GHICOV ADRIAN

SEMINAR METODIC REPUBLICAN LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

ÎNŢELEGEREA, INTERPRETAREA ŞI PRODUCEREA DE TEXT
BRICENI, 2008
1

TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a

Competenţe urmărite:
a înţelege un text literar la prima lectură;  de a produce un text nonliterar/funcţional, în baza legendei;  de a înţelege un text nonliterar la prima lectură;  de a scrie în corespundere cu normele limbii literare.
 de
2

TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a

Obiectivele detaliate ale tesătrii:

Subiectul I Evaluarea competenţei de a înţelege un text literar la prima lectură şi de a opera cu terminologia literară adecvată a fost materializată în 10 itemi, după cum urmează:
3

4 .TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a  Obiectivul de evaluare: Să analizeze un text literar/nonliterar cu aplicarea terminologiei adecvate.

5 . Raportează textul la un stil funcţional şi formulează 3 enunţuri argumentative. Confundă noţiunea de stil funcţional cu cea de mod de expunere. Elevii realizează mai uşor prima parte a itemului — raportarea la un stil funcţional.TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a Itemul 1.

TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a Itemul 1.  Argumentul nu are structură de enunţ. Formularea argumentelor întîmpină 2 piedici:  Argumentul nu este valid. 6 .

7 .TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a  Obiectivul de evaluare: Să construiască texte în parametrii indicaţi.

evenimentele. 8 . nu au deprinderea de a reformula enunţurile rezumate. Construirea rezumatului presupune lectura atentă a textului. Rezumă textul în limita de 30-40 de cuvinte. Se confundă personajele. Cei care au reperat esenţa evenimentelor. trăsăturile de caracter.TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a Itemul 2. De aici şi dificultatea în a obţine maximum de punctaj.

TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a  Obiectivul de evaluare: Să demonstreze înţelegerea textului. 9 .

selectînd din text informaţia. Continuă enunţurile.TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a Itemul 3. 10 . ci doar se vorbeşte despre text. Operaţii intelectuale elementare: reproducere literală şi deducţie. În unele clase nu se lucrează cu textul. Întrebările de deducţie au fost luate mai rău decît cele literale. nu se citeşte şi nu se analizează text viu.

TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a  Obiectivul de evaluare: Să deducă trăsăturile de caracter ale personajului literar. 11 .

unii au indicat trăsături fără a oferi citate. Formulează 4 trăsături de caracter ale personajului Dănuţ (Dan Deleanu) şi rescrie. Elevii care l-au luat cu succes au selectat citatele şi au indicat trăsăturile. 12 . din text. secvenţa relevantă.TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a Itemul 4.

adică la un alt personaj. are 26 de ani. Elevii nu au deosebit un personaj de altul.  Elevii nu au indicat trăsături de caracter. ceea ce demonstrează. este îndrăgostit). ci caracteristici pur şi simplu (este tînăr. încă o dată. că textul nu se citeşte cu atenţie.TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a Itemul 4. un ambuscat) a fost referit la Dănuţ.  Enunţul de natură gnomică (Cine nu lucrează e un parazit.  13 .

TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a  Obiectivul de evaluare: Să comenteze sensul unor afirmaţii/ secvenţe etc. 14 .

Comentează.TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a Itemul 5. 15 . să mediteze în baza situaţiei relatate. Problema rezidă în a face distincţia dintre vocaţie profesională şi profesie care îţi asigură o existenţă decentă. El a permis elevului să se depărteze un pic de text şi să-l raporteze la sine. în text coerent de 4-5 rînduri. ce înseamnă pentru tine vocaţie profesională. În majoritatea lucrărilor. comentariul se limitează la motivaţia materială a alegerii profesiei. Acest item e în top.

. sensul expresiilor. echivoc. mai ales că în text era şi cuvîntul valid.TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a Itemul 6. invaliditate etc. Cuvîntul pensionat. Sînt foarte puţini copii care au sesizat cuvintele-cheie ale îmbinărilor: firesc. Necunoaşterea unităţilor de vocabular — de fapt. Explică. Cel mai bine au explicat ce înseamnă bani de buzunar. tot nu foarte bine cunoscut. interpretat prin prisma cunoştinţelor pe care le au copiii despre pensie. 16 . îi duce cu gîndul la handicap. Îmbinarea titlu de împrumut îi duce cu gîndul la titlul romanului sau îi face să sară la itemul în care vor intitula textul. succint. această cunoaştere/necunoaştere se şi testa în itemul dat.

17 .TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a  Obiectivul de evaluare: Să analizeze lexicul unui text literar din perspectiva expresivităţii.

în text coerent de 5-7 rînduri. neologismele. în ce rezidă expresivitatea vocabularului din segmentul subliniat. iar pe ceilalţi i-a pus într-o situaţie dificilă: se părea că nu au nici cea mai vagă idee despre felul cum ar trebui comentat vocabularul unui text sau al unui segment. antiteza exprimată în antonimie.TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a Itemul 7. substantivele proprii care figurează ca simboluri şi conferă exactitate informaţiei. în cel mai fericit caz. metaforele. Acest item a permis elevilor cu adevărat pregătiţi să facă paradă de erudiţie filologică. 18 . Au fost remarcate. Analizează.

Cei care au ratat itemul au făcut-o pentru că:  Nu sînt obişnuiţi să separe enunţurile în care autorul îşi exprimă opinia de cele în care se referă la personaje. Operaţie de rutină pentru cel obişnuit să citească.  Nu au priceperea elementară de a selecta un citat.TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a Itemul 8. care exprimă atitudinea autorului faţă de muncă/necesitatea de a munci. 19 . sarcina respectivă a fost dificilă pentru elevii care de la bun început nu au înţeles evenimentele. Rescrie 3 citate din text. solicitînd doar capacitatea de a discerne mesajul.

TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a  Obiectivul de evaluare: Să aleagă echivalentele semantice potrivite contextului. 20 .

de dicţionar. În unele clase toţi elevii au greşit în acelaşi loc.TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a Itemul 9. ci au încercat cuvintele „la ochi”. Nu au revenit la text. Problema ce rezultă de aici era ca elevul de liceu să deosebească sinonimul lexicografic. 21 . de cel contextual. Uneşte prin linie fiecare cuvînt din prima coloană cu sinonimul lui contextual din coloana a doua.

direcţionat spre detectarea enunţurilor purtătoare de mesaj sau spre selectarea unei formule de titlu. intitularea e un punct final al testului. Un obiectiv foarte larg. Pentru că majoritatea aspectelor de analiză a textului au fost deja atinse. 22 .TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a  Obiectivul de evaluare: Să demonstreze înţelegerea textului.

23 . Propune o formulă de titlu pentru acest text. comentîndu-ţi în 2 enunţuri opţiunea.TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a Itemul 10.

pentru că îl argumentează. care trebuie acceptat (gen Dan Deleanu.  Elevii oferă un titlu original şi îl comentează convingător.  Elevii oferă un titlu inadecvat şi nici nu îl pot comenta.  Elevii oferă un titlu foarte general. 24 .TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a Itemul 10. însă nu îl comentează.  Elevii oferă un titlu. Viaţa lui Dănuţ).  Elevii oferă un titlu eronat şi argumentarea e pe măsură. însă adecvat.

în baza legendei. 25 .TESTARE DE IMPACT Subiectul II Obiectivul general al acestui subiect a fost evaluarea capacităţii de a produce un text nonliterar/funcţional.

Alegerea datelor este la discreţia ta. promoţia 2007. 26 .TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a  Obiectivul de evaluare: Să redacteze texte parametrii daţi. funcţionale. în Redactează. în spaţiul rezervat. care intenţionează să se înscrie la această selecţie. CV-ul unui absolvent al Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova.

s-a confundat CV-ul cu scrisoarea de intenţie. data. CV-ul redactat nu a fost potrivit la datele legendei. 27 . cerută în anunţ. pe care le-au clonat fără jenă şi fără a potrivi datele. la fel de masiv. În al treilea rînd. În al doilea rînd. lipsesc semnătura. (2) ori elevii nu aud ce li se spune şi nu fac ce li se cere. În al patrulea rînd. informaţia despre anexarea actului de studii.TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a Clase întregi de copii au avut la îndemînă modele inadecvate. cele mai frecvente erori se repetă din clasă în clasă şi din liceu în liceu: nu se respectă ordinea cronologică inversă a studiilor. De aici rezultă că (1) ori profesorii nu respectă curriculumul. nu se precizează gradul de cunoaştere a limbilor.

TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a Subiectul III 28 .

a demonstra înţelegerea textului. pentru demonstra înţelegerea lui.TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a  Obiectivul de evaluare: A înţelege un text nonliterar la prima lectură. Citeşte anunţul şi răspunde întrebările adiacente. la a 29 .

Pus alături de rezultatul itemului I. acesta confirmă că se lucrează preponderent la unele noţiuni şi teme şi se ignoră altele.1.. 30 .TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a Paradoxul constă în aceea că elevii înţeleg mai bine un text artistic. Majoritatea elevilor nici nu au fost în stare să-şi dea seama că în test au figurat numele a două reviste literare. Profesorii chiar nici nu se ating de unele obiective curriculare. decît un text de anunţ. care trebuiau doar recunoscute şi rescrise.

inexactităţile stilistice vădesc o lipsă de cultură a exprimării greu de înţeles şi de tolerat în liceu.TESTARE DE IMPACT clasa a XI-a pentru clasa a X-a  Obiectivul de evaluare: Să scrie corect orice segment produs în limba română literară. Gama largă de erori ortografice şi punctuaţionale. 31 .

Ceea ce le lipseşte elevilor este deprinderea de a citi cu atenţie textul. 32 . În viziunea noastră. este de 52.GENERALIZĂRI PE DOMENII COGNITIVE Cunoaştere şi înţelegere Cunoaşterea noţiunilor inerente analizei şi înţelegerea textului la lectură independentă. înţelegerea nu are loc pentru că nu are lor lectura şi re-lectura textului. neghidată.2% în cazul textului literar şi de 28. Diferenţa enormă derivă din orientarea tradiţională a profesorului de limbă şi literatură spre textul artistic (elevii citesc sau se fac că citesc romane de sute de pagini.5% în cazul celui nonliterar. dar nu pot înţelege în detalii un anunţ de 5 rînduri).

33 . dar elevul le cunoaşte din gimnaziu. a X-a. Aspectele pe care le-a vizat analiza sînt cele tradiţional aflate în topul preferinţelor în orice evaluare. Totuşi remarcăm impactul pe care l-a avut neînţelegerea esenţei naraţiunii şi de aici — rezolvarea inexactă a sarcinilor. şi mai grav — incapacitatea de a argumenta. Itemii de analiză şi aplicare sînt firesc dependenţi de itemii de înţelegere. iar deseori sînt complementari.3%.GENERALIZĂRI PE DOMENII COGNITIVE Aplicare şi analiză Realizarea este de 38. Lipsa deprinderii de a formula argumente valide. Caracterizarea personajului literar şi argumentarea apartenenţei de stil a unui text se reiau în cl.

ca să nu mai poată rezuma sau intitula textul.GENERALIZĂRI PE DOMENII COGNITIVE Integrare Capacitatea de a rezolva itemii din acest domeniu lipseşte mai ales la elevii care nu pot face analiza şi aplicarea. 34 . Deşi marea majoritate nu au obţinut maximum de puncte. este itemul abordat în cea mai mare proporţie. Singura abatere de la acest şablon este realizarea itemului în care elevii au raportat la sine şi la propria experienţă de viaţă anumite noţiuni vizate în text. e suficient să nu înţeleagă acţiunile şi să nu priceapă trăsăturile de caracter ale personajului.

iar itemii au fost diferiţi şi astfel au oferit fiecărui elev ocazia de a face dovada pregătirii sale. Analiza care derivă firesc din înţelegere s-a realizat mai slab. 35 . Tabloul general pe instituţii de învăţămînt arată că incapacitatea copiilor de a rezolva unii itemi îşi are rădăcinile în incapacitatea sau lipsa de interes a profesorilor de a-i învăţa să o facă. dar totuşi a avut loc.CONCLUZII GENERALE     Obiectivele de evaluare au acoperit o plajă largă de competenţe şi unităţi de conţinut. Înţelegerea unui text literar la prima lectură s-a produs cu dificultăţile aşteptate.

36 . în baza legendei. nu întotdeauna şi corect. este exersată mai mult. Înţelegerea un text nonliterar la prima lectură se loveşte de incapacitatea de a realiza transferul. teoria şi istoria literaturii. Deprinderea de a scrie în corespundere cu normele limbii literare lipseşte în unele cazuri şi diferă foarte mult de la o instituţie la alta.CONCLUZII GENERALE    Priceperea de a produce un text nonliterar/funcţional. elevul nu percepe şi nu pricepe cele mai elementare lucruri. elevii sînt dresaţi — cu regret. Învăţînd în detalii literatura.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful