SPSK PK 08-1

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SEKOLAH ……………………………………………………..
Biodata Guru Bimbingan dan Kaunseling/Kaunselor Pelajar
Sepenuh Masa ( Sekolah Menengah/Rendah )
1. Nama Penuh

: ………………………………………………………………………......

2. Jantina

: Lelaki / Perempuan

No.Fail

: …………………........

3. No.Kad Pengenalan : …………………………….

Kategori

: ………………………

4. Tarikh Lantikan

: …………………………….

Tarikh Sah Jawatan : ………………….

5. Sekolah

: …………………………………………………………………………..

6. Tel (R ) : ……………………… Faks : ………………….. Emel : ……………………...
7. Alamat Rumah : ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
8. Tel ( R ) : ……………………………..

Tel.Bimbit : …………………………..

9. Kursus Yang Pernah Dihadiri ( Berkaitan dengan Bimbingan dan Kaunseling )
BIL

KURSUS

TARIKH

TEMPAT

10. Kelulusan Dalam Bidang Bimbingan dan Kaunseling ( Lengkapkan )
SARJANA

SARJANA MUDA

DIPLOMA

SIJIL

INSTITUSI
TARIKH /
TEMPOH
TAHUN
LULUS
MINOR

…………………………………….
( Tandatangan

Tarikh : …………………….
)

Nota : Lengkapkan dan hantar ke Unit HEM Pejabat Pelajaran Wilayah Bangsar & Pudu sekiranya ada perubahan
maklumat.

Hak Cipta Terpelihara © Pejabat Pelajaran Wilayah Bangsar & Pudu
1 Februari 2013-Keluaran 02 | Pindaan 00

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful