Acte Necesare ATESTARE INSTRUCTORI DE CONDUCERE AUTO

Condiţii: - diplomă de bacalaureat sau absolvire a unei şcoli de maiştri în specialitatea transporturi auto - vârsta minima 25 ani - să deţină permis de conducere de cel puţin 5 ani - să nu fi avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum alcool Acte dosar: - fişă tip înscriere - copie xerox act identitate şi permis de conducere - copie xerox act studii - avi de aptitudine medicală eliberat de comisiile teritoriale de si!uranţa circulatiei care funcţionea ă în reţeaua teritorială proprie a "inisterulu #ransporturilor$ Construcţiilor si #urismului% - avi psiholo!ic obţinut în laboratorul nostru - certificat de ca ier &udiciar - de la 'ri!ada de (oliţie )utieră avi ul care să ateste că în ultimul an nu a avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum alcool *se obţine de către Centru+% ,urata cursului: 2- ile lucrătoare Tarif curs: 500 lei - o categorie şi 50 lei / categorii suplimentare ,urată )eavi are: .- ile lucratoare Tarif Reavizare: 300 lei - o categorie şi 30 lei / categorii suplimentare

Contact Autogeneral SA

Adresa : Str. Dâmbovnicului nr.34 (Splaiul Unirii nr.158) sector 4, Bucureşti Program funcţionare uni ! "ineri: 8 ! #$ Sâmbătă: % ! 13 Duminică: &nc'is telefoane sediu fax ((4$) ($#1) 31).41.41 ((4$) ($#1) 31).4#.4# ((4$) ($#1) 31).45.45 telefon taxi ((4$) ($#1) %4$1 telefon rent a car ((4$) ($#1) $)#3.4$.53.4$ web ***.auto+eneral.ro e mail o,,ice.auto+eneral-.a'oo.com rentacar.auto+eneral-.a'oo.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful