‫ברברה קונסטנטין‬

‫ואז הגיעה ּפוֹ לֶ ט‪...‬‬
‫מצרפתית‪ :‬אביגיל בורשטיין‬

‫כנרת‪ ,‬זמורה־ביתן — מוציאים לאור‬

11

‫ברברה קונסטנטין‬

‫‪12‬‬

13

‫ברברה קונסטנטין‬

‫‪14‬‬

‫ואז הגיעה פולט‪...‬‬

‫‪15‬‬

‫ברברה קונסטנטין‬

‫‪16‬‬

‫ואז הגיעה פולט‪...‬‬

‫‪17‬‬

‫ברברה קונסטנטין‬

‫‪18‬‬

‫ואז הגיעה פולט‪...‬‬

‫‪19‬‬

20

‫ואז הגיעה פולט‪...‬‬

‫‪21‬‬

‫ברברה קונסטנטין‬

‫‪22‬‬

23

‫ברברה קונסטנטין‬

‫‪24‬‬

‫ואז הגיעה פולט‪...‬‬

‫‪25‬‬

‫ברברה קונסטנטין‬

‫‪26‬‬

‫ואז הגיעה פולט‪...‬‬

‫‪27‬‬

28

‫ואז הגיעה פולט‪...‬‬

‫‪29‬‬

‫ברברה קונסטנטין‬

‫‪30‬‬