FIŞĂ DE MONITORIZARE A PROGRESULUI PREŞCOLARULUI

Abilitǎţi 1. Activitǎţi matematice • • • • Clasificǎ şi ordoneazǎ obiecte dupǎ criteriul culorii, formei, mǎrimii, grosimii, lungimii Construieşte structuri de obiecte (mǎrgele, boabe, cuburi, jetoane) Inţelege şi utilizeazǎ numerele şi cifrele în limitele 1-10 Recunoaşte şi denumeşte, construieşte şi utilizeazǎ formele geometrice (cerc, pǎtrat, triunghi, dreptunghi, oval) • Construieşte grupe de obiecte prin corespondenţǎ de la unul pânǎ la 10 elemente şi aratǎ, astfel, care grupǎ e mai mare sau mai micǎ • Identificǎ valoarea monedelor curente şi a bancnotelor mai des utilizate • Identificǎ elementele lipsǎ din imagini reprezentând un întreg 2. Cunoaşterea mediului • Cunoaşte schema corporalǎ proprie şi a partenerului • Identificǎ dupǎ nume colegii şi membrii familiei • Cunoaşte expresii emoţionale şi atitudini specifice ale membrilor familiei şi grǎdiniţei • Identificǎ şi opereazǎ cu obiecte din mediul de activitate ( jucǎrii, obiecte personale, hranǎ) • Identificǎ şi denumeşte animale şi plante din mediul înconjurǎtor • Cunoaşte anotimpurile dupǎ schi,mbǎrile survenite în naturǎ 3. Autonomie personalǎ şi socialǎ • Dovedeşte autonomie de autoservire în activitatea zilnicǎ
20072008 20082009 20092010 20102011

I E F I E FI E F I E F

Abilitǎţi • • •

20072008

20082009

20092010

20102011

I E F I E FI E F I E F
Cunoaşte regulile de minimǎ protecţie a sǎnǎtǎţii proprii şi a naturii Işi exprimǎ nevoile şi dorinţele personale Se orienteazǎ adecvat într-un spaţiu nou

• Stabileşte relaţii interpersonale corecte şi diferenţiate • Acceptǎ şi respectǎ regulile de convieţuire în grup • Cunoaşte reguli de securitate personalǎ • Memoreazǎ evenimente şi le recunoaşte dupǎ anumite caracteristici 4. Expresie graficǎ şi plasticǎ • Utilizeazǎ corect instrumentele de lucru în exprimarea gestului grafic • Cunoaşte şi aplicǎ regulile de utilizare a materialelor şi instrumentelor de lucru • Organizeazǎ spaţiul plastic în funcţie de dimensiunea şi poziţia obiectelor şi suprafeţelor pe care se lucreazǎ • Selecteazǎ şi combinǎ culorile în funcţie de temǎ • • • Işi perfecţioneazǎ deprinderi de a decora unele suprafeţe cu semne grafice pregǎtitoare pentru scriere Işi formeazǎ deprinderi de a decora unele suprafeţe cu semnele grafice învǎţate Realizeazǎ unele modele decorative prin combinarea liniilor, a punctelor, sau a unor modele decorative, dispuse într-o anumitǎ ordine 5. Expresie corporalǎ • Işi formeazǎ o ţinutǎ corporalǎ corectǎ • Cunoaşte şi aplicǎ reguli de igienǎ a efortului fizic • Percepe componentele spaţio-temporale

Abilitǎţi • Manifestǎ în timpul activitǎţii atitudini de cooperare, spirit de echipǎ, de competiţie şi fair-play • Respectǎ regulile stabilite de comun în cadrul grupului • Participǎ activ la reuşita echipei 6. Abilitǎţi manuale • Cunoaşte diferite materiale de lucru • Alege materialele adecvate pentru realizarea unei teme • Îşi formeazǎ gesturi manuale fundamentale • Işi dezvoltǎ mobilitatea manualǎ

20072008

20082009

20092010

20102011

I E F I E FI E F I E F

• Combinǎ adecvat materialele de lucru în vederea realizǎrii unor lucrǎri (machete, colaje, jucǎrii) • Gǎseşte utilitatea obiectelor realizate • Manifestǎ creativitate în combinarea materialelor 7. Activitǎţi ludice de educare şi compensare la alegere • • • • Respectǎ regulile jocului Manifestǎ interes faţǎ de activitatea de joc Desfǎşoarǎ jocuri de construcţie, mişcare, de creaţie şi în aer liber Manifestǎ creativitate în joc

Se acordǎ punctajele astfel: 0- nu poate realize itemul 1- încearcǎ sǎ realizeze dar nu reuşeşte 2- realizeazǎ parţial cu sprijin 3- realizeazǎ uneori independent 4- realizeazǎ independent corect

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful