PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ Prof.: Gîrju Magdalena Disci lina: c!

i"ie Clasa: a I#$a G Te"a: %olu&ii a oase de aci'i (i )a'e Ti ul lec&iei: de do)*ndire de co" e+en&e Resurse "a+eriale: fi(e de ins+ruire, reac+i-i c!i"ici, us+ensile de la)ora+or, +a)l., cre+. Procedee didac+ice: e/ lica&ia, ro)le"a+i'area, "odelarea, e/ eri"en+ul de la)ora+or O)iec+i-e ur".ri+e: 0. s. defineasc. aci'ii (i )a'ele confor" +eoriei clasice (i ro+oli+ice1 2. s. "odele'e grafic for"ulele c!i"ice ale aci'ilor (i )a'elor1 3. s. efec+ue'e o clasificare a su)s+anelor care o+ fi aci'i si )a'e confor" +eoriei ro+oli+ice1 4. s. u+ili'e'e corec+ no"encla+ura su)s+an&elor anorganice1 5. s. "odele'e rin in+er"ediul ecua&iilor c!i"ice +ransferul de ro+oni1 6. s. clasifice aci'ii (i )a'ele în func&ie de nu".rul de ro+oni +ransfera&i 7. s. iden+ifice aci'ii (i )a'ele în func&ie de "odul în care se co" or+. în reac&iile c!i"ice E+a ele lec&iei: Mo"en+ organi'a+oric Profesorul asigur. condi&iile o +i"e en+ru desf.(urarea lec&iei (i -erific. e/is+en&a "a+erialelor didac+ice. Ele-ii se reg.+esc en+ru lec&ie. Anun&area lec&iei noi (i a o)iec+i-elor ur".ri+e Profesorul anun&. +i+lul lec&iei (i o)iec+i-ele ur".ri+e, iar ele-ii s+udia'. fi(ele de ins+ruire. Desf.(urarea ac+i-i+.&ii Profesorul ro une ele-ilor s. ur".reasc. infor"a&iile din fi(ele de ins+ruire (i s. co" le+e'e s a&iile li)ere. Te"a en+ru acas. %+udierea lec&iei din fi(ele de ins+ruire (i din "anual.

ruri ale unor aci'i "ai sla)i. sun+ unsuroase la i . culoarea indica+orilor. a aci'ilor (i )a'elor a lui 9. Confor" defini&iei. De exemp !" $ L# $%&' (#)e# H* %+ H. un se+ de ro rie+. • TEORIILE REFERITOARE LA ACIZI ŞI BAZE SUNT: • • Teoria disocia&iei elec+roli+ice a lui Arr!enius Teoria ro+oli+ic. cu s.M. a+ac. neu+rali'ea'.GENARALITĂŢI • Aci'ii sun+ su)s+an&e care re'in+.:. cede'e ro+oni >? . >cl.i+.o<r= 1. "odific. DEFINIŢIA ACIZILOR CONFORM TEORIEI PROTOLITICE A LUI BRÖNSTED ȘI LOWRY • Aci'ii sun+ su)s+anțe ca a)ile s. su)s+an&ele c!i"ice care au for"a : >8r.lciu. . 8rons+ed (iT. culoarea indica+orilor. "e+alele. ACIZII DEFINIŢIA ACIZILOR CONFORM TEORIEI DISOCIAŢIEI ELECTROLITICE A LUI ARRHENIUS • Aci'ii sun+ su)s+an&e care. >2%O4 >3PO4 sun+ aci'i.. reac ționea'. acce +a ro+onul de la "olecula aces+eia: .ro+onul din "olecula acidului es+e ceda+ "oleculei de >2O $ A"oniacul :>3. au o )un. . aci'ii (i au o serie de carac+eris+ici ro rii de e/e" lu au gus+ s.O. în solu&ii a oase. es+e o )a'a care la di'ola-area in >2O. sc!i"). ca aci+a+e de di'ol-are.&i +i ice $ au gus+ acru. 8a'ele. diferi+ de aci'i. dau na(+ere la ioni de !idrogen > ?.

e care îi oa+e une în li)er+a+e în solu&ie sau care o+ fi înlocui&i de ca+ioni.%# #*%&% ') *! me/# e e" Acizii reac&ionea'. în "olecula c. asu ra indica+orilor. >2%O4. în: -acizi monobazici: >Cl -acizi dibazici: >2%O4 -acizi tribazici: >3PO4 PROPRIETAŢILE FIZICE ALE ACIZILOR Acizii sunt substan&e ga'oase.+oare de elec+rici+a+e. în a . >:O3. în "ediul acid.: >Cl. . for"*nd s.CLASIFICAREA ACIZILOR a@ Aunc&ie de co" o'i&ia "olecular.rora ro+onul es+e lega+ de a+o"ul de o/igen care es+e lega+ (i de a+o"ul cen+ral. %e di'ol-. for"*nd solu&ii cu gus+ acri(or (i sun+ )une conduc.. >2%@ 1 .%# #*%&% ') *! 'x%&%% me/# e ')" Acizii reac&ionea'. ne"e+alul fiind no+a+ cu # Bde e/. Acizii înro(esc solu&ia de +urnesol.oxoacizii ( H – O – X ) . for"*nd s. iar fenolf+aleina r. Reac. ne"e+alul #. >3AsO4@. >3PO4. B de e/e" lu: >2CO3. aci'ii sun+ clasifica&i în: .."*ne incolor. b) Funcţie de numărul de protoni (H?@ din "olecule. cu o/i'ii )a'ici. cu unele "e+ale..!idraci'iB ># @. co" u(i )inari. co" u(i "ul+ia+o"ici în "olecula c.rora ionul de !idrogen es+e lega+ direc+ de ele"en+ul cen+ral.ruri (i eli)er*nd !idrogenul. Zn + 2>Cl C DnCl2 ? >2E Reac. lic!ide sau solide.ruri (i a . aci'ii se clasific. PROPRIET ĂŢ ILE CHIMICE ALE ACIZILOR Ac&ionea'.

CLASIFICAREA BAZELOR a) Dup. HCl + NaOH = NaCl + H2O Reac. HCl + AgNO3 C AgClF ? >:O3 BAZELE DEFINIŢIA BAZELOR CONFORM TEORIEI DISOCIAŢIEI ELECTROLITICE A LUI ARHENIUS • • • Ba'ele.rurile se o)&in aci'i (i s..CuO + 2HCl = CuCl2 ? > 2O Reac. în 2 ca+egori: .. C sare ? a . Gruparea hidroxil este monovalenta (-OH@. confor" reac&iei generale : acid ? )a'.%# #*%&% ') *! 34)!)% e Din reac&iile aci'ilor cu s.%# $e +e!/)# %&#)e 0*! 1#&e e2 Acizii reac&ionea'. for"*nd s. CaBO>@2. su)s+an&e care în solu&ii a oase dau na(+ere la ioni !idro/id. cu )a'ele.ruri noi.ruri (i a . DEFINIŢIA BAZELOR CONFORM TEORIEI PROTOLITICE " • Bazele sunt substanţe capabile să accepte protoni H? . )a'ele se clasific. Cele mai în+*lni+e )a'e sun+ :aO>. solu)ili+a+ea în a . >O $.

cris+ali'a+e de culoare al). Fe(OH)2 .. în a . cu efec+ e/o+er": :aO>. se di'ol-.Triacide : Al(OH)3 . di-ers colora+e: CuBO>@2$al)as+ru. CaBO>@2 )a'ele insolu)ile sun+ su)s+an&e solide. GO>. Cu(OH)2. Fe(OH)3 METODE DE OBŢINERE A BAZELOR Obţinerea bazelor solubile reacţia metalelor electropozitive cu apa 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 reacţia oxizilor metalici cu apa MgO + H2O = Mg(OH)2 CaO + H2O = Ca(OH)2 Obţinerea bazelor greu solubile reacţia de schimb între o sare solubilă şi o bază alcalină CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4 CuCl2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaCl FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2 + Na2SO4 PROPRIETĂŢILE FIZICE ALE BAZELOR • • )a'ele solu)ile (i greu solu)ile sun+ su)s+an&e solide. Fe(OH)2.Diacide : Cu(OH)2. KOH . Fe(OH)3.Monoacide : NaOH.. b)După nr.baze insolubile sau greu solubile: Al(OH)3. . de grupări hidroxil: . KOH.baze solubile : NaOH. AeBO>@2$ )run ro(ca+ .

%# $e +e!/)# %&#)e acid ? )a'. a-*nd efec+ caus+ic. cu as ec+ uleios (i au ac&iune -. ? al+. solu)il. sare . Bdefini&ie@ 5 1#&e 3' !1% e" :aO> 2:aO> ? ? >Cl >2%O4 :aCl ? >2O :a2%O4 ? 2>2O 5 1#&e %+3' !1% e" CuBO>@2 ? 2>Cl CuCl2 Cu%O4 ? ? 2>2O 2>2O CuBO>@2 ? >2%O4 .+oare asu ra organis"ului.r.%# 1#&e ') 3' !1% e *! 34)!)% 3' !1% e" )a'.+. insolu)il. PROPRIETĂŢILE CHIMICE ALE BAZELOR • • • • ac&iunea asu ra indica+orilor: Indicatorii sunt substanţe chimice care au proprietatea de a se colora în "od s ecific în re'en&a unei su)s+an&e c!i"ice f. C )a'.• solu&iile )a'elor solu)ile sun+ lunecoase la i . a afec+a ca aci+a+ea ei de reac&ie. Re#*. ? ? ? >2O >2O >2O Ca(OH)2 ? 2NaOH Ba(OH)2 ? CaCO3 F :a2CO3 8aCO3 F 6.%# 1#&e ') 3' !1% e *! 'x%&% #*%&%" )a'. Re#*.". ? sare solu)il.i+. ? o/id ne"e+alic C sare CO2 CO2 CO2 + ? a . Re#*. soluţia de turnesol(violet) – se colerează în al)as+ru soluţia de fenolftaleină(incoloră) . C sare ? a .. Ele ard ielea.se colerează în ro(u 1.

aci'ii sun+ s ecii c!i"ice care cedea'a ro+oni iar )a'ele sun+ s ecii c!i"ice care acce +a ro+oni. se co" or+a ca aci' fa+a de )a'e. a"foli+ii. De e/e" lu: • .o<r=. Aci'ii. in func+ie de "ediu. Reac+iile cu sc!i") de ro+oni se nu"esc ro+oli+ice. aces+e su)s+an+e. es+e o )a'a care la di'ol-area in >2O acce +a ro+onul de la "olecula aces+eia: SUBSTANTE AMFOTERE %un+ su)s+an+e care se co" or+a a+a+ ca acid ca+ si ca )a'a .3NaOH 2NaOH + + FeCl3 NiCl2 AeBO>@3F ? :iBO>@2F ? 3:aCl 2:aCl TEORIA PROTOLITICA A ACIZILOR SI BAZELOR $ %e )a'ea'a e +ransferul de ro+oni BH? @ $ Confor" +eoriei 8rons+ed$ .a di'ol-are >Cl in >2O. res ec+i. As+fel .ca )a'e fa+a de aci'i: >2O . )a'ele si a"foli+ii se nu"esc ro+oli+i . . ro+onul din "olecula acidului es+e ceda+ "oleculei de >2O • A"oniacul B :>3 @ .

>2CO3. I+ 7!+*/%e $e +!m#)! p)'/'+% ') *e$#/% #*%&%% 3!+/8 $ "ono ro+ici B"ono)a'ici@$ e/e" le : >C. :>3 $ oli ro+ice B oliacide@$ CaBO>@2. In acelasi di'ol-an+. C>3COO> $ oli ro+iciB oli)a'ici@$ e/e" l:>2%O4. DnBO>@2. >O$. la di'ol-area in a a da nas+ere uni ion de !idrogen. GO>. >8r. o )a'a. da nas+ere unui ion !idro/il. >2%. un acid. unul sau "ai "ul+i ro+oni. >?. In func+ie de nu"arul ro+onilor acce +a+i )a'ele sun+: $ "ono ro+iceB"onoacide@$ e/e" le: :aO>.. Acidul es+e o su)s+an+a ca a)ila sa cede'e in +i" ul reac+iei c!i"ice. >3PO4. . >C:.TEORIA TRANSFERULUI DE PROTONI Confor" +eoriei. AlBO>@3. 8a'a es+e o su)s+an+a ca a)ila sa acce +e in +i" ul unei reac+iic!i"ice unul sau "ai "ul+i ro+oni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful