Nr

1.

2.

Itemi scorul I ÎN ITEMII 1 – 3 RĂSPUNDEŢI SCURT LA ÎNTREBĂRI CONFORM CERINŢELOR ÎNAINTATE 1.Continuaţi următoarele propoziţii ca ele să fie adevărate L L a) Acceleraţia gravitaţională depinde de 0 0 ………………………………………………………………. 1 1 b)Corpurile ridicate deasupra pămîntului şi cele elastic deformate posedă 2 2 energie……………………………………………………………… 3 3 c)Masa tuturor planetelor reprezintă doar 0,1% din 4 4 masa………………………………………………….. 5 5 d)Perioada oscilaţiilor pendulului elastic depinde de………………………………………………. e)În jurul conductorului cu current există……………………………………………………………….. Stabiliţi (prin săgeţi) corespondenţa dintre următoarele mărimi fizice şi unităţile ce L L le corespund 0 0 Capacitatea electrică Gy 1 1 Intensitatea curentului J 2 2 3 3 Energia mecanică kg * 4 4 Doza de radiaţie F 5 5 Impulsul corpului A Determină valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii,marcînd cu A dacă afirmaţia este adevărată şi F dacă afirmaţia este falsă: a) îmbrăcămintea ne încălzeşte A F b) întrun atom în condiţii obişnuite numărul protonilor nu este egal cu numărul electronilor A F c) temperature absolută este cea mai joasă temperatură în natură A F d) rezistenţa unui conductor este cu atît mai mare cu cît secţiunea lui este mai mare A F e) fiecare substanţă are spectorul său deosebit A F L 0 1 2 3 4 5 L 0 1 2 3 4 5

3.

ÎN ITEMII 4-9 RĂSPUNDEŢI LA ÎNTREBĂRI SAU REZOLVAŢI, SCRIIND ARGUMENTĂRILE ÎN SPAŢIILE REZERVATE 4. INDICAŢI SENSUL MIŞCĂRII CONDUCTORULUI PARCURS DE CURENT. L L 0 0 N 1 1 2 2

S 5. Trei moli de gaz monoatomic ideal au fost încălziţi cu 80 K la volum constant. Ce cantitate de căldură a fost transmisă gazului? L 0 1 2 3 L 0 1 2 3

legate între ele prin conjuncţia “deoarece”. Răspuns: I afirmaţie II afirmaţie relaţie cauză efect Ecuaţia deplasării unui mobil în mişcare rectilinie este X= 5 + 6t. se opreşte. b) deplasarea în primele 4 secunde este…………………………………. Un reşou electric. Un corp alunecă pe suprafaţa orizontală de gheaţă şi parcurgînd distanţa de 25 m. Determinaţi viteza iniţială a corpului dacă coeficientul de frecare de alunecare este 0. L 0 1 2 3 4 L 0 1 2 3 4 8. sau false (scriind F) şi dacă între ele este “cause-efect” scriind “da” şi “nu”: La mărirea temperaturii se măreşte viteza de difuziune în lichide.75 t2 a) ecuaţia vitezei mobilului este…………………………………………………. L 0 1 2 3 4 5 6 L 0 1 2 3 4 5 6 9. L 0 1 2 3 L 0 1 2 3 7.05. Itemul este alcătuit din două afirmaţii. deoarece la încălzire majoritatea lichidelor se delată mărinduse distanţa dintre ele. pentru a încălzi un vas cu apă.cît timp sa mişcat corpul? L 0 1 2 3 4 5 6 L 0 1 2 3 4 5 6 .6.0. conectat la un curent electric cu intensitatea 5A consumă în 3 minute energie de 90 KJ . se folosesc 45 KJ de energie.. dacă în acelaşi timp. stabiliţi dacă afirmaţiile sunt adevărate (scriind A). Aflaţt: a) rezistenţa reşoului b) randamentul reşoului.

Determinaţi mărirea liniară a lentilei în acest caz. iar distanţa dintre două creste vecine a valurilor este de 1. L 0 1 2 3 4 5 L 0 1 2 3 4 5 12. a)Care e viteza de propagare a undelor? b)Peste cît timp valul format la distanţa de 36m ajunge la ţărm? L 0 1 2 3 4 5 L 0 1 2 3 4 5 Barem de evaluare Nota 10 9 51-46 8 45-40 7 39-34 6 33-28 5 27-22 4 21-16 3 15-10 2 9-5 1 4-1 Punctajul 54-52 . Determinaţi: a)energiea mecanică totală a sistemului. b)viteza maximă a greutăţii.2m.10. obiectul se află la distanţa de 60 cm de la lentil. efectuează oscilaţie libere cu amplitudinea de 10cm. Un pescar a observant că la propagarea undelor pe suprafaţa apei pluta undiţei efectuează 20 oscilaţii în 10s. Consatnata elastică a resortului este de 100N/m. L 0 1 2 3 4 5 L 0 1 2 3 4 5 11. fiind suspendată de un resort. O greutate cu masa de 500 g. Puterea obtică a unei lentil subţiri este 5 dioptrii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful