You are on page 1of 1

"Wahai Allah,sesungguhnya saya mohon kepada Engkau akan sebaik baik tempat msuk dan sebaik baik

tempat keluar.Dengan nama Allah kami masuk,dengan nama Allah kami keluar.Kami bertawakal hanya kepada Allah Tuhan kami"

www.tuntunansholat.com