P. 1
Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan 5 2008

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan 5 2008

4.53

|Views: 5,225|Likes:
Published by Zainon Bt Mohamed
Disediakan oleh C.S.Koh
Disediakan oleh C.S.Koh

More info:

Published by: Zainon Bt Mohamed on Feb 01, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

pdf

text

original

Jabatan Pendidikan Negeri Johor Pendidikan Moral Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Tingkatan

5 2008
Susunan C.S.KOH [Ketua Jurulatih Utama]

1

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Lima 2008 [ Semester 1 ]
Bidang Pembelajaran(BP)1: Nilai Berkaitan dengan Perkembangan Diri Panduan Guru / Buku Teks

MINGG U Minggu 1

Kandungan Akademik

Objektif / Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Minggu Pendedahan HSP, Bidang Pembelajaran P.Moral T.5 dan Format Peperiksaan SPM BP 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. BP 1.2 Amanah Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Tuhan melihat segala tingkah laku manusia Kepercayaan beragama dalam kehidupan perlu dilakukan • Setiap manusia mempunyai tanggungjawab terhadap Tuhan • Pembalasan Tuhan kepada manusia terhadap setiap amalan hidupnya Insan yang amanah dipandang mulia Perangi rasuah musuh negara • Implikasi rasuah terhadap diri, keluarga dan negara • Peranan kerajaan dalam menangani isu rasuah - Pendidikan - Jentera pentadbiran kerajaan : - Kepimpinan melalui teladan - Undang-undang : Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan

Minggu 2

i. Melaksanakan tanggungjawab kepada Tuhan ii. Menerima kenyataan bahawa setiap tindakan yang dilakukan akan mendapat pembalasan daripada Tuhan. iii Rujuk juga objektif 1-5 Unit 1 dalam Buku Teks. i. Sentiasa mengamalkan sikap amanah dalam melaksanakan tugas dan kewajipan dengan tidak melibatkan diri dalam gejala rasuah. ii. Rujuk juga objektif 1-5 Unit 2 dalam Buku teks.

i. Menonton tayangan video bertemakan tanggungjawab terhadap Tuhan dan pembalasan Tuhan terhadap setiap tindakan manusia. ii.Gunakan juga aktiviti 1A1D dalam Unit 1 Buku Teks.

Unit 1 Buat Baik Dibalas Baik

Minggu 3

i.

Mengumpul maklumat dan berbincang tentang cara membanteras rasuah ii. Forum bertema ‘Cara Menangani Rasuah’ iii. Gunukan juga aktiviti 2A-2D dalam Unit 2 Buku Teks.

Unit 2 Hindari Rasuah Rakyat Bertuah

2

Akta Rahsia Rasmi Mingg u Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Prinsip hidup mencerminkan identiti diri Pegangan hidup yang kukuh membentuk maruah diri. • Maruah diri perlu dipelihara • Tidak melakukan perbuatan sumbang Seks luar nikah Pelacuran Sikap bertanggungjawab menjamin masa depan Perancangan secara bertanggungjawab kunci kejayaan hidup • Perancangan untuk masa depan Perbelanjaan Kerjaya Kehidupan dewasa dan berkeluarga Objektif / Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran i. Perbincangan berkumpulan tentang aktiviti penyelesaian masalah sosial remaja. ii. Menyediakan skrip drama yang bertemakan isu sosial remaja dan melakonkannya. iii. Gunakan juga aktiviti 3A-3D dalam Unit 3 Buku Teks. i. Menghasilkan roda masa depan berkaitan kerjaya yang dipilih. ii. Menyediakan senarai perbelanjaan untuk masa depan. iii. Gunakan juga aktiviti 4A-4D dalam Unit 4 Buku Teks. Panduan Guru / Buku Teks

BP Mingg u4-5

1.3 Harga Diri

Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.

i. menjaga dan mempertahankan maruah diri ii. Rujuk juga objektif 1-5 Unit 3 dalam Buku Teks.

Unit 3 Maruah Dijaga Diri Dipelihara

BP 1.4 Bertanggungajwab Mingg u6 Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

i. Merancang masa depan dengan penuh tanggungjawab ii. Rujuk juga objektif 1-4 Unit 4 dalam Buku Teks.

Unit 4
Perancanga n Teliti

Menjamin Kejayaan.

3

Mingg u

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik. Hemah Tinggi membentuk peribadi mulia Peribadi mulis menjadi ikutan dan disanjung tinggi • Peribadi mulia tokohtokoh dicontohi - Tokoh-tokoh ahli fikir (Imam Al-Ghazali, Socrates, Confucius, Swami Vivekananda) - Tokoh-tokoh pemimpin negara (Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Mahatma Ghandi)

Objektif / Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran i. Menyediakan buku log tentang keperibadian tokoh-tokoh yang dicontohi ( Ahli fakir dan pemimpin negara) ii. Mengumpul dan membincangkan katakata hikmat tokoh, ahli fakir dan pemimpin negara. iii. Gunakan juga aktiviti 5A-5D dalam Unit 5 Buku Teks. i. Melayari laman web untuk mendapat maklumat tentang Dasar Pembangunan Nasional dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan. ii. Tayangan audio visual tentang Dasar Pembangunan Nasional dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan. iii. Reka cipta seni/fesyen yang mencerminkan kepelbagaian budaya. iv. Gunakan juga aktiviti 6A-6D Unit 6 dalam Buku Teks.

Panduan Guru/ Buku Teks

Unit 5
Harimau mati Meninggalk an Belang, Manusia Mati Meninggalk an Nama

BP 1.5 Hemah Tinggi Mingg u7 Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian.

i. Mengamalkan sikap hemah tinggi seperti mana tokoh-tokoh yang berperibadi mulia. ii. Rujuk juga objektif 1-5 Unit 5 dalam Buku Teks

Toleransi kunci keharmonian negara BP 1.6 Toleransi Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham dan kesejahteraan hidup. Toleransi membantu merealisasikan dasar negara • Pengagihan kekayaan negara Dasar Pembangunan Nasional • Kepelbagaian kebudayaan dan kesenian Dasar Kebudayaan Kebangsaan i. Bertolak ansur dan menerima dasar negara yang dilaksanakan demi keharmonian negara. ii. Rujuk juga objektif 1-5 Unit 6 dalam Buku Teks

Unit 6 Toleransi Menjamin Kesahtera an Masyaraka t.

Mingg u8

Mingg u 9

PENILAIAN KURIKULUM 1

4

Mingg u

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif / Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran i. Menyedia dan membincangkan ‘Goal Setting Task’ individu untuk mencapai kejayaan dalam politik dan ekonomi. ii. Kejian kes tentang kejayaan negara dalam politik. iii. Gunakan juga aktiviti 7A-7D Unit 7 dalam Buku Teks.

Panduan Guru/ Buku Teks

BP 1.7 Berdikari Mingg u10 Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.

Berdikari menjamin kemajuan negara Masyarakat berdikari negara maju • Amalan berdikari dalam pelbagai bidang - Politik - Ekonomi

i.

Berusaha sendiri sehingga berjaya demi negara. ii. Rujuk juga objektif 1-5 Unit 7 dalam Buku Teks

Unit 7 Rakyat Berdikari Negara Cemerlang

CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL 1 8 MAC – 16 MAC 2008 Masyarakat yang rajin disanjung tinggi Sumbangan tamadun silam dalam mencapai kecemerlangan • Sikap dedikasi, kecekalan dan ketekunan manusia zaman silam sebagai panduan kejayaan - Tamadun awal (Kesenian,seni bina dan muzik) - Kebangkitan semula selepas ditimpa mala petaka Peperangan dan bencana alam) Kandungan Akademik

BP 1.8 Kerajinan Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan,kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara.

Mingg u11

i. Bersikap rajin dengan mencontohi kejayaan peristiwa silan sebagai panduan untuk berjaya. ii. Rujuk juga objektif 1-5 Unit 8 dalam Buku Teks.

i. Membuat kajian kes tentang kerajinan individu/masyarakat zaman silam. ii. Gunakan juga aktiviti 8A-8D Unit 8 dalam Buku Teks.

Unit 8 Kerajinan Membawa Kejayaan

Mingg u

Nilai dan Penerangan

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru

5

/Buku Teks BP 1.9 Kasih Sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berbekalkan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Budaya penyayang pegangan hidup. Sikap prihatin menjamin kesejahteraan masyarakat • Prihatin dan menangani masalah dalam masyarakat - Gejala sosial Keadilan teras kesejahteraan negara BP 1.10 Keadilan Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah. Keadilan menjamin pentadbiran yang kukuh • Amalan keadilan dalam pentadbiran kerajaan - Pemberian ganjaran dan hukuman - Pembayaran pelbagai jenis cukai - Pembahagian rumah kos rendah. i. Akur dengan prinsip keadilan yang dipratikkan dalam pentadbiran kerajaan. ii. Rujuk juga objektif 1-5 dalam Unit 10 Buku teks i. Mengambil berat dan melibatkan diri dalam menangani pelbagai masalah dalam masyarakat. ii. Rujuk juga objektif 1-5 dalam Unit 9 Buku Teks. i. Tayangan video bertema masalah sosial remaja dan membincangkan cara menangani masalah tersebut. ii. Gunakan juga aktiviti 9A-9D Unit 9 dalam Buku Teks.

Unit 9 Masyarak at Prihatin Kampung Ceria

Mingg u12

i. Melayari laman web untuk mencari maklumat tentang pembayaran cukai dan membincangkan maklumat tersebut ii. Perbincangan tentang rasional prinsip keadilan dalam pentadbiran kerajaan. iii. Gunakan juga aktiviti 10A-10D Unit l0 dalam Buku Teks.

Unit 10 Amalan Keadilan Menjamin Kesejehte raan

Mingg u 13

PENILAIAN KURIKULUM 2

Mingg u

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru / Buku Teks

6

BP 1.11 Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. Mingg u14 BP 1.12 Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.

Pemikiran rasional pebnting dalam menangani konflik Penyelesaian masalah secara objektif dan menyeluruh • Langkah penyelesaian sesuatu masalah Meramal Mencari bukti Menganalisis bukti Membuat keputusan

i. Menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan konsisten ii. Rujuk juga objektif 1-4 Unit 11 dalam Buku Teks.

i. Perbincangan kumpulan cara- cara menyelesaikan sesuatu masalah. ii. Gunakan juga aktiviti 11A11D Unit 11 dalam Buku Teks.

Unit 11 Pertimbanga n Rasional Penyelesaia n Terbaik.

Kesederhanaan asas keharmonian hidup Kesederhanaan menjamin keseimbangan pembangunan negara • Kesederhanaan dalam dasar-dasar kerajaan Pembangunan insan Pembangunan fizikal

i. Menghargai dan menyokong usaha kerajaan dalam menyeimbangkan pembangunan insan dan fizikal. ii. Rujuk juga objektif 1-4 Unit 12 dalam Buku Teks.

i. Kajian selidik tentang kesederhanaan dan keseimbangan pelaksanaan pembangunan insan dan fisikal yang dilaksanakan oleh kerajaan dan swasta. ii. Gunakan juga aktiviti 12A12D Unit 12 dalam Buku Teks.

Unit 12 Duduk Sama Rendah Berdiri Sana Tinggi

BP 2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga Mingg u15 Perasaan cinta , kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga.

Sikap prihatin memupuk kasih sayang terhadap anggota keluarga Tanggungjawab menjaga ibu bapa dan anggota keluarga ialah satu amanah • Penjagaan ibu bapa dan anggota keluarga yang tua, uzur dan yang memerlukan.

i. Menjaga ibu bapa dengan penuh kasih sayang. ii. Menjaga anggota keluarga yang memerlukan perhatian. iii. Rujuk juga objektif 1-5 Unit 13 dalam Buku Teks. Objektif / Hasil Pembelajaran

i. Mengadakan Kempen “ Sayangilah Ibu bapa” dan menghasilkan bahan berkaitan kempen seperti slogan, poster, sajak dan esei. ii. Main peranan sebagai anak/anggota keluarga yang sanggup berkorban menjaga kebajikan ibu bapa/anggota keluarga. iii. Gunakan juga aktiviti 13A13D Unit 13 dalam Buku Teks. Aktiviti Pembelajaran

Unit 13 Kasih Dipupuk Sayang Disemai

Mingg u

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Panduan Guru /Buku Teks

7

Hormat-menghormati membentuk peribadi keluarga BP 2.2Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga Mingg u 15 Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. Saling menghormati antara anggota keluarga dipupuk melalui asuhan yang baik • Cara asuhan yang baik Kepimpinan Melalui Teladan Hukuman yang positif Interaksi yang bersopan (Ucapan terima kasih dan memohon maaf) i. i. Menghormati dan menerima asuhan keluarga ii. Rujuk juga objektif 1-5 Unit 14 dalam Buku Teks. Perbahasan bertajuk ‘Hukuman yang Membina Merupakan Asuhan yang Baik’ ii. Skesta tentang interaksi yang bersopan antara anggota keluarga. iii. Gunakan juga aktiviti 14A14D Unit 14 dalam Buku teks.

Unit 14 Asuhan Baik Keluarga harmoni

Tradisi kekeluargaan khazanah budaya bangsa Pengekalan tradisi kekeluargaan tanggungjawab bersama • Peranan kerajaan dan agensi bukan kerajaan dalam mengekalkan adapt resam kekeluargaan pelbagai keturunan - Muzium - Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan - Arkib negara - Kelab Budaya

BP 2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan Mingg u16 Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turunmenurun dalam keluarga

i. Menghargai dan menjunjungi tradisi keluarga sebagai khazanah budaya bangsa. ii. Rujuk juga objektif 1-5 Unit 15 Buku Teks.

i. Lawatan ke Arkib negara untuk mendapatkan maklumat tentang tradisi kekeluargaan bagi mengekalkan budaya bangsa. ii . Menyediakan buku log berkaitan dengan tradisi kekeluargaan pelbagai kaum iii. Gunakan juga aktiviti 15A15D Unit 15 dalam Buku Teks.

Unit 15 Tradiisi Diamal Warisan Dikekal

Mingg u

Bidang Pembelajaran (BP)3:

Kandungan Akademik

Objektif / Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /

8

Nilai Berkaitan dengan Alam Sekitar Keharmonian keluarga mencerminkan anggotanya Kewajipan terhadap keluarga membentuk kesejahteraan keluarga • Kewajipan menjaga keharmonian keluarga secara menyeluruh dalam pelbagai aspek Kewajipan sosial (Pendidikan, keselamatan, kepemimpinan) Kewajipan ekonomi (Sumber rezeki yang halal) Kewajipan agama (ibu bapa sebagai model dan pendidik agama)

Buku Teks

BP 2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia,meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga.

Mingg u 16

i. Melaksanakan tanggungjawab sebagai anggota keluarga demi menjaga keharmonian keluarga. ii. Menerima dan menghormati tanggungjawab ibu bapa sebagai pemimpin keluarga. iii. Rujuk juga objektif 1-5 Unit 16 dalam Buku Teks.

i. Perbincangan berlandaskan rangsangan audio/visual yang menunjukkan perlunya menghormati ibu bapa sebagai pemimpin keluarga dan peranan anggota keluarga dalam menjaga keharmonian keluarga. ii. Gunakan juga aktiviti 16A16D Unit 16 dalam Buku Teks.

Unit 16 Budi Dikenang Jasa Disanjung

Minggu

Bidang Pembelajaran (BP)3: Nilai Berkaitan dengan Alam Sekitar

Kandungan Akademik

Objektif / Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru / Buku Teks

9

BP 3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Minggu 17 BP 3.2 Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar. Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara.

Kemapanan alam sekitar untuk kebaikan sejagat Kemapanan alam sekitar tanggungjawab bersama • Peranan dan tanggungjawab agensi kerajaan dan badanbadan bukan kerajaan dalam mencegah eksploitasi sumber yang berlebihan. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (Perhilitan) Jabatan Perikanan World Wide Fund for Nature (WWF) Manusia sebagai pengurus alam yang Bijaksana Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar perlu untuk mengelakkan berlakunya bencana alam • Penerokaan hutan secara terkawal • Pembangunan yang terancang - Empangan Kenyit (Terengganu) - Empangan Hoover ( Amerika Syarikat) - Empangan Aswan (Mesir)

i. Menerima wujudnya badan-badan yang bertanggungjawab terhadap pencegahan eksploitasi sumber dan menyokong usaha- usaha yang djalankan. ii. Rujuk juga objektif 15 Unit 17 dalam Buku Teks.

i. Menyediakan kertas kerja / cadangan poster berkaitan penglibatan murid dalam memyokong usaha yang dijalankan oleh badan-badan tertentu untuk kemapanan alam sekitar. ii. Gunakan juga aktiviti 17 A-17D Unit 17 dalam Buku Teks.

Unit 17 Menusia Penyelamat Alam

i. Menyokong usahausaha mengurus alam secara bijaksana ii. Menerima hakikat bahawa sumber alam yang tidak diurus dengan bijaksana akan mengakibatkan bencana alam. iii.Rujuk juga objektif 15 Unit 18 dalam Buku teks.

i. Menjalankan kajian kes bagi menilai keseimbangan amalan pengurusan alam dan keharmonian antara manusia dengan alam sekitar. ii. Gunakan juga aktiviti 18A-18D Unit 18 dalam Buku Teks.

Unit 18 Bijaksana Mengurus Alam

Mingg u18, 19 & 20

Peperiksaan Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Tahun 24 Mei – 8 Jun 2008

10

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Semester 2
Mingg u Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Pembelajaran

2008
Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru /Buku Teks

11

Pengurusan yang berhikmah menjamin keseimbangan alam 3.3 Kemapanan Alam Sekitar Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup. Pengurusan tanah secara berhikmah menjamin kehidupan berkualiti • Pengurusan tanah secara bertanggungjawab untuk pelbagai aktiviti. Perindustrian Pertanian Perlombongan Petempatan 1. Menjaga dan menguruskan alam sekitar dengan sebaik-baiknya 2. Rujuk juga objektif Unit 19.

i. Projek individu / berkumpulan : Mengenalpasti satu kawasan tanah di sekolah untuk projek pertanian Melakarkan pelan pengurusan tanah tersebut

Unit 19 Undangundang Mengekalka n Kesejahtera an Alam

-

Membentangk an kertas kerja

Mingg u21 Keseimbangan alam sekitar menjamin kesejahteraan semua hidupan 3.2 Peka terhadap isuisu Alam Sekitar Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya Pengekalan keseimbangan alam sekitar tanggungjawab bersama • Peranan pelbagai pihak dalam menjaga kualiti alam sekitar Individu Agensi kerajaan ( Jabatan Alam Sekitar ) Badan bukan kerajaan (NGO) tempatan Badan NGO antarabangsa ( World Wildlife Fund dan Green Peace ) Kandungan Akademik

tentang pengurusan tanah tersebut. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 19. i. Mengumpul maklumat tentang peranan pelbagai agensi dalam menjaga kualiti alam sekitar dan membincangkann ya. ii. Merancang dan menjalankan aktiviti penjagaan alam sekitar di sekolah. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 20 Aktiviti Pembelajaran

1. Melibatkan diri dengan agensiagensi berkaitan dalam menjaga kualiti alam sekitar. 2. Rujuk juga objektif Unit 20.

Unit 20 Pengurusan Yang Bijak Menjamin Kelestarian Alam Sekitar

Mingg u

Nilai dan Penerangan

Objektif/Hasil Pembelajaran

Panduan Guru /Buku Teks

12

Cinta akan negara membawa kemajuan 4.1 Cinta akan Negara Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri Kemajuan negara kebanggaan rakyat • Bangga dengan kemajuan negara dalam pelbagai bidang Ekonomi Sains dan teknologi 1. angga dan menyokong usaha pelbagai bagi memajukan negara dalam pelbagi bidang. 2. Rujuk juga objektif Unit 21. i. Membincangkan cara-cara untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada kerajaan kerana berusaha ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 21.

Unit 21
Kepelbagaian Budaya Memupuk Keharmonian

Sejarah negara pemangkin semangat patriotik Kesetiaan rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan negara menjadi teladan generasi kini. • Perjuangan anak watan menentang penaklukan penjajah. Dato’Onn bin Jaafar Datuk Penglima Bukit Gantang Dato’ Nik Ahmad Kamil Dato’ Hamzah Abdullah Rosli Dhobi • Perjuangan untuk menuntut kemerdekaan negara. Pakatan murni ke London.

Mingg u22

4.2 Taat Setia kepada Raja dan Negara Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan negara.

1. Patuh dan setia kepada negara sebagaimana yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh yang mempertahankan maruah negara. 2. Rujuk juga objektif Unit 22.

i. Membuat kajian kes tentang perjuangan salah seorang anak watan dalam menentang penjajah. ii. Sketsa tentang tuntutan kemerdekaan. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 22.

Unit 22 Rakyat Setia, Negara Jaya

Mingg u

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru/Buku Teks

13

4.3 Sanggup Berkorban untuk Negara Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara. Mingg u 23

Rakyat setia negara gemilang. Berkorban demi negara • Kesanggupan rakyat berkorban untuk berbakti kepada negara. Nyawa Harta benda.

1. Menjadi rakyat yang sanggup berkorban dan berbakti untuk negara. 2. Rujuk juga objektif Unit 23.

i. Menghasilkan cerpen/esei bertema ‘Pengorbanan rakyat untuk negara’ ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit.23

Unit 23 Rakyat Cemerlang Negara Gemilang

Bidang Pembelajaran 5 : Nilai Berkaitan dengan Hak Asasi
Manusia. 5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanakkanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna.

Pengiktirafan menjadi pemangkin Perkembangan diri. Pengiktirafan kanak-kanak dari segi bakat dan kebolehan • Peringkat pengiktirafan Sekolah Kebangsaan • Bentuk-bentuk pengiktirafan Lisan Bertulis Hak wanita diperuntukan dalam undang-undang.

1. Menyedari hak mendapat layanan dan pengiktirafan setimpal dengan bakat dan pencapaian. 2. Rujuk juga objektif Unit 24.

i. Sumbang saran tentang jenispengiktirafan dan layanan yang wajar diberikan kepada murid-murid atas pencapaian dan kebolehan mereka. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 24.

Unit 24 Melindungi Kanak-kanak Tanggungja wab Bersama

5.2 Menghormati Hak Wanita Mingg u24 Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbang-an dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.

Dasar Wanita Negara menjana kemajuan Wanita • Penggubalan Dasar Wanita Negara • Menjamin kebajikan dan kepentingan wanita di luar bandar. Kurang berupaya dan cacat Pekerjaan Keperluan kesihatan Peluang pendidikan. Kandungan Akademik

1. Menyokong usaha pelbagai pihak dalam mengangkat martabat wanita. 2. Rujuk juga objektif Unit 25.

i. Kajian kes tentang usaha kerajaan dalam menjamin kebajikan dan kepentingan wanita. ii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 25.

Unit 25 Wanita Pemangkin Pembangun an Negara

Mingg u

Nilai dan Penerangan

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru/Buku Teks

14

5.3 Melindungi Hak Pekerja Mingg u25 Menghormati, menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara. 5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan. 5.5 Melindungi Hak Pengguna Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu,mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksplotasi.

Pekerja berkualiti teras kejayaan negara. Usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan pekerja tanggungjawab bersama. • Peranan pelbagai pihak bagi meningkatkan mutu perkhidmatan pekerja. Kementerian Sumber Manusia Kesatuan Sekerja Pertubuhan Buruh Antarabangsa. Kecatatan bukan penghalang produktiviti Golongan kurang berupaya memainkan peranan penting dalam pembangunan negara • Peranan dan sumbangan golongan kurang berupaya dalam pelbagai bidang - Politik - Ekonomi - Sosial Pengguna penggerak kualiti perkhidmatan. Hak pengguna wajar diperjuangkan • Usaha mendapatkan layanan yang adil. • Amalan berwaspada terhadap akibat pengeksploitasian pengguna atau pengeluar.

1. Menyokong usaha pelbagai pihak dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan pekerja. 2. Rujuk juga objektif unit 26.

i. Perbincangan tentang cara meningkatkan mutu perkhidmatan pekerja. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 26.

Unit 26 Undangundang Melindungi Kebajikan Pekerja

Mingg u26

1. Menerima bahawa golongan kurang beupaya juga dapat menyumbang dalam pelbagai bidang demi pembangunan negara. ii. Rujuk juga objektif 15 Unit 27 dalam Buku Teks.

i. Membuat folio tentang peranan dan sumbangan individu/golongan kurang berupaya dalam pelbagai bidang. ii. Gunakan juga aktiviti buku teks unit 27.

Unit 27 Golongan Kurang Berupaya Aset Negara

1. Membela hak pengguna untuk mendapat barangan dan perkhidmatan yang berkualiti. 2. Rujuk juga objektif Unit 28.

i.

Sketsa tentang hak pengguna untuk mendapat barangan dan perkhidmatan yang berkualiti. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 28.

Unit 28 Hak Pengguna Dilindungi Bersama

Minggu Minggu

Nilai dan Penerangan Bidang Pembelajaran 6 Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /Buku Teks

PENILAIAN KURIKULUM 2

15

27 Penguatkuasaan undangundang menjamin kestabilan negara. Tanggungjawab rakyat mematuhi undang-undang negara • Patuh kepada undangundang yang diperuntukkan. Akta Keselamatan Dalam Negeri Akta dadah Berbahaya Akta Juvana Akta Cukai Pendapatan. Kebebasan bersuara di tempat awam berasaskan adab dan peraturan Kebebasan bersuara dengan batasan menjamin ketenteraman bersama • Batasan berucap di tempat awam Peraturan berucap Tidak menyentuh isu sensitif Tidak menimbulkan huruhara 1. Mematuhi peraturan berucap di tempat awam. 2. Rujuk juga objektif Unit 30. 1. Menerima kenyataan bahawa setiap kegiatan yang mematuhi undangundang penting untuk pembangunan dan kestabilan negara. 2.. Mematuhi undangundang negara. 3. Rujuk juga objektif Unit 29. i. Membincangkan kepentingan mematuhi peraturan pembayaran cukai pendapatan untuk pembangunan negara. ii. Forum : Kepentingan akta dalam penguatkuasaan undang-undang. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 29. i. Berpidato /berucap/syaraha n berasaskan adab dan peraturan. ii. Membincangkan kesan buruk ‘tunjuk perasaan’ berdasarkan keratan akhbar. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 30.

6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang. Minggu 28 Menerima dan mematuhi peraturan dan undangundang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada.

Unit 29 Undangundang Menjamin Kemanan Sejagat

6.2 Kebebasan Bersuara

Minggu 29

Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman.

Unit 30 Media Massa Penyelur Idea

16

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik Memelihara kesucian tempat beribadat hak setiap penganut agama.

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /Buku Teks

6.3 Kebebasan Beragama Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia.

Sikap saling menghormati tempat beribadat penganut pelbagai agama mengelak prasangka kaum. • Amalan menghormati tempat beribadat penganut pelbagai agama. Masjid dan surau Tokong Kuil Gereja Wat Vihara Gurdwara.

1.. Menjaga kesucian tempat beribadat agama sendiri dan menghormati tempat beribadat agama penganut lain. 2. Menghormati anutan dan amalan agama orang lain. 3. Rujuk juga objektif Unit 31.

i.

Sumbang saran tentang peraturan di tempat beribadat pelbagai agama. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 31.

Unit 31
Kebebasan Beragama Memupuk Keharmonian

Minggu 30 6.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan,undangundang dan Perlembagaan Malaysia.

i.

Rakyat penyumbang ke arah pembangunan negara. Kebebasan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi membangunkan negara. • Usaha melibatkan diri dalam aktiviti khidmat sosial Unit beruniform Organisasi kebajikan Pertubuhan sukarela. 1.. Memberi khidmat sosial ke arah pembangunan negara demi kebaikan bersama. 2. Rujuk juga objektif Unit 32.

Lawatan sambil belajar ke salah sebuah organisasi kebajikan. Contoh : Rumah warga tua, Rumah anak yatim ii. Membuat laporan tentang cara hidup penghuni rumah kebajikan dan memberi cadangan caracara orang ramai dapat membantu mereka. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 32.

Unit 32 Masyarakat Bertanggungja wab Negara Membangun

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil

Aktiviti

Panduan Guru

17

Pembelajaran CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL 2 16 OGOS -24 OGOS 2008

Pembelajaran

/Buku Teks

i.

6.5 Sikap Keterbukaan Bersedia memberi dan menerima pandangan, pembaruan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia.

Sikap keterbukaan menjamin hubungan yang harmonis Amalan sikap terbuka dalam hubungan dengan pelbagai pihak. • Nasihat ,kritikan dan teguran diberi dan diterima dengan sikap terbuka Anggota keluarga Pihak sekolah Anggota masyarakat.

1. 2.

Bersedia menerima nasihat,kritikan dan teguran. Rujuk juga objektif Unit 33.

Minggu 31

Main peranan sebagai seorang yang menerima teguran/kritikan . ii. Sumbang saran tentang kebaikan bersikap terbuka menerima nasihat/kritikan /teguran. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 33.

Unit 33 Sikap Keterbukaan Penyelesaian Masalah

Bidang Pembelajaran 7 Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian 7.1 Hidup Bersama Secara Aman Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama,bangsa,dan budaya.

Masyarakat Bersatu Negara Makmur. Perpaduan dan keharmonian negara dipikul bersama • Peranan pelbagai pihak dalam menyatupadukan rakyat ke arah keharmonian negara. Individu Agensi kerajaan Agensi Bukan Kerajaan. 1. Turut serta dalam usaha-usaha ke arah menyatupadukan masyarakat. Rujuk juga objektif Unit 34. i. Syarahan/Pidato bertema ‘Perpaduan’ ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 34. Unit 34 Persefahama n Teras Kedamaian.

2.

18

Minggu

Nilai dan Penerangan 7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama Usaha yang baik dan mambina yang dilakukan bersama pada peringkat individu,komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat.

Kandungan Akademik Peningkatan taraf hidup rakyat, usaha bersama. Wawasan 2020 dijayakan bersama • Iltizam rakyat dalam merealisasikan Wawasan 2020. Matlamat Wawasan 2020 Cabaran-cabaran Wawasan 2020 Dasar Malaysia Dihormati Dunia. Malaysia pengamal prinsip berkecuali • Dasar Berkecuali Malaysia dan penghormatan dunia terhadapnya. Konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN)

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran i. Membincangkan cabarancabaran Wawasan 2020 di peringkat sekolah. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 35. i. Membincangkan sejauh mana konsep ZOPFAN dapat mewujudkan suasana yang aman dan bebasa di Asia Tenggara. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 36.

Panduan Guru /Buku Teks

1. Menerima cabarancabaran wawasan 2020 dan berusaha menjadikan kenyataan. 2. Rujuk juga objektif Unit 35

Unit 35 Bekerjasam a Tonggak Kemakmura n

Minggu 32 7.3 Saling Menghormati antara Negara Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat. Minggu 33-35 Minggu 36-41 Minggu 42-46

1. Menyokong Dasar Berkecuali Malaysia yang menghormati semua negara di dunia. 2 Rujuk juga objektif Unit 36.

Unit 36 Hubungan Dijalin, Kemesraan Dinikmati

Peperiksaan Percubaan SPM Gerak Gempur Pendidikan Moral / Pengukuhan dan Pemulihan Pendidikan Moral Peperiksaan SPM Cuti Akhir Tahun 15 Nov 2008 – 4 Jan 2009

19

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->