?6*oi. Clari))e intuieBte En cri'inal pro9etul o*)cur al unei noi di>init?Di ce ia tot 'ai 'ult En )t?pEnire OaKania. En )c4i'*. pentru c? deco'pen)area ei ur'ea6? o traiectorie prea >erti-inoa)?. ce o E'pin-e de a)t? dat? pe ea En)?Bi )? e>ade6e. c? o epoc? )e )olidari6ea6? )au )e de)olidari6ea6? de '?riile ei 9i-uri. animus con)telea6? ca o pul)iune *rutal?. ipocrit?. pentru c? ace)t act EndeplineBte )i'*olic de)c?tuBarea inconBtientului ata>ic$ I)teric. 9ie ne*uni. prin precipitarea tendinDelor iraDionale ale unei )ociet?Di a)upra unui indi>id ce pretinde )? ia a)upra )a Entrea-a re)pon)a*ilitate$ Ten)iunile nere6ol>ate EBi -?)e)c En ace)t 9el o cale de eli*erare ne9a)t?. 'arDial?. )criitorul pare a fi# >rut )? Fre6ol>eF cri6a ce a du) la pri'ul r?6*oi 'ondial. pro9etul e)te con)iderat un 'aniac Bi e)te 'ar-inali6at Entr-un o)piciu. cu o penetrant? clinic? 6-uduitoare.aloarea )i'pto'atic? a unui de)tin precu' cel al Clari))ei depinde de re6onanDa lui inti'? cu p)i4olo-ia )ocial?$ 5er)onajul de)coper?. a doua ei cri6? 'aniacal? pare a a>ea loc datorit? e'er-enDei unui alt co'ple: inconBtient. c4iar dac? direcDia de)c4i)? de el e)te 'ali-n?$ Hun. En acelaBi )anatoriu unde acea)ta El cuno)cu)e pe p)i4opat$ 5rin Enc4iderea ca6ului <oo)*ru--er. )criitorul )e la)? )? alunece En apele EnBel?toare ale de'enDei per)onajului. <uBii o conduce pe Clari))e. i'pun?toare &$ F7r. 9e'eia >ede En el -eniul u'anit?Dii ce a 9o)t copleBit de 'ediocritate. dar cu atEt 'ai 6-o'oto). 9e'eia are )en6aDii 9e'inine En 9aDa unui *?r*at )uperior. )crie <uBii. )l?*iciune. con>in)? de rolul 'e)ianic al e:alt?rii ei$ FAnu'ite *oli nu )Ent doar 9eno'ene per)onale. rene-ate. En ca6ul concordanDei. decadenD?. 'editea6? Clari))e. cEt a unui ca6 e'*le'atic$ I?r? nici un p+r*i pris 'oral. ea EBi )pune: FNu e)te e:clu) ca ceea ce a)t?6i nu duce decEt la di)tru-ere interioar? )? re-?)ea)c? Entr-o 6i o >aloare con)tructi>?F$ . >iril?. En acord cu propriul ei cod 'oral. ce i'pune tran)9i-urarea p)i4ic? Bi 9i6ic? a Clari))ei Entr-o 9e'eie F)la*?. )e Entre>ede aici un re9le: al >alori6?rii de c?tre Niet6)c4e a p?cii Bi a r?6*oiului En ter'eni de >i-oare. 9aD? de >iaDa pul)ional? re9ulat? de po6iti>i)'ul 'odern$ Cen6urate. ce conduce la de'enD? colecti>? Bi 4olocau)t$ Clari))e nu >a apuca )? de>in? un pro9et. con)iderEndu-le 9ie -enii. unde cate-oriile 'orale de *ine Bi de r?u )Ent Enlocuite cu cate-orii din 9ilo)o9ia iraDionali)t?. deter'in? o rede)c4idere a ca6ului Clari))ei$ En 9ra-'entele ce ur'au )? intre En alc?tuirea >olu'elor po)tu'e 9i-urea6? proiectul unei re)tructur?ri radicale a epicului En jurul Clari))ei$ <uBii EBi propu)e)e )? ur'?rea)c? pa) cu pa). *olna>? la rEndul ei. En tonul lo-icii ne>rotice a lui Niet6)c4e Bi En concordanD? cu lo-ica 'itic? a 'orDii puri9icatoare. o)oa)?F. cu cEt 'ai ar6?toare e)te )cEnteia 8/ r?ut?Dii En propriul lor )u9letF0$ <oo)*ru--er conden)ea6? Bi En9?ptuieBte tendinDele >iolente ale colecti>it?Dii.

En>?luind pei)ajul En culori de 4olocau)t. . Clari))e ur'ea6? En plan real o pr?*uBire rapid?$ A)ociaDiile )ale delirante )e e:pri'? printr-un li'*aj )i'*olic tot 'ai a*)con). )pirit-trup. a unui -en neutru. dreapta-)tEn-a. FIn)ula )?n?t?DiiF anunD? ideea 9a)ci)t? de cur?Dire )ocial? Bi ra)ial?$ In)ula nu e)te En 9apt un paradi).El pune Bi lui Citler$ En acelaBi ti'p cu 4ipertro9ia per)onalit?Dii. En ti'p ce andro-inul era >?6ut ca o dep?Bire a ace)tora. la 9ilo)o9ul Iran6 >on . Ei ur'ea6? pr?*uBirea 8! En in)ula pu)tie a auti)'ului$ <Entuirea pe care o c?uta Clari))e nu o aduce la o reali6are a )inelui. Cer'a9roditului$ E)te o nou? 9i-ur? care. ci 'ai de-ra*? ec4i>alea6? cu o politic? de cucerire: FEn loc de a dori )? 9ie ori-inali. a unei >oinDe 9?i ? e-al. ar )u-era.88 8. Hun. En co'paraDie cu andro-inul. En 'od co'pul)ional. e)te precedat? de o )en6aDie de atotputere 'a-ic?. a9lat En alt? parte. unde En F)En-ele roBu al lui Niet6)c4e )e in)tila)e ne-rul ne*unieiF. pe dea)upra cau6alit?Dii Bi le-it?Dilor 9i6ice$ =n 9iltru roBu )e la)? pe)te pri>irile 9e'eii. aBa cu' o >ede per)onajul. ci o -arni6oan?$ I'pre)ia do'inant? e)te de depopulare Bi pu)tietate -eo'etric?. En acord cu o*)e)iile epocii. Clari))e )e re9u-ia6? pe o in)ul? i6olat?. o*)er>at? de Ha)per) En cri6ele p)i4otice. 'arDial. En lu'ina lui )En-erie. En care uni9icarea contrariilor are loc la un ni>el *e)tial. )pirite ele'entare$ Deco'pen)area 9inal?. )i'pto' al de6a-re-?rii )aie p)i4ice$ Co'ple:ele autono'e. aBadar. de un co'ple: de -randoare )i in>inci*ilitate$ Clari))e are )en6aDia unei particip?ri 'i)tice la natur?. ci Entr-unul 'ale9ic-pato-en$ Apropierea de ec4ili*rul 'on)truo) al 4er'a9roditi)'ului Ei tre6eBte Clari))ei )enti'entul 'aladi> al unei 'i)iuni )acre. EncercEnd )? EBi de)crie tr?irile. con)iderEndu-)e pe rEnd <Entuitorul (C4ri)t+ Bi Niet6)c4e (Antic4ri)t+. En li'*ajul )c4i6o9ren-'itic al eroinei. )u9lete ale o*iectelor.tratea6? 4er'a9roditul drept o 9i-ur? i'per9ect? Bi 'on)truoa)?. En Clari))e. animus. 4er'a9roditul ap?rea Enc? drept En)u'area puterilor 'a)culine Bi 9e'inine. e'er-enDa unei 'entalit?Di Fpru)aceF En )u9letul Fau)triacF$ @ Clari)a )e )cindea6? En dou? per)onalit?Di.iena 'odern? 4er'a9roditul cap?t? o conotaDie 'ai ap?)at ne-ati>?$ Al9red Adler con)ider? F4er'a9roditi)'ul p)i4icF drept re6ultatul >oinDei de putere a indi>idului. En jocurile ei )terile cu 9i-uri -eo'etrice )i'pli)te. iar nu la unul )piritual $ Clari))e re9ace acelaBi tra)eu cu =lric4 Bi A-at4e$ dar nu Entr-un re-i)tru iniDiatic Bi 'i)tic. pre9i-urEnd auti)'ul dictaturii Bi 'ilitari6?rii$ 5ei)ajul e)te co'parat la un 'o'ent dat cu trupul catatonic al unui creier de'ent. oa'enii ar tre*ui )? En>eDe )?-Bi aproprie6eF operele altora$ 5e '?)ur? ce )e apropie de Fre>elaDiaF 9inal?. En)e'n c4ri)tic dar Bi )i'*ol ar4etipal al reuni9ic?rii contrariilor. le'ne. um(ra. )e in)talea6? i'a-inea crucii. pene. ce i-ar per'ite )? tran)9or'e lu'ea dup? propriile dorinDe. dia-no)tic pe care Hun. En . oa)e. En )patele ace)tora )t? eul 9e'inin (creBtini)'ul era con)iderat de Niet6)c4e o reli-ie a celor )la*i. a unui al treilea )e:$ Dac? En ro'anti)'. care )9Er)cBte prin a renunDa la cu>inte pentru a 9olo)i direct o*iectele de)e'nate: pietre. a c?ror uni9icare ar da naBtere. pentru a relua F'i)iunea eBuat?F a 9ilo)o9ului -er'an$ Re*ote6at? En )piritul ideii niet6)c4eene de 80 puri9icare Bi tran)cendere a condiDiei u'ane prin *oal?. e:pri'? cri6a identit?Dii 'a)culine Bi reconiE-urarea unui p)i4i)' tran)e:ual. prota-oni)ta e)te con>in)? c? Fnu putea )? Ei )al>e6e pe ceilalDi decEt cu 9orDaF. Fprote)tul >irilF prin care o'ul EBi re6ol>? co'ple:ele de in9erioritate. corelati> )u*iecti> al r?6*oiului. Clari))e ajun-e la un -rad de deper)onali6are care o 9ace )? tran)crie drept ale )ale un articol de)pre StEntul Iranci)c din A))i)i )i a9ori)'e din Niet6)c4e$ Ar-u'entele cu care EBi ju)ti9ic? pla-iatul nu a'inte)c de lo-ica 'i)tic? a renunD?rii la propriul eu. Clari))e Encepe )? aud? >oci 'i)terioa)e.aader )pre e:e'plu. tot 'ai pri'iti>. 9or'? de i)terie care El 9ace pe *olna> )? cread? En realitatea propriilor 9anta)'e Bi 'inciuni. )cap? de )u* controlul eului Bi )Ent ipo)ta6iate En natur? ca de'oni. al re9acerii unit?Dii )u)-jo). a)e'?nat? cu o Fca'er? de de>elopareF. )coici$ 7 a)e'enea lin->i)tic? rei9icat? propuneau Bi )a>anDii ne*uni EntElniDi de Gulli>er En 'area acade'ie din La-ado$ St?rii de'oniace. )Ent re>elate i'a-inile terio'or9e care o *Eutuie$ Clari))e )u9er? de o pseudologia p%antastica. *?r*at-9e'eie (<uBii dEnd a)t9el o )u-e)tie a)upra 'oti>elor adopt?rii )Wa)ticii de c?tre naDional-)ociali)'+$ Dup? o r?t?cire prin Dinuturile )olare ale Italiei. pe care >rea )? o i'pun? o*)edant celor din jur$ La 9el cu <arele Inc4i6itor. nu e)te Fin)ula 9ericiriiF pe care )e re9u-ia6? =lric4 Bi A-at4e. <e)ia Bi Suprao'ul. de 'a:i'? e:pan)iune )en6orial? Bi a9ecti>?. a )cla>ilor Bi a 9e'eilor+ Bi animus$u7 'a)culin. de F'EntuireF Bi FredeBteptareF$ A)piraDia )oteriolo-ic? de>ine o 'anie. in9eriorF$ ApariDia unui e-o >iril.

ideile )e '?re)c. o dat? cu i6*ucnirea r?6*oiului 'ondial$ A'pli9icarea delirant? a detaliilor )e con)tituie.incredi*il de ducti*ilitate a )u*iectului epic. )e urneBte cu o lentoare de le>iat4an. el EncetineBte rit'ul 9icDiunii Bi p?trunde En intrati'p. ca o 'u6ic? a)cultat? din interior. precu' un 5rou)t. pro-ra'ul de in>e)ti-are a delirului paranoic al Clari))ei: FToate ideile Clari))ei au un corelati> raDional: nu tre*uie de6>oltate la EntE'plare. cu' e)te or-ani6area FAcDiunii paraleleF (proiect de )?r*?torire a E'p?ratului. Bi nici En a le Ftraduce En i'a-iniF. factori de armonie U)$n$V care conduc la r?6*oi cEnd de>in conBtienDi de indeter'inarea lorF$ Conte'poran al lui ErWin Sc4rodin-er. ci Bi p)i4ic: e:ta6ul$ Ro'anul e)te e>ident 'ai 'ult decEt o )i'pl? para*ol?$ . Omul f+r+ 0nsu)iri nu )e tran)9or'? niciodat? Entr-un e)eu$ A*ia prin pu*licarea 'anu)cri)elor po)tu'e. nucleele di)par co'plet. unul din 9er'enDii care duc la i6*ucnirea r?6*oiului$ 5rin te4nica )a. de dina'ica aleatorie a )u*)t?rilor 'entale )i )ociale$ 5entru acea)ta. Entr-una din )c4iDele capitolelor neter'inate: FCeea ce clocoteBte En Clari))e )Ent ele'entele epociiF$ A)e'enea o*)er>aDii teoretice ridic? o pro*le'? de poetic? Bi creati>itate. caracteri)ticile 'eteorolo-ice ale at'o)9erei: cicloni Bi anticicloni. de>in iraDionale$ poate 9i dedu) din pri'ele rEnduri aEe ro'anului$ 5eddapMaarje o pa-in? )Ent de)cri)e. EntE'pl?rile indi>i6ilor Bi -rupurilor de>in 9luide$ <uBii atin-e un pra. care alt9el ar 9i r?'a) ino*)er>a*ile$ Con-lo'eratul au)tro-un-ar Encetea6? de a 'ai ar?ta ca un or-ani)' Bi de>ine o En-r?'?dire de 'ecani)'e de6'e'*rate$ Iaptele oa'enilor EBi pierd a)pectul raDional. acoper? 'ii de pa-ini. care a>eau pro*a*il un rol 'ne'ote4nic En proce)ul de creaDie$ <uBii EBi nota. de6>oltEndu-le acro'e-alic$ 7 intri-? deri6orie.di'potri>?. ideile ce de>an)au de)9?Burarea 9icDiunii. pe te'eiuri u'anitari)te. Bi apoi )e e>aporea6? ca un *alon de )?pun. EBi de6>?luie porii. orice lu'ino6itate. ca Bi cu' ten)iunea creatoare ar 9i Encontinuu repri'at? Bi o*li-at? )? )e )cur-? printr-o 9ant? 'inu)cul?$ Cu'ulul de ener-ie nede)c?tuBat? Bi aBteptare 9orDat? colorea6? Encet totul Entr-o lu'in? ireal?$ I6*ucnirile dra'atice )Ent con)ec>ent a'Enate. ro'ancierul pune En e>idenD? acei Fnenu'?raDi 9actori ai lu'ii e:terioare Bi interioare. di6ol>ate.& li'*aj BtiinDi9ic detaliat. l?)Endu-Bi-le ca pe niBte jaloane pentru 'ai tEr6iu$ Iat?. Entr-un re9u6 deli*erat al atin-erii cli'a:ului Bi eli*er?rii$ <enDinEndu-)e per'anent )u* ni>elul li'inar al 'ani9e)t?rii. En acea)t? anali6? la*orioa)?. Fe:pandateF Entr-o pa)t? narati>? care nu 'ai are nici o intenDie conceptual?$ ='*ra ideilor continu? )? plutea)c? di9u6 a)upra te:tului. ironic la adre)a incipit$ul tradiDional. de6>?luind colc?iala de intenDii 4aotice Bi centri9u-e ce )tau la *a6a lor$ @@AcDiunea paralel?F. <uBii tran)pune En literatur? 'ecanica cuantic?: )u* )upra9aDa )olid? a lucrurilor Bi oa'enilor. <uBii procedea6? ca un scriitor f+r+ 0nsu)iri# Scri)ul )?u EBi re9u6? Enc?p?DEnat orice )clipire. )e de)9ac. acolo unde. <uBii nu pleac? de la intuiDii ine9a*ile )au repre6ent?ri )ine)te6ice. lu'ea OaKaniei. ci tre*uie )? le de)criu 9oarte raDionalF$ 5oate 9i Entre>?6ut aici 'ecani)'ul de creaDie care )t? la *a6a i'a-inarului 'u)ilian$ Natur? raDional?. En paralel cu colap)ul per)onajului. )curte 9or'ul?ri conceptuale. orice calitate epic?. <uBii )e opreBte a)upra 9iec?rei i'a-ini )au -e)t. i6oter'e Bi i6otere etc$. ro'anul era pl?nuit )? )e Enc4eie cu i6*ucnirea celui de-al doilea r?6*oi 'ondial$ Se E'plineBte a)t9el principiul pe care <uBii Bi-l tra)a )ie En)uBi. in nuce. 9i)urile Bi neanturile. el de)coper? 4ao)ul in9inite6i'al$ Scriitorul e)te intere)at de -li)ajele i'percepti*ile. En 6ona . a)e'eni unor ne*uloa)e care au re6ultat En ur'a e:plo6iei unor )uperno>e$ Tra>aliul lui <uBii nu con)t? En a le oculta )au ca'u9la. cre)c canceri-en. ci En a p?trunde En interiorul lor pentru a le )upune unei de6>olt?ri 'on)truoa)e$ 5u)e )u* lentila unei Fr?*d?ri epiceF aproape )adice. le-ate de condiDia e)ei)tic? a ro'anului 'odern. ci de la 9or'ul?ri teoretice. Entr-o de'on)traDie prin reducere la a*)urd$ 5ri>it? la 'icro)cop. En ciuda nu'eroa)elor teorii Bi idei care )u)Din o)atura lui narati>?. En . >?6ute pe din?untru. c? nu dori)e )? )pun? decEt c? Fera o 6i 9ru'oa)? de au-u)t a anului ! #F$ Cu o r?*dare o*)edat?. atEt de )olid? )i co'pact? En aparenD?. pentru ca )criitorul )? recunoa)c? En 9inal. En e:pre)ii concentrate. En)?. -Endit? de c?tre pro'otorii ei ca o 'ani9e)tare paci9i)t?. apare. En )c4iDe Bi e*oBe apar nu'eroa)e a)t9el de nuclee ideatice aBternute la pri'ul jet$ En >ariantele ela*orate. din la*orator au ieBit la )upra9aD? Bi principii de poetic?.# po)i*ilului Bi a cau6alit?Dilor ne9inali6ate. idei diri-uitoare. En cele din ur'?.apori6End nucleele conceptuale Bi )u)pendEnd )au a'EKEnd . En aBteptarea a altceva#N Scopul ulti' al ace)tei a)ce6e narati>e e)te nu doar e)tetic. En)ea'n? ani4ilarea conBtiinDei Bi de)co'punerea per)onalit?Dii. pu) la cale de un -rup de diplo'aDi care >or )?-l coopte6e Bi pe =lric4+.

E'pedocle concepu)e un 'odel co)'olo-ic pul)atoriu. 5ari).ELICA DE LA IILIA LA NEIO7S En poe'ul 9ilo)o9ic Despre natur+. Traducere din -er'an? de . 3piritul rom=nesc 0n cump+tul vremii# 3ase maladii ale spiritului contemporan.ucureBti. tran)-re)area )e:ual? Bi 9anta)'ele -enului neutru. pEn? la )epararea lor co'plet?$ . EnaintEnd cu Endr?6neal?F$ $ . narci)i)'ul. Editura =ni>er)it?Dii FAl$ I$ Cu6aF. 5re9aD? la Ro*ert <uBii.e6i )tudiile FJotanF. ea Encepe )? de)part? 'e'*rele ace)tuia. Ed$ =ni>er). anu'e En de)9?Burare te'poral?$ Ace)t 9eno'en caracteri)tic are loc aproape pretutindeni acolo unde >iaDa conBtient? e)te do'inat? de o tendinD? unilateral? e:tre'?.e6i A$ Sa'uel). En)u9leDit? precu' )piritul ti'pului. $ 5entru 'odul En care Fcri6a politic? a culturii li*erale >iene6e U$$$V a dat naBtere o'ului p)i4olo-icF Bi relaDia dintre politic? Bi p)3c4e. Dic*ionar critic al psi%ologiei analitice Bungiene. Traduit de l@alle'and par 54ilippe Haccottet. care e)te 'ai 'ult decEt un )i'plu e9ect )tili)tic. dac? e:ta6ul Encercat de =lric4 Bi A-at4e nu EBi are re>er)ul En p)i4o6?$ Iar dac? pri>i' andro-inul )i 4er'a9roditul ca 9or'aDiuni ale 'entalit?Dii colecti>e. ceea ce a du) la dorinDa de re)tructurare a Entre-ului 'aterial epic$ Ro*ert Oai)er. . ca orice apropiere de numen# <uBii a )i'Dit a'*i>alenDa 9eno'enelor. dar pur?.ucureBti.ucureBti. la 9el de puternic?. )e 9ace )i'Dit? atunci cEnd cei doi 9raDi )e retra. !80$ /$ Con)tantin Noica.intil? Corea ". Editorial Andre) . p$ &!$ !$ En 'od )i'ilar. Iran6 Grillpar6er in>oc? Au)tria a)t9el: FEntre copilul Italia Bi *?r*atul Ger'ania. Ion lanoBi aBa6? ro'anul pe te:tura 'itului celor doi 6ei e-ipteni 9raDi Bi )oDi$ En FLupta cu En-erulF. pe care le-au )co) de )u* ap? cri6ele identit?Dii 'oderne$ Apatia. Modernitatea vienez+ )i crizele identit+*ii. !!1. !!/$ C9$ Bi Ro*ert <uBii. Entre*Endu-)e. !/8$ 1$ En I$ <$ Do)toie>)Ki. =ni>er)idad Ga*riela <i)tral.$ 5ornind de la un poe' al lui <uBii pe te'a lui I)i) Bi 7)iri). pEn? la punctul de concentrare Bi e:plo6ie a Fceleilalte )t?riF$ 7 ciudat? eu9orie auctorial?. Traducere de <ircea I>?ne)cu. . )enti'entele oedipiene. prin Clari))e Bi <oo)*ru--er. En aBa 9el EncEt En ti'p )e de6>olt? o contrapo6iDie inconBtient?. Bi F.0$ 8$ F5rin enantiodro'ie EnDele. de un 9ior al apocalip)ei$ Hote.'ani9e)tarea opu)ului inconBtient. toate )Ent de)9?Burate Bi proiectate En per)onaje Bi )ituaDii$ De'er)ul e)te 9a)cinant Bi teri9iant En acelaBi ti'p. -Enditor. !!. *ar*aria Bi r?6*oiul. Ed$ 5oliro'. Opere. . Edition) du Seuil. Omul f+r+ 0nsu)iri. I$ 5laut. )? i6ole6e ele'entele. ?iena fin de sie#de# &olitic+ si cultur+.pe FIn)ula paradi)uluiF$ 5e 9irul )cri)ului. Ed$ S$ Ireud. )$>$ androgin Bi %ermafrodit# "$ . )criitorul a de>enit incapa*il Bi nici nu a 'ai 9o)t intere)at )? duc? la *un )9ErBi-t proiectul iniDial al celor patru >olu'e>^RoEnanul a putut 9i in)tru'entul concret de tre6ire Bi repre)ie a propriei >italit?Di. >oi$ 1. En ipote6a En care in9laDia raDional? a lu'ii 'oderne a a>ut drept con)ecinD? c?derea En puterea u'*rei colecti>e. >e6i Cari E$ Sc4or)Ke.$ S4orter. toate ele'entele intr? Entr-o ar'onie Bi coe6iune per9ect?. 3p%airos# CEnd =ra p?trunde En corpul co)'ic. Tipuri psi%ologice. <uBii ur'?reBte un o*iecti> 'ult 'ai direct Bi -enuin: declanBarea Fceleilalte )t?riF$ Scriind de)pre andro-inul =lric4-A-at4e )au de)pre 4er'a9roditul Clari))e^<oo)*ru--er.9or'area unui )en) teoretic.iorica NiBco>. E5L=. Omul f+r+ 0nsu)iri. ince)tul. C to'e). IaBi. inter6i)e.. p$ 1$ 0$ Cari Gu)ta> Hun-. En care uni>er)ul e)te condu) alternati> de dou? principii contrare: 7iGta (iu*irea+ Bi NENO7C% (ura+$ CEnd lu'ea e)te )t?pEnit? de Iilia. literatura acea)ta e)te )tr?*?tut?.ucureBti.?t?lia E'potri>a u'*reiF. Ed$ Cu'anita).# i LITERAT=RA INTER.in-4a'ton b Cluj. lu'inEnd ace)te dou? 9eDe ale unui numinosum ceGcon)telea6? En literatura >iene6?.intil? Corea. Ed$ Ani'a.ucureBti. !0!$ . te a9li tu. >oi$ l-/. al doilea FEn aparenD? 'inorF% criticul Eu-en Jol99 i'a-inea6? ale-oric 'odernitatea >iene6? ca Fo 9e'eie En>?Dat?. IaBi. e9e* cu o*rajii roBiiF% Co9'ann)t4al de)crie caracterele naDionale pru)ac Bi au)triac a)t9el: pri'ul FEn aparenD? >irilF. En i(idem# &$ Spre e:e'plu. ro'ancierul pare a e:plora Bi^-Bi pro>oca prin )cri) o e:perienD? de tran)cen-dere interioar?$ f Se pare c? <uBii ar 9i atin) e9ecti> e:ta6ul. Ed$ =ni>er). . !!0$ "$ HacLue) Le Rider. . crede c4iar c?. e:peri'entEnd *eatitudinea. L<%omme sans qualites. pro*le'a de>ine Bi 'ai acut?. Hun. m &uterea sufletului# A treia parte$ &si%ologie individual+ si social+: te:te ale)e Bi tradu)e din li'*a -er'an? de dr$ Su6ana Colan. <uBii na>i-4ea6? printre 9or'aDiuni Bi continente p)i4ice necuno)cute. .identi9ic? per)oni9icarea u'*rei colecti>e ce a du) la i6*ucnirea celui de-al doilea r?6*oi 'ondial En 6eul teutonic Jotan$ .ello. de'enDa Bi po)e)ia. dup? cu' )u)Dine . Kntroduccion a la literatura del siglo RR. 'ai apoi prin Entreruperea direcDiei conBtiente$F C$G$ Hun-. Traducere de Claudia Ioana Doro4ol)c4i Bi Ioana 5loeBteanu. !. En ciuda aparentei )ale lucidit?Di de6a*u6ate. FDup? cata)tro9?F. cu roc4ia u'9lat? de >Ent Bi p?rul unduind. ce )e 'ani9e)t? 'ai EntEi prin Entreruperea randa'entului conBtient. !!/$ #$ Ro*ert <uBii. unul din/e:e-eDii )?i. di>in. . alc?tuind un a'e)tec o'o-en. !!/. p$ 18&$ ." .

Gi* <i4?e)cu. <$ Oo-?lniceanu. per)onajele an-elice 9?ceau o 9i-ur? palid? Bi de)uet?. care )e )tr?>ede tot 'ai Endep?rtat Bi cu 'ai 'are -reutate$ Di9icultatea )porit? de a actuali6a nunta 'i)tic? poate 9i pu)? En e>idenD? En ro'anul 2dam )i "va al lui Li>iu Re*reanu. principiu al di)cri'in?rii Bi di)jun-erii$ 7*)edat de di)tincDii Bi di4oto'ii. Duiliu Ta'9ire)bu. En )c4i'*. Enaltul Bi jo)ul Encetea6? de a 9i percepute contradictoriuF$ <entalitatea 'odern?. En *a6a atitudinilor lor )tructural di>er-ente$ Con)truit pe ideea 'a-ic? a core)pondenDei contrariilor. )e'n c? 9or'ula idilicro'antic nu 'ai 9?cea 9aD? celei reali)t-naturali)te$ <itul andro-inului. 9orD? de di)oluDie Bi >raj*?. po9tei de putere. 0nvr+B(it+. ce uneBte laturile contrare ale lu'ii$ . 'ult 'ai >ii Bi >eridice din punct de >edere e)tetic. En co'paraDie cu per)onajele ne-ati>e. <anoil Bi Toe. Anton Col*an. Geor-e C?line)cu de>in 'artorii 'eta'or9o6ei pe care o )u9er? imago$u7 cuplului En i'a-inarul colecti> inter*elic$ RelaDia 9anta)'atic? dintre *?r*at Bi 9e'eie e)te doar o )inecdoc? pentru 'odul En care o )ocietate re6ol>? pro*le'a relaDiei dintre contrarii$ Ea depinde de 'odul cultural de )oluDionare a ten)iunii dintre conBtiinD? Bi inconBtient. >i)ului.1 . care Ei pro>oac? de6a-re-area$ 7 dat? cu di)pariDia principiului co'ple'entarit?Dii. ro'anticul )e )i'te capa*il )a pro>oace epi9anii ale )upranaturalului. la )criitorii inter*elicii el Bi-a reluat po6iDia )cu9undat?$ 7 realitate cenuBie Bi ap?)?toare. al Ere)ului co)'o-onic.En Entre-$ Dar NeiKo) )9ErBe)te prin a ataca Bi di)tru-e ace)t *a)tion al ar'oniei repre6entat de cuplul ro'antic$ Deja En ro'anele lui Iili'on )au A-Ar*iceanu. anulEnd ideea de conjuncDie alc4i'ic? a )e:elor$ Ar'onia dintre Endr?-o)tiDi di)pare. En 'od e:e'plar. Ero)ul e)te Enlocuit de c?tre NeiKo)./ Bi anima. lu'in? Bi Entuneric. opune Eto)ului ro'antic pe Antero). Corten)ia 5apadat-. trecutul Bi >iitorul. ro'anti)'ul con9er? 9anta)ticului. co'unica*ilul Bi inco'unica*ilul. )u9er? din nou o ocultare. ulti' *a)tion ro'antic. contrariile EBi pierd coerenDa. pul)iunii de di)tru-ere$ CupluTreproduce 'odelul andro-inului. realitate Bi >i). 0nt0ia noapte de r+z$ (oi# Ca'il 5etre)cu. )co) la )upra9aD? de 'entalitatea ro'antic?. realul Bi i'a-inarul. En )en) 4eide--erian$ Dac? la E'ine)cu el iradia En plin plan. ro'anul care de)c4ide Fnoua )tructur?F )e nu'eBte /ltima noapte de dragoste. dorinDei de par>enire.en-e)cu. Entr-un 'o'ent cEnd e:i)tenDa prota-oniBtilor ia )9irBit En 'od de6a)truo)$ Literatura inter*elic? duce la *un )9ErBit acea)t? )c4i'*are pro9und? de 'entalitate. 'eta'or9o6a pe care o )u9er? ideea de cuplu de la ro'ancierii Enceputului de )ecol la cei inter*elici$ E)te >or*a de dou? formae mentis ce indi>iduali6ea6? 9?r? putinD? de con9u6ie dou? 9or'ule narati>e$ Ro'anul de la )9ErBitul )ecolului al GlG-lea Bi Enceputul )ecolului GG aBa6? cuplul Entr-o para-Z C-TrE?fidilic-ro'antic?$ N$ Iili'on. e)te Enc? En c?utarea acelui Fanu'it punct al )piritului unde >iaDa Bi 'oartea.a)ile Bi ElenuDa re9ac o encla>? de puritate En 9aDa 9orDelor di)oluti>e ale a>ariDiei. dintre eu . con)truit Bi el pe te'a e'ine)cian? a a>atarilor care EBi caut? ju'?tatea andro-in?$ F=itareaF 9ace ca 'o'entul FrecunoaBteriiF du*lului )? inter>in? Entotdeauna prea tEr6iu. aceeaBi con)i)tenD? cu cotidianul raDional diurn$ A>End acce) la ener-ia )u*teran? a propriului inconBtient. )? ipo)ta6ie6e irealitatea En 'ijlocul lu'ii 9i6ice$ Suprareali)'ul. reEn>iat de 'entalitatea decadent?. dintre principiul realit?Dii Bi principiul pl?cerii$ Imago$ul cuplului re6u'? apropierea )au di)tanDa dintre real Bi ideal$ Ro'anti)'ul Bi 'odernitatea aBa6? ace)t raport En ter'eni opuBi. re9ulea6? 'odelul ar4etipal al ere)ului. En-er Bi de'on. )u) )i jo). de preci6ie Bi )peciali6are. . ce atra-e cri6a 'odelului ro'antic al ero)ului$ 7ri-inea ei )e a9l? En 'iBc?rile )u*terane ce au a>ut loc En 'odernitatea >iene6?$ 5ierderea reperelor de indi>iduali6are )e:ual? Bi cri6a identit?Dii -enurilor ce a i6*ucnit En literatura fin$de$siecle a ruinat polari6area 'a)culin-9e'inin Bi a di6ol>at ideea de cuplu$ Ar4etipul ro'antic al andro-inului. <i4ai )i SaBa. ajun-e la o e:pan)iune 'a:i'?. iraDionalului. )piritul 'odern intr? . i'a-inea6? relaDia dintre *?r*at Bi 9e'eie ca pefo 'icroar'onie ce re)ta*ileBte o oa6? de paradi) En 'ijlocul unei lu'i 'ai 'ult )au 'ai puDin corupte$ G4eor-4e Bi <?ria. <i4ail Se*a)tian.?r*at Bi 9e'eie. 'icro Bi 'acro-uni>er) )e atin.=n proce) )i'ilar tra>er)ea6? literatura ro'An? En perioada dintre cele dou? r?6*oaie 'ondiale$ El poate 9i pu) En e>idenD? ur'?rind 'odul En care )criitorii concep relaDia dintre *?r*at Bi 9e'eie. I$ A-Ar*iceanu. i'pu) cu autoritate de c?tre pro6a Bi poe6ia lui <i4ai E'ine)cu$ Ace)t pattern ro'antic poate 9i pu) )u* )e'nul Iiliei. ca un numinosum contactat direct.

Andrei 5ietraru pun Entre parante6e i'anenDa 9e'eii Bi Encearc? )? de-aje din co'porta'entul. di)oluDia c?)niciei prota-oniBtilor '?)oar? )i'*oCo^re )ta*ilire a di)tanDelor dintre real Bi ideal. pentru c? ace)tea nu )e la)? redu)e la e)enDe )pirituale$ Co'*inEnd cele dou? pre)upo6iDii )u*li'inare. eCdenti9ic? aprioric 9e'initatea cu corporalitatea Bi )e:ualitatea. ei EBi propun )? decante6e e)enDa )piritual? a 9e'eii% de cealalt? parte. in>e)ti-aDia la care e)te )upu)? 9e'eia En opera . din -e)turile ei o e)enD? a 9e'init?Dii. o Encercare de reducDie 9eno'enolo-ic? a 9i-urii 9e'inine$ Xte9an G4eor-4idiu. per)onajul 9e'inin )u9er? o dereali6are 'olecular?. )e de6>?luie a 9i o F9ru'oa)? 9?r? corpF. precu' Bi po)i*ilitatea de a-l EnDele-e$ Ie'eia real?. de dincolo de apariDiile )ale 9eno'enale$ Su* pri>irea *?r*atului. e)te un e9ect de per)pecti>? pe care El induc ei EnBiBi$ Ei EBi di)preDuie)c iu*itele.8 ca'ilpetre)cian? repre6int? o epoc%e. e)te 9e'eia in)tinctual?. En *a6a aceluiaBi )i)te'. En ternT-nTTpropriilor lor prejudec?Di. iar in)tinctualitatea . a c?ror i'a-ine e)te )ecretat? de propria lor 'inte$ Iilo)o9ia care in)tru'entea6? ace)t proce) e)te 9eno'enolo-ia$ Al?turi de intuiDioni)'ul *er-)onian Bi de te4nica prou)tian?. prota-oniBtii literaturii inter*elice intr? Entr-o contradicDie de ter'eni: pe de o parte. eroii lui Ca'il 5etre)cu pro>oac? o dedu*lare a i'a-inii 9e'eii Entre aparenD? Bi e)enD?$ A*ordEnd realitatea cu dorinDa de a identi9ica a*)olutul. le /cap? de )u* control. eroii eludea6? i'plicit lo-ica intern? a co'porta'entului 9e'inin. 9e'eia r?'Ene indi)olu*il le-at? de >e-etati> Bi nu poate 9i )u*li'at? la idee 9?r? a-Bi pierde e)enDa.. care di)tri*uie )piritul . Enlocuind iu*irea 'i)tica_ /e'patetic?. din 'ani9e)t?rile. Encercarea lui Xte9an G4eor-4idiu de a o con>erti pe Ela Entru 9ilo)o9ic r?'Ene o utopie$ AceeaBi incon-ruenD? a 9e'eii cu idealitatea o acu6a. Fnoua )tructur?F )e re)i'te de in9luenDa lui Cu))erl.Entr-o )c4i6oidie )cienti)t?. Ladi'a. 9e'eia )e )u*li'ea6? la condiDia unei o*)e)ii$ 5er)onajele 'a)culine Encetea6? )? 'ai perceap? En iu*itele lor carnalitatea Bi )e pierd En la*irintul unor 9i-uri e>ane)cente. un ar4etip erotic$ Setea de a*)olut Ei E'pin-e )? caute En partener? un eESoc% tran)cendental. cu pe)i'i)' 'i)o-in. a)t9el EncEt En centrul per)onajului 9e'inin pare a )e in)tala un neant ontic$ Ie'eia concret?. de de6a*u6are F@po)tro'antic?F. Entr-o )tare de ruptur? cu )ine En)uBi$ 7)cilo-ra9ul literatjjriijre)i'te rapid acea)t? cri6?.'a)culinit?Dii. Bi E'ine)cu.:prin -elo6ie Bi inco'unica*ilitate$ En ro'anul lui Ca'il 5B9re)cu. 9e'eia real? )e di)ipea6? Entr-o i'a-ine e>ane)cent?$ 5unEnd contin-enDa Entre parante6e. 9e'eia apare ca un -ol. Entr-o 9a6a tEr6ie. radio-ra9ic?$ Entre-ul proce) e)te En)? >iciat de dou? pre)upo6iDii care aparDin )i)te'ului de prejudec?Di al epocii$ 5ri'a con)t? En identi9icarea eronat? a e)enDei cu )piritul Bi a aparenDei cu trupul$ Cea de-a doua con)t? En di)tri*uDia 9alocratEc-patriar4al? a re-nului 'a)culin c?tre )pirit Bi a celui 9e'inin c?tre trup$ Ace)te dou? prejudec?Di conduc la eBecul unei ade>?rate anali6e 9eno'enolo-ice$ In9luenDaDi inconBtient de >ec4ea di4oto'ie trup / )u9let. introdu)? En literatura noa)tr? de Ca'il 5etre)cu$ 5ri>it? 'ai atent. En ti'p ce 9e'eia ideal?. i6olat? prin anali6?. ei i'pun nu'enului )? p?r?)ea)c? 9eno'enul. )? concreti6e6e idealul 9e'inin Entr-o 9e'eie real? (c4iar dac? acea)ta p?)tra un aer 9anto'atic->a'piric+$ GEndirea 'odern? 'er-e Entr-o direcDie contrar?: ea tinde )? e>apore6e per)onajul 9e'inin. ireal?$ . e)te pro-ra'atic i-norat?. dar i-nor? 9?ptura real? a iu*itei$ 5e de alt? parte. e)te o 9e'eie ideal?. care ur'?reBte )? de6>elea)c? din accidental tr?)?turile nucleare Bi )? le re-rupe6e Entr-un c4ip ate'poral. En ti'p ce ei )e concentrea6? a)upra unei 9e'ei )pirituale care. En ace)te condiDii.9e'init?Dii$ 5rin pri)'a unei a)e'enea di)tri*uDii. prota-oniBtii cad >icti'ele unui 'odel antropolo-ic 9alocratic. care. o Ftran)cendenD? -oal?F$ 5unEnd 9eno'enul Entre parante6e. ca o a*)enD?$ 5e ecranul Fintelectului tran)cendentalF. repre6entEnd-o ale-oric prin re9u6ul C?t?linei de a-l ur'a pe C3perion$ <i)o-inia prota-oniBtilor inter*elici . e)enDa 9e'eii e)te En 'od nece)ar >id?$ 5ri>it? eidetic. eroii aceBtia @@o*)edaDi de ideeF )e i6olea6? Entr-o lu'e de i'a-ini$ Ei Encearc? )?-Bi aproprie portretul ideali6at. care EBi conDine propria 9iinD?. retra-ere^jtran)cendentului din contin-ent$ GEndirea ro'antic? a)pira )? 'ateriali6e6e 9anta)'ele. )? tran)9or'e 9e'eia dintr-o pre6enD? concret? Entr-o idee pur?$ Dintr-o 9?ptur? ce EBi u'ple per9ect conturul.

pei)ajul )e topeBte Entr-o pa)t? cenuBie.de nu'en$ 5rin introducerea ace)tei per)pecti>e )c4i6oide. iar ideea de cuplu intr? En cri6?. 9e'eile EBi pierd corporalitatea$ Din ele pare a )e de)prinde un 4alou de atitudini. pe cel al Fdrept?Dii a*)oluteF )au al poe6iei pure$ Xte9an G4eor-4idiu. din imago$un7e erotice ale Endr?-o)titului$ <etoda 9enornenolo-ic? aplicat? de eroii 'oderni 9i-urii iu*itelor lor are dreptfe6ultat. care le de>ine inacce)i*il? a)e'eni Flucrului-En-)ineF Kantian. *a6at? pe Encrederea En con)i)tenDa e)enDelor. care e)te >eBnic dep?Bit )i )urprin) de -e)turile iu*itei.En locf)? pun? En e>idenD? )u*)tratul ontolo-ic al 9e'init?Dii. ci la per)oni9ic?rile 9anta)'atice ale propriei anima# Din cau6a acea)ta. 'ediul -eo-ra9ic. prota-oniBtii ro'anului inter*elic pierd acce)ul la 9iinDa ade>?rata a 9e'eii. dup? e'piriBtii en-le6i. *?r*aDii nu 'ai pot re9ace co'unicarea direct? Entre )u9lete$ <ereu )periaDi c? e)enDa 9e'eii le )cap?. ei de>in incapa*ili de a ur'?ri Bi a pricepe. nu 'ai are e9icienD?$ 5rota-oniBtii nu 'ai di)pun de criterii intrin)eci . u'an. ca niBte e:citaDii din lu'ea de a9ar? ce p?trund Entr-un >i). ur'?rind in>entarierea Bi conju-area tuturor apariDiilor eroinei. de'er)ul narati> de>ine )i el 9eno'enolo-ic. En 'od doar aparent )urprin6?tor. i'a-ini ale )atului de pe D?r'ul '?rii. e>oluDia interioar? a partenerei$ Ceea ce ar tre*ui )? 9ie anali6? a celuilalt de>ine intro)pecDie$ Co'porta'entul 9e'eii pare dictat de o lo-ic? tran)cendent? o*)er>atorului. ace)ta )e i6olea6?. care.! Iar?$ 5u) Entre parante6e. ei )Ent )t?pEniDi de gelozie# Iu*irea ro'antic?. lu'ea ro'ane)c? )e )cu9und? Entr-o lu'in? crepu)cu. ale >alurilor$ Redu) tran)cendental. pentru o cEt 'ai e:act? apro:i'are a caracterului ei$ 5ri>irea eroilor ca'ilpretre)cieni are un e9ect dereali6ant . En Fturnul de 9ildeBF al intelectului tran)cendental$ El Encetea6? )? 'ai acDione6e a)upra realit?Dii Bi intr? En relaDie cu o lu'e de 9anta)'e$ Xocul cu lu'ea concret? Ei >a pro>oca cel 'ai ade)ea pr?*uBirea$ So'aDiile lu'ii e:terioare )9ErBe)c prin a )pul*era idealul erotic. pe care e>eni'entul trau'atic al r?6*oiului El deconectea6? de la tran)cendenDa -oal? Bi El reconectea6? la real$ Din acea)t? per)pecti>?. 9?r? )?-Bi$dea )ea'a. ci doar unul 'ediat de ace)te eEScoGa$ Recur)uCa realitate. con)telarea idealului 9e'inin din inconBtientul *?r*atului$ 5rota-oniBtii nu )e 'ai raportea6? la 9e'eia En carne Bi oa)e. En ti'p ce i'a-inea 9anta)'at? e)te ridicat? la ran. FidoliF. ce )er>eBte drept 9undal )i ecran de proiecDie pentru autoanali6ele )u9leteBti$ Tran)9erate En ace)t )paDiu. per)onajele lui Ca'il 5etre)cu )Ent Bi ele >icti'e ale )pul*er?rii cro)ului ro'antic$ De)prinderea i'a-inii iu*itei de per)oana real? a 9e'eii )e accentuea6? la Anton Col*an$ Entrea-a pro6? 4ol*anian? )u9er? de o pronunDat? adu'*rire a realit?Dii$ Supu)e unei epoc%e 'ali-ne. )e re)trEn-e la un ecran 'ental narci)iac$ Doar En Ioana 'ai tran)par 9u-ar. care era e)enDial En re)ta*ilirea punctului de reper pentru eroii lui Ca'il 5etre)cu. care 9?cea deliciile de)crierilor reali)te. iar e:pre)ia ace)tei de6-ilu6ii e)te )inuciderea$ Dintre ei. incapa*il de a-i anticipa pa)ul ur'?tor$ 5oliper)pecti>i)'ul are din ace)t punct de >edere o intenDie recuperatoare. al decon)pir?rii 'eta9i6icii$ ABa cu' Don auijote era o >icti'? a pr?*uBirii idealului ca>alere)c. ale ni)ipului. En locul ar'oniei e)enDiale. En ciuda )en)i*ilit?Dii lor 'aladi>e. aceea de a co'pen)a For*ireaF prota-oniBtilor prin conju-area pri)'atic? a cEt 'ai 'ultor un-4iuri de o*)er>aDie$ 5rin acea)ta. ci doar i'a-inea ace)teia En oc4ii *?r*atului$ Cel alienat e)te aBadar nu per)onajul 9e'inin. Gelu Ru)canu. )e >a )al>a doar G4eor-4idiu. ceDoa)?. ci din proiecDiile^Tu*iecti>e. precu' acele particule i'ateriale. )ocial. 9apte Bi -e)turi. jocul aparenDelor$ C?utEnd Entr-o direcDie -reBit?.0 a)upra 9i-urii 9e'eii$ A)i'ilat? 9eno'enului. ca e9ect al pierderii )en6aDiei de plenitudine pe care o d?dea coincidenDa dintre e)enD? Bi aparenD?$ Gli)ajul dintre 9iinDa real? Bi cea ideal? a iu*itei nu a9ectea6? per)oana propriu-6i)? a 9e'eii. )Ent e'anate de corpurile 'ateriale$ 5rota-oniBtii nu 'ai au un contact direct cu partenera lor. Entre *?r*at Bi 9e'eie )e in)talea6? neEncrederea.a)ile)cu tr?ie)c )enti'entul unei >id?ri de con)i)tenD? a e)enDelor. Ladi'a )au Ired . per)oana real? a iu*itei e)te aruncat? Entr-un con de u'*r?. eBecul cuplurilor e)te doar un )i'pto' al cri6ei de realitate din literatura 'odern?$ Dereali6area i'a-inii 9e'eii e)te un e9ect )ecundar al cri6ei ideii de a*)olut. 9ace loc >raj*ei. ci per)onajul 'a)culin$ C?utEnd ade>?rul a*)olut. epoc%e$u7 i6olea6? doar cate-oriile apriorice prin care intelectul *?r*atului percep^H-'eia^ji-ura ideal? a iu*itei nu )e alc?tuieBte din realia.

de care prota-oniBtii pot di)pune la di)creDie. El E'piedic? pe prota-oni)t )? )e Entoarc? )pre lu'e$ Incapacitatea de a le accepta pe 9e'ei ca atare. 9anta)'ele iau 9or'a unui delir. Sandu are ne>oie de cel?lalt ca de un 'artor pa)i> Bi apro*ator$ El tre*uie )?-i ani4ile6e per)onalitatea. a>End la di)po6iDie un ecran pe care )?-Bi proiecte6e Bi )?-Bi redi)tri*uie tr?irile. pe care partenerii Encearc? )? le aplice propriului cuplu. Sandu cunoaBte el En)uBi po)tura Irinei. dar Bi de a )e lip)i de ele. eroul EBi con)truieBte propria per)onalitate. c4inuind-o En)? pe 9e'eia real?$ Acea)ta. Enlocuind per)oanele reale cu du*lurile lor 9anta)'ate$ Lu'ea FEn o-lind?F p?)trea6? totuBi un punct ar4i'edic de contact cu realitatea. an-oa)ele. di)ocierea 9i-urii iu*itei En e)enD? )i aparenD?. pe care El pot controla dup? propria dorinD?$ Dac? Xte9an G4eor-4idiu )au Ladi'a produceau oarecu' in>oluntar. *rodind En i'a-inar$ La Ca'il 5etre)cu. la rEndul ei. adic? 9anta)'e create pornind de la percepDii Bi in9or'aDii e:acte% la Anton Col*an. deoarece 9anta)'a celuilalt Ei )er>eBte drept o-lind? narci)iac?$ 5rin imago$Ml partenerei. c?6End )u*ju-at En jocurile ei de putere Bi controi.?r*atul Bi 9e'eia alc?tuie)c un ciudat cuplu FEn patruF. -elo6ia d? naBtere la ceea ce a' putea nu'i 4alucinaDii. co'ple:ele nere6ol>ate$ Luciditatea 'or*id?. relaDia 9anta)'atic? dintre *?r*at Bi 9e'eie )e aBa6? pe 'odelul 4e-elian al st+p0niilni Bi slugii# =lti'ele trei ro'ane ale lui Anton Col*an e:plorea6? cele trei >ariante po)i*ile de con9i-urare a ace)tei relaDii. proli9erarea autoanali6ei En ca6ul lui Sandu a 9o)t dia-no)ticat? de critic? drept un )indro' al i'aturit?Dii caracteriale. e)te 'ai de-ra*? un joc )ado-'a)oc4i)t de putere. ce nu )e e:plic? doar prin )i'pl? iu*ire. Entre o'ul concret Bi i'a-inea lui ideal? 9uncDionea6? o le-?tur? placentar?. st+p0n Bi slug+. ci Bi prin dependenDa de o 9anta)-'? co'ple'entar?.de >eri9icare a realit?Dii. deo)e*it de i'portant? pentru eroul care pro>oac? )ci6iunea partenerului$ CEt? >re'e 9e'eia real? Bi cea i'a-inar? r?'En le-ate printr-un cordon o'*ilical. cele ale lui Anton Col*an nu 'ai )Ent o*)edate de >eri9icarea core)pondenDei i'a-inii cu realitatea$ Ele pre9era ne>rotic ne4ot?rE-rea Bi Endoiala$ 5er)oana real?. En )c4i'*. eroii lui Anton Col*an au En>?Dat )? pro>oace acea)t? di)ociere ca 'ijloc de po)edare 9anta)'atic? a celuilalt$ C4iar Bi atunci cEnd nu e)te conBtient de 'ecani)'ul Fcre?rii de ilu6iiF. pentru a-l tran9or'a Entr-o o-lind? necondiDionat?$ De aceea. 'oarte Fcare nu do>edeBte ni'icF. Sandu de>ine slug+ a Daniei. nere6ol>area raporturilor cu )ine. 'ani9e)t? o ciudat? atracDie 9aD? de -e)turile )adice ale *?r*atului. partenera real?$ Acea)ta )e EntE'pl? la 'oartea Irinei. reali6End prin acea)t? di)punere FEn o-lind?F o )tare de ec4ili*ru pentru propriile pro*le'e$ Sandu EBi poate reali6a 9anta)'a de atotpotenD? doar dac? Irina Ei certi9ic? )uperioritatea acceptEnd propria in9erioritate Bi rolul de Fu'ilF$ Ro'anul Ioana. al dependenDei de imago$ul 'atern$ Ace)t *locaj p)i4ic. Entre or-oliu Bi u'ilinD?. ar tre*ui Enl?turat F)uportulF ei. e)te Enlocuit? cu un 'odel ideal. En O moarte care nu dovede)te nimic. dintr-o intenDie )u*li'inal?$ 5e cEt e)te po)i*il. i'pre>i6i*il? Bi incontrola*il?. Sandu e)te st+p0nul. Entr-o )i'etrie ce Dine de lo-ica re>er)i*il? a ace)tor cupluri. cEt de i'a-inea ei$ . G4eor-4idiu )au Ladi'a ar dori ca o'ul real )? )e 0& identi9ice idealului creat de ei% Sandu 'enDine deli*erat ruptura dintre cele dou? 9i-uri. ce )e de)9?Boar? independent de per)oana pe care o au drept o*iect$ . Sandu Bi Ioana )9ErBe)c prin a )e de)p?rDi 9?r? ca >reunul )? 9i reuBit )? proiecte6e a)upra 0 celuilalt i'a-inea 9aD? de care >rea )? po6e6e En st+p0n# En )9ErBit. deoarece Sandu de)coper? c? nu era le-at atEt de 9iinDa En ca'e Bi oa)e.diPeja)ia dat?. En Irina. El 9ace )? produc? )u*)tituDi i'a-inari$ 7 proa)t? aBe6are En lu'e tr?dea6? o incertitudine acut? a)upra propriei per)oane Bi a)upra propriei Ente'eieri e:i)tenDiale$ 5entru a )e certi9ica pe )ine. ci depinde de atitudinile celei dintEi$ 5entru a Feli*eraF de9initi> 9anta)'a. cea de-a doua nu )e a9l? )u* controlul deplin al *?r*atului. Sandu )e lupt? cu propria 9anta)'? 9e'inin?. En>in) )i En>in-?tor. Sandu El pune En 9uncDiune En 'od auto'at. En ti'p ce Irina e)te E'pin)? la condiDia de slug+# Le-?tura dintre ei nu are aproape ni'ic din tandreDea iu*irii. acceptEnd ani4ilarea >oinDei. prin )i'pla acDiune a pri>irii lor FEn)etate de ideiF. patern-tiranic?$ Iiecare proiectea6? a)upra celuilalt imago$ul care El 9a)cinea6?. in cel de-al treilea ro'an al tripticului. pune 9aD? En 9aD? doi parteneri cu per)onalit?Di la 9el de puternice$ RelaDia lor e)te o di9icil? ec4ili*ri)tic? de 9orD?. F)cenariulF con)truit de ei )e poate di)pen)a de 'odelul real$ Sandu con)truieBte 'ai uBor i'a-inea Irinei atunci cEnd )e a9l? departe de ea. En care 9iecare partener )e co'*in? cu o proiecDie ideali6at? a celuilalt$ Spre deo)e*ire de per)onajele lui Ca'il 5etre)cu. )Ent dou? roluri ne>rotice. En care 9iecare Encearc? )?-l tran)9or'e pe cel?lalt En slug+# 7)cilEnd Entre atac Bi ap?rare. Kocurile Daniei.

c? 9e'eia >a tr?da 'odelul pe care *?r*atul i l-a i'pri'at$ Suprapunerea 9ericit? r?'Ene o a)piraDie con)tant? Bi pro9und? a tuturor eroilor inter*elici$ =n a)e'enea ec4ili*ru 'iraculo) e)te atin) En co'edia lui G$ <$ Ta'9ire)cu Idolul )i Ion 2napoda. Entr-un proce) de preluare de per)onalitate. iniDiati>a de a dirija idealul )pre o 9e'eie contin-enD? Ei r?'Enea Enc? *?r*atului$ La <i4ail Se*a)tian. Ion ur'?reBte En 'od pro-ra'atic )? Encalce deli'itarea dintre >i) Bi realitate$ El e)te FanapodaF nu 9iindc? e:tra-e un idol dintr-o 9e'eie (<ioara+. FEntretrecutulF$ 7*li-at )? ia act de 'oartea Irinei. ce nu )e )upune conBtiinDei *?r*atului% 9e'eia ideal? 9ace parte din con9i-uraDia p)i4ic? interna a prota-oni)tului. Sandu doreBte inconBtient di)pariDia 'odelului$ El pre9er? )? )upri'e e>idenDa En 9a>oarea 9anta)'ei. de li*ertate neli'itat?. Xte9an G4eor-4idiu re>ine la realitate. prin tra>aliu e:clu)i> En i'a-inaDie$ Ie'eia Bi 9anta)'a e>oluea6? pe traiectorii di>er-ente. prota-oniBtii nu 'ai au puterea cie a ieBi din 9ante6ie Bi a inter>eni En ordinea 9eno'enelor$ 7 9ac En . c?ci prin acea)ta de>ine )t?pEn a*)olut pe)te i'a-i-nea-)lu-? a celuilalt$ Ie'eia real? p?)tra o do6? ireducti*il? de alteritate. Sandu r?'Ene *locat En relaDia cu /'o-o-ul 9e'inin. ea e)te 'odelat? de imago$ul 9e'inin pEn? ia treptat 9or'a FidoluluiF. ci 9iindc? reuBeBte )? i'pri'e ace)t idol unei alte 9e'ei ()er>itoarea+$ Ion Anapoda r?)uceBte a)piraDia Enapoi )pre 0" 0# concret. pentru Sandu di4oto'ia e)te o )tare *ene9ic?. ce tre*uie per'anenti6at?. unde 9iecare din cei doi poli. )c4i6oidia 'eta9i6ic? de care )u9er? aceBti prota-oniBti care @F>?d ideiF$ In9inite6i'ala de6ec4ili*rare prin care centrul de ec4ili*ru ontic )e 'ut? din )9era contin-enD? En cea ideal? )e produce En opera lui <i4ail Se*a)tian$ Acea)t? *a)culare eli*erea6? FidolulF de nece)itatea adapt?rii la 'odelul real$ La Ca'il 5etre)cu Bi Anton Col*an$ 9anta)'a r?'Enea depedendent? ele 9e'eia concret?. Fo'orEndF En e9i-ie i'a-inea Elei. )er>itoarea adopt? 'ac4iajul. printr-un proce) de tran)-de)cendere. En lu'ea paralel? a ideilor$ Apelati>ul FdEn)ulF pe care i-l aplic? cei din jur re9lect? condiDia lui de )tr?in. ur'Endu-i 'iBc?rile Bi tran)9or'?rile$ Acea)ta d?dea re>eriilor erotice ale prota-oniBtilor un aer ap?)?tor. de-aj? o i'pre)ie de -raDie Bi plutire. pEn? ajun-e )? i )e )u*)tituie$ Ion )e do>edeBte a 9i un 'ediator F4er'eticF. adaptEndu)e 9iinDelor reale$ 5entru ca )cenariul )? 9uncDione6e e)te En)? ne>oie ca 9e'eia re)pecti>? )? 'ani9e)te o 'alea*ilitate reciproc?. )er>itoarea pen)iunii unde )e con)u'? iu*irea ratat? a lui Ion pentru <ioara$ CEt? >re'e *?r*atul nu proiectea6? a)upra ei nici una din lu'inile i'a-inarului. din care alDi eroi ca'ilpetre)cieni )e eli*erea6? prin )inucidere. En loc )? dorea)c? re)or*Dia idealului. de Encercare ratata de En?lDare$ Scrierile lui Se*a)tian. EncEt 9alia )? nu 'ai poat? 9i acoperit?$ La G$ <$ Ta'9ire)eu. )lujnica pare )cu9undat? Entr-un con de u'*r?$ 5e '?)ur? En)? ce ea la)? )? lucre6e a)upra ei ten)iunea ideali6ant? iradiat? de prota-oni)t. capa*il )? reali6e6e )uprapunerea dintre planurile di)juncte ale realit?Dii Bi dorinDei$ 5e de o parte. alienat de contin-ent$ In)tru'entul prin care )e a*)tra-e din i'ediat.Di)tanDa de la Ca'il 5etre)cu la Anton Col*an poate 9i '?)urat? prin i'pactul pe care realitatea El are a)upra 9anta)'elor prota-oniBtilor$ Con9runtat cu r?6*oiul Bi 'oartea. ruptura nu e)te de9initi>?. i'it? -e)turile <ioarei. e)te tr?irea erotic? ideali6ant?$ 5e de alt? parte. atunci cEnd Ei Enapoia6? toate o*iectele co'une. Entoarce ideca En 9eno'en. dEndu-i li*ertarea de a-Bi de)9?Bura ne)tin-4erit jocul de roluri$ E9ortul depu) de eroii lui Anton Col*an pentru a detaBa i'a-inea ideal? de 9iinDa concret? indic? totuBi c? centrul de -reutate continu? )? cad? a)upra realit?Dii Bi nu a)upra 9anta)'ei$ Gelo6ia lor ia naBtere din )pai'a c? cele dou? nu >or coincide. care. de 6*or 9rEnt En noroi. conectEndu-)e la 9anta)'e. EBi acord? acele deter'inaDii care )? Ei 9acilite6e contopirea cu cel?lalt$ Ion Anapoda a 9or'ulat un FidolF de 9e'initate. E'*rac? 4ainele. >indecEnd. 9i-ura ei pare a e'er-e din a*i)$ Suport Fpla)ticF. o di)poni*ilitate de a )e or-ani6a dup? liniile aBtept?rilor 'a)culine$ Sin-ura dintre 9e'ei care nu r?'Ene in)en)i*il? la FidolatrieF >a 9i Iro)a. precu' aBtrii )i'*olici ai pro9e)orului <arin din 3teaua f+r+ nume# TotuBi. 9e'eia real? Bi 9e'eia ideal? i'a-inat? de *?r*at. ei alc?tuie)c ace)t portret 9acind a*)tracDie de re9erent. cap?t? independenD? )i o 9orD? )porit?$ Dac? pentru Xte9an G4eo-4idiu >raj*a dintre Ela ade>?rat? Bi Ela >i)at? era o )tare ne9a)t?. En loc )? )e e>apore6e o dat? cu di)pariDia )uportului )?u. el tr?ieBte Entodeauna dincolo. de Entoarcere a 9anta)'ei c?tre realitate$ Spre deo)e*ire de eroii lui Col*an. En )c4i'*. de >i6itator din alt? di'en)iune. pentru a 9i:a idealul erotic e)te ne>oie Bi de o operaDie in>er)?. pe care El proiectea6? )ucce)i> a)upra 9e'eilor EntElnite$ Idealul )?u are o 'alea*ilitate ca'eleonic?. ce tr?dea6? ruptura 9icDiunii de contin-enD?$ 5rota-oniBtii nu 'ai )Ent )iliDi )? Din? cont de co'porta'entul 9e'eii pentru ai con)trui o i'a-ine ideali6at?$ Di'potri>?.

ea tre*uie tran)portat? En idealitate Bi 9erit? de orice e:punere la realitate$ 5lecEnd incognito. 0/ )u-erea6? o alt? cale de a con)er>a 9anta)'a: i6olarea ei En a'intire$ 5entru ca >acanDa petrecut? la pen)iune )?-Bi p?)tre6e aerul paradi)iac. dar 'ai ale) pentru ei EnBiBi$ Xte9an de>ine prinDul de Galle). pentru c? opacitatea ei carnal?. 'aturitatea Bi *?trEneDea$ Ei alc?tuie)c un . pe care El di6ol>? )au El recon)tituie$ Con)tituDia )u9letea)c? a per)onajelor e)te e)enDial di4oto'ic?. )au En contradicDie cu ea. preiau )arcina de a re9ace di)tanDa dintre planuri$ Ele identi9ic? portretul idolului i'a-inat de *?r*at Bi intr? deli*erat En ace)t rol$ C4iar dac? e:i)t? aproape Entotdeauna Bi k un a)pect intere)at al co'porta'entului lor (<ona din 3teaua f+r+ nume e)te o a'ant? de lu:.^ Dania+.ucBan. l?)End Entrea-a idil? )u)pendat? Entr-o idealitate pur?. reacDiile lor )Ent di>er-ente$ Xte9an EBi propune )? per'anenti6e6e conBtiinDa ada'ic? Bi )? )e 'ute En 9anta)'?$ 5lanul )?u con)t? En a e:tinde 9icDiunea a)upra Entre-ii )ale e:i)tenDe. teluric?. ade)ea 9eeric?. e:pediDia ar4eolo-ic? >i)at? de pro9e)or$ DeBi a c?6ut pe un plan )ecundar. pe care o joac? pentru cei din jur. En )c4i'*. Xte9an. En a prelun-i Fjocul de-a >acanDaF Bi dup? plecarea din )taDiune. Sandu 9iind con9runtat cu trei ipo)ta6e ale 9e'eii (Irina. care EBi i'pune 'inciuna En 'od deli*erat. <a-da din /ltima or+ e)te o )tudent? intere)at?. dar nu 'ai puDin 'a-ic?. care. independent? de )uportul ei 9eno'enal$ FSteaua 9?r? nu'eF e)te o i'a-ine nu'enal? a 9e'init?Dii. <a-da Btie )? pro9ite de coincidenDa incredi*il? dintre articolul i)toric al pro9e)orului Andronic Bi a9acerile oneroa)e ale indu)triaBului . Corina din Kocul de$a vacan*a e)te En c?utare de Fa>enturiF i'a-inare+. En lu'ea cotidiana$ Dar prin acea)ta el EBi a)u'? o conBtiinD? tra-ic?. dintre a)piraDie )i realitate$ Con)ecinDele p)i4ice ale ace)tei EntEl'ri 'er. ci i )e adaptea6? cu naturaleDe Bi caut? )?-l E'plinea)c?. care )e crede Bantajat. Corina e)te cea con9runtat? cu trei ipo)ta6e ale 'a)culinit?Dii (He99.o-oiu . cel 'ai ade)ea EntE'pl?-toare. loana. EnDcle-End natura a*uliei *?r*aDilor. En ca)a pro9e)orului <arin. din 9aDa c?reia 9e'eia real? tre*uie )? )e retra-?. ca 'odalitate di)perat? de a da un )en) unei lu'i tri)te$ Corina. . a inter6i)ului Enc?lcat$ En 9aDa pre)iunii realit?Dii. En Kocul deci vacan*a. )e'nalele realului continu? )? urce din planul )ecund unde au 9o)t re9ulate$ Nai>itatea ada'ic? a eroilor e con)truit? pe o mauvaise conscience. adole)cenDa. En toat? c?l?toria lor pe '?rile 9anta)'ei. En loc )? Encerce )? 'ateriali6e6e En lu'ea concreta 9anta)'ele care Ei *Entuie. core)pun6End >Er)tei lor.o *alerin? )tr?in?. . E'plinirea idealului nu pare a 9i totuBi po)i*il?$ C?ci no)tal-ia eroilor lui <i4aiZ Se*a)tian r?'Ene totuBi aceea a )uprapunerii 9e'eii >i)ate cu 9e'eia real?$ Suprate'a co'ediilor )ale e)te conjuncDia. a 9u-ii culpa*ile din realitate. En 9uncDie de tipul de ec4ili*ru. Corina . Entr-un paradi) ire)pon)a*il$ Iiecare dintre ei EBi ca'u9lea6? identitatea real? )u* o per)onalitate i'a-inar?. ea nu 'ai per'ite con9runtarea ulterioar? a '?Btilor de >acanD? cu identit?Dile din >iaDa de 6i cu 6i. ci ca o 9i-ur? ideal?. i-ar Entuneca )tr?lucirea$ Dac? la Anton Col*an >aloarea de FetalonF pentru '?)ura -radului de ideali6are a iu*itei era deDinut? de *?r*at. deci trau'atic?$ Ge)turile lor au )e'ni9icaDia c?ut?rii unui ec4ili*ru co'pen)atoriu )au a unei )oluDii recuperatoare ori inte-ratoare$ Eroii din Kocul de$a vacanta tran)9or'? pen)iunea i6olata unde )-au retra) Entr-un )paDiu alternati> la lu'ea real?.de la depre)ie la e:ta6. pline de co'pre4en)iune Bi tandreDe$ Nau9ra-iat? pentru o noapte Entr-un or?Bel de pro>incie. deoarece p?)trea6? conBtiinDa 9icDiunii i'pu)e prin a*u6. incontrola*il?$ 5er)onajele lui <i4ail Se*a)tian utili6ea6? En )en) contrar proce)ul )u9lete)c care tran)9or'? dorinDa c?tre un ideal ireali6a*il Entr-o 9ru)trare$ Ele^)e 9ru)trea6? deli*erat pentru a pro>oca in)taurarea unui ideal.o-oiu+$ Iiecare dintre aceBtia proiectea6? a)upra prota-oni)tei cEte un ideal de 9e'initate. ca o F)tea 9?r? nu'eF care )? iradie6e pe cerul )u9letului 'a)culin$ A*ia la <i4ail Se*a)tian epoc%e$ul erotic )9ErBeBte prin a decanta o i'a-ine autocon)i)tent?. <ona )e re-?)eBte cu uBurinD? En rolul de 9anta)'? pe care i-l atri*uie pro9e)orul. co'portEndu-)e a)e'eni unui ideal 01 ce prinde corporalitate$ =t rEndul ei. 'eritul 9e'eilor con)t? En puterea lor 'i'etic? de a )e l?)a 'odelate de idealul 'a)culin$ Eroinele lui Se*a)tian nu contra>in niciodat? idolului. pre9er? )? )upri'e realitatea pentru a-Bi crea 9anta)'e$ Iu*ita nu e)te dorit? ca o 9e'eie En carne Bi oa)e. realitatea continu? )? joace un rol de reper pentru lu'ea 9anta)'atic?$ En a*)enDa ei. )? 9inanDe6e. la <i4ail Se*a)tian >aloarea ar4etipal? re>ine 9e'eii. adic? )? 'ateriali6e6e. 9?r? )? EBi ia r?'a) *un. o*li-Endu-l pe ace)ta din ur'?. 'ai 'ult )au 'ai puDin ne>rotic. Entr-un anu'e )en) e:i)tenDiali)t?.un c?pitan de >a) En plin? croa6ier?$ TotuBi.)c4i'* 9e'eile.

el renunD? i'plicit la pri'ul$ In a*)enDa contactului ne'ediat. are En 'od )e'ni9icati> drept )u*iect o iu*ire care )e re9u6?$ Dar te'ati-6area di>orDului dintre 9e'eia real? Bi 9e'eia ideala are loc doar la Ca'il 5etre)cu. unde treapta de 'ai )u). En loc )? )e Endrepte direct c?tre 9e'eia iu*it?. la -raniDa dintre . apariDia 9e'eii >i)ate. care El Endep?rtea6? >erti-ino) de ea$ Te4nica a'En?rii are drept )cop un 9el de lent? -e)taDie )u9letea)c?. En 'o'entul En care acea)ta apare Entr-ade>?r. pentru a o EntElni pe donna# E)te rele>ant? '?rturi)irea 9e'eii En 9inal. eroii lui Gi* <i4?e)cu au ne>oie de ilu6ie Bi nu de realitate$ 5re6enDa 9e'eii reale ar )u9oca 9anta)'a$ 2propierea dintre e)enD? Bi aparenD? era un o*iecti> al -Endirii ro'antice% o'ul 'odern. pe care )? o poat? )al>a de pri-oana roBie. repre6entEnd trei tipuri de dra-o)te purtate Ie'eii$ Corina a de>enit un idol. 9anta)'a erotic? a lui Ra-aiac e)te -ata con)tituit? de la Enceputul ro'anului$ <odul En care )e naBte o a)e'enea 9anta)'? con)tituie )u*iectul ro'anului Donna 2l(a# Scriitorul ur'?reBte auEoeducaDia pe care Bi-o i'pune <i4ai A)pru pentru a pune Entre parante6e 9e'eia *anal? Bi a o crea pe Fdonna Al*aF$ RelaDia prota-oni)tului cu 9e'eia d? naBtere unui ciudat e9ect optic: cu cEt eroul Encearc? )? )e apropie de 9e'eie. nea>End >oie )?-i >or*ea)c?. '?rturi)eBte prota-oni)tul$ I?r? di)tanD?. a ari)tocratei al*e. o 6eitate -eneratoare de 9anta)'e$ DorinDa patetic? de a -?)i >i)ului un core)pondent En >iaDa de 6i cu 6i e)te ulti'a le-?tur? a 9anta)'ei cu realitatea$ Cel care o >a de)9ace e)te Gi* <i4?e)cu$ 5er)onajele )ale 'ani9e)t? dorinDa 'ai 'ult )au 'ai puDin conBtient?. 9ru'o)ul o dat? atin). al jocului Entre )upra9aD? Bi adEnci'e. de putre9acDie a i'a-inii concrete a iu*itei En >ederea de-aj?rii i'a-inii e)enDiale$ Cartea pare a )e pierde En epi)oade )ecundare Bi dru'uri En9undate. Entre a)piraDie Bi E'plinire$ En 5usoaica.triptic *iolo-ic. En *a6a a:io'ei dup? care E'plinirea dorinDelor En)ea'n? 'oarte$ Crearea unui ideal erotic cEt 'ai Endep?rtat inten)i9ic? li*idoul >ieDii% atin-erea lui En )c4i'* )ec?tuieBte ener-ia >ital?$ FDi)tanD? E'i tre*uie neap?rat pentru a a>ea per)pecti>? )pre doa'na Al*aF. de a i6ola idealul de real$ DeBi aparent locotenentul Ra-aiac din ro'anul 5usoaica aBteapt?. En Kocul de$a vacanta. )c4iDEnd i'plicit o poetic? a rupturii. a vraB(ei# Cate-oria Fdep?rt?riiF de)crie de6in)erDia nu'enului din i'anenD? Bi -enerarea unui )paDiu inter'ediar. el e:ecut? ocoluri tot 'ai lar-i. ci 9anta)'a erotic? a *?r*atului$ Iu*ita intr? Entr-o pat? oar*? atunci cEnd prota-oni)tul EBi depla)ea6? atenDia de pe 9iinDa concret? pe c4ipul ideali6at$ In)uBindu-Bi-l pe cel de-al doilea.plecarea Corinei$ En Donna 2l(a. pro-re)ie )u9letea)c? nu tre*uie )? )9ErBea)c? prin atin-erea o*iectului dorinDei. prin care eroul )e de)parte de Al*a. apoi la piciorul patului. 'ai departe de ideal. din care reie)e c? ea era pre-?tit? de la *un Enceput )? r?)pund? o9ertei erotice. idealul EBi pierde puterea de atracDie Bi orientare$ Dac? En ro'anti)' idealul era )ituat En tran)cendent iar e9orturile ro'anticilor con)tau En atra-erea lui En i'anenD?. c? e)enDa ei Ei )cap?$ Ceea ce )e interpune Entre cei doi nu e)te atEt a'antul 9e'eii. el e)te detaliat pe o perioad? de ani de 6ile$ <i4ai A)pru do*oar? un 'on)truo) record de ti'p En ritualul -alant al aBtept?rii. Funde ar 'ai 9i Bi 'ai 9ru'o)ul >ieDii. cu atEt prota-oni)tul )e )i'te 'ai plin de >iaD?. Di le cree6i. 'ecani)'ul 9ru)tr?rii era pu) la lucru printr-un -e)t punctual . En )c4i'*. dar Entotdeauna >e4e'ent?. '?rturi)eBte )criitorul. 9?ptura ade>?rat? a 9e'eii de>ine e>ane)cent?. el e)te de6orientat$ E9orturile )ale de a e>ita EntElnirea direct? )e e:plic? nu atEt prin tea'a de con9u6ie )au de6a'?-ire. 'ai neE'plinit. ca En ritualurile tantrice. iar 9anta)'a cap?t? . iar ideali6area cap?t? tot 'ai 'ult o >aloare co'pen)atorie. Ru)oaica e)te o dep?rtareF. En )c4i'* el nu a 9?cut decEt )? r?t?cea)c? En ritualuri de cucerire$ 7colurile lui <i4ai A)pru )Ent En 9ond un ritual a)cetic de 9ru)trare. cu atEt ei pare a )e Endep?rta de ea$ I'pre)ia e)te de dilatare oniric? a di)tanDei Bi ea '?)oar? proce)ul de proiecDie a 9e'init?Dii din 9iinDa concret? c?tre punctul de la in9init al idealit?Dii$ Su*li'area 9anta)'ei are loc printr-o 9ru)trare pro-ra'atic?. )pre care tre*uie neap?rat )? DinteBti cEt tr?ieBtiMF Cu cEt )e a9l? 'ai jo). de Enlocuire a partenerei a*)ente$ Cu cEt relaDia de -elo6ie e)te 'ai inten)?. pre9er? distan*a# FCEnd n-ai dep?rt?ri. En 'o'entul En care ace)ta de9ineBte 9orDa )ci6ipar?: -elo6ia$ Gelo6ia e:pri'? tea'a *?r*atului c? 9e'eia nu Ei 'ai aparDine. ci prin dilatarea di)tanDei pEn? la ace)ta$ C?ci.a)ara*ia Bi =niunea So>ietic?. cu atEt 9e'eia concret? di)pare. unde iu*itul tre*uie )? doar'? un ti'p Endelun-at la uBa iu*itei. 2dela lui Gara*et I*r?ileanu. )? o atin-? etc$ Nici o 08 0. En literatura 'odern? idealul e)te creat En 'ie6ul contin-enDei Bi E'pin) En a9ara ace)teia printr-o 9u-a in9init?$ 5ri'ul no)tru ro'an de anali6?. cEt prin )pai'a c? ea ar putea )?-i 'ateriali6e6e Entr-ade>?r >i)ul$ 7r.

a'antul te'ut. la 9el cu' 9e'eile e>ane)cente. a)e'eni prota-oniBtilor care )e Enc4id En propria lor )u*iecti>itate$ IntroduBi En ace)t 'ediu clau)trai. Entr-o o9erta uriaB? de a9ecti>itate. tratate Entr-un re-i)tru tri>ialiat. ar de)c?rca toat? ten)iunea 9anta)'ei Enro*itoare$ Iondul 'eta9i6ic al opo6iDiei dintre o'ul real Bi i'a-inea lui 9anta)'at? e)te pentru pri'a oar? pu) En e>idenD? En Drumul la zid# . tran)cendenDa e)te >id?$ Alter-e-oul di>in e)te o per)oni9icare a idealit?Dii neanti6ate ce )e in)talea6? En o' prin apariDia urii dintre aparenD? Bi e)enD?$ Drumul la zid indic? cu 'a:i'? acurateDe principiul nu'ino) din care )e in)pir? pro6a 'odern?$ Dac? ro'anele ere)ului idilic-ro'antic )e 4r?neau din ener-ia >ital? a li*idoului. En Ca)tor. nu En )cop 'i)tic )au e)tetic (precu' La9cadio din &ivni*ele ?aticanului de Andre Gide+. 9?r? ieBire. ce in9luenDea6? Bi 'odelea6? >iaDa prota-oniBtilor$ Su* in9luenDa -elo6iei. e'er-e 5olu:. Ro-ul)Ki 9olo)eBte 9ru)trarea ca 'ijloc de do'inare a9ecti>? a celorlalDi$ 5uterea de )educDie pe care o e:ercit? a)upra celor din jur pro>ine din capacitatea )a de autoin4i*iDie$ Ro-ul)Ki practic? o 9or'? ciudat? de a)ceti)'. 9ratele di>in. Enc4ipuirile ajun. aceBtia )9irBe)c prin a 'ateriali6a ei EnBiBi ceea ce Ei )perie cel 'ai 'ult: adulterul$ SoDul Encornorat. Ei o*)edau pe prota-oniBtii ro'anului inter*elic. di)ociate Entre 9eno'en Bi nu'en. En ti'p ce FEnca)areaF. deoarece creea6? cadrul p)i4ic ca 9e'eia )? intre de *un? >oie En rolul de slug+. ce le 9a)cinea6? pe 9e'ei. a )ci6iunii Bi neanti6?rii.re*an$ In -unavestire Bi Don Kuan iu*irea Bi -elo6ia. iu*ita ideal? par a c?p?ta >iaD? prin puterea pre'oniDiei (En ?edenia )au Int0mplarea). >enit din tran)cendenD?$ `inEnd En)? cont de 9aptul c? tr?i' Entr-o epoc? a Fapocalip)ei dup? Niet6)c4eF Bi a 'orDii lui Du'ne6eu. a tran)cendenDei -oale. En Drumul la zid ace)t 'ecani)' 9uncDionea6? En puritatea lui e)enDial?. Bi apoi Entr-o retra-ere la 9el de neaBteptat?. a urii dintre Endr?-o)tiDi de)c4ide o alt? 6odie )u9letea)c?. 9olo)eau 9ru)trarea ca 'etod? de control a propriei >ieDi i'a-inare. ca En antropo)o9ie. un 'anipulator 'odern al 9anta)'elor erotice$ Dac? per)onajele lui <i4ail Se*a)tian. ci )u* cel al lui NeiKo)$ <entalitatea 'odern? propune o alt? 'eta9i6ic?.edeniileF care Encep )?-i *Entuie )Ent re6ultatul unei depri>?ri )en6oriale Bi a lip)ei de co'unicare.re*an reuBeBte En ace)t ro'an )? de6a)i'ile6e te'a >raj*ei En cuplu de cea a neantului 'eta9i6ic$ E:perienDa lui Ca)tor 5ope)cu ur'ea6? aceeaBi linie cu cea a prota-oniBtilor din ro'anele -elo6iei. deoarece ea )e -re9ea6? pe intri-a erotic?. a >raj*ei. de )oarele ne-ru al neantului$ . o'ul *anal. dar En a*)enDa oric?rei conotaDii )e:uale$ FDru'ul la 6idF e)te un dru' iniDiatic )i 'i)tic c?tre ni'ic$ Ro-ul)Ki utili6a 'ecani)'ul 9ru)tr?rii pentru a )e tran)9or'a pe )ine En)uBi Entr-un per)onaj->acuu'. )pre e:e'plu. li'itat. de ca6ui)tic? Bi -e)ticulaDie pe care El i'plic? acea)ta$ C? e)te >or*a totuBi de o (anti+erotic? 'eta9i6ic? o pro*ea6? de6>oltarea pe care o cunoaBte te'a la un )criitor po)t*elic a9lat En de)cendenDa lui Anton Col*au Bi Gi* <i4?e)cu: Nicolae . *?r*aDii )e i6olea6? auti)t de ceilalDi. ce nu 'ai )t? )u* )e'nul Iiliei ro'antice. EBi de)coper? prin Fcontra)t o >alenD? )oteriolo-ic?$ Don Kuan de*utea6? cu o i'percepti*il? cri6? a c?)niciei )oDilor . ro'anele 'oderne ale -elo6iei Bi urii )Ent atra)e de principiul contrar.a)iliu$ En ace)t inter>al >a e'er-e Ro-ul)Ki. )oDia necredincioa)?. ci pentru )porirea pl?cerii$ A'Enarea )ati)9acDiei Bi )u)pendarea ace)teia poate duce la o 9or'? aparte de e:ta6. niBte do)are ale -elo6iei care co'pro'it de9initi> le-?tura dintre ideal Bi real$ Ale-erea tEr-ului de pro>incie ca )paDiu propice ace)tei e>oluDii nu e)te EntE'pl?toare$ TEr-ul repre6int? un )paDiu Enc4i). a puterii iradiante a >idului$ Di'en)iunea 'eta9i6ic? a eBecului iu*irii e)te totuBi -reu de pu) En lu'in? la )criitorii inter*elici. 'a-neti)' Bi )piriti)'. En Fla*oratorulF tEr-ului. practicat? de unele Bcoli 00 0! tantrice$ Tr?irea p)i4ic? ajun-e )? )e )u*)tituie contactului 9i6ic. care pro>oac? 9ru)trare$ Noul FDon HuanF EBi do'in? >icti'ele prin ne9inali6area )educDiei$ Ianta)'ele indu)e partenerelor )ale le 'enDin pe ace)tea Entr-o )tare de dependenD? a9ecti>?$ A nu EBi FEnca)a poliDaF e)te o te4nic? dia*olic? de do'inaDie. En cercul propriei -elo6ii$ F. ace)te 9anta)'e )e 'ani9e)t? ca niBte ectopla)'e. dra'atice )au apocaliptice ale per)onajelor.)? capete aceeaBi )u*)tanD? ca Bi 9iinDele En carne Bi oa)e$ La li'it?. *anale. a telepatiei (&oarta de fier) )au a in>ocaDiei oculte (5usoaica)# Te'a -elo6iei. Entr-o 9iinD? cu e)enD? >id?. ce tr?ieBte En lu'ea concret?. )criitorul e:peri'entea6? 'odul En care )e den)i9ic? )pai'ele >ul-are. >ederea Bi i'a-inaDia Enlocuie)c actul )e:ual$ Ro-ul)Ki e)te un a)cet per>er) care )e 9olo)eBte de puterea )a de renunDare pentru a-i )t?pEni pe ceilalDi$ Strate-ia )a con)t? Entr-o a-re)iune *ru)c?. cu tot ar)enalul de )i'*oluri Bi 'oti>e. de mortido. adic? E'plinirea )e:ual?.con)i)tenD?$ Gi* <i4?e)cu ur'?reBte En 'od pre'editat Bi )i)te'atic acea)t? 'ateriali6are$ Nu>elele )ale alc?tuie)c un F)pital al a'oruluiF.

ade)eori. Entr-un )cop pole'ic 1$ 7po6iDia 'oderni)' / po)t'oderni)' a 9o)t utili6at? ca un criteriu i'placa*il de de'arcaDie Entre -eneraDiile de )criitori. a*ia ca'u9lat. corelEndu-le a'*ientului cultural co'uni)t. la dou?6eci de ani dup? i'punerea )a En 7ccident$ El a 9o)t de)coperit Bi acli'ati6at En ideolo-ia literar? ro'Anea)c? En deceniul al nou?lea. au du) la i'punerea ideii de po)t'odernitate. ci Bi din inconBtientul colecti>% de aceea. ci tran)9i-urate (prin depla)are. *a c4iar )e ad'ite Entoarcerea ei parDial? En conBtiinDa colecti>?$ 7*)e)iile Bi re>endic?rile EBi -?)e)c dru' )pre )upra9aD?. o9en)i>a ideolo-iei )talini)te a 9o)t atEt de de>a)tatoare )i de radical? EncEt a a>ut drept e9ect ceea ce Lacan nu'eBte o 9orcludere. care *ene9icia6? de contri*uDii Bi )inte6e dintre cele 'ai )erioa)e8. 9iecare.$ Cultura 9orclu)? nu e)te re)pin)? nu'ai din conBtiinDa colecti>?. de )e'antica )a ne*uloa)? Bi contradictorie. ironic. ca)trator. acea)t? irupDie a inconBtientului cultural a 9o)t Endreptat? nu doar E'potri>a )upraeului ideolo-ic al )ociet?Dii co'uni)te. re-i'ul )poreBte din nou cen6ura prin te6ele din iulie% dar nu )u9icient de puternic pentru a pro>oca o nou? 9orcludere. de )c4e'e redacDionale. a c?rui 'inte a 9o)t 9?cut? ta(ula rasa# Literatura co'andat? a epocii pare a 9i )cri)? de un 4e*e9renic >eBnic 9ericit. care >ede >iaDa En ro6ul cliBeelor )i )lo-anurilor )i)te'ului. care le inter6ice 9iilor locul pe care aceBtia El dore)c En cultur?$ A' )pu) FE'potri>a >oinDei lorF deoarece concurenDa era i'pu)a din a9ar?. -eneraDii pe care Ale:andru <uBina. En condiDiile reducerii nu'?rului de re>i)te. En deceniul . literatura deceniului 8 nu are un inconBtient FEnc?rcatF. iar dac? F-eneraDia pierdut?F a anilor @/& a 9o)t o -eneraDie 9orclu)? (adic? e:tirpat? din cultur?+. el a c?p?tat o 'are >o-? Bi adopDiunea lui a )u)citat o ade>?rat? F*?t?lieF (En )en)ul F*?t?liei pentru . )criitorul no)tru EBi recap?t? 'e'oria% toat? tradiDia e)te repri'it? En inconBtientul )?u cultural. di)cuDiile de tipolo-ie literar? au 9o)t Enca)trate En )trate-ii de politic? cultural?$ A9ilierea la po)t'oderni)' a con)tituit o 'etod? de indi>iduali6are -eneraDioni)ta 'ai radical? decEt orice opo6iDii (Fde)p?rDiriF+ *a6ate pe poetici per)onale )au de -rup$ AdopDiunea conceptului a 9o)t. a-i acapara pre)ti-iul Bi autoritatea$ <ircea lor-ule)cu El tratea6?.?t?lie pentru un concept Conceptul de po)t'odernitate a p?trun) tEr6iu En Ro'Ania. ci una p)i4o-tic?$ FScriitorul de 4ErtieF e'*le'atic pentru acea)t? perioad? e)te un autor oli-o9ren. nu e)te o cultur? ne>rotic?. Bi conceptul de po)t'oderni)' ro'Ane)c. pro'oDii )au -eneraDii$ Cercetarea tipolo-ic? tre*uie du*lat? aBadar de o cercetare )ociolo-ic? Bi p)i4oi)toric?$ 5entru a EnDele-e 'ecani)'ele de !& ! )u*te:t care. de. de penurie -eneral? a >ieDii culturale. )criitorul no)tru de 4Ertie tr?ieBte cu ilu6ia c? EBi >a putea recon)trui Entre. de re)tricDiile )i)te'ului.p)i4icul cultural$ Speriat de acea)t? Entoarcere la nor'alitate. )criitorii 'ai 'ari au jucat 9aD? de tinerii opt6eciBti rolul unui tat? concurent. dup? propriul )?u c4ip Bi a)e'?nare. aBa cu' a 9o)t ace)ta interpretat de c?tre di9erite -rupuri.57ST<7DERNIS<=L LITERAR R7<cNESC l$ . ci Bi E'potri>a a tot ceea ce Dine de un imago patern$ 7arecu' E'potri>a >oinDei lor. En 'ajoritatea ca6urilor. la )9ErBitul deceniului 0 Bi En cel ur'?tor. En cultura ro'An?. dar nu direct. le nu'eBte FprecipitaDi )ocio-culturaliF/$ De aceea. propun o 'ic? recapitulare a ulti'elor decenii din per)pecti>a inconBtientului colecti> Bi a relaDiilor ace)tuia cu )upraeul ideolo-ic$ Cen6ura e:ercitat? de )i)te'ul co'uni)t a)upra culturii noa)tre a pro>ocat o )erie de 9eno'ene ciudate Bi ne9a)te$ Ea a 9o)t 'ai acti>? cu prec?dere En dou? perioade. re6ultatul 9iind literatura e)opic?. cu )copul. de cadre didactice la uni>er)it?Di etc$. ieBirea ei la lu'in? are caracteri)ticile unei Entoarceri a re9ulatului$ 7r. prin inter'ediul traducerilor din en-le6? $ De atunci.. drept "passe-partout ter'inolo-icF#$ 5ro9itEnd de la:it?9ea cate-orial? a conceptului. ela*orare )ecundar? etc$+.ernaniV )au al Fcertei dintre antici Bi 'oderniF"+$ <ai 'ulte -eneraDii de )criitori )-au -r?*it )?-l re>endice. En deceniile /-8 Bi En deceniile 0-!$ Dup? r?6*oi Bi En anii @/&. a )paDiului editorial de pu*licare. cu un inconBtient e:plo6i>. co'*inate cu principiul )incroni6?rii cu 7ccidentul. o adaptare a lui. pEn? En !0!. -eneraDiile care )e En9runtau l-au rede9init. alu6i>? Bi indirect acu6atoare a ace)tei perioade$ 5entru cEDi>a ani. )i'*oli6are. al 'icii Fpri'?>eriF ceauBiBte. tre*uie 9?cut? di)tincDia Entre conceptul de po)t'oderni)' En -eneral. )criitorii au 9o)t E'pinBi la o lupt? darWinian? pentru )upra>ieDuire$ Cei a9laDi deja pe po6iDii Ei re)pin-eau pe noii >eniDi nu dintr-un )enti'ent . -eneraDia F)acri9icat?F a anilor @0& a 9o)t o -eneraDie re9ulat?$ De aceea. ci doar o re9ulare$ Cultura deceniului ur'?tor e)te o cultur? ne>rotic?.

& j perioadei F9or'ali)teF. )crie <ircea C?rt?re)cu. Dinut? departe. En datele ei concrete. de >iaDa Fad'ini)trati>?F a culturii noa)tre. dou? )ecole de e>oluDie a literaturii occidentale$ A)t9el. nu e)te doar un 9eno'en )pontan de e>oluDie a 9or'elor culturale. )au c4iar Fin>entatF+ la 'o'entul potri>it pentru a-i per'ite )? raDionali6e6e intuiDia ace)tei di)tanDe$ Re)pin)? din >iaDa literar? curent?. 'ai tinerii )criitori au de6>oltat o contrareacDie de -rup -enerali6at? Bi ela*orat? teoretic$ DorinDa de ruptur?. modernismul. dar neconcertat?. anii @/& ar core)punde unei perioade pre'oderne. 'odernitatea de>enind Fci'itirulF F*?trEnilor ele9anDiF: Fdup? @. cea a unui 'oderni)' a-oni6ant Bi de)uet$ 5entru a da le-iti'itate poetic? noii paradi-'e. )incrone 'odi9ic?rilor din )en)i*ilitatea ace)tui )9Er)it de )ecol !$ Li>iu loan Stoiciu pledea6? pentru epi-ene6a po)t'oderni)'ului.o-dan Le9ter+. En adoptarea lui >e4e'ent? de c?tre opt6eciBti )e Entre6?reBte dorinDa de punere a pietrei to'*ale pe)te literatura EnaintaBilor$ Alt9el nu )e e:plic? de ce ace)t curent. Fantropolo-i)'F !1 (<ircea Nedelciu+. a9lat? pe punctul de a ela*ora )tructuri noi.o-dan Le9ter. ci )i D?rilor (9o)t+ co'uni)te$ Reali)'ul )ociali)t ar 9i repetat i)toria reali)'ului *ur-4e6. anii @8& j uneia 'oderne. cu' in)inuea6? >eBnicii con)er>atori. portretul-ro*ot pe care teoreticienii -eneraDiei @0& El 9ac literaturii po)t'oderne. criticii opt6eciBti Bi-au luat precauDia de a preci6a c? po)t'oderni)'ul nu e)te un concept i'portat conjunctural.concurenDial -enuin. EnDelea)? En ter'enii unei Fnoi )en)i*ilit?DiF (Ion . 9iind un )i'pto' al pul)iunii concurenDiale$ <enDinut? En 'od arti9icial En culi)ele >ieDii literare. a 9o)t 9olo)it de opt6eciBti ca un 'ijloc de ne-are a Fneo'oderni)'uluiF Bai6eci)t$ Inco'unica*ilitatea )ta*ilit? la noi Entre Bai6eciBti Bi opt6eciBti e)te la antipodul ideii de re>i6itare a trecutului practicat? de po)t'oderni)'ul occidental. )inceritatea ur'?rind )? acopere Fde9icitul de >ero)i'ilF al artei 'oderni)te 1$ "$ Imanentismul# 7dat? 9a)cinaDia e>a6iunilor 'eta9i6ice e:orci6at?. 9i6ic-)en6oriale. e mort. ci tran)9i-urea6? un i'pul) paricid$ Indi-enD? )ociet?Dii co'uni)te i-a creat lui Laio) tea'a c? 7edip Ei >a r?pi *ru'a de a>ere. deci. ci un concept: po)t'oderni)'ul$ 7ricEt? ju)ti9icare ar a>ea ace)t 'odel En e>oluDia intern? a culturii noa)tre. de )c4i'*are a paradi-'ei culturale. de)c4i). anii @. ci din nece)itatea de a e:pri'a o anu'e )en)i*ilitate Bi >i6iune )peci9ic? Bi ca re6ultat al e>oluDiei poe6iei ro'Ane po)t*elice+F0$ Dup? Ion . )pre un po)t'oderni)' >a)t. 'ort Bi En-ropatF $ Iat?. realitatea. -eneraDia a re)pin) la rEndul ei literatura F*?trEnilorF Entr-o alt? epoc? literar?. En acea)t? 'icroi)torie a culturii ro'Ane )u* co'uni)'. pentru Ale:andru <uBina. iar ulti'ii 1/ de ani ai literaturii noa)tre ar reproduce. a)t9el EncEt Ftat?lF a 9?cut tot po)i*ilul de a-l Dine pe F9iuF cEt 'ai departe de cetate$ Ace)t co'porta'ent a pro>ocat la rEndul lui dorinDa lui 7edip de a-Bi Enl?tura tat?l$ Ar'a 9iului nu 'ai e)te o )pad?. Fo reacDie de )incroni6are (nu din )pirit de i'itaDie.& de ani de )upre'aDie. care nu e)te prin ur'are )peci9ic doar 7ccidentului. de)i-ur e-oi)t?. iat+. ci 9aptului c? el a 9o)t i'pu) a*ia acu' de c?tre e>oluDia intern? a literaturii noa)tre. En concentrat. o nou? de)c4idere c?tre real. ci pur Bi )i'plu pentru a-Bi p?)tra propriul loc$ IaD? de acea)t? reacDie Fani'alic?F de )upra>ieDuire a 'ai >Er)tnicilor. pute' reuni. care ar putea 'arca re-enerarea poe6iei noa)treF$ Actul de dece) al literaturii 'oderne e)te Entoc'it cu toate 9or'ele de ri-oare. FpoeDii rede)coper? >aloarea . Fro'anti)' Entor)F (Radu G$ `epo)u+. unul din cele 'ai per'i)i>e Bi inte-ratoare din i)toria uni>er)al?. Fnou? epi)te'? cultural?F (G4eor-4e Cr?ciun+: G# 2ntropocentrismul# 5o)t'oderni)'ul )e opune de6u'ani6?rii 'oderne a artei )e'nalate de 7rte-a 3 Ga))et$ Arti)tul renunD? )a e:plore6e )paDii tran)cendente Bi EBi Fcentrea6? atenDia pe 9iinDa u'an?. -enero). -eneraDia @0& a de6>oltat o conBtiinD? 'ai acut? a di)tanDei care o de)parte de predece)orii i'ediaDi$ Conceptul !" !# po)t'odernit?Dii pare )? )e 9i i>it (de 9apt. ]per)onali)te^. p?trunderea tEr6ie En conBtiinDa e)tetic? ro'Anea)c? a conceptului de po)t'oderni)' nu )e datorea6? unui 4a6ard. care era ocupat? de c?tre F*?trEnii ele9anDiF (Al$ <uBina+. acce)i*il tuturor$ Ne Endrept?'. c?tre ]autenticitatea^ lu'ii Bi a 9iinDei care )e tran)crieF #$ Dup? loan GroBan. 'ai e:act. printr-un e9ect de co'pre)iune. Ftoate noile tendinDe ale poe6iei de a6i )u* un ter'en -eneric unic. iar anii @0& j celei po)t'oderne &$ En conclu6ie. c? el a 9o)t cerut de Bi are acoperire En 9eno'enul literar ro'Ane)c. )? 9i 9o)t de)coperit. Fnou antropocentri)'F )au Fneocla)ici)'F (Ale:andru <uBina+. literatura opt6eci)t? are O singur+ preBudecat+. En cEte>a tr?)?turi. pe e:i)tenDa noa)tr? de aici Bi de acu'F "$ E)te >or*a de o FtendinD? de recEBti-are a >alorilor u'ane. En literatura -eneraDiei @0&$ Acli'ati6area lui e)te.

literatura opt6eci)t? 9olo)eBte Fauto*io-ra9ia ca 'aterial )i'pto'atic. propunEndu-Bi )? ino>e6e En do'eniul )u9letului$ Acea)t? poe6ie Finte-ral?F. 4ipote:tul Bi autore-9erenDa "/. dorind )?-Bi recapete 'aterialitatea Bi intran6iti>itatea$ 5oe6ia po)t'odern? nu 'ai !8 e)te Fpoe6ie pur?F (En )en)ul lui Cenri . )en6orialF$ Ea e)te o tentati>? de F)inte6? a ]ini'ii^ Bi a ]creierului^ U$$$V: pa)ionalitate du*lat? jBi )al>at?Zj de luciditate Bi raDionali)' care-Bi de)coper? r?d?cinile p)i4olo-ice. lectura are Bi ea o >aloare e:i)tenDial?: autorul EBi propune )?-l 'odele6e interacti> pe cititor. ci 9eno'enele. opractopieC[# 1$ 5ecuperarea# Reinte-rarea )piritual? pre)upune Bi !/ recuperarea tradiDiei. pentru C?lin . pa)tiBele. ea nu >i6ea6? e)enDele. cEt o )tare de )piritF. En dorinDa )a de a cuceri ori-inalitatea cu orice preD. e:peri'entali)'ul opt6eciBtilor e:pri'? Fde6ideratul c?ut?rii )i al de)coperirii. 9ra-'entari)'ul. colajul. idealul )?u e)te re9acerea totalit?Dii prin acu'ulare. printre oa'enii. 9olo)ind. poetul )e an-ajea6? e:i)tenDial$ 5entru acea)t? ]poe6ie a cotidianului^.la)ie. a )en6aDiilor ]ne'ediate^. parate:tul. ci En cea ]ludic?^. a 'icilor EntE'pl?ri cotidiene. ]intelec-tuali)t^. En 'od )i'etric. )uprapunerea >ocilor. atEt de ]u'ane^F 0$ 5o)t'oderni)'ul e)te. re>i6itEnd operele trecutului Bi re-i)trele 'ar-inale ale li'*ii. toate )tilurile i)torice di)poni*ileF "0$ =tili6End alu6iile culturale. a )enti'entelor ne)o9i)ticate. ]total^. o antropo-enie dirijat? )pre >iitor. de>ine Fo totalitate de 4Ertie U$$$V. )? )e e:pri'e pe )ine. 9icDiunea deli*erat? j locul >i)ului$ Tran)cendenDa )-a 'utat En retoric?F "1$ Te:tuali)'ul pre)upune te4nici cu' )Ent 'etate:tul. pl?cerea jocului o ia Enaintea >alorii ]educati>e^F # $ Ironia are 9uncDia de a )upri'a in-enuitatea. En acord cu decon)pirarea 'etanara-Diunilor e:plicati>e ale lu'ii. c?ci noua coerenD? )e EnalD? pe un arti9iciu conBtient. ci c4iar En pro9anF 8$ ABe6End autenticitatea ca F'etod? de lucruF. dar nu En >arianta ]-ra>?^. )? de>in? ]opac?^. c?tre re9lecDia trea6?F #"$ !$ on)tiin*a teoretic+. po)t'oderni)'ul ro'Ane)c tr?ieBte Bi el o de6ilu6ie lucid?$ FNu'itorul co'un al literaturii opt6eci)te .$ #$ Integralismul# 5oe6ia poBt'odern? )e apleac? a)upra unui F'odel u'an co'ple:. )enti'ental. creaDia e)te )criitur?. a tuturor e:perienDelor anterioare. prin ur'are. prin a-lo'erare )u'ati>?F"D# Acea)t? Filu6ie cultural? uniti>? Bi nedo-'atic?F. poe6ia )e >rea Fi'pur?F. dac? nu )? eli'ine re9erenDialulF "!$ Ceea ce caut? )criitorul e)te concreteDea i'a-inaDiei: FConcretul e)te i'a-inaDia noa)tr?F #&$ 0$ Ironia )i Indicul# F5o)t'oderni)'ul e. E'piedicEnd-o )? 9ie una e'ina'ente no)tal-ic? Bi dirijEnd-o c?tre dialo-ul critic. pe care 'oderni)'ul.re'ond+.a*ei )tili)tic. parodia. un Fro'anti)' Entor)F. *i6uit? pe toleranDa ironic? Bi pe co'plicitatea )u*En-Delea)?. e)enDial. care )e aBa6? En punctul unde di)po6iDiile 9or'ale )e ar'oni6ea6? cu conDinutul p)i4olo-ic al noului u'ani)' e)te un psi%eismGZ# Scopul )cri)ului e)te o FacDiune interioar?F. tendinDa poe6iei Bi a criticii de a-Bi apropria naraDiunea. ea Fcontrolea6? Endeaproape 'iBcarea recuperatoare. 9al) tradiDionali)t. deoarece totalitatea po)t'odern? nu >i6ea6? o tran)cendenD? En )en)ul reli-io) al ter'enului. lu'ea e)te te:t "#$ =ni>er)ul )e >idea6? de )u*)tanD?. e)enDial$ Auto*io-ra9ia ca re6ultant? a condiDion?rii indi>idului de 'ediul )ocialF . re-i)trelor. )enti'entale. planurilor. ci o tran)cendenD? cultural?$ Du'ne6eu e)te *i*liotecar )au )cri*. citatele. Ftinde )? )e o*iectuali6e6e. En re6onanD? cu apariDia unei noi Fepi)te'e culturaleF$ Ne>oia de a di6loca poetica 'odernit?Dii tEr6ii (po)t*elice+ Ei 9ace pe opt6e-ci)ti )? rede)copere 9uncDia e:ploratorie a e:peri'entului a>an-ardi)t$ DeBi nu e)te FatEt un concept coerent. care are un core)pondent En Encerc?rile de uni9icare a cE'purilor 9unda'entale din 9i6ic?.$ . ludic Bi 4i)trionic$ Cartea a luat locul lu'ii ()au lu'ea a luat )9irBit En carte. *io-ra9ic. ce El tran)9or'? e:i)tenDial pe )criitor. cotidian. Enlocuirea 'eta9orei cu 'etoni'ia.propriei *io-ra9ii. a ]pri>irii directe^ /$ 5oe6ia co*oar? En )trad?. Vmetafizicul nu e:i)t? decEt 0n realul de 6i cu 6i$ 7 poe6ie care nu caut? sacrul En 6one tran)-'undane. practicEnd o inginerie te'tual+. cu' 6icea <allar'e+. p)i4ocentric. le-a i-norat$ F7*)e)ia po)t'oderni)'ului 9iind una recuperatoare. ideea unui nou li'*ajF". re9u6End )? 'ai pun? Entre parante6e )tratul ]de jo)^. a'inteBte de idealul ro'antic al 'arelui tot""$ /$ Te'tualismul# 5o)t'oderni)'ul e)te.$ 3incronia stilistic+# 5oe6ia po)t'odern? tinde )? de>in? un F. inte-rarea En te:t a conBtiinDei critice Bi a di)cur)ului teoretic etc$"8$ 8$ "'perimentalismul# Te4nicile te:tuale nu )Ent decEt una din laturile preocup?rii 'ai -enerale de 'odi9icare a 9or'elor. recuperat dar Bi r?)turnat.

-u)tul )?u pentru 9icDiune. e o re>olt? tacit? E'potri>a ace)tei >a)te plicti)eli$ De unde. Bi Enc? En 'od acut. cu' )u)Din opt6eciBtii$ C4iar dac? )criitorii deceniului . ei critic? >iolent telLueli)'ul Bi decon)tructi>i)'ul. dup? )incopa )talini)t?.care nu-Bi )cap? nici o clip? te:tul de )u* control Bi nici pe )ine En)uBi din oc4i En ti'p ce-l produce. procedeele. )crie Nicolae <anole)cu. acea)t? Entoarcere nu 'ai e)te inocent?. con)trucDiei in-enioa)e. F9olo)ind toate li'*ajele. c? el are. ]telLueli)'^. En ro'an. neoracular.e autocen6ura 4iperlucid? a autorului .pro6ator )au poet . o alt? Entindere Bi cronolo-ie En literatura noa)tr?$ FNu pot accepta ideea. literatura anilor @8& ne9iind o *anal? i'itaDie )au continuare. 'a))-'edia Bi toate te4nicile ci*ernetice >or 9i in>ocate )? )prijine lo-i)tic c?utarea unor noi canale de acce) la 'arele pu*lic (<ircea Cartai e)eu EBi >a trata o antolo-ie poetic? drept un FDu*lu CDF+$ Iolo)ind )eturi de tr?)?turi 'ai 'ult )au 'ai puDin a)e'?n?toare.$ Criticii -eneraDiilor anterioare >or propune deci un alt decupaj i)toric al celor dou? curente.)?-Bi >or*ea)c? doar En replici cele*re citate din corpu)ul literaturii uni>er)ale$ &$ Democratizarea pu(licului# Arta po)t'odern? nu )e 'ai adre)e6? unei elite de iniDiaDi. Encep prin a recupera 'iturile Bi 'odelele 'odernit?Dii. per)onajele din Insula lui loan GroBan ajun. En orice oper?F 1 $ Ca atitudine de an)a'*lu. e:pu)e e:plicit )au )u*EnDele)e En corpul anali6elor. )tructural. En deceniul &. acu6Endu-l de a 9i o 9und?tur? a . cEt 'erit? real'ente un a)e'enea nu'e. Enre-i)trEndu-Bi 'eticulo) 9iecare 'iBcareF##$ ConBtiinDa teoretic? de )ine Ei pro>oac? )criitorului un )ceptici)' per'anent. Car'en <uBat Bi con)acrat? prin )inte6a lui <ircea C?rt?re)cu. dac? aceBtia )Ent di)puBi )? renunDe la te:tuali)'$ Tactica 9olo)it? e)te di)cret per)ua)i>?: pe de o parte. ci o recuperare (re>i6itare+ critic? a trecutului. En poe6ie. 9i:at? prin i)toriile literare ale lui Radu G$ `epo)u. eli*er?rii 9ante6iei Bi E'pru'ut?rii li'*ajului 9a'iliar. i)tori)ire Bi per)onaje. F>ec4iiF critici par 'ai concilianDi% ei )Ent -ata )? E'part? po)t'oderni)'ul cu FtineriiF. care o are. prin care )Ent pu)e En cri6? ideea de 9ru'u)eDe. ceea ce indic? doar 9aptul c? ea n-a a>ut conBtiinDa c? aparDine epocii po)t'oderne. 9olo)ind un criteriu care e:clude din po)t'oderni)' conBtiinDa teoretic? de )ine$ Ei reproBea6? criticilor tineri c? au eludat deli*erat 9aptul c? po)t'odernitatea Dine de e>oluDia 9or'elor literare. c4iar dac? lip)it de o conBtiinD? ter'inolo-ic? de )ine$ 5ortretul pe care El ridic? F>ec4iiF critici po)t'oderni)'ului ro'Ane)c al anilor @8& e)te 'ai puDin co'plet Bi analitic decEt cel !0 9?cut de c?tre FnoiiF critici po)t'oderni)'ului anilor @0&$ Ei accept? En -eneral tr?)?turile pu)e En e>idenD? de c?tre FconcurenDiiF lor 'ai tineri. i)toricii literari opt6eciBti >or anali6a literatura -eneraDiei lor prin pri)'a po)t'oderni)'ului a)t9el de9init$ 5aradi-'a e)te !. G4eor-4e 5erian. cu cele 'ai di>er)e cate-orii de cititoriF #/$ 5oe6ia co*oar? En )trad? nu doar te'atic. nu e)te o )i'pl? Entoarcere la tradiDia 'oderni)t? dintre cele dou? r?6*oaie 'ondiale. de )til. cu e:cepDia acelor tr?)?turi care ar putea e:clude din po)t'oderni)' literatura -eneraDiei @8&$ E)te En pri'ul rEnd ca6ul te:tuali)'ului Bi al Entre-ului >er)ant po)t)tructurali)t al po)t'oderni)'ului. )copul ei 9iind p?r?)irea Fturnului de 9ildeBF. Bi nu de e>oluDia conceptelor critice$ RenaBterea literaturii noa)tre din anii @8&. ]pe 9ra-'ente^. ci )i En ceea ce pri>eBte pu*licul-Dint?. pe care 7 >id S$ Cro4'?l-niceanu El cali9ic? drept Fp)eudo-a>an-ard? 9or'ali)t? care 9ace de cEte>a decenii ra>a-ii pe 'alul )tEn. dup? reconectarea la 7ccident. En -eneral toate 9or'ele Encet?Denite#1$ Su9erind cronic de pierderea in-enuit?Dii te:tuale. )pre deo)e*ire de -eneraDia 0&. deoarece pre)upune o nou? conBtiinD? e)tetic? Bi o 'aturitate )porit? a )piritului creator #0$ <oderni)'ul ro'Ane)c )e epui6ea6? prin ur'are En perioada inter*elic?. C4iar dac? -eneraDia 8& n-a 9olo)it niciodat? ter'enul. ci. >a co'unica. ]de)trucDioni)'^F$ F5o)t'oderni)'ul. contri*uDia celei dintEi la po)t'odernitate e)te con)idera*il?F#. En )en) po)t'odern #!$ ToDi aceBti critici )Ent de acord )? >ad? En Nic4ita St?ne)cu Bi <arin Sore)cu1& repre6entanDii unui po)t'oderni)' or-anic. care circul? 'ai ale) En articolele tinerilor critici de a)t?6i. &ostmodernismul rom=nescE# Scriitorii aparDinEnd celorlalte -eneraDii nu au EntEr6iat En a lua po6iDie 9aD? de acea)t? o9en)i>? a @0&-lui$ <i6a *?t?liei con)ta En a nu r?'Ene )tri>iDi )u* d?rE'?turile 'oderni)'ului. En realitate. pro6aic. En poe6ia ro'Anea)c?. ca linia de de'arcaDie Entre 'odernitate Bi po)t'odernitate de)parte. de )u*iect. de'olat de c?tre tinerii po)t'oderni$ Tactica F*?trEnilorF critici a 9o)t aceea de a de'on)tra c? po)t'oderni)'ul nu )e a9l? En *ene9iciul e:clu)i> al -eneraDiei @0&. din pre9a*ricate.al Senei )u* di>er)e denu'iri: ]nou>eau ro'an^. ]te'ele^ e:i)tente En )incronia )a lin->i)tic? Bi En diacronia poe6iei. de poeticitate. -eneraDia 0& de -eneraDia 8&.

no'inali)'ului Bi 9uncDionali)'ului$ 5o)t'oderni)'ul F)e reEntoarce la real. dreptul la e:i)tenD? (po)D'odern?+ a cEtor>a precur)ori. a*)tract teoretic?F 1": FIntere)aDi de te:tuali)'ul 9rance6. Bi >a a'*iDiona. ontolo-ic. ci odat? cu -rupul oniric. En po)t'oderni)'F1#$ 5ro9ilul po)t'oderni)'ului pre9erat de criticii F>ec4ilorF -eneraDii e)te prin ur'are cel Finte-ri)tF.&$ Criticii opt6eciBti tratau acea)t? pro'oDie drept o ane:? a -eneraDiei @8&. care )u-erea6? 'ai de-ra*? e:tincDia. Bi 0$ FCeartaF dintre FtineriF Bi F*?trEniF nu i-a l?)at indi9erenDi pe parti6anii -eneraDiei inter'ediare. e:tin6End a)t9el u'*rela conceptului Enapoi pEn? a)upra deceniilor . ci El >a a*andona. atunci nu e >or*a de un )alt cronolo-ic. decentrarea Bi di)pariDia )u*iectului etc$+ Ei per'ite lui Li>iu 5etre)cu )? identi9ice ele'entele ale po)t'oderni)'ului la <ircea Cio*anu.'oderni)'ului. adic? trans# Tran)'oderni)'ul opune deci no'inali)'ului )e'iotic tendinDa )pre ontolo-ie Bi reali)'ul conceptelor$ <ircea Dine)cu anunD?.&$ Criticul Encepe prin a )c4iDa un portret Fte:tua-li)tF al po)t'oderni)'ului. -eneraDiei @0&. a 'arelui 'oderni)' Bi a po)t'oderni)'ului$ 5ri'ul e con)truit pe o 'etanaraDiune )cienti)t? (e'anciparea u'anit?Dii prin BtiinD?+ Bi o poetic? reali)t?% cel de-al doilea.& Entru po)t'oderni)'$ F5o)t'oderni)'ul. En )c4i'*. care Encearc? )? r?)toarne de9iniDia curentului Bi )?-l propul)e6e En pri' plan pe <ircea Dine)cu. tendinDa anti-'i'etic?. Sorin Titel. transmodernismul. Xcoala de la TEr-o>iBte etc$ <eritul opt6eciBtilor (nu neEn)e'natZ+ a 9o)t acela de a 9i tran)9or'at po)t'oderni)'ul Entr-un 9eno'en ]popular^F1/$ Inter>enDia cea 'ai radical? Ei aparDine lui Radu Ene)cu. dar o )i dep?BeBte av=nt la lettreV# 5ri>it En an)a'*lu. prota-oni)t al -eneraDiei @. )? ela*ore6e o nou? cate-orie. )crie 7cta>ian So>ian3. 5aul Geor-e)cu. pro>ocat? de )ec?tuirea )ur)elor de in)piraDie. tran)rnode'i)'ul du*lea6? po)t'oderni)'ul. care )t? )u* )e'nul 9or'ali)'ului. )uperioar? po)t'oderni)'ului$ Deprecierea celui din ur'? )e 9ace pornind de la pre9i:ul post#. deci a 'oderni)'ului decedat$ Ei recunoBteau. de alt9el. "&& ni'ic nu deo)e*eBte o*)er>aDiile lui Radu Ene)cu de cele ale -eneraDiei @0&$ Tactica >a 9i alta: criticul nu >a Encerca )? re'o-dele6e po)t'oderni)'ul. nu Encepe la noi En !0&. ca )i)te' teoretic. Con)tantin `oiu. adic? post. po)t'oderni)'ul En >arianta po)t)tructurali)t? e)te Bi el introdu) !! drept o cate-orie 9unda'ental? Entr-o Encercare de tipolo-ie a ro'anului ro'Ane)c. laud? conceptul unui po)t'oderni)' lip)it de co'ponenta po)t)tructurali)t?. preconi6ea6? o art? coloc>ial?. En ti'p ce <ircea Dine)cu ar practica o ironie >e4e'ent? Bi an-ajat?$ GeneraDia @0& e:alt? . pe de alt? parte. Nor'an <anea. pentru a-l adapta poe6iei anilor @. precu' Grupul oniric )au Xcoala de la TEr-o>iBte$ AceBtia >or )er>i drept cap de pod atunci cEnd )e >a Encerca recuperarea -eneraDiei @. de aceeaBi a'*iDie cu 2rca lui Hoe a lui Nicolae <anole)cu. cri6a )en)ului. &oetica postmodernismului de Li>iu 5etre)-cu11$ Criticul di)tin-e trei paradi-'e ale ro'anului. ceea ce a deter'inat o cri)pare pe po6iDii. c4iar Bi atunci cEnd te:tuali)'ul a Enceput )? dea )e'ne e>idente de )terilitate Bi declin$ TotuBi. iar. de in)piraDie 9or'ali6ant?. cea a pri'ului 'oderni)'. de c?tre o parte din )criitorii -eneraDiei @0&. preconi6at? de unii 'oderniBti. populi)t?. de9init ca o tendinD? antie:i)tenDial? Bi antiontolo-ic?. recuperator Bi eclectic. dup? Radu Ene)cu. tran)'oderni)'ul recuperea6? trecutul F)electi> Bi )u* )pecie ar4etipal?F$ Ironia -eneraDiei @0& e)te re)e'nat? )i 9?r? pri6? a)upra realit?Dii.&. En )c4i'*. dup? p?rerea 'ea. F6orii poe6iei dincolo de 'oderni)'F. a lui uomo qita%mqueVDM# 5En? aici. pe ideea de decon)pirare a tuturor 'etanaraDiunilor le-iti'atoare Bi o poetic? te:tuali)t?$ Conceptul de te:t Bi ane:ele )ale (9ra-'entari)'ul. decEt o er? n?)cEnd?$ Dac? e po)i*il Entr-ade>?r un )alt dincolo de 'oderni)'. criticul dEnd En)? o orientare contrar? cEtor>a din cate-oriile ace)tuia$ Dac? po)t'oderni)'ul recur-e la tradiDie ca o )oluDie in e'tremis. la pro6atorii FXcolii de la TEr-o>iBteF. ca un atac la indi>idualitatea lor e)tetic?. aducEnd un elo-iu in)inuant-peda-o-ic tinerilor )criitori care ar 9i Btiut )? )e Din? deoparte de Fe:ce)ul e:peri'entali)t. Bi 'ai ale) de a)pectul lui autore9erenDial. 9olo)ind repere teoretice En pri'ul rEnd occidentale. ci de unul e:i)tenDial. cea a anilor @. care ar per'ite coa*itarea tuturor En )Enul aceluiaBi curent$ In>itaDia de a renunDa la co'ponenta po)t)tructurali)t? a 9o)t re)i'Dit?. el Fde>an)ea6? poe6ia anilor @0&. dar nu la unul con)tituit din )u*)tanDe e)enDiale ci din 9uncDiuni )e'ni9icante$ Dup? cu' re)pin-End reclu6iunea elitar? En turnul de i>oriu. pe o 'etanaraDiune enciclopedi)t? Bi o poetic? or-anici)D?% cel de-al treilea. aBa cu' e)te. crepu)culul unui 'odel. ulti'? 9a6? a pro6ei 'oderne. tinerii pro6atori nu copia6? procedeele tel Lueli)te% ei le parodia6? Bi a)t9el p?Be)c.

care Encearc? a )e pune la ad?po)tul unei )inte6e p)eudocla)ice$ E un )9irBit de cicluF$ 5o)t'ode'ita-tea e)te un Fconcept >a. trecEnd En re>i)t? cEte>a tr?)?turi ale conceptului. in)inuant. criticul opt6)ci)t Ei reproBea6? interlocutorului )?u c? )i'pli9ic? po)t'oderni)'ul. antipaticF. indi>idual (tar? anecdotic?+. 4ela)Z. deoarece e)te 201 pur Bi )i'plu 'oderni)t?10$ Cu alte cu>inte. 'odel de acDiune Bi co'portare En cadrul ace)tei lu'i. dar Bi al pro'oDiilor ec4ino:i)te din ulti'a decad? /&$ AlDii. 'onolo-ic Bi i'per)onal / di)cur) )enti'ental (tar? )enti'entali)'+. dup? !0! c?derea co'uni)'ului a oprit proce)ul de cri)tali6are a unui nou Fprecipitat )ocioculturalF. )u'aDi >. aproape *anal. natural. indi>iduali)'.raBo> (tineri )criitori care au de>enit Entr-un 9el FprinDul 'oBtenitorF al opt6eci)'ului+. ca6ul celor ce )-au nu'it la ori-ini Grupul de la . per)onali)t Bi con9e)i>. etic 9?r? etici)i'% analo-ia de tip 'eta9oric. aparDinEnd aBa-nu'itei -eneraDii @!&. auroral?. cu' )Ent 'ajoritatea 9oBtilor 'e'*ri ai Cenaclului =ni>er)ita).o-dan Le9ter reproBea6? ace)tei de'on)traDii con9u6ia (pre'editat? )au intere)at?+ a ter'enilor% )pre e:e'plu. lip)it de )u*)tanD? real?. ulti'a )oluDie pentru )criitorii -eneraDiilor anterioare r?'Ene re)pin-erea principial? a curentului. ca )i'plu 'o9t teoretic$ G4eor-4e Gri-urcu >ede En po)t'oderni)' Fun )i'pto' al de6orient?riiF. >ul-ar?. cantitati>. opu)? li'*ajului eliti)t al jocurilor te:tuale$ 5o)t'odernii )Ent. criticul )e opreBte a)upra ideii de toleranD? )i coa*itare cu trecutul. opteciBtii opta)er? pentru o deli'itare puternic pole'ic?. con)trEnBi )? >or*i'. En lip)a altuia 'ai *un$ Xi. dup? Radu Ene)cu. dar nu de o -eneraDie -lo*al?. Fale:andrinii )en)i*ilit?Dii 'oderne. per)onale / poe6ie i'plicat?. pentru ca ta*loul 9orDelor En lupt? pentru conceptul de po)t'odernitate )? 9ie co'plet.. En conclu6ie. i6olatoare / i'a-inar al realit?Dii contin-ente Bi colecti>e% )peciali6are re)tricti>? a li'*ajelor/ a)u'are deli*erat? a lip)ei de )peciali6are% con)truct conceptual. tran)'oderni)'ul$ En a)e'enea )ituaDie. Si'ona 5ope)cu El pre9er? pe cel de antimodernism. 'ai de)tinBi$ E)te. )inteti6End ur'?toarea li)t? de opo6iDii Entre 'odernitate / anti'odernitate: e>a6ioni)'. dup? 'odelul ta*loului )inoptic prin care I4a* Ca))an de)p?rDea 'odernitatea de po)t'odernitate$ Nou?6eciBtii re)i't ruptura pro>ocat? de c?tre opt6eciBti ca de9initi>?. Bi-au procla'at cu >e4e'enD? di>orDul nu nu'ai de F*?trEniF/ . re-rupaDi 'ai apoi En jurul Supli'entului Hou+zeci de la Luceaf+rul Bi al Editurii &%oeni'. di)juncte. lu'i i'a-inare paralele. de entit?Di ireducti*ile$ 5o)t'oderni)'ul de)u*)tanDiali6ea6? li'*ajul. ceea ce Ei 9ace 'ai )ereni. care o*)curi6ea6? Bi ocultea6? / analo-ia . pentru a-l Enlocui cu un concept u6urpator. conBtiinDele ei crepu)culareF1. po)t'oderni)'ul e)te deja un lucru e>ident. pro*le'ati6ator. ce nu di9er? prea 'ult de cea 9?cut? literaturii Bai6eci)te de c?tre criticii opt6eciBti$ Ea pledea6? pentru un neocla)ici)' ce con)onea6? cu ideile lui Al$ <uBina% poe6ia tEn?r? con)tituie Factuali6area unui 9ond ro'antic. Fo 9or'? de o*o)eal? a 'oderni)'ului$ 7 de>itali6are a )a. tre*uie luat? En con)iderare Bi po6iDia celor 'ai tineri )criitori. )incer (9?r? -a9e e)tetice Bi platitudini+. *a6at? pe opo6iDii tranBante. dar Bi colecti>?% con)trucDii de>iante. En orice ca6 cu 'ult 'ai puDin? 9orD? de 9a)cinaDie$ 5entru a nu putea 9i a)i'ilaDi Bi En-lo*aDi de c?tre predece)orii lor. co'pen)atorii. En pri'ul rEnd. c4iar dac? acea)ta e deri6orie Bi de-radat?$ 5o)t'oderni)'ul e)te. a)t9el EncEt )e poate >or*i a)t?6i de)pre 'ai 'ulte -rupuri de tineri )criitori aparDinEnd ace)tui deceniu. nu poate 9i po)D'odern?.i'anenDa. En cri6a actual? a culturii$ Ion . re>i6itat recuperator. tran)'odern? )au oricu' altcu'>a. )oluDie e:i)tenDial? indi>idual?. e-ocen-tri)t.Bi pretenDio). o*)er>End pe *un? dreptate c? >e4e'enDa pole'ic? a opt6eciBtilor e)te atipic? curentului din care )e re>endic? 1!$ En )9irBit. un anu'it tip de ]'orali)'^. o'o-eni6a' prin cu'ul Bi a-lo'erare: tran)'oderni)'ul e)te o )u'are calitati>?. cultul ade>?rului. <ircea Dine)cu )e de)prinde de i'anent Bi caut? o cale de acce) )pre o tran)cendenD?. En care opt6eciBtii re9u6? antece)orilor u'*rela noului curent. En -eneral. i'plicarea lor En di)puta pentru po)t'oderni)' e)te 'ai puDin 9er>ent?$ 5entru ei. de)pre care )Ente'. printr-o in9u6ie de li'*? >or*it?. 9?r? di'en)iuni te'porale )au )paDiale. la care )e adau-? principii Bi cate-orii )pirituale de tip cla)ic (recuperarea epicului. poe6ia care e:plorea6? )paDii 9icti>e. a*)tract. intelectual. )au Direc*ia Z. c? El reduce la caracteri)tici i'proprii Bi de ne)u)Dinut teoretic. -eneraDie r?'a)? Entr-un )tadiu oarecu' pre9or'al$ En ti'p ce -eneraDia @0& a reuBit )?-i coa-ule6e pe aproape toDi )criitorii deceniului. UaV unui te'pera'ent pa)ional. >ero)i'ilului Bi e:e'plarit?Dii+F /"$ Ter'enului de po)t'oderni)'. re)e'ni9icarea tra-icului. Bi nu'ai tran)'oderni)'ul poate reali6a o *reB? >erita*il?. En ti'p ce tran)'oderni)'ul doreBte o re)taurare a cu>Entului poetic. ci En pri'ul rEnd de -eneraDia @0&$ Si'ona 5ope)cu caracteri6ea6? Fnoua poe6ieF drept o Freplic? la poe6ia 'oderni)'ului tEr6iu ()? nu'i' aBa poe6ia 'oderni)t? de dup? r?6*oi+F.

Bi Ei opune un uni>er) care nu e)te En)? de)tructurat (precu' cel al decon)tructi>iBtilot+. c?ruia F*raBo>eniiF i-l pre9er? pe cel de anti'odernitate$ La 'iBcarea de repliere 9aD? de po)t)tructurali)' particip? de alt9el Bi o *un? parte din opt6eciBti$ Dorind )? atenue6e pre)iunea peiorati>? pe care cali9icati>ul Fte:tuali)tF a ajun) )-o e:ercite a)upra -eneraDiei. <ircea C?rt?re)cu a'inteBte de Fin9luenDa puternic? a culturii 9rance6e rive ganc%e a)upra unei p?rDi a pro6atorilor opt6eciBti. 9?cEnd *ilanDul po)t'oderni)'ului ro'Ane)c. Xte9an . o'o-en. )-au )i'Dit re)pinBi. e)te Enlocuit? de opo6iDia 'eta9or? / i'a-ine e'*le'? Bi )i'*ol$ De a)e'enea. cali9icEnd. i'plicEnd Entre-ul% liri)'ul ca e:acer*are i'per)onal?.o pro6? a e:i)tenDeiF//. e9icienDei. 'entor al F-rupului de la . )tructural. ce )e cer 'ontate Entr-un Entre-F /#$ AceeaBi de>iaDie )u-e)ti>? de la poetica te:tuali)t? apare )i la Caiu) Do*re)cu.raBo>F )e )epara deci de -eneraDia @0& pe latura po)t)tructura-li)ta a pro-ra'ului ace)teia$ Caiu) Do*re)cu dia-no)tic4ea6? En te:tuali)' o F)terilitate pro>ocat? de )i'*io6a Entre ]noua )en)i*ilitate^ Bi o*)e)ia 'oderni)t? a co'petenDei. En critica lui Caiu) Do*re)cu Bi a Si'onei 5ope)cu e)te de recuno)cut po6iDia unui teoretician i'portant al -eneraDiei @0&. nu 'ai putea )?i a)i'ile6e$ . *a6at? pe di)tincDia lui I4a* Ca))an Entre 'eta9or? Bi 'etoni'ie.Witt-en-)teiniani)'F. al Fdi>orDuluiF cu 9or'e En re-ul?.o FreEntoarcere la ontolo-ie. co'*inaDie de 'ar:i)' alt4u))erian. articulat pe un uni>er) 'ental neWtonian. la idealul cultural al ]de)c4iderii^F /0. p?rDile lui 9iind 'enDinute coerente de c?tre un principiu dialo-ic de coa*itare a contrariilor$ FGrupul de la .de tip )i'*olic.raBo>F. inclu)i> cea )ocial?% 9ra-'entari)' di)e'inant. ace)ta Encepe )? )cande6e -eneraDiile. a 9iinDei / poe6ia ca 'od al )incerit?Dii% )u*iecti>itatea ca 'ani9e)tare narci)iac? / )u*iecti>itatea ca 'odel total al 9iinDei. anunDat En piaDa pu*lic?. ca e9ect Bi reacDie a 'ai >Er)tnicilor la )piritul de concurenD? Bi la dorinDa de ruptur? a )criitorilor opt6eciBti$ La rEndul ei. a*)tract?. care ajun-e )? de6a>ue6e En 'od de)c4i) nu doar te:tuali)'ul /8. Ion . e'*le'atic. te:tuali)'ul drept o 'ani9e)tare Ftardo-'oderni)t?F8 $ La cel?lalt antipod. ci. plurali)t? Bi -lo*ali6ant? a po)t'oderni)'ului. )pre )pai'a de ucenic >r?jitor a opt6eciBtilor: 'aBina in9ernal? prin care i-au Enl?turat pe EnaintaBi ri)c? )?-i Enl?ture acu' Bi pe ei$ Citind En conte:t p)i4oi)toric relaDia dintre opt6eciBti Bi Fnou?6eciBtiiF de la Luceaf+rul. apariDia ideii de -eneraDie @!& >ine Bi ea dintr-un re9le: pre>i6i*il: o dat? declanBat 'etrono'ul decenal. ele )Ent recondiDionate Entr-un punct e)enDial. care are rolul de a )upri'a lun-i'ile pentru a crea FeBantioane repre6entati>e. opune tendinDei decon)tructi>i)te Bi ato'i6ante a "&1 ace)tuia .$ =n alt Fdi6identF al te:tuali)'ului opt6eci)t.con)er>Endu-li-)e Bi caracteri)ticile 'etate:tuale . )peciali6?rii Bi 9or'ali6?riiF$ Acea)t? literatur? o9er? F)pectacolul -rote)c al unei e:tre' de a*ile 'i'?ri a >italit?Dii$ Dar care nu 9olo)eBte ni'?nuiF /1$ I'pa)ul te:tuali)'ului e)te re)pon)a*il prin ur'are de )c?derea de credi*ilitate a conceptului de po)t-'odernitate. F)coa)e din 9und?tura teoretic? pe care )in-ure Bi-o ticlui)er?. telLueli)' Bi . care. care >or*eBte de F9ali'entul 'odelului poetic 'oderni)tF. ea reproduce relaDia dintre 7edip Bi 9iii )?i. neinte-rEndu-)e En pro-ra'ul poetic practicat aici. cu toate laturile ei. di6ar'onic Bi centri9u. care >or la rEndul lor )?-l detrone6e pe tat?$ Ar 9i in)tructi> de ur'?rit 9elul En care au e>oluat FrelaDiileF dintre Cenaclul de Luni (opt6eci)t+ Bi Cenaclul =ni>er)ita) (nucleu al >iitorului Fnou?6eci)'F+$ Andrei Da'ian )u)Dine c? 'e'*rii Cenaclului =ni>er)ita) pro>in din 'ai tinerii 9rec>entatori ai Cenaclului de Luni. liniar./ 9ra-'entari)' )iner-ie. ci )i ter'enul de po)t'oder-ni)'/.o-dan Le9ter preci6ea6? c? procedeele tel$quel$iste nu )Ent 9olo)ite ca atare.& a ap?rut oarecu' retroacti>. 'ai apoi.or*el3. centripet?. )c4iDat? En teoria literar? ro'Anea)c? de c?tre Ioana E'$ 5etre)cu/! Bi <onica Spiridon8&$ En )9ErBit.pe de alt? parte . centrat. 'onolitic. de6articulator. Eteocle Bi 5olinice. ca niBte 9ii r?t?citori$ Cenaclul =ni>er)ita) (Bi. -rupul din jurul 3uplimentului Z[ de la Luceaf+rul Bi al Editurii 54oeni:+ ar 9i 9o)t alc?tuit toc'ai din 'ai tinerii )criitori pe care e)tetica opt6eci)t?. e)te re9u6at? ato'i6area decon)tructi>i)ta. pre9erEndu-i-)e 9ra-'entarea )iner-ic?. ce tri'ite la >arianta F4er'etic?F. retroacti>. ci di>er)i9icat. ne'ai9iind 9olo)ite pentru a produce o pro6? a pro6ei ci . ar'onic. centripet$ Di)crete note di)cordante nu lip)e)c totuBi 9aD? de pro-ra'ul -eneraDiei "&" "&# @0&$ 7po6iDia )tili)tic? @8&/@0&. concentrat? a)upra ei En)eBi. )e a9l? -rupul nou?6eci)t de la Supli'entul Hou+zeci# Ideea de -eneraDie @8& Bi de pro'oDie @. Ale:andru <uBina.

En con)onanD? cu e>oluDia ci*ernetic? a ci>ili6aDiei actuale$ Iolo)ind te4nici precu' i'a-eria >irtual?. care )crie Fdecalo-ulF decon)trucDiei literaturii anterioare. )i'ul?rile tridi'en)ionale. al celor din ur'? e)te per>er). En li'itele^ con>enDiei pe care )in-ur o pre)upune. ilu)traDia 9ractal?. ci lucrea6? pe cli>ajul En cadrul curentului Entre dou? tendinDe. o pata9i6ic? perlocuDionar?% cro)ul celor dintEi e)te canonic. 'itici)'ul po)t-cara-ialean% autoironia pri'ului e)te doar con)i'Dit?. tran)9or'End lectura Entr-un act de )educDie Bi de 4ipno6? >i6ual?88$ Tre*uie ar?tat c? realit?Dile >irtuale e:plorate de arta ci*ernetic? au acelaBi e9ect de de'olare a principiului realit?Dii Bi a )enti'entului de con)i)tenD? e:i)tenDial? ca Bi >i6iunile p)i4edelice din arta de in)piraDie FBa'anic?F a anilor @8&-@. ea nu 'ai trece prin 'o'entul !0&. c? el E'pin-e ro'anul auto4ton )pre un alt tip de naraDiune.&$ Manifestul lui Ion <anole)cu a )u)citat un Bir Entre.oere)cu con)truieBte un nou ta*el de tr?)?turi contra)ti>e.oere)cu nu EBi propune )? )'ul-? po)t'oderni)'ul de )u* tutela opt6eci)'ului. En care. l?)End opt6eci)'ul (aBa cu' 9?cu)e Bi ace)ta cu predece)orii lui j de unde )e >ede c? i)toria e)te recurent?+ En coada con>oiului 9unerar ale unei epoci 8#$ E:co'unicarea dintre 9o)tul Cenaclu de Luni )i 9o)tul Cenaclu =ni>er)ita) de>ine acu' reciproc? 81$ Apocalip)ei opt6eci)te Ei e)te opu)? Gene6a nou?6eci)t? Bi. ciclul inau-urat de paBoptiBtiF. al doilea recuperea6? En circuitul 4oli)tic deri6oriul. jocurile inter-acti>e. a ro'anului o*)edantului deceniu. 'ajoritatea pole'ice. cinic? Bi 9una'*ule)c?. cani*al.FNoului Ada' !&F: pri'ul e)te antropo9a-. cea de-a doua dalinian? Bi per>er)?% 0& a )cri) Decalo-ul. En -enul celui al lui I4a* Ca))an$ Iat? perec4ile Frece)i>eF ce El opun pe FRo*in)onul 0&F . oniri)'ul )uprareali)t Bi 9anta)'ele &op$2rt. En 'od )i'pto'atic pentru e>oluDia opt6eci)'ului En anii @!&. pe de alta. F=n 'ani9e)t po)t-'oderni)t . luptEnd E'potri>a unor rele con-enitale ale ro'Anului. al doilea operea6? cu o ar4eolo-ie 9ri>ol? 4a)deic?% pri'ul are o >i6iune critic? a tradiDiei. c?. 'e'oria de tip cali*an a celui de-al doilea 9uncDionea6? Entr-un cE'p >irtual. etic4eta de te:tuali)'$ Ceea ce En)ea'n? c? tr?)?tura ap?)at di)tincti>? nu atEt Entre opt6eciBti Bi nou?6eciBti. ci prin 'o'entul !!&. 9ra-'entar. al doilea e)te pla)'atic. cEt Bi epui6area ei 'anieri)t?: Fo e>aluare a te:tuali)'ului po)t'odern En propriile )ale coordonate arat? a)t?6i trei lucruri: unu. pentru a-l adjudeca nou?6eci)'ului. porno Bi 4ard. Bi En 9or'ula opt6eci)t?. En ti'p ce F!& de)c4ide un alt dru'F 8"$ FT?ietura lui "&/ DedeKindF dintre epocile literare e)te depla)at?. 9iind o F)inte6? aleatorie a deja e9ectuatei )inte6e opt6eci)teF% 9icDiunea opt6eci)t? e)te docu'ental?. pro6a ace)tei Fnoi )en)i*ilit?DiF re-?)eBte )ine)te6iile )i'*oli)te. Entr-o de'ocraDie ludic? a tuturor )ur)elor. a celui de-al doilea e)te 9unciar?. inclu)i> opt6eci)te$ =n atac a)upra canonului critic actual. En opinia 'ea. Entr-U/] manifest postmodern# TEn?rul critic ia En di)cuDie atEt ino>aDiile introdu)e de poetica te:tua-li)t?. pentru )ine Bi pentru -eneraDia )a. a "&8 pro6ei te:tuali)te a 'icilor dra'e cotidiene. -?6duite de 5om=nia literar+ )u* titlul FCearta Entre 'oderni Bi po)t'oderaiF8. pe de o parte. dup? ce a 9orDat o )c4i'*are radical? de )en)i*ilitate e)tetic?. !& )crie Deca'eronul% pri'ii de6>olt? o 'eta9i6ic? (i+locuDionar?. cEt Entre literatura anilor @0& Bi cea a anilor @!&. culti>End >irilitatea 'a)culin(i6ant+?. Dan-Sil>iu .$ Dintre ace)tea. tin6End )pre tipul andro-inului$ Dup? cu' reie)e din ace)t >Ertej deli*erat pata9i6ic de idei. co'pre)ia di-ital?. aB re'arca articolul lui <ircea Nedelciu. de>orator. ace)t tip de )criitur? eBuea6? En 'anieri)' Bi ajun-e )? )ti'ule6e dorinDa criticii de a reciti ro'anele Bapte6eci)te cu 'uncitori Bi propa-andiBti do)toie>)Kieni. ironic Bi auto-ironic+% doi. cola*orarea direct? cu co'puterul (ca En ca6ul "$fiction). cea nou?6eci)t? e)te docu'entar?% pri'a e)te arci'*olde)c? Bi erotic?. care recon)truieBte din deBeuri palate 9icti>e. c?. pentru ca ruptura )? 9ie cEt 'ai >i6i*il?. Ion <anole)cu Ei opune un te:tuali)' mediatic )au virtual. e)te re)pin-erea -lo*al? de c?tre cea din . a)u'at? pro-ra'atic% 'e'oria cani*al? a pri'ului 4?rDuieBte te:tul. >ine din partea lui Ion <anole)cu. 'iBtoul citadin. recuperator% pri'ul e)te de'iti6ant. pro6atorul re9u6?. al doilea >icio) 'i)ti9icator% pri'ul are ri-oare 'aiore)cian?. 'a4ala-e)cul.oere)cu$ F0& Enc4eie. te:tuali)'ul opt6eci)t tre*uie )? la)e locul noii )en)i*ilit?Di Bi literaturii ce o re9lect?F 8/$ Te:tuali)'ului scriptural. carto-ra9iind deopotri>? u'ori Bi tu'ori. dar Bi cu o epic? direct? Bi ])olid?^% trei. )e:3 Bi )o9t. ceilalDi. Bi cea inte-ratoare. care e)te acu6at a 9i r?'a) *locat En 9or'ula Bai6eci)tBapte6eci)t?.de r?)pun)uri. cali*an. )u*)tanDial di9erit de cele anterioare (te:tul 'eta-narati>. )crie Dan-Sil>iu .Grupul autointitulat GeneraDia @!& a ap?rut aBadar ca o reacDie de )olidari6are pro>ocat? de )enti'entul de 'ar-inali-6are poetic?$ FAcea)t? -eneraDie/ pro'oDie/ )erie U0&V a e:i)tat nu'ai pentru ca )? poat? ap?rea (-eneraDia+ !&F. cea 9or'al?. a)u'at ludic.Entre ridicol Bi )uper*F. Dan-Sil>iu .

iar po)t'oderni)'ul. precu' Ho4n . c4iar dac? acea)ta e)te ine>ita*il )u'ar? Bi i'preci)?. e:perienDe 'oderni)te$ Totalitatea 'odern? e)te deci o 9al)? totalitate. =$ Eco. )au En)?Bi con)ecinDa ende'ic? a ace)teiaM A >edea lu'ea )u* )pecie no'inali)t?. a 'arelui )i)te' de )enine care @@ajun-e )? e:pul6e6e lu'ea.&$ E)te En)? te:tuarea doar un re>er) al te:tuali6?rii. <arin <incu. din ace)t un-4i de >edere. toleranD?. a pri>i uni>er)ul doar ca pe un )i'ulacru de )e'ne pe care noi EnBine l-a' con)truit Bi din . a te:telor ju)ti9icati>e. re)i'Dit ca i'pa) po)t)tructurali)t$ 207 "$ 5o)t)tructurali)' Bi neo4er'eti)' Dincolo En)? de jocurile Bi intere)ele de )trate-ie cultural?. decon)tructi>i)'ul e)te 'ai de-ra*? un curent 'odern decEt unul po)t'odern.audrillard etc$ De cealalt? parte. di)tanDa dintre cele dou? >i6iuni nu e)te de netrecut$ <oderni)'ul e)te. dar En acelaBi ti'p ea EntreDine En 9iecare din ace)te p?rDi dorinDa "&0 de a )e pla)a En centrii Bi de a-Bi )u*ordona Entre-ul$ Co'uni)'ul. dar ea nu 9a>ori6ea6? 4ao)ul. al Bcolii po)t)tructurali)te. )e a9l? cei care de9ine)c po)t'odernitatea En ter'eni de de)centrali6are. L3otard. 'odernitatea e)te analitic? Bi di)ociati>?. di)per)ie. lip)a oric?rei or-ani6?ri. care tre*uie )? grepareF ace)te neajun)uri. coa*itare.atti'o. )? detalie6e propria-i operaDie de 'anipulare a 'aBin?riei te:tului EncercEnd Bi >oluptatea Bi teroarea unei a)t9el de operaDiuniF . iar po)t'oderni)'ul . cei care o i'a-inea6? En ter'eni de pluricentri)'. 9ra-'entari)'. nu poate 9i ne-at 9aptul c? En anii @0& a a>ut loc o )c4i'*are de paradi-'? literar?$ Noua )en)i*ilitate poate 9i con>enDional pu)? )u* nu'ele unui po)t'oderni)' ro'Ane)c. recunoaBte <arin <incu. a 'etodei care ajun-e )? ia locul 9eno'enului pe care >rea )?-l di)tru-?$ 5?rintele Fadopti>F )au FneadoptatF al conceptului la noi. adic? o tentati>? a cEte unei p?rDi de a )e i'pune ca tot$ Re6ult? de aici c? po)t'odernitatea ar tre*ui conju-at? cu proce)ul de de)centrali6are. dccon)trucDie. G$ . a*)or*it Bi 9a)cinat dincolo de li'itele ad'i)e. propunEn-du-Bi )? di)tin-? Entre te'tualizarea autentic? Bi te'tuarea ca eBuare. arc la 9iecare tr?)?turile e:act contrare$ TotuBi. punEnd totul En )tare de cri6? pentru a di)tin-e 'ai *ine p?rDile.art4. dar Bi p)i4anali6a )au )tructurali)'ul )Ent. G$ DurAnd. din cau6a )la*ei de9iniri Bi a lip)ei de con)en) En pri>inDa conceptului de po)t'odernitate$ En linii 'ari. al -Endirii neo4er'etice$ ContradicDia )-ar putea totuBi )? nu 9ie real?. )er>indu-)e de propriile 'etode analitice$ Te:tuali)'ul )e a9l? En aceeaBi contradicDie )tructural?. )e opune Entr-ade>?r lo-icii cla)ice. F)criitorul de la noi )-a apucat En 'ulte ca6uri. c4iar dac? ace)ta nu coincide Entotdeauna cu cel occidental$ Di)cuDia p)i4oi)toric? )e cere aBadar co'*inat? cu una tipolo-ic?. putEnd 9i 'ai de-ra*? de9init? ca o 'a)i9icare. de9iniDie ce ar putea 9i nu'it? Fnoua antropolo-ieF )au Fneo4er'eti)'F 80$ Di)tanDa dintre cele dou? cla)e e)te dat? de opo6iDia dintre conceptele de 9ra-'entare. 4er'etic?. ci )? )e datore6e unei neEnDele-eri a)upra 9elului En care tre*uie interpretat? po)t'odernitatea$ 5o)t)tructuraliBtii )e opre)c a)upra interpret?rii Fdi)tructi>eF. di>er)ele accepDii date En 7ccident po)t'o-derni)'ului pot 9i re-rupate En dou? cla)e$ De o parte. . En acelaBi ti'p. 'ai e:act. )e En-roap? pe )ine. aceea de deli-iti'are a 'etanaraDiunilor Ente'eietoare. nu En)? )i cu proce)ul de de)tructu-rare$ Ceea ce )e decon)truieBte e)te partea erijat? En punct central. precu' I4a* Ca))an. precu' Bi orice tendinD? de erijare En centru. cea a pluralit?Dii centrelor. care coe:i)t? 9?r? )? )e e:clud?$ De unde deo)e*irea dintre cele dou? cla)e de de9iniDii: de6inte-rare / reinte-rare$ ABa )e 9ace c? pentru po)t-)tructuraliBti 'oderni)'ul e)te totalitar Bi paranoic.pluricentri)t )i inte-rator$ <ai e:act. H$ Derrida Enlocuind ideea de )tructur? centrat? cu cea de 9or'aDie En 'iBcare li*er?. ci -u>ernea6? pur Bi )i'plu un alt 'od de or-ani6are a lu'ii$ 5rin 9aptul c? duce la li'it? tendinDa di)ociati>?. Btiut 9iind c? a Encerca )?-l En9runDi pe dia>ol cu propriile lui ar'e ()o9i)tica+ e)te cel 'ai )i-ur 'ijloc de c?dea En puterea lui$ FEn loc )? )crie ro'anul de)pre realitateF. nu )-o edi9iceF 8!$ Se pune En)? Entre*area En ce '?)ur? r?ul poate 9i co'*?tut prin propriile lui 'ijloace.ur'? a te:tuali)'ului. c4iar acel curent prin care 'oderni)'ul )e )inucide teoretic. 9a)ci)'ul. nu En)? Bi Entre-ul el En)uBi$ Lo-ica terDului inclu). >ede En te:tuali)' un 'ijloc de decon)pirare a puterilor oculte ale Fte:telorF (la noi En pri'ul rEnd ideolo-ice+ prin care )Ente' 'anipulaDi$ Scriitura te:tual? )-ar En)crieFprin ur'are En tendinDa po)t'odern? )e'nalat? de L3otard. eclecti)'. pentru neo4er'etici e)te di)ociati> Bi )c4i6o9renic. 9?r? centru Bi 9?r? per)pecti>a unei inte-r?ri$ Neo4er'eticii )e opre)c a)upra interpret?rii Fcon)tructi>eF. di)ociati> )i totalitar. Bi de reinte-rare.

)? 6ice' di>initatea. ci En cea a unor e)tetici ale unui (reak t%roug% real. etic. p)i4olo-icul nu tre*uie pri>ite ca do'enii te'atice ale realit?Dii. reli-io)ul Bi p)i4olo-icul. En ace)t ca6. care nu EBi e:clude nici o latur? a 9iinDei. de>ine e>ident c? )oluDia tre*uie c?utat? nu En direcDia te:tuali)'ului. la Du'ne6eu )i 'Entuire. a di)jun) e)teticul de etnic. 9iindc? ace)tea )Ent reparti6ate )ociolo-ului. de)pre iu*ire Bi creaDie. 'oralei. raDionalul Bi BtiinDi9icul (En >ariant? ci*ernetic?+$ Literatura ulti'elor dou? decenii o9er? i'a-inea unei ade>?rate En9loriri 9ractalice a ace)tui ar*ore al po)i*ilit?Dilor literare recuperate de po)t'odernitate$ Cotidianul cel 'ai direct )e rede)coper? En pro6a ce 'er-e de la <ircea Nedelciu la Radu Aldule)cu Bi 5etre . pe care nu are >oie )? le treac?. 9?r? a-Bi pierde prin acea)ta )peci9icitatea$ SEnt niBte lentile cu -rade de di9racDie di9erite. 9iindc? ace)tea )Ent de co'petenDa teolo-ului. ci drept 'oduri di9erite de apre-4endare a aceleiaBi realit?Di unice$ Ele )Ent di)cur)uri ce )e pot aplica unuia Bi aceluiaBi o*iect. reli-io). )ocialul. prin ea En)?Bi. )ocialul. p)i4olo-icul drept do'enii te'atice Bi nu drept 'odalit?Di de e:pre)ie.care nu pute' e>ada nu e)te un 'od "&! de a ne Encarcera En li'*ajul de care ne te'e' atEt de 'ultM (Nu ajun-e Lacan )? atri*uie Bi inconBtientului o )tructur? lin->i)tic?M+ ConBtienti6area condiDiei de te:t a cunoaBterii nu e)te. eticul. )ocial. p)i4olo-ia e)te repu)? En drepturi En Fp)i4ei)'ulF lui C?lin " . >ine )? r?)pund? i'pa)ului En care a intrat 'odernitatea. En a9ar? de propria realitate de 4Ertie$ Ace)ta e)te i'pa)ul te:tuali)'ului: )criitorul po)t)tructurali)t nu )crie de)pre )pai'? Bi 'oarte. ce )par-e Enc4i)oarea )e'nului$ Di)tincDia Entre po)t)tructurali)' Bi neo4er'eti)' )e re-?)eBte Bi En po)t'oderni)'ul ro'Ane)c. ce ur'ea6? )? 9ie di)tri*uite Entre )pecialiBti. ce Ente'eia6? o 'eta9i6ic? )e'iotic? la 9el de totalitar? ca Bi 'eta9i6icile pe care le denunD?. din cau6a rapidei )ale auto9a-ii Bi pre>i6i*ilei )ale epui6?ri$ <ai de-ra*? decEt un 9eno'en auroral. care le-iti'ea6? )i)te'ul pe care-l co'*ate. de)pre in)tanDa 'etate:tual? (un Du'ne6eu care ne dactilo-ra9ia6? la 'aBin?+ Bi de)pre re)or*Dia o'ului En te:t. EncercEnd. cel puDin En )en)ul lui neo4er-'etic. di'potri>?. 9uncDiile p)i4icului Bi pro*le'ele )u9letului$ Iund?tura En care )-a ajun) e)te ca literatura nu 'ai are de)pre ce )? >or*ea)c?. p)i4olo-ic? )au cultural?+. En con)ecinD?. ce acti>ea6? 9uncDii Bi reacDii di)tincte. p)i4olo-ic etc$ De'er) nece)ar Bi le-iti'. un Du'ne6eu al i)toricului reli-iilor Bi un Du'ne6eu al arti)tului% e:i)t? un )in-ur Du'ne6eu (indi9erent ce realitate Ei atri*ui': 'eta9i6ic?. nu En ulti'ul rEnd En prelun-irea ei te:Euali)t?$ Sc4i'*area de paradi-'? con)t? En dorinDa de recon)trucDie a o'ului total. e)teticul. la iu*ire Bi an-oa)?. )u* a'eninDarea pierderii )peci9icului Bi a autono'iei artei$ G4idEn-du-)e dup? o a)e'enea poetic? 'endelee>ian?. 'eta9i6ica Bi )enti'entul reli-io).ar*u. 9iindc? ace)tea re>in 'orali)tului. dac? nu )-ar *a6a pe o con9u6ie cu con)ecinDe incalcula*ile$ GreBeala 9ondatoare a 'odernit?Dii a con)tat En a trata e)teticul. ce poate 9ace o*iectul 'editaDiilor atAt ale credincio)ului. En opo6iDia Entre te:tuali)' Bi Fnoul antropocentri)'F$ DeBi a 9?cut 'are >o-? En literatura anilor @0&. pentru )i'plul 'oti> c? a:io'a Flu'ea e)te un te:tF (FLu'ea e)te repre6entareF. la pro*le'ele politicului Bi ale >ieDii colecti>e. de)pre EntElnirea )e'ni9icantului cu )e'ni9icatul Bi de)pre crearea de )en) prin )cri)$ 7r. te:tuali)'ul a 9o)t practic a*andonat. cu interdicDia de a )?ri pe)te -raniDe$ Literatura )-a po'enit Enconjurat? de -arduri -4i'pate. )ociolo-iei. reli-io)ul. reli-iei. 9iindc? ace)tea 9ac o*iectul p)i4olo-ului etc$ ABa au 9o)t e>acuate treptat din literatur? atitudinea etic? Bi >iaDa " & cet?Dii. eli*eratoare. cAt Bi ale o'ului de BtiinD? )au ale )criitorului$ Ceea ce di9er? )Ent le-ile dup? care e)te )tructurat di)cur)ul 9iec?ruia dintre aceBtia$ 5o)t'oderni)'ul ro'Ane)c. ci de)pre an-oa)a En 9aDa 9oii al*e Bi neanti6area autorului En )e'n. introdu)? la noi de Titu <aiore)cu. reli-io)ul. eticul. te:tuali)'ul e)te con)ecinDa ulti'? a 'odernit?Dii$ El duce En i'pa) tendinDa de anali6? po6iti>i)t? Bi de i6olare )cienti)t? a p?rDilor din Entre-$ 7*)edat? de )peciali6are Bi di9erenDiere. 'entalitatea 'oderni)t?. poetul nu )e poate -Endi la ade>?r / neade>?r Bi cin)te / 'iBelie. prin care o'ul pri>eBte )pre aceeaBi realitate$ Nu e:i)t? un Du'ne6eu al teolo-ului. de)pre Du'ne6eu Bi 'Entuire. p)i4olo-iei. )e )punea En )ecolul trecut+ de>ine la rEndul ei un te:t le-iti'ator. 'oderni)'ul a decupat realitatea En cE'puri )eparate pe care le-a di)tri*uit artei. *io-ra9icul re'e'orat 4alucinatoriu EBi 9ace loc En )crierile lui <ircea C?rt?re)cu Bi Si'ona 5ope)cu. )? 9ac? din nou loc En literatur? unor do'enii pEn? acu' e:ilate: *io-ra9icul Bi cotidianul. )ocialul Bi 'orala. cu c?)uDe pentru 9iecare lot identi9ica*il al realit?Dii.

propria >i6iune. noua 'entalitate )e 'ani9e)t? En po6iDia Fculturali)t?F (de acceptare. pro9e)ionale. En per)ecutat. nede)9i-urat Bi neparDiali6at. Entr-un )en) aproape creBtin al ter'enului$ Ele )Ent prilejul unei re'e'or?ri )i clari9ic?ri de )ine. precu' 'ulte altele din aceeaBi 6on?$ <ai 'ult decEt arti)ticitatea. o 9ace 9al)?$ Criteriul care )e i'pune pentru judecarea ace)tei literaturi e)te autenticitatea Bi sinceritatea autorului. atunci cEnd 'e'oriali)tul EBi propune )? literaturi6e6e. En )criitor etc$+ . intru6iunea 'odelului ci*ernetic )e 9ace )i'Dit? la Adrian 7Doiu Bi Ion <anole)cu etc$ Dintre ace)te tendinDe po)t'oderne ale literature ro'Ane actuale >oi in)i)ta doar a)upra a dou?: recuperarea eticului Bi re)ur-enDa reli-io)ului$ 7ricEt ar p?rea de parado:al. FpopularitateaF En cultura a'erican?. care relatea6? 9?r? nici o intenDie e)tetic?% )i totuBi.. Bi anu'e cea de reinte-rare a >alorilor$ Dup? ce pre)iunea di)cri'inatorie (di)tin-erea p?rDilor+ Bi totodat? 'a)i9icant? (i'punerea uneia din p?rDi ca Entre-+ a 'odernit?Dii a )l?*it. En pri'ul rEnd 9aD? de el En)uBi$ Sinceritatea nu )e con9und? cu >eridicitatea i)toric?% pentru a 9i >aloroa)?. En cultura ro'An?. cEt Bi a atei)'ului 'ar:i)t$ 5e de alt? parte. o '?rturie nu tre*uie )? o-lindea)c? per9ect realitatea e:terioar?$ I'portant e)te ca autorul )? re9lecte6e )incer propria realitate interioar?. o'ul actual a de>enit 'ai tolerant la ideea de unitate En 'ultiplicitate. care a 9o)t a)cun)? )au 9al)i9icat? de re-i'ul co'uni)t$ Ele )Ent o-linda unor e:perienDe u'ane de li'it?. )au eticul En culturile po)tco'u-ni)te+$ IntenDia pri'? a '?rturi)ilor de detenDie nu e)te una e)tetic?. ea e)te o carte cutremur+toare. deci. care )e cer '?rturi)ite. )pre e:e'plu. ade)eori. 9?r? co'ple:e de )uperioritate. ci Bi neproducti>: &ovestea "lisa(etei 5izea din Huc)oara. ideea 'aiore)cian? de autono'ie tematic+ a e)teticului En raport cu alte >alori. p)i4olo-ic? dar Bi )ocial?. criteriul concret de judecat? de care are ne>oie literatura de detenDieM E)te e>ident c? a-i aplica doar criteriul e)tetic e)te nu doar i'oral. ar tre*ui e:clu)? din literatur?. ca per)oane dar Bi ca popor. al unei recon)truiri a propriului trecut Bi i)torii. a*)urdul etc$+ la uman# C?ut?rile 4iper)peciali6ate Bi te4nici6ate ale 'odernit?Dii au du) la o de)e'anti6are a u'anului Bi la o de6u'ani6are a artei$ Lu'ea po)t'odern? doreBte )? recupere6e o'ul total. a a>ut parte En deceniul ! de o radicali6are datorat? unei con9u6ii )upli'entare$ Teoreticienii -eneraDiei @0& au )i'Dit ne>oia )? di)tin-? 'oderni)'ul predece)orilor de po)t'oderni)'ul propriei -eneraDii utili6End. ci una etic?$ Ele )Ent 'enite )? )pun? ade>?rul de)pre o realitate atroce. Bi perec4ea conceptual? 'eta9i6ic? / i'anenD?$ 5oe6ia Bai6eci)t? ar 9i o*)edat? de tran)- . iar cei care )criu nu )Ent de o*icei )criitori de 9or'aDie$ Genul pre)upune aBadar o alt? )car? de >alori. acea)ta d?unea6? c?rDii. i'portant? e)te autencitatea ace)tor )crieri. >aloarea lor u'an?$ Di'potri>?. 9iind opera (tran)cri)?+ a unui autor co'plet nepro9e)ioni)t. de acceptare Bi inte-rare a di9erenDelor ca atare$ Dac? En plan cultural -eneral. )e:uale etc$+. cele En care autorul Fpo6ea6?F (En 'artir. printre altele. $ En ceea ce pri>eBte ree'er-enDa )en)i*ilit?Dii reli-ioa)e. pe care ideolo-ia co'uni)t? o i6ola)e la 'odul ipocrit de Farta pur?F$ Care e)te. ci Bi cele F9al)i9icateF de po6iDia )criitorului 9aD? de )ine En)uBi. a tuturor culturilor lu'ii Bi a tuturor -rupurilor etnice.la)ie Bi neooniri)'ul nou?6eci)t. )ociale. precu' reli-io)ul. propriile con>in-eri. literatura detenDiei. intelectual? dar Bi )enti'ental?$ Scriitorul po)tconu'i)t )i'te Bi el ne>oia )? recupere6e latura etic? a )cri)ului. pre)iunea re9ulant? atEt a ni4ili)'ului 'odern. a c?rui art? El re9lect? En toate laturile )ale: e)tetic? dar Bi 'oral?. deci inclu6End urEtul. -rote)cul. pentru EnDele-erea Bi puri9icarea ace)tora$ IntenDia e)tetic? Bi Ende'Enarea arti)tic? )Ent )ecundare En raport cu ne>oia de con9e)iune. >ine En EntE'pinarea uneia din tendinDele paradi-'ei po)t'oderne. En plan particular noua 'entalitate i'pune o relati>i6are a criteriului e)tetic En judecata de >aloare$ E)teticul Encetea6? de a 'ai 9i >aloarea unic? En 9uncDie de care )e deli'itea6? cE'pul literaturii. una 'oral? Bi nu una e)tetic?$ <utaDia -eneral? care 'oti>ea6? acea)t? e>oluDie particular? e)te depla)area criteriului artei de la frumos (En )en)ul cel 'ai lar-. )? nu )e 'i)ti9ice pe el En)uBi$ <?rturi)irile de detenDie proa)te nu )Ent nu'ai )crierile Flip)ite de )tilF ()cri)e Entr-o li'*? de le'n pe do)+. tre*uie re'arcat c? reli-io)ul a )u9erit. 9iind tot 'ai e>ident? pre)iunea unor alte >alori ()pre e:e'plu. care a tr?it o e:plo6ie e:traordinar? dup? c?derea co'uni)'ului.

/$ <ai de-ra*? )e poate >or*i de o epi-ene6? Bi o o'olo-ie Entre 9eno'ene cu o 9uncDie )u*>er)i>?. )-ar p?rea c? 'odelul po)t'odern. Ion . pe care ideolo-iile politice aZe . atEt a e)teticienilor. E'pin-End la 9anati)' Bi *i-oti)'.de o reDea de centre de 9orD? Bi intere)$ De-a*ia acu' de-'a)i9icarea de9init? de To99ler Encepe )? )e 'ani9e)te la ni>elele etnic Bi politic. el o poate -?)i la 9el de *ine En 9?pturile tere)tre cele 'ai u'ile$ Ateri6area En i'anenD? nu e)te o -aranDie pentru ireli-io6itatea unui arti)t$ ApercepDia cultural? co'un? di)tin-e En)? Entre e)tetic Bi reli-io) pe criterii te'atice. atunci cEnd )e apropie de un )u*iect reli-io). c4iar dac? o 9ace dup? o lo-ic? proprie. ce E'parte lu'ea pe >ertical?.. la e:co'unicarea din literatur? )au la anate'i6area con9e)ional? . En nu'ele autono'iei e)teticului% teolo-ii )Ent )candali6aDi de rc)ur-enDa reli-io)ului En literatur?. Entre 9i6ic? )i 'eta9i6ic?$ Ea di)tri*uie e)teticul o'ului )i i'anenDei.". 9?cEnd po)i*il? o nou? ar'onie 'ondial?$ Duali)'ul 'ani4eic e)te Enlocuit de " / pluricentri)'.0$ 7 dat? cu )9ErBitul r?6*oiului rece. Entre tere)tru Bi cele)t. )e poate de6>olta co'plet Bi o'o-eni6a cu cel occidental a*ia dup? !0!$ Sincronia culturii ro'AneBti cu cea occidental? En deceniul nou? (Bi En cele anterioare+ r?'Ene pro*le'atic?.. acelaBi o*iect poate 9i )i un o*iect pro9an. a*ia pr?*uBirea co'uni)'ului a de)c4i) calea unei >erita*ile EntElniri Entre po)t'oderni)'ul occidental Bi cel e)tic$ Dac?.#$ A)t9el di)tru). cEt Bi a teolo-ilor$ A''dou? -rupurile )tau clau)trate En )patele *aricadelor )paDiale dintre do'enii. intuiDia. in9or'aDionale. En )en)ul En care au 9o)t 9olo)iDi aceBti ter'eni pentru a de9ini 'entalitatea aBa-6i) pri'iti>?$ 5entru Ba'an. atracDia )au 9a)cinaDia )acrului." " " # cendenD?. En 9uncDie de puterea care El locuieBte$ Sacrul Bi pro9anul )unt dou? 'oduri de a pri>i aceeaBi realitate. cea din RenaBtere. o*)er>a <ircea Nedelciu. aBa cu'h a9ir'? <ircea C?rt?re)cu. tot En 6ona kitsc%$ulm r?'En Bi E'potri>a c?reia )u)Din?torii autono'iei e)teticului au dreptate )? )e re>olte$ Ceea ce nu En)ea'n? c? literatura nu are 'ijloace )peci9ice de a e:pri'a 9iorul. deBi Funele certe a)e'?n?ri de )upra9aD? e:i)t? Bi ele au du) la recenta >o-? a ter'enului la noiF . En ti'p ce poe6ia opt6eci)t? co*oar? En )trada. a)t9el EncEt un poet nu are ne>oie )? )e depla)e6e te'atic En FceruriF pentru a a>ea o tr?ire reli-ioa)?. En ti'p ce En . ca Bi pentru arti)t. tratEndo drept *la)9e'ie$ Nu e)te 'ai puDin ade>?rat c? unii )criitori )e aBa6? ei EnBiBi )u* )e'nul aceleiaBi con9u6ii.8$ 5re-?tit? Bi anunDat? ca o )c4i'*are )u*li'inal? de 'entalitate de c?tre 'iBcarea po)t'odern? . iar reli-io)ul lui Du'ne6eu Bi tran)cendenDei$ Con9u6ia acea)ta ar tre*ui )? 9ie decon)truit? Enlocuind di>i6iunea spa*ial+ Entre i'anent Bi tran)cendent cu di)tincDia calitativ+ Entre pro9an Bi )acru. 9iecare -rup naDional )i )ocial tin6End )?-Bi a9ir'e indi>idualitatea ireducti*il?. a c?6ut di)tincDia Entre reli-io) Bi e)tetic$ Teoreticienii opt6eciBti ri)c? )? re)pin-? reli-io)ul din poe6ie pe )ea'a con9u6iei lui cu 'eta9i6icul 'oderni)t.e)t po)t'oderni)'ul )e naBte ca o reacDie la 'odelul econo'ic indu)trial (ca o cultur? a erei po)t-indu)triale. re)pin) )au rede9init. pri'ii re9u6End )? pri'ea)c? En literatur? )u*iectele reli-ioa)e. corect? En ea En)?Bi. a)upra di)cur)urilor cripto-co'uni)te Bi naDionali)te. dar Bi unul )acru. opt6eci)'ul a 9o)t Fulti'ul 9apt de i)torie literar? naDional? Bi pri'ul 9apt al po)ti)torieiF. oricEt ar 9i de pioa)e. cEnd )epararea culturii laice de *i)eric? )-a )oldat cu ri-idi6area a'*elor po6iDii. )i'Dindu-)e o*li-aDi ca. literatura actual? ajun-e prada unei di>i6iuni te'atice a realit?Dii Bi 'ai radicale. readucEndu-ne la )ituaDia de Enceput. Bi a)ta En a'*ele ta*ere. cei din ur'? re9u6End )? le cede6e literaturii$ E)teticienii continu? )? inter6ic? poetului )? )e ocupe de Du'ne6eu. i'pu) En cultura noa)tr? En anii @0&. ten)iunea Entre dou? 9orDe polare . atunci F9u6iunea total? dintre po)t'oderni)' Bi po)t'odernitateF )e reali6ea6? a*ia En anii @!& .1$ La rEndul lui. )a preia Bi di)cur)ul teolo-ic$ Literatura lor )e tran)9or'? En ace)t 9el Entr-o colecDie de cliBee care. )e Entoarce )pre concretul cotidian$ 5e)te acea)t? o*)er>aDie. En E)t el a 9uncDionat ca un proiect e)tetic cu o 9uncDie e'ina'ente politic?$ <e)ajul )u*>er)i> al po)t'oderni)'ului a 9o)t acela de a decon)trui reDeaua de di)cur)uri a )i)te'ului co'uni)t. En 9elul ace)ta. dar nu 'ai puDin )incer? Bi >eridic? u'an$ Deraierea din in)tru'ental En te'atic a di)tincDiei dintre e)tetic Bi reli-io) o 9ace ine9icient?.o-dan Le9ter e)te o*li-at )? recunoa)c? 9aptul c? po)t'oderni)'ul occidental Bi cel ro'Ane)c )-au de6>oltat En conte:te de deter'in?ri di9erite . uneori di9erit? )au c4iar En " 1 r?)p?r cu ade>?rul teolo-al. )c4i6oidia planetar? capitali)' / co'uni)' a luat )9irBit. acDiune a)anant? pe care el o poate e:ercita Bi dup? !0!. FEntre ace)te )tructuri )ociale UoccidentaleV Bi )ocietatea noa)tr? nu prea )Ent )i'ilitudiniF. a celui de-al Ftreilea >alF+.!. de <arele Tot.

nr$ // !00$ /$ Al$ <uBina.o-dan Le9ter. En 2postrof.la)ie. !0&$ "$ Du'itru C4ioara deplEn-e F]Cearta^ Entre 'oderni Bi po)t'o-derrdF. p$#$ " . 0n 5om=nia literar+.uduca. F7 con>or*ire ]duple:^F. Cri)tian <orarii. Ed$ =ni>er). En "c%ino'. nr$ "// !0/$ "$ Al$ <uBina.te6e de)pre 'oderni)'ul Bi po)t-'oderni)'ul poe6iei. nr$ "-#/ !00$ . F5oe6ia$ 7 Ban)?$$$F. $ <ircea C?rt?re)cu.o-dan Le9ter. ci doar prin recunoaBterea )peci9icit?Dii 9iec?reia dintre co'ponente$ Totalitatea ade>?rat? e)te cea care re)pect? toate particularit?Dile.$ 5ontali). En 2stra.o-dan Le9ter. cea 'ai 9ru'oa)? per)pecti>? a lu'ii po)t'oderne e)te cea a coa*it?rii paci9ice. Dan Gri-ore)cu. 0a2stra.ucureBti. m# 1. deci$ Acel ce>a-altce>a pe care-l c?utau tinerii te:tualiBti de atunci. *io-ra9i)'. FTe:tuali)'. p$ #"$ "/$ <ircea C?rt?re)cu. m 5om=nia literar+.$ 8$ Spre e:e'plu. Fipo)taticcF. !00$ Cele 'ai i'portante articole )Ent reunite En )pecial En 'ai 'ulte nu'ere te'atice dedicate po)t'oderni)'ului de di>er)e re>i)te: <onica Spiridon. )incronie )tili)tic?F$ . interdeter'inarea co'ple'entarilor. nr# !/ !!8$ #$ <ircea lor-ule)cu.ir-il Ne'oianu. <arin Taran-ul. pentru a crea Fo'ul nouF )au F)uprao'ulF$ Acceptarea reciproc?./ !08$ 1$ FU$$$V po)t'oderni)'ul ro'Ane)c ()ortit eBecului. ca pe)te totZ+ a 9o)t En deceniul nou? un a>an-ardi)' de re9u-iu. FAutenticitatea ca 'etod? de lucruF. nr$ l-"/ !08$ "&$ <ircea Nedelciu. Istoria tragic+ > grotesc+ a 0ntunecatului deceniu literar nou+. nr$ 1/ !0"$ 0$ Ion . En care principiile pEn? acu' e:clu)i>e intr? En core)pondenD? Entr-o >i6iune 'ai lar-?. !!#. care nu >rea )? 'a)i9ice -rupurile etnice. nr$ / !0"$ !$ Ion . nr$ 0-!/ !!. 0n 2mfiteatru. etc$ .nr# &-ll-l"/ !!1$ /$ <ircea Nedelciu b Ale:andru <uBina. m &oesis. nici ideile )i >i6iunile de)pre lu'e Bi nici per)onalit?Dile u'ane. Ed$ Cu'anita). FTe:tuali)'. *io-ra9i)'. F=nd? )au corpu)culMF.alentina Sandu-Dediu. FSec>enDe de)pre )crierea unui ]ro'an de idei^F. ?oca(ularul psi%analizei. la >olu'ul lui IranK 7@ Cara. Bi 5evista de istorie )i teorie literar+. En aiete critice. FSec>enDe de)pre )crierea unui ]ro'an de idei^F$ 1$ loan GroBan. a unei >ariet?Di in9inite de per)onalit?Di indi>iduale )au de -rup. F5oe6ia$ 7 Ban)?$$$F$ #$ Ion ./ !!1. nr$ #-1/ !!/% Sanda . En "uresis# a%iers romnains d<eiudes litteraires. En care p?rDile )piritului u'an )e reEntElne)c Entr-o nou? antropolo-ie$ " 8 Hote. Radu `urcanu.erce. Ioana E'$ 5etre)cu.(9ra-'ente+F. En "c%ino'. )ociale )au econo'ice. F5oe6ie Bi p)i4ic .ucureBti. Bi "$ cen6ura Bi re)tricDiile li*ert?DiiF$ Daniel Cor*u. Moderni si postmoderni. <arcel CorniB-5op.ucureBti.$ Iorcluderea e)te un F'ecani)' )peci9ic ce ar 9i la ori-inea 9eno'enului p)i4otic Bi care con)t? dintr-o re)pin-ere pri'ordial? a unui ])e'ni9i-cant^ 9unda'ental (de e:e'plu: 9alu)ul ca )e'ni9icant al co'ple:ului de ca)trare+ En a9ara uni>er)ului )i'*olic al )u*iectului$ Iorcluderea )e deo)e*eBte de re9ulare En dou? )en)uri: + Se'ni9icanDii 9orcluBi nu )Ent inte-raDi En inconBtientul )u*iectului$ "+ Ei nu )e Entorc ]din interior^. En "up%orion.ir-il Ne'oianu. FGeneraDia @0& Entre Sc3lla Bi Car3*da$ =I$ 5o)t'oderni)'ul *El*EitF. 4e-e'onic? En deceniul 0&-!&. En )pecial En ca6ul 9eno'enului 4alucinatoriuF$ Hean Laplanc4e Bi H$-. F5o)t'oderni)'ul$ 5ledoarie pentru clari9ic?rile nece)areF. p$ #"$ ""$ loan . $ Ion .perioadei 'oderne le uni9or'i6a)er?$ C4iar dac?. conjuncDia contrariilor au la *a6? lo-ica terDului inclu)% de aceea. p$ /&-l/ $ &$ Li>iu loan Stoiciu. ci 'ai de-ra*? condiDia ace)teea$ Nu )e poate 9ace o inte-rare real? prin reducerea p?rDilor la un pro9il unic. Ed$ Cartea Ro'Anea)c?. )incronie )tili)tic?F. pentru 'o'ent. contrareacDia lu'ii g'oderneF ia 9or'e *ar*are. FCEte>a con)ideraDii 9?r? )en)$$$F. nr$ "/ !!1% Nicolae <anole)cu pre9aDea6? o di)put? a)upra po)t'oderni)'ului cu articolul FCearta 'odernilor cu po)t'o-derniiF. !!1. <a-da Heanrenaud. o 'etod? )peculati>? de e)ca'otare a ideolo-iei literare Bi politice de-atunci$ Ideea unui li*erali)' En 9orD?. ci )e accept? Bi )e EnDele-$ Ira-'entari)'ul nu e)te contrarul inte-r?rii (cu' a9ir'? decon)tructi>iBtii+. FDin nou de)pre cenuB?rea)aF. nr$ l-"/ !08. nr$ #. Radu Lupan. C4ri)tian <oraru. nr$ l-"/ !08. F5oe'ul ca -e)tF. F5oe6ia$ 7 Ban)?$$$F$ 8$ Al$ <uBina. ci din cadrul realului. En aiete critice. En ronica. FAutoportret liricF. nr$ #/ !00$ !$ C?lin . realitateaZF. <?ria Cornelia 7ro). care nu )e e:clud. F7 )in-ur? prejudecat?.ucureBti. p$ "&$ "#$ I(idem# "1$ Radu G$ `epo)u. . . . loan Duduca. den. En "up%orion# nr$ "/ !!1% . Ed$ E'ine)cu. nr$ 1/ !08% . A'elia 5a>el$ . En Tri(una. Medita*ii 0n impondera(il. F7 con>or*ire ]duple:^F$ " $ Radu G$ `epo)u. . era Encercarea lor di)perat? de a )c?pa de >itre-iile terori6ante: l$ do'inaDia -eneraDiei 8&. po)t-'oderni)'ul pare a 9i 'ai *ine de9init ca un nou 4er'eti)'. p$ 88$ 0$ Ale:andra <uBina. de un naDionali)' pri'iti> )i a-re)i>. Istoria###. En !amilia. En 5om=nia literar+.$ G4eor4e Cr?ciun.o-dan Le9ter e>oc? pre9aDa lui Xte9an Stoene)cu. nr$ #-1/ !0. Andrei 5leBu etc$ En aiete critice. nr$ l-"/ !!/% 7>idiu Curdu6eu. nr$ l-"/ !0/ Bi l-"/ !08. En aiete critice.

ucureBti. 9ie aparDin i)toriei culturii. prin a'atori)' Bi )u9icienD?F. un cla)ici)' coruptF. FA Baptea -eneraDie$ 7 introducereF. FXa)e ]te6e^ Bi o ]addenda^F$ #"$ Radu G$ `epo)u.$ ##$ <onica Spiridon. En Luceaf+rul.-0-!/ !!/$ / $ FDirecDia ! repre6int?. r?)pun6End la 2nc%eta 2postrof pri>ind 2ntologia poeziei genera*iei <S[ a lui Al$ <uBina.enera*ia S[ 0n te'te teoretice. p$ &-l $ 1"$ I(idem# 1#$ Li>iu) CiocArlie. !!1$ #/$ Al$ <uBina. Ed$ 54oeni:.. p$ 0$ #!$ F]TradiDia tran)9or'? 'oda En i)torie^: un inter>iu cu Xte9an Au-u)tin DoinaBF.ucureBti. nr$ l-"/ !08. En &ortret de grup cu Ioana "m# &etrescu. &ostmodernismul rom=nesc. dau )en6aDia de )til. En FDin nou de)pre cenuB?rea)aF$ /. En /nde se afl+ poeziaO. >olu' reali6at de Diana Ada'eK Bi Ioana . En Caiete critice. En acelaBi )en) En care Gil*ert DurAnd >or*eBte de o Entoarcere a 'entalit?Dii 4er'e-tice.ucureBti. 7 antolo-ie de G4eor-4e Cr?ciun. !!0 (ed$ II+$ 1/$ 7cta>ian So>ian3. FXa)e ]te6e^ Bi o ]addenda^F. En i(idem. nr$ / Bi 8-. Sirac. . En ompeti*ia continu+. F5o)t'oderni)'ul. p$ #. Cluj. la 'o'entul actual.un 'odel (cultural+ oportunMF. o)'otic. introducere la ompeti*ia continu+# . !!0$ #1$ G4eor-4e Cr?ciun. de -aBc?.$ //$ Ion . En aiete critice. nr$ !/ !!1. FIne>ita*ilul po)t'oderni)'$ Ira-'ente dintr-un te:t (Enc?+ i'po)i*ilF. En "'perimentul literar rom=nesc post(elic. p$ #$ .$ 10$ Ion . FLecDia -o-olian? a lip)ei de 9ante6ieF. pre9aDa la >olu'ul 3fi)ierea lui Morfeu $ Z[# 5roiect de antolo-ie Dan-Sil>iu . . *io-ra9i)'. En aiete critice. p$ !&+.$ Nicolae <anole)cu. a)t?6iF. FIntroducere En noua poetic? a pro6eiF. FTe:tuali)'. p$ /-l"$ 8#$ LaurenDiu =lici )prijin? acea)t? idee prin teore'a )ucce)iunii En rit' de trei (6eci de ani+ a -eneraDiilor noa)tre literare.$ /&$ . !!0% <ircea C?rt?re)cu.$ Radu Ene)cu El citea6? pe Andrei 5leBu."8$ Ion .ucureBti. nr$ l-"/ !08. -u>ernat de un principiu antropic. )i Ei opune un 'odel co)'olo-ic po)tein)teinian$ 4olo'eric. )incronie )tili)tic?F$ "!$ Al$ <uBina. F=n concept care EBi caut? )en)urileF. FXa)e ]te6e^ Bi o ]addenda^F$ #8$ G4eor-4e 5erian$ 3criitori romani postmoderni. 5iteBti. Ed$ Cartea Ro'Anea)c?. En !amilia. p$ 1. dar plictico) ]En cantit?Di 'ari^F. )e )crie En ]nonalo-ul^ de direcDie al -rup?rii. Ed$ . 5iteBti. intere)ant En )ine. &oetica postmodernismului. Re>i)t? de atitudine cultural?. F5o)t'oderni)'ul . Ed$ Cartea Ro'Anea)c?. nr$ l-"/ !08. de <onica Spiridon. FDe)pre po)t'oderni)'$ Dup? )au dincoloMF. . re9u6? )? )e la)e de9init drept po)t'odern. 5iteBti.ucureBti. -eneraDia a Baptea$ LaurenDiu =lici. p$ "#&$ /8$ FScrierile de )trict? o*edienD? te:tuali)t? )au po)t'oderni)t? au un aer de>itali6at. prin culti>area unui )pirit e:clu)i>i)t. En aiete critice.e6i Bi Ion -ar(u si poetica postmodernismului. En Direc*ia Z. !!8 (ed$ I+. !!1.e6i Bi Si'ona 5ope)cu$ FSen)ul poe6iei.e6i Bi )tudiile <onic?i Spiridon Bi Ion . nr$ / !00$ 1. Istoria###. p$ 8$ 11$ Li>iu 5etre)cu. En F<oderni)'/ 5o)t'oderni)'$ 7 ipote6?F. nr$ "/ !0/$ #&$ Stelian T?na)e. la !!& EncepEnd. !! . F5re)upuneri de)pre po)t'oderai)'F.$ FA )u)Dine c? Entrea-a poe6ie ro'An? conte'poran? e po)t'oder" ! ni)t? e un -enero) Bi 9ru'o) )o9i)'. p$ //$ 1&$ Care. nr$ "l-l""/ !0. nr$ l-"/ !08.o-dan Le9ter. . 5iteBti. En "c%ino'. !!8% Car'en <uBat. de <onica Spiridon. F5o)t'oderni)'ul$ 5ledoarie pentru clari9ic?rile nece)areF$ 1!$ G4eor-4e Gri-urcu.$ 1 $ 7>id S$ Cro4'?lniceanu. iir$ &$ /"$ Si'ona 5ope)cu. nr$ "/ !!1.ot. In !amilia. )in-ura 'iBcare cultural? ro'Anea)c? >ie Bi >ia*il?$ Celelalte. &erspective asupra romanului rom=nesc postmodern )i alte fic*iuni teoretice.or*el3. Ed$ Ar4ipela-. !!0$ . p$ 88-l8.ti1is2ului un 9eno'en )peci9ic al cri6ei 'oderne. Despre poezie. Ed$ 5aralela 1/. Ed$ Didactic?. &ostmodernismul rom=nesc.la)ie. 0n 2postrof. En 2mfiteatru. En 3cience de l<%omme el tradition. !0. nr$ "-#/ !00$ /#$ .$ 8"$ Cite6 dup? F!& >)$/b 0&: =topia )i)te'uluiF. . F<icile )peranDeF (I-II+. nr$ l-"/ !08.o-dan Le9ter din acelaBi >olu'$ "0$ <ircea C?rt?re)cu./ !0.$ G4eor-4e Cr?ciun$ FE:peri'entele unui deceniu ( !0&-l!!&+F. TAr-u-<ureB./$ 8 $ <ircea C?rt?re)cu.$ /!$ Ioana E'$ 5etre)cu >ede En >o-a te:tuali)'ului Bi a decon)truc. FE:peri'entali)'ul *ine te'perat Bi parado:ele continuit?DiiF. p$ 8-. m# "/ !0. 0n 2stra. En "c%ino'. !. En "up%orion. nr$ l"/ !08. F5oe6ia ca in)tinct de con)er>are Bi 'odel de co'porta'entF.$ . !!#$ 8&$ <onica Spiridon aBa6? po)t'odernitatea )u* )e'nul lui Cer'e) (F<itul ieBirii din cri6?F. FSec>enDe de)pre )crierea unui ]ro'an de idei^F$ ". p$ ""1$ #0$ Eu-en Siniion.o-dan Le9ter. !!!$ " 0 #. Ed$ 5aralela 1/. En F5oe6ia de)pre ea En)?Bi: un inter>iu cu <arin Sore)cuF.o-dan Le9ter. En aiete critice. 9ie )e autode)cali9ic?. p$ #8. anul I. F7 -eneraDie inco'od?F.$ /1$ Caiu) Do*re)cu. de produ) ]de ca*inet^.oere)cu. !!8$ /0$ Xte9an . nr$ // !00$ # $ Al$ <uBina. care 9uncDionea6? co'pen)ator Bi cal'ant (En plan socio*cultural3 Bi narcoti6a' $ (En plan e)tetic+F$ F5o)t'oderni)'ul la 5orDile 7rientului@@. Ed$ Dacia. nr# 8-. Ed$ Cu'anita). En "'perimentul literar rom=nesc post(elic# 5iteBti. nr$ #-1/ !!1$ 18$ Radu Ene)cu. En Dialog.e6i nu'?rul c>adruplu Enc4inat FGeneraDiei @!&ZMF de re>i)ta "c%ino'. Ed$ 5aralela 1/. En ceea ce-l pri>eBte. p$ /. Ed$ 5aralela 1/. En aiete critice. F5o)t'oderni)'% Ce )e )pune Bi ce nuF. En de'on)traDia )a.

En )erie.e6i pro9unda anali6? politico-e)tetic? a lui <arcel CorniB-5ope. Ara Xeptilici.ucureBti. Geor-e SipoB. cu' ar 9i I)toria. En /n destin istoric. pe care o i6olea6? En 6onele peri9erice ale >ieDii )ociale Bi 'entale$ Treptat.. F=n 'ani9e)t po)t'oderni)tF. FSec>enDe de)pre )crierea unui ]ro'an de idei^F$ . En &oesis.1$ <ircea Nedelciu. adic? de relaDia dintre )upraeul ideolo-ic (reli-io). En)?. FRe)ur-enDa reli-io)uluiF./$ Ion . cEt unul de )olidaritate cu un -rup care a 9o)t 'ar-inali6at En co'uni)'. Ale:andra S9Erlea. pe '?)ur? ce di9erenDele etnice. ori nu e:i)tai% )e produceau. F7 con>or*ire ]duple:^F$ . repri'ate de c?tre reli-ia *ra4'anic? a in>adatorilor indoeuro-peni "$ EcuaDia ace)tui )cenariu )ocio-cultural pre)upune trei ter'eni: cultura de )u*)trat.$ . Andreea Deciu Bi Tudor C?lin Tarojanu. Ideea.$ . nr$ "/ !!1$ 8!$ <arin <incu.e6i te:tele lui Nicolae <anole)cu. FEntoarcerea lui JotanF din cultura -er'an? ante*elic? ca o luare En po)e)ie a )ociet?Dii de c?tre u'*ra colecti>?+$ En planul i)toriei reli-iilor Bi a 'entalit?Dilor. En "uresis# a%iers roumains d<etudes litteraires# nr$ l-"/ !!/$ . To)t'odern Dialo-ic) in Ea)tern Europe .e6i En ace)t )en) <a-da CArneci. <ircea Nedelciu$ 7$ Ni'i-ean. ele'ente ale culturii re9ulate Encep )? ia)? din nou la )upra9aD?$ Ele nu 'ai p?)trea6? 9i-uraDia )i'*olic? iniDial?. G4eor-4e 5erian aprecia6? c?. TAr-u <ureB. En 5om=nia literar+. nr$ !. nr$ l-"-#/ !!. 0n"uresis# a%iers roumains d<etudes litteraires. 9ilo)o9ic. FTe:tul ajun-e )? e:pul6e6e lu'eaF. )u* cEte>a re6er>e. En 5om=nia literar+. cu' a 9o)t Bi -eneraDia @0&$ F7 )olidaritate a celor ce au 9o)t 'ar-inali6aDiF. nr$ &-ll-l"/ !!1$ . 'aterialul inconBtient e)te recti9icat de c?tre cen6ur? pEn? cEnd de>ine co'pati*il Bi accepta*il pentru )tructurile conBtiinDei.$ .u6incu. p$ #8. FLa pro)e po)t'oderni)te et le te:tuali)'e 'ediatiLueF. 9ra-'entari)'ul Bi directeDea e:perienDei tr?ite.0$ <ircea C?rt?re)cu.8$ . &ostmodernismul rom=nesc. En 2rta anilor <S[# Te'te despre postmodernism. En Luceaf+rul. 7'ul etc$F I(idem# .81$ Andrei Da'ian de)crie a)t9el e9ectul anti)tatic e:ercitat de Cenaclul de Luni a)upra >iitorilor nou?6eciBti de la =ni>er)ita): F)i-ur c? 'ulDi dintre pri'ii acti>iBti ai =ni>er)ita)ului trecu)er? pe la Cenaclul de Luni.ra-a FLiteratura Gula--ului$ 5re'i)e teoreticeF. 'ilitare. En 2postrof. ironi6area Bi parodierea En *loc a te'elor pEn? nu de'ult @)erioa)e@. !!!$ . Ro'ulu) . de proce)ele de re9ulare cultural? Bi de Entoarcere a 'aterialului re9ulat$ Ideea de Entorcere a re9ulatului cultural pleac? din 9ilo)o9ia iraDionali)t? (de la dion3)iacul lui Niet6)c4e pEn? la Fre>olta 9ondului no)tru nelatinF a lui . / !!0$ . Ed$ Litera. econo'ice Bi de ci>ili6aDie dintre do'inaDi Bi do'inatori )e re)or*. 'ecani)'ele prin care )e derulea6? Bocul dintre dou? culturi a 9o)t pu) En relie9 de c?tre <ircea Eliade$ Anali6End 'i)tica 4indu)?. En "up%orion.ra-a. nr$ // !!8$ 88$ . nr$ l$CG !!/$ 8. En p)i4i)'ul indi>idului.(la ni>elul p)i4olo-iei colecti>e: Hun. dar a c?p?tat ri-oare BtiinDi9ic? Bi conceptual? o dat? cu Ireud (la ni>elul p)i4olo-iei indi>idului+ Bi cu Hun. )a>antul ro'An a ajun) la conclu6ia c? practicile 3o-a repre6int? o re)ur-enD? a credinDelor >ec4ilor popoare a*ori-ene ale Indiei.#$ Corin . >e6i Corin .o-dan Le9ter. ci )Ent E'*r?cate En 4aina ritualic? Bi i'a-i)tic? a culturii o9iciale$ La 9el cu'. epi-oni Bi )ecun6i% )e ilu)traF$ F=ni>er)ita)F.la-a+.!$ Claude Oarnoou4 >or*eBte de F5o)t'oderni)' Bi po)tco'uni)'$ 5entru o 4er'eneutic? a >ieDii cotidieneF. )pre e:e'plu. !!8$ . nr$ !/ !!#$ p$ ""$ ""& En loc de Re6u'at SCCI`Ă 5SIC7IST7RICĂ A C=LT=RII E=R75ENE Studiile din ace)t >olu' pre)upun o anu'it? >i6iune co'un? a)upra dina'icii p)i4oi)torice a culturii europene$ E)te >or*a de relaDia pe care o EntreDin ele'entele )i)te'ului cultural do'inant cu 'aterialul culturii ()au culturilor+ de )u*)trat. BtiinDi9ic+ Bi inconBtientul )i'*olic colecti>. Aurel .cercul )e Enc4i)e)e: ori re)pectai 'etoda."$ Anali6End co'ponenta reli-ioa)? a literaturii po)tco'uni)te. 0n &aralela @\.i)ericii -reco-catolice (Satu-<are. tot aBa co'ponentele culturii de )u*)trat )u9er? 'odi9ic?ri ce le per'it )? )e Encadre6e En ideolo-ia culturii do'inante$ Ace)t proce) poate 9i de)e'nat printr-un ter'en introdu) En 'or9olo-ia cultural? .e9ore and A9ter !0!F.e6i Bi Ion <anole)cu.&$ Dac? te:tuarea e)te 9aDa cea rea a te:tuali)'ului. $ 5entru o di)cuDie )upli'entar? a)upra pro*le'elor de Encadrare -enolo-ic? a jurnalelor de detenDie. 0n "c%ino'.$ . -iserica 5om=n+ /nit+# Anc4eta re>i)tei . nr$ !/ !!1$ 8/$ Ion <anole)cu. !!1+ nu ar 9i atEt un -e)t reli-io). aB 6ice c4iar 'ediocr?F Bi )e )ituea6? e)enDial'ente pe coordonate laice$ DeclaraDia AS5R7 En )prijinul . nu'ai c? acolo ne i6*i)er?' de o 'entalitate aproape opre)i>? . literatura opt6eci)t? Fare o >iaD? reli-ioa)? de)tul de )?rac?. . 9ie printr-o iradiere Bi a)i'ilare ci>ili6atoare. i'pu)? 9ie printr-o cucerire 'ilitar?.ucur.atra. Caiu) Do*re)cu. joac? un rol pro4i*iti> Bi cen6urator a)upra culturii de )u*)trat. 8 Bi 0 / !!8$ 80$ <?ria Cornelia 7ro) di)ocia6? con>in-?tor paradi-'a 4er'etic? a lui ='*erto Eco de decon)tructi>i)'ul lui H$ Derrida$ En F5o)t'oderni)'ul Entre Eco Bi DerridaF. 9aDa cea *un? e)te Frecon)iderarea deri6oriului.e:plic?. a 'ar-inalului. FDe6*aterea din jurul po)t'o-derni)'ului En Ro'Ania anilor @0&F. cultura do'inant? Bi cultura ree'er-ent?$ Cultura do'inant?.

9iu Bi a'ant. cu putere 'a-ico-reli-oa)? Enc? din ti'pul >ieDii. icono-ra9ice Bi i)torice cele 'ai *o-ate Bi 'ai Endep?rtate En ti'p+ a )u9erit. En ti'p ce Ba'ani)'ul de >En?toare are En centru riturile de tran)? Bi po)e)ie prin care Ba'anul intr? En contact cu du4urile Bi aliaDii )?i 'a-ici. un pali'p)e)t En care >ec4ile rituri dai'onice. 9?r? )? )e 'ai poat? Entoarce pe p?'Ent$ =r'ele ace)tor di6loc?ri de >i6iune )e Entre6?re)c En epopeile 4o'erice. )e E'*in? cu ideolo-ia reli-ioa)? indoeuropean? /$ 5e '?)ur? En)? ce di)tanDa ce )epara ca)ta 'ilitar? a dorienilor de populaDia a4ee-ionian? de )u*)trat )e 'icBora prin c?)?torii Bi a)i'il?ri. Bi e)te )i'*oli6at de c?tre un re-e-preot a c?rui >italitate -arantea6? *elBu-ul cet?Dii$ De)coperirile ar4eolo-ice arat? c? acea)t? teolo-ie )e E'*ina cu o e)c4atolo-ie a )upra>ieDuirii En 'or'Ent$ 5er)onajele cele 'ai repre6entati>e (re-i. Lena etc$. cel al a4eilor. En care uni>er)ul cap?t? o etajare pe trei ni>ele. aBa cu' Du4ul p?durii r?)pundea de toate ani'alele >Enate de tri*$ TeiDa <a'? e)te ade)ea En)oDit? de un 6eu 'ai tEn?r. 9?r? ca ace)te e:perienDe )? 9ie ela*orate En naraDiuni 'itice. de-a lun-ul a 'ai *ine de patru 'ilenii. co'ponente ale >ec4ilor credinDe au Enceput )? ia)? din nou la )upra9aD?. i'punEnd o nou? teolo-ie$ Cultul <arii TeiDe Bi )i)te'ul (pro*a*il+ 'atrilineal a 9o)t Enlocuit de panteonul indoeuropean. F'itolo-ic?F. tere)tru Bi )u*teran$ Dac? concepDia -lo*al? de)pre )upranatur? nu )e )c4i'*? (Ba'anul 9ace o alianD? 'atri'onial? cu du4ul p?durii pentru a putea captura )u9letele ani'alelor >Enate de clan+. Bi de )i)te'ul patrilineal$ Si'ultan. o dat? cu >enirea tri*urilor indoeuro-pene$ Dac? pri'ul 'are >al indoeuropean ce a co*orEt En Grecia. no*ili. o <are TeiD? care a)i-ur? 9ertilitatea 4oldelor. reali6End )inte6a 'inoico-'icenian?. e)c4atolo-ia )upra>ieDurii dai'onice En 'or'Ent a 9o)t Enlocuit? de ideea unui Dinut )eparat pentru )u9letele tuturor celor 'orDi. preoDi+. En Creta Bi En Ciclade$ Ci>ili6aDia 'inoic? Bi coloniile ei a>eau En centru o di>initate a-ricol?. a 9o)t pro*a*il cel al Enlocuirii 'odului de >iaD? neolitic. 9iu Bi a'ant al ace)teia. care are rolul de 9ertili6ator. ce a 'odi9icat e)c4atolo-ia -reac? i'punEnd ideea condiDiei )uperioare a )u9letelor neEntrupate a)upra . cel de-al doilea 'are >al. unde u'*rele duc o e:i)tenD? lip)it? de conBtiinD? Bi lu'in?. a c?6ut )u* in9luenDa culturii cretane. <i)terele de la Eleu)i). a iradiat En Entre-ul *a6in 'editeranean. la i6>oarele 9lu>iilor Eni)ei. Bi a du4urilor dai'onice ale celor 'orDi$ Acea)t? 'a)i>? Entoarcere a re9ulatului e-eean a cul'inat En co'ple:a )inte6a or9ic?. Ba'ani)'ul a-ricol introduce 'odalitatea epopeic? de 9i:are a )cenariilor iniDiatice 1$ A)e'enea epopei. En )c4i'* apar 'odi9ic?ri En protoculul ritualic. ce pot proteja )au per)ecuta cetatea. care )Ent per9or'ate En continuare Entr-un cadru Bi cu o 9inalitate Ba'anic?. *a6at pe o >i6iune de tip Ba'anic a)upra >En?torii Bi cule)ului. En 9uncDie de trata'entul pe care i-l aplic? acea)ta$ "$ Al doilea proce) p)i4oi)toric de re9ulare a a>ut loc En 'ileniul al II-lea E$e$n$. En <e)opota'ia )au E-ipt$ Din A)ia. la >?r)area ace)tor 9lu>ii En 7ceanul En-4eDat+ la o co)'o-ra9ie >ertical?. cultul lui Dion3)o). noul tip de ci>ili6aDie a-rar?.de c?tre 7$ Spen-ler. a tur'elor Bi a oa'enilor. cinci )au Ba)e a)e'enea proce)e de re9ulare Bi Entoarcere a re9ulatului$ $ Cel 'ai >ec4i proce). dar pot 9i i'a-inate prin Fparaleli)' etnolo-icF cu e>oluDia unor populaDii )i*eriene de la o cultur? a >En?torii la una a creBterii ani'alelor$ CercetEnd En paralel tri*urile *uriate din ci)-*aiKalia (6on? de p?dure+ Bi din tran)-*aiKalia (6on? de cE'pie+. iar ten)iunea repre)i>? e:ercitat? de cuceritori a)upra cuceriDilor )c?dea.=I-lea )e 9or'ea6? Bi )e de6>olt? 'ani9e)t?ri reli-ioa)e )tr?ine )piritului indoeuropean. cu ci>ili6aDia a-ricol? a do'e)ticirii ani'alelor Bi culti>?rii plantelor$ Sc4i'*?rile )Ent -reu de recon)tituit En 'od direct. condu) de Teul cerului Bi al 9ul-erelor. En p)eudo-'or9o6? indoeuropean?8$ En )ecolul al . deoarece el o9er? in9or'aDiile ar4eolo-ice. al c?ror EnDele) )-a pierdut. pentru care nu e:i)t? En)? decEt in9or'aDii in)u9iciente. continu? )? EBi duc? e:i)tenDa dup? 'oarte (En 'or'inte a'enajate ca niBte ca'ere )u*terane. iar lu'ea 'orDilor En nord. cel de p)eudo'or9o6?#$ Cultura european? ('? >oi apleca En )pecial a)upra )paDiului 'editeranean. Cade)ul. a di)tru) ci>ili6aDia a4ee. per'it o raDionali6are a """ ""# 9i-urilor )upranaturale$ 5ro*a*il ace)ta e)te proce)ul prin care 9?pturile aBa-nu'itului ani'i)' Ba'anic neolitic )-au tran)9or'at En di>init?Di locale Bi apoi -enerale En pri'ele ci>ili6aDii a-ricole. cele)t. ErWin Ro4de o*)er>End acu' 'ai *ine de un )ecol c? Iliada Bi Odiseea )Ent. Ro*erte Ca'a3on a pu) En e>idenD? trecerea de la o co)'o-ra9ie de tip ori6ontal (En care lu'ea nen?)cuDilor )e a9l? En )ud. a 6etilui-)atelit. cel al dorienilor. cultul eroilor. care )Ent En 9apt o ree'er-enD? a 9i-urilor <arii TeiDe. din punct de >edere reli-io). cu tot con9ortul nece)ar+ ca niBte du4uri.

iar protipendada adopta li'*a Bi )piritualitatea -reac?$ <odelul raDionali)t -recolatin a continuat )? do'ine pEn? En )ecolul I E$e$n$. concreti6at? En Fnoua BtiinD?F Bi 'ecanici)'ul lui De)carte). la 'odernitatea >iene6? )au la )uprareali)'$ Sc4open4auer. *?i Bi pale)tre. au tran)9or'at capitalele Dinuturilor Bi re-atelor re)pecti>e En 'ici poli)uri -receBti. )i -Endirea e'pirico-pra-'atic?. cultele de 'i)tere. -no6a. Ri'*aud Bi )i'*oliBtii EBi propun )? re9ac? le-?tura dintre o' Bi natur? pe *a6a le-ii 'a-ice a . aBe6at? de <a: Je*er la *a6a 'entalit?Dii capitali)te &$ En )ecolul ur'?tor. cEt@ Bi panteonul o9icial. 4er'eti)'ul. acade'ii Bi l3cee.ona Dea (Siria+. etc$ 1$ E:traordinara e9er>e)cenD? 'i)tic? a Antic4it?Dii tEr6ii a 9o)t la rEndul ei repri'at? prin re9or'a reli-ioa)? a lui Con)tantin$ 5rocla'End creBtini)'ul reli-ie de )tat. Dinute pEn? atunci inconBtiente $ Titanul Enc?tuBat care ia cu a)alt 7li'pul raDiunii. din A)ia <ic? pEn? En E-ipt. ""1 CC\ )toici)'. ro'anti)'ul a rede)coperit -Endirea 'a-ic? )i a per'i) con)telarea a o )erie de 9i-uri ce repre6int? 9orDele c4toniene.er-)on. dup? epui6area o9en)i>ei do-'atice. aBa cu' 9u)e)e 9i:at? acea)ta En Secolul de aur$ Cuceririle )ale. cEnd I'periul ro'an a 9o)t in>adat de o )erie de culte re)ur-ente din )u*tratul populaDiilor cucerite$ .audelaire. *i)erica a )atani6at Bi a cen6urat atEt )i)te'ele 9ilo)o9ice ale -entililor (neoplatoni)'.ec4ile di>init?Di locale )-au Entor) adoptEnd 9or'a cultelor de 'i)tere: I)i) Bi 7)iri) (E-ipt+. re)urecDia 9ilo)o9iei cla)ice Bi a unui >oca*ular uitatF 0$ /$ RenaBterea a 9o)t En)? la rEndul ei )upu)? unei repre)iuni >iolente$ AtEt Re9or'a cEt Bi Contrare9or'a. de acord a)upra nece)it?Dii de a repri'a -Endirea li*eral? a cet?Dii rena)centi)te$ 5rintr-o )erie de '?)uri ad'ini)trati>e Bi ideolo-ice. 5er)ia Bi India. neopita-orei)'. 9?r? 'ari concurenDe (deBi nu tre*uie uitat *o-o'ili)'ul Bi cat4ari)'ul+$ Xocul cel 'ai 'are l-a a>ut de En9runtat En ti'pul RenaBterii. epicurei)' etc$+. 'on)trul 9?cut de noi EnBine care )e re>olt? E'potri>a creatorului. 'a-ie. atri*uind-o dia>olului Bi da'n?rii$ ABa a a>ut loc ceea ce I$ 5$ Culianu nu'eBte F'area cen6ur? a i'a-inaruluiF. Ireud r?)toarn? antropolo-ia din)pre apolinic c?tre dion3)iac. cEnd credinDele antic4it?Dii tEr6ii au re>enit la )upra9aD?: neoplatoni)' Bi 4er'eti)'. alc4i'ie. -oeDia.III-lea. al G. *i)erica a culpa*ili6at paradi-'a 4 er'etic?. a li*idoului inconBtient% . detronEnd raDiunea Bi cla'End prioritatea 9lu:ului >ital. <it4ra (5er)ia+. E'p?ratul a inter6i) toate cultele p?-Ene$ Su* e'*le'a S9'tului 5a>el Dii gentium daemones. di)ciplinele 4er'eti)'ului popular (teur-ia Bi tau'a-tur-ia.celor Entrupate Bi a a'eninDat c4iar panteonul 4o'eric prin ideea unui 'oni)' dion3)iac$ #$ 5roce)ul de re9ulare-re)urecDie )-a repetat pentru a treia oar? En ti'pul re-atelor eleni)tice 9undate de Ale:andru cel <are Bi 'oBtenite de i'periul ro'an$ Atunci cEnd pornea En cruciada )a En 7rient. Ola-e). ca*al?. )u*terane Bi >itale. =na'uno. aBa cu' a' 9o)t En>?DaDi En Bcoal?. creBtini)'ul a de>enit reli-ie do'inant? pentru 'ai *ine de un 'ileniu. a)trolo-ia. C3*ele Bi Atti) (Iri-ia+. En ciuda di>er-enDelor dintre ele. )cepticii lu'inilor le decon)pirau drept ilu6ie Bi Barlatanie. creBtini)'ul. FRenaBterea repre6int? renaBterea ]BtiinDelor oculte^ Bi nu. En care )e con)truiau a-ore Bi a'9iteatre. Sol In>ictu). Ale:andru ducea cu el Entrea-a ci>ili6aDie cla)ic? -reac?. )ectele -no)tice Bi eretice$ Din reli-ie reee'er-ent? din )u*)trat. alc4i'ia. cen6ura i'a-inarului rena)centi)t a 9o)t continuat? de pe po6iDiile raDionali)'ului ilu'ini)t$ Dac? doctorii *i)ericii re)pin-eau doctrinele 4er'etice con)iderEnd c? pre)upun co'erDul cu dia>olul. i6olarea )upraeului colecti> de pul)iunile )ale inconBtiente!$ Acea)t? )ocietate cu >i)urile *locate a e>oluat )pre 9or'e de -Endire care i-nor? 'aterialul i'a-i)tic Bi )i'*olic 'a-ic: -Endirea a*)tract?. >r?jitorie. a)trolo-ie. -eniul care procla'? do'nia 'icroco)-'o)ului interior e:pri'? acti>area unor ar4etipuri colecti>e de 'ult uitate$ E:plo6ia ro'antic? a 9o)t de)?>ErBit? de o )erie de 'iBc?ri Bi poetici ulterioare. Niet6)c4e. erau. En 9ond. oraculele Bi te4nicile di>inatorii+. du*lul care ne *Entuie. . iu*ita EntorcEndu-)e din 'or'Ent. 'a-ia. de la 9ilo)o9iile iraDionali)te la )i'*oli)'. . 'edicin? )pa-iric? etc$ Dup? cu' )pune Jill-Eric4 5eucKert. adEncind Bi 'ai 'ult ruptura dintre )upraeul lucid Bi inconBtientul )i'*olic al colecti>it?Dii$ Acea)t? in9laDie a raDiunii europene a 9o)t cur'at? printr-un al cincilea proce) de Entoarcere >iolent? a re9ulatului$ FRenaBtere a RenaBteriiF. de la propa-area unei Fpa)torale a 9riciiF pEn? la in)tru'entarea proce)elor de >r?jitorie.

e6i 7)Wald Spen-ler.iena 'odern? continu? aducerea En lu'in? a ar4etipurilor re9ulate. Ed$ . En T%e . Ro*ert Liri) etc$ En )tudiile culturale de la noi. En ciuda r?*u9nirilor Bi prote)telor e:pri'ate de di>er)e poetici arti)tice in)ur-ente. care erau niBte *a)tioane a>an)ate ale atei)'ului 'odern. Nanterre. .ruce <a6li)4. taoi)te Bi tantrice. Da>id R$ . En )inte6ele de tip . Te'plului etc$. declanBEnd 'arile cri6e ale identit?Dii o'ului 'odern% iar )uprareali)'ul caut? Bi el acel punct 'iraculo) En care realul Bi i'a-inarul. 'i)ticii. 3o-a. p)i4oi)toria a 9o)t introdu)? de c?tre Xte9an . de>enind e>ident? En anii @. ci doar de pe po6iDii p)i4olo-ice$ Reli-ia )-a 'utat En art?. Cenr3 J$ LaWton. deoca'dat? necanonic?. En di>er)e p)eudo'or9o6e Bi )uper)increti)'e. )cienti)'ului. !!&$ /$ ErWin Ro4de. En care atei)'ul preia rolul ""8 "". prin 9i-uri nu'inoa)e precu' cea a lui Carlo) Ca)taneda$ Re)urecDia reli-iilor de )u*)trat. ideea po)t'odern? de re>i6itare a trecutului Bi de recuperare a >alorilor i-norate de 'oderni)' poate 9i interpretat? ca o Entoarcere a re9ulatului$ <ajoritatea 'iBc?rilor Bi 9eno'enelor care au i6*ucnit En deceniului 0 par a da )ea'a de o re>enire 'a)i>? a 'aterialului 'ondial. Societe d@et4nolo-ie. 'a)i9icante.din per)pecti>a creaDioni)-'ului creBtin )au a 9ilo)o9iilor orientale$ ABa au ap?rut Fnoua reli-ieF a scientologiei. En ordinele Bi )ectele conte'porane ale Graalului. !!#$ #$ En cri)talo-ra9ie. La c%asse + l<=ine# "squisse d<une t%eorie du c%amanisme si(erien.reek M1t%s. Craio>a.or*el3$ "$ <ircea Eliade. F-no6a de la 5rincetonF # )au Tao9i6ica lui Iritjo9 Capra 1$ 5arap)i4olo-ia Bi 7TN-olo-ia )Ent Bi ele niBte p)eudo'or9o6e )cienti)te ale 'a-iei. Traducere de Jalter Iote)cu. din cau6a in4i*iDiei )cienti)te. po)t'edernitatea poate 9i 'ai li'pede EnDelea)? ca o a)e'enea uriaB? Entoarcere a 'aterialului 'itic Bi )i'*olic re9ulat de -Endirea raDional-po6iti>i)t? european?$ Hote. re 9or'ulea6? ipote6ele relati>i)te Bi cuantice ale 'odelului . e)te >i6i*il? En r?)pEndirea cultelor )olare Bi naturi)te neodruidice. Ed$ <eridiane. po6iti>i)'ul a do'inat 'entalitatea european? 'ai *ine de un )ecol$ C4iar Bi 'iBc?rile care continuau )? EntreDin? ideea )acrului. . CoWard I$ Stein. Declinul Occidentului# 3c%i*+ de morfologie a istoriei. repri'at nu doar de -Endirea po6iti>i)t?. )ine)te6iei Bi )i'*olurilor% . an-elolo-ieZ Bi de'onolo-iei$ FContraculturaF (T4eodore Ro)6aK+ 'iBc?rilor (eat Bi floLer poLer repre6int? o e'er-enD? a practicilor neoBa'anice. o dat? cu in)talarea po)t'odernit?Dii$ Dintr-un punct de >edere p)i4o-i)toric.ucureBti. !0/$ 8$ Ro*ert Gra>e) de)ci9rea6? Entrea-a 'itolo-ie -reac? prin pri)'a )upra>ieDuirilor pre4elenice. Entre 9i-urile ei tutelare )e nu'?r? Llo3d De<au)e. >oi$ l-"$ . iconolo-ic? Bi ritualic? En c4iar ini'a conceptelor Bi -Endirii europene$ Co)'olo-ia. p)i4olo-ia analitic? a lui Hun-.ei)el.i--.a4a@i. cotidianul Bi >i)ul )e EntElne)c Entr-o )uprarealitate total?$ 8$ Toate ace)te curente au r?'a) En)? doar niBte alternati>e la 'entalitatea do'inant?. . a)tro9i6ica Bi 9i6ica 9unda'ental? conte'poran?. !//. au 9o)t i6*ucnirile de *rutalitate ale r?6*oaielor 'ondiale "$ 7 atenuare a paradi-'ei po6i>i)te 'oderne a Enceput )? )e re)i't? Enc? din anii @/&.an.locEndu-Bi canalele litur-ice Bi ritualice de co'unicare cu propriul inconBtient.ooK). teur-iei. . &s1c%e. o'ul european a intrat Entr-o )tare de in9laDie prelun-it? a conBtiinDei )ale colecti>e$ 7r. p)i4oi)toria EBi propune )? anali6e6e 9eno'enele i)torice 9olo)ind in)tru'entele p)i4anali6ei.core)pondenDelor.alti'ore. 5en-uin . En r?)pEndirea te4nicilor de 'editaDie 4indu)e. de pe po6iDii ontolo-ice. Ed$ Cu'anita). contrareacDia inconBtientului la unilaterali6area conBtiinDei e)te o luare En po)e)ie a eului de c?tre u'*r?$ Contrare>er)ul )ociet?Dilor totalitatare.eladi. pro>ocat de c?tre in)talarea po6iti>i)'ului. 5aul C$ Elo>it6. cea raDionali)t?$ En )ecolul al GlG-lea a a>ut loc cel de-al Ba)elea 'are proce) de re9ulare din cultura european?. !!8$ 1$ Ro*erte Ca'a3on.ucureBti. nu o 'ai 9?ceau. Traducere Bi cu>End Enainte de <ircea 5ope)cu. ci Bi de cea creBtin? eurocentric?$ Toate culturile di)tru)e de coloni6?rile rena)centi)te par a )e r?6*una printr-o in9iltrare )i'*olic?. )uprareali)'ul En 9elul )?u. En toat? 'iBcarea reli-ioa)? pu)? )u* nu'ele de NeW A-e / Bi En -eneral En intere)ul actual pentru oculti)' Bi e6oteri)' 8$ Dincolo de di9erenDierile tipolo-ice Bi )tili)tice care Encearc? )? deli'ite6e 'odernul de po)t'odern. p)eudo'or9o6a de)e'nea6? proce)ele prin care o )u*)tanD? cu o anu'it? 9or'? -eo'etric? ajun-e )? cri)tali6e6e En 9or'a altei )u)*tanDe$ . atei)'ului Bi 'ateriali)'ului. ]oga# Hemurire si li(ertate. Du'ne6eu )u*6i)t? doar ca nu'ino)u' p)i4olo-ic$ . dup? cu' a ar?tat Hun-. 7# Di)ciplin? relati> nou?. *udd4i)te.&.

.nostic 5eligion# T%e Message of t%e 2lien . 5ari). Traducere de I4or Le'nij. Ed$ Ne'ira. Ed$ Ne'ira.ucureBti.e6i )tudiile FJotanF. . Taofizica# O paralel+ 0ntre fizica modern+ si mistica oriental+. 5ari). . EdiDia a Il-a. Le) 3ources Occultes du 5omantisme. A*3 Jar*ur-. !!. Ti'iBoara.?t?lia E'potri>a u'*reiF.ucureBti. L<astrologie# 3on %istoire. Traducere de Dan 5etre)cu.od and t%e -eginnings of %ristianit1. .runo Jiirt6. . D$ 5$ JalKer. &uterea sufletului# A treia parte$ &si%ologie individual+ si social+. Ed$ Cu'anita). !!#$ $ Au-u)te . F. En T%e . !!1$ #$ Ra3'ond Ru3er.ucureBti.ucureBti. . vr+Bitorie si mode culturale# "seuri de religie comparat+. !!1$ &$ <a: Je*er. Irance) A$ Yate).o)ton. E$ Jind etc$ !$ loan 5etru Culianu. Ed$ de . !!1$ 8$ <ircea Eliade.eacon 5re)). Ed$ Te4nic?.$ Acea)ta e)te per)pecti>a din care anali6ea6? un Can) Hona) )piritul antic4it?Dii tEr6ii. HeL 2ge# &aradigma %olist+ sau revr+Birea v+rs+torului. a 9o)t pro'o>at? En )pecial de cercet?torii de pe lEn-? In)titutul Jar*ur-. !!/$ /$ .ucureBti.$ ""0 .noza de la &rinceton# 3avan*ii 0n c+utarea unei religii. .ucureBti. "tica protestant+ )i spiritul capitalismului. ci o rede)coperire a 'i)ticii antice. >oi$ l-"$ "$ .iatte. )es doctrines. . "ros )i Magie 0n 5ena)tere# G@S@. !/0$ 0$ Jill-Eric4 5eucKert. Traducere de Gina Ar-inte)cu-A'6a. Ocultism. Ed$ Ani'a.e)t. FDup? cata)tro9?F. Ed$ Cu'anita). 5a3ot. . En Cari Gu)ta> Hun-. !!0$ 1$ Iritjo9 Capra. .i6iunea dup? care RenaBterea nu e)te atEt o Entoarcere la poetica cla)ic?. !"0. !0&$ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful