SPSK PK 07/1

NAMA SEKOLAH .............................................................................
SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT
Mesyuarat

:……………….....................................………………………………

Tarikh

:………………….....................................……………………………

Masa

:……………………......................................…………………………

Tempat

: ……………………....................................…………………………

Pengerusi

:…………………..........................................…………………………

BIL

NAMA

kali ke…….............……

TANDATANGAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
(Sila tambah/kurangkan ruangan mengikut bilangan ahli jawatankuasa)

TIDAK HADIR
BIL

NAMA GURU

CATATAN

1
2
(Sila tambah/kurangkan ruangan mengikut bilangan ahli jawatankuasa)

Disediakan oleh :
…………………………............................................………………….

(

)
Setiausaha ……………............................................................

Hak Cipta Terpelihara © Pejabat Pelajaran Wilayah Bangsar & Pudu
1 Februari 2013-Keluaran 02 | Pindaan 00

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful