CURRICULUM VITAE

Date personale
Nume-prenume: Adresa: Telefon: Locul şi data nasterii: Stare civila: POPESCU ION Timişoara, Str. Dreptatea nr. 57 0256/2411111 Timişoara 14 apri!ie 1"## ne$a%atorit

Studii
- 10 $!a%e, $o!e&i'! ()na )%!an* Timi%oara, pro+i! +i,i$a $-imie

Aptitudini
- E.$e!ente a/i!itati $om'ni$ationa!e, +ire 0inami$a, %o$ia/i!a, '%or a0apta/i!a - Po%i/i!itatea 0e a !'$ra in 1ee2 en0 %i pe%te pro&ram - 3a a0apte, '%or !a $on0itii!e 0e m'n$a - In4at !'$r'ri noi %i imi +orme, '%or noi 0eprin0eri pro+e%iona!e

Limbi străine
En&!e,a me0i' Ita!iana me0i' Spanio!a me0i'.

Hobby
3',i$a, %port'! %i $a!atorii!e.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful