52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM dvosobni namje{tan stan studenticama, kod Medicinskog fakulteta. Tel. 033/213-958.k IZDAJEM dvokrevetnu sobu centralno grijanje Ciglane. Tel:062/253-440.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k STARI Grad, kod Op}ine, 69m2, 2 kat, dvosoban, kao nov, et. grijanje, 2.500 KM/m2. Mob. 063/555-858.k STARI, kod Op}ine, 77m2, 3 kat, trosoban, balkon, et. gr. Mob. 063/555-858.k CIGLANE, A. Hume, 73m2, 3-soban, 1 kat, balkon, dobro stanje, 2.350 KM/m2. Mob. 061/148-810.k PRODAJEM trosoban stan 92m2 Centar II sprat.Tel. 445-371.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 52m2 mo`e i zamjena za Banja Luku. Tel. 542-668.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 II sprat kod Doma Armije. Tel:445-371.k PRODAJEM stan dvoiposoban od 80m2 na Vojni~kom polju. Tel. 065/421-285. i 066/627-150.k PRODAJEM stan kod Pivare 30m2 sa mogu}no{}u nadogradnje. 26.000 Eura. Tel. 061/160-439.k PRODAJEM garsonjeru 21m2 na Bjelavama 1m2 1600KM. Tel.l 061/273035.k PRODAJEM gara`u u ul. Kranj~evi}eva br. 33. Tel. 445-371.k DOBRINJA, 39m2, suteren, cen. gr. 35.000 KM. Mob. 061/148-810.k GRBAVICA, troiposoban stan 85m2, renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964797, 033/617-742.k PRODAJEM lijepu ku}u 130m2, Mihrivode sa velikom ba{tom, gara`om od 25m2, 170.000 KM. Mob. 061/262-336.k CENTAR, 19 dunuma, 3 devastirana objekta, 50.000 KM za dunum. Mob. 065/511-124.k DOBRINJA, 77m2, 3-soban, stanje dobro, 2 kat, 1.300 KM/m2.. Mob. 063/555858.k VRACA, A. Smajlovi}a, uknji`en, 80m2, stvarno stanje 100m2, sa mogu}no{}u pro{irenja, kao nov, 150.000 KM. Mob. 061/148-810.k CENTAR, kod BKC, 84m2, 3 kat, 3-soban, sun~an, parking. Mob. 061/148810.k ^ENGI] Vila, 94m2, 4-soban, VP, za renovirat, dvije strane, dva balkona, mo`e zamjena za manji, 155.000 KM. Mob. 061/148-810.k CENTAR, kod BBI, 78m2, 3 kat, 3-soban, balkon, gara`a. Mob. 061/148810.k BREKA, H. Polovine, 86m2, 3,5-soban, 2 kat, gara`a, 2.400 KM/m2. Mob. 061/148-810.k BREKA, 105m2 i 116m2, jedan do drugog, dvoeta`ni, dvije strane 5-soban, cen. gr. 2.350 KM/m2. Mob. 061/148810.k SKENDERIJA, 136m2, 2 kat, 4-soban, stanje uredno, 118.000 eura. Mob. 061/148-810.k OBALA, 96m2, 3 kat, 3-soban+galerija 20m2, balkon 10m2. Mob. 063/555858.k GARA@A, Ilid`a, G. Jankovi}a 14m2. Mob. 063/555-858.k NEUM, zapo~et objekat sa stanovima za tr`i{te u Tihoj Luci, direktan prilaz, parcela 475m2, objekat 650m2, pla}ene komunalije. Mob. 061/148-810.k VI[NJIK, novogradnja, 143m2, 3 kat. Mob. 061/148-810.k CENTAR, kod CK, lamela 200m2+gara`a+ba{ta, sun~ana strana. Mob. 061/148-810.k PRODAJEM 59m2, I sprat. Tel. 066/843158.k CENTAR, ^ekalu{a, 60m2, 2 sprat, potrebna adaptacija, 105.000 KM. Mob. 062/383-064.k KO[EVSKO brdo, M. Had`ijahi}a, 34m2 (fizi~ki 39m2), izvorno stanje, 62.000 KM. Mob. 062/383-064.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u 1500m2 oku}nice. Tel. 061/299-627.k ALIPA[INO polje, 3 sprat, Trg Zavnobiha, 79m2, izvorno stanje, 103.000 KM. Mob. 062/383-064.k CENTAR prodajem trosoban stan 71m2 ul. Avde Jabu~ice, renoviran i adaptiran. Tel.033/219-639 i 061/304-599.k ALIPA[INO polje, Bosanska, 9 sprat, 56m2, 85.000 KM. Mob. 062/383-064.k

subota, 4. januar/sije~anj 2014.
PRODAJEM stanove: Novo Sarajevo 44m2, Aneks,40m2,Centar 86, 110m2, Grbavica 108m2, Hrasno 53m2 i 57m2. www.nerasbih.com. Tel. 063/142-814.k PRODAJEM stanove sa gara`ama u Centru grada od 169, 69 i 62m2 i stanove Mojmilo 55m2,Mejta{ 49m2 i Ko{evo 62m2. www.nerasbih.com. Tel. 061/375-787.k PRODAJEM stan, centar, 77m2, ul. Bolni~ka, 78m2, Breka, 103m2 Breka. Mob. 063/157-832.k PRODAJEM stan, centar, 81m2, III kat, 120m2, I kat, 115m2, I kat. Mob. 061/299-911.k PRODAJEM stan, D. Malta, ul. E. [ehovi}a, 87m2, VI kat, lift, trosoban. Mob. 061/299-911.k PRODAJEM stan, grbavica, 38m2, III kat, 53m2, VI kat, lift. Mob. 061/299911.k KU]A, Stari grad, Kova~i, 150m2, gara`a, na placu od 300m2. Mob. 061/299911.k RELJEVO-Novi grad, ku}e: Pazari}Resnik i parcela 3,500m2, Vraca-Trebevi~ka i Pale (Kriva}e, Brezik, Potoci) i parcele: Ilid`a 6.000m2, 14.000 m2 sa 2 ku}e. www.nerasbih.com Mob. 066/488818.k PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-627.k POVOLJNO prodajem 16 dunuma gra|evinskog zemlji{ta Gladno Polje Op{tina Ilid`a. Tel. 061/299-627.k DVOIPOSOBAN stan na Ciglanama gornje (kod kosog lifta) 71m2+8m2, 135.000 KM. Mob. 061/320-4239.k PRODAJEM ku}u u Gornjim Vele{i}ima. Mob. 061/211-508.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u p+s+p+gara`a 1500m2 oku}ice ogra|eno betonskom ogradom. Tel.061/299-627.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor u Vogo{~i ul. S. Blagov~anina 41m2 26m2 preko puta hotel Sunce. Mob. 061/132-220.k GRBAVICA troiposoban stan 85m2 renoviran sa gara`om. Tel.033/617-742.k PRODAJEM stan 30m2 kod Pivare mogu}a novogradnja 26.000Eura. Tel. 061/160-439.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67m2, (fizi~ki 77m2), renoviran, 7 sprat, 95.000 KM. Mob. 062/383-064.k CENTAR, ul. Jadranska 23m2, garsonjera, adaptirana, 69.l000 KM. Mob. 062/383-064.k HRASNO, P. Ribar, prizemlje, 53m2, potrebna adaptacija, 80.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ~etverosoban stan ili mjenjam za jednosoban uz doplatu M. Mustafe Ba{eskije br. 3. Mob. 061/252663.k PRODAJEM stan u centru, prizemlje, 87m2, pogodan za poslovni prostor, dvori{te 50m2. Tel. 033/201-096 od 17 do 21 sati.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u p+s+p+gara`a+1500m2 soku}nice ogra|eno betonskom ogradom. Tel. 061/299-627.k PRAZAN dvosoban stan na ^. Vili Fetaha Be}irbegovi}a 6 kat 62m2 eta`no. Tel. 066/861-737.k PRODAJEM ku}u u centru Zavidovi}a mo`e zamjena za Be~ inf. Tel: 063/ 340766.k PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-697.k PRODAJEM vikendicu u Resniku-Pazari}, 1/1, 750m2 zemlje, struja, voda, pored glavnog puta. Tel. 061/224-704.k STAN na Dobrinji ul. Trg Sarajevske Olimpijade 4 spr. adaptiran 56m2=95,000KM. Tel. 063/934-355.k HITNO potrebna tri stana sa dvije spava}e S.grad do Grbavice do 500km na min 2 god za uposlene klijente. Tel: 062/744-892. ILID@A, prodajem eta`ni stan sa gara`om, 78m2, kompletno renoviran. Mob. 061/579-459 ili 062/762-620.k STAN Kova~i}i 54m2 prizemlje dvosobni i 88.000KM. Tel:063/732-450.k PRODAJEM ~etvorosban stan na Alipa{inom polju. Tel. 00385922444241.k

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM dvosoban stan, C faza Alipa{ino polje, ul. Bosanska br. 1, 59m2 po 1.200KM/m2. Mob. 062/215-030 ili 061/235-257. VLA[I], apartman, nov, 40m2, namje{ten, uz ski stazu. Mob. 061/102-275.k PRODAJEM gara`u, ista se nalazi ispod stalnog objekta u radni~koj ulici Kova~i}i veli~ina je 15m2. Tel. 033/444-240. i 066/341-700.k PRODAJEM 2 dunuma zemlje pogodna za sve put, voda, struja. Tel. 063/717-908. ili 033/214-151.k PRODAJEM 1800m2 zemlje kod Had`i}a sve pogodnosti. Tel. 063/717-908 i 033/214-151.k PRODAJEM I sprat dobre ku}e, odvojen ulaz, 65m2 + velika avlija, po~etak Vrbanju{e - Stari grad, pripremljena adaptacija. Mob. 061/131-727.k ALIPA[IN most blizu @I[.a ku}a tri eta`e 250m2 tri stana podru. Tel. 065/061/966.k PRODAJEM vikendicu, Gornje Vlakovo, 20 km od Sarajeva, dobar asvaltni put do imanja, 40m2, oku}nice 1.450m2, vof}njak, prostor za igru, parking, 2 zidane {upe, podrum, kroz imanje prolazi mali potok. Mob. 061/276-496.k DOLAC Malta, Envera [ehovi}a, 1 kat, ju`no orjentisan, 60m/2, preure|en, sa dvije spava}e sobe. Mob: 063/180-283.k PRODAJEM vikendicu u Kijevu i dunum zemlje s vo~njakom. Mob. 062/681972.k PRODAJEM 700m2 gra|evinskog zemlji{ta u Ned`ari}ima ulica Branislava Nu{i}a 46. Tel. 061/191-521. i 033/202911.k PRODAJEM vikendicu na Vla{i}u i trosoban stan u centru Zenice. Tel: 061/528-032.k PRODAJEM trosoban konforan stan sa tri terase, strogi centar, c.g, lift, I sprat ili mijenjam za sli~an u Beogradu. Tel. 00381 112189361.k PRODAJEM dvosoban stan 59m2, ul. Bosanska 4, C faza, A. Polje, III sprat, lift, cijena povoljna. Tel. 033/212-727 i 061/303-592.k PRODAJEM ku}u na Kromolju. Mob. 062/591-105.k PRODAJEM vikendicu na Vla{i}u i trosoban stan u centru Zenice. Mob. 061/528-032.k PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima 2 duluma. Mob: 062/143-523.k PRODAJEM jednosoban stana od po 36m2 u istoj zgradi i na istom spratu na Trgu heroja ili mijenjam za odgovaraju}i ve}i. Tel. 061/337-764. i 063/884-587.k PRODAJEM stan 72m2 ul. Muse ]azima ]ati}a. Tel. 033/458-700 i mob:061/906-641.k EKSTRA povoljno - ku}a i 1,5 dunum zemlje u Bla`uju, papiri uredni, cijena 65.000 KM. Mob. 061/913-140.k TOPAL Osman Pa{e 66m2 1. sprat, kancelarijski prostor. 700KM. PRODAJEM se stan Ilid`a- Pejton 61m2 cijena povoljna. Tel. 061/284-875.k STAMBENO poslovni prostor dim. 12x8 parking 422m2 novogradnja Ilid`a. Mob:061/552-542.k VI[E gra|. placeva na podru~ju grada od 500m2 Tel. 061/299.-911.k PRODAJEM ku}u hitno, prizemlje+sprat+potkrovlje+ba{ta 350m2, urbanisti~ka+gra|evinska dozvola, voda, struja, 29.000 eura. Abdurahmana Muharemije br. 76, naselje Bare.k GRBAVICA jednosoban studenticama.Tel.063/918-909.k PRODAJEM vikend ku}u sa oku}nicom oko 1800m2 gara`om, potokom priklju~cima. Tel. 543-043.k PRODAJEM stan 85m2, Kralja Tvrtka, I sprat. Tel. 063/025-896.k PRODAJEM trosoban stan sa 2 balkona, ekstra lokacija, pogodan za sve namjene. Tel. 070/203-976.k PRODAJEM stan 66m2, veoma povoljno, Ul. Avde Jabu~ice, mo`e i zamjena za Trebinje, bez posrednika. Tel. 033/810572, 061/438-855.k PRODAJEM dvosoban stan 53m2 sa centralnim grijanjem, Otoka, Grada~a~ka. Tel. 061/319-540.k

PRODAJA
CENTAR, prodajem dvoetazni stan kod pozorista,81 kvadrat,drugisprat,parking lift,balkon.cijena po dogovoru. Tel.063/671-349.sms PRODAJEM stan. ul. Aleja Lipa na malti 52 kv. stan je renoviran. promjenjene sve. vodovodne elektro kao instalacije grijanje postavljen novi p.v.c.u svakoj sobi klima sa roletnama nov parket. Tel: 065/284-476.sms PRODAJEM ~etvorosoban stan 105m2,Obala Kulina bana II sprat, austrougarska gradnja. Tel: 061/ 515537.sms GRADJEVINSKO zemljiste u privrednoj zoni Rajlovac, prilaz asfalt, sva infrastrutura, predvidjena izgradnja poslovnog objekta. vlasni{tvo 1/1.Tel: 065/865555.sms CENTAR, Titova, ~etvoroiposoban 146m2, Skenderija, ~etvorosoban - 115m2, La Benevolencije, trosoban - 81m2, Logavina, dvosoban - 57m2. Cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105. 8225 PRODAJEM dvosoban stan 58m2+2 lo|e 7m2, Hrasno, Azize [a}irbegovi}, uknji`en, prazan, useljiv, 3 sprat, 3 lifta, cijena 1.850 KM/m2. Mob. 061/208-588 i 033/640-766. 8611 PRODAJEM stan 45m2 novogradnja papiri uredni 1/1 na Starom gradu ul. Sarajevski gazija. Tel. 061/256-292 i 066/795456.k PRODAJEM 5.000 m2 zemlji{ta u naselju Stup, ul. Bojni~ka. Mob. 062/825780.k PRODAJEM gara`u, ul. Kranj~evi}eva, vl. 1/1, grunt, povoljno. Mob. 061/869396.k PRODAJEM stan 89m2 na ^ar{iji kod Vije}nice II sprat.180.000KM. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM ku}u u Resniku kod Pazari}a na putu za nostar 6x10 50m2 placa svi priklju~ci. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM stan 56m2 na ^engi} Vili, kod okretaljke useljiv.Tel:065/021556.k PRODAJEM stan58m2 u Hrasnom Trg Heroja III sprat.Tel.062/352-718.k PRODAJEM stan 51m2 u Centru Alipa{ina 4 sprat.Tel.065/021-556.k PRODAJEM stan 45m2 u Hrasnom Trg Heroja 85.000KM. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM stan 36m2 u Hrasnom Trg Heroja 56.000KM. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM stan 83m2 na ^obaniji kod d`aije I sprat. Tel. 065/021-556.k POVOLJNO prodajem stan 82m1 na Mejta{u ^ekalu{a I sprat.Tel.062/352718.k PRODAJEM stan 48m2 na Skenderiji kod Likovne akademije II sprat.Te. 065/021-556.k CENTAR, ^ekalu{a, kod apoteke, 73m2, 3 sprat, balkon, sve novo, 159.000 KM. Mob. 061/702-881.k DVOIPOSOBAN stan, Dobrinja, VP, 68m2, balkon, potrebna adaptacija, S. Lagumd`ije, 93.000 KM. Mob. 066/801737.k JEDNOIPOSOBAN stan 33m2, Otoka, novo, 59.500 KM. Mob. 062/619-361.k GRBAVICA, K. Kapetanovi}a, 3 sprat, 52m2, 98.000 KM. Mob. 065/819-136.k PRODAJEM stan 71m2, 1.850KM/m2, strogi centar. Mob. 061/398-420.k PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-627.k POVOLJNO prodajem 16 dunuma gra|evinskog zemlji{ta Gladno Polje op{tina Ilid`a. Tel:061/299-627.k ALIPA[INO polje, Geteova, 5 sprat, 54m2, 85.000 KM. Mob. 062/383-064.k BA[^AR[IJA prodajem ku}u.Tel:033/665-966 i 061/199-845.k ^ENGI] V. 69m2, 2 kat, renoviran, trosoban, cen. gr. 1.000 eura/m2. Mob. 061/148-810.k GRBAVICA, 53m2, dvosoban, 6 kat, lift, 1.800 KM/m2. Mob. 061/148-810.k

ZAMJENA
MIJENJAM trosoban stan u Banjaluci, Centar, I sprat za sli~an u Sarajevu. Mob. 062/425-886. 8064 MIJENJAM stan 57m2, za manji ili prodajem, 1.250 KM/m2. Mob. 062/812037.k MOSTAR Trebinje useljiva dvojna ku}a 1/1 mo`e i za manju sa placom.Tel.061/301-772.k SARAJEVO - Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k TROSOBAN 70m2 u centru za dvosoban na Grbavici, uz doplatu. Tel. 236374.k

IZDAJEM opremljenu ku}u sa gara`om u Centru, pogodna za studente. Tel. 062/992-817.k IZNAJMLJUJEM dvosoban namje{ten stan kod Vje}nice 250Km. Tel:061/160-439.k IZDAJEM jednokrevetnu sobu samcima na Stupu, cijena 180 KM, re`ije ura~unate. Tel: 033/452-995.k IZDAJEM dvosoban stan, studenticama, u blizini Medicinskog fakulteta. Tel. 213-958.k IZNAJMLJUJEM namje{ten stan u centru strancu ili zaposlenom br.paru. Tel: 062/169-663.k IZDAJEM sobu studentu Naselje Nova Breka kod bolnice. Tel. 033/443-282 ili 062/147-525.k IZDAJEM na Babi}a ba{ti garsonjeru. Tel. 061/809-763.k IZDAJEM na du`e namje{tenu ku}u, 50m2, zaseban ulaz, [iroka~a. Mob. 061/509-683.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan ulaz strogo poseban povoljno,kod naselja Vrtovi sunca. Tel: 033/203-032 i 060/319-2448.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina stude. kampusa, cen. gr. kab. TV. Tel. 652-293.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Zagreba~ka, Kova~i}i. Mob. 060/3219639.k IZDAJEM trosoban stan kod Med. fakulteta, 450 KM. Mob. 061/139-455.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan ulaz strogo poseban povoljno,kod naselja Vrtovi sunca. Tel: 033/203-032 i 060/319-2448.k IZDAJEM stan na Breci, cen. trosoban. Mob. 062/008-931.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan, na Vi{njiku, cijena 450 KM. Mob. 062/908901.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u ulici ^obanija. Tel.062/326-484.k IZDAJEM stan u ku}i sa skladi{ni m i parking prostorom Gladno polje. Tel. 064/4784-083.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan Vrace-Tranzit.Tel. 033/214-219.k IZDAJEM 2 pos. prostora u Papagajci, jedan 40m2, 20m2, za sve namjene. Tel. 535-165, 061/141-676.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700 KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM prazan dvosoban stan, 100 m od tramvajske.Tel. 033/695-364.k IZDAJEM dvosoban namnje{ten stan kod Vje}nice 250KM. Tel. 061/160-439.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak interneta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744523.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan privatna ku}a I sprat ispo tranzita. Tel. 063/639-243.k IZDAJEM jednoiposoban namje{ten stan. Tel. 061/553-814.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k

POTRA@NJA
POTREBAN stan jednosoban dvosoban, prazan namje{ten na du`i period. Tel. 061/925-649.k POTREBNI stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati. Tel. 061/360-084.k POTREBNO vi{e stanova u Vogo{}i, za poznate klijente. Mob. 061/579-493.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u op{tini Vogo{}a. Mob. 066/457-628.k TRA@IM za iznajmiti namje{tenu garsonjeru, na potezu Pofali}i-^engi} Vila. Mob: 063/789-212.k POTREBNO vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
IZDAJEM opremljen stan 100m2, u Centru, ul. Rizaha [teti}a. Mob. 061/160609. 8382 IZDAJEM jednoiposoban namje{ten stan u Ned`ari}ima studentima ili mladom bra~nom paru bez djece. Dodatne informacije na Tel: 061/173-163.sms IZDAJEM prazan stan 85 kv 20 m od OHR-a Metalka prvi sprat 800 km. Tel: 062/968-388.sms IZDAJEM dvjema studenticama stan, Tibra I, TV-sat, internet, Ned`ari}i. Mob. 061/473-240.k IZDAJEM garsonjeru konfornu namje{tenu. Tel. 061/869-396.k IZDAJEM namje{ten stan 64m2 na du`i period. Tel. 061/826-550.k IZDAJEM ku}u namje{tena ul. 1/1 runt, centar.Tel. 061/869-396.k IZDAJEM garsonjeru, pogodnu za `enske osobe, poseban ulaz, posebno struja. Tel. 242-378, 062/277-872.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, studenticama, blizina med. fakulteta. Tel. 213-958.k IZDAJEM manji jednosoban namje{ten stan, privatna ku}a, strogi centar. Mob. 061/904-465.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, u Hrasnom. Tel. 655-264, 062/502-927.k IZDAJEM namje{ten stan privatna ku}a. Tel. 442-219.k IZDAJEM novu namje{tenu ku}u u starom dijelu Sarajeva. Mob. 061/509683.k IZDAJEM namje{tenu ku}u, dvori{te, vo}njak, hladnjak, gara`a za 6 auta na du`i period, 400m2, Grbavica. Tel. 061/130-034.k IZDAJEM namje{ten stan 90m2, gara`a, parking, na du`i period, Grbavica. Tel. 061/130-034.k IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan, Alipa{ino A faza, 250 KM. Mob. 061/211309, 062/790-078.k IZDAJEM namje{tenu sobu sa centralnim grijanjem, ul. A.B. [imi}a br. 5. Tel. 033/523-661.k

OSLOBO\ENJE subota, 4. januar/sije~anj 2014.
PRODAJA
PIONIRSKA dolina, novogradnja, 69m2+parking, trosoban. Tel. 033/222508.k TRI dunuma zemlji{ta na Poljinama za ku}u na najatraktivnoj lokaciji. Tel: 061/141-548.k BJELAVE, kod bolnice Ko{evo, prodajem jednosoban stan 33m2, 2.200KM/m2. Tel. 060/312-1318.k PRODAJEM zemlji{te u ^elebi}ima kod Konjica. Tel. 036/730-105.k VRLO povoljno prodajem zemlje 960m2 na Palama 800 m iznad Simpa. Mob: 061/571-129.k PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvadrant, ^. Vila i troiposoban stan kod Merkatora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sarajevo. Tel. 033/677-582, 064/4345-441.k SKENDERIJA, 115m2, VP, cijena po dogovoru, dvije vrste cen. grijanja. Mob. 061/517-413, +38631231435.k PRODAJEM stan 52m2, Alip.polje, namje{en, 5 sprat, u odli~nom stanju, Trg nezavisnosti broj 6, cjena prihvatljiva po dogovoru. Mob. 063/322-310 Me|ugorje.k PRODAJEM garsonjeru u [vrakinom, 29m2, cijena 60.000 KM. Mob. 062/870389.k PRODAJEM stan 60,80 kvadrata u Mostaru, naselje Zalik, useljen 2006 g. papiri 1/1, cijena 95.000 KM. Telefon 061/780-567, fele ef¡yahoo.com DVOSOBAN stan 50m2, blizu Aust. trga, ogodan za kancelarije, ul. Bistrik 22. Tel. 533-624.k STAN, centar, 40m2 i 47m2, Grbavica, 52m2, 1.800KM/m2. Mob. 061/865-011.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k POVOLJNO prodajem stan 54m2, Hrasnica. Mob. 062/229-677.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel:061/875-291.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel: 061/415-786.k PRODAJEM stan 71m2 1850KMm2 strogi centar. Tel. 061/395-410.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k PRODAJEM parcelu zemljita 1.180m2 u Mi{evi}i}a. Tel. 061/358-445.k PRODAJEM stan 88m2 Ciglane. Tel. 061/350-156.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864478.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k

MALI OGLASI
PRODAJEM fasadnu plinsku pe}, cijena 90KM. Mob. 061/571-129.k PRODAJEM 24 kom. restoranskih stolica, nove, neraspakovane, uvoz, 5 fri`idera za trgovinu, polovni, ispravni. Mob. 061/553-655.k PRODAJEM bukova iscjepana drva 75KM/1m. Tel. 061/691-621.k PRODAJEM plinsku pe} Holandija, 6 kw. Tel. 531-031.k PRODAJEM proto~ni-plinski bojler, za dimnjak, novi. Tel. 531-031.k PRODAJEM plinsku pe} Emina, za dimnjak. Tel. 531-031.k HARMONIKA nova Capelli Basova 90, registara 5. Tel. 063/405-987.k PRODAJEM 200 kom cigle, cijena fiksno 100KM. Tel. 062/315-540.k PRODAJEM neispravan foto-aparat Samsung, ne mo`e se zatvoriti poklopac, cijena po dogovoru. Mob. 061/653-627.k PRODAJA drva i uglja. Tel: 061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k TJERALICE za cuke sa dostavom. Tel.064/419-0343.k PRODAJEM braunove mre`ice za brijanje i el. aparate Braun. Mob. 061/323906.k PRODAJEM {ubaru i okovratniki braon bundu. Tel. 033/648-231.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Tel. 061/249631.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k

53

NAMJE[TAJ
PRODAJEM dijelove namje{taja, radi preselenja u manji stan. Mob. 063/451163, iza 17 sati.k POVOLJNO, ugaona se}ija - kanabe. Mob. 062/745-934.k

ZAPOSLENJE
POTREBNE ozbiljne saradnice za katalosku prodaju kozmetike iz Sarajev. kantona zarada 30% od prodaje + nagrade. Tel:061/210-994.sms POTREBNA `ena za ~uvanje starije pokretne osobe, 24 sata, plata 300 KM, ostalo po dogovoru. Samo ozbiljne ponude na tel. 033/812-811, od 9-21 sat.k U FRIZERSKOM studiu Hairetic potrebni u~enici iz frizerske {kole. Tel. 061/406835 i 033/223-230.k POTREBNI saradnici u {vedskoj katalo{koj prodaji u~ljanjenje besplatno, (uslovi odli~ni). Mob. 062/940-550.k POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999-012.k

PROFESOR engleskog daje instrukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob. 061/654-941.k OBAVLJAM sve vrste poslova,fasade, kre~enje, malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382-219.k VR[IM prevoz kabastog odpada, robe, putnika i preselenja. Tel. 061/241-663.k MAJSTOR povojno opravlja stari i pravi monitira.Tel. 061/202-840.k TAPETAR sa iskustvom presvla~i kuanski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061/620057.k INSTRUKCIJE iz matematike za sve {kole i fakultete. Dolazak na adresu. Mob. 062/916-472.k KOMBI prevoz najjeftinije u gradu, vr{im sve usluge, prevoz kombijem. Mob. 062/134-827.k ^UVALA bih dijete. Mob. 062/657144.k VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH, kombi kamion. Tel. 033/232-162 i 061/266764.k RADIM zidarske, poslove malterisanje, fasade, kre~enje, keramiku, laminat, zvati na Tel: 062/693-066.k STAKLOREZA^KA radnja Edo, uramljujemo slike, goblene i ogledala, vr{imo sve staklarske radov. Tel. 033/221-902, 061/130-034.k TELEFONIKO-firma, popravlja stare, nove, be`i~ne telefone, izrada telef. instalacija. Mob. 061/141-676.k U^ENICIMA srednjo{kolcima instrukcije iz matematike. Tel. 033/625-196.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 621-976.k RADIMO rigips. Radno iskustvo 16 godina. Tel. 061/545-888.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Mob. 033/535-659 i 062/139034.k ^UVALA bih dijete na podru~ju Dobrinje. Tel. 033/469-353.k KOMBI prevoz tereta, selidbe sa mogu~no{}u anga`mana radne snage. Mob. 061/563-292.k PROF njema~kog jezika daje instrukcije iz njema~kog jezika. Tel:061/914380.k DAJEM instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 0627331-174.k MOLERSKO farbarski radovi postavljanje tapeta kvalitetno i povoljno.Mob. 061/323-906.k PREKUCAVAM sve vrste materijala brzo, kvalitetno. kompjuterska obrada. Mob.062/807-514.k ISCIJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062/256-376.k

TEHNIKA
PRODAJEM CD razne vrste muzike (oko 300 kom), mala fonoteka. Mob. 061/488-817.k

PRODAJEM pe{kun stoli}, peglu, bakarno posu|e, magnalu, demirliju, ogledalo austrougarsko, komodu i vitrinu. Mob: Mob. 062/780-449.k PRODAJEM stala`e i ostalu opremuz za butik, rashladnu vitrinu za trgovinu. Mob. 061/958-001.k AGREGAT 6,5 kw generator 2,7 kw,benzin 3 mono i 1 trofazna uti~nica njema~ke marke. Tel.061/956-845.k PRODAJEM plinsku pe} Emina i plinski {poret i {poret na drva. Tel. 062/480365.k PRODAJEM crnu Astrahan bundu br. 48 cijena po dogovoru.Tel. 062/577-638 i 061/205-784.k POVOLJNO se prodaje skoro nov veoma kvalitetno kancelarijski namje{taj. Tel. 033/295-026.k PRODAJEM harmoniku Weltmenster 120 Basova, polovna.Tel. 062/760-666.k SVJE@A jaja japanskih prepelica 30kom. 8KM. Tel. 062/375-521 i 066/823-749.k PRODAJEM trakice za va|enje krvi aparat Bajer.Tel.062/317-886.k PRODAJEM polovna ulazna vrata lieva bez {toka 180x89 cm i tri polovna. dupla. Tel. 622-710.k PRODAJEM troupori{na ortoza za grudnu ki~mu korzet. Tel. 061/381-774.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4m i raznog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM vise}u kuhinju o~uvana 2 komode, 2 stala`e. Tel.061/828-709 i 033/956-055.k PRODAJEM kacu i lulu od kazana za pe~enje rakije. Tel. 061/367-103.k SVJE@A jaja japanskih prepelica 30 kom-8KM.Tel:061/762-414.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Mob: 061/199-328, od 8-13 sati. k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PLINSKA pe} na priklju~ak na dimnjak ispravna 50KM. Tel. 062/827-908.k PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw, fasadni za cen. grijanje, povoljno. Mob. 061/546-018, 033/210-534.k PRODAJEM `enke belgijskog orija{a, veterinarski tretirane. Tel. 064 425-291.k TV Ni{ proiz. 1960. rijetskot na tr`i{tu ispravan. Tel. 063/405-987.k

VOZILA
RENO-SCENIK 1.9 DCI-88 KW,2004,uvezen i Registrovan,FULDINAMIC,Nove zimske gume,uradjen V.Servis,servisna=6.900 KM,Golf 2 Dizel 1.6 registrovan,1987,=1.5508. Tel: 061/162-382.sms RENAULT megan 15.dci sa~uvan odr`avan 2003 g drugi vlasnik reg august 2014 velki servis uraden ~etri nove zim gume pet vrata d klima itd. Tel: 061/ 526308.sms PRODAJEM [kodu Oktaviju 2000. g. za 4.500 KM, benz. 20 ventila, turbo, klima, kombi, crne boje. Mo`e da se uveze. Tel. 061/016-133 ili 066/130-133.k PRODAJEM Golf GTI benzin 1.8 2003. godina, troja vrata, {iber tamno sivi,registrovan do 11.2014. Mob: 062/144084.k PRODAJEM kombi transporter 1600 dizel 1988. godi{te registrovan do maja 2014. Tel:061/690-842.k SMART dizel 2001 registr.klima, abs, panor, korv. cd. Tel. 063/034-932.k ALFA GT 2,0 JTS, 2004. god. klima, ko`a, uvoz Njema~ka, malo vo`ena. Mob. 063/405-987.k PRODAJEM sjedi{ta i druge djelove konbija 12. Tel. 061/367-103.k PRODAJEM djelovi konbija 12 Folcvagen. Tel. 061/367-103.k MAZDA 323 dizel, gara`irana servisirana pre{la 48000KM. Tel:033/217-875.k PRODAJEM Ford Fiestu 1993. registrovana.Tel. 061/250-156.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k POLO 1.4 TDI 2003. full oprema crni metalik pre{ao 177.500. Tel. 066/376807.k

USLUGE
KOMBI prevoz ljudi, namje{taja,kabastog odpada i sl...radna snaga obezbe|ena. Popust za penzionere 20%! Tel: 062/466-079.sms POVOLJNO vanjske roletne, trakaste zavjese, aluminijske `aluzine i harmonika vrata. Mob. 061/214-303. 3553 MAXIVITA ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija,inzulina itd. Mob: 061/319-604. 8255 “VITALIS” ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob: 061/482-882.k “DOM VITALIS” smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k MIKADO Al. `aluzine, trakaste, rimske, panele zavjese, zavjese i dkoeri, vanjske PVC i aluminijske i PVC, roletne, gara`na rolo vrata. Tel. 033/789-999 i 061/551-515.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k ELEKTRI^AR - vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije.bojleri,el.pe}i, indikatori, interfoni, o~epljenja kanalizacije i sav sanitar u kupatilu. tel: 061/132-149.k KNJIGOVODSTVENA agencija nudi usluge doma}im i stranim firmama na bosanskom i engleskom jeziku, profesionalno i stru~no. Mob: 061/220-234.k VR[IMO postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta i {ipoda, kao i postavljanje laminata uz garanciju i kvalitet. Tel. 033/542-009, 061/310-147.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel: 061/382-219.k DUBINSKO ~i{}enje vozila, ko i svih vrsta tapaciranog namje{taja, cijena po dogovoru, dolazak besplatan. Mob. 061/594-126.k

KUPOVINA
ODKUPLJUJEM stare akumulatore i prodajem nove kupujem olovo. Tel: 066/ 958-443 066/ 958-443.sms KUPUJEM stare ve{ ma{ine,el. pe}i, fri`idere, sve vrste `eljeznog otpada, te posebno potrosene akumulatore..dolazim na adresu isplata odmah,sarajevo. Tel: 061/540-533.sms AGENCIJA za kupovinu devizne stednje i ratne stete isplata po dogovoru.TEL.065/ 027- 864.sms KUPUJEM sve vrste dionica, akcija, vau~era i obveznica sa Sarajev. i Banjal. berze, povoljno. Tel: 061/188-488.sms KUPUJEM {kolske ud`benike. Mob: 061/533-792.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM mjenja~ za konbija Folcvagena. Tel. 061/367-103.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323-906.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit. Tel.061/214-405.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM japanska i ostala rashodovana i havarisana vozila. Mob. 063/459893.k KUPUJEMO nekretnine u Vogo{}i. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM stare satove zidne, |epne ru~ne ordenje, zna~ke i ostalo. Tel: 033/456505.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit. Tel. 033/456-505.k

OSTALO
SADNICE lipe, divljeg kestena, breze prodajem ili mijenjam za druge sadnice Tel. 066/ 092-978.sms PRODAJEM kaktus Aloja Vera star preko 2 god. za lijek, uz ruski recept. Tel: 033/ 638-388.k

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
IN MEMORIAM

subota, 4. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE

IN MEMORIAM

MIRJANA PAVLOVI]
2. 1. 2012 - 2. 1. 2014.

MISILO Dr. PETAR
4. 1. 1991 - 4. 1. 2014.

Draga majko, i dalje si tu u svakom dahu, treptaju oka i otkucaju srca. Nela
8677

S ljubavlju, Tvoji Mirjana i Dragan
3595

IN MEMORIAM

POSLJEDNJI POZDRAV

Dragoj mami

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

na{em dragom drugu

SENADIN (ASIMA) [ARI]

DRAGINJA TUJKOVI] SIN\ELI]
2. 1. 1982 - 2. 1. 2014.

EMIRU KULENOVI]U

VESELA (ISO) \UREVSKA
2004 - 2014.

preminuo 3. januara 2014. u 72. godini. Sahrana }e se obaviti u nedjelju, 5. januara 2014. godine, u 14.30 sati u [ari}a haremu (Ju`ni ulaz). Polazak sa gradskog groblja Sutina u 14 sati. Ku}a `alosti: Trg Ivana Krndelja 11e (zgrada Bejrut). Prevoz obezbije|en u 13.45 sati sa vrha Avenije sa stajali{tima: Ekonomska {kola, Rondo, Gimnazija, [emovac, Ograda i Tekija.

S ljubavlju i po{tovanjem, k}erka Branka i sestra Mila sa porodicama
3628

Njegova raja iz IV 8 razreda II gimnazije generacija 1973.
111

Nada i Jakov
8684

O`alo{}eni: sin Miran, unuk Enej, nevjesta Admira Nana, bra}a Sulejman Sule i Suad sa porodicama, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
88108

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj voljenoj tetki

na{em kolegi i saradniku

USLUGE
UGRADNJA, prodaja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a i motora ventilatora. Mob. 061/365-193.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog jezika za sve uzraste, prevodi.Tel. 065/572-966.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 033/650867, 061/188-410.k KLIMATIZIRANIM kombijem i malim autima vr{im prevoz putnika na sve destinacije. Tel. 062/214-690 i 974-974.k ZIDARSKO - tesarski radovi, zidanje, maltanje, betoniranje i {alovanje. Radimo sve vrste krovova povoljno. Mob. 062/134-827.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k TAPETAR radim tapetarske usluge dolazim na adresu. Tel. 033/408-89.k MOLER moluje stanove 1-sobni oko 100KM 2-sobni oko 150KM: Tel:062/073-760.k INSTRUKCIJE iz matematike i fizike. Tel. 033/457-066.k ELEKTRI^ARSKE usluge Tea pe}i, el. bojleri, el. indikatori, 812-+plafonjere, lusteri i ostali el. aparati. Tel. 061/048497.k KVALITETNO ru~no vodeno pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisone je besplatan. Tel 033/221945.k ^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne prostore. Mob. 062/304-018.

BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221-668.k ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga medicinski dokazivo. Tel. 062/519-449, 033/647-036. RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214-690.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Tel: 061/201-685.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k DAJEM instrukcije iz heije studentima i u~enicima. Mob: 062/332-174.k VKV bravar popravljam brave, pravim ograde, gitere na prozore. Tel. 062/907-356.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k PREVOZ putnika u Neum na jednodnevni izlet, za samo 24.95KM po osobi. Putuj te sigurno i jeftino u luksuznom T5 Kombiu.Tel: +38762606611.k IZNAJMLJUJEM sklopive stolice, stolove i vje{alice za garderobu. Besplatna dostava u Sarajevu. Mob. 061/563-292.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k

HANKA (HOTA) MU[OVI]

EMIRU KULENOVI]U

Veliki ljudi ne umiru nikada... S velikim po{tovanjem i ljubavlju ~uva}emo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost. Tvoji: Azra, Ekrem, D`enana i Lejla
111

Sje}at }emo Te se po dobroti i plemenitosti, onako kako samo Ti zaslu`uje{. Odjeljenje za pravne, kadrovske i op}e poslove Op}e bolnice “Prim. dr. Abdulah Naka{“
8667

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em tetku

SJE]ANJE

[EFKIJI ELEZOVI]U

AMELA LATIFI], ro|. BEJDI]
4. 1. 1994 - 4. 1. 2014.

Uspomena na tebe ostaje u na{im srcima. ^usta i Sanja
8679

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na Tebe. Porodica Kurtagi}
8670

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE subota, 4. januar/sije~anj 2014.
SJE]ANJE na na{e drage roditelje

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

55

Duboko potreseni bolom javljamo ro|acima, prijateljima i znancima `alosnu vijest da je na{ suprug, tata i dida

KARLO (ANTONA) [KEC

HAVA DURI]
24. 1. 2012 - 24. 1. 2014.

AHMED DURI]
4. 1. 2005 - 4. 1. 2014.

preminuo 30. decembra 2013. u 73. godini. Sahrana pokojnika obavljena je 31. decembra 2013. godine u Sarajevu na groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Marijana, sinovi Eduard i Vjekoslav, snahe Ela i Ana, unu~ad Martina, Edita, Borna, Luka i svastika Ljerka, te mnogobrojni prijatelji. PO^IVAJ U MIRU BO@JEM!
8656 3624

S ljubavlju, sin Miro sa porodicom i k}erka Jasminka sa porodicom

SJE]ANJE

^etvrtog januara 2014. navr{ava se devet godina od preseljenja na ahiret na{e drage

had`i EDHEM (HASANA) KADRI]
4. 1. 2009 - 4. 1. 2014.

HASAN (EDHEMA) KADRI]
25. 6. 1995 - 4. 1. 2014.

BAHRIJE UZUNOVI], ro|. HAD@IHASANOVI]
Uvijek si u na{im mislima uz najdublje po{tovanje i zahvalnost. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Porodica

Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Porodica
8646

8602

SJE]ANJE ^etvrtog januara se navr{ava 6 mjeseci od odlaska mog dragog tate

SJE]ANJE

VELIJA D@ANKO
S ljubavlju, ponosom i dubokim po{tovanjem ~uvam te u svom srcu i mislima.

DARINKA STUDEN
4. 1. 2010 - 4. 1. 2014.

Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`ennet. Tvoja Suada
111 8663

Milan, Ljiljana, Rade i Mia Studen SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE Danas, 4. januara 2014, navr{avaju se tri godine otkako sa nama nije na{a majka

MARICA MARA JAK[I], ro|. \UR\EVI]
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i nikada te ne}emo zaboraviti. S ljubavlju i po{tovanjem,
8664

ILJAZ (UMERA) KOLI]
4. 1. 2013 - 4. 1. 2014.

Godina je pro{la od kad si preselio na ahiret, a sje}anja na tebe su jednako `iva. Mnogo nam nedostaje{. Neka tvoja plemenita i pravedna du{a u`iva u d`ennetskim ljepotama. Tvoji: sin Admir, snaha Zorica, unu~ad Benjamin i Sarah
3591 8635

[UKRIJA (]AMILA) KURTOVI]
6. 1. 2002 - 6. 1. 2014.

Supruga Ulfeta i k}erka Jasna sa porodicom

k}erke Ljiljana i Du{anka sa porodicama

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

subota, 4. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi i voljeni suprug, otac i deda

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga

BERISLAV MARTINOVI]

NUSRETA KOLA[INAC, ro|. KOZAREVI]
1937 - 2014.

preminuo 3. januara 2014. godine nakon kratke i te{ke bolesti. S ljubavlju, tugom i po{tovanjem rastajemo se od njega. Datum i vrijeme sahrane bit }e naknadno objavljeni. O`alo{}eni: supruga Dunja, k}erka Sandra, sin Goran sa Mirom, Nevenom i Elenom, sin Igor sa Sa{om i Nikolom, brati} Slobodan sa porodicom, {ura Sini{a Markovi} sa porodicom, kao i ostala rodbina i prijatelji.
3629

preselila na ahiret u petak, 3. januara 2014, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. januara 2014. godine, poslije ikindija-namaza u 14 sati na mezarju Brize - Kru{~ica - Vitez. D`enaza kre}e ispred d`amije u Kru{~ici. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O`alo{}eni: suprug Sulejman, sinovi Zlatan i Nedim, brat Galib sa porodicom, sestra Nevzeta, snahe Mirsada i Mira, unu~ad Vedran, Goran, Damir, D`ana i Larisa, djeveri Spaho i Ragip, jetrve Ziza i Berka, zaove Had`ira, Azemina i Raza sa porodicama, porodice Kola{inac, Kozarevi}, Arnautovi}, Had`ibegovi}, \uri{i}, Hidi}, Kubur, Aljitaj, Lazarevi} te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.
72270

Uskoro se navr{ava pet godina od smrti na{e supruge, majke i bake

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Tre}eg januara 2014. u 88. godini preselio je na ahiret

AHMET (MEHE) KAMERI]

MUJO MUSTAFA (HUSE) HARA^I]

prim. dr. JANJA PELCL, ro|. SI^ANICA
17. 1. 2009 - 17. 1. 2014.

Sveta misa u pomen pokojnice odr`at }e se 5. januara (nedjelja) u 11 sati u crkvi Sv. Ante na Bistriku. Obitelj: suprug Karlo, sinovi Ivan i Slaven, k}erka Ivona, snaha Zrinka, zet Tihomir, unu~ad Ana, Tihana, Ivan i Paola
8674

preselio na ahiret u petak, 3. januara 2014, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. januara 2014. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Dervi{a, k}erke Fatima i Halima, zetovi Suad Boji~i} i Esad Dugonji}, snaha Ramiza Kameri}, unu~ad Sead, Senad, Aida, Mensura, Senada, Adnana, Adi i Amina, zetovi Edin, Azmir, Ned`ad i Almir, snahe Mersiha i Amela, praunu~ad, te porodice Kameri}, Mehmedspahi}, Dugonji}, Boji~i}, Mehmedovi}, Baba~a, Suba{i}, Hod`i}, Zekovi}, Sinanovi}, Klepo, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati, Radava 5, Nahorevo. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa trolejbuske okretaljke Jezero sa polaskom u 12 sati, sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima: Otoka, Ned`ari}i i terminal Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

D`enaza }e se klanjati u subotu, 4. januara 2014. godine, u haremu ^ar{ijske d`amije u Zenici u 14 sati, poslije ikindija-namaza, a ukop }e se obaviti na mezarju Pra{nice. Ispratna dova }e se prou~iti u ^ar{ijskoj d`amiji. Prevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: sin Salih, k}erke Mirsada i Suada, snahe Lidija i Ivona, unu~ad Dra`enko i Sanja, praunuk Matej, brat Ibrahim sa porodicom, sestre Munevera, Beja i Hida sa porodicama, porodice Hara~i}, Grbavac, Begi}, Sadagi}, Ceri}, [etka, ^osi}, Ljubi}, Novarli}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. 000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV
S tugom u srcu javljamo rodbini i prijateljima da je na{a draga

HALID (HAMIDA) AVDI]

EMIRU KULENOVI]U

AI[A KRAJNC, ro|. RIZVANOVI]

iznenada preminula 1. januara 2014. godine. Sahrana }e se obaviti 4. januara 2014. godine u 12 sati na gradskom groblju Vlakovo.

Mom dragom radnom kolegi, drugu i prijatelju. Sena Rid`al
111

O`alo{}eni: suprug Zdenko, majka Razija, k}erka Mirela, sin Zlatko, snaha Aida, zet Sean, unu~ad James i Ellie, porodice Krajnc, Rizvanovi}, Opija~, Meehan, Pirki}, Bajramovi}, [arac, Vegar, Marek, Hujdur, Doshen, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.
000

preselio na ahiret u ~etvrtak, 2. januara 2014, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. januara 2014. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Fatima, sinovi Esad, Asim, Senad i Safet, brat Bajro, snahe Majda, Azra, Smaila i Zahida, unu~ad D`enita, Sanjin, Ajdin, Armin i Tarik, praunu~ad Asja i Danin, amid`i}i Suad, Sead i Zijad, {ura Meka sa porodicom, te porodice Avdi}, Ov~ina, ]ati}, Suboti}, Had`iomerovi}, Pizovi}, ^eleketi}, Obrenovi}, Hamzi}, ^ustovi}, Sari}, \ono, Kozijak, Bajramovi}, \apo, Ri|e{i}, [orlija, Hod`i}, Sulji}, Ili}, Ajanovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Ku}a `alosti: ul. Muhameda ef. Pand`e 409. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

OSLOBO\ENJE subota, 4. januar/sije~anj 2014.
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
^etvrtog januara navr{ava se devetnaest godina od smrti na{eg dragog

57

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Dvadeset devetog decembra 2013. godine poslije te`e bolesti iznenada nas je napustio

BERINA (ADNANA) HABIBOVI]
preselila na ahiret u utorak, 31. decembra 2013, u 14. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. januara 2014. godine, u 12.30 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: otac Adnan, majka Mersiha, dede Muhamed i Teufik, nane Mevlida, Habiba i Dika, amid`e Hasib, Emir i Smajo, strine Nevzeta, [emsa i Sadeta, tetke Almasa, Harisa, Zipka, Kadrija, Mirzeta, Azra, Hasiba i Bida, daid`a Smajo, daid`inica Bida, te porodice Habibovi}, ^engi}, Rustemovi}, Mujanovi}, Gogi}, Mazalovi}, Be{lija, Berkovi}, Tahirbegovi}, Red`epagi}, Selimba{i}, Tahmaz, ^an~ar, Mulahasanovi}, Omeragi}, Goja~i}, Numanovi}, Alikadi}, Tafro, Hasi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 12.30 sati, ul. Oslobodilaca Sarajeva 9/III. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

MILAN BRACO PEJI]
dipl. ing. agron., sporta{ i rekreativac Sarajevo 11. 6. 1929 - 29. 12. 2013.

GORJAN (ANTONA) PALAND@I]
S ljubavlju i po{tovanjem, D`enana, Igor, Manja
8664

Na{ dragi Braco ispra}en je po vlastitoj `elji u krugu naju`e porodice i prijatelja i sahranjen pored svoje supruge Nerme 3. januara 2014. godine na gradskom groblju Lav. Beskrajno `alosni: sin Igor, brati}i Sa{a i Dragan, brojna rodbina, prijatelji i poznanici. Ovim duboko zahvaljujemo mobilnoj ekipi Hitne pomo}i Sarajevo, Prijemnom i Odjeljenju intenzivne njege KUM-a, KCUS-a, kao i svima na iskrenim izrazima su}uti i utjehe.
8661

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HASNIJA (HALILA) SAL^IN, ro|. ROK[A
preselila na ahiret u ~etvrtak, 2. januara 2014, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. januara 2014. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Halil sa porodicom, k}erke [emsa i Ramiza sa porodicama, Aida, Zahida i Adin, sestra Sevlija sa porodicom, snahe Suada i [emsa, unu~ad i praunu~ad, jetrva Sadika, te porodice Sal~in, Rok{a, Srna, Mahmutovi}, Red`ovi}, Serdarevi}, Priganica, Zorlak, Bozalija, Delali}, Voloder, Bajrovi}, Mahir, Skopak, Drndo, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u stanu merhume u ulici Dragana Kulid`ana br. 5/II - Otes, Ilid`a.
000

HUSNIJA (MUSTAFE) D@AFEROVI]
preselio na ahiret u srijedu, 1. januara 2014, u 62. godini.

VAHIDA (AHMEDA) HRELJI], ro|. FEJZOVI]

D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. januara 2014. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Emina, sinovi Elvahudin, Jasmin i Mustafa, k}erka Jasmina, zet Samir Slipac, snaha Eldina, unuke Sajra, Zerina i Emma, prijatelji Hamdija Slipac i Muhamed Ba{i} sa suprugom [a}irom i sinom Edinom, bra}a [u}ro i Zuhdija, sestre Nura, [uhra, Zehra i Zuhra, zetovi Mustafa, Murat, Ibro i Zijad, snahe [emsa i Jagoda, {ure Mustafa, Jusuf i Omer, svastike Zekira, Suada i Fatima, tetke Ema i Fata, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, daid`i}i, daid`i~ne, te porodice D`aferovi}, [ehi}, Raoni}, Slipac, Ba{i}, Hozo, Ajanovi}, Mujezinovi}, Zuki}, Kadri}, [atara, Bulutovi}, Fejzi}, Hani}, Re~, Duri}, Kurti}, Red`epagi}, Ahmetspahi}, Gec, \ip, [abanovi}, Kla~ar, Pedi{a, Jeli}, [ogolj, Sofovi}, Pa{i}, te Rizvo Hazim sa porodicom, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati, Trg Sarajevske olimpijade 2/I. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en iznad restorana “Eki” - Bu~a Potok sa polaskom u 12 sati, sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima Otoka i Ned`ari}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preselila na ahiret u petak, 3. januara 2014, u 54. godini. D`enaza }e se klanjati i ukop obaviti u subotu, 4. januara 2014. godine, poslije ikindija-namaza (14.30 sati) u haremu d`amije Svrake - Semizovac. O`alo{}eni: suprug Iso, sinovi Adis i Admir, otac Ahmed, majka Bahrija, sestra Meliha, sestri~na Selmina, sestri} Selmin, brati} Armin, snahe Minela i Medina, zaova Senada sa porodicom, djeveri Azem i Hariz sa porodicama, te porodice Hrelji}, Fejzovi}, Ademovi}, Kaljanac, Dedi}, Bekri}, Topalovi}, \or|evi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (14.30 sati) u d`amiji Svrake. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

HAJRUDIN (MUHAREMA) HAJDAREVI]

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

[AZA KARAN, ro|. HASAGI]

preselio na ahiret u ~etvrtak, 2. januara 2014, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. januara 2014. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sin D`enad, supruga Mejra, bra}a D`evad i Avdo, sestra Mejra, zet Ferid, snahe, {ure Agan i Omer sa porodicama, te porodice Hajdarevi}, Durmo, Maslo, ]osi}, Mujki}, Muji}, Ibrahimovi}, Decker, Hori}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati, ul. Husage ^i{i}a 18. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
8654 000

SAMIJA (EMINA) MUJKI]

preselila na ahiret u ponedjeljak, 30. decembra 2013, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. januara 2014. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. Kala~a D`emal sa porodicom RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preminula 29. decembra 2013. u 81. godini. Sahrana je obavljena 31. decembra 2013. godine u Sarajevu u krugu porodice. Porodica

mirse

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful