ROMANUL SUBIECTIV Romanul este specie a genului epic , cu multe personaje si o acţiune complexă, desfăşurată pe mai multe planuri

. În literatură, romanul cunoaşte o mare varietate de clasificări. Din punctul de vedere al tehnicilor de creaţie, romanele se impart în subiective şi obiective. Romanul subiectiv are următoarele caracteristici: - naratiunea la persoana I, cu focalizare internă - punctual unic şi subiectiv al personajului narrator - situarea eului narativ în centrul povestirii conferă impresia - introspecţia- reîntoarcerea spre sine - memoria involuntară – selectarea faptelor semnificative din trecut - timpul subiectiv - orientarea spre subconştient - reprezentarea epică neutră face loc unei proiecţii subiective în planul conştiinţei naratorului