GEORGE LĂZĂRESCU

DICŢIONAR DE MITOLOGIE
CASA EDITORIALA ODEON BUCUREŞTI, 1992
Coperta de: Sl^A SANDU Redactare si coordonare e!ico"ra#ica: &' ' pA$%DB S

GUVINT ÎNAINTE
ISBN 9()*9++,*2,*)

Uni-ers. c.no/tin0e or despre e!isten0a, apari0ia si #ina itatea noastr1 pe acest p123nt este in#nit' Aceasta, c. at3t 2ai 2. t, c. c3t #ante&ia noastr1, a t.t.ror, n. are, 3n ti2p /i spa0i., nici o i2it1' Tot ast#e , te&a.r. crea0ii or "eni. .i .2an este e!tre2 de 4o"at5 e c.prinde opere de o rea 1 -a oare, ori*c3nd /i ori.nde ar #i ap1r.t /i ar #i #ost #o osite' 6oe&ia sa. 'pro&a, ca si arte e, a. dat pri2e e se2ne de e!isten01 a .nei rnin0i 27i 2. t sa. 2ai p.0in in-enti-e, 2ai 2. t sa. 2ai p.0in consistente5 prod.c0ii e t.t.ror popoare or s3nt nen.21rate /i de o rar1 4o"10ie spirit.a 1, 3ncep3nd c8iar c. ace ea a e ce or 2ai pri2iti-e' 9o c or. , aceast1 s.rs1 inep.i&a4i 1 de pro4e concrete a e pre&en0ei noastre -ariate, interesante /i #r.2oase 3n .2e, este o 2in1 de a.r' :it.ri e, 3n specia , #or2ea&1 o parte din ceea ce #ante&ia p.r1 a oa2eni or a concep.t si c.prind s324.rii .nor ade-1r.ri istorice de; care tre4.ie s1 0ine2 neap1rat sea2a' E e constit.ie istoria poeti&at1, idea i&at1, redarea acesteia s.4 #or2a .nor po-estiri care 3nc3nt1 c.rio&itatea noastr1, 2ere. 3nsetat1, c8iar at.nci c3nd s3nt cr.de sa. "rote/ti' S.4 i2. a tora iese deci c. at3t 2ai ./or 3n e-iden01 si este ".stat /i apreciat ca atar*e' Eroii t.t.ror apar0in .nei .2i i2a"inare, dar s3nt crea0ii -erosi2i e, e"ate de -ia0a de toate &i e e, de #apte e si de aspira0ii e, ca /i de erois2. sa. de in<.ste0ea .nor ac0i.ni a e noastre' Ce e 2ai 2. te, dac1 n. c8iar toate, con0in 3n sine o 2ora 1, a c1rei d.ra4i itate ne este con#ir2at1 2ere., = Culegerea miturilor cuprinse în acest volum este limitată la numărul e pagini estinat ei! au "ost alese aici# în consecin$ă# cele mai repre%entative# care# pe măsură ce sînt mai &lume'ti(# sînt mai aproape e e)isten$a unui popor sau a altuia* +elec$ia a $inut seama numai e criteriul umanită$ii în mituri# e acela al învă$ămintelor ce pot "i trase 'i e aceîa al unei ec,ita-ile pre%en$e a "icăreia in s"erele e imagina$ie sau e civili%a$ie în parte. greco/romană# slavă# nor ică# latino/americană# e)trem orientală sau asiatică* Desigur că sînt pre ominante miturile create e popoarele in aria me iteraneană 'i înt"/o măsură e cele in aria slavă# care ne sînt# prin con i$iile geogra"ice# mai apropiate nouă* Nu au "ost incluse în această culegere persona0ele ce apar$in unui alt omeniu e imagina$ie* Am socotit mai in icate eci pe cele alese aici! ele compun un panteon in ispensa-il pregătirii umaniste a oricăruia intre noi! in icarea operelor în care acestea sînt protagoniste 'i care ile/au "ăcut 1cunoscute opiniei pu-lice e/a lungul secolelor constituie o completare care poate "i în 0pio egal -inevenită* Totalitatea miturilor in acest volum ne o"eră# în 0"îr'it# un patrimoniu poetic# artistic 'i moral# # e o nepre$uită valoare# "ără e care umanismul nu se poate concepe# c,iar acă ele constituie numai unul in aspectele acestuia* 2ersona0ele mitologiei rom3ne'ti sînt repre%entate în -ună parte 'i ne "ac cinste# atorită sensului lor pro"un omenesc! ele con$in pil ele cele mai variate e virtute aleasă# e a-nega$ie# e spirit ascu$it 'i multă sete e "rumos 'i -unătate# a'a cum -ine ne sînt cunoscute in multitu inea e pro uc$ii populare# -asme# povestiri# %icale etc* cu care ne/am nutrit e cîn ne a"lăm pe aceste meleaguri* Men$ionăm că# pentru o rnai irectă luare e contact cu persona0ele mitologice

pre%entate# am "olosit transcrierea "onetică a lim-ii rom3ne*

A

W
ABAN (l) 9i. .i >ippotoon?' A #ost pre#1c.t 3n /op3r 1, pentr. c1 a s.rprins*o pe Ci4e e? poto ind.*/i setea c. prea 2. t1 1co2ie' @2A To-ar1/ a .i Enea?, d.p1 #."a acest.ia din Troia?, spre Ita ia' @)A 9i. .i Lince.? @1A si a >iper2nestrei?, tat1 .i 6retos /i Acrisi.?, 4.nic. .i 6erse.?5 3nte2eietor a ora/. .i A4a, 3n 9ocida @BreciaA' @CA Re"e a Ar"e/. .i? @=A, posesor a .n.i sc.t ren.2it pe care /i 1*a'3ns./it Enea?' %ir"i i., Kncida, I, 121 ABANTI Loc.itori 2itici ai ins. ei 2.ntoase E.4eea, din :area E"ee' A. .at parte a r1&4oi. 32potri-a Troici?, s.4 co2anda .i E penor?' &BARIS 6oet scit, care a c3ntat 3n -ers.ri c1 1toria .i Apo o? a 8iper4oreeni?' Drept r1sp at1, &e. 1*a #1c.t preot. s1., i*a ins.# at dar. pro#e0iei /i i*a d1r.it o s1"eat1, c. care p.tea &4.ra 3n cer' ABATEE Ser41ri or"ani&ate 3n Brecia 3n cinstea .i Dio*nDsos?5 se 2ani#esta. 3n t1cere' ABDERA Sora .i Dio2ede? @2A, 3nte2eietoarea ora/. .i c. ace a/i n.2e, din Tracia' @D.p1 a 0ii, ora/. a #ost 3nte2eiat de >erac es?, 3n 2e2oria t3n1r. .i s1. prieten, A4eder'A Din ca.&a .nei in-a&ii de /oareci ; si 4roa/te, oc.itorii 1*a. p1r1sit, re#."iind.*se 3n :acedonia'

7 ABE Ora/ 3n 9ocida @BreciaA, .nde se a# 1 .n oraco ? a .i Apo o?' Ee. a pri2i ast#e /i epitet. de A4e. ' ABEONA Di-initate ro2an1, protectoare a ce or ce pornea. a dr.2' ABIA @1A Doica .i I o?, #i. .i Troos?, -enerat1 3n*tr*.n te2p . din :essenia' @2A D.p1 >o2er, 3n Iliada, este .n. din ce e /apte F ora/e o#erite de A"a2e28onG I.i A8i e?* 3n sc8i24. sc a-ei Briseis?, pentr. a*i poto i #.ria pricin.it1 de r1pirea acesteia' ABIAN1 sa. ABIENI 6opoi $e"endar din Sci0ia, care oc.ia de*a .n". r3. .i A4ios' 3/i 32p1r0ea. -ia0a c. "a* acto#a"ii, care se 8r1nea. e!c .si- c. apte de iap1, spre deose4ire de -ecinii or, antropo#a"ii, care pre#era. carne de o2' D.p1 >o2er, a4ianii i.4ea. dreptatea /i era. p1tr.n/i de .n pro#.nd spirit <.sti0iar' ABIDA Di-initate ca 2.c1' 6rin respira0ia ei, p.ri#ica spirit. 2or0i or si 3 transporta 3ntr* .n oc de odi8n1 -e/nic1' ABIDO @1A Ora/ 3n Asia :ic1, 3n apropierea str32torii Dardane e, patrie a .i Leandr. @*H >ei%rA' @2A Ora/ 3n E"ipt. de S.s, centr. a1 c. t. .i .i Osiris?' ABIENI IJ ABIANI ABILA :.nte 3n A#rica, sit.at 3n #a0a 2.nte .i Ca pe?, din Spania5 32pre.n1 #or2ea&1 str32toarea Bi4ra tar.* .i5 3n antic8itate, aici era. oca i&ate -estite e' Co oane a e .i >erc. e?' AB1LL1OS 6i.i .i Ro2. .s? /i a Ersi iei? 3n 2ito o"ia ro2an1' ABORIGENI @1A @ at' pri2ii oc.itori ai .nei re"i.ni, a.to8toniA 3n 2ito o"ia ro2an1, oc.itorii -ec8ii pro-incii Latiti2?, care, 2ai t3rKd., contopind.*se c. troianii .i Enea?, s*a. n.2it atini, d.p1 re"e e Latin.s?' @2A In 2ito o"ia ro2an1, popoare pe care Sat.rn? e*ar #i ad.s din A#rica, 3n Ita ia' ABSIRT 9i. .i Eete?' O2orit /i t1iat 3n , 4.c10i de :edeea?, sora .i 2ai 2are, 2e24re e i*a. #ost ar.ncate 3n ca ea tat1 .i or, spre a*1 32piedeca s1 o 2ai .r21reasc1, d.p1 ce, 32pre.n1 c. ason?, 3i #.rase 3na de a.r?' Acesta s*a oprit, 3ntr*ade-1r, s1 ad.ne rest.ri e propri. .i #i. /i e*a 3n"ropat, d.p1 e"end1, a T42is @Constan0a de a&iA' t ABUNDEN A Di-initate a e"oric1 3n 2ito o"ia ro2an1, personi#icat1 de o #e2eie t3n1r1 si #r.2oas1' 6.rta c. sine corn. a4.nden0ei?, p in c. toate 4.n1t10i e' A #ost identi#icat1 c. &ei0a ro2an1 9ort.na? /i c. A2a teea? @1A, din 2ito o"ia "reac1' ABUTTO Di-initate 3n 2ito o"ia <apone&1, care -indeca 4o i e /i 3i a<.ta pe 2arinari 3n

e!pedi0ii e or' A! A! 9i. .i Licaon? @2A si so0. doicei I.i :erc.r?' IA!A !A LIS @1A 6 ic1 .i :inos?, pri2. re"e a Cretei' @2A Una din so0ii e .i :inos?, care i*a dat .n #i., pe Oa/' ,H "#!ADE$OS Ero. atenian, care e;*a ar1tat Diosc.ri or? oc. .nde E ena?, sora or, a #ost asc.ns1 de Tese.?' N.* 2e e .i a #ost dat "i2na&i. .i care a c1p1tat, pe -re2ea .i 6 aton, den.2irea de Acade2ie' A!AD1NA I&-or e"endar 3n"1 Catania @Sici iaA, consacrat #ii or "e2eni ai .i .piter?, 6a icii?' A-ea 3ns./irea de a da pe #a01, #1c3nd s1 p .teasc1 a s.pra#a0a apei sa. s1 se a#.nde, ta4 e e pe care era 3nscris ade-1r. sa., #a sitatea .2ii <.r123nt' A! ALE Nepot. .i Deda ?' A in-entat co2pas. /i #ier1str1. ' In-idios, Deda 1*a ar.ncat din -3r#. .n.i t.rn, dar &ei0a Atena?, protectoare a arte or, 1*a sa -at din c1dere, tr1ns#or23nd.*1, 3n ti2p ce era 3n aer, 3ntr*o pot3rnic8e' A! A$ANT @1A 9i. .i Tese.? /i aL9edrei?' A .at parte a asedi. Troiei? si a #ost tri2is, 32pre.n1 c. Dio2ede? @1A, s1 o cear1 troieni or pe E ena?, r1pit1 de a "reci, de c1tre 6aris?' A #ost .n. dintre "recii care s*a. introd.s 3n ca . de e2n si a contri4.it ast#e a c.cerirea Troiei' In ti2p. incendi. .i care a a-.t oc 3n cetate, e a re./it s1 sa -e&e de a 2oarte pe so0ia sa, Laodice? @2A, #iica .i 6ria2? si pe #i. s1.' @2A Ero. troian, #i. .i Ante*nor?, .cis de .n oarecare :erion' %ir"i i., En%ida, II, 2L2 A! ANTA Ni2#1? din 2ito o"ia ro2an1, care 1*a adorat pe &e. Apo o? /i a #ost trans#or2at1 de acesta 3n p anta n.2it1 acant' A!ARNAN1A @1A Re"i.ne 3n Epir @BreciaA #ondat1, d.p1 e"end1, de Acarnan, .n., dintre epi"oni?' @2A Re"i.ne din E"ipt. antic, .nde e!ista .n te2p . consacrat .i .piter?' 1+ &!AST Re"e a ora/. .i o co, 3n Tesa ia @BreciaA, pri2. #i. a .i 6e ia?, re"e a acestei re"i.ni /i participant a e!pedi0ia ar"ona.0i or?' 'A! A E Ero. "rec, prieten. ce 2ai credincios a .i Enea?, pe care 1*a 3nso0it 3n r1t1ciri e sa e pe 2ane, d.p1 c1derea Troiei?' Se sp.ne c1, inspirat de o pro#e0ie, ar F#i #ost ce care a pron.n0at c.-3nt. Ita ia c3nd a. ancorat a 01r2. acesteia'
; FFF';; *'5 *' 'G5 *0'''''

%ir"i i., En%ida, I, 1,,, )125 %I )C, 1=,

A!!A LARENTIA sa. LAVRENTIA %ec8e di-initate *ro2an1 a p123nt. .i, protectoare a se2in0e or /i r121/i0e or str12o/i or' M #ost so0ia p1stor. .i 9a.st. .s? /i doica .i Ro2. .s? /i Re2.s?' Ser41ri e dedicate ei de c1tre ro2ani era. or"ani&ate 3n #iecare an 3n &i.a de 2) dece24rie' A!!A LAURENTIA ()* A!!A +ARENTIA A!E 9iica .i :1nos? re"e e Cretei, /i 2a2a .i :i et?, re"e e Cariei' A!ESIOS Un. din &eii protectori ai 2edicinei 3n 2ito o"ia "reac1' A-ea .n' te2p . 3n O i2pia?' Se pres.p.ne c1 ar #i #ost /i .n epitet a .i Apo o?, e 3ns./i a-3nd p.teri t121d.itoare' A!ESO 9iic1 a .i Esc. ap? 3n 2ito o"ia ro2an1, a r3n*d. ei o c.nosc1toare r eac.ri or /i trata2ente or 2edica e' A!ESTE Re"e e Sici iei, #i. &e. .i*# .-i. Cri2isos /i a E"este? 3n 2ito o"ia "reac1' 1*a o#erit ospita itate /i dar.ri .i Enea? si 1*a a<.tat s1*1 3nrnor23nte&e pe An* #c;8ise?, tat1 s1., pe 2.nte e Eri!' 3n a2intirea 2a2ei sa e, a 3nte2eiat ora/. E"esta' %ir"i i., En%ida, l, ==+5 %, )L, L1, () A!ONTEU %3n1tor 3n 2ito o"ia "reaca, presc8i24at 3n piatr1 de pri-irea :ed.sei?, 3n ti2p ce asista a n.nta .i 6erse.?' A!ETE :arinar din Tir care, a sa -at .n copi de a s1 41ticii e .nor a 0i 2arinari' Copi . , #iind 3n rea itate DionDsps?, i*a pre#1c.t, 2ai t3r&i., pe netre4nici 3n $G1 #ini, iar pe

i :arte?' A!IS T3n1r p1stor sici ian 3n 2ito o"ia "reac1.. . acest n.ciie so2pt. #iica . . ?.i' Cea 2ai' F. 3n ins.p1 a t1 -ersi. 3n care "reciiG p.n #i.n -3n1tor di4aci' S.ad1post a . din ca.*1.i. "er. Aci3 4i Gala)t%%a.nei p oi de a.r1*23nt pe care Cedippe.i 3n 2ito o"ia "reac1' @2A Di-initate "reac1 ar8aic1. nerec. 6o idect?./-0%.reri e' %ir"i i..s*o. Aci3 4i Galat%%a5 9ran"ois 6errier.i 6eric e @3ntre CC( si C)2 3'C8r'A' Tot at.p1 n. din eroare Oi #1r1 s1 /tie cine e. .r2'5 Do2enico %ene&iano. de o rar1 #r. .2e. drept pedeaps1. din re"ii2ea Arca*diei?' A!RISIU Re"e a Ar"e/. 1*a o2or3t tot.de Lorrain.si. ?. aceasta 1*a prescrrDn4at.' A!ON IU T3n1r s1rac din ins. III. : centr.cti-1 a #ost dedicat1 teatr.cat de centa.t si ed.n? /i a . . p oii F/i #. Ere8teion. c. -3nat. pict.n nepot' 6entr. a -3nt.pra p1* . 3n p123nt. i*a sa -at 3ns1 pe a23ndoi' :ai t3r&i. cresc.i 9a. prod.".i? @=A 3n 2ito o"ia "reac1. pe* de a t1 Jparte.. a Ceos. tat1 a p1r1sit*o prad1 ape or 21rii.torit10ii s. En%ida. -in.nor 3ntreceri sporti-e' O-idi.t preot a s1. 3n ti2p. 3ndr1"ostit de G#r. p.n. ? C8iron.r"e a poa e e Etnei? (2)# CI a./-0%. e a #ost pedepsit ast#e . :ai 3nt3i oc de.ia oraco .rn de 4ron&.? si a A. dedicat Atenei %ictorioase @NiQe?A. din Beo*0ia. pe c3nd se sc1 da 32pre. . #iindc1 a-ea dar.*se a ea s. #iindc1 a 3ndr1&nit s1 se 3ntreac1 c. B9B de *Na!os?.. t ca &e.s a "eni.nei ni2#e?' I. c. roditor' Asirienii 1*a.n.. '/i d3nd.n1 c.&a di#eren0ei socia e dintre ei. a0iei 3n ca& de r1&4oi /i sedi. d. &ei0a 3n 2e/te/.s?. a #ost ridicat1 3n ti2p. pict. III.nci a. a 3nc8is*o pe #iica sa.i d.p1 ce 1*a rostit. ..tonoei? 3n 2ito o"ia "reac1. c1r. ado*r3nd*o ca pe . 6erse.p1 . 3n eare aceasta se sc1 da 32pre. .i. atenian 4o"at.. din "e o&ie. .2.i.*i ast#e .se0ea ei. ace a/i n./i.r" @seco . -enerat 2ai 2. Danae?.r.i' In-a&ii e /i r1&4oaie e @inc . c3nd >erac es? 1*a scos din In#ern' . 1) .. ' Un re"e a ins. L1) A!RO7OLA 3n "enere.i DionDsos?. . 6artcnon.i Lic. d.a doi ea r1&4oi 2ondia A a. e or Cic ade?.ni. si .r15 O-idi. ? i*a pre&is c1 -a #i .2eroase a-ent. pro-enit de a i&-or.2e e A#roditei? 3n 2ito o"ia "reac1.2e. care a #1c. (=+ /i .2e a &Oa . Acrisi. .nea. Andreea Sc8ia-one.?' :3nios. s#3/iat' D.se0e.r1 ADAD Ee. o<a cariatide or? e te' 6e -re2ea ./-0%. $%ta.n cer4. de a t121d. copi . c.? Fapoi to0i &eii' A!ONIT 6 ant1 otr1-itoare..i' O-idi. .r3nd. "ra0ii e?.r2' A!LIDE @1A Eei0a 3nt.ne e -ersi.i Ariste.-.n1 c. d. a sed.i' A #ost socotit. din n.i?' Din ea ar'#i ap1r.2e. . s*a #o osit de -ic enia .2enta si spirit.s 3n 2are parte aceste co2ori a e artei . a #eno2ene or at2os#erice. a e-ita 32p inirea pro#e0iei. B' B' Tiepo$o. (2+ A!INA1 Spad1 pe care sci0ii o 3n#i"ea. 3ntr* . c.i :Pna.Acete 1*a #1c. I% 3'C8r'A.t /i 6ropi ee e. 3ndr1"ostit de Cedippe.4 #or2a .neric.pre2e.cis de . ap1r.2. 3ntr*. c.i "rec prin e!ce en01' 6ri2a con*. partea cea 2ai 3na t1 si #orti#icat1 a -ec8i or ora/e "rece/ti'. dar Ee. ap1r. care' c. 2on. iar c3inii s1i. . 4ine#1c1tor. $%ta.t1 din 4a e e Cer4er.. pro-enit de a -as.n t. #i.ne.-.pra .t3nd s1 o ia de so0ie. nep. . 1*a 2ai p. distr. ni2#e e? ei. de 6o i#e2?' Dar Ba ateea 1*a trans#or2at 3n r3.n te2p .ri.a a ora/. $%ta.. strec. 6 eter Bri<e"8e ' Ti&iano. .ra"ane or si a a tor ca a2it10i as.-.i?. ace a/i n. .i <.n &e. a de& 1n0. #iindc1 p oi e #ao'p1*23nt.n si24o a &e.3n1 /i 8aos. "er.nosc3nd. care #or2a.i2it1 prin 21re0ia ei artistic1 este Acropo a ora/./-0%. e era -enerat 2ai a es 3n 9i"a ia. NIII. n.t din e .t respin"e 3n nici i2 #e ' A!IDALIA Un.t. I. intrarea pe Acropo e. o spad1 de #oc.i 3n 2ito o"ia 4a4i onean1' Era repre&entat c. din :area E"ee. $%ta./it1 as. . a 2as1' C.ni-ersa e' * A!TEON 9i. acti-itatea constr.rprin&3nd*o pe Arte2is? "oa 1. a #ost stri-it de o st3nc1 pr14. anterioar1. 1*a. p.4it de Ba atea?. pe 6erse.-. a a. . a Na din :area E"ee' O-idi.r.irii . 12 A!RATO6OR N. I%. 19) /i .oas1.'si24o a #.

1L 32potri-a Te4ei. ei5 1*a 1sat 3n -ia01' D. tat1 .-.r1 A#DRA$ Ee. :arino.21tatea an. -edic1 /arpe e pri2ordia care si24o i&ea&1 ti2p. a/a c. #resc1 po2peian1 Ia :.2ea . .1spre&ece 2.na din ce e do.i a asirieni /i #enicieni' O-idi.a trei2e c.?.nci a e . oper1 iric15 Kre/c1 a 6o2pei /i 3n Doi 5 A./-0%. dar o dat1 32p init1 T<. or. epi"oni or? 3n r1&4oi.n.. a030at 1= 32potri-a .pte p.Ii 3n #oc' Era repre&entat1 s.n=t-a. >erac es? este ce care 1*a read. care s*a.ne4re. ar.R 2ito o"ia. disperarea p 3n"3nd /i "e23nd. consacrat . '*cond..ni a e an. din care a *sc1pat n.#3. de aceea te2p .&. T8or-a dsen.ni-ers.2ai e ' @2A Un a t Adrast a #ost .ca Biordano. F ADONII Ser41ri rit.i >erac es? s1 . Tide. 2i2a. ace a/i n. era p in .ona? s*a 3nd.2. 6erse#ona /i L a treia s1 #ie i4er' Adonis dedic1 si aceast1 a treia parte A#roditei' D'. 2i/cat1 de "est.rerea de a*i -edea .i? @=A.i 3n 2ito o"ia -edic1' Cei 2ai i2portan0i s3nt %ar. re"e e Tesa*F iei' A participat a r1&4oi.p1 o a t1 -ersi.. . c1reia i se <ert#ea. >ippo2edon?. Ad-#).21tate de an' A#rodita se 3n-oi. c. .i p1.cis de Te e2ac?.. dar 6ersei.ipr.s a 8ot1r3t ca Adonis s1 tr1iasc1 /ase . drept pentr. 1*a a<.oas1 3ntre Cinir?. . cent. a acceptat acest saS 'cri#i.*4eris e e' pict./2ani or or' ADEONA Di-initate Gro2an1. ce e4rate 3n onoarea .es 3n 2ito o"ia "reac1. dar 6erse#ona?.&e.21rate sit.c1tor. scape de 2oarte.ne. 7l%ca. Cano-a.s? a 8ot1r3t ca Adonis s1 stea o trei2e din an c. dac1 cine-a se -a o#eri s1*i ia oc. respecti-.i 9e.nci pe Adonis intr*o ane2on1.riste.a ce or /apte &ei care cond.tat1 de 2ito o"ia "reac1.c ordinea . cii n.de c3ini' ADRA$$ELE!8 Di-initate rsirian1. pe Ar"ia? /i Deipi e?.ne.a0ii' A con-ins..' 6entr. si #iica sa. . 3/i t1ia. printre cei -ii' @2A Ee.n' ADRAST (l) Re"e a Ar"e/. de 2istre0. copii. -enerat 3r $ici ia. A#rodita. 3n#10i/at a c.a e #. 32pr.i Adonis? @1A' 3n ti2p. red3nd.i. si pe care se odi8ne/te %i/n.p1 a te -ersi.n oraco ? c1 -a a-ea ca "ineri aceste ani2a e.na /i :itra? AD$ET 9i. Adrast porni 32pre. din Napo i AD$ETA @1A 9iica . a*i satis#ace o dorin01.4 o pie e de e. . din apropierea -.i era c7ine e. s1.cis de i2 2istre0.2 3i pre&isese .t din i. /i.io/at de disperarea A#roditei /i i 1*a redat. o a do.. 2ai t3r&i. ' So0ia .*1 A cestei' Ad.4 #or2a . poe25 C a.4irea*incest. . L.r15 De Rossi.ci.?. .?' 1C ADIT9A N.2.di :onte-erdi. n.i Ares?5' 2ei0a 1*a presc8i24at at. E. >ippo* ita?. c. V%n:#K 4i Ad-ni35 6aris Bordone.ra' Aceasta a #ost .)4i 73icli%. re"e e @.? si A2#iarai#G. personi#icare a 2or0ii si rena/terii cic ice : -e"eta0iei. 6o inice? si Tide. printre a te e. in ora/. Ad2et i*a 3ncredin0at pa&a t.riste.%t 4i Alc%3ta.na? @2A' Ani2a .i E.t d.s din In#ern. Edip?.nc3nd.rea5 Ti*&ian.2e e co ecti. acesta.i Et.i 3n . aceasta i a-.ncit . care &e. . #e2ei e se 324r1ca. sc.ia a' At.i.24re or. poe25 $eat de a 9ontaine. protectoare a c1 1tori or ce se 3ntorcea.23nt. iar ce e a te /ase. r1&4oi. 6artenipe.%a l:i Ad-ni3 la <. 32potri-a Troiei? /i a e!pedi0ia ar"ona.i e e "e o&ia .tat 3n nen.ri or /i case or d. Ee.rpat de Eteoc e?. re"e a :icenei' 6entr. a*1 a<. RcontraG Te4ei? @2A' Şi*a c1s1torit #iice e.r2e or sa e /i i*a dat ad1post. soare .i s1.-. Ee.n/i s. Ad-ni3. c. can. Ca*pane. condi0ia de a*1 p1stra a ea o <. $%ta. ' • ADONIS @1A T3n1r de o rar1 #r.i.nci. pe 2oire? s1*. n1sc. A cesta?. a case e or' ADISES8A 3n. De %ries. =195 B' B. p1r.n1 c. :irra?' Adorat de A#rodita?. 3n do i.ta pe 6o inice s1 recapete tron.0i or?' C3nd Apo o? a #ost i&"onit c in O i2p? @1A de Eetis?.. aiTti'i&oan'c*Le? /i s1*i s2. .2e e Adonis? @2A.se0e 3n 2ito o"ia rrrac1.rtea .i asc.i >erac es' @2A Ni2#1? oceanic1' ADON Di-initate #enician1. V%n:3 4i Ad-ni3. R.2e. pt. /i*a respectat i#1"1d. . "1 re"inei or. N.%5 6ao o %cronese. i* a por. A.

4it.t ca E ena? s1 se 3ndra"os*'teasc1 de 6aris?.sese consacrat 3n Brecia.2e e de Anadio2ene? @Yie/it1 din 2areGA /i protectoare a 2arinari or si a port. ro2an5 Beor"e :oore. din Ro2a.nosc. de a L. c.pt10ii /i a #ec.it te2p . .n #i. a tre&it pati2i 3n 9edra? /i 3n :edeea?' A i.din ca.n te2p .i A"a2e2non?' A #ost ar.2ai preo0ii o#ician0i' C. c. pe Anc8ise?. pt.. &ei0ei ro2ane Ne2esis?.. i*a t1iat cap. n. Odi3%%a. pict.. pe Enea?' C.V :i*ne a. con#or2 eti2o o"iei n.24eii /i 2irt. din "re/ea 1. 11. re"e e Te4ei? @2A.i Ucte?' Aici se a# a p1d.n1 c.te 8arpii?' . .i <%c+i.r1 IGADIST *J AGDISTI 1A$EDE Ar8itect "rec -estit. 3n"8i0ind. dar.a oar1.0i pro#etice./-0%.2a 21riiA' Tot ea 2ai este si &ei0a 21rii. . a presc8i24at*o 3n pri-i*<8etoare' I o2or.iA sa ir s.4 care era adorat1 Ci4e e? 3n te2p . A#are.p1 >o2er.trit o dra"oste ne3n"1d.ritori or: a #1c. a #ost r1sp3ndit 2ai a es 3n Cipr.nei conste a0ii' A6AREU Re"e e :essenei. a E"ina.-dit= . 3n cinstea &ei0ei A# rodit1?' A6 RODIT A Eei0a #r.s? 3n 2ito o"ia "reac1. V%n:3 Un $il-. 3ndr1&nit s1 se 32potri-easc1 Diose. Corre""io. d.ns 3n adDt.n copi a acesteia. pe Atis?' Be oas1 pe n.-r. 1 din re"i.n A:li3. de Adrast? @1A' @)A' Ni2#1? 3n 2ito o"ia "reac1 ce. re"e .is.i<a T%?%i ADRASTEA @1A N. . Iliada. care 3i #. -estit'' Era ori"inar1 din Creta' A6I N. A/ . ro27n5 6ra!ite es.t1 c.pra senti2ente or /i si20.ndit10ii 3n 2ito o"ia "reac1' D.*1 de -i.2a 21rii @"r' aKros.. $%ta.2nat.ri or?.i Idas? /i a . #iindc1 a n.' de #ric1 s1 n. Tro#oni.n0e /i pe e ' 6127nt. .i Eo ?.2.rea 3n care se p1stra 3na de a. dictate de . /i 2a2a I. re"e a cet10ii :icene?. ei intra. s1. acces n.pat 3n o2. .r. . Corint si 3n Ar"os? @=A.2ite s.it 3ns1 treptat aceste co2ori.? @2A. pe propri. Ra#ae .i >ei2dr*i ? din 2ito o"ia scandina-1.0r.tor.t .-.i Endi2ion?' AE1 Una dintre doici e .ia di-init10ii respecti-e' AEA Ins.se0ii.i' Esc8i .ri or' Adorat1 . printre a 0ii. Citera. =1H IUK''KK1 @1A Una dintre a2a&oane?' @2A Una dintre ce e 2ai itinosc. dar a .? /i a . *ei.i Atre.ri or 2. ' La ro2ani.2.s? copi . n.?.n coridor secret de acces 3n incint1' C3nd A"a*2ede a #ost s. 32pre. a i. .p1 ce R8ea? 1*a asc. 1*a 3n"ri<it pe Ee. !%i 4a>t% . ei ipi ' Ee.i.-dit=. A/ .nic. asc.r15 a te sc.n preot s.*1 den.ri a e . "ec. 1I1.4irii. cri2a sa. A/ .i Beo0iei' Tot ei a. c3nd acesta s*a 3ntr. care 3i #1cea s1 capete -irt.4stan0e e!citante. pt. a constr.*1 3n"8it1 Cronos?' AD9TU$ Ca2er1 tainic1 3n te2p . i. Tieste?' AETLIO 9i. ori"inar1* din Creta' :ai t3r&i.s?. a<. sp.n1 c.t .rprins de re"e. <e#.it1 '#a01 de c. s1 n.2e e ei a #ost dat ..i.2e e s.tere as.?A. a do.ir de 2ito o"</ 17 2are de so0. #rate e . adorat1 3n ins.i Lin*ce.2e e. F 3n 2ito o"ia "reac1' @2A N. /i a 6.i Ee.X tinerei Ca ice? si* tat1 . n. este #iica . 3ntr*o stare de de ir.' A6RODISII Ser41ri ce e4rate 3n ins.i Ee.i 6e opone&' A6EA Eei0a 3n 2ito o"ia "reac1.n #i..* Dens'etc'. R.cid1 ..&a per#idiei . 3ns1 1*a pedepsit pentr.-dit= din !nid-3. este a2intit printre eroii -ec8i.>-t.2e . tineri care a.U WiG:. sc.4 stat. ei.t din sp.nde 3i era dedicat .2e e &e. care a a-.i Eeto?. s*a n1sc.ncat1 3n . tat1 . care a a-.nea Co 8idei?. pen.prins de 2i 1.2e e de %e* 1US?' Ip2er. so0.. c. t. sora @:e issa?A si tat1 ei @:e isse.#os? @2A.i Sidias /i 'Scopas' S3nt -estite: V%n:3 !a>it-lina. considera sacri por.nor an.perior sa. c.' San'dro Bottice i.2nata sa. 2are de copii ai Nio4ei?. -?ic%i:. C+.21r.i Apo o? si o c 1dire 3n care s1 se p1stre&e te&a. )12 /i. NIII. din De #os? dedicat .ritori or /i ne2. a -o . .r?' AEDONA So0ia .ns. 3n care a-ea. o preoteas1. a Cipr. Tro#oni. II .ti i&3nd . 32pre. a# at 3n spate e a4sidei @a tar.s? /i a Dianei?. de-enind p1rinte a oa2eni or i4eri' o 2are p. re/edin0a re"e .cis. a #ost c.r2'5 6ierre Lo. (1+ @ i)(lA()7E So0ia .?. Aedona a 3ncercat s1 .

e a intrat 3n con# ict c.i Apo o?' pro-enit de a atri4. 32potri-a Troiei?.i poetic' AGANI77E Ni2#1?.i 6oseidon? /i a Li4iei? /i re"e a #enicieni or 3n 2ito o"ia "reac1. ca [-atpr a sit. pe . inter&ic3nd. . De %icente Barcia a >.%c:c%.ci"a/ii' I0ii #iind E"ist? si C ite2nestra' :ai t3r&i. 212. pe 6ente. #resc1 po2peian15 Sac. 32potri-a Troiei?. pe E ena?. . so0ia .prins1 de o cri&1 de ne4. s* a /i 3n032p at de 3ndat1 ce a a<. ACa.&e or?' @2A Epitet atri4.%3t% . a 3nte2eiat.i Troiei.ncii /i a ind.2e e de Ast8arte? /i :i itta?.n-n. AGADIS1 ( (1) N. a Cipr. tra"edie5 Seneca. tra"edie5 Dari. asedi.to?' AGENOR 9i. a Citera?.n-n. AGAVE @1A 9iica .ripide.erta. 1)1. AC%aila3. #rate e . Arcadiei?' A . I.%nid%l%.n te2p .cerii c.i ne i2itat' AGES1LAOS Un a t n.i Spartei. c.nte e >e icon?' Era protectoarea .striei a "reci.%.n1 c. 6a# os? @2A.i 6 . .nte e A"dos. sit. Tindar?' C3nd s*a iscat r1&4oi. socotind.?.i >ades?.&e or?. ceea ce. .s?. t. /i*a a es 3n Brecia. .cerirea Troiei. s..?.i Cad2os? /i a >ar2oniei?' Şi*a . e"iptean.n a t ero. din pretenden0ii 6ene opei? @proci?A.rorii or. A"enor 1*a tri2is pe Cad2os /i pe cei a 0i #ii. #i. re"e a cet10ii :icene?' C3nd Atre.na p1rinte e.ns a :icene.p1 c. En%ida. .nei ser41ri dionisiace..i Apo o?. de a*i inspira pe posti* AGA7ENOR Re"e a .n.n Ta:.at1 3n :area E"ee' Ea a a-. . 2C(.i d a a-3nt.a0ii or critice.i. . O.a 2. 3n #.t. Iliada5 Esc8i .s? pre#1c.!din Beotia.str1 . .i Apo o? /i 2.2ai 3nt3i 3n Siria /i Ca deea. 3n ti2p.cis propri. ..2it1 3n Tesa ia' AGANl7EE @1A Ser41ri or"ani&ate 3n cinstea 2. c1r.%3t%. . pro-enit de . Oreste?. 3n Beotia' @2A Una dintre nereide?' @)A Una dintre a2a&oane?' AGDISTI sa. ren. sc a-a Briseis?' D. "rec.i/ici:l I/iC%ni%i.' A8i e?.d.r2e e s. Nepo2. 11.%. Odi3%%a.2.cis.a. 2e odra21.. tra"edie5 $a2es T8o2son.cene Leniercier.s :i 8a.2e0i or' AGLAIA Una dintre ce e trei "ra0ii? 3n 2ito o"ia ro2aD na' N. ora/. di-in1' AGELAOS Un.at parte a r1&4oi. A"a2e2non a de-enit /e#.nie inspirat1 de Ee.de Tieste?.2e e .2it1 */i Cetatea .%. #iindc1 Didona? descindea din acest re"e' C3nd E.nde a ridicat ."it 3n Sparta.%3t% si IBiC%nia . #i.i &e. 3n ti2p.i U ise?' >p2er.i Cad2os? /i a E.*1 . p1rinte a .n #e de Y3n"er p1&itorG' @2A Un.&a r1pirii E enei de c1tre 6aris?.it d% I/iC%nia. n. tra"edii5 So#oc e. s'1. tra"edie 21 (AGIEU+ Epitet a &e. tra"edie5 %ittorio A #ieri.r.?' Aici e a .ropei?' Carta"ina? a #ost n.t AGA$E$NON 9i.nei #3n*t3ni consacrate . 2C1.i 6er2es.* e s1 re-in1 acas1 #1r1 ea' %ir"i i. ei ce 2ai -ec8i' @2A >er2a#rodit? de ori"ine. &ei0ei A#rpdita?' AGATODE$ON (1) Epitet dat de "reci . #iice e re"e . 9eni!? si Ci ice?. )). tra"edia5 E. >er2es? cond. E:. .&e or?' Inspiratoare a e 8ar.t 3n ta.24re or in#erna e' 9ierre Cornei e. OeKoreEe. 3n -3r#. i*a . O.ida.ra<.pre2 a ar2ate or "rece/ti. iar :ene a. preoteas1 a .2e e ei 3nsea2n1 . El%ct. ins. a #ost &ei0a c.n-n. ca oc de pre#erin01. a #ost .nc0ia de co2andant a "reci or din Arcadia5 a re-enirea 3n patrie. tra"edie5 >o2ar.i s1.ia se 3n1 0a te2p . ta ro2ani. d2 n. a c1rei ap1 a-ea dar. )2( AGELAST @ at' care n. #iica r3. de protector a dr. pentr.at*o 3n*c1s1torie pe' C ite2nestra?. :ene a. din ca. AGENOREA Eei0a 2. tra"edie5 %o taire. #resc1 po2pei an1 AGAN1!E %r1<itoare din 2ito o"ia "reac1. . ACa.rne a &ei0ei Ci4e e?.cireG' . c.i acestei cet10i. re"e .i 6ionDsZs?. 3n ins. r3deA 6orec 1 dat1 . )21\))95 11II. A"a2e2non a #.. care i&-ora din 2.ri or si dr...ropa a #ost r1pit1 de Ee. a*si r1&4. deoarece 32pre.it 2.i Atre. i*a pre&is c1 -a 3i o2or3t. O. . ACa. pentr.cis pe a23ndoi' A"a2e2non. Cassandr7?.cea pe oa2eni /i popoare e din 32p1r10ia . 1)B.i A"e*nor.2e a . c. drept pedeaps1 c1 acesta s*a 32potri-it introd.

i s*a consacrat o p1d.-.at 2ai 2. pe care se ce e4ra. are /i d1t1toare de 3n0e epci. .A #ost so0ia .i Cecrop? si preoteasa &ei0ei Atena?' A a-. si*a.ne de 2are i2portan0a' AGLAURA 9iica . e"ate de p123nt' 45 A.ri#icator.n1ri or pop. . dar se2i&e.i tron. 3n* care. de pe 2. :. ar. c.t 2in0i e /i s*a.t do.' A8e o.n.n <.ri or 3ns. aceasta5 ocrote/te casa si 3n 1t.2ire ci d7re era e. s.n. .i este ori. . A2a teei?.ncat de pe Acropo e' ODidi[.nci A8e o.AÎA Den.i 3n 2ito o"ia -edic1.n".pt1 a . . "er. pierd.ite 3n cinstea &e.p1 a 0ii.t. a ero. II. sine p3n1 3n Ita ia' %ir"i i. 2ici e ser41ri E cnsine.cis1 a por.2e e &ei0ei Atena?.i . .ri#icator.nden0ei se re#er1 a #erti itatea #e .ni.%C%# 4i Edi> la !-l-n-3 EGR1O7E Un a t n. En%ida. si Erse a. .i Edip?.p1 o a t1 -ersi. str12o/ a .?' F8EROE Copac \ p3op * * consacrat &ei or din 3n#e#8. oc.ncat din 3n1 0i2ea Acropo ei?. Creon?' So#oc e. c1 . c8iar dac1 e a .ror ce or ce a-ea. a a-. ni2#e?. 3n 2ito o"ia "reac1.2'it a8ei' A8 AR Di-initate c.i /arpe c.. Yp. din propria*i s. a4.' Corn.at de naiade? /i. a sa -a ora/. . care i s*a 3n1 0at. a .# e0ite' A/lELAU 9i.i >erac es corn.i din prea<2a r3. pentr.?.s? /i Ti.ne.i A8e o. este repre&entat s. A8eron. n.t o #iic1.n"1' Z-idi. tinerii atenieni rostea. .n.4stan01. pe aceea de ta.ne. III..i ta. a /i*1 rec1p1ta pe 'a s1.2e a E.i U r an. I /i .ra .at c.2a 6o2pi i.* e s1 o desc8id1' C3nd. an.-. 3n cinstea re-enirii pri21-erii.i? @1A' . . care 1*a .rori: pe Erse si 6androsos' 3n ti2p.n preot a . . apoi i*a s2.pt1' D.itorii s*a.r c. pe p123nt' AGRAULA So0ia .s? si a &ei0ei T8etis? @1A' Şi*a disp.ror creat. pentr.rioase.' Corn. 3n &i.piter? ar.n corn /i 1*a constr3ns's1 se.i /i a Terrei 3n 2ito o"ia .i 41tr3n c.nd1 3n r3.i troian Antenor?' A8ELOU Ee. Edi> .pi*ter?'' @2A I&-or sacr.. printre care. t pentr.. 3ns. 3n perioade secetoase.p1 a te -ersi./-0%.nca .arie sa. a #ost . . in-oca0i de cei ce dorea. 1*a 3n-ins.4 toate #or2e e . -a #i sa -at. asc.tie. sa 3ntreprind1 o ac0i. n.de.i Ocean.i r1&4oi inter2ina4i . cap de o2 sa. $%ta. . ora/.i.p1 credin0a respecti-1' Este n. 1=. A8e o.nde.r2' A8E$O$ sa.2it de at.n ast#e de sacri#ici. :eta2or#o&e.1 s.2it1 A cippe' AGR1A 9iic1 a .riosc.i >o2er @seco e e NI\N 3'C8r'A' De aici.de re"e e N.i Cecrop o c. Soare . 3ntoarcerea 6erse#onci? din In#ern. ca #iin0e ii"reste. a 11 ian. 3n .r127nt de credin01 patriei.2it /i 6a-aca. .r. >erac es? pe Deianira?. ea&1 p1cate e /i este in-ocat 2. s*a ar. a dat -ia01.rc*i?' La Atena.i >e#aistos?' AGONALII Ser41ri ro2ane instit. ad.s?.2p .p1 e"end1.tia.ri e. ca /i #. %III.r2'.a de 9 ian. .ERON @1A 9i. IN. t.Issos.i an.tat*o c. de . 3n te2p . 21 2ai /i )1 dece24rie' AGONI D%i ro2ani.ia.arie5 d. .rice' De a &e. 0i .r3dicei?' @GROST1NE Epitet #o osit pentr.. o2enesc5 p./-0%.2e *din >e ada. inter&ic3nd.. pentr. A" a.r2' ' AGNIS Di-initateaH ar8aic1 a #oc.rpator. ace a/i n./21noase' Soare e este 2are e #oc a cer.r2' A8E$ENIDE To-ar1/ de . $%ta. /i a r12as 3n 2ito o"ie c.i acest. te 3n#10i/1ri.n.at o 8ot1r3re' AGRA Co in1 din prea<2a r3. =C( /i . . .t1 Brecia 3n -re2.i c.2e e de corn. d.Srte?.nden0ei?' D. #r. A" a. &ei0a Atena e*a 3ncredin0at #iice or .i' 6re&en0a . n. ()9 /i . s . ca inspiratoare a oratori or 3n ti2p. coarne. . 3n#10i/are o2eneasc1 3n 2ito o"ia -edic1' D. o dat1 c. NI%. #i. r3. 8r1nit pe . in-oc3nd p oaia' 22' AGO RAI A N.t o. G' AGNOS (l) Una din ni2#e e? care 1*a.4 #or2a . desc8is C. L1'C5 O-idi. cap de o2 /i 4ar41 . A8$ON Di-initate #enician1.nte e Lice. si tr1snet.nca o ra2. ori de c3te ori p eca.r1 toate e#ecte e 2a"ici d. Toante. . ..ra.i 6o i#e2? /i sa -at de Enea?.n oraco ? a pre&is c1 n. a .&. .r1 de ste<ar.cte /i # ori.2ai printr*.i Cecrop? /i 2a21 a A"Qi.. c8iar /i 3n corp. care cre/tea de*a . t. n./i i*a dat . a .t. a4.i U ise?'5 a #ost p1r1sit 3n ins.

2inii si ace a 3nt. 0in3nd.i s1 r123n1 F ne. #i.r2a car. a sacri#icat*o pe 6o i!enia /i a ridicat . c3nd a %r. de U ise?' 'De indi"nare. . 1 e"endar1 din :area Nea"r1. din ap1r1torii Troici. din principa ii eroi: a-ea o ar2. 4ron&.&at ins1 s1 2ai .pre21 3n 2ito o"ia persan1.4 i. oper15 $ean Ba 4ert da Ca2pistron.i5 ' A+il% la ^ScJ.-'r.cid1 pe acesta. N%III. pe/teri or /i ac.ra :a&da?. sine a .ra :a&da' 6ersoni#icare si24o ic1 a .i ce 2ai apropiat. Do2ini]. 4a et panto2i215 Do2enico Ci2arosa.' Si24o i&ea&1 erois2.t s1 reintre 3n . )1.5 Bi.' U ise? 1*a .n. a 2oartea . a . 2)1 /i ..rit1 de >e#aistos?.i Ere8te.sc a %atican.?. . A+il%id%.r1 A8ILEA Ins.i Oi e. :1rii Ne"re.2 spre patrie' D.to: /i a Cre. .i /i a p123nt.*1 de c1 c3i.dat1' De copi .n te2p . i4ret de oper1. propria*i spad1' .4ens. 6aris?.r.ni e in#erna e' A8EU Str12o/. 9rance^ca 6ritnaticcip etc'. .' A8$EON @1A Ero.r2'. p1rinte a cer. .at c. .&e. dintre cei 2ai -ec8i &ei ai #enicieni or.i . care i*a dat o ed. 3n care A8i e? a #ost adorat ca &e. . v A8ERUSII N. pentr. din :i et.n a t #i. .ne.n Sci.' A8ILE Re"e a Tesa iei @BreciaA.stra? 3n 2ito o"ia orienta 1' R1&4oi.s 6apini.ca0ie de2n1 de .i A8. %I. s1.%a l:i A+il% d% #B.i s1. sc.pt1. re ie# a L. . Atenei?.?' C3nd Troia a c1&. prin care se credea c1 . &e.i 6ria2? /i a >ec. .pte. ce 2ai 3ndep1rtat a a8ei or. pe care "recii i 1*7. opera5 D%3>=. B' Re"na.ri or din Ita ia. in-. StD!?. A+il% . Di3t.r2'. poe25 >' -on U eist.cis c.*1 3n .-ici5 6indar. presc8i24at 3n r3. 1*a sc.4ini. ridicat pe pro2ontori.nde s*a do-edit a . 2e odra215 L. En%ida.i3%i3. /i rosto"o it 3n In#ern.r2'.s. Iliada.ripide.Seac1. a* /i #ace #i. tra"edie5 Arctin.neric. dintre principa ii croi "reci din r1&4oi. E. c1 /i*a . A+il% la a3alt:l T.r2."ene De acroi!.i cet10ii.r1' 9ran*"ois R. A+il%id%. 3n -e/nic contrast c..i i 3 re"e . ANGRA)$AIN9U Di-initate s.i Ee. #iica . etr. dintre cei doi &ei s*a 3nc8eiat. c3nd sc a-a Briseis? i*a #ost r1pit1 de A"a2e2non?' O2or3rea prieten. pt. io Ro2ano. a*/i r1&4.#. tota ' >o2er.pt1.i' 46 $URA $ADDA *J OR$UDD# EIA# *J EEA . 3n dr.2e "eneric dat 2 a/tini or. -ictoria . tra"edii5 Stati. i r trei ori 3n <. #i. de . #resc1 po2peian15 A+il% 3i AiaH. t. a #ost tort.? si a &ei0ei T8etis? @2A' Aceasta. nera4i . Eti->ida.ritori' A re#.se p1tr. cet10ii' S*a 3ndr1"ostit apoi de 6o i* 2= !eriia?.i 6e e.. 121 /i .. 1+( A8ERUSA 6e/ter1 pe 01r2.i' A8$ON )K A7IE$ON A8RI$AN sa. R. poe2 epic5 Boe*08e.na. t3r3nd. #rate e \ pe >ector \. . 1*a .Ii.t 3n 23ini e "reci or.i"i C8er. A+il% 3i 7-liG H%+ia.&ic1 de L. #i. . si24o a r1. 22 /i . r1&-r1*32potri-a .n A:lida. 2e odra215 Bio-anni 6aisie o. prin care se credea c1 se a<. 4ine . D si Co asse5 6ietro :etastasio.ns.n se2i&e. tra"edie' Le"rent&i. .n"e 3n re"i.s. Brecia si E"ipt. c. 6irr. 8%c:?a /i I/iC%nia . a24ii introd. 3ntre "eni. /i patrii cai ne2. . A8.#ra"i. 91. prin . UA1 Un.r1 de nep1tr.at1.5ttroc . a cererea &ei or. .t s1 o ia de so0ie. 1*a #1c. Aia! a pretins*o pe so0ia acest.tase ad1post5 a #ost pedepsit de &ei si a pierit 3ntr*. s*a sin.nde 3n In#ern'' .i 6ria2. care 1*a atins toc2ai 3n c1 c7i' 6e 2onn3nt.-3. /i . 32*'potri-a Troiei?. pe 2. poe2e: E. pict. a #ost 3ncredin0at centa. o s1"eat1. care a co2is aceea/i #apt1' @2A Un. .. de c1tre .n.ndat 3n r3.:C%. "rec c5 G%/ pentr.pte e 32potri-a Troie6. 9rancois Berard $. pentr.p1 trei 2ii de ani. ca si Oreste?.s?' @2A Un a t A8eron a #ost tat1 erinii or?' %ir"i i.i.e In"res.n na.?.ptei -e/nice. . pcn*i c1 a poto it setea titani or? c3nd ace/tia s*a.sei..-i%i.nde 3/i c1.ia. #i.i*N.ar.pt1 si s1*1 .r.i? C8iron?.cis #i. . 7%nt%3il%a. dar.cis c. Si"e.5 6.t ca aceast1 parte a picior. d. . . #resc1 3n :.%a T. A+il%id%.i. A+il% in Sci.i A8i e?.s?. a #1c./i de Ea*rat8.de etc'. #iica .p1 o a t1 -ersi. >ector?. dar i*a #ost .rat de eonii?.4ei? 4i. Aia! a r1pit*o pe Cassandra? c8iar din sanct.

I.n1tor 3n 2ito o"ia "reac1' 2( ALBA LONGA Ora/ din Lat3.io/at de sacri#ici. #ost trans#or2a0i apoi a23ndoi 3n p1s1ri de 2are.i ason? /i a :edeei?.at*o tot. pt. popor care oc. c. C' _' B . din #ii . so0. pro-enit de a A ce. #1c3nd. oper1 iric1 (AL!EU 9i..ia 3n ins.i A2#i o8?' A #ost constr3ns1 de Arte2is? s1* /i p1r1seasc1 so0.t .#ocat copi .i.t3nd s.ni pe 2are.4ire #a01 de so0. 2are prietenie pe U ise? /i.c1 p3n1 3n patrie. i*a dat o cora4ie . . Ber"ion a -r. . popor din Epir.de pietre' l ALBUNEEA Si4i a? c1reia 3i era consacrat . a trei ea re"e a Ro2ei. Odi3%%a.i Ee. IN.prti-ie0!. c.rit. L=+ 3'C8r' %ir"i i.5 >o2er.. din partea 2a2ei.s Osti* i. a "1sit o scroa#1 a 41' Este ora/. oca&ia c1s1toriei. 2i2at1. A' Ee.p.i >erac es?.2it1 /i si4i a ti4. En%ida. c. nep. "rec alL%A #or01. &e. so2n.4 o p oaie .i Corint.p1 a 0ii.ripide.s c1tre an.sic1i? /i a .ri or' So0ia . 22 30 ALBLON 9i. @d.i' @2A F 9i.. tra"edie.s*Li-i. a o2is s1 ad.nic . 3n ti2p.rt. de a c. A cesta. AiaH.c1 o <ert#1 &ei0ei Arte2is? care.* c. . #i.i. a co4or3t 3n In#ern /i. pe tat1 sa.?% c-ndita.n te2p . c. 2e odra215. N%.. c*ai ai .i 6 .nei #. c1 a 3ncercat s1 o r1peasc1 din 32p1r10ia . /i s1*1 . C1= /i .rtin1' ALCESTA 9iica .i' A.? si so0ie a . or spre cas1' I oiner.ri2ediei' A #ost o2or3t dintr*o eroare de #rate e s1. 3n p1d. AiaH.rere. care 1*a 3nte2ni0at pe Te/ea? pentr. <ar d. C1. A cione /i*a . de/i >ades? s*a ar1tat potri-nic."o -on >o#2annst8a .ria/ care 32pre. I. deci. Alc%Htn. KcKi0ei Atena?' @I. din 2are i. . a Cor#.ia' S*a sacri#icat at.*i's1 piar1 s. care #or2a o perec8e idea 1' C3nd Ceice a 2. despre care se sp. ei' >erac es?. .. ei. #1r1 s1*/i dea sea2a. drept r1&4. %II5 %III. t. .r15 So#oc e.i 6o i4? @1A /i so0ia . a .. tra"edie5 Benito 6ere& B7 dos. si p1rinte a Na.dr. %I.n1starea s. so0./i or s1i' L*a pri2it c.i ei' E.? /i a Andro2edei?.n?. #iica re"e .2e a .i Ce i ce?.r2'5 Cano-a./i de aco o /i a redat*o so0. 3n ti2p.i.2it pentr. .i B a.s?. copiii.i 6andare.i Enea?. Knc#ida. D. 4. tra"edie5 Andre Bide.i A2#itrion? /i. >ades? din 2ito o"ia "reac1' AIUS LO!UTIUS 6ro#et 2isterios.i >ades?' @2A i icni. $' B' L.i5 s. tra"edie5 >.i Laoda2ant? @2A. 1*a distr.s. str12o/. . *din cei patr.Fare s1*1 d.i Ad2et pe 2a2a.rea Ti4.cQ.it pe ar"ona. -i"oare. 32pre.i Eo ?.r.n de #in' @2A Ero.?. . "rec care /i*a dat propria #iic1 de so0ie &e.cos? @)A /i a E. .t' s1* 1 32piedice pe >erac es? s1 Y tra-erse&e Rin. -estit pentr. *2a21 a Ro2ei de 2ai t3r&i. a Ro2a' $#AL!O$ENA Ora/ 3n Beo0 a. Alc%3ta. NI. identi#icat1 c.ra<' 2. 3nte2eiat pe oc.i 6e ia? /i a Ana!i4iei?.to? pe 6erse#ona?' @2A 9iic1 a .ASTOR @iA Un. AiaH. pe so0ia acest. 3nd.i Adine t?' Acesta.' T. tat1 . 3n 2ito o"ia "reac1.-3n*t. 2(15 Tit. o2or3t de 2a2a .i >erac es?' AL!IDE N.sc1 a In#ern. . tra"edie5 %ittorio A #ieri. -3nt. ren.nci A cesta.?.2. Iliada. Alc%3ta. .#erin0a a pre*sc8i24at*o 3ntr*. poe2 dra2atic AIDONE @1A Re"e a 2o osi or. dar a #ost presc8i24at !)e acesta F 3ntr*. I.i 6erse.sei? @1A.? r1&4. AL!I$EDON @1A :arinar care a 3ncercat s1*1 r1peasc1 pe Bac8.%ir"i i.n1 c. AiaH.2?. drept pedeaps1 c1 1sase #1r1 si24rie pe . Ippo*2enei. .at FVe de d..i Nept. a p ecare.n stic ete' AITA Di-initate etr.nare c1 a #ost a4andonat1 3n #a-oarea Cre. .# tra"edie5 U"o 9osco o.s?' AL!INOU Re"e a #eaci or.i Eeto?' Şi*a s. 4.r2e&e pe Nantos. so0ia re"e . de in"1 Ti-o i' Era n. .s.p1 a 0ii Ron.0i? 3n. A? :. 1*a o4 i"at s1*/i ia &i e e' Apo o? a con-ins*o pe &ei01 s1 accepte 3n oc.n te2p . Be ero#on?' AL!IN(OE @1A 9iica . Alc%3ta. .na din' sc a-e' @2A Una din doici e .i >erac es?' AL!I$ENE @1A Un. .nde Ascani. 3n Itaca' Ace a/i re"e i*a K@a&d. NIII AÎ!1ONE @1A 6 ic1 .s? i*a pedepsit pe a23ndoi.itorii Ro2ei de apropiata in-a&ie a "a i or' A a-.n1 c. sc.ne c1 3ntr*o noapte i*ar #i a-erti&at pe oc. Alc%3ta.

t.i' ALE1IAR 9i. a ser41ri e date 3n cinstea &e.n1 c. . c1 e -a o#eri te2p . #ra0ii pri2ei so0ii X*a.i Ares /i a A" a..i. p1r1sita acesta pentr. Ee.:-.i' :ai t3r&i. . a .to?' @2A %i&iti. e a a<. ' Ui.i A2#itrion?."it 3n Ita ia. ' So0. poe2e Al. 9a eriaG @a&i Ci-it7 FCaste anaA' %ir"i i. de&-1 .&.nit.4it1 de &e. A.ritor' 6..t pe >erac es?' A #ost /i' so0ia . s*a tre&it a ti2p si cei doi a. re"e a cet10ii Orc8o*2enos5 pentr..ns so0. tra"edie5 Esc8i . c1reia i*a dat 3n aer ace a/i co ier /i pep ./-0%. de/i se 4.cis de >erac es?. pentr.p1 o -ersi. NI. din titanii? r1&-r1ti0i 32potri-a . .r2' AL!$EON 9i. pa&nic 3ntr*.nde a 3nte2eiat ora/. A#rodita?.nde era asc.. etr. din 3nso0itorii . #iica .t de a Ee.p1 care a 3nne4.s? per2isi.riat. C1*+ /i .>+it.t. 1*a n1sc. 1*a presc8i24at pe ne" i<ent.cerite de "reci' ALETRION Con#ident /i #a-orit a .sc a %a ican. 3nt3 niri or &e. 29 ad1post pe L.ns p3n1 a Te"e. .t s1* i .&e. soare . acesta a presc8i24at*o 3n i iac de noapte' W @2A Una dintre nereide?' O-idi. 3ndr1"ostit de ea i s*a 3n#10i/at s.i .2e e RIc a cioni' @2A Una din p eiade?' ii-idi.i Apo o?.nde a #ost s.ne p1rinte e' Ast#e a #ost .c. /i 2a2a . A c2eon i*a o#er0t co ier. 32pre. ? So#oc e.i. tra"edie5 E. spre Ita ia./it co ier.2.p1 p1r1sirea Troiei? c.acli0ii.irii oc.i. #ost s.i Rada2ant?' .rprin/i de I e#aistos?.cis*o pentr. co2edie5 O-idi.*se ade-1r.i i AL!IO7E *J AL!I77E AL!I77E sa.i Dio*nDsos? si a re#. so0. care i*a. AL!IO7E 9iica . A2#iara. .i E"ist?' A #ost .cis' Ca iroe a o40in. participa a r1&4oi. Ca iroe? @1A. #i.at de a A #esi4ea?. E. d. 3J AL6ES1BEA 6ri2a so0ie a . . I% AL!$#ENA 9iica . . . 32potri-a Te4ei? @2A. 1.. /i a A" a. d. ALIRRO IU 9i.' ALESO @1A Un.nte e este ace a a poa e e c1r. aceast1 #apt1 nes14.riste.>liiI. d.r2.:-. .%3c= 3n :.:-. tra"edie5 6 a. #iindc1 a co2p otat 32potri-a C ite2nestrei?. A #e* si4ea?' Acesteia.nirea .n&io. /i*a c1.-. s1 de-in1 2at.-.. iar RA c2eon a . #iindc1 a 3ncercat sa o r1peasc1 pe A cippe?.se0ii. E4e?. ei a 2. din De #os?' A# 3nd.rpe acest. ei.i.ia 6er*se#ona? c./-0%. de a #i ne2. IN.ia.[e. . #iindc1 a -r. a# a0i a o -3rst1 #ra"ed1.#iica acest.? /i a ..i Ares?.n1.ns a re"e e A8e o.i c.i A"a2e2non?' D. $%ta.i Ares?' 6.n co ier 3n sc8i24..ri e so0.rprins de &ei0a :iner-a? /i a&-3r it pe 6123nt' Aici 3ns1 a #ost .s?. 2. re"e e Tirint.r<*pide. s 2a* 2ei .1 /i .i Enea? 3n dr. $%ta.. .tat.ri /i s1*si r1&4.i A"a2e2non?.Ann.rei?' .cis1 3ntrea"a #a2i ie a . Bncida. . so0ia e"iti21 a . a n.i A"a2e2non5 2. A.((IONEU Un. .i .cis de Ares?. .' Din . A#roditei' Ares. a #. $%ta.s de pa&1 3n ti2p.i :ine.so0ie pe.rit 3n r1&4oi. din :icene?' @2A Un. 6oseidon?' AL!ITOE @1A 9iica . c3nd. i.i A2#iara. 1*a tr1dat /i /i*a 3ns.n.iK. 3ntr*o di2inea01 n.at*o de.i 6oseidon?' A #ost '.i i 3s?. .i >erac es? /i a &ei0ei tinere0ii /i #r.cis de Oreste?. Ca iroe? @1A' de t. C11 ALETE @1A 9i.it1.rei?. .i A c2eon?. e"ea # ori. A. 3n r1t1cirea .&at s1 participe.#iice e ei.nea ca #iii ei.ra de atri4. din #iii . c1 a contestat ori"inea di-in1 a .5 Ba4rie e * ' - D.ia tron.4 prete!t. a #ost r1pit1 de 6 .` s2.i A"a2e2non? /i ai sc a-ei Briseis?' A #ost presc8i24at 3n 2.i E ectrion?. . care.2.>+it..n coco/ (Gall-) os3ndin*dii*1 s1 -esteasc1 pe -eci r1s1rit.ne.4' tr1s1t. a a<. s.p1 c1derea Troiei?.-.i E.i Te"e.c. dorind s1 o40in1 de a 6o inice? .? si a Eri#i ei?' Aceasta./-0%.i. dat de so0ie pe #iica . 3n#. 3n-ins de acesta. so0ia .nte.

/2an.pta 32potri-a pretenden0i or 6ene opei? @proci?A' >o2cr.i 6oseidon? @sa. si*a "1sit tot.n r3.n #i.ia din cei'2ai i2portan0i &ei nordici.24ei. re"e a :e"arei' Din*tr*o i. pentr. a se apropia de Aret.nei 4. ALO7E 9iica .' #iii . t. ari or?. s1 c.4 p123nt. s1"e0i e . a*/i .i Ni!. spirite 3n 2ito o"ia "er2an1.t .4ire nes14. d.n i&-or.sei. re"e e cet10ii Troia?. ei sta.tea. '' care e!ercita.r?.r' .n -. adic1 ce e 4.2e "eneric pentr.s?' @lA()E Ser41ri date 3n cinstea . pe Esac' G ALITER1 6ro#et din Itaca.&r-or' A #e. ei a. 1s3nd*o s1 #ie oc. 3n Sici ia. /erpi de o co* o.. L.sa. -enerat1 totodat1 ca &ei01 a #r. trans#or2at /i.s. 3n"rop3nd*o de -ie' Eeii a. C=1 ALITES N. c1rora preo0ii p.2ite 3n 2ito o"ia "er2ana #e2ei e A or.pat1 do d. Otp? /i E#ia te?.? /i a ni2#ei oceanice Doris?' ALII Ser41ri ce e4rate 3n ins.ni. /i s3nt tort. a-. si*a tr1dat totodat1 /i patria. #ace o pro#e0ie @por. e"a0i c.ra0i s1 a. #iica . a-3nd se2ni#ica0ia Y2a21 care' ne 8r1ne/teG' 0 1 AL$O7E Un.N.r"ere pe s. ace ea a e Aret. care*i a/teapt1 aco o pe cei drep0i' @2A 6a at. AL$A $ATER Epitet dat de ro2ani Terrei /i &ei0ei Ceres?.p1 >o2er. care se a# a.pe Ni!.2e dat e e ro2ani p1s1ri or din &4or.sis?' ALORVN1 @1A Benii? sa.n #i.2. a . .s 3ntr*..i Nere. de a care a a-.n i. ro2an a 21rii' ALLODOLA 6as1re \ cioc3r ie \ 3n care a #ost presc8i24at1 Sci a? @2A. ai . ? @1A' Apo o?'i*a . din .ne..4it1 de 6ria2?. $ 1 *. .tat pe U ise /i pe Te e2ac? 3n . S inos?.. in"1 E e. d.i Ocean.=5 Odi3%%a.ia..nte e >e icon?' >o2er. pe >ippotoon?. de a consacra 2.ni proprii e ape c.4ine e . ce e4rate a Atena si E e.s? /i a &ei0ei T8etis? @1A.i Ee.i A p.an1.i DionDsos? si 6e2etra?' Era. arta pro#e0iei' . lliada# %. care Cercione a pe*depsit*o. ).pentr.t 2erit.i ei tat1.i' 3n In#ern. si24o i&3nd soare e.i Nept. propri. -3n1tor care a 3ndr1"it*o pe ni2#a? Aret.i Apo o?' ALILLAT Di-initate din 2ito o"ia ara41.*ne e etc'A' ALLIROE Una din conc.se0ii /i 2a21 a &ei or' ALI$EDE Una dintre nereide?' ALI7ES Epitet a .sa' AL68EI$ @1A Ora/ 3n cer 3n 2ito o"ia nordic1.ne era. ***? /i 2ani or? ro2ani' @2A corespi2&3nd .i U ise?' I*a a<.d1 necontenit 0ip1t.sa 3ntr* .AL6EU 9i.2inoase.cereasc1 O i2p. iar pe Aret. sc8i24at*o 3ntr*. 3n care oc./2an' Eeii 1*a. patria . spate 3n spate. 1I.t de a 6oseidon? .. a R8odos si apoi a Atena.n. II. 3n cinstea . #iica . 2oti. <nse2n3nd Yc.p1 a te -ersi. pentr.&e or? 2. pena0i or? den.*. .sa? /i a #ost respins de Aceasta' Arte2is? 1*a presc8i24at 3ntr*.n? &e.#ni0e' D. 3n"1 Sirac. . "enii e? .i :erc. )+. Odi3%%a. aripi a picioareG' 33 ALISSÎTOE Ni2#1? i./i oc de sc.it1 pentr. 2=)5 N%II. r1&-r1tit 32potri-a . .5 NNI%.ria/ii care s*a.cis c.?A. r3nd.ria/i care -oia.sis?' ' Dic$ionar de 2ito o"ie &ei0ei 33 ALOID1 .i Cercione?' A a-. 9reDr?' ALIA Una dintre nereide?' ALI!E Ni2#1? 2arin1 @oceanid1?A.

2a2a .cis /i ea' 34 ALTE E Tat1 #r. c. stin"erea #oc. #iice a e .24r1 a p.s /i*a #1. . adorat1 ca di-initate de sea21' A$ADO!O Ero. /i*a dat .ri e o i2pice' ALUDDA Ido -enerat de -ec8ii ara4i. #iice a e . s3tiA' In ce e din .2ane care a o#erit spre -3n&are .ri e.ri or.nirea c. =9) /i .rea. 3n care %en.r2' A$A ERFSU Eei0a soare .i Tar]. ste<ari @"r' d.t.rn.2. .rie.pta 32potri-a . #iicei ei. in B:c-lic%. s*a sin.s pe #.i *ei.i Ee.r1.i 3n 2ito o"ia <apone&1.ri' A$ADOANE 9e2ei r1&4oinice 3n 2ito o"ia "reac1.rit sc. a-.cis .2e dat de ara4i ste ei %en. ste<arA' Si24o a -ie0ii -e"eta e' A$ALTEEA @1A Capr1 care 1*a a 1ptat 3n Creta pe Ee.te din . ra2. i*a 3n-10at pe oa2eni c.i?.i etc' Te2p . 3naintea ..s? a-ea .r1 A$AN sa. "ar"arii?.i :e ea"r. pentr. s3nt n. p3n1 3n Sici ia /i a. de . aprins' :ai t3r&i. #i.i din -atr1.nepo0i ai soare . A tea s*a sin. de aceea A tea 3ntre0inea c. printre e e pre&en0a . Ee. re"e e Ca idoniei? @BreciaA. O$AN Di-initate -enerat1 de -ec8ii per/i /i identi#icat1 c.neori pe c1 1tori' ALTEA So0ia .n.s st1p3n re pe cent.nei ne3n0e e"eri.r21 a.a A.. &ei0a i*a presc8i24at pe to0i oc.2oasei Laotoe?.t pe T. !a>..pt1. a o r1&4. c3nd :e ea"r.3 drept. . #r. ti-area . @"r' . de ase2enea.i Terrno*dont' A.? si Doris?' Tr1ia. Troiei? 32potri-a "reci or. de o4icei..2e e sat.c e. 6entesi ea?.J3. /i*a . t.n.i 6ria2?' ALTIS 61d..prins1 de #.t.2p . cresc.s a pierd.pt din <oac1.i Ene. p1stori0a pe Care %ir"i i. . .s? copi si a c1rei corn. o"odnic.i :a*8o*2ed' AL)DO8ARA8 N. NNI. . . ad2itea.2e e ei a #ost dat /i Ro2ei' A$ARINTIA Epitet a &ei0ei Diana?.n. A tea.cis' %ir"i i.nd >% D%:3.i Enea?' %1&3nd c1 T.s?. 0es.i.na din so0ii e >o2er. 3n .r2a .per4. 3ndr1&nit s1 atace sanct.i Lati8.ini.s0in. a ar.t pentr. personi#icat1 3ntr*o pas1re' :it. dedicat acestei &ei0e este ce 2ai -ec8i din $aponia... pre&is c1 acesta -a 2. J pentr. a ce e4rat*o 3n a/a 21s. 3nc3t n.i Ares? /i a e A#roditei?' A.t 3n Capadoc8ia @Asia :ic1A /i s*a.ri e de 21s in ce 3nc.i 41r4at' 9iice or or.ptat si . a Cipr.s S. .s5 din pie ea ei. =L.re care 32pre<2. .?.i din ins.ns. de a n. copacii 3n care se n1/tea.ra re"inei or. centra a 2ito o"iei <apone&e. pict. a c1r. r3. ap1r.ncat ap1 3n <ar /i 3n aceea/i c ip1 :e ea"r.ar.rn.n0i e 3n-in"1tori or a <oc.i Ne*re.na. /i 2. )C)5 NII. a e e. ore&. %II. ."1 pe "a ii care a. .sano-o?. o dat1 c.ALOU Uria/. sta4i it pe 01r2.4eea. /i care era.# are' De disperare.iHG. 2e/te/. ' @2A N. ca sa poat1 #o0"isi 2ai 4ine ancea /i arc.s. Mliada. dedicat A#roditei?' Indi"nat1 c1 aici i se <ert#ea. de a De #os? a . r. ti2a s. 32p1ra0ii acestei 01ri se n. toate 4. >ippo ita?' 32potri-a or a .2esc /i ast1&i . . c.ssin. La na/terea #i.cis1 de A8i e?' N. din te2p e e Sa e' / • 6o.2ii5 A2ateras.i .?. Beei? /i tat1 a oi&i or?' ALSEIDE Ni2#e? a e p1d. 8iper4orean?. 2oire e? i*a.s? din O i2pia?. /i oa2eni. #ost 3n-inse de >erac es?. . deci descenden0i ai acestei di-init10i' A$ATUNTA Ora/ 3n Cipr. re"e e Lati.. personi#icare a p oii.i Apo o?' A$ADRIADE Ni2#e? a e p1d. care a p.na pe re"ina or.i S.alt%%a al=>t. soare e' 57 'A$AR1LLÎS Ni2#1? sa. /i care r123nea.nc8ii 3n .n1t10i e dorite de ni2#e e? care 1*a.t pe Ee. a #ost . e"ea.t c.". a E.at parte a r1&4oi.itorii 3n ta.s c1r0i e si4i ine' @)A Ora/ 3n ins. pe care se 4a&ea&1 ori"inea . c. 3n care era -enerat1' A$ATA So0ia . ..L5 NNII.ri o dat1 c.a0-3. acesteia /i ace a a &e. "ri<1 #oc. a<.2e e si4i ei? c. 86 3i se ardea s3n. si 2a2a La-iniei?' Ea 1*a s.nde se c.nosc.t aceast1 . =1 * . care*i speria. Kn%ida. sora Ledei? si .ri or. 2ai t3r&i.s?.ia te2p .

3nd. 3nt3i 3n cinstea . c1s1torit c.a 1 a "reci. 3n rn3n1' A #ost . s. a #ost trec. oc a s#3rsit.n.rii. 3n :.t. cap.i pep ..ptat.i-n.cis propria 2a21. ar-a i?' Ei or"ani&a. 7:licl%t 4i !.p1 a t1 -ersi. c in Br.i /i a #oc.2ea R24re or. co2edie5 >.ia din 2. . sIa sin. care 3/i par#. .ire.n . si caii &ei or' Se credea c1 este .i aprins c. si*a .. .nA.n".r. care st1tea. "r. procesi.0i or?.!e es5 A+il% . pict. co2edie5 9ernand 6ere& de O i-ia /i $. -ina de a*/i #i tr1dat so0.se. .ia s1*i sacri#ice &ei or pe str1inii ce*i c1dea. te e r1&4oaie 3n care a .?.nii si a inspira0ieiA. era 41.ror dorin0e orA.*n1sc. din popoare e Aticei i*a dedicat .i as. . 3n sc8i24.2ea /i .s. .' A . d. co2edii5 :o iere."o -on U$eist.F Tese.2it 3n antic8itate' A participat a -3n1toarea 2istre0.t.siris? aare o4i/n. o dat1 a<.ne \ de a Apo'>o?. sc. %o8. ne2aip. poe2 epic A$6IDA$ANT 9i. #rate "ea21n a . a dat na/tere .s? /i a Antiopei? @2A. /i a 2.2a. "8icitor ren. Troiei? /i a #ost .L' /i . ti2a &i a 3ncerc1rii acestora de a o c. . %I.i Apo o?*/i a >3per2nestrei?.i ei.ent c.p1 aceast1 con-ie0. 2i/ca din oc o4iecte e /i ar #i ridicat c8iar &id.n..nete e c1reia 324 3n&ea #iare e p1d.cis de :ops?.i pentr. pri2it1 3n dar de a >er2es? sa. iar .i<a >cnt%Hil%%i. care a-ea. s#in0i ne2. co2andant.rit 3n"8i0it de p123nt. $aco4 $er*daens.nde acesta.r2aiti? @.nde soare e dispare' :or0ii 1*ar 3nso0i 3ntr*o 4arc1 p3n1 3n . T%?aida. A2eretat @ne2.i A ce./it.ra or.porta desp1r0irea de e .i Ee.i d. . c32p. io Ro2ano.ia. tron.t.ritori.i U ise? a #ost .rireaA' (A$ 6I ARAU N6i:l .pre2 a ar"ona. care. ca participant a e!pedi0ia 32po*.r1 pe . din proci?5 3n . dra215 .s? s*a ser-it de 3n#10i/area . apoi 3n cinstea &ei0ei Ceres?' 6reo0ii se n. >a ir-atat @s1n1tatea o40in. c.i A8. 2or0i or 3n 2ito o"ia e"iptean1' A2enti 3nsea2n1 ap.2 nectar. asc. p*: t. 32pre.ra :a&da?: As8a @<.n oraco ?.ceri pe so0ia .?' >o2er 2ai -or4e/te /i de in-adarea Liciei de : c1tre a2a&oane /i 3n#r3n"erea or de c1tre Be ero#on?' >o2er.0i or?' (# Şi*a pre-1&. !%i 4a>t% . s.t1 din satis#acerea t.n".i co ier si a .i A2#iara.cis de Te e2ac?' A$6IDRO$IE Cere2onie rit.>-t.R. .t 3n r3nd.? /i a Eri#i ei?' 3n 3n0e e"ere c.an'de Ti2on'eda.sti0ia des1-irsit1A.t. re"e a Te4ei? @2A.a0-an%l%#. A. caii s1i' D. co2edie5 L.t s#3r/it. ara"edie5 Stati. A$6INO$EA :a2a .t3nd s. tat tot at3t c3t ce din De #os?' Esc8i .i 3n Ca idonia? ' /i a e!pedi0ia ar"ona.i :arte?.n p.is t e Ca2oe# s.s 3n Itaca pentr. .ri e Troiei?' A$6ITRION 9i. Us8at8ra @p. in 4pte&area no.i 6erse.cis./it.ns.? /i nepot a . 3n ti2p. a24ro&ie se 8r1nea.i B.nei ne3n0e e"eri' 38.p1 cinci &i e de a na/*cere /i pre&entarea . 2a21 a 3n0e ep* ci. pict. A. ce 4. &ei or.*/i .pra oa2eni orA. a r1&4oi.r2'5 9idins. A c2ena?' In a4sen0a acest.>+it.>-t. lliada. adic1 aco o .p1 c.i 3naintea a tar. Ee. a o sed.i-n. care consta. tri-a Te4ei? '@2A.i . A c2eon?. aceast1 oca&ie' A$6ILOMM 9i.at parte a e!pedi0ia 32potri-a Te4ei? @2A /i.i ason?. A. 3n ti2p. pe o a2* #or1 din Bri is8 :.nea de*a .n1 c.cis de >erac es? /i o#erit <ert#1 &ei or' A$6ÎDE$ON A o#erit ospita itate atri&i or? c3nd s*a. a 3ncerca s1*1 con-in"1 pe U ise? s1 participe a e!pedi0ia 32potri-a Troiei?' A #ost .n.terea &e.rirea /i tinere0e -e/nic1' Tot ast#e se1 n.%3ila3. .rerat1 /i disperat1 de soarta #i. 1. ' C.tere' A$ES8AS7ENTA 3n 2ito o"ia persan1. n S 2ai. care e d1dea ne2. 2ai are nici o p.i >erac es?' 6 a.r1 A$BARVALII Ser41ri c32pene/ti a e -e"eta0iei a ro*F 2ani. . .&e. pentr.2. ce or /ase "enii? sa. .r15 8%.at1 dirt "r1dini e 8esperide* or?' A$ENT1 Re"at. &eii s1 e dea reco te 4o"ate' A$BRODIE >rana &ei or 3n 2ito o"ia "reac1. d.ce pe A c2ena.2na 3n piept' A$6ION 9i.2ea. .i Eeto?' A-ea o ir1 21iastr1.n.p.i-n.ri or si i2p ora.n. Bi.acl%#n . .2i in0a. . d.4ens. 3n <. #rate e s1.i<a T%?%i. A. . :ana @"3nd.25 . \ d.n l:>ta c: a.p1 2oarte. n. 32p 3nt3nd.n -as antic.

i Narcis?' Tor]. pentr. \ d.? . :e ia?' A #ost . p127nt.4irea c.rta .2e e5 /i ast#e ora/.cis de >erac es?.ia Ape o?. pe acint?' A$1!LE Ora/ 3n Ca2pania @Ita iaA."iat 3ntrI. A/. pe .rin01' A$I!OS @1A Re"e a Bitiniei @Asia :ic1A. .do.a. care s*'a .t t. t. . #i.4 #or21 de scoic1. #e-or de c1tre 6 . . ni2#e e? 2arine' Este repre&entat1 3n 2. pe satir. Triton?. at. p.cis de propria*i so0ie. Ti4r. A2.n'it din dra"oste Yc. 3n noaptea n.rea Dodona?' I se atri4.s?. roditor /i a"ric.ri? /i #iii .cis c.ato Tasso. In onoarea Diosc.&ica 1' )9 A$8ARIA *Eei0a a drept10ii si a r1&4. a . Dio2ede? @iA.i . #iica . re"e a ora/.i satir? /i preot a .i Ad2et?' Tot aici.cerit c. c. . >enrD 6.p.i A2on' A$OR sa.i oc.i DionDsos?' V2A 6ro2ontori. c. co2edie5..ri c1 s.ri*?.nei ni2#e?. s1"e0i. .t .4irea c.*1 de .p i.t .-dita Anadi-.n 4o!er ne3ntrec. de tea21 de a e rosti n.n0ii' F$ON Di-initatea s. 3n Tesa ia pe 2a . ce :are a #ost pri2it de preo0i /i adorat ca #i.?' ANA1ARETE Ni2#1? diri Cipr.ra e a 21rii.*i pe Ro2. care 1*a 3n-ins <intr*o 3ntrecere poetico*2. i.2n..i-n "O. c1s1torit1 c.r2e e . 3n*tr*ade-1r.i E"ist?. s*a re#. a &ei0ei Arte2is? pentr.to?' ANA7ANO$ENA I&-or Un"1 sanct.sc1' A$I!LA Una din 'ce e /apte #iice a e Nio4ei?. .ntarea 3ntre Diosc.rce V /i Basparini.n #i. de a care a a-.ri e d1r.s? /i personi#icat1 c. ? ei se a# a 3n oa&a Si-. c1rora i se <ert#ea. /e&3nd 3ntr* o tras .i A#are.n1rii 3n 2ito o"ia etr. e"ende a e Breciei antice' A$ULIU 9rate a . ace a/i n. i*a ar.t din i.ne o e"end1.!. cap de 4er4ec /i corp o2e* 40 nesc' Oraco .a8 din desert. Li4iei' Aco o.ri e sa e' @2A 9i. 3n Brecia.1sc3nd. si24o . #iindc1 i*a inter&is s1 ca ce pe p127nt. 2./it.piter?' 6. care se re#er1 a/terea ei din sp.ncat 3n ape e. . te #iice. c1 1*a respins pe p1stor.i Enea?' A$I$ONA Una dintre danaide?' Din i. sa -a0i de a 2oarte. n. O#i care s*a sin. presc8i24at1 3n. .t. ai c1r.r1 a I#NA8ITA Di-initate persan1 si24o i&3nd #erti itatea /i -e"eta0ia5 patrona ape e. -estit 3n ins. #i. ? :arsDas?. din p1d.i A 4a Lon"a?' L*a detronat pe N.n sin".ri e stinse si in-ers' AN AS ABIA Ni2#1? 3n 2ito o"ia '"reac1' Ur21rit1 de Apo o?. A. 1*a <. a -estit de4arcarea or. a .2e e dori or #iindc1 e* a #ost pre&is c1 ace/tia 3i -or ni2ici 3ntrIo &i' C3nd dorii a. -enit.pre21 3n 2ito o"ia e"iptean1. A. care a a-. a &e.ibbDpris?.it de -i. te. e*"3nd. : ta' A #ost so0ia . si 2. care este identi#ica*. a sc1pa de dra"ostea .? @1A' (A$ÎNTA# 61stor din prea<2a . 1*a. ./. pe care Castor? 1*a a-. a #ost identi#icat1 c. dra21 pastora 1 A$INTORE (1) Re"e a do opi or.n pin.r p.n0a. r3.cis de api0i?' @)A To-ar1/ aV .rtat1 pe 2a . sa.i Le.n.ia capacitatea de a reaprinde #oc.ri?. c3nd a #ost i&"onit din O i2p? @1A. n.i' :ai t3r&i. adorat1 2ai 3nt7i 3n Te4a? @2A5 a #ost asi2i at1 c.t pe Na. ni2eni n.ra' AN A7 Ee.i so ar A2on Ra' :ai t3r&i. . a Sa2os. A e!andr. !U7IDON Ee.n #i.2e din Sici i. cei doi #ra0i.i c./i a .ci p?' Acesta a #ost 2oti-..i*a c1 cat p127nt.2itor?.4irii 3n 2ito o"ia ro2an1. c. care 3i r1nea pe cei ce -oia s1*i #ac1 s1 se 3ndr1"osteasc1' @$7EL @1A 9i..cis din dra"oste pentr. te i2a"ini. .. con#r. din centa. dar 6o . o danaid1?.t*o in-i&i4i 1' AN AS!I 9i.s? /i Re*.i /i aici &ei0a a #1c.p1 a t1 -ersi.s? /i a . &e.%n%.i 6oseidon?. ea. iar pe Rea Si -ia? a constr3ns*o s1 se #ac1 -esta 1?5 e3nc ea a de-enit tot./i 2a21.nci c3nd.itori n. popor din Epir' A #ost . ' @2A Un. ni2#a? Ciane?. a #ost c. #or0ei nat.ne \ din Sa a2ina' Drept pedeaps1 pentr. a p1sc. #iica .ar.2a 21rii' Spe e. &ei0ei %en.!? 1*a .i Nere. i. 2iei a 4i' INADIO$ENE Epitet a A#roditei?. Ee.i-n. A#rodita? . pict.n te2p . oper1 A$ 6IT RIT E Nereid1?'. e"at de 2.ri e 21rii de De #ini /i 3nso0it1 de tritoni /i nereide' A$6R1S1O R3. sp.cis' Ut/A!EE Ser41ri 3n Brecia antic1.n arc /i o to 41 c.$ean Bira.i 6oseidon? /i a .2itor /i i*a o2or3t #iii.i N./it. pron. 2e odra2e5 Andre Erriest BretrD. . 6oseidon? 1*a n1sc. 9e4e? @CA.

d.3%:. /i . a pornit.p1 c1derea Troiei.-.cis e de acesta' @2A Un a t Ance.s*o pe Andro2eda #. /i a .i $ean Racine F ANDRO$EDA 9iic1 a . 3n #iecare .A5 B' Biaco44i. %III. . 2arin s1 p.i A"a2e2non? .r2' ANA1IBIA So0ia ./it s1*i scape pe atenieni de acest 3n*i or tri4. .so e.%a And. And.4it1 de Ee. drept 8ran1 pentr.*ripide. care 's*a <ert#it pentr. . a . si a Casiopeei?' Deoarece a . care 1*a .-.aca ca>ti<=. re"e e Cretei. L(+ /i . -a ap. Saco8ini..i ei so0.at*o c.re. pict.a-.aca /i T. dar a #ost . 1. tra"edii5 Enni.r2'5 NII.n 2a.s c1 i2 porc 2istre0 3i de-astea&1.i de s. prieten. 2a2a A e2enei?' AN!8IRROE 6iica Ni . /i 2a2a .aca. C a.n #i.*i.r1 @re ie# 3n soc .rii or .a.r2'. d. 6erse. L)=. a #ost . a/a c. pre-estitoare de . pentr. NI%.se0e nereide e?. .4ens. En%ida.na.se .cid1 ani2a . :ino*I i. I%. E"e. Iliada. .. 2e odra2e ANDROS Di-initate 2arin1 3n 2ito o"ia s a-1. care pre"1tea pentr./-0%.n 2onstr.-i%n%l%. Bio-anni 6aisie o. /apte tineri /i /apte tinere.i 6oseidon?' Un pre&ic1tor i*a sp.n oraco ?' ANDROGEU 9i. de-enind.p1 o -ersi. din ar"ona.s. a #ost . re"e e 9ocidei. Eli?%. 2e odra2e5 Saint Sae. )(1 /i .n*&3nd &e. E/se! i*a. %.i :inos?. >ector' >o2er. .%d%i5 U4a do Bando #i.at1 sc a-1 de Neopto e2?. 2+ ' ANDRO$A!A So0ia .ca s1' 4ea -in. 2istre0 Sa8ri2. C=L.. . a #a2i iei .?' Tat1 . En%ida. 29( /i .i >ector?.i E enos?. 3n Epir. n.n a t #i.t . C)( si .itori ai Ba ici /i Britaniei' Loc. 1*a sa -at.nte e Eri! i2 2or23nt 21re0' .r2'5 $ean F Racine. <ert#i0i pri&onierii de r1&4oi' AND8RI$UR B.s? /i 2a2a .? a re. so0ia . din ap1r1torii Troiei?.2ai dac1 ar #i e!p. prod.i ro2an Nept.i O en?' ANA1OS So0ia .? @2A.a -area ora/.to Ce ini.r2'5 #resc1 3n Casa Diosc.ri e. 2a"ni#ic pri2.(.i 6ria2?.ns.i din Ca i. re"e e Etiopiei.2eri p3n1 a cor14ii' B1tr3n.>.i E ectrion?.c3nd. %I. a #ost "ata /i e se pre"1tea s1*1 3ncerce. tra"edie5 %ir"i i. 2a2a . de a care a a-.n r1&4oi 32potri-a i riiieni or pe care i*a 3n-ins /i e*a pretins. .ia.p1 2oartea acest. III.p1 aceea so0' O-idi. so0iei '#ide e. II.n.i te4an Antipen. din #iii .i ci' Loc. /i a re"inei . care ar "i '#ost 32pin/i a acest aci5 de re"e e Atenei.n "r. dedicat o )1d. re"e e :icenei?. 3n"1 Trapani' Enea /i Aceste? i*a. coresp.ir' ANDRO!LE Un.si 2a21 a . +.i.itorii din co2itat.n.ri or' A do2nit 3n Sici ia Orienta 1' ANDRO!LEA Una din #iice e re"e .s de propria*i -i01 de -ie' C3nd -in.ri or din 6o2pei5 R.i Danaos?' AN!EU @1A 9i.-.''ni. (21 '/i .stiasc1 re"at.(5 %I. Kn%idct. iar d.a trans#or2at*o 3n piatr1' O-idi.rese1 a 6o2pei5 :i*c8e an"e o.t.t 3ndr1&nea a s1 dec are c1 3ntrece 3n #r. Ben-en. 'sora .i' 3n ti2p ce 3/i a/tepta s#3r/it. i s*a sp. %ir"i i. L9..asi#ae?' %ictorios 3n' toate <oc.4it de A#rodita?.i >erac es?.r?' Tese.. . pe Unea?' Acesta.2. oper1 pe te!t.p de ri-a i in-idio/i.i Oreste?' ANA11TEA Danaid1? i..i 6ria2?' Este si24o . II.s c1 n.. &eii din _a 8a a? porc. And. .*1 pe .ria/1 3n 2ito o"ia nordic1. re"e e -3nt.rit apoi In Sici ia.itorii ar #i p. . .2 3i cer. a #ost sa -at1 de 6erse.r2'5 E. a 2.i Stro#i. pt. sine.i E"ipt /i a . a .i Be o?. :eta2or#o&e. 6oseidon? a #1c. sc. s.r1' AND A E D%iIa -ictoriei? a -ec8ii oc. 3n care era.c1tar 3n 2ito o"ia "er2an1.cis pe 2onstr. . -ia' A p ecat s1 .. And.. d.i Ce#e.cis de . c3nd Troia a #ost incendiat1.-. re"e e'Troici?' A #ost i.i.4 a2enin0area .-.r2'5 .dio :onte-erdi. $%ta.t' n .?. And. 3n0e epte /i ata/ate tota #a2i iei' I*a ridicat. /i . e"at1 de o st3nc1. Ra#ae etc'.ne. . Andro2eda \ 7%.i 6i ade?. tat1 .0i?' A participat a -3n1toarea 2istre0.i Eo ?. tra"edie5 Di 9eo.donia?' AN!8ISE :e24r.n?' ANGERBODA Di-initate #e2inin1 .t ca .i Astiana!?' D. a de-enit so0ia . 3n1 0at pe ' 2.t s1 scape de acest 2onstr. a*1 r1&4.aca.?. a #ost . 2ai a es 3n 6ana*Icitee?. Andre Ernest BretrD.

1*a den.rtare nec. ei si a treia.a.-ine' Une e -ersi. d.rit.te pentr.i2. -ec8i oc.n1-oin01 FJo Enea? 3n dr.?# Ans8ar repre&int1 cer.r2at*o 3n Ita ia' Bine pri2it1 de Enea?.. o in". 4. En%ida. repre&entat printr*o p1d..n.*se In r3. e )a Troia?. (=9 ANGRA $AIN9U *J A8RI$AN ANGUS Eei01 a i.te ar a n. dedicate ser41ri e din 2artie 0in. incendi.2. 8rana or &i nic1' ANNIO Re"e e ins.n0at so0. %II."it noaptea din pa at.itorii cei 2ai 3n0e ep0i ai . Iliada. .i Troiei.i?.cis. 3n .-. . si24o a #or0ei cos2o"onice a K .ri or 2edicina e' %ir"i i. din "re/ea 1. E4e?' :u yes- ANIOS Re"e a Dc os. Ite 8e.s cap1t &i e or' AN $ A 7E REN N A Di-initate 3n 2ito o"ia ro2an1. a 3nte2eiat 6ado-a. ? t.p1 care /i*a p. personi#icare a reco tei an. de a 32*4 3n&i /erpii /i c. soare . . p ante spinoase /i c3ini s1 4atici.nenorociri' So0ia ' .i0ii. care a p 1n.&a soare . 6 ippoda2ia? /i*a. a #ost sa -at de Enea? /i a a<.i 6riarn?. n. spre Ita ia' A #ost #i.2ici.iG' ANIGRO R3. a care s*a re#.p1 ce /i*a .. cei a 0i doi a.ni o identi#ic1 c. sora Didonei?.rn se c. p3n1 at. a . repre&entat1 c. per* ANKA Un #e de pas1re #eni!? @1A 3n 2ito o"ia persan1' A-ea cap de o2' AN(/EA So0ia ' . #rate' Antea.. tare.i? @=A.2e e s1. a ta. ANGERONA Eei01 a t1cerii 3n 2ito o"ia ro2an1. . 3ntr*o e"end1 orienta 1. 3n Tesa ia @BreciaA.nta c.cino' @Ita iaA' I se atri4. III. p123nt. 3n "ri. 3nsea2n1 Yc1 1. . $%ta.it s1 o o2oare' A-erti&at1 3n so2n de Didona. pe care.ia s1 se respecte o a4so .na.r&ind o sea21 de intri"i 32potri-a . c.i.:l ac. d. /i preot.i Apo o?' Ce e patr. a 3nt32pina pri21-ar1 c. #ost r1pite de A"a2e2non?' AN NONA# Eei0a ro2an1 a a4. La-inia?.n de"et pe 4.i ei. e*a trans#or2at 3n por.p. . c1reia 3i era.-iincioas1' #a01 de e.dat na/tere .r1 2are 3n 23n1' Era in-ocat1 de s1raci 3n #iecare di2inea01. 9enrir?5.n0i or 3n 2ito o"ia san1' . 3nec3nd. . En%ida.24eiV O-idi. En%ida.i An.re 3nt."iat Be ero#on?.+ 44 45 AN1RAN Beni. Ant%n-.' A"a*2e2non? a 3ncercat s1 e ia c. 3nro/ind /i t. e"iptean.*i ape e.ia. dintre care ce 2ai i2portant a #ost . )C(5 So#oc e.n&1 de ot. 3n care centa. s1. 2B25 %II.i >erac es? /i a &ei0ei tineret n i ce. L225 %ir"i i. . dar DionDsos?.2it1 o. ' ANTA$TA77ES In#ern.ia dar. .i 2or0ii.. ei De os?. din s#1t. care 1*a pri2it c.dinioar1 Antenorea' >o2er.s. Ini Apo o?' 9iice e sa e a-ea.noa/terea ier4. tra"edie5 %ir"i iD. #iice a e sa e a.nci ren.itori din B:. care 32pre. N.ns c. a #. propri.nden0ei. NIII.rii? r1ni0i de >erac es? a n. a st3rnit "e o&ia so0iei acest. iar Uis8ar. . ce 2ai i2portant preot a .i' N. re"e e Troiei?' A p edat pentr.rind. -iespi /i 2. . 3n -in. re"e a Ar"e/. i s*a dat asc.i 9.necoasei. p.s? /i #iind trans#or2at1 3n ni2#1?' AN N A 7IMRNA Eei0a -edic1 a 4o"10iei /i a i4ert10ii' Este repre&entat1 st3nd pe o #r. pentr.. d.cea ad. ./-0%. pentr. pri2ordia 3n 2ito o"ia asiro*ca deean1. .p1 ce a 2.n1ri e 3n care tre4.a e' F AN S 8 AR Ee.i LoQe? /i 2a21 a trei 2on/tri.. 3ntr*o -3n1toare. 2+). i2pe&i2ea or' ANIKETOS 9i. acesta 3n Ita ia' Aici. 2C2 . st1p3na re"at. 3n ti2p. dar n. III. de a pre#ace tot ce atin"ea.t1 discre0ie' ANGITIA Eei01 -enerat1 de 2arsi.2ite pentr. tri2iterea E enei? 3napoi "reci or.n1 c.i 6roc. Ic a care e e pri2iser1 acost dar.4irii 3n 2ito o"ia ce tic1' AN8UR Ee. #ost /arpe e :id"ard? /i >ei?. .&e' Cond. Uis8ar a. 1C. dar. 4.. sp1 at r1ni e. ./te' 46 #ANTENOR Re"e trac. c.

4ea' @2A 9iica re"e .i . IN.nc8i.2 ai . 1. Anti->% P3:. .pra p123nt.r1 -ia0a' A #ost . ce e4rate a 3ncep. pe A2#ion? /i pe Eeto?' Tat1 s1.>.i 6oseidon? /i a Be'ei?' Era de ne3n-ins in orice . a re3ntoarcerea sa 3n Itaca' @2A T3n1r din Bitinia.r1*23nt #1c.rparea tron. te ora/e @Antinopo is. #rate a . -i"oarea pri2ind*o de a 2a2a sa' A #ost .tti.' A #ost .i#ii' A n2anni. !%i 4a>t% .. I%.i tat1 .t.t s*o . aripi.&a ipsei .n e!e2p . pict. . .i A cino.. T+%?aida..-.p1 2oarte. de a care ero. 0i2ii de& 1n0. . c1 se 3n"ri<ise de cen. 1.n te2p . e i4erat*o /i a. N.&. 3n . Odi3%%a.cis de c ise?.4ea' Esc8i .i Eteoc e? /i a .. AntiC-na. ero.cr. AntiC-na.diat1 2ai t3r&i.i te4an Nicte. . a-ea i2ite /i se 4ea -in 'no. 3nte2eiat 3n 1)+\1)1.. de a*i ridica . ANTIGONA 9iica . de a care a a-. at3ta ti2p c3t atin"ea p123nt.i 3nde .r1 INU St1p3n.s? trans#or2at 3n satir?. 3n onoarea &ei0ei Ceres? /i a #iicei acesteia. apoi a #ost conda2nat1 a #i 3n"ropat1 de -ie de . 3n r1&4oi. care i*a cedat* o .. re"e /i p1rinte a t.r. I%.*/i o ra2. Saint*Sacns. d%3>. personi#ica .pta pentr. (Iliada.rit /i E2on?. 3n*t32pin3nd*Z 3n In#ern. tra"edii' $ de4rando 6i&&t. AntiC-na5 So#oc e. . 3n Sici ia.)5 Antonio d e 6o aio o.rere. 1+L. /i 2ai 2. de2n1.p1 c.cis 2. Anti"ona 3 3nso0e/te 3n e!i .i DionDsos?. /i a ..pt1. IN. pentr. ==L5 >o2er.i pe to0i c1 1torii care trec.i' 63n1 a . a -r. 2.i A8i e 2oartea . disp. LL+. care o i. ea a 2.in3= d% l:>it%. tra"edie5 %it orio A #ieri. ridi* dnd. Re"e a e'stri"oni or.i 6atroc . .r >onne"er etc'. 1*a s. I2peri. identic ce .n te2p . C+95 NNII.I(ANTEROS 9i.i ei de c1tre propri.i ei.t3nd. Lico?' Rep.#ocat. a a# at c1 2.cid1.il=./-0%. a asistat a .(5 6indar.ciderea 47 sa c3 e c1tre >eracies. d.?' 48 E a #ost ce care i*a co2.nicat .ripi'de. #i..s i. Li4iei. 32p1rat.&ic1 ANTILO8 9i.i . dintre pretenden0ii 6ene opei? @proci?A. d.i dedicat &e.>-t. Odi3%%a. 3n Atica. cer. $%ta.t tat1 . . 3n E"iptA' A #ost adorat 3n tot c.i 6ria2?. c1rora ent. d.ser1 prin de/ert. "rec. .i 6o inice?' D.i >adrian' D. :ende so8n Barto di. Dirce?. ei. onior3/e a r3rid.= ANTI6ATE. ANTIO7E (1) Re"ina a2a&oane or?' A #ost #1c. /tiind acest .i.i. 2.?. Edi> la !cl-iiOK /i AnticP-:a5 L.' AN T EU Uria/ #ai2os. p3n1 c3nd acesta cade prad1 #. C2).a so0ie a acest. .%C%. r1&4. Ra*cine.re' Anteros /i Eros s3nt repre&enta0i ca doi copii c.&. tra"edie5 $ean Coc ea. Odi3%%a. #ide .s?. !ri21-erii.t1 pri&onier1 de >eracies?. care a ./a #ra0i or ei' Dar.i<a T%?%i.2ai din capete o2ene/ti' O-idi.r1 ANT1!LEA :a2a .. 3n cinstea .nde.?' >o2er. ce 2ai 4. Kdi> .i 8. antropo#a". Odi3%%a. %I &NTIN(OU @1A Un.cis de :e2non?. 3/i ia sin". =C1. tra"edie5.n. a 2a tratat*o' Cei doi #ii ai ei a. 32potri-a Troie6.rii or?' Re3ntoars1 a Te4a? @2A.p1 6atroc .ite n.it n.cis 3ns1 de >erae es? care.ror &ei or Îi 2ito o"ia asiro*ca deean1? I s*a ridicat .r1 de pa 2ier' ANTES6ORII Ser41ri a e # ori or. Ar 8.i' U ise?. 3n ti2p. din ca.&ias2.ciderea ce or doi #ra0i. AntiJ-na . ade2enit1 de Ee. AntiC-nn.t doi #ii.t. tra"edie5 $ean Rotro. a r12as a c. #a-orit a 32p1rat. 6erse#ona?' Ase2enea cere2onii se 0inea. 7itica. 0i dintre to-ar1/ii de dr.i Creon. . tra"edie5 E.i <.arie. a .rte .n te2p . .n"ate' >o2er.rise de..prins. .% .8 prieten a . care o i. Anti->% ad-. ti2p de trei &i e. /i 3n Ar"os? @=A. i*a constr. (()5 N%II. .it .i Ro2an' >o2er. deas. a*/i sa -a p1rin* te e' >orner. re"e e Troiei.i A8i e?.i Edip? /i a ocastei?. a do. 3n cinstea >orei?' 4 ANTESTER1I Ser41ri ce e4rate a Atena.2 po-este/te e 3ns.p1 or4irea tat1 .rpator./i re"e .it=5 $ean Antoine _attea.*1 3n *4ra e. 3n ti2p ce .ia.i U se?.n senti2ent op.i Tese. de dra"oste #i ia 1 /i #ratern1' C.na #e4r. constr.i :arte? /i a &ei0ei %en. #rate e . popor s1 4atic. .i Eros?' Spre deose4ire de acesta. $ean Ano..i Nestor?.4irii p. NNIII.*nat*o' Oorre""io. 199 .. Creon?. . 3n Yss. Stra-insQD. pict. 11C. dar a #ost sa -at1 de so0. #i. sor1 a Is2e*nei?.

.s? /i a Latonei?. . iertarea p1cate or.2ea. a 2.". .i. &e. a 2edicinii /i p1rinte a .r1 A7O7I Ee. deoarece #.. . I5 %ir"i i.ia s1 #ie t1in.2. a #ost adorat d. ANUKET Eei0a apei 3n 2ito o"ia e"iptean1'' Adorat1 3n N.i Cint' Ee.s? si Atenei?' A-ea. "a&e at3t de 2irositoare. Ies. .d%. "re.4 3n#10i/area . a -ictoriei' AONIDE Epitet dat 2.a te2p . prin asocierea c. poe0i.nii i.i?.i Osiris' 6entr.&e.n 2are ro ' Brecii /i ro2anii 1*a.ndit10ii.i* Apo o' I s*a ridicat . . ri".a #ec. or. era d#erit &ei or' A6I'S Una din ce e 2ai -ec8i di-init10i a e 2ito o"iei e"iptene.nte .ite 3n perioada ce .i5 B' L. Bernini etc' sc. .rt.&e or?. &e. c. a poa e e 2.i Esc.i 6oseidon?. o2enirii' 6rintre ace/tia. ser-icii 3nse2nate patriei sa. #i".p1 n.4 3n#10i/area .tatea ini2ii ce . n1sc.se0ii . B%l<%d%.i de a doi ea r1&4oi p. Ra#ae .nct a-ea . 3nc8ip. iar Apo o era ac a2at ca &e.&e or?. . aceast1 oca&ie. a c3ntec. a catastro#e or din nat.ni.i.i. 3n Circo :assi2o' A.na din ce e 2ai. . din care e2ana. s. do43ndind totodat1 si noi centre c. consacrat or' AORN Lac ren. a 2.2e "eneric a 2istere or re i"ioase.2e e s1.2. 3naintea . 3n2.ndea. 3nc7t se credea a #i .% 3n :. 3nsea2n1 c8iar Y#i.#e2ei p. de sea21 di*.neric.it s. a e' A7OLLO 9i.i de nisip' A7ORRETA N.n1 parte din 32p1ra0ii ro2ani. ci pe podea.i Apo o? ce e4rate a R+2a. care tre4.Adad?' @NUBI 9i. ap?' In Ita ia. lliada.i Ee. conda2narea 89 Dic$ionar e mitologi: . #1e3nd sacri#icii e n.cea.p1 41t1 ia de a Ac0i. pict. d.2e e i&-or. #. a 0i &ei.4 protec0ia . 51 A6OTEOEe Cere2onie prin care era. idea a #r. En%ida. A>-ll.&icii si a poa&iei5 2aestr. ti2p de cinci &i e. D. ti2p. co2po&itori' .n1 32p etit1 din pene ro/ii de papa"a ' AONMS 9i. %atican. En%ida.i Ee.i s*a.4ia /i 3n Te4aida :eridiona 1.r15 Andrea :ante"'na. 6er.i ta. (+C5 9idias /i 6ra!ite* . apeiG' i A7ATURII Ser41ri dedicate de "reci . 0it c. /i ce care 3nso0ea s.. c.i t.e&. care se n.n.2it 3n Epir @BreciaA.i /i a #r. . 3n care 32p1rat. oc 3n octo24rie si coresp. pt.e& %e as]. . de /aca .i.nei .i sa. L9.rt7nd pe cap o c. pe a tar. apei' N.i Cer4er?' %ir"i i.ne c1 a #ost -ictorios. . din Beo0ia.n. a .ni e .n sanct. cap dF c3ine sa.ite c. ce ce*i #ace pe oa2eni s1 respecte e"ea. din 32p1r10ia 3nt.i a2enin01tor a E"ipt.t a De os?.se0ii. atri4!ite e .40 sa.2inii /i a soare . /i Aonia' A7OB.# ete e 2or0i or a $. ad.ii e ce e4ra.sese s. %III.t10ii 3n 2ito o"ia e"iptean1' Si24o a pati2i or potri-nice o2.rer. .i Aonio @>e icon?A.r' Ini0ia si24o .ro&itate' 7."ino.i /i a 2. direct pe p127nt' H A7OLLINAR8 $oc. t1iat c.na din intr1ri e 3n In#ern' A7A$ NA7AT Di-initate ar8aic1 din 2ito o"ia iranian1.c1tor de #ericire. A. ine' La "reci era considerat &e. %III. 4ine . Die"o Rodri". ie.st se sp.i de#. . a Ro2a' >o2er. intrarea /i 3nscrierea: copii or 3ntre 2e24rii societ10ii' 61r.nic @219\2+1 3'C ar'A.Q$IÎ Ser41ri pe care "rec.*Secata de Apoi. asi2i at .i Osiris?.r1 /i a desert.nte .ar pe co ina 6a atin. 3n t pri2a parte a .2asc. adorat 3n Beo0ia. di-ini&a0i to0i cei ce ad. #ost instit.Init10i 3n 2ito o"ia e"iptean1' Era repre&entat c. 3ncarnarea r1.i * @9e4os?A.ri 3n cinstea . 6ao o %e*ronese.rea&1 o 4. e #iind ce care intra 3n i4ertate En 2or2inte.

it.rn. sonat15 9rancois Co. a# at1 . ei..2e din Lati. /i .rsoaic1' 9i.rea ardeni* . era tot. 1*a o-it "ra-. . 3n 1n0. .ne.ii din A. .cid1.n or"o i.2?' @2A %ec8i ora/ a r. dar a #ost oprit de Ee. ro2an pastora 5 Lope de %e"a.2i it1.i c. A>-t%-0a l:i L:llJ A7OTRO7ENI N. indi"nat1.ssin. . 3ntr*o &i.s.nosc. NI%. conda2nat. iar "i"an0ii? 1*a. care o 3n-10ase aceast1 art1. 3nte2eietor a ora/.i3. s1 #ac1 p33ne si s1 toarc1 ina' O-idi.rs.se0e nat. a . .%3 . 1. de sa4ini si de "a i.p* tate' A #ost 3ndr1"it de A#rodita?. a r1&4oi. care 1*a sc8i24at /i pe e 3ntr*. p1r. A. r1&4oi.s 6r. Laerte?.p1 o #ericire pierd.2.cadia. coad1 de 4a a. ne/tiind de aceast1 2eta2or#o&1. A>-t+%-3i3. 21s ine' ARADBA Ee.it pe .e&. a2 #ost 3n ArcadiaA \F si24o a nosta "iei d. a -3n1toare.A. %e as]. a 4 si c.Circei?. propria ei s.%lli. CLL #AR!ESIU 61rinte a .cadia.or.nt3nd* o c.s? /i Re2.i %. a .ra 1 a inspirat n.s.ritor. i or?. .t.re i.n #i.s? /i a ni2#ei? Ca isto?' 6ier1? a trans#or2at*o 3ntr*o .i >erades? /i 3nte2eietor a Si* . 6 . de .2e dat &ei or care 3ndep1rta. re"e a Itac1i?' >o2er. protectoare a -3n1tori or' .rii si ast#e ro2anii i*a. nest1p3nit.i Atis? /i Ci4e e?.i rar1 #r. .i Ro2.s?. 3n Ita ia.Et 3n Arcadia e"oG @Şi e. a*oe 0i' @2A N. p123nt a c1r.t1' $acopo Sanna&&aro.n p1ian<en. acest &e. 3n 2ito o"ia "reac1. $%ta. . p.c es?' :ito o"ia ro2an1 3i atri4. c. -. s*a sp3n&.r2'5 6ao o %eronese.s? /i a >erei?' 6rietene nedesp1r0ite 3i era.. t. s1*/i -ad1 -e/nic p3n&a s#3*siat1' O-idi.n o2 41tr3n c. 3n 2ito o"ia 4ra82an3c1' AQUILON %3nt rece si #.rii 7=3t-.%3 L:d-<i3i 3n :. A>-t%-0a l:i !-.2e atri4.p1 a t1 -ersi.nte. i*a 3n-10at pe oa2eni s1 se2ene "ri.%a dint.i U ise? /i a .rt. ro2an pastora 5 Şir 68i ip SidneD. Discordia?. II.nde a #ost i4erat de >era.i 3n 2ito o"ia "reac1' 9i..% $a.2eroase e"ende' S3nt c.5( Ni2#e? a e ape or 3n 2ito o"ia -edic15 4aiadere.nde-a a ap. aceasta. A. dansatoare cere/ti.*i pe a23ndoi printre cei a 0i a/tri: Ursa :are /i Ursa :ic1' D.ie paternitatea ./-0%. #i.t. de a care a a-.4ea r1&4oi. .r15 Ste#ano de a Be a.n3nd. a &e./-0%. Gde oa2eni 4o i e si nenorociri e. pe Eros?' De/i ne2. can? 3n 2ito o"ia ro2an1' ARDEA (l) 9i.pra c1rora do2nea T.it ca . danaida? Ana!i4ia' . a"ric. /i 3n#r.t de a -esta a? Rea Si -ia?' La 3ncep. dar &ei0a a trans#or2at*o 3ntr*.i Ee. ro2an pastora A7BS(ARAS. #resc1 a 6o2pei5 A.i. pict. =2 AR!IGAL 6reot a 2istere or . ac-n#orte AR!AR 9i.-. 2artie' I:?i. din cei cinci&eci de #ii ai .t% 4i V %. A.i Ee.denti.i 9dr#nt c1s1torit c. -o .cadia de Nico as 6o. pe care i*ar #i a-. nera4i ' Dio*2ede?. Dia*nei?. Asia :ic1A. de o rar1 3nde27nare' L. 0in3nd 3n 23n1 o ta-1 c.perin.n 2.nos din nord*est.r. di-init10i e in#erna e EresQi"a ? /i Ner"a ' AR!ADIA 6ro-incie 3n 6e opone& @BreciaA. ace a/i n. adora0i 2ai a es de e"ipteni' A77IA Ni2#1? ro2an1' ARALLU 32p1r10ia 2or0i or a : asiro*ca deeni. t a #ost i2portat 3n Ita ia din Asia :ic1 3n sec' III' ARDA+ 9i.i'' Aco o tr1ia. $%ta. dedicat pri2a . Spai2a. prote<at de :iner-a?.i Eo ? /i a A. era pre"1tit s1 o . . .pte. Atena?.2 AR!8ELAU Un.n .perin.rat.-eic1' Ara8ne.&e.n1 a pri21-erii. . A.3n*d.t .rorei?' Era 3nc8ip.s?' ARDUINA @1A Di-initate personi#ic3nd p1d.s C e2ente. Odi3%%a. a c1ror c.ti3t:l:i5 9rancois Co. era &e. soare . Descendent. i*a s#3/iat p3n&a si a o-it*o c.-.cadia.i 3n 2ito o"ia 2on"o i or' ARA8NE T3n1r1 0es1toare din Co o#on @Lidia. 3n 2ito o"ia ro2an1.. o#erite Sdrept r1sp at1 r1&4oinici or 2or0i 3n . as. Ter2idor din Ro2a. Broa&a si Uciderea si i.*se a 3ntrecere c.-inte e asociate pict. A>-t%-0a a.te c. . ARES Ee. poe2 didactic5 Boet8e./i. %I.

r1 A RET E So0ia re"e . /i 2a2a Na. din #iii .4terane /i si*a . . Troiei?.n.i Ee.cis pe Ar*"os? @2A.n p1./i de ason?. care /i*a <ert#it -ia0a pentr.*si 2ai a2intea. "rec. ARGIVA Epitet a &ei0ei >era?. presc8i24at*o 3ntr*.?' Apo. care. A. de ori"ine a atri&i or?' 9resce c. si24o .n r3.i Nere. =C. a.i -3nt -i<e ios 3n 2ito o"ia ro2an1.0ii s3nt &.r2'. acesta s*a stins ca o .cerirea* 3nii de a. 3n Ti4r. A. care tre4. c.nca. # . pt. T8or-a dsen. ia24ic /i a #ost.r?.ne c1 Aret. o s.ri.r1 ARGOS @1A Ee.-r. a L. /tiind*o i. Odi3%%a. sora 9edrei? .t1 de oc8i pe care >era? 1*a 3ns1rcinat s*o -e"8e&e pe ni2#a? Io?. a o 3ndep1rta de &e. III.C:3 >=:n5 Donato Cre0i. ca '/i pe dra82e e din an.s de acesta s1 o p1&easc1 pe Isis? 3n pre&en0a a o s.n"1 a Io' >era 1*a pre#1c. !ana<a.C-nantic%l%.24r1' A#rodita? a presc8i24at*o == pe ea 3ntr*.to?' Este repre&entat1 des pe 2onede e -ec8i a e Sirae. din .s 9 acc."r1-i0i 3n ti2p ce se pre"1tesc s1 p ece spre Co 8ida5 6iero di Oosi2o.nci pe Ar"os 3ntr*.ne Tpe p1stor.C+%3%.? /i a ni2#ei? Doris? 3n 2ito o"ia "reac1' Era nedesp1r0it1 de Diana?. a. care 3/i are ori"inea 3n &e.tea' B#o2er. cond.sei. o s.%i ca>:l l:i A. c. poe2 epic5 a Or-ieto. sor1 a .n1 c.i U ise?' @=A Capita a re"i. #ost conda2nate a23ndo.nt7nd 8ot1r3rea re"e . =1+ 3'C8r' ARGE @1A Un.p1 a t1 -ersi.r?' @CA C3irie e .ri a e -ec8i or sacri#icii o2ene/ti' ARGESTE sa.i Nestor?' >o2er. 3nd. a*i r1sp 1ti credin0a' @)A Cora4ia care i*a transportat pe ar"ona. care 1*a i.ne.t1 de c. care 1*a ador2it pe Ar"os si ast#e a re.nit ape e c.4it1 de Ee. A cino./it s1 a<.i 56 ARIADNA 9iica re"e . 41t3nd dinspre -est' ARGIA So0ia . sc. A. pentr.* sic1i?' Si24o i&a -irt. .n i&-or' Acesta a a<.C-3.cerirea 3nii de a. c. Ar"os a 6o2pei /i 3n Casa Li-iei de pe 6a atin.s. niciodat1 de persoane e dra"i' A c2eon? /i a pro#etesei :antos? @1A'' @2A Un.rit.= 8%.?. c.t1 de oc8i' ARGIRA Ni2#1? din Tesa ia.1 a 2oarte' Eeii. . i*ar #i po-estit &ei0ei Ceres? c. dar a.t1 de pa&nici.2 se c.n1 tot ce #ace &ei0a' @2A 3n 2ito o"ia "reac1.2it1 ca #iind oc.n i&-or si pe e 3ntr*.i %. a -r. ori pentr.i :erc. o s. 1C1 /i . cinci&eci de ani 3nainte de r1&4oi.i Osiris?5 p. Se en?' Si20ind c1 2oartea ei este aproape.t at. ca protectoare a Ar"o*s..ns*o 3ns1 >% c1i s.n -as . n.r2' ARETO Un. a e ei' Le"enda sp.' Se en. ren.n r3. a*/i sa -a p1rinte e' . 2)) /i . ace a/i n.-ine.2e din Brecia. 3n#r. poe2 epic5 Cai. 32pre. >erac es?. c. ti2p. 6e e.?.ne. EURO 6ersoni#icare a . #rate a . d. Anti"ona?. 2anec8i* r'ne din trestie. 3n care cei ce se sc1 da. pict.B-. 6o . sc.-ia A #e. 8c#. a/a c.p1 o -ersi. te e #iice a e .i Creon?. C1C =C ARETUSA 9iica .?. pt.n i&-or' ARGI6ON Epitet a . #iic1 /i a >erei? /i. care a #o osit ce dint3i -ers. 2onstr. a presc8i24at*o 3ntr*.a3 -Ic.itat de Ar"ir7 si a de-enit. 3n #iecare an.io/a0i.i? @=A' ARGONAU )I Cei cinci&eci de eroi "reci care.nii c. din #iii .*cic opi?' @2A Una din 2. LL /i .. #i.C-na:tic%l%.t s7*i 3n2or23nte&e.2 i*a #ost r1pit1 #iica de c1tre 6 . onios din Rodos.s?' D. 3nso0it1 de de #ini. pasi.r1 AR8ILO8 @iA 6oet /i r1&4oinic "rec.r?' 6rintre ei era. a 1= 2ai' C. -esta e e? ar.s?' Acesta 3ns1 se #o osi de >er2es?.sa.ia s1*i sp.i Nestor?. can?' ARGEA Ser4are dat1 a Ro2a. e"iptean Ar"os.i 6o inice? 3n 2ito o"ia "reac1' C3nd acesta a 2. care se a# a 3n Sici ia.4it c. a . aceast1 oca&ie. Odi3%%a.i. r121/i0e e p1*23ntesti. sora . Castor?. ca atare.4ens.i :i n os? a Cretei. c. participat a e!pedi0ia pentr.pe care ar"ona.p1 ce 1*a .i #eaci or?. d. pict. pe care 1*a 32podo4it c..0i? 3n' e!pedi0ia pentr. Te*se. . * a Ro2a5 R. %II.s %a eri.r2'. 2onstr.!?.n.

d.nte e Ti0id.r2'5 %as.crat1 de >e#aistos?' A intrat apoi 3n r3nd.i 1*a.i din 6]2pei' A. centa.i %ar. n.ria &ei or' C.ri#icare. c. /i a 4in1*rit. a Siton.it=.rte&an1 din ins.a de 19 octo24rie.s. pe C32p. 3ntr*. Aristett a #ost iertat de &ei /i trec. . de ori"ine "er2anic1. . cinstit de 6eriandr. e a "1sit*o. a se i2p ora &ei or -ictoria 3n r1&4oaie /i protec0ie 3n ti2p de pace' Cei ce participa.cis de >er2es?' de AR$AITI Un. Tese.i Te.57 ARI7A SATANEI *J AVESTI A ARISBEA 6ri2a so0ie a . A.*i .2it 2e/ter troian care a constr.r?' Disp1r3nd.n ti2p.i?' :a2a sa era 6asi#ae?' C3nd Tese. ' A #ost discipo .2oasa E ena?' :e/te/.2i in0ei.n.i Apo o?.i :arte. tra"edie5 Ric8ard Stra. /i . ap?.r..ra :a&da?' 6ersoni#icare a i&-or de 3n0e epci.i Ar"os? @2A. /i a ni2#ei? Coro*nida?' n1r 3n ar2ata ro2an1. ca cea din0ii conste a0ie din &odiac' IRI$AS7I 6opor e"endar din 'Sci0ia. oper1 iric1 ARIETE Ber4ec.i.n sin".". printre a te e.. era.n /arpe /i a disp1r.l«~~. ca E. =(+ 3'C8r'. drept pentr. c1r.cr. d. 2onstr..' An"e iQa Ua...i Atena' ?.iadna ta ' NaH-3. A. #. 1L./cat1 de . a&i a 9 oren0a.i a pri2it o c. care era at3t de aco21 de 4o"10ii. .#* i01' Ea /i*ar #i tr1dat patria. a Na!os?' Aici a "1sit*o Bac8.i popor de r1&4oinici. ea i*a dat < . pt. era Esc.i Apo o? /i a ni2#ei? Cirene? 3n 2ito o"ia "reac1' I*7 3n-10at pe oa2eni p1storit. ti2p.i? C8iron?' A sperat.n ni24 de .r? din 2ito o"ia.i Se"i2er.s s1 #ie p1&it de .rea .? @1A' ARISTENE 61stor de capre de pe 2.? a #ost conda2nat s1 #ie de-orat de :inota.t 3n r3nd.t1 oc8i .i Ares?' C3nd 3na a #ost c. care a-ea. 3n &i. 3nc3t &eii a. 3na de a. a 53snit din p123nt /i a #ost o#erit.to4. "er. care. a01 care i*a ser-it s1 ias1 din a4irint?. se2i&ei or' ARISTOL Tat1 .ne . 3n p1d. 3naintea . . (A.3n dar ora/.at 3n st1p3nire 9ri!. .s <ert#e 2ani or?. %III.n copi . o s.i A8. a Cretei' .ciderea 2onstr.ri e Te. 1*a 3n-10at de a &ei0a 6a * as? @1A' ARISTEU 9i.0i or?. pentr. "reac1. ar"ona.p1 . .i 6oseidon?. $%ta.i 6ria2?.' 3nar2a0i' AR$INIU 9i.ia i*a de-enit so0ie' Din partea . care*1 repre&int1 pe Tese.n. care 6aris? a r1pit*o pe #r.ii i.##2ann.&i2ea de a e!ter2ina 3n p1d.i Or#e. departe. care co2patrio0ii . 9rancois. AR$ILUSTRII Cere2onii so e2ne de isp1/ire /i p. pict.r. %atican.te ca #. presc8i24at*o 3ntr*o 4.2in1' Copi . . oc 3n #iecare an a Ro2a.i' A #. co2andant."ind din ca ea .t printre a/tri./i a :inota. a 1pt3nd .2 cic opii?' AR1ON (l) 9i. •f. 3ntors 3n Ber2ania 3ns1./i inspira0ie' a# ate 3n .ridice? s1 de-in1 so0ia sa' Aceasta. A. a .p1 W .i :i*.i 6oseidon?. /i apoi a .scii' A ser-it de t3* ARNA C. p7r1sind*o pe Ariadna' 9resc1 3n Casa 6oet.2it c3nt1re0 din eiter1 /i poet. 3n 2ito o"ia "reac1.. c1.r1 3n 6inacoteca din %iena AR$ONIDE GRen.iadna la NaH-3.r. ren.r" 3ntrea"a ar2at1 ro2an1 a . .na din capreJ. 3ns1. ' .ini:. d.i Ari2aspiro' Oa2enii a-ea. Ariete a #ost trec.s?. dec arat &e.p1 ce a ad. a #ost 2./-0%. r . 2. .i' Otta-io Rin.ss. a&i 3n :. #apt ce a de& 1n0.n1 de a.iadna. a a-.r ni. ste e or' O-idi. #i.ccini. a p1r1sit*o pe o st3nc1 din ins.-. 3n"1 Bpida. prec.dio :onte-erdi5 T8o*rnas Corne U e.&ica de C a. c8er. re"e e Troiei?.?. re"e a . din "enii e? a2es8aspenta? prea<2a . oper1. . sc."it apoi c. c.t dintre cei -ii.r 3n *ape e r3. .it #.r1.n. 3n #a-oarea re"e .. . re"e a Corint. .t cr.it. a o 2i/care de trident a .r.&e. .n 2onstr.cerit1 de ason?.iadna ad-. . .r» iirtt-.s? /i a p.n "8e2 c.t1tor de a. cora4ia c. pe care 1*a .i' G$2A Ca care.

nden*?.cis pe 41ie0i' Te2p .na dintre ce e /apte :in.#ona? .nde #. oare s. I7O!RATE 9i. ce 2are a ce ei a te pe 4. .n te2p . o r1&4oinic1 -o sc1' ARUNTI1 T3n1r "rec5 dispre0.sa de 6 .i Ee. 3n1 0at .2ii?' A #ost socotit1 so0ia 2ode a antic8it10ii.c8er.n1 c. care. 2on. ' . .i.s? ca ar #i ". care.cr. a #1c. i2p or3nd :erea. pt.21rat printre ce e /apte :in.i A"a* 2e2non?' ARTE$IS Eei0a . c. . aten0ie 21r.n te2p . a r3nd.n0at*o pe 6er/e. a . a &e.rii? care s*a. 3nc3t i*a .#ni01' @2A 9i.re sacr1. Ee. e!a2in3nd c. :ed.Acteon? care a s. c. care se 1. i2pri2at pe o piatr1' A-ea.i . descoperit 3n an. pict.rtat1 aici 32potri-a . -r.*1 pe Bac8. o p1d.riat1. . p1rinte. 1*a sc8i24at pe Asca a#os 3ntr*o 4.cis*o pe t3n1ra Ca2i a?.2inii so are' 9iic1 a . a E.r15 $ean Bo. 3n apropierea Bornei' ASBOL Un. a >a icarnas.2inii .n c3ntec re i"ios de 2are #r. s*a n.t%. Arte2is este &ei0a -3n1torii si a s1"e0i or care n.i Osiris? /i . re e a Cariei @Asia :ic1A' La 2oartea acest. dintre .pra-e"8ea.i Arpa i!..i. d. din E#es. $' A' >o.p1 care Apo o. sc.n sa.i o2enesc' ARUS7I!I 6reo0i si "8icitori etr.ni a e . a 2i/cat*o pe Arsinoe. pentr.n corn a a4. dar. 4. 1((). r1. care 1*a . A e!andre 9a ".rii /i .ri or' :3niat1 de or"o i.a &ei0ei Isis? 3n ito o"ia e"iptean1.tat pe :ard.nare 3n 2ito o"ia "reac1.i7ALI1 @1A 9iica . t.c.Q? 3n crearea nea2.r21 indi#erent1' Eei0a A#rodita?.i Ner!es.ntaie e ani2a e or sacri#icate &ei or' ARVALI Co e"i. ina.cis. $ean Baptiste Corot.ia. . api0ii?. re"e e Cipr.i Oreste?. n.*2it*o :.n copi a-3nd 3ntr*o 2in1 .5 Diana .re.2it1 de .ta sa. . . din centa. s* a sin.don. a/a c. 3n Brecia 3n cinstea &ei0ei 6a as? @1A.i acestora.da c1 a-ea cei 2ai #r. 2a2a 6erse#onei. &ei0ei Arte2is?.i Nicocreon.2e e si4i ei? de #ica. iar de"et. 3n 2e2oria .stat dintr*o rodie.2oas1 iar1 din Ar"os? @=A.t s1 pro#ite de propria #iic1.i c3ini' Ca di-initate terestr1.2. .2ii?' A. a t1cerii' Era *3n#1*ca . 1*a presc8i24at 3ntr*.sci. #i.cis' :oartea . . oare a r12as p3n1 a . 9ra0ii Ar-a i. pe #ete e*a .sc.n3-Iit= d% Act%-n. este si &ei0a castit10ii /i a #ide it10ii con<. .4ens.s?. Tacita' ARRE6ORII Ser41ri care se ce e4ra.cis so0. 6i*rito. -ictoria rep. t.se0e. &ei0ei Ceres?' Ei recita. si24o a nop0ii' Ro2a*a.<on. ceea ce 1*a #1c.i. a te ni2#e?.-ea. 3n In#ern. care pretindea.rio&itatea -3n1tor. a r1&4oaie or. .n"easc1' De2etra?. a presc8i24at*o 3ntr*o st7nc1' @2A N. pe care 1*a.2 Apo o? este &e.ie.2o/i copii )S) /apte #ete si /apte 41ie0i. . C i2en. era .i. a o"oare or' ARSINOE @1A 9iica . .4eea. Nio4ei?.so . ea a ridicat. 3n#. re"e a Tracici. "re/esc 0inta' EZUS a 3n&estrat*o c.&e.i' A 3n*dr1"it*o Arceo#an care.ni a e . n. tat. #iindc1 a. o s1"eat1. #or2at din 12 preo0i ro2ani. ca /i A cesta?' ARTE$ISIU 6ro2ontori. .t*o re"ina p1d."a e' Tre&ind c. protectoare a a"ric. sc.i 7<! n. . 9ran0ois Bo. indi"nat1.r1 a L. 3n ins.i :a.s? /i a . a #ost F pedepsit de acesta s1 4ea o cantitate enor21 de -in. #resc1 a 6o2pei5 Corre""io R. L3n"1 e era o c. dedicat ei.rprins*o 3n ti2p ce se sc1 da 32pre.nde'a #ost . re"e e per/i or' ARTENIA N. de-orat apoi proprii .ptat c. de a pre-edea re&.n.i Ares?.cis' ARURU Di-initate #e2inin1 3n 2ito o"ia ca deo*asiria*n1' L*a a<.-r.2enta itatea . ne3ntreit1 a -3n1toare' @2A A2a&oan1?' @)A Cea 2ai #r. pt.i A8eron? @2A /i a Nop0ii? 3n 2ito o"ia "reac1' A den. .i3.to?< si acest . de care propri.t ca /ederea ei printre #iin0e e in#erna e s1 se pre .?' AS!FLA6OS (1) 9i.n arc si s1"e0i si a #1c. c1 a. personi#icat t1cerea 3ntr*o &ei01 pe care a. i*a . respins. a 3ndr1"ostit 3ntr* at3t. pentr. .i Leto?. -enerat ca &e.t s1 r1peasc1 '2ireasa re"e .n cer4. Cari *:i es.sese d.nii c8iar /i Da#nis' 60 ARUNTE R1&4oinic etr.2e e doicii .r1 ARTE$ISIA So0ia .ind.

rc.i a r12as I"ea?. s. . 32potri-a Troiei?' Era 3ndr1"ostit de #r.p.p1 ce 1*a <.n 4. ptate 3n e2n s#3nt5 o repre&enta.t capita a re"at.2e e poet.rd.2e e Gte2p . c. pentr. 6ro2ete.n 4.s? /i a &ei0ei T8etis? @1A.s? c.2p .t c. 1ULIU 9i.?' ASO7O @1A Re"in1 a c1rei 0in. re"e a Troiei?.r? 1*a sa -at de a 2oarte' Bac8. A 4a Lon"a?.i p3n1 3n Ita ia. trei pa ate: B ads8ei2?.i.r.n #.4it1 /i de e ' AS7ALIDE 9iica . -in' La Ro2a /i a La0i. pe care 1*a #1c. pe' care s*a n1sc. care co2.r?' AS!O Uria/ care 1*a ar. ."e. =)C /i . si _a 8a a?.s?.pta.s? a n.i Apo o? si a ni2#ei? Coronida?' A #ost 3n-10at de centa.4e.ni-ers.narea &ei or. .ntea c..n 4anc8et -e/nic' AS8ERE 9i".s.s?.i dedicat ei a Asp. s*a 2ai desp1r0it de e nicio*. LCC.ri e Troiei' >o2er. "er.sei? @2A 3n 2ito o"ia ro2an1' A #ast d. c1r. $%ta.nde o#erea eroi or din r1&4oi .-.i antic "rec >esiod. a .ceri.cea ad.i Troos?. #rate c.2e. 3n"1d.nde . d. Asia?' A #ost presc8i24at 3ntr*. a o c.i 2o/tenit' %ir"i i.-in sa.ns 3nde*23natic /i 3n c8ir.i' Aco o 64 / era.n r3. conc.r21rit c3tid i*a r1pit #iica. 4.ri 3ntr*. so0ia . -in si n. 3/i acoperea..nica o. c8ip. #iindc1 acesta n. dat ci2poi. . re"e e :i et.t' @2A N. .# pe care 1*a .ne c1 ar #i -indecat 4o na-ii /i prin 2.r2' L1 AS!ALII Ser41ri ce e4rate 3n cinstea .it .i Odin? 3n 2ito o"ia "er2an1. #iind socotite drept ido i' AS8I7U 6reo0i pre-estitori 3n 2ito o"ia ca deeni or' L..ia .&e e? i*a.ren0ii se 23n<ea. c1 1*a ./-0%. dra"ostea pe care Ee.t din pie ea . G_a asQia #. s1n1t10ii /i a 2ed cinei 3n 2ito o"ia "reac1. .2oasa E ena? /i.r2a .i 2.rit s.i Ar"os? @2A' A pre#erat s1 2oar1 dec3t s1 #ie so0ia .i .cis de Ee. . .pre2 a asirieni or.s de p1rinte e .nde a 3nte2eiat ora/. prin 2i< ocirea desc3n*tece or' ASIIUR sa. 3n1 0at n. reco2andarea dat1 -ec8i or e-rei de a e distr. #iica ei.s?. "rote/ti' 'AMR!ANIU sa.ria/i or At as?.? si Epi2ete. E"ina?' @2A 9i. pe Bac8.ritor at3ta 8ar' In . i.r"ie' Le"enda sp. a #1c.. pro-enit de a 2.i Ocean.nte e Ascra.i Enea? /i a Cre. c. pe &ei0a Astarte?' S3nt po2enite 3n Bi?li% c. =1. a .2it si YCe 4ine-oitorG' A #ost socotit creator a . #o osind p ante e p1d. din r1&4. care consta. ASSUR Ee.&ic1' A #ost . dat1' AS!REU (1) Epitet a Ini Ee. 3nainta/ii 2edici or de a&i' I s*a. &ei0a s1n1t10ii. Iliada.ia 2. prin p. ? C8iron? s1 #o oseasc1i arta -indec1rii oa2eni or. %. /i asc epia&ii.i' AS7ORENA Epitet a &ei0ei Beea?. care 3/i 3nso0ea c3ntece e' ASGARD 32p1r10ia . 32potri-a d. si din care -edea tot ce se 3nt32p 7 3n . . dro<die de . NIII. dar :erc. peste .trit*o pentr. sc.rii' A a<. . d. pentr. .ptat /i a 2.4 &id.ncat 3ntr*.5 O-idi.pre21' ASSARA8 9i. #i.n picior.n. /i a oa2eni or' F ASIA 9iica Ocean. de o4icei.8.t 3n Ascrea @Beo0iaA. p123nt.i a*pet? /i 2a2a .ri si24o ice a #enicieni /i cananeeni.i Anc8ise?' .p1 n. . n1sc. 21/ti co2ice.nic a .rs de s1rit.nare pentr. n. dintr*. 3n"1 6er"a2' '' 65 ASSABIN Soare e a ara4i. . .i Tartar.2eroase te2p e' Ce 2ai -estit a #ost ce din Epida.se a# a tron.ren @Asia :ic1A. 3n care Odin cond.s?.pe Asco. I.n r3.i? /i a &ei0ei T8etis? @1A.ri or re e. 2L(.21. En%ida.i Bac8. (1+ AS!LE7IOS Ee. #apt. di-initate s.participan0ii a r1&4oi.t a #ost de-astat de &ei0a >era? printr*o ci.n conc. de c1tre Ee. LC95 II.rd. c.# p in c.

ncat de pe &id.i n. T. de a -indeca toate 4o i e /i de a*i a<.r2'5 %ir"i i. C=(5 $ean Ra*cine. CLL /i .t. 3n n.-ian%l%.t. T. a Orti"ia sa.n.i 2istre0 din Ca i*onia? si a r1nit ani2a . a -o . a indicat n. de copi 1.r?' In dr.-ad%. A#roditei? /i Dianei?' &ST I AN A1 9i.n1 dorin0e or .n 2ito o"ia -edic1.2 de A#rodit1?. tra"edie5 >o2er.r1 ATA$ANT Re"e a Te4ei? @2A' D. tra"edie' AS SUR *J AS8UR ASTREI 6iii . E.pt10ii.cis1. si apoi presc8i24at 3n astr. -itre". a r3nd.21r de do. es 2ere e de a. a #ost ar. a #ost . &ei0a i. 32pre.t s1*i .i Ee. din partea . so0ia . pe to0i cei a# a0i 3n pri2e<die' :arinarii 3i -enera. c.i s1.i sa. c. /i Ata anta a./-0%. de p1rinte e ei. 3n . Ee#ir. ei. #iica re"e . #ost apoi sc8i24a0i de &ei 3ntr*.ne tiri e . s*a n.1&eci' Era.i Ino. .5 B. socoti0i titani?' ASSURIT R1&4oinic1.i Astre.' A #ost p1rinte e ce or patr.ror di-init10i or' C.n 41iat5 aco o a #ost a 1ptat1 de 1 .p1 ce /i*a .nte.i' D.t doi copii.i. s*a ar. dar ei a.#1c1toare' » ASVINI D%i 4ine#1c1tori 3n 2ito o"ia -edic1.ropa de a Ee.2it E espont' Ata2ant.ido Reni.1 coarne de 4er4ec' Era.?.2e 3nse2na Yst1p3n a cet10iiG' D. pe Ne#e e?.i Ee.i #enicieni or5 a cresc. ?.ripide.n e.i cetatea d. tra"edie5 Seneca.2.i Sc8ene.i :e ea"r.n1 c.ropaP. o-it de tr1snet. c3nd acesta a p.nci.i :e ea"r./it 3n 2are.ri e Troiei? de Neopto e2? #i.i ASTARBEA So0ia .%. a pri21-erii' Coresp. de 2o. care i*a de*enit so0' @2A 9iica .2ito o"ia persan1' A(l(ARGATIS N. si o eoaic1' O-idi.arte. /i Noto. pict.2ai di-init10i e r1. -3n1*0arei A participat a -3narea porc. ca pe protectorii or' ATALANTA @1A 9iica .r?' 3n 2ito o"ia asirian1. And.-.ie' ATAR 9oc. co2peti0iei. tat1 .i Scir5 a st 3n-ins1 de >ippo2ene. #. o se2i . re"e e Tir. .-. re"e e Arcadiei?5 a #ost p1r1sit1.n1 deas. . $%ta. A4ra8a2 $anssens. are. .ndit10ii' Era repre&entat1 c.d' ASURA . . adorat oa di-initate s. %I.t ca pe #iii s1i pe copiii a-. #iindc1 3n ti2p.p1 o e"end1. Ba ca&ar. . En%ida. re"e e 0in.n1 c. n. a c..s?.2e e co ecti.n r3. c.pra cap. a c1r. pri2ind 3n dar caii si pie ea . s.' >ippo* = \ Dic0ionar de 2ito o"ie L= 2ene. de tea21 c1 -a reconstr. prin stran". . de #i. Asteria' AST8ARTE Di-initate #enician1 a #ec. entr.' D.aca.* t3nd re&ista tenta0iei..a t.L5 #resc1 a 6o2pei 3n Casa . I 8Tda.i Eos?.i >ippo2ene. a# at /i a. . ti2. iar e s*a presc8i24at 3ntr*.rsoaic1 /i a do43ndit o 2are 3nde23nare pentr. de s.. .ri or? a "reci' A-ea.4 oc8ii 3n"ro&i0i ai 2a2ei . s*a c1s1torit c.nde 2ai apoi a ap1r.' E. s*a pr14. c1s1torit c.cid1.nii. do.i. copiii ei. #iii . 3na de a. de est. ti2p. protectoarea .p1 ce /i*a p1r1sit so0ia. pe 9ri!. c1 e /i*a dorit .prins1 de a2e0ea 1.t1.i A4i e?. E.ncat 3n 2are 3n oc.p1 o -ec8e tradi0ie. =L+ /i L.cis so0.s?' ASTERIA Sora Latonei?' Nedorind s1 se s.i. 64 ASTREU Titan?. de ase2enea.' ASTERIU Re"e a Cretei. a o2orit*o 32pre. descoperind .2e e "recesc a &ei0ei #eniciene Astarte?' . ."it spre Co 8ida? pe 4er4ec.pre21 3n . pe -3r#. As8. &ei0ei 4a4i oniene Ist8ar. E e. de a care a a-. 3n ape e acest. s*ar aprinde o # 1c1r. 3n arta sirian1.i r3.ndea &ei0ei e"iptene Isis?. care de at. nep.s? /i E e?. -3nt.n&1tori Diosc. p1trar a .4irii. coresp.i ason?.r se21nate 3n idr.ro?. Ino?' Aceasta ar #i -r. 3n 2o2ent.s st1p3nire pe tron.i 6i"2a ion? @2A.i 2.ri: Boreas?.i >ector? /i a Andro2ac1i?. dar. II. de -est.? 3ntr*o a er"are 3n care se edea ne3ntrec.p.t ins.s?. de nord.? /i ai Eri4eei... C+C.ta.0i de E. N.p1 incendi. . so0.

ror 2e/te/. 3n ora/. a #1c.2ea /i 6a as?.ri ro2ane ATENEU Loc consacrat &ei0ei Atena?.p1 a 0ii \ a . &ei01 a nenorociri or /i a r1&4. de er. tra"edie5 E. #i.r"ea s3n"e ce de-enea apoi # ori -io ete' 68i ip B. /i s1*i oc.ia o 4. sc.4it de &ei0a Ci4e e?. protectoare a arte or /i a p1cii.n 2.p. 1*a #1c. care 3i p. 3n ocean. . n. ini0ierii' O-i'di.n r1.se0e.n1rii.s?.3Ja3. =+C /i ..i spectaco .nca . d.s iso0ia. IN.i.i' 3n #a0a acest.2ite 6anatenee?' Se n. acesta a.nerii oc. c1 s*a r1&-r1tit 32potri-a . ./it spirit.i.ndat.. 3ns. T%-C-nia5 >o2er. poe2 pastora ATLANTIDA Continent e"endar ce se a# 1.i0i tinerii' ATIS 61stor de o rar1 #r. Iliada.ri.i apet? si a Asiei?' A #ost conda2nat s1 s.2e.sta. d..i pare a s.i #i. 3ntr*.rd1ria din "ra<d..t <. A"a2e2non /i :ene a. ie/it1. care i*a 3ncredin0at <ert#e e dedicate ei de c1tre 2. ca protectoare. $%ta."e 4oii. #rate e . i.i :ed. c.r2' ATENA Eei0a 3n0e epci. din ca.pe tron.ripide.i. ace a/i n. iar e . t.a itatea. :.2.%. instr.. . sit.i >erc. din carnea #ii or . a 0in.ri e "8e0ar. sc.r1. !litia5 O ao R. 3nte2eietor. a . d. 3n Atena' Ei 3i era.s de Co oane e . care se co2p 1cea s1 pro-oace .-. Odi3%%a.? /i 6ene. pe tot ti2p. dar A.t%n-3..di0ie5 6ierre Benoit.i*Ee.s?' A #ost tat1 :aiei? @1A. 91 /i . 6artenon. . 2oiti-3nd c1 2. -ie0ii' AUDU$BLA 3n 2ito o"ia nordic1.r1' A #ost r1&4oinic1 /i.. dinastiei c.r1 de :iron5 At%na Al)?ani.d4ecQ.i Atre.%3t%5 Seneca.?5 Tieste?.ri e de "8ea01. E"ist?. /i*a 0in.i se pres.ri. "ata 324r1cat1 3n ar2.&a nes.2eri 6123nt.t pe .0are #a01 de nea2. i&-or nes#7r/it./-0%.ne c1 >erac es?. sc8i243nd c.n pin din care c.p.i. I%. At%na 6a. Ati3 3i !a. tat1 . si 3n care era. c.s0in1 pe . atri&i or? pentr.p1 /i ast1&i cercet1torii din 3ntrea"a .&i2ea or' Esc8i . care prin 3n1 0i2ea .noa/tere a astro o"iei' Se sp. Atlantida.t&.#.n-n.i' Stat.ritori.2e e.A E 6ersoni#icare a #ata it10ii 3n 2ito o"ia "reac1. dedicate ser41ri e n.2e din Ar"os? @=A' ATRO7OS Una dinb ce e trei 2oire? 3n 2ito o"ia "reac1. p1rinte a .nia de pe Acropo e5 At%na 4i $a.s? /i a ni2#ei? C i2ene? @1A sa.i A"a2e2non? si a .riteniei.".i pri2ordia ' Lin"3nd 4 oc.Cre. si a #ost trans#or2at de &ei01 3ntr*. a . din r1&4. a. -ac1 n1sc. Atlantida. #ost i&"oni0i si #iii .-. ACa.ri or' Ea i*a 3n-10at pe oa2eni s1 3n<.' Eeii n. .i a #ost o datorie /i n. instr. &ei or' Ci-i i&a0ia continent. e?. . se 8r1nea . 3n #e . \ d.%.rta n. s1*1 . a ap. pe Aerope?. . tra"edii ATRIDI Ur2a/ii . condi0ia de a r123ne cast' E n. prin ea s*a.n te2p . ti-e o"or. i*a sed. f2er' /i*a 3ndep init 3n-oia a. ?.?.*. s1 0eas1 /i s1 coase' A #ost &ei0a #ecioar1 @6arte2.rs. NI5 6 aton. Ti%3t%. Na0iona din Napo i' ATREU 9i.t s1 se nasc1 B.ri or A #e. O.r1*23nt. ro2an (ATLAS @1A Titan?.p1 e"end1.i pe cer' :ai t3r&i. .nare. a sp1 a 2.i :ene a. s1 c. a Atenei' L*a 3ndr1"it pe U ise? pentr. interesat s1 intre 3n taine e acesteia. &e..nii 3n 2ito o"ia "reac1.cid1 pe Atre.n%3%. a-. Lapte e ei.sei?. ACa. sc. L)2 /i . posesor a "r1dini or 8esperide or? si pietri#icat de 6er*prin -ra<a cap. isc. . pentr.nte.t1 din pic1t.s0ine 4o ta cereasc1' I se atri4.itori or .t. te8nica /i 3n0e epci. LL prin e!ce en01.i 6e ope? /i a >ippoda2iei? @2A.n osp10.nea a #i #ost #oarte a-ansat1. 4.2e' >esiiod.t nici o cr.i Odin? /i a 0i &ei' O.p1 e"end1.sin0a .%. 2a"ni#ic. Tiese 1*a 3nde2nat pe propri. din cap. Y"ias i*a re#. ca /i a t. At%na V%ll%t. pt. cr.i e At%na 7a.n-n. care /i*a. 3n ace a/i ti2p.illa.i Ee.ac+-3 /i At%na L%.2erii s1i 6127nt.t s1 21n3nee.r2'5 Atla3 c: Cl-?:l >% :.ria/.ne e ipote&e din antic8itate.n1 c.osA.r3nd 2in0i e oa2eni or' >o2ar. /i an. p3n1 si so are e s*a oprit din 2ers. . ace a/i n. s1 c1 1toreasc1 pe 21ri. Edi>.&at p ata.r2'5 NIN. pentr. c1reia i s*a ridicat . sc.i.it popoare e din A#rica septentriona 1 /i Ita ia.i Ee.nea ei' E!isten0a si 2ai a es oca i&area At an* tideV este o pro4 e21 care preoc. . a p eiade or? /i a 8eisperide or? @2A' %ec8i re"e a :a. st.&e.at L( 3n A#rica de Nord. pt.di. pt.p1 .2e cea care taie #ir. At%na 7.

\. Iliada.n t3r"' AUGURI 6reo0i 3n tradi0ia ro2an1.2eroase t.r2' L9* AUTONOE 9iica .?' AVESTI A sa. 3n 2ito o"ia -edic1. 3n $aCn:. 3ncon<. 68 @AUTO$EDONT %i&iti. e e 3n sc8i24.rc1' BAAL)SE$EN Epitet atri4. so0ia .. a .i 6 .2ea ce or 'de <os' AVESTA Cartea s#3nt1 a -ec8i or per/i.trea o dra"oste deose4it1 pentr.p1 o -ec8e e"end1. s*a "3ndit s1 o sacri#ice pe I#i"e*nia?.2it 3n 2ito o"ia "reco*rorna*. a 4a ade or pop.i 0%:.re0e sta. . a2intit de Di2itrie Cante2ir 3n D%3c. ero.a. i.i 6ir*r.i A8i e? /i apoi a . ACa. na. pe care Cac. pro#eti&a.parea .r de re. cis de >erc.i A8i e' >o2er. A:.nei &eci2i din aceast1 a-ere' Ero.i :i8ai %itea&. e? /i .ni e 2. C29 si .pra Troiei' E. 3n ti2p. pas1reA. . a .2inii de &i 3n 2ito o"ia ro2an1. 4a4i onieni.s0in.ripide. posesor a n.i? @=A.rat1 c.. A"a2e2non?.rorei?' AUTOLI!OS 9i.?' si a >ar2oniei?. 3ntrecerii sa e c.2 spre Troia?' Aici. . a . sa. In#ern. a c1rei &e. a -1&. e? si a R8eei?. 2en0ionate 3n e"enda 3nte2eierii ora/.t.i Cad2os? .iri e . co4or3rea pe p123nt /i 3ntr. . ARI7A (SATANEI 6ersona< 2a e#ic 3n 2ito o"ia ro27neasc1.t 3ns1 c.pre2 era Eoroastr.-l-Cic:. pre&ent /i 3n istoria popor. IRiC%nia .?. . ' Este citat /i de B' 6' >asde. -ederea ne* e"i. pentr. care 1*a s.-.s?./iri e &e.t ce e /apte p1s1ri @ at' a<i3..at1 d. A#rodita? din 2ito o"ia "reac1' BABA DO!8IA *J DO!8IA BABA NOVA! 6ersona< din #o c or.r? @sa. ro27nesc. Ro2.s? a #ost .r2e de -ite' S*Ja 3n-oit c.it soare .2a.nosc.2it 3n Be "ia. #iica .i.to? 3n 2ito o"ia ro2an15 @2A : a/tin1 3n"1 B. 3n #iin01 .ania%# . >erac es? ca acesta s1*i c. st3nci a4r. 1C=5 N%II.i Eo ? /i a A. a ca *deeni. EtJ.r1 AUSONIU 9i. \ sa./ita -ictoriei as. a . d.t pe Enea? 3n r1&4oi..i Acteon?. care incendia cet10i e si -ase e de pe 2are' Era #i.2an1' AVE$TIN @1A 9i. . con0in3nd principa e e e e2ente a e 2ito o"iei si re i"iei persane.p1 o e"end1 ita ic1. care 8ot1ra. pre . Orc's**tia.i etern' BAAL Cea 2ai i2portant1 di-initate orienta 1.na.s?.i %i/n.ri.i>Iia $-lda<ia%# ADRAELE I2a"inea 3n"er. a #i si". 3n oare se ad. .' AVERN (I) 32p1r10ia . Arte2is? /i c.nde Re*2.neia din ce e /apte co ine a e Ro2ei' @2A Una din ce e /apte ca ine a e Ro2ei.i >er2es?A /i a &ei0ei C8iona?5 t7 8ar ren.2e e . 32potri-a r. tra"edii AURORA Eei0a di2ine0ii /i a . #enicieni /i sidonieni' A #ost adorat /i de -ec8ii e-rei ido atri' BAAL)6EGOR Di-initate adorat1 d de 2oa4i0i si c.t1 ca sor1 a &ei0ei Astarte? /i so0ie a &e. #i.pte5 aici 3ncepea. d. or? /i a dat n. pict. n.2e e de 6riap?'.t1 de "reci /i ro2ani. din ' ce e 2ai -ec8i ti2p.i.p1 &ei0a "reac1 Eos?' * Carracci. N%I. are. .i care a-ea toate 3ns.i' :erc. de2ascat de Sisi#?.n. s. 3n Ca2pania @Ita iaA. pe -re2ea .i U ise? /i a ni2#ei? Ca ipso? 3n 2ito o"ia "reac1' AUSTRU %3nt #ier4inte. re"e e Ar"e/. re0in. cor14ii e "reci or 3n dr. c.i 2or0ii 3n 2ito o"ia t. toate ac0i.n-n5 A #ieri. de c1tre #enicieni' BAALTI Eei01 a #enicieni or.ritori or /i a e c1petenii or or' AULIS 6ort ren.%. care a trec.n A:lida5 Esc8i . a .. Antic ea?' AUGIAS Re"e a E idei. R-. #iindc1 n. 2a2a B AVATAR YCo4or3reG.s?.rn?' Este identi#icat1 c. .i.i >er*e. . .i ro27n. . 3n i24a sanscrit1.i Ariste.i Sat.

i Bac8.p1 e"end1. r1&4. %an DDcQ.?.no/tea i2ite' E.e"8e ce B1tr3n.i U ise?' BALARA$A 3n 2ito o"ia -edic1. 3n 2ito*' o"ia ro27neasc1.-r. 6atenier. Bac8. picioare si 2ai 2.i 6e e. tip e e 3ncarn1ri a e &e. sc. pict. dar c.nde* si4i ei? din Eritreea' BAIA Ora/ -estit din Ca2pania @Ita iaA.nt' BABIA Eei01 a tinere0ii. sc.ssin etc' pict. . n1sc. F n."1tor' De 2.' a2estecat 3n a/a #e 3ne3t.##aQ i.+\2+ 3'C8r'A. or"ani&ate de ro2ani' A. c. Bacant%l%.iri or .i %i/n. B.ia :ni<%. 4acana e e?.i.tat d% 8%. ce e4rat1 prin <oc.2inii /i a 4ine .i A8i e ?' *C 1FNTOS .s?. en0ionat1 de Tacit' BA!ANALE Ser41ri noct.&ic1 BA!ANTE 9e2ei care 3 adora. 3n opo&i0ie c. 'a .4ens. #i.i Bac8. 3ntr. de care este e"at Crep. s. iar 3n1 0i2ea.i. tat1 . tot s.2i0i 4atti' BALDER A doi ea #i. Bacanal%l%. nes.i DionDsos?. ro2an 3n 1. a -in.i Nonno din 6ano*po i. pt.L 3'C8r' /i re .#orie. es. R. "er. a constr.i. satirii?' 9rene&ia or n..n&3nd .i &e.ria/e. d.ido Reni. a III* ea 3'C8r'. te ori apare /i ca personi#icare a cr.na din 2.rn din Ba4i onia @Asia :ic1A.r1 "AGOE Ni2#1? care i*a 3n-10at pe etr. 3n I3t-.nitatea si s. #ost si i0i s1 se 32pr1/tie 3n todaite p1r0i e. te capete sa.. &e. adorat1 3n Siria /i 2ai a es a Da2asc' "ADU8ENNA Di-initate #e2inin1 3n 2ito o"ia "er2an1.2ane' BALI Di-initate a 3nt. I.ripide.i' Coresp. is.i' BALIO Un.i .ast#e de t.re de ade-1r: .?.i Ee.ri' L. aripi. patrio0i. .s?' BA!8US Ee. pict. @N%I. 3n cinstea .1 e.?' BALAUR Ani2a #antastic. nep.p de.2ii si a ne e"i. /i o#eri0i de 6oseidon? . ro2an coresp.' Era. .rit10ii.n. i24i e ce or ce*1 constr. e"ere de ditira24i5 Bio-anni 6inde2onte.ri i2e2oria e.. personi#icare a soare .i -ii or.tor. stat. /i E.pre2a0iei di-ine' D. 3nc8ip. 4a&a p1trat1 21s. Nico as 6o. =A' $oac8i2.n1tor /i distr. Br.BABEL T. Bacant%l%. s#3rsit.pre2a0ia po itic1 3n Ba4i on.i. diri cei doi cai ai .it.ia.n. a-3nd .ri asci-e.ri or Ti"r.2ar /i tr1ia. #ost inter&ise de senat. &i /i noapte. pe &e.i' Biro a2o Br. 3n partea de <os a r3. de propor0ii . 3nso0itorii or 3n ti2p.sc.r consacrat soare . &e.s? /i a &ei0ei Se2e e?.i 3n 2ito o"ia -edic1. so &i 2ari /i cap de ca ' Este o 3ntr.rice Ra-e etc'.s s.2inii /i a p.n&1tor . .i A8i e?.neric.tincio/i de a*si d. .i"i C8er. #renetice. Bacant%l%. a . 2.ria . tra"edie5 Eri 0 $o ian Sta"ne. . Este -or4a de . a #rene&iei' E. &ei or? sa. .ce opera a cap1t. pict.ne e -ersi.rne. p1rinte e istoriei5 de Diodor @. tra"edie' Ti&iano.4ini..2 ai .r15 Bac+:3 .n #apt 3n care e!ist1 . #. a&i a L.4 #or21 de '/arpe c. oa2enii a.ssin. c. din Ee#ir? /i 6odar"e?.i Apo o?.n "r. ridicat 3nc1 din perioada neo itic1 @t.ate 3n epoca I2peri.nor t14 i0e din seco . s*'a.rn 3n ti2p. 9rancesco 6ri2aticcio. t a Ar2.. coresp. . a Atena' 6reo0ii ei era.r1 BA!I @1A B8icitor din Beo0ia' @2A Di-initate e"iptean1. 3ntr*o contin.n ?. #iind dedicate acest. dra215' $cnad%.r1 BA!8 NEGO Di-initate 4a4i onian1. R. Nico as 6o. patron a c. Nico as 6o.a/ia.p. pe care tradi0ia 3 consider1 a #i #ost 3nte2eiat de Baios. dorind s1*/i 2en0in1 .4 #orrn1 de /arpe. a<.&i2ii o2ene/ti' 6re&ent 3n 2a<oritatea 4as2e or ro27ne/ti' #BATTE Eei01 a des#r3n1rii 3n 2ito o"ia "reac1.3al=.rn. .0i.p1 21rt. a constit.ni.p1 .ra 9= 2. Bac+:3 >:. ser41ri or era. c. Anni4a e Carracci. pentr. tra"edie5 Di-ni3iac%l% .ripide.te ase21n1toare .n oc i&o at.r1 de Scopas5 R.i Odin? 3n 2ito o"ia "er2an1. din to-ar1/ii de dr.sci pre-estirea c. cea 9+ 2' A #ost descris de >erodot @sec' % 3'C8r'A.%3.4ens.aI%l% l:i Sil%n:3. a &e.#rat' D. II. $aco4 $ordaens. .5 :ic8e an*"e o.ssin etc'.s? si 3ntre0inea.c8ipare =4 73 a r1. a p * ea 3'C8r'A. 3n G%-C. Ti&iano. pt.4ens.c8ipat1 3ntrr.it 3n rea itate . atri4. . . . %isn. Bacanal%l%. e!istia 3nc1 din 2i eni. :a. 6ra!ite es.n ta. 324r1cate s.n o. 95 de Stra4on @sec' IA.ie e enistic1.n s324. Ric8ard _a"ner.

>er2es?.>o2er.p1 o -ersi. $%ta. 3i 3nso0ea.2e e atin a &e.i 6o inestor?.. a Cirenei?' @2A . tat1 3. . si aii E.cis propri. te peripe0ii din care a ie/it totdea.it pe Ee. s.nii.p1 toate aceste -ictorii..*se de ca .rtat de Bac8.21r de trei sa. 4ine . pa&niciiA acest. identi#icat1 c. s.n" p.?.'4.t de a Anc8irroe? doi ' #ii: pe E"ipt /i pe Danaos?' @2A Re"e e Sidon.cis >i2era?.n0i or 3n 2ito o"ia s a-i or. d1r. de .2ire..cidea' 6o .i 6oseidon? /i a Li4iei?. iar 9i e2on. c. de -ite s1-3r/it de Apo o?5 #iindc1 n. En%ida.' Baa ?' @2A Re"e a 9eniciei.61stor a .t prin 2ai 2. poe0i sacri si pro#ani. iar pe ei. Corint.cos? @)A.p1 aceea.ri2edei' Se n. -iet10i e si c. d. N%I.cis a #ost presc8i24at1 3ntr*. si2i ar1 &ei0ei :iner-a? din 2ito o"ia ro2an1' BELLERO6ON Ero. cei doi e*a.i 3n 2ito o"ia -anda i or. 3ntr*.i Be ero#on?' BELO @1A 9i. #i. dar Ee. t. a23ndoi.2it /i Ee.-3.i Uran. 6e"as a -r.no/tea arta t121d.i B a. #o* osind. 23na #iicei sa e. ca /i a e e2ente or at2os#erice' Identi#icat e. Arte2is? a Atena' Ser41ri e 3n cinstea ei era. Ba.r1' . .i 6i"* *2a ion? @2A /i a E isei?' BELATU!ADRO Di-initate ar8aic1 3n ':area Britanie' BELBU! Beni.i Ee. BEL @1A 3n 2ito o"ia ca deo*asirian1.i A"enor?' A a-. re"e e Liciei. do-edit1 d.itori ai . a .cis pe A2i*cos? @1A.cos? @)A /i #rate e . I.i 'sat din 9ri"ia @Asia :ic1A' A.na 3n-in"1tor' 6rintre a te e. d./-0%.i. 3n n.t ca 6e"as s1 #ie 3n0epat de o insect1 /i' Be ero#on s1 #ie ar. s.i B a.ne.it de &ei0a Atena?' o4at. a*i pri2i 3n interior.pre2 3n scrieri e s#inte' BENDIS Eei0a trac1 a .n tei. a . 1C95 NINKC++ i BARDI 6reo0i ai ce 0i or.pra* . or' *J DRUIEI BASILEA 9iic1 a . po-estitori de 2it.it de c1tre #i ipi*ne&i di-init10ii or principa e' 74 BATTO @1A 9i.n' te2p . a . a . IEiada.den01 @"r' ?%ll%.0i? de a o.t s1 a<. din Corint. 'trans#or2at casa 3ntr*.s?: pe ca . practicat1 de popoare e orienta e 3n antic8itate' 76 BELDEBUT Una din principa e e di-init10i siriene' De2on. #rate e "ea21n a .i 3n 2ito o"ia ce 0i pr din Ba ia' 6rote<a p ante e. .4 41tr3nii ste<ari a c1ror scoar01 se desc8idea de' a sine pentr. .B? /i pe .i p123nt si a oa2eni or. 3n preo0ii @sa.rt.-. sor1 a titani or?' BASSARIDE Epitet atri4. (29 BELO$AN IE 6re-estire prin inter2edi.i s1"e0i or. si2i ar1 &ei0ei ita ice %en.s a #1c. . "1&d.i 9i e2on?.2e/te ast#e .. 6e"as?. oc. a tre&it #.!? 1*a . .. 3ntre".irii' BELIT 3n 2ito o"ia ca deo*asirian1. /i ast#e i*a sa -at si pe ar"ona. di-initatea care 3 3nso0ea pe Be ?' BELIDANA Di-initate "a ic1. &4or.ncat 3n a4is' BELLEROS 9i. 9ii onoe? @2A' Dorind 3ns1 2ai 2. L21.i Ne e. a trec. 2artor a #.a.s? si de 4acante e din Lidia @Asia :ic1 /i TraciaA' BASTET D%iIa c: cap de pisic1 3n 2ito o"ia e"iptean1' BAT ALA UD%:l creatorG.i se2it Baa ?' %ir"i i. 'din i2pr. care*i atr1"ea pe str1ini si 3i . /i . ade-1rate or"ii' BENSNITEA Eei0a <apone&1 a 4o"10iei /i procrea0iei' BEREG8INIE Ni2#e? a e ape or si 2. iar a s#3rsit se 3ntorcea. a #ost trans#or2at de >er2es? 3n piatr1' Cat.ria . 3nte2eietor.iai a de a p1stra aceast1 tain1. 2oarte si". pentr. onestitatea .it prin ana o"ie 4acante or?. II. c1 si*a . .n. #1r1 -oieA' 6entr.t #1*"1d. L. pe so da0i 3n r1&4oaie. re"e a.ia' La 41tr3ne0e.i /i p1rinte a Didonei?' @)A N.ri si tradi0ii.i. -e/23nt . de a ?a33a. st1p3n.r2' BAU!IS So0ia . %II5 O-idi.s?' BEBRI!I 6opor e"endar din 'Bitinia @Asia :ic1A.i Si-a? 3n 2ito o"ia -edic1.n"1 p3n1 3n cer.s? si a Titeei.n1-oin01' Drept 2. si*a 0in. #rate. 0. a 4' (= BELEN 6ersoni#icare a soare . re"e e or.n ste<ar' B AVANI So0ia . epitet atri4. i*a o#erit.

1 stat. e!pert1 3n arta interpret1rii #eno2en. B%.nii dece24rie. . a-3nd do. Cidippe. @"r' ?J. 7l%t%l% B%. Conon a sp. ca e!e2p . de dra"oste #i ia 1' Ei a.'5.rd? co2. #rate. c.it apoi Birsa' BITON /i !LEOBE 9ra0i a c1ror n.t s1 se tre&easc1 3n cer' 3n cinstea or a.n. Tit 4i B%.s?' C3nd acesta a disp1r. IN. a o40in.i.5.&at s1 2ai 2ear"1' Loc.ri. ete.i s1. protector a o2enirii.%nic%i. pe care 3 i.i tri4 s1 4atic din A#rica: tri4. r1sp7ndit s. a p 3ns at3ta. ad2ise n.n1 c. i2p orat &eii ds1*i r1sp 1teasc1.s?. din n. a<. 1 :doir7.r123nt. BONDIS D%iIa -3n1torii a traci' . a dat na/tere pri2i or &ei' "8AIRAVI 3n 2ito o"ia -edic1.tea. :.4e.i De-i sa./-0%.nte. 5 BKLK %r1<itori ai .i 6to e2e.p ece ini2a propri. care. prin care.s1 de stra<1 a 3ncr. .i Tese. 6ar-ati. 3n . de o rar1 #r.s1 taie pie ea 3n at7tea 4. . &ei0ei %en. BILE Una din principa e e di-init10i a e ce 0i or din Ir anda' .n"1 a te2p . . $%ta. e"iptean 2onstr. .3a)## 78 Didona a re.2.. 4an( c8ete e5 pri2a se 3n"ri<ea de %in. ' BI6R&ST In 2ito o"ia nordic1.t. .no.t.i <. considerate p. a 4A sa.t din te2p . /i Oerno4o" @Ee. As"a.t de a re"e e Iar4a o s. co2edie erotica5 U"o 9osco o. 3n De #os?' 8%.i? @=A a.%nic%.n.ne de teren i2ens1.1 iposta&e5 Bie 4o" @Ee. a e-oca -ictoria . .A sa. ad.s c1 a #ost trans#or*2. t. tra"edie5 6ierre Cornei e..-d-t.i :anto-a' 77 BIBESIA /i EDESIA Eei0e ro2ane care prote<a. . Z. 4ine#1c1torA.ete /i a2. #ost ridicate do.4ea #oarte 2.ns1 3n A#rica.ri5 $ean Racine.4 #or21 de stat. trec. re#. c. re"e e E"ipt.reri' BOLDRO$II Ser41ri ce e4rate a Atena. p127nt. )1 BIV IA Di-initate ro2an1.ri' Ca i278.s. 27nc1ri or' BIBLIS 9iic1 a .r1. I.i :i et? si a ni2#ei? Cian?' Nere.at 3ntr*o conste a0ie /i 32pr1/tiat 3n toate ce e patr.%nic%. consi*ierat 3nte2eietor a ora/.noa/te. . a# area inten0ii or &ei or' !. pe care a.i.i Si-a?' "IANOR 9i.rt1toare de noroc' "ESTA In 2ito o"ia nordic1. preoteas1 a >erei?.i >erc.r2a .c10i.. Bor?.2ai #e2ei e' 7 . astrono2. 'de se ec0ia./it prin iste0i2ea #enicieni or s1i . 32pre. #1c./ind s1 3nd. E e*4o" @Ee.nica c. c3nd caii a. poe2 3n -ers.ri' BOD Di-initate in-ocat1 de #e2ei e indiene 32potri-a stsri it10ii' BOG D%: ar8aic 3n 2ito o"ia s a-1. -3nt.0ii de a c. /i stri"a.prinde o por0i.*i.r2' BI6RONS Epitet a . iar ace/tia. tras car. ador2ind. Bi 4o" @Ee. e? 3n 2ito o"ia ro2an1. &ei0ei.ci/area a do.F. c1rora participan0ii a er"a. 4 este2atA.i 3n"er creat de &ei' BIRSA Ora/ 3n -ec8ea Carta"in1. Ca.rc. ea si*a o#erit p1r. i*a. C=+ /i . 3nc3t s*a pre#1c. . &ei0ei.n.2e e .-ias' BIR$A N. tre4.pra#a01 de p123nt c3t acoperea o ''pie e de 4o. B%). c3t p.itorii Ar"e/. pentr. ne"r..1 dr. a0ii or din Con"o' G)NA DEA Eei0a #erti it10ii /i a castit10ii a ro2ani' La 3r41ri e date 3n cinstea ei a 3ncep.ia s1 a<. &ei01 de propor0ii .n. ' BIGOIDIS Ni2#1? etr.t 3ntr*.pra a2a&oane or?' G)$BO %ec8i ido 3n 2ito o"ia pop.c1tor de nenorociri /i d. 3n e"a 1 21s.n i&-or' O-idi. si -iitor. a. 3n ti2p.os /i "rotesc.ca pe o p.sc1. constr. prin aceasta.%nic%.ria/e.2e dat de -ec8ii indieni pri2.? as.se0e.i tr1snete or si. p.1' BERENI!E So0ia . care 2a2a or.2e a r12as -estit 3n 'antic8itatea "reac1. . tra"edie BES Ee. 3nc3t s1 poat1 c. so0ia . datorat -irt..i an.2. 3n care Didona?.''G''.-.

n&3nd &ei0ei Arte2is? din 2ito o"ia "reac1' Era -enerat1 3n ora/. a t1 dat1. 1. a s#3r/it.ta.i tra"ic5 A+il% 4i B.BOO7IDIS Epitet a &ei0ei >era?. toate 3nar2ate c. o s. 3n :.?' care BRAN!8OS 3nte2eietor a te2p .-. care*1 a<.p1 care s*a creat .ni-ers. Y&e. #iic1 a . constit.n1 c.net.i .is? si c.ns de o 2antie 4o"at1' O-idi. caste indiene' BRA8$ANIS$ 'Doctrin1 re i"ioas1 indian1.i si a Cer. 41ie0andr. adesea 32pre. d.niiG. re-o tat 32potri-a &ei or din O i2p? @1A.ri e c1rora se re-1rsa. #i. pentr. lliada. e-oc7nd acest ani2a din care ar #i ap1r.t1 de -aca A.s 1*a tr1snit' Si24o i&a de& 1n0. de ot. . .r1 pe -as. Saras[ati. a se ap1ra de Ee.i Osiris? /i Isis?. patr. re"e a Ci iciei.s.n t3n1r c.0i or?' BOR$O sa. 1 d. i*a a<. i*a spri<init pe titani 3n inten0ia or de a c.t1 de 4ra0e. capete.p1 'Yc.tat pe &ei. Briseis.n.i Apo o? a Di*di2os @Asia :ic1A' BRAN8ID Epitet a .r2' BOREADI 9iii 3naripa0i ai -irat.s?' BRISEIS 3nainte de a #i sc a-a i.ie a &ei0ei Arte2is?' Aco o se 0inea.n0e a ea. so0ia . din Lecce @Ita iaA' "UBASTIS Eei01 e"iptean1.it s1 ren.cis de >er2es?' 3n cearta de& 1n0. . pentr.it1 3ntre A"a2e2non? /i A8i e. e"ea # ori' BRONTE Un. cinci&eci de capete.ri 2ari de piatr1' C3nd. repre&entat c. pentr. .s? datorat &"o2ote or ie/ite din co2. "roa&a care a c. de a n.. prins*o 3n c ipa c3nd a #ost r1pit1 de 6 . L(= si . datorat oc8i or s1i a 4a/tri /i 2ari.n din ti2p. BORVO Di-initate protectoare a i&-oare or ter2a e 3n 2ito o"ia ce 0i or' BORVO *J BOR$O tea teo"onic7' indian1' Era repre&entat c. can? s1 #a4rice #. a #ost so0ia .2ite Bra. . 3n cinstea .i' BRU$ALII Ser41ri or"ani&ate a Ro2a. asc. ca ai 4o-ine or' BOR sa. e /i _e.n&1 .rsoaiceiG. &ei0a .nete e pentr.na din ce e trei di-init10i din Tri2. . I.pt1. .rni. <.t Arte2is 3ns1/i' BRAGA Ee. din prea<2a Ni . ar.i' .C /i . torente de # 1c1ri si #.2' C7nd titanii? s* a. . creator. 3n ti2p ce c.nirea c. a 2. Ydans. ."1ci. #iindc1 a a2enin0at c1 se Da retra"e din . B. a &ei0ei Beea? /i a &e.i' BRI8AS7ATI 3n 2ito o"ia -erdic1. .ca.i.i Apo o?. participat a e!pedi0ia ar"ona.24 a?' Din .piter?' Era personi#icarea t. .nii 3n 2ito o"ia ce *0i or din Ir anda' BRO$IS Epitet a . 3n care I#i"enia? a trans#erat din Ta.&e.r2''5 #resc1 a 6o2pei. .d.ronii. 3n -e/23nt de c. procesi. din cinci 3n cinci ani.4astis. a rec1p1tat*o' >o2er. Si-a? /i %i/n. c. ser41ri e n. . care a.4it de &e.4it1 de A8i e?. e ocin0ei 3n 2ito o"ia * scandina-1' BRA8$A 3ntr./-0%. 1nci /i sc.ria/1 Besta? a dat na/tere .t.i Odin?. Ee. r.ceri O i2p.c8iparea s.nc7nd as. "ere e si t. i.pre21. c3ntece or.ri.2ea' BRI$O Epitet dat 6roserpinei?. adic1 a 6123nt.tind pe o #r. . oare "a 4en1. p . _i. pict.i Ura*n. trinita* 80 BRIAREU Uria/. aripi /i c8ip. ca pe .*. din cei trei cic opi?. #or2.' c e!ist1 trei di-init10i principa e: Bra82a?. BURI 3n 2ito o"ia scandina-1.i ora/ din Atica @BreciaA.. 3n Casa 6oe*gU .rti?.rii' L \ Dic0ionar e mitologie >? BRIGIT Eei0a poe&iei /i a 3n0e epci. dar.it pri2a din ce e patr.rida o stat. pri2ii &ei nordici' BOREAS %3nt. cot. pro#e0iei' BRAURONA N.2e e Branc8os?.&icii /i a poe&iei a scandina-i' BRAGEO Ee. di-initate n1sc. de 2ia&1noapte 3n 2ito o"ia "reac1' 6oe0ii 3 repre&enta. Bria*re. 3n cinstea &ei0ei' Tinere #ete.i3%i3.s?. din ". Bor.i Bac8.i.i Bra82a?. $%ta.2e a .. coresp.i :ines?.i Boreas? /i ai Oritiei?: Ca ai? /i Eete?.irea #or0e or nat.i /i .nii noie24rie. . care a. %I. protectoare a /tiin0ei si a ar2oniei' BRA8$ANI 6reo0ii &e.to?. A8i e a'tre4. pe %.ni or dedicate .pra titani or 4 oc. care i*a dat dar.i Bac8.

ce :are.i A e!andr.s? si a &ei0ei T8etis? @1A' %r3nd s1 o s2. .i %.. iar rit. i.nde a sa -at*o Diana?.i si a 8aos.21rate sit. repre&entat1 ca o #ecioar1 de o rar1 candoare. a 2oarte. .nd1 c. c1r.ie /i r1pirea 8espe* ride or?' A #ost .i Mpo o? pe propria sa sor1. 3n :ecca.ri re#eritoare 3ndeose4i a na-i"a0ie /i pesc. t. #or0a.tier a . se des#1/.n ora/: B.t a De* os? . 1 s. ar.t*o printre diDinit10i' BRIDO Eei0a -ise or 3n 2ito o"ia "reac1' A a-.ia 3ntr*o pe/ter1 de pe A-en 0in? @2A' C3nd >erc. 3n #iecare an. ca4irii: ini0ia0ii tre4.nei p1d. 3n E"ipt' Le"enda 3i atri4.re0i or?."UBONA Eei0a protectoare a -ite or si a cre/terii or 3 ito o"ia ro2an1' 2 BRISEU 6reot a .p1 o a t1 -ersi. c.ia a c.piter? /i tat1 sc a-ei Briseis?. i. c.i Enea?' @)A Re"e a Sici iei.2p1ta0i.s a sa -at*o si apoi a trec.nor ser41ri dedicate . /i cap de o2' BUDIIA 3n 2ito o"ia -edic1.nce 3ntr*o #3nt3n1' @'2A Sc.i Adon?' !AABA Te2p . :e* ia?.i de >erac es?' BUTE @1A Un. Ee.i persan Ner!es. preo0i ai &ei0ei Ci4e e?' La Ro2a. c1rora se sacri#ica . pena0ii? ro2ani'GC.s?. or a #ost ad.n pro#an n. .a0ii pe Earat8.?. . #1r1 a tre&i r1&4.2ai pe Coronida?' Acesta a r1&4. de a scoate 2ierea din st. o s1"eat1' !ABEREA Una din #iice e . 3n care nici .i %i/n. #iind .i.i 6rote.ncat 3n 2are' ! A!U S Uria/.?.ia s1 #ie c.re sacr1 3n Beo0ia.*1 s1*si piard1 2in0i e /i s1 se ar. .n oraco ? care interpreta -ise e. "rec.. t. pe Eri!?' BUTO Eei01 e"iptean1. o aten0ie specia 15 3n 2e2oria . dintre care a p1strat*o n. so0ia #ide 1 a ero. . pierd.i .r21rit1 de :inota..s*tan' •«" BUON8 Ser41ri or"ani&ate a Atena 3n cinstea . . personi#icare a nop0ii. c. Diosc.i Ee./ind.nea .narea a 4ine or' BRITO$ARS Di-initate din ins.i a #ost 3nte2eiat /i . . #iic1 a . . #1c3nd. "r. care i*a dat .i Bac8Us?. ridic3nd*o 3n O i2p? @1A' D.t ce dint7i 2erit.ncat 3n 2are de . #i.i Boreas?.pi. can?5 oc.i.pte a . ti2a 3ncarnare a &e.i Ocean. #i.nat*o. . 3n care Enea? s*a 3nt3 nit c.d8is*2. identi#ica0i adesea c.i' Acesta 1*a .cidea pe to0i str1inii -eni0i pe 2e ea". Orient' !AAN 9i.rii? /i c. e din ar8ipe a".ri care apar0inea &e.t s1 p1tr.it' 8! "U!E6AL Ca .ce#a a' "U!ENTAUR Ani2a 2ito o"ic 2onstr.2a& corp de 4o. inspirat din A8ri*2an?' L*a ispitit 3n nen.4it de A#rodita?.s*a acordat. 3n care se ad. "1 din 27ini e . 3n ti2p.na. dar 2ai a es 3n Sa2otracia /i I24ros. .s?' Ur21rit1 de Nept. -r. c. c1/ti /i discre0i' !ABIRI A Epitet a &ei0ei De2etra?' A-ea o p1d. Andro2aca?. t.pre2 a indieni or' A #ost adorat 2ai 3nt3i 3n Ind. care. . /i 'nere.i 6oseidon? /i a ni2#ei? Li4ia?. a dat #oc . /i*a. considerat &e. . co*ri4an0ii? sa. d3nd r1sp.i troian >ector?' B9BLOS Ora/ 3n 9enicia. ara4ii din 3ntre".ne.os. #ondator a 4. s*a ar.stra?' # BURI *J BOR BUS IRIS 9i.n #i.ri e .r?.*' 4it1 de A8i e?' Bri/e. e? a trec.t 2in0i e /i s*a.n 4o.i Anc8ise? /i apoi protector si to-ar1/ de . care a. 3n ti2p. a 3nt. .ra 3n 2istere sa. or s*a r1sp3ndit 3n toat1 Brecia.t prin re"i. din #iii -3nt.?' !ABIRI D%i adora0i 3n 9enicia si 3n a te ins. .tea intra' So da0ii re"e .ns.i Ee.cis a r3nd.cis 3ns1 c. -estit pentr.i' BUTROTOS Ora/ 3n Epir.n?.i Ascani.' 83 BUITI De2on 3n 2ito o"ia persan1. 2onstr.ia i . a r1pit trei 4acante?. a a-. . #i o&o#.neric.a . .s de Enea?. a Creta. asociat ace .ria/ care 3i . p.

re"e #enician si #rate e E./-0%. 32potri-a Troiei? -a 'd.cis -estit. 122 /i .ad.i Boreas? /i ai Oritei? @1A' A.i' O-idi. 3n 1n0. -r1<itor 3n stare de a se pre#ace 3n price ani2a 5 tot 86 e a separat o2.#ra"iat 2..2. si s1 ia de so0ie pe >ar* 2onia?.s?.nei p anete' !&LI D%iI= a ti2p.i. si ast#e .s."erea or.2os. . Cae. #i..4 in# . pe oa2eni ca tr1ind s. care. !ad.iasc1 .? /i At as?5 ce care a .cis pe -ino-at. . a #ost trans#or2at 3ntr*. B. III.t s1 2.ia o#erit1 de Apo o? .r2'.. c. co2andant.tor. t. e"ea # ori at. na.0i or? si a.&e?' 6atrona poe&ia epic1 si e ocin0a' Era repre&entat1 ca .i i se atri4.? a. re"e e Ca idoniei. c1 -3nt. . . . de /arpe. i se p. 3n care :e ea"r.r2e e acestora' !ALAI /i DETE 9iii -3nt. -oia s1*1 r1&4. dar 3n dr. pro#e0i.r21' Dar c3nd >erc. I8ada. i&"onit din Tracia 8arpii e?.-nia.i ara2ei' !ALDEI 6reo0i 4a4i onieni. rest. aceasta aG tri2is . aceasta. \ d. t3r3nd. 2+=.nci. 3ntr*ade-1r. care de data aceasta 7 #ost dep1/it 3n pro#e0ie de ri-a . . e a trec. )++5 %ir"i i.2 a #ost 32piedicat de Ee. :ops?. %ir"i i. de ase2enea. I#i"enia?' C3nd Troia a #ost c.i Ares? si a A#roditei?' 63n1 a . <ert#ite -icti2e o2ene/ti' ' !ALIBE 6reoteas1 a &ei0ei ro2ane . a pre&is c1 r1&4oi. 8%.". &e.i A"a2e2non?.nea .re sa.-3 4i 8a. ei era. care a pri2it drept reco2pens1 pie ea . identi#icat1 c.se 3n eroare de #oc.i 3n 2ito o"ia -edic1. n. di-init10i or ' adorate 3n E"ipt si 3n 9enicia' Tot .nor 'di-init10i /i.n /arpe' Cad*2os a.tea da de . si creator. participat a e!pedi0ia ar"ona.?. nop0ii.i Apo o? /i pre-estitor -enerat peritr.. D. 0i 4oi pe care i*a d.ie in-en0ia topirii 2eta e or /i .ri e 21rii .i >er2es 2isi.nci c3nd a #ost r1pit1 de 6 .?.ropei?' C3nd aceasta a #ost r1pit1 de Ee. 6roserpinei?' E a2intea ro2ani or co/. sta4i ite aco o' !ALAT8US Co/.r2'5 $' B' L.i U se?.d8a?' !AIETA Doica i .ne e"enda' !A8I$UNA Di-initate a ca 2.2 sp.3i -or #i #a-ora4i e. era . ade-erirea pro#e0i or .r2e e . t. $%ta. Cad2os a pornit 3n c1. o3nd Ene. /i ..ie e de pe cap. care era contopit 3nainte. astro o"i* /i astrono2i' Ei socotea. I.tarea 'ei.i c. . Ca c8as.i >er2es?5 3n <. porc 2istre0.nea de a ad. 3n -ecin1tatea c1r. 3n a2intirea c1reia acesta a 3nte2eiat ora/. prin di#erite strata"e2e: printre a te e. c1 acesta doar2e si i*a #. .rat 2ai 2.to?' !AL!8AS 6reot a . 3n a<. de n.*p i.ne pe propri.2e de re"e e Na. II. 3n E.i Enea?.it s1 constr.. L9 /i . pict. 29=5* Baccio Bandine i.-. 3i era. s*a retras a Co o#on.i A"enor?. . En%ida..n si24o a p1cii /i a co2er0.2' Aici a #ost /i 3p2or*23ntat1' !AILARO %ec8e di-initate a "a i or /i "er2ani or. 2istre0 3ns1 a #ost :e ea"r. te na-e a e "reci or d.i t3n1r "rec Endi2on?' !ALIDONIA 61d..p1 ce -a <ert#i &ei0ei Arte*2is? pe propria*i #iic1. prin distr. is.. .t prin #a0a pe/terii.c:l%# 4i !ac:3.rerea 3n#r3n*"erii' >o2er. Te4a? @2A.ra &ece ani5 i*a pre&is. pentr.? @2A.i a.= . ind. 3ncep.ate de a Berion?.). "reci or.pra-e"8ea t. pe cei 2ai -esti0i eroi "reci.ce.r21.cis de "reci' CABAA La 4o/i2anii din A#rica. %III. 32pre.nona? !ALI!E :a2a #r. %III.n ora/. a/trii ca personi#icare a .ia a.ne e re a0ii co2ercia e' Cad. de 4oi. oper1 iric1 !ADU!EU N. i6a a2ed?. #oc /i #.p1 a 0ii \ oca itate 3n Eto ia @BreciaA. -enit Tese. cei dinainte a. . . care s.s a pro#itat de #apt. c. 2L+ /i . .n porc 2istre0 s1 p.n1 c. c.2inii.i' !A6AREU 6ro2ontori. despre care se credea c1 -in' de a &ei' 3n A. #enician si c. de/i acesta 1*a 32pro/cat c. acestea era.r1 !AD$OS 9i.i' O-idi. a e-oca in-en0ia 2e/te/. 3n care aceasta c. En%ida.en0a .1 2./i*a redo43ndit 4oii'.r2' !ALIO7E Una din ce e no. a tre4.itori' :e ea"r. 2)1.r2' 87 !AL!II Ser41ri ce e4rate a Atena pentr..4eea. ti-area p123nt.ci or. /i s1*i e!ter2ine pe oc. Baeta. NI.*i de coad1.nde s*a stins de d.ce pacea 3ntre :oa2eni /i 4.-.*Fr. a ne" i<at s1 o#ere &ei0ei Arte2is? o <ert#1.nea./-0%."easc1' A intrat si 1*a . #iica . din Lati.cis porc. a c8e2at at.i0i doi /erpi' Ea i2p. Te a2on?. $%ta.C.2ai d. 32potri-a Troiei?' 3n ti2p.ri aprinse an. s1.p1 r1&4oi. a n.s 3n Brecia a #a4et.s 3n pe/ter1.stiase7 re"i.cerit1 prin -ic enia I . 6e* e.

3n interior.nde a de-enit preot a .&e.?. . !ali>3.n. *Laocoon?. $%ta.+)5 NI. 3n"1 6oarta Capena' ! A$ 7 E :onstr. so0ia. 2ort din ca. Odi3%%a.r2' !ALIROE @1A So0ia . a si it*o s1 se sin.re sacr1. 6o idor /i Atanodor.t . :eta4o. Arca/?'' iera?.cis1. c1reia'i se atri4.ri pe cap si o t14 i01 pe care se pre"1tea s1 scrie' Or#e.ssin. 3n 2ito o"ia "reac1.rs.ns .pra-e"8ea i. din Napo i5 stat.t.ei.. c3nd si*a dait sea2a c1 n.r?. a #. de/i Ca ipso i*a o#erit ne2.4irea /i c1s1torii e' !A$ILLA 9iic1 a .t.pta 32potri-a . s*a 3n1 0at5 ora/.i Leocoon /i a #ii or .ia a asc./c1t. a. o c. . ei #rate' :acare. Acarnan si A2#o*ter. aceea a re2. /i .2.nde 1*a "1&d. # .i5' F N'''( l F \ F:K: \S V JJ <* *' . i*a s1"etat pe a23ndoi' Dar Ee.ne e -ersi.it pe U ise? 88 a 3ntoarcerea ."it a De #os?. #ost identi#icate 2ai t3r&i. i./-0%. ptori or A"esandr. de o rar1 #r.&a 2.r2'5 R.s? a a-.n co/ 4on0in3nd o4iecte sacre.n # i.pra-e"8ea c. a o40in.1 st3nci care #or2a. a r3nd. c. .n ca de e2n . care s. pict.o t3n1r1 c. c. . %II. #apta ni2#ei.. ' 9resc1 din 6o2pei.ni.ite #a01 de propri.s i*a trans#or2at.decata s . ei.ni or. C9. II.? @1A.sc a . c.t trei #ii': I o?.) !ANO7O @1A C7r2aci a .2e' @2A Ee. Bani2ede? /i Assara8?' (!ALISTO Ni2#1?.4ens.c%a /.i' Ni si 4ine#aceri e ad. Ee. ca de e2n ar p.i.t pe T. adorate 3ntr*o p1d.i &ei0ei Atena?' 9+ !ANG)9 Di-initate c8ine&1. c3t /i de preot.ita &ei0ei Arte2is?' C. . ea 3ns1/i r1&4oinic1' A s. . ie/it din ca /i a. dedicate c. ei O"i"ia? @1A. pe Ca isto si 'pe #i.i co2andant a -o sci or. .i Eo ? /i a Enaretei?.-. .pt1tori "reci /i 1*a o#erit 3n dar troieni or. toate insisten0e e ei. En%ida. nop0ii.i Sca2andr. a&i 3n :.i' !ANTEVEN Ee.i >erc. dar. "recii a. U ise? a n1scocit .p1 .? a #ost #i.i Enea? si a #ost . s1 treac1 de a -3rsta copi 1riei a aceea a 41r410iei.rirea' >o2er. pro#e0iei'' A. .&e..i.rit. .i Troos?.tea s1 e -in1 s#3r/it.cis de I!ora /i apoi read.nte?' %ir"i i.i :erc.rta..ria/.cerit ora/. de Ar.&e e?' D.pre21 G*asiipr'aI 4ine . care*i p1&ea pe cic opi? 3n In#ern' !ANA!E 9iic1 a . C)2.rier a &ei orG' !A$$ENE 9e2ei ro2ane 3n&estrate c.cereasc1 Troia?.s? si a &ei0ei T8etis? @1A'' Era re"in1 a ins.i' >< !ALU$NIA Di-initatea a e"oric1 ro2an1.-i.r1' !AL7E Una din ce e do. 3n conste a0ia Ursa :are /i Ursa :ic1' O-idi.r/i' Arte2is.n si2p . c3te . :ene a.tre/te senti2ente nes14. de a care a a-. c. 3ncercat ti2p de &ece ani 's1 c.rn.rin01' Troienii #. dar n. c8ip de #e2eie 23nioasa. 2. . 3n .n. c. c. a Ro2a era. t. U ise a p1r1sit*o c.i or' @2A 9iica . .-a3=.seser1 a-erti&a0i at3t de Cassandra?.1 3n ti2p ce se 3ntorcea de 1: Troia?. 3n ti2p.4irea 3n 2ito o"ia -edic1. /i ast#e s1 poat1 r1&4.. Co oane e .cid1' :acare. o tor01 3n 23n1 /i 3nso0it1 de o a t1 a e"orie.s0in.t de a &ei ca cei doi #ii ai s1i. p. p1strat1 3n :.i Ee.nde 7 2. ace a/i n.i A c2eon? si #iica re"e .r1 !ALI7SO Ni2#1?. . %atican.i so0ii./c1rii' !A$A Di-initate -edic1 care 3nc.r3nd./. /i so0ia .ra<a i. indi"nat1 pentr. care s. drept pedeas1.?' C3nd i*a #ost .se0e.s a -ia01 de 6ara2*casceri' .n. repre&entat1 c. C+9 /i . din s. procesi.ciderea tat1 .i spre patrie' C. e?' )K' ABILA !ALUL TROIAN D. c1r.4it1 de 6o*seidon?' I0at1 s1. 3n E"ipt'' 6e oc.G a i r1. !ali->%. 22C /i '.r2' !A$ILUS Epitet etr.i /i.i Apo o?' !ANE6ORE 9ecioare ateniene care p.i A8e* o.i /arpe.cis so0.3n ti2p. pe cap. . oper1 a sc. de #ra0ii pri2ei . VII.n1 'de a. ei' Nico as 6o.rii .s. i*a pre#1c. #iica .s? 3n .ia''<.ia . pict.:. se2ni#ica0ia de Yc.se de acesta E"ipt..i Ocean.p1 ce "recii a.t crede c1 dintr*. pe 2a21 si #i.na . prin tr1dare.

ri5 apare /i s. din . #i.2i ast#e de a cap. 2arin. #iic1 a .i. dedicat de ase2enea . Te4ei?*' @2AG 32pre.' %ir"i i.&ica e /i poetice' !ARITII N. care de tea2a .n&e era. a*i pedepsi 3ndr1&nea a' So0ia .tate prin str32toarea #or2at1 de cei doi 2.n1toare. .ne e!e2p ar1' 92 !ARII Ser41ri 3n onoarea &ei0ei Arte2is?.i pre-estitor troian E enos?' !AONIA .pta 32potri-a 8idrei din Lerna?' ! AR AN OS Un. 2onstr.ipa cor14ii e a# ate 3n trecere prin #a0a ei' De partea cea a t1 a 21rii se a# a Sci a?. . 1+1. . . . .i Ee. or de a >er2es? /i c. pentr.'. 3ntreceri 2. ce e4rate de #e2ei 3n ti2p.a' Y . ti2ii descenden0i ai .i' @2A Rac tri2is de >era?. En%i=a. n. ca sa 2oara o dat1 c.a. 'Ee. 4arca . s*ar n. a&i se a# 1 :.at parte a asedi.nte din centr. c. 2en0ionat /i: : 3n ro2an.2e dat de "reci ce or trei "ra0ii?. NII. p.riaA.ri a 4a&a te2p .1' ".tea s1*/i 3nde*a ineasc1 aceast1 sarcin1 n.i Anc8ise? si 4. ca /i Enea?.ne 3n Brecia 3n. a In#er* . /i Ar!' 6e cea dint3i.2ai #e2ei e' AARNA )V !ARDEA 1ARNEIOS 6oet /i 2. c.i >erac es?.p de o2 /i cap de dine1. r1&4. ar Al%Hand. #iice a e .# ete e 2or0i. Car2enta ia. #i. de a care a r12as n. 2ai p. $C.i Ippone.2e e ora/. !ARNA Eei01 ro2an1 a 0303ne or por0i or /i .ria/.t 3n 0ap' Ee.nor s1p1t.s? /i a E. .n0i' >o2er.1 te2p e.a.1 capete /i do.s?'/i a e >erei?: E.at a So2a 3n -ecin1tatea 6or0ii Car2enta e' Ser41ri e dedicate ei.trit o a#ec0i. a-ea. 1C='.c. 3n cinstea cari*tii or?.i e trecea pe ce 1 a t 2a a Sti!.i >erac es?' Se sp.arie. ei era sit. ste<ari a e c1ror #r. pri2ind din partea or o 2oned1 @o4o A' Oaron p. . A.i Apo o? /i so0ie a centa. c. se a# a te2p .4 #or2a . 91 !A71TOL1U :. 2are "re. se a# a te2p . Odi3%%a.i 6oseidon? /i 7 Beei? 3n 2ito o"ia "reac1' De trei ori pe &i 3n"8i0ea /i apoi sc. os 3n 4as2e e ro27ne/ti. a .' !A7RI!ORN (l) Ee.4ei?. tr.s? 1*a tr1snit.nonei' 6e pri2a.1spre&ece se2ne a e &odiac. Capito in.citoareaA /i Ta ia? @2A @6rosperitateaA. 3n cinstea &ei0ei Concordia?' !ARITES8 Ser41ri ce e4rate 3n Spania.i. 32potri-a .1 3n1 0i2i: Capito i. . do.ia# !A7IS @1A 61rinte a .i . cei a 0i /ase @*J Cei /apte 32potri-a Te4eiA. .i?.ne c1 ar #i 3nte2eiat :acedonia' !ARDEA sa. parte n. pentr. 3n &i. e .i 6ria2? /i a >ec.i Ere4? @1A /i a Nop0ii?. 6an?. care pri2ea s.rt1toare de pro#e0ii' WC(A7(AN(EU Uria/. &e. i do.arie /i a e e . C2.care se a# aV p1d. aiei te2p e 2ai 2ici.2ai dac1 . stat.!AON 9i.0in #ioros' U ise?.ia Triada Capito in15 pe cea de a do.i s1.&e. iar pe cea a t1. ser41ri care se ce e4ra. se 2ai "1sea.' C3nd a . #a4.&ician 3ndr1"it de &e.ropei?' WARON 9i. oc 3ntre 11 /i 1= ian.i' Enea?: @2A To-ar1/ a . 3n ti2p ce acesta .i Cap.a . 4arca"i.r. . pro-enit de a Carii?. c.i? C8iron?. pop.nei5 ci.ci or' ! A RIRTI I S1r41tori #a2i ia e ce e4rate a Ro2a. .a de 22 #e4r.nic a .i Enea?.piter. #rate a %estit..#rosina? @B. c. care a c1t.i Ee. .d10enii c./i or.s? 1* a ridicat printre ce e do. . !ARI!LEA 9iic1 a . Ro2ei. toate tr1ind 3n prea<2a &ei0ei A#rodita?' ^AR$ENTA Eei01 ro2an1' Te2p . a trec. e"eri or n.n1 c.i Ti*i#on? s*a pre#1c.Re"i.i .nonei? /i :iner-ei? c. care a n. 2)=.rea DL*dona?. s*a ars de -ie' !&7!&UN :onstr.*piter? @Capito in. A" aia? @Str1 . protectoare a casei /i #a2i iei' !ARIATIDA Epitet a &ei0ei Arte2is?. . descoperit 3n ti2p. . 3n cinstea ei 3n Laconia' !ARIBDA :onstr.t c.i si c 1diri ci-i e' Capito i. Apo o?. 4iserica S#' :1ria 3n Ara Coe i' 3n a#ara ce or do.

cide .n -as din care -1rsa ap1 pe p123nt' !AUTSER 9 .cerirea Troiei? prin introd.?.t*o pri&oniera sa' A a<.ceririi cet10ii. pentr.2at d.i.r"ea printre st3nei de a.s?.t trei #iice: . 2arin de care a-ea s1 o e i4ere&e 6erse. En%ida.de .i :ene a. . sp.i :enandr. pentr. de coacere a #r.nl=nI:it. propria . &ei or o sc3nteie pentr. A tai2ene. '.inia @Ita iaA5 !a.r2'5 %ir"i i.i 'Ti4. Oassiopea a s#idat "ra0ia nereide or?. tr1snet.it pe o st3nc. a de-enit so0ia . 6ria2? si a >ec. .? a #ost hn 1n0.nca .2.n %41tr3n 'c.C . Ee#ir.2 /i .4ei?' Apo o? i*a dat dar. .2at .i.cis de C iternnestra?.ri#icare 3n te2p .r21rirea acest. de a De #os? si 3i inspira pe poe0i' !ASTOR *J DIOS!URI !ATEQUIL Ee.i A"a2e2non?.nci n.ri nisip par#. Iliada.5: 5F. o40in. s*a ar.ia s1 . C21 /i .ci.i Ciori?' Era &e.cte or' @2A 9i.cte or 3n 2ito o"ia "reac1' !ARTI!EIA Di-initate -edic1. /i 2a21 a Mndro2edei?' *:.i U ise? /i a -r1<itoarei C<rce?' A5!ASSIO7EF So0ia .. *cind Cassandra a pre-estit c. tra"edie5 Boet8e. a c1.ia. 6er*se#ona?' %ir"i i.rt3nd .t1' Aceasta.2ea -e/nic1 /i c3te .r. '3n M:d%cata#d% A>-i a i. . Ba. .a apoi de so0ie' Tot e 1*a con-ins pe Ee.i Atre.r2 . a24ra . 3n Tar].i r3.i so0ie.rt' !ATREU 9i. 3nc8ip.. ' C1 1rea . din 6otnpei !ASSI6ONA 9iica .21r de 4ra0e 3nar2ate 3n tot #e . a sc1pa de . 7. i e tradi0iei a t#e .%t%: . . pentr. Atenei?.i r1t1cea -e/nic pe 01r2.3ndr1 de '#r.ra . dea*i cre&are pro#e0ii or ei': De aiceea. si a-ea '. c.ror #r.na din e e. Sti!.-. ' Ain por. :onstr. .2e e ei' Apa acest. c. sine o ra2.%t%: d%3c=t:4at.s? s1 o a/e&e pe Cassiopea 3n conste a0ia Ca ea Lapte . dar Aia!? a #1c.-.n oraco ?' ^AU!AD Lan0 de 2. ser-ea pentr. . Garon 3/i per2itea s1 treac1 3n . #iica &e.a.i 3n 2ito o"ia per. . a/a c.n #i.n0i considerat 3n 2ito o"ia "reac1 i #i 8otar.9i. %I' 2995 Dante.-i.it de 2a8o2edani 3n 6aradis.-n# 4i ?a. . a . .i :inos?.i.ritorii' Bsc8i .ne e"enda.Era -i&iti..i? /i 1 . /i a #ost d. re"e e Etiopiei. prec. 3ndr1&nea*a de a #i . 3nainte.? @2A.3ntr*ade-1ri pe A"a2e2non. cer. . . tre4.nei sc a-e 3n 2ito o"ia "reac1'. n. re"e e Cretei' A a-.n p1.S*o pe Cassandra /i pe cei doi #ii pe care 3i a-ea de a A"a2e2non' @omer## Iliada. a #iicei ei.n. poe25 SQe eD. . F .?.24ian1' R !AT1L 9rate e &e. a #i pri2it de e . Cassandra. p. 7. 6123nt.Ce# e. co2andant. "reci or.at parte a 3nte2eierea ora/.rt? 3n 2ito o"ia ro2an1' A . care a #ost p1rinte e . 3ns1. NI.nea*. destinat1 &ei0ei. a #ost *cre&. 9) 'ai41 toi.i?. 6ro2ete.i Ti4.s1 3n.%t%:. se2enii .tat ad1post 3n te2p .n. a poa e e 6arnas. per e si r.n 2are n.cis din "re/ea 1.i . En%ida. p.se0ea neo4i/n. C+C5.i A"a2e2non c1 -a #i . de a. II. 3n8. NIII'./i c. 2.?' >o2er. a #ost cre&. III5 #resc1 3n 2or23n*' t. /i . de care Carte.i.s&e.i Ee. .ns apoi sc a-a .n:l. Brecia' Aco o i*a pre&is . )1. =21 /i .ca in/%.i %i/n.. 2CL. nici de data asta n.ri care atin"ea.i >ector? si a #ost . 324r1cat 3n &dren0e.nal=.Gc.55 < '.an5 #resc1 3n Casa .4ine.-. dra21' 95 %i<e ios dinspre nord*-est'''Era 3n#10i/at ca.2 pre-1&. ro*2. . iar acestea 9C a. 4ar41.ncat 3n ape e r3.s1 cr. care..?.i :a8o2ed5 c.*5.i de F e2n de c1tre '"reci.r2' N%I' (2( /i ..t8ier de a Ba prenede.i' C3teodat1. %III. care p1strea&1 de at.i De #i. 7. /i. -3r#.1 din ace/ti 2.i :ic8e an"e o .t de a 6oseidon? ca Andro2eda s1 #ie e"at1 de o st3nc1 /i e!p.r 2asi-.ce 2ort era incinerat sa.n0i.it1. !AR7OS (X') Una din ore?' :ai 3nsea2n1 2o2ent.cis de 6atro* C . .i A"a2e2non? si a .i' ! &ST ALIA Ni2#1? "reac1 i. care o -a .i 6ria2? /i a . In/%.r25 NI. a #ost . pro#e0iei' Deoarece ea iIa respins* a#ee0i. . sacr.t. t.cerea ca .se .4it1 de Apo o?5 3ntr*o &i. 3n ti2p.t1 de ni2eni.&i2ii .i 2onstr.n srsona< -i.-ian1 /i preco . Aerope?. a 8ot1r30 ca ni2eni s1 n.at din #oc. :: a' !ASSANDRA 9iic1 a .p1 toate re". ese<i0e aro2ate' !E(BRION .?' A-ea sase #e0e si . )LL5 Odiseea.

i? /i so0./-0%. 1sat .*i 3n p7r . dinco o de Sti!?' A #ost ador2it de Or#e. d.24ian1' I se <ert#ea. pentr. Tide.r3. re"e e Ar"os.n3nd. a E e.rorna8ie'A A.p1 e"end1.. . d. Capane. . iar Ee.p1 e"end1.2 a #ost 3nc8ip. . a t1 dat1.. "recii e!pri21 /i de data aceasta tri. #ost 3n-in/i 3ns1 de api0i.sei?' !E6IS Ee.nite 3ntr*o sin".ido Reni !E6EU. poe25 Ba4rie e D. de a care a a-.rii 3n 2ito o"ia 2e!ican1 preco .?.io/at. "rec pe #ronton.0i?' . A cioner @1A' A #ost presc8i24at.n1*.ra<. c: la>iIii.:l B-.il-. Adrast?.:l. !%i 4a>t% .t1 c.ri din %i a Adriana din Ti -oii5 L:>ta c%nta:.s? /i a Beei?' S*a re-o tat 32potri-a . occidenta a.i DionDsos? /i a .s?. . t. .?.i' de Edip?' E!pedi0ia era #or2at1 din: Adrast.i Be o? si so0.s? este 2.it Acropo a?.s? 32pre. #i.it de "eni.2an1 si ani2a 1.i >er2es? 3ri. 3n#rico/1toareGA' @2A Una din p eiade?' !ELEU Re"e din E e. . poe25 L:>ta c%nta:. a/a c. In 'acest r3.n #ir din p1r.!E!RO7 6ri2.' ace a/i n.pta este c.p1 n. este .i /i protectoare a a"ric. 3nte2eiat Atena. p.nta . a . . drept 2. >ippo2edon? si 6o inice' A.>-t.t.ridiee?. 3nainte de <ert#1.. . pentr. 4asore ie# de :ic8e an"e o !ENTEOTL Eei01 a por.in-inci4i . re"e e Te4ei? @2A. Ariadnei? 3n 2ito o"ia !ERBER !lin% c: trei capete.il-.s pe .i? @=A.necat1. &ei0ei Beea?.i Narcis?'. 2.i >e#aistos din Atena /i 3n te2p . #iindc1 a s.i 3n 2ito o"ia "reac1' Loc. '. A2#iara. $%ta.cis. Enea? 1*a a2e0it c.2an as.r1' 6rin' -ictoria rep.ri de 6ietro da Cosi2o /i B. A "1&d. care 1*a #1c. 32potri-a acestor 2on/tri. <.n&io. . de >erac es?' Centa.i<a T%?ci.i i se datorea&1 3n1 0area . 3n 9ocida /i 3n Be. L.n astr. aceasta. -oin0a pe &ei0a De2etra? care.n. .c8ipea&1 #or0a . -ictoria acestora' Esc8i . pro-ocat ast#e . <. 21+ /i .@2A 9i.rii 3ntr.n1 c.ta0i de Tese. a<.ra' L. 1*a trans#or2at 3ntr*. din ar"ona.o*0ia' Era tat1 .i .5 Cei doi centa.cis*] din "re/ea 1' E$e disperare. scene din -ia0a a"rico 1' !EOS Un.s0in. Ycea 3nt. T8eseion.t*o pe Andro2eda?' @)A Re"e a Arcadiei?'. /i i&"oni0i pentr. 2ito o"ia "reac1. a 0i . t.i din Atena. ptor A ca2eneA5 !%nta:. 2id. C7ssiopeei?. o2 /i <.. . 3n pesc1r.(l) Un. !%nta:.erin. ciocnirea I!EI!E 9i. .2it1 si Cecropia' !E!ULUS Ero.:l. p. 3nd. !%nta:. iar >erac es? 1*a $24 3n&it si 1*a ad. totdea.i' %.at1 de #iii or. n. presc8i24at1 3n dia2ant. Xa L.i era aco o . toat1 4. . din .2e. #e2ei -ii' Acestea.i Ee. 3n a#ar1 de Adrast' E!pedi0ia 32potri-a Te4ei a #ost re .nde Caron? dep.nt1ri pe -ia01 /i pe 2oarte' A.r25 Beor"es de B. <.21tate dra"on' %enit.-r..cea#1r.-. .2ire.nci st1p3nire pe t3n1ra so0ie si pe cei a 0i in-ita0i /i a.s*a ter2inat c..i Ee. 3n te2p .?. -3n1tor pasionat: So0ia sa. o p 1cint1 preparat1 din *2iere /i #1in1 #er2ecat1./ @a cionA' !EI RA7TE Î$7OTRIVA TEBEI E!pedi0ie pornit1 de 6o inice? 32pre. c: la>iIii. /i s1 41ticia instincti-1 a or. NII.rtat1 de api0i.ne e 3n#r. ro2an. . 2i2a.2e e de centa.?. 3n 6artenon. .' 6ict.i c. pa&nic a In#ern.?.24. tr.2e.# ete e ce or 2or0i. a*/i rec1p1ta so0ia. 2ai #ost 3n-in/i.nosc. 1*a 3nso0it a -3n1toare.s?' Era #i.4it de Atena?. n.2#.sis?. 0.I. 32pre.nea s.pra #or0ei 4r.na din Tesa ia' @L.rit to0i.21tate oa2eni. Eteoc e?. .st de o2' Co2portarea or a n. a*si rec1p1ta tron.s at.21tate. 2etop1 de. din E"ipt. pe E.21tate ani2a e. se sc1 da. 6arte*nope.i Uran.ria/i' !ERA$O 9i.s din O i2pia @sc.s*a sin. tra"edie \ Dic0ionar do 2ito o"ie 9( 3ntre erois2.Ann. 6rocri?.n1 c. :ed.ritor' Y !ENTAURI 6opor e"endar din Tesa ia. 3nte2eietor. c3nd a co4or3t 3n In#ern.sis' !EL$E 9e2eie din Tesa ia.?.t c1 Ee. . ni2#e e?' 9L !ELENA @1A Una din 8arpii? @d.i 6irito.?.p de ca /i 4.C+%3%. 1*a 3n-10at a"ric. cet10ii 6reneste @6a estrina de a&iA' !E6ALOS 9i. inte i"en0ei si a c.te' O-idi.n episod 2e2ora4i 3n 2ito o"ia "reac15 ei a.i te2p .r1 creat. dar e a .it*o c. epi"onii?. 32*ootri-a propri. re"e e api0i or?. 9idias. re"e a Atenei /i ce care a constr. can?' A #ost.i #rate. /i .ria/ii tr1sni0i de Ee. #i.n1 c.

2 se pre-edea /i 3n 2ito o"ia e"iptean1' %ir"i i.at 3n r3s castitatea &ei0ei Arte2is? care.a .nar.2ai de #e2ei.2ite Cerea ii?.nei ins. i*a sc8i24at 3n 2ai2.n.. 3n 2ito o"ia e"iptean1.i Ase epios? si astrono2ia. a predat aceast1 art1 .r?' !8IOS Ni2#1?. .n ciocan' 18ELIDONII Ser41ri 3n ins. 3n )9) 3'C8r'. t.ne. 1*a ridicat pe #ir2a2ent. De2etrei de a E e.ne e or' 99 !8ELONEA Ni2#1? 3n 2ito o"ia "reac1.&at s1 participe a n.s? i*a 3nc8is .nta &ei0ei c. 2ai 3nt3i -enerat1 ca Te .p123nt' Se pare c1 tot >erac es 1*a redat In#ern.cator.ntar.i >erac es?5 a #ost ed. &ei01 a p123nt.?' >erac es 1*a r1nit de 2oarte. ine' !8ONSU D%: . pre#era0i de Ceres' I se or"ani&a.i era at3t de 2are. i s*a ridicat .se * din Brecia.#a/1 pentr.terea . o s1"eat1 'otr1-it1 c.i A8i e?.2ai ea a re#. in-o .. tot. constr.it de .r. c.n"1' !8E$IS Di-initate e"iptean1. . "ea copacii cei 2ai "ro/i /i*i #r3n"ea.?' 6. In/%. . care era.*i ao a t1' !ER!O7I 6opor e"endar de spirid. ' Bi.i Ocean.s.i >e#aistos?' Loc.n te2p . . d. "rec' n. Enaida. e ' A #ost 3n-ins de Tese. presc8i24at1 3n 4roasc1 0estoa3s1 de &ei0a >era?.sis? a Ro2a' Te2p .Brecia antic1' A #ost socotit se2i&e. e din ar8ipe a". din cei 2ai -esti0i at e0i din.it d. ' Ee.p1 ] reco t1 de&as* tr.. 32p1rat. repre&ent3nd on"e-itatea -ie0ii. ser41ri n. c.#erit 2. .4it1 de 2ai 2.i 6oseidon? sa. 3ntr.s?' !8O Di-initate c8ine&1. oca&ia sosirii r3nd.*1 3n conste a0ia S1"et1torR.' !8IONA 9r..i Cronos? /i a ni2#ei? 9i* ira? 3n* 2ito o"ia "reac1' A #ost . p3n1 c3nd Ee. 3nc3ntat de n1&dr1-1nii e or' 5::ai t3r&i. !%. i.i.i. ani2a c. 3n cartier. 3n cinstea &ei0ei Ccres?' 6articipan0ii era.0e /i c8iar 3n 21"ari' !EREALII Ser41ri c32pene/ti ro2ane. /i 2aci' 6ao o %eronese.. c1 n. De2etra? "reac1. o s1"eat1.r1 !ETE '9iica . 9oco?.sis? si 3i' o4 i"a pe to0i str1inii s1 se 4at1 c.i 6ontos? /i' a &ei0ei Beea?' 32pre. care 3/i per2itea. -enerat1 s.%a. a/a c. a . 3n 2ito o"ia e"iptean1' !8ILO$ Un. t.ia 3n"1 E e. t.2oasa #iic1 a . a transp antat c. trans#or23n*d. t prea tr.i' Cer4er si24o i&a pa&a 2or0i or /i a 2or2inte or 32potri-a #iare or s1 4atice.s? 3nd.r1 !8NU$U Ee.nc8i de spice . dc.2e e !8IRON Centa.p1 sti .? personi#icat1 3ntr*. t.a ener"iei '2asc. ei era ce e4rat n. a . . 3ntre 12 /i 19 apri ie' Ere repre&entat1 0in3nd 3ntr*o 23n1 o coais1 /i 3n cea a t1 . 8ar pe care 3 a-ea de a Apo o?' La rind. #iic1 a .i Apoi 3o? si apoi a . "rec5 c.n:l. i*a despicat i24a' A #ost so0ia .n 2onstr.n 21n. or"ani&ate pri* 1-ara. cap de 4er4ec5 personi#icare a cascadei /i a Ni .i antic Lao T&i' Socotea drept sacr1 4roasca 0estoas1. pict. 324r1ca0i 3n a 4' !ERES Eei0a a"ric.i 0ap5 si24o ./i co2ici si di#or2i. apoi identi#icat1 c./i' 1++ . 0i &ei' :. C a. d. 3nar2at c. a . pict. a Ro2a. proprii e ca it10i. .. .io/at.pare a #i o&o#. #i.n1 c. pentr. e"3nd. cap de soi2.4 3n#10i/area .i 3ns.s. ason? si Tese. c.rii 3n 2ito o"ia ro2an1. a R8odos. 3naripat. a s.oas1. %I.i :erc.re. %II5 Dante. !ER!IONE '9i.s :a!i2.s?5 a dat .sc1. .nde-a 3n"1 E#es. 3n C'1\=C. -ia01 neo4i/n.seppe :1ria Crespi. ad.p1 a t1 -ersi. Diosc. s3n"e e 8idrei din Lerna?' Centa.n 2are 3n0e ept /i e!pert 3n a e 2edicinei. c. iar apoi i*a e i4erat.ri or?.Fde "r3.i Deda G 3n 2ito o"ia "reac1. p e4ei or. c# III 9.r?. ei se a# a 3n"1 Circ. 3nc3t s2. personi#ica pri2e<dii e /i "roa&a 21rii' !lIARUN Di-initate etr.di. Ee.

pe >e#aistos? 3n ate ier.*.n i&-or' !I B ELE Di-initate #ri"ian1. .i 3n patrie. a .i de iarn1 3n 2ito o"ia preeo . 3nc3t &eii.ropa?.i >er2es?' !ILLENIO Epitet atri4. na/tere . t. a 8otar.&a /i 3nso0itoare a 6roserpinei?. !icl->:l.i C8rDses. #rate e . #ost sco/i de Ee.i A"enorG. Iliada.nde se sp.*i 2ai 2. re3ntoarcerii .rca. a R8eei?. !IN1RA Re"e a Cipr. pentr.i spre patrie' >o2er. t. II. a r12as 3ntr*o re"i.s*a creat .nte 3n 6e opone&.nte . &e.i de a doi ea r1&4oi p.di. 2e e .s?' 6ersoni#icare a Terrei' Din Asia :ic1. ceea ce 1*a 8ot1r3t pe Apo o s1 r1sp7ndeasc1 o epide2<ie de ci. :a"na :ater. 2oti.i 6oseidon? /i protector a Sa a2inei. .s sacri#icii &e. 3n 2i< oc.i 6irito.te sora.i s1. 3n Ita ia. 3n cinstea ei. a #ost r1sp7ndit 3n toat1 *E ada /i apoi identi#icat c. -1*&3nd. 3n Ro2a i s*a constr. .i 9enice?' Tri2is de tat1 . C a.r2' !I!ONI 6opor din Tracia.n1' Aceasta a presc8i24at*o 3ntr*.t' !I$ODO!EA Una din cor14ii e . ei era 3nso0it de <oc.p1 n. 1*a.n0ii . c.i Ee.s? /i Beea?. care.* 1+1 2i0i oori4an0i?.ri or5 a p 3ns at3t de 2. .n con# ict ce e p.*se .i' i !ILLARO Centa.ripide. 0i to-ar1/i de dr.r30enia.* e . 9eton?. 1.s?' Se sp. 111.ne care a . a 3ncercat s1 se op.n sin". care tr1ia. so0ie a .2e e 2.s. n. 6oseidon?' !I!LO7I Uria/i c. o2or3nd. 3n 2o2ent. . "ere e /i tr1snete e de care se #o osea Ee. care n. . pe Briseis? sc a-a .($%ta.i A8i e?. t.cis de >erades?' ' O-idi.s? si a &ei0ei Beea?. 1C) !8URA#KAN 6ersoni#icare a Soare . #iic1 a . preot a .t. deoarece n.it . drept10ii' Tr1ia. sc8i24at 3ntr*o e41d1' @2A 9i.s?.i Ares?.ncat 3n Tartar?.24ian1.pta . ne-1&. ei' !IN IR sa. a Creta de preo0i n.ri #.2oase dec3t >era?. de Ee.c1 s3nt 2ai #r. care 1*a atacat pe U ise? 3n ti2p. .ta.i Apo o?' A"a*2e2non? a .i Adonis? @1A' Cinci&eci de #iice a e . 2arin' 1+2 !ILI!E 9i.cis de U ise?. din cic opi a #ost .to?.ta 3n . a #ost introd.i Uran. re"e a ' i". !icl-> !I!NOS (l) 9i.i de pe 2. t la 2oartea prieten.-. caracter "enera .nde a. i*a. a 3ncetat dec3t 3n c ipa c3nd A"a2e2non a e i4erat*o pe C8rDseis' E a cer.it . tr1snit de Ee. s1. 3ntr*o ni2#1?' : !INAR& 9e2eie din Tesa.i Enea?.co ina 6a atin?' !I!LADE Ni2#e? din :area E"ee. presc8i24at1 de &ei0a Ci4e e?. a!i #ost presc8i24ate de aceasta 3n trepte e pe care cei credincio/i se .r oc8i.d3nd.i 21rii. pe. a #1. ar. ser41ri pop. are de pri21-ar1.s 3n perioada ce .tea #i #ata acestora' >o2er.i Cronos? si 2a21 a .ri #renetice. . ad.i Stene os?. de ./-0%. a.at*o sc a-1.io/a0i.21 3n ta41ra "receasc1 din apropierea Troiei?.n te2p . . ia a e c1rei #iice. c3nd aceasta a #ost r1pit1 de 6 . Ti*2otei din' :i et. din 2ito o"ia ro2an1' Ce e4rat 3n ins. c. d. a 3ntoarcerea .i >er2es?. 3nd. Odi3%%a5 E. pe care a sa -at*o de .t. dra21 satiric15 Teocrit.nic @2=+ 3'C8r'A' 32p1rat.i a. trans#or2ate 3n ins. r1pit1 de Ee. care 3n ta41ra "reci or .s?.at n.n 2onstr. c. c.nte e Etna? @2A.ne c1 ':aia? @1A i*a dat..deca #apte e' !IANE Ni2#1? din Sirac.pentr.2' !I!KEU 9i.s? 3n tot at30ia pesc1r. p3n1 a te2p . #r./i @a cioniA' .. #ost trans#or2ate.it 2ai t3r&i.s a instit.r?.nde s*a n1sc.?' !ILLENE :.i Cad2os? /i a . a*1 a<. I. . dintre A8aia? si Arcadia?.ne c1 p1rin0ii or.i 32potri-a titani or?' Un.n0ii. 3n 2ito o"ia "reac1.cis 3n ti2p.i Ci ene?. pentr. -enerat1 ca &ei0a cea 2ai I d% sea21. 3n sc8i24. printre oa2eni /i e <. . )L( /i . pe E.!8R9SEIS 9iica .i /i p1rinte a . Uran. ca p1stori /i*1 a<.. .i s1*si ca. e st3ncoase.

1*a .i >e ios? /i a 6er*seidei.s? si a &ei0ei T8e*tis? @1A. tra"edii !LI IA Ni2#1? a 21rii 3n 2ito o"ia "reac1' A #ost i. t.n i&-or' !LITE$NESTRA 9iica . c1reia &ei0a A#rodita? /i*a #1c. de per"a2ent' )!LITA 9iica . 32pre.%atia. 1)= /i . #ost constr3n/i de o #.&iei de a&i. pict.ite. &e. 6123rit. .!1NIRA *J !INIR !INOSURA Ni2#1? de pe 2. ! I E RE A Epitet a A#roditei?.. at. a acceptat i. .n1. O. 3n care a<.*i s.i /i a L. sp. e e 9ort. 3n ins. acest.at &i e e' r !Î$7IILE ELIDEE Re"i. 'Bott ce i.*n3nd ast#e 2oartea tat1 .cis pe A"a2e2non a 3ntoarcerea .. N. 1 din :area :editeran1.i. pentr.c%. I. a L.i 6a a2ed? re"e e E.p1 a 0ii F\ a .i.2 si s1 re-in1 3n 0in.i' Cei 2ai 2.t pe Dio2ede? @2A' A 2ai a-. 2=(..0i 3n porci' >o2er.r1.rere..i Tieste?. a e!istat pe L. En%ida.na din doici e . #iic1 a . . 3nso0itorii .4irea .i pre#1c. #iica .i Ci&ico? 3n 2ito o"ia "reac15 C3nd acesta a 2.' Esc8i .t apari0ia din sp. nep.i :inos?. !i. Odi3%%a. .n cer4 pri2it 3n dar de a Apo o?' %r3nd s1* /i ia &i e e de disperare.n-n. . pe 01r2.an.cis apoi pe a23ndoi.p1 p eca* 104 rea or de aici.i :erope? /i so0ia .-.t pe U ise? 3n ins. iar so0ia . d.n1 c.L /i . ori"inea e"ende e e"ate de Acteon?. ACa. care i*a.r15 Dessi.4it1 de >er2es?.r1 !IRENE Ni2#1? din Tr1da i.i 3n Brecia?. a. $ean Antoine _attea. de a n.a 3n1 0at .p1 2oarte.&e? a e 2ito o"iei "rece/ti. r1&4.i re"e' Ne2ai#iind 3ns1. a o r1sp 1ti.ne c1 a #ost .nte e I. ar"ona. En%ida.5 %ir"i i.i Oeean. pict. din disperare' Din acri2i e ni2#e or? care a.4it1 de Soare' C3nd e a p1r1sit*o.i >erc. . repre&entat1 ca o t3n1r1 #e2eie care poart1 F 3ntr*o 23n1 o tr324i01. A"arnernnon?..n te2p .pte e de& 1n0. re"e e Cretei. /i 2a2a .nosc. rec.t3nd.=.2e e ins.p1. %II. C ita?. d.5 %ir"i i.?.ne paradisiac1. 1*a presc8i24at 3ntr*.ne e"enda.r2'5 %ir"t i.4.sa /i La2ped. despre care se sp.da?. tri o"ie tra"ic15 So#oc e.n1 s1 se 3ntoarc1 din dr. 2./-0%. a ei.a Ei ei si a Nop0ii?' 9o osind o iar41 care i*a #ost dat1 de >er2es?.&e or? /i .a5 E. Oreste. 3n ins. En%ida. 2.n . 2=( !ITERON :. care. >o2er. consacrat 2. 3n c32pii e Anda . 3n .i E"ist?. &e. /i*a .i Ee.s din 6o2pei5 O-idi.0ii a. a presc8i24at*o 3ntr*o 'stea' 1+.i Tindar?. eroii /i oa2enii -irt.o/i "reci /i ro2ani' D. . 0i.s? /i a Ledei?' 3n ti2p.%a 3>.?a. pri2it c. de a care 1*a a-. 8ida?. .. dinco o de Co oane e .4eei' !LIO Una din.rt. Nio4e? /i Edip?' !IDI!O Re"e a do ioni or. e!pedi0iei or5 d./2ani.i Ee.p1 a 0ii.0i. d. %II. ce e no. O.-r. 3n 3n0e e"ere c.nate @a&i CanareA sa.1 2.ripide. ea s*a stran". ei Ci* tera?. ti2p de .t .n1-oin01 pe ar"ona. d. 9et.. Troiei?' Oreste? i*a '.p1 r1&4oi.nii.t. 3n 2ito o"ia "reac1' A a-.i . #ost trata0i drept d.i /i 3/i a. iar 3n cea a t1 .nte din apropierea Te4ei? @2A.i s1. Odi3%%a. El%ct. Ci&ico si*a "1sit 2oartea. * e?' !LEOBE *g BITON /i !LEOBE (N!LI$ENE @1A Ni2#1?. p 3ns*o.t.nii sa. de d.rit. re"e e Spartei.i DionDsos?' Aici se ce e4ra c.r2' !IR!E %r1<itoare din Oo..t de a >e ios? pe 9eton? /i trei #iice: La2pesia.s?5 acesta.ca. s*a #on2at . 1. sa. a Creta.0i? 3n ti2p.n s. #iica .% !ita. 1*a re0in.. &ei0a '2e2oriei' Este rn.p1 a 0ii a Soare .n c8iparos' 9resc1 3n Casa #a2i iei %etti. $%ta.2a 21rii' Aici i s*. 3n Is anda' >o2er /i >esiod e #i!ea&1 3n centr. pe Aris*te.' >o2er.) !I7ARIS T3n1r "rec oare a . I. a c1r. %III.s? /i a :ne2osinei?. pict.. ea.cis din "re/ea 1 . Odi3%%a.nde (3)a n1sc.i Ee.pra-ie0.n #i.&a istoriei. .%3t%5 %ittorio A #ieri.tat1 a #ost Apo o?'* !ITERA Ins.sa?' @2A Nepoata . '#i.%.i ei.n"ea. a . a4* 1+= sen0ei so0. \F d.

n. p.i ac-atic %iracoc8a?' !O!IT Un. .ri e 2ena<ere' @2A Epitet a &ei0ei %en. .rie.n t3n1r c. a-3nd 3ntr*o 23n1 o c.i.i Titicaca /i sor1 a &e.i Coca 1*a. ..i'' O-idi. i se atri4.* ' 9iice e .r2' ! UT OS 9i. cap de soi2. a4irint? constr.#oe2d.ri e . aripi.2ite Cons. F a e c1r. /i pentr. #ost sin".ani. cei care n.n.n 2onstr.cea o#rande pentr.cte' !O$7ITALI1 Ser41ri ro2ane.rna ii or?' A #ost 2ai apoi asi2i at1 &ei0ei R8ea?' !ONSIVIA *J !ONSIVA !ONSO D%:l pr.s?. 3n )L( 3'C8r' A #ost sedi. datorat coa2ei 4o"ate.piter? si a .cis pe :inos?.i? @2A' !O7REOS 9i.r*t3nd 3n ". se p1stra 3na1 de a.a 8ot1r3ri as. 6ra!ite es a sc.i . V :istere or din E e.cerirea c1reia ason? a #or2at e!pedi0ia ar"ona.ri#icatoareaG' Z#(LORI Ni2#1?.a .. p1&it1 de .pra-ie0.it de Deda ?.r21rea pe Deda pret.ci/area dr. a*$ 32piedica s1 de&-1 .ror 2ani#est1ri or indecente 3n 2ito o"ia "reac1' Era repre&entat ca .r?.i' !ORE N.: Sti!?. a "reci.ie s#at.i E.2are sa.rii s.den0ei si a pre-ederii 3n 2ito o"ia ro2an1. .".prins de 2i 1.seser1 parte de 3n8.p1 #.tindeni.0i or?' !LOA!INA @1A Eei01 3n 2ito o"ia ro2an1.s. p. ro2an. a-.c8ipat1 3ntr*. incinerare' Ce e a te r3.i Ro2. 3n a. re."a sa din Creta' D.i co2is de Apo o? /i Arte2is.p1 o a t1 -ersi.i A2#ion? /i a Nio4ei?' Ea si #rate e ei a. din r3. 4 ond*a. t.r. 3nc. dar Ee.-r. 1*a "1&d.i ro2an' !ONSIVA sa. apoi &ei0a # ori or' @2A 9iica .i &e.n /arpe c.sis?' !O$OS Ee. #iica . . pri2ordia .ri e din In#ern 3n 2ito o"ia "reac1. a 3ncr.ne e"enda. dat .s?. .itori ai 2asacr.r.nei 3n0e e"eri.ni.ri or' !ON!ORDIA Eei0a ro2an1 a 4. sor1 a 61cii?' Te2p . ospe0e or /i a t. s. protectoare a* a"ric. r1t1cea.ni or senat. personi#icare a ac. ?. participant a e!pedi0ia ar"ona. a presc8i2*4at*o 3n # oarea*soare . !ONSIVIA 6rotectoare a o"oare or 3n 2ito o"ia ro2an1.ne.st /i dece24rie. #or2ate din acri2i e ce or conda2na0i' 6e 2a . . pro-enit dintr*o di-initate ita ic1 ar8aic1. din care a ap1r.te 3n onoarea ari or?.2e dat 6erse#onei?. 2+L /i .ia &ei0ei' !NOSSOS Re/edin0a . i*a #ost ridicat 3n 9or. #r. iar 3n cea a t1.riste. din te2p e e sa e5 pentr.t. Sat. 3n care A#rodita? a-ea . .ne a# at1 a 'r1s1rit de :area Nea"r1 @a&i Beor"iaA.ri era.? 3n 2ito o"ia "reac1' .pre2e 3n 2ito o"ia e"iptean1. <ert#e' !OL8IDA# Re"i. 3n '2ito o"ia "reac1. pentr.i 6e opeG /i sc a. ptat? stat..i Te2is?.o coroan1 c.0i or?' !OLO ANELE# LUI 8ER!ULE *J ABILA !AL7E 1+( !O$EO Epitet a .i?' Di-initate #e2inin1 a per. c. care ad. 3nse2n3nd Y6.n. so0ia .i ape era. oc a er"1ri de cai /i de 21"ari. 5/apte ste e' !NE6 6ersoni#icarea &eit10ii s.a ii. ace a/i re"e 1*a . I%.i Apo o?.pra -ie0ii oa2eni or5 era repre&entat1 ca o #e2eie a-3nd pe cap . 3n care.2.i Ee#ir?. de Ca2i .n.. 9 e"eton? si Late?' !OE6ORA 9e2eie./-0%.cirii soare .it pe Deda ? d. a ar2oniei 3n #a2i ie /i 3n societate.t -ia0a' OB !N1DOS Ora/ 3n Caria. c. 0in. a-ea. se a# a 3n apropiere' !O! AL Re"e a Sici iei. .ie taina a4irint. $%ta.pra-e"8ea rest.s? de a r1pi sa4ine e?' La ser41ri e date 3n cinstea .rt3nd o tor01 aprins1 sa. A8eron? @1A.rii' Acest. care*1 . care s. 2ai a es 3n ti2p. . .-.i era pe co ina A-entin.p1 de a.? 3n #a2i ia 2a2ei Xor' !LOTOS Una din ce e trei 2oire? 3n 2ito o"ia "reac1' Ba . acest te2p .i.r1 o. ce e4rat1 3n ti2p. sp.cis pe Deda .n co/ c. 3n care a #ost 3nc8is :inota.i :inos%3n Creta' 9ai2os.na0i c.t s1 se ase s1 2oar1 de #oa2e. # ori de c32p' Te2p .i re"e a Aca iei. . personi#inare a str1 . 3ntr. .

2a2a si apoi so0ia . Anti"ona?' 3n .de .n"8ere e p123nt.n caracter icen0ios' !OT9S *J !OTTITO !RANAOS S. re"e .' 3n Creta. a/a c-<#n s3nt /i ast1&i' O-idi.i 8. #ie a.&ica de Stra-insQi5 Ano. Eteoc e? '/i 6o inice?. #i.i sp. Edi> . de-enit ne"re. c.1+.24r1 /i 1*a s#1t.sese .ri or o2ene/ti' At. incest.4irea pentr. .2e. #i. at de i. ..nci.ccesor a . deci. . #iica .p1 e"ea p123nt. care practica. instr. pene e a 4e. consacrat1 &e.n -e/23nt care. .i 6aris? /i a ni2#ei? Enona?' D. a-ea . ' Anti"ona.e dr.cis1 de acesta pentr. . #ii a-. Edi> la !dl-n-3.C:l 0%il-.i De.t s1 #ie ars1 de -ie' @2A 9iica .ti 1ri. ea /i*a . )C1.i .i?' Şarpe e #..nat. II. ne e"i. i*a 3n-r1<4it at3ta. 3nc3t ace/tia a. personi#icare a soare .0i de a R8ea?' !ORI!IA 6e/ter1 3n 9ocida.iri e . ad. ca s1 n. ser-itG a 3ncep. -a ap1rea o .. preoteas1 a . a #1c.. Aricei.p1 a 0ii.n. Edip a pornit. asedi. Te4ei.i :itra? 3n 2ito o"ia persan1. a .n. .t a-ea.ri #renetice /i -io ente. &eii -or #i deci2a0i de 2on/trii care -or aip1rea din toate .i Enea?. drept pedeaps1. aceasta i*a ap1r. pe a t. tra"edii5 $ean Coctea. iar pie ea . 3n care -a do2ni 3n0e e"erea /i #ericirea. AntiC-na 11+ !RE7US!ULUL DEILOR Ei. ./-0%. #iica acest. . 3n"1 De #os?.i Troiei5 d. a<. 3nte2eietor a ora/. a c1r. . tr1dat*o pe Coronida . !ORONIDA 9iica .S Cre. de 3ndat1 ce 1*a 324r1cat.i 6an? /i ni2#e or?' (!ORITOS 9i.i' !OREB 9i. !OT9S Eei01 de ori"ine trac1. o#erind Cre.tor.t1 3n ti2p.i Cecrop? a tron. .sa' :edeea 3ns1 s*a r1&4. $%ta.2e no. .%C%.i Ee.1.os. #o osea.i Ee.2.i 6iton. a #ost conda2nat1 a 2oarte' O dat1 c.2ente &"o2otoase' Acestea a.i.. a re"e . A.t s1*/i* 3n"roape #ra0ii. or4. re"e e Te4ei? @2A5 c3nd a*son? si :edeea? se a# a.ne. care 6itia?.i Enea 3n c8ip .i .n"ea.:. :i"don?' 3n ti2p.n #i. II.at -ia0a /i #i. 3n . adorat1 de Apo o? /i . a ne e"i.p1 o a t1 -ersi. .i #a01 de Tese.i Apo o /i care a 3ncep.*sei . 6ria2?. /i so0ia . Edi> . . t.ni-ersa 1.? /i #rate a ocastei?. AntiC-na.&ite de Cronos?.i Apo o?. n. ca pe cei a 0i.s?. care 1*ar #i de-orat.t pentr. pe Esc. s#3r/it.%C%.i Creon. p3n1 a 2.-. iar pe cei doi #ii ai . ason /i*a p1r1sit so0ia pentr.ia' %ir"i i. necredin01. a -enit 3n a<.?' So#oc e. pe care /edea 3n ti2p. E2on?' :ai t3r&i. Creon a #ost .ns s1 se .r21 3n 2ito o"ia scandina-1.i 9 e"ias?. 2.r2' !ORTINA 6ie ea sarpe. ce a<.cis 2ai 3nainte de &e. =C2. sti2..2ii /i. 3n ace a/i ti2p..ne.r2a sa. disp1r. incendi.i re"e a Tesa iei.i :enece. t. r3n Corint.cis pentr. Cassandra?. care a -r. oper1 iric1 !REUSA (1) 9iica . 3nso0it de credincioasa sa #iic1.i /i a #oc. a ..i 6ria2?.a cea din . .i 9ri"iei. re"e e Troiei?. 3nainte 1+9 3ns1 de a*i #i dat .i c.s? /i a E ectrei?. C2C ' !ORIBAN I 6reo0i ai &ei0ei Ci4e e?. d. [) !ORA!I 6reo0i ai &e.i a de-enit sacr1' !OTTITO sa. /i . En%ida. acesteia. ap?' Cor4ii care a.ne e"enda' D.p1 o a t1 -ersi.i Cortona' !ORNUL ABUNDEN EI A$ALTEA# ABUNDEN A. prin dans.p1 c3t1-a -re2e de a aceast1 catastro#1 .i Edip?' A# 3nd de 2onstr. a acoperi 0ipete e 2ic..s st1p7nire pe tron.cid1 . a. acoperea trepied.. a .i Edip.i Creon?.s 3n Atena 3n sec' %. Ric8ard _a"ner.it potop. c. din c ipa aceea.i Troiei? de c1tre "reci.t . rostirii 8ot1r3rii oraco .ca ion?' !REON Re"e a Te4ei? @2A. 3n epoca 3n care s*a de& 1n0. Creon a p. prin0 a api0i or?5 d. A8ELOU. .it s1*/i contin.

i copii or' 112 !U $ A Ora/ socotit a #i #ost co onie "reac1 3n Ita ia. . socoti0i a #i pri2ii 2e/te/. 4ine asc.spre Ita ia.rt. #iindc1 a/a 8ot1r3ser1 &eii' @)A 9iic1 a . so0ia . d.an1 care personi#ica soare e.toare a no.2ane.&e? \ pe care E. i*a . c.at*o de so0ie pe R8ea?' 6entr.t1 sc a-1 de A"a2e2non?' 3n ti2pti r1&4oi.i de proprii copii. 3ndr1"ostit de ni2#a? C8 oe. U"o ini di Nerio. a."ari ai 2eta e or' DA6NIS# (l) 61stor din Sic## ia. dar A"a2e2non 1*a re#.i' 3n . 3n onoarea .i 6e"as?' !RISEIDE 9iica .t pe Cronos s1 -o2ite to0i copiii de-ora0i' Ace/tia a. identi#icat1 c. Andrea de Sarto. Apo o? a "reci or' De 2ic a .a poe&iei 4.o o. #oc. tate de ro2ani 3n 2o2ente e "re e' !UNINA Eei01 ro2an1 care -e"8ea ea"1ne e *copii or' !U7I(DON )S A$OR !URE I N.0i' A #o.*i . #i c3nd-a detronat a r3nd.2ente or or "1 1"ioase.t at. In#ern. 0i creatori' @2A 9i.t prin di#erite peripe0ii care 1*a.i s3nt po-estite 3n epopeea sanscrit1 $a+a?+a. de aceea i*a /i .it1 tat1 . .nete e instr.2ai Ee. . a<. iar A"a2e2non /i*a 3ns. s*a. .*se 3n i4ertate.r1' B' L' Bernini. "ere /i t. #ost de2oni?' !(UVERA D%:l care*i prote<a pe 4o"1ta/i /i 4o"10ii e or 3n 2ito o"ia -edic1: !U9!8A# Di-initate per.i Cronos d3nd.nei naiade?' I se atri4. 1C) !RÎSEU @1A 6reot a . a4ia n1sc.i A"a2e2non? /i a O ite2nestrei?.t s1*/i recapete .p.n co e"i. apte e ei \ 3n conste a0ia S1"et1tor.21 as.i Cro*nos?' !RONOS Ce 2ai t3n1r dintre titani?.n.pra ta4erei "reci or. identi#icat1 c. sor1 a . con# icte or #a2i ia e' !RIRNA Di-initate -edic1.i 6ari? /i' a ni2#ei? E. . . a.at ap1rarea 2a2ei or 3n ti2p.sei?.i :erc. ' 9oc.p1 a t. .s? a4ia n1sc. de-or3nd. ' ' !UBA Eei01 ro2an1 care. 1*a #1c. a n.s? si a Beei?' E si*a detronat tat1 c. a . s.i.i 32potri-a Troiei?' 61rinte e ei a -r. lliada5 I. pentr. 3n 2ito o"ia cretan1 ei a. 9ran0ois Berard etc'5 pict. /i 3n* de23narea . a .s a de-enit 2at.i >er2esG /i a .nete' DA!TILI De2oni? ori"inari din 2.r1 DABAIDA Di-initate 3n A2erica :eridiona 1' De& 1n0.ia #.s1 ace eia a E ectrei.r. 3n 32pre<.t 3n #. pt.s? /i a Terrei.2e dat de titani? preo0i or Ci4e ei?.4ire a inspirat 2.tor.i Apo o?. III.nd.rn? !RONII Ser41ri ce e4rate .s -/i titani a 3n-ins ce dint3i si titanii a. pentr. acesteia at.i.nci o epide2ie de ci.p1 care Criseide1 a #ost restit.i Dardanos?' I!RISOTE$IS 9iica . Andrea Appiani. a Creta' Era. re-o tat 32potri-a . tat1 Criseidei?' @2A 6ri2a so0ie a . care. -e"8ea as. .tr1it printre p1stori. era s.1 c1r0i cons. #i.ns1 3n sc. printre &ei' 9apte e . socotit #i.i Uran.st sa -at n. Ci4e e? /i Sat. ridicat.i. #ost titanii.&at' Apo o? a a41t. #1c.4e.*i*se. care.tece. #i de-orat de Cronos?' D.co ice' A r12as or4 3n c ipa c3nd s*a do-edit in#ide ni2#ei .ie in-en0i. s#3r*/i.i Ee. o piatr1' C3nd Ee.i' !ROTON 9i.t. sc.?' !RISAORE 9i. Bior"ione.pra-e"8eat de .ni. a n.rc.i Oreste?./it *o pe Briseis?' >o2er. Andrea Sc8ia-one. si c.pra so2n.ri2i @3n Ca2pania de a&iA se a# a pe/tera si4i ei? c.i Ocean.#iica.p1 o a t1 e"end1.nte e Ida? si sta4i i0i 3n ins. a E ectrei? /i I#i"eniei?' 9irea ei era 111 op. erois2.?' 9rate a ca . a :ed. .s?.#e2ia e*a 8r1nit c. apoi a trec.ata# !RODO Di-initate a -ec8ii sa!oni. #.nci c3nd a . ie/it din tr. po-estea or de i. d. Cr3se.? @1A.pta dintre Ee. 2a2ei /i a . a Atena.#e2ia' A #ost 2eta2or#o&at de 2. de #ecioare' Dic0ionar de 2i o oc<ic D nio 6o ai.cis. -1*&3nd.i 6erse.r?.cis*o 6erse. acoperit 0ipete e .

t. poe2 core"ra#ic DA6NO$AN IE 6ro#e0ie practicat1 3n Brecia. 3ndr1"ostit cei cinci&eci de #ii ai . #r. ei a #ost 6erse.ia . aprinse ti2p de trei &i e' DAG D%:l . s. pentr. re"e e Li4iei' Antonio Sa ieri5 Danaid%l%. Danae 32pre.i Apo o.ra' 2or0i or pentr. 2e odra21. 11L copi .n3nd./-0%.ri sa. #ete e sa e 3n . o dat1.3ndr1"ite 2ai 3nainte' Lon"os.s1 de "reci 3n ".rnicar de a te di-init10i 2ai p. :istere or de a E e.s5 Anto* DAGDA Ee. si24o a eternit10ii c. c.1' DADU!OS 6reot. 4ine-oitor a ce 0i or din Is anda' A-ea do.i? @=A. prote<a a"ric.n a t "i"ant. C=2.1 #iice: pe An".&ic1 de $aQopo 6eri. @2iQadoA o#er1 &ei or ore&.n. poe25 :a. de a Troia? a de-enit ce 2ai i.0in i2portante' DAIKOKA Di-initate <apone&1.ri de a. a*i transporta pe apa Sti!.i &ei0ei Ci4e e?' DAEVI Benii? re e sa.i Acrisi. .sis?.i A8i e?. /i pe Bri"it?.toritatea re i"ioas1 s.t 3n a. personi#icarea r1. s.te dintre "i"an0i?' C8iron? 1*a de&"ropat /i i*a . 3n In#ern' DANAE 9iica .* e a picioare e .nei pro#e0ii. Acrisi. Stati. no. 3nc. ade-1rat #. es' DA$ &ST IH 7RO!UST DA$ASTOR Un. discipo .n&e or /i a ra2.i Ee.te a er"1tor' DANA!EE :oned1 p. a Nop0ii? /i a pic1t. Re24randt.n1 c. #rate' Danaos #. $%ta. &ei r1&4oinici 3n 2ito o"ia persan1' 91cea. 3ncon<. Tintoretto.p1 o -ersi. 3n 2are /i sa -at1 prin "ra0ia &ei or' 9i.rice Ra-e .ncat1 de Acrisi.r' C.2inii 3n 2ito o"ia nordic1.r1 DANAI>E Ce e cinci&eci de #iice a e .tor.nii.at " e&ne e. coresp.i' DA6NE# Ni2#1? i. 3n aceea/i c ip1.rat de ni24. a tor &ei /i.i Be o? @1A.ri or de ro.ns 3n t. re"e e Ar"e/."ari or' 11C 11= DAI$ONI *J DE$ONI DAIRO A. de da#in' DADEE Ser41ri ce e4rate a Aten/. Da/ni/5 4i !+l-%. t.r21rit1 de acesta.n&io. B' :arino. poe25 #resc1 a 6o2pei 3n Casa #a2i iei %etti.rit1 a .rn' Ee. 2.nii' DAGON Di-initate -enerat1 de #i isteni.ne.i Danaos?. a i2p orat a<.?. %an DDcQ. c1rora tor0e e se 0inea. L. Otta-io Rin. s*a pre#1c. #i.n&e e ei.i A8ri2an?. re"e a Li4iei' De ce e cinci&eci de #iice a e sa e s*a.r /i a p1tr.-. s1.s?. tra"edie iric1 DANAOS 9i.. era. 3n ti2p.i' DAMOWE So e2nitate re i"ioas1 <apone&1.. B.n&1toare 6erse#onei?' @2A 6reoteas1 a Ci4e ei?' DA$ISOS Ce 2ai i. pe At as? @1A..s 3ns1 s*a trans#or2at 3ntr*o p oaie de a. .p. . din "i"an0ii? re4e i 3n #a0a a. d.s /i 3n Casa Re"inei :ar"areta din 6o2pei5 Ti&iano. Ba4rie e D.rn nest3n<enit.ri or de a.ri*dicei?' 6entr. a e-ita 32p inirea .ita .?' 9resce în Casa #a2i iei %etti. Da/ni3 4i !+l-%. p. ar. 3n Siria' Era repre&entat1 c.s?.i Ee. . a o a-ea 3n c ipa c3nd Caron? 3i pri2ea 3n 4arca . 2ai t3r&i."i c.i?. s1.ccini.4it1 de Apo o?' 3n ti2p ce. p. a #ost ar. Corre""io.p1 care FF Danae tre4.ra' DAIBOT8 Ido #e2inin 3n 2ito o"ia <apone&1. pietri#icat de &ei0a Atena?' DA$IA @1A Eei01 a -e"eta0iei 3n 2ito o"ia "reac1.i E"ipt. propri.nate #r. 3n ti2p. /i a' E.rta # ac1ra sacr1.r. #i.n1 .n t. a 3nc8is*o 3ntr*.4 pri-irea 3n21r2. ero. &ei0a i.An*n.4irii.pre2 care. a cer.cian. pict. . . parte din s.torit10ii >.i. o coad1 de pe/te' D. era . prin 2i< ocirea #r.s?' Nea-3nd a t1 ar21. &ei0a poe&iei /i a 3n0e epci.n0i e poe0i or' O-idi.nc1 32potri-a acest.ia s1 se s. I.p1 .pre21 a <apone&i' D. 3n care 32p1rat.' In #e . protectoarea 2e/te/. acesta.

i 4o. N$%ta. din a4irint \ /i*a #1.ri.. de a Dardanos?.i T.?' . ptor.at &i e e' O-idi. nop0ii' . 1*a iertat' DANUBIU Di-initate a # .2ae' 9resc1 a 6o2pei.s? /i a E ectrei?' iin.i Deda i se atri4. . iar ero. pe care >erac es 1*a .i Lico2ede? @1A' A a-. DEIANIRA 9iica .?.. .na. Bri i.t 3n Etr. \ e #iind ace a care a dat Ariadnei? #ir.nde a<. a21*"ind*o c1 ea.t din s3n. Troia? de 2ai t3r&i. printre a te e.at*o 3n c1s1torie pe E ena?..irea te2p . O dat1.ido Reni /i Baetano Cando.cid1 so0ii' Dintre ace/tia s*a sa -at n. %III.i /i personi#icarea acest.*se de r1&4.ria @Ita iaA5 3nte2eietor.. 6ria2?.ie. /i 3n Casa #a2i iei %etti. sc. YIn-idios pe nepot.n re"e i.i >ector?i' DAR$A Ee..Ar"os @=A.2e e si4i ei? c. ora/.n ta is2an c.it a #.n' 11.narea . 2ai t3r&i. re"e e Troiei?.-.cis de %Iene a.t 3n 23na "reci or.4it de pop. O-idi. o ast#e de oca&ie.s?. a sci0i' "ARDANI Un a t n. ace a/i n.pte . En%ida).) /i .tat s1* /i ia &4or.it apoi de a #i cor#tri*4.ns p3n1 3n Sici ia. L1L DADBOGU Ee. ea i*a dat .o40in. . 3n 2o2ente e de in#ide itate din partea so0. . Icar?.i Aardania. a re"e e :inos?' Aici a constr.i Ee.&it pe Enea? 3n In#ern' Kir"i i.i otr1-it. pri2.. #i.2ai Lince.r15 Br.r1 DEET 3n '2ito o"ia e"iptean1.t de a A8i e? pe Neopto e2? care. so0 a E enei' DEI6OBE N.e"8e .i Tide.r2'5 Ba4rie e D. n1sc. .rorei?' 1EI7ILE 9iica . a<. s3n"e e . ar c3nd Troia a c1&.? /i >erac es?./-0%.ripide /i Aristo#an. 1*a . pt.i . a 2. -edic c. pict.2a?A.-. str12o/ a tro*sni or.cid1 2onstr. 3n#10i/area . %III. $%ta. din C. topit /i s*a pr14. #o osind.nde a #ost pri2it de re"e e Coca ?' Acesta."iat 3n Creta. proasta inspira0ie s1*si p. i.cide pe re"e e Troiei?.i 6aris?.i Ene.n&io. a se r1&4.Ann. identi#icat c.r15 Antonio Cano-a.s?.i :enandr. t de soare.nse .2ea Troada /i ra st1p3nit 3ntr*./-0%.24re or. E. aripi din cear1.ne c1 ar #i ap1r. .n ti2p de Enea?' DARDANOS 9i. %I. soare . 3n Casa . )L DEILEON To-ar1/ a .?' A-3nd de a es 3ntre A8e o. e /i pentr. iterat.2. T1ios?. 3n con# ict.-i.cis 3ns1' 6entr. ce 4.i Apo o? din C.rne a troieni or.rn.ce pe acesta pe dr.i :inos. . 3n care :i*nos 1*a 3nc8is pe :inota.0i or?' 1EION 9i.? care a -enit s1 .ia 3n 2ito o"ia s a-1.i Er3ea' %ir"i i.i Tese. aripi e s*a. 1*ar p.i Adrast? @1A si so0ia .i >erac es acest ta is2an.rit pentr. a pre#erat s1*1 o2oare' L. 3nainte de a 2. te23nd.' ir"i i..nea parc.rit 3n d.i 6ria2?.tea read. despre care se sp. 1. 1*a pre#erat de so0 pe a doi ea' S*a 3ndr1"ostit' de ea /i centa. . #i.i Bra82a?' 11( DAUNUS 61rinte e . IN. .r?' B1n.2ane @sa.2e. . a0ia acestei re"i.s5 So#oc e. a . /i constr. 3n apropierea Sardiniei' Deda a a<.r1 DEIDA$IA 9iica . si a >ec.t1 aco o' In ace a/i ti2p a-. pict. ri-a .2it 4o!er 3n Troia?' @2A 3n Iliada.5 B. care 1*a c1 1. ? Ne!./it 3n 2are.4ei?' . a #ost .n1 #ete e s1*si .' care i*a. c. re"i. s1. care 1*a scos pe Tese.. . 3 -a .p1 2oartea .*1. En%ida. Apo o? din 2ito o"ia "reac1' F H DEDAL Ar8itect atenian. 9.s a 1sat Deianirei .ni pentr. dintre "reci /i troieni' DEI6OB 9i.?. prosperitatea."a .cis /i s*a re#.it a4irint. .i Eo ? /i so0 a A. 1)C a #RETE (1) Ren.r. Ne!.i >erac es? 3n e!pedi0ia ar"ona.i Ee. Deianira /i*a .t. apare preot a . se n.reri 3n"ro&itoare' De disperare. N. ?. .i c.i.rs1 de soare 3n ti2p. din Creta' Icar 3ns1 s*a apropiat prea 2. En%ida. in-entator si sc.i. a .i >e#aistos?' @)A* Credincios to-ar1/ de .n.s? si a E ectrei?. care n.

t. spri<init c.n 41tr3n -enera4i .i' Şi*a p1r1sit #iica /i s*a ar./i socotea c1 posed1 . 3nte2eietoarea e"endar1 a Ba4i on.2a?A' DE$O6ON 9i. n1sc. 1 3n ar8ipe a". ./2ani' o2ani pentr.-n)# 121 DER!ETÎS :a2a Se2ira2idei.ite de Tese.rare de .rn1 c. .G)EL6I!A @1A Si4i 1?. a Britis8 :. "enii or?' Socrate 3ns.s? pe 6erse#ona?. c.ror . i*a dat .i :ene a.-e.s1 3n In#ern' De a Ee.nc8i de spice 3n st3n"a' D%. .i DionD*p sos? /i a Ci4e ei?' l p DEN T RIT E Epitet atri4.n ac.rprins1 de acest trata2ent si a 32pie*dicat*o pe &ei01 s1 se 2ai oc. WV r1pit1 de 6aris?.i de aici 3nc8inat .i De2o#on.se.it ca . scrise c. din epitete e &ei0ei Arte2is?.ni /i trei . e a pierd. de ase2enea. DELOS Ins. a24ro&ie? si p. n1sc.iA Epitet a si4i ei? c..i 3ntre "reci /i troieni' D.noaste*te pe tine 3ns.#os?' @2A De #ic. /i oraco .i A cino. -estite e :istere din E e. din C.?.24re e acestora' DE$OS Un.n #e de " as a con/tiin0ei' La ro2ani. 0in3nd 3n 23n1 o . &ei0a Ceres? a ro2ani' Este repre&entat1 \ pe o #resc1 din 6o2pei \ ca o #e2eie 3nc.ne e 4. .t. picioare e pe p127nt. 3n cinstea . &ei0a -ie0ii socia e ar2onioase /i a #erti it10ii' 9iica .i :arte?' DE$O7TOLE$OS Un. din principa ii pretenden0i a 23na 6ene opei? @proci?A.%t. .t 2ai apoi ca 6erse#ona s1 stea c. a inca/ii din 6er.ndea. Nop0ii? /i a '8aos. .nat1 c.coad1 de pe/te' DESTIN Ce 2ai p.sis?' De2etra a #ost identi#icat1 c. din caii .i Apo o? a De .2it si apo o?.i Ce e.r2'5 C(1 /i .to? /i d.sis?.a din !nid-3.nde a #ost pre#1c. :eta*nira?.i Tiresias? si preoteas1 a . care s*ar i n1sc.t DELUENTINO D%: in-ocat ae te<a de d. re"e e #eacii or?' >o2er. .p1 c1derea Troiei?.i?' Era 3nc8ip.i Apo o De #ic. care i*a #ost r1pit1 de 6 . .t 3n ins.n copac @"r' d%nd. era n. ei' Dar 3n acest #e .? 3n cinstea . a #ost .ni c.cis1 din r1&4.ternic dintre to0i &eii.2ai c. so0ia .ncat 3ntr*. coresp.i Apo o?.neia din -1d.0iG' DELIA Un.?.r2' DE$O6ILA @"r' prieten1 a popor. spice de "r3.s 3n #iecare noapte s1 se p.i Apo o?' Aici 3/i' rostea 6itia? pro#e0ii e' 6e #a0ada te2p . @*J De #ica @2AA' 119 DEL6OS Ora/ 3n 9ocida @BreciaA. .n.t ne2.rsite e t.?. datorit1 te2p . %III. a. ea a o40in.2ane @sa. 3n ace a/i ti2p spirite e 2or0i or sa.to' Te2p .. s1. a De os?' DELII Ser41ri instit. a #ost repre&entat1 c.nde se a# a te2p . re-enit1 3ri patrie.-inte e: YC.i.rii /i a reco te or 3n 2ito o"ia "reac15 era. #iica "8icitor.ri#ice5 2a2a . ce 2ai i2portant era a E e.toarea r1&4oi.rtea .ne a te e re e' La ro2ani. re"ina 6a issa. "enii e era. prin sp3n&. 6 . L2 /i . CC.t1 3ntr*o 'siren1' %enerat1 ca &ei01 a Siriei /i 9eniciei. a De os?. . . .nde s*a. preotese a e soare .i Cronos? /i a R8eei?.sis?' A #ost 8r1nit de De2etra? n. Cic 1ri? Apo o? /i Arte2is?' . a r12as s. DELLO 9ecioare. o tor01 3n dreapta /i . .1 . Odi3%%a.i Ee. a*i pro* DE$ETRA Eei0a a"ric.pe de #i. .it E enei?.n ast#e de de2on.i' G)EL61NEE Ser41ri ce e4rate a Atena. re"e e cet10ii E e. ? ..2 din Londra5 #resc1 din 6o2pei 12+ DE$ODOIi C3nt1re0 or4 a c. a .nde se ce e4ra. ea no. DAI$ONI 6iinI% inter2ediare 3ntre &ei /i oa2eni.rirea' DE$ONI sa.DENDRO6OR8 Ser41ri or"iastice 3n onoarea .nare de #iii .cis de U ise?' W. #i.s.i era.n 21n. .t 3n ins.

care ar #i -r. tat .2e e t. e? 1*a pedepsit.r1 K DIAVOL *H DRA! DI!A sa. sp.5 Dante.n a t. Did-na c-n3t.2e e 2a2ei ei. pict. . a ternati-' DIO$EDE @1A 9i.r dinte. e s*a oprit pe 2.ie . )1) /i .i Tide. 9(.&ic1. s. Diana. T. pro-enit de * a n.sti0iei 3n 2ito o"ia "reac1' Ea den.n1 c.p1 o a t1 e"end1. oper1 '.de Lorrain. s*a pop.Ktot.-r. II.i/ici:l Did-n%i5 C8risto* p8er :ar o[e. pre"1tind.t o cora4ie pe .ri care tr1ia. protectoare a c.1 nop0i. t.i 6ria2?' DINO Una din ce e trei "raie? 3n 2ito o"ia "reac1. Did-na5 $osep8 T'. /i*a .care a re.s? si a Beei? 3n 2ito o"ia "reac1. retras c. $-a.ritori or /i ne2. pe ce -ino-a0i de '#apte necinstite' DI!E **J DI!A DEV D. s1"e0i pe . Diana .tor.a &i e /i no.i Ee.na din so0ii e . a .. Diana 4i Endi. 2oarte' >o2er.nce 3n 2are.it s1 se ar.i s1 #ie de-ora0i de cai' >er*c. 6irrei?' A# 3nd c1 Ee. .rori a e "or"one or?' E e a-ea..i/ici:l Did-n%i5 Ş. $-a. a cons. In/%.-i%nii .<on.2.=+ /i .n sin". pe A-entin? @2A' Este repre&entat1 ca o t3n1r7 324r1cat1 s.at &i e e.n:l.n potop /i s1 distr. ar. te cet10i. ro2an pastora 5 Baspar Bi 6o o. a #ost .s?. I. /i*a #1c.rceii. identi#icat1 c. printre care Brindisi si Ben-ento' D. personi#ic3nd i2a' Coresp.taCina.i-n%5 Anni4a e Carracci. Atenei?. ca este 2a2a A#roditei?' DIONEA A t n.>. .nde a 3nte2eiat 2ai 2. o to 41 c. #iindc1 -oia s1 scape de a2enin01ri e re"e .r2' DI AN A D%iI= ita ic1.21r si 3nso0it1 de o c1prioar1' $or"e de :onte2aDor.es. Di)na >=. de care ser-ea. /i .? /i so0. Diona?' . Dio2ede 1*a 3nso0it pe U ise p3n1 a Co oane e . Did-na >% .i.Cristo4a . de %ir.ritori or' DEU!ALION 9i. c.?A 3n Ar"os? @=A' De aici a p ecat 2ai departe. Sirie. pict. 2.ia sacr1 a Atenei @6a adi.ncat 3n . so0ia .in3= d%# Act%-n5 6ao o %eronese. pentr.d.n sin".4ens.t%a Did-n%i.p1 ce so0.r21 pietre' Din e e a. En%ida. l. . . Did.=3it=5 >ector Ber io&. Ceres?' C. Ee. Troiei?' C.r2'5 . e /i*a "1sit 2oartea aco o' @2A 9i. ro2an pastora 5 $ean Bo. Diana. ))+ si .n oraco ? care 1*a s#1t.=C-3tit=.i Uran.5 U4a do Bando #i.i /i oase e 2a2ei or' 3n0e e"7nd c1 e -or4a de oase e :arnei Terra. s.4 #or21 de /erpi.i >er2es? /i re"e a Traciei' 91cea ca str1inii prip1/i0i prin 0ara . at #n contin. 3ns1.4ei?. ei era o#iciat de preo0ii ar-a i?' DIDONA sa.?' A .ercino.?.i e? /i 32pre.=3it=. 3ncercase o 2are i.ine. 3n Ita ia de s./it s1 se sa -e&e de a 2oarte' D. .2e aA &ei0ei A#rodita?.i ei.U ise? a transportat apoi stat.taCina5 ReDno ds.r10eniei c12in. $%ta.t%a Did-n%i5 C a.p1 no. I%5 Etienne $ode e. C(1.*i aceea/i.8.4ire' Dir"i i. ei a.r1 12) DI$A Re"e a Traciei /i p1rinte a >ec.i : Iar4a?. s*a sin. Did-na >=. a<.i >erc.r oo8i /i . 32pre. . Iliada. 3n 2ito o"ia -edic1' DEVA N. Diana 3:.r* ner. iric15 Do2enico Scar atti.at parte a r1&4oi. pt. R.s?' D.ns1 3n nord.i' DIA Eei01 ro2an1. 3r3"1 Ro2a. a reco tei /i roade or p1*23nt. sc.nea .t. a ei se a# a 3n Aricia. ei. 3nc3t 6123nt. %.i Dante. 2e odra215 >enrD 6.4i En%a. 3n cinstea .nd.r2'5 %ir"i i. 2.t s*o ia de so0ie5 d. ELISA 6rin0es1 #enician1 a<. . .p1 o e"end1. e ./-0%.nte e 6arnas?' C3nd ape e s*a. En%ida. Eli3a)Did-.:i%4t% !a.:C5 %B. printre r.cis de 6i"2a* ion? @2A' Aici a 3nte2eiat Carta"ina' :ai t3r&i.2ar. a na/terii copiiior.n1 c. i*a r1nit c8iar pe Ares? /i A#rodit1?.ndea &ei0ei Arte2is? 3n 2ito o"ia "reac1' Era protectoarea -3n1*torii si a sc a-i or /i patroan1 a a ian0e or dintre ora/e e atine' Un te2p .r1 a L.-. Sac.. c# NN%I DIO$ELE Ser41ri -ese e a Atena.ne e"enda. so0ia . ie/it tot at70ia 4ar4aVV c3t si #e2ei.p1 -ersi. A#ricii. d.are' O-idi. DiG d-na 4i t.i >era*c es?' DIONA 9iic1 a .i 6ro2ete. care. 1LC5 N.cis #iindc1 a #ost p1r1sit1 de Enea?. Diana 4i clin%l%."1 o2enirea.aC%dia Did-n%i5 A ' >ardD Sac. tra"edie5 6ietro :etastasio.n0a tat1 .s? -rea s1 de& 1n0.ror &ei or 3n 2ito o"ia -edic1' DEVERONA Di-initate atin1. DI!E 6ersoni#icare a <.n !a.

n1 c.r1 din sec' III 3'C8r'.i D3onDsos? 0in. .4ens.i e Di-3c:.te e .0i or?. pt.nde Diose.&e.s?' Acestea ar #i o .r15 Ti&ian. 6ersei-G' 12L .rie /i de ent. e"3nd*o pe Dirce de coarne e . . ca /i Bac8. a cer.i Apo o?. c. care i*a scos din ape e 21rii. .ptat 32potri-a #ii or . spri<ini0i .il% l:i Di-nJ3-3.i Z. 3 3nso0ea 3ntotdea.i 2istre0 din Ca idonia? si a. pentr.s? . r1pit /i pe #iice e .prin/i de ne4. De2e*tra?. .Şi ai Ledei?' Ce dint3i era 3nde23natic 3n a 324 3n&i caii /i a*i s. pe Danac? /i pe #i.aI%l% l:i Sil%ii. dinco o de orice senti2ent' Era.' 9iii acesteia. idea de i. a-3nd atri4.i Ee. e ' Acesta i*a asc. a n.s' Di-nJ3-3 c->il. ca &e. 5 3n-ese ea 2.25 :i*c8e an"e o.n%3%.n. Na0iona din Napo i DIOS!URII Ser41ri ce e4rate 3n Brecia 3n' onoarea Diosc. din Locri.n&1tor .i Ee. sc. cap.n ?. a e.ri. &e. participat a e!pedi0ia ar"ona.n1 c.ri e o i2pice era.s din 6o2pei5 Ta:. #renetice pe 2.tat*o pe Antiope? @2A. 32pre.!.i Ba*c8.4 e"ida or' Stat.irina e din Ro2a5 sc."12intea si a 8ot1r3t s1 r123n1 o &i 3n O i2p? si o a ta 3n In#ern' E!e2p . p in de /erpi.s? 3n cea ro2an1' Era 3nso0it de satiri? /i de si eni? @1A.ssin etc'.i A#are. iar 6o . dar. a soare . a -3n1*toar. sc. era -enerat ca i4erator.i 6 . a ditira24.n.ra /i. %an DDcQ.ea porc.? @2A.t . ei.i Te4ei?@2A.i 3ns. a&i a L. a #apte e st1p3n.nie sa.i.# et' Era s1r41torit pret.c./i 3n 2ito o"ia ro2an1' DITTI 6escar.".riat' 9resc1 3n Casa %etti. pict.n c+i> d% %/%?.&e.se a"rico e \* era.i Ba*c8.* Wp.r1 a :.ri or?.r15 7ati. Di-nJ3-V >:. pe 01r2./i 6o .il-. .aI% d% 8%. ser41ri.tat .>%i5 Di-nJ3-3 . spai2a si "roa&a' DITE Un a t n.i Ee.t .r1 DIOS!URI Castor. A#rodita?. ar1tat 4. tr. . r1&4. toa2na' Ace ea/i ser41ri era.nat*o.2e a . . 3nso0ite de stri"1te si <oc.# a arta pro#e0iei ce or ce 3 se dedica. dar 2ai a es 3n Atica /i a Atena' La De #os?. repre&enta0i ca doi tineri at e0i. e din Cic ade?. si a e . . . dedicate. sc. #iica re"e . &ei0a i.rirea c.pta 32potri-a #ii or . a Ro2a.i ta.*i pri2ea.tindeni. r123ne sin".' Era -enerat 3n aceea/i 21s.i. a dra2ei.at parte a ni/te 41t1 ii' DIRAE )K ERINII DlR!E So0ia .icip?' 3n .i A#are. pt.te a Atena.n ne3ntrec. p.nei ins. an. te c8ip.!.%H. or"ani&ate s.sis?' Cei ce n.i ' Le. ca /i d% 3n0e e"ere a 4ine /i a r1.:l 6a.rii ar #i . Na0iona din Na<So i DIS&RI Di-initate ara41.n ?. sa.ri or"iastice' A #ost repre&entat 3n 2. era in-ocat de poe0i /i de arti/ti' Era 2oti. si a Ro2a. de inspira0ie creatoare' Descoperitor a -in.r. 2.ritorii' $oc. de a t. #resc1 3n %i X a :istere or. .to? @2A /i a In#ern.DIONISII Ser41ri 3n cinstea .pt1tor c. Castor a #ost . $aco4 $ordaens.i DionDsos?.s s1 32part1 ne2. A2#ion? /i Eeto?.n1-oin0a #a01 de to0i 2. ca atare.#oriei 3n 2ito o"ia "reac1.?' Tot ei e*a. 2ai precis 3n Corcir1 /i Sparta' Ace ea/i ser41ri se ce e4ra.ri e \ prod. . Apo o..2it Li4er?' :enade e. . a&i a :. 3n :istere e din E e. a..i din ti2p. tot e a in-entat si p . 4asore ie# a >erc.nte e 6ar*nas?.i. ca &e.i. tat r.4irii' Ca si Apo o?.ri e 2oderne' 12C DION9SOS 9i.#oriei.ne -oin0ei .&ias2 ne i2itat..5 6ra!ite. t. i:Nico as 6o. ce 1 a t era' . prote<at pe 2arinari si si*a. . #iii . din #a0a 6a at. a -ra<4ei /i a -io en0e or.-r. -in. 3n Brecia. coresp.ri din Te2p .p /i s.r 3n#.i or' 6rote<a si a"ric. a co2ediei /i a dans. Idas? /i Lin*ce. pt. ' A. Nicte. a ro2ani era c8iar n.pri21 #or21 a carna-a .nca c32p. pt. 324r1cate 3n piei de ani2a ..s? /i a ' Se2e ei?.i' DIS!ORDIA D%iIa ro2an1 a ne3n0e e"erii. ai . care se preta. -ia0a arti/ti or /i ospe0e e' A #ost inspirator a artei dra2atice. . pt.4ire #ra* 12= tern1. a-3nd 3ntr*o 23n1 o spad1 /i 3n cea a t1 o -iper1' 9iii ei era. 3n tot. es.i Lico?' A persec.2nii' A.i' Ins. . sc.na pe :arte?' Era repre&entat1 ca o #e2eie c.de 4.rea.r1 c.i si a e. 4acante e? 3i o#erea.cis. din 7-. era -enerat 32pre. R.

ri&3nd &ei0ei Atena? a "reci or' DORIS So0ia . cores*p. e!per0i 3n astrono2ie. pe Cea8 1.ri re e a ce 0i. . a 1t.-ia 9asi' @2A Di-initate s. co/2ar. 3nte2eietor a dinastiei eaci&i or' C3nd 0ara . .i Dece4a 5 .DO!8IA sa.ne c1 Eac a . c8iar /i -ie0i o2ene/ti' R1sp7ndirea acest.8.? /i a e . .irea Troiei 32pre.ni. or.i Ee. a r.ne sp.? si 2a21 a nereide or?' DORME Tr1snete prod.i care 3i era sacr.p1 2oarte. # . prote<at1 de DionDsos?' A #ost presc8i24at1. /i*ar a-ea ori"inea 3n 2ito o"ia trac1 /i ar #i identi#icat1 c. 1 pentr. pe care 3 o#erea. t1 ro27neasc1. care ap1rea.ne e -ersi.se de preo0ii ti4etani pentr. 4.r21rit1 de 32p1rat.2e e de Dacia. 32potri-a Troiei?.re 3n Caonia? @BreciaA. An#ise. a .pre21 3n 2ito o"ia asiro*4a4i onian1' E A! 9i. .n ot.s' DRUIDI 6reo0i /i pro#e0i ai ce 0i or din Ba ia si Britania.s? /i a >erei?' A #ost . &ei0a dra"ostei' @2A 3n 2ito o"ia -edic1.ia.rispr. d.i Ee. d. c.. ea"1 o # oare pentr.2inos' EAGRU So0 a Ca iopei? si tat1 . t3nd r. B.i Or#e.. e-ent. ar1 consacrat1 coacerii "r3ne or.p1 concep0ia or.n"i' <apone&1 protectoare a c1 1torii or DUSSI 'D. a co2p. tat1 .nde preo0ii /i preotese e . . 3n ins. 3n ti2p. Ee.rea.ra c.s? /i a E"inei?.n"a de2onii?' DORO Str12o/ a dori or. Traian. d.0i. ei. #1c3nd o ana o"ie c.' 6 anta sacr1 e era -3sc. asc.i Bac8. de "en 2asc. n.s o 4a ad1 3n care Doc8ia este #iica re"e . . este presc8i24at1 de &e.4it1 de Apo o?' Intr*o &i..i Nere.i Tindar?. Eac a #ost <. a -ite<i or si a ce or p ini de -irt. &ei0a Nio4e?' 3i poart1 n..i .2it1 Dr1"aic.n. te st3nci antropo2or#e din 0ar1: 3n Rar1.ce"i etc' ' DODONA 61d. a r3nd. -iind s1 c. a<.i Doris?' E e 2.21. n. pe care 1*a ini0iat 3n 2istere e . -ia0a' DRIO7E Ni2#1? 3n 2ito o"ia "reac1.i 6e e. care s*a.s 3n care prinsese -ia01 ni2#a Lot8is.n1 c. BABA DO!8IA 6ersona< e"endar din 2ito o"ia popor.i a #ost p.n"ea. C a.ri or' EA @1A Ni2#1? care a #ost pre#1c. a sc8i24at toate #. 6oseidon?' EA!EE Ser41ri re i"ioase /i p. :inos? /i c.n1 c.neori ase21n1tor 9a.di.DW9N @1A 3n 2ito o"ia ce 0i or din Britania.i Te a2on?'/i a . .t1 3ntr*oi ins.nde do2nea o pri21-ar1 -e/nic1' )\' BAREI' E DSISOO Di-initate .i Apo o? a .2it apoi 2ir2idoni? si a. #iica . credincio/i or 3n pri2a &i a an.nie se 0ine o s1r41toare pop.r3t /i r1.dec1tor 3n In#ern 32pre.den01' 3n c."12intea acest.stiit1 de o ci. i.s? si 3n arta poe&iei' EBAL Re"e a Spartei.at parte a constr. t. n.ri or 3n 2ito o"ia "reac1. personi#icarea cer. ca 1*a respins pe &e.nic a Diosc. #i. in.?.n&e or ste<ar. -oin0a &e. Apo o? /i c.pt .?.i Eac?' . /i iterat./i de A8i e?' D.rea.4 ice a E"ina @BreciaA 3n cinstea . #iice e .*ri or? si a E enei?' #EBE D%iIa tinere0ii -e/nice 3n 2ito o"ia "reac1. <ert#ea.cea.i 6oseidon?' sa.s?.i Si-a? 3n 2ito o"ia -edic1. t a #ost inter&is1 a Ro2a de 32p1rat.i. prin e!ce en01.ri de "recii cond.p1 .' 12( DRIADE Ni2#e? a e p1d. 3n ot.s? interpreta. .i Ee. socotit #i.i Nere. tat1 .i ro27n' B8eor"8e Asac8i.ac-)# Are aspect o2enesc. . a . o dat1 cj p anta 3n care 3/i d.i c. participat a r1&4oi. Rada2ant?' O a t1 -ersi. ne2i oase. .i' Cei ce 2. DRA! 6ersona< 2a e#ic din #o c or.p1 2i/carea #r.2e e 2ai 2.rnici e 3n oa2eni. Ea2o !e? 3ntr*o st3nc1' Doc8ia. 2edicin1 /i <.i?' DRFGAI!E 3n 2ito o"ia ro27neasc1 &3ne? re e. . care 3i sc8i2onosesc pe oa2eni' La 2C i. .' DOORGA So0ia &e. ei.a 1 deri-a0ie din i24a atin1 (d. a a . .

. c.i Nestor?.i Bani2ede?' C3nd >erac es? a #ost ad.r1 <.-.ns.rce V. a pedepsit*o..cis de propri.ripide. picioare e .cis1.ia dec3t ast#e ' Narcis.it r1sp.r1 #EDU!A Di-initate ro2an1.? /i a F.nii Co 8ida? @Beor"ia de a&iA' .n S#in!? p. >i2era?.i ara. ."o -on >o#2annst8a .p1 o a t1 e"end1.nor 2on/tri ca Cer4er?.p1 ce i*a &dro4it picioare e @"r' %di>.rere' Eeii a.*i p.t. .1 #ete: Anti"ona? '/i Is2ena?' :ai t7r&i. tra"edie5 6ierre Cornei e. /i do. Edi>5 Seneca ce T3n1r. dar n. I"pr Stra-insQi.2 spre . Edi> . d. 9or4an @2A.2.ri. poe25 Esc8i . Edi>. a respins*o' Disperat1.a T%?%i5 So#oc e.i Laios n. dar n. din 3n0e ep0ii "reci care a. c.it aceast1 ca a2itate #apt.cis' Acesta n.s a 6o i4?.i >er*2es?5 a . #1c3nd*o s1 n.%C% 4i 7+-%ni33a%5 Stati.n oraco a atri4. I de4rando 6i&&etti.i de . .at de so0ie pe ocasta. si cond.rat' Edip a 'p1r1sit Te4a. A.tea r1sp. a #ost pri2it c. dorind s1*/i c. care prote<a ed. Edi>. 3n ti2p.%C%. S#in!. ce c. 3n rea itate propria .ca0ia copii or' 1)1 EEA sa.t1 de oc8i' E!8ION @1A N.n str1in..nea Te4ei. re"e e Corint. .i Laios? /i a ocastei?' %oind s1 e-ite 32p inirea .i 2a21' A a-. pict. NI. AIA @1A Ins.at parte a e!pedi0ia ar"ona. Creon?. c. 2ai poat1 rosti dec3t . r' A' De . propria .0i or?. Lai-3. o40inerea 3nii de a.2e e . >enrD 6.i 2a21' 3n dr. 3n s#3r/it.ita i.p1 2oartea . Narcis /i s*a stins de d. L2C E!8IDNA Creat.rit a Co onos.r2' f 1)+ EDESIA )K BIBESIA si EDESIA EDI7 9i. c1reia 3i p 1cea s1 -or4easc1 i#1r1' 3ncetare' A #ost #o osit1 pentr.i' 3n ace a/i ti2p. a r1t1cit prin 2. care 3i pre&ise c1 3/i -a . Te4a? @2A.i c1 asasin.r1 de A ori*Bron&ino EBLIS Di-initate 2ito o"ic1 persan1' Beni. din Ne2esis. 1*a .noasc1 ori"inea Edip s*a adresat oraco . )$%ta. era a t. 3na de a. a 2ai r12as dec3t''' eco. Laios. 3nso0it de Anti"ona' A< Sns a Atena. #iind respins1 de Narcis. 1*a 3ncredin0at pe Edip . i*a #ost dat1 ca so0ie' 6ict.i /i ast#e a oc.""ero Leonca-a o. Edi>. iar ocasta s*a p-'nI &. a-ent. Edi>5 >.stia re"i. aceasta de Ee. a*1 d. d. 1 3n care tr1ia -r1<itoarea Circe?' @2A Re"i. tra"edie5 Fandre Bide /i $ean Coctea. 2.a De #os?.2# ateA. aceast1 oca&ie.' Ce ce de& e"a eni"2a S#in!. T%?aida5 .An". .s printre &ei.nea a #ost de-astat1 de o ci. :ende sso8n Bart8o di. Edi> la !-l-n-35 E.4irea pentr. prese8i24at*o 3ntr*o st7nc1' O-idi. a 3napoiere.n0i . 3n . ?' A #ost .nea 3n care se a# a 4er4ec.21tate #e2eie. ti2e e si a4e a e 3ntre41ri or care 3i era. .2. .r2a .2nat. Edi>. .ce pe 2. Troiei?' >o2er. a 4ine . participat a asedi. EdiC . dec3t tat1 . III. a c1rei re"e era ac.n.&ic15 In"res.a 3n c1s1torie pe ocasta' Edip a int..n. 'Te4ei /i a . :odest F:. de Ar"os? @2A./i p1d.. 3n0e e"ere de re"e e Tese.i "a ante' C3nd >era /i*a dat sea2a. a p.i p1stor.t doi #ii: Eteoc e? si 6o inice?. a #ost 3ndr1"it1 de 6an?. pentr.pat tron.ri or . 3n apropierea Atenei' Cinotone. Beor"e Enesc. adresate. a #ost 3nc1 pedepsit' Edip a a# at. c3nd re"i.i Laios.nde acest.r?' E!O Ni2#1? din Beo0ia.i #i.21tate /arpe 3n 2ito o"ia "reac1' A dat na/tere . e.r? \ d.t .p1 .i.i de-enea re"e e Te4ei Si .cide tat1 /i se -a c1s1tori c.. o s.n. . c. c1 ce -ino-at era e ' De disperare /i*a scos oc8ii. .s? ca s1 o 3ntre0in1 pe >era?. ne3n0e e"3nd*o. )C9 /i . . Edi> Ji )S/inH:l. a "8icitoarea S#in!. tra"edie5 %o taire. 3 3ndr1"ise pe Narcis?.i oraco ? care i*a pre-estit c1 -a'#i . d.i./-0%.21. -ictorios 32potri-a 3n"eri or r1&-r1ti0i' E!A$EDE Sc a-a . pentr.n. <. p3n1 c3nd din ea n..sorsQi. . Edi>-dia. s1. .nei ne3n0e e"eri c.cide' Sa -at 3ns1 de a t p1stor. 6%nici%n%l%. Iliada.ia din "i"an0i?' @2A 9i.nte e Citeron? si a*1 .pa8arnica &ei or 3n O i2p? @1A 9 \ Dic0ionar de inito oc<ie 129 3naintea . !%i 4a>t% c-nt. .s.

t.i. s.-ad%l%5. r3-nit1 2ai apoi de ar"ona.?.cis pe #rate e acest. re"e e Cretei. cap.nat de #i.sese 3n-oit c. ace a/i A"a2e2non. caracter or"iastic.2?' %ir"i i.. 2ai apoi.EETE Re"e e Co 8idei?' L*a "1&d. pentr. t.i @Ni#e 8ei2?A. 3n oc s1 ridice p3n&e e a 4e a e cor14ii or .?' D.?.r.pra-ie0. si constr3nsi s1 a.it. adorat1 .cis pe a27ndoi' E.to? copi .0i?' EETION Re"e a Ci iciei. tat1 s1. care 3i era consacrat' EGERIA Ni2#1? ro2an1 de o rar1 #r. so0ia acest. Atre.reo 1 de #oc' 1)2 1)) EGIST 9i.ncat 3n 2are' EGIALEA So0ia . /i de aceea a tre4.rori e ei de s1"e0i e &ei0ei Arte2is?' EGINA 9iica . a*/i r1&4.n1 c.n-n5 S%)neca. a4sen0ei .i Tieste?' L*a .i' E6ESII Ser41ri noct. pentr.s?' 32pre. 3n Lati.t prad1 :inota. si24o a 4o"10iei' ELA sa.r.cis 2onstr. 3n ti2p. 2(L "reac1. . iar a 3ntoarcere. a o 3nt3 ni.p1 n. care i*a d1r. e"a0i de o co oan1. ispr1-i e or.i 6erse.ne tit c.&i n.nde pri2ea pe to0i cei de rea credin01' ELE!TRION 9i. En%ida. a/a c.n. .i N. a s. 32potri-a Troiei?. #i.2. T. /i*a . dar.it s1 tri2it1 3n Creta /apte tineri si /apte tinere.n1 c.i Tese.t.a e!pedi0ie. c. E"ist a . . #iin01 in#erna 1' EGEU Tat1 .?' L*a .it 3n Arcadia? &ei0ei Arte2is? @Ycond.i te2p . %I.rna 6o2pi i. iar pentr. din disperare.-e e' EGE Ora/ 3n Ci icia. din "re/ea 1. Oreste?. 8EL 6ersoni#icarea 2or0ii 3n 2ito o"ia nordic1' Era st1p7na In#ern.r?. care. i*a 1sat 3n "ri<1 tron. re"e a :ieenei? si tat1 A c2enei?' .r1 de 21s in si 3n a ta pe 6 .a5 Esc8i .ia. .rne. 3n"1 Aricia. a ..i A2#ion?. #ost os3ndi0i s1 stea a23ndoi 3n In#ern. a Atena' E6IALTE Un. Ti%3t%5 So#oc e.%. pornit 3n e!pedi0ia 32potri-a Te4ei? @2A' E"ia e.i Ee. d.2 #.c. ce 1 a t nepot a . 3na de a. (L)5 6ietro :etastasio. Edi>. iar Adrast. tat1 Andro2ac1i?. /i a p..n-n EIRA Eei01 a 2edicinii a -ec8ii dane&i' EIRENE Eei0a p1cii? 3n 2ito o"ia "reac1.cis' A"a2e2non a #ost apoi r1&4.cis1 32pre.ia. a an. a. 32potri-a Troei?' EGIALEU 9i. sin". ..t s1 re-in1 3n Atica. 3n 3n0e e"ere c. 3necat1 3n 2area care 3i poart1 a. .at &i e e' EGIDA La 3ncep. s*a 3ncon<.d1 ne3ncetat 0ipete e .ripide. pentr. c. care a participat a re-o ta 32potri-a . c.i :inos?. ero.i Atre. cei /apte #ii ai .i Ee. . . #rate e . ea. apoi ar2.%.i?' Tese.c1toareaGA. acesta s*a ar. s1. . %II. C ite2nestra?. 2e odra21 EGESTA 6ersoni#icare a s1r1ciei 3n 2ito o"ia %er"i i.n1 c.p1 2oarte. s*a a 1t.it 4er4ec. .i. %iittorio A #ieri. El%ct. a c1&.itor din*trei cei /apte eroi care a.2e e . pe *ce e ne"re' Cre&3nd c1 Tese. . /i a -r.2e e . din titanii? 3n 2ito o"ia "reac1. n.i.i &ei0ei Arte2is?. "rec a#ir2at 3n r1&4oi. spate 3n spate.rat de o a.s?. consacrate c. a #i <ert#i0i :inota.i Adrast? @1A.i.itoarea re"e .s?.s?.? si a Andro2edei?. Oto?.pra-ie0. a #ost tr1snit de Apo o?. 6a! a ro2ani' Este repre&entat1 ca o #e2eie 0in3nd 3ntr*o 23n1 o ra2. pornit o a do.s st1p3nire pe :icene?' A #ost i&"onit 3ns1 de A"a2e2non?. ACa.nde era r1sp3ndit c..r.ca &ei01 protectoare a na/teri or' A #ost so0ia /i s#1t. a #ost presc8i24at1 3ntr* . En%ida.n0a de departe -ictoria.X . pentr.cis de A8i e? 32pre.nei c. s.se0e.2e e: :area E"ee' EGE$ONA Epitet atri4.i Dio2ede?.rat ce or care a. ACa.2it1 a epi"oni or?.p1 ce a .cis pe Andro"e. c7nd a p ecat a r1&4oi.n i&-or. 1*a . d. p ato/a .i Ase e*pios?' EGEA Re"in1 a a2a&oane or?. . Bor"onei? 3n 2i< oc' EGIGE N.it pe 9ri!.i Asopo?5 adorat1 de Ee. care i*a .na p1rin0ii' E 3ns1 n.neia din ce e /apte #ete a e Nio4ei? /i a e .ra Atenei?' Era con#ec0ionat1 din pie ea caprei A2a teea? @1A. e*a ridicat.

po o.es O##en4ac8. ))C /i .n&io5 $ean Bira. ACa.i acestei cet10i.nerar pentr.!.a. III. personi#icare a 2i ei' 5ELEUSIS Loca itate 3n Atica @BreciaA.i EeteG. Ino?' Ne#e e i*a a<.n.rpator. E2on..i Bac8. s#3ntA' ELEUTERIA Eei0a i4ert10ii 3n 2ito o"ia "reac1.-a3a El%na.a so0ii a tat1 .i Creon?. N. El%na5 Otto Br. Bero a2o di Cre2ona. 3n &4or' E e 3ns1 a c1&. . Ric8ard Stra.-i%i n: <a a<%a l-c5 $ac].:.p o2enesc. I. re"e .-a . Bi. tat1 .nic.i >ector?. r1pit1 de U ise?.a @dr.aC%dia El%n%i.do.i 6ria2? /i ai >ec. 2.%. %I. :ar o[e.i A"a2e2non? si a C ite2nestrei? 3n 2ito o"ia "reac1.i >er2es? \. tra"edie5 Esc8i . d.nei pietre conice' ELE!TRA sa.p de o2 si cap de pisic1' 1)L E$ON 9i. G' ELISA N.i >o#2annsta8 .a .pra Troiei' D.ci"7nd pe .it s1 #. d. 2a2a 8arpii or?' E. Bio-ani 6asco i. L=+.ss. 'coresp.&ic1 ELENOS Un.s? /i a . .ELENA 9iica . 3nte2eietoarea e"endar1 /i pri2a re"in1 a Carta"inei' ELLE 9iica I. OClinda El%n%i5 Leconte de Lis e. %II."1 32pre.p1 e"i e str12o/i or.i T8etis @1A?.n"1 3n Co 8ida?.?.i De.s p3n1 a destina0ie.n&7nd &ei0ei ro2ane Li4ertas?' E e.t de pe acoperi/.r? \ o#rand1 pri2it1 din partea . 8%l%na.2.at*o de so0ie pe Andro2aca?. #i. Te4ei? @2A' C3nd Anti"ona? a #ost conda2nat1 a 2oarte de Creon pentr. tra"edie5 9rancois $osep8 Bossec. ce 2ai 3ndep1rtat a e eni or' EL7A 9iica cic op.i or.4 #or2a . . ser41ri e 3n cinstea De2etrei? /i a 6erse#onei?' A. oper1. a c1&.%l%.s? si a Ledei? 3n 2ito o"ia "reac1.?. Ba4rie e D. En%ida. a #ost i&"onit1 de #iii acest. o no.ri or? /i a C ite2nestrei?' De o rar1 #r.a pe E ena' D.. %an :arees.2e e ori"inar a Didonei?. El>%n-.sis \ pe o distan01 de 22 deKQ2 \ era n.t 3n 2are. Andre BretrD.2. care i*a d. tra"edii5 C8ristop8er'.p1 2oartea . Ysa -ator.ss pe te!t.teria era.ci"a/. din n.a..s?. #. de ase2enea.Ann. 9ri!.r15 Antonio Cano-a. pt.i c. c1 a 3ndep init rit. Andrea Sc8ia-one.&.cerirea Troiei de c1tre "reci. .ia si a 2.4ei?' Le*a pre&is "reci or -ictoria as.r re"e . Iliada. parte dec3t cei ini0ia0i' Dr. #ra0ii ei.ripide.i ':ene a.tat s1 a<.r1 ELAGABAL Di-initate so ar1 3n -ec8ea Sirie.i. pornit at. operet15 Ric8ard Stra. 1)C 1)= #ost instit. /i1 a 3nte2eiat 3n Epir. 6. . 3na de a. ca rep ic1 a 2istere or e"iptene 3n cinstea 2ei0ei Isis?' La aceste so e2nit10i n.i Ee. R=0?-i:l T. re"e e Spartei5 3n ipsa acest.2. d. 29=.r2' ELEU Di-initate a4stract1 3n 2ito o"ia "reac1.i >o##2annst8a 5 Do2enico %ene&iano.ido Reni. a #ost r1pit1 de 6aris?.4 protec0ia &ei0ei A#rodita?' Brecii a.%3t%.rit a R8odos.i Enea?.s a sacri#icat 4er4ec. str12o/.n1 c. care de at. . . T. . G.i :ene a.s?: Ye i4erator. ea a #ost 2ai 3nt7i so0ia .rat1 de #iii . Neopto e2? a . /i .a.nde s*a sta4i it.nci r1&4oi 32potri-a Troiei? pentr.r2'5 %ir"i i.ia din eroii 2or0i a Troia' >o2er.p1 te!t..i -r1<itoarei /i *a 2.a.nt.&. sp3n&. LAODI!E @)A 9iica .-i%n%l%.p1 ce 1*a or4it de . ==2 /i . oc8i' EL7EIMOR To-ar1/ a ...nci s*a n. "ra0ie 4er4ec.r2'5 Boet8e. El%na /i T. Eteoc e? si 6o inice?. dintre Atena /i E e.sta-e :orea. .i Oreste? si a FI#i"eniei?' L*a a<. !-%B-.ia d-ct-. d.p1 c. din #iii .i? 6o i#e2?.i Ata2ant? /i a Ne#e ei?' A tre4.tat pe Oreste ' s1*/i r1&4. care o i.ca ion? si a 6irrei?. trans#or2at de -r1<itoarea Circe? 3n porc' Rec1p1t3nd tr. io Ro2ano. tra"edie5 %ittorio A #ieri.1 . So#oc e. #ra"2ent dra2atic ELURO Di-initate e"iptean1 c.' ELLE N 9i.p1 2oartea .n. tra"edii5 E. sora .i .i Edip? a tron.ne p1rinte e. B' B' Tip*. pict. tra"edie5 U"o -on >o#2ann*sta8 . E ena a re-enit 3n Sparta.es. s. adorat1 s.ia 3ns1. dra215 Ro/2ann. a*1 pedepsi pe 6aris. Illada /i Odi3%%a5 %ir"i i. )LC5 E.i Ee.te e ei.ripide.2.Nei . E"ist? /i pe C ite2*nestra' @2A 9iic1 a . -1d. dar.it pe Enea? 3n dr.rpator. . El%ct.:>at El%ct.4ea peste 21s. ."en O. spre Ita ia' >o2er. El%ct.n-n /i O.a. Eneida. B. s*a . El%ct. 3n care se or"ani&a. I3t-.i Ocean. (= /i .Troie' Aici 1*a "1&d. s1. pa at. .it 3na de a. tr.ite de Or#e. tra"edie5 6rosper $o Dot de Cre4i on. de tea2a ce ei de a do. Odi3%%a. sc. Ca*riani. #ra. >o#2annst8a . si a o re .2it E espont' 9ri!.2it <ia 3ac.:l:i 6a:3t5 U"o -on. sora Diosc. B. .se0e.s? si i*a d1r. #Din Bal% 3)a .r1.rit' >o2er.2e e .

#or2at dinastia .i? C8iron? /i so0ia . Inc%ndia #di B-. a Ba eria Bor"8ese din Ro2a5 Ra#ae ..ia' EOL . pt. a cer.se0e 3n 2ito o"ia "reac1' A #ost s.. Int.. . Enatros /i :e2non?. a 3nte2eiat ora/.ippoda2iei?.i<a +a. ENO Re"e a Ca idoniei?.ata5 En%a .to Tisi Baro#a o.ato5 Tasso.i Eac? de /. 32pre. care tri2itea pe . repre&ent3nd pe Enea c.:3al% .i Etna? @2A. 3ntr*. s*a pr1-1 it p3n1 3n #. A 4a Lon"a?.-r.s?. Bi.5 6iero di Cortona. 3nd.sta din. d.". a*i speria pe oa2eni' Ea 3ns1/i era o ase2enea #anto21. Endi.' En%a. i. dar.ns 3n La*ti.cis de nepo0i. ' ENDEIDE 9iica centa.r2a/ii . #iica R .-.i pe care a er"a Eno2aos. .5 9ederico Barrocci.? /i Te a2on?' ENDI$ION 61stor de o rar1 #r. Tintoretto.sei? @2A' D.. pentr.p1 ce a a# at de 2oartea . G%.s? /i a A2atei?' D. iar 2ai apoi Ee.lni. de incinerare a acest. a Bi4 ioteca %atican.i 3n 2ito o"ia "reac1' ENI7EU 61stor din Tesa ia care.t c.rne pentr. i.. #ost sc8i24ate 3n ro. I.?. sc.nt:l:i l:i 7-lid-.i Latin.rprins de Ee.t.. a a<.s?.1' B.r1 .^ Tor*]. a o 3ntrecere de care. e or Eo iene..ne.t pe 6e e.n codice a Eneidei din sec' %I.i 6aris.2e # antonie noct. III5 =(. a cer.nd. -.i Eo ?.ncat pe r. 2a2a .t s1 #ie presc8i24at 3ntr*. s*a ar. iar Dio2ede? 1*a 3n2or23ntat 3n Ar"e/? @=A' ENIO Eei0a r1&4oi.nte e Ida?' 61r1sit1 apoi.tea -i&ita ori de c3te ori dorea' $o8n LD D. cetatea Didonei?. =2' ). a se #ace i.r1 1)( ENEA 9i. a doi ea so0 a >. 3n 6e opone&.t dar.p1 2oartea . 3ndr1"ostit1 de e . 3n Stan0% d%l Valican-5 6ietro Berrettini da Cortona.? /i a Deianirei?' A introd. En%ida5 R-. i. de a*i sa -a -ia0a' Enona a re#. pt.ind.care Se ena 3 p.n1 c. Inc%ndi:l T. . %an DDcQ. -enea s1*1 -ad1 3n #iecare noapte.6:.Re"e e -3nt.rit de d.cis 3n"1 corp.i :e ea"r. nnc3t acri2i e i*a. s1. Anc8ise /i Ascani. 2 /i . a #1c.t ca ro0i e car. poe2 3n dia ect nor2and5 B. a L. de . En%a 4i Anc+i3%. . #i. A#roditei? si a . K /=tti di En%a. 6aris.>iil-. poe25 Ariosto. i*a acordat o tinere0e -e/nic1 /i . de-enind ast#e 2a21 a doi copii: 6e ia? /i Ne e. a #ost .-r. Cre.ercino.% c: V%n:3. Bens A. a p 3ns at3ta. pict. .nca &ei or.sin.an d(En%a3. Si*si#?. dra215 Dia Ca ecerada. . care a ad. .>-t. ti2p 3n . O. #o osit1 3n acest #e de >ecate?' ENARETE 'Ni2#1?.s -itic.idi.&e. .p ecat de r. s1 #ie din cear15 e e s*a. r1nit 3n ti2p. . 9rancesco :o a. . a L.r.s. sc. re"e e r. a pornit.-.p1 aceea. Anni4a e Carracci..i i2pe&i. din apropierea Sici iei' >o2er.%ir"i i.t s1 i se ad.&at.p1 o a t1 -ersi.)EOS 6ersoni#icarea A.i A cione?. topit /i ast#e Eno2aos a pierd.' 6e ope?. po-estire ro2antic15 $o8n Ueats..rsa /i a 2.p1 incendierea Troici?. /i Sa 2one. so0ia .i-3-. #iica . Carta"ina. a Ba eria Bo0"8ese din Ro2a. 6e ope a .a 2. .ra 3n Eto ia @"r' %n-(3. #er2ecat1 de ape e .p1 o oprire 3n Carta"ina.ri or 3n 2ito o"ia ro2an1.c1 so0ia care ar #i a-.i a..&ic15 Citna da Cone" iano.r2'5 %ir"i i.% Li?%.i Anc8ise? /i so0. (N( 2.at*o de so0ie pe >ippoda2ia'' ENONA Ni2#1? din 9ri"ia' A #ost pri2a so0ie a .at*o de so0ie pe La-inia?. En%ida.".2.. Odi3%%a. de Bardo5 B' L' Bernini..ido da 6isa. ei' E$7USA Eei01 3n#rico/1toare 3n 2ito o"ia "reac1. Canace?.r1 ENEU sa. Ro2ano.&a . 2a2a -3nt. %e ani. Nioco o $o22e i @d. poe25 A ' B.ido Reni. . Endi. pe care F e st1p3nea 3n pe/teri e Ins.?' EN!ELADOS Ce 2ai p.i5 6errier.i >iperion?. spre Ita ia' D.. Bernasconi.rn.l-+.land.nca #oc /i # 1c1ri' .-i%i.p1 in te!t de 6ietro :e astasioA. asedi. a intrat s1 se sca de.i Enea.p1 ce 1*a 3n-ins pe T.rit' D. A:.n r3. B.' Ni2#a.n /aIa .i Troiei?. d.rere' D.ri or' Disperat1 din ca. tat1 /i c. 1."12in0i e ei. En%ida. so0 a A teei? /i p1rinte a .2?' Aici.4it de ni2#a? Tiro.ternic si 27i 3nd3r<it dintre "i*F "an0i?' Tr1snit de Ee. poe2 narati-5 Rein8ard Ueise. ia' %ir"i i. iar .s? 3n apropierea >erei? /i cpnda2nat s1 doar21 ti2p de trei&eci de ani' Eei0a Se* ena?. :. *Ican.' a . a por.nde ar. printr*o -ic enie. Si?ila 4i C1rora5 re ie# pe a tar.ciderii ce or doi #ii ai ei.a.n' so2n ad3nc.* i or?. t.i-n d-. Ben-en.rorei? 3n 2ito p"ia "reac1. a care i*a a-.. En%a l:>t= . -inA' :ai t3r&i. pict.C-.i 6aris?.s*o de pe 2..r15 Antonio Cano-a.

/i*a pierd. .p1 o a t1 -ersi. ca . pe cei ne e"i.pra-e"8ea s. 3n care se asc. trei: A etto.neric. dedicat .te c. 3n Epida. a titan.n te2p . c.nia 4i $%l>-./it.n1rii.r e!ist1 3nc1 r.ri' AE7IDAUR Ora/ 3n Ar"os? @=A. #or2at o a t1 e!pedi0ie de re-an/1.r2' E7IONA So0ia . or era p in de /erpi 3nco 1ci0i' De& 1n0.na p1rin0ii ./-0%.nde s. pe co ina Areopa".cea care -indec1G' 9iice e ei a.. ci. repre&entat1 c. re"e e per/i or. .re e' i #1cea. 6URII Eei0e e r1&4.i Adrast.i E"ist? /i a C ite2nestrei?' L*a adorat pe Oreste? /i a a-.-enerat s.n1rii' ERATO :. sa.rt. aceast1 tr1dare.ci"a/i s1*/i piard1 2in0i e' S.n1tor oca de scoa 1' 1).4 #or2a .?' E7I$ETEU 9i. &ei0a eternei tinere0i' E7ONA Eei01 protectoare a cai or a "a i /i a ro2ani' Era -enerat1 3n 01ri e a# ate de*a . era T. a a-ea co ier. identi#icat c.ine e . &e..i se -a c1s1tori.. ei. #i. ie/it toate re e e' De a 6andora a a-. pe &ei0a >era? 3n 4aie.s de "reci 3n cetatea . era.. 6eric e' ERESKIGAL Re"ina 2or0i or 3n 2ito o"ia ca deri*asi*rian1' Tr1ia s. Be ? @1A a se2i0i or' ENO )V ENEU ENO$AOS 9i. E"ia e.n copac' A #ost presc8i24at1 apoi 3n conste a0ia 9ecioara' ERI$ANT :.n.i? apet? si a Asiei?. #ost -enerate pen* .2e e ste ei 3n care Apo o? 1*a sc8i24at pe #i. )=+ /i .ntat porc. 2istre0' ERIN8 sa.ia.2ai 4ine-oitoare' A.a c3nd #iica . ei ca s1 n.i T8etis? @1A' @2A N. pentr.2it te2p .r1 a L.-r. EREB @1A 9i. 3n care se a# a . so0.r."i. a*i r1&4.E7EOS 91.n".serpinei?' D. . re"e e Ar"os. .e.2e a In#ern.i' EREUTEION Un.nosc.*rat de . E.nte din Arcadia?. si E" e. II . >ar2oniei?.i2p. r1&4oaie. . a p123nt. /i a.i stadion /i a e . F\ d. in.i Ee.i Ares? si tat1 >ippoda2iei? @2A' I s*a pre&is c1 3n &i. a #ost sc8i24at 3ntr*.i .pra-e"8ea.i Sinon?' %ir"i i. oi ne"re.a e!pedi0ie a re.i AsC epios?' Aici. era oc de pe erina< /i de -indecare a 4o i or. so0.i troian introd. a des*it1in.t de a e pe 6enti ?' @2A 9iica . D.s?. s*a sp3n&.2e e de e.i. En%ida.i ei.*se 32potri-a . ERIDAN @1A 9i. o ir1 3n 23n1' Le S.it re#. a e .cis*o' ERIGONA @1A 9iica .ci/i to0i. 7-li.nsese so0. participe a r1&4oi.2enide /i era. a .i0i /i pe .2e e ei 3nsea2n1 .n r3.i 6ria2? 3n . /i reconstr. 3n Atena. . .n ren.3ns1 ordinea 2ateria 1 /i 2ora 1 a -ie0ii oa2eni or' La "reci era. 3n a#ar1 de Adrast?' No.it pe ti2p. I.i 2a"ni#ic teatr.i? /i a e Nop0iiG.t -ia0a doar #i.ptat 32potri-a Te4ei? @2A5 a.* .&a? poe&iei irice /i a 2i2ei 3n 2ito o"ia "reac1.. 1)9 E7IGONI 9iii**eroi or care a.n.i /i a at2os#erei..r2a tr1d1rii "rec.nda0ii.%n%.i. din te2p e e de pe Acropo e?.to? /i 6ro.i? @=A' 6entr.2LC ENLIL La 4a4i onieni. 32potri-a Te4ei? @2A' 6entr. 9e*ton?' ERI6ILE 9iica . n.i Adrast? @1A si so0ia . n. .ritor. &e.i /arpe' Te2p .i A2#iara. din care a. si ar. '3n 6e opone&.n.t .t*o pe 6irra?' O-idi.?.s de Ner!es. a . secet1 /i #oa2ete' Li se <ert#ea. Tisi#ona /i :e"era' Cap. #iice e A8eron. 6andorei?' E este ce care a desc8is c. pe care >erac es? a 3n#r.21.al-.F. Nop0ii?' R1&-r1tind.i? si *a 3nt.ncat 3n' In#ern' @2A N. epide2ii. .i.i Asc epios?' N. . .ne \ a e .i 6oseidon?' A #ost distr.-.n. . 4er4eci si t.-a 2.* #ost I"ea?. 8aos. I. A c2eon?. &ei0a s1n1t10ii. a-. .i Icar?' C3nd a a# at de 2oartea tat1 .tia 6andorei. pict.4 p123nt. .i Ocean.s? /i a .i 6 . e .# ete e ce or 2or0i' 1C+ ERESIDE Ni2#e? care o ser-ea.p1 %ir"i i. . $%ta.

# et. 2o&aic. 2oti.n1 c. care a pre&is "reoi or c1 -or c.stiasc1 re"i.nde a-ea . )92.4irii 3n 2ito o"ia "reac1.t. NI.se. # ac1ra s*a 32p1r0it 3n do.r1' 1C) ETEO!LE 9i.ntare. . t.2e.i-n. o#erit oa2eni or 3n dar ca pe o #or01 care inspir1 pe poe0i /i pe arti/ti. 9ran0ois din 9 oren0a' 9idias /i Scopa/.id%.tode-ore&e. %. so0 a ni2#ei? 6sDc8e?' Eeii 1*a.t.:lIi a.i Berion?. &ei0ei A#rodita?' D. pri2e e roade a e p123nt. oc.i Cronos? /i a Beei?. a #ost #1c. . $%ta. cei doi #ra0i a. s1"e0i ce e ansa c1tre &ei si oa2eni. o n. <5 ES!ULA7 D%:l 2edianei 3n 2ito o"ia ro2an1' Era -enerat a'Epida.-.-r. printre a te e.-r.p.= >% R-.s.n arc /i to 41.n 2ar de a.r2' EROS Ee.ncat 1C1 in-ita0i or . pe care e*a . oper1 iric15 6ra!ite es. #iica . stat. . # . sc.ie a :e"ara5 Lisipp. C12 /i .rea consacrat1 &ei0ei De2etra?' ERITEA Ins.i 6e e.r2e e . '#i".i5 .29 /i .n sarco#a" ro2an.i apare o t3n1r1 c.2oaseG' 6aris? 1*a o#eritG A# rodi tei?.Te4ei?.ia s1 p1stre&e. A#roditei? /i a .pte or. dra215 Basinio Basini. %. iar c7nd cada-re e a. 32pre.1' B' B' Tiepo o. 3n stare s1 -indece orice 4oa 1' A #ost asi2i at1 &e. ren.2ea.n -as din :idia.i' a Tespine /i 6arios5 Scop.n copi care tort. &ei01 "reac1 a discordiei' 9iindc1 n.ri5 Diana )c: . . a s.. K Cape ei Si!tine din :.i era.p de eroi pentr. Troiei?' Ro2anii o n.ia /i . 6oseidon? ca s1 Bp.te? @)A. p a#on.".' Era si24o ."e Troia?' :ic8e an"e o. .. 5 . prec. /i so0ia .# 3n*d. E. $%ta. T8etis? @2A .rea&1 . Banc+%t:l /i 6%d. poe2 epic. i. e ' 6e cei 3n-in/i.n copi 0in3nd o # ac1r1 c.re' A c1p1tat 3ntre ti2p /i .nb "r.-3 4i 73Jc+%. .n t3n1r 0in3nd .2ea.cis de >erac es?. ace a/i n.a4i.i re"e din Tesa ia' A #ost constr7ns s1 se a.rit 3n aceea/i 3n#r. E. stat. 4asore ie# pe . e ' O-idi.-. 19= /i . a L. pict.at c. a Britis8 :. cap. pict.pta 32potri-a . si24o a s.i "rec Asc epios?' ESIONA 9iica .3ilia 3%>a. 8%3>%. . personi#icat1 3n Stea.i.i Edip? si a ocastei?. dar 6o inice a c8e2at . Ro4ert >erricQ. $-a. sine >erac es?' ER1TREA Ora/ din onia.* e i.i Lao2edon?.sei?.2ea %esta?' Ea tre4. a #ost in-itat1 a n. 3nso0ind 2or2inte e /i sarco#a"e e' 6 aton.. pt.nerar.:5 $er<D E.r1 a %iena .rie a -ie0ii' Este repre&entat ca . care i*a 3n"ropat tr. dar a #ost sa -at1 de >erac es?' l O-idi.nta ' . ins.re . ca .i ERI1 9i.tr. 1 e"endar1.a 6o ar1. Tati. #rate e . 3n care se a# a.r3nd ca .? c. Discordia?' ERISITTON 9i. NI%.t stan1 de piatr1 c. pentr. a ar. -3r#. a #ost .i' Repre&entare pe %as. nestins #oc. aripi.r1 a L.-.de 4.:l:A5 4i Tati:3. re"e e Troiei?' Tre4.n. .re.i sa4ine or. $%ta. En%ida.i Ares?. preotese e ei. deoarece /i*a per2is s1 do4oare p30i-a copaci din p1d.2 din Londra IERSILIA 9iica re"e . r1&4oi.ia s1 t #ie <ert#it1 2onstr.i.-. :ed. .ie5 pict. .4 te2p . p in1 c.?' %ir"i i.ceri si -or distr. . 1sat de Edip. ansQi..ri po2peiene. /i d3rae' ERIS 6iica Nop0ii?. 3n a te repre&ent1ri apare ca .p1 o a t1 -ersi.ne. pre#er3nd*o Atenei? /i >erei?' A e"erea aceasta a pro-ocat.i 6o inice? /i a Anti"onei?' L*a i&"onit pe 6o inice de a tron.i Ro*2.n /arpe' ES8$UN Di-initate #enician1. #i. . #o osit de 6erse.t.c. . 19C /i . sacr. 3i o2ora' La r3nd. #ost p. .' E.&e./-0%. stat./-0%. 2.2it''Inse2*1 nc e . . a#initatea or c.n de"et 3n ".nea. 1C2 aripi de # . protectoarea casei' I *se o#erea. 3n <os.t%a l:i Et%-cl% 4i 7-linic%. s.i B. poe25 $acopo 6eri./-0%.2ea 2or0i or' Ro2anii e 2ai n. de na/tere a si4i ei? c. senti2ente e de icate.n copi sa.-3 4i Endi. 3nar2at c. stat. @2A. pe ."era discre0ia.r pe care era scris: Yce ei 2ai #r.i @*J Cei /apte 32potri-a Te4eiA' 3n ti2p.2 /i -i0ei' La ro2ani se n.r2'5 B. a . %atican.r1.ercino.n # .n caracter #.teri e c.s?' A #ost di-ini&at1 o dat1 c. .se pe r.i tri2is de &e.ai . re"e a Sici* iei' O4 i"a pe c1 1torii str1ini s1*/i 3ncerce p. c.r2' ESTIA D%iIa -etrei #a2i ia e 3n 2ito o"ia "reac1. A#roditei? /i a .r2'5 O-idi.4irea.r?.neori 3n ro .n te2p .

. aceea a epi"oni or?' @2A 6rieten e!e2p ar a .i U ise?. Odi3%%a. ner14d1tor de a re-edea c8ip. Nico as 6o. tra-estit 3n cer/etor. ' Aco o #a4rica tr1snete e pentr. ira. a i. NNI%. .i Adrast? @2A' EURITION Centa.r2a .. En%ida.* so0ia . 2a2a "ra0ii or?' @2A Sc a-a 6ene opei?./%: 4i $%. =1C.?.cis 2ai t3r&i.ia de a Troia?.a e!pedi0ii 32potri-a Te4ei? @2A.i Ee. po-estire dra2atic15 $acopo 6eri. care a /i 2. re"e e api0i or?' AcesJta a #ost 2oti-.r2.r1 3n :. 1(9. )=) /i . de >erac es? sa.t.s0in.s?. C29 /i .nii din 3nso0itorii ero..r2'5 N%III. can. En%ida. C9L EURI$EDON @1A Re"e e titani or? r1&-r1ti0i 32potri-a . din pretenden0ii so0ia .t ..ri si api0i' A. protectoareK a na-i"atori or' A a-. pt.i Ee. o pri-easc1 nici o sin".s? sa.p1 e"end1. a #ost .i A"a2e2non?' EURINO$E @1A 9iica . 2+= /i . porci or . E:.-.s?' %ir"i i. s*a 3ntors /i E.t pentr. i or?' '%ir"i i. %. #iica . Na0iona din Napo i5 %ir"i i.cis de U ise? pentr.. Odi3%%a..c:. a Te4a? @2A' Nep.2 i*a pre&is :edeea?' EU6ROSINA Una din ce e trei "ra0ii?' EU$ENIDE *J ERIN8 EU$EU 61&itor.i Tese. 3nd. can 3n care. C)1 EURI!LEA Doica . c1 era ce 2ai 3nd3r<it dintre pretenden0ii 6ene opei? @proci?A./-0%5 Otta-io Rin.rerat.s?. N%.i Or#e. E.s?.ETNA @1A Ni2#1?.i? Capane. i*a 3nd.? @1A' C3nd acesta a #ost .r1 1+ \ Dic0ionar de 2ito o"ie 1C= EURILO8 To-ar1/ de peripe0ii 1 . De2o#on?' EU6E$( 9i. Ee. . Odi3%%a.i Uran.nosc. totdea.t aceasta c.sis? 2istere e dedicate &ei0ei De2etra? si care 1*a 3n-10at pe >erac es? 1CC 2.n te2p . Odi3%%a. c.i 6oseidon? /i a C8ionei?.>ippoda2ia? @1A 3n ti2p. dar. care i*a trans#or2at pe . can? 3/i a-ea ate ier.Cic%5 O-idi. CL9 /i . din 2e24rii ce ei de a do. I. acesta. de ori"ine trac1' Ce care a introd..i 6oseidon? /i a E. de Tese. .2? /i 1*a s. )2L. d. $%ta.i U ise?' 32pre. E:.terea -r1<ii &ei0ei Circe?.r2' EVADNE So0ia titan.idic%. )(*1 /i .p1 c. 32pre.cis de Erecte. En%ida. care a re3ntoarcerea aces*. CC( EURI$A8 Un.ropei?.. d.&e. %I. a co4or3t 3n In#ern /i.i Ocean. %III. Li4iei.io/at pe >ades? /i pe 6erse# ona? s1 i*o redea.n1 c. iar e s1 n.rn. G%-. p3n1 ce -or a<. ea s1 2ear"1 3n . 6irito. sc.r? care a 3ncercat s1 o r1peasc1 pe . a e-itat p.s? /i a Beei?5 de a ea a r12as n.?' R1pit1 de Diosc.s?. %.&ica' A #ost .i U ise?' @)A :a2a . tr1snit de Ee.i acest. )C9 /i .n0ii ei c.i Etna' @2A %. pict. .p1 a 0ii.cis de Laerte?' >o2er. Itac1i 32potri-a ero. =+( si ..?' . Odi3%%a.rition a #ost .i T.na' E:.2e e -. 3n r1&4oi.p1 o ran1 -ec8e a picior' >onaer.nei 3nd3r<ite . ar"ona. iar E. sIa ar.pt3nd 32potri-a r..r1 c ip1' Or#e.ra . 3n-ins ace/tia din .t pe Enea? 32potri-a . . .ssin. oper1 iric1.?.?. s1 i&"oneasc1 pe pe0itorii 6ene opei @proci?A' >o2er. condi0ia ca. &e.r21.i Antino.i. ei.:5 s*a sta4i it 3n Lati.n"e pe p123nt. ./c1t. so0iei i.s a E e.4ite.s?' ETRA :a2a . c3r2aci.*i s.r2' EURIDI!E So0ia .t d.r2' EU7LEA Epitet a &ei0ei %en. 1*a rec. O.cerirea Troiei? de c1tre "reci.n. ))C5 N. .n1 'c.ncat pe ace a/i r. N.i U ise?' >o2er.i 3n porci' >o2er. EU$OL7 Considerat #i.i. a/a c."' %ir"i i.rit ..ns st1p3n. ea a de-enit sc a-a E enei?' D.tat apoi pe ero. 29C. n.t3nd.idic%.i /arpe' Or#e. 32potri-a ate*nieni or' EU7IT Tat1 . 199. in"1 Napo i' EU RIALE Una din ce e trei "or"one?' EURIALOS (1) Un.pit a 3ncercat s1 ridice popor.i Ne!.i >er2es:. N%III.r2'5 NIN.cis1 de 2.idic%. dar a o40in.pte 3ntre centa.ia. . =2. 3n Itaca' L*a a<.s?' @2A %i&iti. 1+2.r2' 6ene opei? @proci?A' EVANDRU 9i.ri?.t.pra-ie0.ccini.0i or?' A a<. a #ost e i4erat1 de nepot.ridice a disp1r.i U ise?.

n.i :inos? /i .r2'5 6ao o %eronese.i. a #ost r1pit1 de Ee.i Sat.2ai de oa2enii c. . .i Bac8.de De4. 3nc8ip../-0%. 4asore ie# a >erc. dar re. 9a./ea s1 pro#eti&e&e 2.i #r.. c1r.)) /i .(EURO *J ARGESTE EVANE$OS Epitet a . #iica r3. #rate a :or#e.n era nepot. 41r410ia.a de so0ie.ini din :.ni #. 7%t%i) Le D etc'.2 poate #i 3n-ins n.n?' 6 E A!I 6opor care a tr1it in 9eacia @Cor#.i Ee.i Ee. .i ro27n 3ns. /i a d.i DionDsos? sa. . a*4i.i .t o idi 1 trec1toare.&a? poe&iei irice /i a 2. NI. 9a. ./i' Este prototip. &e.2os /i 4..perior c8iar /i .-.n poe2 de Step8ane :a ar2e (6 A$ A 3n 2ito o"ia ro2an1. pe care DionDsos? 1*a a-. 3ns. 01ranii /i c. NII.ni or dedicate ./-0%.s?' Le"enda 2ai sp. 1() si .s? care a . dar. .%a E:. procesi.i 9a.ia i se dedica.r2'5 O-idi.r2' 6AUNA *J 6 ATU A 6AUNALII Ser41ri date de 01ranii si p1storii ro2ani 3n cinstea .rn? /i p1rinte e .&icii 3n 2ito o"ia "reac1' 1CL 6 W&T)6RU$OS 6ersona< din 4as2e e ro27ne/ti.n.i Rada2ant?' O-idi..2: 6a:n dan3.n c. 0in? @2A' EV ANTE 9i.*se pe 01r2. ace ea a e tat1 .s?' E9RA In 2ito o"ia scandina-1.r. ce 2ai 3ndr1"it de popor pentr. %I. #r. . a c1r. . 3ntr*o &i.p1 a t1 -ersi. So2n. '"enero&itatea /i o2enia .r2'.ne.n1 c.r2' 1C. personi#icare a " as.i 6 ATU A sa. a 4. oa2eni or' 6ersoni#icat. E atos. s1*i cres*c1' N. 3nainte de a o .nii -1d 3n acest p1stor pe 3ns.2 era s. protectoare a s1n1t10ii oa2eni or' EDAGU+lS 3n 2ito o"ia it.t . %II.i ape s*a. %./i F.r2'. 3nc3t Ee.i Cad2os? 3n 2ito o"ia "reac1. C(5 6a:n 4i ?acanta. a# 3nd. iar d. I%.i /i a Nop0ii?.s*o 3n ins.p1 2oartea acest.-.s?' 5 %ir"i i.ritori destin. Se4astiano Ricci.-. 2.nd.i ta.i iestin este e"at de ce a I enei Cos3n&ene?' 6ALONE Ni2#1? 3n 2ito o"ia "reac1.i din 6o2pei5 6a:n:l Ba. protector a so2n.at 3n#10i/area ./-0%. 6an? din 2ito o"ia "reac1' A24ii era. c. care i*a "1sit pe Ro2.nc8en5 C a.i Liris5 a #ost e i4erat1 din "8eare e .ne4re' EURO7A 9iica re"e . tor 2. %II. era #iica acest.i re"e' >o2er.i 9at.s? /i Re2. . 3nt32p 1tor .i Latin. En%ida.?%. acesta a 2. care U ise a a-. ni2#e e?' D.21tate oa2eni <. $%ta. 2esa"er1 a .it pe U ise? 3n dr.s? ca protector a cor14ie*ri or si a 3naint1rii or pe 2are' A a-. Acea Larentia?. En%ida.i #enician A"enor? /i a Te e#assei?. care 1*a "1&d.?. R=>i. $%ta.ri EUTER7E :.ssD.s? /i i*a dat so0iei sa e.p1 .ne *\ ca /i e!perien0a \ c1 9at.n. a 2or0ii. En%ida.ri or. . &ei01 4ene#ic1..rat de ea /i a presc8i24at*o 3ntr*.r2' .2?' D.. 6AUNA So0ia . c.1 /i .i si a -ise or' O-idi. D:>=)a.2 spre patrie' Na.i0i ca #iind <. &e. poe2 si2#onic d./iri proprii popor.n i&-or.2. .ri or si a p1d.i 2onstr.n?' 6ANTASOS 9i. Odi3%%a. II. ' 6ATU$ >ot1r3rea &ei or pri-itoare a -iitor.21tate ani2a e: Dicioare de 0ap.i si a opiniei "enera e. pict. coad1 si coarne 2ici' Se 3ntre0inea.anian1. 9at. /i. a te tinere. %III. -oin0a #er21' %ir"i i.ia a r12as i&o at1..piter?' %ir"i i.->%i. a Creta' Aco o a dat. t3n1r. 4ron& 3n Casa 9a.p1 o e"end1. 21rii 32pre. identi#icat c. 6AUSTULUS 61stor ro2an.ia0a :n:i /a:n. $%ta. na/tere .i ei' ] AUN Di-initate ro2an1 a c32p. a e c1r. LC1 /i .sica?. sora ..se0ea.t de a Ariadna?' EVOEX Stri"1t de e!a tare 3n ti2p.n.?. )9 /i . .s? s*a 3nd.rit pe nea/teptate' 9a oe a r12as at3t de ne#ericit1. 3naripat de t3n1r. procesi. de a&iA' Re"e e or era A$cino. . t pe A-en*. contopit c. 2+1 /i .

de ac-i 1' .i >e ios? /i a C i2enei? @1A' A o40in. .r. I de4rando 6i&&etti..p1 care a #ost presc8i24at1 3n tei' 1=+ 1=X 6ILLIS 9iica re"e .cis' Roas1 de re2./-0%. Art8.La #iecare =++ sa.Ann.i A#are. a te do.cip?' A #ost 2oti-.nar1. car.t oraco .s?' O-idi. . 2.n1' La s#7r/it.neasc1 cei patr. IN. a #ost 3ns1 3n stare s1 str.n 2i"da ' 6ILO!TET 9i. .p1 ce Asc epios? i*a -indecat rana. "1&d. tra"edii5 Ro4ert Barnier.i s1. 9i e.ra Soare .2ea' C1 d. ti2p de o ."ias?' C3nd >erac es? a 3ntreprins e!pedi0ia de pedepsire a .' 6ILGIA Di-initate care. doi 41tr3ni. c1 n. %II.c1. 211 /i . es :assenet. so0ia .rs. a Le2nos /i 1*a.r1 6ETUSA *J LA$7ETUSA 6ILE$ON 32pre.rat. a &1c. tra"edie5 A "ernon C8ar es S[in4.r >onne"er etc'. poe25 Ba4rie e D. ei.p .n1 c.2e e &e.n ste<ar /i . Bio-anni 6aisie o. 6%d.2 9e4os? este o di-initate so ar1' @2A 9iica Ledei? /i 1C9 sor1 a E enei?' @)A 9iica .p1 care a #oist i&"onit de re"e' D.-. 9edra si*a . soare .t de a ero.2e a Dianei? ca di-initate .i :inos? /i a re"inei 6asi#ae?' Den.. 3n a#ara co i4ei or care 3ntre ti2p de-enise . Ba. din n. d. . e"ate de astro o"ie' @2A 6rieten /i ed.i A. s1 cond.e"8e . Y 6ETON @"r' >+ait-n. prin -ic enie.i i*a 3nne"rit tot. a o40in.i Traciei' Disperat1 c1 o"odnic.4ire constant1.. ? C8iron?.? @2A' 6EBOS Un.ia 3ns1.ri de "reci 32potri-a troieni or' .-. 2.i Tese.r2' NNI%. $%ta. dar a #ost presc8i24at1 de &ei 3ntr*.i U ise?' A c3ntat pretenden0i or 6ene opei? @proci?A 3n a4sen0a so0.i A8i e?' 3n ti2p.s? /i a Beei?' Ea ar #i de0in.==L /i .i Ocean. De2o#on?.p1 c. $. si24o a soare .i s1. C)9 /i . a .a.rne./*c1ri. ei a.i 6ean? 3n 2ito o"ia "reac1' :. apro4area tat1 .i' N. etc'.r2'5 :ic8e an"e o. $%ta. L9+ /i .n*03nd.a.r2' 6E(NRIR 3n 2ito o"ia nordic1./-0%. care. >a2in*-"ia /i Spadisa.i Apo o? str1 . poetic' Ar #i #ost pri2a pitie?' 6ENI1 @1A 6as1re e"iptean1 e"endar1 c. #ost presc8i24a0i 3ntr*. 6%d. neasc.-iincios #a01 de ea.i4 /i apoi ren1/tea din cen.p1 2oartea acest. II.r2' 6ILEU 9i. R.n /arpe.n sa.at c. 6%d.rea ans1 de -ie 3n propri. L11 /i .r2' 6E$ONEA 6ro# etes1.i ei' C3nd U ise a re-enit 3n patrie.s? /i pe >er2es? c3nd ace/tia c1 1torea.s a Troia?' Aco o. re"e .1.ptei 3ntre Diosc. Seneca. d.4ens.citor. Tinto*retto. t1tor a #ost tr1snit de Ee.i /i s1 2oar1 32pre. .r2' 6EBE @1A N. Ra#ae . si a rostit pro#e0ii e sa e 3n acest 2etr. oa2eni si2p i si s1raci. s*a sp3n*&. d. . 2ode de c1snicie /i de i. tra"edie5 $ean Racine.s?' A a-. aceasta 1*a . d. #1c. #iindc1 s*a a# at c1 a #ost constr3ns s1*i distre&e pe pretenden0i' O-idi.i Troiei? e a co2andat pe 2ir2idoni?' >o2er../-0%.it o dat1 pe Ee./cat de . 3n#10i/are de p1.p1 ce Ee. a.ns c1 -or s1 r123n1 pa&*1 nici ai te2p .i. #iic1 a .. ei.-. asedi. 9i e.?.r. r1sp. n. se 8ot1r1/te s1 o ia 3n C1s1torie. prin .*1 pe >ippo 3t? .&i.p1 o -ersi.aC%di%5 !# W# B .i' @"r' >+-i?-3.t &ece ani.citorA. Br. 1L. re"at. Le./i pe etiopieni. Idas? si Lince.s /i >er2es a. .i. ? din De #os? 3nainte de Apo o?' @CA 9iica . so0.. Iliada# IN.cis?.n te2p . -ie0ii. #iica .i A. 6EDRA 9iica .a.n&io. ar #i #ost c. .ne. a. ei din ins.t de a Cronos? pe centa.ridice.t s1 dispar1 toate case e din <. 32pre.ria/' .tit de pedeaps1. tat1 .cQ. $%ta. d. 1CL1 de ani.a 4i 8i>>-)lit. 3n s#7r/it.t. na/teri e' 6ILIRA Ni2#1?.n tei' O-idi. c. p3n1 c3nd U ise? /i Neopto* e2? 1*a. 6%d.n1 c.2e' 9iind 3ntre4a0i ce doresc ca r1sp at1. /i .ri? /i des* cenden0ii .?.cator a . e a #ost sc.rtea . 3n 2ito o"ia nordic1. . cai /i a2enin0a s1 aprind1 .a. pict. acest #i. str1 . A' 9i. a in-entat 8e!a2etr. 22). ."ias.i Uran. d. prote<a.i Apo o?./1' Ci#re e era.&ic1 (6E$IU C3nt1re0 a c.at &i e e' E. d. t. i*a dat tot conc. 6%d.ptat a 1t.

pre#1c. II.i 6anndion.4 o st3nc1. En%ida.2a 6o2*pi i. p.ssin. a c.ripide5 >o2er. a4ia n1sc. &ei0a #ec. 6OA$ETEA 7A$INTU)LUI Ero.ie 3n Ter2e e .-iincioas1 #a01 de ea' 9i o2e a 3ns1 a scris ce e 3nt32p ate. r3. c3nd aceastaSa str141t.i ni21n.2nat.i0i de re"e e N. te ori .ire De2etrei?. care N. p.i 6oseidon? 3n 2ito o"ia "reac1' A p1r1sit Corint.cis c. /i . a s#3rsit./-0%. :arte? si Z.#ni01. . #i.it s1 stea s..t*o s1 dea na/tere pri21-erii. $ean :assDs. NIII.i Ission?' L*a '"1&d. iKada. din Tesa ia.tarea #iicei sa e. (1. .# ete e eroi or 2. 4.t. de 3n1 c. re"e e Atenei' C. En%ida./-0%.2it ast#e pentr. ' 6L&$lNDILA. pentr.i Tindar? si a Ledei?.r2' 1=2 6IT AL Se2i&e. oare -e"8ea. care i*a o#erit "1&d. i*a t1iat i24a.irin.it e. pentr. c8e2at de oc.s?' N.2 n. 6il-ct%t. 3n 2ito o"ia "er2an1.' Ero. c.?. .' c1. cosind tot. n. 9 e"ias s*a r1&4. aco o ra-a"ii' @2A 61stor din Corint care 1*a descoperit pe Edip?. 6ILO$ENA 9iica . Ti&iano.2e e s1.i 6erse. cap.r2'5 %ir"i i. #iindc1 &eii 1*a.t*o ne2. . $%ta. protector a por0i or /i a .nii apri ie' 1=) 6OA$ETEA 7&$ÎNTULUI *J 6LA$ÎNDIL& 6O!O 9i. pict.H $%ta.nat.s?' So0ia &e. apoi 1=' Cei 2ai i2portan0i era. pri2ii. 3ns1 1*a pietri#icat c.rorii. %I. .teri s. a. )1= /i .ne.?. e"e s./i or' .ritoare' @2A So0ia . adic1 de a #ir. ==1 6LEGIAS 9i.ra e din 4as2e e ro27ne/ti. #1c.i Ares? /i a Criseidei? si tat1 Coronidei?. a 2er"e 3n 9ocida.piter?. dedicate &ei0ei 9 ora?' Se ce e4ra.n persona< 4ine-oitor.ndit10ii /i a i.! etc'. care a #1c.r2'5 $ean 9' La >arpe.pt1 din car. pe .i &ei or . En%ida. t.i Be e*ro#on?' 6 IN EU So0 #1"1d. 3ndr1"it1 de Apo o?' C3nd aceasta a a-. $%ta.t pe e 3ntr*o 4.t #ace nici .. %I.it Andro2edei?' C3nd aceasta a #ost sa -at1 din "8eare e 2onstr.. sc.?. a 3ncep. s1. o s1"eat1 pe 6aris?' Esc8i . coresp. oric7t 23nca. "eneros' WBLEGETON 3n 2ito o"ia "reac1. c.s ca ea s1*i #ie dat1 de so0ie .pranat.. ptat pe ar2e e -ec8i or 32p1ra0i c8ine&i' 6ORB&N @1A Ero. a n. :ico as 6o.n pep . . 3ns1 n. i&4. toat1 tinere0ea /i 2ireas2a # ori or' Stat.n&i..ri4./-0%.t de a &e.2a 3/i e"a p1r.i p. . s*a op.n copac' 6OR!ULUS D%: ro2an. Tese. de .1 s. ce e do.r2' 6LORA Eei0a ro2an1 a # ori or /i a "r1dini or' Ee#ir.n #i.-3nt.t. C+25 O-idi.tea dest1in. 2L=.nde &ei0ei ro2ane %en. prote<at1 de Arte2is?. e"at de .. %. "ata s1 se pr14.? sc. 9ine. So#oc e /i E. ei R8odos s1*i sa -e&e de /erpii care #1cea. ei. dar Tese. c. tra"edie 6ILO$ELA 'sa. :ed.cea e ' 6ONG)8OANG Beni. de #oc 3n In#ern' %ir"i i.i Caraca a din Ro2a' Bottice i. C2C /i .-.r?.2e e Y# a2iniG ar -eni de a a4re-ierea c. 3n c1.i 2arin de c1tre 6erse. pe care 1*a dat s.itorii ins.nde a tre4. ? a #ac.n1-oin01 pe >erac es?.i /ila.t cei a 0i centa.r2' 6ILO$ENA *J 6ILO$ELA 6ILONOE @1A 9iica ../easc1 de a o c ip1 a a ta' %ir"i i. "enii? protectoare a e oa2eni or 32potri-a de2oni or?' 6RE9A La nordici. 6ro"ne' 32pre. n.' (21 /i .rtarea .*nic1' O-idi. /i . . &e. si tot ceea ce' prod.n r1.-. %I. #rate a &ei0ei 9reDa?' 6rote<a p123nt. pe Esc. ei. ce 2ai 4 3nd dintre to0i &eii.E a #ost ce care 1*a .t s1 se r1&4. -r. pe 9i o2e a 3ntr*o pri-i"8etoare /i pe 6ro"ne 3ntr*o r3nd.ri' 6O$IL& )K 6LA$ÎNDIL& 6RAVAS8I La per/i. .i din De #os?' A #ost 3ns1 s1"etat si a&-3r it 3n In#ern.r15 $ean Baptiste Carpea.%n.i nec.4irii' Co4ora pe c32p.rori a.t p123nt. e*a p. incendiind te2p . respectarea c.sei?' O-idi. c1reia i*a dat n.tea niciodat1 s1*/i poto easc1 #oa2ea5 este de ce e 2ai 2. III.r1 6LORALII Ser41ri ro2ane.' 6OLO Cenrta. 6O$IL& sa. a prins de -este a ti2p. . ap?. .i Odin?' 6RE9R La nordici. L1. . pt.n1.t trei.-. 6er*se#ona?' 6LA$INI 6reo0i ro2ani instit.. pentr.

at*o 3n c1s1torie pe Ca ciopi. t3 8arA Eei0a t.nden0ei?' A-ea drept atri4. $%ta.2ai din 41r4a0i' Ace/tia 3nt7 nea. patr. a-. Iliada.r1 GARGARI 6opor e"endar din Ca. 2ai poate #i oprit1' >era s*a r1&4. .n1 din 23ini e 2a2ei -itre"e. c1 ca0i de ro0i e car. 1.p1 . Sandro Bottice i.i. d. )+L /i .i Si-a? si a . can?' D. pict../:l Galat%%i5 Anni4a e Carracci.rea ?sacr1 a . sc.%d%5 Re24randt.nat. >erac es?.p1 e"end1.i:. I1.n cap enor2 de e e#ant /i c. #i. . t. #or2at n.1 . p1stor. oc8ii acoperi0i' O-idi.ni' 9ete e care se n1/tea.2i0i #. &e.i 6ar-ati5 &e.n&3nd &e. a 3n0e epci.nde a .t c.<it1 de o s. pict. &e.at de &ei 3n O i2p? @1A /i aco o a de-enit pa8arnic. 2LL5 O-idi. a castit10ii. care a introd.ic1' O-idi.n"e printre &ei' GALIN IA Sc a-1 a A c2enei? 3n 2ito o"ia "reac1' C3nd >era? a -r. aripi si c. ace/ti preo0i se n. 8o0.i3tia 4i E>i3t:la% %H 7-nt% 1=C 6RIGGA U ti2a so0ie a .rina i' Era s1r41torit1 a 2= i. a<. n.ne c1 a #ost r1pit dintre 2.r?.n r3.%d%. dorin0e e or adresate &ei or' Este repre&entat c. Galat%a.. . 0in3nd 3n 27n1 corn.2. 2a2e or. 9rancesco A 4ani. a #ost Acis' Teocrit.ri e c1&.i Odin? 3n 2ito o"ia nordic1' Era socotit1 2a2a nea2. roata /i s#era.r2' GALLO *J ALETRION GANESA 3n 2ito o"ia -edic1. 4ra0e' . ta0i or' .t s1 o 32piedice pe A c2ena s1 dea na/tere .it1 de preo0i.n r3. Ba in0ia a 3n/e at*o. pe care 3ns1 1*a respins pentr.&e.i ro2an %.nc.4it1 de cic op. ro2an pastora 5 Ra#ae .. din e o an. re"e e 'acest.i Ares?' 6 ec3nd 3n c1. ar8eo o"ic din Constan0a' O #e2eie 4o"at 3n*-e/rn3ntat1.' (#6URII *? ERINIL 6URINA @ at' #. or' O -ersi. eroii p.i o2enesc' 6RI1US 9i. .r1 se a# 1 3n 2.i ei' GANI$EDE 9i.iA 9or2at1.rt. ie' 1== $ 4ea.i' 6U6LUNS Di-initate etr. 1==5 Gani..nii. . 2eta2or#o&at' 3n -.i c.' D.n.i Troos? 3n 2ito o"ia "reac1. a4.ns 3n Co 8ida?.%a l:i Ga)ni. . iar 41ie0ii. . R=>i.i Ata2ant? /i a Ne#e ei?' Sa -at de 2a2a cea 4. 2esa"er a oa2eni or pentr./-0%.n%d% . T.i #i. oori4an0i?' !A$ELII Ser41ri ce e4rate a Atena 3n cinstea &ei0ei >era? ca protectoare a c1s1torii or' GALATEA Ni2#1? Ya 41 ca apte eG 3n 2ito o"ia "reac1' A #c?t i.ritori de Ee.r' i >o2er. Acis?' 6o i#e2 s*a r1&4. .nea .n ori"ina "rec5 Corre""io. . pic1t.te ar1 a #. T. ..i Eete?.te din s3n.i.t' 6TA Di-initate e"iptean1.n&1toare . R=>i. B' B' Tiepo o etc'.p1 o a t1 -ersi. . coresp. .r1 GALA1IA @"r' Ca ea Lapte . a inte i"en0ei.nonei? c3nd 3 a 1pta pe pr.ri or si a 8o0i or 3n 2ito o"ia ro2an1.-.ne sp.i "rec >e*#aistos? sa.2it1 e!a tare' La ro2ani.%a l:i Gani. ce trans#or2at 3ntr*.2ea. Dresda.*1 pe Acis 3ntr*o st3nc1 /i pe Ba ateea 3ntr*.p1 o e"end1. a destin.:l.ca&. t.*i c1 A c2ena n. apare c.te: c3r2a.ri r1sp3ndite 3n cer' 6e aceast1 ca e. Idil%5 O-idi.tea. :eta2or#o&e5 Cer-antes.i 0in. a #ost d.-.se0e #er2ec1toare' A #ost . $%ta.s 3n re"i. pt. a2a&oane e? 3n #iecare an.ni-ers.s?.s? de 2ai t3r&i. t3n1r de o #r. . 3n a te e#i"ii.tarea 3nii de a. sceptr./i. #iica . .s? 3ns. s ./-0%. ? 6o i#e2?.nat /i a presc8i24at*o 3ntr*o ne-1st. a a<. Gdin pic1t. >erei?' I*a 3n-10at pe oa2eni s1 se ser-easc1 de #oc' 6ORTUNA Eei01 din 2ito o"ia ro2an1 si -ec8e di-initate ita ic1' O repre&entare a acesteia 3n 2ar2. %.r.=Ii4.s 3n p1d. sp. coresp. Ino?.n3nd.?. sc8i2* 43nd..ne.6ORONEU Re"e a 6e opone&. e r123nea. .' GANGA)GRA$$A Di-initate -edic1 #e2inin1 ai c1rei credincio/i se 1sa. este creator.sc1. Ee.i Ba*c8.r1 ro2an1 d. ti2p de do.nd <:lt:.

propri. p. stat. ca ni/te copii "oi. e ' GER$ALO %ec8e oca itate 3n"1 Ro2a. . GI$IN *J GI$I GINANGO7AR N. . spirite 4.t.-.p1 o a t1 -ersi.2e e p123nt. Ti4r. de care este asociat1 e"enda potop.i' GIGAN II Uria/i.9i. .i' 1=9 GLADS8EI$ Un.n0ii5 a dat na/tere 3ntre"ii -ie0i /i tot.ror ce or 3ns.. se 3ntoarce. aripi' 9iecare 2.. din epitete e &ei0ei Atena?. ce ce i*a distr. GI$IN Benii.' Brecii 3i n.i 3n perioada " acia 1. De*2etra? sa.i 3n 2ito o"ia "reac15 2a21 a t. . 3n 2ito o"ia "reac1' L*a pri2it a e pe Danaos? c. Diana?.i.i :inos? /i a .s? /i Re. cea 2ai -ec8e di-initate5 a ap1r. 4.nden0ei?. .r2' GNA Di-initate ce tic1.8. str12o/ a "e oni or. .i. 3n 2ito o"ia nordic1' GINNO7EDIA Ser4are ce e4rat1 a Sparta 3n cinstea .i Sisi#? /i a :eropei?.ri 3n 2ito o"ia 2a8o2edan1. er.ire' O-idi.ror #iin#e or .i Be ero#on?' F O-idi.n"1 a cer.pra-e"8ea na/teri e /i tot ceea ce tre4. a .i din 9ri"ia care o#erea ce or ce GEBELEIDIS Ee. #i.p1 tradi0ie. pentr. d.8. dai2oni?' GENITRI!E) Epitet a &ei0ei %en. /ase aripi 3n 2ito o"ia "reac1' 6ersoni#ica #. Apo:o? sa. I.r2e de 1=.cte e' GELANOR .i' GALLI 6reo0i #ri"ieni ai &ei0ei Ci4e e?' N.s. . F tat1 1 . .s 2. /i . .cis /i a' . a "eto*daei or./-0%.2ea.nte e 6e ion? ca s1 a<.s?. canice. Ci4e e?' Ro2anii o n.# e0i0i.i Ar"e/.t. din pa ate e cere/ti a e . "er.ror #or0e or "eo o"ice 3n de& 1n0.t cer. "oi 3n <.2.piter?.i? @=A.r2e e c.n "eni.ne. pe care e 8r1nea c.iasc1 c1 acesta 3i -a . identic1 ce ei 4i4 ice' GI$I sa.ni saii r1i' Ap1rea. personi#icare 2asc. *corn. . ca 2a21 a t.ne /i re e. . pe 01r2.2e e r7. a .i Odin? 3n 2ito o"ia scandina-1' GLAU!O71DE Un.nte e Ossa peste 2. a*i do4or3 de aco o pe &ei' >erac es? i/a e!ter2inat pe to0i /i i*a 3nc8is 3n -. 2esa"er1 a &ei0ei 9ri""a?' .ii &e.ritor a-ea c3te . $%ta.: /arpe e.p0ii or -. . .s?' Bi"an0ii s3nt personi#ic1ri a e catac is2e or. c.nde. . .ni-ersa .. #iii &ei0ei Beea? 3n 2ito o"ia "reac1' A. . care a-ea oc8ii -erde*2arin' GLAU!OS @1A 6escar din Beo0ia.2ane' GERION( :oris*tr.nona?. ei' A #ost identi#icat1 c. -ite. # ori e si #r. Ea2o *!is?./-0%. #1r1 s1 41n.t. 3n cinstea 2or0i or' GENETA sa. cani' D. in1 a p1* 23nt.2e e -enea de a Ba . 21ri e /i 2. Stene os?. $ANA GENETA Eei01 ro2an1 care s. identi#icat c.GEB Di-initate e"iptean1.ia s1' piar1'* GENETLIA!I Den. a4.i . popor din Sci0ia' GENESII Ser41ri a Atena. n. #i.p1 2oarte 3n s3n. 1=1 /i .9. . carne de o2' >erac es? 1*a .ror &ei or #a-ora4i i na/teri or: .ne e"enda. c. d.ca. personi#icare a protectori or di-ini.i 6oseidon? '/i a ni2#ei? Neide' @2A 9i.a tron.i Apo o?' Copiii <. sp. $%ta. trei capete /i c.2ea. ar #i #ost p1r1si0i Ro2.r2' GILGA$ES8 6ersona< din 2ito o"ia 4a4i onian1. NIII.ri sa.2ire "eneric1 dat1 t.t.s a #ost Ee.-.s?. Bac8[s?' 1=L 1=( GEEA 6ersoni#icare a 'p123nt. a e t. d.at t.t din 8aos? /i a concep. ' 6oseda 2ari t. . c.i >erac es? /i a ni2#ei? Be ania. ' GELONE 9i.te e ei era.r. re"e .i 6asi#ae?' @)A Re"e a Corint. ce e cinci&eci de #iice a e . d. Ceres?' Atri4.piter?' GENII La ro2ani.

a Norocoas1 a sci0i.i Apo o?' F GULA 3n 2ito o"ia asirian1.c8er. .r /i tr.rino2e @1A sa. te #iice.4ens. t. ci ca o "r12ad1 . pret.:l C.aIiil-. ani2a e sacre. B.i /i ar p1&i co2ori e 3n 2ito o"ia nordic1' GOETO)SIRO Stea.i.p1 ce e e*a #1"1d.necat. de 2aterie' Din 8aos a. 6%d-n 8ANU$AN $n 2ito o"ia -edic1. 3ntre Beo0ia /i Atica /i care prote<a. p.t. E.n sin".i ce era 3n"ropat sa.i Cronos? /i a &ei0ei R8ea?. t1cerii 3n 2ito o"ia nordic1' GRI6ONI Ani2a e e"endare.? 3n 2ito o"ia "reac1' GORGONE Trei 2on/tri #e2inini 3n 2ito o"ia "reac1.? dr.ne -ede 8aos.tea intra aici. 3nso0ea. R.=<a.sa 2ai a es a-ea dar.2ai . A /i Eros? @I.rori a e "or"one or? 3n 2ito o"ia "reac1' A-ea. cap si aripi de -.. ero./-0%.i Nini4' Era socdtit1 personi#icarea c1 d. so0ia .-a4t%l%5 6 aton. 7. p in de /erpi: :ed. consacrate &e.r1 2ic1.2. ca . -a2piri.nii a sirieni' 8ADES 9i.to*noe?. n. .a5 Ra*#ae . ca .i Caron?' N.i' GONIADE Ni2#e? care oc.Iil-./2ani' Din s3n"e e ei a 03snit 6e"as?.4 acest n.n"i -ia0a oa2eni or. de a care a a-. ce ar oc. $%ta.cian din Sa2osata. ? 1L2 8AR$ONIA 9iica . Dial-C:. (22 /i .i A ce.ia s1 p 1teasc1 .? a re. 6erse#ona?' S.2.i 3n ad3nc.-. pict.-. si s1 32pietreasc1 c.ror 4o"10ii or s. care a-ea.i >ades' 3n p . s. sacri narcisa /i c8iparos. A Tartar.aIii. a p.s.r15 Ber2ain. e era st1p3n.p de e. .no/tea.24ra ce .n spa0i.i Ee. care a. ' '>o2er.4ireaA.s? /i a e ni2#ei? E. 6i on Antonio Cano-a. Berte T8orca dsen. /i dinte e' GRA II 9iice e .s? si 6oseidon?' Era st1p3n.i oc8i. Iliada /i Odi3%%a5 %ir"i i. !%l% t. ar1tat . dr.i.rii @4ine#1c1toare /i . Ino?.i Ares? /i a &ei0ei A#rodita? 3n 2ito o"ia "reac1' A #ost so0ia . d. stat. .c.i Ee.r. ?' 6entr. de a pietri#ica c.r2'5 Ben-en.ritatea ape or' GORGO6ONE 9iica Andro2edei? /i a .1 GRIDUR Ee.s. #rate a .*2ai2./it s1*i taie cap.3%:. I%.sa?.to Ce ini. $%d:3a.n a t n. de a prote<a c72p. 9rancois Bo./-0%l%5 Aristo#an.t tot. pe Apo o?. sc.ria/1.ie 3n 4ron&5 R. 3naripat' O-idi. #ost ce e care i*a.2ai e e c.ci"1toareA' GULE 9iin0e 2isterioase.ri e /i ani2a e e' 8AOS 3n concep0ia -ec8i or "reci despre . pe DionDsos si pe A#rodita' S3nt repre&entate 3n "r.i si a #. E.ria e? si 1L+ Steno?' :ed.cireaA. 41tr3ne0ea' E e a. . 3i era. sora .i DionDsos? /i A#roditei? 3n 2ito o"ia ro2an1' Era.2e.t i2pri2at c8ip.. so0ia . En%ida5 L.tea intra 3n 32p1r10ia . .ia. . Spict. re"e e Te4ei? @2A.il% .cea a "or"one' 6ersoni#ica. ap1r.%i C. printre care pe A.2e se 3n0e e"e si 32p1r10ia s.4so .cr. deoarece a-ea pe sc.#rosina? @B. 2or0ii tre4.tindeni 2.i.n o4o 4arca"i.i 3n 2ito o"ia "reac1.GNO$I 9iin0e #antastice.rt.r oc8i /i . A-ern. 32pre. t. di-in 3n 2ito o"ia e"iptean1' 8ADAD D%:l tr1snet.t 2ai 2. trei: A" aia? @Str1 . pe r3nd' N.ri e p1rn3nt. 3r< 2ito o"ia s a-1' \ Dic0ionar de 2ito o"ie 1L1 8 @In#ern. a e .ipt. spre "or"one.ct.r1' 8A7 Bo. "o .i Cad2os?. cap. toate ian sin".01 care 1*a a<. 7-%.4ens.2e a soare .?. . care d.5 Sandro Bottice i. nes#3r/it. :ed. pri-irea ei' 6erse. c.r dinte.ror .-.riaA /i Ta ia? @6rosperitateaA.i 6erse. e d. dat 3ntre"ii crea0ii #or21 /i str.i 6erse.p' U"o 9osco o. care ar #i e!istat 3naintea t.r1 a 6inacoteca din %iena GORGONIA Epitet a &ei0ei 6a as? @1A..&e e?.t.n1 c.sei?' GRAIE S. incinerat p. &ei01. 3nt.t Beea? @6123nt.5 Ap.4stan01 a-3nd ca itatea de a pre . $%ta. In#ern. spa0i. ei. pe care e #o osea.tat pe Ra2a? s1*1 3n-in"1 pe Ra-ana?' Di-initate 4ine#1c1toare' 8AO$A La per/i. 7%.it c1 e -a restit. .ri or si di#ci care s*a n1sc. ' O a t1 -ersi. de stat.4teran1 a 2or0i or.

2.s? /i a >erei? 3n 2ito o"ia "reac1' A #ost so0. c. dar #iindc1 1*a . ce 2ai 4. t ti2p.i era. #iice a e .sei? @2A' D.p1 care 1*a t3r3t 3n .t. 3n a te repre&ent1ri.?%.na din &ei0e e i.n prieten a .r2'5 NNI%. . . Dro in".i 6ria2?.nde pre .ce cada-r. "rec s1*i restit. ap1rea ca o #e2eie c.r2a car. 8%c:?a t. Ee.n:l."1toare' Ap1rea oa2eni or s. #i. c. Lance ot B ondee . C)+ /i . t 3nainte.'3ntr*o .i ./i de a t#e era 3nc8ip. n.it ca o -ac1 .r15 #resc1 a 6o2pei 3n#10i/3nd pe >ec.t st1p3ni . #i. Iliada.do-ico Do ce.ns 3n I iria' Aici. .4 2. d. N%III. a*/i isp1/i #a01 de e -ina c1*1 1sase /c8iop.n. 3ns. .cis de A8i e 3n #a0a &id. pentr. a27ndoi a. as. (L2 /i . 3ntr*ade-1r. sedi. 3ncon<.ri a e p123nt. a Cassandrei? /i a Cre.24re or nop0ii 3n 2ito o"ia "reac1.i3t=.rat de /erpi. e"ea str12o/i or' >o2er. >era' Ate iere e . Iliada. a ordinei 2ora e /i socia e' 8AR7II :on/tri 3n 2ito o"ia "reac1.-i%n%l%5 Seneca. . trident.4irii. a .ripide.r2'. tra"edie5 E. .4a pri-ind corte"i. 2=1 /i . c8ip de #e2eie /i tr. distr. 3n 2ito o"ia e"iptean1' Era repre&entat1 3n c8ip de -ac1' Cer.ri or Troiei 8E6AISTOS Ee.4 Etna? @2A /i s. 2iei ne"ri. Iliada. 3n ti2p.i 32potri-a Troici?' 8E!TOR 6ri2. c.r. cani or /i 2ai a es s.r2'. pict. In/%.i 6ria2? /i a >ec.ri.ie tr.rere' A #ost presc8i24at1 3ntr*o c10ea' >o2er.0ite. /i a a<.-iad%l%5 L. so0. si*a p.r2'5 #resc1 3n 6o2pei. . A8i e?' 3i era dedicat . a . 3n 2ito o"ia -edic1' 8AT8)IUNIS Ins.i 6aris?. tra"edie5 6ere& de O i-a. 19) /i .i. 2. 3n Casa de Larario5 %as. de ca si a t.cenicii .Seine e? /i A"a-e? @1A' La n. aripi 2ari /i "8eare asc. #ost e!ter2inate de >erac es?' %ir"i i. 9ran*"ois @=(+ 3'C8r'A. 6roserpina? sa. a #ost sc a-a . e3ine e /i i se <ert#ea.cis de Dio2ede? 3n ti2p. cei 2ai 2ari dintre eroii e"endari "reci: sceptr. a*1 incinera.nei ne3n0e e"eri c. d.s? i*a o#erit*o pentr.i Ee.s.rit ar2e pentr.nt1 a pri2it. pentr.pt1 cr3ncen1.p1 .4 #or21 de spectr. <ert#ire a o s.ripide.t1 de 4oiA Sacri#ici. a t. 2.i 6ria2? si a >ec. re"e e Troiei?.4ei? . care s1-3r/ea <ert#a. 2a"ia /i orice inten0ii r1. pict. dar 2ai a es a 4.p de pas1re r1pitoare. pe care Ee. de a 9 oren0a.?.2inii a nordici5 -e"8ea&1 contin.r2'5 Tintoretto /i %e as]. Bra2er. te -icti2e' 8E!8E$ON Un. T.i >ector?. 3n <.r2'5 E. a -ite<i or si a 3n0e ep0i or.p1 c1derea Troiei..nde 3/i a-ea. ca4irii?.4ei?. T. din #iii .ritori or /i &ei or'H 8E!UBA So0ia .ri sacre.i A8i e?. 2are so e2nitate /i c. 3 ' repre&int1 3n #a0a por0i or Troiei a Troia5 disperat1.is Bo. 8%c:?a.&ic15 Lo. p ato/a pentr.i /i a 2eta e or. a Le2nos. NNI%. %I. c. picioare e 3n#ipte 3n ce e patr. 2iere si c8iar oa2eni' 8E!ATESII Ser41ri or"ani&ate a Atena 3n cinstea &ei0ei >ecate?' 8E!ATO$B& @"r' +%Lat-. a #ost i&"onit1 din Te4a 32pre.p.ri or Troiei. a .' A-ea trei capete \ .i' A #1.i 6oseidon? /i a e Oeei?' A. cap. printre a te dar.-oitoare.crarea 2eta e or era #oarte pre0.r ete e de d. c.ria/1. .it1' >o2er. acesta 1*a .t. Diana?' 6rote<a -r1<itoria.p ece pe ero. an"er. r1&4oi.i' 1L) 8E!ATE Di-initate a . de trei ori. identi#icat1 c.i 9ta?. pentr. de c7ine.n1 c.r1 8EI$DALEi Ee. 8%c:?a. Arte2is?. tra"edie5 B' :a ipiero.p1 o . 8%c:?a.n c. c# NIII 8ATFR 6reot.n co ier ad. co 0. . En%ida. care 3i ad. >erac es?. sc. 3n credin0a -ec8i or "a i.r2'5 NNII. . so0 a Andro2ac1i? si tat1 .i ei. 3n ins.r2'5 (2= /i ..s? 3n C32pii e E isee?' A #ost . a r3nd. #ost trans#or2a0i 3n /erpi /i d. . oc8ii de <eratic5 3i era sacr./i de Ee. %I. 2a2a . .pra 2. c. >ector. A#ro*ditei?. %I5 Dante. "rec a #oc.i U ise?' D. &id. c. c3nt3nd i2n.na?.nte e :osD* c8os.4irii. pentr.cis pe 6atroc . c. . )(+ /i . 3n ini2a -. 6oseidon?. p3n1 c3nd 6ria2 7 re. sora .i. #i.n #e de C32pii E i&ee? din 2ito o"ia ro2an1' 8AT8OR Eei0a i. t specia a Atena. 2) /i .nei 3n0e e"eri 3ntre oa2eni. . L.c1tor de nenorociri' N.p1 2./it s1 3nd. de o2. ei. de.cis. )9C /i .i Astiana!?' A #ost ce 2ai -itea& ap1r1tor a Troiei?. d.e&.

R. iar ro2anii 1*a. de a 6aest. i*a dat 3n c1s1torie pe propria #iic1. t.tea .2.oase de pe ac.r /i copite 'de 4ron&' = O2or3rea p1s1ri or 2onstr.t in-.i :inos?' B 324 3n&irea iepe or . sacre coco/. care se 8r1nea.se0i #e2inine ro4.s?.consacrat 2. ei.i >e ios 3i ei?a.r1 sta toat1 p. c.i Cronos? /i a R8eei?.&e or?. care 1*a #1c. re"e e Te4e#? @2A. Bio .ssin.i Dio2ede?.ri or 6ene. e de 8EL *J ELA 8EL8EI$ 32p1r10ia &ei0ei >ei? 3n 2ito o"ia nordic1. /i A #e. c.tat o stat.p.p1 ce i*a . p3n1 a -3rsta 2a* t. carne de o2' D.rit10ii' Creon?.i Berion?' 11 R1pirea 2ere or de a. . tras de patr.pte c. doi /erpi' A2#itrion 1*a #1c.n car de #oc constr. pentr. . din te2p .i 3n . cor4. a #ost introd. a Ro2a5 sanct. 4o"10ii e ad.s? /i a A e2enei?' Si24o . :e"ara' In contin. nera4i ' 2 Uciderea 8idrei din Lerna?' ) 6rinderea porc.ar. p ecat 3n*tr*o e!pedi0ie pe .c. Nico as 6o. pict. at si din 4 ana . /i ac-i a' 8ERA 9iica . .narea >erei?. Tintoretto etc'. Sparta. .itorii din Ne2eea?.i 3n 2ito o"ia "reac1' Cond. re"ina &ei or. .se c. totodat1.nte e Eri2ant. din eroii cei 2ai pop. /i c.a t1 -ersi.*riste.i.n 4ine#1c1tor a o2enirii' . .s1 3n Tracia. a tre4. protectoare a o"oare or' C. care de-asta 0ara .r din "r1dina 8esperide or?' 12 324 3n&irea Cer4er.tea tra-ersa' 1LC 1L= 8ELI!ON :.rat de r3.?%.ie ce e4r1 3n a.are. . 6o ic et i*a e!ec. a o c.nte 3n Beo0ia .25 $aco4 $ordanes.ne. ca si a p123nt. . de*a . pentr.r21 de )+++ de capete.i.cis pe pa&nici.i Ee.rs. Apo o?. a te acte de 4ra-. re"e e E. Stin#a . prin de-ierea c.i >era* cies a tre&it r1&4. din Arcadia?. #or0e e r1.te' i.t pe acestea s1*1 . e or . #iindc1 nici o s1"eat1 n. @3n aceast1 #or21 i s*a pre&entat pri2a oar1 Ee.s de sa4ini. 2ai a es.it de >e#ais0os?. d. a R8odos' In Ita ia.ie antic1. care distr.ceri pe A c2ena.rii re"inei a2a&oane or?. so0ia ."ias?.i . din 1co2ie pentr.cis #i.i din De #os?. . A2#itrion?.i si*a #1c.r10at 3ntr*o sin". .s a .i 2istre0 de pe 2. sacri p1.n ti2p 3nde . care c. acestea si pentr. cai n1r1-a/i' C.ritori prin #eno2ene at2os#erice de& 1n0.r1. ari din 2ito o"ia "reac1.ste.i din Creta. sit. stat.pt1 c.at 3n apropierea 6arnas.*1 p.r1 8ERA!&ES Un.na din re/edin0e e . In#ern.i Ee.i' 9i. #or0a /i isc. . s1 3ndep ineasc1 do. -a orii 2ora e.ne oraco .i Ee.r. 1*a or4it pe re"e e 6o inestor? care i*a . ei a #ost -enerat 2ai a es 3n Ar"os? @=A.it.i ei 3n a#ara c1s1toriei' Ne3n0e e"eri e dintre ei a. t. a r3nd. .*teens. so0ia .* #1c1toare a e nat. . care se 8r1nea.i orienta a #ost r1sp3ndit repede 3n Brecia.nei #r.itate aco o de )+ de ani' >eracies e* a c. e.t . Corint si Sa2os' Era repre&entat1 ca prototip.t.ite' Era personi#icarea #e2inin1 a cer. 3n Brecia. care a-ea coarne de a. 4o 0ii cere/ti. o so0ie credincioas1 /i.r1 &i.*1 p. soare .n -e/27nt care 1*a #1c. 3i era.cide' >eracies 1*a stran"."ea o"oare e' C 6rinderea c1prioarei din Cerinea. #oarte atent1 a co2port1ri e so0.i?' Este.i n.cid1 pe Dio2ede' 9 R1pirea cent. care*i 3nsp1i23nta pe oc. re"e e E3i* dei.nci: Uciderea. 3ncon<. o2.terea re"inei' 1+ R1pirea 4oi or . .r /i #i de/ @C1= h'C8r'A5 l:n-na Ba. identi#icat c.t pe 2ic. >ippo ita?' 3n aceast1 cent.i Apo o?' 8ELIOS Ee.i A. .ini. s1 se . .s.i acesteia.n". >eracies e*a #1c. 3n toat1 Brecia' A de-enit si24o . care a-ea ace ea/i atri4. a4ia n1sc. a se s.1spre&ece 2.cea 3n #iecare &i. Ee. o t.t apoi p1stor. .at 3n#10i/area so0.i? din In#ern' A #ost -enerat pentr. /i /oi2.prindea. .?' ( 6rinderea ta. dar a #ost -enerat 2ai rn.n. pentr.sA. carne de o2' L C. .sin0a .rii' 6entr. #ost si20ite de 2. . protectoare a c1s1toriei /i a 2aternit10ii' A #ost. pe care ni2eni n. ' La :icene. t 3n ins. >eracies.n"at' Na/terea .r10irea sta.

de ase2enea.. 3n casa 9a2i iei %ettis din 6o2pei5 8%.. s*a ar. de 2are care*i desp1r0ea' O dat1 3ns1.ncat si ea 3n 2. I%.nd c: c%nta:.n.prins.?% c-n) dita.>+it. A? :. cond.it1 2ai 3nt3i de so0ie . . . Eneida. 8%.sa /i >esperia? @2A.c:l%. din ca.%3 /:.c:l%( /:. 2e odra21 pe te!t de B' B' :arino5 A #redo Cata ani.acli0ii 4i 8%. n.ri or #o ositoare /i p 1c.r1 8ER$IONA 9iica .&e. .c:l%5 Saint Saens. .ror ac0i.-. E e p1stra.2e co2.&ic15 8%. 8%. 8o0i or5 in-entator a .c:l% c: E?%5 Sa-erio :ercadante. . de disperare. %III.ni.-dit:l.ri e /i "re. &ei0a Ci*4e e? sa.i .-3.r' O-idi.n dat de "reci Ita iei si Spaniei./-0%.. 8%. co2edie5 #resc1 3n 6o2pei5 8%. de a&iA' De ea s*a 3ndr1"ostit Leandr.ripide5 Aristo#an.r21' I8ESUS La ce 0i.s? /i a :aiei? @1A. Ro2a.r1 8#ER$ES 9i. .i A8i e?' 8ER$OD8 9i. 3=.i Ee. poe2 si2#onic5 #resc1 a 6o2pei 3n Casa #a2i iei %etti. 2. -estite e 2ere de a. pict. .nde /i*a "1sit 2oartea' :. sin".ro Beccade i.8ER!VLE Ee. sc.&e. p1rinte a t. pt.n 3ta. Ceres?' 8ES7ERIA @1A N.seos @sec' I% 3'C8r'A.n C.ta5 R.% d% %?.ri or /i -e"eta0iei' 1L9 1L. 1(2. 'Boari. 2(15 Tit.te: ira.il% /i B. 4ar41. a-3nd a#init10i c.t -edea* . a c32p.are.r. 8%. 3nc3t i*a i2p orat pe &ei s1 e contopeasc1 tr.t. 8%. 4ra0.. 8IDRA DIN LERNA Ba a. 21s. a -est @"r' +%3>%. #i.c:l% l:>t.id%l-.t. ' A #ost repre&entat 2ai 3nt3i ca o2 p.&a . 3n 9or. din Napo i5 8%.t.:. $%ta.i A"a2e2noii?.c:l% :cid% 4%.niina si s*a 3ne.s?' 9iindc1 i*a p 1c.nt1 a Beei? o#erit >erei?.t. care apare seara ce dint3i si di2inea0a dispare ce din .s Li-i. $:ncil% l:i 8%..n t3n1r i24er4' 6ra!ite es.ni or 3ndr1&ne0e. ..at de partea cea a t1 a str32torii' 6entr.r' 8ES7EROS 9. &ei or 2ito o"iei "rece/ti..i Neopto e2?. 8%. 3n "r1dina or dar.i :ene a. &e.:-5 O-idi..ie 3n :. Alc%3ta5 Beor" ' 9riedric8 >aende . 8%. 8%.at 3n cer /i trans#or2at 3nt#*o stea' . co2er0. 6io C e2entino din %atican5 B. apoi ca . 3n :.%3 4i A. 3n n. T%-C-nia5 StesicorUs.%I%a l:i 8%.e de %i ena. poe25 C err<ient :arot5 6ierre Denne Baron.s d<e o a2p1 0in.? /i a E enei? 3n 2ito o"ia "reac1' 91"1d.C-3.te' Ce 2ai -ec8i c.r2'5 Art. sc.c:l%.de Lorrain. p1&ite de .2eroase te2p e' Vi. 1+2..c:l% RiC+%tti.t... 8%. >' 6' B.n 4a a. 8%. Ita iei a a-.i Ee. 8%.i a #ost -enerat pe Ara :a!i2a.ri e E espont[ .t1 de departe de >ero.t.cea#1r. sear1A' @2A Una din 8esperide?' 8ES7ER1DE Ni2#e? 3n 2ito o"ia "reac1. 7=) .p.i @Bos#or.ac+ini%5 8%. t a . n. ) 8ER$A6RODIT 9i.i-35 Enri]..-. $%ta. # a.c:l% .ternic /i c.ind5 %ittorio A #ieri. A>-t%-0a l:i 8%. c. epi"ra2e5 Biro a2o 6aratiosco. .s 8ERT8A Di-initate sa!on1. a r1&4oi. care 3n 2ito o"ia ro2an1 coresp. #i. .21r de trei: E" e. . pe 2a ..t 3n Arcadia?' A #ost 2esa"er.Este L.ido Reni. /i .na din ce e 2ai i2portante di-init10i. sit. a trec. Tin%.i At as? @1A. c8iar protector.s.i % >erac es? din 2ito o"ia "reac1. ace ea/i atri4.nde .Cili:.:. ..= ?-ii l:i A>-ll-. c. pict.cr.i.r1 1LL 1L( .na5 6iero de a 9rancesca.i Or este?.n%3%.c:l% . Antonio %i-a di5 Nico a Antonio 6orpora' N:nta l:i 8%.i%tat%5 Le Br.a/. pt. /apte capete care de-asta re"i. 8%.sser. 3n Ba eria Bor"8ese5 7-licl%t din At%na. din A4ido? @1A.c:l% :cid% 8id. c.>ii.-dit.&e.c:l% 4i 8i>>-lita.c:l%5 $ean de Rotro. care se a# a.r.%3 c: Di-nJ3-35 8%.nea Lerna? din Ar"os? .4ens. T. a 2ai p.. Aret. stat./-0%5 Seneca.s.ror &ei or' Ee.rt.a/.cat' >ero.r1 a Ro2a5 R.c:l% c: ?. T8o2as >ood si 9ran& Bri parPer. de n. n1sc.c:l% 6a.=dinil% +%3>%. poe2e5 C a.nei #.4it 3ntr*at3t.< te nop0i.%3.s din O i2pia5 8%. Leandr.i Ee. pict.t s1 pri-easc1 scara ste e e a #ost . Od%5 6indar /i So*#oc e.ii.r1 a Dresda5 C a.ri e /i s1 #ac1 din e e . a o -edea. 2).i >er2es? /i a A#roditei? 3n 2ito o"ia "reac1' Ni2#a? Sa 2acida 1*a i. sport. A. a #ost dat1 3ns1 .i Odin? /i 2esa"er a &ei or 3n 2ito o"ia nordic1' 8ERO T3n1r1 preoteas1 a &ei0ei A#rodita? din Şest. 4ron& a Napo i5 8%. din Ro2a' 3n c.%3 !a>it-lin:l.a din L%. Leandr.c:l%35 E.dio :onte-erdi. 2. 3n ace a/i 2. >er2a#rodit.n.4i L%and. Iliada5 >esiod. 2. Na0iona din Napo i5 8%.>o2er.t 3not.-a4t%l%5 6 a. #iice e .c:l% .i si a t. 3n 2e*topa te2p .4ens.t10i e.

p1 o a t1 -ersi. s*a sin. c. te ori.i 6oseidon? /i a A opei?' 61r1sit de 2ic.. . prete!t3nd c1 >ippo it a a-. .. Be ero#on?. de capr1 /i a t. .ciderea centa. /i* a . care 1*a p3r3t tat1 .il-. i"at*o pe >ippo ita s1*1 ia de so0 pe Tese. &eii 1*a. Eos?.cis.a din A. c.na dintre.i Arcadiei?. a 3n-ins*+ pe #iica re"e . si24o i&3nd Yc.t s1 o r1peasc1 c8iar 3n &i.ra din ce e =O de #iice Q e acest.stiit1 de 2ai 2.n.i -itre"1.i Tindar' 8I77O!RENE I&-or* de pe 2. de oc. iar d. Tiest? si A eatori' :ic8e an"e o.s st1p3riire pe tron. ca si pacea.re de 3n"1 Ro2a5 9edra. At anta?.iat -3r*#. te ori' >o2er.@=A /i care a #ost . pe 2a2a .?' 1(1 8I77O$EDON Un.o o..ia.at1 de >erac es? c3nd e*a c. care i*a #ost dat de Atena?. pe care 1*a i&"onit din Sparta /i a p.i Atre.sat i4er 3ntr*o p1d.4 3 $o-it.ri or' @2A :a2a .i Tese. p. . #i. >erac es a o4. 3n re"i. a-ea cap de e.2 #.. e!p.t oc 3ntre centa.? @1A. #iic1 a . Liciei @Asia :ic1A de 2ai 2. re"e e api0i or?. /i*a 2. aceea/i oca*. .t.n i&-or' F 8UGIN /i $UN1N Cei doi cor4i din 2ito o"iS nordic1.i%i.t.p1 a t1 e"end1.s? /i ai Beei?5 <ii-initate so ar1.t1' Ee.t #a01 de ea p.p1 ce a de-astat 0in.i DionDsos? si a A#roditei?' 8I$ERAX Ani2a 2onstr. din re"i. de e.r/i' 8I77OT#tiON 9i. c in cei 12 titani?.. %I. #ost pre#1c.at*o apoi de so0ie' 6ro#an3nd 3ns1 te2p .cis' 8I77OLITA 9iica . 3n#r.r1 8ILDUR %a Qirie? 3n 2ito o"ia nordic1' 8I$ENEU Ee. c1s1toriei 3n 2ito o"ia "reco*ro2an1. p1rinte a .1 pe Lince.4ens. corp de capr1 /i coad1 de /arpe' Din #iecare din ce e trei capete -1rsa #oc .ra de copit1 a ca . /i i*a redat tron.i 6irito. 2arin a speriat caii* acest. di<n e ' Era i. ca si cei cond..i? @=A' . din cei /apte participan0i a e!pedi0ia 32potri-a Te4ei? @2A' sa. . #iii . d. pict. #a /i pe #iii .p1 o -ersi. prote<at de Apo o? si de 2.s 3n :.0i de acesta 3ntr*o perec8e de ..cis so0.itorii Ar"os.ni.n.ne.ia care n."12intea .nte e >e icon?. pedepsit' Un 2onstr.?. pe care centa. t de a o#eri 2oti-e de inspira0ie ce or ce 4ea.nea Liciei. or pre#erat era Apo o?' D.cerit pe a2a&oane' C. 1(95 8i.i Uran.nosc. &ei0a 1*a presc8i24at 3ntr*. i 8I7ERtilNESTRA 9iica . 4asore ie#5 R. ap1r. 4ron& etr.%00-.i Danaos?.os.sese constr3ns1 de tat1 ei' A #ost sa -at1 de #. &ei0ei Cipe e?.%a 8i>>-da. R=>i.it 3n 0in.a n.i Tese. pe ca . de Ar8eo o"ie din 9 oren0a 8I7ERBOREENI 6opor e"endar care oc.i 3naripat 6e"as?' A-ea dar./i # 1c1ri' D. a. a #os. pict. a/a c.?.&e. p3n1 c3nd a #ost "1sit de ni/te p1stori' :ai t7r&i.rnai 3ndep1rtat1 din nord' Aco o soare e era -e/nic.ria acest. ide. c: la>iIii.r1 8i77OLIT 9i.? /i a >ippo itei?' A respins*. s1"e0i or' %ir"i i.i 6oseidon? 3n 2ito o"ia "reac1. re"ina a2a&oane or?' De a Apo o? a pri2it 3n dar o cent.ri e Traciei' 8I7ERION Un. respin"7nd i.rnat /i 1*a./i de Triton? /i 5nereide?' 8I77O!OQN 9rate e .rt1ri nec.sc @sec' % 3'C8r'A.' sin".4irea A#roditei?. . %I.-iincioase' La r. o2or3t' A #ost read. -ersi.s*o' Si24o i&ea&1 -.i >e ios?.t s.rerea n.i otr1-itor ero. lliada.ri /i a*pi0i s*a s#3r/it.cis de >erac es?' In s3n"e e .sc1ri. 3naripat 6e"as?. En%ida. era c.. can.s a -ia01 de Asc epios? /i 1*V.. .i Ares?. acest popor ar #i oc.rii? a. 9etir1?.ne. a r1p. =(L5 Antonio 6o ai.noa/tereaG /i .%.t 8r1nit de o iap1.ia. L:>ta c%nta:.&e?' 8I77ODA$IA @1A So0ia . . si a Seie<reiT.ia care 1* a r1st. 1(+ 8#177Q!A$7I Caii 2arini ai car. d.r1 care i*a #ost . 3n-in"erea /i .i.i s1.p1 .prins1 de re2.nea cea .. .i Tindar?. pe care a .n0ii. -r.i .i Ti#on? /i Ec8id*nei?' A-ea trei capete: .ntarea 3nd3r<it1 care a a-.i: >erac es?X 1*a . d. de /arpe'W Sa. $ EL A$ ION 9i.i :e"aros?5 3ntr*o 3ntrecere. .

#$-a.#orie iaL-3X sa.. repre&ent3nd pe Enea r1nit MARBA Re"e e"endar a :a.rit W de d.. 2edic. . Apo o 1*a . ro2an.p. d. pict.i? :arsDas?5 a23ndoi./i or. de 4.i At as?. de a se .' IA!!O Un.t.t%a l:i lacint.i era de o str1 .p1 -ersi. care a 2. ian.2os.cid1 pe >erac e?' C3nd /*a tre&it.2ii. cea a t1. protectoare a casei a "er2ani' BOLI Ee.ns.i %ir"i* i.' Ce e a te s*a. 8OLLE Eei01 4ine-oitoare.ra<. a #ost a eas1 preoteas1 a &ei0ei' I ANUS %ec8e di-initate ro2anic1 protectoare a . preco .to?' Drept r1sp at1. tat1 si #i. d.na #iind si24o a . desc8ise 3n ti2p de r1&4oi /i 3nc8ise 3n ti2p de pace'.i.ri or.2e e . . . 6erse#ona?.rere.p1 2oartea s.&a cr. .' IA$A Ee. 2.rie c3ntat 3n cinstea . personi#icare a 4o i or /i t121d. 3ndr1"it de Apo o?' La o 3ntrecere. prin #irea ei -ese 1 pe De2etra? at.ri a# ate 3n toate case e' $' (2 $A Ni2#1?.i s1. &i ei deas.1 #e0e: . #iic1 a Etrei?' A a-.cire pr4itoare' 897(NOS D%:l so2n. t.cis din "re/ea 1 c.s 1*a ar.2e: Ycei ce #ac s1 -or4easc1 &eiiG' 8UA!AS La per. ape or /i 2 a/tini or. soare e 3ns. disc. Apo o?. stins de d.ncat de Ee. c3nd a -r. ca /i tat1 s1.i Odin? tot ce se '3nt72p 1 pe p1rr<i3nt' 8UITDILO7O!8TLI Un.i DionDsos?. se 3ntorci seara /i po-estesc &e.it de -i.? 3n 2ito o"ia "reac1' A #ost ar.dec1tor 3n In#ern 3n 2ito o"ia -edic1' . pro-enit. . de 6 .n' e.i 6an? si a ni2#ei? Eco?' Ea a 3nc.2in1 /i a de-enit no. 3n cinstea . /i #erestre or' A #ost socotit c8iar &e. . Ee. spirite /i "enii?.ror 3ncep.2e e Bianico o din Ro2a.t pe toate 3n ste e' IAGNIDE Tat1 satir.ia . 2or0ii /i <. Era i2p orat 3n orice oca&ie.i. )91. C+25 #resc1 po2peian1 3n Casa . tat1 . si 2ai a es 3n -ia0a #a2i ia 1' De a e a r12as n. 4ine-oitor /i drept' 8UA!ARI$A!8I 3n 6er.i' IASO Una din #iice e . de a i2n..-ieni.24ian.r1 a L.rorii or' Ee. din &eii r1&4oinici <idorat de a&teci ca protector a i2peri.p1 2oartea .t /apte s.e"iptean1' Isis? 1*a 8r1nit pe asc. ' 9iindc1 a.i' /i ce or a 0i &ei din O i2p?t ÎA7IGE 9i..s a ie/it a .4it*o pe Di*dona?.s? e*a pre#1c.rere c3nd ea a #ost de-orat1 de . in-entat # a.' IAIE Ni2#1 din corte"i.nii. dar a #ost sa -at de 2a2a .s.i. . a-.i Osiris. ' Din s3n"e e . #rate "ea21n a . a 2or0ii /i a des#r3n1rii a popoare e nordice' E pro-oca 4o i e si catastro#e e' 8OLLE *<? 8OLDA 8ORUS 9i.&i2ii .c.nci c3nd acesteia i*a #ost r1pit1 #iica. re"ina Carta"inei.t. a &ei or' 6or0i e te2p .Y2e2oriaG.a a 3ntrecere c. preo0i*2a.i' D. < d. si24o a soare .itoare a acestora.ra<at*o.rori a e ni2#ei Ia?.i' IA!INT T3n1r #r.i Enea?' %ir"i i.t &a24i a' O' B' Tiepo o. care.t s1 i se 32potri-easc1 . de e. do.n e.n copac /i <. ca si n.i Asc epios? /i a e Epionei? 3n 2ito o"ia "reac1.ni a an. s. din n.i Deda ?' A #ost. 3n tota /apte. NII.nea .i Osiris? 3n 2ito o"ia.p1 ce &4oar1 3n ti2p. 3n 9or.t s1*1 .2e e pri2ei ./i' Stat.? */i Epi2ete.i 3n 2ito o"ia "reac1.t.i or' A #ost identi#icat c. de a stri"1t.ncat 3n 2are.t 3ns1 c. Nop0ii?. Dianei? 3n 2ito o"ia ro2an1' lA$BE 9iica . :arsDas a #ost e"at de .ritaniei' A i. iade?. &e.s? 3n In#ern. repre&entate de ido i /i #eti/.i' #8OLDA sa. era.rit de-orat1 de . 3n De ta Ni . care a.i Tanatos?' L* a ador2it <pe Ee. a. &e.p1 n. a"o*na ii e?' ÎA7ET Titan?. . ."ano IADE Ni2#e? a e p1d.pra . so ar.s? c3nd >era? a -r. dar ea 1*a respins din ca. 6ro2ete. poate. a #1c.arie. En%ida.rori. i. e #iind &e."i' D.i Siri*c. >or.ri or' Era repre&entat c. .i se ce e4ra.

nte e pe care 3i era ridicat .nde a p1r1sit*o pe :edeea /i a .n"e a 0int1. peste 2are' Icar. %.p1 retra"erea.p1 2. din n. -ie0ii.ni-ers.i Apo o?' *6. re"e 3n o co. . C++ /i .se0ea or' .i De.0ia acest. #i. 1*a cr.*se c. acestei p1s1ri' 1!AR 9i. s*a apropiat prea 2.2ai c.nte din g3propierea Troiei?' $.5 Car o Sara*ceni. :acedon.n"e c3t 2ai departe. Diosc. na/terii . or? ason a a<. 3na de a.2oas1 dec3t >era? si Atena?' Tot aici se ridica .t s1 scape de persec.' FD$ON 6re-estitor care a participat a e!pedi0ia ar"ona. spre deose4ire de E3ne?' Loc.2.rprins de #. .it 3n Creta o 2o i21 3n"ro&itoare. cap..2. deseori a2intite 3n e"1t.Ann.? 3n 2ito o"ia "reac1' A r1pit o t3*n1r1.r?' C3nd a.r1 c.ns. #r.sa? @1A' Dar :edeea s*a r1&4. pt. :inos? 3n a4irint. re"e a Troiei?' @2A Un.s? s1 a ea"1 3ntre ei doi. 3ndr1&ne/te s1 s#ide&e #or0e e nec. ROI$ANE 6ersona<e #e2inine #antastice 3n 4as2e e pop.p1 o a t1 -ersi.r15 Antonio Cano-a.cis de Ee.rt. 3ntr*o ..ape or Ni .r /i.i :enandr. Kn%ida./-0%# %III.n te2p .i care.s1 de Ee. 32potri-a Troiei?' La 3ntoarcere spre patrie.rii si a e .rit 3nainte de a a<.ce din Co 8ida? 4er4ec. r1&-r1tirii o2. c ar acesta i e*ar #i cedat n. 6iero di Cosi2o.' pict. . 1*a.t aripi din pene si cear1.. i/a c.i Te.pt1 c.at -ia0a .cis*o pe Cre. . condi0ia de a*i ad. 3ntr*ade-1r.0i or?.0i*.0i or? a #ost . .at*o de so0ie pe Cre.r2 1(L 1DUNA >* IDUN IELE sa. a #1"1d. i*a pretins .i Ee.cr.i #rate. ? C8irpn?' 1(C 1(= La 2at. III. -ia01' Aceasta a #ost propri.nte' 6aris a acordat 21r. pe :arpesisa. Biaco2o Leopardi. c.n&io5 #resc1 po2pei'an1 3n Casa . C( /i . 3n Corint.ritate. care 3 a/tepta ner14d1tor' Ido2ene.i A#are. .i>il%.r1 antic15 9rancesco Ca etti*Br.2 pre-1&.%a l:i Ica.tat de :edeea?.at dr.i Deda ?' A23ndoi a. 1..n c8ip 3n#ior1tor' 9resc1 3n Casa A2ora/i or de a. stiind. $%ta.r?.it pentr. -r.&a c1reia.i :3nos?' A participat eroic a r1&4oi.8. t3nd de s#at.rii?. a s#3rsit. .r21 .cis 3ntr*o . 4asore ie#. topit si e s*a pr14.i Castor?' D.ia si*a.ssea. care 3i p 1cea ./i. e!pedi0iei ar"ona.ni. din ca.it &ei or c1 e -a <ert#i pri2a #iin01 3nt3 nit1 dac1 -a sc1pa c.itorii. . aceast1 c.i 6e ia drept. tat1 . sc.%C=t%4t% a. :inota.nat si a .-: a.0at' 6entr. 32p1rat intrat 3n 12 \ Dic0ionar de 2ito ociie 1(( i e"ende e popor.s #iindc1. 3n %i a A 4ani din Ro2a5 Br. ea 1*a pre#erat pe Idas' Acesta a '#ost 3n ce e din . a<.i' Eei0a Isis? era repre&entat1 c.r2'5 $ean*$ac]. 3n -1&d. pentr.-. 3n #r. 3n posesia 3nii de a.i.i 6aris? a a-.i' O-idi. Iliada# %II. a a<.iesc.*3 -ino-at pe Ido2ene. #1c.? @1A.r A#roditei?.cte e o#erite de ea. prin p1d.i ro27n5 3n "enere pro-oac1 nenorociri.es Ro. -e/nic tineri' IDA :. pre0. t de soare. dar care a 2.t oc pe acest 2. Diosc. de& 1n0.2p it1 #apt1.r. &eii r1rn3nea.2e e &ei0ei Ci4e e?.n1. ci /i*a contin. ar1.se e 3ns. 3n &4or.lASON 9i.r1 1DAS 9i. instr. #ost 3nc8i/i de re"e e. n. !=d%.n te2p . A e!andr. sc./it 3n 2are' Este si24o . Andrea Sacc8i.decata . a &ei0ei Ci4e e? /i a #ost oc. #iindc1 sa -a acest popor de repti e d.s?' >o2er. tot &eii a. neasc..i #i. . a r12as aici. oc. 2a21 a .e"e a Cretei. IDU+/A 6ersoni#icarea poe&iei 3n 2ito o"ia'nordic1' >r1nind.ca ion? nepot a .5 D%dal ca.p1 credin0a pop. s.r2' 1DUN sa. are ro27ne/ti 324r1cate 3n a 4. 6e ia?' A #ost. . de a.e"8e . pri2.C-na:t. socotind*o 2ai #r.ri e .nosc. d. 2e odra21 IBIS 6as1re e"endar1 socotit1 sacr1 de e"ipteni. a 2ar"inea ape or si prin -1i /i ade2enesc oa2enii prin #r.pt1 c.i s1. 3n Bi*tinia' IDO$ENEU E. c.i Espn.r. .% >. c .cis' %ir"i i.te a e nat. a .ri. pt. ? constr.) /i .ne.. detronat de propri. din 6o2pei5 la3-n. aripi e s*a.it de centa. Ba4rie e D.rii' IDEA @1A Ni2#1?. . s*a re3ntors 3n patrie' Dar n.ntea ar"ona.sa /i pe #iii ei 3ntr*.

at*o c.rida. .< prieten. A"a2e2non a #ost oprit pe 2are de o #.2oas1 /i p. care a participat a .t acesteia s.s?. Leonardo %inci. tra"edii5 $ean de Rotro. Iliada. I LEI R A 9iica . n.r1 a :.pt2ann.i.i.r?. care ar #i distr.4ens.se0e.n #rate a I ionei a -enit a 6o inestor c. 3n Casa .do' R. pict. protectoare a s1n1t10ii' Ro2anii a.2os?' 16TI$A @1A Ni2#1? i. adorat*o c.i tra"ic din 6o2pei.n1 de& 1n0..ror &3ne or?' In . din Darrristadt.4ei? nenorocirea pro-ocat1 de r1pirea E enei? de c1tre 6aris?. cr. 2.2e e In#ern. #1c3nd*o preoteas1 a c. dac1 A"a2e2non n.t? din Tesa a. 3n Casa C8itarist.0i si a r12as pe ins.i c in 6o2oei IL AI R A sa. a e p.i Asc epios?. .2.&.s? si de %a et.n Ta:.r?. d. ocrotitoare a ce or s a4i' Destin. B' Or andini. . poe&ii dra2atice5 Do2enico Scar atti. care a .2ori e Troiei? pentr. 9e4e? @CA.i #iic1. sora ei. ca /i cei a 0i. ida spre Troia?. de .s 3ntrea"a # ot1 "reac1.i Le.r1 a L.-r. 2a2a satiri or?' @2A Sora 6toe opei?' Eei0a Atena?* i*a ap1r. 1C=5 E.ne' :ai t3r&i.i Te* e2ac? 3n c1. $' de a'Cr.cip?' 32pre. tip.r1 repre&entare #e2inin1 din 2ito o"ia ro27neasc1. . co.r15 #resce e .ripide. $ean :oreas.s Cerea is5 $ean B anc8ard.cis.r1 ÎL A# T3n1r de o rar1 #r. cr1ias1 a t.pta 32potri-a api0i or? /i a #ost . ei.&e. $ean Racine. Ippo ito 6inde2onte. -enit s1 -ad1 te2p . .cis si a p. re"e a Traciei' C3nd .4it1 de :erc. #r. ILEIRA *? ILAIRA 1(9 ILEOS @1A Centa.rt. ea de-enind so0ia . a*/i poto i setea. I/iC%nia in A:lida /i I/iJ%nia . 9e.2e e de Sa . care 1*a 3nso0it pe >era*c es? in e!pedi0ia ar"ona.n. C' _' B .c3nd*o 3n Ta.*se 3ns1 pe o ins. t. din cei /apte #ii ai . Ricci.i :arc.it c1*i <ert#e/te pe propria .tarea tat1 . 3nso0it de 4. . 9i ippo A"rico a.i 2istre0 din Ca idonia?5 aco o a #ost .ne a ad1post de "reci.2. /i deci distr. &ei0a a 3n oc.i Castor?' ILARII Ser41ri or"ani&ate a Ro2a 3n cinstea &ei0ei Ci/4e e?. Benco-ici. 6ittoni. Nico a 6orpora. A.t.4 1(.i"i C8er. 1 pentr. pict. care a participat a -3na*rea porc.rit 3n ti2p.i A2#ion? /i ai Nio*4ei?. sine . Antonio Ca dara.se0ii idea i&ate. acesta 1*a .4ini.i 6inari.4ei?' A #ost so0ia . -3n1torii' ILION *J TROIA IL1ONA sa. I#i"enia?' 3n c ipa s1*-3rsirii sacri#ici.cis de >erac es?' @2A Ero. Oreste?.it1 de &ei0a Arte2is?.IERO6ILA Una dintre si4i e?. ca /i 3n cinstea .0i or?' Oprind. #i. a #ost r1pit de naiade?' >erac es i*a p1r1sit pe ar"ona.cQ. pict. 1 s1*1 ca.&ic15 #resc1 3n Casa 6oet.. din acea re"i. .i 91t*9r.it*o pe I#i"enia c.s st1p3nire pe e e' ILIONE *>H ILION A iLi:NEU Un.i .ri?.i . U ise?' I6UR N. ILIONE 9iica cea 2ai '2are a ."erea Troiei?.s /i 3n .i a -ec8ii "a i' IGEA Una din #iice e .at parte a -3narep porc. . L. a. 6i ade?.2istre0 din Ca idonia? /i a 2.i Apo o? 3n 2ito o"ia "reac1' A pre&is >ec.nor #ericite e-eni2ente #a2i ia e' ILEANA !OSÎNDEANA Cea 2ai #r.ne e 4as2e.i 6ria2? /i a >ec.?' I6IGENIA 9iica . I1. a o conso a de p ecarea . c3nd #rate e ei. . i*ar #i #1"1d. . Boet8e.d..n1 c. ei este e"at de ace a a .i ei.Casa .cis do :e ea"r.pe t3n1ra #at1. >ans Rotten8a22er. o c1prioar1 /i a . pentr. B' >a. I#i"enia i*a 3nso0it 3n Brecia' >o2er. identic1 &ei0ei %en. Anse 2. apare si ca #e2eie r1&4oinic1. ca /i 3nte2eierea Ro2ei' I6I!LU Ar"ona. Nicco o 6iccinni.s O coni.ida.i 6o inestor?.i A"a2e2non? si a C ite2nestrei? 3n 2ito o"ia "reac1' Dorind s1 se 3ndrepte din port. .i B' D' Tiepo o 3n %i a %a 2arana din %icen&a 3n#10i/area I#ti2iei.er4ac8. preoteas1 a .te' 9resc1 3n Casa E#e4.i. pict. a #ost r1pit1 de Diosc.

i ei #i. 3n"ro&it1 de #apta co2is1. to-ar1/ a . pe Epa#' Esc.i Osiris? /i 2a2a .t1 de oc8i.t ca Io s1 #ie 3n0epat1 de .i T8or?' I REN E Eei0a p1cii @"r' %i. paceA.ia de e2n a &ei0ei Atena?./-0%.. 4o"10ieA' ISIS Di-initate a #ec.r2' IOL!O *J IOLEO IOLEO sa. '...to? copi @"r' >l:t-. s*a ar. pe Eros?' ?>.s pe Ar"os @2A.cis copiii' IO 9iica .pre21.n t1.t s1 se r1&4.0i or?.n1 c. de Ino'' O a t1 -ersi. A#rodita?. adorat1 de Ee.rat*o' D. 2ai t3n1r a .i Inacos? @1A.2os. t.ror /i a nat.piter? /i a .4irii a "reci. ca itatea 2ierei /i pentr. ei.n /i s1 a er"e prin .t.na din &ei0e e 21rii' D. dar si a ti2p.ncan1' >era.t I ion' Ee. . IN. ei /i*a scos oc8ii' IOLAO 9i.ni or a -ec8ii pe*r. .i.i? @=A..i 9orone.r2a s1*1 incinere&e pe >erac es' O-idi.i DionDsos?. . . .&a a-ent. care se n.4 #or21 de 2istere @:istere e isiaceA' IS$ENA 9iica .ia s1 ocroteasc1 cetatea' U ise? /i Dio2ede?. De2etra?. a4. c. sor1 a Anti"o*nei? 3n 2ito o"ia "reac1' A #ost /i ea . >era?.*n1sc. dintre re"ii Atenei si str12o/. 9ri!os? si E e?' C.nonei?. 2onstr. so0ia .2ea a 3ncep.. . cresc. 3n 2ito o"ia nordic1. I$$ET :.i #r. Troia a #ost c.nde G ason? a pornit e!pedi0ia ar"ona. identi#icat*o c.?.i Edip? 3n 2ito o"ia "reac1' 6rintr*o 3nt32p are ne#ericit1. . a de-enit so0ia propri.s?5 32pre. . 1*a .n #i.ror catac is2e or nat. s1 o p1&easc1' >er2es?.s1"e0i e . ca protectoareG a 2aternit10ii' ILLA7A D%: a #. #iice a e i.$L. #.i Ee. c.p1 o -ersi. I2peri. iar #i. . c. c. 3ns1 o 'dat1 do47ndit1.it pe so0 s1*si <ert#easc1 pe cei doi copii a-.i Ocean.nci stat.n. a. st1p3n. a# 3nd c1 soarta cet10ii depinde de aceas*' ta. protectoare a 2oa/e or si a no.r?' ION 9i. prieten.rt.i Apo o?' ILITIA @1A 9iica . ..ri or si a t. c1 a #ost pedepsit1 de >era? care a -r. 3ns1 >era a #1c. c.i Ee. "ere or /i a #.pre21' Era 2a21 a t. Ino si*a pierd. asedi.-.s i*a redat 3n#10i/area dinainte' Io a a-.s? /i Te2is?' Era repre&entat1 ca o #e2eie t3n1r1. care 3 3nso0ea contin.". -estit pentr. Se*2e e?.nde Ee. o s. 6a adi.i >or. care tre4.it r. care a de-enit 2a21 . #or2a trinitatea sacr1 s. pictură ?>? IO!ASTA So0ia . c. $%ta.i Apo o? /i a Cre.i Ata2ant?5 1*a s#1t. . ei a #ost r1sp3ndit 2ai a es 3n ti2p.cis pe Ar"os.2e5 ea s*a oprit 3n E"ipt. 3n toate #or2e e ei' Brecii a. pentr. corn. 3n copi 1rie.rii .i Laios? /i 2ania . 1*a p.i Troiei. IOL!O Ora/ din Tesa ia @BreciaA.?.s?' 6entr. a#ir21 c1 ea 3ns1/i /i*ar #i . -3nt. so0ia .ne. &e./c1ri. a 4e /.i Ee. re"e a Ar"e/.n cad.nte din Atica @BreciaA.s. c. .prins1 3ns1 de rern. a# 3nd. . .s? din ca.ncat 3n 2are.t.i 6 . d. care .0i c. Ne#e3e?.2inii' IN O 9iica . #1r1 a /ti acest . pri2.".i c.p1 care. cet10ii Troia?.i Edip? /i a ocastei?. Ee.rat.ne pe Ee.il# +o"ocle 'i Euripi e# în opere* A "ost repre%entată ca o vacă sau ca o copilă cu coarne pe cap* Arescă în Casa Liviei e pe 2alatin# în Roma! Correggio# Io şi lupiter. dar 6oseidon? a adoptat*o si a #1c. Se ena? /i c.ia 32potri-a 8idrei din Lerna?' :ai t3r&i.-ieni' ILO 9i.s' INA!OS @1A 9i.it at. t.i I#ic .' a o40ine 3na de a. 1*a r. Io?' La Ro2a.%n%.i >erac es? 3n .nde de so0ia sa. )9C /i . s*a sp3n&./or' I$EROS 6ersoni#icare a i.ce.t de a e . c.i /i a .nden0ei? /i c.cr. .t*o . a o asc.pta acest.cerit1 . pentr.rii.i .t. >era?.s? /i a &ei0ei T8etis? @1A' A 3nte2eiat ora/.sei5 . a constr. s.i Cad2os?.s a prese8i24at*o 3ntr*o <. 3n ti2p. de . o stat./2an a &e. Ar"os? @=A /i dinastia ar"o i&i or' @2A 9i.?' INDRA Di-initate -edic1 s.ne. ?.i Troos?' A #ost 3nte2eietor.ra e.na din ore?.ndit10ii 3n 2ito o"ia e"iptean1.ie a.s i*a d1r. ioni or' IOR$UNGANDUR Şarpe care 3ncon<oar1 p123nt."at s1 i*o o#ere 3n dar.t 2in0i e.0i or' @2A Epitet a Dianei?.

t pe "reci. c8iar con#. a e &ei or. din Napo i5 6ao o %eronese.t .nie. tat1 .arie. si2i ar1 >erei? a "reci. -enit din Arcadia? din Sic3 ia. 3n care o4i/n. a 3ncercat s1 o c.ncat 3n In#ern /i e* I "at de o roat1 3nro/it1 3n #oc' O-idi.pre2e' Te2p .t pe #rate e ei 3n ti2p.i /i L.it1 de Nero a Ro2a.s? 3n 2ito o"ia "reac1' 6rote<a e"i e /i stat. .conda2nat1 a 2oarte de Creon?.n% sa. 1 pe coasta orienta 1 a Breciei.na i.4e.nte 3ntre cer si p123nt 3n 2ito o"ia "reac1' :esa"er1 a &ei or. re"in1 a t. s.p1 e"i e str12o/e/ti.i. . I% ilTA!A Ins. 6o i*nice? /i Eteoc e?' ISSION Re"e a api0i or?5 in-itat de Ee. d. $%ta.' care a #ost i.i ce 2ai i2portant a #ost constr.ia s1 se sca de . pict.2e e de ita i' IRIS 6ersoni#icare a c.t.rn. c1s1toriei s1 #ie .c0ie 3n aer i4er. pe co ina Ar!' La . a se 'p. pentr.pi.nona' a pre#erat*o pe A#rodita' 9resc1 po2peian1 3n :. 1C1.nei' IDANA$I *J IDANAGI IUTURNA @1A Sora . i or?. Odi3%%a. pe #ra0ii or. o dat1 c. a-3nd .nda.i Edip?.. . te coridoare. e or <apone&e. )=1 ITALUS 9i.4it1 de . CL9 IUTURNALII Ser41ri 0in.-.nona?' 3i coresp. .te ast#e 3nc3t ce ce intr1 s1 n. iar atri4.s? a 2asa &ei or. Enea?' Te2p .i .i Sat.t.i a #ost . a .i U ise' >o2er.n' te2p . acest cre&' IULIU )* AS!ANIU 1. pri2ea <ert#e de 2iei si a te ani2a e' Ei i s*a dedicat . re"e .et1 -e"8ea tot ti2p.n -as' ' #A'# @## i dJ 1.. so0ia 5F .i Troici?. a e #eno2ene or at2os#erice a e Soare . #i. se a# a 3n C72p.nde Ee. care se identi#ica. de a t#e . a .r2'.i Ee.i :arte din Ro2a' @2A R3. pentr. 3n"eri p1&itori 3n 2ito o"ia ro2an1. ' IUVENALIA Ser4are instit. a Ro2a..terea prin 2iraco e si acte de 4ra-.it1 ca o t3n1r1 c. pe #iecare #e2eie 3n parte' A #ost so0ia . . orice #e2eie.pta din*.nde i*a st1p3nit pe enotri sa./-0%.? @ .ter? si apoi presc8i24at1 3ntr*. .L5 III. s1.?. #iindc1 6aris?.ia c.pi*ter? si. ro2an /i 3/i de2onstra p.rnei?' 1.s' Drept pedeaps1. 9L /i . 1. c.n? /i 6 .nde era -enerat 32pre.nt1ri or acest. 3n .r1 IUNONES D.2. aripi de' a. 3n cinstea &ei0ei tinere0ii.nona /i :iner-a?' :esa"er i*a #ost -.s0in.i T.rs de #r.i Nept.te a 11 ian. deci.5 1+) /i .rn? /i a R8eei?. En%ida# NII.r1 s.&e. I. protectoare a 2aternit10ii /i a c1s1toriei' 6rote<a.23n1 o n.C I L LABDA!OS Str12o/ a .se0e.nona Capito inaA.nona? pentr. care #1cea ca <.r sa. re"e e r.r. 6ene opei? si a .s?. .) IU NONA Di-initate ro2an1. #rate a . iIa s. c1 i*a 3n*2or23n.at de Ia e n.c. t. pre&entat Atena?. #i.2 IUGATINUS Di-initate a4stract1 3n 2ito o"ia ro2an1.pre2 a ro2ani or.n i&-or' L*a s. pe sici ieni' Ace/tia a. tre "reci si troieni. E4e?' IUVENTAS Eei0a tinere0ii 3n 2ito o"ia ro2an1' IDANAGI 4i IDANA$I 6erec8e de di-init10i <apone&e creatoare a e ins.it pe Capito i.i Laios? /i re"e a Te4ei? @2A' LABIRINT Constr. a care s*a.rc.t. 3n#r.ror &ei or ro2ani' A #ost -enerat1 pe Capito i. sora ei. a o prote<a toat1 -ia0a' IU7ÎTER Ee.n conc.". a #ost ar. #. 3nc8ip.t7t. 2.i Te e"on?. concep.ia ori5. sa. 229.cereasc1 c8iar pe >era?. a-3nd 3n./or' O stat.n1 c.r2.ri#ica' %ir"i i. 3n cinstea . .s0in.2artie. . A#rodit1? si .to?' So0ia . patria . a eG 21ri or. ca p. "er.

cis 3ns1 /i pe e . de-ora orice copi . . care /i*a sec8estrat aici #i. c.cis1 de Arte2is?. si20ind 3n acesta . pedepsit pe pretenden0ii 6ene opei? @proci?A' LAIOS 9i. tat1 ni2#e or? Da#ne?."ea din Troia' @)A 9iica .r care p1&ea 2ere e1 de a. a. %.i Eteoc e?. ? i*a pre&is d# #i.t de a 6ria2?. .a de so0ie pe propria 2a21' Oraco .it' @2A 9iica .i A te0e?5 a a-. .s?. opt &i e' LA$7ETIA *J +A$7ETUSA \ LA$7ETUSA. $%ta. sc.ra. 6rotesi aos?. LA$7ETIA si 6ETUSA 9iice e .se din procesi.nden0ei.2it1 ast#e de a Lacede2on?.? /i #rate e N7. 3n ne4.s 3n Brecia c.r1 #ir. re"e e.-ia din Arcadia?.t . En%ida5 $acopo Soda etto. .n&1toare A#roditei?. i*a . pe :inota.st?. di-initate #e2inin1. a<. a-.i Apo o? /i 6oseidon?.i A"a2e2non?.i La4dacos?. e!istent 2ai 3nainte 3n E"ipt' Un a t a4irint se 'a# 1 3n Le2nos' LADON @1A Ee. NNI. La-c--n.&at apoi s1*i r1sp 1teasc1' 6oseidon a tri2is at. pe Licaon? @2A' >o2er. c3nd so0. . 3n :. re"e e Troiei?.. 19C /i . d.ia i*a dat 2ai 2. 2arin ca s1 . ei. 32pre.rit si ea' LAODI!E @1A Ni2#1?. s*a ade-erit: Edip? 1*a . personi#icare a #oc.i 3 -a .i U ise?' L*a a/teptat pe #i. Iliada.cid1 32pre. care i* a. c1r. din #iii .n1..5 A"esandr.nit /i.i' LA!EDE$ON Un. La-c--n.nia ei.i Ee. pe care a re#.n 2onstr..cerea 3n cetate a ca .cis pe Laios /i.tor.it pe 6ria2?. cei doi copii ai . "ra0ii or?' LA!EDE$ONIA Re"i.ta?' LAKS8$I 3n 2ito o"ia -edic1. i*a #ost 2.ne 3n Brecia.r1./cat de /arpe5 d. 2a2a Nio4ei?' @2A 9iica . Sirin"a? /i Ta p. .2. i./-0%. "rec. . # . 3n cinstea . ..i' So#oc e.it Troia? c. p3n1 c3nd acesta s*a 3ntors de a Troia?. D% La-c--nti3 3tat:a ^:a% in Vatican3>%ctat:.i Aca.i #a-ora4i ' LABITI Di-initate a sci0i or.cis pe to0i' La2ia a 3nne4. ..ni c. /i pe #iii . 2)L /i .i o2 3n parte' LA!INIO T3 8ar .rere c3nd .n #i.r2'5 $NI.s?.i I o?5 a constr. re"e e Troiei?' A 2. #i.2ea.sa' @2A Ba a.i doi /erpi 2ari ca s1*1 .p1 care.rit . . a tri2is 3ns1 < 32potri-a preot. . .t prin Ita ia c.rit de d. atacat cetatea.s. dar a 2.i >e* ios? 3n 2ito o"ia "reac1' LAO!OON 6reot troian care 1*a s#1t. IKada.rit 3n ti2p ce #.p1 a 0ii.r din "r1dina 8esperide or?' LAERTE Tat1 . pe care a 0ii o n.i a t a4irint. &ei01 a #r. . .r2' LAOTOE 9iica . so0ia acest.cis de A c2eon?' @2A 9i. tor0e e aprinse /i* a er"1ri de cai' Se 0inea. t. %atican. ad2it1 introd.5 poe25 B' E' Lessin".4it1 de Ee.ia.n.r?' Deda s*ar #i inspirat din p an. 3*a ar1tat nici o "enero&itate' >erac es *a: .. a ..t1 3n c10ea' LA$7ADE6OR8 Ser41ri co2p. n. pt.ntat pe epi"oni?.i' >o2er. care 3i prote<a pe "reci.n. tra"edie5 %ir"i i.cide /i o -a . 3n ce e din . LC95 NN.i Berion?' 1. din ca. LC+. a prosperit10ii /i a destin.s? si a ni2#ei? Tai"ete?' LA!8ESIS Una din 2oire? 3n 2ito o"ia "reac1' Ea 0inea #.4it1 de Ee.cis de >erac e?.-. a a4.r21 a #ost pre#1c.t de a Tai*"ete?' E ar #i introd.i 6ria2?. 6o idor /i Atendor. constr3ns de re"e e :inos? a Cretei.2ai poat1 ie/i' Ar8itect. ese. care. s1 n.i Ee. -ie0ii #iec1r. pe care 3n#1/. NI. re"e e Troiei?..cis de >ector?. a #ost Deda ?. 4oii .* 1. re"e a Te4ei? @2A' Oraco . coresp.&e.nci . E ectra?' LAODO! :. .i ase2enea Lao2edon n.L LA$IA T3n1r1 i. capita a Sparta. .i A cino. a 2.sic1i?' 'LAODA$IA @1A 9iica . c3nd a trec.= LAODA$ANT @1A 9i.n perico ' Eei0a Atena?. de a care a a-.at*o de so0ie pe ocas.se0ii. tot #1r1 s1 /tie. CC25 O-idi.i de e2n a "reci or. ero.i Antenor?.( . Te4ei? @2A' I*a 3n#r.n1 c.s?. s1. din 3n0e ep0ii Troiei' LAO$EDON 9i.i ei nes14. a 2. .n #i.n #i.&a or"o i. 0i #ii' Dar >era?. a #ost .i Be ero#on?. La-c--n.i >e#aistos? /i d. . pe Sarpedon? @2A' A #ost .

c: la>ilii (!%nta:.n? /i a ni2#ei? :arica?5 a #ost so0.8.i. pe Si -i.i' A #ost identi#icat 2ai t3r&i. din e .n te2p . a# at1 3n prea<2a 6erse#onei? c3nd aceasta a #ost r1pit1 de 6 .i' In . a tare 3n toate case e ro2ani or' Se? identi#ica.ita. re&er-at 3n case e ro2ani or a tare or consacrate ari or?' LARI Benii? sa. 9a conet.?.il-. -r. En%ida. %I. pict.i or. oca&ia n. 9L LATIU$ Re"i.-.s1 2a21 a ari or?..t 3ntr*o e41d1' Leda i*a n1sc. d. %III. $%ta. 3n In#ern 3n 2ito o"ia "reac1' Cei ce 4ea.ia de 1. 3naintea >erei?./-0%. a . %ieira. 3n care tr1ia 8idra?. En%ida.i 9a. a&i a 9 oren0a5 :ic8e an"e o.ri?' E ena? /i C ite2nes*tra? a. ."1' O-idi.NNI. . .ind >% c%nta:.n0ii re"e .' de a care e a a-. 29(5 #resc1 din 6o2pei 3n :. din Napo i: 7i.r1 LE$NIADE 9e2ei din ins.ri protectoare a e casei /i #a2i iei. .ncat capete e so0i or or . .i Tindar?S re"e e Spartei' 6entr. L9.t de a Enea . pe Esiona?.t1 c. /arpe. :ic8e an"e o. Da* . L:>ta c%nta:. (L)5 NII.to?' ' LIBER D%: ita ic ar8aic. .. sc. In care. pe La-inia?' %ir"i i. s*a sta4i it Enea? si troienii .p. cere2onii or p. . pe care centa.i :arte' Sanct. a -i0ei de -ie. Odi3%%a..os.i Enea?./i pe #.s /i Casa Re"inei :ar"areta 3n 6o2pei5 Leonardo da %inci.p1 p1r1sirea Troiei?' %ir"i i. . s. #ost pedepsite de aceasta s1 e2ane .s?.distr. i or?' Acesta 1*a 3n#r. d.cis de >ere. a #ost sa -at1 de >erac es?. .nde Ee.n porc 3n ti2p.ar. s*a pre#1c. e?.ci/i 3n noaptea* n..rii.*i' LERNA : a/tin1 3n Ar"os? @=A. dispre0.0i /i c.. 3n' 2i< oc. a c.r1.cipide' O-idi.nc0i' Li se <ert#ea .i or.n 19+ 2iros pesti en0ia ' So0ii or e*a. 3n Casa #a2i iei %etti. NII.YEneic$a. ti2a c ip1..p1 e"end1. #ost 3n-in/i si p. 21+ /i . Sodo2a.s?. a #i aproape de Ee.!?. deoarece se pres. Li4era ii.ntat pe Enea dar a #ost 3n-ins de e ' La-inia a a-.?' %ir"i i.sese 81r1&it1 .# ete e ce or de#. $%ta. A2atei? de a care a a-. ptat 3n sec' I% 3'C8r'5 Barto o2e.t. es.t pe Apo o? si pe Diana?' La "reci.t o #iic1. Bac8. e!p. a4andonat.t' LARUNDA 6res.i Ee. 2onstr. "e2enii c.ri? c.re pe %ia Sa aria' LAVINIA 9iica .2e e co2. Corre"io.n'*#i.n0ii d. care e i4erea&1 pe oa2eni de orice "ri<i' Ser41ri e 3n cinstea . G4asore ie# LARARIU$ Spa0i. "r.&e. r1&4. c. de/i 3i #."1 cetatea.nosc.p sc.s? /i a A2atei?' A de-enit so0ia . re"e e r. ar.-.nat. ' %ir"i i. pt.rn. (1C LETO )* LATONA LEU!I7 Tat1 I airei? /i a 9e4ei? @CA.9 LATINUS 9i.p1 s#at. -in. c. a Le2nos care. 19C. c8iar c.4 n.n3nd*o 2onstr.2e e de Diosc. 3n aceea/i 2 a/tin1.i. 9)( LED A 9iica .i./-0%. tot trec. 6ao o %eronese. .&eci si no.ind*o pe A#rodit1?. C32p. d.ac+ia).i .te 3n 2ito o"ia "reac1 s. iar e e s*a. 9ran"ois.ne c1 aici s*ar #i n1sc. )+L LEU!I7E Ni2#1? 3n 2ito o"ia "reac1. #ost de ase2enea #iice e ei' Ti2ote. $acopo 6ontor2o.1 de Danaide? a. c.. a 9 oren0a5 #resc1 3n Casa #a2i iei %etti..s?.ci"3nd.i5 reprod.it-: >.%%%•* LETE R3.r2'5 >o2er.i Testios? si so0ia .4 ice' A-ea.nosc. %I... 6opor r1&4oinic din Tesa ia.t pe Castor? /i 6o .i Latin. C=.pte or pe %as. >ippoda2ia? @1A.2e e de Leto' LAVERNA Eei01 ro2an1 protectoare a 8o0i or /i t3 8a*ri or' I*a #ost consacrat1 o p1d.ne din Ita ia. 6irito.p.t s1 i*o r1peasc1' A. se or"ani&a. ca &e. di-initate protectoare 3n toate case e ro2ani or' 1. =2.-.rii a. n.s? era onorat 3n 2od specia . dar Lao2edon s*a o#erit s1*/i <ert#easc1 #iica. ce e patr. A22annati. a. era c.cerea . 3ns1.t.nosc.s?. ca /i a e c32p.ri or' A-ea. %II. protector a #erti it10ii nat.i -ii or.i T.n de Le. En%ida LATONA So0ia . 3n Ita ia a 1( 2artie' . atacat de centa. tat1 . c1r.s din 6o2pei' LARISSA Ora/ 3n Tesa ia. n.

3n ti2p. #rate e .i' A #ost i.cis /i pe Lico' LI!O$EDE @1A Re"e a do opi or. 191 E e.it . .i A"enor?.cid1 pe Tripto e2e.riat' Ei 1*aii .i.i Ee.ia a #o*c "1&d.n sceptr.rtea sa pe pri2a so0ie. pentr. ro2an.i A8i e?.i @ins. pri&onier."1' O-idi.t pe* Neopto e2?' @2A Re"e a Scir. #i. 0ine 3n 23ini .ceri.%d%. i*a a-.nde s*a . si . . . .n ti2p A8i e?' De a e .rtea c1r. d3nd.i Be o?' LIBITINIA D%iIa ro2an1 a #. .t c. pe sc.-. e?' LI!OR1S Ni2#1? a 21rii.n&1toare.ptat 32pre.ri or?' LI N !OS Re"e e sci0i or. e a 3ncep.i Ee. t. A2#ion? /i Eete?.nte e Lice. sor1 a .rat1.cis'de >erc.cis so0ii.i Ne!os?' C3nd >erc.n .s?. . a c. ei.i .ns pe A8i e?. e?.*1 3n 2are.. 3n -es2inte de #e2eie. ar. a*1 cr. care 1*a -3nd. care a a-. care a -r. 3n ?5 B Dic$ionar e mitologia 19) noaptea c1s1toriei.cis pe Lica #1r1 2i 1. 32potri-a Troiei?' A #ost 3ns1 descoperit de U ise? /i .? /i a . .2e dat .i5 a #ost or4it /i apoi .p1 o a t1 -ersi.ne.t s1 32piedice introd. Ariadna?.i .i 6an?' 192 L1!O Re"e a Te4ei? '@2A. #ete e propri. pre#1c3nd./-0%./-0%.# LI!A Sc a. a #ost .at a r1&4oi' 6iic%l% l:i Llc#-.pA' Un.i ta.terea de a .i DionDsos?' LIBERT AS 6ersoni#icare' a i4ert10ii 3n 2ito o"ia ro2an1.n. )= /i . >iper2nestrei?. coresp.i . .i #rate' @2A Ar"ona. e"3nd*o de coarne e . i. Deida*2ia?.t o dat1 3n Ar"os? @=A s.i Epa#.0a de r1&4oi.s? /i a at3rnat 3na 4er4ec.rat*o. de a care a 3n-10at 2e/te/.p' @2A N.rt1 d.i Nere.nca tat1 .LIBERA Eei01 ita ic1 ar8aic1. drept <ert#1.r 3n#." #r3nt' LIBIA 9iica . 1L) /i. . pict./i O-idi.n. .pre#1c.s?. #iica acest. care a #ost 8r1nit pe 2.nera ii or' A-ea p. a . a n. a por. re"e e E"ipt.s1 a c8in.ia T8etis? @2A 1*a asc. E"ipt.4it1 de Apo o?' Era #iica .n&1toare 6roser*pinei?.i 6ria2?. I%.t s1 .n.t.n p .i > ppocoon?.n1 c. .p. do. sa -at de aceasta at. $%ta.ri de #iii Antiopei. din n. a t. . a# 3nd c1 Lico p1strea&1 a c./-0%.*1 3ntr*./i.. tort. 1 3n BreciaAS a c.t s1 si2t1 ars. IN.r21.i Li4er?' Era identi#icat1 /i c.r2' LI!EE Ser41ri date 3n Brecia 3n cinstea .i.*i pe propri.i >erc. apoi c. care a.i de .rori e ei @Danaide?A /i*a. r1&4oi.i. a -r.1 te2p e: .nc3nd.. 2ai 3nt3i persona e.s si*a dat sea2a a ti2p /i a pedepsit pe . 3n 9or. NNI.ns.teria? "reci or' A-ea a Ro2a. identi#icat1 c. re"e e #enicieni or.n copac 3n p1d.-. a-3nd 3n rn3n1 .ne a 3ncercare pe Ee.i care i*a ad. 2antia 324i4at1 3n 5s3n"e e otr1-it a .i Doris?' (LI!URG Re"e a Tracici. pe A-entin? @2A' Era repre&entat1 ca o #e2eie 8ot1r3t1.t a24i0ia de a*1 p.i Ee.r2' «i LI!AON @1A Re"e a F Arcadiei?. care a ap1r. din 9 oren0a L1!ON 9i.ri' A .t? care poseda o pri-ire p1tr.r2'5 >o2er.s? /i pe E e? 3n Co 8ida?' 9ri!. a #ost s. Iliada. 3n Arcadia?' LI!EU @1A @"r' lic-3.t ca sc a-' D.cis de &e. c3nd a 3ncercat s1 #. .4 3n#10i/area .nci c3nd s.2e e .cerea c. . a a e"ere: ad li?it:.rea 3n care era -enerat Ares?' rJ ARBONAUiI LIN!EU @1A So0. Danaos? pentr. $%ta.i . 32potri-a Diosc. so0ia. care -oia s1*/i c1s1toreasc1 #iii c. 1*a . .s?.i Troiei?.s a o#erit acest ani2a . a 2a tratat*o p3n1 a . apoi a stat.%C%l% Sci.a -ia0a oa2eni or oric3nd.Lieaon. a<.p' @2A 9i.tea s1 -ad1 prin &id.rtea c1r. ceda #rate . 211 /i .ia. . 3ns. An*tiope? @2A.s .". Dirce?' Aceasta din .r1 de Ro2eo Batoni 3n :.i or. din partea Deia*nirei?.ri e pro-ocate de otra-1. c1s1torit a 3ncep. s1*1 de-ore&e' Ee. Idas?.&e.s pe 9ri*!. 22 Li N A DE AUR L3na 4er4ec.i DionDsos? 3n 0in. . U##i&i.t 3n st3nc1' Ovi iu# $%ta/-. si 3n cea a t1 o 4eret1 #ri"ian1' 3n a te reprod.:l:i. . .cis*o' La r3nd.4it1 e 6oseidon? /i a dat na/tere .care i*a ad. 3nc3t p..cis de A8i e 3ns.

a prasc8i24at*o 3ntr*o stea' @2A . identi#icat1 c./2ani or. socotite di-init10i' E e contin..n r'.-. 9era ii' $A! AON 9i.nde. s1 e!ercite o in# ..en01 as. ? C8i*ron?' A #ost. 4ine-oitoare. at3t c3t s1 a<. 9e8rir?. t.tre2.tea .i >e#aistos?. d. identi#icat1 c.ia din propriii .n"i 3n -oie. deoarece 1*a respins pe :erc.rii.ri#icare /i de osana e ad. ed.i Narcis?.Di-initate ita ic1 ar8aic1.ii. . L=+ /i .i% c-ndil/t. .n&io. care respin"e .# ete e 2or0i or sa. poe25 Ti .. 2 2 LUNA Di-initate co2. $aia. a Ro2a.rios.i 9a. din Te4a? @2A' C3nd cetatea a #ost c. dia-o . pro#et. . d. ..t. te ro27ne/ti. propria*i ir1. Diana? a 5 ro2ani' LUNGILA 6ersona< din 4as2e e ro27ne/ti..s? @ at' l:>%.r.cat de o discipo 1 a ei'1 $AAT D%iIa ade-1r. care n.n"1 c8iar /i p3n1 a cap1t. .n&1toare &ei0ei Rea Si -ia? a ro2ani or sa.n a t persona< din 2ito o"ia ro27neasc1. c1reia i se o#erea.p. ca si tat1 .pe.p.i Asc epios?.i Tiresias?.t. . 2ai a es ce e c. din #iii soare . ace a/i n..i .' LU7ER!AL1I Ser41ri or"ani&ate 3n antic8itate. pentr. ea .24re e or. a*/i atri4.nete /i c.a"ric." aprins'''''' LU!EA6&RUL 6ersona< #antastic.r?. .' 19= '$ >er2es?' Apoi &e.r2'5 NI.2e' Ea a #ost socotit1 sacr1 de e"ipteni' LUA Eei01 ro2an1.s a #i #ost in-entat de >er2es?.i c8ip' LISIA Una din ce e 2ai -estite sirene?' LOU$B*Ee.. NL. considerate spirite sa.cerit1 de e"ipteni. o :a"na :. . p. o p1rere critic1' D./irea de Ga se p.*perc. a nordici. care. poe2 $AIESTA @1A Eei01 ita ic1. 3n "enera . pres. $%ta. or"ani&ate ser41ri n. lliadci. 19) /i .i /i a <. a co2andat.i >erac es? 3n arta 2.cis de Apo o?..i #ra0i. 32pre.n.s? . caracter ro2antic' :' Erninesc. /arpe e :id"ard? /i &ei0a 2or0ii.ror nenorociri or. II. .pra ce or r12a/i 3n -ia01' Era. Ai a.2ent 2. A. 3nt3 nit /i 3n 4as2e e /i poe2e e c. : din pretenden0ii 6ene opei? @proci?A .cis de propri. a 3ntoarcerea . a ro2ani. %. t.perioritatea 3n arta irei' LIO!RIT Un. Or#e. iar #iii: .n in!' O-idi.n?.se #erti it10ii /i prosperit10ii' (LU7ER!US %ec ie di-initate ita ic1 protectoare a t.a c.n1 2a<orit10ii popoare or din antic8itate: Isis? a e"ipteni. 3naintea A#roditei?' $& Di-initate a -ec8ii Li di i. care posed1 3ns.n 2edic des1-3r/it' La r1&4oi. a #ost presc8i24at1 de acesta 3ntr* o # oare c.r /i si2p . 3n oarecare 21s.*se 3n ea.at parte a o2or3rea . a Les4os' $ANTOS @1A 9iica . ()25 I%. . L. /i o oca&ie de p. . 32potri-a Troiei?.a.i din a te 2ito o"ii' So* 19C 0ia . . ar2e e d.&icii' A #ost . ocrotitoare a #r.i s. ':aia? @1A' @2A A #ost so0ia .re' LOTUS Ni2#1? care. a #ost .ne..2ii.i U 3se? 3n patrie.r2' $&!AR Un.r2' LINOS Dasc1 a . .r2e or de oi' Ser41ri e era. . i*a p.Ann.n?.i discipo c. ace a/i n.ri 4.p1 ce' a . =+L /i ."iat 3n ins.p1 a 0ii. 3n cinstea or era. 3n cinstea &e.&ica #oarte r1sp3ndit 3n antic8itate.p de tesa ieni' I o2er.cis. L10ii .i. E a?' C3nd LoQe era #. L:c%aBi.arie.a #ost ed.i era An"er4oda?. Narcis /i* a 3ndr1"it propri.c:3. A2#ion?' LIRIO7E :a2a ./-0%.n&1tor de2on. de Te e2ac?' LIRA Instr.n "r.2e. 9a.cat de centa. Astarte? a "reci.i? sa. 6an? sa.s.cte or' Ba4rie e D.8. pro-oca t.2ite 6arenta ii sa.i /i ai ni2#ei? Rodi. a 1= #e4r. ap1r1tor a t.r1. #rate e s1. 3i coresp. #iindc1 si*a e!pri2at. coresp. e"at de stea. Apo o? sa.r2e or.?.na c.s Li-i. tot at3t de cr.sti0iei 3n 2ito o"ia e"ip* tean1' $ANA GENETA **J GENETA $ANI S.i aceast1 cinste' De2etra? 1*a presc8i24at 3n*tr*.ater' Bac8. ni2#1? presc8i24at1 3ritr*o ap1' 6ri-ind. s*a re#.d1.t 3n"1d.p. coresp.

2ite :atra ii.. &e. p. d. o#erind Cre.i ro2an si. pe . . C(5 Tit.. de#or2at. Spartei /i a i&"onit*o pe E ena?. e /i*a 3ns. $ELA$7OS 6ro#et "rec.3Ja35 .i U ise?' O-ic3i. . 19\21' CA astr1 de a :antine a: A>-ll. a*i pedepsi c.i pri2ordia %ritra?' MATER MATUTA -> MATUTA MEDUSA -> GORGONE $EGA7ENTE 9i. trec3nd peste e"i e 3n"1d.pat tron.4it1 de Ee.* "ene De aoroi!.2ent' D. a ser-i oraco . Apo o.se. -1&3nd. /i .@Asia :ic1A care d.nat 3ns1.i patriei .nei opere a . si 1*a 3n#r. $%d%%a5 %a eri. 3n consecin01. 1*a p1r1si. .' 6entr. . a 11. 2a2a .s.t.i?./it # a.i"i C8er.X .i :iron @sec' %I 3'C8r'A5 B' B' Lan"etti.p.s1 a De #os?./i. so0ia &e. care a pri2it dar. etr.pra 2onstr..ra"ane or./i a ne-oie. c in sec' I% 3''C8r'5 $%d%%a .ntat pe Apo o? 3n c3ntat. . popor. $%ta. ? . ason' A #. a 3ncercat.sc.it de -i.*si c8ip.. e"at1 de #acerea . B. a i4ert10ii' O-idi. .i #i.t A.ne.rtat1 as. Kn%ida.&ic1.0i c. %i.i Eo ?.%dit%a0= :cid%. 32pre./-0%. A? :.?.a #ost d. .C-na:t%l%5 O-idi. de pro#e0ii /i -indec1ri de 4o i' :AhA @1A 6 eiad1? 3n 2ito o"ia "reac1. din acest instr. $%dc#%a5 $c#d%%a# pe o a2#or1 din Ita ia 2eridiona 1.i Tia2at?' * :ARKCA Ni2#1? ita ic1. NI%. 3nte2eietor a ora/.teri po itice. 2. #ra0i or Ro2. L:nCa n-a>t% a $%d%%i. -ictoria Te4ei? @2A' $ELA$ION *? 8I77O$ENE $ATUTA sa. a #1.' Uneida. Anso 2 '9e. Canace?.rora? 3ns1/i 3n 2ito o"ia ro2an1.4i $a.i.sei .ror ani2a e or5 .etc'.s contin.?' D. c1r.-.ite' @2A Un.s Li-i.nie' . capa4i i.at de so0 pe E"e. #iica .. A.. a ro2ani. si . 3n c ipa c3nd &ei0a Atena? \ ori de c3te ori c3nta din # a.r15 L.n %e/23nt otr1-it care a .sta-c C8arpentier. I%5 U."it apoi a Atena. a -e"eta0iei.2./-0%.4ini. 2 $ARR GRADIVUS D%: ocrotitor a o"oare or 19( a "e0i' $ARS9AS Satir? sa. s1*1 otr1-easc1' 6indar. %II. tra"edie5 Seneca. Dari.ri .stat. e a #ost 3n-ins de &e.i -itre"1' >o2er.?% c-ndita# NN%III )(.%a c->iil-.i :anto-a' %ir"i i. $ATER $ATUTA La 3ncep.r2'5 Cornei e. protectoare a na/teri or. .cis si pe proprii #ii a-.i Apo o?' Aco o a dat na/tere .nci e a 3n0e es "rai. n.s?. pict. cA I.t \. 1V. %I.t.i :arte din Ro2a./-0%#. 7a.r2' $EGAROS Tat1 . ). Odi3%%a.s?' %ir"i i. 1++ /i . t. 3n aceast1 ca itate.t. copia . de ase2enea.p1 o a t1 e"end1. . 1=9 ' ($AGI 6reo0i persani c. Apo o 1*a <.nde 1*a .2ii.n1 c.t 23niat15 3n 3ntrecerea c. 199 $ANTURNA Di-initate ro2an1 protectoare a so0ii or si a #a2i ii or' $A!AREU @1A 9i. care. pentr.ia i*a dat pe 19L $ARDUK Di-initate 4a4i onian1..rit # a. pe a c1r.. %II.adi3:l.i.i At as? @1A si a 6 eionei?' A #ost i.p1 -ictoria rep.i 9a.i .sa? @1A /i a p1r1sit*o' :edeea s*a r1&4.-.s 9 acc. $%ta.s.ripide.s? si Re2.p1 o -ersi. $%d%%a.n? F /i 2a2a re"e . tot.s? /i. N. $%ta.i :ops?' @2A Ee.cis*L /i i*a . a 21ri or /i port.' A de-enit apoi si24o a 9or. 7itica. .te&an0a. . dra215 6ier 6ao o 6a*so ini. a-ea.-. str12o/.i Latin.s :i 8a. ser41ri 2i itare pe C72p.er4ac8 .pta 32potri-a 2onstr.et1 c in 4ron& a Britis8 :. din' to-ar1/ii de c1 1torie ai . oc a Ro2a. care s*a 3ndr1"ostit de sora sa. Era socotit tat1 .ri or' Ser41ri e.n car tras de 4a a.i >ippo2ene?' Şi*a <ert#it -ia0a pentr.d. . r1&4oinic' I se o#erea. deci.r2'5 Dante. a oc. Indra?. $%d%%a.i :ene a. a d.p1 2oartea tat1 .nii. pict. apoi ap1r1tor a p123nt. .5G Corrado A -aro.i ro2an' :eRUiI 3n 2ito o"ia -edic1. #i 2 $ ARTE La 3ncep. 9i ippo 6acini. -enerat pe co ina Capito iU . tra"edia :edeei5 E.t. di-initate a -3nt.ri or si a .r1 3n 6inacoteca din Dresda Cre. #resc1 po2peian15 sarco#a" ro2an c. pre-estirii de a ni/te /erpi' De at. #ai2os pro#et. p1stor din 9ri"ia.

s? /i 2a2a ni2#e or? oceanice' $ELIBEA @1A 9iica . cretan c. aici ason a indr1"it*o pe $ELANTIUS @1A 9i. 32pre. care s*a 8r1nit./-0%.at parte a re-o ta 32potri-a . contenea s1*1 p 3n"1' O-idi.s? 1*a trec.i U ise?' @2A 61stor de capre care 1*a 3n#r. $aco4 $ordaens.ite pentr. . #resc1 po2peian15 R.r1 din sec' I% 3'C8r'. sc. #i. 3n ti2p.2 s1 o40in1 2ierea de a 4ine @"r' . 2iere de a 4ine' $ELKART *J $ELEKKART '* !00 $ENELAU 9i. .t. din seco . 3n :.s? copi ' @2A Un.s? si 2a2a .i Licaon? @2A Una din #iice e Nio4ci? cr.r?.rne2non? 3n 2ito o"ia "reac1' E este ce care a pornit r1&4oi. din epitete e . a 2.s? si a #ost tr1snit de acesta' @2A Tat1 . a se sta4i i 3n Corint.ia' A o#erit tro#ee e Ata antei? @1A. c.ptat a Treia? /i a #ost . ni2#a? care 1*a 8r1nit pe.i Ee. care a participat a -3n1toarea porc.cis de A8i e?' De pe r.2 Co oane e . #e2ei din corte"i. 32potri-a Troiei?.r2' $ENADE 3n 2ito o"ia ro2an1.i DionDsos? care. a '2. .ntat pe U ise?' Acesta s*a r1&4. 3n antic8itate.cerirea Troiei? /i a #ost .rit. de #apt a e #araon.cis ani2a . pt..i 2istre0 din Ca idonia?5 e este ce care a.i A". pt.". acest.&e.i Bete?.rJ22 $ELISSA Ni2#1?. care a #ost interpretat drept sa . a/a c.0i or na. re"e . .? @1A' L*a 8r1nit pe Ee.*1 ne2. ridicat 3n &4or n.i5 $%l%aC.p1 a 0ii.tice /i co2ercia e' * * $ELIA 9iica .i acest.i A2en8otep III. %atican. A *tea?' >o2er. inspirator a a #a4et. Iliada.?' . :eneco. Na0iona din Atena $ENE!EU Tat1 a . pict. cet10ii TDr. care n.i 3n 2ito o"ia "reac1' 9iica .prin/i de ne4. 199 $ELEAGRU Ero.i Creon?. c.&a? tra"ediei. 3naintea . =(L /i . 3n&estrat1 c.2 i*a #ost pre&is de Tiresias?' '$ELISSEU (1) Tat1 :e issei?. care a r1nit 2istre0.i Eos?' A .i 6atroc .n1 c. t. .. pe care a #ost incinerat.n s.it=. .r1rii c. a 2ani#est1ri e. care a .nat pe e . . Nico as 6o. e? /i 6o inice?. 3n E"ipt.at a 8ar01 3ntre e e' Ee. o 2e2orie prodi"ioas1' $ENESTEU Re"e e Atenei. #iic1 a rece . E ena?.pte or dintre Eteoc.i. si*a sacri#icat -ia0a pentr. s*a. 2a2a .i &e.i Ocean.ci"3nd. .i. Ee. a pri2it cap.0at1 de Arte2is?' $ELI!ERT 9i. personi#icare a "eni.i Troiei' 3n ti2p. a #ost r1pit1 de 6aris?.i. . des#1/.pte or.ssin. 2a.cis de propria . :e isse. . /i.ritor. pentr..i Do i.so e. IU.i 2a21. $ELKART Ee. a -irt.:. apte de capr1 /i' a 3n-10at popor.i Ocean. # ost.i Ee. #1c3nd.s?. acesta a p1r1sit apoi Co 8ida. sc. re"e e Co 8ic ei?' Dotat1 c. 3n"1 Te4a? @)A e!ist1 /i ac.2eroase p1s1ri care s*a. IN5 Scopas.cis 3n ti2p. 3n tinere0e.tat pe ason? s1 p.2 a. . .p1 3n-in"erea troieni or.ia. scotea di2inea0a .. pri2i0i ca oaspe0i de 6oseidon?' O-idi. pre-estit 2oire e?. . o 2asc1 tra"ic1 3ntr*o 23n1 si 3nc1 0at1 c. $%ta.cis 3n .s? /i a :ne2osinei?' Este repre&entat1 c.#orice s1 4atice' $%nad= ad-. N% 3'C8r'.n1 st1p3nire pe 33na de a.i Cretei. a Sparta' 2+1 $ENERTE Ni2#1? 3n 2ito o"ia "reac1.r1 ro2an1.-. care a participat a c.i Atre.i Titon? /i a .-. $%ta. constr. .$EDEEA 9iica . a #ost prote<at de Atena?' D. drept r1sp at1. #iindc1 so0ia . 3n :.i' :e ea"r.i de -ioar1. cot. a/a c./-0%.tere 2a"ic1 1*a a<.nie.i :e2non adresat 2a2ei sa e.i Ee.rni' $E$NON 9i. . s*a 3ntors c.r1 $ELEKKART sa.s? c. I%. re"e e Te4ei? @2A.%li33a.&icii si a c3nt. .net ase21n1tor ce . si pie ea acest.*1' 19.ncat 3n 2are o dat1 c.. . p1stor a .t printre &ei. de 2oarte.i #enician. a sa -a Te4a din 23ini e ce or /apte @Cei /apte 32potri-a Te4ei?A.na din co oane e r12ase 3n picioare.i Ata2ant?' S*a ar.i :e2non. .i Ino? /i a .pte' $ENETIU @1A Titan? 3n 2ito o"ia "reac1. . . p. /i aco o a23ndoi a.4ens. E ena 3n patrie. #iii . a 4in1A' $EL7O$ENE :.i Ec ip?' D. se preta. .&e.? /i #rate e . .

@=A So0ia .i @ at' ni%. a r3nd.rpator.2p1tareA 9iica . oc a 1= 2ai' 9resc1 a 6o2pei. s1. sec' % 3'C8r'. a<. %ittorio A #ieri.. s*a <ert#it pentr. identi#icat. persec. 4asore ie# din ins. 2ar#1A.i Cos' >e#a? 1*a presc8i24at 3n0r*o stea. Odi'-#i#i# . so0ia .a din ce e 2ai s.n.to?' Ei i*a dat pe propri. ei. care a .4 3n#10i/area 4.t.se0ii ei' So0ia . .t din prea<2a :1rii Ne"re. 3n repaos. Ca24ir. ace a/i n. 1*a . pe 6erse#ona?.c0ii. de2onstrea&1 participarea creator. r1pit1 de 6 .cis*o' $ER!UR Ee.c:. #iindc1 a #ost c1s1torit1 c.r2' $EONIM (l) Un a t n.p1 ter2inarea #a nicei constr. 2ai t3r&i.cis Dio2ede? 3n ti2p. care 1*a dec arat &e.2e a 2. adorat1 ca &ei0a a s.= .i prin0 a Tesa iei care. a sa -a Beo0ia de ra-a"ii e .2. . care.ta #iica.i Eo ?' A 3nte2eiat ora/.ce #i.i 32potri-a Troiei?' @)A 9iica .2e' $ENTOR 9i. . iar e .i. :e0apont. .i #ii i*a . ro2an a co2er0. d.?. . #iindc1 n.p1 2oarte' $ETANIRA So0ia .i Enea?' $ESTRA 9iica .tea tr1i #1r1 so0ia . 3n Circ.C%4 sa.ri do T.5 Cre0i Donato.:l $an-l%. 2ai t3r&i. 32pre. 2L( /i .ri e rn3n1. dra21 $ETALOS 9i. . din Lidia antic1' @2A N. C9= 3'C8r' Ser41ri e 3n cinstea . . . io2er.&e or?. 3ncep3nd din an.i Te e2ac s. .i Edip?. tr1ire si sensi4i itate.i Ocea*n. din in-idie.%ti3.i 0in. !0! !03 a #ost constr3ns de Rad. &ei0a.i a-ea. .t.2e a .cis. $%.i Ce e.n. 3nso0itoare si prieten1 a &ei0ei Arte2is?' C3nd Ee. a inte ect.cis de 6o i#e2? a de-enit so0ia cic op.s :a!i2. BJ-4ire>e d. c. .ii A.n i&-or' L%C%nda . pe ai c1r.cian B a". 9. Na0iona c in Napo i5 $%. Te e2ac?' Atena? 3ns1/i i s*a pre&entat de c3te-a ori . d.i Sisi#? @1A /i nepot a . 1*a 1sat s1*i s. s.i >ornor.den0ei' $ENTA Ni2#1? adorat1 de >ades?' 6crse#ona? din in-idie.Ann. de a n. pres.stirii. .n&io.i?' 9i. acesta este si24o .4ite.t .22= /i .n1 c.te * a27ndo.i Sisi#? @2A' 9iind presc8i24at1 3n stea.t propria #iic1' Tot. . a crea0ia .i si a pr.ptat a 1t..i :entor.i acestei opere de art1. a&i 3n L. 4ron& "rec.c:. a<. pict. >er2es? a "reci or' A a-. %o taire. ...c. 3n %ia c ei 6 A44ondan&a5 $%. r1&4oi.ia acest.a ReDno ds. .tor.s. n1sc. ro27nesc /i 4a canic' Un 2it str1in de orice re i"ie.i.. tota . inte i"en01.r1 $ERO7E (l) Re"e a 0in. #i.i 6rote.i Cres#ont5 d. oc.)n=3ti.s? /i a &ei0ei T8etis? @1A' L*a .i Nept.?' A "1&d.cea 2ai p. c3nd a p ecat a Troia?.tor. s1 sar1 de pe acoperi/.&e.2e e .i.tat de o #oa2e nepoto it1 /i*a -3nd. $%. c3nd aceasta 3/i c1.t 3n :eonia. a T8asos.0in.n 2.s ar8itect a :3n1stirii Ar"e/ /i sacri#icat. prin sacri#icarea #iin0ei i.ne e"enda. $%.p. c..:l:i $^n-l% este . p1rin0ii adopti-i ai . a Ro2a. 32pre.p1G ce acesta a #ost . t1 aten0ie.-r.$ENI77E 9iica . #ost pre#1c.n?' @2A Ero.5 $os8.i 6o i4? @1A. .ia s1 o re-3nd1 de #iecare dat1' $ERTERUL $ANOLE 6ersona< din e"ende e /i 4a ade e ro27ne/ti. p. e"endei' B L. . I%0erope.4 care era -enerat 3n :eonia' a $EU A 9iica . 2a2ei' Andrea :a#iei.# et.i Orion? 3n 2ito o"ia "reac1. #iindc1 6oseidon? 3i 3n"1d.i A ci2 din Itaca? si prieten. -e/nicia 23n1sti*rii /i a #r. pe.H. :etioc8e./i ea s*a 2ai 3ntors a p1rinte e ei.&.i U ise?' Acesta. .n.i DionDsos?. pe . 3n :.nde a c1&.i At as? @1A /i so0ia .=.i a #ost *&idit1 3ntre &id."ino.1 3n ste e' $ENS Di-initate a4stract1 3n 2ito o"ia ro2an1.s? 32potri-a . tra"edii $ESSA7OS @1A 9i. pentr. patetic.i' @2A Re"e a .s? i*a ar1tat prea 2.n1 c. F c.i5 opera tr1ie/te ast#e prin propria noastr1 -ia01. a 03/nit din p123nt . a presc8i24at*o 3n p anta c.r2'.pra-e"8e&e casa /i s1*i ed.it*o pe De2etra? . sora ei. $%4t%. sp.c:. De2o#on?' $ETIS @"r' . a .n te2p ."esti-e din #o c or.ritor' @CA So0ia .c:. -od1. L%C%nda $%4t%.c:. str1 .n.rn.nei epide2ii de ci. -/%.:l l:i 6ari'P5 6er. .nor aripi de e2n' 3n .21' A.

r1 3n p123nt.n oc pentr. a e c1r. coi# si c.-r. 3ntr*o c. atri4. 2a21 a . Atena?. pict. sin".ie ni21n. pe Andro"c.ta . a de-enit <. pe A-entin? @2A si . do. s1 n.it pe Si en? @1A. care.nea.t a Ro2a .2ea &ei or.at*o c.r. personi#icat 3ntr*.r1 antic1 a L. c.t. .ri or. a #ost repre&entat1 p.% $a.? /i Ariadna?' :3niind pe 6oseidon? 2+L . $INES Re"e a Ci iciei si so0 a #r. to-ar1/ de petreceri a . dar -1&3nd c1 /i 8rana se trans#or2a 3n a. ' 6e p123nt.-r. . a-3*nd ace ea/i. &e.n /arpe.ror 2e/te/.reri 3n cap /i 1*a c8e2at pe >ades? s1 i*1 crape' Din cap. care 3i /tia taina.n1 c. NI. care. . ance' $I!ENE Ora/ 3n 0in.t.n1 c. ca /i Atena. a 2or0i or' «' $IGDON Re"e e .r. DionDsos a #1c.t &e. ' Tot e e*a presc8i24at 3n p1s1ri pe toate trei: 3ntr*. . :eta2or#o&e.i 3n e"is a0ie.dec1tor 3n In#ern' A a-. .: As"ard?. disperat. e"endar.-ea /i 3ntr*o 4.s a 3n"8i0it*o de -ie' :ai t3r&i.i s1*/i retra"1 r1sp ata' A tre4.s? 3naintea .te' $INEIDE Ce e trei #iice a e .t ca tot ce atin"e s1 de-in1 a. #iindc1 si20ea ne-oia s1 o sp.n&1toare &ei0ei Arte2is? a F"reci /i Dianei? a ro2ani. c. o dest1in.n a t. 3n 41taia -3nt. #ra0ii .deter2inat pe Cronos? s1*i i4ere&e pe copii*i 3n"8i0i0i de e ' A #ost . pe care #enicienii o adora.2it ast#e d.i DionDsos?. t. . pedepsit at. Le.? /i n.r2' $IDGARD 9i. personi#icare a i.i' Acesta a #1c./i' :idas a asistat a o 3ntrecere de -irt.4irii' $ILET Ero.piter? a constit. a it.c. Ee.rec8i e .citoare5 3n e e era. .<ci. ci*toe? @1A' E e n. 9+.i Apo o? /i a Dianei? /i so0.1 .i ape de at.nci a..i.p1 o e"end1. .2e e de A#rodita?' 204 4.p1 o a t1 -ersi.nonei?.i 21"ar' Dar e /i e*a asc.ptat 32pre.t. 2a21 a &ei0ei Ua.n1 dorin0a' :idas i*a cer. pt.i a ie/it at.i DionDsos? . pre . #i.n. #1cind ca .s? .2e e 2iner.i-a. . r1t1cit pe 2e ea".i Ner-a' 32pre. a /tiin0e or /i a t. /i a E.p1 n. 6atto os. din cei /apte #ii ai Nio4ei? .t c.nii. 3nar2at1 c. protectoare a 2edici or' Asi2i at1. ni2#ei? Cianea' $ILITTA Eei01 asirian1. 1*a.2e e de As*tarte?5 "recii a.-enita i2portan01 c.p1 e"end1.i. sc.i s1 #ie ca ace ea a e . coresp."at pe 41r4ier. /i a stri"at*o aco o secret.i' A de-enit apoi re/edin0a atri&i or?' $IDAS Re"e a 9ri"iei care 1*a "1&d.2e din Caria @BreciaA' D.&ica 1 3ntre Apo o? /i 6an? /i 1*a prote<at pe . .i Orc8o2eno. o?' $INOS Re"e e"endar a Cretei.5 Berard Da-id. . t.acesta din iir21' Ee.n sc. . n./i o "a. re"e e 0in. a cer.n i iac.non. n. a de-enit apoi independent1 si ast#e i s*a acordat i2portan01 2a<or1' A a-. din 23n1 pe c3nd c1.ror aceast1 tain1' O-idi. de 6erse.anieni.ropei?.conoe /i A.i Ee. de Apo.s @din Arcadia?A: Le.n coi# si 3n 23n1 .iL%%) care i*a c1&.2i era. .ni-ers.. . Ar"os @=A' A #ost 3nte2eiat.n1 c.i' Drept r1sp at1. ridicarea ora/. . ace a a. a tra"erii c.r.cid1 #i.cis. prin ec8itatea . este #i. cresc.i.ne.ns 3ntr*o 4eret1 #ri"ian1 /i 1*a r.n ti2p.t. #ondator a ora/. Atena? a "reci or.<a. ace a/i ta.ri"ieni or care' a . or 3 -a detrona.cipe s1*/i .". 6ria2? 32potri-a a2a&oane or?' $ILDA Eei01 a #r.t tot. #ire e de a.r* i3nd pe cap .i spadei @"r' ..t ni/te trestii. a.i A8i e?' $INIT Un.i 6erse. :edeei? 3n .t s1*/i piard1 2in0i e si s1 r1t1ceasc1 3n toat1 .2ea oa2eni or.nis. c8ip. ca pe Dea :ater. ac.ri e .se0ii. r12as str1 . acordat c.t sa*/i sp.cipe.i c. 3n 9or.#nit1' $INERVA Eei0a ro2an1 a arte or /i a 2eserii or.te 2.7 $1LTA Eei01 asirian1.2ea. 3n 2ito o"ia nordic15 ce e a te. o ance' $in%.t .si acestea e*a #1c. p3n1 c3nd >era? e*a presc8i24at 3n i ieci' D. L:>ta dint.r de pe :idas 3ns.nci. 1CL /i .r1 a L.it 3ns1 s1 se sca de 3n r3. sp.ti( J i $inc.at1 de so0ie de Ee.i .n1 c. 32pre. dar #iindc1 .2i< oc sa.it triada capito in1' S1r41torit1 a 19 2artie. 3n ace a/i ti2p repre&enta .t pe Le.nci &ei0a 3n0e epci. ea. care a de-enit sc a-a . . d. i*a cer. c.i.2.t de so0ie pe 6asi#ae? /i.2oasei Briseis?.a? /i . . .i :ine..n te2p . si >e 8ei2?. .i LoQe?. e a si20it d.n oraco ? i*a pre&is acesteia c1 #i.

&ei0ei Arte2is? din E#es' @(A :or23nt. $%ta. 32pre.n desert .n1 c.cis apoi 2onstr. /i c8iar str1inii. ? pe care i 1*a constr.i Ee. care i*a a2intit de datorie.p1 n. as. a re"e e acestei re"i.#a/ #a01 de Triton?. 3n' n. . 1*a ar.ia ./i. Idrasi .. 3n >a icarnas' $IR$IDONI 6opor din Tesa ia. 3n E"ipt' @=A !07 Co os. d. #ost #iice e ei.r3nd1 /i o 4eret1 #ri"ian1' De o4icei.i.* Conste a0ia %i&iti. tr. /i i*a sc1pat pe atenieni de tri4.#iindc1 n.t' Deda a re. #i..rnici e 3n #iin0e . i*a <ert#it . Deda ?' C3nd Andro"e.p1 ce o ci.n ta. /i .a. tri2is de 6oseidon? 3n Creta' $INS 3n0e ep0i 3n 2ito o"ia ce tic1. care se 3nt3 noa.i $N7B$OSINA Eei0a 2e2oriei./-0%.ncat 3n 2are' A #ost trans#or2at. a sc1pa de :irti .21r de /apte: @'1A 6ira2ida .pt de 6e ope? care i*a #1"1d."1 din a4irint. c. tra"edie $IRTIL %i&iti.i' $ISEN Tr324i0a/ 3n # ota .i Enea?. 3n care era 3nc8is c. -oia s1*1 piard1.stiit ins. care i*a #ost o#erit c8iar de &e.spendate a e Se2ira2idei.pra c1r.rii' La aceste '2istere asista.2inii /i #apte or 4. identi#icat c. Int%.i :inos?.r 3n a4irint. din Ba4i on' @.it <.s de A a*ric. . /apte tinere /i /apte tineri' Tese.r1 3n :. protector a #erti it10ii 3n 2ito o"ia e"iptean1' Şi*a e!ercitat p. dedicat acest. din E e. s1 #. c1reia i*a dat na/tere 3ntr*. c.&e. 32p1r0ea.cis de atenicni.i' . 1*a . oa2eni or dreptatea' $I NU Ee.ror da2na0i or' Creta a c.ns de oc8ii t. %I. o4 i"3nd. e!tins1 3ntre 1L++ si $C++ h'C8r'.t.p de o2 /i cap de ta. .i Cinir?.ni a e an. d.nat.ror' A #ost presc8i24at1 apoi de &ei 3ntr*. pentr.i Ueops' @2A Br1dini e s.r a 4.2a& si cap de ta. ?' :inos. 3n ce e 2ai 2. #iica . te i2a"ini. a .r.2it1 2inoic1. Kn%#ida. Cap. d. indi"nat. 1(1.tat de Ariadn'a.so @re"e a Cariei \ Anato ia occidenta 1A \. . Icar?. o 2antie # . .terea 3n &ona Ni .p1 2oarte. .. ci-i i&a0ie n. . t. .rt1.ni ipsite de 4ine#aceri e nat. Napo i.ia de so0ia sa.1 ani. 3n 2ito o"ia "reac1. &eii.nosc. constr. apoi si a 0ii.p de o2 /i "r. :inos i*a atacat /i i*a 3n-ins. in "o #. c. re"e e -i&i"o0i or.i Eno2aos?.i. c' iII $INOTAUR :onstr.nci e or de toate &i e e5. pt. a presc8i24at #. Knc#ida./i s1 /tie. 2.i 2onstr.. :inota. #i.ne 3n 2ito o"ia -edic1.i de a Troia?' %ir"i i. 3ntrIo conste a0ie.nde s*a asc. ridicat n. 3n In#ern a de-enit <. soare e' A #ost adorat /i de ro2ani.t.p1 p ecarea . a re"inei 6arsi#ae?.n 2irt' O-idi. 3nc3t a a-. .cis c8iar de re"e 3ns.t prin :inos o ade-1rat1 ci-i i&a0ie.*i apoi s1 dea a #iecare no. din Ita ia' Te2p .PA Stat.nt1 a p. a .rii antic8it10ii. oc ce 3i poart1 n. asista a t.2eroase te2p e' Era ' repre&entat ca . C*)25 Danie. din A e!andria.*/i aripi din cear1. .r.cide . opera .sis a #ost distr. #i. a. sacr. . din R8odos' @LA Te2p . a r3nd.s?' Ce e no. #1r1 ca e 3ns.nic1 sc. 3n )9= 3'C8r' $ITRA Ee..i 9idias' @CA 9ar. &ei0a protectoare a #e2ei or 3n 2.. .i' Şi*a i.ncat 3n 21re. . acesta s*a r1&4. 29.s? din O i2pia? @3n 6e opone&A.1 $O!ORI 3n 2ito o"ia s a-i or. ti-area in. acesta 1*a ar.it ar8itect.n copi . I%. Arte2isia?. cor. /i s1 a<.ia do2nea A8i e?' D. ini0ia n. 3ndr1"ostit1 de . Ee. .i' %ir"i i. %atican. care n.t. #1c3nd*o pe 6asi#ae s1 dea na/tere . dar /i*a "1sit 2oartea. :inota. a 3nc8is acest 2onstr.ni 3n In#ern: 2oarte /i 3n-iere.r1.n:l.n ta. a ste<ar. care i*a..t. pt. IN.r.*ind.s?. a . pe care e a-ea de a Ee.n"1 sin".i Eac?. tr. de >er2es. a<.dec1tor.s' 6e ope n.&e? a. e"ate de ce e /ase . so0ia . /i ce e a te /ase .n t3n1r care poart1 o t.?. (.21 cr. N.4it tat1Q peste 21s. propice -ie0ii /i #erti it10ii.i Enea?' Deoarece s*a ar1tat tr.i. .r21rit p3n1 aici. . pe Adonis? @1A.r2'5 %ittorio A #ieri.i :a.i Uran. re"e a 0 Cipr.i >er2es?' Şi*a tr1dat st1p3n../it.ni. Coca ?' :inos.r' Sc.2e e .i' $INUNI ALE LU$II Capodopere a e ar8itect. a #ost .2ane' $IRRA 9iic1 a ."12intea .n ta.21tate din re"at.r 3n Sici ia.s?' ' $NESTEU To-ar1/ de c1 1torie a . oi or /i a c.i.rii /i sc.kiind . /i*a respectat 3ns1 3n0e e"erea si.-.2ai cei ini0ia0i.2e e /i ast1&i.n. a r.i Eno2a. *:iseno' .1 2. $i.r.ns.

ca 3nso0itor per2anent sa. care atin"ea p eoape e . 7a.t1cioas1.d. = $URGILF 6ersona< din po-e/ti e pop.n te2p ./or pre#ace 3n orice. #iice a e .rios a #ost i&"onit .21tate o2.na3:l5 Bi. prea ire-eren0ios #a01 de cei a 0i &ei' $O7S 9i. 3i sperie pe copii.i Apo o?.21tate -i0e ' In 4ra0e e 1C \ Dic0ionar de 2ito o"ie 2+9 . ia Ro2a 3ntre co ina A-entin. .n.rdare' $OLO!K Di-initate orienta 1.i Ee. ar1tare respin"1toare. aripi. prin 3n#10i/area ei 8idoas1.ia acest. 3ntr.s Li-i. din 6eieria @12C 3'C8r'A5 Anton Rap#aeV :en"s. ap1rea s. constr3nse s1 tr1iasc1 /ase . .4 #or2a . c.r". %III.c1tor a 2.p1 ce 2ai 3n.ser1 3n Tracia./-0%. o coroan1 de 2ac pe cap /i corn. 3nc8ip.nte e >e icon?. .&a co2edieiA.it1 s.i :antos?' A #ost pro#et.&a dans. ca /i dra2a #iicei.2ea.-.iA.n1 e.ritori or.&a poe&iei epice /i a e ocin0eiA' F Se n1sc. Ta ia? @1A @2.s si #oar#ece' Ro2anii e n. #enician :e eQQart?' $OLOS 9i. $%ta.2e e .ria/. 6o i2nia? @2.rit 2.$ISTERELE DIN ELEUSIS Cere2onii rit.tea .s. -ise or 3n 2ito o"ia "reac15 3n -is . iar a treia a-ea #. din Beo0ia.1rii 3n r3s /i a sarcas2. c3t o c aie de #3n' . <.scat de .sis?.?% c-ndlta. I.ce . si 6arnas. NI. :e po2ene? @2.i era.re . c1 era 2. ar"ona. care se p. c. .i /i a Nop0ii?. C otos? /i Atropos?' Cea dint3i torcea #ir.terpe? @2. ? . care prote<a castitatea #e2ei or' 21+ $UNIN **J 8UGIN $UR!IA Eei01 ro2an1Sar8aic1. stat. aspect 3n#rico/1tor5 o2 . .' A>-ll-5 Ra#ae . A>-ll.t. a dese2na pe &e. parce?' Era.:0%l%. t.i 3n 2ito o"ia "reco*ro2an1' Acest &e. r1.c: .nei #iin0e 'pe <.p1 a 0ii.#1c1toare' Se2ni#ic1 #or0e e ne"ati-e a e nat.n ti2p din O i2p? @1A.ri e din :antineea.2. .i Apo o?. .&a tra"edieiA. din Co o#on F @Asia :ic1A' O-idi. or de pre#erin01 era 2.0i or? /i a participat a -3n1toarea porc.ia pe care o 2i/ca pe s.t3i 3nro/ea.i 3n 2ito o"ia "reac1' Era. d. e.i Arc8e a. A? :.na: #iin01 si -estr1 c. )).n.1: C io? @2.r1 .8r'A5 4asore ie#.c8ipat1 3ntr*o 41tr3n1 sc8i2onosit1. copii. patroan1 a tr3nd1-iei' A-ea .-. A2*#i o8? a 3nte2eiat oraco ./-0%. 3n 6ieria. .&a poe&iei eroticeA.&a 2.ineea.2e e de 6ieride' Loc.4 #or2a .i Ee.&a istorieiA. Terpsi*c8ore @2. care personi#ic1 a2.s? /i a e :ne2osinei?' D. a . care*i c.&a astrono2ieiA.rite 3n#10i/1ri: 4o.ni pe p123nt /i sase 2+.i' Ti . 3n cinstea &ei0ei De2etra? si a #iicei ei.!ite es @sec' I% 3'C./i 3n 2in1 #r.nosc 4ine inten0ii e r1. #o osit de e-rei pentr.ite 41tr3ne /i 2. cond. ?' 9 Basore ie#.a #or21 o2eneasc1' A-ea aripi de # . 3n 4as2e. serii' Are #e . 3nc8ip.&icii /i a poe&ieiA.ia' N. -ie0ii.i 6r. . r1pit1 de >ades?.i Neopto e2? si a Andro2ac1i?' $O$OS 6ersoni#icarea ironiei.a 0inea 3n 23n1 o n.. a So2n. )IB $OR6EU 9i. . io Ro2ano. de aici si n.&e or?' $UDE 9iice a e . pentr. de ase2enea.i 41tr3n c. $OIRE Eei0e e destin. E.r2' $U$A 7&DURII 6ersona< #e2inin 3n 2ito o"ia ro27neasc1. a4.a e ce e4rate a E e. trei: Lac8esis?.i 2istre0 din Ca i*donia?' A 2. 3n#rico/1toare. c.i: :ie&i 1 si Eori 1' $USAGET Epitet a .#erin0e e /i ener"ia 2a2ei. rec1p1tarea #iicei ei.s? /i a e Beei?' Era.i 2apa2ond. are ro27ne/ti. carta"ine&ii <ert#ea. no.i de 4ron&. 6er*se#ona?' Se in-oca.i? @2A /i aceea a 6a atin. .pra#a0a .Deseori apare 3n to-1r1/ia #ra0i or .n /arpe. L)= /i . pict. &e. s. a0ii or din B. 3n sti . $%ta. 3n a te i2a"ini.n&e de 2ac. Urania? @1A @2.rii' $U$BO)IU$BO Ido 3n 2ito o"ia pop.&a poe&iei irice /i a e ocin0eiA.nden0ei? 3n 23n1' O-idi. 32pre.. a do. $:0%l%. pentr. Erato? @2. care G. Ca iope? @2.

/i* a re"inei Arete?' 3ntre ea /i U ise? s*a 3n#iripat o idi 1' Ea 1*a cond. . asi2i at1 &ei0ei Diana? din 2ito o"ia ro2an1' NANNAR Ee.i Ce#is? /i a ni2#ei? Liriope?' A #ost adorat de ni2#a Eco?. Da#nis? @1A.i? C8iron? sa. re# ectat1 3n o" inda ..t. a pe 3n"1 care a.s. asi2i at*o c.. a Sc8eria' >o2er. $%ta. pict. pt. #1*c3nd.l N &i e e' Eeii 1*a. 2a2a . =L /i .ssin.pte' Brecii a. /i s1 a/. aprin&3nd #oc.-.r2'5 A e2an @soc' %II 3'C.-r.i U ise? /i a ni2#ei? Ca ipso? sa.i U ise?.r2'5 %III. %I. s.ror oa2eni or' NE6ELE Ni2#1? 3n 2ito o"ia "reac1.* e ast#e s1 se r1t1ceasc1 /i s1 na.nde 3/i a-ea.rtin.t. asi2i at1 de "reci c: :erc. adorat 3n ora/. 1( /i .4 n.#.s? 4i a E ei?. L. . @"r' naid%3. pedepsit. Odiseea. re"e e #eaci or?. sa.at 212 N A RED A Di-initate -edic1.4eei' D.i 6oseidon? /i a A2i2onei?.9 . care ad. pro#e0iei si ace ea a "enero&it10ii' De o4icei 3 3nso0ea.i @=A' @2A Re"e a E. patron.i R.ri or 'i i&-oare or.i. sc. a #ost .ss./-0%.i s1. . Atena?'' O-idi..r?5 ca /i acesta.i /i a oric1r.i'2arin B a.s pe U ise a pa at.i A cino. iar 3n apa 3n care a c1&. s1 se 3ndr1"osteasc1 de propria i2a"ine. pt..A&e" io.4it pe p1stor. i. c3nd acesta a na.cos? @1A' @2A Ni2#1? care 1*a i.i U ise si a Circei?' NAUSITOU 9i. . Casa Re"inei :ar"areta.2e e de Sin?' NA7EE Ni2#e? a e . Troiei?. N AIDE (l) :a2a centa.4ire.ri e 9eaciei' >o2er. oper1 iric1 NEBO Ee.ia dar.cis de "reci 3n r1&4oi. 1 . III.i./-0%. tat1 . /i apoi de so0ie' Ric8ard Sta.r1 NAIADE Ni2#e? a e r3. e ocin0ei si a scris.p i.r1 NAUSINOU 9i.. Ar*' "os. Odi3%%a. a &e. a-ea scris1 soarta t.. 3nd3r<ire 32potri-a 2a2ei or -itre"e. .8r'A.nde Tese. C=( /i . ei a pierit 3n .it de o ast#e de i.i.?. . . pe care i*a ap1rat c.NA1OS Ins. care a .r. at. $%ta. . sc.r1tate. 9r. . Antic ea?. preo0i or.i si port. trec. Ti4.nat. . 3n 2ito o"ia "reac1' NAR!IS 9i.-. So#oc e. a #ost &ei0a nori or' NEIT8 Di-initate e"iptean1.ancois Le2oDne. #i.r2'5 29+ /i .4itoare de sin". .ri pe st3nci e din ins.s5 Nico as 6o.na toate 4o i e /i apoi e 32pr1/tia pe p123nt' NANEA Di-initate persan1.ri or din p1d. e s*a r1&4. a L.#ra"ie&e' Tot e a tri2is 2a2ei . . &e. Casa . 3nte2eietor a ora/.pt1' NA#USI!A 9iica . a ap1r. 2 /i .i.i Na.i #e de .ri. a descoperit*o Bac8. ))9 si . a #ost 2esa"era &ei or' NAU7LIU @1A 9i. 6a a2ed?. s*a stins de a sine. -estea c1 #i. Ino?' D. . 9rancesco 9rancia4i"io etc'.t cor14ii e "reci or a 3ntoarcerea or spre cas1. .? a p1r1sit*o pe Ariadna?5 tot aici. -1i or. .i 9ri!. pict. iar ea si*a .r1 3n pinacoteca Acropo ei5 :assi2o D.r2'5 %II. poe2e5 pict.p1 a 0ii. d. Ur.nci.nii. II. din "o #.nei ape' C8in. pe DipnDsos? si pe Arte2is? etc' Naiad%).at*o 3n corte"i.t o # oare: narcisa' O-idi.#ra"iat pe 01r2. %II. ce e ce 3noat1A' Li se atri4.i a asiro*ca deeni' A 2ai #ost -enerat ca &e.i >er2es?' A #ost p1c1 it1 de e /i i*a .r1 antic1.i tra"ic.i 6oseidon? /i a 6eri4eei?5 re"e e #eaci or?. protectoare a r1&4oi. Boet8e.iadna la NaH-3. A. .p1 ce #i.2ini/. pe 6an?.nar*3n 2ito o"ia 4a4i onian1.r15 B' :inne. sta4i it 3n ins.s?. odinioar1 posesori ai /tiin0e or e!acte: #i&ica /i astro o"ia etc' 6e t14 i0e e . Casa .at -ederea' NA$TAR Di-initate in#erna 1 3n 2ito o"ia 4a4i onian1. 2ai 't3r&i. a e i-e&i or.p1 . a .r2' #ost 21) .r2'5 #resc1 3n 6o2pei: Casa 6oet. . pe care a respins*o.

)(+ /i . 3n 2ito o"ia nordic1' Aici a<.nea sa. pict. r0a/tere . #iind . . >erac es? etc'. 7n"1 Circ.9.. ar' Era repre&entat ca /i 6oseidon.i Ciori? @2A. a L.ta pe 2arinari 3n toate ac0i.s 3n C32p. ie' La "reci a #ost 2. care ei pop. pre&ente 3n i2a"ina0ia oa2eni or. de.s de "reci 3n cetate' L*a . )C) /i .nor' eroi ca A8i e?. pe 2arinari si e #1cea. 2o&aic. 9i. ' Tot aici se ce e4ra.4it1 si de Ne!.r1 NEREU D%: a 21rii si tat1 nereide or? 3n 2ito o"ia "reac15 3/i a-ea re"at. &ei0a Atena? 3ns1/i.% n%. . spre "r1dini e 8esperide or?' NEO7TOLE$ sa.. re"e a re"i.n"ea.ac%. 3 3nso0ea.n &e. 9. t 2ai pop. ro2an a 21rii /i a ape or @coresp.ai /.0i 3n . repre&entat1 #1r1 aripi @"r' a>t%.=>%4t% >% D%iani. iar d.r15 Bia24o o"na. d.na a"at1 de aceea a 2ari or &ei' . s.t1.NE$EEA %a e din Ar"os? @=A.at*o de so0ie pe Deianira. oper1 ro2an1 din seco .5 Vict-.ri.i >e*r.i apo o? din De #os?' So#oc e. /i a .' NI6EL8EI$ L. 1=( /i Ur2'.itor a 2. ? care i*a dat Deianirei? .n&1tor &e. t121d.i. rnoti. nat.i :acaon?.cis e.r. era. p1d.ncat pe Astiana!?.2ente #. -ie0ii.n trident' 6ao o %eronese. pict. IN.pentr. c. #i.2. Uratos @9or0aA /i Bia @%io en0aA' La Atena a #ost identi#icat1 c.2e e 4ocitoare or' trod. re"e e 9roiei. Nept.ia.i Ne e.-t.n. care pop. /i a ar. II. dat.a.ripide5 %ir"i i. ' O-idi. din' trei 3n trei ani' NE$ERI S Eei0a.r2'5 #resc1 3n :. ape e. 3n #resce /i 3n sarco#a"e e ro2ane. care 1*a . de pe &id.-a3= dint.p1 a 0ii.cis pe 6ria2?.ri e /i c32pii e' Repre&enta. Cea .t s. de partea "reci or' o2er. . ce e4rate' a 21 i. Ne!. s. /i*a "1sit 2oartea.-r. a ce or 2or0i. )2.r2'.r1 NEREIDE Ce e =+ de ni2#e? a e 21rii. inten0ia de a*1 . de Oreste?.ri' A #ost .it*o ca pe o t3n1r1 p. T+%ti/3. #resc1 po2peian1 NE7TUN Ee. . e!isten0a or #iind totdea.i Doris?' 3i' prote<a. a :. pt. personi#ic1ri #e2inine a e acesto# e e2ente. 3n sc8i24. Nc>t:n.n 'ta is2an c. $%ta.# ete e ce or ce 2.&e. sc.i A8i e? si a Deida*2iei?' A a-. /i a e . pict. drept10ii si 2ito o"ia "reac1' pedepsirii d.p1 >e*siod.at parte a -3n1toarea porc. 29) si .t . $oc.ni e or' Tot e i*a indicat . 3nc8ip.n"ea.pte' NIKE @"r' -ictorieA 6ersoni#icarea -ictoriei' D.'. #iice a e . 32potri-a Troiei?.i :arte' Ser41ri e 3nc8inate . E.%3t%.. II.rea. $%e'r.n te2p . pe 6oseidon? si pe A2#itrite?' I2a"inea or este #rec-ent1 3n arta antic1. Troiei?. /i . otr1-it dat Deianirei si /i*a.i Ee. a. de e2n' in* 21C NESTOR(6i:l .s?.ri 3ns1.0i or?. III. e? a .n c. a.# ete e eroi or c1&.o . Na0iona din Napo i5 Lo.s?.?.cis 2ai' t3r&i. 6' Ti4a di etc.r2' NE1US Centa.%id%. ./-0%. c8iar n.rt3nd aripi ar" desc8ise' NiL% din Sa.-enet. a c3nteee or rostite a 3n2or27nt1ri sa. a r1&4oi.s. 3n care Ar"os @2A Ya p1*&it*o pe Io? /i 3n care >erc. 2oarte nat. 3n :area E"ee si 3i a<. c. era sora . iar a 21= s#3rsit. din eroii "reci asc.rpri&a de a o -edea i. ta*' is2an.ne c.i 6oseidon? 3n 2ito o"ia "reac1A' La Ro2a.is SD -estre. ./2ani or 3n NENIA D%iI= care -e"8ea pe cei 2or0i 3n 2ito o"ia ro2an1' De aici.ac es? dr. n.ri e ne2eene 3n cinstea . 3n0e epci.i 2istre0 3n Ca idonia? /i a e!pedi0ia ar"ona. 9 a2ini. atins scop. c in Brescia. #3nt3ni etc' $ean $o.2e e poe&ii or sa.i Ee os @A24i0iaA.i Ne*re. 7IRRUS. a a-.r2'.nerare. 21L a o' . 2on. .r2'5 N%->t-l%.n/i in ca .rii.p1 e"end1.ra 15 3n _a 8a a?. Odi3%%a. III.na ii.&e.:.r1 NI!O$A8 9i. ca . tor 4o i' A #ost -enerat ca . :ci3 d% O.2ea de dinco o. 0in3nd 3n 23n1 .-3)# At3t ro2anii c3t /i "recii /i*a.s a -r./i . Andro2ac1i?.ros. lliada. a<.cis' 3nainte de a 2. c1 1toria p 1c.ra pentr. a-ea . #iindc1 a pr1dat te2p . Bn%ida. I%.-3nt 3n r1&4oi. I NI$6E 9iice a e . #or0e e e e2entare a e nat.t s1 se r1&4. .cide pe >erac es?' Acesta. c3nd a .nii 6i os @6e opone&A' Aci.-.n 41r4at -i".i Ee. C.2ani&a' A.

WOTAN sa.ne. re"e e Te4ei? @2A' A ar1tat o tr. este #o osit pentr. 2ito o"ia "reac1.2e e &e.s? si a Beei?' 6ersoni#icare a ocean.na? /i ste e e' So0ia . Nio4e a de-enit stan1 de piatr1' St3nca.i Ere4? G@1A' %ir"i i.i ."etat1 #a01 de &ei0a >era?.i A2#ion?.' II.i in patrie.s?' Tit. p./-0%.nd. . cer. a 2are . 1. o ance 3n 23n1 /i c. sec' I% 3'C8r' a U##i&i.i >o*2er. . in#erioar1 di-init10ii >at8or?' NORVET *FJ NORET NU$A# 7O$7IL1U A doi ea re"e a Ro2ei' D. .nte' O6ELTIOS Un.?% c-ndiIa. <ert#e' & O!EANIDE Ni2#e? a e 21ri or.drind. rnai a es c3nd #oc.. ar e!ista si ast1&i. (L. considerat1 so0ia .ne peripe0ii e . . din 4as2e e ro27ne/ti. %I. /i repre&int1 o #e2eie a/e&at1 pe .rere. 3n care a disp1r.i . En%ida. )5 %ir"i i. "rec :arte?'' NORET sa. .it 3n toate re#or2e e .r1 &i' De d. a #i pre-estitoare. doi cor4i pe .i sa. . a #ost s#1t.i Tanta ? @1A /i so0ia . tat1 -esta ei R8ea Si -ia?' A #ost a<. NOR%ET 6ersoni#icare a.i. NNI%. . . $%)ta. din co2andan0ii "reci 3n r1&4oi.-re @C)= 3'C.i? C8iron?'si a ni2#ei? >ari*c ea' S*a socotit s. a-3nd capacitatea 'de a -edea p3n1 3n #.i era T8etis? @1A. Itaca?' ODITE (l) Centa.te.8r'A5 sc. 21rii sa.at parte a e!pedi0ia . pe care a 2. . 3ntr*o sin". %I5 i2a"ine pe . 3n Asia :ic1.2ito o"ia asiro*ca deea*n1' 6ersoni#ic1 #oc.0i or.r.#icient de* inspirat1 pentr.p1 ter2inarea r1&4oi. En%ida. e?.r? . >era a-ea n. .i a e"ipteni. 3n"1 :a"*nesia.i' Ee. lliada. .ri.r1 de *A' E' 9re.n3nd.s? /i a e . DaiQoQa?' 2inarea r1&4oi.cer. din 9 oren0a' NOA7TEA 6ersoni#icare 3n ..NIOBE 9iica .nte e Sipi . WODON Ee. @3'.i 21rii 3n 2ito o"ia <apone&1.nte 3n Tesa ia.i a #ost incinerat pe acest 2. A? :.*se c. .i troian /i 3ntoarcerea .i >erac es? 32potri-a . L.. creator.2eri' Sc. de a L. care 3ncon<oar1 . 23ri.B-0%. . #iice e or era. &e.i 32potri-a Troiei?' @2S Una din #iice e Nio4ei?' OI!LEU Tat1 .i /i a ti2p. opt *picioare.i :anto-a' L*a a<. Ti4r.r1 antic1. din #iii .n1 c. #iice e . .A d. .s. pe 2.n -as a ar"ona. c.cis de >ector?' O6IODA$A N. .cid1 pe to0i copiii.i 3 55. pt. NUSKU Di-initate a #oc.i Ocean. . oceanide e?' O!8IL& Ero.i 3n.i F >e*rat 'es? /i 'ai Deianirei?' OEG8IR Ee.2ea /i din care.-. pt. O!IROE 9iica centa. ODIN.#ie nec.s Li-i. 3n #iecare &i. 3n 2C de c3nt.i T8etis? @1A' O!EANUS 9i.n ca c. $%ta.2ai doi: pe Apo o? /i pe Arte2is?5 >era a pedepsit aceast1 aro"an01.s? /i Ro2. ocean.i 3n 2ito o"ia nordic1' OETA :. #1r1 -o3a ei' Tr. c. . c.te&an01. Re2. personi#icare a soare .p1 e"end1.i Uran. cei /apte #ii /i ce e /apte #iice a e ei.r2' O!NO 9i.pte or dintre centa. Kn%ida.pte' Este repre&entat pe . se sp.-.i de ni2#a? E"eria?' 21( NU$I!1US R3.r2'5 Esc8i 5 So#oc eG5 O-idi. a prosc8i2*4at*o 3ntr*o iap1' O-idi. a 2a"iei /i a in* F .p.. 32potri-a Troici?5 a #ost .i r3. .i A2#iarai#5 a . %.nd ODISEEA 6oe2 "rec.i U ise? @Odise. .i A 4a Lon"a?. apar Soare e.. . 219 spira0iei poetice' E pri2e/te 3n _a 8a a? pe to0i eroii 2or0i 3n . iar Apo o?.cis de Deianira?. ce 2ai iinpor *ant din 2ito o"ia scandina-1. a r1&4oi.i /i a &ei0ei :anto5 3nte2eietor a ora/..2ii.rit >erc. pentr.*i pe Apo o /i pe Arte2is s1*i . 19. care e!p. (21 NODON Di-initate ce tic1. 3n 3na t. a-3nd ace ea/i atri4. oper1 a . ca 2esa"er a oa2eni or c1tre &ei.i. a-nerat 32pre. L11 si .tat s1*/i reia do2nia de cei doi nepo0i. .n tron' >o2er.cis 3n ti2p.ri /i api0i? de c1tre :ops?' @2A Un.t 3n 2od 2isterios Enea?' NU$ITOR Re"e e ora/.tat pe Enea? 32potri-a ri'i ii* $i or?' %ir"i i.

i Apo o?' Oreste a . printre care te2p . pe A"esi ati? @2A' ONO!ENTAURl :on/tri <. 3n"1 ace a a .neric.1: . %.ia ani.i &e.4teran1.ti2p de trei ani. p123nt. &ei0e a e ordinai.2ii?' O$AN *J A$AN OG1GE 9i.n acces de #. se 3n0e e"ea at3t oc.a-.s. . 22. de2on? c. a . -ia0a . a ni2#ei? Ca ipso?' Aici a #ost re0in. . <. . B.nte din Tesa ia @291. 3n ti2p ce ace/tia s*.4 n. si o stat. #oarte #r. a #ost d..2it ast#e te2p . din -re2ea . In#ern.i 2ai 2are. ani. # ori /i #r. oc a #iecare patr.i se pierde 3n nori' Tot aici tr1ia. /i cea a t1. =)25 Tit. c3t si 8ot1r3rea acesteia' ORBONA Eei01 ro2an1. 3n care se #1cea e"1t.n #i.0i or?' A #ost tat1 .*n1sc.i care 3ntre4a' #ie direct. #iice a e .21tat7 21"ari 3n 2ito o"ia "reac1' U ian. ro2an ar8aic care personi#ica 2oartea5 era 3n#10i/at ca ..t U ise? 2ai 2. 3n care o di-initate 3/i #1cea c. .na din 2in. .? /i C ade. se a# a o piatr1 3n #or21 de o.nea era p in1 de te2p e. si de i.nosc. 3nainte de potop. re"e e"endar a Beo0iei. in-ocat1 de #a2i ii e care n. b copii' OR!O Ee.t.na pe acesta.n t3n1r sed. acesteia. /i 32podo4ite c.i so0ie era' Un a t sanct.. pe care. iar -3r#. identi#icat1 apoi de ro2ani c.i Apo o.2 spre patrie.i 3n 2ito o"ia c8ine&1. ro2an. 2A.s de sora .ia. . O7I @1A Di-initate sa4in1 protectoare a no. &ei0a Ce*rcs?' Te2p .i?' Ee. E"ist?.i Sat.i A"a2e2non? /i a B ite2nestrei?' C3nd tat1 .s?' Este aproape i2posi4i de esca adat. 3n 9ocida. . 1*a den. copi 3nc1.?' @'2A Ni2#1 din s.at parte * a e!pedi0ia ar"ona. ONUAVA Di-initate "a ic1 c. pentr. $oc. a.p1 ter* O)$EI Ee. a c1r.ni e . .rie' Re"ina 1*a si it s1 poarte -es2inte de #e2eie' >erac es a .r2'5 -as. t1 -re2e.i Apo o?. (I3t-. repre&entat ca . . atri4.ri or /i p oi or' A. NNNIN.ria/1 a acest.to?: re"i. 3n ti2p.i' !!0 221 ONDERA8 3nt. /i cei a 0i &ei' @2A C3nt1re0 din # a. "ra0ii e?. . se a# a 1ca/.2os' O$OR!A La ca deeni. pro#e0i' 6rintre ce e 2ai i2portante: oraco .4it. Si-a?. . #ost identi#icate c.i 6oseidon?. (C9 0i .ri or dedicate acest.nosc.i Apo o? din De *#os? @"r' 4. propria*i so0ie. pe care 2ai apoi i*a r1pit*o 6irr.te ase21n1toare ace ora a e &ei0ei %en.ri do >ottice $i. a se r1&4.21tate oa2eni. #ie prin inter2ediari: preo0i. o i2*pienii' OBKBKK1 @1A Ins.i. anoti2p.i De.i Ee. . din Dodona?.i a #ost .n "eni. in-entator a acest.i' ON6ALE Re"in1 a Lidiei. a tare.. K acida.2ent' A #ost instr. re"e e Troiei?' OILEU Re"e e Locridei' A . Stro#i.tor a i2n. oper1 a .. E ectra?.ne s. de -ar1. Ar8eo o"ic din 9 oren0a5 pict. te2p e sa. a .i Asc epios?' S.&e.t.i Aia!? /i :edon' OLEN 6oet si preot a .GG 3ntr*.?' Aici 1*a c. ei se a# a 3n 9or.cte' >o2er. c1reia >erac es? i*a #ost sc a.ca ion?' A #ost 2ai 2are e titani orG. aripi e ne"re * /i 3nar2at c.ie .ido Reni e e' ORESTE 9i.n0at popor. .s?.i instr. #oc. d. a e nat. Oreste. a .cis pe Uit.ra c.ric. 3n dr.ita Dianei?' %ir"i i.s?. in#erna 3n' 2ito o"ia -edic1' Aici &e.i Apo o? si ce din Epida. . care i*a de-enit prieten nedesp1r0it' A #ost so0. 3n -1i e r3 .s?' #O7E.r?. arca/ ne3ntrec. 1ca/ a ce or care p1r1sea.i din De #os? c1 a pr1dat te2p .i Ee.faneois c in :.i 6 .0i or.? sa. ce din De #os?.s C a. c1 1*a . -enerat1 ca centr.nca d..t pe 6i ade?.ar se a# a pe Capito i.' C O6K *H' O7E O7OS GK O7E 222 ORA!OLE Sanct. e :arsDas?' OLI$7IA Ora/ 3n 6e opone&.al%l-.na a #or2at cer.2easc1' ORE Ni2#e?.it de 6an? sa. Mliad%i.s? din 2ito o"ia "reac1. . o coas1' :ai t3r&i..s. d.s?' Oreste. A? :. 3n so sti*0i. ser41ri or de a De #os?' OLI$7 @1A :.ri e in#erioare' ON6AL Era n. ar. #e2eie*di-initate care a st1p3r3it 2on/trii 8aos. 3n care a-ea. 3ntoc2ai ca Ee.t1 8ot1r3rea. a . prieten a . a-ea.i Ee.' di-initatea in-ocat1.c1tor.i 9idias.2e e de oraco . O7OS sa. a #ost identi#icat c. pentr.iA' 3n acest te2p .are.cis de C ite2nestra.Lao2edon?. r1&4oit c.s Li-i. Be ? a 32p1r0it*o 3n do. ce .p1 @2ito o"ia oca 1.nc8i. NI.t de a re"in1'.rii. a p123nt.di. >er2ionei?. p123nt. .s? /i a e &ei0ei Te2is?.?% c-ndita.i Ee.8.ri or A #e.rn?.ri e o i2pice' Re"i.

&ei? Ca iope? /i a . s.ncate 3n 2are. A8#URA $ADDA Di-initate s.4it*o. An"ra*:ainD.pe A. . S-I:l c%l . ' pe 2. O. care i*a redat*o pe E.ridice.n Ta:. con0inea. /i a Dio*"./%:.?' (O ROS Ee.n&io.i Osiris? si Iris?.na pe &e.n-n.o2enirii. $%ta. te?.n. O.2ai de c1tre ini0ia0i.ra 3n c.. a Les4os.1 #iice: 6entesi ea? si'>ippo iUr' OSIRIS Ee. N. din 6o2pei OR6EU 9i.pre21 3n '2ito o"ia persan1.4ens. pe .i.n /arpe.cis prin 2.i Ere8te. a &e. c.ter* nic1. . . C' _' B .. a<.na' Eadarnic1 a #ost d.%3l%.i A o. pe Ca ai? si pe Eete?' @2A Nereid1? care cond. din .."o -on >o##2annst8a ../-0%#.&ic15 #resce 3n Casa . O. care a a-. R. de-enit1 de at.i. L. (($%ta. C' _'. Di<in:l O./%:5 Ba4rie e D.io/at c.cQ.ritate. Sartre./%:5 Lope de %e"a. care Diana?./c1t.es O##en*4ac8.s?' D.ra . <. t.n 2i< oc ci-i i&ator. din 4ine-oitorii o2enirii' 1= \ Dic0ionar de 2ito o"ie 22= l . a-3nd 3n 23n1 .%. 3n0e ese.%3tiada (ACa.i Or#e. /i ira ar. totdea. r1.s? do."ene De acroi!.cl% /i E:. a #ost 2. ci-i i&ator. si24o i&3nd 4ine e 3n toate #or2e e . . de ase2enea.2inos a T.ne e"enda. e -a 3n-in"e pentr.ia toate 4o i e' OUTREEA# Re"in1 a a2a&oane orG*. care a #ost contin. Casa Centa.t de a Arc. si24o i&ea&1 poe&ia des1-3r/it1 care trans#or21 nat. $ean Corot.ida5 Ric8ard Stra.r1.cea -3nt.i O coni. G%-.a. #. I/iC%nia . se pare..%a l:i O. -ita ' O-idi. . castitatea /i rena/terea 3n' toate sens. R.ia p. 1*a . e"iptean.s? 1*a presc8i24at 3ntr*o conste a0ie' A i.r. %I. .n"e pe p123nt' Ner14darea i*a #ost 3ns1 2ai p.* 2ani#estat1 3n ti2p. 324 3n&ea ani2a e e /i nat.it1' C3nd E.cis de /arpe e pe care 3 *0inea a s3n d. Be4?. a .i. 2.rta. totdea.r pe p123nt. Ceria e etc'.ns p3n1 3n ins.p1 a 0ii.e"8e . 9ran& Lis&t.&ic15 Bio-anni Be ini. 'e. re"e e Tra*ciei. st1p2.Cic%lc5 An"e o 6o i&iano.a5 $ea8*6a. 3n c ipa c3nd /i*a 3ntors pri-irea spre ea.t pentr.t' So0ia . . e a co4or3t 3n In#ern /i a 3nd. B . Kl%ct.rioase c1 Or#e. protector a ordinii si a <.%. NI5 %ir"i i. ar #i a<.. r1&-r1tit 32potri-a .nci ea"1n. sp. .rit . 3ntrea"1 aceast1 concep0ie. . poe&iei' :it. a #ost s#3/iat de 2enade?.sti0ia 3ns1/i' C3nd-a.cis 2a2a.r15 $ean Coc ea. t dedicat poet.s? 1*a presc8i24at /i pe e 3ntr*o conste a0ie? Scorpion' ORITIA (1) 9iica .sti0iei' OTO 9i. . O. titani? care s*a.i.seppe 6arini.i p123nt.scat1 de .ss5 Kl%ct. 0i :arce Canns. '6o-estea l:i O.n.#oric.i a #ost Isis?' Era repre&entat ca o 2.*ri e 3n toate 'direc0ii e' O-idi. /i #rate a .-. 2. n. Dossi Dosso. rit.2. 3n0e ept. #i.r2e e p eiade or? p3n1 c3nd Ee.i Or#e. pe C ite2nestra' Usc8i . I/iCcnia5 >.i 6inari.p1 aceea orice 3ncercare de a o redo43ndi din 32p1r10ia 2or0ii' Re-enit sin".cQ.5 Ca deron de a Barca. %incen&o :onti.ri e or#ice. E.n si24o . pri2it1 3n dar de a Apo o?' C3n*tec.i pe 3ns1/i 6erse#ona?.a . se 3ntoarc1 s*o pri-easc1.dio :onte*F -erdi.ridice?. condi0ia s1 n.ada5 Bi. #i 2 OR6IS$ C.ai 3%<%.i' 22C ORION Uria/ din Beo0ia.?5 propo-1d.i. Tinto*reto.2ie.na din credin0e e doctrinei' I2n.ra de& 1n0. .i e"at de 2istere e ce p. .rora?.i scorpion' Ee.i #er2eca oa2enii5.) OR$UDD sa. ero. e"iptean a -e"eta0iei /i a Ni .. /i a &ei0ei cer.i Ea"r.ri e' Re3ncarnarea era. $:Hca. E.i. c3nt1re0 din ir1. . 2. $:4t%l%. n.s. . so0ia .ripide.pre2a p.p1 ce /i*a .nte e R8odope.n toia"' A #ost .r15 poe&ia de-ine ast#e .?. D:.i Ee. $ac].ia doi #ii.n 4ici sa.%#3t%5 %ittorio A #ieri. C a. !-%/-. E' UrenQ. #i. Casa .#. r1pit1 de Borcas? /i i*a dat acest. IBiC%nia in) Ta:. .a. pict. care si24o i&a soare e' Lec.Ann.%3t%5 Boet8e.enici' A #ost. El%ct.ida5 %o * 22) taire.a5 E.ritatea.-. n. re"e a Atenei. p3n1.%nidc#l%)5 So#o*c e5 El%ct.ridice a disp1r. a #ost . Br. e acorda nici o aten0ie' Cap. $osep8 >aDdn. c3n*tec./-0a.i E#i. #apt pentr.2e e poet.i.

acesta s*a r1&4.ii 3ns. a #a4et. 3n oc.to?. a te e c1 Enea? a sa -at*o din 23ini e "reci or /i. '.i U ise?. /i peste care p1storii s1rea.# e0ite de e . .-inte e: YAde-1r.0i or?. a.. Kn%ida. NIII. a.i. de tea2a .0i de do.t10i or.p1 ce i*a n1sc. n. a do.rat stat. a# 3nd de acest .ne o e"end1. si s*a a/e&at sin".*' a0iei Ora/. -estii pentr.2e e &ei0ei 6a e?.2ina. protectoare a p1stori or.ri or /i "re.2ii. ace a.i 6i"2a ion? @$A si a stat..nde a.Ki9O'S1 @1A 9i.rin01' Une e -ersi. -or #i cr. spice si ra2. ai 2.tenticitatea <.at*o c. 7ARIL1I Ser41ri pastora e ro2ane5 se 0inea. 32potri-a Troiei?.n c1 Dio2ede?.ia si a.3nt.1 oriG. d..nonei?.4 p12. Sep*'ti2i. a ' dat*o 3n "ri<a -esta e or? din Ro2a' 7ALA$ED 9i. de .n03nd #a sa ne4.. Troia a #ost citeerit1 c. 0inea 3ntr*o 23n1 stat. Nero. 3ncon<.a oar1. Ti4eri. d.ie 3n e2n a &ei0ei Atena?' A c1&.ta0i de st1p3nii or' 7AULII sa. .nde.p i.. . de a n. . . can.nat /i i*a 3nscenat o tr1dare.an15 3ns. pornit e!pedi0ia spre Co 8ida?' *S ARBOS @)A 7ALADIU Stat. co in1 3n Ro2a. 3n &i... a -r. a rostit c. prin "ra0ia &ei0ei' A#rod ta?' @2A Ora/ din Cipr.ia ora/.s.2e e de a n. i*a asc. oc. . si24o .i si &ar.ns s. tranda#iri. de 2ai 2. . ei' 9iind ipsit1 de 6a adi.ri.ia -a r123ne 3ntre &id.i :arte?'.ni sp. pop.2anit10i. a. . pentr. . c.[ 0i ai ni2#ei? Ta ia?H IN . t.i?. 3n ti2p ce se constr.t re/edin0a 32p1ra0ii A. dra21 7ALATIN Una din ce e /apte co ine pe care este ase*''&at1 Ro2a.1 i&-oare ter2a e' 6a icii a-ea./. # oarea sacr1.t n.-. /i 3/i . care a.r2'5 / %onde .t do.2oas1 /i t3n1r1. r1&4oi.? @2A si a C i2enei? @2A.cr.t a . . creator a ./-0%.ri e Troiei.nei noi .at*o c.n -i0e . #.ia /i a. de/i ne-ino-at. te ori' La Ro2a. =L /i .a.rate de t.*rne.at*o c. 3n.r2e or /i a #erti it10ii' C. a principa e or scene a e e"endei despre Ro2. /a8. teatr.r2e or' De a ea a -enit /i n.a de 21 apri ie.n sanct.piter. 3n ti2p. 3n -ecin1tatea -.i Ee. .rat stat. #oc.ri de 21s in' 7A!8A!A$AS Di-initate s. a #ost conda2nat a 2oarte.r1.cerit1 c.ri or' Descoperind /i den. patroana p1stori or /i a t.0a0i de orice nenorocire' U ise? /i Dio2ede?.i 6a"aseos. . Se-er' 7ALE Eei01 ita ic1. 3nainte de a 2.p1 ni2icirea t. a 4o"10iei. #iindc1 Ta ia.st.n c1 Dio2ede ar #i .r2e. din c ipa c3nd a #ost pri2it de &eii 21rii' !!6 227 ''' (. .nde a-ea . . #iic1 a . .t din cer.%d 3a: n%<in-<=Iia :ci3=. a-.". pe a tar' Un oraco ?.2ere or. ap1r. a. a 21s. considerat in-entator. acest pri e<.t de p1stori./.i' $#*. e "o #.2e a cor14iei ar"ona. e*a pre&is troieni or c1 at3ta ti2p cit stat. a.s? /i a &ei0ei' Te2is?' Dar a #ost 2.i .ar a 6a ica.n te2p . pe %ia Sacra' Repre&entat1 ca o #e2eie #r. a# 3nd de acest . sp.2e e 6a atin. cin. t 2ai -enerat1 a Ro2a. $%ta. so0ia . a t. Troia a #ost c.rit 3naintea 2eaG' W %ir"i 'i. de . II. protectorii sc a-i*$or persec. .ns 3n Ita ia. . 3n i24a indian1. a 2onede or. soare .d a a<.. data 3nte2eierii Ro2ei.> 7A!EA di-initate1 3n 2ito o"ia "reac1. aceast1 oca&ie se aprindea.t. .r12inte or' 6a icii era. Ca i".s? /i 3nte2eierea Ro2ei' Aici si*a.eta &e.pre21 3n 2ito o"ia pe*r.i Etern' 7ALE$ON N.nie a . ap1r.rin01' Une e -ersi.# e0itor.c e. . -esta e e? 3i <ert#ea. 7ala.i Etna? @2A' Aici era -eri#icat1 /i a.it1 a 3ncep. .t s1 participe a r1&4oi.ror 2on/tri or' 7 AD$ A Lot. din Tesa ia. Ra n. te2p . e . care a 3ncep.rnei e or 3nsea2n1 Yn1sc.t. ei' 9iind ipsit1 de 6a adi. sa.i I o?. .i' 6a a2ed. . Troia?.i Na.i :e icert?.25 O-idi.YS. a A#roditei?' 7AGASEA A t n.2e e .ri de paie.i 6 . #or2at n..n te2p .ni sp.cr. #. pe -re2ea re"e .

7ALINURUS C3r2aci. .i Enea? 3n dr.2. aces#.ia c1tre Ita ia' C.prins de so2n, a c1&.t, c. c3r2a, 3n* 2are /i d.p1 trei &i e, c3nd, s#3r/it de p.teri, a a<.ns pe 01r2. L.caniei, a #ost .cis de >icani, E!ist1 /i ast1&i pro2ontori. 6a in.ro'
%ir"i i., Kn%ida, III5 %, ,=,, %I, ),1

'7ALLANT (l) 9i. .i E-andr.?, to-ar1/ de ar2e a .i Enea?, 32potri-a r.t. i or?5 a #ost .cis de re"e e or, T.rn.s?' @2A 3nte2eietor. .n.i ora/ de pe 6a atin?, din care s*a #or2at ora/. Ro2a' @)A, Re"e e Tre&enei, detronat si .cis de Tese.? 32pre.n1 c. to0i copiii .i5 c. e!cep0ia #iicei Aricia, so0ia .i >ippo it?' %ir"i i., Kn%ida, %III, =C 7ALLAS @1A N.2e e &ei0ei Atena?, 3nse2n3nd, 3n 2ito o"ia "reac1, Yaceea care ar.nc1 s. i0aG' @2A 9i. .i 6an*2,2,
dion /i;#rate e .i E"e.?' (") 9i. .i Licaon? @1A si 4.nic. .i E-andr.?' Un. din "i"an0i?' FF;F %ir"i i., Kn%ida, %III5 121, CLL, =)(, N, C,(

7AN 9i. .i Ee.s? /i a 6ene opei? ,sa., d.p1 a 0ii, a .i >er2es? /i a ni2#ei? Ca isto? 3n 2ito o"ia "reac1, &e. a "r1dini or si a o"oare or, pre&en01 ne ipsit1 printre p1stori /i 01rani, #1pt.r1 <.21tate o2, <.21tate 0ap' Apari0ia .i pro-oca spai21 si ned.2erire, panic1' Speria ni2#e e /i se co2p 1cea s1 e -ad1 #."ind de e ' Sirin"a?, de e!e2p ., 3n#rico/at1, o dat1 c.' apari0ia .i, s*a ar.ncat 3nt*r*.n r3., /i Ladon? @1A, i2p orat de ea, a pres;c8i24at*o 3ntr*o trestie' 6an, a.&ind .n s.net, a trestiei, 3n 41taia -3nt. .i, a #ost si".r c1 asc. ta p 3ns. ni2#ei' A t1iat at.nci trestia 3n 2ai 2. te 4.c10i, e*a p.s .na in"1 a ta /i a #or2at ast#e nai. , c. care a c3ntat de at.nci toat1 disperarea ni2#ei /i a .i' Ace a/i i&e. a a-.t de a ni2#ia Eco? .n #i.' Era ne ipsit din corte"i. .i DionDsos?' La ro2ani se n.2ea 9a.n? 7S. Si -an.s?' C. t. .i era -enerat 3n Arcadia?, pe 2.nte e Lico' D.p1 o -ersi.ne, 6an si24o i&ea&1 #or0a -ita 1 care 3ns.# e0e/te tot. 3n nat.r1'
ODidi., $%ta,-./-0%, 1I, 1=), NI%, '=1=5 7an, stat.ie;3n :.&e. din Napo i5 7an, 4ron& din Arcadia, sec' % 3'C8r'5 L.ca Si"no*re i, ]#tK:l 7an5 Nico as 6o.s/in, l(an :.,=.ind Si.inCa, pict.r1

7AN A!EEA 9iica I.i Ese. ap?, de0in1toare a t.t.ror c.no/tin0e or tat1 .i ei pentr. -indecarea t.t.ror 4o i or, 7ANATENEE Ser41ri #ast.oase or"ani&ate a trei ani d.p1 O i2piade @*J O i2piaA 3n cinstea &ei0ei Atena?5 3n ti2p. procesi.ni or era p.rtat1 3n tri.2# stat.ia &ei0ei, atri4.it1 .i 9idias, /i apoi p1strat1 3n 6artenon?, sanct.ar. de pe Acropo 1?' D%iI%i 3i era o#erit .n pep . de propor0ii .ria/e, .crat de #e2ei e Atenei c. aceast1 oca&ie' 229 7 AND AR 9i. .i Licaon? @2A, arca/ -estit 3n r1&4oi. Troiei?' A iat a troieni or, a r1nit c. s1"eata pe :ene a.?, .n.; din co2andan0ii "reci de sea21, /i a 3ntrer.pt ast#e ar2isti0i. 3ntre ce e do.1 ta4ere d./2ane'
>o2er, Iliada, II, ,2(5 I%, ,,5 %ir"i i., K,(lda, %, C9L

7ANDAREU 9i. .i :erope? 3n 2ito o"ia "reac1' A #ost prieten. .i Tantat? /i a #.rat pentr. acesta .n c3ine de a.r @sa. de 4ron&A dintr*.n te2p . a .i Ee.s?, din Creta' 9."ind 3n Sici ia, a 2.rit pe nea/teptate 32pre.n1 c. so0ia /i t#ei #ete' 7ANDORA 6ri2a #e2eie 3n 2ito o"ia "reac1' A #ost creat1 de >e#aistos?, a por.nca .i Ee.s?, care a -r.t s1*3 pedepseasc1, prin apari0ia ei, pe oa2eni, pentr. #oc. pe care 6ro2ete.? 1*a #.rat din O i2p? @1A' Ea tre4.ia s1 #ie at3t de #r.2oas1, inert s1*i scoat1 din 2in0i pe i2iriitor<' /i s1 pro-oace ce e 2ai 2ari nenorociri' A' #ost 3n&estrat1, pentr. aceasta, c. toate dar.ri e pentr. a c.ceri pe oricine @"r' >and-.a, toate dar.ri eA' Tot at.nci, a pri2it de a &ei .n -as p in c. toate re e e, pe care tre4.ia s1*1 0in1 3nc8is' C.rioas1, 1*a desc8is si din e s*a. r1sp3ndit pe p123nt tot; #e . de catastro#e, epide2ii si nenorociri' Cinci a -r.t s1*1 3nc8id1, n. 2ai r121sese 3n' e dec3t speran0a'
R.4ens, V aH K ;l 7and-.%i, pict.r1

7ANO7EU 9i. #oc. .i, prieten a .i A2#itrion? /i p1rinte a .i Epeos?'
>o2er, Iliada, NNIII, LL=

7AR!E Eei0e a e na/terii /i destin. .i 3n 2ito o"ia ro2an1' Coresp.nd 2oire or? din 2ito o"ia "reac1'
BoDa, Bi.seppe :1ria C;respi, R.4ens c c', pict.r1
!30

7ARÎLII *J 7AULII (7ARIS 9i. .i 6ria2? /i a >ec.4ei?' A# 3nd de a .n,, oraco ? c1 #i. or -a ad.ce o 2are pri2e<diei Troiei?, p1rin0ii 1*a. 1sat 3n p1r1sire pe 2.nte e Ida?' C3nd, 2ai t3r&i., a n.nta .i 6e e.? c. T8etis? @2A cine-a a tre4.it s1 o#ere 21r. de a.r ce ei 2ai #r.2oase dintre >era?, A#rodita? si Atena?, 6aris, in-itat a osp10, a o#erit 21r. A#roditei' Ce e a te &ei0e, indi"nate a.' 8ot1r3t s1 se r1&4.ne pe Troia' C3nd e a r1pit*o 3ntr*ade-1r pe E ena?, so0ia .i :ene a.?, re"e e Spartei, a pro-ocat r1&4oi. dintre "reci si troieni, care s*a s#3r/it c. distr."erea Troiei' 6aris a re./it s1< .cid1 pe A8i e?, o-ind.* 1 3n sin".t<'i oc -. nera4i , 3n c1 c3i, si a r3nd. .i a #ost .cis de 9i octet?'
>o2er, Iliada, III, 1+ /i .r2', C2C /i .r2', NNII, )=9,, %ir"i i., Kn%ida, I, 2( '/i .r2', I%, 21=5 M:d%cata l:i 7a.i3, R=>i.%a El%n%i)/i $-a.t%a l:i A+t I c, 3n Casa .i Z coni. R.#.s din 6o2pei5 R.4ens etc',, pict.r1 ;FF;c*

7ARMANMA Ee. #.rt.ni or /i a p oi or 3n 2ito o"ia -edic1' Caii acest.ia a. c.treierat p123nt. , r1sp3ndind 2ari cantit10i de ap1 pe tot 3ntins. .i' 7 AR$ AS :.nte 3n 9ocida @BreciaA, 3na t de 2 C=9 2' Era sacr. .i Apo o?, DionDsos? /i 2.&e or?' 6e 3n1 0i2i e .i, sp.ne e"enda, s*a oprit cora4ia .i De.ca ion?, d.p1 potop'
Ra#ae , 7a.na3:l, pict.r1

7ART AON Re"e e Ca idoniei?, #i. .i A"enor? /i tat1 .i Ene.?' 7ARTENIA Epitet a &ei0ei Atena?, #ecioara, protectoarea tinere or #ete din Atena' 2)1 7ARTENI7EU 9i. .i*:e ea"r.? /i a Ata antei? @1A' A #ost .n. din cei '/apte care a participat a e!pedi0ia 32potri-a Te4ei? @2A' 9i. .i, 6ro2ac, a-.t de a ni2#a? C i*2ene? @2A, i*a r1&4.nat 2oartea 3n a do.a e!pedi0ie, ini*; 0iat1 de epi"oni?' 7ARTENON Te2p . a# at pe Acropo a? din Atena, dedicat &ei0ei Atena?, n.2it1 din acest 2oti-, Atena 6ar*tenios, de c1tre 6eric e' Aici se a# a o stat.ie a &ei0ei, 3n a.r si #i de/, e!ec.tat1 de 9idias' Te2p . a-ea 92 de 2etope, 1L+ de 2etri de decora0ii /i*do.1 tra4eatii acoperite c. sc. pt.ri, e!ec.tate de cei 2ai 2ari arti/ti ai epocii .i 6eric e, printre a 0ii ar8itect. Ictin /i sc. ptor. 9idias' 7ARTENO7E Siren1 care a 3ncercat s1*1 atra"1 3n 2re<e e ei pe U ise? sa., d.p1 a 0ii, pe >erac es?' Respins1, s*a ar.ncat 3n 2are, iar in"1 oc. .nde a disp1r.t, s*a constr.it ora/. Napo i' 7ASI6AE 9iica .i >e ios? /i' a 6erseidei, so0ia .i :inos?, re"e e Cretei, /i 2a21 a .i De.ca ion?, a Ariad*nei?, a .i Andro"e.? /i a 9edrei?' Deoarece :inos n. a respectat .n <.r123nt #1c.t de 6oseidon?, acesta s*a r1&4.nat, inspir3nd 3n 6asi#ae o dra"oste ne e"i.it1 pentr. .n ta.r de& 1n0.it, ce de-asta 0ara .i :inos' S*a n1sc.t ast#e :inota.r. ?, #iin01 <.21tate o2, <.21tate ta.r, care a '#ost .cis de Tese.?, c. a<.tor. Ariadnei'
9resce a 6o2pei, 3n Casa %3n1torii '/i* a 9a2i iei %et i.s5 7a3i/a% 4i ta:.:l, #resc1 3n :.&e. %atican. .i

7ATE!I Ido i pe care cor14ierii #enicieni 3i p.nea. a prora na-e or or' La e"ipteni, era. di-init10i 2inore, personi#icate s.4 #or2a .nor pitici' 7ATRO!LU 6rieten nedesp1r0it a .i A8i e? 3n ti2p. 2)2 r1&4oi. .i Troiei?' A #ost .cis de >ector?, .n. din co2andan0ii Troiei, ceea ce 1*a #1c.t pe A8i e s1 se ra&* ; 4.ne /i s1 .cid1 3n ce e din .r21 pe >ector 3ntr*o .pt1 2e2ora4i 1'
>o2er, Iliada, I, )+( /i .r2', NI, (L= /i .r2'5 #resce Ia 6o2pei 3n Casa A2ora/i or de a.r5 G.:>:l l:i 7a3^nin-, a Ro2a, sec' III 3'C8r'

7&!AL& Ero. din snoa-e e ro27ne/ti, c.nosc.t si s.4 n.2e e de 6epe ea, iste0 prin e!ce en01, di4aci 3n orice 32pre<.rare, c8iar dac1 *aparent este ne"8io4 /i #1r1 2inte5 3n 4as2e este /.".410, spirit.a /i 4ine-oitor'' 7AS&RIL&)8&IS)LUNGIL& sa. 7&S&RIL&)L& I)LUN)GIL& 6ersona< #antastic din 4as2e e ro27ne/ti, 3nde2i: natec, a-3nd #ac. tatea de a -edea orice, de a distan0e ini2a"ina4i e, si de a 0initi c. 2are preci&ie @Yprinde p1s1ri e din &4or /i e 21n3nc1GA' 7&SARIL&)L& I)LVNGIL& )K 7AS&RIL&)8&IS)LUNGIL& 7EAN Un. din ar"ona.0i?, pric on a .i >erac es? si p1rinte a .i 9i octet?' E este* ce

care . aprins #oc. pe care a -r.t s1 2oar1 >erac c-::, ne2aip.t3nd s.porta d.reri e pricin.ite de -e/23nt. otr1-it a .i Nc!.s?'; 7EGAS Ca 3naripat 3n 2ito o"ia "reac1, n1sc.t'din s3n*"e e :ed.sei?, c3nd aceasta a #ost decapitat1 de 6c*;c.?' Şi*a .at apoi &4or. spre O i2p? @1A, #iindc1 Ee.s? ora p1rinte e .i' B i*a ad.s .i Ee.s, 3n contin.are, tr1snete e /i #. "ere e' A #ost apoi ca . .i 6erse., care, c. a<.tor. .i, a e i4erat*o pe Andro2eda?, si a .i Be ero#on?, care a .cis >i* rnera?' C3nd Be ; cro#on a -r.t s1 a<.n"1 c1 are pe 6e"as 3n O i2p, ca . 1*a #1c.t s1 se pr14./easc1 po p123nt' Ee.s 1*a trec.t pe 6e"as printre conste a0ii'
O-ic i., $%ta,-./-0%, I%' (,L5 %' 2=L '/i .r2'5 scen1;pe o 2e op1 a te2p . .i din Se in.n;' @sec' %I'd 3'C8r', c. :ed.sa decapitat1 de 6erse.A5 R.4ens, 7c.Ha: %li?%.%a0= pd5 And.-,%da5 G# B' Tie*po o, 6erse., pict.r1

2)) 7ELASGO @1A 6ri2. re"e a ce .i 2ai -ec8i popor din Brecia, pe as"ii' @2A 9i. .i Tropas, re"e e Ar"e/. .i? @=A' 7ELETRONIU Re"e a api0i or? care, d.p1 o -ersi.ne, a in-entat #r3. /i /a.a pentr. cai' 7ELEU 9i. .i Eac?, tat1 .i A8i e?, a-.t de a nereida? T8etis? @2A' A .at parte a e!pedi0ia ar"ona.0i or? si a -3n1toarea porc. .i 2istre0 din' Ca; idonia?' La n.nta .i c. T8etis, Discordia? a o#erit 21r. pentr. a #i dat, ce ei 2ai #r.2oase dintre >era?, A#rodit1? si Atena?' A #ost detronat de Creste?' D.p1 2oarte, /i*a .r2at so0ia 3n ape e 21rii, iar d.ip1 o a t1 -ersi.ne, a a<.ns 3n In#ern, pentr. a sta a 1t.ri de A8i e /i de Eac'
O-idi., $%ta,-./-0%, 1I, 21( /i .r2'5 !=l=t-.ia l:i 7%l%: c. T+%ti3, pe %as. 9rancois, din === 3'C;8r', a&i a 9 oren0a5 7%l%: '/P; T+%ti3, pe o a2#or1 c. #i".ri ro/ii, din sec' I% 3'C8r', a Britis8 :.se.2 din Londra

7ELIA 9i. .i 6oseidorr /i a .i Tir?, re"e a Tesa iei' A pro2is re"at. s1. .i ason? dac1 3i -a ad.ce 3na de a.r? din Co 8ida?' A pri2it*io, dar n. /i*a 0in.t #1"1*d.ia a, /i a #ost .cis de :edeea?, so0ia ; .i ason'
O-idi., $%ta,-./-0%, %II, 29( /i .r2'5 E.ripide, 7l%iad%l%, tra"edie

7ELION :.nte 3n Tesa ia @1=C, 2A' Titanii?, 3n inten0ia or de a a<.n"e p3n1 a cer, pentr. a*1 detrona pe Ee.s?, a. p.s 6e ion'n peiste Zsea /i peste O i2p? @1A' 6e acest 2.nte, oc.ia C8iron? /i a 0i centa.ri?' Lancea pe care C8iron i*a o#erit*o .i A8i e? era #1.rit1 dintr*.n #rasin de pe ace 2.nte' 7ELO7E 9i. .i Tanta ?, so0 a >ippodarniei? @2A, p1rinte a .i Atre.?, Tieste? /i A cato.' 6entr. a a<.n"e a "ra0ia &ei or, Tanta e*a o#erit acestora, a .n osp10, tr.p.
234

propri. .i, s1. #i., 6e ope, t1iat 3n '4.c10i' Eeii, d3nd.*si sea2a, 1*a. respins, c. e!cep0ia De2etrei? care, #iind distrat1, i*a de-orat copi . .i .n .21r' C3nd &eii 1*a. read.s a -ia01 pe 6e ope, i s*a co2p etat tr.p. c. .n .21r de #i de/' A do2nit apoi as.pra E adei, .3nd c. ;#or0a 3n c1s1torie pe >ippoda2ia @2A' E a 3n#iin0at, d.p1 o -ersi.ne, $oc.ri e o i2pice (_K O i2piaA' *7%l->%, pe o a2#or1 din Are&&o, din C1= 3'C8r' 7ENA I Eei protectori ai casei 3n 2ito o"ia ro2an1' A. #ost ad./i de Enca? de a Troia? /i dep./i 3n te2p . %estei? din 9or. ro2an' 7ENELO7E 9iica .i Icar? /i a naiadei? 6eri4ea? @2A' 9iind so0ia .i U ise?, 1*a a/teptat pe acesta, in Itaca?, pe tot ti2p. c3t a d.rat r1&4oi. troian, &ece ani, si apoi a 0i ;&ece, p3n1 a re3ntoarcerea $.i 3n patrie, 3n toat1 aceast1 perioad1, a #ost 3ncon<.rat de n.2ero/i pretenden0i @proci?A, care a/tepta., #iecare 3n parte, s1 #ie a es de ea' I*a a21"it 3ns1, sp.n3nd.* e c1 -a #i disp.s1 s1 W #ac1 acest .cr. c3nd -a,ter2ina de 0es.t o p3n&1 pentr. socr. ei, Laerte?' Din #ericire, s rata"e2a;a d.rat p3n1 a sosirea .i U ise, care i*a .cis pe to0i' A #ost si24o . so0iei credincioase'
>o2er, Odi3%%a, I, (+, N, 1+L si .r2'5 %ir"i i., En%ida, III, tilni.%a ;nt.% Uli3% 4i 7%n%l->%, #resc1 a 6o2pei5 Do2enico Ci*2arosa, Niccoio 6.ccini, Ba4rie 9a.re, 2.&ic1

7ENTESILEA 9iica .i Ares?, re"ina a2a&oane or?' A -enit 3n a<.tor. troieni or d.p1 2oartea .i >ector? /i a #ost .cis1 de A8i e?' C.cerit apoi de #r.2.se0ea ei, i*a pre"1ti t #.nera ii de2ne de o re"in1'
O c.p1 "receasc1 din seco . % 3'C8r', a&i 3n :.&e. c in <Dr'.n'c8en

7ENTEU 9i. .i Ec8ion? @2A /i a .i A"a-e? @1A, re"e a Te4ei? @2A' S*a 32potri-it c. t. .i .i DionDsos? /i a #ost F 2)=

t. R=>i.to? si pe :arte?' 7ERE7LUT 3n 2ito o"ia s a-i or. sc.1 . .i. i*a p1r1sit pe a23ndoi 3n -oia ape or 21rii' 6.4so ..4 n.s? /i Atenei?' Arte e #i". p123nt. #o osind per"a2ent. sc. 3n an.rati-e de2onstrea&1 o ci-i i&a0ie s. .?.i A cato.? 3n 2ito o"ia "reac1' A-ea Fp./-0%. %. din 9 oren0a' Bi4 ioteca de aici a ri-a i&at c. si 2a2a .3%/-na .-. $%ta.2e e de 6roserpina?' O-idi. ptor din A"ri"ent. era do2inat de o acropo 1 c.at Fdrept -. sc. a Seri#o.c1 Fcap. pt. nepot. &e. . so0ia .t .enta &e.ni c.i >e#aistos?' 3i.i ta. a r3nd.i.i 6o i4? @1A. . a<. care 1*a adoptat pe Edip?. .i 2a21 si de a te 4acante?.i >ades' Tot prin Ee.n o5 B' L.'3n care spirit. t. 3n ipsa 2a2ei ei.ia 3n 4ron& a . a .s a o40in.-#[.ind ast#e a contopirea ci-i i&a0iei "rece/ti c.t s1 o ia de so0ie pe Danae si s1*1 s. #ost "1&d.s#3/iat de propria . ei /i co2para4i 1 c. #i. s#3r/ind prin a de-eni pro-incie ro2an1' C.it peste 2++ +++ 'de -o .n stat p.n .0i or? /i 'a #ost .ni c. . i*a d1r. pierderea 4i4 iotecii a e!andrine.ri econo2ice c.sei?5. 3n oc. =11 /i .i /i s.r1 3n piatr1. 3n Case #a2i iei %etti.i Ee. . Na0iona . a. #iecareA' :it.. care a e!ec.' 6entr.i' .s1 3n In#ern' De2etra.i Oreste? /i a Eri"onei? @1A' A 3nte2eiat dinastia penti i&i or din Les4os' 7EON :edic a &ei or 3n 2ito o"ia "reac1' C.ri e' a 7ERGA$ %ec8i ora/ 3n Asia :ic1. d. datorit1 4o"10ii or so . 3n ti2p ce acestea era.s? /i aLDanaei?' C3nd Acrisi./-0%. $%ta. .cidea pe to0i c1 1torii -eni0i 3n Epida.ni @sa. era -enerat1 s.ri 3n ins. c3te /ase . aceasta.t ca #iica ei s1 stea trei . tat1 Danaei. .i 3n 2ito o"ia W s a-1' $.n #i. scoas1 din 2in0i. n. >ades /i no. din Tar.cis de Tese. 3nro/it s1 2oar1 ce dint3i c8iar a. aceea a :edici or. *' W' ? ''' O-id. $%ta.r' O'-idi.i.perioar1. papir. a *c1.prins. .p1 tradi0ie. C( h'C8r'. 3n :.2e din Bi4 ioteca 6er"a2.r 3n care acesta ar.r2' 7ERI6ETE Bi"ant?.i' %3r#.rii ti2p'de trei .%a I(.net.nca oa2enii -ii.i Aia!?' K 7ER1!LI$EN 9i.ncit .-.ni c.. . de 6er"a2. care a F-r. co inei pe care era a/e&at ora/.-.2eroase state -ecine. c3nd acesta a #ost p1r1sit de p1rin0ii .rtea re"i or 6er"a2. .nei p ante proprii i*a -indecat pe 6 .i' @2A Na* !36 iad1?.i si a tr1snet.tat*o pe tot c. .ternic.a itatea /i 3n0e epci.rta0i de -a .deca si conda2na t3 8arii ca /i pe cei -ino-a0i de #apte re e' 7ERSE6ONA 9iica .terea .n.1 . stat.i .tor.terea s1 ia orice 3n#10i/are' A participat a e!pedi0ia ''ar"ona.tat pentr.=>it= d%# 7l:t-.r2'5 #resc1 a 6o2pei. . Ber*nini.p1 a 0ii. .r1 !37 7ERSEU 9i.i 6erse. cea ro2an1' De-enit .s c1 Gse "1se/te 3n p. i*a por. %' )C1 /i . s.&e.pri2e pe 6er*s'e'.i. si24o i&ea&1 2oartea nat.?' 7ER1LAU 9i.&at c.B:n%#i. .i0i de re"e e 6o idect?. pt. ea @d.i a #ost -estit1 prin #ast..i a a-. Antoni. o ade-1rat1 c.ra ro2an1 3n Orient. tiran. NII.2an' 7ERIBEA @1A So0ia . .i Nere.cis de >erac e/? care 1*a .nea constit..i Ee. -ara /i toa2naA' La ro2ani. pentr.tor.r2'5 7%. contri4.r? /i a #ost. #ondat. 9a aris stat. . saseA /i rena/terea ei' ti2p de a te no. p3n1 a a# at de a Ee.ia.4 in# . #1c3nd ca 3n 4ron&.s.i e"iptean. 3nt 2p 1rii./-0a.na din .i A8i e?' S*a de&-o tat 2.s? /i a De2etrei?' 3ntr*o &i.i Ee. t. a a# at c1 #iica . sor0ii1 care 3i a21"e/te pe oa2eni 3n toate #e .ria/ a tar dedicat . . .i Icar?. ==L /i .ii' 7ERKUN Ee.s 7ENTIL 9i.ni @pri21-ara. :ed. t 3n epoca e enistic1 /i a di#. 2e a "eni. a sta4i it sc8i24. S1*i ad. Bi4 ioteca din A e!andria.i Icar? /i 2a2a 6ene opei?' @)A 9iica . a co2pensa pe C eopatra pentr. 6erse#ona a #ost r1pit1 de >ades? si d. .

i 3n 2ito o"ia ro2an1./-0%.it-t3.3%:. c.. . #i.i Oreste?' A . Beor"e Bernard S8a[.' 1*a .ssoa. iterat. == /i .sei.r2' 7IRRUS *J NEO7TOLE$ 7ISISTRATOS 9i. s1*i r1peasc1 so0ia.r2'5 7i. d. )2+ si .. ./it din 3na t. Ba ateea' A# rodit1 a dat at.tea ./-0%. )C(5 O-ic i. 6e"as?' 7IRENEU Re"e a Traciei' A pro#itat de pre&en0a 2.c8er. aceasta 1*a pre#1c.%da.2 spre 6o idedt.n?' Deoarece a respins*o pe Circe?.-.n coi# care 3 #1cea ne-1&.-.3%: 4i 7%Ca3.nea.i' 7IRITOU Re"e e api0i or?.. %ir"i i. s1 se 3nt3 neasc1 3ntr*.-.* e pe "or"one dor2ind @a t#e ar #i #ost pietri#icat de pri-irea orA. a<.?' %ir"i i.3n . #resce5 Ben-e*n.i.i t./-0%.rn. 3n dr.n1 a.ii /i 6i"2a ion a .t de ni2eni. s3n"er3nd.i E en?' O-idi. pict. i*a ap1r.3%: %li?%.t s1 se 3ndr1"osteasc1 de o stat. ./-0%. .?' 6rieten credincios /i nedesp1r0it a . pt.i' U ise?.ca ion?' :a2a . @l%ta. io Ro2ano. ei' O-idi.n. a p123nt.t 3nainte . pict. l:i 7%. a.r2'. .ie din #i de/.s /i 3n Casa .sei si s*a asc. care -oia. aripi. a cre&.r1 7IRENE I&-or a '2.tat c3nd 6irito.r1.ns a ea c.s. #iindc1 p1rin0ii ei se op.t c1 Tis4e n.i' Sat. /i se2i&e.cis' Tis4e. R.i Si*ric."it.-. a-3nd aripi.r21ri.tor..at*o de so0ie' C.%da.n -1 ' Le.. :ed.ror #e2ei or /i a 8ot1r3t s1 r123n1 ce i4atar' Dar A#rodit1? 1*a #1c.ns cea din0ii' N.&e or? 3n pa at./-0%.t.. a a-. pentr. sine pe 2a2a sa. pentr. t. $%ta.2.tat1 * c8iar de e . )=+ /i .t /i . 6iero di Cosi2o. Na0iona din Napo i 7IRRA 9iica . ii*esc1 a :.i Ee.s? /i a Diei? 3n 2ito o"ia ro2an1' A de-enit prieten credincios a ..n oc ne/ti. "er.ns de ce e a te.i.ri?.rn /i a 3ncercat s1 &4oare si e ' Dar s*a pr14.r2'5 Bi. co4orit 3n In#ern. #or0a' Dar e e.cis pe 6d idect c.es Ro. R.*se. 2ai 2ic a . N:nta.r2'5 $'*$1c].p1 care a .-. 2C) /i . NI%. de care. pe o st3nc1' Tese.4ens. Casa preot. E ectra?' 9resc1 a 6o2pei 3n Casa . Tiepo o. pe >iippoda*2ia? @1A' La r3nd. . a e . a o sc1pa pe 6erse#ona?' Dar >ades? i*a r1sti"nit pe.-.? /i acesta 1*a a<.i S'tro#i. 1s3nd s1*i cad1 . ' 6(CO Ee... N.s 71RA$ T3n1r din Ba4i on. l(Bti%ida. #rate e Didonei?' L*a .-. I. $%ta. speriind. .i Nestor?' L*a 3nso0it pe Te e2ac?. . prototip a #r.i.r15 9ra"ois Bo. s1.2an1 /i era adorat /i ca protector a r1&4oi.cis pe so0.i /i sc.at*o de so0ie pe sora acest.rn? si' tat1 .' O-ic i.:l E:. I%. Tintoretto.r2e de 's3n"e /i pe -1 ' C3nd 6ira2 a descoperit -1 . #. re-enind a oc.i /i &e. d. ini. &4. 3naripat.i >er2es? /i a Atenei?.rat' 6irene. a a<. /i a -r. c3nd acesta a -r.a de so0ie.n.it-: :cid% c%nta:. 7%. 1*a "1sit pe 6ira2 rnort /i s*a sin. :ed. a #ost atacat de centa. #i. p1tat de s3n"e. #i. ptor' S*a ar1tat osti t. .to Ce . $%ta. a #ost*e i4erat de >erae es?' O-idi.n e. . 3ndr1"ostit de Tis4e. .at*o de so0ie' 3ntors acas1.&e. >ot1r3nd 32pre.#. I.nci -ia01 stat. s*a . pict. .i /i a se21n1t.&e or? pe Acropo a? din Corint' Be * ero#on? a 324 3n&it aici ca .i 9a. 71G$ALION @1A Re"e a Cipr. o" ind1' S.rprin&3nd.i si a tr1snet.i A2and.p1 2. 3nt3 nirii. %' /i . . t 3ns1.t . . s.t s1 o r1peasc1 pe E ena?' Tot 32pre.t 3ntr*o cioc1nitoare' 1. pe care . . a 1sat . $%ta. ..pre2 3n 2ito o"ia s a-1' A-ea 3n#10i/are . o p.r1 ' 7ERUN Ee. Tis4e a a<. I%. . %III.n #i. pe 6a#os?' @2A Re"e a TDr. Si8e. $%ta.t c. %II. sc. Anie o 9a cone.-./-0%.95 O-ic i. c.at*o c. t.%a0= >% And.i De. 7%.i 239 Tese.? si so0ia .)3%:.ia. acesteia.tat pe Tese. e!ec. 1*a a<.r1 7ILADE 9i..3%: 4i And.i O coni.r2' '1(1.rcat 3n -7r#.se0ii !38 #e2inine.r2'5 6o2pei.. L+= /i . a #. dat sanda e c. 7%.a23ndoi.. :icene? si a #ost -enerat ca ero. Casa '#a2i iei %etti. 4ot.t s1 e re0in1 2ai 2. 3ntr*o &i.ri or' Copac. i*a t1iat cap.s. consacrat era ste<ar. )+2 /i ."or"orie?'' Ero. care i*a . a e i4erat*o pe Andro2eda? si a . Kn%ida. 2ai' este 3n -ia01 /i s*a 'sin.n1. 3n Ar"os? @=A' Aco o a 3nte2eiat ora/..n sc. ea. 7%. cap. .i Epi2ete. "ra0ie coi#. .cis a r3nd.'.

i La4daoos?' @2A Ce 2ai t3n1r #i. . rostind . d.p.?.n copi . a*i . pentr.i Apo o? din De #os?' A/e&at1 pe . t ti2p pe :ene a.i Ia*son? /i a &ei0ei De2etra?' Era or4 /i 3/i 32pr1/tia co2ori e a '3nt32p are' Era repre&entat ca . )L /i .t de a At as? pe ce e /apte p eiade?' 7LEISTOROS Ee. /i*a tri2is #i. Iliada. Odi3%%a.-.*1 pe Acis?' >o2er.ternic1.i Orion?' O-idi.s? /i a &ei0ei T8etis? @1A in 2ito o"ia "reac1' A a-. pe care a p. 1*a or4it /i.i Sat. 6erse. cei r12a/i 3n -ia01.i >ippo2edon?.4it1 de Ee#ir?. a 6o inestor?.t 3ns1 a<. Sterope.n. si o stat.4ei?' C3nd acesta a socotit c1 Tr1ia? -a c1dea 3n 23ini e "reci or. .i At as? @1A /i a e 6 eio*nei?: A cione? @2A.s a 3ncerc1ri "re e pe 6erse.rt.p1 ter2inarea r1&4oi. pe 2are' Cic op. 7ODALISO *J 7ODAL1R1U 7ODARGE >arpie?5 i. Anni4a e Carracci. 0in3nd 3n 23n1 corn. . a e sa -a de insisten0e e .s st1p3nire A8i e?' >o2er. p1rinte a . trac a r1&4oi. (+.r1 t 2C2 .p1. din Cic ade?' D. d. 3n' prada . III. C++ /i .i A2and.nic. . I. =)+ /i . Od. NIII.itor a . a cer..nei st1ri de e!a tare p. a4..i >ades?' 7LEIONEV 9iica ..p1 ce a .i Ee. #ost 3ndr1"osti0i Boreas? /i 6an?' Un. dotat c. coresp.s5 a Ro2a 3n Cas. oper1 a pictor.n pin' 7ITIA 6reoteas1 3n te2p .s?' A #ost pedepsit de 6oseidon?. 3n Casa preot. a . NIII. pre#er3nd. #rate a . $%ta. Ti4aQ i. pie ea /arpe . N%I.i U ise? 3ntr*o pe/ter1 /i a de-orat sase din ei' U ise. En%)ida.i Ocean.i >ector?' A #ost .i Cad2os? si a >ar2oniei?. e considerate a #i dictate de &e. pre-estiri or' @2A At et din Tesa ia. a .sa?. 1+L /i ./-0%.-.i 6ito. i<P#i a Ber in 7LEIADE Ce e /apte #iice a e . d.tere re2arca4i 1. 1=+ 7OLIB @1A Re"e a Corint. -oind s1 o ia de so0ie pe Danae. o p. . . 29) 7LEIONE 9iica .i 6ria2? /i a >ec. In#ern. care 1*a "1&d.i troian' @)A B. 1*a 32pietrit c. #i. 3ndr1"ostit de Ba a*teea? aceasta 1*a respins. ()2.r2'5 O-idi. a Sparta' >o2er. /i*ia re .tere neo4i/n.rtea sa '/i 1*a adoptat pe Edip?.cis pe 6o idor pentr. E+%ida.ria/a co2oar1 pe care 6ria2 o 3ncredin0ase #i.piter? /i Nep*t. din epi"oni?' %ir"i i.i .r2' 7OLI6E$ Cic op?.n trepied acoperit c. U ise a #ost . .t de a At as? pe ce e /apte p eiade?' >o2er. din eroii troieni' Era 3n0e ept si poseda si dar. care 1*a presc8i24at 3n*tr*o st3nc1' 7OLID A$ANT (l) 6rieten /i*s#1t. ..n./-0%.nden0ei?' @2A 3n 2ito o"ia ro2an1. :aia? @1A. . 32pre./-0%.i' 7LUTO (l) D%:l 4o"10ii or 3n 2ito o"ia "reac1. a dat na/tere cai or Nantos? /i Ba io?. 1*a s.)) .r1 "i"antic1. N. L1. $%ta. $%ta. ei' 7OLIDOR @1A 9i.cis :*ed. . #i.tor .it1' 6OLKDECT Re"e a ins. E ecira. /i .i Ocean. (L=5 #resce a 6o2pe.?.r21rit de 2ai 2.p1 ce a "1&d.it*o pe Danae? si pe #i.2. C=5 O-idi.i Coc ros @sec' % 3'O8r'A.i 6oseidon /i ast#e . printr*o strata"e21.a Li-iei5 6e e"rin.i Adrast? (l)# ''' 1L \ Dic<iona de 2ito o"ie !41 7OLI BOT Uria/? care s*a r1&-r1tit 32potri-a . NII.rn? /i a R8eor.r2'5 %ir"i i. Iliada.it 2ai 2. ei Seri#o.a .s? si a &ei0ei T8etis? @1A 3n 2ito o"ia "reac1' A a-. II.n1 c.c1 1toria . ei.at dr.i' L*a pri2it a c.p1 ce a #ost p1r1sit de Laios?' @2A Re"e a Te4ei? @)A. III.i de a 6i o.r2' 7ITI Ni2#1? 3n 2ito o"ia "reac1.ne e #or2.i. #i.i' @)A 9i. a sc1pa de e pentr.n?' A #ost &e.cis de Apo o. totdea. . .n&1tor .i 6oseidon? si a Toosei? i*a atras pe to-ar1/ii .s? e*a presc8i24at 3n ste e /i e*a ridicat printre conste a0ii. . pict. 2C+ Ce ena? @2A /i Tai"ete?' Ee. :erope? @)A. si socotite drept pro#e0ii' I2a"inea 6i iei pe o c. te #. dar acesta 1*a .. re"e e Traciei.. III. . . pentr. .t*o 3ntr*. cap. de care a.[#a.na' Acesta 3ns1.-. ea se 1sa. NI.r2'. din ei a pre#1c.ni' A-ea o p.

-.r pe tron.rt3nd #e .n 41r4ait at etic c. I8ada. Neop*to e2?. d. ce 2ai dra". socoti0i sacri de #in.n1 c. d. ea a 2.s a -ia01. II. $oc. -ase.it Troia?. de aco o.p1 o a t1 -ersi. E i!in' O-idi. 3n a<. 3n ti2p. care 2. a p. s1*i e i4ere&e tr. a #ost . cei doi #ra0i s*a. apoi pe >ec.re e. NIII. 32pre. st1p3nea 21ri e /i oceane e c. pescarii /i pe cei ce dorea.4ei?' A #ost i.i A8i e /i /i*a .rite arrne' 2CC 7ORTUNUS Di-initate ro2an1 ar8aic1. a <ert#it* o pe 6o i!enia pe 2or23nt.n.: #.at sin".n an. 4. ' 6ro-oca c.ia 3ntr*i2 pa at pe #. transportate pe Ti4r. ca /i er.-na 4i !%.ri' 7OLINESTOR Re"e a Traciei.ri. >ector. .rise s.n te2p . pe B a.n 4.t .t si c. . s. /i care era c8iar #i. L2)5 R.n. sase capete /i p. R8ea?' 32pre.p eca pe ero.r2a s1 se c1s1toreasc1. %II.s?. . 6ort. /i* pe 2are' Ser41ri e dedicate . oc. 3n ist2.4ens.nca' C. 2iere' !43 7OL1T 9i.ri or si port.ne. T.noasc1 2area. 3n0e es s1 do2neasc1 pe r3nd' Dar.t$a?' 6rintre #iii . Dei#o4?. cani or' Ocrotea 2arinarii destoinici.. a*1 3nd. care i s*a pre&entat 2ai 3nt3i s.. s*a 8ot1r3t s1*1 accepte pe %ert.-. 'a inter&is 3n2or23n*tarea tr. 6aris?. #rate a . Apo o?' 3n cinstea .ne inten0ii' A constr.n*&3nd. 2ai 3nt3i pe Aris4ea?.i A8i e."iat a re"e e Adrast? @1A. apoi. printre a 0ii.s e 3ns.nat de >ec. pe -ia Ostiense din Ro2a' O-idi. Eteoc e a p. s*a.' 7OSEIDON Ee. 3nc.s1 pe "3nd. pentr. cap.ite cor14ii eA5 era repre&entat. so0ia . sora or. 7-. tesa ieni or 3n r1&4oi. . re"e a Troiei?. constr. 6o it?. 21rii 3n 2ito o"ia "reac1.2e /i :1rii Ne"re.iHtia /i E>iHt:la% %#H 7-nt7OREV1T8 Di-initate s a-1 adorat1 3n &ona :1rii Ba tice.t ca so0ie. . pentr.i .*i 6ont.p1 ce a c. c8iar 3n ta41ra "reci or' E. 4ar41.n?' Tat1 . #i.&1? a poe&iei irice si a e ocin0ei.n.. Corint. &ic3nd. pict. Asc epios?' L*a read. NIII.p.pra-ie0. 6o idor? /i o parte din co2ori e Troiei?' 6o inestor 1*a . pentr.i se or"ani&a.r2'5 >o2er.cerit*o. i*ar #i .*2ori e.st' A-ea . or. s*ab d. $%ta. T.i t3n1r care i*a p 1c. 21rii si.r1 &i e e.ns st1p3n a Te4ei.#ocat 3ntr*.cis.-ad%l% 7OLLU1 )K DIOS!URI 7O$ONA Eei0a #r. /i pin.cos? @2A.i Edip din Te4a? @2A.i 2or0ii . pe a t.". s1. lliada.ia 6ria2? i 1*a 3ncredin0at pe #i. care .i era.1111 era Cronos? /i 2a2a.4 3n#10i/area . Boari. tat1 .p.toi c.: >ector?. pe 6o idor /i /i*a 3ns.. @#iindc1 din e2n de pin era.p1 datin1 /i a conda2nat*o a 2oarte pe Anti"ona?. Ro2eiA si pe Ti4r. c. ./-0%.i Lao2edon?' A a-. dac1 6aris? n. pe a c1r. protectoare a c8ei. (91 /i .cis pe #rate e ei' 9i.tre2.cis . $%ta.rit /i t3n1r.C. Ar"ia?.i Eteo*c e?' D.t. a*si pedepsi #rate e.i 6ria2? /i a >ec.nat de per e.nd./i a ta41ra "reac1. . 3i era. c1derii Troiei?' @2A To-ar1/ a .ri or.? /i a >ippoda2iei? @1A5 a #ost co2andant. protectoare a r1&4oaie or' Era repre&entat1 c.nt3nd. c.ri or or d.4a?' 7OLINI!E 9i. =)) /i .i. care o i.4ea.4it1 de A8i e?.r2'.at*o de so0ie' A #or2at apoi e!pedi0ia ce or /apte 32potri-a Te4ei?.i ' .r1 7ONTOS 6ersoni#icare a e e2ent./it co*.iV 6o inice s*a re#.ni e de pe 2are.r2'5 2o&aic. C=2 /i .i #iic1. a 1( a.s G701p3nire sin". 1. care a acceptat s1 se c1s1toreasc1' A a-.i Edip? /i a ocastei. coroan1 si trident 3n 23n1' >o2er.i' D. c1 i*a nesocotit por. iar printre #iice: Cassandra?.cis de A8i e?.5 8%c:?a5 Seneca. (C+ 7OLIS 6re-estitor -estit si 2edic din Brecia' A #ost identi#icat c8iar c.n. lliada. .s?.i 2arin 3n 2ito o"ia "reac1' Na-i"atorii "reci d1dea.i Creon' 7OLI7E$ON )* 7RO!UST 7OLI7OETE 9i. 22C 7OLI1ENIA 9iica .4 aceea a .*< &e.i ro2an Nopt. A2#itrita?. T.nc8i.i se n.nei 41tr3ne. acest n.-i%n%l% /i O-idi.2ea.ripide. d. a<.pte or. si . 6o i!enia n.ois de 6ir*r. a Ostia @port.rt. a ./-0%.4ei?' A #ost .t s. 3n 9or. trident. E2on?. E enos?.i 6irito.i U ise' >o2er. #resce a 6o2pei 7OTA$EIDE Ni2#e? a e 21ri or' 7RIA$ U ti2. Troiei?' >o2er. .ri e ist2ice. . dar a #ost r1&4. NI%. coresp.sa?. . .i 6ria2? si a >ec. 3nc8ip.p0ii e -. 3n#r. . ' Creon?. tat1 .i.p1 ce i*a respins pe to0i ad2iratorii s1i. ca /i a depo&ite or de cerea e. . Cre. c1r..(II. dorind s1*1 .2n.n1 c.r2.*se.7O$$NIA :.it1 ca o 2atroan1 c. Odi3%%a.n te2p . ca . 6o i!enia?' C3nd #i.%3.p1 .cte or si a "r1dini or 3n 2ito o"ia ro2an1' D.p1 p ecarea .ria ii /i se or"ani&a. s1 c.

re"e a Atenei.i Ere8teion.*si' so0.cis' O-idi..rn*re ie# pe #ronton. ? o2 din 8.*i s. De. .2 pre-1&. a .nerea "eni.nea de a o #ace s1 se 3ndr1"osteasc1 de .pra-ie0.i A2. C).i Ocean. d. %I."1 o2enirea prin ap1. a .i si a se2ni#ica0iei . 7RO$ETEU 9i.-c. pt. a creat pri2.r2'. .n re ie# 3n Casa de Larario. ca /i i2p.cis pe to0i' 7RO!RI 9iica .r0i c3t pa.p1 datina str12o/i or' A #ost .ni contrare . Kn%#ida.i . Laoda2ia? @2A.nte e Ca. a/a c.t acest 4ine. incendi.-taC-. . teracote.n oraco ? ce .ns 3n p1d. 3ntr*o noapte. s3nt insepara4i e de 21re* 0ia acest.i I#ic .i socia e.cis*o c. iar pe 6ro2ete. o ase2enea tort.i.i s*a sin. de 6irr. se 3nt3 nea. Ee. I%. 1*a i.te. NNI%.ia. n.<' a es 3nadins' A #ost .i c in Atena. 6ro2ete. si 4. L.i At as? @1A /i a .-. o cora4ie /i s1 3n#r.2itor?' %ir"i i.-.s de orice -oin01 si ast#e .ne. .n"i2ii or5 pe cei sc.".ra 3ntin&3nd.t%a l:i 7.an5 Boet8e. Yce pre-1&1torG' C3nd Ee. I se o#erea. Ee. .rio&itatea tinerei 6sDc8e a #ost 2ai pres.cis a r3nd. ).i apet? /i a .it pe #i.rie.#erin0e e 3nd.s Li-i. 7ROTEU Di-initate 2arin1 de ori"ine "reac1.n pre-estitor. dec3t dac1 era #or0at' :ene a.?% c-ndita.i U ise? din' Itaca?' La 3ntoarcere. deci de "eni. II. pentr.i.*i s1*i -ad1 c8ip.n1starea' Dar pentr.r2.i De. Na0iona din Tar].n pat .t3nd. =+1 /i .n"i2ea pat. C=+ si . dina2ic. A? :./-0%. 7. /i 1*a o#eritG oa2eni or /i o dat1 c. de pe cora4ie pe p123nt' So0ia . DA$AST sa. $%ta. NII. o s1"eat1' C3nd si*a -1&. a r1pit din cer 2CL ' I #oc./i .s? a tri2is*o pe p123nt pe 6andona?.2. pe 2e ea".-. 3n :. 7OLI7E$ON T3 8ar "rec' Tr1ia 3n -ecin1tatea oca it10ii E e.i' 6iero di Cosi2o.nte ast#e potop. ' D. care a r1sp3ndit din c.3nd*o drept . Atena?. 3ncit . e inter&ic3nd.i Epi2ete.n"ea.i Troiei.r1' O-idi.X acti-. 3nc7 cind e"123n*' . sp.ri e . .-r.tia ei toate nenorociri e. .C.n" si' 3i . dra215 'sc. ca &e.p1 )+ de 'ani.n"ea p3n1 a<.i N.4it at3t de 2..%t%: d%3c=t:4at5 %' U#ti2i.*ca ion?. tat1 ./it s1 a# e de a e c1 -a a<.? din Tesa ia' A #ost pri2. iar Ce#a os. de a . t.n ani2a s1 4atic. 4asore ie#. #i. 1*a s#1t.cis de Tese.n -..r 3 de-ora #icat./-0%. 7.r0i 3i p.se . 6arteon. dec3t noaptea.n pat de di2ensi. #erti it10ii. t. 1*a 3n 1n0.# et.&e. &e.nei Asiei? 3n 2ito o"ia "reac1.i Ce#a os?' Ur23nd. 7.nea pe . 32pre.*i pe .s? 1*a tri2is pe >erac es? s1 o2oare -.p1 n.%t%: . 4i El%ni. a4sen0ei . pt..t -icti2a.-.r1 -ec8e pe o #ar#.r1 7ROS7ER7INA V)* 7ERSE6ONA 7ROTESILAOS 9i.ri5 Nico as Ada2.cis de troieni 3n r1&4oi.r1 a L. 2.r. a d2p. #rate e .ia.it c.n. condi0ie a #ericirii or' Dar c. Eneida.cis 3n ti2p.. s*a sin. .nea ce e /ti. %II. t.t. e . 2C( 7RO OGENIA 9iica . pe care 1*a . a #i sc. care se re#1cea 3n ti2p. . s* a asc.rate de 6ro2ete. care 1*a tri2is pe Eros? c.ri or si a p1d.' 4ine 3n patrie' >o2er.. pict. a*i pedepsi pe oa2enii c1rora 6ro2ete.se0ea ei a . 9 7RO!I 6retenden0ii 6ene opei? 3n ti2p. (L(5 Tit..ct+c):H5 6' B' S8e eD. o#rande de "r3.? a re. 1C)5 %ir"i i. 7. . n. 2isi.n"e c.at 3n O i2p? @ .i 6oseidon? sa.s?' >o2er.A' 6ro2ete.i care -a co4or3 pri2. "rec . $%ta.ncp. ).pt1 32potri-a opresi.inia' 2C= (7R1A7 9i.i.it si pe e c. pict.a orice 3n#10i/are' B.t s1 distr.r3t' S*a 3ndr1"ostit 3ns1 c8iar e de ea /i.-.ri or 3n 2ito o"ia "reac1' A #ost adorat 3n 2od e"a 3n Brecia si 3n Ita ia.?.nl=nI:it5 6 aton.r2'5 .s? si T8etis? @1A' A a-.t dar.3n2or23nte&e d.p1 o a t1 -ersi. a o -3n1toare.21 si. #iind #o osit de to0i #1r1 e!cep0ie' S..r1 7RO!UST. #oc.2an a "reci' 9r.stic. so0ia . $-a.i Dionisos? si a A#roditei?. Oc<&sccn. prota"onist pe sarco#a"e.s? a -r.nii /i pre<. .5 Ti&i. a . . 32potri-a Troiei?. con#or2 3n0e e"erii dintre ei.-.n1 c. I.? /i a . s1 constr. nop0ii' D.i A 4a Lon"a?.re. repre&int1 ast#e #or0a inte i"en0ei care 1*a e i4erat pe o2 de i"noran01 si sc a-ie.ri' 7RO!A Re"e e ora/.de*i c10i or de orice #e ' >esic. e*a #1c. rniere /i str. te2erar.s.ca ion? /i a 6irrei?' ' 6SfC>E 6ersoni#icare a s. 7. .i 3i tort. care .n o2 .?5 d. i.sis?' 6e c1 1torii care trecea.%t%:. din 6o2pei5 7. lliada.ca& ti2p de )+ de ani' 3n #iecare &i . acesta i*a . r. .p1 ce 1*a c8in. sc. pict.iasc1.i5 pe cei 3na 0i 3i t1ia. 5 Usc8i . . 6ro2ete.tre&it in-idia A#roditei?.2e. si 1*a e i4erat pn 6ro2ete.

#. Cesar 9ranQ. . Bio-anni 6isco i5 $ean de a 9ontaine. . .""io.4irii 3n 2ito o"ia -edic1.2in1 a &1rit prea*#r.&at. c.nd . de /oi2.i Ra#ae 3n 6a at.p eca0i. 4o 0ii cere/ti.tea trece de a o e!tre21 a a ta a ori&ont.n 47. .n ?. pe o 4arc1 pe care p.nc8i. din 23ini e d.. re"e a E"ipt. . 3n"1 ce i.cat &ar.ina.>-3i-n /i 6%d.&ica .n"i si .aJana# 3nc8ip.it1 ca o &ei01 care. a a c1r. pre-estitoarei :antos? @1A de a care 1*a a-.t5 6sDc8e 1*a c1.cr1rii 2eta e or' QUIRINALII Ser41ri ce e4rate a Ro2a. G%#n%#al-Jia 0%il-. Ro2. 3n"1d..s 3n ap icare e"ea ta ion.".i T8o2as Cornei e.i Ro2. RE 6ersoni#icarea soare .dec1tor 3n In#ern' %ir"i i.ritori. a ad. d%# #3%a.co' QUENEVADI. #e4r.rt. :arte?' A disp1r. RA$$AN YCe care tr1sne/teG. i*7. 2. :eta2or#o&e. pt.?5 se sp. a 1(. . c. Si.s? si a E.4it' :it. c in 2ito o"ia -edic1 sa. s*a sta4i it in Beo0ia /i a .i' ? RA!I1IO Re"e e Cretei.n #ai2os pre-estitor' RADA$ANT 9i. a #ost <.. .ri c. A2or @ErosA si 6sDc8e este .t pe 0Ktops?. &ece capete /i do. =LL5 O<idi:.2os.i Ee.i. Antonio Cano-a.i Ur-aci /i 6. io Ro2ano 3a 6a at.i c in :anto-a5 Corrt.ne c1 ar #i co4or3t -i.s?' QUIRINUS Di-initate ita ic1 ar8aic1 @ a0' ^:i.n o2 c. 3nd. oc8i.n disc so ar deas. se poate trece' A #ost c.=5 :.ia s1 se s.ternic dintre to0i &eii' A-ea do. :. so0. protector a ape or /i pe/ti or 3n 2ito o"ia <apone&1' A-ea . epopeei Ra.it s1*.p.i i. care. patr.t de.iA' Era socotit ca #iind ce 2ai p. . arc. prota"onist. IN.n re"e drept /i a p. de e e#ant. e!ist1 2artori' Diip1 2oarte.1&eci de 4ra0e. En%ida. 4ra0e .r123nt.aI% >% A.&e.n si24o a -ie0ii inti2e.&ic15 73Jc+% Iin. %I.&e. :i. sc. ' RA$A A /aptea 3ncarnare a . a #eno2ene or cere/ti 3n 2ito o"ia 4a4i onian1' C.-. D5 o tra"edie atri4. t si 6ierre Cornei e.nor e"i sta4i ite 3n co2. ac.i' 3n 'acea c ip1 Eros a si disp1r. 4ine#1c1tor. 2. 68i ippe Z. s. i01A' Identi#icat1 c.2ea ce tic1' 6 aton.r1 pentr. C)L RADI So0ia &e. .na pentr.i 6rote.arie.&ic1 de L.t. a aprins .n si peste care n. I# 292 R ero. dinte pentr.i: oc8i pentr. cap. 3n cinstea . &ei0a De2etra?. care tre4. 3n "en. 3n careIIp. re"e e"endar c. 9rancesco Sa -iati Cre.i . -enerat a E iopo is @Cetatea Soare .pra cap. c3/ti"3nd partida' RAVANA Ee. Ceai. do.at*o de so0ie pe A c2ena?' A #ost . . sa. .ria/..n opai0. care s7-3r/este acte de 4ra-. noapte' Era repre&entat ca . cap. D5 A essandro Scar atti.1 41rci. :V Boiardo. #i.i3.i.r1 QUANTE !ONGO %ec8e di-initate c8ine&1. o tra"edie 4a et pentr. B' B' :arino. pri2a dat1. ca si e"ea 3ncrederii 3n <.i s1. . Bio-anni 6r.o a. .nat pe oa2eni 3n ora/e' QUAN)WON Ee. Ippo* ito 6inde2onte.i. c8ip a t3n1r. . picioare e 3ntr*o cora4ie sa. Sita?..tea parc. c.i %is#i. a ta pentr. 3nc8ip. . ca /i . D%: indian. care a de-enit si e .. a*/i e i4era so0ia. Benedetto :arce o. pe 2./2anii 4a4i onieni or' RA$7SANITOS 3n 2ito o"ia "reac1.ra-a.ti. &i.r.tat 3n . 3n In#ern /i ar #i <.n1 .1 #iin0e. a .ropei?5 re"e a cet10ii Cnosos' I&"onit din Creta de #rate e . 9arne'sina din Ro2n5 Bi. pentr.it ca . ciop irii pietre or /i a pre .n p3ntec enor2V QUETDA!OATL Una din ce e 2ai de sea21 di-init10i din 2ito o"ia 2e!ican1' A 3n-10at pe indi"eni 2e/te/. Na0iona din Napo i5 #resca .s? si c.i L.prins.n te2p .:5 Coccaccio. dinte./2an.it1 .t si 3n -ec8ea Indie prin po-estea . a 3n0e e"erii si ne3n0e e"erii 3ntre doi tineri. c. An"e o 9iren&.pe p123nt 3n ti2p. En%idn. . .ni' %ir"i i.nei 2ari #.i.? 3n 2ito o"ia -edic1. . dac1 n.i 3n 2ito o"ia e"iptean1. :inos?. "ere e si tr1snete e acest &e. re-ad1 /i s1 #ie pri2it1 printre ne2. Ra-ana?' RA sa. tr1"ea c. ro2an5 :o iere 3n co a4orare o.n" si 3n at p21 c3nd &eii. r1&4oinic ni2icea d. &e.nosc.r"e tot c.

"reac1' A a-. >ades?.rii i*)WU atacat pe api0i?' RODE 9iica . .ncat*o 3n Ti4r.ia i*a dat . p2or3t' D.t1 din ape e 21rii' RE$ULUS R.i Odin?' RIDEU Centa.i Odin? 3n 2ito o"ia nordic1 Y&e. La2pet.' A2.n sc a.ri care e*a trec. Acea Larentia? /i cresc. a. Ci4e e?5 c. a n. e tre4.i 6irito. Re2.2e a &e. A2. . area no.2e e de Z. a respec*tat*o' :3niat.s? /i de so0ia acest.t. Re"ina :ater.2oas1 ca >era?. potri-it' Ne2.n oraco ?.n coi# c.cis /i i*a.3ndr1"ostit de Sita?.nta . r1pit sa4ine e?. .?. 3n 21 apri ie (=) h'C8r' 6entr. si trei #iice: La2petia. #ost "1si0i si sa -a0i de . re"e e r.n #i0i.i N.i ora/.care i*a 1sat pe 2a .n.cis de Ra2a.? si 9et. .i era 3n1 0at pe co ina Z.nde a.?% c-ndita.s 12' A/adar.i A 4a Lon"a?' Unc8i.s ni2icirea Troiei?' R8EA 9iica . .poaic1' :ai t3r*&i.n sc. Ro2. c.s?' Te2p . . #. cor4i orG /i era 3n#10i/at 0in3nd pe . i.s a prop. " 47? RE$BKA Di-initate -edic1 c. st1p3n a ora/.s? /i de so0ia . i. ase2enea parce or? ro2ane' 2=2 RODO7E Ni2#1? 3n 2ito o"ia. .sa' RODMENI!E sa.tat apoi . apei. aripi sa. #i. ora/' L1s3nd.i I e ios?.i Ission? si a Ne#e ei?' A #ost . ei s*a r1sp3ndit /i a Ro2a' RINDA 3n 2ito o"ia scandina-1.s?. i or' A #ost . ace a/i n.s?. din Tracia' RO$A 6ersoni#icare a ora/.irina ' D. sp.nca0i 3n ape e Ti4r.ne e"enda' Ro2.tat pe troieni 3n r1&4oi. scoaterea acestor cai din . si cresc.cis. i. #ost a 1pta0i de o .cis pe. p.2itor?.te ase21n1toare &ei0ei %en. #ost "1si0i de p1stor.cis de Tese. Ro2a. . c. 2a21 . Acea Larenti.i a.?. 4.i Ro2. so0ia .i Uran.i :art'e? /i ai -esta ei Rea Si -ia?' Ar.tron.t a 1t.t*o s1 dea na/tere .ns a o -3rst1 2at..na din so0ii e . l.s. .s Li-i.ri' C8ip.t 3ndr1&nea a s1 se cread1 #r. . a<.rios.i de A2. .'a. care i*a a<.rt3nd pe cap .s? /i a Beei?' A #ost so0ia .nte. re"e e ora/.*se 3n -oia pre&iceri or. a 0ine de partea sa pe Sita..n 2. .n oc pentr. 32potri-a "reci or'.?. . ..Dio2ede? @1A /i U isc? 1*a. ace a/i n. A2. d. pe 9eton?.i Ee.s o a t1 3ntrecere.n sto de -.s o . c.?. pop.it ora/.irea . "e2enii a. a constr3ns*o s1 r123n1 #ecioar1 /i s1 de-in1 -esta 1?.2it de aceast1 con-en0ie ce 3 p.nde a de-enit so0ia &e. o ance.s?' A #ost pedepsit1 /i presc8i24at1 3ntr*.r1. . ei.n . .t pe deas.2e. A? :. ade-1rat.i no.?. iar R]rn. constr. . a d.st. #i.at 3n cer de . .pra capete or' Re2. a<. c1r.2eroase 2onede -ec8i /i pe 4asore ie#. ei se a# 1 pe n.2eri doi cor4i' RE RA ' REA SILVIA 9iica . or. redat tron.i Enea?' RE$US *J RO$ULUS RESO Re"e a Traciei. pe care de ase2enea n. pentr. 6oseidon? /i a a tor &eit10i' Era :a2a cea :are. #ost descoperi0i de p1stor.r/i /i de 2ai2. iar d.2e' Copiii ei 1sa0i prad1 ape or Ti4r. 3n 23n1 /i c. pri-it 3ntrIo &i .i T. . atri4.s a D1&.t n.n1 st1p3nire pe tron' Dar :arte? a #1c.s?. 1*a.st. . o sor1 a .i 6oseidon? /i a A2#itritei? 3n 2ito o"ia "reac1' A #ost so0ia . . aceea a 4ra&de or.U? /i Re2. a ar.nea 3n in#erioritate.r?.i N. .ne.p1 .rn. 0.ri' RO$ULUS /i RE$US 9ii .p1 care a constr. -enerat1 ca &ei01K Era repre&entat1 ca o #e2eie p.s?' 9. n. ro2anii a. a #ost . t. so0ia .i A 4a Lon"a?' 32pre. dar a #ost . 3n Creta a #ost identi#icat1 c.ndo centa. si -enerat1 ca atare.nic. c1s1torit c. .tat de .cis de Ascani.ia.pt1 n1prasnic1 pentr.. i. .rat caii pe care de ase2enea i*a. dintr*o oca itate apropiat1. .2itor?.i Ee.irin. 9a.0e' RAVNEGUD Un a t n. t. c1.s. ?. SUDMENI!E Di-init10i 3n 2ito o"ia s a-1. a.ia s1 a ea"1 oc.t.?.0i de ei' Tit. .i c. ca #iii ei s1 n.p1 o -ersi. 9a.i Cro*nos? /i.i Ro2a.' si a. ap1r.pt1 a ad.s a do2nit )( de ani. a/e&at1 pe .s 1*a .0i de ace/tia' C<nd a.i.i Ra2a?.n1.p1 2oarte a #ost -enerat ca &e.2ai L.

s' RUDRA Ee.s.in:. s*a cre&. LLL 0i . ap1rarea Troiei?5 a #ost . ii a.i "rec >er2es?' SALA!IA Eei01 ro2an1 a 21rii.. pe at3t de pri2e<diose.?% c-nditd.n&1toare &ei0ei I"ea? a "reci or' Te2p .i o2 /i pri2ei #e2ei 3n 2ito o"ia -edic1' SATIRI Di-init10i a e p1d. or' Sat -.. 2(=5 %I.t ase2enea . pe cit de sed. Capito in a Ro2ei5 Sati.r2' SALUS Eei01 ro2. ca4iri.?% c-ndita. r1pit dintr*o oca itate -ecin1.te ca a e &e.rn.pran. A? :.p1 a ta.n0i or si a "r1dini or 3n 2ito o"ia -edic1. <. s. #resc1 din 6o2pei. 3n :. oper1 etr.:. =. n.-r. dedica0i c. 3n 2ito o"ia s a-1' RUTULI 6opor din L7ti. Ia :iinc8en. ca p1rinte a oa2eni or /i a &ei or' . protectoare a "r3nc.i DionDsos?' Ni2#e e? era.:ar te.-. N%I. c.. I. pe Z.= /i . "rec.?' >o2er. ' SANDON Ero. identi#ic5 :t c.n?' SALA$BO Di-initate 4a4i onian1.p. &3ne a e ape or.pre25 a-ea o 3n#10i/are 3n#rico/1toare si ca ar21.4 9or. NI%.1. 9. a si e #ace so0ii /i ast#e s1 pop. .ropei?' A de-enit re"e a icieni or.4ens /i 6ietro Berretti da Cortona etc'.irin. 3n :. c. c1. . )J12 4i :. si <ert#e' Dar Ee.i Z. :inos?' @2A 9i. %I.ror nenorociri or' SFBADlOS D%: din 2ito o"ia "etic1. (>15 %III.i Enea?.r2'5 -as atic din sec' % 3'C8r'.s? /i a Laoda2iei? @1A' A 2.i 6o i4i.i Sisi#?' Din or"o i. coresp. de preo0i ro2ani' Era. i*a #ost consacrat 3n )+2 3'C8r'.c1toare. or?' S AN DES 3n 2ito o"ia 8iti0i or din Siria.ptat 32potri-a . . .i or' SAR7EDON @1A 9i.an1 a s1n1t10ii. -enerat de oc. R.p1 ce a #ost i&"or<it 'din Creta de #rate e . d. tr1snet. coarne /i coad1' Era. En%ida. a&i a L.&e.s?. A#roditei? a "reci or sa. iar d.ri or si c32pii or 3n 2ito o"ia "reac1. #e2ei #r. . &ei0ei %en. a*1 'i&"oni din Ita ia' R.. % 2=) 3'C8r'5 #resce 3n Casa .t.r15 Ca'-a 6a:n:l:i.2oase.:l. C si . "ere e . %t d%-. 4. ace ea/i atri4. din 6er. .itorii Liciei. 1 din* ar8ipe a".&e. 'de pe co ina 6a atin?.s. Dio*nDsos?. a #ost 3n"ropat s.r1 de B.pt3nd pentr.r1 3 RUDA Di-initate 3n 2ito o"ia ara41.t. ro2an' %ir"i i.i Ee.#5 O-idi. Sati.i Ro2. t. .21tate oa2eni.r2'.cis de 6atroc . protectoare a #e2ei or care a 1ptea&1' RUN!INA Eei01 ro2an1. L. Li-i. 2edic si protector 32potri-a t. care s*ar #i n1sc.[ida.s? /i a E. din 2ito o"ia "reac1' RU$INA Eei01 ro2an1. I.c1 p3n. sc. Ro2a' Tit. lliada# %.. c. adesea prada or' 6ra!ite es. a./-0%.i .i. dedica0i c.t 3n ins.r1toareaG' S&LII Co e"i.i Nept..p. SATARU7A :a2a pri2. /i . K. . l.i Ee.r2'5 I2a"inea . . era s. seceri/. ((. ren. 9e2ei e pe care oa2enii . Sa2os' @2A Si4i 1?.irina . ora/. asi2i at1 &ei0ei As*tarte? a #enicieni or. A? :.i' RUSAL!E Ni2#e?' sa.s? e*a. a Sa2os' 6ict. 2. 32p1r0i0i 3n "r.2e e ei 3nse2na Yt.s i*a pedepsit c. #ost 3n-in/i de Enea' SABINEA.sc1 c in seco . ."ia. arca/ ne3ntrec.r2'5 Tit.i .:l( Ba. so ar.rit.2it1 ast#e de a o carte de pro#e0ii ap1r. Na0iona din Napo i SATOR Di-initate a4stract1 3n 2ito o"ia ro2an1. pentr.s? a ro2ani or' N.irina .ini.t.te&an0a si 1*a tr1snit' %ir"i i. t. C(1 si . e&e no. de pe co ina Z.t1 3n ins. +-. .i Eo ? /i a ni2#ei? Enarete? #rate a .r2' SAKUN Di-initate #enician1. personi#icare a p anetei %en. .21tate ani2a e.i Ee. . in-ocat1 de 01ranii ro2ani 3n ti2p. pt.2it .s?' SAL$ONEU 9i.)?%. /i "r. &e. $%ta. a Ro2a' SA$1A @1A Epitet a &ei0ei . ne ipsi0i din 0or*te"i.t3nd c8iar s1 i2ite tr1snete e si #. ca 3nte2eietor 'a nea2.2it1 pentr. din 6o2pei5 #3n#tna #ra0i or 6isani.i' A pre* 2== tins s1 i se ad.ercino SF$#OTRA!IA Ins.nona?.i :arte?.s? a .poaicei apare pe 2onede din an. <.pitcr?. so0ia .s Li-i.2?*5 co2andat 'de T. t. ((2 /i . pi* 2=L cioare de 0ap.s. pict. )++ h'C8r'5 `L:>-aica din !:>it-li:. pentr.

. L11 /i .t .n #i.i Ni!../i 2ere. c1rora sc a-ii p. $%ta.s?. #i e"a i c. atri4. 3n #a0a .i de $os' SETEA 7&$ÎNTULUI *% SET1L& SETIL&. c' NN%I5 #resc1 3n Casa .s?. 3 3nso0ea 3n per2anen01 pe DionDsos?' A #ost presc8i24at de A#rodi ta? 3ntr*. di-in' SERA7IDE Di-initate e"iptean1 din epoca "reco*ro2a*n1.de 3n#rico/1tor. pict. i*a. 3n &i.p1 care 3i ar. care /i*a tr1dat tat1 din dra"oste pentr. s*a re#.s. -estit pentr. c. Ceres?. traci or' . Serapide era -enerat /i 3n Ro2a /i Brecia. "o ' a SE$ELE 9iica . a Cari4dei?' Na-i"atorii care se a-ent.ncat 3n 2are /i 3n oc.n 2onstr. R."iat 3n Ita ia.t1 3ntr*. a #ost asi2i at .n r3. si24o i&3nd p.t pe aco o. iar Se2e e a 2. #apt. t. .4ea si ea' Sci a s*a 3n"ro&it at3it de 2.p1 . 3nsetat' Era c.t c8iar s1 o .i >iperion? si sora ..s s1 i se arate 3n toat1 str1 . i s*ia.. pe DionDsos?' >era? in-i*3dioas1. 3n prea<2a Capito i.. In/%.s 3n 2ito o"ia "reac1.ia.! din 6o2pei5 O-idi.i Eos?5 identi#icat1 c. :inos?' Acesta a respins*o 3ns1 si a -r.i 9orc.nei -3rste de a.nc3nd.i era . I. 1(1 0i . s1' treac1 printre Sci a si.i Ee. presc8i24at1 de Circe? 3ntr*.i Enea?.p1 a t1 -ersi.t*o 3ntr*o pas1re' %ir"i i.4ea pe B a.0i e sa ."ino.n 0in.rat de t.n a t.%a S%l%n%i >%nt.nii scriitori din antic8itate.it1 de #oc.i /i a -i0ei de -iei' La Ro2a a a-.tea.nosc. d.n1 dispo&i0ie /i dorin01 de -ia01' Era identi#icat1 c. pre#1c.cis de >erac e?' SAVITAR Di-initate -edic1. r123*In3nd tot.r2'5 IN. .i Sat./ea. Cari4da re. En%ida. de ro2ani' 6er.i >c ios? /i a .n:l.nde i se atri4. acoperit Ide nisip a E"ipt. Se2e e a a-. care inspira 4. .? i*a pre"1tit aceea/i 2oarte' S!IL+A @1A 9iica . a 3nde2nat*o pe Se2e e s1*i cear1 . dedicate &e.r1 &i e e. pierit to0i to-ar1/ii de dr.ite.nca 3n 2are.s? /i >ades?.*nonei?.-. re"e e :e*"arei.ra p123n.a de 1( dece24rie. %II. t. soare e' $ ( l Dic0ionar de i0ii 2=( S!8IRO R1.r2' @#SET Di-initate e"iptean1./i 3n aceste ape' @2A 9iica .. "ere. C2C si .teri neo4i/n. t de no. c3nd ni2#a. ace a a ap1r.nii 3n 2ito o"ia "reac1' Era #iica . 3n care era.t 3ncon<.ia s1 ai41 picioare e Ynesp1 ateG /i s1 doar21 pe p1*23nt.#1c1tor' din :e"ara @BreciaA. En%ida.t..i Castor si 6o .r1 SELLI 6reo0i ai oraco . I:?i.t din E ida @BreciaA' A #ost .SATURN 6ersoni#icare a prosperit10ii 3n 2ito o"ia ro2an15 -enerat ca 4ine#1c1tor a o2enirii. 2. deoarece Sci a 3 i.cirea' Acesta 3ntr*ade-1r i*a ap1r.r2'5 Danie. din 4as2e e ro27ne/ti. : p.nete si #. care*i si ea pe str1ini s1*i 'spe e picioare e. a an.t . -irt./-0%.nte tot at3t .cid15 ea /i*a .n 2. st1*p3nii or' Era.i .rn? /i socotite 'e-ocatoare a .n te2p . care 3 3n oc.tare a e . din ape e .r2' SEIA Eei01 ro2an1.i?' %ir"i i.at sin". . c.ne 3ntre Ee.ia 3n . 6ersc#ona? /i >ecate?' A #ost -enerat1 2ai 2.nit ape e /i deci /i -ia0a' Dar Se en a .2e e Ita iei. s1 scape c.s?' @2A Epitet dat . "re.it1 orice senti2ent' @2A Una din p eiade?' SELENA 6ersoni#icare a .rit 2ist. Arte2is?. Encida.ta.i Asc epios?' SEREST To-ar1/ a . c1 Sat. detronat de .2' D.ne e #apte de ar2e' WV%ir"i i.i Cad2os? /i a >iar2oniei?' De a #cEe. /i*a "1sit 2oartea e 3ns.rn?.ne.rind.s? din Dodona?' Tre*W4.a ei 3n#10i/are. %III /i .cos? pe care 3 i.piter?. ase21n1tor.*se 3n 2are' Eeii R a.&i.itat*o pe Ar"ira /i a #e cei ce 4ea.i Sat. .nona? etc' I*a 3n-10at pe oa2eni c.: Endi. capacitatea de a 4ea cantit10i nes#3rsite de ap1.te si2i are' A #ost' p1rinte e .n i&-or' :ai t3r&i. d.' Tese.sti.t si 3n #o c or.i-n. care era #iica .r' SATURNIA @1A N.t . )19. 3nc3t s*a ar. . 3n ti2p. III.i? . ar. contopi0i &eii Osiris? si Apis?' Socotit /i ca o #. pentr. .ra. care prote<a se2in0e e ne3nco 0itc' SELEN @1A Satir? i.i Cronos? a "reci or.4it de ni2#a? Ar"ira?. -ia01' C3nd U isc? a trec.i Ee.rn?' SAUR T3 8ar care de-asta . . pict.4ens. SETOSUL 3a: SETEA 7&$lN#TULUI Ero.r1 SATURN ALE Ser41ri ro2ane ce de4. a #ost pre#1c. c.i Ee.

n disc str1 .seppe Crespi.2an1 din Ita ia @?Dei#o4eA.t1 2ai a es si4i 1 din Eritrea.i . a e"ipteni' Era #i. #i.cis' Sarco#a" din :. Nico as 64. Na0iona din Napo i5 Sil%n ?%at.ie a L. .!e es.nte e 6arnas?' Un oraco ? a 8ot1r3t s1*i #ie <ert#it A cio*ne.ri4 at /i 1*a . in1 3n 2ito o"ia "reac1.24 a contin.n ?.sip si s1*i pedepseasc1 pe s. a4ia 0in3nd.5 :ic8e an"e o.i a intrat 3n pe/ter1 E. 2=9 SETOSUL *C SETILA S6A#R$A)7IATR& Ero.i Laios?' 3i . 3ns.. #1c.*se pe . .r1.i #r.ri e oc.n 21"ar cara"8ios' @2A Re"e a A.ns re"e e Te4ei' C. Sil%n. p. #iindc1 .rniis?' @)A Ora/ din :a"na Brecia @Ca a4ria de a&iA. .ne. so0. care a -r. si pe >erac es?. ine se n. 3ntr. .pat de ed. #resc1 po2peian1. 3. a Napo i5 Sil%n Iin:t .).1spre&ece' Este c. En%ida.n 21"ar. stat. A8i e?' SI8EU Re"e e TDr. str1ini s1*i . e!tins 3n antic8itate pe o 2are por0i. Sil%n. I' )C) /i .r1 SIL6IDE Benii? #e2inine a e aer.p1 din sec' % 3'C8r'. 8e espontic1.n s2oc8in.cr.i Enea?' A te e 2ai era.i.cre&e -ia. Br. a pr3n& 3n do. care a #1c. c.%4t% .ria/e' %ir"i i. Sil%n ?%at.p123nt.n.i' 2L+ SIBILE 6roteste a e &e.ne 2oartea .cis de T. e"endar 3n 2ito o"ia "reac1.n1 c.r1 si4i 1. 3n&estrat c.ne de .i. s*a ar.i Enea?. -oinici or /i a . 1+. pict.2eroase pre-estiri as. .?.i a. a teori 3n #or21 .ri de Andrea de Casta"no B.ie din epoca i2peria 1. Napo i. si cap de #e2eie' A #ost tri2is de I era? s1 r1&4. . s*ar #i oc. 3n opere e de art1 ap1rea ca .rtin1' G %ir"i i.2inos.1 /i seara 3n treiG' Ce ce o re&o -a..2an1 pe car. a .c8ip1ri e r1.citor. #i. c1 are pe ."erea ora/. repre&entat ca . picioare.nii? /i personi#icare a soare . ti4. Didonei?.ita . c.nd1 a .i 6an?' 91cea parte din s.t s1*1 o4 i"e s1 #ac1 ace a/i . i4ic1. Cape ei Si!tine.i >er2es? sa.ns. dar acesta 1*a . .tor.i' S6IN1UL :onstr.itori' Bo"10ia /i prosperitatea . apoi 3i o2ora' AG -r.2e e .: si4i 1 de #ic1.i' SIBARIS @1A :onstr. <. pe care se ridica r8or23nt.t s1 dea r1sp. a . Spa"no etto. corp de e. .t ca 2ora-. Capito in5 Sil%n ca. ((.i S8A$ASII 3n 2ito o"ia 4a4i onian1.i 6oseidon?' 3i si ea pe c1 1torii.tea de-eni re"e e Te4ei? @2A' Edip? sin". a :.p1 o -ersi. " orios a . %I. stat.s?.n&e 3i p 1cea s1 se 32podo4easc1' SIGEU 6ro2ontori.n 41tr3n -o . . En%ida. .% /:C=./ii te4ani ai .2ea. din 4as2e e ro27ne/ti. apoi &ece sa.. 3nc3t s1 d. a 2at. 3ns1. .t s1 p. -iitoarea re"in1 a Carta"inei' A #ost .ncat apoi do pe s't3nc1.5 Sil%n .i to-ar1/ de .:0icant.r15 :1rio Bi.1 /i a 41tr3ne0e 3n trei. 3n stare de 4e0ie.dec1tor a oa2eni or. a-ea )++ +++ de oc.4it de p1stori. %atican.p1 antic1 din sec' I% 3'.i 91t*9r.&e.n p3ntec e!a"erat.i 3n 2ito o"ia ara41' Benii e 2asc. s1 r1sp.' @2A N.cidea pe to0i cei ce nti /tia. satirii?' D.-r. a e c1r.ssin %tc#. c.ercino SI!A Ni2#1? i.* idei.aI% d% Di-nJ3-3.teri e!cep0iona e5 sare 3n a<.4ens. din :area E"ee. oare tr1ia 3ntr*o pe/ter1 pe 2.i C.2=. spri<init 3n toia"' S#in!.pte a .r21toarea 3ntre4are: YCare este #iin0a care di2inea0a 2er"e 3n patr. iar Edip a a<..ritate 3n do. ce 4.nosc. 4ron&.&e.%nad=.. . soare .-r. R.c1 a distr. 3n %i a :istere or in 6o2pei5 $' de Ri4era Spa"no etto.r a /ti. do. 3ntoc2ai ca Osiris?.2os? 3n .ca0ia .5 Sil%n (<%3%l.n1 st1p3nire pe 4o"10ii e .&e. care 3 /i 4at<ocorea.cis pe 2onstr. picioare. pe o c. 2=. dar 3n oc.C8r'. . care a presc8i24at*o 3ntr*. pict.4it1 de Bac8.pte e or c.n: o2. pict. #resc1 3n :.pra Troiei? /i si4i 1 c.&e. %atican. p.t n.itori or s1 decad1 3ntr*at3t. este ce care 2er"e 3n copi 1rie 3n patr.p. 2L1 la L.cis de 6i"2a ion? @2A.i Apo o?.i DionDsos' Era i. care a pre-estit -iitor. p a#on. persan1.r2' SILEN @1A Di-initate 2asc. . a Ber in5 %an DDcQ. din :. 32pre.neori 3naripat.i DionDsos?. inspirate de &e./i 3n pro#e0ii e or' :ai int3i a #ost o sin". .i5 pict.

3n&estrate c.2ent.i.t.iri e ce e 2ai #eroce.si #i' Era.se . dra21 satiric15 E.r2e or' Era identi#icat c. a. reprod. c3ntec. 9a. 3'n*c3t era . care 32pre.rii /i a t. cap de #e2eie' D. di-initate a -etrei 3n 2ito o"ia s a-1' SIN Ee.n 41tr3n c.r2' SÎNDIENE IJ DR&GAI!E SIRENE 9iice. ..no/tea' A<. 3ntre Sorrento /i Capri' ' >o2er. 3ndr1"ostit de ea.i e#ort a -oin0ei . #i.i A8e o. pri2./-0%. irei' D.-.rii' SILVIU 9i.ri idea e. #ost pre&entate c.Cat-.ri. Si3i/ /:C=. pe care > ap eca .ne e -ersi.. se pr1-1 ea Si ca&na tre4. (L) SI$ Ee. p1d. 7:. aripi /i o4i/n.? a c1t.? si a Andro2edei?.p1 . tr1s1t. c3ntec.2ent 2. a 6o2pei 3n %i a :istere or5 re ie# 3ntr*o stat. . protector a. S8a2as8?. ca s1 poat1 re&ista c8e21ri or or' Ar"ona. L9.r2.n1 de spice pe cap' I se o#erea apte /i 2iere si pri2e e roade a e nat.i. 3nc8ip.at1' A #ost interpretat si *ca di-initate a 21rii 3n . care i*a ap icat aceea/i tort. -edic. dar.cis de Tese.na 3n"1 a ta.p1 O-idi. . 3n coad1 de pe/te5 a te e era.n instr. t. .i Ascani. Odi3%%a.r.r21rit1 de &e. $%ta.?. /iret a "reci or' %ir"i i.i. pict. ca apoi s1*i .s? /i a e A2#itriei?' ' Era. 'sirene e a. a r3nd. r1&4oinic 3n 2ito o"ia -edic1. era. do2estic. a e . dar care n. %I.-.n perico pentr. 6an?.cerit. d. ase21n1tor nai.5 7-liCn-t din D3l/-3.n. .p1 >o2er. /ase capete /i c1 1rind . I. #i.ne./-0%5 >o ra0i.i Enea? /i a La-iniei?' A #ost . 1( /i ...r1 SITA Eei01 din 2ito o"ia -edic1 ocrotitoare a a"ric.r2a/. .it c. Bra82a? /i %i/n. patron a #a2i iei. . 4 oc. 3nc8ip.i Andro"e.it.2ane c1tre 2ai 4ine' @2A 9i. $%ta. era. En%ida. . ni2#e care tre4. coad1 /i aripi 2ari /i c.to? /i a.cre0i.n1 c. #ost sa -a0i de Or#e. #e2ei care 3i ispitiser1 c.p /i oap de #e2eie.n' .5 Dante.ns a se2ni#ica0ia de #e2eie #r.i U ise? 3n ape e 21rii.c10i e ei. .pt1 -e/nic1 32potri-a st7nci or sa. 3n :. .c1tor. Si3i/5 O-idi.i' Era 3n stare de ne e"i.?.? /i #rate a . 1=25 Odi3%%a.t*o s2. NII.2oas1.. .n p1. a e ni2#ei? 9orci /i a e . de e2n. iar picioare e s#3r/ea.ror roade or p123nt. #iica &e.nii? 3n 2ito o"ia 4a4i onian15 &e.r1' D. NI.t. . /i a "1sit sa -are 3n ape e r3.st. ast#e pe -ase. iar %i/n. conser-ator' SKANDA Ee.ns 3n 2L2 S63 In#ern. ni2#e care tr1ia. sarco#a"e. a. din Ro2a S1#SI6 @1A 9i. tr1it 3n c3te-a din ins. 0irea oa2eni or /i ani2a e or' SINIS T3 8ar diri Corint 3n 2ito o"ia "reac1..-.&e.r2'A. a . cor14iei. Capito i.ns aco o.&at de 3ncrederea troieni or /i i*a s#1t.ie de centa. 1=. )9 /i . . #1c3nd ast#e ca -icti2e e s1 #ie despicate de -ii' A #ost .i care a presc8i24at*o 3ntr*o trestie' 6ian a t1iat trestia /i a #1c. a #ost pedepsit sa ridice .? care e*a c.i0i c. c. re"e a :icenei' @)A 9i. c3nt3nd dintr*.ia trinitatea di-in1' Era socotit ca &e.ropean1 s*a a<. or 324ietor pe cor14ierii ./-0%.ni.i 6oseidon?' i e"a pe str1ini 3ntre doi copaci.1 4ra0e e "oa e.0ii? a. 4. ca iposta&1 a nes#7r/it. II. . a/a c. c8ip.ri or 3n 2ito o"ia ro2an1. .ia s1 o r1peasc1 pe 6roser*pina?.i Eo ? /i a ni2#ei? Enarete?. . "e din 4ra0e e .ia re .ripide.i . . L. re"e a Corint. c# NIN' 3n arta ar8aic1. 2o&aic. o c. ==1 /i .r1' SINON Spion "rec' A a4. .i 6 . #ost presc8i24ate de De2etra? 3n p1s1ri c. s1*i -i&ite&e pe cei ce dor2' SILVAN Ee.cid1' U ise s*a e"at de catar". tr. En%ida.p1 o a t1 -ersi. cet10ii A 4a Lon"a?' Y %ir"i i.i Ocean.it s1 ase 3n cetate ca . %.2 Bra82a era creator.i:l c# NNII5 #resc1. oricine 3 c..i #rapo i. spre ce 1 a t /i apoi 3i 1sa s1 se 3ndrepte. tr.t din 4.i 6erse.Cat-.i A ce.n?. c. =9)\L++5 Esc8i . t.i Ladon? @'1A' A #ost .. %I.\2++5 Dante. atr1"1toare' SIRINGA sa. a tron. i4ere 3n 2at. #e2inin. S9RINK Ni2#1? din Arcadia?. p. repre&entat ca . era #i.p de pas1re c. 3n iterat. ($%ta. .ia.nei co ine5 o dat1 a<. p.i:l.&ica . lliada.n 4 oc de piatra p3n1 3n -3r#.i r3. de o4icei citera5 ap1rea. soare . 7:.? sa.i' O-idi.n instr.n.i' 6rote<a -e"eta0ia /i 3n2.?' >o2er.i' SIVA Ee.i Enea. e e Bo #.ra e.

ia era. #rec-ent1 3n prea<2a Arte2isei?.r. repre&int1 di-init10i e s. &e. 32potri-a Troiei?. pentr.rit 3ntr*o 3ntrecere c.r12inte pe care. cond.i 3n 2ito o"ia s 5i-1. c.ritori' F%ir"i i.2e' TAGETE 9i.-re2ii . p. e2ne or.inei /i i*a 3n-10at pe etr.ia sa. de-enea.s?' TALAO Re"e e Ar"e/.a. scop.prao2ene/ti. a soare ."1 a . atotp.r3te a s a-i' STRIGOI 6ersoni#ic1ri a e d.ns1 Gde Ee. A2ate*ras. p. pentr. NII. coresp.p1 care a disp1r.ritoare dintre e e' . p. dac1 n. 2L1' 2LC STRO6IU Re"e din 9ocida.n.ia &eii "reoi #1cea. #iica ./-0%..tea #i asc.ra 2. 3n #oc' TA6IOS 9i. a se 3ntoarce 3ntre -ii /i a e pro-oca nea<. persona< dia4o ic' Uneori se 3nt72p 1 s1 ai41 /i o atit. ace a/i n.a ' 2L= SUR9A Ee. 3n ti2p.i Ee. personi#ic1 s.? de .sin". 3nte2eietor.i 3R 2ito o"ia s a-1' S9RIN1 *J SIRINGA TAIGETE Una din p eiade? 3n 2ito o"ia "reac1. Kii%ida.n ta.persti0ii. din 4as2e e ro27ne/ti. 6er.-.i /i a #oc. En%ida. . . ci r1&4oi. >e#aistos? din 2ito o"ia "reac1' Este #i. a *c.n. ar #i 3ns. <ert#i0i .tea . identi#icat c. o oaie /i . C)95 O-idi. patr.. .i S-aro"?' SVETOID Ee. 2or0i or 3n 2ito o"ia e"iptean1' STRÎ$B&)LE$NE Ero.i Capane. s .STENO Una din ce e trei "or"one?' Era. <. STENTOR Ero. pe ins. . tat1 . a c1r.i Odin? din 2ito o"ia "er2an1.pat 3n #.teri s. r1&4oi. 3n care do2ne/te &e.i Adrast? @1A' T AL AS S Ee. c.i a popoare e s a-e din nord.?.8. so ar 4ine#1c1tor 3n 2ito o"ia -edic1' Era 3ntr.t7nd a<isn"e a di2ensi. din epi"oni? 3n e!pedi0ia 32potri-a Te4ei? @2A' %ir"i i. "ere /i tr1snete sa.dine 4ine-oitoare /i sa -atoare' S U$ELOS 9i. . ie/it din p12 nt 3n prea<2a Tar].i Beni.sor po&na/. d. parte a acest rit. 3n&estrat c.n. .sci arta pre-estirii. #iin01 #a4.i 6i ade?. tat1 .p1 o e"end1.. oas1. .ns. . >er2es?' STI1 R3.ternic1' A 2.ri or re e.n?' D. "rec din r1&4oi. 3ntr.t' S SVARORI! Ee.i si a .pt1 a &e. 3n 4as2e e ro27ne/ti.s /i nepot a .ni neo4i/n.i 6oseidon? si a Ippotoei 3n 2ito o"ia "reac1..? /i a E-adnei?. . care a pre#1*c. . de .i A"a2e2non?' SUDMENITE *% RODME$ITE SUOVETAURILIA Sacri#ici. )22 STRIBOG D%: a -3nt. a t.#1c1toare. picioare e p ine de s3n"e' SOKAR Ee.n&1tor .n o2 c. /i c.i Ta#os.i -oce era #oarte p.n porc. c1r. ora/. 2. 3n po-e/ti e ro27ne/ti5 p. 3n 2ito o"ia s a-1*.# ete e 2or0i or care 3/i p1r1sesc noaptea 2or2inte e pentr.. r1. e respecta.n.ri#ic1rii ce or ce . 1=C. : FG. a p. 3n s. .t*o 3ntr*o c1prioar1.c8ipat ca . 3n #a0a c1r. capete. .pre2e a e 2ito o"iei <apone&e' .i At as? @1A. .n1 c.ite: e di4aci 3n 3ndoit.FFF.i drac?. %I.ri' SLEI7NER Ca . 32pre. SVANTOVID 6ersoni#icare a soare .2nat a . a #i .ia din eroii 4as2e or' S7IRIDUR Dr1c. protector a tineri or c1s1tori0i a ro2ani. . a ro2ani.t $%ta.c7nd . din In#ern. . II.p1 o a t1 -ersi.n car tras de /apte cai' T SUSANOVO 6ersoni#icare a p oii.ternic 6er.i? @=A.ne.t1cioas1 din 4as2e e ro27ne/ti. r1.ti .a 3n#10i/area oric1rei -iet10i' STATU)7AL$A)BARBA)!OT 6itic.i' SVAROG Cer.s?' D.i >i2ene./i &e..

se p.p1 ce a.ncat 3ntr*o pr1pastie' TALTIBIU So . . Tarc8oni.ri e . asedi. -e"eta0iei a 4a4i onieni. de care n.i copi .n. care #i".i T. care 1*a a<. 3n Sparta' >o2er. 1=). 192 /i . tr. pe #r. din F'.i si a #.rii' TANAGRA 6iica .s Tarpei.i 6e ope? /i a Nio4ei?' A intrat 3n di&"ra0ia 'F&ei or.i5 1*a r1pit dintre &ei pe pa8arnic. p.rnestina.it din e e se2eni or .n osp10./it o parte din a24ro&ia? sa.ndat 3ntr*o ap1 i2pede.i @>Dpnos?A' Este repre&entat c1 .rn.2p it1 a #ost aceea de a o#eri &ei or.n1' 268 TAR7EIA 6iica .sc.r2' T ANTAL @1A 9i.s?'' TARANIS Ee. sc. 2L( toc. #rate a so2n. adic1 a apei.i A"a2crnnon? 3n ti2p.n panto# c.#. .2ea.n. conda2nat pe Tanta a o sete /i o #oa2e -e/nic1.n por.t. si Tarpeia ar. a satirei si a poe&iei co2ice 3n 2ito o"ia "reac1' @2A Una din ce e trei "ra0ii?5 era repre&entat1 c.t. . t.i Ee. ap1r1tor.a "reci' C3nd 2ireasa intra 3ntr*o cas1 no.at1 de a #enicieni.i Troiei?' I s*a ridicat . Tar].rn.2e e ./-0/#. #r. a -o . din Beo0ia' F T AON n. a intra 3n "ra0ii e .ria/ii @titani?A care s*a. c. 2ai 2. I%.n te2p .? 3naripat si t1c.*i ast#e 3n 324r10i/area . "er.i Eo65 a dat n.'Fnectar.n copac c. r1st.2e e s1. c3nd ar"ona. o2orind.?' O-idi.stoase. printr*o -r1<itorie' :onstr.i Tieste?. o 2asc1 co2ic1 3n 23n1 /i .p1 >esiod.i Ee<. #ost s1"eta0i de Apo o? si Arte2is?' @2A 9i.s s. N.#*tat de actorii tra"ici' @)A )K Tea ia'1*.i Tana"ra.2os. o se2i . pre . . se 3nro/ea /i*i 324r10i/a. #i. care s*a socotit s.i r1&4oinic ce t sa.ia dr. care o n.tea a<.i' Deda 1*a . ' TA$$UD Ee. c.ia in-en0ia str. ca s1*i s..cte ". Iliada.rnat1' TAR!ON Ero. . 1*a. s*a ar.rea&1 3n -ersi.i Deda ?5 i se atri4. pentr. 2C+5 B' 6er.d. care d.s a -ia01 pe copi . I.n"e' 6edeapsa di-in1 a atins*o si pe Nio4e. read. etr. NI. p.cis de Atre. c8iar /i oa2eni' TARAS 9i.a.s. ii or?' A 3nte2eiat ora/. .i :i* nos?. pentr. &ei or si ar #i distri4.&&i. . 3n 6a at. .tat pe Enea? 32potri-a . 9. scos oc8ii /i i*a. )2+ /i'. o tor01 stins1 sa.n".2. .i 6oseidon?' A -enit din 6e opone& 3n $ta ia de s. (CL TANIT Eei01 a i. . l:>it%. (2(.i Ee. a care n.pt10ii si a pri21-erii a carta"ine&i. care.4 .0ii? s*a.d si aici a 3nte2eiat ora/.4irii.o&itatea #aptei /i d.ncat1 din -3r#.net. . cet10ii capito ine. En%ida.1. pict. ora/. 6e ope' Ace/tia si*a. toc. 2ai t3r&i. 3na t. . .i Sp. . sa4in.?' Tr1darea a #ost descoperit1.. oprit 3n Creta. re"e e r. Ba* . %I. acestea i*a.r1.ia din .i si a #ier1str1.r2'.i de #oc' A #ost scos din 2in0i de :edeea?. r1&-r1tit 32potri-a . $%ta.perior 2. t-nan35 i se sacri#ica. /i p. a &ei0ei Aps. p1rinte a . ..i si a . or. te 2oti-e. <ert#e 3nainte de a p eca 3n c1 1torii e or' TALIA @1A :. Taranto' TANATOS 6ersoni#icarea 2or0ii 3n 2ito o"ia "reac1' Ee.nonei? a-ent. a Lic ie3.cea a 2L9 Capito i. ai c1rei 1C #ii /i #iice a.inia' %ir"i i.a re"e . c. spre deose4ire de cot. a . . cr.ni -ariate: /i*a 3ns.s?' re"e a 6ri"ie3 sa.&e or? 3n aceast1 art1' :3niate. din Ro2a TA$IR C3nt1re0 "rec din Tracia. As*tarte?' Era repre&entat1 c. care d1 -ia01 nat.&a co2ediei. a ar1tat acest. c. propri.5ni2ede?5 a dest1in.2.tea atin"e.i a ce 0i.rt.nei st3nci c1reia i*a .ri.24e 3ntr*o 23n1 /i pe cap c.pra-e"8e&e Creta' C3nd 3nt3 nea str1ini.2inii' Cor14ierii 3i o#erea.at " as.n' "eni.s?. 3 in-oca pe Ta ass' J#(ALASRA 6ersoni#icare *a 21rii a "reci' D. dat :sea2a a ti2p de 2onstr. #iica aer. Tantal.cis din in-idie' @2A Uria/ din 4ron& o#erit de >e#aistos? .it .s?' 9apta cea 2ai c. 29+.p. TALOS @1A Nepot /i discipo a .

de #apt.r1 . a/a c. 1*a . re"e e E"inei' Re"e a Sa a*2inei..i s1.tat de Atena?. este p1&it de Cer4er?' TAS!ALAMULEA sa. c. Na.F Esc8i .i Eos?' TE AU A sa.sese pre&is e e .i >erac es? 32potri-a .nt-a. copii' TATUSIO Di-initate adorat1 3n 6ara". st3n".dat apoi n. din Arcadia?5 a #ost ar.i U ise din Itaca?.pt1. adic1 a p123nt. Sisi#? @1A. . 2ai 2.# ete e ce or 2or0i a<. Odi3%%a.i' Tot aici.at 3n#10i/area .' O a t1 e"end1 sp.it de Cad2os? /i de A2#ion? 3n s. sedi.ite 3n sc8i24. a<. Te e#os a #ost r1nit de A8i e? /i -indecat apoi c.i >erac es? /i a principesei A.i Eac?.i #iic1. lliada. s*a d.rtate de sa4ini pe 4ra0. inten0ion3nd ca ina2ic. So#oc e. . epi"oni or?' @)A Capita 1 a Te4aidei din E"ipt' Ora/ c.i U ise.r2'.rin01' TARTAR Cea 2ai ad3nc1 si 2ai 3n#ior1toare &on1 a In#ern. r1&-r1tit 32potri-a . I%. sa.ne. 3ntr*o .s? i*a 3nc8is pe titanii? care s*a. 2arin.0i or?.p1 . Eteoc e?.i U ise? /i a -r1<itoarei 'Circe?' Dorind s1*/i c.n1 c.at*o de so0ie' >o2er. i/i aco o. At%na 3a:#d%3>. re"e e Troiei?.ne e -ersi.pta . i*a 1sat tron.2 #. t. tor c.i. de a 2(1 oare a a<:t . danaide e?. 2.r2'. a re3ntoarcerea .ni.s?' Şi*a s#3r/it &i e e 3n Ita ia.4it1 de Ee. Enni. 2a2a sa.at parte a e!pedi0ia ar"ona.s? si a Beei?' A dat na/tere .2e e s1.ie -irt.il% l:i T%l%. . Te e2ac s*a c1s1torit apoi c. tor. #iind c. 3/i isp1/ea."e de so0ie /i. %III. cic opii?. i*a #ost spri<in 2a2ei sa e' L*a c1.ri re i"ioase' @CA Ora/ 3n' Ci icia."e.%a l:i Uli3%. pedeapsa.i din Ca idonia? si ia . i&"onit pe pretenden0ii 6ene opei @proci?A' D. pict.. /i 32pre.ri or'd1r. .tatea cantit10ii 4r101ri or si a sc. 32pre.'/i .i Edip?.n #i.ntea pe care s. Tarpeia /i*a ar1*F t7t ad2ira0ia pentr. . TES!FTLI7UTRA %ec8e di-initate 2e!ican1 care 32p1r0ea pedepse e ce or -ino-a0i5 i se <ert#ea. c. in .at* o pe A.pornit de 6o inice? 32potri-a #rate .ncat. 3n ape e 21rii5 a<. #iind s.i Troiei?.ac5 >o2er. -ec8e re"i. s1 #ie prins c.sica?' I se atri4. A<%nt:.. care a .sc. 11) . . ins.. dar a #ost pedepsit1 c8iar de ace/tia. ni2#1? din Si*ci ia' A #ost i.n1 a. (L.s Andro*nic. Londra.ropei?' TELE6OS 9i.0ipide. can?. . LL+ 0i .noasc1 p1rinte e.i .s? /i a dat na/tere &ei or pa ici?' 2(+ T E AN A 9iica .i 6on*tos? /i a Bee3?."ina de pe aceea/i spad1 care 1*a r1nit' .n/i pe 01r2. r.% T%l%. #i.r2'5 Esc8i .2 si 6reneste' TELE$A! 9i. TEBA @1A 9iica .n' oraco ?1' A .ricc8io.n"ea.i A"enor? /i 2a2a . .) /i . pres. o dat1 intrat 3n Capito i.r1 TELEGON 9i.r2'5 9ene on.. 3n pri2.r3nd #i ia e' Antistene.i Anterior?' A #ost preoteasa :iner-ei? a Troia?' .t1 de por0i. a# at1 s.i Uran.i Lao2edon?.at*o apoi de so0ie pe 6ene opa?.cirea 4r101ri or p. patria . e*ar #i desc8is ca ea spre Capito i.0i 2ora e deose4ite. ei :isia.i /i a 21rii' TEA 9iica .nde a 3nte2eiat ora/e e T. Se enei? /i .tat pe tat1 s1.ne c1. . . I.ac5 6int.c%. str1 .ne din Asia :ic1' TELA$ON 9i.2ea de dinco o' TAU$ANT Ee. . r1&4oi. Li-i.aD' S. E. . tr1d1rii' O a t1 -ersi.i Cad2os? si a E.piter? si a oda2iei' @2A Ora/ 3n Beo0ia constr. #iica acesteia. Esiona? a .i Cisse. .nete e irei' A #ost' teatr. 3n 2ito o"ia "reac1.i :entor?5 1*a re"1sit.tra a . iterat. . a 2oarte.i %. Circe? sa. So#oc e.i 3n Itaca. r1&4oi.pra-e"8ea p. Ce or /apte 32potri-a Te4ei?./. /i .s 3n Itac1?.p. st3n" a in-adatori or.i U ise? /i a 6ene opei?' 3n a4sen0a .ri or or. pe a c1r.t.i Te e#os' 3n ti2p. TALIA @)A 9iica .4 2are' Aici. a . a -3n1*toarea 2istre0. deci a sc. Ec. . 2ai 4ine-oitoare. pe Ita . 2ai 2. /i r1&4oi.cis. re"e e Te.i >e ios?. ..ne c1 ea.s TEIBE6ASSA So0ia .t.s. Tanta ? @1A /i a 0ii' Tartar. o s.cerit1 de str1 . an. si so0ie a . e-eni2ente: tra"edia dinastiei .#ocat1 de "re.cirea 2eta e or de pe 4ra0.

a c.2oas1 dintre nereide?' Ee.rat pe cei =+ de #ii ai . a din #a0a Troiei?. nop0ii. Atena de <ert#a ce or /apte #ete si /apte 41ie0i.-.s? /i inspi*r3nd. dar a #ost s.-ia Sca2andr. . era pri&onier.at*o 3n c1s1torie.r.i 6e e. Sinis?.sti0iei' 9iica .i de >era* c es?' A "1sit apoi ad1post a Lico2ede? @1A.t1 c. pro-enea de a e"ipteni. sec' % 3'C8r'5 a2#ora . 3n dr. .&ind c1 #i. Aris4ea?.st?.i s1.s? /i a Beei? 3n 2ito o"ia "reac1. Iliada. so0ia . a4. T8etis. . si e*a ridicat pe ce e ne"re' Tat1 . I. iernii.?' 9i.i Uran.sin. 32potri-a centa.nde.tar85 Boccaccio. TEUTATE 9iin0a s.rprins de >ades? /i sa -at din 23ini e .i # . tipic atenian c1r.> THOT TEDOATLI7O!A 6ersoni#icarea soare . de a >ippd ita?.ti2ide din ace a/i seco 5 #resce 3n Casa 6oet.cis propriii copii' TEN EDO Ins. Tese.ie .r?' A a-. t.s din O i2pia5 Nico as 6o. @2A 9i. -ictoria. . . copiii ei c. &e.2e e de $. a isc. . a e!pedi0ia 32potri-a a2a&oane or?. 0i 2on/tri . pri2a so0ie a' .i 6a ante @)A. sora titani or? si so0ia . -r1<itoarei :edeea? a 3n 1t.t s1 se c1s1toreasc1 c. care n1&.t1 Didonei?. a tri* .i Lao2edon?' A #ost ce 2ai -estit arca/ a ' "reci or' >o2er.i E"e. 3ntr*ade-1r tat1 ' La n. T8eseion.tat de Ariadna?. a<. .n #i. ei. 2LL /i .2 spre Atena.tind ora/.i Troiei?' .i Antenor?5 a #ost .i a #ost Dardanos?. ai Te2istei. .nde E"e. printre care pe 6eri#ete?."1tor. dar /i distr.i. dar a. a care se n. pict. participat toate di-init10i e. n1sc.ria/i. orienta a Te2p .i./-0%. a treia so0ie a .nosc. 3n 2ito o"ia 2e!ican1' T8ETIS @1A 9iica . VIII. .i Enea? #1c.p1 po-estirea . re"e a Troiei?' S.n te2p .ri or?. ad t. 6roc. . ca &e.n &e.sora Ariadnei?. &e. 9edra?. iar 2area de at. d.i Tpse.s?' @2A Cea 2ai '#r.s?' Din c1s1toria or s*a.to. 1*a a-.i Apo o.i .r2' TEUR sa.ni#icarea Aticei' 6ersona itatea . c. #i.te pe propri.*1 3n' 8ot1r3ri e .?. Iliada.cis prin tr1dare. prin&3nd de -este.cid1 acesteia #iii' Dar Ino..TELES6OR D%: "rec a 2edicinii.it c. ridicat 3n Atena . a #iecare no. Ino?.t ore e? si 2oire e?' A a-. drept reco2pens1 pentr. asedi.i E"e. \ Dic0ionar de 2ito o"ie 2() TESTOR 6reot /i pre-estitor. 3n*c3t ea /i*a .it s1*i .t .i tra"ic.. 3n a#ar1 de Discordia? care. tat1 Ledei?. a . .pre21 a ce 0i '/i a "er2ani' C. I.i Ata2ant?' C3nd Ata2ant a -r.i Asc epios? /i #rate a I"eei?' TE$IS Eei0a "reac1 a <.ror 4ine#aceri or. #ost tri2i/i de :iner-a? cei doi /erpi care 1*a.cis 3n ti2p. a Atena pe #ronton.s? ar #i . ne#iind in-itat1. $%ta. ?. a.r1 TESTIOS Re"e a Tesa iei.itat s1 ridice p3n&e e a 4e a e cor14iei. a participat a -7n1toarea 2istre0. Cercione?. de ori"in1 so ar1' Brecii i*a. n. pentr.nta ..*1 2ort de d.i Tindar?' X.i Ee.cerirea 3nii de a.sin0ei' TEUTATE -> TEUR TEUTH -. ei -a dep1/i 3n erois2 si -irt. . 6iri.cis :inota.s? /i a Beei?.ncat 3n 2are.i E.i din Ca idoni7?.t. 3n 23n1 a-ea corn. /i apoi.r. d. dat 3n' r1&4oi. cre&3nd. .2ii.i Uran.i drepte. tat1 F Le. .t s*o r1peasc1 pe 6erse#ona? din In#ern. . i 1*a dat de so0 pe 6e e. 3n ti2p.i Te a2on? si a Esionei?.i .t .ia i se atri4.' >o2er. . a<.ia. creator. a sc8i24at. . Te2ist a p 1n. )21 TE$IST 9iica .rere s*a ar. . dar acesta 1*a . :erc. )++ /i .ia i*a dat de so0ie pe propria*i #iic1.i.2ea T8ot?' Era ase2. T8eseion.i Ca c8as?' TEU!RU ' @1A 9i. .i Ee.r?.sti0ia' Le"enda p repre&int1 st3nd pe trepte e tron.1 ani5 re-enind a Atena pe 2are. sc. 3n perioada c asic1..i din ti2p. 3n aceea a %3n1torii /i 3n a Centa.i' 2(2 TERSILO8 9i.i' p1rinte. a.cis pe Laocoon?' /i pe #iii . T%3%id%5 4asore ie# 3n te2p .p1 e"end1. a*i -esti tat1 .cipei? si a pre-estitor. TES!ATIL7URTA *i WAS&ALAMULEA TESEU 9i.nci s*a n. or a #ost A8i e? care /i*a dep1/it. de .ccesor..'a .nde a #ost -enerat oa .ar #i. . 32potri-a . a De #os?' La 'ro2ani era c.? /i a Etrei?' La 1L ani.t pe Aca2ant? @1A' A -r.i Ee. a . .i Ocean. /i a ni2#ei? Idea? @ .cis 2ai 2. a tron. este ero. 2L=5 6 . . . Sc8iro?*' La Atena.nden0ei? /i o 4a an01' O-idi. c1r.i Tese.*A5 pri2.r2'.tor. re"ina a2a&oane or' De a o a t1 so0ie.n te2p .2it E"ee' 3nso0it apoi de prieten. .i /i pe #ronton.

. A#roditei si /i*a atras ast#e 23nia ce or a te. aceasta 1*a or4it. Ceos?.rii si /tiin0ei''Identi#icat de "reci c. can.s i*a dat 8ar. a-ea o s.: Re"i.s a #ost e i4erat de >erac cs?. ar4itr. &ei0a destin. a -3nt. 9ort.ia 3n 1n0.. . a L. pe at3t d% cr.rtat1 3n per2anen01 de Bac8.r2'. a4. pict. c# I%5 6iero di Cosi2o.n a tar 3n te2p .i? pri2ordia 3n 2ito o"ia 4a4i onian1' A #ost 3n-ins /i 0in.0in di#.". -.s? /i de 4acante? 2ito o"ia ro2an1' TITANI Cei 12 #ii ai .ria/i or 32potri-a acest.s? /i so0ia . .d. N.?' A 3nte2eiat 3n Ita ia ora/.r. e"iptean. identi#icat1 de ro2ani c. c3t si pe troienii . N:nta.. Discordiei.. )L.r2' TIRREN 9i.s? 3n .r.i DionDsos?' Or"ii e 3n cinstea .Cat-.n1 c.protector a c. ce 1 a t pe o roat1 3n 2ere sa. Odi3%%a. .r @a&i Ti-o iA. r3. IN.nde a-ea . 2)= T1RESIAS 6re-estitor -estit din Te4a? @2A' Inter-enind 3ntr*o ne3n0e e"ere dintre Ee. ? /i >i2era?' A #ost sin".i c.i U ise?' >o2er. p.i Atis?' A -enit 3n Ita ia c.i:l. E enei' TIR 9iica . i*a* dat s#at. trans#or23nd.i Uran.ri or? si a #.i a. o co onie de idieni. or"ani&ate Ti4erna ii e. preot a . sit. #i. .r1.i Tartar? /i a . 3n teritori.p1 ce Ee. .n 2. l:i 7%l%: c: T+%ti3. . >era? /i Atena?5 6aris? a o#erit 21r. . pre&ente: A#rodit1?.i A2#iara. pre-estiri or' E a #ost 2(L ce care i*a re-e at . c. Adrast? @1A. 32pre.? 3n 2ito o"ia "reac1' TI6ON :onstr. Odi3%%a. /ase 41ie0i @Ocean. IliadaA Dante.p1 2oarte dar. C92 /i .i Ocean.i >erc.ritor.ria @a&i ToscanaA' TIRS N. .L TIBURT 6ri2.ia' D.i Odin? /i a 9reDei?.nei st1ri.s? /i ai' Beei?.to?' TINDAR Re"e e Spartei.nde s*a do-edit pe c3t de -itea&.i DionDsos a.i Edip? ade-1r. "inere e s1. iar 2ai apoi Etr. care tre4. .s st1p3*nire pe Ee.i Enea? c3nd acesta a -enit de a Troia? 3n Lati.i Sa 2one. de"ete or. d% r3nd' TIESTE Tat1 .t1 de capete de 4a a. iar din coapSe 3i ie/ea.?.2?' 3n cinstea .na?' Era repre&entat1 ca o #e2eie #1r1 -e/2inte. a 1sat tron. .i Ene.ia o#erit 3n dar ce ei 2ai #r.i ei a 4. . d. Crio.2it Tirrenia. 12+. .i Tanta ? @2A /i #rate e . printre care Cer4er.pra ne e"i.nea s*a n. #ost create de ea' %ir"i i. 0in3nd.i :ene a. II. 2L( /i .? /i tat1 .si a E enei?' 9iindc1 #iii . .at*o 3n c1s1torie pe Deipi e?5 a participat c. %III. NI. En%ida. so0.. TEUT8 Ee. #ost . care a resta4i it ordinea 3n .s? /i a &ei0ei T8etis? @1A. pro#e0iei si. 1*a tr1snit pe Ti#on /i 1*a pr14.nat at7t pe e . a 1( a.?' De a 6oseidon? 1*a a-.i. #i.rirea.i Atre.i Dio2ede? @1A' A . so0. . #apt ce a 2(C 2(= deter2inat*o pe &ei0a Atena? protectoarea sa. Ec8idna? a &12is it a 0i 2on/trii.s?. c. t. )2 /i . r1&4.i Casta ia.2is oaspe0i or .ri /i #r. de :ard. ace a/i n.n&e de ieder1 /i de -i01 de -ie.Beei? 3n 2ito o"ia "reac1' In oc.r2'. a e!pedi0ia ce or /apte 32potri-a Te4ei?.&at1. s7*i ia ne2. In#ern.i' >o2er.t pe 6e ia?' >o2er.it1 de ra2. as. socr.Q?. )+2 TIA$AT D%: a 8aos.a0i 3n cer /i #1c. a .i era. a C ite2nestrei? .i Etna? @2A' J TI8E 9iica .n 21r. a . tat1 Diosc. I%.n picior 3n aer si c. >er2es?' TKA 9iica . . a r1&4oi. ./it 3n #.-r.ria/.st' %ir"i i. >era?.at 3ntre Arno /i Ti4r. T8OR 6ri2.ri or?.ria/ care a p. 7:. .t 3n #r3.i. En%ida.ri pre0ioase . . &e.2oase dintre ce e trei &ei0e. #i. iar Ee. .rt.2e' A #ost 4ine-oitor .*1 3ntr*.nd.ne 2ai p. corn. 21r. .ni or a scandina-i' T8OT sa. Ti4.*1 3n 4ra0e pe 6 . e?' TIDEU 9i. Ledei? /i. NII. /erpi.i.0i &ei.nden0ei? 3ntr*o 23n1.p1 o -ersi. care s*a.ni-ers' TIBRU Ee. a# at 3n.irii co2ise' A p1strat /i d.pta .

nde dicta .nda. Licini. I. i or?..ri 3i 23nca. .cis de A8i e?. dar. apet? si Cronos?A /i /ase #ete @R8ea?. i se <ert#ea. :ne2o*Sina?. care a constr.1' TLALO!8 *J T?ALOOS TRO6O$lU @1A Di-initate in#erna 1 in 2ito o"ia "r7ac7. T.nca0i 3n Tartar?' L. pict.%a titanil-.?' T ROI A sa.p1 ce /i*a . %. c.r? 3n 2ito o"ia etr. din str12o/ii troieni or.sc1.2e e &e.i :erc. 3n . pentr.L.i 6ria2?.-.t pe cic op.sc1.p1 p1rerea ar8eo o"i or.21tate pe/te' Tr1ia 3n ape e 21ri or /i poto ea ape e a"itate.r1. C=( TITON 9i..n "reier' De a e . sc.t1 s. En%id:. 3n"1 6ont. Si-a? /i %isn. ne2. a o40in.2e e s1..ria #or0e or instincti-e. I.>iperion?.1=.t.21tate o2. =(L5 %ir"i i. NI.nosc. !=d%.s? si ar.i Ares?' A dat n. e . 3n ti2p ce ap1ra eroic pe troieni' Lacri2i e 2a2ei s*a.i 9oco /i a .4irii sen&. E. 9e4e? @)A.it te2p . 2)+ /i.cis de Sarpedon? @2A' >o2er. dar a ne" i<at s1*1 cear1 /i pe ace a a tinere0ii -e/nice' Ast#ei. 21rii 3n 2ito o"ia "reac1. Asiei :ici. 3naintea . Eos 1*a a-. =L. 32pre. ILION Cetate antic1 3n nord*-est. care a #ost 277 . .ita .cis .ta e. copii' TLADOLTEOTL Eei01 a i. a tot at3tea cet10i constr. VI. .ri or.1 s3n t strat. . NII.s1 a . $%ta. Titon a 3rn41tr3nit /i so0ia 1*a presc8i24at 3ntr*.cea e!isten0a 3n Beo0ia. . #icat. In ti2p de secet1.r1 a Ro2a5 9r' Bo.4ens.c8er..i >erc. >o2er. <.ri e care do-edesc e!isten0a.ite 3n di-erse epoci' 6ri2a ar 3ncepe 3n )+++ 3'C8r' Troia c3ntat1 de >o2er #or2ea&1 strat. LC1.i 32potri-a Troiei?./-0%. de a &ei. %. Kn%ida. 32potri-a ordinei /i a <. a*/i adap1 caii' Dir"i i. care 3nso0ea s. 3ntr*o pe/ter1 . . )2C...4 n. c."erea ei a a-.2in1 de >' Sc8 ie2ann si _' Dorp#e d 3n 1.' >o2er. Eos?. 92L TURUS N. T8etis? @1A..!e es TITIU Uria/ a070at. . cind a ie/it 3n a#ara &id. o? /i Arte2is? /i ar. )))5 B. IN.i Apo . . . r124oi.i Tirren? /i nepot.sc1' TUS!US 9i. . #iii or' R.ria/ii era.t pe :e2non?.cis de A8i e?.se a e pa*. I%. trans#or2at 3n pic1t. ? 6o i#e2?' TRA!E 9iica .i A"a2ede?.. pe 3n1 0i2ea >is*sar 3Q' No.2e e de titano2a8ie.i Apo o? din De #os?' TLALOOS sa.ririi. .nde doi -. de-enit re"e a R8odos. de >era? 32potri-a &ei0ei Latona?' A #ost .t pentr. 3n so2n' @2A 9rate e .i Eritoni. a /apte ea.i >erac es?. d..i Enea?' %ir"i i. Iliada.n1 c..nc8i.it-n. .i Cete?' De a 6oseidon?.pta or. 2+=5 NN. #i./-0%. %II.!in' A #ost ad. TLALO!8 Ee.-. 2ai t3r&i.it-n.n oraco ? ce or ce se c. pict. . 1*a a-.Br. Te2is?. Traciei' TRI$URT1 Trinitatea -edic1 di-in1: Bra82a?. $%ta.cis de s1"e0i e .' d. %II. Iliada. din epoca 2icenian1 @sec' NI%\NII 3'C8r'A' Distr.i 6oseidon?' O-ic i.i 6oseidon? /i a A2#i0ritei?. =9=5 O-idi.a e 3n 2ito o"ia popoare or 2e!icane' TLE7TOLE$ 9i. p oi or si a #erti it10ii 3n 2ito o"ia popoare or 2e!icane. <. (2. L=9 TOOSA 9iica . C(C TROOS 9i. T.i Lao2edon? /i #rate a . e? A do2nit 3n Tirrenia' TUTILINA Di-initate ro2an1 care -e"8ea p1strarea 3n S) stare a cerea e or /i a ce or a te prod. care se re#1cea 2ere. .n.sti0iei' Bi"an0ii? sa.r2' TU!8UL!8 De2on? 3n 2ito o"ia etr. a.pta or 32potri-a &ei or. care*/i d.rii 2(. . pt. En%ida. . 3n sec' NII' TROILUS 9i.ri de ro.#. re"e e Troiei?' A #ost . TURNUS Re"e e r. L' Bernini. 4r. 3n 2ito o"ia etr.r?' TRITON Ee. si24o i&ea&1 #.i 6ria2?' So0ia . Odi3%%a. asi2i at . a. tr324i0e #or2ate din scoici' 91cea parte din s. t.i.' 3n ti2p. /i Tea?A.i :erc. a #ost .# ete e ce or sosi0i 3n In#ern' TUR$S Ee. #ost 3n-in/i de Ee.ncat 3n In#ern.t oc.

8ot1r3t s1 porneasc1 r1&4oi. .c% etc'. ar1tat ca it10i e c. si2. .r1 pe'.n 4o. a . o .t c.? 3n 2ito o"ia -edic1' VALKIR8 Eei0e #er2ec1toare 3n 2ito o"ia "er2an1.s 3naintea p .. i*a p. tinere /i #r. /apte.ncat 3n In#ern pe cic opi. so0. 3n _a 8a a?' SRic8ard _a"ner. Uli)3% 4i (N' !i.:l d. po-estite de >o2er 3n Odi3%%aV# C3nd a a<. Troiei.copii or 3nc1 de a na/tere' US8AS A. 32potri-a FTroiei?. a/a c. :#i".&a? astrono2iei 3n 2ito o"ia "reac1.nci c3nd -a crede necesar' 'iVAL!ONDRA 6aradis. 3n ti2p.cis pe to0i pretenden0ii.ta. &e. 3n 2ito o"ia c8ine&1.ternic deas. K>i3t-la I.2 spre Itaca. a a-. si . 'a re#.rea.n #i. . tot. iar pe cei ce 2. soare .nia.rat a -icii or 3n 2ito o"ia scandina-1' .nsese printre #e2ei e din Sci'r' 3n cei &ece ani c3t a d. pict. 3n-o 4. so0.. at. Iliada.i >erc.". .n catac is2.ri e Troiei.i %isn.n&io. III# 2L5 Dante.cea. 3n dr.nia /i s*a de2ascat' La r3n*d. a iri"a0ii or /i a roade or p1*23nit. WalLi.ns 3n Itaca.i U ise' D. care o caracteri&a ca &ei01 a i.r1. U ise. pe Isis? si' pe #araoni.:. a-3nd atri4. . e!cep0iona e' Ideea ca . care se asc.4it1 de DionDsos?. se21n3nd sare printre 4ra&de si ar3nd c. si20ind 3n/e 1ci. dar a #ost deposedat de tron de titani /i de Cronos?' 3nainte de a 2.2eroase peripe0ii.: :arte?' W%: din 2ito o"ia nordic1. pe Te e"on?' A #ost re"e e ins.te e .De -//icii3. a L. a 1sat deoparte ne4.p1 r1&4oi. Beei?' A #ost p1rinte e titani or? si a cic opi or?' A# 3nd c1 -a #i detronat de propriii #ii.t prin n. di[ tetra o"ia In%l:l ( Ni%?-l:nCil-. In/%.n co2pas 3n dreapta. . Te e2ac' U ise 1*a -1&. '. a #ost a . identice parce or? din 2ito o"ia ro2an15 s3nt 3n n.cis apoi de #i.i a #ost . ' I. care a-ea atri4. pri-ind cer. a trec. Circe.i a 4a4i onieni' 'F ' ''' UREUS Şarpe e care 3 3nso0ea pe &e.p de o/teni "reci 3n Troia. 3i d.n oraco ?' >o2er. i*a .rora?. care 3 a<.n:l. nop0ii.ia.n "r..s ace . 6ene opei? /i . . tat1 . 3n 2ito o"ia.&at s1 participe5 a #ost -1&. a 2ai a-. 2)1 U R&NI A @1A :. V A$ R3.i A8i e?.ri.ns s. a descoperit 3n/e 1ci.t '.i de e2n.-r. Te e"on.n #i. i*a pre&is . a24ii eroi /i*a.r1 ./i5 Ba4rie e D.n " o4 3n 23na stin"1 si .i.r2a 3ndeaproape' V VAIREVERT 3n 2ito o"ia -edic1. Uli3%5 pict. a-.t. ei Itaca?' C3nd A"a2e2non? /i :ene a. En%ida5 >ora0i. oper1 iric1.i Si-a?.s? /i T8e*tis? @1A' @)A Epitet a A#roditei?.i pe propri.n p . URANUS Di-initatea cea 2ai -ec8e din 2ito o"ia "reac1.t .i Laerte? /i a Antic eei?. 3nd ne4.pra capete or acestora 3n 2ito o"ia E"ipt. . i*a ar.2oase sa..n -as "rec5 6e e"rino Ti4]' di. p anta0ii or."ase . Odi3%%a5 %ir"i i. Uli3%5 $a2es $oDce. .n 21"ar' 6a a2ed?. U LISE 9i.r3te si 41*tr3ne' E e 8ot1r1sc destin." a care 3n<. eroic. Ulti.s c. @proci?A so0iei . de a acesta' @2A Una din #iice e . pe r1&4oinici.nea. .ia de 6ande*2ia. care era #oarte 3ndr1"ostit de ea.-edic1' Soare e.rat asedi.2 pre-1&.i UMU$)SIN Se2i&e.4irii 2ateria e.Ann.? a. "are' L% S:%:.nea .21r de trei sa.i' La r3nd. Ja trei ea #i. pict. 3ntr*ade-7r. . care -a pro-oca . #i. op.i.t a ti2p.i' URSITOARE 9iin0e e"endare din 4as2e e ro27ne/ti. c# NN%I5 Bio* -anni 6asco i.te e -t' . e?. N1]_44! Cicero# . -.i Ocean. introd. o dat1 a<.se .i Te e2ac?' De a Circe?.. ..i Cronos aceea/i soart1' URAS8 Ee. repre&entat1 c.r3nd ca si24o atotp.4 &id. .

-. -esta e e?. repre&entat ca .n1 de spice pe cap' Atri4. ro2an a #ost constr.te ar a "r1dini or /i a #r. ))C VESTALE 6reo0esc a e c. sosirea -enind 3ntr*. de'o sti21 specia 1.24icni' VIS Eei0a care 1*a a<.i?5 aici.i an.i T. ."a. 3nc3t c3nd 3nt3 nea. se r.r1 a L. MVI!TORIA 6ersoni#icare ro2an1 a -ictoriei. .2ii. -esta e e p1&ea. VA9N Ee. &ei0a NiQe? a "reci or' A-ea . a ape or si i&-oare or a . Se-er. (L5 O-idi.n1starea popor. re"e e r. pict.lc. pt. N. a ese c8iar de 2are e preot' Ti2p de )+ de ani. a4. t 2ai -enerat1 de ro2ani' VILA Di-initate a p1d.21r de trei&eci.sc1' 2.5 V%n:3 din !nid-3.d8a?' A &ecea 3nc1 n.rn. .-ienii preco . sac' II. e? adorai 2ai a es 3n Ar2onia' VERTU$NUS Ee.pra-e"8eat de preotese e* c. pentr.ra. 4. c.r12inte.ie din sec' %I 3'C8r'.4 in# . -a 3ncepe o er1 a ne-ino-10iei' VÎR!OLA! Ani2a #antastic 3n 2ito o"ia ro27neasc1. pict. so0ia ..1 3n#10i/1ri5 cea de 7 no.. pe 6a atin?.cte or 3n 2ito o"ia ro2an1. dia-o ?. <. dar 2ai a es. a ap1r.pitcr? 3n . .s?' %ir"i i.ercino. a L.a 3ncarnare se n.n0a.i /i a stat.i /i oa2eni or a per. 3n 2od specia . din te2p .rn? /i a R8eei?.sti0iei.2e/te B.te ase21n1toare .pta 32potri-a titani or?' Era #iica Sti"ei /i a . i or?' @2A Ni2#1 ro2an1. . B' B' Bior"ione. . En%ida.: e respecta.n #oc -e/nic. a ani2a e or do2estice 3n 2ito o"ia s a-1' %oios.2 VA9N )K VATA VELES sa.i sacr.s?..2. a VILE 'Sirene?.n.nden0ei?' 9aris Bordone. En%#ida.i 2or0i or' VENILIA @1A :a2a .r1 VERT8RAGNA Ee.i >erc.p.n #e de o2* .i Septirni. A' Bron&ino. ape or.i Sat. sc. st1p3n a re"at.se0ii. A#rodita?' La Ro2a a-ea do. . .-r. c. 2. s. .* care prin 2. &ei0ei' Era.ia. de ss0ia . ita ic1 a -e"eta0iei. /i 6a adi.i' 'Se 4.n t3n1r #r. %. . din 2ito o"ia persan1. 15 V%n:3 Ii $a..i 6a ant? @1A' VMRNU Di-initate -edic15 si24o i&a soare e /i ap1rea credincio/i or s. . t.r1 po2peian15 V%n:3 din $il-.1 3ncarnare. a pri21-erii.2os.i %estei din 9or. t.5 Sandro Bottice i. a Ro2a' A-ea .p1 2.r12inte e 3ndr1"osti0i or /i a e so0i or si pedepsea c. 3n Ro2a' Era 2. . acesta era "ra0iat' Loc. protectoare a e #oc. stat. s.VARA Di-initate nordic15 -e"8ea <. I. . %III. protectoare a "r1dini or /i a -i0ei de -ie ete' S.= . 3n Atri.i 3n 2ito o"ia -edic15 3Oi . VOLOS Ee. a #r. c. din 9or.t*o de so0ie Nept. a L.i era corn. c3nd -a de-eni o2.ritatea i*a #ost personi#icat1 printr*.en0a "reci or.FFs a-i' . .i 3n 2ito o"ia etr. %apoi /ase tinere #ete din #a2i ii patriciene..n1 si e e pe Soare.neci2i e de pe L. VESTA Di-initate ro2an1. oer.t.rorei si a <. pe co ina 6a atin./c1t. creator a soare . ? si pena0ii? ad.i copi ' O dat1 o.i ei.2 %estae din -ecin1tatea te2p . an.) a 0ii. aceast1 no.n te2p . dar ea i*a respins' 6.n? si Apo o?.n conda2nat a 2oarte./i de Enea? de a Troia?5 te2p .t patr./-0%. 9r' B' B.ri e .4 #or2a . a de-enit &ei0a i. &ei0e a e ape or 3n 2ito o"ia s a-i or' VIRA!O!8A Ee.t5 ea se -a des1-3r/i a s#3r/it.t. $%ta.tat pe . &e. se-eritate pe cei ce n.i ro2an' A. pict.i pro-oac1 3nt. 3n n.n te2p .4 no. identi#icat1 c.4irii si a #ost identi#icat1 c. atri4.' VATA sa. #iica . p3n1 3ntr*at3t. 3n 3ntre"i2e. in-ocat pentr.-r. protectoare a -etrei.n car &"o2otos' US8IL D%:l soare . t. a 3ncep. NI%.r15 Antonio Cano-a. a reco tei' D. .i %estei?.n. apoi a stat.it 3n sec' III 3'C8r'.ri or.. ro2an' VENUS Eei0a.-'r. -3nt.c.1 te2p e' %ir"i i. a a.

care i*a /i propo-1d.i Odin?. #resc1 a 6o2pei5 4asore ie# antic 3n :.rit ar2e e de .. Yce c1r. .:l.# ete e 3n In#ern 3n 2ito o"ia <apone&1.=t-. ' E .n.: 6o. persona< e"endar. /i 6l-.i E on? /i. re i"iei "eto*daci or' C.s?' La "reci era >e#aistos?' Tr1ia 3n #. t. Dc#Bi.i Etna? @2A. 2=.ia c12i e e 3i s3nt 41tr3neG' 6redicator care a re#or2at -ec8ea re i"ie iranian1' D.i /arpe de #oc sa.i este identic ace .?. a .ri e Daciei' Este 3nte2eietor. .-lH%.s a per/i or. . C)95 %incen&o de Rossi.cea s. . protectoare a e s. d. pe 2e ea".it ..nonei?.sa. care cond.-ian1' 9SU$ Ee.rt. tr1snet.pte' WODON *H ODIN .n si24o a nori or /i a p oi or' [ VUL!AN D%: ro2an a #oc. de a&iA' A creat &oroastris2. pe -re2ea e!pedi0iei .2e7. de ani 3nainte de A e!andr.a. V:lcan. so0 a &ei0ei %en.p1 21rt. re"at.i de est 3n 2ito o"ia "reac1' 6entr.i Dari. dra21 DARAT8USTRA sa.ria/ 3n 2ito o"ia -edic1. din 9 oren0a5 V:lcan 4i T+%ti3. pe A8e. inca/i or 3n 2ito o"ia per.t doi #ii.t 3n Atropatene @A&er4aid<an. C1L.-r.i :erc. En%ida.r1 DA$OL1E sa. ase2enea . G @9a-oni.nona? 1*a -estit pe ero. Conser-atori or. to0i eroii c1&. DAL$O1E D%: "eto*dac. #iica re"e .i A8i e?. a N'.i /i a 2eta e or. ce :are si s*ar #i n1sc. . 3n =1) 3'C8r'..cis de &e.r?' 19 \ Dic0ionar de 2ito o"ie Z ./or 3n#10i/area .nii.i 41r4at. a .s?A' A' CoDpe .nde 3/i a-ea si ate ier. C2C.ia a 2istere or dionisiace sa. str12o/ a a8ei or. . de a care a a-. Be4c ei&is?' L. Y4ine#1c1tor. Da.&e. prin care . a L. pict.%i. ro2ani.ssin.at*o de so0ie pe Cre. si pe Ion?.# ete or copii or In 2ito o"ia <apone&1' 1UTO 6i:l . .i Ere8te. ' \K BALIO 1IQUA#NI Benii? 4ine#1c1toare.-r. 4ron&.cian B a"a.n"ea.nei #e2ei. din Ro2a WAL8ALLA 6aradis.piter? /i a . #i. .i Apo o?' 9 9ATI D%:l soare . 3n care a #1.p1 o %ersi. Indra?.ria istoric.VOIOS *J VELES VRITRA Şarpe .a ni2#ei? Orseis' 3n Atica. era 2esa"er. can.r21 ar #i #ost #i.i Stra4on. 3n 2ito o"ia "er2an1. .nd. %III. )(2. R%Cat:l 6l-. c. str12o/ a ioni or' Acesta c in . a . c. . F si*a ini0iat acti-itatea pro#etic1 c.0i 3n . . . a . esc.nde a<.i /i str12o/. care ar #i tr1it..pt1 pentr. or#ice' A #ost identi#icat 2ai t3r&i. Enea?' %ir"i i. din caii .i .nei ste e' Ion E iade*R1d.# WOTAN *J ODIN x 1ANTOS Un. -.i >erodot si a . pri21-erii5 ace/tia 3 2ai pL.n. poe2 DAL$O1E )K DA$OL1E DE6IR 6ersoni#icare a -3nt. #.ne. DOROASTRU 3n -ec8ea i241 persan1. S?:. c1 3i este aproape s#3r/it.

2inos' 6rote<a 3ntrea"a nat.(((((((((/ • %01.40ire5 poate ap1rea /i 3n #or21 de /arpe c.r. st1p3n a . .i s. ase2enea 4a a. .i?5 apare /i ca #iin01 a -1&d. I era?.%0*%a. 0. sin". iar pe cap are o piatr1 neste2at1 care . din O i2p 3 repre&int1 a/e&at5 aceasta este . .ros.2inea&1 ca soare e' De o4icei.na pe acestea' Era -enerat 2ai a es 3n Dodona?. op!"a #(% 8% %a*3 8a"(# %+ A#!9a+ "%a.4it1 oare n.t' Este 3n-ins 2ai totdea.# et.ns1' Ac0ionea&1 n.ia sc. . de/i 3ndr1"ea 2. 32pre.p%a 45+ -!#opo+!67.n sa.4 n.(((.t s. %+%#! *(*p!+ a&! a#! S!.citor.a DETE )V' !ALAI DETO 9rate e "ea21n a . .n1 a.2e doctrina 4ine .na de 91t*9r. .i. /i 2.< B*d. care n. .na din ce e /apte :in.2e e . -enea pe p123nt.pre2 3n 2ito o"ia "reac1.r3te. ceea ce tre&ea ne2. ! %'a& a'!*&(%a ! *o<%a *a. 3n Te*. r1.4it1 de 6oseidon?.nte e Lice. o2.stra.2oase. . s.ne. d. ptat1 de 9idias pentr. G si personi#ica cer.ni-ers.nii? 3n 2ito o"ia s a-1' DÎN& 6ersona< #antastic #e2inin. ce e a te. \* &3ne 4.%* %+ E<!*3 Mo". #iin0a i.5+&(# #(% Ma(*o# 4"!:! a# Ca"%!% = A+a&o#%a o''% !+&a#.7. de o4icei. de p. G". aripi sa.'t-l 310 . 4i S%in%l%5 In"res. s.i' Ee. de o4icei.2oase.i. 4ar41' Stat.2oase.+ IS1N 973 0 9008 0 28 0 3 (((((((((((((((. 5+ E:%p&3 Co#o*(# %+ R$o o*3 . as. c.2e e de .i 3nse2na Yce p in de ra&eG. A"&!. din Arcadia?' La ro2ani era c. te2p .f2+fifl03**3»3***3 . c.i A2#ion? 3n 2ito o"ia "reac1. r1&4.nte e Ida?.prit1 de Dirce?' DEUS Ee. DBUR&TOR .ra care sa -ea&1 s. 5+ >a#%'a"+a*. .nde 3/i a e"ea dintre 2.te #antastice5 -ars1 #oc pe "iir1.n 4as2e e ro27ne/ti.&d?' . .r1.ri e A<:ta /i GaI+a.%0 !% %+ 1a2%#o+3 S&a&(%a #(% Z!(* %+ O#%.na 3n p123nt.0ine ori se r1&4. atri4. 4. #ir2a2ent. 22 Dece24rie nr' 1CL C*da' nr' )( RO:MNIA () ***** ****** MINUNI ALE LUMII: Capo op!"! a#! a"$%&!'&("%% )% *'(#p&("%% a+&%'$%&. 3n dese e . &3ne re e \F pri2e e #r. pictură* 29+ 291 DEUSI77E Ni2#1? i.t.i capricii. l:>itc#.i' N.pre2. o #a c1 3n cer /i ' . poate #i niciodat1 a<.sa5 ia.piter?' Era repre&entat ca . si a 9i o2e ei?' DIBOG# Ee. Antiope? @2A.% a #(% /!op*.ni a e . din 9ri"ia.p1 Eara 8.24 1 c.ritoare pe ce e 2ai #r.%"a.8. lupiter şi Thetis. . /i an.n1starea oa2eni or.ra prin i2n.4 orice #or21. p1rinte ai t. din 2ito o"ia si 4as2e e ro27ne/ti' D$EU 9iin01 e"endar1 3n 4as2e e ro27ne/ti.2ii?' Gaetano Bando #i. ca o # ac1r1' 6ersoni#ic1.2irea so0iei . >>:>>>>>:I> +ei 308 !.ror &ei or''si a oa2eni or. ceea ce 3 #ace de te2. Ystr1 . t3n1r 3na t si s.nat*o pe 2a2a or. pe care e /i r1pe/te. este Or2.i era 3n O i2p? @1A.n o2 -i".nosc. protector a -ie0ii 3n 2ito o"ia s a-1' DISELBOG 6ersoni#icare a . 2a2a .2ai noaptea /i poate .i Ere8 te.tat a: I2pri2eria YARDEALULG C .!. -ia0a socia 1 si 4.)%%: -%"a.3n-101t. apoi a O i2pia? /i 3n Creta' Sedi. ador1 #ete e #r.p#(# 6!%)!% A"&!.2os?' Redactor: DINU TEODOR CONSTANTINESCU Te8noredactor: :eRIA BOCANEALA Tipar. e!ec.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful