SULIT

1225/1

SULIT 1225/1 Pendidikan Moral Sept. 2009 2 ½ jam PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA

PENDIDIKAN MORAL

1

SULIT Soalan Nilai 1(a) -Rasional -Kesederhanaan Markah 1 1 Max2m (b) Penerangan/Contoh -berfikir -bertindak wajar -tidak keterlauan -tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain -memberi galakan -mengadakan tabung sebagai hadiah -membuka buku akaun Jawapan lain yang munasabah -dapat guna pada waktu kecemasan Ct: kemelesetan ekonomi/ banjir -menjamin masa depan Ct: melanjutkan pelajaran -elakkan pembaziran Ct: berjimat cermat Jawapan lain yang munasabah -Rasional -Kesederhanaan 1 1 -berfikir -bertindak wajar -tidak keterlaluan -tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain -menjaga maruah diri -memulia diri -beradap sopan -berbudi pekerti mulia -memikul tugas -melaksanakan tugas dengan sempurna

1225/1 Markah 1 1 1 1 Max2m 1 1 1 Max2m 1 1 1 1 1 1 Max4m 1 1 1 1

(c)

2(a)

-Harga diri -Hemah tinggi -Bertanggungjawab

1 1 1 Max2m

1 1 1 1 1 1 Max2m

(b)

-Bertanggungjawab -Rasional

1 1 Max2m 2

SULIT (c) -mengawasi gerak-geri anak -meluangkan masa bersama anak -merancang aktiviti menarik untuk anak Jawapan lain yang munasabah -keruntuhan akhlak -pelajaran merosot -membazirkan masa Jawapan lain yang munasabah -Kasih sayang/Kasih sayang terhadap keluarga -Bertangungjawab /Tanggunjawab terhadap keluarga -Rasional 1 1 1 Max 2m - Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas - Perasaaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga - Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna - Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga

1225/1 1 1 1 Max2m 1 1 1 Max2m

(d)

3(a)

(b)

2

2

2

2

3

SULIT - Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar (c) -menghantar SMS -memberi hadiah -membawa ibu melancong -membawa ibu makan malam di luar -memasak makanan kegemaran ibu Jawapan lain yang munasabah -membesarkan kita -membalas jasa -membiayai pendidikan Jawapan lain yang munasabah -Rasional -Bertanggungjawab 1 1 -boleh berfkir -bertindak wajar -memikul tugas/kewajipan -melaksanakan tugas/kewajian -memelihara alam sekitar -memulihara alam sekitar -pengekalan keseimbangan alam sekeliling -tanggungjawab bersama -keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis -kualiti kehidupan terpelihara 4

1225/1 2

1 1 1 1 1 Max 2m 1+1 1+1 1+1 Max4m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(d)

4(a)

-Menyayangi dan menghargai alam sekitar

1

-Kemapanan alam sekitar

1

-Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar

1

SULIT -Peka terhadap isu-isu alam sekitar 1 Max2m (b) -banjir kilat -tanah runtuh -keluasan hutan berkurangan -kepupusan flora dan fauna Jawapan lain yang munasabah -tarik balik lesen operasi -denda -membayar kos menanam semula hutan Jawapan lain yang munasabah -Jabatan Perhilitan -Jabatan Alam Sekitar -Jabatan Perhutanan -Cinta akan negara 1 -prihatin -berusaha menyelesaikannya

1225/1 1 1 Max2m 1 1 1 1 Max2m 1 1 1 Max2m 1 1 1 Max2m

(c)

(d)

5(a)

-perasaan sayang dan 1 bangga akan negara -meletakkan kepentingan 1 negara melebihi kepentingan diri -kepatuhan yang berkekalan kepada raja dan negara -kesetiaan yang berkekalan kepada raja dan negara -kerelaan melakukan -tanda kebaktian -boleh berfikir -bertindak wajar -ancaman subversif -kegiatan penyeludupan -penjajahan bentuk baru Jawapan lain yang munasabah 5 1 1

-Taat setia kepada raja dan negara

1

-Sanggup berkorban untuk negara -Rasional (b)

1 1 Max3m

1 1 1 1 Max3m 1 1 1 Max2m

SULIT (c)(i) -lengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan -mencipta produk yang berdaya saing -mengutamakan produk tempatan Jawapan lain yang munasabah -berjimat cermat -membeli barangan buatan Malaysia -melancong dalam negara Jawapan lain yang munasabah 6(a) -Hidup bersama secara aman -Rasional -Saling membantu dan bekerjasama -Penglibatan diri dalam pembangunan negara 1 -hidup berbaik-baik -mengutamakan kedamaian/keharmonian -boleh berfikir -bertindak wajar -usaha yang baik dan membina -dilakukan bersama -bebas melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan negara -mematuhi peraturan /undang-undang/ Perlembagaan Malaysia

1225/1 1 1 1 Max1m 1 1 1 Max1m 1 1 1 1 1 1 1 1

(c)(ii)

1 1

1

Max2m (b) - Mematuhi peraturan dan undang-undang -Rasional -Harga diri -Hemah Tinggi 1 1 1 1 Max2m -memupuk semangat kekitaan -eratkan hubungan kejiranan -menjaga keharmonian kampung 6

Max2m

(c)

1 1 1

SULIT Jawapan lain yang munasabah (d) -bekerjasama dengan pihak polis -prihatin terhadap kegiatan disekitar kawasan perumahan -menubuhkan jawatankuasa kampung Jawapan lain yang munasabah -Melindungi hak pekerja 1 -menghormati perkhidmatan/ jasa/ sumbangan golongan pekerja -menghargai perkhidmatan/ jasa/ sumbangan golongan pekerja -boleh berfikir -bertindak wajar -memberi layanan bersopan -mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan -memikul tugas/kewajipan -melaksanakan tugas/kewajipan -tempat letak kereta khas -lif -tandas khas -pengangkutan Jawapan lain yang munasabah -bonus -pakej pelancongan -sijil penghargaan -kenaikan gaji Jawapan lain yang munasabah 7

1225/1 Max2m 1 1 1 Max2m 1

7(a)

1

-Rasional -Menghormati hak golongan kurang berupaya

1 1

1 1 1 1

-Bertanggungjawab

1

1 1 Max2m 1 1 1 1 Max2m 1 1 1 1 Max2m

Max2m (b)

(c)

SULIT

1225/1

(d)

-bekerja bersungguhsungguh -menjaga harta benda syarikat -tingkatkan produktiviti -menepati masa bekerja Jawapan lain yang munasabah - Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman -Rasional -Kesederhanaan 1 1 -boleh berfikir -bertindak wajar - tidak keterlaluan - tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain -menerima peraturan dan undang- undang -mematuhi peraturan dan undang-undang -TV -internet -buku Jawapan lain yang munasabah -keistimewaan orang melayu -kedaulatan raja-raja melayu -isu-isu sensitive tentang kewarganmaksud egaraan -penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi -penggunaan bahasa lain bagi maksud tidak rasmi

1 1 1 1 Max2m 2

8(a)

Max2m 1 1 1 1

(b)

-Mematuhi peraturan dan undang-undang

1 Max2m

1 1 Max2m 1 1 1 Max2m 1 1 1 1 1 Max2m

(c)

(d)

8

SULIT 9. -Kasih sayang 1 -kepekaan C/H: prihatin terhadap suka dan duka anggota keluarga -perasaan cinta yang mendalam C/H: amat menyayangi ahli keluarga atau -perasaan cinta yang berkekalan C/H: berterusan menyayangi ibu bapa, anak-anak dan adikberadik 1 -perasaan cinta,kasih,sayang yang mendalam C/H: meluangkan masa bersama anggota keluarga -perasaan cinta,kasih,sayang yang berkekalan C/H: ambil berat terhadap keperluan ahli keluarga -Bertanggungjawab atau 1 -memikul tugas/kewajipan C/H: peranan sebagai ketua ayah/ibu -melaksanakan tugas/kewajipan C/H: menjaga anak/ibu bapa Tanggungjawab terhadap keluarga 1 -kewajipan terhadap keluarga C/H: sedar peranan masing-masing sebagai anggota keluarga

1225/1 1 1

1 1 1 1

Kasih sayang terhadap keluarga

1 1

1 1

1 1 1 1 1 1

9

SULIT - melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga C/H: menjaga tingkah laku -Hormat dan taat kepada anggota keluarga 1 -memuliakan setiap anggota keluarga C/H: menghormati minat dan pandangan ahli keluarga -berinteraksi dan memberi layanan bersopan C/H: sering berbincang untuk menyelesaikan masalah keluarga -Rasional 1
-boleh

1225/1 1

1 1 1

1 1

berfikir C/H: faedah hidup bahagia -bertindak wajar C/H: tolong-menolong Mana-mana 4 penerangan dan 4 contoh daripada nilai yang berkaitan

1 1 1 1 [8m]

Mana-mana 2x1m

[2m]

10.

-Hidup bersama secara aman

1

-hidup berbaik-baik C/H: mementingkan hubungan harmoni antara negara

1 1

-mengutamakan 1 Kedamaian/keharmonian C/H: mengelakkan 1 peperangan - Saling menghormati antara negara 1 - menghargai hubungan antara negara C/H: menjalin hubungan baik antara negara - memuliakan hubungan antara negara 10 1 1 1

SULIT C/H: menghormati hubungan baik antara negara -Rasional 1 -boleh berfikir C/H: kesan peperangan yang mengorbankan nyawa -bertindak wajar C/H: berunding jika ada perselisihan faham/ merujuk masalah kepada mahkamah antarabangsa Mana-mana 4 penerangan dan 4 contoh daripada nilai yang berkaitan

1225/1 1

1 1 1 1

Mana-mana 2x1m

[2m]

[8m]

11.

-Hidup bersama secara aman

1

-hidup berbaik-baik C/H: berhubung baik dengan negara lain

1 1

-mengutamakan 1 Kedamaian/keharmonian C/H: mementingkan 1 keamanan

- Saling membantu dan bekerjasama

1

-usaha yang baik dan membina C/H: berbincang dan menganjurkan forum -dilakukan bersama C/H: bekerjasama dengan negara lain - menghargai hubungan antara negara C/H: berbaik-baik antara negara - memuliakan hubungan antara negara C/H: mengeratkan lagi hubungan antara negara 11

1 1 1 1 1 1 1 1

- Saling menghormati antara negara

1

SULIT

1225/1

-Rasional

1

-boleh berfikir C/H: faedah bekerjasama -bertindak wajar C/H: menghapuskan gejala penyalahgunaan dadah bersama -memberi pandangan/ pembaharuan/ kritikan C/H: menyumbang idea berguna -menerima pandangan/ pembaharuan/ kritikan C/H: berbincang untuk mengatasi masalah Mana-mana 4 penerangan dan 4 contoh daripada nilai yang berkaitan

1 1 1 1

-Sikap keterbukaan

1

1 1 1 1

Mana-mana 2x1m

[2m]

[8m]

Peraturan Pemarkahan Tamat

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful