PENGALAMAN BARU Tempoh 8 minggu yang dilalui merupakan satu jangka waktu yang memberikan banyak pendedahan berguna

kepada saya. Banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dapat ditimba hasil kerjasama yang jitu oleh warga Sekolah Kebangsaan Datu Naning. Bagi saya, banyak aspek yang dapat dipelajari untuk menjadi seorang guru yang baik. Ini kerana

golongan guru merupakan anggota sekolah yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kurikulum dan program pendidikan di sekolah. Peranan yang dimainkan oleh seseorang guru dalam sesebuah sekolah amat penting terutama dari segi pencapaian aspirasi dan matlamat sekolah. Dari aspek pengajaran dan pembelajaran, saya mempelajari bahawa kepelbagaian aktiviti pengajaran dan pembelajaran seperti menggunakan alat bantu mengajar yang sesuai dan teknik variasi rangsangan dapat meningkatkan minat murid khususnya murid-murid berkeperluan khas. Pada masa yang sama, saya perlu melibatkan murid-murid dalam sesi soal jawab secara aktif, kerana murid-murid yang dilibatkan dalam situasi pengajaran dan pembelajaran akan memahami sesuatu perkara dengan lebih cepat. Selain itu juga, apa yang saya pelajari ialah unsur kecindan dan keseronokan perlu diserapkan ketika proses pengajar andan aktiviti yang dijalankan. Ini bagi lebih menaik minat murid dan melibatkan mereka sepenuhnya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Saya berasa gembira kerana murid-murid menunjukkan minat dalam setiap aktiviti yang dirancang. Perasaan puas hati dan gembira jelas terasa apabila melihat anak murid berjaya melaksanakan tugasan yang diberikan. Sesungguhnya perasaan tersebut sukar untuk diungkapkan dengan luahan kata-kata. Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab, guru hari ini harus menyedari tugasan amanah yang diserahkan kepadanya untuk mendidik generasi yang akan menjadi dewasa kelak. Perubahan perancangan hari ini adalah perlu diiringi dengan perubahan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Untuk menghadapi cabaran dan tuntutan daripada perubahan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah, saya

Malahan setiap kekurangan yang berlaku dapat diperbaiki untuk kepentingan bersama di samping setiap pandangan dan teguran saya terima secara positif dan membina agar dapat memperkuatkan lagi keberkesanan aktiviti yang dirancang. Saya amat bertuah kerana mendapat bimbingan dan nasihat daripada penyelaras pendidikan khas iaitu En Malan b.perlu sentiasa berusaha melengkapkan diri dari masa ke semasa. Sesungguhnya saya amat bersyukur dan menghargai bimbingan mereka kerana cetusan idea dan nasihat membina yang dikongsi banyak membantu saya dalam memilih dan melaksanakan P&P yang berkesan bagi mencapai objektif pengajaran. Dengan pengalaman mengajar hampir daripada 10 tahun. Dengan bantuan daripada pelbagai pihak. Segala bimbingan yang dijalankan oleh beliau merupakan input-input yang berguna bagi saya dalam melaksanakan P&P dengan berkesan. Saya sering mendapatkan pandangan beliau terutamanya dalam pembinaan rancangan pengajaran harian bagi memastikan bahawa setiap aktiviti yang dirancang bersesuaian dengan keupayaan dan minat mereka. Pertemuan empat mata yang dijalankan bersama-sama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing mendatangkan impak positif ke dalam diri saya untuk melakukan yang terbaik. Saran yang juga bertindak selaku guru pembimbing. masalah tersebut dapat diatasi dengan baik. Justeru ini menyedarkan saya supaya senantiasa menambahkan pengetahuan yang baharu kerana ia mampu dijadikan asas dan panduan dalam kehidupan dan boleh digunakan andainya berdepan dengan sebarang masalah. Nasihat dan pesanan Pan Kanisah BT Alias supaya saya komited dengan tanggungjawab yang diamanahkan telah meningkatkan lagi iltizam saya untuk melakukan yang lebih baik untuk masa akan datang. . Berhadapan dengan masalah tersebut turut menyedarkan saya bahawa kehidupan ini sering kali disertai dengan halangan bagi mendidik diri supaya lebih cekal dan tidak mudah berputus asa. Sikap tersebut serta berusaha sentiasa mencari jalan terbaik untuk memenuhi keperluan merupakan elemen penting dalam usaha menjayakan practicum tersebut dengan jayanya. banyak ilmu yang dicurahkan kepada saya dan beliau sedikit pun tidak lokek berkongsi idea dengan saya. Berdepan dengan pelbagai cabaran dan kekangan banyak mengajar saya supaya tidak mudah berputus asa apabila menghadapi jalan buntu.

saya sering mempertikaikan mengapa saya ditempatkan untuk menjadi guru pendidikan khas. Nescaya setiap pengalaman . kanak-kanak khas merupakan kanak-kanak yang sangat istimewa dan perlu dihargai kehadiran mereka . Melalui praktikum ini juga. Sesungguhnya ilmu yang dipelajari dapat diterjemahkan dan diaplikasikan kepada murid berkeperluan khas.Banyak pengalaman manis yang diperoleh ketika menjalani practicum sebagai guru pendidikan khas ini. hati saya pada mulanya gelisah dengan kursus pendidikan khas ini sudah bertukar menjadi suka akan kursus ini dan sayang akan kanak-kanak khas. Saya berharap untuk practicum fasa terakhir kelak. ternyata setelah menjalani practicum selama 8 minggu di SKDN. pengalaman menjalani practicum ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk masakan datang. mereka tidak kesempurnaan insan lain. terdapat pelbagai cacian terhadap kursus pendidikan khas dan ada juga yang menyatakan bahawa jika mengajar kanak-kanak khas dan berada dekat dengan mereka. Sebagai kesimpulannya. hari demi hari. Telatah-telatah dan gelagat yang ditunjukkan oleh mereka sangat menghiburkan hati. saya dapat memberi sumbang anyang lebih kepada pelajar-pelajar khas yang bakal menjadi pelajar saya kelak dan menambaik lagi prestasi saya dalam proses P&P. sudah tentu anak yang dikandungi akan menjadi kenan dan anak yang akan dilahirkan juga tidak akan sempurna seperti kanak-kanak khas. Setelah menjalani practicum. Hal ini mengingatkan saya kepada detik di awal saya mendaftar ke Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka yang mana pada ketika itu. Walaupun. terutamanya guru wanita yang mengandung. Jujur saya katakan bahawa. merasai hidup sebagai guru pendidikan khas serta melihat kehidupan-kehidupan guru-guru pendidikan khas. saya beroleh jawapan itu yang mana jiwa saya sememangnya begitu serasi dengan pendidikan khas berbanding aliran perdana. Sesungguhnya. saya banyak mempelajari mengenai kekuatan diri dan juga kelemahan diri sebagai guru pendidikan khas melalui penyeliaan pensyarah dan guru pembimbing. ternyata kenyataan yang dikeluarkan itu salah sama sekali dan tidak berasas. perasaan sayang saya terhadap pelajar-pelajar khas SKDN semakin mendalam. Jika sebelum ini. Tidak mungkin saya dapat menjayakan practicum fasa 2 ini sebaik mungkin tanpa sokongan dan bimbingan serta kerjasama yang tidak berbelah bahagi semua pihak. namun saya tidak berasa tertekan ketika berada di samping mereka.

.dan ilmu pengetahuan baharu yang diambil akan digunakan untuk penambahbaikan masa akan datang sebagaimana untaian bait-bait kata emas yang perlu dicoretkan iaitu tidak lengkap seorang guru itu tanpa ilmu di dada dan penghayatan serta pengamalan yang baik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful