Microsoft Office Project 2007  Uputstvo 

  KRATAK PRIKAZ OSNOVNIH PODEŠAVANJA I POGLEDA (EKRANA)   Početni ekran pri startovanju MS Project 2007 
 

Sa leve strane ekrana se nalazi Project Guide Wizard pomoću koga se mogu postaviti osnovni parametri programa i u kome su data osnovna objašnjenja za početnike.

Početno podešavanje parametara programa 
• Podešavanje parametara programa  
Na početku treba postaviti osnovne parametre koji će se odnositi na sve buduće projekte. Podešavanje se obavlja preko opcije menija Tools Options preko dialog box-a sa 11 prikaza. Detaljno će biti obrađene samo najvažnije:

View Format datuma, broja, oznake novčane jedinice, broja decimala. Format prikaza sumarnih aktivnosti u svakom pogledu

2

3 . Određivanje standardnih cena za redovan i prekovremeni rad. Određuje se kada je aktivnost kritična: U MS Project-u je aktivnost kritična ako je vremenska rezerva manja ili jednaka nekom izabranom broju dana (ne mora biti 0). Aktiviranje Wizard-a. Calculation Podešava se automatski ili ručni proračun.General Postavljanje AutoFiltera.

.. Broja radnih sati u toku nedelje i Prosečnih radnih dana u toku meseca.Kalendar Definisanje: Radne nedelje. 4 . Dnevnog radnog vremena. Shedule . Određivanje intervala za automatsko snimanje projekta.Save Definisanje lokacije na disku za snimanje projekata Templates .

jedinice vremena. startni datumi novih aktivnosti.Schedule Definisanje podrazumevanih opcija za nove aktivnosti i resurse. 5 . i tipovi aktivnosti. Decimalni ili procentualni prikaz broja resursa.

Osnovni ekrani za rad Pogledi (View)  U MS Projectu se podaci mogu prikazati na više različitih načina i unositi ili menjati u svakom od prikaza osnovni su: Calendar 6 .

Gant Chart Network Diagram 7 .

93 Din.000. Cost T F S S 15 Mar '04 M T 65. 51.114.720.93 Din.114.35 Din.920.296.758.49 Din.410.35 Din.000.000. Cost 400 kom Work (kom) Act. 60.296.000.000. 77. Cost 1. 77.000 m 3 Work (m3) Act.000.98 hrs Work Act.000.600.93 Din. 5. 26. Cost 308. Cost 308.218.000. 120.00 Din.45 hrs Work Act.00 Din.600. 60.114.00 Din.218.00 Din.410. 77.00 Din.000. Cost Work Act. 8 . Cost 308.410. 26.858.00 Din. 123. 19. 65.000. 77.49 Din.50 Din.00 Din.218. 65.00 Din.114. 5.000.000.00 Din.296.000. 26. 65. 77.114. 123.00 Din.93 Din.114.45 hrs Work Act.410.50 Din. 120.63 hrs Work Act.600. Cost 500. 120.450. 51. 60.93 Din.114. 77.218.000. Work Cum.50 Din. 65.45 hrs Work Act.00 Din.720. 26. 26. 5.720. 19. Work (m3) Cum. 65. 5.218.93 Din.600.000.920.000.218.218.00 Din.858.114.000.000.50 Din.84 Din.93 Din.000.000.000.84 Din. 60.000.920. 123. 26.35 Din.00 Din.00 Din. Cost 600 hrs Work Act.00 Din.00 Din.858.00 Din. 5.49 Din.920. 26. 123.000.50 Din.84 Din.35 Din.00 Din.49 Din.920. Work Cum.00 Din.00 Din.35 Din.218.00 Din.84 Din. Work Cum.93 Din. 26.000. 19. 77.114. 19.50 Din.000. Cost 1.000.114. 120. 120.720.218.410.45 hrs Work Act.858.218. Work Cum.00 Din.49 Din. Work Cum.00 Din.000. Work Cum.93 Din.000.600.858.Ressorce Sheet Task Usage ID Task Name Name: Aktivnost 1 % Complete 0% Work Details Resource Group: Radnici 0% Radnik 1 Radnik 2 Radnik 3 Radnik 4 Resource Group: Materijali 0% Materijal 1 Materijal 2 Materijal 3 Resource Group: Mašine 0% Mašina 2 1. 77.49 Din.000.00 Din.00 Din.296. Work (kom) Cum.218.858. 65. 65.93 Din.720. 77.720. 51. Work Cum.600.000. 65.114. 51. Work Cum. 19. 123.50 Din.93 Din. 77. 65. 123.53 hrs Work Act.000. 26.000.84 Din.410.50 Din.296. 65.00 Din. 26.296.00 Din.00 Din.000. 26.00 Din.000. 77. 5.50 Din.50 Din.50 Din. 60. Work Cum. Cost 233. 19.50 Din.000.920.84 Din. 60.114.218.00 Din. Work (kg) Cum. 51. 65. 77. Cost 308.93 Din. 51.35 Din. 26.000.120 kg Work (kg) Act. 120.

File Properties U opciji File Properties unose se detaljniji podaci. Izbor kalendara. Custom Fild Name. Početni datum.Otvaranje novog projekta  Novi projekat se otvara opcijom File New Blank Project. Način proračuna (od startnog datuma). koji kasnije mogu poslužiti za lakše nalaženje određenog projekta i pri štampanju izveštaja. 9 . Project informations). Prioritet Projekta. Tekući datum. Unošenje osnovnih podataka o projektu (Menu Project.

Podešavanje radnog vremena i kalendara :  Preko opcije menija Tools Change Working time Može se definisati letnje i zimsko radno vreme. grupe resursa ili svaki resurs posebno. 10 . Može se formirati skup kalendara za aktivnosti. Može se definisati dnevno radno vreme sa pauzama. Mogu se uneti svi neradni dani i praznici za određene radne brigade.

11 .Unos aktivnosti  Unos aktivnosti se najčešće vrši na ''Pogledu'' Gantt Chart Ekran je podeljen na dva dela tabelarni i gantogramski prikaz trajanja aktivnosti sa vremenskom skalom. Tipovi aktivnosti: Program razlikuje sledeće tipove aktivnosti: • • Standardne aktivnosti Makro aktivnosti u više nivoa Aktivnosti se mogu grupisati po nivoima od predstavljanja celog Projekta jednom makro aktivnošću. Tabelarni deo se sastoji od preko 250 polja od kojih je inicijalno vidljivo samo 7. grupa aktivnosti po fazama. do pojedinačnih aktivnosti.

• Milestone reperne aktivnosti čije je trajanje 0 na gantogramskom prikazu • Deljene aktivnosti • Ciklične aktivnosti koje se ponavljaju u zadatom intervalu vremena 12 .

pa treba biti oprezan pri njihovom formulisanju.Detaljniji prozor za izabranu aktivnost Task Information. Uslovi i ograničenja Ograničenja zadata aktivnostima imaju prioritet u odnosu na proračun mreže. 13 .

Pretpostavljeno trajanje: 15d? = procenjeno vreme. Vrste trajanja aktivnosti Prema radnim danima: 15d = 15 radnih dana. A mogu se uneti i fiksni datumi početka i kraja aktivnosti. Pri fiksnom zadavanju početnog i krajnjeg datuma.Tip aktivnosti prema fiksiranom trajanju. Prema kalendarskim danima: 15ed = 15 kalendarskih dana. jedinici ili utrošenom radnom vremenu. ukoliko dođe do konflikta (da ne može da se ispuni taj zahtev) program daje upozorenja: 14 .

15 . Prikaz mreže ''Pogled'' Network Diagram. Kod korišćenja ostalih tipova veza treba povezati sve slobodne krajeve aktivnosti. MS Project dozvoljava proračun napred-nazad i u situaciji kada se ne povežu slobodni krajevi svih aktivnosti). tako da u mreži postoji jedna početna i jedna krajnja (Inače.Tipovi veza između aktivnosti  Za preporuku je da se koristi veza finish-to-start.

Ručno podešavanje prikaza mreže u prikazu mrežnog dijagrama preko prozora Layout. Podešavanje izgleda aktivnosti u mreži format box: 16 .

Uz materijale se unose samo cene po jedinici mere. Uz svaki Radni (Work) resurs treba uneti raspoloživu količinu cenu po radnom času i izabrati odgovarajući kalendar. čiji je broj jedinica ograničen. Kao i kod aktivnosti postoji dijalog box Resurce Information za detaljniji unos resursa koji se dobija dvostrukim klikom na izabrani resurs.RESURSI  Microsoft Office Project-a 2007 razlikuje tri tipa resursa: Material (materijalni). Tabela resursa sadrži takođe veliki broj polja od kojih su inicijalno vidljiva samo najznačajnija. 17 . Work (radni: radnici. mašine i ostali resursi. Unos resursa se vrši u ''Pogledu'' Resurce Sheet. čiji se rad može meriti u jedinici vremena i gde može doći do preopterećenja – odnosno da se raspolaže sa određenim brojem radnih resursa i ne sme se raspoređivati više od max units) i Cost (za praćenje posebnih troškova).

Raspodela resursa po aktivnostima može se vršiti na više načina a jedna od jednostavnijih je preko prozora Task Information Resurces: 18 .

Network Diagram. Gantt Chart. Najefikasniji način je postavljanje opcije AutoFiltera koja pruža mogućnost filtriranja po više kriterijuma (teorijski po svim kolonama tabele).. U svim ''Pogledima'' mogu se izvršiti sortiranja i filtriranja po svim unetim parametrima i za aktivnosti i za resurse.Posle unosa aktivnosti. ''Pogledi'' : Calendar. 19 .. Resource Graph. uspostavljanja veza i dodele resursa za analizu mreže i upotrebe resursa na raspolaganju stoje alati za vrlo različite prikaze Projekta. Tracking Gantt. Sortiranje je korisna mogućnost da se aktivnosti ili resursi slože po zadatom redosledu kako bi se olakšalo ažuriranje ili analiza plana.

Postoji mogućnost horizontalne podele ekrana i prikaza dva ''Pogleda'' odjednom što se dobija naredbom Window split. HISTOGRAMI UPOTREBE RESURSA  Najjednostavniji način analize upotrebe resursa je histogramski prikaz izabranog resursa za sve aktivnosti iz Projekta. 20 .

/hr Ovt. 26.05 hrs 113. 90.00 Din./hr 100.00 Din. 0.150 m3 1./hr 300.00 Din..00 Din.333.00 Din.00 Din.00 Din.48 Din. 0.00 Din. 343.000.17 hrs 0 hrs 660./hr 100.00 Din./hr 300.00 Din.12 hrs 308.00 Din.00 Din.00 Din.00 Din.00 Din. 200. 0.765.000.00 Din. 60.00 Din.67 hrs 220 hrs 96 hrs 40 hrs 48 hrs Max.00 Din.750 m3 300 m2 51.070 kg 1. 28. za ceo projekat ili samo za odabrani period vremena. 59.00 Din.00 Din. 8./hr 85.00 Din.000.52 hrs 792 hrs 66.00 Din. 24.333.00 Din.00 Din.00 Din.00 Din. 0. 450. Units 22 1 3 2 1 4 2 3 2 2 2 Std.00 Din.60 Din./hr 85..00 Din. 77.00 Din.00 Din. 0. 658./hr 85. 0. 555./hr Cost/Use Cost T 0.00 Din.00 Din.00 Din.320.00 Din.000./hr 85.33 Din.00 Din.000./hr 100.00 Din.00 Din. 0.000.33 hrs 360 hrs 500. 4.00 Din. 10./hr 250./hr 85.00 Din.00 Din. 0./hr 300./hr 85.160.00 Din.00 Din./hr 300. 0. 18.00 Din.00 Din.00 Din.00 Din.00 Din.013./hr 250. 0. 0.00 Din. 0.00 Din.00 Din.00 Din.33 hrs 184 hrs 528 hrs 272 hrs 72 hrs 348./hr 250.00 Din.00 Din.00 Din. 85./hr 250. 0.00 Din.45 hrs 97.00 Din.080./hr 85. Rate 250.500. 65./hr 100. 300.00 Din. 21 ./hr 100.850 kom 2.00 Din. 3./hr 300.00 Din.00 Din./hr 85.200 l 4./hr 250. 0./hr 250. 60. 787.350.00 Din.018.635. 0.000.000.93 Din. 5./hr 100.400./hr 100.000.00 Din. 67.00 Din.50 Din.00 Din.00 Din.00 Din. 0.00 Din. 87. 0.00 Din. 6. 132. 0. prema nivou prioriteta sa ili bez prekida u angažovanju .00 Din. 0. 0.218.50 Din.00 Din.200 m3 1. 35. 0.00 Din.00 Din.00 Din.974.00 Din. 46.000./hr 120.00 Din.00 Din. 0./hr 300.00 Din. 0.00 Din.00 Din.144.000 hrs 772.663.00 Din.114.500. Rate 300.00 Din./hr 100. 165.666.Formiranje grupa resursa sa zbirnim podacima ID 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Resource Name Group: Mašine Mašina 1 Mašina 2 Mašina 3 Mašina 4 Mašina 5 Mašina 6 Mašina 7 Mašina 8 Mašina 9 Mašina 10 Group: Materijali Materijal 1 Materijal 2 Materijal 3 Materijal 4 Materijal 5 Materijal 6 Materijal 7 Group: Radnici Radnik 1 Radnik 2 Radnik 3 Radnik 4 Radnik 5 Radnik 6 Radnik 7 Radnik 8 Radnik 9 Radnik 10 Type Work W ork Work Work Work Work Work Work Work Work Material Material Material Material Material Material Material Work Work Work Work Work Work Work Work Work Work m3 kom kg m3 m3 m2 l Material Label Initials Group Mašine Mašine Mašine Mašine Mašine Mašine Mašine Mašine Mašine Mašine Mašine Materijali Materijali Materijali Materijali Materijali Materijali Materijali Materijali Radnici Radnici Radnici Radnici Radnici Radnici Radnici Radnici Radnici Radnici Radnici Work 2.00 Din./hr 250./hr 100.00 Din. 5. 0./hr 300.00 Din. 96 12 20 15 10 5 8 12 3 6 5 85. 18./hr 250.00 Din.29 Din.00 Din. 0./hr 250. 0.000.33 Din. 0. 42.000.33 Din. 0./hr 100.700. 0. 68.00 Din.00 Din./hr 85. 120.00 Din.45 hrs 1.00 Din.956./hr 300.75 hrs 703. Optimizacija plana Ravnanje resursa se može vršiti: automatski ili ručno.046.000.00 Din.00 Din.00 Din.00 Din. 0.67 Din.00 Din.00 Din.794.00 Din./hr 300.

Bazni mrežni plan Formiranje baznog mrežnog plana vrši se izborom opcije Save Baseline iz menija Tools Moguće je snimiti do 11 baznih planova po jednom projektu 22 .

Praćenje realizacije projekta se može vršiti na više načina a ovde će biti prikazano samo grubo praćenje preko % realizacije aktivnosti (% Complete) U tabeli ''Pogleda'' Tracking Gantt treba dodati kolonu % Complete i uneti odgovarajuće vrednosti stvarnih početaka. 23 . U zavisnosti od unetih podataka aktuelni gantogram će se razlikovati od baznog. završetaka i izvršenja za sve aktivnosti.Praćenje realizacije investicionih projekata Izborom ''Pogleda'' Tracking Gantt dobija se gantogram sa baznim i tekućim stanjem Projekta.

Praćenje / kontrola realizacije projekta se može vršiti na više različitih nivoa detaljnosti: Na nivou celog projekta ili grupe aktivnosti: Na nivou pojedinačnih aktivnosti: Na nivou utrošenog rada svakog resursa za svaku aktivnost 24 .

  25 .

26 . Pored toga postoji i standardni set izveštaja MS Project-a podrazumeva 6 grupa izveštaja: Svaka grupa izveštaja sadrži podgrupe i dozvoljava izmene po želji korisnika programa. Moguće je takođe formirati i potpuno nove ''Poglede'' i tipove izveštaja preko opcija More View i Castom.IZEŠTAJI  Svaki od ''Pogleda'' može se formatirati i odštampati kao grafički ili tabelarni izveštaj.

Dodat je set novih grafičkih izveštaja 27 .

Novosti u odnosu na prethodnu verziju (Microsoft Project Professional 2003)  • Dodat je set novih izveštaja • Omogućen je višestruki ’’undo’’ i ’’redo’’ • Gantogramski prikaz je poboljšan (gantogrami su zaobljeni) 28 .

• Novost je i prikaz ’’Task drivers’’ Novi tip resursa ’’Cost’’ koji ne zavisi od tajanja aktivnosti 29 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.