You are on page 1of 1

"Wahai Allah,sesungguhnya saya memohon kepada Engkau akan kebaikannya fsn kebaikan sesuatu yang ada padanya

.Dan saya berlindung kepada Engkau dari keburukannya dan keburukan sesuatu yang ada padanya"

www.tuntunansholat.com