You are on page 1of 9

41 2012

A. Borgmann,

, University of Chicago Press, Chicago

Zob. G. Deleuze, F. Guattari, , P. Bains and J. Pefanis, Bllomington

165

166

, trans. F. Guattari,

Por. S. Zepke,

167

11

Por. G. Deleuze, C. Parnet, , Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,

168

oraz

Por. J. Rifkin,

kontrolnego.

169

Por. Film

A. Kroker,

, Wydawnictwo New World Perspectives, Montreal w tym numerze.

170

171

172

173