---Proiect ---Proiect de fuziune--fuziune

---

PROIECT DE FUZIUNE
intre

S.C. S.S.I.F. BROKER S.A. ( societate absorbanta )
si

S.C. S.S.I.F. COMPANIA ROMANA DE INVESTITII – INVESTCO S.A. S.C. S.S.I.F. HTI VALORI MOBILIARE S.A. S.C. S.S.I.F. TRANSILVANIA CAPITAL S.A
(societati absorbite)

-2007-

0

Noile actiuni emise de Societatea absorbanta si inregistrarea actionarilor 9. Capitalul social al societatilor implicate in fuziune CAPITOLUL II. S . denumirea si sediul social al societatilor implicate in fuziune 3. 11.---Proiect ---Proiect de fuziune--fuziune--- CUPRINSUL PROIECTULUI DE FUZIUNE CAPITOLUL I – DATE GENERALE 1. A . Determinarea numarului de actiuni emise de S . Stabilirea absorbante 4. B R O K E R S . Premisele fuziunii 2.FUNDAMENTAREA SI CONDITIILE FUZIUNII 1. Determinarea aportului net de fuziune al societatilor participante la fuziune 5. C . Conditiile fuziunii 3. Alte date care prezinta interes pentru fuziune Dispozitii finale si evaluarea activului si pasivului transmis societatii 1 . in calitate de societate absorbanta pentru a acoperi aportul societatilor absorbite 7. S . Cuantumul primei de fuziune 8. F . Determinarea raportului de schimb al actiunilor 6. I . Bilanturile contabile 10. Fundamentarea fuziunii 2. Forma.

a Investco si a TCI in calitate de societati absorbite. din data de 25 martie 2006. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S . de principiu. cu modificarile si completarile ulterioare. I . C O M P A N I A R O M A N A D E I N V E S T I T I I INVESTCO S. din data de 28 iunie 2006. S . 1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune. (ii) (iii) (iv) CAPITAL In temeiul dispozitiilor: (i) Legii nr.A. I . C . HTI Valori Mobiliare S. din data de 13 martie 2007. denumita in continuare TCI. Legii 571/2003 privind Codul Fiscal. S .. 297/2004 privind piata de capital. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S .A. republicata cu modificarile si completarile ulterioare. S . denumita in continuare LC. F . Legii nr.. S . I . in calitate de societate absorbanta si au mandatat administratorii lor cu intocmirea prezentului proiect de fuziune in conformitate cu art. denumit in continuare OMFP. C . divizare. de catre Broker. T R A N S I L V A N I A S. S . PREMISELE FUZIUNII Avand in vedere: (i) Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S . cu modificarile si completarile ulterioare. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2 . dizolvare si lichidare a societatilor comerciale. S .A. Legii nr.. denumita in continuare LPC. denumita in continuare Investco. 82/1991. fuziunea prin absorbtie a HTI. denumita in continuare LCM.. 241 din LSC dupa cum urmeaza: (i) Broker prin decizia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 25 martie 2006. F .A. S . cu modificarile si completarile ulterioare. C . (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Actionarii fiecareia dintre societatile implicate in fuziune au hotarat si aprobat. S . denumita in continuare Broker. C . 31/1990 privind societatile comerciale. precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora. denumita in continuare LCF. denumita in continuare HTI. legea contabilitatii. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S . Broker S. F .---Proiect ---Proiect de fuziune--fuziune--CAPITOLUL I DATE GENERALE 1. F . cu modificarile si completarile ulterioare. din data de 13 noiembrie 2006. Legea 53/2003 privind Codul Muncii. denumita in continuare LSC. I .

16.1945 in Turda. 2007. Petru Prunea. TCI prin decizia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12 martie 2007. dl.03. HTI prin decizia Consiliului de Administratie din data de 02. dl. domiciliat in Cluj-Napoca. 7. 2007. cetatean roman. CNP 1810317160099. Bogdan Cosmin Ivan. domiciliat in Baia Mare. Dolj nascut in Craiova la data de 17. cetatean roman. str.12. cetatean roman. Epuresti nr. dl.02. CNP 1710910240011.1971. 7. avand functia de membru al Consiliului de Administratie. Cluj. str.02. (ii) (iii) (iv) Dupa avizarea de catre judecatorul delegat de la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial Partea a-IV-a. fara initierea procedurilor de lichidare a societatilor absorbite prin transferul universal al patrimoniului societatilor absorbite catre societatea absorbanta. Bucovat. Gavril Marius Zaharie. TCI. 47. nascut la data de 20. nascut in Baia Mare la data de 10. CNP 1450220120681.---Proiect ---Proiect de fuziune--fuziune--(ii) (iii) (iv) Investco prin decizia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28 iunie 2006. jud. jud. jud. ap. Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General. Maramures. 3 . 18. Investco. domiciliat in Bucuresti.03. Mihail Sadoveanu nr.03.2007. str. CNP 1511208400078. domiciliat in Craiova. Dan Ion Ceuca. TCI prin decizia Consiliului de Administratie din data de 15. Continutul acestui proiect de fuziune prin absorbtie a fost aprobat de catre Consiliile de Administratie ale societatilor implicate dupa cum urmeaza: (i) (ii) (iii) (iv) Broker prin decizia Consiliului de Administratie din data de 12.2007. HTI. avand functia de Presedinte. Pascaly nr. dl.09. HTI prin decizia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 13 noiembrie 2006. sector 4 nascut in Bucuresti la data de 08. Persoanele imputernicite cu semnarea prezentului proiect de fuziune sunt din partea: (i) Broker. proiectul de fuziune va fi prezentat Adunarilor Generale Extraordinare ale Actionarilor societatilor implicate in fuziune spre aprobare. cetatean roman. nr.1951. in calitate de imputernicit al Adunarii Generale a Actionarilor TCI.03. str.1981. Investco prin decizia Consiliului de Administratie din data de 06. Procedura de fuziune va duce la dizolvarea.

I.C.8.I. S. Sediul Social: B-dul Pache Protopopescu nr. sector 2.C.C.A. nr. Telefon: 021/2532644. Bucuresti.F. Transilvania Capital S. DENUMIREA.A. SEDIUL SOCIAL AL SOCIETATILOR IMPLICATE IN FUZIUNE Societatea Absorbanta: S. Obiectul principal de activitate Cod CAEN: 6523 – Alte tipuri de intermedieri financiare ♦Denumire: S. FORMA.440 .F.S. Petofi Sandor. Bd. A. Cod unic de inregistrare: 9891650. Numar de inmatriculare in Registrul Comertului: J40/28919/1994. HTI Valori Mobiliare S.---Proiect ---Proiect de fuziune--fuziune--2. sector 4. Obiectul principal de activitate Cod CAEN: 6712 – Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare si administrare a fondurilor. S. str. Compania Romana de Investitii . S. Regina Maria nr. Miercurea Ciuc Telefon: 0266/206. Telefon: 0264/433677. Cluj. Forma de organizare: societate pe actiuni de tip inchis. Numar de inmatriculare in Registrul Comertului: J12/3038/1994. Forma de organizare: societate pe actiuni de tip deschis. S. 4 . BROKER S. Forma de organizare: societate pe actiuni de tip inchis.Investco S. Obiectul principal de activitate Cod CAEN: 6523 – Alte tipuri de intermedieri financiare ♦Denumire: S. Cod unic de inregistrare: 6738423.S.F. Bucuresti. Sediul Social: Str. 45.S. Numar de inmatriculare in Registrul Comertului: J40/8315/1997.F. 8. jud.I. (i) Denumire: Sediul Social: Cluj-Napoca. Cod unic de inregistrare: 6841665. 32. (ii) ♦Denumire: Sediul Social: Telefon: Societatile Absorbite: S.C.A. Numar de inmatriculare in Registrul Comertului: J19/1094/2003 . 021/3361018. Cod unic de inregistrare: 9814029 . Forma de organizare: societate pe actiuni de tip inchis.I.S. Einstein nr. Obiectul principal de activitate Cod CAEN: 6712 – Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare si administrare a fondurilor.

(v) societatile care intra in procesul de fuziune evolueaza pe piata de capital. Urmare fuziunii prin absorbtie cu Investco.000 lei impartit intr-un numar de 577. FUNDAMENTAREA FUZIUNII (i) consolidarea si dezvoltarea pietei de capital autohtone este dependenta de cresterea fortei financiare. HTI si TCI. (ii) (iii) (iv) CAPITOLUL II FUNDAMENTAREA SI CONDITIILE FUZIUNII 1. (iii) concentrarea tuturor activitatilor din economie in unitati tot mai mari este un proces inexorabil. HTI are un capital social subscris si varsat de 1. (ii) cresterea puterii financiare a Broker permite o finantare mai sustinuta si mai ieftina a emitentilor de valori mobiliare si o mai acceptabila indestulare a actionarilor intermediarilor.076 actiuni nominative cu o valoare de 0.350.500 actiuni nominative cu o valoare de 100 lei fiecare. amplificat de integrarea tarii noastre in UE si de globalizarea atotcuprinzatoare.5 lei fiecare. ceea ce va duce prin fuziune la cresterea profitabilitatii societatii absorbante. cat si la Bursa Monetar-Financiara Sibiu.221.000 lei impartit intr-un numar de 13. (iv) fuziunea Broker cu alte societati de servicii si investitii financiare se inscrie in orientarea permanenta a managementului Broker.000 lei impartit intr-un numar de 90. (vi) prin fuziune reteaua nationala de subunitati se extinde si se amplifica pe baza resurselor umane a societatilor implicate. beneficiind astfel de avantajele listarii la Bursa de Valori Bucuresti a acestei 5 . TCI are un capital social subscris si varsat de 577.610. actiuni la Broker. Actionarii Investco . in schimbul actiunilor detinute la cele trei societati. Investco are un capital social subscris si varsat de 900.538 lei impartit intr-un numar de 109.000 actiuni nominative cu o valoare de 10 lei fiecare. HTI si TCI vor primi urmare fuziunii. care s-a preocupat de dezvoltarea si extinderea societatii in noi spatii geografice si economice. dar sunt complementare din punct de vedere al raportului dintre activitatile desfasurate.---Proiect ---Proiect de fuziune--fuziune--3. Broker isi va consolida pozitia pe piata de capital din Romania atat la Bursa de Valori Bucuresti. CAPITALUL FUZIUNE SOCIAL AL SOCIETATILOR IMPLICATE IN Capitalul social al societatilor implicate in fuziune este urmatorul: (i) Broker are un capital social subscris si varsat de 54. profesionale si organizationale a societatilor de brokeraj din Romania.000 actiuni nominative cu o valoare de 1 leu fiecare .

058 5.TOTAL (RD 1 LA RD 3) ACTIVE CIRCULANTE I.IMOBILIZARI CORPORALE III. Situatia patrimoniala a societatilor implicate in fuziune este urmatoarea: (i) Situatia patrimoniala a Broker conform bilantului contabil de fuziune la data de 31.848 lei. STABILIREA SI EVALUAREA ACTIVULUI SI PASIVULUI TRANSMIS SOCIETATII ABSORBANTE Conform OMFP a fost realizata inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv la data intocmirii bilanturilor de fuziune. Broker.2006. fapt care va spori gradul de lichiditate si atractivitate a actiunilor Broker pe piata de capital.2006 se prezinta astfel: Rd. 5 ACTIVE IMOBILIZATE I.IMOBILIZARI NECORPORALE II.2006 32.749 3.503. ale caror actionari vor aproba in cadrul sedintelor Adunarilor Generale Extraordinare ale Actionarilor fuziunea in conditiile si termenii acestuia. Broker va fuziona in aceleasi conditii doar cu societatea/societatile ai carei/ale caror actionari au aprobat fuziunea.12.945.046. 2. In cazul in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor uneia dintre societatile absorbite nu va aproba fuziunea. Societatea absorbanta preia toate activitatile si operatiunile in derulare ale societatilor absorbite si personalul acestora Fuziunea se va realiza intre Broker si acele societati.316 1. CONDITIILE FUZIUNII Tipul fuziunii –fuziune prin absorbtie Societatea absorbanta. respectiv de la 54.12. respectiv 31. mentionate in cadrul acestui proiect de fuziune. capitalul social al Broker urmand a fi majorat cu cel al societatii/societatilor care vor aproba fuziunea. HTI si TCI. precum si cresterea capitalizarii acestui emitent de valori mobiliare.024. A 1 2 3 4 B.STOCURI Sold la 31. IMOBILIZARI FINANCIARE ACTIVE IMOBILIZATE . isi va majora capitalul social cu valoarea capitalului social dobandit de la cele trei societati absorbite Investco .538 lei la maxim 71.123 3 6 .---Proiect ---Proiect de fuziune--fuziune--societati.610. CAPITOLUL III CONDITIILE ALOCARII DE ACTIUNI 1.12.

289 82.748 34. RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd 9+10-11-18) TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd 4+12-17) DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI VENITURI IN AVANS (rd 17+18).195 0 18.138.412 0 0 136.538 0 5. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 J.TOTAL (rd 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) Patrimoniul public CAPITALURI-TOTAL (rd 32+33) 1.546 Situatia patrimoniala a Investco conform bilantului contabil de fuziune la data de 31.392 2.937.610. E.699. D.031 21.548.2006 A ACTIVE IMOBILIZATE 7 .235. FINANCIAR -SOLD C SOLD D Repartizarea profitului CAPITALURI PROPRII .167 77.621 82.553.REZULTATUL EX.971 36.723.705.211 0 82.REZERVE DIN REEVALUARE: SOLD C SOLD D IV.---Proiect ---Proiect de fuziune--fuziune--6 7 8 9 C.12.678.2006 se prezinta astfel: Sold la 31.CREANTE III.211 54.CAPITAL (rd 20 la 22) din care capital subscris nevarsat capital subscris varsat patrimoniul regiei II.470.621 0 18.PRIME DE CAPITAL: III.002.REZERVE: V.546 0 136.574.536 0 54.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT IV. I.12.538 17. din care subventii pentru investitii venituri inregistrate in avans CAPITAL SI REZERVE I.360. G.705.REZULTATUL REPORTAT-SOLD C SOLD D VI.548. F. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 (ii) II.CASA SI CONTURI LA BANCI ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL CHELTUIELI IN AVANS DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MICA DE UN AN ACTIVE CIRCULANTE NETE.673 62. H.547 98.610.548 0 3.

178 2.000 0 0 1.---Proiect ---Proiect de fuziune--fuziune--1 2 3 4 B 5 6 7 8 9 C D E F G H I J 19 20 21 22 23 24 25 (iii) 10 11 12 13 14 15 16 IMOBILIZARI NECORPORALE IMOBILIZARI CORPORALE IMOBILIZARI FINANCIARE ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL ACTIVE CIRCULANTE STOCURI CREANTE INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT CASA SI CONTURI LA BANCI TOTAL ACTIVE CIRCULANTE CHELTUIELI IN AVANS DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN ACTIVE CIRCULANTE NETE.981 2.523 1.183 2.099 72.2006 A 1 2 3 4 B 5 6 ACTIVE IMOBILIZATE IMOBILIZARI NECORPORALE IMOBILIZARI CORPORALE IMOBILIZARI FINANCIARE ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL ACTIVE CIRCULANTE STOCURI CREANTE 293 548.097 288.755.719.719.755.12.422 0 524.153 2.607.758 4.605 0 0 0 2.2006 se prezinta astfel: Sold la 31.350 2.001.330 718.420 864.015 934.000 3.255 Situatia patrimoniala a HTI conform bilantului contabil de fuziune la data de 31. RESPECTIV DATORII CURENTE NETE TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI VENITURI IN AVANS CAPITALURI SI REZERVE CAPITAL SOCIAL PRIME DE CAPITAL REZERVE DIN REEVALUARE REZERVE REZULTATUL REPORTAT REZULTATUL EXERCITIULUI CAPITALURI PROPRII-TOTAL 900.12.635 8 .315.446.826 643.122 224.605 0 283.

CREANTE III. RESPECTIV DATORII CURENTE Sold la 31.258.12. 5 6 7 8 9 C. E.452. D.136 511.903 12.244 14.TOTAL (RD 1 LA RD 3) ACTIVE CIRCULANTE I.573. RESPECTIV DATORII CURENTE NETE TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI VENITURI IN AVANS CAPITALURI SI REZERVE CAPITAL SOCIAL PRIME DE CAPITAL REZERVE DIN REEVALUARE REZERVE REZULTATUL REPORTAT REZULTATUL EXERCITIULUI CAPITALURI PROPRII-TOTAL 1.648 0 235 268.075 14.644 258.TOTAL CHELTUIELI IN AVANS DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MICA DE UN AN ACTIVE CIRCULANTE NETE.503.341 1.STOCURI II.539.497 0 0 195.350.503. A 1 2 3 4 B.010.594 5.497 5.364. IMOBILIZARI FINANCIARE ACTIVE IMOBILIZATE .12.272 779.097 689. 10 11 12 ACTIVE IMOBILIZATE I.2006 se prezinta astfel: Rd.---Proiect ---Proiect de fuziune--fuziune--7 8 9 C D E F G H I J 19 20 21 22 23 24 25 (iv) 10 11 12 13 14 15 16 INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT CASA SI CONTURI LA BANCI TOTAL ACTIVE CIRCULANTE CHELTUIELI IN AVANS DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN ACTIVE CIRCULANTE NETE.IMOBILIZARI CORPORALE III.CASA SI CONTURI LA BANCI ACTIVE CIRCULANTE .041 13.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT IV.382 Situatia patrimoniala a TCI conform bilantului contabil de fuziune la data de 31.936.789 8.210 308.684 15.496 57.2006 13.IMOBILIZARI NECORPORALE II.665 9 .397 21.252.643 665 521.000 0 0 579.

722 0 0 134.TOTAL (rd 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) Patrimoniul public CAPITALURI-TOTAL (rd 32+33) 577.000 lei.prin metoda fluxurilor financiare actualizate.PRIME DE CAPITAL: III. G.500.269. HTI si TCI au hotarat ca evaluarea globala pentru determinarea aportului net de fuziune sa se realizeze astfel: (i) in cazul societatii absorbante Broker .489 0 7.269. 10 .REZERVE: V. 1103 lei. (ii) in cazul societatii absorbite Investco . Investco.prin metoda fluxurilor financiare actualizate.---Proiect ---Proiect de fuziune--fuziune--NETE (rd 9+10-11-18) TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE F.313 0 0 0 0 0 Administratorii societatilor implicate in fuziune Broker.313 1.CAPITAL (rd 20 la 22) din care capital subscris nevarsat capital subscris varsat patrimoniul regiei II.269.898 1. H. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 (rd 4+12-17) DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI VENITURI IN AVANS (rd 17+18). corespunzatoare unui pret pe actiune de 2. Valoarea rezultata a fost: V= 230.REZULTATUL REPORTAT-SOLD C SOLD D VI.REZERVE DIN REEVALUARE: SOLD C SOLD D IV.000 lei.000 0 0 0 0 0 565. I. FINANCIAR -SOLD C SOLD D Repartizarea profitului CAPITALURI PROPRII .REZULTATUL EX. 13 14 15 16 17 18 J.400. Valoarea rezultata a fost: V= 15.000 0 577. din care subventii pentru investitii venituri inregistrate in avans CAPITAL SI REZERVE I.313 0 1.

0 lei provizioane.041 lei datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an.496 lei active circulante si 57. Predarea activului si pasivului. 0 lei datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an. catre societatea absorbanta ca urmare a fuziunii se va face pe baza de proces-verbal de predare primire incheiat intre cele doua societati.000 lei. Predarea activului si pasivului.605 lei capitaluri proprii. (ii) Broker preia intregul activ si pasiv al societatii absorbite HTI dupa cum urmeaza: activ total: 22. 779.382 venituri in avans si 14.313 lei capitaluri proprii. (iii) Broker preia intregul activ si pasiv al societatii absorbite TCI dupa cum urmeaza: activ total: 1.497 lei capitaluri proprii.956.790. a personalului si a portofoliului de clienti detinute de societatea absorbita. 0 lei venituri in avans si 2.000.258. 0 lei provizioane.000 lei Ca efect al fuziunii: (i) Broker preia intregul activ si pasiv al societatii absorbite Investco dupa cum urmeaza: activ total: 5.586 lei total pasiv din care: 2. Valoarea rezultata a fost: V= 5.313 lei datorii pe termen scurt.prin metoda fluxurilor financiare actualizate.153 lei cheltuieli in avans. pasiv total: 1.956.475. 11 .956 lei total pasiv din care: 1.prin metoda fluxurilor financiare actualizate.719.452.643 lei active circulante si 665 lei cheltuieli in avans.503.269.981 lei datorii pe termen scurt. 4. 0 lei provizioane.920 lei total pasiv din care: 8.475. 21. Valoarea rezultata a fost: V= 50.956 lei total activ din care 1. pasiv total: 22. (iv) in cazul societatii absorbite TCI .586 lei total activ din care 718.primire incheiat intre cele doua societati. 0 lei venituri in avans si 1.920 lei total activ din care 1. 0 lei datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an. 0 lei datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an.755.---Proiect ---Proiect de fuziune--fuziune--(iii) in cazul societatii absorbite HTI . 195.755.269.255 lei active imobilizate.178 lei active circulante si 2.010.648 lei active imobilizate.446.635 active imobilizate.789 lei cheltuieli in avans. a personalului si a portofoliului de clienti detinute de societatea absorbita catre societatea absorbanta ca urmare a fuziunii se va face pe baza de proces-verbal de predare. pasiv total: 5.790.900.

000.1294 lei. sulta rotunjita fiind de 27.520 actiuni cu valoarea nominala de 0.0837 actiuni. DETERMINAREA APORTULUI NET DE FUZIUNE AL SOCIETATILOR PARTICIPANTE LA FUZIUNE Broker: aport net de fuziune: 230.2253 (i) (ii) Investco: (iii) HTI: (iv) TCI : 3.5 lei.795. (ii) Raportul de schimb intre o actiune emisa de HTI si o actiune emisa de Broker este: Rs = 1755. 4.703.000 -aport net/actiune: 10. 0602 actiuni. Broker va emite un numar de 1755.4339 lei.79 lei.000 lei numar de actiuni: 13.7037 -aport net de fuziune: 5.309 actiuni cu valoare nominala de 0.400.500. Broker va emite un numar de 4.8081 lei.07 lei. Pentru a acoperi aportul HTI se emit un numar de 23.693.8454/1 Pentru 1 actiune emisa de TCI. Pentru a acoperi aportul TCI se emit un numar de 2. sulta rotunjita fiind de 10.791 actiuni cu valoarea nominala de 0.000 lei numar de actiuni: 90.0837/1.000 lei numar de actiuni: 109. iar sulta rezultata din rotunjiri este de 7. (iii) Raportul de schimb intre o actiune emisa de TCI si o actiune emisa de Broker este: Rs = 4.900.5 lei.221.5 lei.000 aport net/actiune: 171. DETERMINAREA NUMARULUI DE ACTIUNI EMISE DE BROKER PENTRU A ACOPERI APORTUL SOCIETATILOR ABSORBITE (i) Pentru a acoperi aportul Investco se emit un numar de 7. DETERMINAREA RAPORTULUI DE SCHIMB AL ACTIUNILOR PENTRU A ACOPERI APORTUL SOCIETATILOR ABSORBANTE (i) Raportul de schimb intre o actiune emisa de Investco si o actiune emisa de Broker este: Rs = 81.0602/1 Pentru 1 actiune emisa de HTI. Pentru 1 actiune emisa de Investco. 12 (ii) (iii) . Broker va emite un numar de 81. iar sulta rezultata din rotunjiri este de 10. iar sulta rezultata din rotunjiri este de 27.000 -numar de actiuni: 577.1103 aport net de fuziune: 15.500 aport net/actiune: 3.076 aport net/actiune: 2.29 lei.297.---Proiect ---Proiect de fuziune--fuziune--2.1111 aport net de fuziune: 50. sulta rotunjita fiind de 7. 8454 actiuni.

In aceste conditii.751. DREPTUL LA DIVIDENDE SI INREGISTRAREA In urma fuziunii Broker va emite un numar de 33.893. HTI sau TCI cu raportul de schimb. HTI si TCI. HTI si TCI vor primi actiuni ale Broker conform raportului de schimb al actiunilor precizat mai sus. vor deveni titularii actiunilor nou emise de Broker la data inscrierii acestora in registrul actionarilor Broker. 6.15 lei In total societatea absorbantă.620 actiuni cu valoarea nominala de 0.104.V. Majorarea capitalului social al Broker cu rezervele si profitul net al societatilor implicate in fuziune aferent exercitiului financiar 2006 se va efectua dupa inregistrarea actionarilor societatilor absorbite in registrul 13 . (i) (ii) (iii) CUANTUMUL PRIMEI DE FUZIUNE Prima de fuziune in cazul Investco este de 11. La data realizarii fuziunii. vor primi un numar intreg de actiuni nou emise de Broker.406. Actionarii Investco. La data fuziunii . respectiv acei actionarii inscrisi in registrul de actionari ai societatilor absorbite la data finalizarii fuziunii. Actiunile emise de societatea Broker sunt tranzactionate in cadrul categoriei a II-a a Bursei de Valori Bucuresti si sunt inregistrate si depozitate de catre Depozitarul Central . NOILE ACTIUNI EMISE DE BROKER ACTIONARILOR. Broker va emite un număr maxim de 33.12. dupa aprobarea bilantului consolidat si inregistrarea actionarilor societatilor absorbite. adica sulta rotunjita 45. Rezervele si profitul net al societatilor implicate in fuziune aferent exercitiului financiar 2006 se vor repartiza actionarilor rezultati in urma fuziunii. respectiv acei actionarii inscrisi in registrul de actionari ai societatilor absorbite la data finalizarii fuziunii.786. actionarii Investco. HTI si TCI. capitalul acesteia urmand a se majora cu suma maxima de 16.2006. tinut de Depozitarul Central in conformitate cu reglementarile si procedurile acestuia si cu reglementarile C. Prima de fuziune in cazul TCI este de 4.5 lei fiecare. actionarii Investco.31.Serviciul Registru.153.50 lei.620 actiuni cu valoare nominală de 0.690 lei.310 lei.M.5 lei. HTI si TCI pierd dreptul la dividende in aceste societati si dobandesc dreptul la dividende in Broker. 5.502. Prima de fuziune in cazul HTI este de 38. proportional cu cota de participare a fiecaruia la capitalul social al Broker. actionarii Investco.240 lei. Noile actiuni emise de Broker ca efect al fuziunii si distribuite actionarilor Investco.3714 lei. determinat prin rotunjirea la partea intreaga (in minus) a numarului rezultat din inmultirea numarului de actiuni detinut de acestia la Investco. HTI si TCI dau dreptul la dividende incepand cu data de 31. Total prima de fuziune = 54.12.345.N.50 lei.---Proiect ---Proiect de fuziune--fuziune--- Total sulta rezultata din rotunjiri 45.786.2006.

HTI si TCI vor fi transferate integral. Toate societatile convin ca. precum si structura administrativa. Toate cauzele aflate pe rolul instantelor in care Investco. Personalul Investco. 8. Broker. Dupa realizarea fuziunii contractele individuale de munca ale angajatilor vor fi renumerotate. ALTE DATE CARE PREZINTA INTERES PENTRU FUZIUNE Actul aditional modificator al actului constitutiv al Broker va fi intocmit in baza prezentului proiect de fuziune si a hotararilor Adunarilor Generale Extraordinare ale Actionarilor societatilor implicate in fuziune privind aprobarea executarii fuziunii si va fi inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Cluj .12. 7. sa nu realizeze operatiuni de natura a modifica structura capitalului social. data incepand cu care tranzactiile societatilor absorbite Investco. HTI si TCI vor fi considerate din punct de vedere contabil ca apartinand Broker este data de 31. HTI si TCI sunt parte vor continua prin preluarea calitatii procesuale de catre Broker. cu sarcini concrete. HTI si TCI. In cazul efectuarii unora din operatiunile mentionate.---Proiect ---Proiect de fuziune--fuziune--actionarilor. pana la momentul finalizarii operatiunii de fuziune. toate contractele in derulare. Bilanturile de fuziune sunt insotite de darea de seama a administratorilor. in functie de pregatirea si experienta profesionala. HTI si TCI va fi redistribuit in Broker. Evaluarea posturilor de activ si de pasiv la cele trei societati comerciale participante la fuziune s-a facut la valoarea contabila a acestora. BILANTURILE CONTABILE Data bilantului contabil de fuziune: 31. ale societatilor absorbite vor fi preluate de Broker. incheiat la momentul finalizarii operatiunii de fuziune. Administratorii societatilor implicate in fuziune declara ca fuziunea nu are ca efect marirea obligatiilor actionarilor nici uneia dintre societati.12. rezultata din evidentele contabile ale celor doua societati. ca urmare a finalizarii operatiunii de fuziune ori asupra oricaror actionari existenti in registru. modificari ce vor fi evidentiate in procesul-verbal de predare-primire. data de inregistrare pentru o atare majorare va fi ulterioara inregistrarii actionarilor societatilor absorbite in registrul actionarilor. Drepturile si obligatiile izvorate din contractele individuale de munca ale salariatilor Investco.2006.2006. Broker isi va pastra sediul si obiectul de activitatea. precum majorarea. 14 . reducerea capitalului social. in temeiul prevederilor din LCM. cu exceptia acelor operatiuni care isi vor produce exclusiv efectele asupra actionarilor existenti in registrul de actionari ai societatii absorbante. ulterior acestei date. De asemenea. prevederile prezentului proiect se vor modifica si interpreta in sensul reducerii ori suplimentarii actiunilor nou emise. proportional cu modificarile realizate de fiecare societate implicata in procesul de fuziune. Bilanturile de fuziune s-au intocmit de fiecare societate comerciala participanta si in plus s-a realizat un bilant contabil de deschidere al Broker care inglobeaza cele trei bilanturi intocmite in mod individual de catre Investco. distribuirea de actiuni cu caracter gratuit ori distribuirea de dividende.

A. Intre data aprobarii proiectului de fuziune si data realizarii efective a acesteia.C. Gavril Marius Zaharie S. TRANSILVANIA CAPITAL S. S.I. dl. Nota: Broker este societate deschisa cotata la Bursa de Valori Bucuresti.I. Petru Prunea S.F.C. S. Prezentul proiect de fuziune a fost intocmit azi 15. S. Bogdan Cosmin Ivan S. Dan Ion Ceuca 15 .C.2007 si urmeaza a fi depus la Oficiul Registrului Comertului. S.A. dl. dl.F.I. dl. SSIF COMPANIA ROMANA DE INVESTITII INVESTCO S.S.S.---Proiect ---Proiect de fuziune--fuziune--- 9.F. DISPOZITII FINALE Pana la finalizarea fuziunii.A.A. autorizatiile necesare derularii in conditii legale a activitatii. Asupra actionarilor prezenti la data ce va fi stabilita de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Broker se vor rasfrange efectele acestei fuziuni. “BROKER” S. in conformitate cu prevederile din LSC. actionariatul se poate modifica.S.03. activitatea societatilor comerciale implicate se va desfasura in forma juridica actuala Broker detine toate avizele.C. HTI VALORI MOBILIARE S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful