You are on page 1of 2

TUMBUHAN SEMULAJADI SEBAGAI HABITAT FLORA DAN FAUNA.

1. Hutan di Malaysia mempunyai ___________________________ atau ___________ sera menjadi


habitat kepada pelbagai ____________ dan ___________________.
2. Terdapat _______________ spesies bunga dan ______________ spesies pokok kayu di hutan
kita.
3. Terdapat _____________spesies mamalia, _____________spesies katak, dan ____________
spesies rama-rama.
TUMBUHAN SEMULA JADI SEBAGAI SUMBER PERHUTANAN.
1. Kayu balak yang sangat tinggi nilainya yang terdapat di Negara kita ialah pokok:
I.
II.
III.
IV.
V.
4. Kayu keras yang dihasikan sesuai untuk dibuat _____________ serta digunakan dalam industri
____________.
5. Kayu keras ini dieksport dalam bentuk balak ______________, ___________________ dan
________________.
6. _______________ daripada pokok _____________ minyak dapat dibuat ______________ dan
_________________.
7. Getah pokok kulim dapat dijadikan bahan untuk ____________________.
8. Dahan pokok nipah dapat dibuat _____________________.
9. _________________ dan ______________ dapat dijadikan bahan untuk kraftangan dan
perabot.
10. Kayu bakau digunakan sebagai _____________ dalam industri pembinaan.
11. Tumbuh-tumbuhan dihutan penting kepada ________________ dan __________________
tempatan sebagai ______________________.
TUMBUHAN SEMULAJADI DAN PEMBIAKAN HIDUPAN LAUT.
1. Akar-akar kayu bakar yang rapat-rapat dan banyak bagi mengurangkan_________________ di
kawasan ________________________ dan ________________________.
2. Kawasan bakau menjadi tempat hidupan seperti :
a.
b.
c.
3. Tanih di kawasan ini terdiri daripada ______________, _________________, dan
____________________.
4. Bahan reputan daripada _____________ dan _______________ yang mati dalam
_____________ di sini adalah ________________.

TUMBUHAN SEMULAJADI SEBAGAI TEMPAT PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR.


1. Tempat perlindungan orang hutan ialah :
a.
b.
2. ___________________ hutan _____________ di johor dijadikan tempat perlindungan
___________________.
3. Tempat perlindungan bagi segala jenis hidupan liar ialah :
a.
b.
c.
KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULAJADI SEBAGAI KAWASAN TADAHAN HUJAN.
1. Hutan dikawasan tanah tinggi penting sebagai __________________________________.
2. Hutan akan bertindak sebagai span _____________ bagi menyerap serta __________________.
3. Contoh kawasan tadahan hujan bagi Empangan Perdu, Ahning, Muda, Beris ialah :
a. H
b. K
c. K
5. Air daripada empangan inii menjadi ___________________ yang utama di seluruh negeri Kedah.
TUMBUHAN SEMULA JADI SEBAGAI PENGHALANG HAKISAN
1. Hutan memain kan peranan yang penting dalam mencegah ____________________________.
2. _________________________ yang berdaun rimbun mengurangkan hakisan hujan.
3. __________________ pokok berfungsi untuk __________________ dan menahannya daripada
dihakis oleh ____________________.
4. _________________ dan _________________ yang tumbuh di permukaan lantai hutan akan
turut melindungi tanih daripada di hakis.
TUMBUHAN SEMULA JADI SEBAGAI KAWASAN EKO-PELANCONGAN
1. Kawasan eko-pelancongan antaranya ialah :
a.
b.
c.
d.
e.
TUMBUHAN SEMULA JADI SEBAGAI SUMBER PERUBATAN
1. Terdapat kira-kira _____________ spesies __________________ yang dapat digunakan sebagai
________________ ditemukan di hutan kita.
2. Ubat tradisional ini pada umumnya dapat mengubati penyakit
seperti____________,_________________,_______________________,__________________,_
__________________, __________________________,___________________________.