Ένα παιδί…

Ένα παιδί χαµογελάει
και οµορφαίνει όλη τη γη.
Έχει µια καρδιά που αγαπάει
και η ψυχή του είναι τόσο απλή!
Ένα παιδί κατασκευάζει
µ’ ένα χαρτί µια βαρκούλα µικρή.
Και λέει πως εκεί θα βάζει
κάθε µέρα κι από µία αρετή.
Όπου κι αν πάω, ό,τι κι αν κάνω,
θέλω να είναι η ψυχή µου παιδική,
Πατέρα µου, σφικτά να σε κρατάω,
το χέρι σου να µ’ οδηγεί. (2)
Ένα παιδί τραγουδάει
κι η µελωδία του είναι αγγελική.
Ευχαριστώ σε Σένα ψάλλει,
κι έχει του Παραδείσου το κλειδί.
Ένα παιδί προσεύχεται,
λέει µονάχα ευχαριστώ.
Και κάθε µέρα που έρχεται
ξεκινάει µ’ ένα «Δόξα τω Θεώ».
Όπου κι αν πάω…

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful