najbolji je.mozilla. '(-* je mo u&e natjerati da radi kako treba. (amo 'icroso"t se ve& odinama muči u naporu pronicanja te velike tajne. Što je Firefox? !ire"o# je browser. (ličan je '(-* samo mno o opasniji +securit3. samo mno o bolje. <akle. -n ostavlja sva vrata otvorena za napade zlonamjernika. ali je to mučna i komplicirana procedura. -pera i ostali isto tako rade. Upravo tamo 01 pozicionira cursor +'(-* na vrh. 4apravo. 5odna stranica za hrvatski je slu. U '(-* uporabnik to mora izvesti ručno. bolji. ali je dobro. uporabnici pravih alata +!orte. dok se u '(-* sve do a/a. !ire"o# je potpuno besplatan i otvoren. lobalno 01 je daleko bolji i u odniji u realnoj uporabi. mu se ru aju. malen je za download% dru o. Po otovo su preindolentni učiti novi alat. <ok 01 štiti od napada. .. me/utim ekstenzijama se posti. Povrh sve a '(-* je osjetljiviji na napade virusa i ostalih adosti. )ako su neki detalji bolje rješeni u '(-*. -vo nije ništa novo. Uključivo i download dva lavna proizvoda. Što je Thunderbird? 0hunderbird je email client i news reader. prikazuje a u dru oj boji. 01 automatski postavlja U0P96. '(-* ostavlja luposti uporabnika da si pokrene virus ili sp3ware uz tople preporuke. =e&ina je preindolentna da bi skinuli besplatne i bolje alate. Neti2uette zahtjeva da se na poruku od ovara na dnu prethodne poruke. nikad mu više ne &e pasti na pamet natezati se s )nternet *#plorerom. 4ato je 01 napravljen tako da je prijelaz s '(-* na 01 bezbolan.avanja pravilno citiranja i ostalo . čisti u. <ijelom je to krivica 'icroso"ta. Nešto kao '(-* +'icroso"t -utlook *#press..automatski instalira viruse i društvo. baš kako ne treba.. a besplatna stalno njavi reklamama.itak. 01 prepoznaje si +nature. 4bo velike sličnosti s '(-*.rtvava '(-* iz ledaju neuredno. obriše si iz poruke. a oni su često kritizirani zbo nepridr.ko se pojavi potreba. !ire"o# je vrlo spartanski napravljen. 0ko jednom proba !ire"o#. ali je sve napravljeno tako da radi besprijekorno. -sim što je si urniji od napada u odnosu na )*. -utlook koji je u sastavu -""ice paketa. a kod od ovora +repl3. Nema neka znatna proširenja u odnosu na '(-*.. u 01 se sve do a/a baš kako treba samo po sebi. ali ima utjecaja i to što su toliko rašireni. 4bo to a poruke . . Na http://www.. >?tude. Nema reklama. a za višejezičnu potporu U0P96. <a napomenem da 'icroso"t ima i '(-. '(.Što je to Mozilla? Pojma nemam.e proširenje "unkcionalnosti do neslu&enih visina. ali neki bi pre"erirali -peru. '(-* s moz om. otvara se u tabovima +karticama s jahačima. Nitko ne &e tvrditi da je '()* +'icroso"t )nternet *#plorer.com/ ima sve što treba. -pera se pla&a.beno 66789:. Po čemu je bolji od dru ih$ Prvo. Namještanje kodne stranice u '(-* je komplicirano i posebno treba namjestiti za subject.

4bo razlo a koji nemaju veze s estetikom.Konfiguracija Thunderbirda @epl3 -vo je samo pokazna vje.ccount (ettin s -nda: -vo je de"ault.ba. suprotno '(-* praksi. 0ools9A. ali sukladno me/unarodnim pravilima o lijepom od ovaranju na poruku. najbolje mi od ovara. 4anemarite neobičan iz led ra"ičko sučelja. Nije potrebno namještati.pple -(B. -vo je theme 0i er +s .. .

ava sve naše dijakritike. (vaka poruka koja sadr. U <ispla39A!onts treba odabrati hrvatsku slu.i D bit &e okrenuta u U0P96. -prezC -znaka D ne postoji kao ra"em u 66789:. . 01 &e sve okrenuti u U0P96. U0P96 vrlo često zbuni nevješte uporabnike. jer &e to svi mo&i vidjeti kako treba.ko se od ovara na poruku u nekoj dru oj kodnoj stranici. Na taj &e način biti upropaštena izvorna kodna stranica. 0a podr.benu kodnu stranicu 66789:. plus D. -vo je slu. -sobito je lupo označiti prvi checkbox Apply the default character encoding to all incoming messages.bena stranica za češki i slovački. Neki da bi ovo izbje li stavljaju 66789E7. .5odna stranica (lijedi prozor s opcijama. -vo je najpristojnije.

a ekstenzije vrlo malene. ne"okusiranih tabova. <e"inira se neko vrijeme u budu&nosti i u status baru se ispisuje koliko je još ostalo. Disabled ne rade. mo u i na !ire"o# +!!. Iute. /isable Target For /o#nloads A must ha.e.dblock with !ilterset. odnosno način prezentacije ra"ičko sučelja. Neke ekstenzije +a i teme. .ookmark /uplicate /etector A must ha. (mjesti se na početku Statusbara. 'o u&e je i manuelno s diska.roadband +peed Test and /iagnostic 5ao što samo ime ovori.. . 0o se sredi u -ptions. svaki u novu boju. 0uteMenus 2 0rystal +3& U menije dodaje ikone za sve akcije.e. Gini se da radi dobro. 'no i downloadi prvo otvore target screen. (vi add-oni imaju ocjene uporabnika.e?.-komiti toolbar s lijeve strane. -cjene su od ? do 7. . i na 0hunderbird +01. . <ru o su proširenja "unkcionalnosti browsera i readera. nije baš jasno vidljivo koji tab ima "okus. (ve promjene zahtijevaju restart aplikacije +!! ili 01. smanji se intenzitet ostalih. kod novo dizanja pita. Adblock Fiterset$& 'pdater (3ncronizes . od nekoliko 51 do najviše pola me ab3tea +rijetko. )nstalirane teme se mo u uključiti ili isključiti +samo jedna je aktivna. kao prazan prozor browsera. 4a 01 sve se mora skinuti na lokalni disk i tek onda intalirati. <ok su plug-ini veliki po nekoliko '1. @adi na pra matičan način. 0re&e su ko. Na primjer.Ekstenzije za Mozilla Firefo 'o u se skinuti na: http!""###$mozilla$com"add%ons" Postoji tri tipa add-ona.crobar @eader. tako da je suvišan.e?. -ne se izlistavaju sivo. *kstenzije mo u biti enable ili disable. Prvo su razni playeri i dru i alati +.F Adblock (lus -vo blokira o lašavanja. !! ima automatsku instalaciju sa sajta. 0reba vidjeti na du e staze.... ali su instalirane i lako ih je aktivirati.. (ve ovdje pobrojane imaju ocjenu višu od > i probrane su na temelju čitanja opisa autora i recenzija uporabnika. -vo &e spriječiti ovu ru.nu naviku.e.ery A must ha. Download &e se uredno zbaviti. All%)n%*ne%+idebar A must ha.e +skins. 0olorful Tabs A must ha. plug-in.li. 0ountdo#n0lock 5ome treba countdown. Na a"irmativni od ovor otvori sve tabove kako su bili prije crasha.. selektiranu tablicu. Ne pojede mno o. /ata Analytics Numeričke podatke pretvara u ra"ičke.5ad se sruši !! ili Hindows.4 odna rutinica za uništavanje duplikata. extension i theme. 0rash 1eco. a daje prostora za sijaset ikona kad se jednom napune ekstenzije. teme su oko E '1. Nakon to a. Notorni 0ab 'i# Plus ima i to. 0ab 'i# Plus ima i to. doda i neke dru e stvari.ack to Top 'ale ikone za skok na vrh i na dno stranice.-boji tabove.

E8N OslikicaP. =jerojatno se mo. kod višestruko downloada. Firefo Menu. Fo 9ingo @azni prijevodi. (ad piše: !air.ookmark Editing Met another. Naravno. -nda novi download i sve ispočetka.e. Forecastfo 678n A must ha. Iroatia.uttons >E dodatni umb.e.e.eli. mo u&e je uklanjanje starih i nepotrebnih. ne. Flashblock 4austavlja flash player na stranicama. Flat . pokazuje pro resiju učitavanja. :7NI OslikicaP. ali najva. 'e/utim.e dati prijateljima. : km/h.. Fission A must ha. kišu.e. . )ma progress bar koji pokazuje do kuda je sti ao. QQNI OslikicaP.. 5on"i urirano kao mala ikona. izvede !K./istrust (akrije repove koje ostavi browser na sajtu.. -tvara se u posebnom prozoru i lijepo prikazuje sve što se do a/a. /o#nload Manager T#eak Poboljšanje <ownload 'ana era za one kojima se ne svi/a <ownload (tatusbar. =rlo z odno i pre ledno. :7NI. mjesec. minimiziran uvijek blinka i di. ako se baš . !lashblock se mo. 0ako se kon"i uracija mo. -vo je banalno jednostavno. Pokazuje tri se menta. Preklapa se u "unkcionalnosti s Mouse &estures koji je lakši za uporabu. H(H. oblake... easy&estures *as3 m3 "oot. -vdje je sve u vještom pokretanju miša. Jedini razlo zašto a imam jest 1ack +brzi left+right click. but mi ht3. Umjesto !K. On mouse over postane +A. i !orward +brzi right+left click. On mouse over otvara detalje +Now in 4a reb.<aje pro nozu za zadani rad. Firefo E tension . 0ako svaki dolazak na te domene uredno starta !K. /o#nload +tatusbar A must ha. On mouse over pokazuje vrijeme u radovima prema mom izboru.E5 A must ha.(L. Now. 'eni je kon"i uriran tako da se nalazi u nastavku menija +iza Lelp.(L. !ackgroung color +blue. 0u smješta svaki download kao tab.*ksportira sve ekstenzije u jedan "ajl.Sliding sidebar pre led i kon"i uracija svih ekstenzija. rmljavinu.nije.ackup E tension 4FE. -va ekstenzija napravi dodatni statusbar iznad lavno . 5oristno. Ne#t ni ht. kao Pla3.e.e kon"i urirati tako da zauzme manje. On mouse over pokazuje sve detalje. 'eni je u nastavku pro noze. 0reba a po ledati da se to zaustavi. 0omorrow. !air. . preseliti na alternativno računalo.ko se klikne. 0reba naučiti omilu tajnih pokreta koji moraju biti izvedeni besprijekorno.e kon"i urirati tako da izuzme pojedine domene. Potroši cijelu liniju za toolbar.e Taskbar. Progress bar seli u ddress bar. (likica pokazuje sunce. 0ako stranica puna bannera postaje čisto u odna. a mo u&e je po ledati. E tension Manager E tension 4E 5 A must ha. -stalo.<ownload 'ana er je pomalo nespretan. Fo 0locks 4a one kojima treba vrijeme u raznim radovima svijeta. 'iče progress bar iz statusbara i time napravi mjesta za ekstenzije.(L9a pojavljuje se ikona +". /o#nloadThemAllFet@i htC !ree o" char e.)zuzetno "unkcionalno. 0renutno je disable +zato je siv.

i trampljav. !innish. (earch. %orean. &oogle :8. <istory Menu Poboljšanje Listor3 "unkcije. (ortuguese. Swedish.. Spanishla. mno e su web stranice napravljene tako da ispravno rade samo u )*.e deinstalirati. Chinese Traditional. )mage =oom )me ovori. a ovaj je odustao i u najnovoj verziji sadr.5ad je 'icroso"t iz ubio parnicu i dobio sudsko rješenje kojim mu se zabranjuje da )* preuzme "unkciju kernela operativno sustava. Croatian. -tvara se u status baru i zauzme veliki dio. !rench. =jerojatno se da kon"i urirati nekako dru ačije.% samo treba kliknuti ikonu i u istom se tabu ta stranica otvara u )*. "reek. )omanian. ali ne smije obrisati. Nisam ni probao. uporabom selektirane riječi. &atin.eljno znati. Spanish. Icelandic. (ortuguese Brazilian.e. )E Tab A must ha. 5ad se nai/e na neku novu stranicu samo ju treba dodati u "ilter.com/ -vo &e se uvijek otvarati u )*. Foo le ponekad enerira >?Q na sumnjive upite. &mail Manager Ne vidim nikakve koristi od ovo a.com/ http://www. #ungarian.e paste u tekst. pa ih je po. a Hindows &e raditi i dalje. Indonesian. Danish. (am se sakrije da ne smeta. )* je opasan +manje zbo traljavosti 'icroso"ta. Chinese Simplified. 'e/utim. Dutch. . . 1olje je za 0hunderbird. oni su to poslušali i pro lasili da se sada )* mo. $apanese. #ebrew. "alician.ava @e e#. <yper#ords4tm5 <akle. Fmail ima vlastite (kins. Bulgarian. Naravno. !ilipino. Arabic. Czech.microsoft.ypass 5ao što naziv ovori. nglish. tamo mi je enabled. a više zbo popularnosti pa a češ&e napadaju. Na prinjer: stranica se dobro otvorila. (ama ideja je enijalna. (olish. Slo*enian. ali implementacija je "antastična. Serbian. -nda se mo. )mage /o#nload (kine sve slike sa stranice odjednom. me/utim zoom imaju i dru i. Thai. jer zaostaje u razvoju za ostalima +tabovi su u planu u sljede&oj petoljetki. Italian. 'orwegian. 4ato se )* mo. &mail +kins -vo je bez veze. Upis podr. Turkish + . ali nedostaju slike i interaktivni wid eti +kao (ubmit. "erman. Rtoviše non9 'icroso"t aplikacije. -vo je lijek. tipka se u mali bo# i sve okre&e kao da je rčka tipkovnica. speranto. Catalan. -vaj maleni add9on omo u&uje startanje )*9a u tabovima !ire"o#a.e.windowsupdate.Opis: It supports the following languages: Afrikaans.elsh Fo yTunes Upravlja pla3erom po izboru. U opcijama je ve& postavljeno u (ite !ilter: /^file:\/\/\/. )ussian. <obar dio kernela je i dalje u )* i ako se obriše mno e aplikacije ne &e raditi. ali ipak.*\. &reek te tbook 0ko treba rčki. re ularne izraze +vidi prvi redak.(mht|mhtm)$/ http://*update.i uputu kako aktivirati (kin u Fmailu. Heb masteri razvijaju u '( alatima i ovi naprave '( ezoterične botove koji nisu dokumentirani pa ih dru i ne mo u pokupiti.

)nline &oogle /efinitions Pokazuje Foo le de"iniciju selektirane riječi. >+3ie# (amo za one koji rade s J(. share.e. ali na/e se i dru dje.e. Ion"i ure poka. selektirati dio na stranici +tipično slika. Menu Editor Kijep editor za editiranje menija. Morning 0offee A must ha.ass Image /ploader0 ImageBot allows lets 1ou upload 1our images to a free image hosting ser*ice 2ImageShack or (hotobucket34 ImageBot lets 1ou sort. )nformEnter -lakšava popunjavanje "ormulara na webu. 'ala +to le. ali ne vidim načina da se obriše ve& dodano.e kate orije i ništa se ne mo. Pretvara napisani link u pravi link. *ver3 da3. and make image galleries out of 1our images in a snap4 It is especiall1 good for 1our eBa1 auctions b1 wa1 of the eBa1 Description template included b1 default4 Disable 5e4 'ema ni 6ptions4 )M/b (re. Gesto na "orumima. treba isprobati i vidjeti. 'onda3 etc i još mno o to a. )nternote Post9it porukice u browseru.. =rlo je lako dodati. Nisam još isprobao. Neki budu&i up rade &e to riješiti +ovo je vE. -mo u&ava da se napravi raspored po danima. >eteye Kets 3ou packa e. ali ima visoku ocjenu na add9on stranicama. Heekend da3s. MinimizeToTray -mo u&uje minimizaciju u tra3. Gak ni kavu. ikona u status baru. Podr. filter. !o#Kin o djeluje kao bolja opcija. )nfo9ister )spisuje instalirane ekstenzije i teme +themes% zapravo skins. . and annotate in"ormation about the web.ot Opis: Bulk-Batch-. 9inkification =rlo z odno. )'<b je baza podataka o "ilmovima. =olim čitati o "ilmu kad a po ledam. u )'<b. Heekda3s. Naravno.Ne kuha doručak..e +dra .)mage.. Gesto se naleti na laike koji ne znaju napraviti link pa napišu samo tekst. mišem se mo.:. 9ong Titles A must ha. ujedno i (earch *n ine.ava i hrvatski. i dobiju se dimenzije u pi#elima. koje &e stranice otvoriti first thing in the morning. 0ako mi je !ire"o# dostupan na svakom desktopu. 'eni je z odno jer imam više desktopa +kvalitetna video kartica. ali i inače. )mTranslator Još jedan prevoditelj. kao veliki tooltip prozor.a+cript /ebugger 4a one koji rade s J(.e. 5ad je uključena. Measure)t 4 odno za razvoj web stranica.ie# <aje thumbnail preview slika +po linkovima. Gak se ni ne vide koje su stranice dje.-vo ispravlja 0ooltip bu u !ire"o#u. >a.

eal Još jedan prikaz svih tabova. (tranica se predstavlja svojim imenom. (/F /o#nload -mo u&uje kon"i uraciju. M1 Tech 9ocal )nsatall 0o je nešto silno pametno za lokalnu instalaciju ekstenzija. Za one koji ne znaju. repagination (earch en ines imaju pa inaciju prila o/enu modemu. kao. Prstenasto oblika. *pen. 1esize +earch . phisherova stranica mo. Upišu se planovi po datumima i on upozorava u status baru. +a. =rlo z odno. @adi uredno i dobro.e )mage )n Folder (ubmenu s popisom "oldera.da iz leda potpuno kao prava stranica banke +čak i U@K. =rlo koristno.da i ne.Mouse &estures -vaj je posve dru ačiji od prethodno . . (kače na prethodni i sljede&i. U slučaju phishin a. -vo postupno postaju brze i automatske akcije. olakšava pra&enje duljih tekstova. Postoji čak i submenu.da *B radi preko nje a. (erformancing Nisam probao. dje i kako otvoriti P<!. /)& 5e la7no upisan i d5elu5e kao pra*i4 'ai*ac upi9e /ser name i (assword4 B1e b1e mone14 1eminderfo Priručni rokovnik. otvara ra"ički menu. (etname Tool (ecurit3 tool.da to ima i lavni.o 4 odno zvuče. -mo u&uje davanje imena omiljenim stranicama. pa1pala i sli8nih. anti9phishin .tom "eed enerator. -vo omo u&uje da se to promijeni. Nisam još isprobao. ali mo. po5a*ili se problemi4 mail sadr7i link ko5i naoko izgleda kao pra*i4 &a7na stranica 5e kao pra*a 28ak i upozoren5a na phishere3.ati wheel utisnut i šetati do opcije te a tada pustiti. Najpametnije je dr. . Ne smeta. *pen link in$$$ <odatak na postoje&e u Ionte#t meniju. 1e. 5lik na srednji umb miša +odnosno mouse wheel. 3et another. pojavi se standardna scroll ikona. Nemam pojma radi li išta. *ptimoz T#eaks (idebar autohide i sijaset ostalo . (elektira para ra" koji se čita. phishing 5e p253ecan5e nai*aca4 mail sti7e od banke.ook 1ookmark editor. (aragrasp 4a spretno čitanje u browseru.. 4 odno za interaktivno poslovanje s bankama. -stali su: +?par? Tab 0atalog 3iamatic fo@pose +age @(( i . a mo. ali ne zna kako se zove.ko se miš ne pomakne u prvoj sekundi. 'o.

1ou don. +ho#)( Poka.li treba.e. nikad nisu istodobno aktivni. +earchbar Autosizer Pove&ava wid et kako se tipka. Gak mo.ook (premanje web stranica i njihova or anizacija. most st1les take effect immediatel14 /ser guide: http:--userst1les4org-st1lish-help +?par? -mo u&uje pre led svih tabova u thumbnail "ormatu u posebnom tabu.e i eksportirati (ettin s. +pider=illa Heb site mirrorin utilit3. ostale su: 1e. +top%or%1eload . +tylish Opis: St1lish allows eas1 management of user st1les4 /ser st1les empower 1our browsing e:perience b1 letting 1ou fi: ugl1 sites. <akle.(top i @eload.e.. +creen grab(creen shot. ali treba svakako pro&i -ptions i srediti po vlastitom ukusu. and unlike other methods of using user st1les. ovaj radi i neke dru e stvari.eal +?par? 3iamatic fo@pose Tab 0licking *ptions . conte#t menu item.utton A must ha. Tab Mi (lus A must ha. customize the look of 1our browser or mail client. or 5ust ha*e fun4 . -stali su: 1e. +ho# )mage A must ha.. Java powered.e. On mouse over prikazuje sve tabove kao thumbnaile u zraku +ne u posebnom tabu kao ostali. a daje i ostale adarije vezane uz )P. treba.ith an online repositor1 at userst1les4org. B "lose !utton na svaki tab.e )P. )li je jedan. pokriva otprilike desetinu "unkcija 0ab 'i# Plus +one vezane uz mouse click.Ponekad se slika ne &e otvoriti.er +py )spiše koji je server na sajtu. ali !! je smatrao da mu ne treba. 13 de"ault je dobro kon"i uriran.ko se nema sljede&a ekstenzija. +er. <odaje progress bar.eal Tab 0atalog 3iamatic fo@pose No. Tab 0atalog Najsimpatičniji pre led sve a. -vo napravi reload samo slike. ili je dru i.+crap. -vako je jedan. .-vo je plejada ekstremno koristnih "unkcija. )* ovo ima. Jedan je od četiri takve ekstenzije. Gemu onda imati dva. .t e*en need to know how to write st1les 1ourself< 5ust a couple clicks and the chosen st1le is applied4 St1lish is to CSS what "reasemonke1 is to $a*aScript. koji mijenja iz led s obzirom na "unkciju.

To0yrillic (lično kao i s rčkim. samo jedna ikona za Normal. <ecrease.. 0ako se ima kontrola nad novim verzijama. -vo se do a/a u mejlovima.e A must ha. 4a one koji ne znaju: 0in3 U@K je besplatna uslu a koja od du ačke adrese napravi minijaturnu koja traje manje9više vječno. 'pdate Botifier 4 odno imati. ali nema S. na news rupama. Tiny'rl 0reator Gemu odlaziti na 0in3U@K kad se sve mo. ali to je njava..eal +?par? Tab 0atalog 3ideo/o#nloader Mou0ube "reaks.or .0abovi se u !! otvaraju tako da se novi otvara iza zadnje postoje&e .. +Uz plu 9ine i sam !!. X. T. Serbian je najbolje prila o/ena našoj tipkovnici.da ima neke skrivene šarmove. zauzima manje mjesta u toolbaru.uttons.e svima. -vu "unkciju ima i 'i# 0ab Plus. Da pojasnim: "oogle se ot*orio u tabu bro5 =-> 2= od >34 'a9ao 5e deset tisu?a stranica4 @itam redom. ali nisam si uran kako radi kod višestruko otvaranja. ekstenzija i tema. ona5 ko5i mi se 8ini pra*a st*ar. W. (kida i s ostalih sličnih. (kida video klipove koji su samo za ledanje. )ncrease.i: (lus omogu?u5e da s*aki klik ot*ara u no*om tabu34 &ink se ot*ara u tabu bro5 B-C4 'a9ao sam 5o9 5ednog. V. -tvori novi tab s njima. Tabs *pen 1elati.e automatski. 0in3 U@K je kratak i savršen tako da ne pati od tih problema. 'n(lug Riroka paleta kon"i uracija za pla3ere i ostale plu 9ine. Y te Z.tin3url. Te t size toolbar )sto ima i Firefo Menu. tablice se lijepo kopiraju samo u 0hunderbird. naprosto. -vime se poma. -vime se posti. ali ovaj je spretniji.a.e. . a svi ostali dalje redom.e da se novi tab otvara iza postoje&e . ctrlAclick 2open in new tab< s tim da Tab . Naravno !'1 ima Q6 dru ih razno9raznih ikona koje imaju Q6 razno raznih "unkcija. U.com -vaj Ireator radi tako da kreirani 03ni U@K završi u clipboardu. 'o. -vo je često blesavo. 1olje je za 0hunderbird. ctrlAclick i ot*ara se u D-EF4 Dakle reda5u se odmah iza "oogle taba tako da se insertira5u4 Talkback (ubmit crash reporta na 'ozill. -stale takve ekstenzije su: 1e. 1ez ovo a. 'o u&e je preseliti tabove +mouse drag.e napraviti lijepi paste u -""ice. <u ačke adrese često stradaju kada ih se prelomi na više redaka ili/i zbo zbunjuju&ih ra"ema. )kona je u status baru. 3iamatic fo@pose Naj ori thumbnail prezenter otvorenih tabova. 'o u&e a je i spremiti u "ajl. 0rebalo bi testirati tako da se ova ekstenzija stavi disable. @azne &irilice. Nomalno se uslu a dobije na http://www. u "orumima.TableA0lipboard (tavi tablicu s weba u clipboard tako da se mo. -vaj. )nte rira se s postoje&im.

ko na stranici na/e nešto u valutama.3ie# /ependencies Opis: Giew Dependencies adds a tab to the Hpage infoH window. jer a ovaj ubije. CatchDouTube Toolbar Mou0ube "reaks alati. <akle. Po imenu. pretvo ri to u D. Poslu. 0ar et currenc3 nema kune. 44434 The size of each file. . Up rade postoje&e search bara. 0o onda iz leda ovako: DQ:+[>?. nešto je MahooC strašno poboljšalo.Mail Botifier 4a razliku od Fmaila. dje ne nalazim koristi. 1ou can open an1 file in a new tab or new window4 Iou can also cop1 an url to the clipboard4 3ie# +ource 0hart =eiw (ource u bojama tako da se lakše čitaju nested i ostale adosti.i D.ith a conte:t menu. )zvorni se i ne mo. 3ie#My0urrency Pretvara valute. script. Ceb Marker #ighlighter za web stranice. Dahoo.. in which it lists all the files which were loaded to show the current page4 It orders the files b1 ser*ers and b1 t1pes 2image. Ceb +earch (ro A must ha. mo lo je biti samo ovo. -tvara u novom tabu. .e staviti. =eliki izbor search enginea. -vaj potroši redak u toolbaru. brzo. veliki broj opcija. the total size per ser*er and the total page size are displa1ed4 .e. "enomenalno. st1lesheet.-vo je poezija. !okus na stranici autora ekstenzije 'ornin Io""ee. (amo za one koji imaju MahooC !ire"o#. Jednostavno. ali istu "unkciju me/u ostalima ima 'ouse Festures. izvorna cijena je u za radi.

osu/en je u njihovoj domovini i diljem svijeta na brzo umiranje.. oko [\?. No. (olaris je tehnološki najsavršeniji Uni#. dokumente koje je napravio Hord.ne &e biti teško prihvatiti --. vlada savezne dr. Ke alni '. 'o. a crno mu se piše. Njihov <-I "ormat +kao i ostali.*pen*ffice -vo je uredski paket kao '. (un ima svoj (tar-""ice +tre&ina cijene '-. samo mno o bolji i besplatan. . jer jedini proprietar3 "ormat dr. (un je bio samo jedna od tvrtki koje su sudjelovale u tome. -vo se odnosi na podršku starijim verzijama. a i *U je daleko. @adi na više plat"ormi.e se skinuti +oko E?? '1. potpuno je besplatan +puna verzija oko Q. podr. *#cel. -vo je izazvalo histeričnu reakciju 'icroso"ta koji je napao vlastitu dr. '. 'o.ava "ormat budu&nosti -<! kao i prošlosti <-I.nikad ni nije bio omiljen.pao kao naručen...openo""ice.ziji + dje .e uzeti (olaris za [E?. U samo nekoliko tjedana od pojave nove verzije 6. -pen-""ice postoji za razne plat"orme. na http://www.pple -(B +koji je u "azi "inalno dotjerivanja za #6\/#\>. prodano je 6? milijuna +sve download s weba. ) jedan i dru i -( su daleko stabilniji i br. propada i 'icroso"t. -vaj je dokument pisan u njemu.or /.i upravo 'icroso"t. Propadne li '-. stabilnije i u odnije. @adi se o B'K "ormatu. Flavne su mu odlike da je besplatan. morat &e platiti [E? za 'edia 5it. i -< +za editiranje. .beno ukinuti <-I i ostale '( "ormate te prije&i na P<! +read onl3. -vo je lupo. -nima koji su navikli na '. pro lasio <-I mrtvim.. etc. <akle. 0o mo.uz još mno o to a.7 F1.ave 'assachusetts odlučila je slu.i. Učitava i sprema u '( "ormatima. ili . !unkcionalnoš&u pokriva sve što i '. (tara verzija +]. Postoji i za #6\/#\> +PI. *U je tako/er odlučila prije&i na -<! i P<! u bliskoj budu&nosti.emo smatrati cijenom. komercijalni Uni#. 'o. Netko je svojedobno izjavio da je -.+'icroso"t -""ice. ako ne zbo '-. (ve to 'icroso"t nije zabrinjavalo.kompatibilniji s 'icroso"tom od 'icroso"ta. ..i od HinBP.. ali Hindows je najbrojnija.zijati slabo kupuju. 'anje9više sve radi isto. (lijedile su ostavke nekih ljudi unutar 'icroso"ta +iz zdravstvenih razlo a. Powerpoint. @eakcija je bila brza i lupa. pravi +i to najbolji. 4ašto bi itko kupovao Hindows. -vaj je "ormat implementiran u o""ice paketima koji su je"tiniji od '-. 'icroso"t je nakon to a otkrio da oni ve& odinama rade na vlastitom -pen "ormatu koji je B'K i potpuno otvoren svakome tko plati 'icroso"tu. dok je -<! potpuno otvoren i nije vezan samo uz --.avu zbo izdaje. 0ko . samo bolje.. a ne neki Kinu# za koji treba biti hacker da bi se osposobio za kakav9takav rad. što je bio jedini oblik o lašavanja i prodaje. koji je potpuno otvoren i ne ovisi o komercijalnim potrebama neke odre/ene tvrtke.. jer &e ve&ina platiti sitnicu da ima tu podršku. U .jedini proizvod koji ih dr. )zvan 'icroso"ta paralelno je stvoren bolji i potpuno otvoren "ormat pod nazivom -pen <ocument !ormat +-<!. 'icroso"t je prihvatio neminovnost i :??Q. dobije se besplatno uz operativni sustav (olaris. Počeli su razvoj nove eneracije. napali su -<! kao proprietar3 "ormat -pen-""icea.e čak napraviti i P<! +de "acto read only standard u cijelom svijetu...ive milijarde uporabnika. 'icroso"t je odinama terorizirao svojim ezoteričnim "ormatima koji su se stalno mijenjali kako im je od ovaralo.eli slušati lazbu i/ili ledati "ilmove..su ionako imale samo vladine institucije i baš je njima -. jer je '. od ovaralo im je da se stalno kupuju nove verzije. -pen-""ice je besplatna inačica. u rujnu :??7.

No problem. 3our machine will start runnin like poo9poo +a technical term. )t^s called (ecurit3 update '(?\9?E7. !ed up and tired o" the bu s and problems related to this e#pensive so"tware that^s dominated our world "or "ar too lon . redano 0his article is bein written usin -pen-""ice. Kast week. to je isto što i u ovom tekstu plus oglasi] Foodb3e 'icroso"t -""ice. . . one eek at a time. or "rom within an3 -""ice . and m3 "riend installed -pen-""ice."ter too much time spent searchin "or this issue and makin "utile attempts to use one o" m3 two _"ree` e9mail support options.s. m3 per"ormance was slowed down b3 88 percent.' P<0 [Ne klikati dolje. and with the help o" a "ellow @edwood 0echnolo 3 Ionsortium member. the straw broke the camel^s back.. Hhenever ) tried to per"orm a _(ave . (o ) had a "ellow @0I member build me a "abulous new machine. )t^s bein written in Hriter because o" one simple "act: )^m done with 'icroso"t -""ice. Mou should know about this update.or ^s _Hriter` pro ram. hello -pen-""ice 0he 0imes9(tandard 0ech 1eat b3 @ene . (o ) made a leap o" "aith. and m3 computer is alwa3s hooked up to the )nternet +with a "irewall in place. bu "ree. 0he dama e that occurred was like this. Lere^s wh3 ) did it. and (ervice Pack 0wo turned m3 machine into a decrepit ve etable that had to be put out o" its miser3. 1ut i" 3ou^ve ever tried to tunnel 3our wa3 throu h 'icroso"t^s support pa es.pplication^s *#plorer window. ) needed a new machine an3wa3. when m3 machine automaticall3 downloaded 'icroso"t^s (ervice Pack 0wo.s` was to open the document and do it "rom the drop down _!ile` menu. Hhat is -pen-""ice . ) have <(K. 3ou know it^s like di in 3our wa3 to Ihina with a spoon. 0he onl3 wa3 to per"orm a _(ave .rticle Kaunched: ?7/E\/:??\ ?>:Q?:?? . )t was runnin beauti"ull3. ) had to "orce 2uit the application and restart. ) ave up.s lon as ) can remember )^ve duti"ull3 had m3 computer^s settin s adjusted so that automatic 'icroso"t s3stem updates will occur behind the scenes as the3 become available. !unn3 thin s started happenin to m3 computer. ) made the switch to the -pen-""ice so"tware suite that^s chan in the world. 0he "irst time ) realized this was a dumb thin to do was about a 3ear and a hal" a o. Hithin a da3. which was becomin old and was alread3 e#periencin its own a in problems. and so "ar. ) had to "ind a wa3 to "i# it. )t^s a so"tware application so similar to 'icroso"t Hord that an3one who^s alwa3s used 'icroso"t Hord can et the han o" it within minutes. )t^s so eas3 to use. m3 machine would completel3 stall. because i" 3ou^ve downloaded it.. )t^s chan ed m3 world. '3 machine hums like a dream.` either when savin an e9mail attachment to m3 hard drive. 'icroso"t^s update sped up the a in process.Malo citiranja drugih . until an automatic update that occurred two weeks a o.

please visit the @0I^s Newsletter section at www. jest link koji je samo tekst.or . The development of Star-riter for window-oriented operating systems like -indows1 OS231 $otif and $ " started in #amburg in &. )t^s compatible with all other major o""ice suites. reda Iommunications. Pro rammers around the world.com/kb/8E6E\7. !or more in"ormation. Star-riter for DOS was the first product. Žuta podloga ispod linka. an online store"ront with point9o"9purchase and marketin communications solutions o" ever3 sort under the sun. 0he solution$ Lack the re istr3 code and install a new shell e#tension. redano is an @0I member and co9owner o" . the product is "ree to download. -pen-""ice is built in the true spirit o" the )nternet% it is the reat e2ualizer. 0rust me. <o 3ou even know what this means$ ) do. 9inkification to napravi automatski i doda žutu podlogu (moj zahvat u opcijama) kako i se takav link razlikovao od pravih.'arcom././0.redwood tech. ali za sada posto5i samo 5edan tim unutar Suna ko5i radi i S6 i 664 S*e su rutine za5edni8ke. use and distribute. StarOffice vs. !sto tako je 3ie#My0urrency napravio automatsku pretvor u valute gore. are constantl3 "ine tunin and buildin the pro ram. samo man5e4 'edosta5u licencirani third part1 moduli 2bol5i spell check3 i nterprise podr9ka4 66 pak radi na *i9e platformi i *i9e 5ezika 2BF34 .ndP-P. re ardless o" how much the3 can pa3.rticle: _Problems in Hindows *#plorer or the Hindows shell a"ter 3ou install securit3 update '(?\9?E7` and is located at http://support. <on^t do itC -r i" 3ou have. call up 3our "avorite eek and et them over to install -pen-""ice on 3our machine. their "lawed update will wreak havoc on 3our s3stem. Napomena: Neki dijelovi teksta su rezultat ekstenzija u Firefoxu. "ast. to "i# their stupid problem that should^ve been "i#ed be"ore the update was released to the unsuspectin public$ (o consider 3oursel" warned. Sun 5e donirao source S6 za pro5ekt 6pen6ffice4org4 Ide5a 5e da 66 raz*i5a5u timo*i dil5em planeta. tako da 5e 66 isto 9to i S6. "ounder o" www. 0his ives e2ual o""ice suite access to ever3one in the world..and wh3 is it so reat$ -pen-""ice is a multiplat"orm and multilin ual o""ice suite and an open9source project. with no mone39makin incentives whatsoever. 3ou^ll never look back. and search "or _-pen -""ice` to learn more. 'uch has been said about it in other 0ech 1eat articles.microso"t. OpenOffice: Star6ffice 5e Sun kupio ECCC4 tako da su kupili t*rtku Star Di*ision4 $arco !%rries founded Star Division at the age of &' in a city in (orthern )ermany called *+neburg. Hh3 on earth would 'icroso"t think that the avera e user would even attempt this$ <o the3 think we want to "ork over at least D]8 +[E??. 0oda3 ) received a repl3 "rom 'icroso"t^s automated s3stem. 0he3 sent me this technical in"ormation about the problem: . sort o". a nije napravljena referenca. @ene . and ) wouldn^t dare o there. That was around &.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful