You are on page 1of 1

Novembre Tasca

Revisi bibliogrfica tema i marc teric Pregunta d investigaci Revisi bibliogrfica i tria de la metodologia Entrega esborrany M3 Planificaci mtode i tcniques al detall Entrega treball final M3 Presa de contacte i selecci participants Realitzaci entrevistes Construcci de narratives en conjunt* Anlisi narratives* / anlisi del discurs* Redacci resultats i conclusions Redacci de larticle

Desembre 1 2 3 4 1

Gener 2 3 4 1

Febrer 2 3 4 1

Mar 2 3 4 1

Abril 2 3 4 1

Maig 2 3 4

Juny 1 2 3 4

1 2

*En cas descollir aquesta metodologia