HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH

OBJEKTIF TINGKATAN 3
Pada akhir Tingkatan 3, murid dapat: 1. 2. 3. 4. 5. Memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai teknik penghasilan karya Seni Visual. Meningkatkan keupayaan menggunakan Unsur Seni dan Prinsip Rekaan dalam penghasilan karya Seni Visual melalui pelbagai alat, media, dan teknik. Memahami peranan teknologi dalam kegiatan Seni Visual tempatan dan kebangsaan. Mendokumentasi perkembangan teknologi pembuatan dalam semua bidang Seni Visual. Membuat pengubahsuaian alat, bahan dan teknik bagi menjalankan proses pembelajaran Seni Visual. Menentukan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain seperti sains dan teknologi. Menentukan kesamaan dan kelainan antara Seni Visual budaya kebangsaan dengan Seni Visual budaya lain. Mengamalkan cara kerja yang memberi perhatian kepada kemasan dan persembahan.

6. 7.

8.

19

Menghargai keindahan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSM Tingkatan 3 Bil 1 Bidang/Unit Pembelajaran Penghasilan Seni Visual. basah atas kering iii. berus viii. arang vi. Lukisan b. olahan idea b. dakwat v. Berkomunikasi melalui aktiviti penghasilan karya.1 Asas Seni Reka (diaplikasikan secara bersepadu dalam penghasilan Seni Visual) 1. garisan silang pangkah Catan dengan pelbagai media dan teknik. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. Alat dan media: i. Olahan karya i. pastel ix. media iii. garisan kontor ii. ii. basah atas basah ii. Arca d. keharmonian alam dan masyarakat serta berusaha memeliharanya. perisian komputer Teknik pelukisan: i. gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan: a. cat poster iv. titik-titik iii. cat air ii. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Lukisan dengan pelbagai media dan teknik. pensel warna iii. tempera iii.2 Seni Halus a. pensel ii. berus kering 20 Contoh catan menggunakan media cat air Contoh catan objek bentuk asas deng an teknik b asah atas kering . media campuran Teknik: i. pengwujudan idea iii. Idea dan proses i. Cetakan Hasil Pembelajaran Memahami proses. pen iv. 1. teknik penghasilan Aras 1 i. Asas Seni Reka ii. iii. mesej / kandungan ii. Catan c. Media seperti: i. pastel v. krayon vii.

media campuran Teknik: i. Mendokumentasi proses pembelajaran secara terancang. acuan ii. tanah liat iii. ii. Memilih maklumat berkaitan bidang Seni Halus. timbulan Cetakan dengan menggunakan pelbagai media dan teknik: Media seperti: i. Aras 3 i. Membandingbeza jenis Komunikasi Visual. media campuran Arca dengan menggunakan pelbagai media dan teknik: Media seperti: i. lilin v. iii. kolagrafi iii. syelek iii. Cadangan Aktiviti Pembelajaran iv. lino ii. Apresiasi seni c.Bil Bidang/Unit Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 2 i. luakan iii. Plaster of Paris ii. timbulan ii. polisterin Contoh lakaran arca vi. sabun iv. kayu menggunakan kayu vii. cetakan sutera saring (serigrafi) b. ii. iii. Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dan proses rekaan. Memilih dan menggunakan maklumat yang diperolehi dalam pembelajaran. kecatan (painterly) v. lekar iv. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif. Portfolio (pilihan berfokus) 21 . rotan Teknik: i. buluh dan papan lapis viii.

Contoh proses cetakan sutera saring dengan media syelek 2 Lakaran pensil suatu pemandangan landskap 1 3 Contoh hasil cetakan yang telah siap 22 .Bil Bidang/Unit Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bahagian latar belakang digelapkan untuk disapu sy elek bila dipindah dan dipasangkan kepada organdy berbingkai.

cat air viii. dakwat x. risalah e. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid menghasilkan reka bentuk a. mengenalpasti masalah (spesifikasi) ii. media campuran xv. krayon xii. Menghasilkan rekabentuk kerja grafik berasaskan bidang tertentu. pen teknikal v. ii. logo c. Aras 2 i. tempera xiv. papan iklan atau risalah yang mudah. Aras 1 i. pembungkusan f. pastel xiii. keharmonian. pen ruling vi. perisian kompter 23 Contoh risalah . penyelidikan (idea) iii. pen manuskrip vii. pen iv. set geometri xvii. simbol b. Reka Bentuk Grafik Hasil Pembelajaran Memahami proses menghasilkan reka bentuk dalam grafik. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalam kehidupan seharian. Memahami prinsip Reka Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan.Bil Bidang/Unit Pembelajaran 1. kaligrafi dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui: i. pensel ii. pensel warna iii. cat poster ix. Menghasilkan lakaran reka bentuk kerja grafik seperti logo. ii. iklan d. arang xi. Aras 3 i. berus xvi. proses membuat iv. keindahan dan ke selesaan dalam aktiviti penghasilan.3 Komunikasi Visual a. penilaian semula Alat dan media: i. komputer xviii.

rosin iii. serbuk soda (soda ash) 24 . sarang Bahan: i. mengumpul maklumat Alat: i. Menghasilkan barangan kraf tradisional dengan menggunakan alat. Landskap Akan bermula di tingkatan 4 dan 5 1. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Teknik: i.Bil Bidang/Unit Pembelajaran Hasil Pembelajaran dalam bidang lain. iii. berus ii. ii. sodium silikat vi. berbantukan komputer. iv. Hiasan Dalaman c. Mengumpul maklumat sejarah batik dan tenunan tempatan dan serantau. pewarna batik v. bahan dan teknik tertentu: Batik Kajian: i. Tenunan Mengenalpasti pelbagai motif dalam merekacorak dan membuat Kraf Tradisional. lilin iv. teknik. Industri b. Akan bermula di tingkatan 4 dan 5 1. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja. kecatan (painterly) iii. bahan. Batik b. Menyenarai alat. lukisan ii. lipatan iv. iii.5 Kraf Tradisional a. pemidang iv. dapur v. Menyenarai nama tokoh dan mencatatkan sumbangan serta hasil karya mereka. kain sutera atau kain kapas ii. canting iii. Membuat persembahan hasil kerja. dan proses penghasilan kraf batik dan tenunan. Aras 1 i.4 Reka Bentuk a.

ii. batik blok Proses: i. iv. Merekaganti alat. melilin iii. Kekemasan kerja. ii. mencuci viii. Mengaitkan nilai tambah seni dengan bidang lain seperti sains dan teknologi. Menyatakan penghargaan terhadap hasil kraf tradisional setempat. benang ii. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Teknik: i. Mendokumentasi perkembangan teknologi pembuatan batik dan tenunan tradisional serta tenunan pribumi. Menghasilkan barangan kraf batik dan tenunan dengan menggunakan alat. iii. mengering v. menenun iv. bahan dan teknik yang sesuai dalam penghasilan barangan kraf batik dan tenunan. mewarna iv. Aras 3 i. bilah iii. ikat dan celup (pua) v. benang emas Teknik: i. nilai budaya dan kemasan. kemasan 25 mencanting (melilin) alat meler ai benang . Membuat lakaran reka corak batik dan tenunan dengan memberi perhatian kepada fungsi. pua Proses: i. dan teknik. iii. melakar ii. membuat corak ii. merebus vii. batik lukis ii. menganing iii. ke k ii. kemasan b. peleting Bahan: i. bahan.Bil Bidang/Unit Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 2 i. torak iv. rahak v. songket ii. Tenunan Alat: i. mematikan warna vi.

nilai-nilai estetik dan sosial. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam. Menyenarai perkara berkaitan perkembangan kraf batik dan tenunan tradisional dan pribumi dari aspek: a. b. Sej arah dan Apresiasi Seni Visual Perkembangan Seni Visual di Malaysia Mengetahui sejarah Seni Halus Malaysia selepas merdeka dan Kraf Tradisional dari aspek tokoh dan sumbangan. c. Aras 2 i. sumbangan Seni Halus Kraf . f. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalam kehidupan. tokoh c. dan budaya lain.Batik .Bil Bidang/Unit Pembelajaran Hasil Pembelajaran c. budaya tempatan.Tenunan Peralatan Alat Permainan Perhiasan Diri (Ornamen) a. ii. d. Aras 1 i. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Apresiasi seni Portfolio (pilihan berfokus) 2. pengenalan b. d. g. e. kajian maklumat persembahan pameran perbincangan dokumentasi maklumat (portfolio – pilihan berfokus) apresiasi Seni Visual lawatan Contoh tenunan dari barat dan tempatan 26 . dan serantau. Barat.

Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya.Bil Bidang/Unit Pembelajaran Hasil Pembelajaran Mengintepretasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat. Kraf Tradisional. Membandingbeza pengaruh Seni Islam. ii. Peralatan. dan serantau terhadap Seni Halus. iii. Membincang cara memelihara. iii. Menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian. iv. ii. Seni Barat. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya. Aras 3 i. mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pelbagai s enjata tradisional Alat muzi k tradisional Peralatan domes tik 27 . Alat Permainan dan Perhiasan Diri di Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful