csak parancsok 1. Készítsen lekérdezést, amely kilistázza barátainak nevét ABC sorrendben. A lekérdezés csak a nevet mutassa!

A lekérdezést nevsor néven mentse el! A lekérdezést, mely e y tábla e y va y t!bb tel"es oszlopát "eleníti me , szokás pro"ekci#nak is. $%&%C' nev )*+, baratok +*.%* B/ nev0 (mit mutasson( (-onnan ve ye( (rendezze abécébe(

1. Készítsen lekérdezést pestiek néven azokr#l a barátair#l, akik Budapesten laknak! A lekérdezés csak a budapesti barátai nevét mutassa, más mez2 ne "elen"en me ! A lekérdezést, mely csak bizonyos 3eltételeknek me 3elel2 rekordokb#l olvas ki adatot, szelekci#nak is nevezz4k. %zt sz5rni kell bizonyos 3eltételekkel! Kisz5rni a barátok k!z4l a budapestieket. &étre-ozás 6 &ekérdezéstervez2 6 ablak bezár 6 $7& $%&%C' nev (mutasd 8válaszd ki9 a neveket( )*+, baratok (a baratok tábláb#l( :;%*% <aros = >Budapest>0 (A-ol a város? Budapest. :;%*% a sz5rés, ma"d "!n a 3eltétel, ami @ dolo b#l áll? mez2név, reláci#s operátor 8kisebb, na yobb, e yenl2 pl.9, és az érték 8itt Budapest9 @. Készítsen lekérdezést, ami kilistázza, -o y milyen városokb#l vannak barátai! A listában minden város neve csak e yszer szerepel"en! A lekérdezést varosok néven mentse el! ;a e yszer5en beír"uk, -o y? 8le-et puskázni az eredeti Baratok tábláb#l pontos mez2neveket , az is ott van valamelyik 34l!n, -a me volt nyitva!9 $%&%C' <aros )*+, Baratok A*+BC B/ <aros0 (,e kell mondani, mi alap"án 3o "a !ssze 2ket, alkalmas y5"t2 3unkci#ra.( D. Készítsen lekérdezést, amelyben me ad"a városonként -ány barát"a van! A lekérdezés els2 oszlopa a város nevét mutassa ABC sorrendben, a második pedi azt, -o y ott -ány barát"a lakik. ,ás oszlop ne "elen"en me ! A lekérdezés neve baratok le yen! A mez2, amely a barátok számát mutat"a városonként, a lekérdezésben a EBarátok száma> nevet visel"e! <árosonként -ány a barát. ,e kell számolni azonos dol okb#l -ány van. Kell a me számolás 34 vény? C+BF'. $%&%C' <aros, Count 8G9 A$ HBarátok számaI (a csilla -elyére bármilyen mez2 nevét ír-at"uk, de most nem akar"uk me mondani, melyik mez2 alap"án számol"on. 8J9, nevezze me a mez2t Barátok száma le yen a neve A$ K Alias( )*+, Baratok A*+BC B/ <aros L. Készítsen lekérdezést, mellyel kiír"a a le id2sebb barát"a nevét! A lekérdezés neve idos le yen! 8A lekérdezésben nem mutat"uk me az életkort, csak a nevet!9 1 me oldás van, az els2 nem szabályos, de m5k!dik? 1. oldal

Ay5"tse ki az %Kmail címmel rendelkez2 barátainak nevét és %Kmail címét! A lekérdezés neve email le yen! $%&%C' Fev. Az TrpádK-áz 1@V@Kban ki-alt! Készítsen lekérdezést. <e so (aki nem írta át.e csináltuk a királyokat a levélben k4ld!tt 3eladatb#l. Kezdo. Baratok :.ennyivel szebb az els2!( N.T$+. ami me számol"a azt. Bralkodo :. mely kilistázza azon uralkod#k nevét. Baratok90 (Beá yaztunk e y allekérdezést( %z a korrekt me oldás. 1. %Kmail )*+. &ekérdezés se ítsé ével készítsen ABC sorrendbe rendezett listát uralkod#inkr#l! 8nevsor9 &étre-ozás 6 &ekérdezéstervez2 6 $7& $%&%C' Fev )rom Bralkodo +*. amely mutat"a a vidéki barátok számát! $%&%C' Count 8G9 A$ H<idékiek számaI (számold me a városokat 6 és nevezd el a mez2t( )*+.%*% Kezdo Q 1@V10 (1@V1Kben -alt ki az Trpád -áz. annak? <é so )*+.( 1. tr#nra lépésének évét és uralkodásának be3e"ez2 évét. amelynek neve? <idékiek száma.csak parancsok $%&%C' Fev (<álaszd a nevet( )*+. akik ezen év el2tt léptek tr#nra! 8arpad9 $%&%C' Fev.%* B/ Fev0 1. Baratok :. &ekérdezés se ítsé évek listázza ki az uralkod#k nevét a tr#nra lépés4k évének sorrend"ében! 8tronra9 $%&%C' Fev )*+.aM8%letkor9 (A-ol az életkor e y kiválasztott maM életkor( )*+.%*% %Kmail O$ F+' FB&&0 nulla. (.%*% %letkor = 8$%&%C' . oldal . Készítsen lekérdezést vidékiek néven. e yetlen érték "elen"en me .%*% <aros QR SBudapestS 0 (a-ol a város nem Budapest( . Baratok :. O$ e y reláci#( (A-ol az %Kmail mez2 értéke nem P.%* B/ Kezdo0 (A Kezdo mez2ben van a tr#nralépés4k ide"e( @. Bralkodo +*.OK U*A? . -o y az adatbázisban -ány vidéki barát"a van! A lekérdezésnek e yetlen mez2"e le yen.

Bralkodo0 (-a nem nevezz4k el a %nnyi volt a 3eladat.%*% Fev = S. Bralkodo :. de mi tovább ci3ráztuk. de 3ontos a neve.%* B/ 8<e soKKezdo90 Xr"a is ki. va y e yenl2 8$%&%C' <e so (mint .atyas1? Xrunk e y se édet .osszI )*+.ány uralkod# nevét tartalmazza az adatbázisJ &ekérdezés se ítsé ével válaszol"a me a kérdést! 8kiralyokszama9 $%&%C' Count 8G9 A$ HKirályok számaI mez2t. %ddi "#. Bralkodo (az uralkod#k k!z4l :.átyásS90 &e yen két lekérdezéssel u yanez? . mint el2z2le .Kezdo R= matyasYse ed.<e so0 (a-ol az uralkod# tábla Kezdo mez2inek értéke na yobb va y e yenl2. Bralkodo.%* B/ 8<e soKKezdo90 Ki uralkodott a le -osszabb idei J 1 me oldás? az els2? 8le -19 $%&%C' 'op 1 Fev (<álaszd az els2t a nevek k!z4l )*+.%*% Fev = S.%*% Fev = S. $%&%C' <e so )*+. Bralkodo +*. Bralkodo +*. Bralkodo :. <e soKKezdo A$ H. mert -asználni 3o "uk! .csak parancsok D.%* B/ 8<e soKKezdo9 .%*% Kezdo R= (a-ol a tr#nralépés ide"e na yobb.átyás -alála utánJ Kérdezz4k le el2sz!r.átyás -alálának lekérdezésére matyasYse ed néven. mikor -alt me .( $%&%C' Fev (<álaszd a nevet )*+. Bralkodo +*.ents4k el!( $%&%C' Fev )*+. matyasYse ed (e y tábláb#l és e y lekérdezésb2l! :. Bralkodo :.átyásS0 ( Ki"!n? 1DWV. oldal .átyás? $%&%C' <e so )*+. Kik uralkodtak .%$C0 (amik cs!kken2 sorba vannak rendezve az uralkodásuk -ossza szerint( másik me oldás allekérdezéssel? 8le -19 ez a szabályos! @.%*% Bralkodo. -4lyén néz ki.( )*+.ossz néven9! $%&%C' Fev.( $%&%C' Fev )*+. .átyás -alálának éve )*+.átyásS0 (B yanaz. mint ami a se édlekérdezés értéke. ki -ány évi uralkodott 8.

a csak azt kérdezte volna.OF8ev9 (e y kiválasztott le korábbi év a .arple t!rténet.ásik me oldás. a '+C 1Kes.OF89. *e eny :.%*% kate oria = S.a eddi írnánk. *e eny :-ere ma yar &OK% SGCoirotGS (a-ol a ma yar címben szerepel a Coirot bár-ol( +* an ol &OK% SGCoirotGS0 (va y a-ol az an ol címben szerepel a Coirot bár-ol. a csilla azt mutat"a. -a A e yértelm5en me -atározza a t!bbi attribZtumot. kiválasztaná mindet AF. -o y le-et el2tte. Bralkodo90 )unkcionális 34 és van A és a t!bbi attribZtum k!z!tt.aM8<e soKKezdo9 (a-ol az uralkodás -ossza e yenl2 a lekérdezett maMimum uralkodás-osszal.%*% kate oria = S.arpleS90 .e int két me oldás van. oldal .%*% 8<e soKKezdo9 = 8$%&%C' . va y utána más is 8pl? A"ándék Coirotnak9 1 ilyen cím van.A\89 ellentéte.arpleS (a-ol a kate #ria . an ol )*+.iss .%*% kate oria O$ FB&&0 1^ darab ilyen van.( )*+.arple +*.( &OK%? szerepelKe benne ez a karaktersorozat 8strin 9J Az idéz2"el a karaktersorozat elé és m! é kell.%*% ev Q 1WDL +*. a szabályosabb. a . *e eny :.arple. D.arple re ények k!z4l. ev = 8 (]$ az a kiadás éve $%&%C' .csak parancsok $%&%C' Fev (<álaszd a nevet )*+. és a .%*% kate oria = S. . $%&%C' Count8G9 A$ HFincs kate #riaI )*+. allekérdezéssel? $%&%C' an ol (<álaszd azokat az an ol címeket )*+.arpleS (a-ol a kate #ria . az e yszer5bb lett volna? $%&%C' .%* B/ ev0 (és sorba van rendezvea kiadás éve szerint . *e eny :. *e eny :.%* B/ ma yar0 $%&%C' ma yar.arpleS0 X y ezt másik 3eltételnek bele kellett írni az el2z2be.in8ev9 )*+. -o y mikor "elent me az els2 . [" 3eladat? AC kiad# $%&%C' ma yar )*+. *e eny :. Bralkodo :.( )*+.%*% kate oria = S. *e eny :. %ls2? $%&%C' '+C 1 an ol (<álaszd az els2 olyan an ol címet )*+. .

e "elenik 3!nt e y táblakészít2 3elkiált#"ellel.re enyid0 (amiket az azonosít#"uk k!t !ssze 1VP milli# valamennyi lett.A<OFA!!! B yanazt "elenti. A *e eny táblában van a k!nyvek ára.%*% ma yar = SAz alibiS90 %z "# lenne.re enyid0 (amit a k!z!s azonosít# k!t !ssze %z az !sszeset kilistázza 8Fekem nem!! . mint PLV( X y me el3o ad"a. re eny. re eny. ezt kellKe választani. rendeles (a két tábláb#l :. va y r! t!n a 3uttatást.A<OFA $B. csak .8darab9 )*+.re enyid A*+BC B/ ma yar (csoportosítsa olyan alapon a k!nyveket . de ezentZl táblába teszi. re eny :-ere ar = 8 $%&%C' ar )*+.%*% re eny. Fem tudom. a-ol a ma yar cím? Az alibi :. oldal . mert a :ord als# idéz2"elet tett elé!!( $%&%C' ma yar )*+.%*% ma yar = SAz alibiS9 AF. $B. ]n választottam kíváncsisá b#l.iba4zenet!! Fem kapcsol#d# ob"ektum9 $%&%C' ma yar. mint. %zeket kell !sszesíteni. <iszont nem kell a második tábláb#l kiírni a tábla nevét 8a rendelést9. re eny.csak parancsok Bevétel? k!nyv darabszáma szorozva az árával. rendeles :. %z e y táblakészít2 lekérdezés lesz! A lekérdezés eredményét eddi a képerny2re adta ki.9 Aztán 3uttatás.id = rendeles. $%&%C' ma yar )*+. ma yar QR EAz alibi> 0 (%zt nekem nem 3o adta el. és az eladott példányszámot )*+.id=rendeles. ma yar QR SAz alibiS 0 X y "#. re eny :-ere ar = 8 $%&%C' ar )*+.8darab9R=PLV0 (a-ol a k!nyv !sszes eladott darabszáma t!bb. re eny (allekérdezés? válaszd az árat onnan. rendeles (a két tábláb#l :.id=rendeles. el2"!n e y 3i yelmeztetés? a L.%*%. de sa"nos ma át Az alibi cím5 k!nyvet is kiválaszt"a! Ki kéne zárni bel2le! Xr"uk a vé ére? AF. re eny.%*% re eny. Két ilyen me tér4l2 re ény van. $%&%C' $um8darabGar9 A$ H'el"es bevételI (<álaszd az eladott k!nyvek árának !ssze ét )*+. $um8darab9 (mutasd a ma yar címet. rendeles :.%*% re eny. -o y -ány darabot rendeltek bel2le.id = re enyid0 $%&%C' ma yar. 8. re eny :. $zabály!!! A*+BC B/ után nem le-et :.%*% re eny. a *endeles táblában pedi . mert a *endeles táblában csak e y re enyid van? $%&%C' $um8darabGar9 A$ H'el"es bevételI )*+.

kiadokod AF. a-o y szoktuk. a konyv.tMtKt be-ozzuk.re enyid @. -a nincs kapcsolat minden e yes rekordbanJ Akkor nem "# a :. után !sszekapcsolunk +F Kiado. datum. -o y az Access ad"on neki kulcsmez2t 8mert nincs neki9.kod = Konyv. !sszesít2 34 vényeknek is "# a csoportosítás. Kiado.kod = Konyv.%*% re eny.%*% az !sszekapcsolásra!! Akkor a _+OF kell! . #ra _elsz#val t!m!rített 3eladatot kaptunk eKmailKben.kiadokod (Ott a Konyv tábla me nevezése nem sz4ksé es! .%*% záradék után kell me adni. Kiado OFF%* _+OF Konyv (r! t!n a )*+.kod = Konyv. Kiado.csak parancsok lekérdezésemnek annyi. a kiado. Konyv :-ere Kiado. Konyv :-ere Kiado. szerepelKe benneJ tartalmazzaKeJ 'áblák kapcsolatát a :. Konyv :-ere Kiado.árom me oldás van a csoportosításra? 1.ert kiadokod csak ott van AF.tMtKnél -a y"uk. A kulcsmez2 neve le yen? azon 8a vé én tervez2 nézetben le-et átírni.i van. @. tema = SzeneS A*+BC B/ nev0 %z már szebb. ami me nézi. oldal )*+.kiadokod AF.%*% szerzo = S. Kiado. és két sz!ve állomány.a Z" volt? . Kicsoma oltuk a Konyvek mappát.a valami -iányos. kell az OFF%* _+OF. oldal . darab OF'+ 'el"es )*+. cim N.kod = Konyv. . -a táblát csinálok bel2le. -ol van kapcsolat. Konyv :. re eny.%* B/ datum0 %zt már nem csináltuk me . de seba"! $%&%C' rendeles. &étre-ozzuk a konyvek nev5 Z" adatbázist. A*+BC B/Kal? $%&%C' nev )*+.O$'OFC' nev (t!bbes kimenet e yszer5sítése )*+.%*% re eny. . &OK% laza illesztés.árai $ándorS0 % yenl2re csoportosítás nélk4l? $%&%C' nev )*+. OFF%* _+OFKal? $%&%C' .id.ár me van benne! .O$'OFC' nev )*+. menteni9. $%&%C' cim.e mé sem ele áns. rendeles :.id = rendeles. benne pd3Kben a 3eladatok. Cl? :.id = rendeles.re enyid +*. . ev. tema = SzeneS0 . tema = SzeneS0 1. . _elsz#? Katarktikus.O$'OFC'Kel $%&%C' .kiadokod (milyen alapon? +F :. ma yar.%*% tema = SzeneS0 $%&%C' ev.A<OFA kell a csoportsz5rés után.

%*% szerzo &OK% SG_#kaiGS +*. -a már kész a tábla.kod = Konyv. oldal . cim )*+.#ra Kiad#S0 (ott. cim0 (szerz2k neve ábécében.#r! . va y. .%* B/ nev0 11 darab ilyen van. Konyv :. Konyv :. $%&%C' szerzo.%$C0 )rissít2 lekérdezésnek -ív"ák. me változtat"a.%* B/ Count 8G9 . %z arra "# inkább. Bpdate Kiado ()rissítsd a Kiado táblát $%' nev = S. konyv :. Allat :. nev OF'+ 'el"es ('el"es nev5 táblába )*+. BC. @ sz!ve b2l kellett táblát csinálni. a-ol a nev= S.aM8ev9 (le na yobb év 8le Z"abb kiadás9 allekérdezése )*+.a le3uttat"uk. és lesz e y Z" táblánk sok sorral.%* B/ ev. cim. de nek4nk csak a le Z"abb kell. Kiado OFF%* _+OF Konyv +F kiado.ez2beállításoknál pl.A'% lesz utána a táblanév. Konyv A*+BC B/ tema +*.%*% szerzo = S_#kaiS0 (Olyen nincs! csak _#kai .%* B/ ev .%*% nev = S.9 $%&%C' nev )*+. ev.%*% nev &OK% SGba olyGS +*. e y szerz2 k!nyvei k4l!n ábécében )uttassuk le. a-ol tZl alacsony például.%*% szerzo &OK% SG_#kaiGS90 $%&%C' tema.%* B/ szerzo.#ra )erenc K!nyvkiad#S (&e yen a nev S. de mint lekérdezés. -a 3uttat"uk. ev = 8 $%&%C' . [_ 3eladatsor! %zt a pd3 3á"lt. a 1VVLK!s kiadásZ! *endezz4k évek szerint? +*.e -a azt ír"uk be. -o y -ány t!rtént P. és a -ozzá val# tMt sz!ve 3á"lokat Klutainestra "elsz#val le-etett kicsoma olni.kiadokod +*. mert _#kai Anna is van! O en. akkor tervez2 nézetben.#ra )erenc K!nyvkiad#S :.csak parancsok )*+.osszZ e észre állítani. -o y 3izetéseket emel"4nk.%*% szerzo &OK% SG_#kaiGS AF. <i yázat! Az allat táblában az ev szám le yen! 8va y be-ozáskor le-et a . -a valamit me kell változtatni benne. és abb#l ve y4k az els2t? $%&%C' '+C 1 ev. az se "#. Count8G9 )*+. $%&%C' Count 8G9 akkor (e y számot kér csak. Konyv :.#ra Kiad#S . cim )*+. már nem lesz me .%$C0 Fézz4k u yanezt allekérdezéssel? $%&%C' ev.

ev OF'+ madarak )*+.nev (kate #riánként +*. nev QR S.csak parancsok )*+. 3orint. és az állat táblában tervez2 nézetben átírni számKra. Allat :.unai On olaS0 $%&%C' Kate oria.e kell mondani.%* B/ Count 8G9 .%*% -elyett .nev=SmadarakS0 )uttassuk! $%&%C' ev. 1WLV0 (a-ol az év két szám k!z!tt van Annak nem siker4lt. Count 8G9 (.%*% Allat.%*% 3orint = 1VVVVV0 (a-ol a 3orint 1VVVVV ^.A<OFA a A*+BC B/ után!! $%&%C' Kate oria. Allat :. k!z!tt Bpdate %rtek ()rissítsd az %rtek táblát $%' 3orint=1LVVVV (&e yen a 3orint 1LVVVV :.nev.katid9 OFF%* _+OF %rtek +F Allat.%*% id F+' OF 8 $%&%C' .O$'OFC' katid e yszer5sített katid"ei )*+.nev )*+.unai On olaS9 AF.%*% nev = S. nev )*+. Allat :. oldal .id (Fem ártana k!zben látni a táblákat.nev (Csoportosítani kell . és menteni.id = Allat. melyik tábláb#l. Kate oria OFF%* _+OF Allat +F Kate oria. aki nem állította át az ev mez2t numerikusra!!! Annak mindent be kell csukni.nev )*+.katid :.%*% ev B%':%%F 1^LV AF. Allat90 1 ilyen van. $%&%C' Kate oria.id = Allat. (A tanár nem kérte az ev mez2t.katid A*+BC B/ Kate oria.ertekid = %rtek. Allat90 (<álaszd a kate #ria nevet #ria tábláb#l (aminek az idK"e 8azonosít#"a9 nincs benne (az Allat tábla kiválasztott.%*% Kate oria.A<OFA Count8G9R10 (:. $%&%C' nev )*+. mert t!bb is van! )*+. Allat :.%*% ev = 8 $elect .%$C 0 (darabszám szerinti cs!kken2 sorrendben $%&%C' Allat. Kate oria OFF%* _+OF Allat (táblaK!sszekapcsolás +F Kate oria.ev O$ FB&& A*+BC B/ Kate oria. 8Kate oria OFF%* _+OF Allat (@ táblát kapcsolunk !ssze! +F Kate oria. Kate oria (a Kate :.%*% ertekid = 8 $%&%C' ertekid )*+.aM8ev9 )*+.nev.id = Allat. $zerintem kell. -o y mit mivel kapcsol"unk :.

%* B/ )el3edeve0 $%&%C' Count8G9 A$ H% ybet5sek számaI )*+.%* B/ )el3edeve0 $%&%C' %lemneve )*+. 3el3edez :-ere %lemneve &OK% SGiumS +*.%*% )el3edeve=8 $%&%C' .%* B/ %lemneve0 $%&%C' . 3el3edez :-ere )el3edeve=8 $%&%C' )el3edeve )*+.aM8)el3edeve9 )*+.evesy Ay!r yS +* )el3edezo= S.%*% származás &OK% SGma yarGS +*.%*% %lemneve=SkalciumS9 AF. )el3edezo. 3el3edez :.%*% <e y"el &OK% SJS0 $%&%C' %lemneve. %lemneve QRSkalciumS0 $%&%C' F]< )*+. 1^LV +*.%* B/ )el3edeve0 $%&%C' G )*+. )el3edeve )*+. <e y"el. )ilm :.%*% )el3edeve B%':%%F 1^VV AF. )el3edez :.%*% cím=S'áncos a s!tétbenS0 $%&%C' cím )*+.%*% Aaz9 AF.4ller )erencS0 $%&%C' %lemneve. 3el3edez :. 3el3edez :.csak parancsok $%&%C' %lemneve.%*% )el3edeveR=1^VV AF. Aaz +*.O$'OFC' G (minden adatát a tábláb#l? G )*+.%* B/ F]<0 $%&%C' -ossz )*+.ozi +*.%* B/ cím . )ilm :. 3el3edez :. oldal .%$C0 W. )el3edezo )*+. 3el3edez :. 3el3edez :-ere )el3edezo=S. *endszam )*+. . )el3edeve Q=1^LV +*.

származás &OK% SGma yarGS0 $%&%C' .ozi +F <etiti.ozi.név )*+.%* B/ %mber.ozi.)KU.név )*+. %mber OFF%* _+OF )ilm +F %mber.)KU.%*% )ilm.9 OFF%* _+OF . 8..ozi :.)KU.=$zerepel.cím0 $%&%C' . :.KU.%*% )ilm. .%KU. 8)ilm OFF%* _+OF <etiti 1V.=. A*+BC B/ .név0 $%&%C' )ilm..)KU.KU.%k#d=)ilm.KU.)KU.=)ilm.9 OFF%* _+OF )ilm +F <etiti.%*% származás &OK% SGma yarGS0 $%&%C' %mber.cím= S.=<etiti.ozi OFF%* _+OF <etiti +F . 8)ilm OFF%* _+OF <etiti +F )ilm.cím9 A$ H3ilmek számaI )*+.név0 $%&%C' Count8G9 As HAmerikaiI )*+.név )*+.=)ilm.cím )*+.)KU..oszkva térS0 $%&%C' .cím.név +*..%*% származás &OK% SGamerikaiGS0 $%&%C' Count8G9 A$ HArt mozik An yal3!ld!nI )*+.%*% )ilm.típus QRSmultiS0 $%&%C' .O$'OFC' %mber. 8%mber OFF%* _+OF $zerepel +F %mber.O$'OFC' )ilm.)KU.%*% származás F+' &OK% SGma yarGS +*. 8)ilm OFF%* _+OF <etiti +F )ilm.)k#d9 OFF%* _+OF . Count8)ilm. :.ozi +F <etiti.=. ker4let=1@0 $%&%C' cím..KU.=<etiti.ozi.%* B/ yártásiYé0 $%&%C' )ilm.%KU.csak parancsok $%&%C' cím.O$'OFC' név )*+. 8%mber OFF%* _+OF $zerepel +F %mber.=.KU.ozi.%*% típus=SartS AF.%KU. név )*+.%* B/ )ilm. .)k#d9 OFF%* _+OF .=<etiti.KU.ozi. oldal .)KU. +*.m53a"= Sví "átékS AF.=)ilm.%KU.*endez2 :. 8)ilm OFF%* _+OF <etiti +F )ilm.ozi. yártásiYé )*+... :.KU.9 OFF%* _+OF )ilm +F $zerepel.ozi +F <etiti.)KU. )ilm :.%* B/ . :.KU.név.ozi. %mber.cím.ozi.9 OFF%* _+OF )ilm +F $zerepel. Count8.= $zerepel.ozi.)KU.=<etiti.név9 )*+.. )ilm +*.

%KU.KU.KU.cím0 11.%* B/ )ilm.9 OFF%* _+OF .%* B/ )ilm.cím0 $%&%C' %mber.rendez2= %mber..név.)KU. A*+BC B/ )ilm.cím OF'+ Amerikai*endez2 )*+.%*% )ilm. )ilm OFF%* _+OF %mber +F )ilm.)KU.=.cím .csak parancsok +F )ilm.A<OFA Count8.=<etiti.származás &OK% SGamerikaiGS +*..ozi +F <etiti. )ilm.ozi. :.név9R1 +*. oldal .ozi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful