You are on page 1of 1

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih,Maha penyanyang,Katakanlah(Muahmmad).

"Dialah Allah,Yang Maha Esa",Allah tempat meminta segala sesuatu,(Allah)tidak beranak dan tidak diperanakan,dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia "

www.tuntunansholat.com