You are on page 1of 1

Ydych chin edrych am sgiliau newydd, hyorddiant neu gyogaeth?

Ar gael i bobl o bob oedran. Dewch in digwyddiad am ddim lle gallwch bro gweithdai sgiliau ymarferol a chael cyngor a gwybodaeth am sgiliau, hyorddiant a chyogaeth. Dydd Iau, 30ain Ionawr Theatr Ffwrnes, Llanelli (SA15 3YE) 3pm 6.30pm Am wybodaeth bellach, oniwch Cymunedaun Gyntaf ar 01554 784847 neu e-bostiwch cymunedauyngyntaf@sirgar.gov.uk

Looking for new skills, training or employment?


Open to all ages. Come along to our free event where you can experience practical skills workshops and get advice and information about skills, training and employment. Thursday, 30th January Ffwrnes Theatre, Llanelli (SA15 3YE) 3pm 6.30pm For further information please call Communities First on 01554 784847 or email communitiesrst@carmarthenshire.gov.uk