CURS 14 SIMULATOARE ALE SISTEMULUI STOMATOGNAT ŞI MIJLOACE DE TRANSFER UTILIZATE ÎN TRATAMENTUL EDENTAŢIEI TOTALE

Tehnologia de realizare a protezelor mobile nu permite realizarea tuturor fazelor direct pe câmpul protetic, de aceea este necesară realizarea unor piese protetice intermediare (machete de ocluzie) în scopul simulării, în laborator, a rapoartelor mandibulo-maxilare statice şi dinamice. În scopul redării acestor rapoarte statice şi dinamice care asigură rapoarte corecte, chiar individualizate, între arcadele artificiale şi baza lor maxilară, precum şi între cele două maxilare, se utilizează simulatoarele. intre relaţiile stati e si!"late pe articulator, interesează relaţia centrică, ca o rela!ie stabilă în raport cu celelalte, de referin!ă pentru morfologia şi func!ia sistemului stomatognat. "volu!ia concep!iilor referitoare la #i$a!i a !a$#i%"lar& şi-a pus amprenta pe diferitele tipuri de simulatoare #articulatoare$ construite de-a lungul timpurilor. 1' CONCE(ŢII DE )AZ* ÎN CONSTRUCŢIA SIMULTOARELOR SISTEMULUI STOMATOGNAT %.%.Teoria sferei& %.'.Teoria cilindrilor& %.(.Teoria gnatologică& %.).Teoria func!ională& %.*.Teoria +an,elson #Teoria miocentrică$. +' TI(URI DE SIMULATOARE ALE SISTEMULUI STOMATOGNAT '.%. -heia de gips& '.'. .cluzorul&

/paratura de transfer este în func!ie de tipul de simulator utilizat şi este mai mult sau mai pu!in complexă. în func!ie de complexitatea simulatorului.  . . /cest transfer se realizează prin intermediul mi2loacelor de transfer. reprezentate de arcurile faciale.+'.' Arti "lat-arele.' ARCURILE FACIALE 1entru a a2unge la montarea în simulator este necesară transferarea datelor din cavitatea bucală a bolnavului.  /rticulatorul neprogramabil&  /rticulatorul par!ial programabil&  /rticulatorul total programabi&  0imulatoare electro-mecanice programate prin computer.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful