Faust de Goethe – rezumat

19 august 2010 By amelie Actul I – Singur, în cabinetul său de lucru, doctorul Faust îşi recunoaşte înfrângerea la sfârşitul unei ie!i în care munca intensă în domeniul ştiin!ei i"a im#us renun!area la toate bucuriile şi #lăcerile omeneşti$ %u#a cu otra ă i se o#reşte lângă bu&e, când, de afară ră&bate #ână la el un cântec esel ce slă eşte natura şi dragostea$ 'efericitul Faust blestemă, in ocându"l #e S#iritul (ământului$ )cesta a#are sub înfă!işarea unui senior ce se #une în slu*ba lui, gata să"i îm#linească orice dorin!ă$ +maginea unei minunate fete #e care ,efisto i"o arată #entru o cli#ă, frânge ultimele for!e de re&isten!ă ale lui Faust$ (actul între cei doi e semnat cu sânge$ ,efisto îi a dărui lui Faust tinere!e şi frumuse!e, luându"i în sc-imb sufletul$ .a un semn al lui Satan, bătrânul Faust se transformă într"un c-i#eş ca aler în floarea ârstei$ Actul II – /n mi*locul unei mul!imi esele şi gălăgioase care #etrece, tânărul ofi!er 0alentin stă retras suferind la gândul că, ne oit să #lece la ră&boi, o a lăsa singură #e sora lui, ,argareta$ 0alentin im#loră cerul s"o ocrotească$ 1ânărul student 2agner înce#e un cântec esel de #a-ar care este întreru#t brutal de ,efisto$ )cesta îi uimeşte #e to!i făcând să curgă în #a-are in enit de nu se ştie unde, antrenându"i #e to!i într"un cântec în care #reaslă eşte #uterea aurului$ %ontrariat şi re oltat de #urtarea lui ,efisto, 0alentin îl #ro oacă la duel, dar sabia îi cade sfărâmată$ S#eria!i, oamenii se retrag, iar solda!ii îndrea#tă s#re necunoscut mânerul sabiei cu semnul crucii$ Satan este ne oit să dea îna#oi$ 3u#ă acest incident #etrecerea reînce#e$ )#are ,argareta$ Faust îi iese în cale şi se oferă să o înso!ească #ână acasă$ 1ânăra refu&ă cu modestie, dar ferm$ /n grădina ,argaretei, tânărul Siebel ine cu un buc-et de flori #e care"l lasă #e o bancă, semn al curatei sale iubiri$ 3u#ă #lecarea sa, în grădină #ătrund Faust şi ,efisto$ +m#resionat de atmosfera de linişte şi #ace a aceştui lăcaş, Faust încearcă o #uternică emo!ie$ ,efisto aşea&ă o casetă cu bi*uterii alături de florile lui Siebel, du#ă care cei doi se ascund în s#atele unor bosc-ete$ Soseşte ,argareta tulburată de imaginea frumosului ca aler necunoscut căruia îi refu&ase bra!ul$ )şe&ându"se la roata de tors, ea cântă ec-ea Baladă a regelui din 1-ule, cel rămas #ână la moarte credincios iubirii sale$ 3eodată &ăreşte caseta #e care nu se #oate stă#âni să n"o desc-idă$ /m#odobită cu bi*uteriile minunate, ,argaretei i se #are ca seamănă cu o fiică de rege$ Faust şi ,efisto se a#ro#ie$ 4 ecină mai ârstnică, ,art-a, e5ta&iată în fa!a unor asemenea bogă!ii este discret înde#ărtată de către ,efisto care se #reface că o curtea&ă$ 6ămaşi singuri, Faust şi ,argareta sfârşesc #rin a se îndrăgosti unul de celălalt$ 4dată cu căderea no#tii Faust rea să #lece, dar, re!inut de ,efisto, ascultă glasul ,argaretei care de la fereastra camerei îşi cântă dragostea stelelor c-emându"şi iubitul$ Faust răs#unde la c-emarea ei şi cei doi se #ierd într"o îmbră!işare #ătimaşă$ %u un &âmbet sarcastic ,efisto îşi admiră ictoria$ Actul III – (ărăsită de Faust, ,argareta se refugia&ă în biserică$ 3ar c-iar şi în sfântul lăcaş, glasul lui ,efisto se face au&it, în ino ă!ind"o$ 0alentin se îna#oia&ă acasă odată cu toti solda!ii, cântând gloria ob!inută în bătălii$ .a întrebările lui, #use în #ri#ă, Siebel răs#unde e a&i $ 0alentin aleargă s#re casă, cu#rins de bănuieli$ (radă mustrărilor de conştiin!ă #entru fa#ta să ârşita, Faust nu are cura*ul să bată la #oarta iubitei$ ,efisto, care îl înso!eşte ca o umbră, cântă o serenadă, dar la fereastra ce se desc-ide nu a#are ,argareta, ci 0alentin care rea sa s#ele în sânge de&onoarea surorii sale$ /n duelul cu Faust, 0alentin este rănit mortal de s#ada lui ,efisto şi, înainte de a"şi da sufletul, îşi blestemă sora$ Actul IV – 7'oa#tea 0al#urgiei$ 0rând să"l facă să uite dragostea ,argaretei, ,efisto l"a dus #e Faust în îm#ăra!ia sa unde, într"un dans fantastic, i se #erindă #rin fa!ă cele mai frumoase femei$ Faust nici nu le ede$ 8ândurile sale sunt tot la blânda şi curata ,argareta$ 9l îi cere lui ,efisto să îl ducă la ea, #entru a o sal a Actul V – Faust şi ,efisto #ătrund în celula în care a fost întemni!ată ,argareta, cu min!ile rătăcite, du#ă ce şi" a ucis co#ilul$ Fericită la au&ul glasului iubitului ei, ,argareta se retrage îngro&ită la ederea lui ,efisto, refu&ând categoric sa #ărăsească celula$ %u ultimele #uteri ea c-eamă îngerii să"i sal e&e sufletul c-inuit$ Sufletul ,argaretei se înal!ă la cer$ 9(+.48: Tot ce este vremelnic e numai simbol, ce este chip indoielnic aici s-a implinit, nespusul deplinul izbandei, etern femininul ne inalţă in tărie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful