You are on page 1of 110
LUMINITA CHIUTU NICOLCESCU PANTELIF ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVA LUCRARI PRACTICE Sub redactia Prof, Dr. Florea Purcaru Editura Medicala Universitara Craiova 2004 Cursul a fost aprobat in Consiliul profesoral al Facultatii de mediciné, UMF Craiova, 20.09.2004 Referent stiintific: Prof. Univ, Dr. lon Georgeseu Prof. Univ. Dr. ton Vasile Deserierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei CHIUTU, LUMINITA CRISTINA Anestezie - Terapie imtensiva : luerdri practice / Luminia Chivu, Pantetie Nicoleescu - Craiova : Lditura Medical Universitara, 2004 Bibliogr. ISBN 973-7757-27-0 1. Nicolcescu, Pantelie 616-08-039.76(075,8) 616-089,S(075.8} Se EDITURA MEDICALA UNIVERSITARA CRAIOVA. Ste, Pettu Rares 4, 1100 Craiova Tel Faw: H49 251 502 19 email: garurceunn fey og Copyright © 2004 Editura Medi Toaie drepturile asepra acestei editii sunt rezervate EMLC. Orice reproducere integra seu partial . prin ariec procedeu. a anor pagini din aceasts lucrare. efectuate tra autorizatia editortlui este ihivité gi constituie o contrafacere, Supt acceptate reproduceri sinct rezervate atitizécii individuale sau cithri justiticate de interesul stiinsific. cu ‘area. respectin oi citar. 14 Universitara Copyright © 2004 Editura Medicala Universitard All sights reserved. This book is protected by copyright, No part af this hook may: be reproduced in any form or by any means. including phowocoyiny. or utilized by any infivenaqtion storage and retriva! System ‘without srittea permision frorn the copyright owner. Tiparul REPROGRAFIA UMF CRAIOVA Comanda 21/2074 Fira) 100 «40 ex 1 ABORDUL VASCULAR 1.1 ABORDUL VENOS PERIFERIC SI CENTRAL Luminita Chiutu, Maria Stoica Optiuni gi indicatii: in alegerea oaii de abord venos trebuie s& se tind scama de urmaterii factori: - experienta medicului - Calitatea gi cantitatea lichidului de perfuzie care trebuie administrat - fiscurie impuse de fe indicatii: - in cazuri de extrema urgenta si pacient in colaps se alege abordul venos central (vena femurala). - in caz de urgenta se alege abordul venos periferic de prima intentie, urmand ca abordul venos central s& fie cea de a doua ontiune. - la pacientii cu arsuri foarte extinse se alege abordul venos central sau denudarea unei vene superficiale. - pentru a mentine o linie venoas& “In asteptare”, se utilizeazd caiea pare tehnica in functie de stat pacieniuiui periferica. Contraindicatii: Clasic, abordul subclavicular este contraindicat la pacientii cu insuficienta respiratorie si la pacientil cu afectiuni hematologice (congenitale sau dobandite) gi in cazuri de punctionare controlaterala. 1.2 ABORDUL VENOS PERIFERIC Este indispensabil in practica specialitatii de Anestezie si Terapie Intensiva; necesita cunostinfe anatomice privind reteaua venoasa superficiala gi profunda de ia nivelut g&tuiui, membrului superior si membrului inferior > Reteaua venoasa de la nivelul gatului: + vene superficiale abordabile: vena jugulara externa vene profunde: vena jugulara interna