SQL típusok

:
Típus
Char(n) Date Decimal(pontosság, skála) Double precision Float Integer Numeric(pontosság, skála) Smallint Varchar(n)

Értéktartomány
1-32767bájt 100.01.01-5941.01.01 skála: 1-15 3.4*10-308 - 3.4*10308 3.4*10-38-3.4*1038 -2,147,483,648 - 2,147,483,648 skála: 1-15 -32768-32767 1-32767bájt

Méret (bit)
n karakter 64 változó 64 32 32 változó 16 n karakter

SQL utasításai:
Alter Database Alter domain Alter exception Alter index Alter procedure Alter table Altertrigger Commit Connect Create database Create domain Create exeption Create generator Create index Create procedure Create shadow Create table Create trigger Create view Declare external function Declare filter Delete Drop database Drop domain Drop exception Drop external function Drop filter Drop index Drop procedure Drop shadow Drop table Drop trigger Drop view Execute procedure Grant Insert Revoke Rollback Select Set generator Set names Set statistics Set transaction Update

0perátorok az SQL-ben:
Operátor Not And Or In Like Between Leírás Tagadás Es kapcsolat Vagy kapcsolat Megvizsgálja, hogy egy érték szerepel-e a felsorolt listában Karakter sztringet hasonlít egy megadott mintához Megvizsgálja, hogy egy adott érték szerepel-e a megadott intervallumban

Az SQL függvényei:
Függvény Count() SumQ Min() Max() Avg() … Leírás A kiválasztott sorok számát adja vissza Numerikus oszlop összegét képzi Karakter, dátum, numerikus oszlop minimális értékét képzi Karakter, dátum, numerikus oszlop maximális értékét képzi Numerikus oszlop átlagértékét számítja ki

amelyekből a minimális készletnél kevesebb van raktáron! Gyűjtse ki azokat a termékeket. hogy indexfájl nélkül is tudja az SQL az adatokat Order by feltételnek megfelelően sorrendbe állítani. amelyeket meg kívánunk jeleníteni. mint 200 és FROM Adatok kisebb. ötszörösénél több van raktáron! Válassza ki a 40 évnél idősebb dolgozókat! SELECT Adatok.[mennyiség]*[ár] AS összérték FROM adatok. amelyből a legtöbb van raktáron! Gyűjtse ki azoknak a termékeknek a nevét és raktáron lévő darabszámát. szűréseket tartalmaz. Ha listát kérünk a NEV mezőről és be van kapcsolva a distinct. adatok. Fel lehet sorolni több táblát is.Tnév FROM adatok WHERE (((adatok. akkor rövidíthetünk a *-gal <érték>: mezők felsorolása From: Meghatározza.Raktárkészlet)>[Minimális kész let]*5)). (Duplikál is. Gyűjtse ki a 200000 -nál kisebb SELECT Adatok.. SELECT adatok. amelyekből a minimális készlet WHERE (((ADATOK..Név FROM Adatok WHERE (((40)<Year(Date())-Year([Születési idő]))).Név. Adatok. Union: Egy táblába egyesít két vagy több táblát.Egységár = [Egységár]*0.[Utolsó eladás dátuma])<Date()-30)). A megadott oszlopok szerinti duplikált sorokat összevonja. Azok kerülnek egy sorba. de ez a Group by-jal létrehozott csoportokra vonatkoző feltételeket.TMegnevezés FROM ADATOK ORDER BY ADATOK.Azonosító)<200000)). akkor a listában a Kovács csak egyszer fog szerepelni All: Minden adatot figyelembe vesz.) Példák: Gyűjtse ki azokat a gyümölcsöket.Telefon azonosítójú dolgozók nevét és FROM Adatok telefonszámát! WHERE (((Adatok. ADATOK.ár)>150)).TMegnevezés.Raktárkészlet DESC. Ha az összeset látni akarjuk. akiknek a SELECT Adatok. SELECT TOP 1 ADATOK. SELECT ADATOK. mint 400! WHERE (((Adatok. SELECT ADATOK.A Select szintaxisa: Select [ Distinct I All ] { * I <érték> [ .. amelyekből az utolsó eladás 30 napnál régebben történt! SELECT adatok. Where: Szűrési feltétel megadása (Lehet szűrési feltételként egy újabb Selectet is megadni !) Group by: Csoportokat képez.Név telefonszámuk nagyobb.] } From <táblahivatkozás> [ . (Érdekesség.Tnév..TMegnevezés FROM ADATOK WHERE (((ADATOK. mező [ Collate egybevetés . ] [ Having <keresési feltétel> ] [ Union <választási_kifejezés> ] [ Order By <sorrend_lista> ] Magyarázat: Distinct: Az azonos tartalmú mezőket csak egyszer jeleníti meg.Tnév FROM adatok WHERE ((Month([érkezési idő])<>4)). <érték> . amelyekből ebben a hónapban nem érkezett szállítmány! Számítsa ki az egyes gyümölcsök összértékét (egységár * mennyiség)! Keresse meg azt a terméket.] } [ Where <keresési feltétel> ] Group By mező [ Collate egybevetés ] [ . amelyeknél a megadott oszlopokban lévő érték megegyeznek. Order by: A sorokat egy vagy több itt felsorolt oszlopnak megfelelően rendezi.. Gyűjtse ki azokat a dolgozókat. hogy melyik táblából vegyük az értékeket. . A duplikált sorokat kihagyja.Raktárkészlet FROM ADATOK WHERE (((ADATOK.Raktárkészlet)<[Minimális készlet])).) *: A Select után elvileg fel kell sorolni azokat a mezőket. PI: egy adabázisban a NEV mezőben 2ódb Kovács van. Having: Hasonló a Where-hez.Telefon) Between 200 And 400)). SELECT adatok. <táblahivatkozás> .. amelyek kilónkénti ára nagyobb 150 Ftnál! Gyűjtse ki azokat a gyümölcsöket. Csökkentse azoknak a termékeknek az árát UPDATE ADATOK SET ADATOK.8 20 % -kal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful